ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Jana Šlechtová

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Údaje o Školské radě 1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 2.2. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3. Analýzy lidských zdrojů 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Zapsaní a zařazení do 1. ročníku 5.2. Celkový prospěch žáků 5.3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 5.4. Výsledky výchovného poradenství 5.5. Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů 5.6. Hodnocení výsledků environmentální výchovy 5.7. Hodnocení Volby povolání 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1. Soutěže, olympiády, přehlídky 7. Výsledky práce školní družiny a školního klubu 8. Činnost mateřské školky 9. Výsledky inspekčních činností provedené ČŠI 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů v e vzdělání 14. Základní údaje o hospodaření školy Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a Školská rada schválila dne

3 1.1 škola název školy 1. Základní údaje o škole Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most adresa školy Podkrušnohorská 1589, Litvínov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt tel.: www: 3zs.cz ředitelka: Mgr. Jana Šlechtová zástupce ředitele 1.st. : Mgr. Ivana Brudnová, od zástupce ředitele 2.st. : Mgr. Hana Kašková 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Litvínov, IČ: adresa zřizovatele Náměstí Míru 11, Litvínov součásti školy místo poskytovaného vzdělávání IZO kapacita nebo školských služeb Základní škola Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní klub Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní jídelna Podkrušnohorská 1589, Litvínov Školní družina U Koldomu 1615, Litvínov Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov základní údaje o součástech Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků/strávníků školy Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní klub 1 50 Školní jídelna ZŠ a MŠ x 614 2

4 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 ing. Antonín Kotrbatý předseda Mgr. Eva Hladíková místopředsedkyně Pavel Stehlík člen Mgr. Vladimíra Kyselová členka PhDr. Ada Holubová členka Jiří Koutný člen V lednu 2009 skončilo funkční období školské rady, která pracovala od roku Od února 2009 pracuje školská rada v novém složení v čele s předsedou ing. A. Kotrbatým. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy, 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Datum zřízení: DIČ : Občanské sdružení CVRČEK je nezisková organizace založená za účelem organizace dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Kontakt na předsedkyni občanského sdružení : Mgr. Hladíková ) Den Hodina Jazykové kroužky Vyučující Místo Cena Pondělí Angličtina pro tř. Mgr. Cieslová, Učebna 650 Mgr.Žemličková č.14,č.11 Středa Ruský jazyk Mgr.Hladíková Uč.č Čtvrtek Němčina Mgr.Jágrová Uč.č Středa Francouzský jazyk Mgr.Hladíková Uč.č Sportovní kroužky Úterý Florbal - starší M.Marek tělocvična 550 Středa Florbal - mladší M.Marek tělocvična 550 Pondělí Karate L.Šíma tělocvična 700 Středa Karate L.Šíma tělocvična 700 Středa Volejbal, badminton, líný M.Štička tělocvična 550 tenis a další Hudební kroužky 3

5 Úterý Kytara pro začátečníky Mgr.Fousová Uč.č Čtvrtek Kytara pro pokročilé Mgr.Fousová Uč.č Úterý Flétna pro děti z 1.st. Mgr. Řeháčková Uč.č Čtvrtek Pěvecký sbor M.Šilhavá dle 300 dohody Výtvarné kroužky Úterý Malujeme a tvoříme Mgr.Jágrová Uč.č Počítačové kroužky Pondělí Počítače pro děti z 3.-5.tř. Mgr.Zouzalík Uč.PC Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání C Základní vzdělání C/001 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků dobíhající obor C/01 Základní škola Studium denní délka studia 9 roků 0 měsíců Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku : neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 650 žáků Datum zápisu do rejstříku : Datum zahájení činnosti : Přehled vzdělávacích oborů vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2, rozšířená výuka jazyků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Partnerská škola od zařazené třídy 4; 5. a 9.ročník a ročník 4

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ve šk. roce 2009/2010 V rámcovém popisu je uváděn stav pracovníků dle výkazu o ředitelství školy k , výkazu o školní družině, výkazu o školním klubu k a výkazu o činnosti zařízení školního stravování k Pedagogičtí pracovníci/učitelé, vychovatelé : Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Nekvalifikovaní Celkem Z toho ženy Učitelé vč. ředitele a ZŘ ,5 41,5 Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni Učitelé MŠ ,5 10,5 Vychovatelé ŠD,ŠK x x Asistent pedagoga Výchovní poradci Výuka nad míru vyuč. povinnosti /počet hodin/ 1 hodina x x x x 3.2.Nepedagogičtí pracovníci: Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Celkem Ženy Jídelna ZŠ a MŠ ,5 9,5 Ekonomka 1 1 1,0 1,0 Administrativní prac ,0 1,0 Školník 2 0 1,0 0 Úklid 8 8 8,0 8,0 Správce budov 1 0 1,0 1,0 3.3 Analýza lidských zdrojů - Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 20 let nad 60 let 1 Ve školním roce 2009/10 pracovalo ve škole z celkového počtu 49 pedagogů 6 učitelů mužů, bohužel 4 bez příslušné kvalifikace. Na prvním stupni splňují pedagogové kvalifikační předpoklady Dalším problémem je částečně nekvalifikovaná výuka anglického jazyka a tělesné výchovy a výtvarné výchovy. Do budoucna si příslušní učitelé budou muset kvalifikaci doplnit. 5

7 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměstnanci školy jsou o této nabídce informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Prioritními oblastmi DVPP jsou jazyky, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Vzdělávací akce byly dále zaměřeny zejména na oblasti dotčené změnami školské legislativy, na úkoly vytýčené v dlouhodobém a ročním plánu školy a nutnosti celoživotního vzdělávání. Do budoucna se škola bude v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat na moderní metody vyučování, používání audiovizuální techniky ve výuce, používání informačních technologií ve výuce a na ovládání a každodenní používání interaktivních tabulí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na jazykové vzdělávání, nové metody práce ve vyučování, na práci s moderními výukovými pomůckami, na práci s dětmi vyžadujícími výraznější pozornost, na netradiční výukové metody. DVPP 2009/2010 titul jméno a příjmení DVPP ( název školení, kurzu ) termín Informační den vzdělávacích Aulický Pavel programů EU Mgr. Baborová Gabriela Oxford Professional Development for primary Teachers Řízení změn z pohledu zástupce Mgr. Brudnová Ivana ředitele Informační den vzdělávacích programů EU Hrajeme si v M na II.st. ZŠ Funkční studium řídících pracovníků Mgr. Cieslová Radka Jak zakomponovat klíč. kompetence do výuky cizích jazyků Hrajeme si v M na 1.st Praktická výuka Čj na 1.st. ZŠ podle ŠVP Mgr. Čermáková Renata Oxford Professional Development for primary Teachers Výuka AJ gramatiky skrze hru a Formánková Alice prožitek Práce se slovní zásobou Hry ve výuce Aj Mgr. Fousová Iveta Práce s chybou v Čj na 1. a 2. st

8 Specifické poruchy učení - základní kurz Mgr. Hýlová Alena Specifické poruchy učení, reedukace Ing Kalinová Naděžda Hrajeme si v M na II.st. ZŠ Kadlecová Kateřina Chemie - chemické látky Neukázněný, neprospívající žák Mgr. Kašková Hana Finanční gramotnost Řízení změn z pohledu zástupce ředitele Neukázněný, neprospívající žák Škola jako místo setkávání Mgr. Kohoutová Eva 50. léta a videosvědectví dětí politických věznů Asertivně do života Využití ICT ve výuce českého jazyka Neukázněný, neprospívající žák Zapomenutí hrdinové Mgr. Kyselová Vladimíra Základy Aj Prevence kriminality a soc. pat. jevů Ing. Marko Ladislav ve školním prostředí Specifické poruchy učení - základní Mgr. Merhautová Eva kurz Zábavné vyučování nejen v 1.roč Mgr. Pospíšilová Bohumila Specifické poruchy učení,reedukace Škola jako místo setkávání Mgr. Řeháčková Renata Mám třídnictví, tedy Mgr. Šlechtová Jana Finanční gramotnost Spisová a archivní služba Zákoník práce pro zaměstnance škol Zpracování a kontrola mezd ředitelem školy Aktuální stav školské legislativy Mgr. Šudomová Dana Mám třídnictví, tedy Mgr. Zouzalík Jan Chemie - chemické látky Enviromentální vzdělávání pro život voda Enviromentální vzdělávání pro život odpady Enviromentální vzdělávání pro život ovzduší Žemličková Jana Práce se slovní zásobou

9 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku ve školním roce 2009/2010 počet prvních počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do počet odkladů pro tříd prvních tříd školní rok Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 stav ke Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Škola celkem Tři žáci prvního stupně a jeden žák 2.stupně plnil povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst1 písm.a) nebo b) školského zákona. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření stav ke dni stupeň Pochvala Pochvala Důtka TU Důtka 2.stupeň z 3.stupeň z TU ŘŠ ŘŠ chování chování stupeň Pochvala Pochvala Důtka TU Důtka 2.stupeň z 3.stupeň z TU ŘŠ ŘŠ chování chování

10 Absence žáků stav ke Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměr na žáka omluvených hodin Průměr na žáka neomluvených hodin , , , , , , , ,5 0, ,9 0,03 Celkem ,9 0, Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 Celkový počet vycházejících žáků: 52 z 9. ročníku a 2 z 8. ročníku název školy počet žáků Gymnázia 15 SŠ EDUCHEM MEZIBOŘÍ 1 VOŠ ekon.,soc. a zdrav., OA, SPGŠ a SZŠ MOST 10 Střední průmyslové školy 4 SŠ škola diplomacie a veř. správy s. r. o. MOST 5 Soukr. HŠ Bukaschool s. r. o. MOST 4 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání MOST 2 Integrovaná střední škola technická VELEBUDICE 2 Euroškola LITVÍNOV 1 Soukromá VOŠ a SUŠ grafická, s. r. o. JIHLAVA 1 Soukromá SŠ výpočetní techniky s. r. o. PRAHA 1 SŠ energ. a stav., příspěvková organizace CHOMUTOV 2 SOŠ InterDACT s. r. o. MOST 2 SOŠ učňovské obory s výučním listem 4 Vypracovala: Mgr. Hana Kašková 9

11 5.4 Výsledky výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně pro I. stupeň za školní rok 2009/2010 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v evidenci VP: 1. st.- 28 žáků 2. st.- 40 žáků celkem - 68 žáků Tvorba a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro 20 žáků, 2 žáci během školního roku odešli na SSZŠ a 1 žákyni byl během školního roku nový plán schválen. V březnu bylo vyhověno žádostem rodičů dvou žáků o zrušení individuálního vzdělávacího plánu. Školní rok končí celkem 17 žáků s IVP. 2. Konzultační a poradenská činnost probíhala průběžně během celého školního roku: - tvorba a plnění IVP - dodatečné odklady - školní zralosti - pomoc při zápisu - grafomotorický kurz - pomoc učitelům a rodičům v souvislosti s výukovými obtížemi žáků, popřípadě osobní obtíže které se ve škole odráží - individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků, pravidelná u pedagogů a zákonných zástupců žáků s IVP 3. Vedení reedukací pro osm integrovaných žáků, tvorba učebních plánů pro tyto žáky. Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků se žáky vyžadující zvláštní péči probíhalo během celého školního roku, zvláště při sestavování podpůrného programu pro žáky před vyšetřením v PPP, jak pracovat s kompenzačními pomůckami, doporučování odborných kurzů a přednášek apod. 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář Komplexní péče a diagnostika v Dyscentru Praha - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - účast na okresních schůzkách výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení komplexní dokumentace žáků vyžadující zvláštní péči - veškerá dokumentace k individuálním vzdělávacím plánům - evidence a doplňování tiskopisů k vyšetření žáků v poradnách a vzory pro IVP - psaní plánu a zpráv VP 10

12 - vedení kabinetu a pomůcek pro výchovné poradenství Celoroční plán jsem splnila, dokonce se mám podařilo rozšířit individuální nápravy pro integrované žáky ze tří žáků na osm. Což se kladně projevilo v prospěchu žáků, u některých se dokonce téměř eliminovala jejich porucha učení. Oproti loňskému roku se také podařilo otevřít grafomotorický kurz, který úspěšně absolvovalo 10 předškoláků se svými rodiči. Učitelé v letošním roce projevovali větší zájem o problematiku výchovného poradenství a věnovali žákům se spec. vzděl. potřebami značnou péči, plnili včas termíny k odevzdání povinné dokumentace, což mi velmi usnadnilo mou práci ke které patří relativně obsáhlé množství dokumentační a administrativní činnosti. V příštím školním roce bych chtěla zpříjemnit prostředí kabinetu výchovného poradenství novým nábytkem. Také bych byla ráda, kdyby se mi povedlo naučit učitele více využívat ke konzultacím a informacím kabinet VP a hodiny k tomu určené. Zpracovala: Bohumila Pospíšilová Hodnotící zpráva výchovné poradkyně pro II. stupeň za školní rok 2009/2010 Práce VP probíhala podle plánu, který jsem vypracovala na začátku šk. roku a v průběhu roku doplňovala nebo upravovala. Práce probíhala v těchto činnostech: Konzultační a poradenská činnost 1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovného poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultace učitelů ohledně kázeňských přestupků žáků - prospěchově slabí žáci řešení situace v 6. roč - konzultace rodičů z důvodu slabého prospěchu, kázeňských problémů, záškoláctví, drobné krádeže - konzultace žáků řešení konfliktů učitel žák, žák rodič, žák žák - pomoc při zápisu 2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství probíhala průběžně během celého školního roku: - konzultační hodiny v průběhu celého školního roku - organizace prezentací SŠ, exkurzí - zajišťování besed na IPS ÚP - zpracování informací o přijímacím řízení pro rodiče a žáky 5. a 9. roč. - konzultace se žáky ( výběr vhodných SŠ ) vycházejících z 8. roč. - výdej a kontrola přihášek na SŠ - kontrola Výstupních hodnocení - výdej a evidence Zápisových lístků - vedení nástěnky s aktuálními informacemi 11

13 Metodická a informační činnost 1. Metodické vedení pedagogických pracovníků probíhalo během celého školního roku. Jednalo se zvláště o oblasti výše zmíněné, o metodické vedení při zpracování výstupních hodnocení, řešení konfliktních situací se žáky, metodické vedení při jednání s rodiči a při náznacích zanedbávání povinné péče ze strany zákonných rodičů ( záškoláctví, sebepoškozování ). Metodicky vést učitelé, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída.; 2. Vlastní vzdělávání VP - seminář Neukázněný a neprospívající žák - účast na konferenci Škola jako místo setkávání v Praze - účast na schůzích výchovných poradců 3. Administrativní a informační práce - vedení dokumentace - evidence a doplňování tiskopisů ( zápisové lístky, přihlášky na SŠ, vzor a metodické pokyny k vypracování výstupního hodnocení - evidence odcházejících žáků na SŠ - Bakalář Celoroční plán jsem splnila. V příštím školním roce bych ráda navázala užší spolupráci se SŠ Bukaschool a z důvodu připomínek ke kvalitě výuky a atmosféry ve škole i s Gymnáziem v Litvínově. Budu pokračovat v osobních jednáních s učiteli, kteří mají problémy ve vztahu učitel žák, třída. Zpracovala Mgr. Hana Kašková 5.5 Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů V tomto školním roce jsem odpovídal za oblast prevence krizového jednání a prevence patologických jevů u dětí a mládeže. Bez ohledu na skutečnost, že jsem pracoval v této funkci měsíce listopad 2009, proběhla celá řada akcí v této problematice a to domluvených bývalou koordinátorkou v rámci minimálního preventivního programu. Několik akcí bylo také zorganizováno mnou a třídními učiteli. V rámci DVVP a celoživotního vzdělává jsme se zúčastnil několika školení, organizovaných PPP Most. Další, velmi zajímavý a podmětný byl seminář v rámci DVPP vedený Mgr. Veselou. Tento seminář byl zaměřen na legislativu dané problematiky a přizpůsoben pro potřeby ZŠ. Během tohoto školního roku bylo uskutečněno několik akcí pro žáky, které se setkaly s kladným ohlasem jak u pedagogických pracovníků, tak především u samotných žáků. Namátkou vybírám ty z mého pohledu nejzajímavější: Beseda o extrémizmu pro 9. tř. A návštěva azylového domu pro rodiny, spaní ve škole, adopce na dálku, Labestra finanční sbírka na podporu plánovaného rodičovství a sexuální výchovy, koncentrační tábor Osvětim, filmové představení dokumentu Katka, řekni drogám ne, a návště K-centra Most. Jelikož v příštím roce nebude tato problematika v mojí kompetenci, tak v současné době neplánují žádné akce na příští školní rok, ale budu pochopitelné ochoten kdykoliv přispět svými nabytými zkušenosti budoucímu koordinátorovi. Vypracoval:Ing.L.Marko 12

14 Další aktivity Všechny níže uvedené aktivity, které se uskutečnily během školního roku 2009/2010, považujeme za klíčové pro primární prevenci. o informační nástěnka ve škole jsou umístěny nástěnky sloužící informacím z oblasti výchovného poradenství a primární prevence o informování rodičů třídní schůzky, internetové stránky školy o škola v přírodě byla určena žákům 1. stupně, žáci navštívili ŠvP Sklárna Co se nepovedlo: - Vytvoření školního parlamentu Co se povedlo: - V minulosti škola řešila podezření na distribuci a konzumaci drog ve škole. Díky včasnému zásahu vedení ve spolupráci s kabinetem výchovného poradenství a Policií ČR se podařilo dostat situaci pod kontrolu a vzájemnou spoluprací s rodiči obviněných žáků snad předejít vážnějším problémům. Hodnocení činnosti v oblasti Rasizmus, xenofobie a intolerance ve školním roce 2009/2010 Činnost v oblasti byla v letošním školním roce zaměřena především na adopci dítěte z rozvojové země v Africe a na toleranci vůči sexuálně a sociálně odlišným osobám ve společnosti. Podařilo se zrealizovat všechny naplánované akce, výjimkou je podpora zájmu o jihoafrickou společnost prostřednictvím akce Zapoj se do hry, která byla škole nabídnuta v souvislosti s pořádáním fotbalového MS v Jihoafrické republice. Vyučující o tuto hru i přes opakované výzvy neprojevili zájem, ačkoli byla v počítačové školní síti k dispozici již od března Velkým úspěchem je pro naši školu adopce konžského chlapce, jemuž byl věnován i velký počet projektových hodin, a zapojení dětí 1. i 2. stupně do činnosti charity. Na 1. stupni Mgr. Merhautová zorganizovala sbírku hraček pro děti v charitativních zařízeních a s dětmi tyto hračky také předala, na 2. stupni žáci 9. ročníku navštívili takové pracoviště se sociálně vyloučenými občany a v rámci své každoroční návštěvy provedli sbírku šatstva, hraček a drobných dárků pro děti. Domnívám se, že do budoucna je velmi žádoucí, aby naši žáci kontaktovali takováto pracoviště a seznamovali se s podmínkami, v nichž sociálně slabí spoluobčané žijí. Na žádost žáků 9. ročníku jsme nahradili návštěvu nízkoprahového zařízení Jaklík návštěvou K-centra v Mostě, kde se zájemci o exkurzi seznámili s náplní činnosti a programem zařízení a kontaktními místy, kde mohou v budoucnu vyhledat radu nebo přímo i odbornou pomoc. V závěru školního roku byla na žádost Městského úřadu Litvínov provedena preventistkou Městské policie Litvínov Janou Čapkovou ještě jedna beseda o extrémizmu v našem regionu, a to nad rámec našeho plánu činnosti. Domnívám se, že do budoucna bude důležité lépe koordinovat činnost preventistky s naším plánem, protože besedu pro tytéž žáky na stejné téma jsme připravili na říjen letošního školního roku. Závěrem lze říci, že v dané oblasti byla pro žáky naší školy připravena bohatá náplň činnosti, většina akcí proběhla podle plánu a většinu žáci také hodnotili jako alespoň trochu, v některých případech (např. návštěva KT Osvětim) velmi pro ně přínosnou. To je pro nás, vyučující, kritériem úspěšnosti. Zpracovala: Mgr. Eva Kohoutová 13

15 5.6 Hodnocení výsledků EVVO (environmentální výchovy) Hodnocení koordinátora enviromentální výchovy školní rok 2009/2010 V tomto roce jsem byl pověřen vedením činnosti související s prací koordinátora enviromentální výchovy na naší škole. Již z minulosti mám s touto pozicí bohaté zkušenosti. V předchozím zaměstnání jsem se tomuto věnoval 3 roky. Jelikož jsem tuto pozici zastával od září školního roku a valná většina akcí na tento školní rok byla domluvena již předešlý rok, pouze jsem dohlížel na bezproblémovou komunikaci s centrem ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas. Tyto přednášky se věnovaly problematice enviromentální výchovy, jak na druhém tak první stupni. Několik z nich bylo také věnováno přiblížení našemu blízkém okolí (Krušné hory). Co se týče spolupráce se Scholou Humanitas tak ta nebyla v několik případech stoprocentní. Několikrát se stalo, že dohodnutá akce byla bez omluvy zrušena a v následujících měsících nebyla ani nahrazena. Pokud bych se měl zmínit o kvalitě jednotlivých přednášek., tak byl mezi nimi velký rozdíl. Většina akcí pro první stupeň byla v souladu, jak s časovou tak odbornou stránkou. Na druhém stupni byla situace značně diskutabilní. Některé přednášky podle mého názoru svojí odborností zdaleka neodpovídali možnostem dané problematiky. V současné době jsou v jednání enviromentální akce na příští rok. Budu se snažit tyto akce vybírat důkladněji, aby se předešlo výše uvedeným problémům. Chtěl bych se zaměřit na více strukturovaně projektové dny, kde je zohledněna jak odborná stránka, tak především praktické využití dané problematiky. I v následujícím školním roce bych chtěl úzce spolupracovat se cetrem VIANA. V rámci svého celoživotního vzdělávání jsem se účastnil školení koordinátorů enviromentální výchovy na Lesné. Toto několikadenní školení bohužel svojí odborností nenaplnilo moje očekávání. Ačkoliv k mému odbornému růstu toto školení nepřineslo nic nového, alespoň mi dopomohlo k tomu, že se v příštím školním roce budu moci s vybranými dětmi zúčastnit vybraných projektových dnů. 5.7 Volba povolání Kariérové poradenství Plnění ročního plánu Vypracoval: Mgr. Jan Zouzalík Celoroční plán KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ vychází z tematického plánu předmětu Pč Svět práce, který se vyučuje v 8. ročníku a plánu výchovného poradce. Dalších minimálně 10 vyuč. hodin je zařazeno v 9. ročníku do občanské výchovy. V letošním školním roce se v rámci P4 Svět práce začala vyučovat finanční gramotnost. Kromě toho se zúčastňujeme různých akcí a přednášek pořádaných IPS ÚP, veletrhu SŠ SOKRATES v Mostě, pořádáme podle zájmu prezentace SŠ na naší škole, informujeme žáky o dnech otevřených dveří a další. V letošním školním roce jsme poprvé využili nabídku SŠ Educhem v Meziboří a žáci 9. ročníku navštívili Dny chemie. Naopak z důvodu organizačních připomínek jsme se poprvé neúčastnili veletrhu SŠ SOKRATES. Připomínky jsem tlumočila vedoucí IPS ÚP v Mostě. 14

16 Ani v letošním školním roce se testování žáků 9. ročníku nekonalo. Považujeme to za škodu a pokud se podaří v příštím roce testování obnovit nebo využít možnosti tetování společnosti SCIO určitě se zúčastníme. Konzultační hodina kariérového poradenství byla 1 hod týdně ( úterý hod ), ale většinou se individuální konzultace konaly po předchozí domluvě kdykoli. V průběhu prvního pololetí školního roku se podařilo splnit všechny plánované akce. Navíc jsme umožnili šesti středním školám prezentaci v rámci RV v 9. ročníku. Některé SŠ požádaly o prezentaci i v průběhu měsíce května a to v souvislosti s vyhlášením 2. kola přijímacího řízení. Žákům se opět vydávaly 3 přihlášky na SŠ a zápisové lístky. Zápisové lístky byly vydány Všichni žáci byli přijati na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, pouze jedna žákyně byla přijata až na základě osobního jednání rodičů s vedením SŠ. Těmto rodičům jsem poskytla individuální konzultaci o možných postupech při jednání s vedením SŠ. V souvislosti s novým pojetím přijímacího řízení jsem již v loňském roce upozorňovala, že evidence odchodu žáků na SŠ ( Bakalář ) a informovanost ÚP a vedení školy o dalším studiu našich žáků nemusí být zcela objektivní. Přehled akcí Kariérové poradenství Školní rok Beseda k volbě povolání pro 9. A, B studium v zahraničí Předání informací o SŠ rodičům na třídních schůzkách ( 5. a 9. roč. ), písemné zpracování obdržel každý rodič Rozdání materiálů k volbě povolání z IPS ÚP Litvínov Schůzka s Mgr. Doležalem ( ředitel Educhem ) navázání spolupráce, možnost konání exkurze A návštěva IPS ÚP Litvínov B návštěva IPS ÚP Litvínov Prezentace SŠ a VOŠ Chomutov Rozdání přihlášek na SŠ uměleckého a sportovního zaměření Dny chemie Educhem Prezentace SŠ Diplomacie Most Prezentace SŠ Hamr Prezentace SZŠ Most projektová hodina Zdraví pro 9. roč Prezentace SŠ Schola Humanita Litvínov Prezentace SŠ Meziboří Informace pro rodiče žáků 9.roč. na třídních schůzkách ( nové pojetí přijímacího řízení na SŠ ) Prezentace SŠ Hamr Radniční sklípek Leden únor Kontrola Výstupních hodnocení a přihlášek na SŠ, individuální konzultace Výdej Zápisových lístků zákonným zástupcům A Návštěva IPS ÚP v Litvínově B Návštěva IPS ÚP v Litvínově C Návštěva IPS ÚP v Litvínově ročníky Informace od žáků o vybrané SŠ ( Bakalář ) Zpracovala: Mgr. Kašková Hana 15

17 6. Přehled o aktivitách a prezentaci školy 6.1 Soutěže, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných žáků ve šk.roce 2009/2010) Přední místa v soutěžích jsou skvělým výsledkem práce jednotlivých vyučujících. Neméně nás těší, že se škola zapojuje prakticky do všech významných soutěží a olympiád. Účast a úspěchy v těchto soutěžích jsou důkazem kvalitní pedagogické práce a prokazují, že děti díky této práci získaly potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání. 6.2 Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2009/2010 Typ akce Výuka plavání Lyžařský výcvik Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Měsíc konání akce Poznámka (název akce, výsledek) 5 (2.A,B,C,5.A,4.C) 129 Září Plavecký výcvik ZŠ leden 1 ( 3.C) 25 Leden - Plavecký výcvik ZŠ duben 7. (3.A,B, 4.A,B, 1.A,B,C ) 160 Duben - červen Plavecký výcvik ZŠ 2 (7.A, 7.B) 29 únor LVK Klíny Škola v roč. (výběr) 194 červen ŠVP Sklárna přírodě Zotavovací pobyt 2 ( 6.B. 8.C) 30 červen Ozdravný pobyt v Chřibské Exkurze 2 (9.A.B) 52 listopad Dny techniky a chemie na SŠ Educhem 2 (9.A,B) 52 listopad Návštěva azylové zařízení v Oseku 2 (9.A,B) 21 prosinec Azylové zařízení Rodina v tísni v Oseku ( rozšíření učiva Rv - finanční problémy spojené s bydlením ) 1 ( 9.A,) 22 prosinec Praha vánoční tradice, adventní trhy 3 (8.A,B,C) 40 prosinec Praha a její památky 2 ( 9.A,B) 42 březen Koncentrační tábor Osvětim exkurze, doplnění učiva o holokaustu a rasové politice v období 2.sv. války 5.C,5.B 46 duben Planetárium Most, zakončení učiva o sluneční soustavě, součást projektové hodiny na T: Den Země 7.A,B ; 8.A,C 40 duben Exkurze na Pražský hrad dětská hra, příběh Pražského hradu 3 (8.A,B,C) 30 duben Exkurze do teplárny v Komořanech, vzdělávací program pro žáky 8.tříd ZŠ 3 ( 8.A,B,C) 15 duben Exkurze do Chemnitz ( SRN), akce zaměřená na povolání, řemesla( 16

18 rozšíření výuky v rámci Volby povolání). 2 (9.A,B) 52 květen TECHMANIA Plzeň, návštěva technického centra 3 (6.A,B,C) 40 květen Skanzen Březno u Loun, rozšíření učiva dějepisu 2 (9.A,B)výběr 15 červen K centrum Most, doplnění učiva RV ( závislosti COP v regionu) 2.A,B 52 červen Exkurze do Krušných hor, turistika Prv, Tv Školní výlety 3 (1.A,B,C) 68 říjen Obora Mstišov, prvouka zvířátka na podzim Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení 5.A 25 květen Hora Sv. Kateřiny, rozlučka žáků 5.A a tř.p.učitelky 2.B,C 48 červen Návštěva ZOO v Ústí n/l 9.B 20 červen Návštěva ZOO v Praze 6.A 17 červen Školní výlet - turistika, okolí Litvínova 7.A 16 červen Návštěva ZOO v Ústí n/l 6.C 18 červen Návštěva zooparku v Chomutově 7.B 18 červen Památky Prahy roč. výběr 31 květen Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do Anglie, návštěva Londýna roč. výběr 23 červen Poznávací zahraniční výjezd žáků roč. do Francie výběr prosinec Vánoční těšení ( setkání rodičů, žáků a přátel školy) výběr červen Akademie školy, šerpování 9.roč. Koncerty 6 (4.A,B,C,5.A,B,C) 148 říjen Výchovný koncert filharmonie Teplice Hudba z mobilů a reklam Výstavy, divadla 4.A 25 prosinec Radniční sklípek Litvínov výstava vánočních stromků 15 ( ročník ) 370 květen Vernisáž prací žáků naší školy KD Citadela 1 ( 3.C) 25 duben Radniční sklípek Litvínov výstava loutek 2 (4.B, 6.A) 44 březen Mě divadlo Most, Hodina zpívání ve zvěřinci, pořad J. Uhlíře 2 (4.A,C) 44 květen Hurá na hrad, výchovně vzdělávací pořad pro žáky ZŠ pořádaný agenturou Promoculture 15 ( ročník ) 356 květen Aladinova kouzelná lampa, divadelní představení, divadelní soubor MS Ústí n/l 2 (9.A,B) 51 květen Mě divadlo Most, Sluha dvou pánů - činohra 17

19 Jiné akce školy 1.A,B,C, 2.B,C, 4.B,C, 5.B,C 220 červen Putování v čase: Od pravěku k vynálezům vystoupení ZUŠ v Litvínově 16 ( 4.-9.tř.) 360 září Den evropských jazyků školní akce 3 (3.A,B,C) 73 září Výprava za historií Litvínova 1(5.C) 23 září PČR Most beseda,t: sprejerství 6 (4.A,B,C, 5.A,B,C) 148 říjen Ukázka kaktusů a sukulentů, beseda 2 (9.A,B) 46 říjen Beseda extrémismus, pořadatel org. OPU Org. pro pomoc uprchlíkům 2 ( 9.A,B) 40 listopad Akce Příběhy bezpráví, dokument a beseda, 6 (4.B,5.B,C,8.A,B,C) 134 říjen výuka Rv Naučně zábavný program Zatočte s elektroodpadem 3 (4.A,B,C) 62 říjen Jupiáda 2 ročníková pěvecká soutěž 2 (6.B,8.C) 30 říjen Hallowen, hry v přírodě, sportovní turnaj, přenocování ve škole 2 (6.A,B) 40 listopad Den pravěkých lidí, projektové vyučování v hodině dějepisu třídy (výběr) 35 listopad Halloween Pumpin Carving celoškolní soutěž o nejlépe vyřezanou dýni 3 (5.B,C,4.B,3.A) 88 listopad Výuka bruslení zimní hokejový stadion Litvínov 9 (3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B,C) 221 Září - listopad Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st.,T : Podzimní procházka, 4(7.A,B, 8.A,B,C, 9.A,B) 155 listopad - prosinec 18 koloběh vody, Vzdělávací programy ekologického centra Viana - Obnovitelné zdroje energie pro II.st. 25 (1.-9.tř.) 589 prosinec Vánoční dílny 3 (4.A,B,C) 70 prosinec Mikulášský turnaj ve vybíjené, ročníková soutěž 4 ( 6.C,8.A,B,C) 34 prosinec Výuka bruslení zimní hokejový stadion Litvínov 1 (9.A výběr) 8 prosinec Program žáků 9.roč. pro žáky I.st. a MŠ Mikulášská nadílka 25 výběr listopad, prosinec Projekt - Adopce na dálku 4 (4.B, 3.A,B,C) 95 prosinec Program žáků 4.B pro žáky třetích roč., zpívání vánočních koled 2 (6.B, 8.C) 23 prosinec Akce pořádaná

20 tř.učitelem 6.B, 8.C a vybranými žáky - vánoční tématika, vánoční sportovní turnaj, přenocování ve škole 2( 9.A,B) 52 prosinec Prezentace SOŠ Meziboří pro 9.roč. 2( 9.A,B) 52 prosinec Prezentace SOŠ Humanitas pro 9.roč. 3 (2.A,B,C) 77 leden Vzdělávací programy ekologického centra Viana pro I.st- Zimníček 6 (4.A,2.C,3.A,B,C, 4.B, 5.A) 178 leden Výuka bruslení zimní hokejový stadion Litvínov 3 (6.A,B,C) 58 leden Vzdělávací programy ekologického centra Viana II.st., Krušné hory 1 (5.A) 24 leden 1.světová válka beseda, akce pořádaná p.uč. Merhautovou a p. Černým ( historik), beseda doprovázená obrázky, ukázky zbraní, listin, peněz. 1 (5.A) 26 leden 2.světová válka beseda, akce pořádaná p.uč. Merhautovou a p. Černým ( historik), beseda doprovázená obrázky, ukázky zbraní, dokument. filmu 10 ( 1.A,1.B,1C,2.B,3.A,B,C,4.A,4.C, 5.A) 220 leden Varietní vystoupení p. Berousek 2 (9.A, 9.B výběr) 24 únor Labestra propagačně prodejní akce ( Společnost pro plánování rodiny a sex. Výchova) 1 ( 4.A ) 22 únor Hraní s písničkou program žáků ze ZŠ pro děti z MŠ 25 ( roč.) 584 březen Besedy prevence p. Čapková,( BESIP, poškozování cizích věcí, veřejný pořádek, rozpoznáš TČ a přestupek, záchranný int. systém, kyberšikana, návykové látky ) 3 ( 4.A,B,C) 61 březen Vlastivědné kvarteto opakování učiva z vlastivědy ČR ( interaktivní výuka) 5 (3.A,B,C, 2.C,5.A,5.C) 120 březen Mě knihovna Litvínov besedy pro I.st. ZŠ, Březen měsíc knihy 25 ( roč.) 588 březen Projektová hodina : Adopce na dálku 3 (1.A,B,C) 77 březen Písmenkový den 3 (6.A,B,C) 32 březen Prevence, přednáška na téma Čas proměn (pro děvčata 6.roč.) 19

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více