VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1. Ročník IV"

Transkript

1 VÍTKOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1 Ročník IV Květen 2010

2 Zápis z jedenácté schůze ZO ze dne ) Schválit Rozpočtové provizorium na rok usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na, rok ) Schválit návrh inventarizačních komisí: ústřední inventarizační komise: předseda: Rychtr Milan členové: Matuš Leoš, Zachařová Andrea dílčí inventarizační komise: ZŠ předseda: Mejsnarová Ivana členové: Hartmanová Zuzana, Toman Luboš MŠ předseda: Kocourová Lenka členové: Pištorová Danuše, Hartmanová Zuzana ŠJ předseda: Kocourová Lenka členové: Rychtrová Hana, Hartmanová Zuzana SDH předseda: Volejník Jindřich členové: Matuš Leoš, Matuš Jan Občanská beseda předseda: Zelinková Lenka členové: Mejsnarová Ivana, Zachařová Andrea Obec předseda: Matuš Leoš členové: Rychtr Milan, Zachařová Andrea usnesení: ZO schvaluje návrh inventarizačních komisí. 3) Pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu tak, aby mohly být do konce roku realizovány. usnesení: ZO souhlasí pověřit starostu schválením případných úprav rozpočtu. 4) Schválit převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč a účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. usnesení: ZO schvaluje převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši ,- Kč na účet obce a zařazení těchto prostředků do rozpočtového hospodaření. 5) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Vítkovice, kterou se mění výše poplatku na 380,- Kč na poplatníka / rok s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 1/2007. usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 a zároveň ruší vyhlášku č. 1/ ) Schválit podmínky pro vydání Karty hosta (10 % sleva z ceny jízdného: 6-ti denní, 4 ze 6, 5 ze 7) viz. příloha č. 1. usnesení: ZO schvaluje podmínky pro vydání Karty hosta. 7) Návrh dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými viz. příloha č. 2. usnesení: ZO nesouhlasí s návrhem dohody o směně pozemků mezi Obcí Vítkovice a manželi Karbusickými. 2

3 8) Žádost firmy Viatoma s. r. o. (hotel Jasmín) o poskytnutí slevy na zakoupení 1 ks sezoního skipasu. usnesení: ZO neschvaluje žádost firmy Viatoma s. r. o. o poskytnutí slevy na zakoupení skipasu. 9) Žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. usnesení: ZO schvaluje žádost Oldřicha Štěpa a Kateřiny Flajšrové o odkoupení pozemku p. č. 366/2. 10) Žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. usnesení: ZO schvaluje žádost Mgr. Vladimíra Lukeše o odkoupení pozemku p. č. 366/5. 11) Žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o odkoupení pozemku p. č. 366/7. Zápis z první schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o připojení RD na p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení RD p. p. č. 964/16, 964/26 na obecní řád kanalizace. 2) Žádost firmy Eurospektrum Group, a. s. o připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. usnesení: ZO schvaluje připojení areálu Zelený kopec na obecní řád kanalizace. 3) Žádost bratrů Novotných o nájemné 5.000,- Kč z pozemků p. č. 68/14, 68/10. usnesení: ZO nesouhlasí se zaplacením částky 5.000, - Kč p. Novotnému vzhledem k nevyužívání pozemků. 4) Schválit inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k usnesení: ZO schvaluje inventarizaci obce, SDH, školy a osvětové besedy k ) Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 Poplatek z ubytovací kapacity s účinností od Zároveň se ruší vyhláška č. 4/2003 usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 s účinností od Zároveň ruší vyhlášku č. 4/ ) Schválit změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od usnesení: ZO schvaluje změnu provozovatele vodovodů a kanalizací ze Služeb Vítkovice s. r. o. na Obec Vítkovice s platností od ) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších GRANTIKA České spořitelny, a. s. usnesení: ZO neschvaluje nabídku společnosti GRANTIKA České spořitelny, a. s. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. 8) Nabídka služeb souvisejících s implantací projektu Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších SIGOS s. r. o. 3

4 usnesení: ZO schvaluje nabídku společnosti SIGOS s. r. o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Obecní ČOV Vítkovice v Krkonoších. Zápis z druhé schůze ZO ze dne ) Žádost SDH Vítkovice o sponzorský dar na dětský karneval. usnesení: ZO schvaluje sponzorský dar pro SDH Vítkovice na dětský karneval ve výši 2.000, - Kč. 2) Záměr prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. usnesení: ZO souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 962/21 o výměře 53 m 2. 3) Schválit směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování s účinností od Zároveň se ruší směrnice č. 3/2009. usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2010 Směrnice k závodnímu stravování a zároveň ruší směrnici č. 3/ ) Místostarosta a zastupitelé se do konce svého volebního období zřeknou odměn. Platnost opatření od usnesení: ZO schvaluje zrušení odměn pro místostarostu a zastupitele do konce volebního období. 5) Úsporná opatření pro rok 2010: 1) Odpadové hospodářství zrušení podzimního svozu kontejnerů, v termínu jaro 2010 pouze 2 kontejnery. Nebezpečný odpad ponechat 2 ročně. 2) Městská policie úprava smlouvy mezi Obcí a Městskou policií Jilemnice. Platnost opatření od ) Horní Mísečky úklid WC obsluhou parkoviště. 4) Zrušení všech akcí, které nejsou ze zákona povinné pro chod obce. Platnost opatření od ) Zrušení veškerých nákupů. Nezbytné nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. Platnost opatření od ) Všechny výjezdy, investice a nákupy konzultovat s Obecním zastupitelstvem. 7) Veřejné osvětlení zkrácení doby svícení o 1 hodinu večer. Případně odpojení každé druhé lampy, nebo odpojení některých částí. usnesení: ZO bere na vědomí úsporná opatření pro rok ) Schválení podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na projekt Oprava místních a účelových komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl. Zápis ze třetí schůze ZO ze dne ) Žádost slečny Zachařové o dokoupení pozemku p. č. 962/21 (záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od do ). 4

5 usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 962/21 slečně Zachařové za vyhláškovou cenu 10,- Kč/m 2, veškeré náklady spojené s prodejem a převodem bude hradit kupující. 2) Schválit plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok usnesení: ZO bere na vědomí plnění rozpočtu Obce Vítkovice za rok ) Schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2831, p. č. 2832/2, p. č. 2832/5, p. č od Pozemkového Fondu ČR. 4) Žádost Autoklubu Krakonoš Jilemnice o finanční příspěvek. usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Autoklub Krakonoš Jilemnice ve výši 5.000, - Kč. Zápis ze čtvrté schůze ZO ze dne ) Žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost manželů Hnikových o připojení RD na p. p. č. 366/7 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 2) Žádost Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace. usnesení: ZO schvaluje žádost pana Jana Podaného o připojení RD č. p. 30 na obecní řád vodovodu a kanalizace po konzultaci se správcem sítě panem Hanušem. 3) Schválit návrh rozpočtu na rok 2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Financování ,- Kč usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Vítkovice na rok 2010, rozpočet se schvaluje jako přebytkový. 4) Schválit bezúplatný převod pozemků, místní a účelové komunikace PK 185/7, PK 2929/2, PK 559/2, PK 558/5, PK 2921/1, PK 293/6, KN 940/2, KN 941/32, KN 1090/5, KN 2050/3, KN 2936/8, bydlení KN 536/21, KN 536/22 od Pozemkového fondu ČR. usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků viz. výše od Pozemkového fondu ČR. 5) Žádost Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice o schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení na pokrytí ztráty z minulých let. 6) Návrh rozpočtu na rok 2010 Krkonošské základní a mateřské školy Vítkovice usnesení: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Krkonošské ZŠ a MŠ Vítkovice na rok ) Schválit převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby 5

6 Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. usnesení: ZO schvaluje převod dlouhodobé pohledávky Obce Vítkovice za Společností Služby Vítkovice s. r. o. v celkové výši ,- Kč transformací na vklad do Kapitálových fondů Společností k posílení vlastního jmění Společnosti. 8) Schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice usnesení: ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vítkovice Krkonošská základní a mateřská škola Vítkovice 9) Schválit hospodářský výsledek vedlejší Obce Vítkovice za rok 2009 a jeho rozdělení. usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek vedlejší činnosti Obce Vítkovice za rok 2009, výnos z vedlejší činnosti bude ponechán na účtu HČ, v případě potřeby bude zapojen do rozpočtového hospodaření. 10) Schválit navržený ceník služeb Obce Vítkovice. usnesení: ZO schvaluje předložený ceník služeb a výrobků Obce Vítkovice, podléhající plátcovství DPH. 11) Schválit půjčku Službám Vítkovice ve výši ,- Kč (půjčka byla předběžně schválena dne ) usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 12) Změna ceny vodného a stočného od usnesení: ZO schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 30,- Kč s platností od Zápis z páté schůze ZO ze dne ) Návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ a zpoplatnění některých služeb v ZŠ (příloha č. 1). usnesení: ZO schvaluje návrh paní ředitelky Hartmanové na zvýšení úplaty v ZŠ a MŠ s tím, že pracovní sešity 2., 3. a 4. ročníku uhradí z 50% rodiče a z 50% obec. (Příloha č. 1) 2) Žádost paní Fialové o odprodej pozemku č. 3035/6. usnesení: ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku č. 3035/9 a navrhuje směnu pozemku za pozemek č. 3035/11 účelová komunikace. 3) Žádost společnosti D + J HYDROPOWER o posouzení možné výstavby MVE Vítkovice II v ř. km 12, 830 Jizerka. usnesení: ZO souhlasí s návrhem možné výstavby MVE Vítkovice II společnosti D + J HYDROPOWER. 4) Stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období usnesení: ZO stanovuje počet členů zastupitelstva na 9 pro následující volební období ) Schválit půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč usnesení: ZO schvaluje půjčku Službám Vítkovice s. r. o. ve výši ,- Kč. 6

7 7

8 8

9 Služby Vítkovice s. r. o. Ceník dopravy platný od , uvedené ceny jsou bez DPH 20 %. Tarifní pásmo v km s nákladem IVECO UNIMOG + V3S od 1 km 55,- Kč 45,- Kč 5 km 54,- Kč 44,- Kč 10 km 53,- Kč 43,- Kč 20 km 52,- Kč 42,- Kč 50 km 51,- Kč 41,- Kč nad 100 km 50,- Kč 40,- Kč Sazba za 15 min. i započatých nakládání, skládání 50,- Kč 40,- Kč 1 hod. (i započatá) celkové doby použití pod jeřábem a bagrem 500,- Kč 400,- Kč 15 min. (i započatých) celkové doby použití UNC ,- Kč Traktor Zetor za 1 min. 15,- Kč pluhování 25,- Kč Zimní údržba práce v režii služeb IVECO plužení 1 km 50,- Kč posyp 1 km 50,- Kč celková doba použití za 15 min. i započatých 80,- Kč Sněhová fréza, UNIMOG za 1 min. práce 25,- Kč Rolba 1 hod 2.000,- Kč Písek 450,- Kč Reform mulčování 1 motohodina 1.260,- Kč obracení, shrňování 1 motohodina 700,- Kč přejezd na místo 500,- Kč Křovinořez 1 hodina 210,- Kč Ostatní služby 1 pracovník / 1 hodina 200,- Kč 9

10 BULLETIN Vítkovice v Krkonoších Pro nadcházející zimní sezonu opět připravujeme bulletin ceník. Pokud by někdo z ubytovatelů měl zájem umístit v bulletinu reklamu, ozvěte se prosím do na tel.: nebo Ceník: (ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%) 10 základní cena ¼ strany 2.600,- Kč ½ strany 5.000,- Kč 1 strana ,- Kč 2 strany ,- Kč Společenská rubrika Významná životní jubilea V měsíci prosinci oslavil své životní jubileum pan Milan Krčmář a pan Alfréd Rychtr, v měsíci lednu pan Jiří Kubát, v měsíci únoru paní Věra Prajzlerová, v měsíci březnu paní Helena Doubková, paní Františka Hančová a paní Zdenka Zelinková. V měsíci dubnu pan Miloslav Pochop. Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let. Nově narození V měsíci lednu se narodil Čeněk Štěp a Michalka Plůchová. V měsíci únoru Martin Hlaváček. Vítáme nové občánky a přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Výzva pro všechny pamětníky a vypravěče! Všímavým obyvatelům obcí Jilemnicka určitě neuniklo, že byla zahájena terénní práce na avizované pasportizaci kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko. Pasportizace je souhrnným soupisem a tato konkrétní si pak klade za cíl přehledně a komplexně zaznamenat písemně i obrazově všechny drobné památky v našem regionu. Zvídavému oku zpracovatele soupisu, který v dnešních dnech brázdí naše louky a lesy, neujde žádný křížek nebo kaplička, o jejíž existenci většina z nás ani neví. Avšak aby byl soupis kompletní, je důležité věnovat každému takovému objektu spoustu času nejen v terénu, ale i v archivech místních či národních. Ne vše podstatné je bohužel zachyceno v historických pramenech. Leckdy ty nejdůležitější události a myšlenky jsou pouze v paměti několika lidí a hrozí jim zapomnění. Už jste někdy slyšeli o nějaké zajímavosti nebo události, která se přímo vztahuje k některé z místních drobných památek? Víte proč byl daný křížek vztyčen a kdo a za jakých okolností vybudoval tu nádhernou kapličku vedle vašeho domu? Podělte se o tyto historky a pověsti i s ostatními. Do konce června bude probíhat sběr informací, které budou součástí celkové pasportizace a následně proběhne výběr toho nejzajímavějšího do nově vydané publikaci Kulturní dědictví Jilemnicka. Pokud budete mít ty správné informace a také chuť se o ně rozdělit, zanechte krátký písemný záznam na příslušném obecním úřadě a nebo využijte možnost elektronické komunikace a zašlete text přímo na níže uvedenou adresu. Přeneste své vzpomínky i znalosti tam, kde jich je zapotřebí a kde budou užitečné z historického pohledu i po řadu dalších generací. Za zpracovatelský tým Jilemnicka svazku obcí srdečně děkujeme. Ing. Radka Soukupová, cz, tel.:

11 Turistické vybavení je opět v terénu Jak postupně odtává sníh z turistických cest, tak pracovníci Správy KRNAP do terénu navracejí turistickou infrastrukturu, která slouží návštěvníkům k orientaci, poučení i zábavě. K cestám se tak postupně vrací zejména dřevěné směrovníky a značení cyklostezek. V letošním roce navíc vyznačí nově vyhrazené cyklotrasy, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Správa Krkonošského národního parku věnuje značné úsilí, aby návštěvníci Krkonoš na svých cestách našli kvalitní turistickou infrastrukturu. Za poslední roky byly značné finanční prostředky investovány do oprav turistických chodníků. Pro pohodlné posezení návštěvníků slouží řada odpočinkových míst. Značnému zájmu se těší nespočet panoramatických pohledových map na dřevěných panelech, které jsou umístěny na místech dalekého rozhledu. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti spojené s poznáváním krkonošských zvířat a rostlin zase přispívají k ekologické výchově. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám v zimním období je nezbytné toto vybavení terénu před zimou demontovat. V současné době je po celých Krkonoších instalováno 5 kompletně vybavených dětských hřišť a téměř 150 odpočinkových míst, na tři desítky panoramatických map a více než 350 dřevěných informačních tabulí. Do zkvalitnění vybavení terénu a jeho oprav Správa KRNAP každoročně investuje částku okolo jednoho milionu korun. Novinkou letošní letní sezóny je vyhrazení nových cyklotras, které rozšíří stávající 400 kilometrovou síť. Na podzim loňského roku ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka jmenoval pracovní skupinu, která v průběhu zimy prověřila návrhy na budoucí možné cyklotrasy. Do pracovní skupiny jsem jmenoval odborníky ze Správy KRNAP a přizvali jsme ke spolupráci kolegy ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Společně jsme pak oslovili místní města a obce, aby nám pomohli vytipovat možné cyklotrasy, řekl Hřebačka. Výsledem jejich práce jsou zatím tři nové úseky, které byly vyhrazeny. Jedná se o trasu z Horního Maršova na Rýchorskou boudu po žluté turistické značce, cestu z Dolních Míseček kolem Vídeňské skály a odbočku z Terexu na Voseckou boudu. Jsem přesvědčen, že cyklisté tyto naše vstřícné kroky ocení, doplnil Hřebačka. Hovořit o vstřícnosti je namístě, protože zákon o ochraně přírody a krajiny jízdu na kolech na celém území všech národních parků zakazuje mimo silnice, místní komunikace a místa k tomu vyhrazená. Správa KRNAP nicméně již řadu let aktivně hledá trasy, kde cyklistika neohrozí (v případě, že budou cyklisté respektovat základní pravidla například nejezdit mimo cestu) cenné přírodní hodnoty, které národní park chrání a takové trasy postupně vyhrazuje. Na území KRNAP je více než 400 km, což je v porovnání se srovnatelně velkými zahraničními národními parky úctyhodné číslo a mezi správami jiných národních parků v Evropě vyvolává značný údiv, že se vůbec tak velký počet tras pro cyklistiku v národním parku vyhradit dá. Bližší informace: Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku sveřejností Správy KRNAP 11

12 Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Měření radonu v budovách měření radonu ve stavbách pro účely kolaudace, stavebního řízení nebo jen informativně vyhotovení protokolu s výsledky z měření konzultace pro řešení protiradonové prevence ZÚ HK, pracoviště Trutnov, Úpická ulice 100, Trutnov Měření: Hana Jarošová Konzultace: Ing. Jan Čtvrtečka pracoviště Trutnov pracoviště Náchod tel.: , tel.: , Nejlepší kafíčko je z mojí studny víme, co pijeme? Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, ale z vlastní studny. Další miliony využívají vlastní studnu na chatách a chalupách. Má to značné výhody např. voda je vždy čerstvá, bez chloru a nemusí se za ni platit. Má to však také svou druhou stránku pokud o studnu není dobře pečováno, může být zdrojem zdravotních rizik a následně i příčinou některých nepříjemných nemocí a velkých starostí. Odpovědnost za kvalitu vody Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti či chaty nebo chalupy, žádný předpis mu přímo neukládá povinnost provádět rozbory kvality její vody. Minimálně však z důvodu odpovědnosti za zdraví své a svých blízkých, kteří vodu používají, každý majitel by měl její kvalitu znát. Dusičnany ze soukromých studní zdarma Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové (dále jen ZÚ HK) chce přispět k zlepšení kvality vody v soukromých studních, a proto přichází s nabídkou balíčku základního chemického rozboru v akční ceně 299 Kč obsahujícího: bezplatné stanovení dusičnanů (NO 3- ) do vod studní se nejčastěji dostávají přehnojování jak průmyslovými, tak organickými hnojivy; v organismu se redukují na toxické dusitany (NO 2- ) a jsou prekurzory kancerogenních N-nitrosaminů (riziko výskytu rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře). U kojenců při vzniku tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinemie (DAM) redukcí vzniklé dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobin na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. slevu na stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění (amonných iontů, dusitanů a celkového organického uhlíku) a tvrdosti. Rozbory dodaných vzorků ZÚ HK zajistí na všech svých pracovištích, tj. v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Chrudimi, Pardubicích. (ZÚ HK, Trutnov, Úpická 100, tel.: , , příjem vzorků pondělí hod. ) Vzorky za výše uvedených podmínek přijímají výše uvedená pracoviště každé pondělí v období od 3. května do 2. srpna Vzorky vody je možné dodat v PET lahvích (minimálně 0, 5 litru, nejlépe po balené vodě bez 12

13 přísad) nejméně třikrát vypláchnutých vzorkovanou vodou. Doba mezi odběrem a dodáním do laboratoře by měla být co nejkratší, ideální je v pondělí ráno odebrat a přímo odvézt na příslušné pracoviště ZÚ HK. V případě, že to nelze (víkendový pobyt na chatě, chalupě, zahradě), vzorek odebrat v neděli těsně před odjezdem a uchovat v chladničce do doby transportu v pondělí ráno na příslušné pracoviště. Další informace včetně příslušných kontaktů, je možno získat i na webových stránkách ZÚ HK www. zuhk. cz. V případě dotazů se můžete obrátit na kontakty zde uvedené. Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, pracoviště č. 7, Trutnov, zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA pro měření hluku, vibrací, prašnosti, mikroklimatických podmínek, osvětlení, chemických škodlivin a analýz vod, Úpická ulice 100, Trutnov (bývalá hygienická stanice). Nabídka akreditovaných analýz odpadních vod telefon: , zuzana. cz Laboratoř nabízí akreditované analýzy odpadních vod ze septiků nebo z čističek odpadních vod včetně vyhotovení protokolů s výsledky rozborů. Příjem odpadních vod: pondělí, úterý, středa, čtvrtek v době hod. Cena základního rozboru (BSK 5, NL, CHSK Cr ) včetně protokolu je 500,- Kč. K vlastní analýze může odebrat vzorek vody na výtoku z čistícího zařízení zákazník sám do čisté plastové lahve (objem 1,5 2 l vody) maximálně 24 hodin před předáním vzorku (vzorek musí být uložen v chladu cca 4 C). Nabídka akreditovaných analýz pitných vod telefon: , , telefon: , Laboratoř provádí širokou škálu analýz pitných, povrchových, podzemních, bazénových a teplých vod včetně akreditovaných odběrů. Vhodný rozsah stanovení, způsob odběru, objem vzorků, způsob transportu vzorků a cenové podmínky lze zjistit po konzultaci s pracovníkem odběrové skupiny p. Bušovou. V termínu od do nabízíme za cenu 299 Kč stanovení vybraných chemických indikátorů fekálního znečištění studničních vod (amonné ionty, dusitany, celkový organický dusík) včetně zjištění tvrdosti vody (hořčík + vápník) a k tomu bezplatné stanovení dusičnanů (jako ukazatele možného znečištění průmyslovými a organickými hnojivy). Vzorky pro toto stanovení může zákazník dopravit do laboratoře Zdravotního ústavu v čisté PEL lahvi v minimálním množství 0, 5 litru od pondělí do čtvrtka v době hod. (doba mezi odběrem a dodáním do 24 hodin, vzorky lze uchovat v chladničce). 13

14 Okénko školy Lyžování v ZŠ Vítkovice To nám ta zima utekla. Pro jednoho byla dlouhá, pro druhého krátká. Přes vánoční svátky si zima dávala na čas a sněhu mnoho nebylo, o to více nás paní zima překvapila velkými mrazy v lednu a únoru. Děti, které chodí do ZŠ Vítkovice mají to štěstí, že mohou bezplatně lyžovat a využívat lyžařský areál Aldrov a vlek Jizerka. Často slýcháme na vleku slova turistů Jé vy se máte, být v tak krásném prostředí a lyžovat. To naše děti se dostanou jen s rodiči. Měli bychom si tedy vážit toho, že vítkovické děti se naučí všem zimním sportům již v raném věku tzv. zlatém věku motoriky. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš! Musím tímto pochválit všechny děti, které pravidelně chodily třikrát v týdnu na sjezdovky. Začínající prvňácibyly vyděšení z prvních metrů ujetých na lyžích a při pohledu z nejstrmějšího místa Jizerky často vyděšeně říkaly Tohle v životě nesjedu. Po par trénincích už frčely dolů, až se musely krotit, aby nedošlo k nějakému zbytečnému úrazu. Všichni prvňáčci se nakonec naučili základním obloukům a dokázali Jizerku bez pádu a většího strachu sjet. Pochvalu zaslouží i starší žáci školy. Děti se učí rychle a každý týden bylo vidět velké zlepšení i v jízdě ve slalomových tyčích. Zimní sjezdovou sezonu jsme zakončili závodem ve slalomu, kde se ukázal závodní duch a odvaha. Závodu se zúčastnili všichni žáci školy a to byla pro pedagogický sbor výhra. A kdo zvítězil? Zvítězili všichni, protože dojeli a bylo na dětech vidět, že je to baví a to je vlastně vítězství v dnešní době počítačů. Zima ale není jen sjezdové lyžování. Nesmíme zapomínat na letošní velice úspěšnou olympijskou disciplínu a to běžecké lyžování. Cílem bylo naučit děti základním běžeckým dovednostem. Ke konci sezony už většina dětí zvládala jak klasickou techniku, tak bruslení. Většina žáků už sama chtěla na běžky, že je na nich sranda, že je i baví. Děti zjistily, že i na běžkách se dá sjet sjezdovka. Je fakt že pražáci na sjezdovce nechápali, že tak malé děti jedou po sjezdovce na běžkách. Někdo tedy přibrzďoval zadní částí těla, ale i to se počítá. Téměř všichni žáci školy změřili síly na závodech v běh u klasickou technikou na Benecku. Na bednu jsme nedosáhli ale určitě tak malá škola jako jsme, neudělala ostudu. Ba naopak, měli jsme z malých škol největší účast! Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Vítkovice a všem pracovníkům vleků že s námi měli trpělivost a vždy byli vstřícní. Též přejeme aby turistů jezdilo co nejvíce a úrazů bylo co nejméně. Do další sezony přejeme co nejlepší sněhové podmínky a AŤ TO FRČÍ! Luboš Toman Zprávičky ze školy jaro je tady! Letos nám zima přála, a tak jsme si opravdu užili lyžování na sjezdovce i běžky. Ale teď už jsme všichni rádi, že je tepleji, svítí sluníčko a můžeme vyrazit do lesů nebo na hřiště. Abychom se o to jaro nějak zasloužili, rozhodli jsme se letos vynést Morenu (neboli Paní Zimu). Společně s dětmi ze školky jsme ji vyprovodili říkankou, zapálili 14

15 a nakonec hodili do Jizerky. Na oheň jsme přidali i vlastnoručně vyrobené malé Morenky. Potom už naplno začaly jarní přípravy na Velikonoce. Vyráběli jsme dekorace z papíru, zajíčky z hlíny, přáníčkafoukacími fixy, zdobili vajíčka voskem, a učili se plést pomlázky. Dozvěděli jsme se také, jak se slaví Velikonoce v Anglii a naučili se i několik anglických velikonočních slovíček. A co nás ještě letos čeká? Během května si připomeneme, jak se správně chovat na silnici jako chodci a cyklisté. Zkontrolujeme vybavení našich kol, vyzkoušíme si na hřišti naše řidičské dovednosti a pokud nám podmínky dovolí, vyrazíme i na menší výlet na kolách. Žáci 4. třídy budou mít možnost získat cyklistický řidičský průkaz na dopravním hřišti v Košťálově. Samozřejmě nás čeká školní výlet a na konci června se rozloučíme s našimi spolužáky, kteří budou odcházet do Jilemnice do 5. třídy. Letos je to Pavel Jindřišek, Libor Novotný a Eliška Tauchmanová. Věříme, že na naši školu budou v dobrém vzpomínat a přejeme jim, aby si našli nové kamarády a ve velké škole se jim líbilo. Jana Matoušková Projekt Ovoce do škol Tak jako mnoho ostatních škol v republice i my jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. Vaše děti mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky Ovoce do škol. Děti dostávají tyto zdravé produkty ke konzumaci od firmy Laktea 1 2 krát týdně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv. Veškeré produkty musí splňovat přísné normy zdravé výživy a vše musí být bez přidávaných konzervantů, cukru, soli, tuků a sladidel. Cílem tohoto projektuje zvýšit oblibu pro- 15

16 duktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zvyšovat zdravotní stav mladé populace, boj proti obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Jako doprovodný program tohoto projektu jsou besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu a to především v hodinách Prvouky a Přírodovědy. Nejdříve jsme se obávali v jaké kvalitě nám budou produkty dodávány, ale byli jsme mile překvapení, protože veškeré produkty jsou kvalitní a specielně balené pro školy. Děti se vždy těší, co dobrého nám dovezou. Tak dobrou chuť všem dětem a uvidíme jestlise nám povede zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, zda se stanou stravovacím návykem a najdou své pravidelné místo v jídelníčku. 16 Hartmanová Zuzana Vítání jara v mateřské škole Letos se nám zima protáhla až do dubna, proto jsme si s dětmi jaro udělali v naší mateřské školce již dříve. Přinesli jsme si z procházky větvičky břízy, jívy a modřínu a lupami pozorovali čím se od sebe liší a z jakého stromu pochází. Byl to vcelku pro některé děti těžký úkol, protože lístky a jehličky ještě spaly v pupenech. Pak jsme je dali do váziček a dali ji na okna. A za pár dnů samy děti zjistily, jak silnou moc má sluníčko, teplo za oknem a voda ve vázičkách. Větvičky se nám začaly zelenat, i když za oknem venku byla ještě bílá zima. To je důkaz, že na city působí nejúčinněji jeho vlastní prožitek, smyslové vnímání. Co je vyprávění a prohlížení obrázků ve srovnání s pozorováním právě zmiňované větvičky. Toho jsme využili i při přípravách na Velikonoce, které jsou svátkem jara, nového života. Děti modelovaly z keramické hlíny misky na osení, zpočátku byla hlína měkká, děti s velkým zájmem pozorovaly, co se s jejich miskami děje na okně, kde jsme je pár dnů nechali vysychat. Pak nám je paní ředitelka ZŠ Hartmanová dala vypálit do keramické pece, děti si je pak podle svých představ vyzdobily barvami. Dost dětí chybělo, ale ostatní dětí s nadšením jejich misky také vyzdobily. Pak jsme do misek mohli dát hlínu a zrníčka ovsa, pravidelně zalévat a čekat na ten zázrak zrození. Příchod jara lze v mateřské škole prožít nejen jako změnu v přírodě a v lidské činnosti, ale i jako lidovou tradici s vynášením zimy Moreny. Sešli jsme se před ZŠ se školáky a učiteli a společně odnášeli Morenu k potoku Jizerka, rozloučili jsme se s ní známým lidovým říkadlem Přišlo jaro do vsi, kde ji pan učitel zapálil a vhodil do potoka. Tak začal pašijový týden, který jsme věnovali velikonočním tradicím, každý den má své jméno a tradici, kterou jsem dětem přibližovala pomocí her, písní, hádanek, říkadel, pohádek, zdobením vajíček, pletením pomlázky, pečením jidášků. Jaro jsme přivítali vlastně ještě jedním způsobem, po delší pomlce jsme opět začali jezdit na předplaveckou výuku do jilemnického bazénu. Některé děti se naučí splývat, jiné dokonce zvládnou začátek plavání, ale hlavním smyslem je, aby děti získaly jen samé pozitivní zkušenosti s vodním živlem. Tímto bych chtěla poděkovat obci, která nám vychází vstříc s dopravou, maminkám a paní Jiříčkové, které nám pomáhaly s dětmi.

17 Ještě mi dovolte na závěr malé zamyšlení. Mění se společnost, společenské klima i lidé, mění se rodiče a spolu s nimi i děti. Děti by měly být bohaté nejen po stránce vědomostní a dovednostní. Během předškolního věku by se dítě mělo stát v základních věcech samostatné, znalé pravidel zdvořilého chování a jednání, mělo by dokázat jednat rovně, chápat a rozlišit, co je dobré, co je špatné. Mělo by získat důvěru ve své schopnosti a dovednosti, mělo by se mít rádo, být vyrovnané, pozitivně naladěné. Jen takové dítě bude dále zvládat další nároky v základní škole i v životě. Jen takové dítě bude mít rádo druhé, bude si jich vážit, spolupracovat s nimi, dokáže je požádat o radu či pomoc, nebo naopak nezištně samo pomoci druhému. Právě takové dítě nebude mít potřebu druhému ubližovat, šikanovat. Cesta je dlouhá, na jejím začátku stojí rodiče dítěte. Po cestě se k nim přidávají další rádci a pomocníci. Na prvním schůdku stojí mateřská škola. Spolupráce mezi rodinou je tradičně dobrá. Doufejme, že generace dětí si ponesou do života jen to nejlepší, což se pozitivně odrazí i v naší společnosti Dana Pištorová 17

18 Autoklub Krakonoš Jilemnice v sezoně 2009 Po nepříliš úspěšné spolupráci v Racing motor klubu Vrchlabí vytvořili nejen bratři Macháčkovi pro sezonu 2009 nový tým pod hlavičkou AK Krakonoš Jilemnice. Nejdůležitější na této změně je, že se sešla výborná parta lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Mimo rodiny Macháčkových tým tvoří Erlebachovi, Hanušovi a Kučerovi ze Štěpanic, Noskovi ze Sklenařic a jilemničáci Tomáš Kubát a Jiří Salač. Rozhodně nelze opomenout Mirka Škalouda a Milana Kottka, kteří k týmu přišli později, ale zazářili svými výsledky. Nelze opomenout ani další členy jako je Jirka Jebák Faistaver a Jirka Kunc. Kluci Macháčkovi jsou v týmu nositeli zkušeností a na nich byla letos odpovědnost za výsledky. Společně s Milanem Kottkem a Mírou Škaloudem jezdili přebor ČR. Seriál cross contry měl celkem šest závodů (závodilo se ve Chříči, Košťálově, Radvanicích, Jiníně a dvakrát v Sedlčanech). Tomáš a Milan Macháčkovi jezdili společně s Mirkem Škaloudem třídu E2 a seřadili v celkovém pořadí takto: 2. Škaloud, 9. Milan Macháček a 19. Tomáš Macháček. Milan Kottek jezdil třídu E1. Svůj výkon korunoval pódiovým umístěním v posledním závodě a celkově je šestý. Přeboru ČR v enduru se zúčastnili pouze bratři Macháčkovi. Bohužel do seriálu negativně zasáhla malá podpora ze strany Autoklubu ČR a nesmyslná kampaň rádoby ekologicky zaměřených organizací. Výsledkem jsou tři enduro sprinty (v Budišově nad Budišovkou, Brankách na Moravě a v Kopidle) a jedna jednodenní soutěž (v Opařanech u Tábora). Smutný obrázek tohoto v minulosti tolik úspěšného a oblíbeného sportu. Nicméně výsledky pro tým AK Krakonoš jsou velice slušné. Milan skončil v celkové klasifikaci na šestém a Tomáš na sedmém místě (a to nejeli poslední sprint). Štěpaničáci, jmenovitě Adam Erlebach, Matěj Hanuš a Lukáš Kučera, jezdili společně s Honzou Noskem cross country s licencemi C (závody stejné jako pro přebor ČR). Seriál byl vypsán pro dvojice, ale kluci se rozhodli jet jednotlivce. Byli tedy proti dvojicím v drobné nevýhodě. Přesto dosáhli krásných výsledků. Adam Erlebach si bohužel přivodil zlomeninu klíční kosti, i přesto byl z našich nelepší, celkově osmý. Lukáš Kučera dokončil sezonu na desátém, Honza Nosek na třináctém a Matěj Hanuš na osmnáctém místě. Nelze nezmínit seriál závodů s názvem MG SPORT UFO ENDURO CROSS COUNTRY. Závodilo se v Bozkově, Příkrém a v Jilemnici. Jedná se o seriál volných závodů cross country určený zejména pro hobby jezdce. V rámci tohoto seriálu jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, závody nejen jezdit, ale i pořádat. Upřímně řečeno nás to stálo hodně úsilí, času i finančních prostředků. Ale nejdůležitější je, že závody se podařily, závodníci i diváci většinou chválili. Samozřejmě jsou i negativa, ale pozitivní ohlasy převažují. Co se výsledků týče i zde se můžeme radovat. Milan Kottek skončil ve třídě E1 jen těsně druhý, s minimálním odstupem byl třetí Honza Nosek, Matěj Hanuš si vybíral smůlu na každém podniku, i přesto je celkově třináctý. V E2 pravidelně atakoval stupně nejvyšší Adam Erlebach, aby v celkové klasifikaci bral nepopulární 18

19 brambory za čtvrté místo. Dále si do této třídy na poslední závod odskočil Lukáš Kučera, který sbíral zkušenosti na silnějším strojem. Mezi licencemi byl z našich nelepší Mirek Škaloud, který i přes smůlu a technické problémy skončil na 14. místě. Bratři Macháčkovi dokončili shodně pouze po jednom ze závodů a skočili tedy hluboko ve výsledkové listině. Mimo tyto seriály jsme se účastnili i volných závodů zejména v blízkém okolí. Z nich je třeba vyzdvihnout především závod ve Sklenařicích avloukově. V současné době již je v plném proudu příprava na start sezony Jezdci zapracovali na fyzické kondici a na repasi svých motocyklů, manažeři zajišťují finanční zabezpečení na pokrytí sezony a vymýšlejí taktiku, jak dosáhnout ještě lepších výsledků. Na závěr chci velice poděkovat všem partnerům, bez kterých by celý klub nemohl fungovat na takovéto úrovni. DĚKUJEME!!! Více informací najdete na stránkách Tomáš Macháček Tomáš Macháček Milan Macháček 19

20 Skimaskyáda V sobotu 3. dubna se ve Skiareál Špindlerův mlýn, a. s. na Horních Mísečkách uskutečnil již osmý ročník Skimaskyády, kterou pořádají zaměstnanci skiareálu pro pobavení dětí i dospělých. Od 14 hodin byl připravený tradiční přejezd bazénu, v němž si změřilo sílu s vodním živlem přes 20 otužilců. Dále proběhl oblíbený pohádkový slalom pro děti do 8 let, kterého se letos zúčastnil rekordní počet (95) těch nejmenších lyžařů. Jako každý rok proběhlo vyhlášení masek, závody trojlyžníků, běh na gumovém laně, zatloukání hřebíků a také divácky velmi sledovaný Skicross v kategorii dětí a dospělých. Po celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení včetně stánků se sladkostmi, skákací hrad, hrála hudba. Partner akce RWE si ve své chalupě připravil pro malé zájemce drobné soutěže, velkou atrakcí byl facepainting, který zkušeně zajistily profesionální maskérky. Počasí přálo, tudíž i zakončení ohňostrojem ve bylo velmi působivé. Zaměstnanci skiareálu již plánují devátý ročník Skimaskyády, který se uskuteční a vy všichni jste na Horní Mísečky zváni. Milena Horáková Z obecní kroniky 1956 K dokončení elektrifikace v obci je třeba zapojit v Kozích Domcích 8 pop. č. na Mewaldovém kopci 6 p. č., Braunův kopec 3 p. č., Skelné Hutě 15 p. č. Třídomí 4 p. č., Dolní Mísečky 21 p. č., Černý potok 10 p. č., Janova Hora 8 p. č., Peklo 10 p. č., Zákoutí 3 p. č. Invest. Výstavba v JZD pro r nesplněna, nedostatek pracovníků. Provedeno nové očíslování domů v obci. Číslo ražené, bílé na modře smaltovaném podkladě za 8,-Kč. S církevním tajemníkem projednáno, použití fary za bydlení ca pro 3 rodiny. Rozvázání prac. poměru s účetním Laštovkou. Zvolen účetním Rypl Jaroš, agenda účetní, mzdová, styk s bankou, rozpočtová práce. Vedení indent. Knihy, mater. Zásob, pohledávky a dluhy, předpis a inkasa daní a poplatků Hedvika Pirklová, povolená celková odměna 500,- Kč. Z toho 300,- Kč pro účetního, 200,- Kč pro daňového pracovníka. 21 ledna 1959, byla podána žádost občanů Urbanec a spol. Čp. 50, 51, 52, 20

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více