ornitologie věda pro každého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ornitologie věda pro každého"

Transkript

1 konference České společnosti ornitologické ornitologie věda pro každého sborník abstraktů

2 ZÁJEZDY PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PTACTVA BIRDWATCHING BIRDWATCHING pozorování ptáků v nejkrásnějších koutech přírody. S námi budete pozorovat ptactvo v nejatraktivnějších lokalitách Evropy i světa. Při našich zájezdech budete okouzleni krásami přírody, ale také si rozšíříte přírodovědné znalosti, naučíte se fotografovat různé druhy zvířat a pohybovat se ve volné přírodě. Využijte naše 20leté zkušenosti s pořádáním přírodovědných zájezdů. PODZIM 2011 MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě , od Kč * PERU výprava do pralesů Amazonie, pozorování papoušků na lizech a dalších tropických zvířat v džungli, Machu Pichu / , od Kč ITÁLIE, REGGIO EMILIA 72. mezinárodní výstava ptactva , od Kč PRO ROK 2012 PŘIPRAVUJEME: HRUŠOVSKÁ ZDRŽ část VD Gabčíkovo, zimoviště severských druhů vodních ptáků leden * KOSTARIKA výprava za papoušky, kolibříky, kvesalem a dalšími zvířecími obyvateli střední Ameriky, rezervace Monteverde, Tortuguero, Carara, Corcovado , od Kč NP WATTENMEER ornitologické pozorování vodního ptactva na pobřeží severního Německa květen * PŘÍRODA A ZOO ŠVÝCARSKA ZOO Curych, ZOO Basilej... květen/červen ŠUMAVA dvoudenní jarní pozorování ptactva, česká i Rakouská strana Šumavy červen * WALSRODE víkendová návštěva největšího ptačího parku Evropy + Zoo Lipsko červen TENERIFE LORO PARQUE největší sbírka papoušků na světě, voliéra Katandra, cvičené kosatky září NEZIDERSKÉ JEZERO + jižní Morava podzimní ornitologické pozorování* MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě říjen* LANZAROTE pozorování divokého ptactva dropů, buřňáků, orebic, supů říjen ZAMBIE 2012 NOVINKA! safari, pozorování ptáků, Viktoriiny vodopády listopad, prosinec Speciální ceny pro členy České společnosti ornitologické na členské exkurze ČSO *. Cestovní Kancelář Primaroute Ing. Josef Nožička, Hradební 52, Uherské Hradiště, tel.: , fax:

3 Ornitologie věda pro každého celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov, zámek GENERÁLNÍ SPONZOR MEOPTA-OPTIKA, s.r.o., Přerov HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE Regionální muzeum Mikulov a Turistické informační centrum Mikulov TIC MIKULOV KONFERENCI PODPOŘILI: Rada vědeckých společností AV ČR Swarovski Optik EKG s.r.o. Pro-Bio CK Primaroute Zelenadomacnost.com Inreko s.r.o. AOPK ČR CHKO Pálava

4 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Organizační výbor Lucie Hošková Jana Škorpilová Jaroslav Cepák Barbora Kaminiecká Ondřej Sedláček Zdeněk Vermouzek Vědecký výbor Ondřej Sedláček Peter Adamík Jaroslav Cepák David Hořák Petr Procházka Zdeněk Vermouzek Petr Voříšek 2

5 Obsah Program konference Seznam posterů ABSTRAKTY REFERÁTŮ pátek Plenární přednáška Sekce A Rozšíření a početnost Sekce B Ekologie a etologie Plenární přednáška Sekce C Ekologie a etologie Sekce D Rozšíření a ekologie Diskusní seminář sobota Plenární přednáška Sekce E Hnízdní biologie Sekce F Druhová ochrana Plenární přednáška Sekce G Populace a společenstva Sekce H Populace a společenstva ABSTRAKTY POSTERŮ ADRESÁŘ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE (stav k ) editoři: Ondřej Sedláček, Lucie Hošková grafická úprava, sazba a ilustrace: Jiří Kaláček (www.kalacek.posterous.com) 2011; tisk: tiskárna JAVA, Třeboň; náklad 380 ks abstrakty příspěvků neprošly jazykovou úpravou a za jejich obsah jsou odpovědni autoři Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. [eds.] 2011: Ornitologie věda pro každého, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7. až 9. října ČSO, Praha.

6

7 Vážení členové ČSO, vážení přátelé a milovníci ptactva! Poslední dvě celostátní konference České společnosti ornitologické jsou svým názvem, Srdcem a rozumem a Ornitologie věda pro každého, vzorovým příkladem poslání ČSO sdružovat lidi se společným zájmem o ptáky. Od laiků, kteří mají ptáky prostě jen rádi, chtějí se o nich dovědět více a jsou ochotni různými způsoby přispívat k jejich ochraně, až po odborníky, kteří se věnují jejich vědeckému zkoumání. Řada oněch laických milovníků ptactva však věnuje značné úsilí i sledování ptáků. Bez jejich odborné práce a shromažďování obrovského množství cenných dat by nevznikly celostátní či regionální atlasy hnízdního rozšíření, neprobíhal by Jednotný program sčítání ptáků a neměli bychom tak představu o vývoji ptačích populací u nás. Bez jejich energie a času si nelze představit činnost pracovních skupin, podrobně se věnujících různým druhům a skupinám ptáků. Neocenitelný je ale i podíl profesionálních ornitologů, pracujících v různých vědeckých institucích. Především oni často připravují metodicky kvalitní projekty ČSO, vyhodnocují jejich výsledky či směrují ostatní členy ČSO k zajímavým a potřebným tématům. Letošní Pták roku a jeho doprovodný projekt Nářečí českých strnadů je jen jedním z mnoha příkladů. A právě konference ČSO jsou vhodnou příležitostí pro opakovaná setkání těchto dvou skupin. Amatérští ornitologové tu mají jedinečnou příležitost prezentovat výsledky své dlouhodobé práce, vyměňovat si metodické a odborné zkušenosti. Profesionálové zde seznamují s aktuálním směřováním vědy v ornitologii, s moderními metodami či s čerstvými výsledky vědeckých studií z naší republiky. Aktivní přednášející i pozorní posluchači z řad amatérů i profesionálů tak společně přispívají k plnění hlavních cílů ČSO k prohlubování znalostí o životě ptáků i k aktivní ochraně ptáků a jimi obývaných stanovišť. Vám všem proto patří poděkování za podporu a šíření dobrého jména České společnosti ornitologické! Jiří Flousek předseda ČSO

8 Program konference Pátek 7. října Registrace účastníků 9.00 Velký sál 9.30 Velký sál Slavnostní zahájení konference Prezentace hlavního sponzora konference MEOPTA optika, s.r.o Velký sál I. plenární přednáška Předsedající: FLOUSEK J. Voříšek P., Vermouzek Z.: Ornitologie věda pro každého? Přestávka Velký sál Sekce A Rozšíření a početnost Předsedající: CEPÁK J. Reif J., Prylová K., Vermouzek Z., Šťastný K. & Bejček V.: Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Škorpilová J., Voříšek P. & Klvaňová A.: O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později Čihák K. & Hromádko M.: Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Pudil M. & Čejka J.: Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Musilová Z. & Musil P.: Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Malý sál Sekce B Ekologie druhů Předsedající: PETRUSKOVÁ T. Šťastný K., Zárybnická M., Hanel J., Hýlová A., Kouba M., Menclová P. & Tomášek V.: Třináct let výzkumu sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor Koleček J., Reif J. & Weidinger K.: Početnost skřivana polního (Alauda arvensis) v zemědělské krajině na Olomoucku Flousek J.: Kos horský (Turdus torquatus) v Krkonoších Poprach K.: Populační dynamika motáka lužního (Circus pygargus) na Olomoucku Demko M., Repel M. & Pačenovský S.: Ochrana mokradí na východnom Slovensku 6

9 Oběd Velký sál II. Plenární přednáška Předsedající: PROCHÁZKA P. Adamík P., Cepák J. & Klvaňa P.: Kroužkování ptáků: průsečík amatérské a profesionální ornitologie Velký sál Sekce C Ekologie a etologie Předsedající: PROCHÁZKA P. Petrusková T., Svoboda J., Diblíková L., Procházka P., Vermouzek Z. & Petrusek A.: Nářečí českých strnadů aneb Kde nesvítí slunce, tam se chcípá... Krištín A., Hoi H. & Valera F.: Hniezdni susedia: sú výhodou pre hniezdnu úspešnosť druhu Lanius minor Kouba M. & Šťastný K.: Studie chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie Suvorov P., Ferrer A. M., Staňková T. & Šálek M. E.: Které atributy ovlivňují lokálně specifickou predaci umělých zemních hnízd? Kubelka V.: Jaké jsou biotopové preference a možnosti ochrany čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky? Schröpfer L.: Podzimní průtah včelojeda lesního (Pernis apivorus) územím západních Čech. Je vskutku včelojed tak vzácný migrant? Malý sál Sekce D Rozšíření a ekologie Předsedající: SEDLÁČEK O. Musil P., Musilová Z.: Dlouhodobé změny početnosti hnízdních populací vodních ptáků na rybnících Třeboňské pánve Krátké prezentace k posterům: Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky 7

10 Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor. Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Škorpíková V.: Příspěvek českých ornitologů k poznání a ochraně ptáků Makedonie Přestávka Velký sál Malý sál Velký sál Diskuse u posterů Faunistická databáze (seminář) Promítání filmu Silva Gabreta Jak se rodí šumavský horský les Pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské komise. Sobota 8. října Členská schůze ČSO Přestávka Velký sál III. plenární přednáška Předsedající: HOŠKOVÁ L. Marti Ch.: Monitoring birds in Switzerland: the programme of the Swiss Ornithological Institute 8

11 Velký sál Sekce E Hnízdní biologie Předsedající: HOŠKOVÁ L. Remeš V.: Srovnávací analýzy reprodukčních strategií ptáků: věda pro každého! Darolová A., Hoi H. & Krištofík J.: Biologické parametre Acrocephalus scirpaceus pri hniezdení v pálke a trsti Bažant M., Remeš V., Hrdlička R. & Piálková R.: Faktory ovlivňující objem vajec a hnízdní parazitizmus u poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula) Peške L.: Hnízdění trojic u krahujců: polygamie, polyandrie, helpers nebo v Praze úplně něco jiného? Malý sál Sekce F Druhová ochrana Předsedající: LANDSFELD B. Viktora L.: Čtyři roky projektů na ochranu rorýse obecného Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. & Novák T.: Ptáci vybraných mokřadů Vysočiny Hlaváč V.: Ochrana ptáků na linkách elektrického vedení Raab R. & Škorpíková V.: Současný vývoj populace dropa velkého (Otis tarda) v České republice a v Rakousku Oběd Velký sál IV. plenární přednáška Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Grim T.: Mýty a pravda (?) o kukačce: od Aristotela po spektrofotometrii Velký sál Sekce G Populace a společenstva Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Telenský T., Jelínek M., Cepák J. & Reif J.: Populační charakteristiky našich ptáků zjištěné na základě CES a jejich srovnání s údaji z JPSP v období Růžička T. & Mrlík V.: Zhodnocení odchytových akcí na rybníku Maršovec aneb Co všechno se dá chytit u rybníka Pavelka K.: Hnízdní ornitocenózy přírodních a přirozených lesů Moravskoslezských Beskyd v letech Těšický M. & Vermouzek Z.: Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území Hutař M. & Zámečník V.: Vliv ekologického zemědělství na ptačí populace na ekologické farmě Velké Hostěrádky Pavel V. & Weidinger K.: Český ornitologický výzkum v Antarktidě 9

12 Malý sál Sekce H Populace a společenstva Předsedající: SCHRÖPFER L. Hubálek Z.: Fenologie jarního příletu tažných ptáků Král M.: Dlouhodobý výzkum ptáků v hnízdních budkách aneb spolupráce amatérského ornitologa s profesionály Beran V.: Nejen linduška úhorní či strnad zahradní v hnědouhelných těžebních oblastech ústeckého kraje v letech Sychra J. & Macháček P.: Vliv manipulace s rybí obsádkou a potravní nabídky bezobratlých na vodní ptáky v NPR Lednické rybníky Vokurková J., Petrusková T., Reif J., Reifová R. & Petrusek A.: Slavíci tmaví ve společnosti slavíků obecných jako smíšení zpěváci důsledek křížení nebo chyba v procesu učení? Šmejdová L., Čechová H. & Zasadil P.: Ekologie vrabce domácího (Passer domesticus), studium populací v různých typech venkovského prostředí Zakončení konference Přestávka Velký sál Určování dlouhokřídlých (seminář) Společenský večer Neděle 9. října (čas je pouze orientační) Terénní exkurze do některého z Významných ptačích území/ptačích oblastí Přesný čas a lokalita budou upřesněny při registraci. 10

13 Seznam posterů Adam M., Romportl D. & Musil P.: Změny diverzity a početnosti zimující vodní avifauny ve vztahu k fyzicko-geografickým podmínkám prostředí Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Černý M., Rymešová D. & Šálek M. E.: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix) Havlíček J., Kubelka V. & Pakandl M.: Průběh tahu vybraných druhů bahňáků na základě záznamů z databáze SVOB Hertl I.: Akustický monitoring sov co nám odhalí a jak na to? Hošková L.: Spring Alive mezinárodní sledování příletů poslů jara Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Koschová M., Reif J. & Kuda F.: Existuje vztah mezi predikovaným posunem evropského klimatického rozšíření a dlouhodobými trendy početnosti ptáků v České republice? Moudrý Z.: Křepelka polní známý i neznámý ptačí druh Musil P. & kol.: Početnost kormorána velkého v České republice Musil P.: Pozor na individuálně značené kachny Musilová Z. & Musil P.: 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Ondrová M., Tryjanowski P. & Jerzak L.: Čapí vesnice i v České republice? Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Pišvejcová I., Petrusková T., Brinke T. & Petrusek A.: Jak se pozná lepší samec (lindušky lesní)? Plán projektu Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Praus L. & Weidinger K.: Hnízdní úspěšnost a predátoři skřivana polního (Alauda arvensis) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v intenzivních polních kulturách Rząd I., Jeżewski W., Busse W., Stępniewska K. & Rosińska K.: Acanthocephalans (Acanthocephala) parasites of robin Erithacus rubecula (L., 1758) on southern coast of Baltic sea 11

14 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Suvorov P., Dohnalová L., Koubová M., Králová T. & Svobodová J.: Chování straky obecné (Pica pica) při predaci ptačích hnízd Svoboda A., Švorc J., Francek J. & Rozínek R.: Obsazenost ptačích budek vyvěšených v úseku dálnice D4704 (Lipník n. Bečvou Bělotín) Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Tyller Z. & Paclík M.: Trus jako indikátor obsazenosti budky nocujícími ptáky Vermouzek Z.: Čečetky a faunistická databáze ČSO Vermouzek Z., Schröpfer L. & Stolarczyk J.: Husice nilská nový hnízdící druh Česka Viktora L.: 2011 Rok vlhy Vojtěchovská E.: NDOP seznamte se Vondrušková J.: CITES dravci a sovy v ČR chovaní v zajetí Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR 12

15 Mikulov, října 2011 ABSTRAKTY REFERÁTŮ Abstrakty referátů jsou řazeny podle programu konference. Za obsahy abstraktů jsou zodpovědní jejich autoři. Pátek 7. října 2011 Plenární přednáška Ornitologie věda pro každého? Petr Voříšek & Zdeněk Vermouzek Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Ptáci mají díky svému nápadnému způsobu života a z něj plynoucí atraktivitě zvláštní postavení mezi zvířaty. Ne náhodou jsou nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů a ne náhodou často fungují jako modelová skupina pro výzkumy ekologické, etologické, evolučně-biologické i ochranářské. Výsledky pozorování ptáků se významně projevily v díle Ch. Darwina, K. Lorenze a dalších. Ptáci jsou odedávna populární i v dalších sférách lidského života. Odhaduje se, že skoro polovina na Zemi žijících ptačích druhů je tím či oním způsobem člověkem využívána. Velké procento ptačích druhů (37 %) je člověkem chováno v zajetí jako domácí mazlíčci, kolem 14 % ptačích druhů je člověkem využíváno jako zdroj potravy a tento odhad je pravděpodobně velmi podhodnocen. Popularita ptáků se také projevuje v tom, že relativně velké množství lidí má pozorování a sledování ptáků jako zálibu. Tito amatérští ornitologové vždy přispívali ornitologii jako vědnímu oboru. Přispívali zejména poznatky o biologii druhů, o jejich rozšíření a početnosti. Moderní institucionalizovaná věda však vyžaduje rozsáhlé teoretické základy, používá složité metody a vybavení, neobejde se bez statistiky a úspěšnost vědeckého bádání je měřena počtem a kvalitou odborných publikací. Navíc je moderní věda mezinárodní a hlavním dorozumívacím jazykem se stala angličtina. Na první pohled tedy již neposkytuje mnoho prostoru pro další uplatnění amatérských ornitologů. Není tomu tak ale v případech, kdy je třeba získat a zpracovat údaje z velkých území a dlouhých časových období. Zde je role amatérů nepochybná. O kvalitě výzkumů založených např. na velkoplošných sčítáních či mapováních svědčí i to, že jejich výsledky jsou běžně publikovány i v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Podobně nesporný je přínos amatérských ornitologů ve shromažďování popisných informací o biologii ptačích druhů. Přestože moderní věda se zaměřuje spíše na testování hypotéz, jsou popisné práce i nadále potřeba. Mimo jiné i proto, že bez takových údajů by nebylo co testovat. 13

16 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické S překotným rozvojem počítačů a komunikačních technologií lze očekávat další uplatnění údajů získaných amatérskými pozorovateli ptáků. Vědecké uplatnění začínají nacházet on-line databáze pozorování, data z nich bude zřejmě v dohledné době možné používat pro stanovení rozšíření ptačích druhů, v některých případech snad i pro zjišťování změn početnosti. Samostatnou kapitolou je kroužkování ptáků, které má stále nezastupitelnou roli v získávání některých poznatků, a které je ve většině zemí včetně ČR závislé na práci amatérských spolupracovníků. Přínos amatérských ornitologů vědeckému bádání netkví ale jen v roli sběračů dat. Amatérští ornitologové nejsou tolik omezováni krátkodobostí financování vědeckého výzkumu ani více či méně módními výzkumnými trendy. Dokáží tak inspirovat profesionální výzkumníky, předkládat relevantní hypotézy a ovlivňovat tak celou vědu. Jestliže moderní věda je založena na tom, že odpovídá na otázky a testuje hypotézy, amatérská ornitologie pak pomáhá klást takové otázky a hypotézy, které by si profesionální vědci nejspíš nikdy nepoložili. Neméně důležitá je role amatérských ornitologů a jimi provozovaných výzkumů v ochraně přírody. Státem organizovaná ochrana přírody vychází ze seznamů ohrožených druhů či z výběru území, která jsou pro ochranu přírody důležitá. Výběr ohrožených druhů či významných území je však založen na poznatcích, které ve velké většině případů nashromáždili právě amatérští ornitologové. Téměř ve všech zemích Evropy jsou známa nejdůležitější místa pro ochranu ptáků. Celá Evropa byla pokryta mapováním hnízdního rozšíření ptáků, máme údaje o změnách početnosti běžných ptačích druhů. V naprosté většině případů jsou to výsledky práce amatérů. Jen na sčítáních běžných druhů ptáků dodávajících údaje pro program Pan-European Common Bird Monitoring Scheme pracovalo v Evropě v roce 2010 aktivně amatérských ornitologů. Celkem se odhaduje, že každoročně amatérští ornitologové v Evropě odvedou práci v řádu desítek milionů člověkohodin. Ochrana přírody by tedy byla bez spolupráce s amatérskými ornitology prakticky nemožná. Stejně tak se neobejde státní ochrana přírody bez spolupráce s nevládními organizacemi, které amatérské ornitology sdružují. Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že nejvhodnější je právě organizování amatérských ornitologů skrze nevládní organizace. Amatérští ornitologové mají mnohdy větší důvěru v organizace, jejichž jsou členy a jejichž vedení si sami zvolí. Programy organizované nevládními organizacemi jsou také stabilnější a dlouhodobější. Všechny plošně rozsáhlé programy sčítání ptáků v Evropě, které trvají desítky let, jsou organizovány nevládními organizacemi. Amatérská ornitologie tedy je a i nadále bude nepostradatelnou součástí vědeckého výzkumu i ochrany přírody. Předpokladem je pouze vzájemný respekt všech aktérů. 14

17 Mikulov, října 2011 Sekce A Rozšíření a početnost Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Jiří Reif 1,2, Kristýna Prylová 1, Zdeněk Vermouzek 3, Karel Šťastný 4, Vladimír Bejček 4 1 PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 PřF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, Lidská činnost výrazně ovlivňuje na biosféru, přičemž se zdá, že tento vliv vede k homogenizaci jejího druhového složení. Tento trend je v globálním měřítku způsoben zejména nahrazováním původních endemických organismů několika úspěšnými invazními druhy, které jsou schopny kolonizovat rozsáhlá nová území. V naší avifauně téměř nenajdeme druhy z jiných biografických oblastí, ani zde nežijí endemité s omezenými areály rozšíření. Můžeme zde tedy vůbec pozorovat projevy biotické homogenizace? Tuto otázku jsme se rozhodli zodpovědět pomocí dat z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice (JPSP), který díky práci stovek dobrovolných spolupracovníků zachycuje složení ptačích společenstev již od roku 1982 do současnosti. Pro tuto studii jsme zkoumané období kvůli způsobu popisu prostředí a počtu sčítaných transektů shora omezili rokem Pro každý ptačí druh jsme spočítali jeho biotopovou specializaci a průměrnou teplotu v jeho evropském areálu. Z těchto dat jsme pak pro společenstvo v každém roce na každém sčítaném transektu vypočetli jeho index biotopové specializace, teplotní index a druhové bohatství. Dále jsme ze všech transektů vypočítali průměrné hodnoty těchto proměnných pro celou ČR v každém roce a kromě toho jsme ještě pro každý rok spočítali celkový počet druhů ptáků zachycených v rámci JPSP. Pro zachycení trendu v těchto proměnných během sledovaného období jsme použili lineární regresi přes roky, přičemž jsme odfiltrovali vliv počtu sčítaných transektů v daném roce. Výsledky ukazují, že i když se v avifauně ČR nešíří invazní nepůvodní druhy a nežijí tu ostrovní endemiti, dochází i zde na lokální škále k postupné homogenizaci druhového složení. Je to dáno zvyšováním podílu biotopových generalistů na úkor druhů více biotopově vyhraněných. Zároveň jsou společenstva čím dál tím více tvořena teplomilnými druhy, přičemž oba trendy zesílily v 90. letech. Protože teplotní index s biotopovou specializací na mezidruhové úrovni nekoreluje, jde zřejmě o dva odlišné procesy. Vzhledem k tomu, že hlavní změny v krajině, které se od začátku 90. let v ČR udály, by neměly biotopové specialisty příliš omezovat, máme za to, že jde spíše o důsledky klimatických změn, konkrétně zvyšování teploty a častějšího výskytu ničivých jevů. Změna druhového složení se zatím neprojevuje v druhovém bohatství ptačích společenstev, které na lokální úrovni zůstává v průměru konstantní. Tyto výsledky zajímavě dokreslují dosavadní poznatky z jiných částí Evropy. 15

18 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později. Jana Škorpilová, Petr Voříšek & Alena Klvaňová Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků (PECBMS) zaznamenal během 5 let od poslední konference ČSO značný rozvoj v nejrůznějších směrech. Počet běžných druhů ptáků, pro které publikujeme evropské trendy, se od prvního vydání v roce 2003 téměř ztrojnásobil. Stejné tak počet evropských zemí, které dodávají data, vzrostl z původních 18 na nynějších 25, což v praxi znamená velmi dobré pokrytí území Evropy. Významným cílem PECBMS je především využití získaných dat pro výzkum i ochranu druhů a jejich prostředí. Naše výsledky opakovaně poukazují na klesající trend populací polních druhů ptáků, který, jak jsme zjistili, je souběžně doprovázen i poklesem jejich biomasy. Modely přitom ukazují, že další úbytek polních ptáků můžeme očekávat zejména v případě další intenzifikace zemědělství v zemích střední a východní Evropy. Populace běžných lesních druhů jsou oproti tomu spíše stabilní, i když jejich trend se liší v jednotlivých regionech Evropy. Lesní druhy nejvíce ubývají v severní a jižní Evropě a naopak spíše stoupají v Evropě východní. Na vývoji populací běžných ptačích druhů se již významně projevu i změna klimatu. Jak ukazují naše data, druhů, které vlivem změny klimatu v Evropě ubývají, je třikrát více než těch, které přibývají. Na změny početnosti migrantů mají vliv i podmínky na zimovištích. Výsledky PECBMS nacházejí použití i v ochraně přírody. Indikátory volně žijících ptáků se staly standardní součástí zpráv Eurostatu a Evropské komise a sledování stavu biodiverzity v zemědělské krajině s pomocí indikátoru polních ptáků, který jsme zavedli, je dnes povinností pro všechny členské státy EU. Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Kamil Čihák 1 & Miloslav Hromádko 1 Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; V roce 2007 začala Česká společnost ornitologická s budováním Ptačího parku Josefovské louky nedaleko Jaroměře v okrese Náchod. Park se nachází v nivě řeky Metuje na území přibližně 75 ha. Cílem přípravy parku je návrat vhodných podmínek pro hnízdění mokřadních druhů ptáků, kteří se zde a v okolí před lety pravidelně vyskytovali. Hlavním motivem umístění parku do říční nivy Metuje je možnost využití více než sto let starého a dosud funkčního zavlažovacího zařízení. Budování parku na zelené louce nabízí jedinečnou příležitost zjistit současný stav avifauny území a porovnat výsledky prováděného monitoringu v závislosti na realizovaných 16

19 Mikulov, října 2011 změnách (after-before monitoring). Sledování výskytu ptáků je prováděno od roku 2005, pravidelný monitoring byl zahájen v roce Vlastní monitoring se skládá ze tří částí: (1) hnízdění ptáků na loukách a závlahových kanálech, (2) hnízdění ptáků v břehových porostech toků při hranicích parku a (3) průběžné sledování výskytu všech ptáků a maximálního počtu jednotlivých druhů během celého roku. Cílem monitoringu je získání přehledu o hnízdících, protahujících a zimujících druzích ptáků a jejich početnosti, zjištění rozdílů v početnosti ptáků před provedenými úpravami ornitologického parku, v průběhu úprav a po nich, získání informací o aktuálních hnízdištích sledovaných druhů ptáků s cílem rychlého zabezpečení ochrany hnízd, získání informací o činnostech, které významně ovlivňují hnízdění nebo pobyt ptáků v parku. Na ploše luk a závlahových kanálů je mapovací metodou provedeno každoročně šest kontrol (od roku 2010 rozšířeno o čtyři noční kontroly). Celkem bylo zjištěno 55 druhů, z toho hnízdících 29, ve všech třech letech bylo dominantních šest druhů (strnad obecný, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, bažant obecný, pěnice hnědokřídlá a strnad rákosní). V průběhu dvou kontrol břehových porostů zpracovaných liniovou metodou bylo celkem zaznamenáno 54 druhů, dominantních ve všech třech letech bylo pět druhů (budníček menší, pěnice slavíková a černohlavá, rákosník zpěvný a strnad obecný). Pravidelnými celoročními kontrolami bylo zatím v ptačím parku pozorováno 122 druhů, maximální denní počty byly zaznamenány u racka chechtavého, špačka obecného a kormorána velkého. Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Martin Pudil 1 & Jakub Čejka 2 1 Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec, ; 2 AOPK Praha, středisko Liberec, U jezu 10, Liberec, Frýdlantský výběžek je oddělen z jihu hradbou Jizerských hor od zbytku republiky. Naopak se otevírá do nížin Polska a Horní Lužice. Tímto faktem je také poněkud ovlivněna fauna Frýdlantska včetně ptáků. Avifauna tu dosud nebyla podrobně sledována, proto probíhá od roku 2009 podrobné hnízdní mapování ptáků Frýdlantska. Celé území o ploše cca 242 km 2 bylo pokryto 125 čtverci o rozměrech 1,4 1,5 km (1/64 klasického čtverce). V každém čtverci proběhla 2 kvantitativní sčítání na 10 bodech a dále zjišťování dalších, specifických skupin (sovy, dravci, krátkokřídlí, šplhavci atd.). Na každém sčítacím bodu byl také popsán biotop podle metodiky užívané při JPSP. Do roku 2011 bylo zpracováno 95 % území. Celkem byl zjištěn prokázaný či pravděpodobný hnízdní výskyt 116 druhů, u dalších 8 druhů se jedná o možné hnízdění, což činí více než 60 % hnízdících druhů v ČR dle celostátního mapování. Bylo zjištěno např. hnízdění 3 4 párů morčáka velkého, 2 3 párů jeřába popelavého nebo luňáka červeného. Pravděpodobné hnízdění bylo zjištěno v případě bukače velkého, luňáka hnědého, holuba doupňáka, sýce rousného, kulíška nejmenšího, lejska malého, pěnice vlašské či strnada zahradního. Pěnice vlašská byla na Frýdlantsku zjištěna po 32 letech, strnad zahradní po 19 letech. Zcela nově byl zjištěn sýc rousný. 17

20 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Dosud nebyla vyhodnocena početnost jednotlivých druhů ani vztah k parametrům biotopu. Přesto lze Frýdlantsko zařadit mezi ornitologicky velice hodnotná území. Týká se to zejména jeho západní části s nivou řeky Smědé a s řadou mokřadů a extenzivně obdělávanou zemědělskou krajinou. Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Zuzana Musilová 1 & Petr Musil 1,2 1 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Početnost a distribuce zimujících vodních ptáků je monitorována v České republice při lednovém Mezinárodním sčítání vodních ptáků. Tento program probíhá již od roku 1966 a představuje zřejmě nejrozsáhlejší monitorovací projekt zaměřený na určitou skupinu živočichů nejen na území bývalého Československa, ale i v celé Evropě, resp. Západní Palearktidě. Pomocí software TRIM 3.52 byly analyzovány trendy nejpočetnějších zimujících druhů a to v krátkodobém ( ), střednědobém ( ) a dlouhodobém ( ) měřítku. V České republice počet druhů zimujících vodních ptáků s průkaznými změnami početnosti převažoval v dlouhodobém (68 % druhů) i ve střednědobém měřítku (54 %), přičemž většina druhů; měnících početnost vykazovala vzrůstající trend početnosti (51 % druhů v letech a 38 % druhů v letech ). V krátkodobém měřítku byl prokázán nárůst početnosti v České republice u 26 % druhů a naopak pokles u pouze 8 % druhů. Klimatické faktory, a to jak lokální (teplota v České republice), tak evropské ovlivňovaly početnost především v krátkodobém měřítku. Nejvýraznějším příkladem takto ovlivněných druhů jsou husy, které se v chladných zimách přesunují na zimoviště v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Jedním z mála druhů, jehož početnost je v dlouhodobém měřítku koreluje s meteorologickými podmínkami je morčák velký, který k nám zaletuje zimovat především v nejchladnějších zimách. Výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků jsou průběžně zasílány do mezinárodní databáze a slouží i k vytipování mezinárodně významných lokalit (Ramsar sites), za které jsou mimo jiné považovány lokality, které v určité části roku využívá minimálně ex. všech druhů vodních ptáků nebo 1 % tahové populace určitého druhu. Většina evropských států se snaží chránit i další méně významné lokality. Proto jsou obdobně používána i jednoduchá kriteria (např. pravidelný výskyt 1 % národní populace určitého druhu) pro definování národně významných lokalit vodního ptactva v některých evropských státech, jako např. v Irsku, Velké Británii, Německu nebo na Slovensku. Dalšími použitelnými kriterii může být v podmínkách ČR například výskyt 2000 ex. všech druhů zimujících ptáků nebo vysoká druhová diversita (např. vyšší počet zimujících druhů). Takto definované lokality pokrývají vyšší podíl zimujících ptáků jednotlivých druhů než dosud používané sítě chráněných lokalit (PR, NPR, CHKO, NP, Natura 2000, Ramsar sites). 18

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota Vás srdečně zvou na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ad 2 Zpráva o hospodaření Členové byli podrobně seznámeni s jednotlivými příjmy a výdaji. Celková bilance je následující:

Ad 2 Zpráva o hospodaření Členové byli podrobně seznámeni s jednotlivými příjmy a výdaji. Celková bilance je následující: Zápis z jednání členské schůze Moravského ornitologického spolku středomoravské pobočky České společnosti ornitologické, konané dne 25. února 2012 v zasedací místnosti ORNIS v Přerově, Bezručova ul. č.

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Ramsarská konvence ÚMLUVA O MOKŘADECH MAJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ VÝZNAM PŘEDEVŠÍM JAKO BIOTOPY VODNÍHO PTACTVA Co jsou mokřady? Mokřady jsou definovány jako území bažin,

Více

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 PSM08_ZZ_w.doc str. 1 MÍSTO PRO PŘÍRODU Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 číslo projektu: 320805 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Výroční zpráva České společnosti ornitologické

Výroční zpráva České společnosti ornitologické é e r t z u i r t z p ú a s d g h j k l y x c č v F b n Q E R T Z U I O P Ú L K J Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2014 birdlife.cz é e r t z u i r t z p ú a s d g h j k l y x c č v F b n

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Petr ANDĚL 2, Michal ANDREAS 1, Ivana GORČICOVÁ 2, Václav HLAVÁČ 3, Tereza MINÁRIKOVÁ 3, Dušan ROMPORTL 1, Martin

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE Odbor aplikované ekologie se zabývá především sledováním a hodnocením vývoje přirozených i antropogenně

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2011/1 Datlík č. 9 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 6.2.2011 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Realizace projektu Podpora biodiverzity

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

Výroční zpráva. české společnosti ornitologické. birdlife.cz

Výroční zpráva. české společnosti ornitologické. birdlife.cz Výroční zpráva české společnosti ornitologické 2013 birdlife.cz Slovo ředitele S ptáky a přírodou se každý z nás setkává doslova na každém kroku. Českou společnost ornitologickou před 87 lety založili

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více