ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro Aguado slova, která si dnes připomínáme: Drazí bratři a sestry, srdečně vás pozdravuji svým jménem a jménem celého našeho řádu. My piaristé jsme ve Vašem městě a v této farnosti dlouhou dobu. Vaše farnost a město mají své místo v srdcích piaristů a také cítím, že piaristé mají své místo ve Vašich srdcích. Oslavujete 230. výročí existence této farnosti a tak Vám všem chci poblahopřát, ale především Vám chci říci, abyste nadále s Boží pomocí- budovali křesťanské společenství. Při této příležitosti bych chtěl zdůraznit dvě věci: Za prvé připomenout výzvu papeže Františka, aby se všichni křesťané opět zapojili do díla nové evangelizace. Důrazně nás povzbuzuje k hlubšímu prožívání víry, protože pouze takto se můžete stát vědomými svědky Krista. Přeji Vám, abyste s radostí žili svou víru a budovali lepší farnost a lepší společnost. Za druhé - přišel jsem mezi Vás jménem celého piaristického řádu. Ujišťuji Vás, že jsme Vám zavázáni a také Vám chci poděkovat za Vaši ochotu a vstřícnost. Chci poděkovat za Vaše modlitby za řád, zvlášť za bratry piaristy, kteří pracují v této farnosti. Závěrem připomínám, co je pro nás - piaristy- velmi důležité. Šťastná budoucnost dětí a mládeže je základní myšlenkou našeho otce svatého Josefa Kalasanského. Chtěl bych a přeji si, aby vaše farnost byla vstřícným a domácím prostředím pro děti a mládež, aby mladí lidé tady, v této farnosti, mohli s radostí poznávat Boha. Marie, naše Matka, ať chrání Vás a Vaše modlitby. Dobrý Bůh ať Vám žehná. Děkuji! Kněžské výročí Otce Jacka Letos v květnu Otec Jacek (radějovský farář a náš kaplan) slaví 10. výročí kněžského svěcení. Jménem celé naší farní rodiny Ti, Jacku, děkuji za Tvoji službu a přeji hodně Božího požehnání, síly, vytrvalosti, zdraví a radosti v kněžském povolání. A Vás všechny si dovoluji pozvat na slavnostní mši svatou, při které Otec Jacek poděkuje P. Bohu za dar kněžského povolání. Mše svatá se bude konat v sobotu 10. května v 11 hodin v kostele v Radějově. O. Lukáš Milý Otče Jacku, spisovatel Robert Fulghum jednou řekl: Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí. Platí to i pro Vás. A navíc - Vy nám skrze své kněžství přinášíte do života samotného Boha. Ať Vám za to Pán žehná! Děkují farníci Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Společenská kronika Vzpomínáme " Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel, pod křížem jsem pokoj našel." 17. května uplyne 55 let od úmrtí P. Otty Tichého, administrátora farnosti Panny Marie a rektora Piaristické koleje ve Strážnici. Působil u nás, kromě jednoho roku, který prožil v násilné internaci, celý svůj kněžský život. Zemřel ve věku 81 let. Zaslouží si nejen naši vzpomínku, ale hlavně naši modlitbu. Pane, dopřej mu radosti z věčného života. Úmysly apoštolátu modlitby květen 2014 Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru. Evangelizační: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem. Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti. Rozhovor o připravované Noci kostelů Milí farníci, snad jste už zaznamenali, že v květnu proběhne ve Strážnici poprvé akce s názvem Noc kostelů. Pokud jste se jí už někdy zúčastnili v jiném městě, je Vám jasné, že se ten večer otevřou kostely pro veřejnost, a že v nich bude až do půlnoci živo. Co přesně se však bude odehrávat, zatím vědí jen ti z nás, kteří se zapojili do příprav. Protože my ostatní jsme zvědaví, poprosili jsme dva z organizátorů, Petra Tomečka a Jaromíra Kyše, aby nám umožnili poodhrnout oponu a nahlédnout do příprav. Nejdříve jednoho z vás poprosím o vysvětlení, co to je Noc kostelů. Jarek: Je to jedna předem stanovená noc, v níž jsou otevřené kostely pro lidi z široké veřejnosti. Tento nápad vznikl před deseti lety ve Vídni. V roce 2009 se do Noci kostelů zapojily i kostely a modlitebny na několika místech v České republice. Postupně se rozšířila natolik, že se letos v ČR takto otevře lidem více než 1000 kostelů a modliteben. Tedy pro koho přesně je Noc kostelů určena? Petr: Je to nízkoprahová akce tedy určená nejširší veřejnosti, ne pouze úzké skupině lidí. Můžeme se na ni dívat jako na pozvánku pro lidi, kteří se chtějí podívat do kostela, seznámit se s jeho prostředím, i když nejsou věřící nebo se neúčastní života žádné církve. Tito lidé nemusí mít obavu, že nebudou přesně vědět, jak se mají v kostele chovat nebo se nebudou muset účastnit náboženských aktivit, na které nejsou vnitřně připraveni. Je to čas, kdy člověk může přijít do kostela beze strachu, že nebude umět zareagovat na to, co tam probíhá. Často právě tato obava člověka odrazuje. Může dát něco Noc kostelů i věřícím, kteří už svůj kostel znají? Jarek: Samozřejmě. Vždyť kostel je kus našeho osobního života. Navíc - i když naše kostely známe, protože tam často jsme, přesto jsou zákoutí, do kterých běžně nechodíme. Mimoto během Noci kostelů poběží krásný kulturní program a výstavy předmětů, k nimž se vážou naše osobní prožitky, vzpomínky... Jsem přesvědčen, že si každý přijde na své. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 Zažili jste už Noc kostelů na vlastní kůži? Jarek: Já jsem se zúčastnil Noci kostelů v Ostravě, když jsem tam studoval na vysoké škole. Prošel jsem tam pět kostelů. Hodně mě to zaujalo. V každém kostele byly jiné možnosti. Někde byla možnost si projít kostel s průvodcem, jinde zpřístupnili věž, byl tam program pro děti, ukázky ornátů, kalichů... Měl jsi pocit, že lidé měli zájem? Jarek: Ano, měli. Prohlíželi si vystavené věci, ptali se, co to je, na co to slouží. Myslím, že to bylo pro všechny zajímavé. Jak pro lidi, kteří kostelní prostředí neznají, tak i pro ty, kteří se běžně účastní náboženského života. Petr: Já jsem se sice osobně žádné Noci kostelů v předchozích letech nezúčastnil, ovšem zaujalo mě vyprávění několika lidí, kteří tam byli. Připadalo mi to jako velice zajímavá myšlenka. Petře, byl jsi ty tím motorem, který ve Strážnici Noc kostelů rozjel? Petr: Motorů bylo a je díky Bohu víc. Už dříve se mezi farníky mluvilo o tom, že bychom se do Noci kostelů mohli pustit. Před dvěma lety jsem byl známými vybízen, abych se ujal organizace. Tenkrát jsem to ale z časových důvodů odmítl. Avšak loni na podzim jsem si říkal, že se mi zdá, že mám trošku volného času což se ukázalo jako bláhová představa. Že bych tedy mohl pomoct k tomu, aby tato akce ve Strážnici vznikla. Zašel jsem za Otcem Lukášem, to bylo rozhodující. Mluvili jsme spolu, vyprávěl jsem mu, jak jsem to prožíval já, když jsem poprvé přišel do kostela jako dospělý člověk. Vysvětloval jsem, že pro mě bylo zpočátku dost těžké do kostela na bohoslužby přijít. Pro člověka, který do kostela vůbec nechodí, může působit kostel jako neznámý prostor, např. jako když jdeš k někomu do bytu. Cítíš se tam nesvůj a myslíš si, že všichni, kdo tam jsou, jsou jakoby doma, ale ty ne ty jsi cizí. A tak je to zpočátku těžké. I proto, že netušíš, jaká bude reakce těch druhých. Co na to Otec Lukáš? Petr: Navrhl mi, ať spolu s ostatními připravím nějakou osnovu akce, jak by mohla probíhat. Dal jsem tedy do Na cestu krátkou zprávičku, že se bude připravovat Noc kostelů, a že kdo by chtěl pomoci, ať se přihlásí. Velice mě potěšilo, když se lidé začali hlásit. Byli to jak starší farníci, tak i střední a mladší generace, ze Strážnice i Petrova Zde bych chtěl zejména připomenout paní profesorku Jarmilu Lenzovou, která se s velkým nadšením zapojila do příprav. O to citelněji nás zasáhla tuto neděli zpráva o jejím náhlém úmrtí. Její zapálení pro věc a snaha pomoci celé akci byly příkladem i pro nás ostatní. Ať jí Pán Bůh odmění všechny její práce a snahy! Smutná zpráva o jejím úmrtí zasáhla jistě mnoho našich farníků, protože ona byla člověkem velmi aktivním. Petr: Právě u paní Lenzové jsme se letos 3. ledna sešli na první schůzce přípravného týmu. Kromě nás tam byli ještě Pavla Lžičařová, Laďka Kurucová a Vojta Studénka. Byla to tenkrát taková burza nápadů. Diskutovali jsme nad tím, kde by se měla Noc kostelů odehrávat, a co by se při ní mohlo dít. A pak jsem se sešli ve větším počtu ještě asi třikrát u Pavly Lžičařové v Panské ulici. Našel se dostatečný počet farníků s chutí zapojit se do organizace? Jarek: Ano, postupně jsme se rozdělili tak, aby každý z nás zajišťoval určitou část akce. Je pak už na konkrétním člověkovi, aby si k sobě určil pomocníky podle toho, jak je potřeba. V současné době je do Noci kostelů zapojeno několik desítek osob. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Jak se začal program vyvíjet? Petr: Na prvních schůzkách padaly různé návrhy. Ti z nás, kteří na Noci kostelů už byli, uplatňovali své postřehy. Zejména pro nás byla cenná informace o tom, jaká je vhodná délka jednotlivých vstupů. Vybíraly se nápady na aktivity. Rozhodli jsme se, na kterých místech se budou akce odehrávat, a pak jsme se snažili nasměrovat aktivity do těchto konkrétních prostor. Postupem příprav se ještě vše upřesňovalo. Některé aktivity, se kterými se na začátku počítalo, vypadly a naopak přibyly nové. Tak nás už nenapínejte a prozraďte, na co se máme těšit. Petr: Začínat se bude vpodvečer mší svatou v kostele Panny Marie. Po ní bude slavnostní zahájení. Pak vypukne program. U vchodů kostela bude stát služba, aby příchozím poskytovala informace a instruovala je. Pomocníkem k orientaci budou šipky ukazující možnosti prohlídky. Budou probíhat komentované i soukromé prohlídky kostelů, můžeme se těšit na divadlo, hudební vystoupení, zvonění... Pro zájemce připravujeme poutnický pas kartičku, na které budou informace o objektech, které jsou pro ně k dispozici, a na kterou je možno dostat razítko při návštěvě. Program bude probíhat v obou našich kostelích a kapli sv. Rocha. Ke kostelu sv. Martina se přidává Bílá věž jako zvonicová věž a pak také farní zahrada sv. Martina jako zázemí. Tam budou aktivity Rodinného centra letos je Rok rodiny, takže to bude souznít i se snahami Otce arcibiskupa. Jarek: U sv. Martina bude mít Klára Varsamisová koncert zpěv a klavír, v kapli sv. Rocha bude se svým sborem Renata Petříková a o své zážitky z Afriky se tam rozdělí Martin Neumann. V kostele Panny Marie bude mít varhanní koncert náš pan varhaník Laco Sovič. Petr: Abychom akci trošku odlehčili, bude u sv. Rocha i výstava kreslených křesťanských vtipů, které připravují děti z farnosti. Pro úplně malé děti bude na oratorce u Panny Marie možnost něco si vytvořit. Už nyní probíhá výtvarná soutěž pro děti. Jarek: Také bude probíhat předčítání Bible kdo by měl zájem se zapojit, může se přihlásit u p. Mariána Kuruce. Lidem bude k dispozici Otec Lukáš, aby poskytl možnost duchovního rozhovoru nebo sv. zpovědi. Také bude probíhat výstava liturgických předmětů. V chodbě přilehlé ke kostelu bude pro unavené možnost malého občerstvení, aby bylo posilněno jak tělo, tak duch :-). Tak to je opravdu bohatý program. Petr: Ještě než jsme začínali plánovat, měl jsem představu, že Noc kostelů bude probíhat jen v kostele Panny Marie. Avšak když jsme se poprvé sešli, padaly návrhy udělat ji i např. v zámecké kapli, rozšířit na všechna sakrální místa ve Strážnici. Nakonec jsme se sešli na již uvedeném rozsahu. Kostel Panny Marie bude sloužit jako centrum akce tam bude zahájena, pak se rozšíří do dalších míst a pak se zase před půlnocí vrátí k zakončení zpět do tohoto kostela. Kdybys nebyl v organizačním týmu, co bys chtěl vidět? Jarek: (směje se) Ornáty už jsem viděl, kadidelnici také, divadlo také... Ale doma bych nezůstal. Těším se na tu atmosféru, zda se lidé přijdou podívat. Předpokládám, že věřící přijdou na mši svatou a po ní zůstanou k prohlídce. Ale co nastane, až odejdou? Třeba v devět nebo deset hodin večer? Přijde si někdo projít kostel? Bude mít někdo zájem třeba o varhanní koncert, či si jen tak v tichu posedět v kostele, pomodlit se..? Petr: Mě osobně těší, že je zajištěn i program pro mladé. Bude probíhat v čajovně v kostele sv. Martina. Jinak si myslím, každé místo a každý program budou schopné mne jako návštěvníka oslovit. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Co ti připadá na celé té myšlence Noci kostelů nejzajímavější? Petr: Nejvíc mě zaujalo, že místní společenství si to může dělat tak trošku po svém samozřejmě v rámci rozumných mantinelů. Dále se mi líbí, že se jedná o ekumenickou záležitost, která se netýká jen jedné církve nebo jednoho společenství lidí. Probíhá Noc kostelů všude v jeden konkrétní den nebo si každý volí termín podle sebe? Petr: Pro celou Českou republiku je to v jeden stanovený den. Tentokrát to bude pátek 23. května. Noc kostelů je řízena centrálně po diecézích. Po jejím skončení se ústřední organizační tým sejde, vyhodnotí, předá si zkušenosti a nápady a stanoví datum pro příští rok. Jsme v okolí ojedinělí nebo bude Noc kostelů probíhat i jinde? Jarek: Je zapojeno hodně okolních kostelů např. Moravský Písek, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Bzenec, Vracov, Blatnička. Více podobností se dá najít na Kdyby se teď chtěl někdo připojit a pomoci může? Petr: Svou nabídku může směřovat na někoho z nás dvou nebo na Pavlu Lžičařovou. Tým organizátorů je daleko početnější, takže si už informaci předáme. Hodně pomocných rukou bude potřeba při chystání jednotlivých aktivit. Chtěl bych také povzbudit děti, aby se zapojily do výtvarné soutěže. Zvlášť bychom byli rádi, kdyby farníci přispěli občerstvením. Ohledně finanční otázky tato akce je ze svého principu zdarma, neplatí se žádné vstupy. Samozřejmě ale nějaké finance to bude stát, takže pokud by chtěl někdo přispět na tento účel, šlo by to, ale znovu podotýkám, že Noc kostelů je zdarma. I svou práci všichni organizátoři a dobrovolníci dávají zdarma. S jakými pocity se díváš na akci nyní těsně před její realizaci? Petr: Jsem moc zvědavý a čekám, co se z toho vyklube. Myslím, že to je určitá zkouška farního společenství, ochoty, spolupráce. Baví mě to spolutvořit. Jarek: Věřím, že to dobře dopadne. Je to poprvé, tak uvidíme, jaký bude zájem o tuto akci. Neděláme to pro sebe, ale pro veřejnost. Mám chuť na závěr nějak popřát štěstí oběma organizátorům a napadá mě trojí tfuj, tfuj, tfuj, jak se dělává pro štěstí hercům před vstupem na jeviště. Ale to není této akce důstojné. Kostel se touto nocí nestane jevištěm pro nějakou estrádu. Jemu jen budou otevřeny dveře jako náruč, která zve každého. Přejeme tedy organizátorům, aby do této náruče našlo cestu co nejvíce lidí a aby se tam cítili dobře. S pomocí Boží do toho! -hc- Příspěvky farníků Vzpomínka ke svatořečení papeže Jana Pavla II. foto ar Začátkem roku 1995 byly v naší republice v plném proudu přípravy na velkou událost. Na návštěvu měl přijet Svatý otec, papež Jan Pavel II. Taky s dětmi v náboženství jsme se připravovaly. Svými dobrými skutky děti tvořily dárek. Za vše dobré nalepovaly malý zlatý a žlutý obdélníček na velký bílý papírový kruh a vytvářely tak hostii dobrých skutků. Dvě děti pak byly na katechetickém centru v Olomouci vylosovány, aby předaly hostii Svatému otci. Možná si děti ani neuvědomovaly, jaká jedinečná příležitost někoho z nich čeká. Přišel den D A jedna z vylosovaných, žačka naší čtvrté třídy na ZŠ MK ve Strážnici, Evička Šafaříková byla za družičku ve strážnickém kroji, i když v pláštěnce, i s rodiči za všechny děti olomoucké arcidiecéze předala dar dnes již svatému Janu Pavlu II. AR Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Lidové misie Milí farníci, ráda bych se s Vámi podělila o zážitky ze Strážnických misií. Každý den byl krásný, ale čtvrtek byl pro mě nejsilnější. Po mši svaté nás otec Jiří po skupinkách pozval k oltáři, na němž byla vystavena Nejsvětější svátost. Měli jsme pokleknout, pomodlit se a pronést své prosby. Každá skupinka měla dát zrnko kadidla do kadidelnice. První moje reakce byla obava, kdo mně pomůže vstát, jelikož mám v obou kolenou artrozu. Naštěstí seděl vedle mne můj synovec, a tak jsem ho poprosila, kdybych nemohla vstát, jestli mně pomůže. Dopadlo to jinak, než jsem předpokládala. Vůbec nevím, jak se to stalo. Naráz jsem klečela před oltářem a po krátké chvilce jsem bez problému vstala a dala kadidlo do kadidelnice. Pak následoval velmi silný zážitek, který se nedá popsat. Stalo se mně to už víckrát při různých příležitostech. Ráda bych Vám řekla, co mně pomáhá po duševní stránce. Ráno po probuzení poděkuji, že jsem se vzbudila a první modlitba je tato: Otevři Bože má ústa, ať chválím tvé jméno, očist mé srdce a zbav mě povrchních, špatných a nevhodných myšlenek. Dej světlo mému rozumu a sílu mé vůli, ať se modlím důstojně, pozorně a zbožně, abych u tebe dosáhla vyslyšení. Skrze Krista našeho Pána. Co mně pomáhá po fyzické a psychické stránce, Pane, Ty to dobře víš. Za to Ti moc děkuji. Chtěla bych touto cestou z celého srdce poděkovat našim otcům - Otci Lukášovi i Otci Jackovi za to, co pro nás všechny dělají. Též Panně Marii Strážnické, u jejíhož putovního obrazu se naše rodina setkávala celý týden. Byla jsem ráda, že s námi byla i ve Spolkovém domě, při oslavě narozenin mého manžela. Děkuji Panno Maria, že jsi byla s námi. Děkuji Nejsvětější Trojici a Panně Marii za dar víry a milosti, které se mně dostalo. Vaše vděčná farnice A.M. Informace Příprava před prvním svatým přijímáním ve Strážnici: Nácvik: 9. 5., a vždy v 17 hod., v kostele Panny Marie. Oslavy 1. svatého přijímání ve Strážnici: 1. svatá zpověď v sobotu od 9 hod.; 1. svaté přijímání v neděli : 10 hod. sraz před farou, hod. mše svatá a v 15 hod. odpolední pobožnost. Příprava před svátostí biřmování ve Strážnici: Nácvik: a , vždy v hod., v kostele Panny Marie. Příležitost ke zpovědi před biřmováním v pátek po večerní mši svaté Svátost biřmování bude v sobotu v 10 hod. (sraz v kostele v 9.30 hod.). Prázdninový rozpis bohoslužeb bude platit od pondělí , ale už dnes jej zveřejňujeme z důvodu přijímání úmyslů na dobu prázdnin: neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice 7.30* 18.30** sv.martin Petrov Radějov * na pátek nebudeme brát úmysly mše bude rezervovaná jako zádušní ; ** nedělní mše sv. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 Farní kalendář rok na 2014 (od května úpravy/aktualizace): Rok rodiny a 230. výročí založení piaristické farnosti Panny Marie. 1.května (čtvrtek) Pouť k ostatkům Jana Pavla II. díkuvzdání za jeho svatořečení 5.května (pondělí) Adorační den farnosti P. Mari 10.května (sobota) Arcidiecézní pouť ke svatému Janu Sarkanderovi v Olomouci a vyznamenání zasloužilých farníků 11.května (neděle) 1. svaté přijímání v Petrově 13.května (úterý) první letošní Fatimský večer v Petrově (ve Strážnici nebude mše svatá) 18.května (neděle) 1. svaté přijímání ve Strážnici 23.května (pátek) Noc kostelů ve Strážnici 31.května (sobota) Svátost biřmování 7.června (sobota) Adorační den u sv. Martina 13.června (pátek) Fatimský večer v Petrově (ve Strážnici nebude mše sv.) 19.června (čtvrtek) Boží Tělo průvod v Petrově a ve Strážnici 28.června (sobota) MFF Strážnice koncert u P. Marie 30.června (pondělí) začne prázdninový rozpis mší svatých (do pondělí 1.září) 2.července (středa) Adorační den u svatého Václava v Petrově 5.července (sobota) Cyrilometodějská pouť v Radějově 12.července (sobota) - Pouť veselského děkanátu na Velehrad 13.července (neděle) Fatimský večer v Petrově 13.srpna (středa) Fatimský večer v Petrově srpna (pátek neděle) Strážnická pouť a doprovodný program 24.srpna (neděle) Slavnost svatého Josefa Kalasanského a dožínková mše svatá ve Strážnici 13.září (sobota) Fatimský večer v Petrově 14.září (neděle) Farní pouť na Blatnickou horu 28.září (neděle) Svatováclavské hody v Petrově 13.října (pondělí) poslední letošní Fatimský večer v Petrově 22.října (středa) Svátek svatého Jana Pavla II. podzimní pouť k jeho ostatkům u Panny.Marie 2.listopadu (neděle) Dušičkové mše svaté a pobožnosti na hřbitovech ve Strážnici a v Petrově 9.listopadu (neděle) Svatomartinské hody ve Strážnici 23.listopadu (neděle) Slavnost Ježíše Krista Krále obnova ministrantských a akolytských slibů 30.listopadu (neděle) začátek adventu a žehnání adventních věnců Chceš se stát novým členem Matice Svatohostýnské a nevíš jak? Je to jednoduché, vzadu v kostele jsou přihlášky. Jednu si vezmi, vyplň potřebné údaje a odevzdej buď paní kostelnici nebo svému důvěrníkovi ve farnosti a ten se o vše ostatní postará. Matice Svatohostýnská vítá všechny další zájemce a je určena všem. Důvěrník Zdeňka Nováková, Růžová 284 Strážnice Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Důležité!!! Drazí přívrženci ministrování a služby u oltáře, dovolujeme si Vám touto cestou oznámit radostnou novinu, a to, že ve dnech na chatě Kobylisa v Karolince, v krásném kraji valašském, se uskuteční dlouho očekávaný Ministrantský tábor. Letos se vydáme do Maury okupovaných Španěl. Už nyní se můžete předběžně hlásit v zákristii. Bereme všechny ministranty a budoucí ministranty od 6 do 14 let. Proč jet na tábor? -Protože na našem táboře Vás čekají jen vybrané speciality od předního strážnického kuchaře. -Protože náš tábor tolik nestojí (1000,-) -Protože u nás nebude chybět ani duchovní program -Protože je to čistě "pánská jízda" -Protože náš tábor je fakt dobrý Už nyní se těšíme na všechny, kteří pojedou. Vedoucí Poděkování paní učitelkám z křesťanských tříd Mateřské školy "Dítě je nepopsaná kniha, která nemůže za to, co jí tam kdo napíše." S blížícím se koncem školního roku chceme touto cestou poděkovat paní učitelkám z křesťanských tříd v Mateřské škole Strážnice za to, s jakou láskou, trpělivostí a moudrostí se věnují našim dětem. Vidíme, že jejich zásluhou bylo na čisté stránky dušiček našich dětí vepsáno mnoho dobrého. Paní učitelkám přejeme hodně radosti z krásné práce a také pevné zdraví. S vděčností pamatujeme na paní Prudičovou, která se před léty o zřízení křesťanského oddělení ve školce zasadila. Také jí přejeme Boží požehnání, pokojné dny a dobré zdraví. Rodiče dětí Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí dvě knihy, které se umístily v literární anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha 2013 mezi deseti nejlepšími. I zvíře mělo více útrpnosti než člověk Stanislava Vodičková Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. Ve svých vzpomínkách barvitě i s humorným nadhledem líčí svůj boj s totalitní mocí a podává svědectví o utrpení i odvaze mnoha nevinných lidí. Tichá srdce Alena Ježková Průvodce po klášterech pro začátečníky. Tak by se dala shrnout práce autorky, která se dosud věnovala hlavně psaní pro děti. Ježková přiznává, že po klášterech začala jezdit v době, kdy o nich vlastně nic nevěděla. Všechno pro ni bylo nové a zajímavé. Může si v takovém přístupu najít něco svého i křesťan, který to všechno už ví? Kupodivu může. Jednak všechno neví, a hlavně: okouzlený pohled autorky může jeho zkušenost okysličit. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: Pondělí a Středa 9,30-11,00 Úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 9 - Šašinková M. Sobota skupina č Tomečková K. Sobota skupina č Kurucová L. Sobota skupina č. 1 - Adamcová M. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 4 J. Cábová skupina č. 5 M. Můčková skupina č. 6 p. Vavříková skupina č. 7 I. Příkazská Vždy v sobotu v 8 hod. Zvoňte na faře. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 Program Noci kostelů ve Strážnici Kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00-18:45 Mše svatá a májová pobožnost za doprovodu mládežnické scholy 18:45-18:50 Úvodní slovo a informace o akci 18:50-19:00 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Naše farnost 19:00-19:05 Zvonění strážnických zvonů 19:15 Taje a zákoutí chrámu prohlídka kostela pro děti 19:15-23:00 Občerstvení pro duši i tělo (malé občerstvení v boční lodi kostela) 19:15-22:00 Ora et labora (dílna pro děti na oratoři kostela) 19:15-23:00 Klenotnice kostela (výstava kostelního mobiliáře v 1. patře kostela) 19:15-22:30 Ze života farnosti (výstava fotek, kronik a dokumentů na chodbě kostela) 20:00 Zacheus (dětské divadelní představení na biblické téma) 20:30 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 21:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 22:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 22:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 23:00 Komentovaná prohlídka kostela 23:30 Adorace, ztišení, meditace 23:55 Modlitba za město s požehnáním 24:00 Závěr - zavření dveří kostela Kostel sv. Martina s městskou věží a farní zahradou 19:00 Otevření kostela pro veřejnost 19:00-22:00 Program pro rodiny s dětmi v Zahradě u sv. Martina 19:15-20:00 Možnost duchovního rozhovoru a zpovědi 19:15-20:00 Ticho kostela promlouvá (volná, nekomentovaná prohlídka kostela) 19:15-22:00 Dotkni se zvonů prohlídka městské věže s kostelními zvony 20:00-22:00 Program pro mládež v Čajce 20:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Nejkrásnější AVE - hudební vystoupení Barbory Kašpárkové (soprán) a Kláry Varsamisové (klavír) 21:30 Komentovaná prohlídka kostela 22:15 Duchovní ztišení (čtení úryvků z Písma) 22:45 Modlitby mladých 23:00 Závěr - zavření dveří kostela Kaple sv. Rocha 19:00 Otevření kaple pro veřejnost 19:15-22:30 Slovo mají děti (výstavy výtvarných prací dětí) 19:15-20:00 Volná nekomentovaná prohlídka kaple 20:00 Komentovaná prohlídka kaple 20:30 Audiovizuální pásmo Na misiích v Africe (fotky, filmy, klipy) 21:00 Komentovaná prohlídka kaple 21:45-22:15 Komorní pěvecký sbor Lila (výběr gospelové a duchovní hudby) 22:15 Ticho kaple promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka) 22:45 Ztišení, meditace 23:00 Závěr - zavření dveří kaple Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK: středa,pátek 9 12 hod. ODPOLEDNÍ KLUBovna středa hod. PŘÍPRAVA K PORODU středa 17 hod. (aktuálně na facebooku a weburc) Vzhledem k příznivému počasí je k dispozici ZAHRADA U SV. MARTINA. Prostor Zahrady u sv.martina přednostně slouží rodinám s malými dětmi /herní prvky jsou určeny pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, mimo kuželky a některé z houpaček./ PROSÍME respektujte řád zahrady, aby mohla plnit daný účel. Děkujeme! ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK VE SPOLUPRÁCI S ORLEM STRÁŽNICE neděle od 15 hod. Zahrada u svatého Martina, za nepříznivého počasí v prostorách orelské tělocvičny. NOC KOSTELŮ pátek od hod. na Zahradě u sv.martina /program pro rodinytáborákové pozpívání,videoprojekce z rodinného prostředí,stolní hry / PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ -neděle 1. června od 15 h. na Zahradě u sv.martina LETNÍ TÁBORY: HOBIT /pro kluky 7-14let/ termín: HOBIT/pro holky7-14let/ termín /ceny1500kč/ Kontakt: www,straznice.dcpr.cz mob O ROKU RODINY. Určitě téměř každý z nás zaregistroval informaci o tom,že letošní rok je vyhlášený Rokem rodiny.slyšíme o tom v mediích,čteme v tisku nebo slyšíme od kněží z ambonu. Máme biskupy,kterým záleží na zdravých křesťanských rodinách.náš otec arcibiskup Jan nám píše krásné dopisy, ve kterých se tohoto tématu dotýká.je to pro nás velký a vůbec ne samozřejmý dar od duchovního otce naší arcidiecéze. V prvním dopise na začátku adventu k nám zaznívá výzva k vytváření nových kroků ve společné modlitbě. O Vánocích je to výzva ke cvičení vzájemné lásky a pak krásně navazující téma listu v době postní o odpuštění, o uzdravení chyb,které zranily vzájemné vztahy v rodinách i povzbuzení k přijetí svátosti smíření. Poslední,velikonoční výzva otce arcibiskupa Jana krásně koresponduje s velikonoční radostí oslavy zmrtvýchvstání Krista a sice, abychom se stali hlasateli radostné zprávy především ve svých rodinách,ale i všude tam,kde žijeme,pohybujeme se a jsme! Otec arcibiskup je tedy autorem těchto vzácných listů. Adresátem jsme my,rodiny jeho diecéze! Určitě by mu udělalo radost,kdybychom mu odepsali. Jak se nám daří nebo třeba i nedaří uvádět jeho rady do života.taková zpětná vazba je určitě potřebná a i motivující k jeho roli,roli otce nemalé arcidiecézní rodiny. Otvírejme jeho dopisy, pročítejme si je, pokusme se podle nich žít a taky odepisujme! B.Bučková,pastorační asistent CPR Olomouc Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Poděkování za Postní almužnu Na Květnou neděli byla ukončena v pořadí již šestá Postní almužna. Farníci, kteří se ztotožnili s myšlenkou a posláním Postní almužny, odkládali v postní době do přinesených schránek peníze, které svým půstem ušetřili. Částka, která byla takto vybrána ve Strážnici, činí celkem Kč a Postní almužna v Petrově činila Kč. Spolu s okolními farnostmi Radějov, Sudoměřice a Rohatec bylo vybráno Kč. Dárci Postní almužny měli možnost formou ankety navrhnout rozdělení výtěžku na jednotlivé účely. Z celkem 184 odevzdaných schránek byla anketa vyplněna u 156 schránek. Z odevzdaných hlasů bylo 47 pro využití dle rozhodnutí Charity, 37 pro lidi těžce nemocné a postižené, 18 pro matky s dětmi v tísni, 8 pro činnost farností pro lidi v nouzi, 8 pro lidi bez domova, 11 pro pomoc rodinám, 15 pro humanitární pomoc, 9 pro seniory a pro jiné využití byly 3 hlasy - z toho 2 hlasy pro opravu kostela a jeden hlas pro pomoc opuštěným dětem. Využití tohoto výtěžku bude provedeno s přihlédnutím k výsledkům této ankety a po schválení Radou charity a pana děkana. Děkujeme tímto všem, kteří do Postní almužny přispěli a organizačně ji zajistili. Dopis od ambasadora v Libanonu V závěru uplynulého roku organizovala veselská Charita sbírku Kapka pomoci nejmenším v Libanonu a do této sbírky přispěli prostřednictvím kasičky ve strážnické Charitě i občané našeho města. Organizátorům sbírky nyní přišel dopis od Svatopluka Čumby, ambasadora v Bejrůtu, v němž děkuje všem dárcům a sděluje, že z celkového výtěžku sbírky ve výši 155 tis. Kč byly zakoupeny základní potraviny a hygienické potřeby. Z nich pak bylo vytvořeno 150 balíků a tyto byly dne 25. ledna 2014 předány v šesti libanonských vesnicích rodinám uprchlíků s dětmi. Rádi tímto poděkování pana ambasadora vyřizujeme. BENEFIČNÍ DIVADLO VII. HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY S NÁZVEM: ZABIJAČKA ھ v sobotu v 18 hodin. ھ Poslední místa na přístavkách! = židle z boku sedadel Poslední vstupenky možno zakoupit stále v prodejně Charity Strážnice. Děkujeme za Vaši účast, kterou podpoříte tentokrát zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Milé děti, splněný úkol přineste paní kostelnici na první květnovou dětskou mši sv. k losování :-) Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Srdce farnosti ročník 2012

Srdce farnosti ročník 2012 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 1 leden únor BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na přelomu roku Na konci roku pokaždé zaznamenávám zvláštní jev. Proč tolik lidí, tolik

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci!

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci! BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: 71 341 072 500 03 Hradec Králové www.czshk.cz Tel.: 495 515 823 jan.trdlicka@czshk.cz

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více