VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1 Ročník IV Květen 2010

2 Zápis z jedenácté schůze ZO ze dne ) Schválit Rozpočtové provizorium na rok usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na, rok ) Schválit návrh inventarizačních komisí: ústřední inventarizační komise: předseda: Rychtr Milan členové: Matuš Leoš, Zachařová Andrea dílčí inventarizační komise: ZŠ předseda: Mejsnarová Ivana členové: Hartmanová Zuzana, Toman Luboš MŠ předseda: Kocourová Lenka členové: Pištorová Danuše, Hartmanová Zuzana ŠJ předseda: Kocourová Lenka členové: Rychtrová Hana, Hartmanová Zuzana SDH předseda: Volejník Jindřich členové: Matuš Leoš, Matuš Jan Občanská beseda předseda: Zelinková Lenka členové: Mejsnarová Ivana, Zachařová Andrea Obec předseda: Matuš Leoš členové: Rychtr Milan, Zachařová Andrea usnesení: ZO schvaluje návrh inventarizačních komisí. 3) Pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu tak, aby mohly být do konce roku realizovány. usnesení: ZO souhlasí pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu. 4) Schválit převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč a účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. usnesení: ZO schvaluje převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč na účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. 5) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Vítkovice, kterou se mění výše poplatku na 380,- Kč na poplatníka / rok s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 1/2007. usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 a zároveň ruší vyhlášku č. 1/ ) Schválit podmínky pro vydání Karty hosta (10 % sleva z ceny jízdného: 6-ti denní, 4 ze 6, 5 ze 7) viz. příloha č. 1. usnesení: ZO schvaluje podmínky pro vydání Karty hosta. 7) Návrh dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými viz. příloha č. 2. usnesení: ZO nesouhlasí s návrhem dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými. 2

3 8) Žádost firmy Viatoma s. r. o. (hotel Jasmín) o poskytnutí slevy na zakoupení 1 ks sezoního skipasu. usnesení: ZO neschvaluje žádost firmy Viatoma s. r. o. o poskytnutí slevy na zakoupení skipasu. 9) Žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. usnesení: ZO schvaluje žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. 10) Žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. usnesení: ZO schvaluje žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. 11) Žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. Zápis z první schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o připojení RD na p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení RD p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. 2) Žádost firmy Eurospektrum Group, a. s. o připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. 3) Žádost bratrů Novotných o nájemné 5.000,- Kč z pozemků p. č. 68/14, 68/10. usnesení: ZO nesouhlasí se zaplacením částky 5.000, - Kč p. Novotnému vzhledem k nevyužívání pozemků. 4) Schválit inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k usnesení: ZO schvaluje inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k ) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 Poplatek z ubytovací kapacity s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 4/2003 usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 s účinností od Zároveň ruší vyhlášku č. 4/ ) Schválit změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od usnesení: ZO schvaluje změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od ) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších GRANTIKA České spořitelny, a. s. usnesení: ZO neschvaluje nabídku společnosti GRANTIKA České spořitelny, a. s. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. 8) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších SIGOS s. r. o. 3

4 usnesení: ZO schvaluje nabídku společnosti SIGOS s. r. o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. Zápis z druhé schůze ZO ze dne ) Žádost SDH Vítkovice o sponzorský dar na dětský karneval. usnesení: ZO schvaluje sponzorský dar pro SDH Vítkovice na dětský karneval ve výši 2.000, - Kč. 2) Záměr prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. usnesení: ZO souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. 3) Schválit směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování s účinností od Zároveň se ruší směrnice č. 3/2009. usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování a zároveň ruší směrnici č. 3/ ) Místostarosta a zastupitelé se do konce svého volebního období zřeknou odměn. Platnost opatření od usnesení: ZO schvaluje zrušení odměn pro místostarostu a zastupitele do konce volebního období. 5) Úsporná opatření pro rok 2010: 1) Odpadové hospodářství zrušení podzimního svozu kontejnerů, v termínu jaro 2010 pouze 2 kontejnery. Nebezpečný odpad ponechat 2 ročně. 2) Městská policie úprava smlouvy mezi Obcí a Městskou policií Jilemnice. Platnost opatření od ) Horní Mísečky úklid WC obsluhou parkoviště. 4) Zrušení všech akcí, které nejsou ze zákona povinné pro chod obce. Platnost opatření od ) Zrušení veškerých nákupů. Nezbytné nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. Platnost opatření od ) Všechny výjezdy, investice a nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. 7) Veřejné osvětlení zkrácení doby svícení o 1 hodinu večer. Případně odpojení každé druhé lampy, nebo odpojení některých částí. usnesení: ZO bere na vědomí úsporná opatření pro rok ) Schválení podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. Zápis ze třetí schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o dokoupení pozemku p. č. 962/21 (záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do ). 4

5 usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 962/21 slečně Zachařové za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m 2, veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 2) Schválit plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok usnesení: ZO bere na vědomí plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok ) Schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. 4) Žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Autoklub Krakonoš Jilemnice ve výši 5.000, - Kč. Zápis ze čtvrté schůze ZO ze dne ) Žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 2) Žádost Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost pana Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 3) Schválit návrh rozpočtu na rok 2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Financování ,- Kč usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Vítkovice na rok 2010, rozpočet se schvaluje jako přebytkový. 4) Schválit bezúplatný převod pozemků, místní a účelové komunikace PK 185/7, PK 2929/2, PK 559/2, PK 558/5, PK 2921/1, PK 293/6, KN 940/2, KN 941/32, KN 1090/5, KN 2050/3, KN 2936/8, bydlení KN 536/21, KN 536/22 od Pozemkového fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků viz. výše od Pozemkového fondu ČR. 5) Žádost Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice o schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení na pokrytí ztráty z minulých let. 6) Návrh rozpočtu na rok 2010 Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice usnesení: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok ) Schválit převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby 5

6 Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. usnesení: ZO schvaluje převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. 8) Schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice usnesení: ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice 9) Schválit hospodářský výsledek vedlejší Obce Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení. usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2009, výnos z vedlejší činnosti bude ponechán na účtu HČ, v případě potřeby bude zapojen do rozpočtového hospodaření. 10) Schválit navržený ceník služeb Obce Vítkovice. usnesení: ZO schvaluje předložený ceník služeb a výrobků Obce Vítkovice, podléhající plátcovství DPH. 11) Schválit půjčku Službám Vítkovice ve výši ,- Kč (půjčka byla předběžně schválena dne ) usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 12) Změna ceny vodného a stočného od usnesení: ZO schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 30,- Kč s platností od Zápis z páté schůze ZO ze dne ) Návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ a zpoplatnění některých služeb v ZŠ (příloha č. 1). usnesení: ZO schvaluje návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ s tím, že pracovní sešity 2., 3. a 4. ročníku uhradí z 50% rodiče a z 50% obec. (Příloha č. 1) 2) Žádost paní Fialové o odprodej pozemku č. 3035/6. usnesení: ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku č. 3035/9 a navrhuje směnu pozemku za pozemek č. 3035/11 účelová komunikace. 3) Žádost společnosti D + J HYDROPOWER o posouzení možné výstavby MVE Vítkovice II v ř. km 12, 830 Jizerka. usnesení: ZO souhlasí s návrhem možné výstavby MVE Vítkovice II společnosti D + J HYDROPOWER. 4) Stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období usnesení: ZO stanovuje počet členů zastupitelstva na 9 pro následující volební období ) Schválit půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 6

7 7

8 8

9 Služby Vítkovice s. r. o. Ceník dopravy platný od , uvedené ceny jsou bez DPH 20 %. Tarifní pásmo v km s nákladem IVECO UNIMOG + V3S od 1 km 55,- Kč 45,- Kč 5 km 54,- Kč 44,- Kč 10 km 53,- Kč 43,- Kč 20 km 52,- Kč 42,- Kč 50 km 51,- Kč 41,- Kč nad 100 km 50,- Kč 40,- Kč Sazba za 15 min. i započatých nakládání, skládání 50,- Kč 40,- Kč 1 hod. (i započatá) celkové doby použití pod jeřábem a bagrem 500,- Kč 400,- Kč 15 min. (i započatých) celkové doby použití UNC ,- Kč Traktor Zetor za 1 min. 15,- Kč pluhování 25,- Kč Zimní údržba práce v režii služeb IVECO plužení 1 km 50,- Kč posyp 1 km 50,- Kč celková doba použití za 15 min. i započatých 80,- Kč Sněhová fréza, UNIMOG za 1 min. práce 25,- Kč Rolba 1 hod 2.000,- Kč Písek 450,- Kč Reform mulčování 1 motohodina 1.260,- Kč obracení, shrňování 1 motohodina 700,- Kč přejezd na místo 500,- Kč Křovinořez 1 hodina 210,- Kč Ostatní služby 1 pracovník / 1 hodina 200,- Kč 9

10 BULLETIN Vítkovice v Krkonoších Pro nadcházející zimní sezonu opět připravujeme bulletin ceník. Pokud by někdo z ubytovatelů měl zájem umístit v bulletinu reklamu, ozvěte se prosím do na tel.: nebo Ceník: (ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%) 10 základní cena ¼ strany 2.600,- Kč ½ strany 5.000,- Kč 1 strana ,- Kč 2 strany ,- Kč Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci prosinci oslavil své životní jubileum pan Milan Krčmář a pan Alfréd Rychtr, v měsíci lednu pan Jiří Kubát, v měsíci únoru paní Věra Prajzlerová, v měsíci březnu paní Helena Doubková, paní Františka Hančová a paní Zdenka Zelinková. V měsíci dubnu pan Miloslav Pochop. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci lednu se narodil Čeněk Štěp a Michalka Plůchová. V měsíci únoru Martin Hlaváček. Vítáme nové občánky a přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Výzva pro všechny pamětníky a vypravěče! Všímavým obyvatelům obcí Jilemnicka určitě neuniklo, že byla zahájena terénní práce na avizované pasportizaci kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko. Pasportizace je souhrnným soupisem a tato konkrétní si pak klade za cíl přehledně a komplexně zaznamenat písemně i obrazově všechny drobné památky v našem regionu. Zvídavému oku zpracovatele soupisu, který v dnešních dnech brázdí naše louky a lesy, neujde žádný křížek nebo kaplička, o jejíž existenci většina z nás ani neví. Avšak aby byl soupis kompletní, je důležité věnovat každému takovému objektu spoustu času nejen v terénu, ale i v archivech místních či národních. Ne vše podstatné je bohužel zachyceno v historických pramenech. Leckdy ty nejdůležitější události a myšlenky jsou pouze v paměti několika lidí a hrozí jim zapomnění. Už jste někdy slyšeli o nějaké zajímavosti nebo události, která se přímo vztahuje k některé z místních drobných památek? Víte proč byl daný křížek vztyčen a kdo a za jakých okolností vybudoval tu nádhernou kapličku vedle vašeho domu? Podělte se o tyto historky a pověsti i s ostatními. Do konce června bude probíhat sběr informací, které budou součástí celkové pasportizace a následně proběhne výběr toho nejzajímavějšího do nově vydané publikaci Kulturní dědictví Jilemnicka. Pokud budete mít ty správné informace a také chuť se o ně rozdělit, zanechte krátký písemný záznam na příslušném obecním úřadě a nebo využijte možnost elektronické komunikace a zašlete text přímo na níže uvedenou adresu. Přeneste své vzpomínky i znalosti tam, kde jich je zapotřebí a kde budou užitečné z historického pohledu i po řadu dalších generací. Za zpracovatelský tým Jilemnicka svazku obcí srdečně děkujeme. Ing. Radka Soukupová, cz, tel.:

11 Turistické vybavení je opět v terénu Jak postupně odtává sníh z turistických cest, tak pracovníci Správy KRNAP do terénu navracejí turistickou infrastrukturu, která slouží návštěvníkům k orientaci, poučení i zábavě. K cestám se tak postupně vrací zejména dřevěné směrovníky a značení cyklostezek. V letošním roce navíc vyznačí nově vyhrazené cyklotrasy, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Správa Krkonošského národního parku věnuje značné úsilí, aby návštěvníci Krkonoš na svých cestách našli kvalitní turistickou infrastrukturu. Za poslední roky byly značné finanční prostředky investovány do oprav turistických chodníků. Pro pohodlné posezení návštěvníků slouží řada odpočinkových míst. Značnému zájmu se těší nespočet panoramatických pohledových map na dřevěných panelech, které jsou umístěny na místech dalekého rozhledu. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti spojené s poznáváním krkonošských zvířat a rostlin zase přispívají k ekologické výchově. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám v zimním období je nezbytné toto vybavení terénu před zimou demontovat. V současné době je po celých Krkonoších instalováno 5 kompletně vybavených dětských hřišť a téměř 150 odpočinkových míst, na tři desítky panoramatických map a více než 350 dřevěných informačních tabulí. Do zkvalitnění vybavení terénu a jeho oprav Správa KRNAP každoročně investuje částku okolo jednoho milionu korun. Novinkou letošní letní sezóny je vyhrazení nových cyklotras, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Na podzim loňského roku ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka jmenoval pracovní skupinu, která v průběhu zimy prověřila návrhy na budoucí možné cyklotrasy. Do pracovní skupiny jsem jmenoval odborníky ze Správy KRNAP a přizvali jsme ke spolupráci kolegy ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Společně jsme pak oslovili místní města a obce, aby nám pomohli vytipovat možné cyklotrasy, řekl Hřebačka. Výsledem jejich práce jsou zatím tři nové úseky, které byly vyhrazeny. Jedná se o trasu z Horního Maršova na Rýchorskou boudu po žluté turistické značce, cestu z Dolních Míseček kolem Vídeňské skály a odbočku z Terexu na Voseckou boudu. Jsem přesvědčen, že cyklisté tyto naše vstřícné kroky ocení, doplnil Hřebačka. Hovořit o vstřícnosti je namístě, protože zákon o ochraně přírody a krajiny jízdu na kolech na celém území všech národních parků zakazuje mimo silnice, místní komunikace a místa k tomu vyhrazená. Správa KRNAP nicméně již řadu let aktivně hledá trasy, kde cyklistika neohrozí (v případě, že budou cyklisté respektovat základní pravidla například nejezdit mimo cestu) cenné přírodní hodnoty, které národní park chrání a takové trasy postupně vyhrazuje. Na území KRNAP je více než 400 km, což je v porovnání se srovnatelně velkými zahraničními národními parky úctyhodné číslo a mezi správami jiných národních parků v Evropě vyvolává značný údiv, že se vůbec tak velký počet tras pro cyklistiku v národním parku vyhradit dá. Bližší informace: Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku sveřejností Správy KRNAP 11

12 Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Měření radonu v budovách měření radonu ve stavbách pro účely kolaudace, stavebního řízení nebo jen informativně vyhotovení protokolu s výsledky z měření konzultace pro řešení protiradonové prevence ZÚ HK, pracoviště Trutnov, Úpická ulice 100, Trutnov Měření: Hana Jarošová Konzultace: Ing. Jan Čtvrtečka pracoviště Trutnov pracoviště Náchod tel.: , tel.: , Nejlepší kafíčko je z mojí studny víme, co pijeme? Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, ale z vlastní studny. Další miliony využívají vlastní studnu na chatách a chalupách. Má to značné výhody např. voda je vždy čerstvá, bez chloru a nemusí se za ni platit. Má to však také svou druhou stránku pokud o studnu není dobře pečováno, může být zdrojem zdravotních rizik a následně i příčinou některých nepříjemných nemocí a velkých starostí. Odpovědnost za kvalitu vody Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti či chaty nebo chalupy, žádný předpis mu přímo neukládá povinnost provádět rozbory kvality její vody. Minimálně však z důvodu odpovědnosti za zdraví své a svých blízkých, kteří vodu používají, každý majitel by měl její kvalitu znát. Dusičnany ze soukromých studní zdarma Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové (dále jen ZÚ HK) chce přispět k zlepšení kvality vody v soukromých studních, a proto přichází s nabídkou balíčku základního chemického rozboru v akční ceně 299 Kč obsahujícího: bezplatné stanovení dusičnanů (NO 3- ) do vod studní se nejčastěji dostávají přehnojování jak průmyslovými, tak organickými hnojivy; v organismu se redukují na toxické dusitany (NO 2- ) a jsou prekurzory kancerogenních N-nitrosaminů (riziko výskytu rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře). U kojenců při vzniku tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinemie (DAM) redukcí vzniklé dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobin na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. slevu na stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění (amonných iontů, dusitanů a celkového organického uhlíku) a tvrdosti. Rozbory dodaných vzorků ZÚ HK zajistí na všech svých pracovištích, tj. v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Chrudimi, Pardubicích. (ZÚ HK, Trutnov, Úpická 100, tel.: , , příjem vzorků pondělí hod. ) Vzorky za výše uvedených podmínek přijímají výše uvedená pracoviště každé pondělí v období od 3. května do 2. srpna Vzorky vody je možné dodat v PET lahvích (minimálně 0, 5 litru, nejlépe po balené vodě bez 12

13 přísad) nejméně třikrát vypláchnutých vzorkovanou vodou. Doba mezi odběrem a dodáním do laboratoře by měla být co nejkratší, ideální je v pondělí ráno odebrat a přímo odvézt na příslušné pracoviště ZÚ HK. V případě, že to nelze (víkendový pobyt na chatě, chalupě, zahradě), vzorek odebrat v neděli těsně před odjezdem a uchovat v chladničce do doby transportu v pondělí ráno na příslušné pracoviště. Další informace včetně příslušných kontaktů, je možno získat i na webových stránkách ZÚ HK www. zuhk. cz. V případě dotazů se můžete obrátit na kontakty zde uvedené. Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, pracoviště č. 7, Trutnov, zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA pro měření hluku, vibrací, prašnosti, mikroklimatických podmínek, osvětlení, chemických škodlivin a analýz vod, Úpická ulice 100, Trutnov (bývalá hygienická stanice). Nabídka akreditovaných analýz odpadních vod telefon: , zuzana. cz Laboratoř nabízí akreditované analýzy odpadních vod ze septiků nebo z čističek odpadních vod včetně vyhotovení protokolů s výsledky rozborů. Příjem odpadních vod: pondělí, úterý, středa, čtvrtek v době hod. Cena základního rozboru (BSK 5, NL, CHSK Cr ) včetně protokolu je 500,- Kč. K vlastní analýze může odebrat vzorek vody na výtoku z čistícího zařízení zákazník sám do čisté plastové lahve (objem 1,5 2 l vody) maximálně 24 hodin před předáním vzorku (vzorek musí být uložen v chladu cca 4 C). Nabídka akreditovaných analýz pitných vod telefon: , , telefon: , Laboratoř provádí širokou škálu analýz pitných, povrchových, podzemních, bazénových a teplých vod včetně akreditovaných odběrů. Vhodný rozsah stanovení, způsob odběru, objem vzorků, způsob transportu vzorků a cenové podmínky lze zjistit po konzultaci s pracovníkem odběrové skupiny p. Bušovou. V termínu od do nabízíme za cenu 299 Kč stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění studničních vod (amonné ionty, dusitany, celkový organický dusík) včetně zjištění tvrdosti vody (hořčík + vápník) a k tomu bezplatné stanovení dusičnanů (jako ukazatele možného znečištění průmyslovými a organickými hnojivy). Vzorky pro toto stanovení může zákazník dopravit do laboratoře Zdravotního ústavu v čisté PEL lahvi v minimálním množství 0, 5 litru od pondělí do čtvrtka v době hod. (doba mezi odběrem a dodáním do 24 hodin, vzorky lze uchovat v chladničce). 13

14 Okénko školy Lyžování v ZŠ Vítkovice To nám ta zima utekla. Pro jednoho byla dlouhá, pro druhého krátká. Přes vánoční svátky si zima dávala na čas a sněhu mnoho nebylo, o to více nás paní zima překvapila velkými mrazy v lednu a únoru. Děti, které chodí do ZŠ Vítkovice mají to štěstí, že mohou bezplatně lyžovat a využívat lyžařský areál Aldrov a vlek Jizerka. Často slýcháme na vleku slova turistů Jé vy se máte, být v tak krásném prostředí a lyžovat. To naše děti se dostanou jen s rodiči. Měli bychom si tedy vážit toho, že vítkovické děti se naučí všem zimním sportům již v raném věku tzv. zlatém věku motoriky. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš! Musím tímto pochválit všechny děti, které pravidelně chodily třikrát v týdnu na sjezdovky. Začínající prvňácibyly vyděšení z prvních metrů ujetých na lyžích a při pohledu z nejstrmějšího místa Jizerky často vyděšeně říkaly Tohle v životě nesjedu. Po par trénincích už frčely dolů, až se musely krotit, aby nedošlo k nějakému zbytečnému úrazu. Všichni prvňáčci se nakonec naučili základním obloukům a dokázali Jizerku bez pádu a většího strachu sjet. Pochvalu zaslouží i starší žáci školy. Děti se učí rychle a každý týden bylo vidět velké zlepšení i v jízdě ve slalomových tyčích. Zimní sjezdovou sezonu jsme zakončili závodem ve slalomu, kde se ukázal závodní duch a odvaha. Závodu se zúčastnili všichni žáci školy a to byla pro pedagogický sbor výhra. A kdo zvítězil? Zvítězili všichni, protože dojeli a bylo na dětech vidět, že je to baví a to je vlastně vítězství v dnešní době počítačů. Zima ale není jen sjezdové lyžování. Nesmíme zapomínat na letošní velice úspěšnou olympijskou disciplínu a to běžecké lyžování. Cílem bylo naučit děti základním běžeckým dovednostem. Ke konci sezony už většina dětí zvládala jak klasickou techniku, tak bruslení. Většina žáků už sama chtěla na běžky, že je na nich sranda, že je i baví. Děti zjistily, že i na běžkách se dá sjet sjezdovka. Je fakt že pražáci na sjezdovce nechápali, že tak malé děti jedou po sjezdovce na běžkách. Někdo tedy přibrzďoval zadní částí těla, ale i to se počítá. Téměř všichni žáci školy změřili síly na závodech v běh u klasickou technikou na Benecku. Na bednu jsme nedosáhli ale určitě tak malá škola jako jsme, neudělala ostudu. Ba naopak, měli jsme z malých škol největší účast! Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Vítkovice a všem pracovníkům vleků že s námi měli trpělivost a vždy byli vstřícní. Též přejeme aby turistů jezdilo co nejvíce a úrazů bylo co nejméně. Do další sezony přejeme co nejlepší sněhové podmínky a AŤ TO FRČÍ! Luboš Toman Zprávičky ze školy jaro je tady! Letos nám zima přála, a tak jsme si opravdu užili lyžování na sjezdovce i běžky. Ale teď už jsme všichni rádi, že je tepleji, svítí sluníčko a můžeme vyrazit do lesů nebo na hřiště. Abychom se o to jaro nějak zasloužili, rozhodli jsme se letos vynést Morenu (neboli Paní Zimu). Společně s dětmi ze školky jsme ji vyprovodili říkankou, zapálili 14

15 a nakonec hodili do Jizerky. Na oheň jsme přidali i vlastnoručně vyrobené malé Morenky. Potom už naplno začaly jarní přípravy na Velikonoce. Vyráběli jsme dekorace z papíru, zajíčky z hlíny, přáníčkafoukacími fixy, zdobili vajíčka voskem, a učili se plést pomlázky. Dozvěděli jsme se také, jak se slaví Velikonoce v Anglii a naučili se i několik anglických velikonočních slovíček. A co nás ještě letos čeká? Během května si připomeneme, jak se správně chovat na silnici jako chodci a cyklisté. Zkontrolujeme vybavení našich kol, vyzkoušíme si na hřišti naše řidičské dovednosti a pokud nám podmínky dovolí, vyrazíme i na menší výlet na kolách. Žáci 4. třídy budou mít možnost získat cyklistický řidičský průkaz na dopravním hřišti v Košťálově. Samozřejmě nás čeká školní výlet a na konci června se rozloučíme s našimi spolužáky, kteří budou odcházet do Jilemnice do 5. třídy. Letos je to Pavel Jindřišek, Libor Novotný a Eliška Tauchmanová. Věříme, že na naši školu budou v dobrém vzpomínat a přejeme jim, aby si našli nové kamarády a ve velké škole se jim líbilo. Jana Matoušková Projekt Ovoce do škol Tak jako mnoho ostatních škol v republice i my jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. Vaše děti mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky Ovoce do škol. Děti dostávají tyto zdravé produkty ke konzumaci od firmy Laktea 1 2 krát týdně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv. Veškeré produkty musí splňovat přísné normy zdravé výživy a vše musí být bez přidávaných konzervantů, cukru, soli, tuků a sladidel. Cílem tohoto projektuje zvýšit oblibu pro- 15

16 duktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zvyšovat zdravotní stav mladé populace, boj proti obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jako doprovodný program tohoto projektu jsou besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu a to především v hodinách Prvouky a Přírodovědy. Nejdříve jsme se obávali v jaké kvalitě nám budou produkty dodávány, ale byli jsme mile překvapení, protože veškeré produkty jsou kvalitní a specielně balené pro školy. Děti se vždy těší, co dobrého nám dovezou. Tak dobrou chuť všem dětem a uvidíme jestlise nám povede zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, zda se stanou stravovacím návykem a najdou své pravidelné místo v jídelníčku. 16 Hartmanová Zuzana Vítání jara v mateřské škole Letos se nám zima protáhla až do dubna, proto jsme si s dětmi jaro udělali v naší mateřské školce již dříve. Přinesli jsme si z procházky větvičky břízy, jívy a modřínu a lupami pozorovali čím se od sebe liší a z jakého stromu pochází. Byl to vcelku pro některé děti těžký úkol, protože lístky a jehličky ještě spaly v pupenech. Pak jsme je dali do váziček a dali ji na okna. A za pár dnů samy děti zjistily, jak silnou moc má sluníčko, teplo za oknem a voda ve vázičkách. Větvičky se nám začaly zelenat, i když za oknem venku byla ještě bílá zima. To je důkaz, že na city působí nejúčinněji jeho vlastní prožitek, smyslové vnímání. Co je vyprávění a prohlížení obrázků ve srovnání s pozorováním právě zmiňované větvičky. Toho jsme využili i při přípravách na Velikonoce, které jsou svátkem jara, nového života. Děti modelovaly z keramické hlíny misky na osení, zpočátku byla hlína měkká, děti s velkým zájmem pozorovaly, co se s jejich miskami děje na okně, kde jsme je pár dnů nechali vysychat. Pak nám je paní ředitelka ZŠ Hartmanová dala vypálit do keramické pece, děti si je pak podle svých představ vyzdobily barvami. Dost dětí chybělo, ale ostatní dětí s nadšením jejich misky také vyzdobily. Pak jsme do misek mohli dát hlínu a zrníčka ovsa, pravidelně zalévat a čekat na ten zázrak zrození. Příchod jara lze v mateřské škole prožít nejen jako změnu v přírodě a v lidské činnosti, ale i jako lidovou tradici s vynášením zimy Moreny. Sešli jsme se před ZŠ se školáky a učiteli a společně odnášeli Morenu k potoku Jizerka, rozloučili jsme se s ní známým lidovým říkadlem Přišlo jaro do vsi, kde ji pan učitel zapálil a vhodil do potoka. Tak začal pašijový týden, který jsme věnovali velikonočním tradicím, každý den má své jméno a tradici, kterou jsem dětem přibližovala pomocí her, písní, hádanek, říkadel, pohádek, zdobením vajíček, pletením pomlázky, pečením jidášků. Jaro jsme přivítali vlastně ještě jedním způsobem, po delší pomlce jsme opět začali jezdit na předplaveckou výuku do jilemnického bazénu. Některé děti se naučí splývat, jiné dokonce zvládnou začátek plavání, ale hlavním smyslem je, aby děti získaly jen samé pozitivní zkušenosti s vodním živlem. Tímto bych chtěla poděkovat obci, která nám vychází vstříc s dopravou, maminkám a paní Jiříčkové, které nám pomáhaly s dětmi.

17 Ještě mi dovolte na závěr malé zamyšlení. Mění se společnost, společenské klima i lidé, mění se rodiče a spolu s nimi i děti. Děti by měly být bohaté nejen po stránce vědomostní a dovednostní. Během předškolního věku by se dítě mělo stát v základních věcech samostatné, znalé pravidel zdvořilého chování a jednání, mělo by dokázat jednat rovně, chápat a rozlišit, co je dobré, co je špatné. Mělo by získat důvěru ve své schopnosti a dovednosti, mělo by se mít rádo, být vyrovnané, pozitivně naladěné. Jen takové dítě bude dále zvládat další nároky v základní škole i v životě. Jen takové dítě bude mít rádo druhé, bude si jich vážit, spolupracovat s nimi, dokáže je požádat o radu či pomoc, nebo naopak nezištně samo pomoci druhému. Právě takové dítě nebude mít potřebu druhému ubližovat, šikanovat. Cesta je dlouhá, na jejím začátku stojí rodiče dítěte. Po cestě se k nim přidávají další rádci a pomocníci. Na prvním schůdku stojí mateřská škola. Spolupráce mezi rodinou je tradičně dobrá. Doufejme, že generace dětí si ponesou do života jen to nejlepší, což se pozitivně odrazí i v naší společnosti Dana Pištorová 17

18 Autoklub Krakonoš Jilemnice v sezoně 2009 Po nepříliš úspěšné spolupráci v Racing motor klubu Vrchlabí vytvořili nejen bratři Macháčkovi pro sezonu 2009 nový tým pod hlavičkou AK Krakonoš Jilemnice. Nejdůležitější na této změně je, že se sešla výborná parta lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Mimo rodiny Macháčkových tým tvoří Erlebachovi, Hanušovi a Kučerovi ze Štěpanic, Noskovi ze Sklenařic a jilemničáci Tomáš Kubát a Jiří Salač. Rozhodně nelze opomenout Mirka Škalouda a Milana Kottka, kteří k týmu přišli později, ale zazářili svými výsledky. Nelze opomenout ani další členy jako je Jirka Jebák Faistaver a Jirka Kunc. Kluci Macháčkovi jsou v týmu nositeli zkušeností a na nich byla letos odpovědnost za výsledky. Společně s Milanem Kottkem a Mírou Škaloudem jezdili přebor ČR. Seriál cross contry měl celkem šest závodů (závodilo se ve Chříči, Košťálově, Radvanicích, Jiníně a dvakrát v Sedlčanech). Tomáš a Milan Macháčkovi jezdili společně s Mirkem Škaloudem třídu E2 a seřadili v celkovém pořadí takto: 2. Škaloud, 9. Milan Macháček a 19. Tomáš Macháček. Milan Kottek jezdil třídu E1. Svůj výkon korunoval pódiovým umístěním v posledním závodě a celkově je šestý. Přeboru ČR v enduru se zúčastnili pouze bratři Macháčkovi. Bohužel do seriálu negativně zasáhla malá podpora ze strany Autoklubu ČR a nesmyslná kampaň rádoby ekologicky zaměřených organizací. Výsledkem jsou tři enduro sprinty (v Budišově nad Budišovkou, Brankách na Moravě a v Kopidle) a jedna jednodenní soutěž (v Opařanech u Tábora). Smutný obrázek tohoto v minulosti tolik úspěšného a oblíbeného sportu. Nicméně výsledky pro tým AK Krakonoš jsou velice slušné. Milan skončil v celkové klasifikaci na šestém a Tomáš na sedmém místě (a to nejeli poslední sprint). Štěpaničáci, jmenovitě Adam Erlebach, Matěj Hanuš a Lukáš Kučera, jezdili společně s Honzou Noskem cross country s licencemi C (závody stejné jako pro přebor ČR). Seriál byl vypsán pro dvojice, ale kluci se rozhodli jet jednotlivce. Byli tedy proti dvojicím v drobné nevýhodě. Přesto dosáhli krásných výsledků. Adam Erlebach si bohužel přivodil zlomeninu klíční kosti, i přesto byl z našich nelepší, celkově osmý. Lukáš Kučera dokončil sezonu na desátém, Honza Nosek na třináctém a Matěj Hanuš na osmnáctém místě. Nelze nezmínit seriál závodů s názvem MG SPORT UFO ENDURO CROSS COUNTRY. Závodilo se v Bozkově, Příkrém a v Jilemnici. Jedná se o seriál volných závodů cross country určený zejména pro hobby jezdce. V rámci tohoto seriálu jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, závody nejen jezdit, ale i pořádat. Upřímně řečeno nás to stálo hodně úsilí, času i finančních prostředků. Ale nejdůležitější je, že závody se podařily, závodníci i diváci většinou chválili. Samozřejmě jsou i negativa, ale pozitivní ohlasy převažují. Co se výsledků týče i zde se můžeme radovat. Milan Kottek skončil ve třídě E1 jen těsně druhý, s minimálním odstupem byl třetí Honza Nosek, Matěj Hanuš si vybíral smůlu na každém podniku, i přesto je celkově třináctý. V E2 pravidelně atakoval stupně nejvyšší Adam Erlebach, aby v celkové klasifikaci bral nepopulární 18

19 brambory za čtvrté místo. Dále si do této třídy na poslední závod odskočil Lukáš Kučera, který sbíral zkušenosti na silnějším strojem. Mezi licencemi byl z našich nelepší Mirek Škaloud, který i přes smůlu a technické problémy skončil na 14. místě. Bratři Macháčkovi dokončili shodně pouze po jednom ze závodů a skočili tedy hluboko ve výsledkové listině. Mimo tyto seriály jsme se účastnili i volných závodů zejména v blízkém okolí. Z nich je třeba vyzdvihnout především závod ve Sklenařicích avloukově. V současné době již je v plném proudu příprava na start sezony Jezdci zapracovali na fyzické kondici a na repasi svých motocyklů, manažeři zajišťují finanční zabezpečení na pokrytí sezony a vymýšlejí taktiku, jak dosáhnout ještě lepších výsledků. Na závěr chci velice poděkovat všem partnerům, bez kterých by celý klub nemohl fungovat na takovéto úrovni. DĚKUJEME!!! Více informací najdete na stránkách Tomáš Macháček Tomáš Macháček Milan Macháček 19

20 Skimaskyáda V sobotu 3. dubna se ve Skiareál Špindlerův mlýn, a. s. na Horních Mísečkách uskutečnil již osmý ročník Skimaskyády, kterou pořádají zaměstnanci skiareálu pro pobavení dětí i dospělých. Od 14 hodin byl připravený tradiční přejezd bazénu, v němž si změřilo sílu s vodním živlem přes 20 otužilců. Dále proběhl oblíbený pohádkový slalom pro děti do 8 let, kterého se letos zúčastnil rekordní počet (95) těch nejmenších lyžařů. Jako každý rok proběhlo vyhlášení masek, závody trojlyžníků, běh na gumovém laně, zatloukání hřebíků a také divácky velmi sledovaný Skicross v kategorii dětí a dospělých. Po celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení včetně stánků se sladkostmi, skákací hrad, hrála hudba. Partner akce RWE si ve své chalupě připravil pro malé zájemce drobné soutěže, velkou atrakcí byl facepainting, který zkušeně zajistily profesionální maskérky. Počasí přálo, tudíž i zakončení ohňostrojem ve bylo velmi působivé. Zaměstnanci skiareálu již plánují devátý ročník Skimaskyády, který se uskuteční a vy všichni jste na Horní Mísečky zváni. Milena Horáková Z obecní kroniky 1956 K dokončení elektrifikace v obci je třeba zapojit v Kozích Domcích 8 pop. č. na Mewaldovém kopci 6 p. č., Braunův kopec 3 p. č., Skelné Hutě 15 p. č. Třídomí 4 p. č., Dolní Mísečky 21 p. č., Černý potok 10 p. č., Janova Hora 8 p. č., Peklo 10 p. č., Zákoutí 3 p. č. Invest. Výstavba v JZD pro r nesplněna, nedostatek pracovníků. Provedeno nové očíslování domů v obci. Číslo ražené, bílé na modře smaltovaném podkladě za 8,-Kč. S církevním tajemníkem projednáno, použití fary za bydlení ca pro 3 rodiny. Rozvázání prac. poměru s účetním Laštovkou. Zvolen účetním Rypl Jaroš, agenda účetní, mzdová, styk s bankou, rozpočtová práce. Vedení indent. Knihy, mater. Zásob, pohledávky a dluhy, předpis a inkasa daní a poplatků Hedvika Pirklová, povolená celková odměna 500,- Kč. Z toho 300,- Kč pro účetního, 200,- Kč pro daňového pracovníka. 21 ledna 1959, byla podána žádost občanů Urbanec a spol. Čp. 50, 51, 52, 20

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluven Volejník Jindřich, Bureš Jan)

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. Září 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů 6 (Omluven Tomáš John) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. dubna 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 5 (omluven Vancl M.) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 1 (omluven - Peterka Boleslav) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 26. září 2011 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 5 Ověřovatelé: Vancl Miroslav Ing.

Více

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 4 (omluveni : Hniková Z.) Ověřovatelé:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, která se konala v pátek, dne 20. února 2004, v místnosti OV Suchdol. Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 7. schůze ZO. Usnesení

Více

Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z deváté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 29. října 2012 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 7 Ověřovatelé:Matuš Leoš Brož Petr

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne 23.1. 2017 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, Ing. Jiří Čenský, M. Crha Omluveni: J. Pudil Hosté:

Více

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 6 občanů: 5 (omluveni : Vancl M., Hniková

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 1 č.j.7/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Roušarová

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA Červen 2011 Číslo: 5/2011 ZDARMA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 28. května jsme slavnostně přivítali dva nové občánky obce Dolní Morava, a to Adama Hetflajše narozeného 22. 6. 2010

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více