7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat s papežem Janem Pavlem II. na olomouckém letišti, kde prohlásil za svaté bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Po mši se přišel pomodlit k Sarkandrovým ostatkům do naší katedrály. Nezapomenutelné bylo jeho setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějších setkání, a pak o něm mnohokrát na různých místech hovořil. Mladí ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad vzpomínáte na jeho mistrovský dialog se zástupy. Uprostřed kázání vyzval ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, že naši mladí tu píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry a přijal výzvu mladých, aby zpíval sám, zazpíval a kantorsky dodal: Napříště se to naučte! Naučili se a zazpívali mu to při další návštěvě v Hradci Králové. Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největších papežů v dějinách. Člověk hluboce zakotvený v Bohu a zároveň plně žijící pro člověka, věrný tradici a zároveň odvážně otevřený pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných církví a náboženství. Stál vždy na straně lidských práv, svobody a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality. Hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky. Dovedl ukazovat správný směr, strhnout mladé a zaujmout i vzdálené. V závěru svého života významně ukázal na hodnotu života i ve stáří a nemoci, když dovolil, aby celý svět sledoval jeho utrpení a umírání téměř v přímém přenosu. Když myslím na tohoto papeže, napadá mě známý výrok z oblasti přírodních věd: Dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papež byl duchovní člověk, který měl jistotu víry, pevný bod, s nímž vždycky počítal: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se s ním jen já, ale každý. A já jsem byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout Lásku. Proto mu na ničem tak nezáleželo jako na lásce k člověku. Člověk, každý člověk, byl vrcholem jeho snažení a služby

2 v tom smyslu, jako sám Bůh se dal do služby člověka a pro jeho spásu se sám stal člověkem, nechal se ukřižovat a vstal z mrtvých. Dlouho bychom vypočítávali jeho pastýřské, vědecké i diplomatické úspěchy. Na druhé straně vidíme, že byl i odmítaný a obávaný. Jedni na něho spáchali atentát, jiní ho pomlouvali. Nedal se však zastavit podobně jako svatý ČERVENEC / SRPEN Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě přes letní prázdniny nebude. Rovněž v Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od úterý 1. do pondělí 7. července se ve všedních dnech konají pod vedením katechetky Hany Radoňové farní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 3. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Ve čtvrtek 3. července budou slavit čeští a moravští biskupové v 18 hodin v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě slavnostní mši svatou. Slavnost začne v 17 hodin modlitbou růžence, po mši svaté bude táborák za kostelem. Na první pátek 4. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V sobotu 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřej- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 Pavel, který po všech útrapách opakuje: Kristova láska nás žene. A kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nemůže člověku zabránit, aby miloval. Proto Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můžeme taky nazývat Boží království. To viděl jako základní podmínku šťastné budoucnosti lidstva. Převzato z Oldinu 6/2014 oznámení mostí jako při každé neděli. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V neděli 13. července bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 20. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 20. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. Ve dnech od 26. července do 2. srpna (od soboty do soboty) proběhne na chatě u Pstruží farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Ing. Josefa Burgeta a Mgr. Elišky Kořenkové. Na první pátek 1. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. Čtvrtek 7. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V neděli 10. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). Od pondělí 11. do pátku 15. srpna bude pořádat Centrum pro rodinu Vizovice příměstský tábor pro děti. V pátek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvě- / 2

3 cené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 17. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 17. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 21. až 23. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 24. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 31. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je děti přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a neprodleně ji vyplněnou odevzdali na faru. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v sobotu 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka OP. Již ve čtvrtek 4. července se uskuteční na Velehradě od 19:30 Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese CENTRUM PRO RODINU V termínu od 11. do 15. srpna pořádáme let- ní příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 14 let. Více informací naleznete na naší nástěnce a také na našem webu. Uzávěrka přihlášek je 15. července. K dispozici je ještě 5 volných míst. Všem našim klientům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Mirka, Míša a Hanka OREL VIZOVICE Zveme všechny na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 24. srpna. Zatím není ještě jasné, zda se na tuto pouť vydáme již o den dříve pěšky. Bližší informace najdete v orelské nástěnce. POMOC PRO KOMUNITU CENACOLO Při letošní pouti v neděli 10. srpna přivítáme ve farnosti několik chlapců z komunity Cenacolo. Při odpoledním posezení si vyslechneme jejich svědectví a také bude možnost předat jim potravinovou i jinou pomoc. Moc děkujeme všem, kteří tuto komunitu podporujete. Jaroslava Červenková ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby úsilí těch, kdo pracují na polích, požehnal Bůh také příhodným počasím. NA MĚSÍC SRPEN Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. / 3

4 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY NA VELEHRADĚ Ve dnech 7. až 12. července se koná na Stojanově gymnáziu na Velehradě kurz intenzivní výuky angličtiny pro mírně až středně pokročilé budoucí a současné středoškoláky. Rozsah výuky 30 hodin v průběhu 5 dnů. Předpokládaná cena Kč. Další informace a přihlášky na www. sgv.cz KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Motto konference bude: Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1). Zahraničním hostem bude P. René-Luc, který se narodil v roce 1966 ve velice problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval též často s P. Danielem Angem, který byl hostem KCHK v roce P. René-Luc v současné době žije v diecézi Montpellier, věnuje se především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 24. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 25. července až 2. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info MEZINÁRODNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE A RODIN Uskuteční se ve dnech 31. července až 12. srpna. Putovat se bude z Olomouce do Čenstochové. Spát se bude ve stanech, na farách a po rodinách. Jídlo a převoz zavazadel bude zajištěn. Více informací a registrace na nástěnce, na u nebo na tel (L. Nágl). XXXIV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už po sedmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzájemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena Kč (studenti Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , onet.eu) Přihlásit se můžete do 15. července. LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt, který se uskuteční v termínu od 11. do 18. srpna. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Stojanova gymnázia na Velehradě. K dispozici jsou 3-4 lůžkové pokoje / 4

5 se společným sociálním zařízením na chodbě. Naplánován je program individuální i společný, výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v okolí. Cena zahrnující ubytování a plnou penzi je Kč za dospělého a děti nad 12 let (2 800 Kč poloviční strava) a Kč za dítě do 12 let (1 900 Kč poloviční strava). Při přihlášení je nutné zaplatit zálohu (2 000 Kč za dospělého a Kč za dítě do 12 let). Bližší informace a přihlášku najdete na: kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: , arcibol.cz MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 4. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 21. až 23. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která má být vrcholem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky) Program pro pedagogy: před- náška Eucharistie v životě učitele - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál), 14.00: Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně Program pro rodiny: přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče Františka Böhmová (Jurkovičův sál), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), Cesta pro manžele připravují děkanátní centra pro rodinu, současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem); odměny a zmrzlina pro děti zajištěny slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie koncert hudební skupiny Paprsky Pouť pořádá: duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 3/14 Prázdninové číslo časopisu je věnováno cestování. Ať se již společně se svými nejbližšími vydáte na nedaleké polní pěšiny či na horské hřebeny vzdálené tisíce kilometrů, budete obohaceni. Cestování rozšiřuje naše obzory i srdce. Manželé Tomáškovi se v rozhovoru podělili o své zážitky a zkušenosti z výprav kolem světa. Paní Jana Růžičková vypráví o tradici společných dovolených několika spřátelených rodin a radosti ze vzájemného sdílení. Křesťanský outdoor, aktivitu, která má pomoci mladým lidem zakusit setkání s Bohem, druhými i sebou samými, představil Jiří Stanislav. Dětská lékařka paní Chvílová - Weberová rodičům poradí, jak cestovat s malými dětmi a předejít přehnaným očekáváním i vzájemnému trápení. Děti školou povinné nám v anketě prozradily, na které destinace nejraději vzpomínají a jak vnímají svou rodinu při společných chvílích mimo domov. Cestování je rovněž báječnou příležitostí pro růst a občerstvení naší duše. Nezapomeňte na litur- / 5

6 gickou krabičku poslední záchrany. Inspirujte se v rubrice duchovní život. Představíme vám další manželský pár, který byl svatořečen. O putování pouští a vytrvalosti bude dětem vyprávět Abrahamův oslík. Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové, veršované čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a tvoření pro děti, informace o připravovaných akcích. Nově najdete časopis i na Facebooku - www. facebook.com/casopisrodinnyzivot Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. vzpomínáme si připomeneme 2. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňte na něho ve svých modlitbách slaví své 41. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 39. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 66. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2014 KŘTY Sára Jančíková Vít Zedníček Klára Jana Kalincová Viktorie Katarína Kalincová Martin Kolář Lukáš Petr Zámečník Tobiáš Petr Zámečník Julie Vyoralová Jiří Jan Madzia Michal Daniel Mrnuštík Ondřej Juříček Aneta Anna Lišková Veronika Jana Štěpáníková Jindřich Mikuláš Štěpáník Kateřina Anna Štěpáníková Vojtěch Pšenčík BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc 8.6.) Jiří Madzia Michal Mrnuštík SŇATKY žádný POHŘBY František Bořutík (1943) Olga Kleslová (1946) Alois Hába (1931) Marie Poláchová (1922) Ludmila Ondrušková (1936) Marie Svárovská (1935) Josef Světlík (1935) Jiřina Rychlíková (1945) Božena Kovářová (1926) Marie Pečeňová (1920) Václav Křižka (1980) farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 6

7 ohlédnutí PRAXE BOHOSLOVCE TOMÁŠE VE FARNOSTI Vždy po čtvrtém ročníku konají bohoslovci v některé z farností naší arcidiecéze dvoutýdenní praxi. Letos poslal otec rektor jednoho z nich do Vizovic. Přestože se představil při nedělní mši svaté, poprosil jsem ho, aby to udělal ještě jednou prostřednictvím zpravodaje. Jmenuji se Tomasz Żurek, je mi 29 let a připravuji se v kněžském semináři v Olomouci ke kněžství. Pocházím z Polska a vyrůstal jsem na vesnici, která se jmenuje Przyborów. Ta se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Krakowa. I když mám 3 sourozence, nejstarší sestru a dva bratry, říkám o sobě, že jsem jedináček, protože jsem se narodil až po 9 letech po mém bratrovi. Začal jsem dorůstat tehdy, když oni zakládali své rodiny a odcházeli z domova. Před několika dny jsem úspěšně ukončil 4. ročník studia na teologické fakultě, po kterém je každý bohoslovec posílán do nějaké farnosti, aby se mohl seznámit s tím, jak ta farnost žije a jak ji vede její duchovní správce. Mě otec rektor poslal zrovna k Vám do Vizovic, za což jsem moc rád. Jak už jsem řekl, pocházím z Polska. Určitě víte, že Polsko je katolická země, kde je věřících ještě poměrně dost a kostely jsou v neděli plné. Takže víra v Boha je pro mě něčím naprosto samozřejmým, a co bych chtěl zdůraznit, normálním. O kněžství jsem začal přemýšlet už jako malý kluk, když jsem ministroval. Vždy jsem byl blízko oltáře a blízko kněze. Tato myšlenka byla ale u mě vždy spojena s misiemi. Chtěl jsem jít tam, kde je potřeba kněze větší než u nás. Jako malý kluk fascinovaný misijní prací kněží v Africe jsem tam chtěl odjet i já. Když ale člověk dospívá, zjišťuje, že ne všechno je tak pěkné, jak si představoval. Takže to první nadšení pro výjezd na misie do Afriky rychle pokleslo. V České republice mám známého polského kněze a ten mi před několika lety řekl trefnou myšlenku: Víš, misijním územím teď už není jen Afrika, ale i Evropa. Proto jsem na pozvání jednou o prázdninách přijel k němu do farnosti, abych se podíval, jak to v České republice vlastně vypadá. I když poprvé se mi na Moravě moc nelíbilo, přesto jsem se vrátil. Spolu s tímto knězem jsem navštěvoval rodiny a při tom jsem si všimnul jedné zajímavé věci. Naprostá většina rodin přijímala kněze jako člena své rodiny. To v Polsku není vždy běžné. Tam je většinou mezi farníky a knězem odstup. Přišel okamžik, kdy jsem se rozhodl, že se budu učit češtinu a zkusím podat přihlášku do olomouckého semináře. K mému velkému překvapení a radosti mě otec arcibiskup Jan přijal s otevřenou náručí. V České republice jsem / 7

8 už pět let. Dá-li Pán Bůh, za rok budu vysvěcen na jáhna. Po roce jáhenské služby v některé farnosti pak budu vysvěcen na kněze. Už teď se těším na den, kdy budu moci přijet k Vám do Vizovic a okolních farností spravovaných otcem Jindřichem, abychom společně slavili Eucharistii. Tomasz Żurek CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD Během posledního víkendu v květnu bylo spolčo Piškoti na další víkendovce, která se konala na chatě Táborských v Bystřičce. Byla na téma BANG!, program se tedy točil kolem divokého západu a westernu. Během celého víkendu jsme měli bohatý program - hráli jsme skvělé hry, scénky, prozkoumávali okolí a nechyběl ani táborák. Za zmínku stojí taky naši dva úžasní kuchaři Anička a Lukáš. I počasí se nám docela vyvedlo, takže jsme spoustu času trávili venku. Víkend jsme zakončili mší svatou, které jsme se zúčastnili ve vsetínském kostele. Za krásný víkend děkujeme Veronice Jaroščákové, Aničce Gregarové, Petru Štachovi a Lukáši Oškerovi. Za všechny členy Verča Hanulíková a Simča Farníková MISIE V TANZANII V pátek 6. června proběhla v sále vizovické orlovny přednáška manželů Mirjam a Pavla Baldinských o misiích a africké Tanzanii. Oba manželé, již seniorského věku, bydlí, pokud nejsou v Tanzanii, v Praze. Mirjam je zdravotní sestra, Pavel technik, ale se zkušenostmi z oblasti zdravotnictví. Na pozvání objíždějí místa, kde mohou přiblížit zájemcům svou misijní činnost. V sále bylo přítomno kolem čtyř desítek posluchačů z Vizovic a okolí. Do celé přednášky jsme vpadli poněkud chaoticky. Misionáři byli jen krátce představeni. Zatímco Pavel připravoval promítací techniku, Mirjam nevydržela a začala nás již seznamovat se svými zážitky z Afriky. Abych tak řekl od prostředku. Technika byla záhy sestavena, ale ukázalo se, že nefunguje. Vypadalo to na skoro ztracený večer. Všichni jsme si oddychli, když se promítačka na několikátý pokus rozjela, a my mohli shlédnout dokument, který celou misii a následné informace zasadil do přehledného rámce. Před námi se objevila konkrétní krajina, lidská obydlí, misijní školy, děti, kostel, dospělí atd. Film doprovázeli oba manželé svými ko- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 8

9 mentáři se jmény vesnic, jejich obyvatel, učitelů, dětí a situací. Poznali a uvědomili jsme si věci, které by žádné vyprávění nemohlo přiblížit. Jak vypadá v období sucha řeka, ze které obyvatelé nosí vodu pro svou potřebu, jakou technikou jsou hloubeny studny na pitnou vodu, jak vypadá krajina této misijní stanice a především její lidé, jak je sirotkům rozdáváno oblečení a věci osobní hygieny, jak a z čeho stavějí domorodci svá obydlí, jak jsou domy zařízeny (resp. nezařízeny) a mnoho jiného. Následovala beseda, ve které manželé opět trochu neuspořádaně, ale velmi spontánně a reálně vyložili všechny obtíže i úspěchy nejen svých afrických misií, ale také svou vlastní motivaci k tomuto poslání, jeho historii a mnoho dalšího. Za více než 20 let v Africe prožili mnoho a obzor, který nám přiblížili, byl obsáhlý, pestrý a barevný. Jen namátkově vybráno: V chudé Africe se za vše se platí. Za to, že chodíte do školy, že složíte zkoušku, za pobyt v nemocnici, za nemocniční stravu, za vyšetření, ale také za nevěstu musel zaplatit 17 letý mladík, než si ji mohl vzít. Platil jejím rodičům za to, že ztratili pracovní sílu, kterou vychovali. Platí i podplácí se na úřadech atd. Jen nevím, kde chudí berou jakékoliv peníze. Ve vesnicích jsou obyvatelé většinou chudí. Obydlí jsou z hlíny, okna jsou jen otvory ve zdech, lůžka a nábytek nemají, pro vodu chodí k řece, kde se napájí i dobytek, dravá zvěř a vše ostatní. Děti jdou ráno do školy bez jídla, v poledne ve škole také nic nedostanou a až odpoledne, když se vrátí domů, jdou pro vodu, dřevo na topení a teprve se chystá společné jídlo. Nejdříve ovšem jedí dospělí a děti až co zbude. Nejchudší děti do školy většinou nechodí. Hlavně děvčata se musejí starat o své mladší sourozence. Ve škole se děti učí opakováním po učiteli. Na vysvětlování látky není čas. Učitelé jsou špatně placeni, takže často z výuky odbíhají za svým živobytím. Děti si v takovém případě hrají u školy různé hry. Kvůli těmto těžkým životním podmínkám lidé umírají mladí a skutečně starých lidí je minimum. V posledních letech sílí vliv islámu. O co se misionáři starají? Téměř o vše. Pomáhají s péčí o nemocné, sirotky, chudé, o vzdělání dětí a mládeže, o hloubení studní na vodu, jejich čištění, opravy, shánějí stavební materiál, léky, školní uniformy, zajišťují výuku řemesel, organizují všechno možné, řídí auta, uklízí, pomáhají duchovním, diskutují s domorodci, odpočívají, jedí a pijí jen prověřené pochutiny, modlí se atd. K tomu všemu potřebují pomoc Boží jako nekonečnou trpělivost, odvahu, zdraví, smysl pro humor, jazykovou výbavu, chuť pomáhat a samozřejmě peníze. Tanzanie má svá nebezpečí jako nemoci (oba manželé prodělali např. malárii), hady, moskyty a dravou zvěř, ale i ozbrojené loupeživé tlupy číhající při cestách a bez slitování zabíjejících. Policie daleko, státní správa slabá, chudoba, zpevněné cesty prakticky / 9

10 neexistují, v době dešťů všude jen bláto a cestování nemožné. Ptali jsme se, co je platná jakákoliv pomoc, když potřeby jsou mnohonásobně větší, jakou naději mají tamní lidé na zlepšení, které zdánlivě nepřichází? Jaká je budoucnost misijních stanic, když misionářů ubývá? A dostali jsme odpověď, že budoucnost je nejistá, naše pomoc jen kapkou v moři, zlepšení jen velmi pomalé, peníze z rozvojových pomocí i mnohých sbírek mnohdy nekončí u potřebných Ale právě proto Mirjam a Pavel šli, aby se pomoci dostalo nejpotřebnějším. A především doufají a věří Božímu slovu a ono je jejich i naší jedinou nadějí a motivací v tomto světě. Cokoli jste učinili jednomu z těchto nejmenších, pro mě jste učinili. Byl jsem hladový, nemocný, žíznivý, bez naděje a nasytili jste mě. Jen takto mohou křesťané stanout před Boží spravedlností. Ne každý může a má být misionářem. Ne každý může a má posílat svou pomoc lidem v misiích, ale pokud nepomáháme jinde a můžeme pomoci, pomozme. Není důležitá velikost daru, ale láska, s jakou jej darujeme (bl. Matka Tereza). Almužna způsobuje, že z půstu se nestane trýznění těla, nýbrž očista duše (sv. Lev Veliký). Ve vchodu do kostela bude k dispozici několik letáčků, které misijní dílo vydává. Jsou nazvány Misijní banka ubožáků a je v nich umístěna i složenka pro případnou a velmi potřebnou podporu. Další kontakty jsou: Mirjam a Pavel Baldinští, J. Plachty 27, Praha 5, tel.: , , cz, č.ú.: /0100. Tento článek obsahuje jen střípky z uvedené besedy a ta opět jen velmi útržkovitě obsáhla 20 let misijní práce. I v misijní stanici je společenství křesťanů, hlavně žen, které se modlí za všechny potřeby i za dárce z daleké Evropy. Více od těchto Afričanů žádat nemůžeme. K dopisování chybí papír, pero, známky, obálka, pošta a někdy i znalost písma. Ing. Libor Vašek Poutní mši svatou u Chladné studny v neděli celebroval P. Krisztof Klat. I přes nepřízeň počasí dorazilo na toto místo zhruba 70 poutníků. Velké poděkování všem, kteří pouť připravili. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 10

11 V neděli se 11 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. Do letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 23.5., se kromě našeho kostela a evangelické modlitebny zapojila i Nemocnice Milosrdných bratří. Návštěvníci se mohli seznámit s historií řádu i nemocnice a také si prohlédnout kapli. Na sklonku velikonoční doby v úterý 3.6. se vypravila skupinka zástupců farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná do Lubiny na hrob Mons. Jana Kutáče. Za několik týdnů se do Lubiny možná vypravíme opět, protože tam bude ve čtvrtek v 16 hodin slavit P. Pavel Marek primici. / 11

12 Ve středu zavítala do Vizovic na pozvání místní skupiny ČKA MUDr. Marie Svatošová. Během besedy přiblížila nejen vznik hospicového hnutí v naší zemi, ale i řadu knih, které vydala ať už o hospicové péči nebo o P. MUDr. Ladislavu Kubíčkovi. V úterý se konala v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednáška Prof. PhDr. Miloslava Pojsla s názvem Počátky křesťanství na Moravě. Přednášku pořádala ČKA Vizovice. V pondělí se vydala skupina žáků 8. a 9. tříd náboženství na exkurzi do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kromě návštěvy této školy byla na programu také prohlídka místního zámku. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 12

13 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto velikou milost. Všichni přítomní kluci vypomáhali jako ministranti při oltáři. Pro některé z nich to byla premiéra. predstavujeme DVD DVD RUKA POKOJA - PÁPEŽ PIUS XII. A HOLOKAUST Jak už sám název napovídá, dnes představovaný kanadský dokumentární film Ruka pokoja je jedním z příspěvků k diskuzím kolem známých obvinění papeže Pia XII., který měl údajně zaujímat pasivní postoj k masovému vyvražďování Židů v době druhé světové války. Celou problematiku postojů a jednání tohoto papeže v době války v tomto dokumentu vysvětluje několik odborníků a historiků z řad katolických duchovních, mezi nimi např. jezuita Petr Gumpel, postulátor procesu blahořečení Pia XII. nebo sestra Margerita Marchione, specialistka na pontifikát Pia XII. Vedle nich zde hovoří také některé osobnosti židovského původu, např. rabín Joseph Ehrenkranz, židovský teolog prof. David Novak, nebo jeden z nejuznávanějších historiků současnosti Sir Martin John Gilbert, který se mj. specializuje na problematiku holocaustu. Ti všichni se jednoznačně shodují v názoru, že postoj papeže k vyhlazování židovského obyvatelstva v době druhé světové války nebyl v žádném případě pasivní, ale že se naopak Pius XII. snažil všemi možnými prostředky utrpení Židů alespoň zmírnit, když už mu / 13

14 nemohl zcela zabránit. Je zde mj. zdůrazněna ta skutečnost, že tohoto papeže nezajímalo, jak jeho veřejné vystupování budou hodnotit v budoucnu historikové; pro něho byla nejdůležitější aktuální pomoc konkrétnímu člověku a efektivní způsob, jak jí dosáhnout. Veřejné projevy odsuzující zločiny nacismu neměly v době války smysl a pouze ještě více nacisty rozdráždily (jak se ostatně ukázalo v případě deportací Židů v Holandsku). Bylo proto třeba prakticky jednat. O tom, že Pius XII. pro záchranu Židů skutečně jednal, není pochyb. Cílem snímku však není jen očistit jméno tohoto významného papeže, ale jde zde také o snahu odstranit veškerá negativa ve vzájemných vztazích mezi Židy a katolíky, které mohly být kvůli zmíněným polemikám v posledních desetiletích zbytečně narušovány. V dokumentu kromě stěžejního období druhé světové války nechybí také některé zajímavosti z papežova mládí, informace o jeho charitativních iniciativách v období první světové války nebo jeho kritický postoj k nacismu již v roce 1929, tedy v době, kdy vykonával úřad nuncia v Berlíně. Dokument obsahuje také některé zajímavé archivní filmové snímky, např. výňatky z projevů Pia XII. nebo také záběry z kontroverzní divadelní hry R. Hochhutha Náměstek z roku 1963, která celou kritickou polemiku proti Piu XII. rozpoutala. Prof. Gilbert k tomu poznamenává: Dobré zprávy se neuchytí, nejsou populární. Zlé zprávy nás jaksi přitahují, lehko se dostanou na titulní strany. Ale kde je skutečná pravda a z čeho pramení? V dokumentu také zaznívá otázka: Jak je možné, že se kritika Pia XII. objevila až téměř dvacet let po skončení války, zatímco dříve byla vyslovována pouze slova uznání? Na tuto otázku si může po zhlédnutí tohoto dokumentu odpovědět divák sám. Pokud bychom měli tomuto filmu něco vytknout, byla by to snad jen absence některých dalších známých informací (např. otevřeně kritický postoj vatikánské diplomacie k deportacím Židů na Slovensku) a příliš rozvláčné téměř desetiminutové závěrečné hodnocení osobnosti Pia XII. P. T. Rosicou, ředitelem mediální společnosti, která film vydala. Tento snímek však rozhodně doporučujeme. Délka filmu je 55 minut a ve slovenském znění jej v roce 2010 vyrobilo Studio Lux. DVD je ve farní knihovně. Vít Němec Převzato z časopisu Oldin 9/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 14

15 intence cervenec 3. Čt Za + Anežku a Antonína Surovcovy a za živou rodinu 4. Pá Za + rodiče Světlíkovy, dceru a tetu Stužkovou Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 5. So 9.00 Za farníky a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence 6. Ne 9.00 Za + rodiče, vnuka, staříčky a za Boží ochranu pro celou rodinu 7. Po Za + rodiče Růženu a Vladislava Rychlíkovy, děti a za živou rodinu 10. Čt Pá So Ne 9.00 Na poděkování za ochranu a pomoc Matky Boží pro rodinu Špaňhelovu a Kalendovu Za živou a zemřelou rodinu Trhlíkovu, Mikulíkovu, Novosadovu a za duše v očistci Za + Milana Kalužu, zemřelou rodinu Kubíčkovu, rodiče z obou stran, zdraví a za Boží požehnání spojené s přímluvou Matky Boží pro živou rodinu Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, duše v očistci a za Boží ochranu pro živou rodinu 14. Po Za + Mons. Jana Kutáče 17. Čt Za + manžela, jeho rodiče a za duše v očistci 18. Pá Za + Františku Pšenčíkovou, rodiče, sourozence s rodinami, živou rodinu a za duše v očistci 19. So Na poděkování Pánu Bohu za dar 40 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 20. Ne 9.00 Za + Jana Hábu, rodiče a za živou rodinu 21. Po Za živou i zemřelou rodinu Macalíkovu, Štachovu, Krajčovu, za duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu 24. Čt Za + rodinu Zajícovu a Johnovu 25. Pá Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie 26. So Za farníky 27. Ne 9.00 Na poděkování za roky v manželství 28. Po Čt Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, živou rodinu Pšenčíkovu, Balajkovu, Hasíkovu a Mikeskovu

16 intence srpen 1. Pá Za + manžele Chromé, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu 2. So Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 3. Ne 9.00 Za + syna Milana, manžela a za rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 4. Po Za + Jana Lednického, jeho rodiče, sourozence, dar zdraví a za Boží požehnání pro živou rodinu 7. Čt Za + Antonína Doležala, rodiče, sourozence a za živou rodinu 8. Pá Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu 9. So Na poděkování za 39 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc Poutní slavnost SV. VAVŘINCE 10. Ne 9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili nebo sloužili v naší farnosti Za farníky a poutníky 11. Po Za všechny + členy Orla a za požehnání do další orelské práce 14. Čt Za živou a + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu a za Boží ochranu pro živou rodinu Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. Pá Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáška a za živou rodinu 16. So Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu a za živou rodinu 17. Ne 9.00 Za + Jiřího Čadana, živou rodinu Čadanovu, Brhláčovu a Slezákovu 18. Po Za + Antonína Macháčka, rodiče Štalmachovy, dceru Marii, syna Oldřicha a za celou živou i zemřelou rodinu 21. Čt Za + Magdu Lednickou, její rodiče a za živou rodinu 22. Pá Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu 23. So Za farníky 24. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka a za živou i zemřelou rodinu 25. Po Za + Karla a Františku Kunderovy a za duše v očistci 28. Čt Za + rodiče Ulrychovy a za Boží požehnání pro rodiny Ulrychovy a Klimperovy 29. Pá Za + Josefa a Marii Hábovy, zetě, rodiče a za živou rodinu 30. So Za + Josefa a Marii Divílkovy, zemřelou rodinu Sousedíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu 31. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7 Ročník XI 20. července 2014 Pouť na Třemšín Vážení přátelé v Kristu! Snad si uvědomujeme, že duchovním centrem našich farností či souvisejících

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

září A. D. 2015, ročník XIV, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník

září A. D. 2015, ročník XIV, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník 9 září A. D. 2015, ročník XIV, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník FESTIVAL PRAGUE PRIDE Myslím si, že většinu věřících z naší farnosti nechává pravidelná mediální bouře ohledně festivalu sexuálních

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Jsem rád, že i loňský rok byl pro naše středisko požehnáním. Ve srovnání s rokem minulým k nám přijelo více návštěvníků, pro které se nám podařilo připravit řadu nových tématických pobytů.

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

prosinec A. D. 2014, ročník XIII, číslo 12 www.farnostvizovice.cz úvodník

prosinec A. D. 2014, ročník XIII, číslo 12 www.farnostvizovice.cz úvodník 12 prosinec A. D. 2014, ročník XIII, číslo 12 www.farnostvizovice.cz úvodník FARNÍ DEN BIBLE Vážení přátelé, rok 2014 vyhlásila Česká biskupská konference Rokem rodiny. V říjnu se konal ve Vatikánu synod

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle 6 červen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 6 www.farnostvizovice.cz úvodník USMĚJ SE Vyprávěl mi přítel, jak byl jednou nazlobený. Rodina kolem něj chodila opatrně. Po špičkách, jak radí jeho manželka. Vědí,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více