ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro Aguado slova, která si dnes připomínáme: Drazí bratři a sestry, srdečně vás pozdravuji svým jménem a jménem celého našeho řádu. My piaristé jsme ve Vašem městě a v této farnosti dlouhou dobu. Vaše farnost a město mají své místo v srdcích piaristů a také cítím, že piaristé mají své místo ve Vašich srdcích. Oslavujete 230. výročí existence této farnosti a tak Vám všem chci poblahopřát, ale především Vám chci říci, abyste nadále s Boží pomocí- budovali křesťanské společenství. Při této příležitosti bych chtěl zdůraznit dvě věci: Za prvé připomenout výzvu papeže Františka, aby se všichni křesťané opět zapojili do díla nové evangelizace. Důrazně nás povzbuzuje k hlubšímu prožívání víry, protože pouze takto se můžete stát vědomými svědky Krista. Přeji Vám, abyste s radostí žili svou víru a budovali lepší farnost a lepší společnost. Za druhé - přišel jsem mezi Vás jménem celého piaristického řádu. Ujišťuji Vás, že jsme Vám zavázáni a také Vám chci poděkovat za Vaši ochotu a vstřícnost. Chci poděkovat za Vaše modlitby za řád, zvlášť za bratry piaristy, kteří pracují v této farnosti. Závěrem připomínám, co je pro nás - piaristy- velmi důležité. Šťastná budoucnost dětí a mládeže je základní myšlenkou našeho otce svatého Josefa Kalasanského. Chtěl bych a přeji si, aby vaše farnost byla vstřícným a domácím prostředím pro děti a mládež, aby mladí lidé tady, v této farnosti, mohli s radostí poznávat Boha. Marie, naše Matka, ať chrání Vás a Vaše modlitby. Dobrý Bůh ať Vám žehná. Děkuji! Kněžské výročí Otce Jacka Letos v květnu Otec Jacek (radějovský farář a náš kaplan) slaví 10. výročí kněžského svěcení. Jménem celé naší farní rodiny Ti, Jacku, děkuji za Tvoji službu a přeji hodně Božího požehnání, síly, vytrvalosti, zdraví a radosti v kněžském povolání. A Vás všechny si dovoluji pozvat na slavnostní mši svatou, při které Otec Jacek poděkuje P. Bohu za dar kněžského povolání. Mše svatá se bude konat v sobotu 10. května v 11 hodin v kostele v Radějově. O. Lukáš Milý Otče Jacku, spisovatel Robert Fulghum jednou řekl: Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí. Platí to i pro Vás. A navíc - Vy nám skrze své kněžství přinášíte do života samotného Boha. Ať Vám za to Pán žehná! Děkují farníci Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Společenská kronika Vzpomínáme " Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel, pod křížem jsem pokoj našel." 17. května uplyne 55 let od úmrtí P. Otty Tichého, administrátora farnosti Panny Marie a rektora Piaristické koleje ve Strážnici. Působil u nás, kromě jednoho roku, který prožil v násilné internaci, celý svůj kněžský život. Zemřel ve věku 81 let. Zaslouží si nejen naši vzpomínku, ale hlavně naši modlitbu. Pane, dopřej mu radosti z věčného života. Úmysly apoštolátu modlitby květen 2014 Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru. Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem. Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti. Rozhovor o připravované Noci kostelů Milí farníci, snad jste už zaznamenali, že v květnu proběhne ve Strážnici poprvé akce s názvem Noc kostelů. Pokud jste se jí už někdy zúčastnili v jiném městě, je Vám jasné, že se ten večer otevřou kostely pro veřejnost, a že v nich bude až do půlnoci živo. Co přesně se však bude odehrávat, zatím vědí jen ti z nás, kteří se zapojili do příprav. Protože my ostatní jsme zvědaví, poprosili jsme dva z organizátorů, Petra Tomečka a Jaromíra Kyše, aby nám umožnili poodhrnout oponu a nahlédnout do příprav. Nejdříve jednoho z vás poprosím o vysvětlení, co to je Noc kostelů. Jarek: Je to jedna předem stanovená noc, v níž jsou otevřené kostely pro lidi z široké veřejnosti. Tento nápad vznikl před deseti lety ve Vídni. V roce 2009 se do Noci kostelů zapojily i kostely a modlitebny na několika místech v České republice. Postupně se rozšířila natolik, že se letos v ČR takto otevře lidem více než 1000 kostelů a modliteben. Tedy pro koho přesně je Noc kostelů určena? Petr: Je to nízkoprahová akce tedy určená nejširší veřejnosti, ne pouze úzké skupině lidí. Můžeme se na ni dívat jako na pozvánku pro lidi, kteří se chtějí podívat do kostela, seznámit se s jeho prostředím, i když nejsou věřící nebo se neúčastní života žádné církve. Tito lidé nemusí mít obavu, že nebudou přesně vědět, jak se mají v kostele chovat nebo se nebudou muset účastnit náboženských aktivit, na které nejsou vnitřně připraveni. Je to čas, kdy člověk může přijít do kostela beze strachu, že nebude umět zareagovat na to, co tam probíhá. Často právě tato obava člověka odrazuje. Může dát něco Noc kostelů i věřícím, kteří už svůj kostel znají? Jarek: Samozřejmě. Vždyť kostel je kus našeho osobního života. Navíc - i když naše kostely známe, protože tam často jsme, přesto jsou zákoutí, do kterých běžně nechodíme. Mimoto během Noci kostelů poběží krásný kulturní program a výstavy předmětů, k nimž se vážou naše osobní prožitky, vzpomínky... Jsem přesvědčen, že si každý přijde na své. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 Zažili jste už Noc kostelů na vlastní kůži? Jarek: Já jsem se zúčastnil Noci kostelů v Ostravě, když jsem tam studoval na vysoké škole. Prošel jsem tam pět kostelů. Hodně mě to zaujalo. V každém kostele byly jiné možnosti. Někde byla možnost si projít kostel s průvodcem, jinde zpřístupnili věž, byl tam program pro děti, ukázky ornátů, kalichů... Měl jsi pocit, že lidé měli zájem? Jarek: Ano, měli. Prohlíželi si vystavené věci, ptali se, co to je, na co to slouží. Myslím, že to bylo pro všechny zajímavé. Jak pro lidi, kteří kostelní prostředí neznají, tak i pro ty, kteří se běžně účastní náboženského života. Petr: Já jsem se sice osobně žádné Noci kostelů v předchozích letech nezúčastnil, ovšem zaujalo mě vyprávění několika lidí, kteří tam byli. Připadalo mi to jako velice zajímavá myšlenka. Petře, byl jsi ty tím motorem, který ve Strážnici Noc kostelů rozjel? Petr: Motorů bylo a je díky Bohu víc. Už dříve se mezi farníky mluvilo o tom, že bychom se do Noci kostelů mohli pustit. Před dvěma lety jsem byl známými vybízen, abych se ujal organizace. Tenkrát jsem to ale z časových důvodů odmítl. Avšak loni na podzim jsem si říkal, že se mi zdá, že mám trošku volného času což se ukázalo jako bláhová představa. Že bych tedy mohl pomoct k tomu, aby tato akce ve Strážnici vznikla. Zašel jsem za Otcem Lukášem, to bylo rozhodující. Mluvili jsme spolu, vyprávěl jsem mu, jak jsem to prožíval já, když jsem poprvé přišel do kostela jako dospělý člověk. Vysvětloval jsem, že pro mě bylo zpočátku dost těžké do kostela na bohoslužby přijít. Pro člověka, který do kostela vůbec nechodí, může působit kostel jako neznámý prostor, např. jako když jdeš k někomu do bytu. Cítíš se tam nesvůj a myslíš si, že všichni, kdo tam jsou, jsou jakoby doma, ale ty ne ty jsi cizí. A tak je to zpočátku těžké. I proto, že netušíš, jaká bude reakce těch druhých. Co na to Otec Lukáš? Petr: Navrhl mi, ať spolu s ostatními připravím nějakou osnovu akce, jak by mohla probíhat. Dal jsem tedy do Na cestu krátkou zprávičku, že se bude připravovat Noc kostelů, a že kdo by chtěl pomoci, ať se přihlásí. Velice mě potěšilo, když se lidé začali hlásit. Byli to jak starší farníci, tak i střední a mladší generace, ze Strážnice i Petrova Zde bych chtěl zejména připomenout paní profesorku Jarmilu Lenzovou, která se s velkým nadšením zapojila do příprav. O to citelněji nás zasáhla tuto neděli zpráva o jejím náhlém úmrtí. Její zapálení pro věc a snaha pomoci celé akci byly příkladem i pro nás ostatní. Ať jí Pán Bůh odmění všechny její práce a snahy! Smutná zpráva o jejím úmrtí zasáhla jistě mnoho našich farníků, protože ona byla člověkem velmi aktivním. Petr: Právě u paní Lenzové jsme se letos 3. ledna sešli na první schůzce přípravného týmu. Kromě nás tam byli ještě Pavla Lžičařová, Laďka Kurucová a Vojta Studénka. Byla to tenkrát taková burza nápadů. Diskutovali jsme nad tím, kde by se měla Noc kostelů odehrávat, a co by se při ní mohlo dít. A pak jsem se sešli ve větším počtu ještě asi třikrát u Pavly Lžičařové v Panské ulici. Našel se dostatečný počet farníků s chutí zapojit se do organizace? Jarek: Ano, postupně jsme se rozdělili tak, aby každý z nás zajišťoval určitou část akce. Je pak už na konkrétním člověkovi, aby si k sobě určil pomocníky podle toho, jak je potřeba. V současné době je do Noci kostelů zapojeno několik desítek osob. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Jak se začal program vyvíjet? Petr: Na prvních schůzkách padaly různé návrhy. Ti z nás, kteří na Noci kostelů už byli, uplatňovali své postřehy. Zejména pro nás byla cenná informace o tom, jaká je vhodná délka jednotlivých vstupů. Vybíraly se nápady na aktivity. Rozhodli jsme se, na kterých místech se budou akce odehrávat, a pak jsme se snažili nasměrovat aktivity do těchto konkrétních prostor. Postupem příprav se ještě vše upřesňovalo. Některé aktivity, se kterými se na začátku počítalo, vypadly a naopak přibyly nové. Tak nás už nenapínejte a prozraďte, na co se máme těšit. Petr: Začínat se bude vpodvečer mší svatou v kostele Panny Marie. Po ní bude slavnostní zahájení. Pak vypukne program. U vchodů kostela bude stát služba, aby příchozím poskytovala informace a instruovala je. Pomocníkem k orientaci budou šipky ukazující možnosti prohlídky. Budou probíhat komentované i soukromé prohlídky kostelů, můžeme se těšit na divadlo, hudební vystoupení, zvonění... Pro zájemce připravujeme poutnický pas kartičku, na které budou informace o objektech, které jsou pro ně k dispozici, a na kterou je možno dostat razítko při návštěvě. Program bude probíhat v obou našich kostelích a kapli sv. Rocha. Ke kostelu sv. Martina se přidává Bílá věž jako zvonicová věž a pak také farní zahrada sv. Martina jako zázemí. Tam budou aktivity Rodinného centra letos je Rok rodiny, takže to bude souznít i se snahami Otce arcibiskupa. Jarek: U sv. Martina bude mít Klára Varsamisová koncert zpěv a klavír, v kapli sv. Rocha bude se svým sborem Renata Petříková a o své zážitky z Afriky se tam rozdělí Martin Neumann. V kostele Panny Marie bude mít varhanní koncert náš pan varhaník Laco Sovič. Petr: Abychom akci trošku odlehčili, bude u sv. Rocha i výstava kreslených křesťanských vtipů, které připravují děti z farnosti. Pro úplně malé děti bude na oratorce u Panny Marie možnost něco si vytvořit. Už nyní probíhá výtvarná soutěž pro děti. Jarek: Také bude probíhat předčítání Bible kdo by měl zájem se zapojit, může se přihlásit u p. Mariána Kuruce. Lidem bude k dispozici Otec Lukáš, aby poskytl možnost duchovního rozhovoru nebo sv. zpovědi. Také bude probíhat výstava liturgických předmětů. V chodbě přilehlé ke kostelu bude pro unavené možnost malého občerstvení, aby bylo posilněno jak tělo, tak duch :-). Tak to je opravdu bohatý program. Petr: Ještě než jsme začínali plánovat, měl jsem představu, že Noc kostelů bude probíhat jen v kostele Panny Marie. Avšak když jsme se poprvé sešli, padaly návrhy udělat ji i např. v zámecké kapli, rozšířit na všechna sakrální místa ve Strážnici. Nakonec jsme se sešli na již uvedeném rozsahu. Kostel Panny Marie bude sloužit jako centrum akce tam bude zahájena, pak se rozšíří do dalších míst a pak se zase před půlnocí vrátí k zakončení zpět do tohoto kostela. Kdybys nebyl v organizačním týmu, co bys chtěl vidět? Jarek: (směje se) Ornáty už jsem viděl, kadidelnici také, divadlo také... Ale doma bych nezůstal. Těším se na tu atmosféru, zda se lidé přijdou podívat. Předpokládám, že věřící přijdou na mši svatou a po ní zůstanou k prohlídce. Ale co nastane, až odejdou? Třeba v devět nebo deset hodin večer? Přijde si někdo projít kostel? Bude mít někdo zájem třeba o varhanní koncert, či si jen tak v tichu posedět v kostele, pomodlit se..? Petr: Mě osobně těší, že je zajištěn i program pro mladé. Bude probíhat v čajovně v kostele sv. Martina. Jinak si myslím, každé místo a každý program budou schopné mne jako návštěvníka oslovit. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Co ti připadá na celé té myšlence Noci kostelů nejzajímavější? Petr: Nejvíc mě zaujalo, že místní společenství si to může dělat tak trošku po svém samozřejmě v rámci rozumných mantinelů. Dále se mi líbí, že se jedná o ekumenickou záležitost, která se netýká jen jedné církve nebo jednoho společenství lidí. Probíhá Noc kostelů všude v jeden konkrétní den nebo si každý volí termín podle sebe? Petr: Pro celou Českou republiku je to v jeden stanovený den. Tentokrát to bude pátek 23. května. Noc kostelů je řízena centrálně po diecézích. Po jejím skončení se ústřední organizační tým sejde, vyhodnotí, předá si zkušenosti a nápady a stanoví datum pro příští rok. Jsme v okolí ojedinělí nebo bude Noc kostelů probíhat i jinde? Jarek: Je zapojeno hodně okolních kostelů např. Moravský Písek, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Bzenec, Vracov, Blatnička. Více podobností se dá najít na Kdyby se teď chtěl někdo připojit a pomoci může? Petr: Svou nabídku může směřovat na někoho z nás dvou nebo na Pavlu Lžičařovou. Tým organizátorů je daleko početnější, takže si už informaci předáme. Hodně pomocných rukou bude potřeba při chystání jednotlivých aktivit. Chtěl bych také povzbudit děti, aby se zapojily do výtvarné soutěže. Zvlášť bychom byli rádi, kdyby farníci přispěli občerstvením. Ohledně finanční otázky tato akce je ze svého principu zdarma, neplatí se žádné vstupy. Samozřejmě ale nějaké finance to bude stát, takže pokud by chtěl někdo přispět na tento účel, šlo by to, ale znovu podotýkám, že Noc kostelů je zdarma. I svou práci všichni organizátoři a dobrovolníci dávají zdarma. S jakými pocity se díváš na akci nyní těsně před její realizaci? Petr: Jsem moc zvědavý a čekám, co se z toho vyklube. Myslím, že to je určitá zkouška farního společenství, ochoty, spolupráce. Baví mě to spolutvořit. Jarek: Věřím, že to dobře dopadne. Je to poprvé, tak uvidíme, jaký bude zájem o tuto akci. Neděláme to pro sebe, ale pro veřejnost. Mám chuť na závěr nějak popřát štěstí oběma organizátorům a napadá mě trojí tfuj, tfuj, tfuj, jak se dělává pro štěstí hercům před vstupem na jeviště. Ale to není této akce důstojné. Kostel se touto nocí nestane jevištěm pro nějakou estrádu. Jemu jen budou otevřeny dveře jako náruč, která zve každého. Přejeme tedy organizátorům, aby do této náruče našlo cestu co nejvíce lidí a aby se tam cítili dobře. S pomocí Boží do toho! -hc- Příspěvky farníků Vzpomínka ke svatořečení papeže Jana Pavla II. foto ar Začátkem roku 1995 byly v naší republice v plném proudu přípravy na velkou událost. Na návštěvu měl přijet Svatý otec, papež Jan Pavel II. Taky s dětmi v náboženství jsme se připravovaly. Svými dobrými skutky děti tvořily dárek. Za vše dobré nalepovaly malý zlatý a žlutý obdélníček na velký bílý papírový kruh a vytvářely tak hostii dobrých skutků. Dvě děti pak byly na katechetickém centru v Olomouci vylosovány, aby předaly hostii Svatému otci. Možná si děti ani neuvědomovaly, jaká jedinečná příležitost někoho z nich čeká. Přišel den D A jedna z vylosovaných, žačka naší čtvrté třídy na ZŠ MK ve Strážnici, Evička Šafaříková byla za družičku ve strážnickém kroji, i když v pláštěnce, i s rodiči za všechny děti olomoucké arcidiecéze předala dar dnes již svatému Janu Pavlu II. AR Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Lidové misie Milí farníci, ráda bych se s Vámi podělila o zážitky ze Strážnických misií. Každý den byl krásný, ale čtvrtek byl pro mě nejsilnější. Po mši svaté nás otec Jiří po skupinkách pozval k oltáři, na němž byla vystavena Nejsvětější svátost. Měli jsme pokleknout, pomodlit se a pronést své prosby. Každá skupinka měla dát zrnko kadidla do kadidelnice. První moje reakce byla obava, kdo mně pomůže vstát, jelikož mám v obou kolenou artrozu. Naštěstí seděl vedle mne můj synovec, a tak jsem ho poprosila, kdybych nemohla vstát, jestli mně pomůže. Dopadlo to jinak, než jsem předpokládala. Vůbec nevím, jak se to stalo. Naráz jsem klečela před oltářem a po krátké chvilce jsem bez problému vstala a dala kadidlo do kadidelnice. Pak následoval velmi silný zážitek, který se nedá popsat. Stalo se mně to už víckrát při různých příležitostech. Ráda bych Vám řekla, co mně pomáhá po duševní stránce. Ráno po probuzení poděkuji, že jsem se vzbudila a první modlitba je tato: Otevři Bože má ústa, ať chválím tvé jméno, očist mé srdce a zbav mě povrchních, špatných a nevhodných myšlenek. Dej světlo mému rozumu a sílu mé vůli, ať se modlím důstojně, pozorně a zbožně, abych u tebe dosáhla vyslyšení. Skrze Krista našeho Pána. Co mně pomáhá po fyzické a psychické stránce, Pane, Ty to dobře víš. Za to Ti moc děkuji. Chtěla bych touto cestou z celého srdce poděkovat našim otcům - Otci Lukášovi i Otci Jackovi za to, co pro nás všechny dělají. Též Panně Marii Strážnické, u jejíhož putovního obrazu se naše rodina setkávala celý týden. Byla jsem ráda, že s námi byla i ve Spolkovém domě, při oslavě narozenin mého manžela. Děkuji Panno Maria, že jsi byla s námi. Děkuji Nejsvětější Trojici a Panně Marii za dar víry a milosti, které se mně dostalo. Vaše vděčná farnice A.M. Informace Příprava před prvním svatým přijímáním ve Strážnici: Nácvik: 9. 5., a vždy v 17 hod., v kostele Panny Marie. Oslavy 1. svatého přijímání ve Strážnici: 1. svatá zpověď v sobotu od 9 hod.; 1. svaté přijímání v neděli : 10 hod. sraz před farou, hod. mše svatá a v 15 hod. odpolední pobožnost. Příprava před svátostí biřmování ve Strážnici: Nácvik: a , vždy v hod., v kostele Panny Marie. Příležitost ke zpovědi před biřmováním v pátek po večerní mši svaté Svátost biřmování bude v sobotu v 10 hod. (sraz v kostele v 9.30 hod.). Prázdninový rozpis bohoslužeb bude platit od pondělí , ale už dnes jej zveřejňujeme z důvodu přijímání úmyslů na dobu prázdnin: neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice 7.30* 18.30** sv.martin Petrov Radějov * na pátek nebudeme brát úmysly mše bude rezervovaná jako zádušní ; ** nedělní mše sv. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 Farní kalendář rok na 2014 (od května úpravy/aktualizace): Rok rodiny a 230. výročí založení piaristické farnosti Panny Marie. 1.května (čtvrtek) Pouť k ostatkům Jana Pavla II. díkuvzdání za jeho svatořečení 5.května (pondělí) Adorační den farnosti P. Mari 10.května (sobota) Arcidiecézní pouť ke svatému Janu Sarkanderovi v Olomouci a vyznamenání zasloužilých farníků 11.května (neděle) 1. svaté přijímání v Petrově 13.května (úterý) první letošní Fatimský večer v Petrově (ve Strážnici nebude mše svatá) 18.května (neděle) 1. svaté přijímání ve Strážnici 23.května (pátek) Noc kostelů ve Strážnici 31.května (sobota) Svátost biřmování 7.června (sobota) Adorační den u sv. Martina 13.června (pátek) Fatimský večer v Petrově (ve Strážnici nebude mše sv.) 19.června (čtvrtek) Boží Tělo průvod v Petrově a ve Strážnici 28.června (sobota) MFF Strážnice koncert u P. Marie 30.června (pondělí) začne prázdninový rozpis mší svatých (do pondělí 1.září) 2.července (středa) Adorační den u svatého Václava v Petrově 5.července (sobota) Cyrilometodějská pouť v Radějově 12.července (sobota) - Pouť veselského děkanátu na Velehrad 13.července (neděle) Fatimský večer v Petrově 13.srpna (středa) Fatimský večer v Petrově srpna (pátek neděle) Strážnická pouť a doprovodný program 24.srpna (neděle) Slavnost svatého Josefa Kalasanského a dožínková mše svatá ve Strážnici 13.září (sobota) Fatimský večer v Petrově 14.září (neděle) Farní pouť na Blatnickou horu 28.září (neděle) Svatováclavské hody v Petrově 13.října (pondělí) poslední letošní Fatimský večer v Petrově 22.října (středa) Svátek svatého Jana Pavla II. podzimní pouť k jeho ostatkům u Panny.Marie 2.listopadu (neděle) Dušičkové mše svaté a pobožnosti na hřbitovech ve Strážnici a v Petrově 9.listopadu (neděle) Svatomartinské hody ve Strážnici 23.listopadu (neděle) Slavnost Ježíše Krista Krále obnova ministrantských a akolytských slibů 30.listopadu (neděle) začátek adventu a žehnání adventních věnců Chceš se stát novým členem Matice Svatohostýnské a nevíš jak? Je to jednoduché, vzadu v kostele jsou přihlášky. Jednu si vezmi, vyplň potřebné údaje a odevzdej buď paní kostelnici nebo svému důvěrníkovi ve farnosti a ten se o vše ostatní postará. Matice Svatohostýnská vítá všechny další zájemce a je určena všem. Důvěrník Zdeňka Nováková, Růžová 284 Strážnice Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Důležité!!! Drazí přívrženci ministrování a služby u oltáře, dovolujeme si Vám touto cestou oznámit radostnou novinu, a to, že ve dnech na chatě Kobylisa v Karolince, v krásném kraji valašském, se uskuteční dlouho očekávaný Ministrantský tábor. Letos se vydáme do Maury okupovaných Španěl. Už nyní se můžete předběžně hlásit v zákristii. Bereme všechny ministranty a budoucí ministranty od 6 do 14 let. Proč jet na tábor? -Protože na našem táboře Vás čekají jen vybrané speciality od předního strážnického kuchaře. -Protože náš tábor tolik nestojí (1000,-) -Protože u nás nebude chybět ani duchovní program -Protože je to čistě "pánská jízda" -Protože náš tábor je fakt dobrý Už nyní se těšíme na všechny, kteří pojedou. Vedoucí Poděkování paní učitelkám z křesťanských tříd Mateřské školy "Dítě je nepopsaná kniha, která nemůže za to, co jí tam kdo napíše." S blížícím se koncem školního roku chceme touto cestou poděkovat paní učitelkám z křesťanských tříd v Mateřské škole Strážnice za to, s jakou láskou, trpělivostí a moudrostí se věnují našim dětem. Vidíme, že jejich zásluhou bylo na čisté stránky dušiček našich dětí vepsáno mnoho dobrého. Paní učitelkám přejeme hodně radosti z krásné práce a také pevné zdraví. S vděčností pamatujeme na paní Prudičovou, která se před léty o zřízení křesťanského oddělení ve školce zasadila. Také jí přejeme Boží požehnání, pokojné dny a dobré zdraví. Rodiče dětí Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí dvě knihy, které se umístily v literární anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha 2013 mezi deseti nejlepšími. I zvíře mělo více útrpnosti než člověk Stanislava Vodičková Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. Ve svých vzpomínkách barvitě i s humorným nadhledem líčí svůj boj s totalitní mocí a podává svědectví o utrpení i odvaze mnoha nevinných lidí. Tichá srdce Alena Ježková Průvodce po klášterech pro začátečníky. Tak by se dala shrnout práce autorky, která se dosud věnovala hlavně psaní pro děti. Ježková přiznává, že po klášterech začala jezdit v době, kdy o nich vlastně nic nevěděla. Všechno pro ni bylo nové a zajímavé. Může si v takovém přístupu najít něco svého i křesťan, který to všechno už ví? Kupodivu může. Jednak všechno neví, a hlavně: okouzlený pohled autorky může jeho zkušenost okysličit. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: Pondělí a Středa 9,30-11,00 Úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 9 - Šašinková M. Sobota skupina č Tomečková K. Sobota skupina č Kurucová L. Sobota skupina č. 1 - Adamcová M. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 4 J. Cábová skupina č. 5 M. Můčková skupina č. 6 p. Vavříková skupina č. 7 I. Příkazská Vždy v sobotu v 8 hod. Zvoňte na faře. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 Program Noci kostelů ve Strážnici Kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00-18:45 Mše svatá a májová pobožnost za doprovodu mládežnické scholy 18:45-18:50 Úvodní slovo a informace o akci 18:50-19:00 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Naše farnost 19:00-19:05 Zvonění strážnických zvonů 19:15 Taje a zákoutí chrámu prohlídka kostela pro děti 19:15-23:00 Občerstvení pro duši i tělo (malé občerstvení v boční lodi kostela) 19:15-22:00 Ora et labora (dílna pro děti na oratoři kostela) 19:15-23:00 Klenotnice kostela (výstava kostelního mobiliáře v 1. patře kostela) 19:15-22:30 Ze života farnosti (výstava fotek, kronik a dokumentů na chodbě kostela) 20:00 Zacheus (dětské divadelní představení na biblické téma) 20:30 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 21:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 22:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 22:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 23:00 Komentovaná prohlídka kostela 23:30 Adorace, ztišení, meditace 23:55 Modlitba za město s požehnáním 24:00 Závěr - zavření dveří kostela Kostel sv. Martina s městskou věží a farní zahradou 19:00 Otevření kostela pro veřejnost 19:00-22:00 Program pro rodiny s dětmi v Zahradě u sv. Martina 19:15-20:00 Možnost duchovního rozhovoru a zpovědi 19:15-20:00 Ticho kostela promlouvá (volná, nekomentovaná prohlídka kostela) 19:15-22:00 Dotkni se zvonů prohlídka městské věže s kostelními zvony 20:00-22:00 Program pro mládež v Čajce 20:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Nejkrásnější AVE - hudební vystoupení Barbory Kašpárkové (soprán) a Kláry Varsamisové (klavír) 21:30 Komentovaná prohlídka kostela 22:15 Duchovní ztišení (čtení úryvků z Písma) 22:45 Modlitby mladých 23:00 Závěr - zavření dveří kostela Kaple sv. Rocha 19:00 Otevření kaple pro veřejnost 19:15-22:30 Slovo mají děti (výstavy výtvarných prací dětí) 19:15-20:00 Volná nekomentovaná prohlídka kaple 20:00 Komentovaná prohlídka kaple 20:30 Audiovizuální pásmo Na misiích v Africe (fotky, filmy, klipy) 21:00 Komentovaná prohlídka kaple 21:45-22:15 Komorní pěvecký sbor Lila (výběr gospelové a duchovní hudby) 22:15 Ticho kaple promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka) 22:45 Ztišení, meditace 23:00 Závěr - zavření dveří kaple Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK: středa,pátek 9 12 hod. ODPOLEDNÍ KLUBovna středa hod. PŘÍPRAVA K PORODU středa 17 hod. (aktuálně na facebooku a weburc) Vzhledem k příznivému počasí je k dispozici ZAHRADA U SV. MARTINA. Prostor Zahrady u sv.martina přednostně slouží rodinám s malými dětmi /herní prvky jsou určeny pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, mimo kuželky a některé z houpaček./ PROSÍME respektujte řád zahrady, aby mohla plnit daný účel. Děkujeme! ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK VE SPOLUPRÁCI S ORLEM STRÁŽNICE neděle od 15 hod. Zahrada u svatého Martina, za nepříznivého počasí v prostorách orelské tělocvičny. NOC KOSTELŮ pátek od hod. na Zahradě u sv.martina /program pro rodinytáborákové pozpívání,videoprojekce z rodinného prostředí,stolní hry / PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ -neděle 1. června od 15 h. na Zahradě u sv.martina LETNÍ TÁBORY: HOBIT /pro kluky 7-14let/ termín: HOBIT/pro holky7-14let/ termín /ceny1500kč/ Kontakt: www,straznice.dcpr.cz mob O ROKU RODINY. Určitě téměř každý z nás zaregistroval informaci o tom,že letošní rok je vyhlášený Rokem rodiny.slyšíme o tom v mediích,čteme v tisku nebo slyšíme od kněží z ambonu. Máme biskupy,kterým záleží na zdravých křesťanských rodinách.náš otec arcibiskup Jan nám píše krásné dopisy, ve kterých se tohoto tématu dotýká.je to pro nás velký a vůbec ne samozřejmý dar od duchovního otce naší arcidiecéze. V prvním dopise na začátku adventu k nám zaznívá výzva k vytváření nových kroků ve společné modlitbě. O Vánocích je to výzva ke cvičení vzájemné lásky a pak krásně navazující téma listu v době postní o odpuštění, o uzdravení chyb,které zranily vzájemné vztahy v rodinách i povzbuzení k přijetí svátosti smíření. Poslední,velikonoční výzva otce arcibiskupa Jana krásně koresponduje s velikonoční radostí oslavy zmrtvýchvstání Krista a sice, abychom se stali hlasateli radostné zprávy především ve svých rodinách,ale i všude tam,kde žijeme,pohybujeme se a jsme! Otec arcibiskup je tedy autorem těchto vzácných listů. Adresátem jsme my,rodiny jeho diecéze! Určitě by mu udělalo radost,kdybychom mu odepsali. Jak se nám daří nebo třeba i nedaří uvádět jeho rady do života.taková zpětná vazba je určitě potřebná a i motivující k jeho roli,roli otce nemalé arcidiecézní rodiny. Otvírejme jeho dopisy, pročítejme si je, pokusme se podle nich žít a taky odepisujme! B.Bučková,pastorační asistent CPR Olomouc Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Poděkování za Postní almužnu Na Květnou neděli byla ukončena v pořadí již šestá Postní almužna. Farníci, kteří se ztotožnili s myšlenkou a posláním Postní almužny, odkládali v postní době do přinesených schránek peníze, které svým půstem ušetřili. Částka, která byla takto vybrána ve Strážnici, činí celkem Kč a Postní almužna v Petrově činila Kč. Spolu s okolními farnostmi Radějov, Sudoměřice a Rohatec bylo vybráno Kč. Dárci Postní almužny měli možnost formou ankety navrhnout rozdělení výtěžku na jednotlivé účely. Z celkem 184 odevzdaných schránek byla anketa vyplněna u 156 schránek. Z odevzdaných hlasů bylo 47 pro využití dle rozhodnutí Charity, 37 pro lidi těžce nemocné a postižené, 18 pro matky s dětmi v tísni, 8 pro činnost farností pro lidi v nouzi, 8 pro lidi bez domova, 11 pro pomoc rodinám, 15 pro humanitární pomoc, 9 pro seniory a pro jiné využití byly 3 hlasy - z toho 2 hlasy pro opravu kostela a jeden hlas pro pomoc opuštěným dětem. Využití tohoto výtěžku bude provedeno s přihlédnutím k výsledkům této ankety a po schválení Radou charity a pana děkana. Děkujeme tímto všem, kteří do Postní almužny přispěli a organizačně ji zajistili. Dopis od ambasadora v Libanonu V závěru uplynulého roku organizovala veselská Charita sbírku Kapka pomoci nejmenším v Libanonu a do této sbírky přispěli prostřednictvím kasičky ve strážnické Charitě i občané našeho města. Organizátorům sbírky nyní přišel dopis od Svatopluka Čumby, ambasadora v Bejrůtu, v němž děkuje všem dárcům a sděluje, že z celkového výtěžku sbírky ve výši 155 tis. Kč byly zakoupeny základní potraviny a hygienické potřeby. Z nich pak bylo vytvořeno 150 balíků a tyto byly dne 25. ledna 2014 předány v šesti libanonských vesnicích rodinám uprchlíků s dětmi. Rádi tímto poděkování pana ambasadora vyřizujeme. BENEFIČNÍ DIVADLO VII. HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY S NÁZVEM: ZABIJAČKA ھ v sobotu v 18 hodin. ھ Poslední místa na přístavkách! = židle z boku sedadel Poslední vstupenky možno zakoupit stále v prodejně Charity Strážnice. Děkujeme za Vaši účast, kterou podpoříte tentokrát zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Milé děti, splněný úkol přineste paní kostelnici na první květnovou dětskou mši sv. k losování :-) Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV 29. 3. 6. 4. 2014 K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015

Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., 7 a 8/ 2015 Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice 7.30 18.30 18.30 P. Marie 10.30 Strážnice

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 Duchovní slovo Každý z nás nějak plánuje (nebo už má naplánované) prázdninové měsíce. Dovolená, rodinný výlet, tábor pro děti apod. Každý z nás má právo na

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014 U maminky na klíně - Maminko, prodala bys mě za milion? - To víš, že ne! - A za deset milionů? - Také ne! - A za sto milionů? - Ani milion milionů by nestačilo!

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich

Více

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více