7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat s papežem Janem Pavlem II. na olomouckém letišti, kde prohlásil za svaté bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Po mši se přišel pomodlit k Sarkandrovým ostatkům do naší katedrály. Nezapomenutelné bylo jeho setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějších setkání, a pak o něm mnohokrát na různých místech hovořil. Mladí ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad vzpomínáte na jeho mistrovský dialog se zástupy. Uprostřed kázání vyzval ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, že naši mladí tu píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry a přijal výzvu mladých, aby zpíval sám, zazpíval a kantorsky dodal: Napříště se to naučte! Naučili se a zazpívali mu to při další návštěvě v Hradci Králové. Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největších papežů v dějinách. Člověk hluboce zakotvený v Bohu a zároveň plně žijící pro člověka, věrný tradici a zároveň odvážně otevřený pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných církví a náboženství. Stál vždy na straně lidských práv, svobody a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality. Hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky. Dovedl ukazovat správný směr, strhnout mladé a zaujmout i vzdálené. V závěru svého života významně ukázal na hodnotu života i ve stáří a nemoci, když dovolil, aby celý svět sledoval jeho utrpení a umírání téměř v přímém přenosu. Když myslím na tohoto papeže, napadá mě známý výrok z oblasti přírodních věd: Dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papež byl duchovní člověk, který měl jistotu víry, pevný bod, s nímž vždycky počítal: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se s ním jen já, ale každý. A já jsem byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout Lásku. Proto mu na ničem tak nezáleželo jako na lásce k člověku. Člověk, každý člověk, byl vrcholem jeho snažení a služby

2 v tom smyslu, jako sám Bůh se dal do služby člověka a pro jeho spásu se sám stal člověkem, nechal se ukřižovat a vstal z mrtvých. Dlouho bychom vypočítávali jeho pastýřské, vědecké i diplomatické úspěchy. Na druhé straně vidíme, že byl i odmítaný a obávaný. Jedni na něho spáchali atentát, jiní ho pomlouvali. Nedal se však zastavit podobně jako svatý ČERVENEC / SRPEN Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě přes letní prázdniny nebude. Rovněž v Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od úterý 1. do pondělí 7. července se ve všedních dnech konají pod vedením katechetky Hany Radoňové farní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 3. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Ve čtvrtek 3. července budou slavit čeští a moravští biskupové v 18 hodin v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě slavnostní mši svatou. Slavnost začne v 17 hodin modlitbou růžence, po mši svaté bude táborák za kostelem. Na první pátek 4. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V sobotu 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřej- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 Pavel, který po všech útrapách opakuje: Kristova láska nás žene. A kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nemůže člověku zabránit, aby miloval. Proto Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můžeme taky nazývat Boží království. To viděl jako základní podmínku šťastné budoucnosti lidstva. Převzato z Oldinu 6/2014 oznámení mostí jako při každé neděli. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V neděli 13. července bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 20. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 20. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. Ve dnech od 26. července do 2. srpna (od soboty do soboty) proběhne na chatě u Pstruží farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Ing. Josefa Burgeta a Mgr. Elišky Kořenkové. Na první pátek 1. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. Čtvrtek 7. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V neděli 10. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). Od pondělí 11. do pátku 15. srpna bude pořádat Centrum pro rodinu Vizovice příměstský tábor pro děti. V pátek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvě- / 2

3 cené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 17. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 17. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 21. až 23. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 24. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 31. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je děti přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a neprodleně ji vyplněnou odevzdali na faru. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v sobotu 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka OP. Již ve čtvrtek 4. července se uskuteční na Velehradě od 19:30 Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese CENTRUM PRO RODINU V termínu od 11. do 15. srpna pořádáme let- ní příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 14 let. Více informací naleznete na naší nástěnce a také na našem webu. Uzávěrka přihlášek je 15. července. K dispozici je ještě 5 volných míst. Všem našim klientům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Mirka, Míša a Hanka OREL VIZOVICE Zveme všechny na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 24. srpna. Zatím není ještě jasné, zda se na tuto pouť vydáme již o den dříve pěšky. Bližší informace najdete v orelské nástěnce. POMOC PRO KOMUNITU CENACOLO Při letošní pouti v neděli 10. srpna přivítáme ve farnosti několik chlapců z komunity Cenacolo. Při odpoledním posezení si vyslechneme jejich svědectví a také bude možnost předat jim potravinovou i jinou pomoc. Moc děkujeme všem, kteří tuto komunitu podporujete. Jaroslava Červenková ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby úsilí těch, kdo pracují na polích, požehnal Bůh také příhodným počasím. NA MĚSÍC SRPEN Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. / 3

4 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY NA VELEHRADĚ Ve dnech 7. až 12. července se koná na Stojanově gymnáziu na Velehradě kurz intenzivní výuky angličtiny pro mírně až středně pokročilé budoucí a současné středoškoláky. Rozsah výuky 30 hodin v průběhu 5 dnů. Předpokládaná cena Kč. Další informace a přihlášky na www. sgv.cz KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Motto konference bude: Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1). Zahraničním hostem bude P. René-Luc, který se narodil v roce 1966 ve velice problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval též často s P. Danielem Angem, který byl hostem KCHK v roce P. René-Luc v současné době žije v diecézi Montpellier, věnuje se především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 24. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 25. července až 2. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info MEZINÁRODNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE A RODIN Uskuteční se ve dnech 31. července až 12. srpna. Putovat se bude z Olomouce do Čenstochové. Spát se bude ve stanech, na farách a po rodinách. Jídlo a převoz zavazadel bude zajištěn. Více informací a registrace na nástěnce, na u nebo na tel (L. Nágl). XXXIV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už po sedmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzájemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena Kč (studenti Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , onet.eu) Přihlásit se můžete do 15. července. LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt, který se uskuteční v termínu od 11. do 18. srpna. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Stojanova gymnázia na Velehradě. K dispozici jsou 3-4 lůžkové pokoje / 4

5 se společným sociálním zařízením na chodbě. Naplánován je program individuální i společný, výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v okolí. Cena zahrnující ubytování a plnou penzi je Kč za dospělého a děti nad 12 let (2 800 Kč poloviční strava) a Kč za dítě do 12 let (1 900 Kč poloviční strava). Při přihlášení je nutné zaplatit zálohu (2 000 Kč za dospělého a Kč za dítě do 12 let). Bližší informace a přihlášku najdete na: kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: , arcibol.cz MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 4. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 21. až 23. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která má být vrcholem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky) Program pro pedagogy: před- náška Eucharistie v životě učitele - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál), 14.00: Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně Program pro rodiny: přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče Františka Böhmová (Jurkovičův sál), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), Cesta pro manžele připravují děkanátní centra pro rodinu, současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem); odměny a zmrzlina pro děti zajištěny slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie koncert hudební skupiny Paprsky Pouť pořádá: duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 3/14 Prázdninové číslo časopisu je věnováno cestování. Ať se již společně se svými nejbližšími vydáte na nedaleké polní pěšiny či na horské hřebeny vzdálené tisíce kilometrů, budete obohaceni. Cestování rozšiřuje naše obzory i srdce. Manželé Tomáškovi se v rozhovoru podělili o své zážitky a zkušenosti z výprav kolem světa. Paní Jana Růžičková vypráví o tradici společných dovolených několika spřátelených rodin a radosti ze vzájemného sdílení. Křesťanský outdoor, aktivitu, která má pomoci mladým lidem zakusit setkání s Bohem, druhými i sebou samými, představil Jiří Stanislav. Dětská lékařka paní Chvílová - Weberová rodičům poradí, jak cestovat s malými dětmi a předejít přehnaným očekáváním i vzájemnému trápení. Děti školou povinné nám v anketě prozradily, na které destinace nejraději vzpomínají a jak vnímají svou rodinu při společných chvílích mimo domov. Cestování je rovněž báječnou příležitostí pro růst a občerstvení naší duše. Nezapomeňte na litur- / 5

6 gickou krabičku poslední záchrany. Inspirujte se v rubrice duchovní život. Představíme vám další manželský pár, který byl svatořečen. O putování pouští a vytrvalosti bude dětem vyprávět Abrahamův oslík. Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové, veršované čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a tvoření pro děti, informace o připravovaných akcích. Nově najdete časopis i na Facebooku - www. facebook.com/casopisrodinnyzivot Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. vzpomínáme si připomeneme 2. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňte na něho ve svých modlitbách slaví své 41. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 39. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 66. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2014 KŘTY Sára Jančíková Vít Zedníček Klára Jana Kalincová Viktorie Katarína Kalincová Martin Kolář Lukáš Petr Zámečník Tobiáš Petr Zámečník Julie Vyoralová Jiří Jan Madzia Michal Daniel Mrnuštík Ondřej Juříček Aneta Anna Lišková Veronika Jana Štěpáníková Jindřich Mikuláš Štěpáník Kateřina Anna Štěpáníková Vojtěch Pšenčík BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc 8.6.) Jiří Madzia Michal Mrnuštík SŇATKY žádný POHŘBY František Bořutík (1943) Olga Kleslová (1946) Alois Hába (1931) Marie Poláchová (1922) Ludmila Ondrušková (1936) Marie Svárovská (1935) Josef Světlík (1935) Jiřina Rychlíková (1945) Božena Kovářová (1926) Marie Pečeňová (1920) Václav Křižka (1980) farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 6

7 ohlédnutí PRAXE BOHOSLOVCE TOMÁŠE VE FARNOSTI Vždy po čtvrtém ročníku konají bohoslovci v některé z farností naší arcidiecéze dvoutýdenní praxi. Letos poslal otec rektor jednoho z nich do Vizovic. Přestože se představil při nedělní mši svaté, poprosil jsem ho, aby to udělal ještě jednou prostřednictvím zpravodaje. Jmenuji se Tomasz Żurek, je mi 29 let a připravuji se v kněžském semináři v Olomouci ke kněžství. Pocházím z Polska a vyrůstal jsem na vesnici, která se jmenuje Przyborów. Ta se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Krakowa. I když mám 3 sourozence, nejstarší sestru a dva bratry, říkám o sobě, že jsem jedináček, protože jsem se narodil až po 9 letech po mém bratrovi. Začal jsem dorůstat tehdy, když oni zakládali své rodiny a odcházeli z domova. Před několika dny jsem úspěšně ukončil 4. ročník studia na teologické fakultě, po kterém je každý bohoslovec posílán do nějaké farnosti, aby se mohl seznámit s tím, jak ta farnost žije a jak ji vede její duchovní správce. Mě otec rektor poslal zrovna k Vám do Vizovic, za což jsem moc rád. Jak už jsem řekl, pocházím z Polska. Určitě víte, že Polsko je katolická země, kde je věřících ještě poměrně dost a kostely jsou v neděli plné. Takže víra v Boha je pro mě něčím naprosto samozřejmým, a co bych chtěl zdůraznit, normálním. O kněžství jsem začal přemýšlet už jako malý kluk, když jsem ministroval. Vždy jsem byl blízko oltáře a blízko kněze. Tato myšlenka byla ale u mě vždy spojena s misiemi. Chtěl jsem jít tam, kde je potřeba kněze větší než u nás. Jako malý kluk fascinovaný misijní prací kněží v Africe jsem tam chtěl odjet i já. Když ale člověk dospívá, zjišťuje, že ne všechno je tak pěkné, jak si představoval. Takže to první nadšení pro výjezd na misie do Afriky rychle pokleslo. V České republice mám známého polského kněze a ten mi před několika lety řekl trefnou myšlenku: Víš, misijním územím teď už není jen Afrika, ale i Evropa. Proto jsem na pozvání jednou o prázdninách přijel k němu do farnosti, abych se podíval, jak to v České republice vlastně vypadá. I když poprvé se mi na Moravě moc nelíbilo, přesto jsem se vrátil. Spolu s tímto knězem jsem navštěvoval rodiny a při tom jsem si všimnul jedné zajímavé věci. Naprostá většina rodin přijímala kněze jako člena své rodiny. To v Polsku není vždy běžné. Tam je většinou mezi farníky a knězem odstup. Přišel okamžik, kdy jsem se rozhodl, že se budu učit češtinu a zkusím podat přihlášku do olomouckého semináře. K mému velkému překvapení a radosti mě otec arcibiskup Jan přijal s otevřenou náručí. V České republice jsem / 7

8 už pět let. Dá-li Pán Bůh, za rok budu vysvěcen na jáhna. Po roce jáhenské služby v některé farnosti pak budu vysvěcen na kněze. Už teď se těším na den, kdy budu moci přijet k Vám do Vizovic a okolních farností spravovaných otcem Jindřichem, abychom společně slavili Eucharistii. Tomasz Żurek CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD Během posledního víkendu v květnu bylo spolčo Piškoti na další víkendovce, která se konala na chatě Táborských v Bystřičce. Byla na téma BANG!, program se tedy točil kolem divokého západu a westernu. Během celého víkendu jsme měli bohatý program - hráli jsme skvělé hry, scénky, prozkoumávali okolí a nechyběl ani táborák. Za zmínku stojí taky naši dva úžasní kuchaři Anička a Lukáš. I počasí se nám docela vyvedlo, takže jsme spoustu času trávili venku. Víkend jsme zakončili mší svatou, které jsme se zúčastnili ve vsetínském kostele. Za krásný víkend děkujeme Veronice Jaroščákové, Aničce Gregarové, Petru Štachovi a Lukáši Oškerovi. Za všechny členy Verča Hanulíková a Simča Farníková MISIE V TANZANII V pátek 6. června proběhla v sále vizovické orlovny přednáška manželů Mirjam a Pavla Baldinských o misiích a africké Tanzanii. Oba manželé, již seniorského věku, bydlí, pokud nejsou v Tanzanii, v Praze. Mirjam je zdravotní sestra, Pavel technik, ale se zkušenostmi z oblasti zdravotnictví. Na pozvání objíždějí místa, kde mohou přiblížit zájemcům svou misijní činnost. V sále bylo přítomno kolem čtyř desítek posluchačů z Vizovic a okolí. Do celé přednášky jsme vpadli poněkud chaoticky. Misionáři byli jen krátce představeni. Zatímco Pavel připravoval promítací techniku, Mirjam nevydržela a začala nás již seznamovat se svými zážitky z Afriky. Abych tak řekl od prostředku. Technika byla záhy sestavena, ale ukázalo se, že nefunguje. Vypadalo to na skoro ztracený večer. Všichni jsme si oddychli, když se promítačka na několikátý pokus rozjela, a my mohli shlédnout dokument, který celou misii a následné informace zasadil do přehledného rámce. Před námi se objevila konkrétní krajina, lidská obydlí, misijní školy, děti, kostel, dospělí atd. Film doprovázeli oba manželé svými ko- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 8

9 mentáři se jmény vesnic, jejich obyvatel, učitelů, dětí a situací. Poznali a uvědomili jsme si věci, které by žádné vyprávění nemohlo přiblížit. Jak vypadá v období sucha řeka, ze které obyvatelé nosí vodu pro svou potřebu, jakou technikou jsou hloubeny studny na pitnou vodu, jak vypadá krajina této misijní stanice a především její lidé, jak je sirotkům rozdáváno oblečení a věci osobní hygieny, jak a z čeho stavějí domorodci svá obydlí, jak jsou domy zařízeny (resp. nezařízeny) a mnoho jiného. Následovala beseda, ve které manželé opět trochu neuspořádaně, ale velmi spontánně a reálně vyložili všechny obtíže i úspěchy nejen svých afrických misií, ale také svou vlastní motivaci k tomuto poslání, jeho historii a mnoho dalšího. Za více než 20 let v Africe prožili mnoho a obzor, který nám přiblížili, byl obsáhlý, pestrý a barevný. Jen namátkově vybráno: V chudé Africe se za vše se platí. Za to, že chodíte do školy, že složíte zkoušku, za pobyt v nemocnici, za nemocniční stravu, za vyšetření, ale také za nevěstu musel zaplatit 17 letý mladík, než si ji mohl vzít. Platil jejím rodičům za to, že ztratili pracovní sílu, kterou vychovali. Platí i podplácí se na úřadech atd. Jen nevím, kde chudí berou jakékoliv peníze. Ve vesnicích jsou obyvatelé většinou chudí. Obydlí jsou z hlíny, okna jsou jen otvory ve zdech, lůžka a nábytek nemají, pro vodu chodí k řece, kde se napájí i dobytek, dravá zvěř a vše ostatní. Děti jdou ráno do školy bez jídla, v poledne ve škole také nic nedostanou a až odpoledne, když se vrátí domů, jdou pro vodu, dřevo na topení a teprve se chystá společné jídlo. Nejdříve ovšem jedí dospělí a děti až co zbude. Nejchudší děti do školy většinou nechodí. Hlavně děvčata se musejí starat o své mladší sourozence. Ve škole se děti učí opakováním po učiteli. Na vysvětlování látky není čas. Učitelé jsou špatně placeni, takže často z výuky odbíhají za svým živobytím. Děti si v takovém případě hrají u školy různé hry. Kvůli těmto těžkým životním podmínkám lidé umírají mladí a skutečně starých lidí je minimum. V posledních letech sílí vliv islámu. O co se misionáři starají? Téměř o vše. Pomáhají s péčí o nemocné, sirotky, chudé, o vzdělání dětí a mládeže, o hloubení studní na vodu, jejich čištění, opravy, shánějí stavební materiál, léky, školní uniformy, zajišťují výuku řemesel, organizují všechno možné, řídí auta, uklízí, pomáhají duchovním, diskutují s domorodci, odpočívají, jedí a pijí jen prověřené pochutiny, modlí se atd. K tomu všemu potřebují pomoc Boží jako nekonečnou trpělivost, odvahu, zdraví, smysl pro humor, jazykovou výbavu, chuť pomáhat a samozřejmě peníze. Tanzanie má svá nebezpečí jako nemoci (oba manželé prodělali např. malárii), hady, moskyty a dravou zvěř, ale i ozbrojené loupeživé tlupy číhající při cestách a bez slitování zabíjejících. Policie daleko, státní správa slabá, chudoba, zpevněné cesty prakticky / 9

10 neexistují, v době dešťů všude jen bláto a cestování nemožné. Ptali jsme se, co je platná jakákoliv pomoc, když potřeby jsou mnohonásobně větší, jakou naději mají tamní lidé na zlepšení, které zdánlivě nepřichází? Jaká je budoucnost misijních stanic, když misionářů ubývá? A dostali jsme odpověď, že budoucnost je nejistá, naše pomoc jen kapkou v moři, zlepšení jen velmi pomalé, peníze z rozvojových pomocí i mnohých sbírek mnohdy nekončí u potřebných Ale právě proto Mirjam a Pavel šli, aby se pomoci dostalo nejpotřebnějším. A především doufají a věří Božímu slovu a ono je jejich i naší jedinou nadějí a motivací v tomto světě. Cokoli jste učinili jednomu z těchto nejmenších, pro mě jste učinili. Byl jsem hladový, nemocný, žíznivý, bez naděje a nasytili jste mě. Jen takto mohou křesťané stanout před Boží spravedlností. Ne každý může a má být misionářem. Ne každý může a má posílat svou pomoc lidem v misiích, ale pokud nepomáháme jinde a můžeme pomoci, pomozme. Není důležitá velikost daru, ale láska, s jakou jej darujeme (bl. Matka Tereza). Almužna způsobuje, že z půstu se nestane trýznění těla, nýbrž očista duše (sv. Lev Veliký). Ve vchodu do kostela bude k dispozici několik letáčků, které misijní dílo vydává. Jsou nazvány Misijní banka ubožáků a je v nich umístěna i složenka pro případnou a velmi potřebnou podporu. Další kontakty jsou: Mirjam a Pavel Baldinští, J. Plachty 27, Praha 5, tel.: , , cz, č.ú.: /0100. Tento článek obsahuje jen střípky z uvedené besedy a ta opět jen velmi útržkovitě obsáhla 20 let misijní práce. I v misijní stanici je společenství křesťanů, hlavně žen, které se modlí za všechny potřeby i za dárce z daleké Evropy. Více od těchto Afričanů žádat nemůžeme. K dopisování chybí papír, pero, známky, obálka, pošta a někdy i znalost písma. Ing. Libor Vašek Poutní mši svatou u Chladné studny v neděli celebroval P. Krisztof Klat. I přes nepřízeň počasí dorazilo na toto místo zhruba 70 poutníků. Velké poděkování všem, kteří pouť připravili. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 10

11 V neděli se 11 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. Do letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 23.5., se kromě našeho kostela a evangelické modlitebny zapojila i Nemocnice Milosrdných bratří. Návštěvníci se mohli seznámit s historií řádu i nemocnice a také si prohlédnout kapli. Na sklonku velikonoční doby v úterý 3.6. se vypravila skupinka zástupců farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná do Lubiny na hrob Mons. Jana Kutáče. Za několik týdnů se do Lubiny možná vypravíme opět, protože tam bude ve čtvrtek v 16 hodin slavit P. Pavel Marek primici. / 11

12 Ve středu zavítala do Vizovic na pozvání místní skupiny ČKA MUDr. Marie Svatošová. Během besedy přiblížila nejen vznik hospicového hnutí v naší zemi, ale i řadu knih, které vydala ať už o hospicové péči nebo o P. MUDr. Ladislavu Kubíčkovi. V úterý se konala v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednáška Prof. PhDr. Miloslava Pojsla s názvem Počátky křesťanství na Moravě. Přednášku pořádala ČKA Vizovice. V pondělí se vydala skupina žáků 8. a 9. tříd náboženství na exkurzi do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kromě návštěvy této školy byla na programu také prohlídka místního zámku. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 12

13 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto velikou milost. Všichni přítomní kluci vypomáhali jako ministranti při oltáři. Pro některé z nich to byla premiéra. predstavujeme DVD DVD RUKA POKOJA - PÁPEŽ PIUS XII. A HOLOKAUST Jak už sám název napovídá, dnes představovaný kanadský dokumentární film Ruka pokoja je jedním z příspěvků k diskuzím kolem známých obvinění papeže Pia XII., který měl údajně zaujímat pasivní postoj k masovému vyvražďování Židů v době druhé světové války. Celou problematiku postojů a jednání tohoto papeže v době války v tomto dokumentu vysvětluje několik odborníků a historiků z řad katolických duchovních, mezi nimi např. jezuita Petr Gumpel, postulátor procesu blahořečení Pia XII. nebo sestra Margerita Marchione, specialistka na pontifikát Pia XII. Vedle nich zde hovoří také některé osobnosti židovského původu, např. rabín Joseph Ehrenkranz, židovský teolog prof. David Novak, nebo jeden z nejuznávanějších historiků současnosti Sir Martin John Gilbert, který se mj. specializuje na problematiku holocaustu. Ti všichni se jednoznačně shodují v názoru, že postoj papeže k vyhlazování židovského obyvatelstva v době druhé světové války nebyl v žádném případě pasivní, ale že se naopak Pius XII. snažil všemi možnými prostředky utrpení Židů alespoň zmírnit, když už mu / 13

14 nemohl zcela zabránit. Je zde mj. zdůrazněna ta skutečnost, že tohoto papeže nezajímalo, jak jeho veřejné vystupování budou hodnotit v budoucnu historikové; pro něho byla nejdůležitější aktuální pomoc konkrétnímu člověku a efektivní způsob, jak jí dosáhnout. Veřejné projevy odsuzující zločiny nacismu neměly v době války smysl a pouze ještě více nacisty rozdráždily (jak se ostatně ukázalo v případě deportací Židů v Holandsku). Bylo proto třeba prakticky jednat. O tom, že Pius XII. pro záchranu Židů skutečně jednal, není pochyb. Cílem snímku však není jen očistit jméno tohoto významného papeže, ale jde zde také o snahu odstranit veškerá negativa ve vzájemných vztazích mezi Židy a katolíky, které mohly být kvůli zmíněným polemikám v posledních desetiletích zbytečně narušovány. V dokumentu kromě stěžejního období druhé světové války nechybí také některé zajímavosti z papežova mládí, informace o jeho charitativních iniciativách v období první světové války nebo jeho kritický postoj k nacismu již v roce 1929, tedy v době, kdy vykonával úřad nuncia v Berlíně. Dokument obsahuje také některé zajímavé archivní filmové snímky, např. výňatky z projevů Pia XII. nebo také záběry z kontroverzní divadelní hry R. Hochhutha Náměstek z roku 1963, která celou kritickou polemiku proti Piu XII. rozpoutala. Prof. Gilbert k tomu poznamenává: Dobré zprávy se neuchytí, nejsou populární. Zlé zprávy nás jaksi přitahují, lehko se dostanou na titulní strany. Ale kde je skutečná pravda a z čeho pramení? V dokumentu také zaznívá otázka: Jak je možné, že se kritika Pia XII. objevila až téměř dvacet let po skončení války, zatímco dříve byla vyslovována pouze slova uznání? Na tuto otázku si může po zhlédnutí tohoto dokumentu odpovědět divák sám. Pokud bychom měli tomuto filmu něco vytknout, byla by to snad jen absence některých dalších známých informací (např. otevřeně kritický postoj vatikánské diplomacie k deportacím Židů na Slovensku) a příliš rozvláčné téměř desetiminutové závěrečné hodnocení osobnosti Pia XII. P. T. Rosicou, ředitelem mediální společnosti, která film vydala. Tento snímek však rozhodně doporučujeme. Délka filmu je 55 minut a ve slovenském znění jej v roce 2010 vyrobilo Studio Lux. DVD je ve farní knihovně. Vít Němec Převzato z časopisu Oldin 9/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 14

15 intence cervenec 3. Čt Za + Anežku a Antonína Surovcovy a za živou rodinu 4. Pá Za + rodiče Světlíkovy, dceru a tetu Stužkovou Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 5. So 9.00 Za farníky a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence 6. Ne 9.00 Za + rodiče, vnuka, staříčky a za Boží ochranu pro celou rodinu 7. Po Za + rodiče Růženu a Vladislava Rychlíkovy, děti a za živou rodinu 10. Čt Pá So Ne 9.00 Na poděkování za ochranu a pomoc Matky Boží pro rodinu Špaňhelovu a Kalendovu Za živou a zemřelou rodinu Trhlíkovu, Mikulíkovu, Novosadovu a za duše v očistci Za + Milana Kalužu, zemřelou rodinu Kubíčkovu, rodiče z obou stran, zdraví a za Boží požehnání spojené s přímluvou Matky Boží pro živou rodinu Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, duše v očistci a za Boží ochranu pro živou rodinu 14. Po Za + Mons. Jana Kutáče 17. Čt Za + manžela, jeho rodiče a za duše v očistci 18. Pá Za + Františku Pšenčíkovou, rodiče, sourozence s rodinami, živou rodinu a za duše v očistci 19. So Na poděkování Pánu Bohu za dar 40 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 20. Ne 9.00 Za + Jana Hábu, rodiče a za živou rodinu 21. Po Za živou i zemřelou rodinu Macalíkovu, Štachovu, Krajčovu, za duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu 24. Čt Za + rodinu Zajícovu a Johnovu 25. Pá Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie 26. So Za farníky 27. Ne 9.00 Na poděkování za roky v manželství 28. Po Čt Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, živou rodinu Pšenčíkovu, Balajkovu, Hasíkovu a Mikeskovu

16 intence srpen 1. Pá Za + manžele Chromé, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu 2. So Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 3. Ne 9.00 Za + syna Milana, manžela a za rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 4. Po Za + Jana Lednického, jeho rodiče, sourozence, dar zdraví a za Boží požehnání pro živou rodinu 7. Čt Za + Antonína Doležala, rodiče, sourozence a za živou rodinu 8. Pá Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu 9. So Na poděkování za 39 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc Poutní slavnost SV. VAVŘINCE 10. Ne 9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili nebo sloužili v naší farnosti Za farníky a poutníky 11. Po Za všechny + členy Orla a za požehnání do další orelské práce 14. Čt Za živou a + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu a za Boží ochranu pro živou rodinu Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. Pá Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáška a za živou rodinu 16. So Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu a za živou rodinu 17. Ne 9.00 Za + Jiřího Čadana, živou rodinu Čadanovu, Brhláčovu a Slezákovu 18. Po Za + Antonína Macháčka, rodiče Štalmachovy, dceru Marii, syna Oldřicha a za celou živou i zemřelou rodinu 21. Čt Za + Magdu Lednickou, její rodiče a za živou rodinu 22. Pá Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu 23. So Za farníky 24. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka a za živou i zemřelou rodinu 25. Po Za + Karla a Františku Kunderovy a za duše v očistci 28. Čt Za + rodiče Ulrychovy a za Boží požehnání pro rodiny Ulrychovy a Klimperovy 29. Pá Za + Josefa a Marii Hábovy, zetě, rodiče a za živou rodinu 30. So Za + Josefa a Marii Divílkovy, zemřelou rodinu Sousedíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu 31. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více