NOVINY. imov. kých služeb noviny. ofesionálo hotníci Městská správ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. imov. kých služeb e-mail: noviny. ofesionálo hotníci Městská správ"

Transkript

1 Číslo 16 Ročník X 19. září í 2008 Zdarma P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Projekty čekají na dotace Do divadla zvou prof ofesionálo esionálové i ocho hotníci Městská správ áva lesů se předst edstavuje Co nabízí dům dětí Sport Kulturní zařízení města Pva, p. o. přijmou pracovníka(ci) na pozici manager cestovního ruchu Požadujeme: VŠ, VOŠ, příp. SŠ aktivní znalost AJ nebo NJ znalost obsluhy PC řidičský průkaz skupiny B organizační a řídící schopnosti pracovní nasazení Přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu: Kulturní zařízení města Pva, p. o. k rukám ředitele třída Legií 1115, Pelhř imov Uzávěrka podání přihlášek je 25. září 2008 Bližší informace na tel. č OTÁZKA PRO místostarostu města Pva Bohumila Kovandu: V současné době probíhá už pátá etapa přípravy pozemků na výstavbu rodinných domů v pvské lokalitě Polní Dvůr. O kolik parcel se tentokrát jedná? V páté etapě se počítá s prodejem 28 zasíťovaných parcel. Po schválené změně územního plánu se bude pokračovat s vysokopodlažní zástavbou, což v praxi představuje zhruba čtyřpodlažní zděné domy. Státní dotace na přípravu jedné parcely činí korun. Jinak v současné době se doprodávají parcely ze IV. etapy a to za cenu 715 Kč/m 2. Příprava a následný prodej pozemků na Polním Dvoře pro výstavbu rodinných domů začaly už v roce V I. etapě bylo připraveno a prodáno 28, ve II. 32, ve III. 25 a ve IV. etapě 28 parcel. (př) PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Energetická společnost E.ON Česká republika, s. r. o. bude na této straně Pvských novin v příštích vydáních zveřejňovat plánovaná přerušení dodávky elektrické energie. (red) Už třetí Agrární den v Pvě uspořádaly jako oslavu sklizně, práce zemědělců a propojení zemědělství a potravinářství Zemědělský svaz ČR, agentura Agrotom, pivovar Poutník, Město Pv a Kulturní zařízení města Pva. V kulturním programu se představily mimo jiné soubory Stražišťánek, Podkolenky, Onšovanka, romská kapela Bengas (vpravo) a písničkář Jaromír Paleček. Kromě toho ovšem nemohla chybět výstava zemědělské a komunální techniky (vlevo), slavnosti piva a vinné trhy, soutěže a jízdy koňskými kočáry a další zajímavosti. Mnozí z účastníků Agrárního dne také zavítali do Muzea strašidel, Síně Lipských a na vyhlídkovou věž sv. Bartoloměje, které nabídly vstup zdarma. Foto: Petr Přibyl Úspěšní sportovci jsou odměněni Finanční podporu ve výši korun poskytne město, v souladu se schválenými zásadami pro podporu sportu, dvěma oddílům, které postoupily v tomto roce do vyšší soutěže. Schválila to rada města na svém posledním zasedání. Oddíl florbalu TJ Spartak Pv, kde družstvo dorostenců postoupilo do I. ligy, obdrží korun. Částku korun dále obdrží díky postupu kadetek do I. ligy oddíl volejbalu Spartaku Pv. Město v letošním roce vyčlenilo na sport celkem korun. Přitom Zastupitelstvo města Pva schválilo na svém posledním zasedání zpracování a podání žádosti o dotaci z Evropského operačního programu IOP (Integrovaný operační program) na projekt Metropolitní síť a portál města II (MANAP II). Současně schválilo také zajištění finančních prostředků na předfinancování celé akce ve výši ko - run. Uvedený záměr je pokračováním projektu MANaP, který byl realizován v roce Celkové investiční náklady činily korun, z toho 75% činila dotace z EU, město hradilo 15%, státní dotace činila 10%. MANaP představuje rozsáhlou městskou datovou a komunikační infrastrukturu založenou na technologii optického vlákna, která propojuje zařízení a organizace města, složky Integrovaného záchranného systému, krajská školská zařízení, správní úřady a zajišťuje elektronické služby pro veřejnost a městský úřad (například rezervační a vyvolávací systém, veřejný GIS, místa s veřejně korun představuje podpora z Fondu rozvoje města, bylo rozděleno na činnost oddílů. V rámci této částky zbyla rezerva korun, která byla rozdělena dvěma uvedeným oddílům na základě jejich úspěšných výsledků. (př) ZRNKA PRAVD VDY Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison Nové stromky pro naše potomky U příležitosti letošního Dne dřeva a stromů, který připadá na 20. října 2008, nabízí Město Pv rodičům dětí, které se narodily a narodí v období od 1. října 2007 do 30. září 2008, možnost zasadit vlastní stromek. Tato nabídka se týká občanů Pva a jeho integrovaných obcí. Veškeré n á - klady na výsadbu i zakoupení stromů uhradí Město Pv, uvádí ing. Josef Slavětínský, ve - doucí odboru životního prostředí Městského úřadu Pv. Stromky se budou sázet v pondělí 20. října od 14 hodin při cestě od Skrýšova směrem k vodojemu nad hřbitovem. Uzávěrka pro nahlášení účasti na akci je do 30. září 2008 u ing. Slavětínského na odboru životního prostředí, na telefonu nebo e- mailem na: slavetin- Akce se uskuteční v rámci projektu Zdravé město Pv. (př) Další rozvoj moderních informačních technologií ve službách občanům, městu i úřadu V rámci projektu Metropolitní síť a portál města II by měla ve městě přibýt i místa s veřejně dostupným internetem. dostupným internetem). MANaP II bude navazovat na už realizovanou komunikační infrastrukturu a služby projektu MANaP a bude je dále rozvíjet. Zahrnuje mimo jiné následující oblasti: Autentizační a komunikační portál obce (kontaktní centrum pro občany). Aplikace poskytne podporu veřejnosti při vyřizování záležitostí různých úrovní na úřadě prostřednictvím různých způsobů vyřízení (od stávající písemné či hlasové komunikace s úřadem až po plně elektronický postup). Městský HelpDesk. Aplikace pro úřad i občany, umožňující správu a údržbu občanské vybavenosti (veřejné osvětlení, nepořádek ve městě a jeho úklid, hlášení závad ) s předáváním hlášení přímo k odpovědné instituci k vyřešení, včetně zpětné vazby pro občana. Rezervační systém. Rozšíření stávajícího systému mj. pro další instituce poskytující služby veřejnosti: kino, divadlo, kulturní zařízení, sportovní zařízení atd. Rozšíření možností přístupu k veřejnému internetu. Hot- Spoty v oblasti Nemocnice Pv a Kulturního domu Máj. Služby založené na systémech využívajících čipové karty. Zpracování projektového záměru na MANaP II včetně žádosti o dotaci a organizace veřejné soutěže na výběr dodavatele zajistí pro město odborná firma. DENNÍ AKTUALIT ALITY Y Z MĚSTA A NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Pelhř Třetí srpnovou sobotu si zdravotně postižené děti i dospělí zařádili v rekreačním středisku Želivka u Sedlice. Sportovně zábavný den pro ně zajistili pracovníci zmíněného rekreačního zařízení společně s Agenturou Dobrý den. Pro účastníky byla připravena přehlídka balonů, které však z důvodu deštivého počasí nakonec nemohly vzlétnout, jízda na čtyřkolkách i ponících, trampolína a řada soutěží a disciplín. K zábavě přispěla i neutuchající veselá hudba a tanec. Akce se zúčastnily i některé děti z pvského Klubu Klíček. Všem organizátorům tedy velmi děkujeme za uspořádání této zajímavé a ojedinělé akce a už nyní se těšíme na příští rok, kdy snad opět budeme moci rekreační středisko navštívit! Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, realizátor Klubu Klíček Díky dotacím z Evropského fondu pro regionální rozv ozvoj oj město výrazně prok okoukne oukne Světový vý Den zrak aku si v Pelhř imově připomeneme ve středu 8. října Den zraku si svět připomíná 10. října. Pvská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých si tento den připomene již 8. října od 13 do 15 hodin v horní části Masarykova náměstí v Pvě u Muzea Vysoči- ny. Všichni používáme zrak denně, ale jeho význam si uvědomíme, až se vlivem věku či onemocnění kvalita zraku změní a my nemůžeme vykonávat běžné denní činnosti, tak jako dříve. Oslabení zraku nebo jeho ztráta může každého postihnout bez rozdílu věku. Přijďte se podívat, ale také si vyzkoušet, jaké obtížné životní situace řeší zrakově postižení a nevidomí, jaké pomůcky používají, jak se orientují v prostoru za pomoci typické bílé hole nebo za asistence vodícího psa. Na Vaši návštěvu se těší Okresní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (OO SONS) Pv Astronomický klub Pv ve spolupráci s kabinetem fyziky Gymnázia Pv pořádají v pátek 26. září 2008 v gymnáziu program v rámci projektu Evropská noc vědců Odpolední program bude zaměřen na pozorování Slunce, večerní program vyplní přednášky, pozorování a ex - perimenty. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. ODPOLEDNÍ PROGRAM 17.00: Pozorování Slunce principy pozorování 18.00: Přednáška Kar ardinální čísla (Mgr. Petr Mazanec) CELOVEČERNÍ PROGRAM 20.00: Zahájení, význam Evropské noci vědců (Mgr. J. Hraníček) 20.15: Přednáška Biolumi- niscence (Mgr. B. Veverková) 21.15: Přednáška Pohled do Děkanská zahrada, městské divadlo, okolí Kulturního domu Máj a dětská hřiště ve městě to jsou oblasti, které v budoucnu zřejmě čekají modernizace a celkové zvelebení. Zastupitelstvo totiž na svém posledním zasedání schválilo předfinancování a podání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím regionálního operačního programu Jihovýchod na čtyři projekty: Stavební úpravy Děkanské zahrady, Technické zhodnocení objektu Městského divadla, Úprava veřejného prostranství v okolí KD Máj a Modernizace dětských hřišť v Pvě. Jak vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek, v případě Děkanské zahrady je připravena její celková rekonstrukce s uvažovanými náklady korun. Z Děkanské zahrady by se měla stát moderní odpočinková zóna, otevřená ve dne i v noci. Počítá se s vybudováním nových chodníků a dlažby, rekonstrukcí elektřiny, osvětlení, novou fontánou, lavičkami, stojany na kola i odpadkovými koši. Do rekonstrukce Městského divadla město investovalo už v předchozích letech, současný projekt se zabývá především vybavením a technologií. Jeho první část je zaměřena na světelný park, rampy, stmívače, osvětlovací pult atd. Dále se nabízí přestavba a rozšíření prostoru v kulisárně. Propočet projektu je korun, přiblížil další projekt T. Dufek. Třetí plánovanou akcií je úprava veřejného prostranství v okolí Kulturního domu Máj. Jedná se o poměrně rozsáhlý prostor, rekonstrukce by se týkala dlažby před kulturním domem, předních i bočních schodů, prostoru pro nakládku a vykládku materiálu vzadu za kulturním domem, ale i zeleně. Připravený projekt počítá s náklady cca korun. Program modernizace dětských hřišť v Pvě byl schválen už v minulých letech (tzv. Koncepce dětských hřišť), počítal ale s postupnou obnovou, rozloženou na delší časové období. Na základě současného projektu chceme realizovat všechno najednou v průběhu roku Jedná se o vybudování zhruba devíti nových hřišť. Náklady představují cca korun. Nové hřiště vznikne například u Základní školy Osvobození, na Pražské pod lékárnou, u plaveckého bazénu, v ulicích Lesní a Boženy Němcové. Uvažujeme také o rozšíření skateboardového hřiště u sportovní haly, upřesnil místostarosta Dufek. Do 17. října podá tedy město 5 žádostí o dotace (čtyři projekty jsou popsány v tomto článku, pátým je Metropolitní síť a portál města II). Celková částka na realizaci těchto projektů se pohybuje kolem 30 milionů korun a bude zahrnuta do rozpočtu příštího roku. Projekty se budou realizovat pouze v případě přiznání dotace, která by měla činit 70% z celkových nákladů. První vyhodnocení žádostí bude známo na začátku roku vesmíru (David Sulaiman) 21.55: Pozor ozorování objektů noční oblohy dalekohledy na terase gymnázia (při nepříznivém počasí náhradní program) 22.40: Přednáška Foucaul- tovo kyvadlo (RNDr. Josef Jírů) Přednáška CERN jaké to tam bylo (Mgr. Petr Mazanec) 23.59: Zakončení Evropské noci vědců 2008 Líp už to nešlo Městské stipendium ve výši korun bylo uděleno studentce Petře Matějů, která dosáhla ve třetím ročníku vysoké školy prospěchu 1,0. O udělení stipendia rozhodla rada města Pva na svém posledním zasedání. (př) Mistrovství České republiky ve wu-shu a Budoshow 2008 V sobotu 20. září 2008 se od hodin v pvské sportovní hale uskuteční Mistrovství České republiky ve wu-shu (kung-fu) spojené s Budoshow K vidění bude soutěž v Taolu (formách) i Sanshou (plnokontaktní zápas podobný kickboxu). Začátek finálového bloku s ukázkami bojových umění (aikido, kickbox, kung fu...) cca v hodin. Zveme všechny příznivce bojových umění i rodiče s dětmi. Wu-shu Pv, o. s. Hodina H Evropská noc vědců v pvském gymnáziu DOPROVODNÝ PROGRAM ( ) Fyzikální a chemické experimenty budou prováděny v průběhu večera v laboratoři fyziky. Budova gymnázia bude otevřena po dobu trvání celého programu, je možné přijít či odejít kdykoliv během odpoledne a večera. Program se může částečně změnit dle aktuálních podmínek. KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ Pvské pracoviště Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje Vy- sočina, které sídlí v Solní ulici 1814, 4, upozorňuje, že provozní doba je v pondělí od 8.30 do hodin. Klientům je tu k dispozici manželská a rodinná porad- kyně a klinická psycholožka Mgr. Alena Staňková. Ob- jednat se je možné na tel. čísle olny.cz. Více informací na int. adre- se: Občanské sdružení Hodina H nabízí následující kluby a Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY Městská knihovna Pv zve všechny zájemce v úterý 23. září í v hodin do hudebního oddělení na cestopisnou přednášku s promítáním v podání námořní ka- pitánky,, cestovat atelky elky,, autor or- ky úspěšných cestopisů a lékařky MUDr. Karin Pav- loskové s názvem Ztrosko- tat a zvítězit! Přednáška vypráví o neuvěřitelných dobrodružstvích na širém moři i v dalekých zemích. Lékařka, spisovatelka a námořní kapitánka MUDr. Karin Pavlosková se věnuje netradičnímu poznávání světa - pěšky, na kole, stopem, s lodí či se psím spřežením procestovala evropské státy, Aljašku, Ka - nadu, Grónsko, Patagonii, Tibet i Himaláje, na plachetnici přeplula Atlantský oceán, Tichý oceán, ostrovy severního Pacifiku, Indický oceán a kolem mysu Horn putovala až do Antarktidy. Napsala tři knižní publikace s názvy Grónsko, Mořeplavecká odysea a Drama mezi oceány. V roce 2003 se vydala na plavbu kolem světa na devítimetrové plachetnici O.K. Po celé trase plavby a zejména na odlehlých ostrovech Pacifiku pomáhala pracovat jako dobrovolnice v místních nemocnicích. V roce 2007 pokračovala v plavbě kolem světa na dvanáctimetrové plachetnici Tkanička přes Indický oceán. Na neobydlených ostrovech Chagos, ležících uprostřed Indického oceánu, plachetnice ztroskotala na útesech. Karin Pavlosková však spolu s jachtařem Petrem Mužíkem plula dál - na lodi, do níž tekla voda, bez motoru a jen s málem technického vybavení. V těžkých podmínkách upluli pouze ve dvou lidech vzdálenost 6000 km. Náročná plavba získala v Royal Yacht Club of South Africa prestižní ocenění. V roce 2007 získala Karin Pavlosková cenu Osobnosti roku, udělovanou Českou asociací námořního jachtingu. V roce 2008 se zúčastnila jako lékařka mezinárodní expedice plavby na trojstěžníku do Antarktidy. Zážitky ze svého dobrodružného a náročného poznávání světa chce popsat v dalších svých knihách, vydávaných v nakladatelství Knižního Klubu Euromedia. Nejbližším knižním titulem bude v srpnu 2008 Ztroskotat a zvítězit. Na čtvrtek 2. října hodin pro vás připravila pvská knihovna v hudebním oddělení cestopisný pořad s promítáním a písničkami Mexico - země slunce a muziky v podání jindřicho- hradecké skupiny Jen tak tak. Pořad vznikl na základě jejího měsíčního turné po severozápadním Mexiku a vedle přírodopisných zajímavostí, jako jsou Sonorská poušť nebo pobřeží Pacifiku, se posluchači dozvědí o životě obyčejných Mexičanů, horké hranici s USA, ale také o mexické hudbě a tanci. Vyprávění je proloženo mexickými lidovými písničkami ve španělštině. zájmové činosti: Origami klub, Klub šachu a deskových her, Literární a filmový klub, Angličtina pro maminky, Klub žonglování, Kouzelnický klub, Break dance, Evropský klub pro děti, Fotoklub, Klub osobnostního rozvoje a etiky. Více informací na Zveme na výstavu fotografií Bc. Vladimíry Brávkové ze zemí jihovýchodní Ev- ropy - Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, kterou si můžete prohlédnout v přízemí pvské knihovny v oddělení beletrie. Výstava potrvá do kon- ce září. Vladimíra Brávková se narodila v Pvě roku Vystudovala Obchodní akademii v Pvě, cestovní ruch na Vyšší odborné škole v Jihlavě, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obor filologie: chorvatský jazyk a literatura. V současnosti pracuje v Českém rozhlase Region a zároveň vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Během různých dobrovolnických projektů, studijních praxí, stipendijních a jazykových pobytů procestovala 25 evropských zemí. Účastníci kurzu Dějiny umění, který probíhá v pvské knihovně s lektorem Mgr. Jaroslavem Staňkem, se mohou v sobotu 11.. října 2008 zúčastnit zájezdu do Drážď ážďan an. Program: 1. Galerie Starých mistrů Zwinger 2. Prohlídka starého města 3. Frauenkurche a Hofkirche 4. Renesanční zámek saských vévodů Odjezd je v 5.00 hodin od SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, návrat do hodin. Cena zájezdu je 500 Kč. Kont ontakt: (po h.) (měk) Výběr z nových knih Městské knihovny v Pelhř imově vě BELETRIE Baldacci, D.: SBĚRATELÉ TELÉ; Cimický, J.: HODINY V MLZE; Cleverly, B.: SOUKROMÁ OMÁ VÁLKA ÁLKA; Coulter, C.: KOUZLO MĚSÍČNÉ NOCI; Deveraux, J.: RYTÍŘ VE ZLATÉ ZBROJI OJI; Hartl, P.: OBELHÁNI, PODVEDENI A PŘEVYCHO CHOVÁNI ÁNI; Hlinková, K.: RÁJ I PEKLO S BOŽSKÝM IVANEM ANEM; Konopka, L.: FINSKÉ SLOVO O LÁSKA; Leslie, P.: ÚTOK NA AZUROVÉ POBŘEŽÍ; Randall, W.: ČAS BOTS TSWANY ANY; Szalaiová, R.: TAJNÁ ZAHRADA LÁSKY; Švandrlík, M.: PŘÍLIŠ TLUSTÝ TÝ DOBRODR ODRUH UH; Štiavnický, A.: SBOHEM, ČACHTICKÁ PANÍ ANÍ; Wilson, A. J.: EDINBURSKÉ DU- CHAŘSKÉ HISTORKY; Weis, M.: VÁLKA DUŠÍ; Sittenfeld, C.: MUŽ MÝCH SNŮ NAUČNÁ LITERATURA TURA Alföldi, T.: PEKING 2008; Allende, C.: POSVÁTNÁ MÍSTA; Bruce, S.: SOCIOLOGIE OGIE; Černý, K.: PELHŘIMOVSK SKO NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH; Dvořák, F.: TRIUMFÁLNÍ CESTA NA PRAŽSKÝ HRAD; Hayes, N.: PSYCHOL CHOLOGIE OGIE TÝMOVÉ PRÁCE; Horáček, P.: LISTNA TNATÉ TÉ STR TROMY V ZAHRADĚ; Meijer, F. J.: CÍSAŘI NEUMÍRAJÍ V POSTELI TELI; Millmore, M.: OŽIVLÝ EGYPT YPT; Rasmussen, L.: JAK ŽÍT S MUŽI A NEZBLÁZNIT SE; Sigloch, B.: ABC RYBAŘENÍ; Žák, M.: TAJEMSTVÍ TURÍNSKÉHO PLÁTNA DĚTSKÁ LITERATURA TURA Coombs, R.: VESMÍR; Clarke, P.: LETECTVÍ OD IKARA PO RAKETY; TOMÁŠ, PERCY A NEZBEDNÁ MYŠKA; De Wetter, B.: OHROŽENÁ OŽENÁ ZVÍŘATA; Delalandre, B.: LIDSKÉ TĚLO; Hawking, L.: JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VES- MÍRU; Jarman, J.: TAJEMNÁ KOČKA KA A EGYPTSKÁ BOHYNĚ; Krejčí, H.: ANGLIČTINA PRO DĚTI; Reichardt, H.: ZNÁMKY; Vasold, M.: KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY VY; Vašíček, A.: NA LOVU ZÁHAD; Žárský, B.: OBRÁZKOVÉ PŘÍBĚ- HY O ZVÍŘATECH TECH; TOBY A JEHŇÁTKA TKA; JAK SE CO DĚLÁ? KNIHOVNA DOPORUČUJE Hawking, Lucy - JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU Kniha se čte jedním dechem a spojuje v sobě veselé dobrodružství s mnoha pozoruhodnými vědeckými údaji o našem vesmíru. Najdete v ní nejnovější poznatky o černých dírách od Stephena Hawkinga a také mnoho barevných fotografií přímo z kosmu. (měk)

3 Pelhř K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU KONCER ONCERTY ROOT předkapely ASGARD + AMON KD Máj - pátek 19. září hodin I po dvaceti letech působení je kapela zjevením nejen na naší scéně, ale ohromné renomé má i za hranicemi státu. Na kontě má osm řadových alb, čtyři dema, dvojdvd, tři vinyly a asi 10 klipů. Různé zahraniční firmy vydávají zpětně alba kapely na vinylech s bonusy. Root má za sebou stovky vystoupení v tuzemsku i za hranicemi a na pódiích se objevil s mnoha světoznámými kapelami. Koncerty Root jsou nejen metalovým show, ale určitým pohanským rituálem s extravagantními kostýmy a líčením. V červnu vyšlo CD Root Capturing Sweden - Live In Falkenberg, živý záznam vystoupení, natočený ve švédském Falkenbergu v květnu Kapela vystoupí v Portugalsku na festivalu Caos Emergente společně s Nile, Belphegor, Skyclad, Primordial a dalšími. Více: Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 160 Kč PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL. ŽALMAN 40 LET NA PÓDIU Městské divadlo - úterý 7. října hodin Pořad spojený s křtem nového CD Mezi kameny a DVD Live koncert Ranč Vletice. Pavel Žalman Lohonka patří k absolutní špičce české folkové hudby jako originální zpěvák, kytarista a autor písní, které si získaly u publika velikou a stálou oblibu. Od října 1997 až dosud skupina hraje ve složení Pavel Lohonka (kytary, zpěv), Jindřiška Brožová (flétny, percuse, zpěv), Jan Brož (kytary, zpěv) a Petr Novotný (baskytary, klávesy, zpěv). Během dvacetileté existence skupina i jmenovitě Pavel Lohonka nasbírali mnoho ocenění. Více na Vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 190 Kč JAKSI TAKSI předkapela: NikomuNic KD Máj - pátek 10. října hodin Styl hudby Jaksi Taksi se nejvíce blíží kapelám jako Green Day, Blink 182, čili svižnější rocková hudba s českými texty. Kapela pravidelně koncertuje po celé ČR, videoklipy rotují na stanici O a pravidelně se umisťují na předních místech v TV hitparádách. Jaksi Taksi vydali 7 řadových alb, v březnu tohoto roku vyšlo album Optimista. Více na a Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč KATAPUL APULT POSLEDNÍ TURNÉ NA ROZLOUČE- NOU! KD Máj - středa 19. listopadu hodin Jiří Dědek Šindelář už dlouhou dobu trpí nemocí CHOPN (chronické onemocnění plicní nedostatečnosti), a tak již nemůže absolvovat našich tradičních 80 koncertů ročně. Proto jsme se rozhodli, že v roce 2008 pojedeme Poslední turné Na rozloučenou! Katapult se tak, pokud to ještě jde, chce důstojně rozloučit se svými fanoušky za jejich přízeň během jeho více než 33leté kariéry. Díky za pochopení, vzkazuje všem fanouškům Olda Říha. Více na Vstupné: 250 Kč ZÁBAVNÝ POŘAD ZDENĚK IZER - PO PLASTICE PÍPL + HOST T P.. FREUND Agentura Aura-Pont s. r. o. Městské divadlo - čtvrtek 2. října hodin Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. To vše v živém podání bez jakéhokoliv playbacku, doplněné nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 180 Kč Vyhlídková á věž zve e k návštěvě Věž kostela sv. Bartoloměje nabízí krásný pohled na město i okolí. Přijďte se podívat na Pv z výšky! Také budete mít možnost vyběhnout všechny schody s kozami rekordmankami Rózou a Rézou. Otevřeno je do konce září od pondělí do pátku od 9 do 12 a od do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 a od do 17 hodin. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ William Douglas Home - KACHNA NA POMERANČÍCH Agentura AP - Prosper Městské divadlo září hodin Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout kdokoli z nás. Večer plný svižných vtipných dialogů, typického britského humoru a nečekaných choulostivých situací. Pokud jste doposud o svém manželství nevěděli všechno, po zhlédnutí Kachny na pomerančích budete mít jasno! Luiza a Hugo se mohou chlubit patnácti lety společného života. Bez jediného mráčku a viditelných problémů. Může toto harmonické soužití, kterému se někdy poněkud ukvapeně říká štěstí, vyvolat po čase jistou únavu a chuť na změnu? Bohužel ano. A kdo je tím vinen? Hugo říká, že Luiza. Luiza si myslí, že má veškeré důvody tvrdit, že Hugo. A tak se Hugo pouští do těžkého boje se silným soupeřem: milencem své ženy. Volí rafinovanou a riskantní taktiku, jak získat svoji ženu zpět. Taktiku, která vedle své nesporné účinnosti skýtá celou řadu zapeklitých humorných situací. Režie: Martin Stropnický Hrají: Martin Stropnický, Veronika Stropnická, Jan Šťastný/ Michal Pešek, Klára Jandová/Agáta Hanychová Vstupné: 230, 240, 250 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. PODSKALÁK Ocho hotnic tnický divadelní soubor J. K. Tyl při i KZM Počátky Městské divadlo - pátek 10. října hodin Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl při KZM Počátky Vás zve na lidovou hru se zpěvy o čtyřech obrazech Karla Hašlera a Františka Ferdinanda Šamberka. Hra je uváděna při příležitosti 175. výročí ochotnického divadla v Počátkách. Šamberkův sto - letý text a hudba o něco mladšího Karla Hašlera oslovuje nejširší vrstvy diváků a přináší vkusnou a kvalitní zábavu. F. F. Šamberk přijal z obrození touhu našich buditelů po českosti a K. Hašler dělal v hudbě totéž. Bil se za českost a bojoval jak proti Rakousko-uherské monarchii, tak proti nacismu, což ho stálo život v koncentračním táboře. A dnes v nových podmínkách, kdy se kolem nás všechno o překot takzvaně amerikanizuje, kdy u názvů jednotlivých podnikatelských a bankéřských firem potřebujeme cizojazyčný slovník, chceme vyslovit svůj názor o smyslu českých dějin, českého jazyka a smyslu českého herectví. Hrdost na lidovou tradici, vzpomínku na písničky, které si zpívali naši prarodiče, rodiče a které zpíváme i my, dnešní generace, dává lidi dohromady. Věříme, že si společně s námi některé písničky zazpíváte. A pak, až budete odcházet domů, budou Vám v uších a ve Vaší mysli ještě znít. A to je naším úmyslem. Hrají: K. Janda, D. Povolná, D. Šimánková, M. Filsoch, Z. Březina, E. Dufek, J. Šot, V. Matoušek, M. Smejkalová, M. Povolná, A. Kratochvílová, V. Hron, M. Salava, K. Šimánek, P. Jelínek, F. Hron, L. Matoušek a další Vstupné: předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ O PERNÍKOVÉ VÉ CHALOUPCE Divadlo Duha Polná Městské divadlo - sobota 11. října hodin Dramatizace známé pohádky Boženy Němcové. Můžete se těšit na zajímavé ztvárnění a osobitý herecký projev. Předsta - vení je provázeno scénickou hudbou a veselými písničkami. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč VÝSTAVY VY GALERIE M Do 30. září 2008 nabízí Galerie M prodejní výstavu Vra- tislava a Kuzdase Obrazy azy. Ve sklepení čeká na malé i velké návštěvníky MUZEUM STRA TRA- ŠIDEL. Více na kde si mimo jiné můžete vyzkoušet své znalosti strašidlologie v počítačové hře. vírací doba Galerie M a Muzea strašidel ( ): PO - PÁ: , SO - NE: , PRVNÍ ČESKÉ MÚZYum ANEB SÍŇ LIPSKÝCH V muzeu rodiny Lipských se můžete seznámit s fotografiemi a dalšími relikviemi z dětství budoucího herce Lubomíra a jeho bratra režiséra Oldřicha a jejich další umělecké kariéry. Více: vírací doba ( ): PO - PÁ: , SO - NE: , MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Osudové osmičky 20. století - tak se jmenuje výstava, přibližující atmosféru několika osudových let: 28. říjen vznik Československé republiky, záříjová krize 1938 a Mnichovská dohoda, 25. únor Vítězství pracujícího lidu v ČSR a 21. srpen 1968, tzv. Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Výstavu zakončí derniéra 30. října Do října je dále ve sklepních prostorách ve Šrejnarovském domě čp. 10 výstava Současné i zmizelé církevní stavby pvské. Ta je přístupná od úterý do pátku od 9 do 16 hodin. Více: ací doba (květen - říjen): ÚT - PÁ: , SO - NE: , MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT (Jihlavsk - DolnÌ br na) Největší, nejmenší, nejrychlejší, nejdelší, nejtěžší... to jsou přívlastky, s nimiž se v expozici muzea, mapujícího unikátní výkony českých a světových rekordmanů, setkáte na každém kroku. K vidění je tu například i nejmenší galerie na světě Lubomír ubomíra Vaňk aňka, a, kter erá nabízí 54 portrétů - karik arikatur atur vý- znamných osobností. Agentura Dobrý den nabízí: Muzeum rekordů a kuriozit - Zlaté české ručičky (unikáty ze sirek) - Dům dobrých dnů. Expozice spojuje značená Procházka Českou knihou rekordů. Více: Tel.: nebo vírací doba: PO - NE: vírací doba od 1.. října do 31.. května Turistic uristické informační centrum Pondělí - pátek Sobota Neděle zavřeno Síň Lipských Pondělí - pátek Sobota Neděle zavřeno Galerie M + Muzeum strašidel Pondělí zavřeno Úterý - pátek Sobota Neděle VSTUPENKY NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ UVÁ- DÍME V NAŠÍ KULTURNÍ NABÍDCE NA TÉTO STRANĚ, JSOU V PRODEJI V TIC (TURISTICKÉM INFORMAČ- NÍM CENTRU), MASAR ARYK YKOVO O NÁM. 10, PELHŘIMOV. Vážení pořadat adatelé, máte-li zájem o zveř eřejnění ejnění vámi pořádaných kulturních akcí v Pvě na plakátu Kam v Pvě za kulturou a na nahlašte je vždy nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telef elefon 565/ nebo 777/0 7/ (Vlasta a Vlčková) nebo na Progr ogram kina Vesmír od 22. srpna do 5. září Pátek 19., sobota 20., neděle 21.. září (20.00 hodin) PAŘÍŽ (130 ) Milovat Paříž znamená milovat život. Juliette Binoche v dramatu o životě ve městě nad Seinou. Uvádí SPI International. 65 Kč Do 12 let t nevhodný Pondělí 22., úterý 23., středa 24. září (20.00 hodin) ROLLING STONES (108 ) Jedinečný hudební dokument režiséra Martina Scorseseho. Dva dny s legendární kapelou při jejím koncertu v New Yorku v roce Podle mnohých jeden z nejlepších hudebních dokumentů všech dob. Snímek, jehož největší část tvoří právě záznam koncertního večera z roku 2006, dává nahlédnout do příprav koncertního večera a ukazuje zajímavé archivní materiály z historie kapely. Do kin uvádí společnost BIOSCOP. 75 Kč Mládeži přístupný Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28. září (20.00 hodin) MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE (111 ) 1 ) Volné pokračování dobrodružných velkofilmů s Brendanem Fraserem v hlavní roli. Tentokrát se zlo probouzí v Číně a v porovnání s egyptským je ještě zběsilejší. Uvádí BONTONfilm. 60 Kč Mládeži přístupný Pondělí 29., úterý 30. září (20.00 hodin) KONEČNĚ SPOLU (100 ) Romantický film s Helen Hunt a Colinem Firthem v hlavních rolích. Režisérský debut známé herečky, inspirovaný románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. Uvádí BONTONfilm. 55 Kč Mládeži přístupný Středa 1., čtvrtek 2. října (20.00 hodin) BATHOR THORY (140 ) Opakování historického velkofilmu režiséra Juraje Jakubiska. Do kin uvádí splečnost BONTONfilm. 70 Kč Do 12 let t nevhodný Pátek 3., sobota 4., neděle 5. října (20.00 hodin) MAMMA MIA! (100 ) Okouzlující filmová adaptace slavného muzikálu vypráví o svobodné matce, která se chystá provdat svou dceru Sophii. Ta však ještě před svatbou hodlá zjistit, kdo je její otec. K matčinu velkému překvapení se na prahu malebného domu najednou objeví tři muži, se kterými ji před dvaceti lety pojilo více než přátelství... Prosluněná komediální romance čerpá svou strhující energii mimo jiné z proslulých písní legendárního švédského popového uskupení ABBA. 70 Kč Do 12 let t nevhodný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pondělí 22., úterý 23. září (17.00 hodin) WINX CLUB - VÝPRAVA A DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ VÍ (89 ) Animovaný dobrodružný film na motivy známého televizního seriálu. Osud království je v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene. Doprovázena svými kamarádkami z Winx Clubu musí Bloom čelit té největší výzvě: vstoupit do hlubin temné dimenze a bojovat proti zlu, aby přivedla své rodiče zpět k životu a odhalila záhadu spojenou se svým původem. Do kin uvádí společnost SPI International. 65 Kč České znění (dabing) Pondělí 29., úterý 30. září (17.00 hodin) ZAPOMENUTÝ OSTROV (96 ) Dobrodružný rodinný film z exotického prostředí. V hlavních rolích Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler a další. Chcete věřit, že na Zemi existují místa, kde může malá holčička bezstarostně žít jen se svým tatínkem a cvičenými zvířecími kamarády? Pak zaostřete pozornost na Zapomenutý ostrov. Uvádí BONTONfilm. 55 Kč České znění (dabing)

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 20 Ročník X Zdarma 21.. listopadu 2008 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Pelhř. ografiemi Ohlédnutí za Dnem dětí Vík

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Pelhř. ografiemi Ohlédnutí za Dnem dětí Vík Číslo 11 Ročník X Zdarma 13. června 2008 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz, telef

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně Číslo 20 Ročník XIII Zdarma 25. listopadu 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

kých služeb e-mail: noviny ocksession

kých služeb e-mail: noviny ocksession Číslo 20 P Ročník XI Zdarma 20. listopadu 2009 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej...

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej... Číslo 6 P Ročník XII Zdarma 2. dubna 2010 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz, telef

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil Číslo 18 Ročník XIV Zdarma 19. října 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Dnes v listě: Soutěž Skutek roku a cena Křesadlo POUTNÍKfest už o sobě dává vědět Městský ples se blíží! Přehled významných akcí roku Sport

NOVINY. Dnes v listě: Soutěž Skutek roku a cena Křesadlo POUTNÍKfest už o sobě dává vědět Městský ples se blíží! Přehled významných akcí roku Sport Číslo 1 Ročník XIV Zdarma 11. ledna 2013 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Pelhř. kých služeb e-mail: noviny. Vážení a milí spoluobčané králo. álovského města

NOVINY. Pelhř. kých služeb e-mail: noviny. Vážení a milí spoluobčané králo. álovského města Číslo 22 Ročník XIII Zdarma 23. prosince 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch městské knihovny Nová kompostárna slouží občanům Představujeme držitele Ceny Křesadlo Festival rekordů odstartuje už dnes

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch městské knihovny Nová kompostárna slouží občanům Představujeme držitele Ceny Křesadlo Festival rekordů odstartuje už dnes Číslo 11 Ročník XV Zdarma 7. června 2013 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

NOVINY. Ve dnech 13. až 15. listopadu probíhalo ve městě už desáté setkání

NOVINY. Ve dnech 13. až 15. listopadu probíhalo ve městě už desáté setkání Číslo 20 Ročník XVI Zdarma 21. listopadu 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul.

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Akce Čisté město finišuje Vyměňte si starý občanský průkaz Strana 2 Strana 3 Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Strana 7 ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz Bez ohleduplnosti je průjezd ulicemi těžký V polovině měsíce

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Novojicínský. Druhá etapa regenerace panelového sídliste ˇ ˇ. Loucka dokoncena ˇ. Listopad 2006. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Druhá etapa regenerace panelového sídliste ˇ ˇ. Loucka dokoncena ˇ. Listopad 2006. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský ˇ Listopad 2006 Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Druhá etapa regenerace panelového sídliste ˇ ˇ Loucka dokoncena ˇ g V polovině října byla slavnostně ukončena II. etapa regenerace panelového sídliště

Více

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch mladých rybářů na mistrovství světa Výstava obrazů Marty Svárovské Evropský týden mobility Noční soutěž hasičů Skate Jam

NOVINY. Dnes v listě: Úspěch mladých rybářů na mistrovství světa Výstava obrazů Marty Svárovské Evropský týden mobility Noční soutěž hasičů Skate Jam Číslo 14 Ročník XV Zdarma 23. srpna 2013 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více