Zpráva o auditu Ekoškola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu Ekoškola"

Transkript

1 Zpráva o auditu Ekoškola Název školy: ZŠ ÚDLICE, okr. Chomutov Adresa školy: Stará čtvrť 363, Údlice Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Pytláková Jméno koordinátora programu ve škole: Mgr. Jiří Chloupek V počtu 1. žádost o mezinárodní titul Ekoškola této školy. Jména auditorů: Datum: Straka Karel, Kašpar Vlastimil Škola získala celkem 157 při auditu Ekoškola. Bodové hodnocení školy: 7 kroků Ekoškoly Splnění povinných kritérií ANOxNE Počet povinná kritéria Počet přidělených celkem Minimu m pro získání titulu povinná kritéria Maximální možný počet Pracovní tým Ekoškoly ANO 9 14,5 9 14,5 Analýza školy ANO ,5 Hodnocení kvality analýzy školy ANO 3,5 3,5 2 5 Plán činnosti ANO 8 11,5 8 11,5 Hodnocení přiměřenosti plánu činností ANO Monitorování a vyhodnocování ANO 4 6,5 4 6,5 Ekologická výchova ve výuce ANO 3 7,5 3 7,5 Informování a spolupráce ANO ,5 Ekokodex ANO 3 5,5 3 6 Celkem (povinná kritéria: min. 90% z minima tedy 41 ) 50, =100% 41=90% 83 Ekologický provoz školy (2 povinná a další nepovinná témata) Splnění povinných kritérií ANOxNE Body celkem Minimum Maximum Třídí se alespoň papír, plasty, baterie ANO Odpady ANO a více Energie ANO Voda ANO Prostředí školy ANO Školní jídelna a více Ostatní a více Celkem

2 Slovní hodnocení - silné, nejsilnější, slabé a nejslabší stránky programu Ekoškola na škole: Přivítáni jsme byli ředitelkou školy a koordinátorem programu, který nám byl také po celý den k dispozici. V průběhu auditu se ukázalo, že kombinací několika faktorů (velikost školy, podpora vedení, spolupráce se samosprávou a nesmírně aktivní koordinátor, který zároveň úzce spolupracoval na přípravě metodiky) lze dosáhnout takřka 100 procentní úspěšnosti v hodnocení podle auditorského formuláře. Výše (a níže) zmíněné skutečnosti spolu s dlouhou tradicí ekologických aktivit na údlické škole (oslava Dne Země 1995) z ní dělají podle našeho soudu ukázkovou školu, která si mezinárodní titul právem zaslouží. ++ Mezi nejsilnější stránky řadíme fakt, že ekologické principy jsou na této škole zakořeněny hluboko pod kůží vedení školy, většiny z učitelského sboru, a žáků, se kterými jsme měli možnost hovořit. Takřka na každém kroku je patrné, že environmentální vzdělávání je již pevnou součástí vzdělávacího programu na této škole a nikoli jen zájmem úzké skupiny nadšenců. Výhodou jistě je, že se jedná o školu malou (cca 160 žáků), umístěnou v přírodním prostředí obce Údlice. + Bezproblémová komunikace (průchodná horizontálně i vertikálně) a zkušenost s mnoha ekologickými projekty, kterými si škola získává dobré jméno nejen v rámci obce jsou zárukou pokračování v procesu ekologizace školy. Podpora samosprávy je příležitostí k získání prostředků na finančně náročnější investice. - Popisovat slabé stránky u školy, která již 12 let propaguje principy udržitelného života bylo skutečným oříškem. Lze snad mezi ně zařadit přetrvávání jistých stereotypů jako je sběr PET víček. Obvyklé problémy se získáváním finančních prostředků. Případně neznalost nejaktuálnějších problémů severočeského regionu (snaha o prolomení ekologických limitů těžby). I přes argumenty koordinátora se domníváme, že by se na škole měli žáci pokusit sestavit jeden společný ekokodex. Metodika programu Ekoškola byla naplněna takřka beze zbytku. Po již realizovaných projektech na téma energie a voda, se škola zaměřila hlavně na odpady a prostředí školy s tím, že plán zahrnuje všechna čtyři témata

3 Konkrétní doporučení auditorů pro příští období: Pracovní tým - zastoupení žáků ze všech tříd, resp. ročníků v akčním pracovním týmu, který se schází s koordinátorem programu min. jednou za tři týdny - zástupce rodičů, mysliveckého sdružení a ředitelka, se s koordinátorem a žáky scházející cca jednou za tři měsíce (viz. zápisy) - znalosti, zapálení a zájem o věc projevené v diskusi s pracovním týmem a žáky na chodbách - pořizovat alespoň krátké zápisy i z menších porad žáků - pokusit se přenést některé náročnější úkoly (analýza) na mladší žáky Analýza - originální přístupy porovnání pracovních listů před a po skončení etapy programu barevně vyznačené zhoršení, resp. zlepšení - na téma prostředí školy vytvořena nástěnka louka, na kterou žáci umísťovali květy s nápady na zlepšení - pracovat i s tvrdými daty o spotřebě školy jako celku. Plán činností - že plán zahrnuje všechna čtyři témata pokrytá dostatkem úkolů - vychází z analýzy, obsahuje jasný harmonogram, odpovědnost, finanční a materiálovou náročnost - zahrnout do plánu všechny aktivity, které se na škole dělají - vytyčit i dlouhodobější cíle Monitorování - přehledné SWOTky iniciované a zpracované samotnými žáky v průběhu roku(plakát co jsme chtěli a co máme) - přehlednou prezentaci na nástěnce školy - sledovat trendy ve výdajích na vodu, energie, svoz odpadů a to samotnými žáky EVVO - důsledné zapojování do většiny myslitelných projektů (Tereza, Miliarda stromů, Veolia, atd.) - některé kroky plánu realizovány v součinnosti několika vyučujícími v různých předmětech - zaběhlá ekologická praktika ve vyšších ročnících - rozvíjet spolupráci mladších žáků se staršími - 3 -

4 Informování a spolupráce - informačně vyčerpávající nástěnku věnovanou ekoškole na škole - informační panel na náměstí ve výloze soukromníka - vystavené eko-kodexy jednotlivých tříd - nově zprovozněný web školy s propracovanou kapitolou Ekoškola - důkladná dokumentace, fotky, články (i v zahraničním bulletinu) - exkurze do NP, ekocenter a zoo - pořádání dnů, resp. Týdnů na určité téma (nejlepší jablko, den země, sběr hliníku, sběr papíru, adopce atd.) - pokusit se prosadit i v regionálních novinách Ekokodex - zapojení všech tříd do výroby ekokodexů, každá má svůj osobní ekokodex - prezentace většiny výtvorů na chodbách škol - vytvořit jeden společný ekokodex školy, s kterým se bude škola prezentovat navenek Odpady - dostatečné množství košů na tříděný odpad, v obvyklých barvách a s popisky co tam patří, proč, co s tím bude dále - sběr hliníku v jednotlivých třídách - vynášení kontejnerů z chodeb samotnými žáky - ruční lisy na PET lahve - společný nákup sešitů z recyklovaného papíru - používání šmíráků - zvážit rizika pořádání sběru víček, monočlánků, - soustředit se na minimalizaci odpadů (předcházení) - nenabízet návštěvám školy 0,5 l PET lahve s vodou - zvážit odstranění nápojového automatu Energie - prosazení instalace regulačních ventilů za podpory samosprávy - měření stand-by režimů - měření spotřeby nápojového automatu - důsledné zhasínání - postupné nahrazování svítidel zářivkami - měření teploty v některých třídách - získat prostředky na zateplení budovy, nahradit velké prosklené plochy v železných rámech (tepelné mosty) - sledovat celkovou spotřebu školy a porovnat s jiným typem stavby - získat argumenty pro náročnější rekonstrukci - 4 -

5 Voda - postupná rekonstrukce záchodů, skrblíci, perlátory, - zajímavé cedulky o ušetřené vodě - pítka na chodbách - využití dešťové vody (především pro budoucí zahradu) - nenabízet vodu v 0,5 l PET lahvích Prostředí školy - celá škola je reklamou na program Ekoškola nástěnky, práce žáků, seznamy úkolů, - označené rostliny uvnitř i vně školy - čítárna - naučnou stezku vytvořenou žáky v okolí školy (stromy, hmyzí domeček) - 5 -

6 Auditoři navrhují udělit titul Ekoškola. Zdůvodnění (v případě rozdílného rozhodnutí od doporučení auditorů): Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA souhlasí s výrokem auditorů udělit titul Ekoškola. Jména a podpisy členů komise Miroslav Novák MŽP ČR Martina Lafatová Sdr. TEREZA Daniela Virágová Sdr. TEREZA národní koordinátor v ČR Sdružení TEREZA Haštalská Praha 1 tel: / fax: regionální koordinátor pro Jihomoravský kraj Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, , Brno regionální koordinátor pro Liberecký kraj Divizna - Středisko ekologické výchovy Masarykova 1347/ 31, Liberec 1 TENTO PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nad programem převzali záštitu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR Partneři programu: Provident Financial s.r.o., Nadační fond Veolia - 6 -

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Zpráva ze studijní cesty norské delegace do České republiky

Zpráva ze studijní cesty norské delegace do České republiky Zpráva ze studijní cesty norské delegace do České republiky Obsah Úvod... 2 Program a příklady dobré praxe ze studijní cesty... 3 Pondělí, 17. října 2011... 3 Program... 3 Úterý, 18. října 2011... 3 Program...

Více

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

II. Charakteristika školy

II. Charakteristika školy 1/18 II. Charakteristika školy II.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Název součásti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více