ornitologie věda pro každého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ornitologie věda pro každého"

Transkript

1 konference České společnosti ornitologické ornitologie věda pro každého sborník abstraktů

2 ZÁJEZDY PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PTACTVA BIRDWATCHING BIRDWATCHING pozorování ptáků v nejkrásnějších koutech přírody. S námi budete pozorovat ptactvo v nejatraktivnějších lokalitách Evropy i světa. Při našich zájezdech budete okouzleni krásami přírody, ale také si rozšíříte přírodovědné znalosti, naučíte se fotografovat různé druhy zvířat a pohybovat se ve volné přírodě. Využijte naše 20leté zkušenosti s pořádáním přírodovědných zájezdů. PODZIM 2011 MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě , od Kč * PERU výprava do pralesů Amazonie, pozorování papoušků na lizech a dalších tropických zvířat v džungli, Machu Pichu / , od Kč ITÁLIE, REGGIO EMILIA 72. mezinárodní výstava ptactva , od Kč PRO ROK 2012 PŘIPRAVUJEME: HRUŠOVSKÁ ZDRŽ část VD Gabčíkovo, zimoviště severských druhů vodních ptáků leden * KOSTARIKA výprava za papoušky, kolibříky, kvesalem a dalšími zvířecími obyvateli střední Ameriky, rezervace Monteverde, Tortuguero, Carara, Corcovado , od Kč NP WATTENMEER ornitologické pozorování vodního ptactva na pobřeží severního Německa květen * PŘÍRODA A ZOO ŠVÝCARSKA ZOO Curych, ZOO Basilej... květen/červen ŠUMAVA dvoudenní jarní pozorování ptactva, česká i Rakouská strana Šumavy červen * WALSRODE víkendová návštěva největšího ptačího parku Evropy + Zoo Lipsko červen TENERIFE LORO PARQUE největší sbírka papoušků na světě, voliéra Katandra, cvičené kosatky září NEZIDERSKÉ JEZERO + jižní Morava podzimní ornitologické pozorování* MAĎARSKO HORTOBÁGY podzimní tah jeřábů pozorování divokého ptactva na pusztě říjen* LANZAROTE pozorování divokého ptactva dropů, buřňáků, orebic, supů říjen ZAMBIE 2012 NOVINKA! safari, pozorování ptáků, Viktoriiny vodopády listopad, prosinec Speciální ceny pro členy České společnosti ornitologické na členské exkurze ČSO *. Cestovní Kancelář Primaroute Ing. Josef Nožička, Hradební 52, Uherské Hradiště, tel.: , fax:

3 Ornitologie věda pro každého celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov, zámek GENERÁLNÍ SPONZOR MEOPTA-OPTIKA, s.r.o., Přerov HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE Regionální muzeum Mikulov a Turistické informační centrum Mikulov TIC MIKULOV KONFERENCI PODPOŘILI: Rada vědeckých společností AV ČR Swarovski Optik EKG s.r.o. Pro-Bio CK Primaroute Zelenadomacnost.com Inreko s.r.o. AOPK ČR CHKO Pálava

4 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Organizační výbor Lucie Hošková Jana Škorpilová Jaroslav Cepák Barbora Kaminiecká Ondřej Sedláček Zdeněk Vermouzek Vědecký výbor Ondřej Sedláček Peter Adamík Jaroslav Cepák David Hořák Petr Procházka Zdeněk Vermouzek Petr Voříšek 2

5 Obsah Program konference Seznam posterů ABSTRAKTY REFERÁTŮ pátek Plenární přednáška Sekce A Rozšíření a početnost Sekce B Ekologie a etologie Plenární přednáška Sekce C Ekologie a etologie Sekce D Rozšíření a ekologie Diskusní seminář sobota Plenární přednáška Sekce E Hnízdní biologie Sekce F Druhová ochrana Plenární přednáška Sekce G Populace a společenstva Sekce H Populace a společenstva ABSTRAKTY POSTERŮ ADRESÁŘ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE (stav k ) editoři: Ondřej Sedláček, Lucie Hošková grafická úprava, sazba a ilustrace: Jiří Kaláček (www.kalacek.posterous.com) 2011; tisk: tiskárna JAVA, Třeboň; náklad 380 ks abstrakty příspěvků neprošly jazykovou úpravou a za jejich obsah jsou odpovědni autoři Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. [eds.] 2011: Ornitologie věda pro každého, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7. až 9. října ČSO, Praha.

6

7 Vážení členové ČSO, vážení přátelé a milovníci ptactva! Poslední dvě celostátní konference České společnosti ornitologické jsou svým názvem, Srdcem a rozumem a Ornitologie věda pro každého, vzorovým příkladem poslání ČSO sdružovat lidi se společným zájmem o ptáky. Od laiků, kteří mají ptáky prostě jen rádi, chtějí se o nich dovědět více a jsou ochotni různými způsoby přispívat k jejich ochraně, až po odborníky, kteří se věnují jejich vědeckému zkoumání. Řada oněch laických milovníků ptactva však věnuje značné úsilí i sledování ptáků. Bez jejich odborné práce a shromažďování obrovského množství cenných dat by nevznikly celostátní či regionální atlasy hnízdního rozšíření, neprobíhal by Jednotný program sčítání ptáků a neměli bychom tak představu o vývoji ptačích populací u nás. Bez jejich energie a času si nelze představit činnost pracovních skupin, podrobně se věnujících různým druhům a skupinám ptáků. Neocenitelný je ale i podíl profesionálních ornitologů, pracujících v různých vědeckých institucích. Především oni často připravují metodicky kvalitní projekty ČSO, vyhodnocují jejich výsledky či směrují ostatní členy ČSO k zajímavým a potřebným tématům. Letošní Pták roku a jeho doprovodný projekt Nářečí českých strnadů je jen jedním z mnoha příkladů. A právě konference ČSO jsou vhodnou příležitostí pro opakovaná setkání těchto dvou skupin. Amatérští ornitologové tu mají jedinečnou příležitost prezentovat výsledky své dlouhodobé práce, vyměňovat si metodické a odborné zkušenosti. Profesionálové zde seznamují s aktuálním směřováním vědy v ornitologii, s moderními metodami či s čerstvými výsledky vědeckých studií z naší republiky. Aktivní přednášející i pozorní posluchači z řad amatérů i profesionálů tak společně přispívají k plnění hlavních cílů ČSO k prohlubování znalostí o životě ptáků i k aktivní ochraně ptáků a jimi obývaných stanovišť. Vám všem proto patří poděkování za podporu a šíření dobrého jména České společnosti ornitologické! Jiří Flousek předseda ČSO

8 Program konference Pátek 7. října Registrace účastníků 9.00 Velký sál 9.30 Velký sál Slavnostní zahájení konference Prezentace hlavního sponzora konference MEOPTA optika, s.r.o Velký sál I. plenární přednáška Předsedající: FLOUSEK J. Voříšek P., Vermouzek Z.: Ornitologie věda pro každého? Přestávka Velký sál Sekce A Rozšíření a početnost Předsedající: CEPÁK J. Reif J., Prylová K., Vermouzek Z., Šťastný K. & Bejček V.: Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Škorpilová J., Voříšek P. & Klvaňová A.: O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později Čihák K. & Hromádko M.: Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Pudil M. & Čejka J.: Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Musilová Z. & Musil P.: Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Malý sál Sekce B Ekologie druhů Předsedající: PETRUSKOVÁ T. Šťastný K., Zárybnická M., Hanel J., Hýlová A., Kouba M., Menclová P. & Tomášek V.: Třináct let výzkumu sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor Koleček J., Reif J. & Weidinger K.: Početnost skřivana polního (Alauda arvensis) v zemědělské krajině na Olomoucku Flousek J.: Kos horský (Turdus torquatus) v Krkonoších Poprach K.: Populační dynamika motáka lužního (Circus pygargus) na Olomoucku Demko M., Repel M. & Pačenovský S.: Ochrana mokradí na východnom Slovensku 6

9 Oběd Velký sál II. Plenární přednáška Předsedající: PROCHÁZKA P. Adamík P., Cepák J. & Klvaňa P.: Kroužkování ptáků: průsečík amatérské a profesionální ornitologie Velký sál Sekce C Ekologie a etologie Předsedající: PROCHÁZKA P. Petrusková T., Svoboda J., Diblíková L., Procházka P., Vermouzek Z. & Petrusek A.: Nářečí českých strnadů aneb Kde nesvítí slunce, tam se chcípá... Krištín A., Hoi H. & Valera F.: Hniezdni susedia: sú výhodou pre hniezdnu úspešnosť druhu Lanius minor Kouba M. & Šťastný K.: Studie chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie Suvorov P., Ferrer A. M., Staňková T. & Šálek M. E.: Které atributy ovlivňují lokálně specifickou predaci umělých zemních hnízd? Kubelka V.: Jaké jsou biotopové preference a možnosti ochrany čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky? Schröpfer L.: Podzimní průtah včelojeda lesního (Pernis apivorus) územím západních Čech. Je vskutku včelojed tak vzácný migrant? Malý sál Sekce D Rozšíření a ekologie Předsedající: SEDLÁČEK O. Musil P., Musilová Z.: Dlouhodobé změny početnosti hnízdních populací vodních ptáků na rybnících Třeboňské pánve Krátké prezentace k posterům: Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky 7

10 Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor. Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Škorpíková V.: Příspěvek českých ornitologů k poznání a ochraně ptáků Makedonie Přestávka Velký sál Malý sál Velký sál Diskuse u posterů Faunistická databáze (seminář) Promítání filmu Silva Gabreta Jak se rodí šumavský horský les Pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské komise. Sobota 8. října Členská schůze ČSO Přestávka Velký sál III. plenární přednáška Předsedající: HOŠKOVÁ L. Marti Ch.: Monitoring birds in Switzerland: the programme of the Swiss Ornithological Institute 8

11 Velký sál Sekce E Hnízdní biologie Předsedající: HOŠKOVÁ L. Remeš V.: Srovnávací analýzy reprodukčních strategií ptáků: věda pro každého! Darolová A., Hoi H. & Krištofík J.: Biologické parametre Acrocephalus scirpaceus pri hniezdení v pálke a trsti Bažant M., Remeš V., Hrdlička R. & Piálková R.: Faktory ovlivňující objem vajec a hnízdní parazitizmus u poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula) Peške L.: Hnízdění trojic u krahujců: polygamie, polyandrie, helpers nebo v Praze úplně něco jiného? Malý sál Sekce F Druhová ochrana Předsedající: LANDSFELD B. Viktora L.: Čtyři roky projektů na ochranu rorýse obecného Kodet V., Kořínková D., Kunstmüller I., Hobza P. & Novák T.: Ptáci vybraných mokřadů Vysočiny Hlaváč V.: Ochrana ptáků na linkách elektrického vedení Raab R. & Škorpíková V.: Současný vývoj populace dropa velkého (Otis tarda) v České republice a v Rakousku Oběd Velký sál IV. plenární přednáška Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Grim T.: Mýty a pravda (?) o kukačce: od Aristotela po spektrofotometrii Velký sál Sekce G Populace a společenstva Předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V. Telenský T., Jelínek M., Cepák J. & Reif J.: Populační charakteristiky našich ptáků zjištěné na základě CES a jejich srovnání s údaji z JPSP v období Růžička T. & Mrlík V.: Zhodnocení odchytových akcí na rybníku Maršovec aneb Co všechno se dá chytit u rybníka Pavelka K.: Hnízdní ornitocenózy přírodních a přirozených lesů Moravskoslezských Beskyd v letech Těšický M. & Vermouzek Z.: Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území Hutař M. & Zámečník V.: Vliv ekologického zemědělství na ptačí populace na ekologické farmě Velké Hostěrádky Pavel V. & Weidinger K.: Český ornitologický výzkum v Antarktidě 9

12 Malý sál Sekce H Populace a společenstva Předsedající: SCHRÖPFER L. Hubálek Z.: Fenologie jarního příletu tažných ptáků Král M.: Dlouhodobý výzkum ptáků v hnízdních budkách aneb spolupráce amatérského ornitologa s profesionály Beran V.: Nejen linduška úhorní či strnad zahradní v hnědouhelných těžebních oblastech ústeckého kraje v letech Sychra J. & Macháček P.: Vliv manipulace s rybí obsádkou a potravní nabídky bezobratlých na vodní ptáky v NPR Lednické rybníky Vokurková J., Petrusková T., Reif J., Reifová R. & Petrusek A.: Slavíci tmaví ve společnosti slavíků obecných jako smíšení zpěváci důsledek křížení nebo chyba v procesu učení? Šmejdová L., Čechová H. & Zasadil P.: Ekologie vrabce domácího (Passer domesticus), studium populací v různých typech venkovského prostředí Zakončení konference Přestávka Velký sál Určování dlouhokřídlých (seminář) Společenský večer Neděle 9. října (čas je pouze orientační) Terénní exkurze do některého z Významných ptačích území/ptačích oblastí Přesný čas a lokalita budou upřesněny při registraci. 10

13 Seznam posterů Adam M., Romportl D. & Musil P.: Změny diverzity a početnosti zimující vodní avifauny ve vztahu k fyzicko-geografickým podmínkám prostředí Bělka T., Čihák K., Čiháková I., Vermouzek Z.: Rozšíření a početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na vodních tocích Rychlebských hor Bílý M., Bergmann P., Mourková J. & Jelínek M.: Zimování vodních ptáků ve středních Čechách v letech 2005/ /10 Černý M., Rymešová D. & Šálek M. E.: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix) Havlíček J., Kubelka V. & Pakandl M.: Průběh tahu vybraných druhů bahňáků na základě záznamů z databáze SVOB Hertl I.: Akustický monitoring sov co nám odhalí a jak na to? Hošková L.: Spring Alive mezinárodní sledování příletů poslů jara Chytil J.: Odchyt na Nesytu pokračuje Kodet V. & Stejskal D.: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích na Vysočině v letech Koschová M., Reif J. & Kuda F.: Existuje vztah mezi predikovaným posunem evropského klimatického rozšíření a dlouhodobými trendy početnosti ptáků v České republice? Moudrý Z.: Křepelka polní známý i neznámý ptačí druh Musil P. & kol.: Početnost kormorána velkého v České republice Musil P.: Pozor na individuálně značené kachny Musilová Z. & Musil P.: 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Ondrová M., Tryjanowski P. & Jerzak L.: Čapí vesnice i v České republice? Pavelka K. & Mandák M.: Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v letech 2009 a 2010 Pišvejcová I., Petrusková T., Brinke T. & Petrusek A.: Jak se pozná lepší samec (lindušky lesní)? Plán projektu Pojer F. & Kafka P.: Značení čápů černých plastovými kroužky statistiky a zajímavé výsledky Poprach K.: Prezentace databáze občanského sdružení TYTO Praus L. & Weidinger K.: Hnízdní úspěšnost a predátoři skřivana polního (Alauda arvensis) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v intenzivních polních kulturách Rząd I., Jeżewski W., Busse W., Stępniewska K. & Rosińska K.: Acanthocephalans (Acanthocephala) parasites of robin Erithacus rubecula (L., 1758) on southern coast of Baltic sea 11

14 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Suvorov P., Dohnalová L., Koubová M., Králová T. & Svobodová J.: Chování straky obecné (Pica pica) při predaci ptačích hnízd Svoboda A., Švorc J., Francek J. & Rozínek R.: Obsazenost ptačích budek vyvěšených v úseku dálnice D4704 (Lipník n. Bečvou Bělotín) Šafránek J., Vermouzek Z. & Lorek K.: Umělá hnízdiště pro rybáky obecné (Sterna hirundo) na střední Moravě Tvardíková K. & Novotný V.: Jak ovlivňují domorodé kmeny Papuy svým hospodařením život ptáků v různých nadmořských výškách? Tyller Z. & Paclík M.: Trus jako indikátor obsazenosti budky nocujícími ptáky Vermouzek Z.: Čečetky a faunistická databáze ČSO Vermouzek Z., Schröpfer L. & Stolarczyk J.: Husice nilská nový hnízdící druh Česka Viktora L.: 2011 Rok vlhy Vojtěchovská E.: NDOP seznamte se Vondrušková J.: CITES dravci a sovy v ČR chovaní v zajetí Voříšek P., Vermouzek Z., Bělka T., Horal D., Reif J. & Telenský T.: Věková struktura populace orla mořského v ČR 12

15 Mikulov, října 2011 ABSTRAKTY REFERÁTŮ Abstrakty referátů jsou řazeny podle programu konference. Za obsahy abstraktů jsou zodpovědní jejich autoři. Pátek 7. října 2011 Plenární přednáška Ornitologie věda pro každého? Petr Voříšek & Zdeněk Vermouzek Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Ptáci mají díky svému nápadnému způsobu života a z něj plynoucí atraktivitě zvláštní postavení mezi zvířaty. Ne náhodou jsou nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů a ne náhodou často fungují jako modelová skupina pro výzkumy ekologické, etologické, evolučně-biologické i ochranářské. Výsledky pozorování ptáků se významně projevily v díle Ch. Darwina, K. Lorenze a dalších. Ptáci jsou odedávna populární i v dalších sférách lidského života. Odhaduje se, že skoro polovina na Zemi žijících ptačích druhů je tím či oním způsobem člověkem využívána. Velké procento ptačích druhů (37 %) je člověkem chováno v zajetí jako domácí mazlíčci, kolem 14 % ptačích druhů je člověkem využíváno jako zdroj potravy a tento odhad je pravděpodobně velmi podhodnocen. Popularita ptáků se také projevuje v tom, že relativně velké množství lidí má pozorování a sledování ptáků jako zálibu. Tito amatérští ornitologové vždy přispívali ornitologii jako vědnímu oboru. Přispívali zejména poznatky o biologii druhů, o jejich rozšíření a početnosti. Moderní institucionalizovaná věda však vyžaduje rozsáhlé teoretické základy, používá složité metody a vybavení, neobejde se bez statistiky a úspěšnost vědeckého bádání je měřena počtem a kvalitou odborných publikací. Navíc je moderní věda mezinárodní a hlavním dorozumívacím jazykem se stala angličtina. Na první pohled tedy již neposkytuje mnoho prostoru pro další uplatnění amatérských ornitologů. Není tomu tak ale v případech, kdy je třeba získat a zpracovat údaje z velkých území a dlouhých časových období. Zde je role amatérů nepochybná. O kvalitě výzkumů založených např. na velkoplošných sčítáních či mapováních svědčí i to, že jejich výsledky jsou běžně publikovány i v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Podobně nesporný je přínos amatérských ornitologů ve shromažďování popisných informací o biologii ptačích druhů. Přestože moderní věda se zaměřuje spíše na testování hypotéz, jsou popisné práce i nadále potřeba. Mimo jiné i proto, že bez takových údajů by nebylo co testovat. 13

16 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické S překotným rozvojem počítačů a komunikačních technologií lze očekávat další uplatnění údajů získaných amatérskými pozorovateli ptáků. Vědecké uplatnění začínají nacházet on-line databáze pozorování, data z nich bude zřejmě v dohledné době možné používat pro stanovení rozšíření ptačích druhů, v některých případech snad i pro zjišťování změn početnosti. Samostatnou kapitolou je kroužkování ptáků, které má stále nezastupitelnou roli v získávání některých poznatků, a které je ve většině zemí včetně ČR závislé na práci amatérských spolupracovníků. Přínos amatérských ornitologů vědeckému bádání netkví ale jen v roli sběračů dat. Amatérští ornitologové nejsou tolik omezováni krátkodobostí financování vědeckého výzkumu ani více či méně módními výzkumnými trendy. Dokáží tak inspirovat profesionální výzkumníky, předkládat relevantní hypotézy a ovlivňovat tak celou vědu. Jestliže moderní věda je založena na tom, že odpovídá na otázky a testuje hypotézy, amatérská ornitologie pak pomáhá klást takové otázky a hypotézy, které by si profesionální vědci nejspíš nikdy nepoložili. Neméně důležitá je role amatérských ornitologů a jimi provozovaných výzkumů v ochraně přírody. Státem organizovaná ochrana přírody vychází ze seznamů ohrožených druhů či z výběru území, která jsou pro ochranu přírody důležitá. Výběr ohrožených druhů či významných území je však založen na poznatcích, které ve velké většině případů nashromáždili právě amatérští ornitologové. Téměř ve všech zemích Evropy jsou známa nejdůležitější místa pro ochranu ptáků. Celá Evropa byla pokryta mapováním hnízdního rozšíření ptáků, máme údaje o změnách početnosti běžných ptačích druhů. V naprosté většině případů jsou to výsledky práce amatérů. Jen na sčítáních běžných druhů ptáků dodávajících údaje pro program Pan-European Common Bird Monitoring Scheme pracovalo v Evropě v roce 2010 aktivně amatérských ornitologů. Celkem se odhaduje, že každoročně amatérští ornitologové v Evropě odvedou práci v řádu desítek milionů člověkohodin. Ochrana přírody by tedy byla bez spolupráce s amatérskými ornitology prakticky nemožná. Stejně tak se neobejde státní ochrana přírody bez spolupráce s nevládními organizacemi, které amatérské ornitology sdružují. Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že nejvhodnější je právě organizování amatérských ornitologů skrze nevládní organizace. Amatérští ornitologové mají mnohdy větší důvěru v organizace, jejichž jsou členy a jejichž vedení si sami zvolí. Programy organizované nevládními organizacemi jsou také stabilnější a dlouhodobější. Všechny plošně rozsáhlé programy sčítání ptáků v Evropě, které trvají desítky let, jsou organizovány nevládními organizacemi. Amatérská ornitologie tedy je a i nadále bude nepostradatelnou součástí vědeckého výzkumu i ochrany přírody. Předpokladem je pouze vzájemný respekt všech aktérů. 14

17 Mikulov, října 2011 Sekce A Rozšíření a početnost Jak se vyvíjí ptačí společenstva v České republice? Dlouhodobé změny v jejich druhovém složení a diverzitě zachycené Jednotným programem sčítání ptáků Jiří Reif 1,2, Kristýna Prylová 1, Zdeněk Vermouzek 3, Karel Šťastný 4, Vladimír Bejček 4 1 PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 PřF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, Lidská činnost výrazně ovlivňuje na biosféru, přičemž se zdá, že tento vliv vede k homogenizaci jejího druhového složení. Tento trend je v globálním měřítku způsoben zejména nahrazováním původních endemických organismů několika úspěšnými invazními druhy, které jsou schopny kolonizovat rozsáhlá nová území. V naší avifauně téměř nenajdeme druhy z jiných biografických oblastí, ani zde nežijí endemité s omezenými areály rozšíření. Můžeme zde tedy vůbec pozorovat projevy biotické homogenizace? Tuto otázku jsme se rozhodli zodpovědět pomocí dat z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice (JPSP), který díky práci stovek dobrovolných spolupracovníků zachycuje složení ptačích společenstev již od roku 1982 do současnosti. Pro tuto studii jsme zkoumané období kvůli způsobu popisu prostředí a počtu sčítaných transektů shora omezili rokem Pro každý ptačí druh jsme spočítali jeho biotopovou specializaci a průměrnou teplotu v jeho evropském areálu. Z těchto dat jsme pak pro společenstvo v každém roce na každém sčítaném transektu vypočetli jeho index biotopové specializace, teplotní index a druhové bohatství. Dále jsme ze všech transektů vypočítali průměrné hodnoty těchto proměnných pro celou ČR v každém roce a kromě toho jsme ještě pro každý rok spočítali celkový počet druhů ptáků zachycených v rámci JPSP. Pro zachycení trendu v těchto proměnných během sledovaného období jsme použili lineární regresi přes roky, přičemž jsme odfiltrovali vliv počtu sčítaných transektů v daném roce. Výsledky ukazují, že i když se v avifauně ČR nešíří invazní nepůvodní druhy a nežijí tu ostrovní endemiti, dochází i zde na lokální škále k postupné homogenizaci druhového složení. Je to dáno zvyšováním podílu biotopových generalistů na úkor druhů více biotopově vyhraněných. Zároveň jsou společenstva čím dál tím více tvořena teplomilnými druhy, přičemž oba trendy zesílily v 90. letech. Protože teplotní index s biotopovou specializací na mezidruhové úrovni nekoreluje, jde zřejmě o dva odlišné procesy. Vzhledem k tomu, že hlavní změny v krajině, které se od začátku 90. let v ČR udály, by neměly biotopové specialisty příliš omezovat, máme za to, že jde spíše o důsledky klimatických změn, konkrétně zvyšování teploty a častějšího výskytu ničivých jevů. Změna druhového složení se zatím neprojevuje v druhovém bohatství ptačích společenstev, které na lokální úrovni zůstává v průměru konstantní. Tyto výsledky zajímavě dokreslují dosavadní poznatky z jiných částí Evropy. 15

18 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické O čem vypovídají změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě: PECBMS o pět let později. Jana Škorpilová, Petr Voříšek & Alena Klvaňová Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků (PECBMS) zaznamenal během 5 let od poslední konference ČSO značný rozvoj v nejrůznějších směrech. Počet běžných druhů ptáků, pro které publikujeme evropské trendy, se od prvního vydání v roce 2003 téměř ztrojnásobil. Stejné tak počet evropských zemí, které dodávají data, vzrostl z původních 18 na nynějších 25, což v praxi znamená velmi dobré pokrytí území Evropy. Významným cílem PECBMS je především využití získaných dat pro výzkum i ochranu druhů a jejich prostředí. Naše výsledky opakovaně poukazují na klesající trend populací polních druhů ptáků, který, jak jsme zjistili, je souběžně doprovázen i poklesem jejich biomasy. Modely přitom ukazují, že další úbytek polních ptáků můžeme očekávat zejména v případě další intenzifikace zemědělství v zemích střední a východní Evropy. Populace běžných lesních druhů jsou oproti tomu spíše stabilní, i když jejich trend se liší v jednotlivých regionech Evropy. Lesní druhy nejvíce ubývají v severní a jižní Evropě a naopak spíše stoupají v Evropě východní. Na vývoji populací běžných ptačích druhů se již významně projevu i změna klimatu. Jak ukazují naše data, druhů, které vlivem změny klimatu v Evropě ubývají, je třikrát více než těch, které přibývají. Na změny početnosti migrantů mají vliv i podmínky na zimovištích. Výsledky PECBMS nacházejí použití i v ochraně přírody. Indikátory volně žijících ptáků se staly standardní součástí zpráv Eurostatu a Evropské komise a sledování stavu biodiverzity v zemědělské krajině s pomocí indikátoru polních ptáků, který jsme zavedli, je dnes povinností pro všechny členské státy EU. Předběžné výsledky monitoringu Ptačího parku Josefovské louky Kamil Čihák 1 & Miloslav Hromádko 1 Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5, ; V roce 2007 začala Česká společnost ornitologická s budováním Ptačího parku Josefovské louky nedaleko Jaroměře v okrese Náchod. Park se nachází v nivě řeky Metuje na území přibližně 75 ha. Cílem přípravy parku je návrat vhodných podmínek pro hnízdění mokřadních druhů ptáků, kteří se zde a v okolí před lety pravidelně vyskytovali. Hlavním motivem umístění parku do říční nivy Metuje je možnost využití více než sto let starého a dosud funkčního zavlažovacího zařízení. Budování parku na zelené louce nabízí jedinečnou příležitost zjistit současný stav avifauny území a porovnat výsledky prováděného monitoringu v závislosti na realizovaných 16

19 Mikulov, října 2011 změnách (after-before monitoring). Sledování výskytu ptáků je prováděno od roku 2005, pravidelný monitoring byl zahájen v roce Vlastní monitoring se skládá ze tří částí: (1) hnízdění ptáků na loukách a závlahových kanálech, (2) hnízdění ptáků v břehových porostech toků při hranicích parku a (3) průběžné sledování výskytu všech ptáků a maximálního počtu jednotlivých druhů během celého roku. Cílem monitoringu je získání přehledu o hnízdících, protahujících a zimujících druzích ptáků a jejich početnosti, zjištění rozdílů v početnosti ptáků před provedenými úpravami ornitologického parku, v průběhu úprav a po nich, získání informací o aktuálních hnízdištích sledovaných druhů ptáků s cílem rychlého zabezpečení ochrany hnízd, získání informací o činnostech, které významně ovlivňují hnízdění nebo pobyt ptáků v parku. Na ploše luk a závlahových kanálů je mapovací metodou provedeno každoročně šest kontrol (od roku 2010 rozšířeno o čtyři noční kontroly). Celkem bylo zjištěno 55 druhů, z toho hnízdících 29, ve všech třech letech bylo dominantních šest druhů (strnad obecný, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, bažant obecný, pěnice hnědokřídlá a strnad rákosní). V průběhu dvou kontrol břehových porostů zpracovaných liniovou metodou bylo celkem zaznamenáno 54 druhů, dominantních ve všech třech letech bylo pět druhů (budníček menší, pěnice slavíková a černohlavá, rákosník zpěvný a strnad obecný). Pravidelnými celoročními kontrolami bylo zatím v ptačím parku pozorováno 122 druhů, maximální denní počty byly zaznamenány u racka chechtavého, špačka obecného a kormorána velkého. Hnízdní mapování ptáků Frýdlantska předběžné výsledky Martin Pudil 1 & Jakub Čejka 2 1 Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec, ; 2 AOPK Praha, středisko Liberec, U jezu 10, Liberec, Frýdlantský výběžek je oddělen z jihu hradbou Jizerských hor od zbytku republiky. Naopak se otevírá do nížin Polska a Horní Lužice. Tímto faktem je také poněkud ovlivněna fauna Frýdlantska včetně ptáků. Avifauna tu dosud nebyla podrobně sledována, proto probíhá od roku 2009 podrobné hnízdní mapování ptáků Frýdlantska. Celé území o ploše cca 242 km 2 bylo pokryto 125 čtverci o rozměrech 1,4 1,5 km (1/64 klasického čtverce). V každém čtverci proběhla 2 kvantitativní sčítání na 10 bodech a dále zjišťování dalších, specifických skupin (sovy, dravci, krátkokřídlí, šplhavci atd.). Na každém sčítacím bodu byl také popsán biotop podle metodiky užívané při JPSP. Do roku 2011 bylo zpracováno 95 % území. Celkem byl zjištěn prokázaný či pravděpodobný hnízdní výskyt 116 druhů, u dalších 8 druhů se jedná o možné hnízdění, což činí více než 60 % hnízdících druhů v ČR dle celostátního mapování. Bylo zjištěno např. hnízdění 3 4 párů morčáka velkého, 2 3 párů jeřába popelavého nebo luňáka červeného. Pravděpodobné hnízdění bylo zjištěno v případě bukače velkého, luňáka hnědého, holuba doupňáka, sýce rousného, kulíška nejmenšího, lejska malého, pěnice vlašské či strnada zahradního. Pěnice vlašská byla na Frýdlantsku zjištěna po 32 letech, strnad zahradní po 19 letech. Zcela nově byl zjištěn sýc rousný. 17

20 Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Dosud nebyla vyhodnocena početnost jednotlivých druhů ani vztah k parametrům biotopu. Přesto lze Frýdlantsko zařadit mezi ornitologicky velice hodnotná území. Týká se to zejména jeho západní části s nivou řeky Smědé a s řadou mokřadů a extenzivně obdělávanou zemědělskou krajinou. Zimování vodních ptáků v České republice: Analýza dlouhodobých trendů a vytipování sítě zimovišť vodních ptáků národního významu Zuzana Musilová 1 & Petr Musil 1,2 1 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2, ; 2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Početnost a distribuce zimujících vodních ptáků je monitorována v České republice při lednovém Mezinárodním sčítání vodních ptáků. Tento program probíhá již od roku 1966 a představuje zřejmě nejrozsáhlejší monitorovací projekt zaměřený na určitou skupinu živočichů nejen na území bývalého Československa, ale i v celé Evropě, resp. Západní Palearktidě. Pomocí software TRIM 3.52 byly analyzovány trendy nejpočetnějších zimujících druhů a to v krátkodobém ( ), střednědobém ( ) a dlouhodobém ( ) měřítku. V České republice počet druhů zimujících vodních ptáků s průkaznými změnami početnosti převažoval v dlouhodobém (68 % druhů) i ve střednědobém měřítku (54 %), přičemž většina druhů; měnících početnost vykazovala vzrůstající trend početnosti (51 % druhů v letech a 38 % druhů v letech ). V krátkodobém měřítku byl prokázán nárůst početnosti v České republice u 26 % druhů a naopak pokles u pouze 8 % druhů. Klimatické faktory, a to jak lokální (teplota v České republice), tak evropské ovlivňovaly početnost především v krátkodobém měřítku. Nejvýraznějším příkladem takto ovlivněných druhů jsou husy, které se v chladných zimách přesunují na zimoviště v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Jedním z mála druhů, jehož početnost je v dlouhodobém měřítku koreluje s meteorologickými podmínkami je morčák velký, který k nám zaletuje zimovat především v nejchladnějších zimách. Výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků jsou průběžně zasílány do mezinárodní databáze a slouží i k vytipování mezinárodně významných lokalit (Ramsar sites), za které jsou mimo jiné považovány lokality, které v určité části roku využívá minimálně ex. všech druhů vodních ptáků nebo 1 % tahové populace určitého druhu. Většina evropských států se snaží chránit i další méně významné lokality. Proto jsou obdobně používána i jednoduchá kriteria (např. pravidelný výskyt 1 % národní populace určitého druhu) pro definování národně významných lokalit vodního ptactva v některých evropských státech, jako např. v Irsku, Velké Británii, Německu nebo na Slovensku. Dalšími použitelnými kriterii může být v podmínkách ČR například výskyt 2000 ex. všech druhů zimujících ptáků nebo vysoká druhová diversita (např. vyšší počet zimujících druhů). Takto definované lokality pokrývají vyšší podíl zimujících ptáků jednotlivých druhů než dosud používané sítě chráněných lokalit (PR, NPR, CHKO, NP, Natura 2000, Ramsar sites). 18

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO.

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SČP ČSO. Schůze se uskutečnila 10. 12. 2011 od 10:00 hod. v zasedací síni zoologické zahrady v Ústí n./labem. Zúčastnili se: J. Círl, M. Hanzlíková, M. Honců, St. Chvapil,

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem Platba členských příspěvků 2015 Program KONFERENCE VČP ČSO 2015 Přihláška na KONFERENCI VČP ČSO

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Ramsarská konvence ÚMLUVA O MOKŘADECH MAJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ VÝZNAM PŘEDEVŠÍM JAKO BIOTOPY VODNÍHO PTACTVA Co jsou mokřady? Mokřady jsou definovány jako území bažin,

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev.

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. - Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. Pedagogická činnost Publikační činnost Kontakt Školitelství Narozen: 11.4.1977 v Příbrami Jazyky: - aktivně

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem K čemu data? Zápis z jarní členské schůze Příprava konference Metody a výsledky výzkumu ptačích

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota Vás srdečně zvou na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2.

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. 2011 International Conference Microclimate and mesoclimate of landscape

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

OBSAH. resortní předpisy. 7. dodatek č. 1 k Přílohám Směrnice MŽP č. 5/2009

OBSAH. resortní předpisy. 7. dodatek č. 1 k Přílohám Směrnice MŽP č. 5/2009 ROČNÍK xix červenec 2009 ČÁSTKA 7 OBSAH resortní předpisy 7. Dodatek č. 1 k Přílohám Směrnice MŽP č. 5/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála 21. 10. 2014 Praha Obsah Představení SRVO Několik čísel ze statistik DN Současný pohled

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více