7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat s papežem Janem Pavlem II. na olomouckém letišti, kde prohlásil za svaté bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Po mši se přišel pomodlit k Sarkandrovým ostatkům do naší katedrály. Nezapomenutelné bylo jeho setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějších setkání, a pak o něm mnohokrát na různých místech hovořil. Mladí ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad vzpomínáte na jeho mistrovský dialog se zástupy. Uprostřed kázání vyzval ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, že naši mladí tu píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry a přijal výzvu mladých, aby zpíval sám, zazpíval a kantorsky dodal: Napříště se to naučte! Naučili se a zazpívali mu to při další návštěvě v Hradci Králové. Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největších papežů v dějinách. Člověk hluboce zakotvený v Bohu a zároveň plně žijící pro člověka, věrný tradici a zároveň odvážně otevřený pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných církví a náboženství. Stál vždy na straně lidských práv, svobody a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality. Hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky. Dovedl ukazovat správný směr, strhnout mladé a zaujmout i vzdálené. V závěru svého života významně ukázal na hodnotu života i ve stáří a nemoci, když dovolil, aby celý svět sledoval jeho utrpení a umírání téměř v přímém přenosu. Když myslím na tohoto papeže, napadá mě známý výrok z oblasti přírodních věd: Dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papež byl duchovní člověk, který měl jistotu víry, pevný bod, s nímž vždycky počítal: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se s ním jen já, ale každý. A já jsem byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout Lásku. Proto mu na ničem tak nezáleželo jako na lásce k člověku. Člověk, každý člověk, byl vrcholem jeho snažení a služby

2 v tom smyslu, jako sám Bůh se dal do služby člověka a pro jeho spásu se sám stal člověkem, nechal se ukřižovat a vstal z mrtvých. Dlouho bychom vypočítávali jeho pastýřské, vědecké i diplomatické úspěchy. Na druhé straně vidíme, že byl i odmítaný a obávaný. Jedni na něho spáchali atentát, jiní ho pomlouvali. Nedal se však zastavit podobně jako svatý ČERVENEC / SRPEN Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě přes letní prázdniny nebude. Rovněž v Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od úterý 1. do pondělí 7. července se ve všedních dnech konají pod vedením katechetky Hany Radoňové farní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 3. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Ve čtvrtek 3. července budou slavit čeští a moravští biskupové v 18 hodin v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě slavnostní mši svatou. Slavnost začne v 17 hodin modlitbou růžence, po mši svaté bude táborák za kostelem. Na první pátek 4. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V sobotu 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřej- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 Pavel, který po všech útrapách opakuje: Kristova láska nás žene. A kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nemůže člověku zabránit, aby miloval. Proto Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můžeme taky nazývat Boží království. To viděl jako základní podmínku šťastné budoucnosti lidstva. Převzato z Oldinu 6/2014 oznámení mostí jako při každé neděli. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V neděli 13. července bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 20. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 20. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. Ve dnech od 26. července do 2. srpna (od soboty do soboty) proběhne na chatě u Pstruží farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Ing. Josefa Burgeta a Mgr. Elišky Kořenkové. Na první pátek 1. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. Čtvrtek 7. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V neděli 10. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). Od pondělí 11. do pátku 15. srpna bude pořádat Centrum pro rodinu Vizovice příměstský tábor pro děti. V pátek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvě- / 2

3 cené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 17. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 17. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 21. až 23. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 24. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 31. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je děti přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a neprodleně ji vyplněnou odevzdali na faru. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v sobotu 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka OP. Již ve čtvrtek 4. července se uskuteční na Velehradě od 19:30 Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese CENTRUM PRO RODINU V termínu od 11. do 15. srpna pořádáme let- ní příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 14 let. Více informací naleznete na naší nástěnce a také na našem webu. Uzávěrka přihlášek je 15. července. K dispozici je ještě 5 volných míst. Všem našim klientům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Mirka, Míša a Hanka OREL VIZOVICE Zveme všechny na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 24. srpna. Zatím není ještě jasné, zda se na tuto pouť vydáme již o den dříve pěšky. Bližší informace najdete v orelské nástěnce. POMOC PRO KOMUNITU CENACOLO Při letošní pouti v neděli 10. srpna přivítáme ve farnosti několik chlapců z komunity Cenacolo. Při odpoledním posezení si vyslechneme jejich svědectví a také bude možnost předat jim potravinovou i jinou pomoc. Moc děkujeme všem, kteří tuto komunitu podporujete. Jaroslava Červenková ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby úsilí těch, kdo pracují na polích, požehnal Bůh také příhodným počasím. NA MĚSÍC SRPEN Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. / 3

4 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY NA VELEHRADĚ Ve dnech 7. až 12. července se koná na Stojanově gymnáziu na Velehradě kurz intenzivní výuky angličtiny pro mírně až středně pokročilé budoucí a současné středoškoláky. Rozsah výuky 30 hodin v průběhu 5 dnů. Předpokládaná cena Kč. Další informace a přihlášky na www. sgv.cz KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Motto konference bude: Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1). Zahraničním hostem bude P. René-Luc, který se narodil v roce 1966 ve velice problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval též často s P. Danielem Angem, který byl hostem KCHK v roce P. René-Luc v současné době žije v diecézi Montpellier, věnuje se především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 24. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 25. července až 2. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info MEZINÁRODNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE A RODIN Uskuteční se ve dnech 31. července až 12. srpna. Putovat se bude z Olomouce do Čenstochové. Spát se bude ve stanech, na farách a po rodinách. Jídlo a převoz zavazadel bude zajištěn. Více informací a registrace na nástěnce, na u nebo na tel (L. Nágl). XXXIV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už po sedmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzájemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena Kč (studenti Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , onet.eu) Přihlásit se můžete do 15. července. LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt, který se uskuteční v termínu od 11. do 18. srpna. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Stojanova gymnázia na Velehradě. K dispozici jsou 3-4 lůžkové pokoje / 4

5 se společným sociálním zařízením na chodbě. Naplánován je program individuální i společný, výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v okolí. Cena zahrnující ubytování a plnou penzi je Kč za dospělého a děti nad 12 let (2 800 Kč poloviční strava) a Kč za dítě do 12 let (1 900 Kč poloviční strava). Při přihlášení je nutné zaplatit zálohu (2 000 Kč za dospělého a Kč za dítě do 12 let). Bližší informace a přihlášku najdete na: kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: , arcibol.cz MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 4. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 21. až 23. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která má být vrcholem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky) Program pro pedagogy: před- náška Eucharistie v životě učitele - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál), 14.00: Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně Program pro rodiny: přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče Františka Böhmová (Jurkovičův sál), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), Cesta pro manžele připravují děkanátní centra pro rodinu, současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem); odměny a zmrzlina pro děti zajištěny slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie koncert hudební skupiny Paprsky Pouť pořádá: duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 3/14 Prázdninové číslo časopisu je věnováno cestování. Ať se již společně se svými nejbližšími vydáte na nedaleké polní pěšiny či na horské hřebeny vzdálené tisíce kilometrů, budete obohaceni. Cestování rozšiřuje naše obzory i srdce. Manželé Tomáškovi se v rozhovoru podělili o své zážitky a zkušenosti z výprav kolem světa. Paní Jana Růžičková vypráví o tradici společných dovolených několika spřátelených rodin a radosti ze vzájemného sdílení. Křesťanský outdoor, aktivitu, která má pomoci mladým lidem zakusit setkání s Bohem, druhými i sebou samými, představil Jiří Stanislav. Dětská lékařka paní Chvílová - Weberová rodičům poradí, jak cestovat s malými dětmi a předejít přehnaným očekáváním i vzájemnému trápení. Děti školou povinné nám v anketě prozradily, na které destinace nejraději vzpomínají a jak vnímají svou rodinu při společných chvílích mimo domov. Cestování je rovněž báječnou příležitostí pro růst a občerstvení naší duše. Nezapomeňte na litur- / 5

6 gickou krabičku poslední záchrany. Inspirujte se v rubrice duchovní život. Představíme vám další manželský pár, který byl svatořečen. O putování pouští a vytrvalosti bude dětem vyprávět Abrahamův oslík. Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové, veršované čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a tvoření pro děti, informace o připravovaných akcích. Nově najdete časopis i na Facebooku - www. facebook.com/casopisrodinnyzivot Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. vzpomínáme si připomeneme 2. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňte na něho ve svých modlitbách slaví své 41. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 39. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 66. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2014 KŘTY Sára Jančíková Vít Zedníček Klára Jana Kalincová Viktorie Katarína Kalincová Martin Kolář Lukáš Petr Zámečník Tobiáš Petr Zámečník Julie Vyoralová Jiří Jan Madzia Michal Daniel Mrnuštík Ondřej Juříček Aneta Anna Lišková Veronika Jana Štěpáníková Jindřich Mikuláš Štěpáník Kateřina Anna Štěpáníková Vojtěch Pšenčík BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc 8.6.) Jiří Madzia Michal Mrnuštík SŇATKY žádný POHŘBY František Bořutík (1943) Olga Kleslová (1946) Alois Hába (1931) Marie Poláchová (1922) Ludmila Ondrušková (1936) Marie Svárovská (1935) Josef Světlík (1935) Jiřina Rychlíková (1945) Božena Kovářová (1926) Marie Pečeňová (1920) Václav Křižka (1980) farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 6

7 ohlédnutí PRAXE BOHOSLOVCE TOMÁŠE VE FARNOSTI Vždy po čtvrtém ročníku konají bohoslovci v některé z farností naší arcidiecéze dvoutýdenní praxi. Letos poslal otec rektor jednoho z nich do Vizovic. Přestože se představil při nedělní mši svaté, poprosil jsem ho, aby to udělal ještě jednou prostřednictvím zpravodaje. Jmenuji se Tomasz Żurek, je mi 29 let a připravuji se v kněžském semináři v Olomouci ke kněžství. Pocházím z Polska a vyrůstal jsem na vesnici, která se jmenuje Przyborów. Ta se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Krakowa. I když mám 3 sourozence, nejstarší sestru a dva bratry, říkám o sobě, že jsem jedináček, protože jsem se narodil až po 9 letech po mém bratrovi. Začal jsem dorůstat tehdy, když oni zakládali své rodiny a odcházeli z domova. Před několika dny jsem úspěšně ukončil 4. ročník studia na teologické fakultě, po kterém je každý bohoslovec posílán do nějaké farnosti, aby se mohl seznámit s tím, jak ta farnost žije a jak ji vede její duchovní správce. Mě otec rektor poslal zrovna k Vám do Vizovic, za což jsem moc rád. Jak už jsem řekl, pocházím z Polska. Určitě víte, že Polsko je katolická země, kde je věřících ještě poměrně dost a kostely jsou v neděli plné. Takže víra v Boha je pro mě něčím naprosto samozřejmým, a co bych chtěl zdůraznit, normálním. O kněžství jsem začal přemýšlet už jako malý kluk, když jsem ministroval. Vždy jsem byl blízko oltáře a blízko kněze. Tato myšlenka byla ale u mě vždy spojena s misiemi. Chtěl jsem jít tam, kde je potřeba kněze větší než u nás. Jako malý kluk fascinovaný misijní prací kněží v Africe jsem tam chtěl odjet i já. Když ale člověk dospívá, zjišťuje, že ne všechno je tak pěkné, jak si představoval. Takže to první nadšení pro výjezd na misie do Afriky rychle pokleslo. V České republice mám známého polského kněze a ten mi před několika lety řekl trefnou myšlenku: Víš, misijním územím teď už není jen Afrika, ale i Evropa. Proto jsem na pozvání jednou o prázdninách přijel k němu do farnosti, abych se podíval, jak to v České republice vlastně vypadá. I když poprvé se mi na Moravě moc nelíbilo, přesto jsem se vrátil. Spolu s tímto knězem jsem navštěvoval rodiny a při tom jsem si všimnul jedné zajímavé věci. Naprostá většina rodin přijímala kněze jako člena své rodiny. To v Polsku není vždy běžné. Tam je většinou mezi farníky a knězem odstup. Přišel okamžik, kdy jsem se rozhodl, že se budu učit češtinu a zkusím podat přihlášku do olomouckého semináře. K mému velkému překvapení a radosti mě otec arcibiskup Jan přijal s otevřenou náručí. V České republice jsem / 7

8 už pět let. Dá-li Pán Bůh, za rok budu vysvěcen na jáhna. Po roce jáhenské služby v některé farnosti pak budu vysvěcen na kněze. Už teď se těším na den, kdy budu moci přijet k Vám do Vizovic a okolních farností spravovaných otcem Jindřichem, abychom společně slavili Eucharistii. Tomasz Żurek CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD Během posledního víkendu v květnu bylo spolčo Piškoti na další víkendovce, která se konala na chatě Táborských v Bystřičce. Byla na téma BANG!, program se tedy točil kolem divokého západu a westernu. Během celého víkendu jsme měli bohatý program - hráli jsme skvělé hry, scénky, prozkoumávali okolí a nechyběl ani táborák. Za zmínku stojí taky naši dva úžasní kuchaři Anička a Lukáš. I počasí se nám docela vyvedlo, takže jsme spoustu času trávili venku. Víkend jsme zakončili mší svatou, které jsme se zúčastnili ve vsetínském kostele. Za krásný víkend děkujeme Veronice Jaroščákové, Aničce Gregarové, Petru Štachovi a Lukáši Oškerovi. Za všechny členy Verča Hanulíková a Simča Farníková MISIE V TANZANII V pátek 6. června proběhla v sále vizovické orlovny přednáška manželů Mirjam a Pavla Baldinských o misiích a africké Tanzanii. Oba manželé, již seniorského věku, bydlí, pokud nejsou v Tanzanii, v Praze. Mirjam je zdravotní sestra, Pavel technik, ale se zkušenostmi z oblasti zdravotnictví. Na pozvání objíždějí místa, kde mohou přiblížit zájemcům svou misijní činnost. V sále bylo přítomno kolem čtyř desítek posluchačů z Vizovic a okolí. Do celé přednášky jsme vpadli poněkud chaoticky. Misionáři byli jen krátce představeni. Zatímco Pavel připravoval promítací techniku, Mirjam nevydržela a začala nás již seznamovat se svými zážitky z Afriky. Abych tak řekl od prostředku. Technika byla záhy sestavena, ale ukázalo se, že nefunguje. Vypadalo to na skoro ztracený večer. Všichni jsme si oddychli, když se promítačka na několikátý pokus rozjela, a my mohli shlédnout dokument, který celou misii a následné informace zasadil do přehledného rámce. Před námi se objevila konkrétní krajina, lidská obydlí, misijní školy, děti, kostel, dospělí atd. Film doprovázeli oba manželé svými ko- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 8

9 mentáři se jmény vesnic, jejich obyvatel, učitelů, dětí a situací. Poznali a uvědomili jsme si věci, které by žádné vyprávění nemohlo přiblížit. Jak vypadá v období sucha řeka, ze které obyvatelé nosí vodu pro svou potřebu, jakou technikou jsou hloubeny studny na pitnou vodu, jak vypadá krajina této misijní stanice a především její lidé, jak je sirotkům rozdáváno oblečení a věci osobní hygieny, jak a z čeho stavějí domorodci svá obydlí, jak jsou domy zařízeny (resp. nezařízeny) a mnoho jiného. Následovala beseda, ve které manželé opět trochu neuspořádaně, ale velmi spontánně a reálně vyložili všechny obtíže i úspěchy nejen svých afrických misií, ale také svou vlastní motivaci k tomuto poslání, jeho historii a mnoho dalšího. Za více než 20 let v Africe prožili mnoho a obzor, který nám přiblížili, byl obsáhlý, pestrý a barevný. Jen namátkově vybráno: V chudé Africe se za vše se platí. Za to, že chodíte do školy, že složíte zkoušku, za pobyt v nemocnici, za nemocniční stravu, za vyšetření, ale také za nevěstu musel zaplatit 17 letý mladík, než si ji mohl vzít. Platil jejím rodičům za to, že ztratili pracovní sílu, kterou vychovali. Platí i podplácí se na úřadech atd. Jen nevím, kde chudí berou jakékoliv peníze. Ve vesnicích jsou obyvatelé většinou chudí. Obydlí jsou z hlíny, okna jsou jen otvory ve zdech, lůžka a nábytek nemají, pro vodu chodí k řece, kde se napájí i dobytek, dravá zvěř a vše ostatní. Děti jdou ráno do školy bez jídla, v poledne ve škole také nic nedostanou a až odpoledne, když se vrátí domů, jdou pro vodu, dřevo na topení a teprve se chystá společné jídlo. Nejdříve ovšem jedí dospělí a děti až co zbude. Nejchudší děti do školy většinou nechodí. Hlavně děvčata se musejí starat o své mladší sourozence. Ve škole se děti učí opakováním po učiteli. Na vysvětlování látky není čas. Učitelé jsou špatně placeni, takže často z výuky odbíhají za svým živobytím. Děti si v takovém případě hrají u školy různé hry. Kvůli těmto těžkým životním podmínkám lidé umírají mladí a skutečně starých lidí je minimum. V posledních letech sílí vliv islámu. O co se misionáři starají? Téměř o vše. Pomáhají s péčí o nemocné, sirotky, chudé, o vzdělání dětí a mládeže, o hloubení studní na vodu, jejich čištění, opravy, shánějí stavební materiál, léky, školní uniformy, zajišťují výuku řemesel, organizují všechno možné, řídí auta, uklízí, pomáhají duchovním, diskutují s domorodci, odpočívají, jedí a pijí jen prověřené pochutiny, modlí se atd. K tomu všemu potřebují pomoc Boží jako nekonečnou trpělivost, odvahu, zdraví, smysl pro humor, jazykovou výbavu, chuť pomáhat a samozřejmě peníze. Tanzanie má svá nebezpečí jako nemoci (oba manželé prodělali např. malárii), hady, moskyty a dravou zvěř, ale i ozbrojené loupeživé tlupy číhající při cestách a bez slitování zabíjejících. Policie daleko, státní správa slabá, chudoba, zpevněné cesty prakticky / 9

10 neexistují, v době dešťů všude jen bláto a cestování nemožné. Ptali jsme se, co je platná jakákoliv pomoc, když potřeby jsou mnohonásobně větší, jakou naději mají tamní lidé na zlepšení, které zdánlivě nepřichází? Jaká je budoucnost misijních stanic, když misionářů ubývá? A dostali jsme odpověď, že budoucnost je nejistá, naše pomoc jen kapkou v moři, zlepšení jen velmi pomalé, peníze z rozvojových pomocí i mnohých sbírek mnohdy nekončí u potřebných Ale právě proto Mirjam a Pavel šli, aby se pomoci dostalo nejpotřebnějším. A především doufají a věří Božímu slovu a ono je jejich i naší jedinou nadějí a motivací v tomto světě. Cokoli jste učinili jednomu z těchto nejmenších, pro mě jste učinili. Byl jsem hladový, nemocný, žíznivý, bez naděje a nasytili jste mě. Jen takto mohou křesťané stanout před Boží spravedlností. Ne každý může a má být misionářem. Ne každý může a má posílat svou pomoc lidem v misiích, ale pokud nepomáháme jinde a můžeme pomoci, pomozme. Není důležitá velikost daru, ale láska, s jakou jej darujeme (bl. Matka Tereza). Almužna způsobuje, že z půstu se nestane trýznění těla, nýbrž očista duše (sv. Lev Veliký). Ve vchodu do kostela bude k dispozici několik letáčků, které misijní dílo vydává. Jsou nazvány Misijní banka ubožáků a je v nich umístěna i složenka pro případnou a velmi potřebnou podporu. Další kontakty jsou: Mirjam a Pavel Baldinští, J. Plachty 27, Praha 5, tel.: , , cz, č.ú.: /0100. Tento článek obsahuje jen střípky z uvedené besedy a ta opět jen velmi útržkovitě obsáhla 20 let misijní práce. I v misijní stanici je společenství křesťanů, hlavně žen, které se modlí za všechny potřeby i za dárce z daleké Evropy. Více od těchto Afričanů žádat nemůžeme. K dopisování chybí papír, pero, známky, obálka, pošta a někdy i znalost písma. Ing. Libor Vašek Poutní mši svatou u Chladné studny v neděli celebroval P. Krisztof Klat. I přes nepřízeň počasí dorazilo na toto místo zhruba 70 poutníků. Velké poděkování všem, kteří pouť připravili. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 10

11 V neděli se 11 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. Do letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 23.5., se kromě našeho kostela a evangelické modlitebny zapojila i Nemocnice Milosrdných bratří. Návštěvníci se mohli seznámit s historií řádu i nemocnice a také si prohlédnout kapli. Na sklonku velikonoční doby v úterý 3.6. se vypravila skupinka zástupců farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná do Lubiny na hrob Mons. Jana Kutáče. Za několik týdnů se do Lubiny možná vypravíme opět, protože tam bude ve čtvrtek v 16 hodin slavit P. Pavel Marek primici. / 11

12 Ve středu zavítala do Vizovic na pozvání místní skupiny ČKA MUDr. Marie Svatošová. Během besedy přiblížila nejen vznik hospicového hnutí v naší zemi, ale i řadu knih, které vydala ať už o hospicové péči nebo o P. MUDr. Ladislavu Kubíčkovi. V úterý se konala v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednáška Prof. PhDr. Miloslava Pojsla s názvem Počátky křesťanství na Moravě. Přednášku pořádala ČKA Vizovice. V pondělí se vydala skupina žáků 8. a 9. tříd náboženství na exkurzi do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kromě návštěvy této školy byla na programu také prohlídka místního zámku. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 12

13 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto velikou milost. Všichni přítomní kluci vypomáhali jako ministranti při oltáři. Pro některé z nich to byla premiéra. predstavujeme DVD DVD RUKA POKOJA - PÁPEŽ PIUS XII. A HOLOKAUST Jak už sám název napovídá, dnes představovaný kanadský dokumentární film Ruka pokoja je jedním z příspěvků k diskuzím kolem známých obvinění papeže Pia XII., který měl údajně zaujímat pasivní postoj k masovému vyvražďování Židů v době druhé světové války. Celou problematiku postojů a jednání tohoto papeže v době války v tomto dokumentu vysvětluje několik odborníků a historiků z řad katolických duchovních, mezi nimi např. jezuita Petr Gumpel, postulátor procesu blahořečení Pia XII. nebo sestra Margerita Marchione, specialistka na pontifikát Pia XII. Vedle nich zde hovoří také některé osobnosti židovského původu, např. rabín Joseph Ehrenkranz, židovský teolog prof. David Novak, nebo jeden z nejuznávanějších historiků současnosti Sir Martin John Gilbert, který se mj. specializuje na problematiku holocaustu. Ti všichni se jednoznačně shodují v názoru, že postoj papeže k vyhlazování židovského obyvatelstva v době druhé světové války nebyl v žádném případě pasivní, ale že se naopak Pius XII. snažil všemi možnými prostředky utrpení Židů alespoň zmírnit, když už mu / 13

14 nemohl zcela zabránit. Je zde mj. zdůrazněna ta skutečnost, že tohoto papeže nezajímalo, jak jeho veřejné vystupování budou hodnotit v budoucnu historikové; pro něho byla nejdůležitější aktuální pomoc konkrétnímu člověku a efektivní způsob, jak jí dosáhnout. Veřejné projevy odsuzující zločiny nacismu neměly v době války smysl a pouze ještě více nacisty rozdráždily (jak se ostatně ukázalo v případě deportací Židů v Holandsku). Bylo proto třeba prakticky jednat. O tom, že Pius XII. pro záchranu Židů skutečně jednal, není pochyb. Cílem snímku však není jen očistit jméno tohoto významného papeže, ale jde zde také o snahu odstranit veškerá negativa ve vzájemných vztazích mezi Židy a katolíky, které mohly být kvůli zmíněným polemikám v posledních desetiletích zbytečně narušovány. V dokumentu kromě stěžejního období druhé světové války nechybí také některé zajímavosti z papežova mládí, informace o jeho charitativních iniciativách v období první světové války nebo jeho kritický postoj k nacismu již v roce 1929, tedy v době, kdy vykonával úřad nuncia v Berlíně. Dokument obsahuje také některé zajímavé archivní filmové snímky, např. výňatky z projevů Pia XII. nebo také záběry z kontroverzní divadelní hry R. Hochhutha Náměstek z roku 1963, která celou kritickou polemiku proti Piu XII. rozpoutala. Prof. Gilbert k tomu poznamenává: Dobré zprávy se neuchytí, nejsou populární. Zlé zprávy nás jaksi přitahují, lehko se dostanou na titulní strany. Ale kde je skutečná pravda a z čeho pramení? V dokumentu také zaznívá otázka: Jak je možné, že se kritika Pia XII. objevila až téměř dvacet let po skončení války, zatímco dříve byla vyslovována pouze slova uznání? Na tuto otázku si může po zhlédnutí tohoto dokumentu odpovědět divák sám. Pokud bychom měli tomuto filmu něco vytknout, byla by to snad jen absence některých dalších známých informací (např. otevřeně kritický postoj vatikánské diplomacie k deportacím Židů na Slovensku) a příliš rozvláčné téměř desetiminutové závěrečné hodnocení osobnosti Pia XII. P. T. Rosicou, ředitelem mediální společnosti, která film vydala. Tento snímek však rozhodně doporučujeme. Délka filmu je 55 minut a ve slovenském znění jej v roce 2010 vyrobilo Studio Lux. DVD je ve farní knihovně. Vít Němec Převzato z časopisu Oldin 9/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 14

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník 4 duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ JOSEF, VYCHOVATEL Letošní rok je Rokem rodiny. O to důležitější pro nás byla oslava slavnosti sv. Josefa, pěstouna Páně. V

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více