7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz"

Transkript

1 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat s papežem Janem Pavlem II. na olomouckém letišti, kde prohlásil za svaté bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Po mši se přišel pomodlit k Sarkandrovým ostatkům do naší katedrály. Nezapomenutelné bylo jeho setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějších setkání, a pak o něm mnohokrát na různých místech hovořil. Mladí ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad vzpomínáte na jeho mistrovský dialog se zástupy. Uprostřed kázání vyzval ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, že naši mladí tu píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry a přijal výzvu mladých, aby zpíval sám, zazpíval a kantorsky dodal: Napříště se to naučte! Naučili se a zazpívali mu to při další návštěvě v Hradci Králové. Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největších papežů v dějinách. Člověk hluboce zakotvený v Bohu a zároveň plně žijící pro člověka, věrný tradici a zároveň odvážně otevřený pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných církví a náboženství. Stál vždy na straně lidských práv, svobody a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality. Hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky. Dovedl ukazovat správný směr, strhnout mladé a zaujmout i vzdálené. V závěru svého života významně ukázal na hodnotu života i ve stáří a nemoci, když dovolil, aby celý svět sledoval jeho utrpení a umírání téměř v přímém přenosu. Když myslím na tohoto papeže, napadá mě známý výrok z oblasti přírodních věd: Dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papež byl duchovní člověk, který měl jistotu víry, pevný bod, s nímž vždycky počítal: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se s ním jen já, ale každý. A já jsem byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout Lásku. Proto mu na ničem tak nezáleželo jako na lásce k člověku. Člověk, každý člověk, byl vrcholem jeho snažení a služby

2 v tom smyslu, jako sám Bůh se dal do služby člověka a pro jeho spásu se sám stal člověkem, nechal se ukřižovat a vstal z mrtvých. Dlouho bychom vypočítávali jeho pastýřské, vědecké i diplomatické úspěchy. Na druhé straně vidíme, že byl i odmítaný a obávaný. Jedni na něho spáchali atentát, jiní ho pomlouvali. Nedal se však zastavit podobně jako svatý ČERVENEC / SRPEN Pořad bohoslužeb v kostele sv. Vavřince i v nemocniční kapli se během letních prázdnin nemění. Mše svatá v pečovatelském domě přes letní prázdniny nebude. Rovněž v Jasenné a v Bratřejově bude o prázdninách nedělní mše svatá v obvyklém čase - Jasenná 7:30 a Bratřejov 10:30 (s výjimkou pouti v Jasenné, kdy se čas bohoslužeb v těchto farnostech prohodí). Od úterý 1. do pondělí 7. července se ve všedních dnech konají pod vedením katechetky Hany Radoňové farní prázdninové dny pro děti. Čtvrtek 3. července je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Ve čtvrtek 3. července budou slavit čeští a moravští biskupové v 18 hodin v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě slavnostní mši svatou. Slavnost začne v 17 hodin modlitbou růžence, po mši svaté bude táborák za kostelem. Na první pátek 4. července bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V sobotu 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9 hodin. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřej- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 Pavel, který po všech útrapách opakuje: Kristova láska nás žene. A kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nemůže člověku zabránit, aby miloval. Proto Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můžeme taky nazývat Boží království. To viděl jako základní podmínku šťastné budoucnosti lidstva. Převzato z Oldinu 6/2014 oznámení mostí jako při každé neděli. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. V neděli 13. července bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V neděli 20. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 20. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30. Ve dnech od 26. července do 2. srpna (od soboty do soboty) proběhne na chatě u Pstruží farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy. Tábor pořádají mládežníci naší farnosti pod vedením Ing. Josefa Burgeta a Mgr. Elišky Kořenkové. Na první pátek 1. srpna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. Čtvrtek 7. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V neděli 10. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti (v případě nepříznivého počasí na orlovně). Od pondělí 11. do pátku 15. srpna bude pořádat Centrum pro rodinu Vizovice příměstský tábor pro děti. V pátek 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvě- / 2

3 cené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli. V neděli 17. srpna bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. V neděli 17. srpna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve dnech 21. až 23. srpna se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. V neděli 24. srpna se uskuteční pouť Orlů na Svatém Hostýně. V neděli 31. srpna bude mše svatá v 9 hodin sloužena na zahájení školního roku za žáky, studenty, učitele a vychovatele. Při mši svaté budou požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je děti přinést! PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu, a neprodleně ji vyplněnou odevzdali na faru. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ Národní pouť na Velehradě se koná v sobotu 5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka OP. Již ve čtvrtek 4. července se uskuteční na Velehradě od 19:30 Večer lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese CENTRUM PRO RODINU V termínu od 11. do 15. srpna pořádáme let- ní příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 14 let. Více informací naleznete na naší nástěnce a také na našem webu. Uzávěrka přihlášek je 15. července. K dispozici je ještě 5 volných míst. Všem našim klientům a příznivcům přejeme požehnané dny prázdnin a dovolených a zároveň se těšíme na další společná setkání po prázdninách. Za CPR Vizovice Mirka, Míša a Hanka OREL VIZOVICE Zveme všechny na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 24. srpna. Zatím není ještě jasné, zda se na tuto pouť vydáme již o den dříve pěšky. Bližší informace najdete v orelské nástěnce. POMOC PRO KOMUNITU CENACOLO Při letošní pouti v neděli 10. srpna přivítáme ve farnosti několik chlapců z komunity Cenacolo. Při odpoledním posezení si vyslechneme jejich svědectví a také bude možnost předat jim potravinovou i jinou pomoc. Moc děkujeme všem, kteří tuto komunitu podporujete. Jaroslava Červenková ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC Aby úsilí těch, kdo pracují na polích, požehnal Bůh také příhodným počasím. NA MĚSÍC SRPEN Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. / 3

4 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY NA VELEHRADĚ Ve dnech 7. až 12. července se koná na Stojanově gymnáziu na Velehradě kurz intenzivní výuky angličtiny pro mírně až středně pokročilé budoucí a současné středoškoláky. Rozsah výuky 30 hodin v průběhu 5 dnů. Předpokládaná cena Kč. Další informace a přihlášky na www. sgv.cz KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Motto konference bude: Pane, nauč nás modlit se! (Lk 11,1). Zahraničním hostem bude P. René-Luc, který se narodil v roce 1966 ve velice problematické rodině ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal v roce Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval též často s P. Danielem Angem, který byl hostem KCHK v roce P. René-Luc v současné době žije v diecézi Montpellier, věnuje se především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny informace naleznete na adrese AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 24. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 25. července až 2. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete na adrese akademicketydny.info MEZINÁRODNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE A RODIN Uskuteční se ve dnech 31. července až 12. srpna. Putovat se bude z Olomouce do Čenstochové. Spát se bude ve stanech, na farách a po rodinách. Jídlo a převoz zavazadel bude zajištěn. Více informací a registrace na nástěnce, na u nebo na tel (L. Nágl). XXXIV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ Ve dnech 5. až 12. srpna se k tisícům putujících z krakovského Vavelu do svatyně Matky Boží na Jasné Hoře přidá už po sedmnácté i skupina číslo 9 z České republiky. Během 152km pěší cesty je čas na modlitbu a rozjímání, zpěv i vzájemný rozhovor. Skrze oběti spojené s putováním, můžeme přinášet milosti svým rodinám, známým a všem potřebným. Cena Kč (studenti Kč) zahrnuje organizační účely, cestovní pojištění a cestovné do Polska a zpět. S dotazy se můžete obracet na P. Jana Šimoníka (tel.: , nebo na P. Pawla Zaczyka (tel.: , onet.eu) Přihlásit se můžete do 15. července. LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt, který se uskuteční v termínu od 11. do 18. srpna. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Stojanova gymnázia na Velehradě. K dispozici jsou 3-4 lůžkové pokoje / 4

5 se společným sociálním zařízením na chodbě. Naplánován je program individuální i společný, výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v okolí. Cena zahrnující ubytování a plnou penzi je Kč za dospělého a děti nad 12 let (2 800 Kč poloviční strava) a Kč za dítě do 12 let (1 900 Kč poloviční strava). Při přihlášení je nutné zaplatit zálohu (2 000 Kč za dospělého a Kč za dítě do 12 let). Bližší informace a přihlášku najdete na: kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: , arcibol.cz MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL UNITED Již 4. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 21. až 23. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete na odkaze ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÝ HOSTÝN Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která má být vrcholem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Na co se můžete těšit? 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem poutní mše sv. na venkovním pódiu; hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky) Program pro pedagogy: před- náška Eucharistie v životě učitele - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál), 14.00: Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně Program pro rodiny: přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče Františka Böhmová (Jurkovičův sál), současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3), Cesta pro manžele připravují děkanátní centra pro rodinu, současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem); odměny a zmrzlina pro děti zajištěny slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie koncert hudební skupiny Paprsky Pouť pořádá: duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 3/14 Prázdninové číslo časopisu je věnováno cestování. Ať se již společně se svými nejbližšími vydáte na nedaleké polní pěšiny či na horské hřebeny vzdálené tisíce kilometrů, budete obohaceni. Cestování rozšiřuje naše obzory i srdce. Manželé Tomáškovi se v rozhovoru podělili o své zážitky a zkušenosti z výprav kolem světa. Paní Jana Růžičková vypráví o tradici společných dovolených několika spřátelených rodin a radosti ze vzájemného sdílení. Křesťanský outdoor, aktivitu, která má pomoci mladým lidem zakusit setkání s Bohem, druhými i sebou samými, představil Jiří Stanislav. Dětská lékařka paní Chvílová - Weberová rodičům poradí, jak cestovat s malými dětmi a předejít přehnaným očekáváním i vzájemnému trápení. Děti školou povinné nám v anketě prozradily, na které destinace nejraději vzpomínají a jak vnímají svou rodinu při společných chvílích mimo domov. Cestování je rovněž báječnou příležitostí pro růst a občerstvení naší duše. Nezapomeňte na litur- / 5

6 gickou krabičku poslední záchrany. Inspirujte se v rubrice duchovní život. Představíme vám další manželský pár, který byl svatořečen. O putování pouští a vytrvalosti bude dětem vyprávět Abrahamův oslík. Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové, veršované čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a tvoření pro děti, informace o připravovaných akcích. Nově najdete časopis i na Facebooku - www. facebook.com/casopisrodinnyzivot Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary. vzpomínáme si připomeneme 2. výročí úmrtí Mons. Jana Kutáče ( ). Vzpomeňte na něho ve svých modlitbách slaví své 41. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč slaví svátek a své 39. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (ve Vizovicích od ) slaví své 66. narozeniny Mons. Jan Graubner ( ) Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. kronika farnosti LEDEN - ČERVEN 2014 KŘTY Sára Jančíková Vít Zedníček Klára Jana Kalincová Viktorie Katarína Kalincová Martin Kolář Lukáš Petr Zámečník Tobiáš Petr Zámečník Julie Vyoralová Jiří Jan Madzia Michal Daniel Mrnuštík Ondřej Juříček Aneta Anna Lišková Veronika Jana Štěpáníková Jindřich Mikuláš Štěpáník Kateřina Anna Štěpáníková Vojtěch Pšenčík BIŘMOVÁNÍ (katedrála Olomouc 8.6.) Jiří Madzia Michal Mrnuštík SŇATKY žádný POHŘBY František Bořutík (1943) Olga Kleslová (1946) Alois Hába (1931) Marie Poláchová (1922) Ludmila Ondrušková (1936) Marie Svárovská (1935) Josef Světlík (1935) Jiřina Rychlíková (1945) Božena Kovářová (1926) Marie Pečeňová (1920) Václav Křižka (1980) farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 6

7 ohlédnutí PRAXE BOHOSLOVCE TOMÁŠE VE FARNOSTI Vždy po čtvrtém ročníku konají bohoslovci v některé z farností naší arcidiecéze dvoutýdenní praxi. Letos poslal otec rektor jednoho z nich do Vizovic. Přestože se představil při nedělní mši svaté, poprosil jsem ho, aby to udělal ještě jednou prostřednictvím zpravodaje. Jmenuji se Tomasz Żurek, je mi 29 let a připravuji se v kněžském semináři v Olomouci ke kněžství. Pocházím z Polska a vyrůstal jsem na vesnici, která se jmenuje Przyborów. Ta se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Krakowa. I když mám 3 sourozence, nejstarší sestru a dva bratry, říkám o sobě, že jsem jedináček, protože jsem se narodil až po 9 letech po mém bratrovi. Začal jsem dorůstat tehdy, když oni zakládali své rodiny a odcházeli z domova. Před několika dny jsem úspěšně ukončil 4. ročník studia na teologické fakultě, po kterém je každý bohoslovec posílán do nějaké farnosti, aby se mohl seznámit s tím, jak ta farnost žije a jak ji vede její duchovní správce. Mě otec rektor poslal zrovna k Vám do Vizovic, za což jsem moc rád. Jak už jsem řekl, pocházím z Polska. Určitě víte, že Polsko je katolická země, kde je věřících ještě poměrně dost a kostely jsou v neděli plné. Takže víra v Boha je pro mě něčím naprosto samozřejmým, a co bych chtěl zdůraznit, normálním. O kněžství jsem začal přemýšlet už jako malý kluk, když jsem ministroval. Vždy jsem byl blízko oltáře a blízko kněze. Tato myšlenka byla ale u mě vždy spojena s misiemi. Chtěl jsem jít tam, kde je potřeba kněze větší než u nás. Jako malý kluk fascinovaný misijní prací kněží v Africe jsem tam chtěl odjet i já. Když ale člověk dospívá, zjišťuje, že ne všechno je tak pěkné, jak si představoval. Takže to první nadšení pro výjezd na misie do Afriky rychle pokleslo. V České republice mám známého polského kněze a ten mi před několika lety řekl trefnou myšlenku: Víš, misijním územím teď už není jen Afrika, ale i Evropa. Proto jsem na pozvání jednou o prázdninách přijel k němu do farnosti, abych se podíval, jak to v České republice vlastně vypadá. I když poprvé se mi na Moravě moc nelíbilo, přesto jsem se vrátil. Spolu s tímto knězem jsem navštěvoval rodiny a při tom jsem si všimnul jedné zajímavé věci. Naprostá většina rodin přijímala kněze jako člena své rodiny. To v Polsku není vždy běžné. Tam je většinou mezi farníky a knězem odstup. Přišel okamžik, kdy jsem se rozhodl, že se budu učit češtinu a zkusím podat přihlášku do olomouckého semináře. K mému velkému překvapení a radosti mě otec arcibiskup Jan přijal s otevřenou náručí. V České republice jsem / 7

8 už pět let. Dá-li Pán Bůh, za rok budu vysvěcen na jáhna. Po roce jáhenské služby v některé farnosti pak budu vysvěcen na kněze. Už teď se těším na den, kdy budu moci přijet k Vám do Vizovic a okolních farností spravovaných otcem Jindřichem, abychom společně slavili Eucharistii. Tomasz Żurek CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD Během posledního víkendu v květnu bylo spolčo Piškoti na další víkendovce, která se konala na chatě Táborských v Bystřičce. Byla na téma BANG!, program se tedy točil kolem divokého západu a westernu. Během celého víkendu jsme měli bohatý program - hráli jsme skvělé hry, scénky, prozkoumávali okolí a nechyběl ani táborák. Za zmínku stojí taky naši dva úžasní kuchaři Anička a Lukáš. I počasí se nám docela vyvedlo, takže jsme spoustu času trávili venku. Víkend jsme zakončili mší svatou, které jsme se zúčastnili ve vsetínském kostele. Za krásný víkend děkujeme Veronice Jaroščákové, Aničce Gregarové, Petru Štachovi a Lukáši Oškerovi. Za všechny členy Verča Hanulíková a Simča Farníková MISIE V TANZANII V pátek 6. června proběhla v sále vizovické orlovny přednáška manželů Mirjam a Pavla Baldinských o misiích a africké Tanzanii. Oba manželé, již seniorského věku, bydlí, pokud nejsou v Tanzanii, v Praze. Mirjam je zdravotní sestra, Pavel technik, ale se zkušenostmi z oblasti zdravotnictví. Na pozvání objíždějí místa, kde mohou přiblížit zájemcům svou misijní činnost. V sále bylo přítomno kolem čtyř desítek posluchačů z Vizovic a okolí. Do celé přednášky jsme vpadli poněkud chaoticky. Misionáři byli jen krátce představeni. Zatímco Pavel připravoval promítací techniku, Mirjam nevydržela a začala nás již seznamovat se svými zážitky z Afriky. Abych tak řekl od prostředku. Technika byla záhy sestavena, ale ukázalo se, že nefunguje. Vypadalo to na skoro ztracený večer. Všichni jsme si oddychli, když se promítačka na několikátý pokus rozjela, a my mohli shlédnout dokument, který celou misii a následné informace zasadil do přehledného rámce. Před námi se objevila konkrétní krajina, lidská obydlí, misijní školy, děti, kostel, dospělí atd. Film doprovázeli oba manželé svými ko- farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 8

9 mentáři se jmény vesnic, jejich obyvatel, učitelů, dětí a situací. Poznali a uvědomili jsme si věci, které by žádné vyprávění nemohlo přiblížit. Jak vypadá v období sucha řeka, ze které obyvatelé nosí vodu pro svou potřebu, jakou technikou jsou hloubeny studny na pitnou vodu, jak vypadá krajina této misijní stanice a především její lidé, jak je sirotkům rozdáváno oblečení a věci osobní hygieny, jak a z čeho stavějí domorodci svá obydlí, jak jsou domy zařízeny (resp. nezařízeny) a mnoho jiného. Následovala beseda, ve které manželé opět trochu neuspořádaně, ale velmi spontánně a reálně vyložili všechny obtíže i úspěchy nejen svých afrických misií, ale také svou vlastní motivaci k tomuto poslání, jeho historii a mnoho dalšího. Za více než 20 let v Africe prožili mnoho a obzor, který nám přiblížili, byl obsáhlý, pestrý a barevný. Jen namátkově vybráno: V chudé Africe se za vše se platí. Za to, že chodíte do školy, že složíte zkoušku, za pobyt v nemocnici, za nemocniční stravu, za vyšetření, ale také za nevěstu musel zaplatit 17 letý mladík, než si ji mohl vzít. Platil jejím rodičům za to, že ztratili pracovní sílu, kterou vychovali. Platí i podplácí se na úřadech atd. Jen nevím, kde chudí berou jakékoliv peníze. Ve vesnicích jsou obyvatelé většinou chudí. Obydlí jsou z hlíny, okna jsou jen otvory ve zdech, lůžka a nábytek nemají, pro vodu chodí k řece, kde se napájí i dobytek, dravá zvěř a vše ostatní. Děti jdou ráno do školy bez jídla, v poledne ve škole také nic nedostanou a až odpoledne, když se vrátí domů, jdou pro vodu, dřevo na topení a teprve se chystá společné jídlo. Nejdříve ovšem jedí dospělí a děti až co zbude. Nejchudší děti do školy většinou nechodí. Hlavně děvčata se musejí starat o své mladší sourozence. Ve škole se děti učí opakováním po učiteli. Na vysvětlování látky není čas. Učitelé jsou špatně placeni, takže často z výuky odbíhají za svým živobytím. Děti si v takovém případě hrají u školy různé hry. Kvůli těmto těžkým životním podmínkám lidé umírají mladí a skutečně starých lidí je minimum. V posledních letech sílí vliv islámu. O co se misionáři starají? Téměř o vše. Pomáhají s péčí o nemocné, sirotky, chudé, o vzdělání dětí a mládeže, o hloubení studní na vodu, jejich čištění, opravy, shánějí stavební materiál, léky, školní uniformy, zajišťují výuku řemesel, organizují všechno možné, řídí auta, uklízí, pomáhají duchovním, diskutují s domorodci, odpočívají, jedí a pijí jen prověřené pochutiny, modlí se atd. K tomu všemu potřebují pomoc Boží jako nekonečnou trpělivost, odvahu, zdraví, smysl pro humor, jazykovou výbavu, chuť pomáhat a samozřejmě peníze. Tanzanie má svá nebezpečí jako nemoci (oba manželé prodělali např. malárii), hady, moskyty a dravou zvěř, ale i ozbrojené loupeživé tlupy číhající při cestách a bez slitování zabíjejících. Policie daleko, státní správa slabá, chudoba, zpevněné cesty prakticky / 9

10 neexistují, v době dešťů všude jen bláto a cestování nemožné. Ptali jsme se, co je platná jakákoliv pomoc, když potřeby jsou mnohonásobně větší, jakou naději mají tamní lidé na zlepšení, které zdánlivě nepřichází? Jaká je budoucnost misijních stanic, když misionářů ubývá? A dostali jsme odpověď, že budoucnost je nejistá, naše pomoc jen kapkou v moři, zlepšení jen velmi pomalé, peníze z rozvojových pomocí i mnohých sbírek mnohdy nekončí u potřebných Ale právě proto Mirjam a Pavel šli, aby se pomoci dostalo nejpotřebnějším. A především doufají a věří Božímu slovu a ono je jejich i naší jedinou nadějí a motivací v tomto světě. Cokoli jste učinili jednomu z těchto nejmenších, pro mě jste učinili. Byl jsem hladový, nemocný, žíznivý, bez naděje a nasytili jste mě. Jen takto mohou křesťané stanout před Boží spravedlností. Ne každý může a má být misionářem. Ne každý může a má posílat svou pomoc lidem v misiích, ale pokud nepomáháme jinde a můžeme pomoci, pomozme. Není důležitá velikost daru, ale láska, s jakou jej darujeme (bl. Matka Tereza). Almužna způsobuje, že z půstu se nestane trýznění těla, nýbrž očista duše (sv. Lev Veliký). Ve vchodu do kostela bude k dispozici několik letáčků, které misijní dílo vydává. Jsou nazvány Misijní banka ubožáků a je v nich umístěna i složenka pro případnou a velmi potřebnou podporu. Další kontakty jsou: Mirjam a Pavel Baldinští, J. Plachty 27, Praha 5, tel.: , , cz, č.ú.: /0100. Tento článek obsahuje jen střípky z uvedené besedy a ta opět jen velmi útržkovitě obsáhla 20 let misijní práce. I v misijní stanici je společenství křesťanů, hlavně žen, které se modlí za všechny potřeby i za dárce z daleké Evropy. Více od těchto Afričanů žádat nemůžeme. K dopisování chybí papír, pero, známky, obálka, pošta a někdy i znalost písma. Ing. Libor Vašek Poutní mši svatou u Chladné studny v neděli celebroval P. Krisztof Klat. I přes nepřízeň počasí dorazilo na toto místo zhruba 70 poutníků. Velké poděkování všem, kteří pouť připravili. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 10

11 V neděli se 11 dětí poprvé setkalo s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Vyprošujme jim radost z víry a vytrvalost v započatém přátelství s Bohem. Do letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 23.5., se kromě našeho kostela a evangelické modlitebny zapojila i Nemocnice Milosrdných bratří. Návštěvníci se mohli seznámit s historií řádu i nemocnice a také si prohlédnout kapli. Na sklonku velikonoční doby v úterý 3.6. se vypravila skupinka zástupců farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná do Lubiny na hrob Mons. Jana Kutáče. Za několik týdnů se do Lubiny možná vypravíme opět, protože tam bude ve čtvrtek v 16 hodin slavit P. Pavel Marek primici. / 11

12 Ve středu zavítala do Vizovic na pozvání místní skupiny ČKA MUDr. Marie Svatošová. Během besedy přiblížila nejen vznik hospicového hnutí v naší zemi, ale i řadu knih, které vydala ať už o hospicové péči nebo o P. MUDr. Ladislavu Kubíčkovi. V úterý se konala v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednáška Prof. PhDr. Miloslava Pojsla s názvem Počátky křesťanství na Moravě. Přednášku pořádala ČKA Vizovice. V pondělí se vydala skupina žáků 8. a 9. tříd náboženství na exkurzi do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kromě návštěvy této školy byla na programu také prohlídka místního zámku. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 12

13 V neděli poděkovaly děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na Svatém Hostýně za tuto velikou milost. Všichni přítomní kluci vypomáhali jako ministranti při oltáři. Pro některé z nich to byla premiéra. predstavujeme DVD DVD RUKA POKOJA - PÁPEŽ PIUS XII. A HOLOKAUST Jak už sám název napovídá, dnes představovaný kanadský dokumentární film Ruka pokoja je jedním z příspěvků k diskuzím kolem známých obvinění papeže Pia XII., který měl údajně zaujímat pasivní postoj k masovému vyvražďování Židů v době druhé světové války. Celou problematiku postojů a jednání tohoto papeže v době války v tomto dokumentu vysvětluje několik odborníků a historiků z řad katolických duchovních, mezi nimi např. jezuita Petr Gumpel, postulátor procesu blahořečení Pia XII. nebo sestra Margerita Marchione, specialistka na pontifikát Pia XII. Vedle nich zde hovoří také některé osobnosti židovského původu, např. rabín Joseph Ehrenkranz, židovský teolog prof. David Novak, nebo jeden z nejuznávanějších historiků současnosti Sir Martin John Gilbert, který se mj. specializuje na problematiku holocaustu. Ti všichni se jednoznačně shodují v názoru, že postoj papeže k vyhlazování židovského obyvatelstva v době druhé světové války nebyl v žádném případě pasivní, ale že se naopak Pius XII. snažil všemi možnými prostředky utrpení Židů alespoň zmírnit, když už mu / 13

14 nemohl zcela zabránit. Je zde mj. zdůrazněna ta skutečnost, že tohoto papeže nezajímalo, jak jeho veřejné vystupování budou hodnotit v budoucnu historikové; pro něho byla nejdůležitější aktuální pomoc konkrétnímu člověku a efektivní způsob, jak jí dosáhnout. Veřejné projevy odsuzující zločiny nacismu neměly v době války smysl a pouze ještě více nacisty rozdráždily (jak se ostatně ukázalo v případě deportací Židů v Holandsku). Bylo proto třeba prakticky jednat. O tom, že Pius XII. pro záchranu Židů skutečně jednal, není pochyb. Cílem snímku však není jen očistit jméno tohoto významného papeže, ale jde zde také o snahu odstranit veškerá negativa ve vzájemných vztazích mezi Židy a katolíky, které mohly být kvůli zmíněným polemikám v posledních desetiletích zbytečně narušovány. V dokumentu kromě stěžejního období druhé světové války nechybí také některé zajímavosti z papežova mládí, informace o jeho charitativních iniciativách v období první světové války nebo jeho kritický postoj k nacismu již v roce 1929, tedy v době, kdy vykonával úřad nuncia v Berlíně. Dokument obsahuje také některé zajímavé archivní filmové snímky, např. výňatky z projevů Pia XII. nebo také záběry z kontroverzní divadelní hry R. Hochhutha Náměstek z roku 1963, která celou kritickou polemiku proti Piu XII. rozpoutala. Prof. Gilbert k tomu poznamenává: Dobré zprávy se neuchytí, nejsou populární. Zlé zprávy nás jaksi přitahují, lehko se dostanou na titulní strany. Ale kde je skutečná pravda a z čeho pramení? V dokumentu také zaznívá otázka: Jak je možné, že se kritika Pia XII. objevila až téměř dvacet let po skončení války, zatímco dříve byla vyslovována pouze slova uznání? Na tuto otázku si může po zhlédnutí tohoto dokumentu odpovědět divák sám. Pokud bychom měli tomuto filmu něco vytknout, byla by to snad jen absence některých dalších známých informací (např. otevřeně kritický postoj vatikánské diplomacie k deportacím Židů na Slovensku) a příliš rozvláčné téměř desetiminutové závěrečné hodnocení osobnosti Pia XII. P. T. Rosicou, ředitelem mediální společnosti, která film vydala. Tento snímek však rozhodně doporučujeme. Délka filmu je 55 minut a ve slovenském znění jej v roce 2010 vyrobilo Studio Lux. DVD je ve farní knihovně. Vít Němec Převzato z časopisu Oldin 9/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 7 / 8, červenec / srpen Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka zářijového čísla srpna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu. farní zpravodaj / červenec / srpen 2014 / 14

15 intence cervenec 3. Čt Za + Anežku a Antonína Surovcovy a za živou rodinu 4. Pá Za + rodiče Světlíkovy, dceru a tetu Stužkovou Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 5. So 9.00 Za farníky a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence 6. Ne 9.00 Za + rodiče, vnuka, staříčky a za Boží ochranu pro celou rodinu 7. Po Za + rodiče Růženu a Vladislava Rychlíkovy, děti a za živou rodinu 10. Čt Pá So Ne 9.00 Na poděkování za ochranu a pomoc Matky Boží pro rodinu Špaňhelovu a Kalendovu Za živou a zemřelou rodinu Trhlíkovu, Mikulíkovu, Novosadovu a za duše v očistci Za + Milana Kalužu, zemřelou rodinu Kubíčkovu, rodiče z obou stran, zdraví a za Boží požehnání spojené s přímluvou Matky Boží pro živou rodinu Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, duše v očistci a za Boží ochranu pro živou rodinu 14. Po Za + Mons. Jana Kutáče 17. Čt Za + manžela, jeho rodiče a za duše v očistci 18. Pá Za + Františku Pšenčíkovou, rodiče, sourozence s rodinami, živou rodinu a za duše v očistci 19. So Na poděkování Pánu Bohu za dar 40 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 20. Ne 9.00 Za + Jana Hábu, rodiče a za živou rodinu 21. Po Za živou i zemřelou rodinu Macalíkovu, Štachovu, Krajčovu, za duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu 24. Čt Za + rodinu Zajícovu a Johnovu 25. Pá Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie 26. So Za farníky 27. Ne 9.00 Na poděkování za roky v manželství 28. Po Čt Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, živou rodinu Pšenčíkovu, Balajkovu, Hasíkovu a Mikeskovu

16 intence srpen 1. Pá Za + manžele Chromé, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu 2. So Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 3. Ne 9.00 Za + syna Milana, manžela a za rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 4. Po Za + Jana Lednického, jeho rodiče, sourozence, dar zdraví a za Boží požehnání pro živou rodinu 7. Čt Za + Antonína Doležala, rodiče, sourozence a za živou rodinu 8. Pá Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu 9. So Na poděkování za 39 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc Poutní slavnost SV. VAVŘINCE 10. Ne 9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili nebo sloužili v naší farnosti Za farníky a poutníky 11. Po Za všechny + členy Orla a za požehnání do další orelské práce 14. Čt Za živou a + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu a za Boží ochranu pro živou rodinu Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. Pá Za + rodiče Šternberské, manžela Františka Jiříčka, vnuka Tomáška a za živou rodinu 16. So Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu a za živou rodinu 17. Ne 9.00 Za + Jiřího Čadana, živou rodinu Čadanovu, Brhláčovu a Slezákovu 18. Po Za + Antonína Macháčka, rodiče Štalmachovy, dceru Marii, syna Oldřicha a za celou živou i zemřelou rodinu 21. Čt Za + Magdu Lednickou, její rodiče a za živou rodinu 22. Pá Za + Františka Brázdila, rodiče a za živou rodinu 23. So Za farníky 24. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka a za živou i zemřelou rodinu 25. Po Za + Karla a Františku Kunderovy a za duše v očistci 28. Čt Za + rodiče Ulrychovy a za Boží požehnání pro rodiny Ulrychovy a Klimperovy 29. Pá Za + Josefa a Marii Hábovy, zetě, rodiče a za živou rodinu 30. So Za + Josefa a Marii Divílkovy, zemřelou rodinu Sousedíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu 31. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více