ornitologie věda pro každého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ornitologie věda pro každého"

Transkript

1 konference České společnosti ornitologické ornitologie věda pro každého sborník abstraktů

2 ZÁJEZDY PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PTACTVA BIRDWATCHING BIRDWATCHING pozorování ptáků v nejkrásnějších koutech přírody. S námi budete pozorovat ptactvo v nejatraktivnějších lokalitách Evropy i světa. Při našich zájezdech budete okouzleni krásami přírody, ale také si rozšíříte přírodovědné znalosti, naučíte se fotografovat různé druhy zvířat a pohybovat se ve volné přírodě. Využijte naše 20leté zkušenosti s pořádáním přírodovědných zájezdů. PODZIM 2011 MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě , od Kč * PERU výprava do pralesů Amazonie, pozorování papoušků na lizech a dalších tropických zvířat v džungli, Machu Pichu / , od Kč ITÁLIE, REGGIO EMILIA 72. mezinárodní výstava ptactva , od Kč PRO ROK 2012 PŘIPRAVUJEME: HRUŠOVSKÁ ZDRŽ část VD Gabčíkovo, zimoviště severských druhů vodních ptáků leden * KOSTARIKA výprava za papoušky, kolibříky, kvesalem a dalšími zvířecími obyvateli střední Ameriky, rezervace Monteverde, Tortuguero, Carara, Corcovado , od Kč NP WATTENMEER ornitologické pozorování vodního ptactva na pobřeží severního Německa květen * PŘÍRODA A ZOO ŠVÝCARSKA ZOO Curych, ZOO Basilej... květen/červen ŠUMAVA dvoudenní jarní pozorování ptactva, česká i Rakouská strana Šumavy červen * WALSRODE víkendová návštěva největšího ptačího parku Evropy + Zoo Lipsko červen TENERIFE LORO PARQUE největší sbírka papoušků na světě, voliéra Katandra, cvičené kosatky září NEZIDERSKÉ JEZERO + jižní Morava podzimní ornitologické pozorování* MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě říjen* LANZAROTE pozorování divokého ptactva dropů, buřňáků, orebic, supů říjen ZAMBIE 2012 NOVINKA! safari, pozorování ptáků, Viktoriiny vodopády listopad, prosinec Speciální ceny pro členy České společnosti ornitologické na členské exkurze ČSO *. Cestovní Kancelář Primaroute Ing. Josef Nožička, Hradební 52, Uherské Hradiště, tel.: , fax:

3 Ornitologie věda pro každého celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov, zámek GENERÁLNÍ SPONZOR MEOPTA-OPTIKA, s.r.o., Přerov HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE Regionální muzeum Mikulov a Turistické informační centrum Mikulov TIC MIKULOV KONFERENCI PODPOŘILI: Rada vědeckých společností AV ČR Swarovski Optik EKG s.r.o. Pro-Bio CK Primaroute Zelenadomacnost.com Inreko s.r.o. AOPK ČR CHKO Pálava

4 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Organizační výbor Lucie Hošková Jana Škorpilová Jaroslav Cepák Barbora Kaminiecká Ondřej Sedláček Zdeněk Vermouzek Vědecký výbor Ondřej Sedláček Peter Adamík Jaroslav Cepák David Hořák Petr Procházka Zdeněk Vermouzek Petr Voříšek 2

5 Obsah Program konference Seznam posterů ABSTRAKTY REFERÁTŮ pátek Plenární přednáška Sekce A Rozšíření a početnost Sekce B Ekologie a etologie Plenární přednáška Sekce C Ekologie a etologie Sekce D Rozšíření a ekologie Diskusní seminář sobota Plenární přednáška Sekce E Hnízdní biologie Sekce F Druhová ochrana Plenární přednáška Sekce G Populace a společenstva Sekce H Populace a společenstva ABSTRAKTY POSTERŮ ADRESÁŘ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE (stav k ) editoři: Ondřej Sedláček, Lucie Hošková grafická úprava, sazba a ilustrace: Jiří Kaláček (www.kalacek.posterous.com) 2011; tisk: tiskárna JAVA, Třeboň; náklad 380 ks abstrakty příspěvků neprošly jazykovou úpravou a za jejich obsah jsou odpovědni autoři Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. [eds.] 2011: Ornitologie věda pro každého, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7. až 9. října ČSO, Praha.

6

7 Vážení členové ČSO, vážení přátelé a milovníci ptactva! Poslední dvě celostátní konference České společnosti ornitologické jsou svým názvem, Srdcem a rozumem a Ornitologie věda pro každého, vzorovým příkladem poslání ČSO sdružovat lidi se společným zájmem o ptáky. Od laiků, kteří mají ptáky prostě jen rádi, chtějí se o nich dovědět více a jsou ochotni různými způsoby přispívat k jejich ochraně, až po odborníky, kteří se věnují jejich vědeckému zkoumání. Řada oněch laických milovníků ptactva však věnuje značné úsilí i sledování ptáků. Bez jejich odborné práce a shromažďování obrovského množství cenných dat by nevznikly celostátní či regionální atlasy hnízdního rozšíření, neprobíhal by Jednotný program sčítání ptáků a neměli bychom tak představu o vývoji ptačích populací u nás. Bez jejich energie a času si nelze představit činnost pracovních skupin, podrobně se věnujících různým druhům a skupinám ptáků. Neocenitelný je ale i podíl profesionálních ornitologů, pracujících v různých vědeckých institucích. Především oni často připravují metodicky kvalitní projekty ČSO, vyhodnocují jejich výsledky či směrují ostatní členy ČSO k zajímavým a potřebným tématům. Letošní Pták roku a jeho doprovodný projekt Nářečí českých strnadů je jen jedním z mnoha příkladů. A právě konference ČSO jsou vhodnou příležitostí pro opakovaná setkání těchto dvou skupin. Amatérští ornitologové tu mají jedinečnou příležitost prezentovat výsledky své dlouhodobé práce, vyměňovat si metodické a odborné zkušenosti. Profesionálové zde seznamují s aktuálním směřováním vědy v ornitologii, s moderními metodami či s čerstvými výsledky vědeckých studií z naší republiky. Aktivní přednášející i pozorní posluchači z řad amatérů i profesionálů tak společně přispívají k plnění hlavních cílů ČSO k prohlubování znalostí o životě ptáků i k aktivní ochraně ptáků a jimi obývaných stanovišť. Vám všem proto patří poděkování za podporu a šíření dobrého jména České společnosti ornitologické! Jiří Flousek předseda ČSO

8 Program konference Pátek 7. října Registrace účastníků 9.00 Velký sál 9.30 Velký sál Slavnostní zahájení konference Prezentace hlavního sponzora konference MEOPTA optika, s.r.o Velký sál I. plenární přednáška Předsedající: FLOUSEK J. Voříšek P., Vermouzek Z.: Ornitologie věda pro každého? Přestávka Velký sál Sekce A Rozšíření a početnost Předsedající: CEPÁK J. Reif J., Prylová K., Vermouzek Z., Šťastný K. & Bejček V.: Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Škorpilová J., Voříšek P. & Klvaňová A.: O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později Čihák K. & Hromádko M.: Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Pudil M. & Čejka J.: Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Musilová Z. & Musil P.: Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Malý sál Sekce B Ekologie druhů Předsedající: PETRUSKOVÁ T. Šťastný K., Zárybnická M., Hanel J., Hýlová A., Kouba M., Menclová P. & Tomášek V.: Třináct let výzkumu sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor Koleček J., Reif J. & Weidinger K.: Početnost skřivana polního (Alauda arvensis) v zemědělské krajině na Olomoucku Flousek J.: Kos horský (Turdus torquatus) v Krkonoších Poprach K.: Populační dynamika motáka lužního (Circus pygargus) na Olomoucku Demko M., Repel M. & Pačenovský S.: Ochrana mokradí na východnom Slovensku 6

9 Oběd Velký sál II. Plenární přednáška Předsedající: PROCHÁZKA P. Adamík P., Cepák J. & Klvaňa P.: Kroužkování ptáků: průsečík amatérské a profesionální ornitologie Velký sál Sekce C Ekologie a etologie Předsedající: PROCHÁZKA P. Petrusková T., Svoboda J., Diblíková L., Procházka P., Vermouzek Z. & Petrusek A.: Nářečí českých strnadů aneb Kde nesvítí slunce, tam se chcípá... Krištín A., Hoi H. & Valera F.: Hniezdni susedia: sú výhodou pre hniezdnu úspešnosť druhu Lanius minor Kouba M. & Šťastný K.: Studie chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie Suvorov P., Ferrer A. M., Staňková T. & Šálek M. E.: Které atributy ovlivňují lokálně specifickou predaci umělých zemních hnízd? Kubelka V.: Jaké jsou biotopové preference a možnosti ochrany čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky? Schröpfer L.: Podzimní průtah včelojeda lesního (Pernis apivorus) územím západních Čech. Je vskutku včelojed tak vzácný migrant? Malý sál Sekce D Rozšíření a ekologie Předsedající: SEDLÁČEK O. Musil P., Musilová Z.: Dlouhodobé změny početnosti hnízdních populací vodních ptáků na rybnících Třeboňské pánve Krátké prezentace k posterům: Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky 7

10 Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor. Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Škorpíková V.: Příspěvek českých ornitologů k poznání a ochraně ptáků Makedonie Přestávka Velký sál Malý sál Velký sál Diskuse u posterů Faunistická databáze (seminář) Promítání filmu Silva Gabreta Jak se rodí šumavský horský les Pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské komise. Sobota 8. října Členská schůze ČSO Přestávka Velký sál III. plenární přednáška Předsedající: HOŠKOVÁ L. Marti Ch.: Monitoring birds in Switzerland: the programme of the Swiss Ornithological Institute 8

11 Velký sál Sekce E Hnízdní biologie Předsedající: HOŠKOVÁ L. Remeš V.: Srovnávací analýzy reprodukčních strategií ptáků: věda pro každého! Darolová A., Hoi H. & Krištofík J.: Biologické parametre Acrocephalus scirpaceus pri hniezdení v pálke a trsti Bažant M., Remeš V., Hrdlička R. & Piálková R.: Faktory ovlivňující objem vajec a hnízdní parazitizmus u poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula) Peške L.: Hnízdění trojic u krahujců: polygamie, polyandrie, helpers nebo v Praze úplně něco jiného? Malý sál Sekce F Druhová ochrana Předsedající: LANDSFELD B. Viktora L.: Čtyři roky projektů na ochranu rorýse obecného Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. & Novák T.: Ptáci vybraných mokřadů Vysočiny Hlaváč V.: Ochrana ptáků na linkách elektrického vedení Raab R. & Škorpíková V.: Současný vývoj populace dropa velkého (Otis tarda) v České republice a v Rakousku Oběd Velký sál IV. plenární přednáška Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Grim T.: Mýty a pravda (?) o kukačce: od Aristotela po spektrofotometrii Velký sál Sekce G Populace a společenstva Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Telenský T., Jelínek M., Cepák J. & Reif J.: Populační charakteristiky našich ptáků zjištěné na základě CES a jejich srovnání s údaji z JPSP v období Růžička T. & Mrlík V.: Zhodnocení odchytových akcí na rybníku Maršovec aneb Co všechno se dá chytit u rybníka Pavelka K.: Hnízdní ornitocenózy přírodních a přirozených lesů Moravskoslezských Beskyd v letech Těšický M. & Vermouzek Z.: Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území Hutař M. & Zámečník V.: Vliv ekologického zemědělství na ptačí populace na ekologické farmě Velké Hostěrádky Pavel V. & Weidinger K.: Český ornitologický výzkum v Antarktidě 9

12 Malý sál Sekce H Populace a společenstva Předsedající: SCHRÖPFER L. Hubálek Z.: Fenologie jarního příletu tažných ptáků Král M.: Dlouhodobý výzkum ptáků v hnízdních budkách aneb spolupráce amatérského ornitologa s profesionály Beran V.: Nejen linduška úhorní či strnad zahradní v hnědouhelných těžebních oblastech ústeckého kraje v letech Sychra J. & Macháček P.: Vliv manipulace s rybí obsádkou a potravní nabídky bezobratlých na vodní ptáky v NPR Lednické rybníky Vokurková J., Petrusková T., Reif J., Reifová R. & Petrusek A.: Slavíci tmaví ve společnosti slavíků obecných jako smíšení zpěváci důsledek křížení nebo chyba v procesu učení? Šmejdová L., Čechová H. & Zasadil P.: Ekologie vrabce domácího (Passer domesticus), studium populací v různých typech venkovského prostředí Zakončení konference Přestávka Velký sál Určování dlouhokřídlých (seminář) Společenský večer Neděle 9. října (čas je pouze orientační) Terénní exkurze do některého z Významných ptačích území/ptačích oblastí Přesný čas a lokalita budou upřesněny při registraci. 10

13 Seznam posterů Adam M., Romportl D. & Musil P.: Změny diverzity a početnosti zimující vodní avifauny ve vztahu k fyzicko-geografickým podmínkám prostředí Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Černý M., Rymešová D. & Šálek M. E.: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix) Havlíček J., Kubelka V. & Pakandl M.: Průběh tahu vybraných druhů bahňáků na základě záznamů z databáze SVOB Hertl I.: Akustický monitoring sov co nám odhalí a jak na to? Hošková L.: Spring Alive mezinárodní sledování příletů poslů jara Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Koschová M., Reif J. & Kuda F.: Existuje vztah mezi predikovaným posunem evropského klimatického rozšíření a dlouhodobými trendy početnosti ptáků v České republice? Moudrý Z.: Křepelka polní známý i neznámý ptačí druh Musil P. & kol.: Početnost kormorána velkého v České republice Musil P.: Pozor na individuálně značené kachny Musilová Z. & Musil P.: 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Ondrová M., Tryjanowski P. & Jerzak L.: Čapí vesnice i v České republice? Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Pišvejcová I., Petrusková T., Brinke T. & Petrusek A.: Jak se pozná lepší samec (lindušky lesní)? Plán projektu Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Praus L. & Weidinger K.: Hnízdní úspěšnost a predátoři skřivana polního (Alauda arvensis) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v intenzivních polních kulturách Rząd I., Jeżewski W., Busse W., Stępniewska K. & Rosińska K.: Acanthocephalans (Acanthocephala) parasites of robin Erithacus rubecula (L., 1758) on southern coast of Baltic sea 11

14 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Suvorov P., Dohnalová L., Koubová M., Králová T. & Svobodová J.: Chování straky obecné (Pica pica) při predaci ptačích hnízd Svoboda A., Švorc J., Francek J. & Rozínek R.: Obsazenost ptačích budek vyvěšených v úseku dálnice D4704 (Lipník n. Bečvou Bělotín) Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Tyller Z. & Paclík M.: Trus jako indikátor obsazenosti budky nocujícími ptáky Vermouzek Z.: Čečetky a faunistická databáze ČSO Vermouzek Z., Schröpfer L. & Stolarczyk J.: Husice nilská nový hnízdící druh Česka Viktora L.: 2011 Rok vlhy Vojtěchovská E.: NDOP seznamte se Vondrušková J.: CITES dravci a sovy v ČR chovaní v zajetí Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR 12

15 Mikulov, října 2011 ABSTRAKTY REFERÁTŮ Abstrakty referátů jsou řazeny podle programu konference. Za obsahy abstraktů jsou zodpovědní jejich autoři. Pátek 7. října 2011 Plenární přednáška Ornitologie věda pro každého? Petr Voříšek & Zdeněk Vermouzek Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Ptáci mají díky svému nápadnému způsobu života a z něj plynoucí atraktivitě zvláštní postavení mezi zvířaty. Ne náhodou jsou nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů a ne náhodou často fungují jako modelová skupina pro výzkumy ekologické, etologické, evolučně-biologické i ochranářské. Výsledky pozorování ptáků se významně projevily v díle Ch. Darwina, K. Lorenze a dalších. Ptáci jsou odedávna populární i v dalších sférách lidského života. Odhaduje se, že skoro polovina na Zemi žijících ptačích druhů je tím či oním způsobem člověkem využívána. Velké procento ptačích druhů (37 %) je člověkem chováno v zajetí jako domácí mazlíčci, kolem 14 % ptačích druhů je člověkem využíváno jako zdroj potravy a tento odhad je pravděpodobně velmi podhodnocen. Popularita ptáků se také projevuje v tom, že relativně velké množství lidí má pozorování a sledování ptáků jako zálibu. Tito amatérští ornitologové vždy přispívali ornitologii jako vědnímu oboru. Přispívali zejména poznatky o biologii druhů, o jejich rozšíření a početnosti. Moderní institucionalizovaná věda však vyžaduje rozsáhlé teoretické základy, používá složité metody a vybavení, neobejde se bez statistiky a úspěšnost vědeckého bádání je měřena počtem a kvalitou odborných publikací. Navíc je moderní věda mezinárodní a hlavním dorozumívacím jazykem se stala angličtina. Na první pohled tedy již neposkytuje mnoho prostoru pro další uplatnění amatérských ornitologů. Není tomu tak ale v případech, kdy je třeba získat a zpracovat údaje z velkých území a dlouhých časových období. Zde je role amatérů nepochybná. O kvalitě výzkumů založených např. na velkoplošných sčítáních či mapováních svědčí i to, že jejich výsledky jsou běžně publikovány i v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Podobně nesporný je přínos amatérských ornitologů ve shromažďování popisných informací o biologii ptačích druhů. Přestože moderní věda se zaměřuje spíše na testování hypotéz, jsou popisné práce i nadále potřeba. Mimo jiné i proto, že bez takových údajů by nebylo co testovat. 13

16 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické S překotným rozvojem počítačů a komunikačních technologií lze očekávat další uplatnění údajů získaných amatérskými pozorovateli ptáků. Vědecké uplatnění začínají nacházet on-line databáze pozorování, data z nich bude zřejmě v dohledné době možné používat pro stanovení rozšíření ptačích druhů, v některých případech snad i pro zjišťování změn početnosti. Samostatnou kapitolou je kroužkování ptáků, které má stále nezastupitelnou roli v získávání některých poznatků, a které je ve většině zemí včetně ČR závislé na práci amatérských spolupracovníků. Přínos amatérských ornitologů vědeckému bádání netkví ale jen v roli sběračů dat. Amatérští ornitologové nejsou tolik omezováni krátkodobostí financování vědeckého výzkumu ani více či méně módními výzkumnými trendy. Dokáží tak inspirovat profesionální výzkumníky, předkládat relevantní hypotézy a ovlivňovat tak celou vědu. Jestliže moderní věda je založena na tom, že odpovídá na otázky a testuje hypotézy, amatérská ornitologie pak pomáhá klást takové otázky a hypotézy, které by si profesionální vědci nejspíš nikdy nepoložili. Neméně důležitá je role amatérských ornitologů a jimi provozovaných výzkumů v ochraně přírody. Státem organizovaná ochrana přírody vychází ze seznamů ohrožených druhů či z výběru území, která jsou pro ochranu přírody důležitá. Výběr ohrožených druhů či významných území je však založen na poznatcích, které ve velké většině případů nashromáždili právě amatérští ornitologové. Téměř ve všech zemích Evropy jsou známa nejdůležitější místa pro ochranu ptáků. Celá Evropa byla pokryta mapováním hnízdního rozšíření ptáků, máme údaje o změnách početnosti běžných ptačích druhů. V naprosté většině případů jsou to výsledky práce amatérů. Jen na sčítáních běžných druhů ptáků dodávajících údaje pro program Pan-European Common Bird Monitoring Scheme pracovalo v Evropě v roce 2010 aktivně amatérských ornitologů. Celkem se odhaduje, že každoročně amatérští ornitologové v Evropě odvedou práci v řádu desítek milionů člověkohodin. Ochrana přírody by tedy byla bez spolupráce s amatérskými ornitology prakticky nemožná. Stejně tak se neobejde státní ochrana přírody bez spolupráce s nevládními organizacemi, které amatérské ornitology sdružují. Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že nejvhodnější je právě organizování amatérských ornitologů skrze nevládní organizace. Amatérští ornitologové mají mnohdy větší důvěru v organizace, jejichž jsou členy a jejichž vedení si sami zvolí. Programy organizované nevládními organizacemi jsou také stabilnější a dlouhodobější. Všechny plošně rozsáhlé programy sčítání ptáků v Evropě, které trvají desítky let, jsou organizovány nevládními organizacemi. Amatérská ornitologie tedy je a i nadále bude nepostradatelnou součástí vědeckého výzkumu i ochrany přírody. Předpokladem je pouze vzájemný respekt všech aktérů. 14

17 Mikulov, října 2011 Sekce A Rozšíření a početnost Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Jiří Reif 1,2, Kristýna Prylová 1, Zdeněk Vermouzek 3, Karel Šťastný 4, Vladimír Bejček 4 1 PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 PřF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, Lidská činnost výrazně ovlivňuje na biosféru, přičemž se zdá, že tento vliv vede k homogenizaci jejího druhového složení. Tento trend je v globálním měřítku způsoben zejména nahrazováním původních endemických organismů několika úspěšnými invazními druhy, které jsou schopny kolonizovat rozsáhlá nová území. V naší avifauně téměř nenajdeme druhy z jiných biografických oblastí, ani zde nežijí endemité s omezenými areály rozšíření. Můžeme zde tedy vůbec pozorovat projevy biotické homogenizace? Tuto otázku jsme se rozhodli zodpovědět pomocí dat z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice (JPSP), který díky práci stovek dobrovolných spolupracovníků zachycuje složení ptačích společenstev již od roku 1982 do současnosti. Pro tuto studii jsme zkoumané období kvůli způsobu popisu prostředí a počtu sčítaných transektů shora omezili rokem Pro každý ptačí druh jsme spočítali jeho biotopovou specializaci a průměrnou teplotu v jeho evropském areálu. Z těchto dat jsme pak pro společenstvo v každém roce na každém sčítaném transektu vypočetli jeho index biotopové specializace, teplotní index a druhové bohatství. Dále jsme ze všech transektů vypočítali průměrné hodnoty těchto proměnných pro celou ČR v každém roce a kromě toho jsme ještě pro každý rok spočítali celkový počet druhů ptáků zachycených v rámci JPSP. Pro zachycení trendu v těchto proměnných během sledovaného období jsme použili lineární regresi přes roky, přičemž jsme odfiltrovali vliv počtu sčítaných transektů v daném roce. Výsledky ukazují, že i když se v avifauně ČR nešíří invazní nepůvodní druhy a nežijí tu ostrovní endemiti, dochází i zde na lokální škále k postupné homogenizaci druhového složení. Je to dáno zvyšováním podílu biotopových generalistů na úkor druhů více biotopově vyhraněných. Zároveň jsou společenstva čím dál tím více tvořena teplomilnými druhy, přičemž oba trendy zesílily v 90. letech. Protože teplotní index s biotopovou specializací na mezidruhové úrovni nekoreluje, jde zřejmě o dva odlišné procesy. Vzhledem k tomu, že hlavní změny v krajině, které se od začátku 90. let v ČR udály, by neměly biotopové specialisty příliš omezovat, máme za to, že jde spíše o důsledky klimatických změn, konkrétně zvyšování teploty a častějšího výskytu ničivých jevů. Změna druhového složení se zatím neprojevuje v druhovém bohatství ptačích společenstev, které na lokální úrovni zůstává v průměru konstantní. Tyto výsledky zajímavě dokreslují dosavadní poznatky z jiných částí Evropy. 15

18 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později. Jana Škorpilová, Petr Voříšek & Alena Klvaňová Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků (PECBMS) zaznamenal během 5 let od poslední konference ČSO značný rozvoj v nejrůznějších směrech. Počet běžných druhů ptáků, pro které publikujeme evropské trendy, se od prvního vydání v roce 2003 téměř ztrojnásobil. Stejné tak počet evropských zemí, které dodávají data, vzrostl z původních 18 na nynějších 25, což v praxi znamená velmi dobré pokrytí území Evropy. Významným cílem PECBMS je především využití získaných dat pro výzkum i ochranu druhů a jejich prostředí. Naše výsledky opakovaně poukazují na klesající trend populací polních druhů ptáků, který, jak jsme zjistili, je souběžně doprovázen i poklesem jejich biomasy. Modely přitom ukazují, že další úbytek polních ptáků můžeme očekávat zejména v případě další intenzifikace zemědělství v zemích střední a východní Evropy. Populace běžných lesních druhů jsou oproti tomu spíše stabilní, i když jejich trend se liší v jednotlivých regionech Evropy. Lesní druhy nejvíce ubývají v severní a jižní Evropě a naopak spíše stoupají v Evropě východní. Na vývoji populací běžných ptačích druhů se již významně projevu i změna klimatu. Jak ukazují naše data, druhů, které vlivem změny klimatu v Evropě ubývají, je třikrát více než těch, které přibývají. Na změny početnosti migrantů mají vliv i podmínky na zimovištích. Výsledky PECBMS nacházejí použití i v ochraně přírody. Indikátory volně žijících ptáků se staly standardní součástí zpráv Eurostatu a Evropské komise a sledování stavu biodiverzity v zemědělské krajině s pomocí indikátoru polních ptáků, který jsme zavedli, je dnes povinností pro všechny členské státy EU. Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Kamil Čihák 1 & Miloslav Hromádko 1 Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; V roce 2007 začala Česká společnost ornitologická s budováním Ptačího parku Josefovské louky nedaleko Jaroměře v okrese Náchod. Park se nachází v nivě řeky Metuje na území přibližně 75 ha. Cílem přípravy parku je návrat vhodných podmínek pro hnízdění mokřadních druhů ptáků, kteří se zde a v okolí před lety pravidelně vyskytovali. Hlavním motivem umístění parku do říční nivy Metuje je možnost využití více než sto let starého a dosud funkčního zavlažovacího zařízení. Budování parku na zelené louce nabízí jedinečnou příležitost zjistit současný stav avifauny území a porovnat výsledky prováděného monitoringu v závislosti na realizovaných 16

19 Mikulov, října 2011 změnách (after-before monitoring). Sledování výskytu ptáků je prováděno od roku 2005, pravidelný monitoring byl zahájen v roce Vlastní monitoring se skládá ze tří částí: (1) hnízdění ptáků na loukách a závlahových kanálech, (2) hnízdění ptáků v břehových porostech toků při hranicích parku a (3) průběžné sledování výskytu všech ptáků a maximálního počtu jednotlivých druhů během celého roku. Cílem monitoringu je získání přehledu o hnízdících, protahujících a zimujících druzích ptáků a jejich početnosti, zjištění rozdílů v početnosti ptáků před provedenými úpravami ornitologického parku, v průběhu úprav a po nich, získání informací o aktuálních hnízdištích sledovaných druhů ptáků s cílem rychlého zabezpečení ochrany hnízd, získání informací o činnostech, které významně ovlivňují hnízdění nebo pobyt ptáků v parku. Na ploše luk a závlahových kanálů je mapovací metodou provedeno každoročně šest kontrol (od roku 2010 rozšířeno o čtyři noční kontroly). Celkem bylo zjištěno 55 druhů, z toho hnízdících 29, ve všech třech letech bylo dominantních šest druhů (strnad obecný, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, bažant obecný, pěnice hnědokřídlá a strnad rákosní). V průběhu dvou kontrol břehových porostů zpracovaných liniovou metodou bylo celkem zaznamenáno 54 druhů, dominantních ve všech třech letech bylo pět druhů (budníček menší, pěnice slavíková a černohlavá, rákosník zpěvný a strnad obecný). Pravidelnými celoročními kontrolami bylo zatím v ptačím parku pozorováno 122 druhů, maximální denní počty byly zaznamenány u racka chechtavého, špačka obecného a kormorána velkého. Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Martin Pudil 1 & Jakub Čejka 2 1 Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec, ; 2 AOPK Praha, středisko Liberec, U jezu 10, Liberec, Frýdlantský výběžek je oddělen z jihu hradbou Jizerských hor od zbytku republiky. Naopak se otevírá do nížin Polska a Horní Lužice. Tímto faktem je také poněkud ovlivněna fauna Frýdlantska včetně ptáků. Avifauna tu dosud nebyla podrobně sledována, proto probíhá od roku 2009 podrobné hnízdní mapování ptáků Frýdlantska. Celé území o ploše cca 242 km 2 bylo pokryto 125 čtverci o rozměrech 1,4 1,5 km (1/64 klasického čtverce). V každém čtverci proběhla 2 kvantitativní sčítání na 10 bodech a dále zjišťování dalších, specifických skupin (sovy, dravci, krátkokřídlí, šplhavci atd.). Na každém sčítacím bodu byl také popsán biotop podle metodiky užívané při JPSP. Do roku 2011 bylo zpracováno 95 % území. Celkem byl zjištěn prokázaný či pravděpodobný hnízdní výskyt 116 druhů, u dalších 8 druhů se jedná o možné hnízdění, což činí více než 60 % hnízdících druhů v ČR dle celostátního mapování. Bylo zjištěno např. hnízdění 3 4 párů morčáka velkého, 2 3 párů jeřába popelavého nebo luňáka červeného. Pravděpodobné hnízdění bylo zjištěno v případě bukače velkého, luňáka hnědého, holuba doupňáka, sýce rousného, kulíška nejmenšího, lejska malého, pěnice vlašské či strnada zahradního. Pěnice vlašská byla na Frýdlantsku zjištěna po 32 letech, strnad zahradní po 19 letech. Zcela nově byl zjištěn sýc rousný. 17

20 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Dosud nebyla vyhodnocena početnost jednotlivých druhů ani vztah k parametrům biotopu. Přesto lze Frýdlantsko zařadit mezi ornitologicky velice hodnotná území. Týká se to zejména jeho západní části s nivou řeky Smědé a s řadou mokřadů a extenzivně obdělávanou zemědělskou krajinou. Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Zuzana Musilová 1 & Petr Musil 1,2 1 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Početnost a distribuce zimujících vodních ptáků je monitorována v České republice při lednovém Mezinárodním sčítání vodních ptáků. Tento program probíhá již od roku 1966 a představuje zřejmě nejrozsáhlejší monitorovací projekt zaměřený na určitou skupinu živočichů nejen na území bývalého Československa, ale i v celé Evropě, resp. Západní Palearktidě. Pomocí software TRIM 3.52 byly analyzovány trendy nejpočetnějších zimujících druhů a to v krátkodobém ( ), střednědobém ( ) a dlouhodobém ( ) měřítku. V České republice počet druhů zimujících vodních ptáků s průkaznými změnami početnosti převažoval v dlouhodobém (68 % druhů) i ve střednědobém měřítku (54 %), přičemž většina druhů; měnících početnost vykazovala vzrůstající trend početnosti (51 % druhů v letech a 38 % druhů v letech ). V krátkodobém měřítku byl prokázán nárůst početnosti v České republice u 26 % druhů a naopak pokles u pouze 8 % druhů. Klimatické faktory, a to jak lokální (teplota v České republice), tak evropské ovlivňovaly početnost především v krátkodobém měřítku. Nejvýraznějším příkladem takto ovlivněných druhů jsou husy, které se v chladných zimách přesunují na zimoviště v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Jedním z mála druhů, jehož početnost je v dlouhodobém měřítku koreluje s meteorologickými podmínkami je morčák velký, který k nám zaletuje zimovat především v nejchladnějších zimách. Výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků jsou průběžně zasílány do mezinárodní databáze a slouží i k vytipování mezinárodně významných lokalit (Ramsar sites), za které jsou mimo jiné považovány lokality, které v určité části roku využívá minimálně ex. všech druhů vodních ptáků nebo 1 % tahové populace určitého druhu. Většina evropských států se snaží chránit i další méně významné lokality. Proto jsou obdobně používána i jednoduchá kriteria (např. pravidelný výskyt 1 % národní populace určitého druhu) pro definování národně významných lokalit vodního ptactva v některých evropských státech, jako např. v Irsku, Velké Británii, Německu nebo na Slovensku. Dalšími použitelnými kriterii může být v podmínkách ČR například výskyt 2000 ex. všech druhů zimujících ptáků nebo vysoká druhová diversita (např. vyšší počet zimujících druhů). Takto definované lokality pokrývají vyšší podíl zimujících ptáků jednotlivých druhů než dosud používané sítě chráněných lokalit (PR, NPR, CHKO, NP, Natura 2000, Ramsar sites). 18

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Program péče o velké šelmy

Program péče o velké šelmy Program péče o velké šelmy Petr Koubek, Jarmila Krojerová, Miroslava Barančeková Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Příprava Programů péče o velké šelmy je evropským tématem již celá desetiletí. Na

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/46 345/01-R ze dne 07.03.2001 U stavu 223, 783 14 Bohuňovice IČO 26523141

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO.

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. Schůze se uskutečnila 10. 12. 2011 od 10:00 hod. v zasedací síni zoologické zahrady v Ústí n./labem. Zúčastnili se: J. Círl, M. Hanzlíková, M. Honců, St. Chvapil,

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 HISTORIE 24 Prehistorie 24 Historické vztahy člověka a sovy 25 Sovy v antice 26 Sovy a pověry 26 Sovy v umění a náboženství 27 Sovy a současnost 27 TAXONOMIE, AREÁL A

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem Platba členských příspěvků 2015 Program KONFERENCE VČP ČSO 2015 Přihláška na KONFERENCI VČP ČSO

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

STAV PTACTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009

STAV PTACTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009 STAV PTACTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009 Úmluva o biologické rozmanitosti je nejvýznamnější celosvětovou konvencí, týkající se ochrany životního prostředí. Její členské státy, mezi které patří i Česká republika,

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti.

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Sýček obecný (Athene noctua) patří v současnosti v ČR k velmi vzácným druhům sov zemědělské krajiny, přestože

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Katedra myslivosti a lesnické zoologie Katedra myslivosti a lesnické zoologie BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury TAČR Řešitel: CDV ČZU v Praze http://www.srazenazver.cz/cz/ Projekt na 2 roky (2016 a 2017) Monitoring

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Sova pálená (Tyto alba) patří v ČR k poměrně vzácným druhům sov žijících v otevřené zemědělské

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Monitoring sýčka obecného na Moravě

Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Věrnost černé zvěře domovským okrskům

Věrnost černé zvěře domovským okrskům ha Věrnost černé zvěře domovským okrskům Miloš Ježek & Tomáš Kušta Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze Anotace Černá zvěř je obecně považována

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI David Zelený Masarykova univerzita Brno HLAVNÍ OTÁZKY: Co je to diverzita, biodiverzita a druhová bohatost? alfa, beta a gama diverzita endemismus Kde na Zemi je největší

Více

Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu

Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu SEMINÁŘ K ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH Praha 10. 11. 2016 Analýza dynamiky migrace ryb z Lipenské nádrže do řeky Vltavy výsledky projektu Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a ptáků v soustavě Natura 2000

Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a ptáků v soustavě Natura 2000 Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a ptáků v soustavě Natura 2000 Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-024-2015 Řešitel projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Partneři projektu:

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK 2011 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 5. 1. 2004. Činnost organizace

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev.

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. - Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. Pedagogická činnost Publikační činnost Kontakt Školitelství Narozen: 11.4.1977 v Příbrami Jazyky: - aktivně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem K čemu data? Zápis z jarní členské schůze Příprava konference Metody a výsledky výzkumu ptačích

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Velký močál, Krušhohorská rašeliniště Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Základní informace o projektu Björdalen,

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava

Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava Kormorán velký Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava Kormorán velký biologie druhu hnízdína všech kontinentech Starého světa, malépopulace žijítakéna

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota Vás srdečně zvou na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sdružení Dřípatka, z.s.

Sdružení Dřípatka, z.s. Sdružení Dřípatka, z.s. Sružení Dřípatka Biologická ochrana lesa Vyhodnocení projektu 2016 Druhová inventarizace v roce 2016 Spolupráce s Městskými lesy Prachatice s.r.o. Předmětem šetření byly níže uvedené

Více