ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o Školské radě 1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3. Analýzy lidských zdrojů 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Zapsaní a zařazení do 1. ročníku 5.2. Celkový prospěch žáků 5.3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 5.4. Výsledky výchovného poradenství 5.5. Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů 5.6. Hodnocení výsledků environmentální výchovy 5.7. Hodnocení Volby povolání 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1. Soutěže, olympiády, přehlídky 7. Výsledky práce školní družiny a školního klubu 8. Činnost mateřské školky 9. Výsledky inspekčních činností provedené ČŠI 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů v e vzdělání 14. Základní údaje o hospodaření školy Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a Školská rada schválila dne

3 1.1 škola název školy 1. Základní údaje o škole Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most adresa školy Podkrušnohorská 1589, Litvínov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt tel.: www: 3zs.cz ředitelka: Mgr. Jana Šlechtová zástupce ředitele 1.st. : Mgr. Ivana Brudnová, od zástupce ředitele 2.st. : Mgr. Hana Kašková 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Litvínov, IČ: adresa zřizovatele Náměstí Míru 11, Litvínov součásti školy místo poskytovaného vzdělávání IZO kapacita nebo školských služeb Základní škola Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní klub Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní jídelna Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní družina U Koldomu 1615, Litvínov Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov základní údaje o součástech Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků/strávníků školy Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní klub 1 50 Školní jídelna ZŠ a MŠ x 614 2

4 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 ing. Antonín Kotrbatý předseda Mgr. Eva Hladíková místopředsedkyně Pavel Stehlík člen Mgr. Vladimíra Kyselová členka PhDr. Ada Holubová členka Jiří Koutný člen V lednu 2009 skončilo funkční období školské rady, která pracovala od roku Od února 2009 pracuje školská rada v novém složení v čele s předsedou ing. A. Kotrbatým. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy, 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Datum zřízení: DIČ : Občanské sdružení CVRČEK je nezisková organizace založená za účelem organizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Kontakt na předsedkyni občanského sdružení : Mgr. Hladíková ) Den Hodina Jazykové kroužky Vyučující Místo Cena Pondělí Angličtina pro tř. Mgr. Cieslová, Učebna 650 Mgr.Žemličková č.14,č.11 Středa Ruský jazyk Mgr.Hladíková Uč.č Čtvrtek Němčina Mgr.Jágrová Uč.č Středa Francouzský jazyk Mgr.Hladíková Uč.č Sportovní kroužky Úterý Florbal - starší M.Marek tělocvična 550 Středa Florbal - mladší M.Marek tělocvična 550 Pondělí Karate L.Šíma tělocvična 700 Středa Karate L.Šíma tělocvična 700 Středa Volejbal, badminton, líný M.Štička tělocvična 550 tenis a další Hudební kroužky 3

5 Úterý Kytara pro začátečníky Mgr.Fousová Uč.č Čtvrtek Kytara pro pokročilé Mgr.Fousová Uč.č Úterý Flétna pro děti z 1.st. Mgr. Řeháčková Uč.č Čtvrtek Pěvecký sbor M.Šilhavá dle 300 dohody Výtvarné kroužky Úterý Malujeme a tvoříme Mgr.Jágrová Uč.č Počítačové kroužky Pondělí Počítače pro děti z 3.-5.tř. Mgr.Zouzalík Uč.PC Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání C Základní vzdělání C/001 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Přehled vzdělávacích oborů vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2, rozšířená výuka jazyků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Partnerská škola od zařazené třídy 4; 5. a 9.ročník a ročník 4

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve šk. roce 2009/2010 V rámcovém popisu je uváděn stav pracovníků dle výkazu o ředitelství školy k , výkazu o školní družině, výkazu o školním klubu k a výkazu o činnosti zařízení školního stravování k Pedagogičtí pracovníci/učitelé, vychovatelé : Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Nekvalifikovaní Celkem Z toho ženy Učitelé vč. ředitele a ZŘ ,5 41,5 Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni Učitelé MŠ ,5 10,5 Vychovatelé ŠD,ŠK x x Asistent pedagoga Výchovní poradci Výuka nad míru vyuč. povinnosti /počet hodin/ 1 hodina x x x x 3.2.Nepedagogičtí pracovníci: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Celkem Ženy Jídelna ZŠ a MŠ ,5 9,5 Ekonomka 1 1 1,0 1,0 Administrativní prac ,0 1,0 Školník 2 0 1,0 0 Úklid 8 8 8,0 8,0 Správce budov 1 0 1,0 1,0 3.3 Analýza lidských zdrojů - Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 20 let nad 60 let 1 Ve školním roce 2009/10 pracovalo ve škole z celkového počtu 49 pedagogů 6 učitelů mužů, bohužel 4 bez příslušné kvalifikace. Na prvním stupni splňují pedagogové kvalifikační předpoklady Dalším problémem je částečně nekvalifikovaná výuka anglického jazyka a tělesné výchovy a výtvarné výchovy. Do budoucna si příslušní učitelé budou muset kvalifikaci doplnit. 5

7 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměstnanci školy jsou o této nabídce informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Prioritními oblastmi DVPP jsou jazyky, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Vzdělávací akce byly dále zaměřeny zejména na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na úkoly vytýčené v dlouhodobém a ročním plánu školy a nutnosti celoživotního vzdělávání. Do budoucna se škola bude v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat na moderní metody vyučování, používání audiovizuální techniky ve výuce, používání informačních technologií ve výuce a na ovládání a každodenní používání interaktivních tabulí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na jazykové vzdělávání, nové metody práce ve vyučování, na práci s moderními výukovými pomůckami, na práci s dětmi vyžadujícími výraznější pozornost, na netradiční výukové metody. DVPP 2009/2010 titul jméno a příjmení DVPP ( název školení, kurzu ) termín Informační den vzdělávacích Aulický Pavel programů EU Mgr. Baborová Gabriela Oxford Professional Development for primary Teachers Řízení změn z pohledu zástupce Mgr. Brudnová Ivana ředitele Informační den vzdělávacích programů EU Hrajeme si v M na II.st. ZŠ Funkční studium řídících pracovníků Mgr. Cieslová Radka Jak zakomponovat klíč. kompetence do výuky cizích jazyků Hrajeme si v M na 1.st Praktická výuka Čj na 1.st. ZŠ podle ŠVP Mgr. Čermáková Renata Oxford Professional Development for primary Teachers Výuka AJ gramatiky skrze hru a Formánková Alice prožitek Práce se slovní zásobou Hry ve výuce Aj Mgr. Fousová Iveta Práce s chybou v Čj na 1. a 2. st

8 Specifické poruchy učení - základní kurz Mgr. Hýlová Alena Specifické poruchy učení, reedukace Ing Kalinová Naděžda Hrajeme si v M na II.st. ZŠ Kadlecová Kateřina Chemie - chemické látky Neukázněný, neprospívající žák Mgr. Kašková Hana Finanční gramotnost Řízení změn z pohledu zástupce ředitele Neukázněný, neprospívající žák Škola jako místo setkávání Mgr. Kohoutová Eva 50. léta a videosvědectví dětí politických věznů Asertivně do života Využití ICT ve výuce českého jazyka Neukázněný, neprospívající žák Zapomenutí hrdinové Mgr. Kyselová Vladimíra Základy Aj Prevence kriminality a soc. pat. jevů Ing. Marko Ladislav ve školním prostředí Specifické poruchy učení - základní Mgr. Merhautová Eva kurz Zábavné vyučování nejen v 1.roč Mgr. Pospíšilová Bohumila Specifické poruchy učení,reedukace Škola jako místo setkávání Mgr. Řeháčková Renata Mám třídnictví, tedy Mgr. Šlechtová Jana Finanční gramotnost Spisová a archivní služba Zákoník práce pro zaměstnance škol Zpracování a kontrola mezd ředitelem školy Aktuální stav školské legislativy Mgr. Šudomová Dana Mám třídnictví, tedy Mgr. Zouzalík Jan Chemie - chemické látky Enviromentální vzdělávání pro život voda Enviromentální vzdělávání pro život odpady Enviromentální vzdělávání pro život ovzduší Žemličková Jana Práce se slovní zásobou

9 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku ve školním roce 2009/2010 počet prvních počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do počet odkladů pro tříd prvních tříd školní rok Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 stav ke Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Škola celkem Tři žáci prvního stupně a jeden žák 2.stupně plnil povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst1 písm.a) nebo b) školského zákona. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření stav ke dni stupeň Pochvala Pochvala Důtka TU Důtka 2.stupeň z 3.stupeň z TU ŘŠ ŘŠ chování chování stupeň Pochvala Pochvala Důtka TU Důtka 2.stupeň z 3.stupeň z TU ŘŠ ŘŠ chování chování

10 Absence žáků stav ke Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na žáka omluvených hodin Průměr na žáka neomluvených hodin , , , , , , , ,5 0, ,9 0,03 Celkem ,9 0, Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 Celkový počet vycházejících žáků: 52 z 9. ročníku a 2 z 8. ročníku název školy počet žáků Gymnázia 15 SŠ EDUCHEM MEZIBOŘÍ 1 VOŠ ekon.,soc. a zdrav., OA, SPGŠ a SZŠ MOST 10 Střední průmyslové školy 4 SŠ škola diplomacie a veř. správy s. r. o. MOST 5 Soukr. HŠ Bukaschool s. r. o. MOST 4 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání MOST 2 Integrovaná střední škola technická VELEBUDICE 2 Euroškola LITVÍNOV 1 Soukromá VOŠ a SUŠ grafická, s. r. o. JIHLAVA 1 Soukromá SŠ výpočetní techniky s. r. o. PRAHA 1 SŠ energ. a stav., příspěvková organizace CHOMUTOV 2 SOŠ InterDACT s. r. o. MOST 2 SOŠ učňovské obory s výučním listem 4 Vypracovala: Mgr. Hana Kašková 9

11 5.4 Výsledky výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně pro I. stupeň za školní rok 2009/2010 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v evidenci VP: 1. st.- 28 žáků 2. st.- 40 žáků celkem - 68 žáků Tvorba a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro 20 žáků, 2 žáci během školního roku odešli na SSZŠ a 1 žákyni byl během školního roku nový plán schválen. V březnu bylo vyhověno žádostem rodičů dvou žáků o zrušení individuálního vzdělávacího plánu. Školní rok končí celkem 17 žáků s IVP. 2. Konzultační a poradenská činnost probíhala průběžně během celého školního roku: - tvorba a plnění IVP - dodatečné odklady - školní zralosti - pomoc při zápisu - grafomotorický kurz - pomoc učitelům a rodičům v souvislosti s výukovými obtížemi žáků, popřípadě osobní obtíže které se ve škole odráží - individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků, pravidelná u pedagogů a zákonných zástupců žáků s IVP 3. Vedení reedukací pro osm integrovaných žáků, tvorba učebních plánů pro tyto žáky. Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků se žáky vyžadující zvláštní péči probíhalo během celého školního roku, zvláště při sestavování podpůrného programu pro žáky před vyšetřením v PPP, jak pracovat s kompenzačními pomůckami, doporučování odborných kurzů a přednášek apod. 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář Komplexní péče a diagnostika v Dyscentru Praha - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - účast na okresních schůzkách výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení komplexní dokumentace žáků vyžadující zvláštní péči - veškerá dokumentace k individuálním vzdělávacím plánům - evidence a doplňování tiskopisů k vyšetření žáků v poradnách a vzory pro IVP - psaní plánu a zpráv VP 10

12 - vedení kabinetu a pomůcek pro výchovné poradenství Celoroční plán jsem splnila, dokonce se mám podařilo rozšířit individuální nápravy pro integrované žáky ze tří žáků na osm. Což se kladně projevilo v prospěchu žáků, u některých se dokonce téměř eliminovala jejich porucha učení. Oproti loňskému roku se také podařilo otevřít grafomotorický kurz, který úspěšně absolvovalo 10 předškoláků se svými rodiči. Učitelé v letošním roce projevovali větší zájem o problematiku výchovného poradenství a věnovali žákům se spec. vzděl. potřebami značnou péči, plnili včas termíny k odevzdání povinné dokumentace, což mi velmi usnadnilo mou práci ke které patří relativně obsáhlé množství dokumentační a administrativní činnosti. V příštím školním roce bych chtěla zpříjemnit prostředí kabinetu výchovného poradenství novým nábytkem. Také bych byla ráda, kdyby se mi povedlo naučit učitele více využívat ke konzultacím a informacím kabinet VP a hodiny k tomu určené. Zpracovala: Bohumila Pospíšilová Hodnotící zpráva výchovné poradkyně pro II. stupeň za školní rok 2009/2010 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovného poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultace učitelů ohledně kázeňských přestupků žáků - prospěchově slabí žáci řešení situace v 6. roč - konzultace rodičů z důvodu slabého prospěchu, kázeňských problémů, záškoláctví, drobné krádeže - konzultace žáků řešení konfliktů učitel žák, žák rodič, žák žák - pomoc při zápisu 2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultační hodiny v průběhu celého školního roku - organizace prezentací SŠ, exkurzí - zajišťování besed na IPS ÚP - zpracování informací o přijímacím řízení pro rodiče a žáky 5. a 9. roč. - konzultace se žáky ( výběr vhodných SŠ ) vycházejících z 8. roč. - výdej a kontrola přihášek na SŠ - kontrola Výstupních hodnocení - výdej a evidence Zápisových lístků - vedení nástěnky s aktuálními informacemi 11

13 Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků probíhalo během celého školního roku. Jednalo se zvláště o oblasti výše zmíněné, o metodické vedení při zpracování výstupních hodnocení, řešení konfliktních situací se žáky, metodické vedení při jednání s rodiči a při náznacích zanedbávání povinné péče ze strany zákonných rodičů ( záškoláctví, sebepoškozování ). Metodicky vést učitelé, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída.; 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář Neukázněný a neprospívající žák - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - účast na schůzích výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení dokumentace - evidence a doplňování tiskopisů ( zápisové lístky, přihlášky na SŠ, vzor a metodické pokyny k vypracování výstupního hodnocení - evidence odcházejících žáků na SŠ - Bakalář Celoroční plán jsem splnila. V příštím školním roce bych ráda navázala užší spolupráci se SŠ Bukaschool a z důvodu připomínek ke kvalitě výuky a atmosféry ve škole i s Gymnáziem v Litvínově. Budu pokračovat v osobních jednáních s učiteli, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída. Zpracovala Mgr. Hana Kašková 5.5 Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů V tomto školním roce jsem odpovídal za oblast prevence krizového jednání a prevence patologických jevů u dětí a mládeže. Bez ohledu na skutečnost, že jsem pracoval v této funkci měsíce listopad 2009, proběhla celá řada akcí v této problematice a to domluvených bývalou koordinátorkou v rámci minimálního preventivního programu. Několik akcí bylo také zorganizováno mnou a třídními učiteli. V rámci DVVP a celoživotního vzdělává jsme se zúčastnil několika školení, organizovaných PPP Most. Další, velmi zajímavý a podmětný byl seminář v rámci DVPP vedený Mgr. Veselou. Tento seminář byl zaměřen na legislativu dané problematiky a přizpůsoben pro potřeby ZŠ. Během tohoto školního roku bylo uskutečněno několik akcí pro žáky, které se setkaly s kladným ohlasem jak u pedagogických pracovníků, tak především u samotných žáků. Namátkou vybírám ty z mého pohledu nejzajímavější: Beseda o extrémizmu pro 9. tř. A návštěva azylového domu pro rodiny, spaní ve škole, adopce na dálku, Labestra finanční sbírka na podporu plánovaného rodičovství a sexuální výchovy, koncentrační tábor Osvětim, filmové představení dokumentu Katka, řekni drogám ne, a návště K-centra Most. Jelikož v příštím roce nebude tato problematika v mojí kompetenci, tak v současné době neplánují žádné akce na příští školní rok, ale budu pochopitelné ochoten kdykoliv přispět svými nabytými zkušenosti budoucímu koordinátorovi. Vypracoval:Ing.L.Marko 12

14 Další aktivity Všechny níže uvedené aktivity, které se uskutečnily během školního roku 2009/2010, považujeme za klíčové pro primární prevenci. o informační nástěnka ve škole jsou umístěny nástěnky sloužící informacím z oblasti výchovného poradenství a primární prevence o informování rodičů třídní schůzky, internetové stránky školy o škola v přírodě byla určena žákům 1. stupně, žáci navštívili ŠvP Sklárna Co se nepovedlo: - Vytvoření školního parlamentu Co se povedlo: - V minulosti škola řešila podezření na distribuci a konzumaci drog ve škole. Díky včasnému zásahu vedení ve spolupráci s kabinetem výchovného poradenství a Policií ČR se podařilo dostat situaci pod kontrolu a vzájemnou spoluprací s rodiči obviněných žáků snad předejít vážnějším problémům. Hodnocení činnosti v oblasti Rasizmus, xenofobie a intolerance ve školním roce 2009/2010 Činnost v oblasti byla v letošním školním roce zaměřena především na adopci dítěte z rozvojové země v Africe a na toleranci vůči sexuálně a sociálně odlišným osobám ve společnosti. Podařilo se zrealizovat všechny naplánované akce, výjimkou je podpora zájmu o jihoafrickou společnost prostřednictvím akce Zapoj se do hry, která byla škole nabídnuta v souvislosti s pořádáním fotbalového MS v Jihoafrické republice. Vyučující o tuto hru i přes opakované výzvy neprojevili zájem, ačkoli byla v počítačové školní síti k dispozici již od března Velkým úspěchem je pro naši školu adopce konžského chlapce, jemuž byl věnován i velký počet projektových hodin, a zapojení dětí 1. i 2. stupně do činnosti charity. Na 1. stupni Mgr. Merhautová zorganizovala sbírku hraček pro děti v charitativních zařízeních a s dětmi tyto hračky také předala, na 2. stupni žáci 9. ročníku navštívili takové pracoviště se sociálně vyloučenými občany a v rámci své každoroční návštěvy provedli sbírku šatstva, hraček a drobných dárků pro děti. Domnívám se, že do budoucna je velmi žádoucí, aby naši žáci kontaktovali takováto pracoviště a seznamovali se s podmínkami, v nichž sociálně slabí spoluobčané žijí. Na žádost žáků 9. ročníku jsme nahradili návštěvu nízkoprahového zařízení Jaklík návštěvou K-centra v Mostě, kde se zájemci o exkurzi seznámili s náplní činnosti a programem zařízení a kontaktními místy, kde mohou v budoucnu vyhledat radu nebo přímo i odbornou pomoc. V závěru školního roku byla na žádost Městského úřadu Litvínov provedena preventistkou Městské policie Litvínov Janou Čapkovou ještě jedna beseda o extrémizmu v našem regionu, a to nad rámec našeho plánu činnosti. Domnívám se, že do budoucna bude důležité lépe koordinovat činnost preventistky s naším plánem, protože besedu pro tytéž žáky na stejné téma jsme připravili na říjen letošního školního roku. Závěrem lze říci, že v dané oblasti byla pro žáky naší školy připravena bohatá náplň činnosti, většina akcí proběhla podle plánu a většinu žáci také hodnotili jako alespoň trochu, v některých případech (např. návštěva KT Osvětim) velmi pro ně přínosnou. To je pro nás, vyučující, kritériem úspěšnosti. Zpracovala: Mgr. Eva Kohoutová 13

15 5.6 Hodnocení výsledků EVVO (environmentální výchovy) Hodnocení koordinátora enviromentální výchovy školní rok 2009/2010 V tomto roce jsem byl pověřen vedením činnosti související s prací koordinátora enviromentální výchovy na naší škole. Již z minulosti mám s touto pozicí bohaté zkušenosti. V předchozím zaměstnání jsem se tomuto věnoval 3 roky. Jelikož jsem tuto pozici zastával od září školního roku a valná většina akcí na tento školní rok byla domluvena již předešlý rok, pouze jsem dohlížel na bezproblémovou komunikaci s centrem ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas. Tyto přednášky se věnovaly problematice enviromentální výchovy, jak na druhém tak první stupni. Několik z nich bylo také věnováno přiblížení našemu blízkém okolí (Krušné hory). Co se týče spolupráce se Scholou Humanitas tak ta nebyla v několik případech stoprocentní. Několikrát se stalo, že dohodnutá akce byla bez omluvy zrušena a v následujících měsících nebyla ani nahrazena. Pokud bych se měl zmínit o kvalitě jednotlivých přednášek., tak byl mezi nimi velký rozdíl. Většina akcí pro první stupeň byla v souladu, jak s časovou tak odbornou stránkou. Na druhém stupni byla situace značně diskutabilní. Některé přednášky podle mého názoru svojí odborností zdaleka neodpovídali možnostem dané problematiky. V současné době jsou v jednání enviromentální akce na příští rok. Budu se snažit tyto akce vybírat důkladněji, aby se předešlo výše uvedeným problémům. Chtěl bych se zaměřit na více strukturovaně projektové dny, kde je zohledněna jak odborná stránka, tak především praktické využití dané problematiky. I v následujícím školním roce bych chtěl úzce spolupracovat se cetrem VIANA. V rámci svého celoživotního vzdělávání jsem se účastnil školení koordinátorů enviromentální výchovy na Lesné. Toto několikadenní školení bohužel svojí odborností nenaplnilo moje očekávání. Ačkoliv k mému odbornému růstu toto školení nepřineslo nic nového, alespoň mi dopomohlo k tomu, že se v příštím školním roce budu moci s vybranými dětmi zúčastnit vybraných projektových dnů. 5.7 Volba povolání Kariérové poradenství Plnění ročního plánu Vypracoval: Mgr. Jan Zouzalík Celoroční plán KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ vychází z tematického plánu předmětu Pč Svět práce, který se vyučuje v 8. ročníku a plánu výchovného poradce. Dalších minimálně 10 vyuč. hodin je zařazeno v 9. ročníku do občanské výchovy. V letošním školním roce se v rámci P4 Svět práce začala vyučovat finanční gramotnost. Kromě toho se zúčastňujeme různých akcí a přednášek pořádaných IPS ÚP, veletrhu SŠ SOKRATES v Mostě, pořádáme podle zájmu prezentace SŠ na naší škole, informujeme žáky o dnech otevřených dveří a další. V letošním školním roce jsme poprvé využili nabídku SŠ Educhem v Meziboří a žáci 9. ročníku navštívili Dny chemie. Naopak z důvodu organizačních připomínek jsme se poprvé neúčastnili veletrhu SŠ SOKRATES. Připomínky jsem tlumočila vedoucí IPS ÚP v Mostě. 14

16 Ani v letošním školním roce se testování žáků 9. ročníku nekonalo. Považujeme to za škodu a pokud se podaří v příštím roce testování obnovit nebo využít možnosti tetování společnosti SCIO určitě se zúčastníme. Konzultační hodina kariérového poradenství byla 1 hod týdně ( úterý hod ), ale většinou se individuální konzultace konaly po předchozí domluvě kdykoli. V průběhu prvního pololetí školního roku se podařilo splnit všechny plánované akce. Navíc jsme umožnili šesti středním školám prezentaci v rámci RV v 9. ročníku. Některé SŠ požádaly o prezentaci i v průběhu měsíce května a to v souvislosti s vyhlášením 2. kola přijímacího řízení. Žákům se opět vydávaly 3 přihlášky na SŠ a zápisové lístky. Zápisové lístky byly vydány Všichni žáci byli přijati na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, pouze jedna žákyně byla přijata až na základě osobního jednání rodičů s vedením SŠ. Těmto rodičům jsem poskytla individuální konzultaci o možných postupech při jednání s vedením SŠ. V souvislosti s novým pojetím přijímacího řízení jsem již v loňském roce upozorňovala, že evidence odchodu žáků na SŠ ( Bakalář ) a informovanost ÚP a vedení školy o dalším studiu našich žáků nemusí být zcela objektivní. Přehled akcí Kariérové poradenství Školní rok Beseda k volbě povolání pro 9. A, B studium v zahraničí Předání informací o SŠ rodičům na třídních schůzkách ( 5. a 9. roč. ), písemné zpracování obdržel každý rodič Rozdání materiálů k volbě povolání z IPS ÚP Litvínov Schůzka s Mgr. Doležalem ( ředitel Educhem ) navázání spolupráce, možnost konání exkurze A návštěva IPS ÚP Litvínov B návštěva IPS ÚP Litvínov Prezentace SŠ a VOŠ Chomutov Rozdání přihlášek na SŠ uměleckého a sportovního zaměření Dny chemie Educhem Prezentace SŠ Diplomacie Most Prezentace SŠ Hamr Prezentace SZŠ Most projektová hodina Zdraví pro 9. roč Prezentace SŠ Schola Humanita Litvínov Prezentace SŠ Meziboří Informace pro rodiče žáků 9.roč. na třídních schůzkách ( nové pojetí přijímacího řízení na SŠ ) Prezentace SŠ Hamr Radniční sklípek Leden únor Kontrola Výstupních hodnocení a přihlášek na SŠ, individuální konzultace Výdej Zápisových lístků zákonným zástupcům A Návštěva IPS ÚP v Litvínově B Návštěva IPS ÚP v Litvínově C Návštěva IPS ÚP v Litvínově ročníky Informace od žáků o vybrané SŠ ( Bakalář ) Zpracovala: Mgr. Kašková Hana 15

17 6. Přehled o aktivitách a prezentaci školy 6.1 Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků ve šk.roce 2009/2010) Přední místa v soutěžích jsou skvělým výsledkem práce jednotlivých vyučujících. Neméně nás těší, že se škola zapojuje prakticky do všech významných soutěží a olympiád. Účast a úspěchy v těchto soutěžích jsou důkazem kvalitní pedagogické práce a prokazují, že děti díky této práci získaly potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání. 6.2 Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2009/2010 Typ akce Výuka plavání Lyžařský výcvik Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Měsíc konání akce Poznámka (název akce, výsledek) 5 (2.A,B,C,5.A,4.C) 129 Září Plavecký výcvik ZŠ leden 1 ( 3.C) 25 Leden - Plavecký výcvik ZŠ duben 7. (3.A,B, 4.A,B, 1.A,B,C ) 160 Duben - červen Plavecký výcvik ZŠ 2 (7.A, 7.B) 29 únor LVK Klíny Škola v roč. (výběr) 194 červen ŠVP Sklárna přírodě Zotavovací pobyt 2 ( 6.B. 8.C) 30 červen Ozdravný pobyt v Chřibské Exkurze 2 (9.A.B) 52 listopad Dny techniky a chemie na SŠ Educhem 2 (9.A,B) 52 listopad Návštěva azylové zařízení v Oseku 2 (9.A,B) 21 prosinec Azylové zařízení Rodina v tísni v Oseku ( rozšíření učiva Rv - finanční problémy spojené s bydlením ) 1 ( 9.A,) 22 prosinec Praha vánoční tradice, adventní trhy 3 (8.A,B,C) 40 prosinec Praha a její památky 2 ( 9.A,B) 42 březen Koncentrační tábor Osvětim exkurze, doplnění učiva o holokaustu a rasové politice v období 2.sv. války 5.C,5.B 46 duben Planetárium Most, zakončení učiva o sluneční soustavě, součást projektové hodiny na T: Den Země 7.A,B ; 8.A,C 40 duben Exkurze na Pražský hrad dětská hra, příběh Pražského hradu 3 (8.A,B,C) 30 duben Exkurze do teplárny v Komořanech, vzdělávací program pro žáky 8.tříd ZŠ 3 ( 8.A,B,C) 15 duben Exkurze do Chemnitz ( SRN), akce zaměřená na povolání, řemesla( 16

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více