VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1 Ročník IV Květen 2010

2 Zápis z jedenácté schůze ZO ze dne ) Schválit Rozpočtové provizorium na rok usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na, rok ) Schválit návrh inventarizačních komisí: ústřední inventarizační komise: předseda: Rychtr Milan členové: Matuš Leoš, Zachařová Andrea dílčí inventarizační komise: ZŠ předseda: Mejsnarová Ivana členové: Hartmanová Zuzana, Toman Luboš MŠ předseda: Kocourová Lenka členové: Pištorová Danuše, Hartmanová Zuzana ŠJ předseda: Kocourová Lenka členové: Rychtrová Hana, Hartmanová Zuzana SDH předseda: Volejník Jindřich členové: Matuš Leoš, Matuš Jan Občanská beseda předseda: Zelinková Lenka členové: Mejsnarová Ivana, Zachařová Andrea Obec předseda: Matuš Leoš členové: Rychtr Milan, Zachařová Andrea usnesení: ZO schvaluje návrh inventarizačních komisí. 3) Pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu tak, aby mohly být do konce roku realizovány. usnesení: ZO souhlasí pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu. 4) Schválit převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč a účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. usnesení: ZO schvaluje převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč na účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. 5) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Vítkovice, kterou se mění výše poplatku na 380,- Kč na poplatníka / rok s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 1/2007. usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 a zároveň ruší vyhlášku č. 1/ ) Schválit podmínky pro vydání Karty hosta (10 % sleva z ceny jízdného: 6-ti denní, 4 ze 6, 5 ze 7) viz. příloha č. 1. usnesení: ZO schvaluje podmínky pro vydání Karty hosta. 7) Návrh dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými viz. příloha č. 2. usnesení: ZO nesouhlasí s návrhem dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými. 2

3 8) Žádost firmy Viatoma s. r. o. (hotel Jasmín) o poskytnutí slevy na zakoupení 1 ks sezoního skipasu. usnesení: ZO neschvaluje žádost firmy Viatoma s. r. o. o poskytnutí slevy na zakoupení skipasu. 9) Žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. usnesení: ZO schvaluje žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. 10) Žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. usnesení: ZO schvaluje žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. 11) Žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. Zápis z první schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o připojení RD na p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení RD p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. 2) Žádost firmy Eurospektrum Group, a. s. o připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. 3) Žádost bratrů Novotných o nájemné 5.000,- Kč z pozemků p. č. 68/14, 68/10. usnesení: ZO nesouhlasí se zaplacením částky 5.000, - Kč p. Novotnému vzhledem k nevyužívání pozemků. 4) Schválit inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k usnesení: ZO schvaluje inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k ) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 Poplatek z ubytovací kapacity s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 4/2003 usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 s účinností od Zároveň ruší vyhlášku č. 4/ ) Schválit změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od usnesení: ZO schvaluje změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od ) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších GRANTIKA České spořitelny, a. s. usnesení: ZO neschvaluje nabídku společnosti GRANTIKA České spořitelny, a. s. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. 8) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších SIGOS s. r. o. 3

4 usnesení: ZO schvaluje nabídku společnosti SIGOS s. r. o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. Zápis z druhé schůze ZO ze dne ) Žádost SDH Vítkovice o sponzorský dar na dětský karneval. usnesení: ZO schvaluje sponzorský dar pro SDH Vítkovice na dětský karneval ve výši 2.000, - Kč. 2) Záměr prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. usnesení: ZO souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. 3) Schválit směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování s účinností od Zároveň se ruší směrnice č. 3/2009. usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování a zároveň ruší směrnici č. 3/ ) Místostarosta a zastupitelé se do konce svého volebního období zřeknou odměn. Platnost opatření od usnesení: ZO schvaluje zrušení odměn pro místostarostu a zastupitele do konce volebního období. 5) Úsporná opatření pro rok 2010: 1) Odpadové hospodářství zrušení podzimního svozu kontejnerů, v termínu jaro 2010 pouze 2 kontejnery. Nebezpečný odpad ponechat 2 ročně. 2) Městská policie úprava smlouvy mezi Obcí a Městskou policií Jilemnice. Platnost opatření od ) Horní Mísečky úklid WC obsluhou parkoviště. 4) Zrušení všech akcí, které nejsou ze zákona povinné pro chod obce. Platnost opatření od ) Zrušení veškerých nákupů. Nezbytné nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. Platnost opatření od ) Všechny výjezdy, investice a nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. 7) Veřejné osvětlení zkrácení doby svícení o 1 hodinu večer. Případně odpojení každé druhé lampy, nebo odpojení některých částí. usnesení: ZO bere na vědomí úsporná opatření pro rok ) Schválení podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. Zápis ze třetí schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o dokoupení pozemku p. č. 962/21 (záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do ). 4

5 usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 962/21 slečně Zachařové za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m 2, veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 2) Schválit plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok usnesení: ZO bere na vědomí plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok ) Schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. 4) Žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Autoklub Krakonoš Jilemnice ve výši 5.000, - Kč. Zápis ze čtvrté schůze ZO ze dne ) Žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 2) Žádost Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost pana Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 3) Schválit návrh rozpočtu na rok 2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Financování ,- Kč usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Vítkovice na rok 2010, rozpočet se schvaluje jako přebytkový. 4) Schválit bezúplatný převod pozemků, místní a účelové komunikace PK 185/7, PK 2929/2, PK 559/2, PK 558/5, PK 2921/1, PK 293/6, KN 940/2, KN 941/32, KN 1090/5, KN 2050/3, KN 2936/8, bydlení KN 536/21, KN 536/22 od Pozemkového fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků viz. výše od Pozemkového fondu ČR. 5) Žádost Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice o schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení na pokrytí ztráty z minulých let. 6) Návrh rozpočtu na rok 2010 Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice usnesení: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok ) Schválit převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby 5

6 Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. usnesení: ZO schvaluje převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. 8) Schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice usnesení: ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice 9) Schválit hospodářský výsledek vedlejší Obce Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení. usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2009, výnos z vedlejší činnosti bude ponechán na účtu HČ, v případě potřeby bude zapojen do rozpočtového hospodaření. 10) Schválit navržený ceník služeb Obce Vítkovice. usnesení: ZO schvaluje předložený ceník služeb a výrobků Obce Vítkovice, podléhající plátcovství DPH. 11) Schválit půjčku Službám Vítkovice ve výši ,- Kč (půjčka byla předběžně schválena dne ) usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 12) Změna ceny vodného a stočného od usnesení: ZO schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 30,- Kč s platností od Zápis z páté schůze ZO ze dne ) Návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ a zpoplatnění některých služeb v ZŠ (příloha č. 1). usnesení: ZO schvaluje návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ s tím, že pracovní sešity 2., 3. a 4. ročníku uhradí z 50% rodiče a z 50% obec. (Příloha č. 1) 2) Žádost paní Fialové o odprodej pozemku č. 3035/6. usnesení: ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku č. 3035/9 a navrhuje směnu pozemku za pozemek č. 3035/11 účelová komunikace. 3) Žádost společnosti D + J HYDROPOWER o posouzení možné výstavby MVE Vítkovice II v ř. km 12, 830 Jizerka. usnesení: ZO souhlasí s návrhem možné výstavby MVE Vítkovice II společnosti D + J HYDROPOWER. 4) Stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období usnesení: ZO stanovuje počet členů zastupitelstva na 9 pro následující volební období ) Schválit půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 6

7 7

8 8

9 Služby Vítkovice s. r. o. Ceník dopravy platný od , uvedené ceny jsou bez DPH 20 %. Tarifní pásmo v km s nákladem IVECO UNIMOG + V3S od 1 km 55,- Kč 45,- Kč 5 km 54,- Kč 44,- Kč 10 km 53,- Kč 43,- Kč 20 km 52,- Kč 42,- Kč 50 km 51,- Kč 41,- Kč nad 100 km 50,- Kč 40,- Kč Sazba za 15 min. i započatých nakládání, skládání 50,- Kč 40,- Kč 1 hod. (i započatá) celkové doby použití pod jeřábem a bagrem 500,- Kč 400,- Kč 15 min. (i započatých) celkové doby použití UNC ,- Kč Traktor Zetor za 1 min. 15,- Kč pluhování 25,- Kč Zimní údržba práce v režii služeb IVECO plužení 1 km 50,- Kč posyp 1 km 50,- Kč celková doba použití za 15 min. i započatých 80,- Kč Sněhová fréza, UNIMOG za 1 min. práce 25,- Kč Rolba 1 hod 2.000,- Kč Písek 450,- Kč Reform mulčování 1 motohodina 1.260,- Kč obracení, shrňování 1 motohodina 700,- Kč přejezd na místo 500,- Kč Křovinořez 1 hodina 210,- Kč Ostatní služby 1 pracovník / 1 hodina 200,- Kč 9

10 BULLETIN Vítkovice v Krkonoších Pro nadcházející zimní sezonu opět připravujeme bulletin ceník. Pokud by někdo z ubytovatelů měl zájem umístit v bulletinu reklamu, ozvěte se prosím do na tel.: nebo Ceník: (ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%) 10 základní cena ¼ strany 2.600,- Kč ½ strany 5.000,- Kč 1 strana ,- Kč 2 strany ,- Kč Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci prosinci oslavil své životní jubileum pan Milan Krčmář a pan Alfréd Rychtr, v měsíci lednu pan Jiří Kubát, v měsíci únoru paní Věra Prajzlerová, v měsíci březnu paní Helena Doubková, paní Františka Hančová a paní Zdenka Zelinková. V měsíci dubnu pan Miloslav Pochop. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci lednu se narodil Čeněk Štěp a Michalka Plůchová. V měsíci únoru Martin Hlaváček. Vítáme nové občánky a přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Výzva pro všechny pamětníky a vypravěče! Všímavým obyvatelům obcí Jilemnicka určitě neuniklo, že byla zahájena terénní práce na avizované pasportizaci kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko. Pasportizace je souhrnným soupisem a tato konkrétní si pak klade za cíl přehledně a komplexně zaznamenat písemně i obrazově všechny drobné památky v našem regionu. Zvídavému oku zpracovatele soupisu, který v dnešních dnech brázdí naše louky a lesy, neujde žádný křížek nebo kaplička, o jejíž existenci většina z nás ani neví. Avšak aby byl soupis kompletní, je důležité věnovat každému takovému objektu spoustu času nejen v terénu, ale i v archivech místních či národních. Ne vše podstatné je bohužel zachyceno v historických pramenech. Leckdy ty nejdůležitější události a myšlenky jsou pouze v paměti několika lidí a hrozí jim zapomnění. Už jste někdy slyšeli o nějaké zajímavosti nebo události, která se přímo vztahuje k některé z místních drobných památek? Víte proč byl daný křížek vztyčen a kdo a za jakých okolností vybudoval tu nádhernou kapličku vedle vašeho domu? Podělte se o tyto historky a pověsti i s ostatními. Do konce června bude probíhat sběr informací, které budou součástí celkové pasportizace a následně proběhne výběr toho nejzajímavějšího do nově vydané publikaci Kulturní dědictví Jilemnicka. Pokud budete mít ty správné informace a také chuť se o ně rozdělit, zanechte krátký písemný záznam na příslušném obecním úřadě a nebo využijte možnost elektronické komunikace a zašlete text přímo na níže uvedenou adresu. Přeneste své vzpomínky i znalosti tam, kde jich je zapotřebí a kde budou užitečné z historického pohledu i po řadu dalších generací. Za zpracovatelský tým Jilemnicka svazku obcí srdečně děkujeme. Ing. Radka Soukupová, cz, tel.:

11 Turistické vybavení je opět v terénu Jak postupně odtává sníh z turistických cest, tak pracovníci Správy KRNAP do terénu navracejí turistickou infrastrukturu, která slouží návštěvníkům k orientaci, poučení i zábavě. K cestám se tak postupně vrací zejména dřevěné směrovníky a značení cyklostezek. V letošním roce navíc vyznačí nově vyhrazené cyklotrasy, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Správa Krkonošského národního parku věnuje značné úsilí, aby návštěvníci Krkonoš na svých cestách našli kvalitní turistickou infrastrukturu. Za poslední roky byly značné finanční prostředky investovány do oprav turistických chodníků. Pro pohodlné posezení návštěvníků slouží řada odpočinkových míst. Značnému zájmu se těší nespočet panoramatických pohledových map na dřevěných panelech, které jsou umístěny na místech dalekého rozhledu. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti spojené s poznáváním krkonošských zvířat a rostlin zase přispívají k ekologické výchově. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám v zimním období je nezbytné toto vybavení terénu před zimou demontovat. V současné době je po celých Krkonoších instalováno 5 kompletně vybavených dětských hřišť a téměř 150 odpočinkových míst, na tři desítky panoramatických map a více než 350 dřevěných informačních tabulí. Do zkvalitnění vybavení terénu a jeho oprav Správa KRNAP každoročně investuje částku okolo jednoho milionu korun. Novinkou letošní letní sezóny je vyhrazení nových cyklotras, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Na podzim loňského roku ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka jmenoval pracovní skupinu, která v průběhu zimy prověřila návrhy na budoucí možné cyklotrasy. Do pracovní skupiny jsem jmenoval odborníky ze Správy KRNAP a přizvali jsme ke spolupráci kolegy ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Společně jsme pak oslovili místní města a obce, aby nám pomohli vytipovat možné cyklotrasy, řekl Hřebačka. Výsledem jejich práce jsou zatím tři nové úseky, které byly vyhrazeny. Jedná se o trasu z Horního Maršova na Rýchorskou boudu po žluté turistické značce, cestu z Dolních Míseček kolem Vídeňské skály a odbočku z Terexu na Voseckou boudu. Jsem přesvědčen, že cyklisté tyto naše vstřícné kroky ocení, doplnil Hřebačka. Hovořit o vstřícnosti je namístě, protože zákon o ochraně přírody a krajiny jízdu na kolech na celém území všech národních parků zakazuje mimo silnice, místní komunikace a místa k tomu vyhrazená. Správa KRNAP nicméně již řadu let aktivně hledá trasy, kde cyklistika neohrozí (v případě, že budou cyklisté respektovat základní pravidla například nejezdit mimo cestu) cenné přírodní hodnoty, které národní park chrání a takové trasy postupně vyhrazuje. Na území KRNAP je více než 400 km, což je v porovnání se srovnatelně velkými zahraničními národními parky úctyhodné číslo a mezi správami jiných národních parků v Evropě vyvolává značný údiv, že se vůbec tak velký počet tras pro cyklistiku v národním parku vyhradit dá. Bližší informace: Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku sveřejností Správy KRNAP 11

12 Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Měření radonu v budovách měření radonu ve stavbách pro účely kolaudace, stavebního řízení nebo jen informativně vyhotovení protokolu s výsledky z měření konzultace pro řešení protiradonové prevence ZÚ HK, pracoviště Trutnov, Úpická ulice 100, Trutnov Měření: Hana Jarošová Konzultace: Ing. Jan Čtvrtečka pracoviště Trutnov pracoviště Náchod tel.: , tel.: , Nejlepší kafíčko je z mojí studny víme, co pijeme? Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, ale z vlastní studny. Další miliony využívají vlastní studnu na chatách a chalupách. Má to značné výhody např. voda je vždy čerstvá, bez chloru a nemusí se za ni platit. Má to však také svou druhou stránku pokud o studnu není dobře pečováno, může být zdrojem zdravotních rizik a následně i příčinou některých nepříjemných nemocí a velkých starostí. Odpovědnost za kvalitu vody Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti či chaty nebo chalupy, žádný předpis mu přímo neukládá povinnost provádět rozbory kvality její vody. Minimálně však z důvodu odpovědnosti za zdraví své a svých blízkých, kteří vodu používají, každý majitel by měl její kvalitu znát. Dusičnany ze soukromých studní zdarma Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové (dále jen ZÚ HK) chce přispět k zlepšení kvality vody v soukromých studních, a proto přichází s nabídkou balíčku základního chemického rozboru v akční ceně 299 Kč obsahujícího: bezplatné stanovení dusičnanů (NO 3- ) do vod studní se nejčastěji dostávají přehnojování jak průmyslovými, tak organickými hnojivy; v organismu se redukují na toxické dusitany (NO 2- ) a jsou prekurzory kancerogenních N-nitrosaminů (riziko výskytu rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře). U kojenců při vzniku tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinemie (DAM) redukcí vzniklé dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobin na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. slevu na stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění (amonných iontů, dusitanů a celkového organického uhlíku) a tvrdosti. Rozbory dodaných vzorků ZÚ HK zajistí na všech svých pracovištích, tj. v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Chrudimi, Pardubicích. (ZÚ HK, Trutnov, Úpická 100, tel.: , , příjem vzorků pondělí hod. ) Vzorky za výše uvedených podmínek přijímají výše uvedená pracoviště každé pondělí v období od 3. května do 2. srpna Vzorky vody je možné dodat v PET lahvích (minimálně 0, 5 litru, nejlépe po balené vodě bez 12

13 přísad) nejméně třikrát vypláchnutých vzorkovanou vodou. Doba mezi odběrem a dodáním do laboratoře by měla být co nejkratší, ideální je v pondělí ráno odebrat a přímo odvézt na příslušné pracoviště ZÚ HK. V případě, že to nelze (víkendový pobyt na chatě, chalupě, zahradě), vzorek odebrat v neděli těsně před odjezdem a uchovat v chladničce do doby transportu v pondělí ráno na příslušné pracoviště. Další informace včetně příslušných kontaktů, je možno získat i na webových stránkách ZÚ HK www. zuhk. cz. V případě dotazů se můžete obrátit na kontakty zde uvedené. Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, pracoviště č. 7, Trutnov, zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA pro měření hluku, vibrací, prašnosti, mikroklimatických podmínek, osvětlení, chemických škodlivin a analýz vod, Úpická ulice 100, Trutnov (bývalá hygienická stanice). Nabídka akreditovaných analýz odpadních vod telefon: , zuzana. cz Laboratoř nabízí akreditované analýzy odpadních vod ze septiků nebo z čističek odpadních vod včetně vyhotovení protokolů s výsledky rozborů. Příjem odpadních vod: pondělí, úterý, středa, čtvrtek v době hod. Cena základního rozboru (BSK 5, NL, CHSK Cr ) včetně protokolu je 500,- Kč. K vlastní analýze může odebrat vzorek vody na výtoku z čistícího zařízení zákazník sám do čisté plastové lahve (objem 1,5 2 l vody) maximálně 24 hodin před předáním vzorku (vzorek musí být uložen v chladu cca 4 C). Nabídka akreditovaných analýz pitných vod telefon: , , telefon: , Laboratoř provádí širokou škálu analýz pitných, povrchových, podzemních, bazénových a teplých vod včetně akreditovaných odběrů. Vhodný rozsah stanovení, způsob odběru, objem vzorků, způsob transportu vzorků a cenové podmínky lze zjistit po konzultaci s pracovníkem odběrové skupiny p. Bušovou. V termínu od do nabízíme za cenu 299 Kč stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění studničních vod (amonné ionty, dusitany, celkový organický dusík) včetně zjištění tvrdosti vody (hořčík + vápník) a k tomu bezplatné stanovení dusičnanů (jako ukazatele možného znečištění průmyslovými a organickými hnojivy). Vzorky pro toto stanovení může zákazník dopravit do laboratoře Zdravotního ústavu v čisté PEL lahvi v minimálním množství 0, 5 litru od pondělí do čtvrtka v době hod. (doba mezi odběrem a dodáním do 24 hodin, vzorky lze uchovat v chladničce). 13

14 Okénko školy Lyžování v ZŠ Vítkovice To nám ta zima utekla. Pro jednoho byla dlouhá, pro druhého krátká. Přes vánoční svátky si zima dávala na čas a sněhu mnoho nebylo, o to více nás paní zima překvapila velkými mrazy v lednu a únoru. Děti, které chodí do ZŠ Vítkovice mají to štěstí, že mohou bezplatně lyžovat a využívat lyžařský areál Aldrov a vlek Jizerka. Často slýcháme na vleku slova turistů Jé vy se máte, být v tak krásném prostředí a lyžovat. To naše děti se dostanou jen s rodiči. Měli bychom si tedy vážit toho, že vítkovické děti se naučí všem zimním sportům již v raném věku tzv. zlatém věku motoriky. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš! Musím tímto pochválit všechny děti, které pravidelně chodily třikrát v týdnu na sjezdovky. Začínající prvňácibyly vyděšení z prvních metrů ujetých na lyžích a při pohledu z nejstrmějšího místa Jizerky často vyděšeně říkaly Tohle v životě nesjedu. Po par trénincích už frčely dolů, až se musely krotit, aby nedošlo k nějakému zbytečnému úrazu. Všichni prvňáčci se nakonec naučili základním obloukům a dokázali Jizerku bez pádu a většího strachu sjet. Pochvalu zaslouží i starší žáci školy. Děti se učí rychle a každý týden bylo vidět velké zlepšení i v jízdě ve slalomových tyčích. Zimní sjezdovou sezonu jsme zakončili závodem ve slalomu, kde se ukázal závodní duch a odvaha. Závodu se zúčastnili všichni žáci školy a to byla pro pedagogický sbor výhra. A kdo zvítězil? Zvítězili všichni, protože dojeli a bylo na dětech vidět, že je to baví a to je vlastně vítězství v dnešní době počítačů. Zima ale není jen sjezdové lyžování. Nesmíme zapomínat na letošní velice úspěšnou olympijskou disciplínu a to běžecké lyžování. Cílem bylo naučit děti základním běžeckým dovednostem. Ke konci sezony už většina dětí zvládala jak klasickou techniku, tak bruslení. Většina žáků už sama chtěla na běžky, že je na nich sranda, že je i baví. Děti zjistily, že i na běžkách se dá sjet sjezdovka. Je fakt že pražáci na sjezdovce nechápali, že tak malé děti jedou po sjezdovce na běžkách. Někdo tedy přibrzďoval zadní částí těla, ale i to se počítá. Téměř všichni žáci školy změřili síly na závodech v běh u klasickou technikou na Benecku. Na bednu jsme nedosáhli ale určitě tak malá škola jako jsme, neudělala ostudu. Ba naopak, měli jsme z malých škol největší účast! Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Vítkovice a všem pracovníkům vleků že s námi měli trpělivost a vždy byli vstřícní. Též přejeme aby turistů jezdilo co nejvíce a úrazů bylo co nejméně. Do další sezony přejeme co nejlepší sněhové podmínky a AŤ TO FRČÍ! Luboš Toman Zprávičky ze školy jaro je tady! Letos nám zima přála, a tak jsme si opravdu užili lyžování na sjezdovce i běžky. Ale teď už jsme všichni rádi, že je tepleji, svítí sluníčko a můžeme vyrazit do lesů nebo na hřiště. Abychom se o to jaro nějak zasloužili, rozhodli jsme se letos vynést Morenu (neboli Paní Zimu). Společně s dětmi ze školky jsme ji vyprovodili říkankou, zapálili 14

15 a nakonec hodili do Jizerky. Na oheň jsme přidali i vlastnoručně vyrobené malé Morenky. Potom už naplno začaly jarní přípravy na Velikonoce. Vyráběli jsme dekorace z papíru, zajíčky z hlíny, přáníčkafoukacími fixy, zdobili vajíčka voskem, a učili se plést pomlázky. Dozvěděli jsme se také, jak se slaví Velikonoce v Anglii a naučili se i několik anglických velikonočních slovíček. A co nás ještě letos čeká? Během května si připomeneme, jak se správně chovat na silnici jako chodci a cyklisté. Zkontrolujeme vybavení našich kol, vyzkoušíme si na hřišti naše řidičské dovednosti a pokud nám podmínky dovolí, vyrazíme i na menší výlet na kolách. Žáci 4. třídy budou mít možnost získat cyklistický řidičský průkaz na dopravním hřišti v Košťálově. Samozřejmě nás čeká školní výlet a na konci června se rozloučíme s našimi spolužáky, kteří budou odcházet do Jilemnice do 5. třídy. Letos je to Pavel Jindřišek, Libor Novotný a Eliška Tauchmanová. Věříme, že na naši školu budou v dobrém vzpomínat a přejeme jim, aby si našli nové kamarády a ve velké škole se jim líbilo. Jana Matoušková Projekt Ovoce do škol Tak jako mnoho ostatních škol v republice i my jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. Vaše děti mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky Ovoce do škol. Děti dostávají tyto zdravé produkty ke konzumaci od firmy Laktea 1 2 krát týdně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv. Veškeré produkty musí splňovat přísné normy zdravé výživy a vše musí být bez přidávaných konzervantů, cukru, soli, tuků a sladidel. Cílem tohoto projektuje zvýšit oblibu pro- 15

16 duktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zvyšovat zdravotní stav mladé populace, boj proti obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jako doprovodný program tohoto projektu jsou besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu a to především v hodinách Prvouky a Přírodovědy. Nejdříve jsme se obávali v jaké kvalitě nám budou produkty dodávány, ale byli jsme mile překvapení, protože veškeré produkty jsou kvalitní a specielně balené pro školy. Děti se vždy těší, co dobrého nám dovezou. Tak dobrou chuť všem dětem a uvidíme jestlise nám povede zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, zda se stanou stravovacím návykem a najdou své pravidelné místo v jídelníčku. 16 Hartmanová Zuzana Vítání jara v mateřské škole Letos se nám zima protáhla až do dubna, proto jsme si s dětmi jaro udělali v naší mateřské školce již dříve. Přinesli jsme si z procházky větvičky břízy, jívy a modřínu a lupami pozorovali čím se od sebe liší a z jakého stromu pochází. Byl to vcelku pro některé děti těžký úkol, protože lístky a jehličky ještě spaly v pupenech. Pak jsme je dali do váziček a dali ji na okna. A za pár dnů samy děti zjistily, jak silnou moc má sluníčko, teplo za oknem a voda ve vázičkách. Větvičky se nám začaly zelenat, i když za oknem venku byla ještě bílá zima. To je důkaz, že na city působí nejúčinněji jeho vlastní prožitek, smyslové vnímání. Co je vyprávění a prohlížení obrázků ve srovnání s pozorováním právě zmiňované větvičky. Toho jsme využili i při přípravách na Velikonoce, které jsou svátkem jara, nového života. Děti modelovaly z keramické hlíny misky na osení, zpočátku byla hlína měkká, děti s velkým zájmem pozorovaly, co se s jejich miskami děje na okně, kde jsme je pár dnů nechali vysychat. Pak nám je paní ředitelka ZŠ Hartmanová dala vypálit do keramické pece, děti si je pak podle svých představ vyzdobily barvami. Dost dětí chybělo, ale ostatní dětí s nadšením jejich misky také vyzdobily. Pak jsme do misek mohli dát hlínu a zrníčka ovsa, pravidelně zalévat a čekat na ten zázrak zrození. Příchod jara lze v mateřské škole prožít nejen jako změnu v přírodě a v lidské činnosti, ale i jako lidovou tradici s vynášením zimy Moreny. Sešli jsme se před ZŠ se školáky a učiteli a společně odnášeli Morenu k potoku Jizerka, rozloučili jsme se s ní známým lidovým říkadlem Přišlo jaro do vsi, kde ji pan učitel zapálil a vhodil do potoka. Tak začal pašijový týden, který jsme věnovali velikonočním tradicím, každý den má své jméno a tradici, kterou jsem dětem přibližovala pomocí her, písní, hádanek, říkadel, pohádek, zdobením vajíček, pletením pomlázky, pečením jidášků. Jaro jsme přivítali vlastně ještě jedním způsobem, po delší pomlce jsme opět začali jezdit na předplaveckou výuku do jilemnického bazénu. Některé děti se naučí splývat, jiné dokonce zvládnou začátek plavání, ale hlavním smyslem je, aby děti získaly jen samé pozitivní zkušenosti s vodním živlem. Tímto bych chtěla poděkovat obci, která nám vychází vstříc s dopravou, maminkám a paní Jiříčkové, které nám pomáhaly s dětmi.

17 Ještě mi dovolte na závěr malé zamyšlení. Mění se společnost, společenské klima i lidé, mění se rodiče a spolu s nimi i děti. Děti by měly být bohaté nejen po stránce vědomostní a dovednostní. Během předškolního věku by se dítě mělo stát v základních věcech samostatné, znalé pravidel zdvořilého chování a jednání, mělo by dokázat jednat rovně, chápat a rozlišit, co je dobré, co je špatné. Mělo by získat důvěru ve své schopnosti a dovednosti, mělo by se mít rádo, být vyrovnané, pozitivně naladěné. Jen takové dítě bude dále zvládat další nároky v základní škole i v životě. Jen takové dítě bude mít rádo druhé, bude si jich vážit, spolupracovat s nimi, dokáže je požádat o radu či pomoc, nebo naopak nezištně samo pomoci druhému. Právě takové dítě nebude mít potřebu druhému ubližovat, šikanovat. Cesta je dlouhá, na jejím začátku stojí rodiče dítěte. Po cestě se k nim přidávají další rádci a pomocníci. Na prvním schůdku stojí mateřská škola. Spolupráce mezi rodinou je tradičně dobrá. Doufejme, že generace dětí si ponesou do života jen to nejlepší, což se pozitivně odrazí i v naší společnosti Dana Pištorová 17

18 Autoklub Krakonoš Jilemnice v sezoně 2009 Po nepříliš úspěšné spolupráci v Racing motor klubu Vrchlabí vytvořili nejen bratři Macháčkovi pro sezonu 2009 nový tým pod hlavičkou AK Krakonoš Jilemnice. Nejdůležitější na této změně je, že se sešla výborná parta lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Mimo rodiny Macháčkových tým tvoří Erlebachovi, Hanušovi a Kučerovi ze Štěpanic, Noskovi ze Sklenařic a jilemničáci Tomáš Kubát a Jiří Salač. Rozhodně nelze opomenout Mirka Škalouda a Milana Kottka, kteří k týmu přišli později, ale zazářili svými výsledky. Nelze opomenout ani další členy jako je Jirka Jebák Faistaver a Jirka Kunc. Kluci Macháčkovi jsou v týmu nositeli zkušeností a na nich byla letos odpovědnost za výsledky. Společně s Milanem Kottkem a Mírou Škaloudem jezdili přebor ČR. Seriál cross contry měl celkem šest závodů (závodilo se ve Chříči, Košťálově, Radvanicích, Jiníně a dvakrát v Sedlčanech). Tomáš a Milan Macháčkovi jezdili společně s Mirkem Škaloudem třídu E2 a seřadili v celkovém pořadí takto: 2. Škaloud, 9. Milan Macháček a 19. Tomáš Macháček. Milan Kottek jezdil třídu E1. Svůj výkon korunoval pódiovým umístěním v posledním závodě a celkově je šestý. Přeboru ČR v enduru se zúčastnili pouze bratři Macháčkovi. Bohužel do seriálu negativně zasáhla malá podpora ze strany Autoklubu ČR a nesmyslná kampaň rádoby ekologicky zaměřených organizací. Výsledkem jsou tři enduro sprinty (v Budišově nad Budišovkou, Brankách na Moravě a v Kopidle) a jedna jednodenní soutěž (v Opařanech u Tábora). Smutný obrázek tohoto v minulosti tolik úspěšného a oblíbeného sportu. Nicméně výsledky pro tým AK Krakonoš jsou velice slušné. Milan skončil v celkové klasifikaci na šestém a Tomáš na sedmém místě (a to nejeli poslední sprint). Štěpaničáci, jmenovitě Adam Erlebach, Matěj Hanuš a Lukáš Kučera, jezdili společně s Honzou Noskem cross country s licencemi C (závody stejné jako pro přebor ČR). Seriál byl vypsán pro dvojice, ale kluci se rozhodli jet jednotlivce. Byli tedy proti dvojicím v drobné nevýhodě. Přesto dosáhli krásných výsledků. Adam Erlebach si bohužel přivodil zlomeninu klíční kosti, i přesto byl z našich nelepší, celkově osmý. Lukáš Kučera dokončil sezonu na desátém, Honza Nosek na třináctém a Matěj Hanuš na osmnáctém místě. Nelze nezmínit seriál závodů s názvem MG SPORT UFO ENDURO CROSS COUNTRY. Závodilo se v Bozkově, Příkrém a v Jilemnici. Jedná se o seriál volných závodů cross country určený zejména pro hobby jezdce. V rámci tohoto seriálu jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, závody nejen jezdit, ale i pořádat. Upřímně řečeno nás to stálo hodně úsilí, času i finančních prostředků. Ale nejdůležitější je, že závody se podařily, závodníci i diváci většinou chválili. Samozřejmě jsou i negativa, ale pozitivní ohlasy převažují. Co se výsledků týče i zde se můžeme radovat. Milan Kottek skončil ve třídě E1 jen těsně druhý, s minimálním odstupem byl třetí Honza Nosek, Matěj Hanuš si vybíral smůlu na každém podniku, i přesto je celkově třináctý. V E2 pravidelně atakoval stupně nejvyšší Adam Erlebach, aby v celkové klasifikaci bral nepopulární 18

19 brambory za čtvrté místo. Dále si do této třídy na poslední závod odskočil Lukáš Kučera, který sbíral zkušenosti na silnějším strojem. Mezi licencemi byl z našich nelepší Mirek Škaloud, který i přes smůlu a technické problémy skončil na 14. místě. Bratři Macháčkovi dokončili shodně pouze po jednom ze závodů a skočili tedy hluboko ve výsledkové listině. Mimo tyto seriály jsme se účastnili i volných závodů zejména v blízkém okolí. Z nich je třeba vyzdvihnout především závod ve Sklenařicích avloukově. V současné době již je v plném proudu příprava na start sezony Jezdci zapracovali na fyzické kondici a na repasi svých motocyklů, manažeři zajišťují finanční zabezpečení na pokrytí sezony a vymýšlejí taktiku, jak dosáhnout ještě lepších výsledků. Na závěr chci velice poděkovat všem partnerům, bez kterých by celý klub nemohl fungovat na takovéto úrovni. DĚKUJEME!!! Více informací najdete na stránkách Tomáš Macháček Tomáš Macháček Milan Macháček 19

20 Skimaskyáda V sobotu 3. dubna se ve Skiareál Špindlerův mlýn, a. s. na Horních Mísečkách uskutečnil již osmý ročník Skimaskyády, kterou pořádají zaměstnanci skiareálu pro pobavení dětí i dospělých. Od 14 hodin byl připravený tradiční přejezd bazénu, v němž si změřilo sílu s vodním živlem přes 20 otužilců. Dále proběhl oblíbený pohádkový slalom pro děti do 8 let, kterého se letos zúčastnil rekordní počet (95) těch nejmenších lyžařů. Jako každý rok proběhlo vyhlášení masek, závody trojlyžníků, běh na gumovém laně, zatloukání hřebíků a také divácky velmi sledovaný Skicross v kategorii dětí a dospělých. Po celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení včetně stánků se sladkostmi, skákací hrad, hrála hudba. Partner akce RWE si ve své chalupě připravil pro malé zájemce drobné soutěže, velkou atrakcí byl facepainting, který zkušeně zajistily profesionální maskérky. Počasí přálo, tudíž i zakončení ohňostrojem ve bylo velmi působivé. Zaměstnanci skiareálu již plánují devátý ročník Skimaskyády, který se uskuteční a vy všichni jste na Horní Mísečky zváni. Milena Horáková Z obecní kroniky 1956 K dokončení elektrifikace v obci je třeba zapojit v Kozích Domcích 8 pop. č. na Mewaldovém kopci 6 p. č., Braunův kopec 3 p. č., Skelné Hutě 15 p. č. Třídomí 4 p. č., Dolní Mísečky 21 p. č., Černý potok 10 p. č., Janova Hora 8 p. č., Peklo 10 p. č., Zákoutí 3 p. č. Invest. Výstavba v JZD pro r nesplněna, nedostatek pracovníků. Provedeno nové očíslování domů v obci. Číslo ražené, bílé na modře smaltovaném podkladě za 8,-Kč. S církevním tajemníkem projednáno, použití fary za bydlení ca pro 3 rodiny. Rozvázání prac. poměru s účetním Laštovkou. Zvolen účetním Rypl Jaroš, agenda účetní, mzdová, styk s bankou, rozpočtová práce. Vedení indent. Knihy, mater. Zásob, pohledávky a dluhy, předpis a inkasa daní a poplatků Hedvika Pirklová, povolená celková odměna 500,- Kč. Z toho 300,- Kč pro účetního, 200,- Kč pro daňového pracovníka. 21 ledna 1959, byla podána žádost občanů Urbanec a spol. Čp. 50, 51, 52, 20

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník VIII VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník VIII Září 2014 Zápis ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 1) Schválit hospodářský výsledek Služeb Vítkovice s. r. o. za rok 2013

Více

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník V

VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2. Ročník V VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 2 Ročník V Září 2011 Zápis z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. května 2011 1) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku pozemkové parcely č. 68/28 v k. ú.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Vamberecký Den Země. zpravodaj

Vamberecký Den Země. zpravodaj Vamberecký Den Země 22. duben je den věnovaný Zemi. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. První Den Země byl slaven

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009 06/2010 Žacléřský zpravodaj 1 9. r o č n í k w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku bych Vás rád seznámil

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více