D_TVF. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D_TVF. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prosinec 2011"

Transkript

1 D_TVF TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 5 prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prosinec 2011

2 SOCIÁLNÍ A SOUKROMÉ ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Rodinný model Služební model Liberální model Reziduální Univerzální Neoliberální model Zaměstnanecký model Konzervativní model Sociálně-demokratický model Jaroslav Vostatek 2

3 RODINNÝ MODEL ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Rodinná péče: tradiční základní zabezpečení Další metody: charita, dary, žebrota, vzájemná pomoc, Obecní nadstavba : Chudinská péče (pastoušky, starobince) Domovské právo Péče náboženských a charitativních organizací Určitá státní podpora těchto institucí Merkantilismus: zájem na výchově dětí, zejména mužů (vojsko) Důvody poklesu významu rodinného modelu: Industrializace (pokles úlohy zemědělství) Urbanizace a migrace Rozsáhlejší sociální zabezpečení až ve 20. století Jaroslav Vostatek 3

4 ROWNTREEHOCYKLUS CHUDOBY 10 0 Poverty low - high Childhood Youth Family Empty nest Old age Jaroslav Vostatek 4

5 SLUŽEBNÍ MODEL ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Služební sociální model obecně: není důvod pro rodinné dávky Praxe: (též) příplatky k platu na manželku, výchovné apod. Veřejní zaměstnanci New Yorku dnes: Spoření na úhradu péče o děti, aby mohli být zaměstnáni Spoření nepodléhá dani z příjmů Příspěvek zaměstnavatele až 800 $ ročně na úhradu péče o dítě Jaroslav Vostatek 5

6 LIBERÁLNÍ MODELY ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Klasický liberální model: rodina a děti = soukromý problém Sociální pomoc pro potřebné Liberální model modifikovaný: Nízké univerzální dávky pro rezidenty s dětmi, financované ze státního rozpočtu Neoliberální model: rodina a děti = soukromý problém Faktické zohlednění rodiny v dani z příjmů Teorie: platební schopnost = platební schopnost rodin Splitting Společné zdanění manželů Odpočitatelné položky: nezaopatřené děti a manželka (bez vlastních příjmů) Daňový bonus Záporná daň z příjmů Jaroslav Vostatek 6

7 AMERICKÁ MATEŘSKÁ DOVOLENÁ USA a Austrálie jediné vyspělé země bez placené mateřské (rodičovské) dovolené FamilyandMedicalLeaveAct(1993): 12 týdnů neplacené rodičovské dovolené pro zaměstnance: s min. 12 měsíci práce pro stávající podnik v podnicích s min. 50 zaměstnanci 40 % pracovníků nemá nárok Několik států USA poskytuje placenou dovolenou s částečnou kompenzací výdělku po dobu několika týdnů Kalifornie, New Jersey 6 týdnů, 55 % a 67 % mzdy Washington 5 týdnů, jednotná dávka Kalifornie, Havaj, New Jersey, New York, Rhode Island analogie nemoci, temporary disability insurance 25 % podniků nabízí plně placenou mateřskou dovolenou 20 % podniků nenabízí žádnou mateřskou dovolenou (placenou či neplacenou) Jaroslav Vostatek 7

8 BRITSKÉ MATEŘSKÉ: TÉMĚŘ UNIVERZÁLNÍ DÁVKA (2011/2012) Mateřské pro zaměstnankyně (Statutory Maternity Pay, SMP) Vyplácí zaměstnavatel, po dobu (až) 39 týdnů (do 2007: 26 týdnů) Prvních 6 týdnů: 90 % výdělku (bez stropu) týden: strop: 128,73 týdně ( standard SMP ) Otcovské (Statutory PaternityPay) 1-2 týdny, 128,73 týdně Mateřské pro ostatní (Maternity Allowance) Vyplácí JobcentrePlus těm, které nemají nárok na SMP, a OSVČ Podmínka: výdělečná činnost 26 týdnů v posledních 66 týdnech Standardní sazba: 128,73 týdně Jaroslav Vostatek 8

9 BRITSKÉ PŘÍDAVKY NA DĚTI Návrh BeveridgeovyZprávy: Dávka 8 s týdně pro všechny děti (kromě 1. dítěte, pokud jeden rodič pracuje) Růst dávky s rostoucím věkem dítěte Koncepce: úhrada existenčního minima Financování ze státního rozpočtu Velká Británie 1945/1946 ( family allowances ) Univerzální dávka 5 s (0,25 ) týdně Od 2. dítěte Příspěvek na úhradu nákladů Financování ze státního rozpočtu Velká Británie : child benefit (Labour Party) Náhrada family allowances& child tax allowances Od 1. dítěte Jaroslav Vostatek 9

10 BRITSKÉ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DĚTÍ Velká Británie: odpočet od základu daně z příjmů : zvýhodnění závislé na věku dětí Daňová progrese: výhoda pro bohatší Od 1. dítěte Po dobu nezaopatřenosti dítěte Daňový výdaj, nevykazuje se Zrušení odpočtu koncem 70. let Též: Austrálie, Kanada, Dánsko, západní Německo, Izrael, Nový Zéland Jaroslav Vostatek 10

11 BABY BONUS V AUSTRÁLII Od : univerzální dávka pro sociálně potřebné Jednorázová výplata Nárok mělo 85 % rodiček Od 2002: univerzální dávka Od 2009: baby bonus pro sociálně potřebné Rodinný příjem do A$ (6 měsíců po porodu nebo adopci) 2009: A$ ve 13 splátkách po 14 dnech Jaroslav Vostatek 11

12 PLACENÁ RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ V AUSTRÁLII OD 2011 Baby bonus jen při vícečetném porodu (test příjmů) Placená rodičovská dovolená Volební slib 2007: 18 měsíců, bez testu 18 týdnů, test příjmu Výše: minimální mzda (543,78$ týdně), podléhá dani z příjmů Žena může mít též nárok na placenou mateřskou dovolenou od podniku (např.: 6 týdnů) Podmínka: určitá pracovní činnost před otěhotněním (jinak je nárok na baby bonus) Omezený nárok na FamilyTax Benefit, part B Jaroslav Vostatek 12

13 ZAMĚSTNANECKÝ MODEL ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Příplatky ke mzdě pro pracovníky s velkými rodinami 19. století: některé velké podniky 20. léta 20. století (Francie, Belgie): reakce na tlak na zvyšování mezd Vyrovnávací fond zaměstnavatelů financování přídavků na děti Řecko: příplatky ke mzdě na základě kolektivní smlouvy Příplatek 5 % ze mzdy za každé dítě a 10 % na manželku (bez ohledu na její event. příjem) Belgie 1930 (zákon): 1. celostátní povinný systém přídavků na děti Jaroslav Vostatek 13

14 KONZERVATIVNÍ MODEL ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Sociální zabezpečení má odpovídat stavovským rozdílům (předchozím příspěvkům do systému) Sociální pojištění Mateřské a rodinné dávky sociálního pojištění Odbytné při opuštění systému sociálního pojištění z rodinných důvodů Pozůstalostní důchody Náhradní doby pojištění za péči o děti Daň z příjmů: důrazné zohlednění rodiny Zásada platební schopnosti životní minimum celé rodiny nelze zdaňovat Rodina (s tradiční dělbou práce) zásadní význam Stát má pomáhat až po vyčerpání možností rodiny Jaroslav Vostatek 14

15 SOCIÁLNÍ RODINNÉ POJIŠTĚNÍ Poskytovatelé přídavků na děti: Rodinné vyrovnávací pokladny (Familienausgleichskassen) Německo (SRN) Přídavky na 3. a další dítě od 1954 (obnovení přídavků na děti) Švýcarsko dnes Financování: pojistné hrazené zaměstnavateli Jaroslav Vostatek 15

16 NĚMECKÉ PŘÍDAVKY NA DĚTI 1936: 10 RM měsíčně Od 5. dítěte Pro rodiny dělníků a úředníků s měsíčním příjmem do 185 RM 1938: již od 3. dítěte 1954: 25 DM pro 3. a další dítě Obnovení přídavků na děti Financování: příspěvky zaměstnavatele 1955 též pro nezaměstnané 1961: od 2. dítěte Financování: spolkový rozpočet 1975: od 1. dítěte, zrušení odpočitatelné položky na děti koaliční vláda soc. dem. a liberálů 1983: znovuzavedení odpočitatelné položky první Kohlova vláda 1996: zavedení opčního systému 2009: jednorázový roční příplatek 100 na dítě Německo Od 2010 Pořadí dítěte Přídavky na děti a další dítě Jaroslav Vostatek 16

17 NĚMECKÝ OPČNÍ SYSTÉM OD 1996 Volba daňového poplatníka mezi přídavky na děti a odpočitatelnou položkou při výpočtu základu daně z příjmů Odpočitatelné položky neoslabují podněty k práci Přídavky na děti jsou výrazným sociálním prvkem Integrované pojetí, které má smysl jen při koordinované koncepci obou složek Odpočitatelná položka na úrovni životního minima Přídavky na děti jsou vyšší než efekt odpočitatelné položky u rodin s nižšími a středními příjmy Většina rodin bere přídavky na děti Právní výklad (Spolkový ústavní soud): Existenční minimum dítěte nelze zdaňovat Daňové osvobození existenčního minima dítěte lze realizovat také formou přídavků na děti Podporu rodin s dětmi představuje pouze ta část přídavků na děti, která převyšuje odpočitatelnou položku Jaroslav Vostatek 17

18 NĚMECKÉ PŘÍDAVKY NA DĚTI A DAŇOVÝ ODPOČET NA DĚTI Jaroslav Vostatek 18

19 NĚMECKÁ POLITIKA SPD Výstavba jeslí a celodenních škol Více věcných dávek pro chudé děti Zvyšování přídavků na děti bez vazby na příjmy = podpora rodin kropící konví CDU/CSU Zvýšit přídavky na děti Odstupňovat přídavky podle počtu dětí Koaliční vláda CDU/CSU, FDP Přídavky na děti zvýšit až v roce Jaroslav Vostatek 19

20 NĚMECKÁ DĚTSKÁ PŘIRÁŽKA Dětská přirážka (Kinderzuschlag) k přídavkům na děti Pro rodiny s nízkými příjmy Ochránit rodiny před pádem do sociální sítě (Hartz- IV) Rodiče schopni pokrýt své základní potřeby, nikoliv však již potřeby svých dětí Na žádost Dávka činí maximálně 140 na každé dítě žijící v rodině Jaroslav Vostatek 20

21 MATEŘSKÁ DÁVKA = MATEŘSKÉ 1. Nemocenská koncepce = původní koncepce Pojistná potřeba: pracovní neschopnost rodičky po porodu a příp. i před očekávaným termínem porodu = zdravotní důvody na straně matky Rakousko 1888/1889: 4 týdny po porodu, nárok na nemocenské 1917: 6 týdnů po porodu Československo od 1920: 6 týdnů před porodem + 6 týdnů po porodu Samostatná dávka vmateřství nemusí být, stačí nemocenské Většina zemí EU: týdnů, nejde příliš nad rámec nemocenské koncepce 2. Nemocensko-rodičovská koncepce Jaroslav Vostatek 21

22 MATEŘSKÉ 1. Nemocenská koncepce 2. Nemocensko-rodičovská koncepce Pojistná potřeba: pracovní neschopnost rodičky + nezbytnost celodenní osobní péče o dítě v prvním období jeho života = důvody zdravotní a výchovné Nevhodnost jeselské péče min. v 1. roce života dítěte Československo od : 28 týdnů Dvojčata a osamělé matky: 37 týdnů Péče jiné ženy nebo muže: 22 týdnů Konstrukce: jako nemocenské, sazba 69 % Jaroslav Vostatek 22

23 ČESKÁ PENĚŽITÁ POMOC VMATEŘSTVÍ Podmínka: účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů vposledních 2 letech Možnost střídání matky dítěte sjejím manželem či otcem dítěte vpéči odítě (od 2009) Na základě písemné dohody Od počátku 7. týdne ode dne porodu Při střídání vpéči odítě se zastaví výplata dávky matce a začne se vyplácet dávka muži zjeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu Četnost střídání není omezena Redukční hranice: jako u nemocenského (2010) Sazba dávky z denního vyměřovacího základu: 70 %(od ) Jaroslav Vostatek 23

24 ČESKÉ MATEŘSKÉ Změny od 2008 Zrovnoprávnění vdaných a svobodných matek Sjednocení délky PPM pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů 30 % dětí se u nás rodí mimo manželství Vícerčata: nárok na dávku zůstává po dobu 37 týdnů Nezaměstnané ženy nemají nárok na PPM Od 2008: rodičovský příspěvek 7600 Kč rovnou od narození dítěte ve čtyřleté variantě Rodičovský příspěvek znamená pro většinu z nich vyšší částku než případná PPM, vypočtená z omezených příjmů v posledních 2 letech Jaroslav Vostatek 24

25 ČESKÉ MATEŘSKÉ Jaroslav Vostatek 25

26 ČESKÉ MATEŘSKÉ 2008, 2009 a od Jaroslav Vostatek 26

27 MATEŘSKÉ Týdny % ze mzdy Německo % Malta % Kypr % Belgie % Kanada % Švýcarsko % Singapur % Nový Zéland % Velká Británie 6 90 % USA 0 0 % Austrálie 0 0 % EU: návrh Směrnice EU Min. délku poskytování zvýšit ze14 na18týdnů Usnesení Evropského parlamentu: 20 týdnů Vyplácet 100% mzdy Dnešní minimum: sazba nemocenského ILO: doporučuje min. 18 týdnů /od roku 2000/ Jaroslav Vostatek 27

28 MATEŘSKÉ (% ze mzdy) a RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ (týdny) Jaroslav Vostatek 28

29 SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÝ MODEL ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI Sociální práva pro každého, nezávisle na rodině i trhu (rovné šance pro každého) Bez ohledu na předchozí příjmy, příspěvky nebo výkony Rodina se 2 výdělečnými rodiči (dualearnermodel) Relativně vysoká úroveň univerzálních dávek a služeb, kombinace s dávkami závislými na výdělku pro ekonomicky aktivní Sociální investování (přínos pro zaměstnanost a růst) Zabezpečení veřejných služeb pro rodiny s dětmi je důležitější než peněžité dávky Daňové výdaje: ne Jaroslav Vostatek 29

30 JESLE A ŠKOLKY EU: posílit veřejné instituce péče o děti předškolního věku Jesle a školky by měly mít možnost poskytnout místa pro děti podle barcelonských cílů: 90 % dětí od 3 let až do školního věku a 33 % dětí pod 3 roky Jaroslav Vostatek 30

31 TĚHOTENSKÉ VE ŠVÉDSKU Dávka (pregnancy benefit) pro případ, že zaměstnavatel nemůže přeřadit těhotnou zaměstnankyni: Pracovní kapacita snížena nejméně o 25 % v důsledku těhotenství Fyzicky namáhavá práce (výplata dávky až po dobu 50 dní, nejdříve však od 60. dne před očekávaným dnem porodu) Rizikové podmínky práce Možnost pracovat část dne: dávka ve výši 75 %, 50 %, nebo 25 % Nárok na dávku není v posledních 10 dnech před porodem Jaroslav Vostatek 31

32 OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠVÉDSKU Dočasné rodičovské (temporary parental benefit) Péče o nemocné dítě ve věku do 12 let Též při onemocnění osoby, která pečuje o dítě Též pro návštěvu dětského lékaře či dětské kliniky 60 dní ročně pro oba rodiče dohromady Možnost čerpat dalších 60 dní Netýká se onemocnění osoby pečující o dítě Jaroslav Vostatek 32

33 ČESKÉ OŠETŘOVNÉ Dříve: podpora při ošetřování člena rodiny Zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu, že musí Ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo Pečovat ozdravé dítě mladší 10let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak odítě pečuje, sama onemocněla Od 2009: možnost přiznat ošetřovné postupně dvěma osobám při jedné potřebě ošetřování Sazba dávky: 60% denního vyměřovacího základu Doba poskytování: až 9 kalendářních dnů (16 dní: osamělá osoba) 2010: karenční doba 3 dny, doba poskytování až 6 (13) dní Jaroslav Vostatek 33

34 OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE V NĚMECKU Nemocenské Doba poskytování až 10 pracovních dní Max. 25 dní na pojištěnce v kalendářním roce bez ohledu na počet nemocných dětí Osamělí rodiče: dvojnásobek (20 a 50 dní) Jaroslav Vostatek 34

35 PORODNÉ Potřeba: jednorázové výdaje spojené s narozením dítěte Výbavička apod. Východiska pro politiku: Potřeba klesá s pořadím dítěte Porodné může s pořadím dítěte klesat Stimulace počtu porodů (?) Porodné na 2., 3. a 4. dítě má být vyšší Jen asi ve třetině vyspělých zemí (ale ve většině evropských zemí) Jaroslav Vostatek 35

36 PORODNÉ VE FINSKU 1938: zavedeno pro sociálně potřebné rodiny 1948: pro všechny matky Volba: 140 nebo Balíček věcí pro dítě (věci stačí na několik měsíců) Balíček je mnohem cennější Většina matek volí balíček i v případě 2. a 3. porodu 3 * porodné při narození dvojčat 6 * porodné při narození trojčat Jaroslav Vostatek 36

37 PORODNÉ VE FINSKU Jaroslav Vostatek 37

38 PORODNÉ V ČESKU Jednorázový příspěvek matce na náklady související s narozením dítěte» Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela aporodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok naporodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů dítě Kč dvojčata Kč trojčata Kč za každé dítě Kč Jaroslav Vostatek 38

39 PORODNÉ V ČESKU podmínky pro nárok na dávku od : Narození 1. dítěte Příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. Osamělá matka: hraniční příjem pro nárok na porodné: 10752Kč = 2,4*( ) Rodičovský pár: hraniční příjem pro nárok na porodné: Kč = 2,4*( ) Porodné: Kč Dvojčata, trojčata: Kč Jaroslav Vostatek 39

40 RODIČOVSKÉ (RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK) Účel vzniku: plně nebo částečně ušlý výdělek z důvodu péče o malé dítě (do stanovené věkové hranice) Koncepce ve většině evropských zemí: Částečná finanční náhrada ušlého příjmu Střídání rodičů v péči o dítě je možné Výjimečně i: společná péče obou rodičů Část nároku podmíněna střídáním rodičů Česko: univerzální dávka za zajištění řádné a celodenní peče o dítě do 4 let věku Od 2004: možnost neomezeného výdělku Do 2007: jednotně poskytovaná dávka Od 2008: třírychlostnídávka: možnost volby poskytování: Do 2, 3, nebo 4 let věku dítěte Jaroslav Vostatek 40

41 ŠVÉDSKÉ RODIČOVSKÉ Celkem 480 dní na dítě (2010) 2 rodiče (společná péče) à 240 dní, 180 dní lze přesunout na 2. rodiče Čerpání: dlouhé období v celku, jednotlivé dny, část dne Části dne: 12,5 %, 25 %, 50 %, 75 % Možné čerpání: Od 60. dne před očekávaným dnem porodu (těhotné ženy) Do věku 8 let nebo do ukončení 1. roku školní docházky Adopce: 8 let od převzetí dítěte do péče, nejdéle však do věku 10 let Jaroslav Vostatek 41

42 ŠVÉDSKÉ RODIČOVSKÉ 3 různé úrovně (2010): Nemocenské [sjukpenningnivå] 390 dní (55 týdnů a 5 dní) Základní[grundnivå] pro osoby bez příjmu nebo s nízkým příjmem 180 SEK denně 390 dní Minimální[lägstanivå] 180 SEK denně (děti nar. před : 60 SEK) 90 dní (12 týdnů a 6 dní) Jaroslav Vostatek 42

43 NĚMECKÉ RODIČOVSKÉ Elterngeld od 2007 (předtím: výchovné) Sazba: 67 % čistého výdělku příslušného rodiče Max , min. 300 měsíčně Výdělek do : zvyšování sazby až na 100 % Za 2 výdělku: zvýšení sazby o 0,1 % za další dítě současně narozené + 10 % sourozenecký bonus (další děti v rodině, v závislosti na jejich věku a počtu: např. 1 starší dítě do věku 3 let)) Doba poskytování: 14 měsíců 1 rodič max. 12 měsíců (osamělý: 14) Výdělečná činnost: max. 30 hodin týdně Jaroslav Vostatek 43

44 ČESKÝ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 3 výměry pevné měsíční částky: zvýšená, základní, snížená čerpání rodičovského příspěvku po dobu 2, 3 nebo 4 let rychlejší čerpání ve zvýšené výměře (11400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte Jen pro rodiče s PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den klasické čerpání v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM pomalejší čerpání po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte Jaroslav Vostatek 44

45 RODIČOVSKÉ Jaroslav Vostatek 45

46 RODIČOVSKÉ OD 2012 Rodičovský příspěvek dle potřeb rodičů Rodiče budou mít možnost volit si délku rodičovské dovolené i výši rodičovského příspěvku podle svých aktuálních potřeb. Namísto stávajícího systému, kdy je možné vybrat si buď dvouletou, tříletou, nebo čtyřletou rodičovskou, má být matce nebo otci umožněno pružně si určit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Změna bude možná jednou za tři měsíce. Výše příspěvku bude činit nejvýše korun měsíčně. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z rodičů dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci Jaroslav Vostatek 46

47 ČESKO Jaroslav Vostatek 47

48 RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ: CELKOVÁ A PLACENÁ (FTE) Jaroslav Vostatek 48

49 RODIČOVSKÉ A FTE PAID LEAVE 1. Zvýšená výměra Kč 2. Základní výměra 7600 Kč 78 % rodičů, celkově o Kč více než v 1. a 3. variantě Ø mateřské za 28 týdnů Kč ( Kč) Rodičovské za 3 roky Kč Celkem Kč ( Kč) Týdenní mateřské ve výši 100 % čisté mzdy ( * 7) / (0,85 * 30,4) = Kč FTE paidleave: / = 101,2 týdnů Varianta Center for Economic and Policy Research(VVZ = ø mzda) ( * 7) / (0,892 * 30,4) = 4818 Kč FTE paidleave: / Kč = 71,2 týdnů 3. Snížená výměra Kč 4. Nižší výměra: postižené děti ve věku 7-15 let: 3 000Kč Jaroslav Vostatek 49

50 RODIČOVSKÉ Velké rozdíly v konstrukci dávek mezi jednotlivými zeměmi Full-TimeEquivalent(FTE) Paid Leave Náhradový poměr * doba poskytování dávky Náhradový poměr: relace k (Ø) mzdě Doba poskytování: v týdnech Výsledek zaokrouhlen na celé týdny Sociální pojištění většinou 21 bohatých zemí: pořadí podle FTE: Švédsko 47 Norsko 44 Německo 42 Řecko 34 Finsko 32 Francie 29 Kanada 28 Nový Zéland 28 Španělsko 27 Japonsko 26 (výrazná rovnost pohlaví) Česko 71 (101) Jaroslav Vostatek 50

51 ŠTĚDROST PLACENÉ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A CHUDOBA RODIN S DĚTMI Poverty 35 USA UK AUS CAN FRA SWI AUT GER BEL ITA NET DEN FIN NOR SWE r= -.826** **significant at the 0.01 level, one-tailed test Total Paid Leave Sou rces: LIS, SCIP Jaroslav Vostatek 51

52 PRIORITY EVROPANŮ: JAK OVLIVNIT POČET DĚTÍ 1. Snížit nezaměstnanost, pružná pracovní doba, služby péče o děti 2. Rodinné dávky, daňové výhody 3. Náklady na vzdělání dětí, bydlení 4. Rodičovská dovolená, mateřské dávky Pramen: Eurobarometer Jaroslav Vostatek 52

53 MODELY PŘÍDAVKŮ NA DĚTI Liberální model = nulová koncepce Děti = soukromý problém (USA, Nový Zéland) Modifikovaný liberální model: pomoc chudým rodinám Přídavky na děti: samostatná dávka sociální pomoci Nebo: dávka pro rodiny s dětmi Diferenciace přídavků na děti podle příjmu rodiny Dánsko: přídavky na děti nejsou pro bohatší (testování příjmů) Česko: přídavek na dítě, sociální příplatek Dávky státní sociální podpory Model univerzální dávky na všechny děti Jednotná sazba: Slovensko ,25 (640 SKK) Modifikace: kromě 1 dítěte, nebo kromě 1. dítěte Diferenciace podle věku Family Income Supplement(VB) navíc k přídavkům na děti Jaroslav Vostatek 53

54 DĚTSKÉ DÁVKY: ČESKO Přídavek na dítě (2010) Nárok: rodinný příjem < 2,4 násobek životního minima rodiny Diferenciace podle věku dítěte: do 6 let 500Kč měsíčně 6 15 let 610 Kč měsíčně let 700Kč měsíčně Sleva na dani z příjmů na vyživované dítě poplatníka Kč ročně 967Kč měsíčně Daňový bonus pokud je sleva na dani vyšší než daň Max Kč ročně (= na 4,888 dětí) = univerzální přídavek na dítě daňového poplatníka Výdaje 2010: 11 mld. Kč Jaroslav Vostatek 54

55 PŘÍDAVKY NA DĚTI: Pokles s pořadím dítěte Velká Británie 2007 Irsko 2009 (max. 8 dětí) Počet dětí Přídavky na děti Počet dětí Přídavky na děti 1. dítě 75,62 (112 ) 1. a 2. dítě a další dítě 50,70 (75 ) 3.a další dítě 103 Velká Británie: přídavek na dítě týdně 1. dítě 13,20 týdně ostatní děti Jaroslav Vostatek 55

56 PŘÍDAVKY NA DĚTI: Růst s pořadím dítěte Finsko 2007 Pořadí dítěte Přídavek na dítě , ,50 každé další dítě 172 Švédsko 2007 Počet / pořadí Přídavek na dítě 1 dítě SEK (116 ) 2. dítě 1150 SEK (127 ) 3. dítě 1584 SEK (155 ) 4. dítě 1910 SEK (211 ) 5. a další dítě 2100 SEK (232 ) Jaroslav Vostatek 56

57 PŘÍDAVKY NA DĚTI: Růst i pokles s věkem dítěte Nizozemí 2009 Věk dítěte Přídavek na dítě Do 6 let 65, let 78,92 od 12 let 92,85 Dánsko 2007 Věk dítěte Přídavek na dítě Do 2 let DKK (155 ) 3 6 let 1046 DKK (140 ) 7 17 let 823 DKK (110 ) Jaroslav Vostatek 57

58 RODINNÉ PŘÍDAVKY: ITÁLIE Dávka klesá s příjmem rodiny roste s počtem členů rodiny odstupňována po 100 příjmů Příklad: rodina se 4 členy (bez invalidů): Roční příjem Měsíční dávka Do , ,83 Nad Jaroslav Vostatek 58

59 PŘÍDAVKY NA DĚTI A DAŇOVÉ SLEVY Rodina (2 výdělky) se 2 dětmi ve věku 7 a 14 let, Jaroslav Vostatek 59

60 ČESKÝ SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK DO 2010 Dávka pro rodiny s nízkými příjmy od roku 2011 neplatí Péče omin. 1 nezaopatřenédítě Rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního minima rodiny platí i nadále Příjmem je i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě Sociální příplatek se zvyšuje: dítě je dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné zdravotní postižení nebo osamělost rodiče rodinám, kde senarodilo více dětí současně, a to vdobě do 3 let jejich věku rodinám, kde dítě studuje nastřední nebo vysoké škole vdenní formě studia Jaroslav Vostatek 60

61 SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 2011 Výše sociálního příplatku v Kč měsíčně podle věku dítěte vrodině srozhodným příjmem na úrovni životního minima rodiny Sociální příplatek podle stupně zdravotního postižení dítěte Věk nezaopatřeného dítěte vrodině dítě dlouhodobě nemocné dítě dlouhodobě zdravotně postižené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené do 6 let ) ) ) ) od 6 do15 let ) ) od 15 do26 let ) Rodina má nárok na rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte ve výši Kč. 2) Rodina bez nároku na rodičovský příspěvek (dítě starší 4 let věku). 3) Rodina má nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte ve výši Kč, případně na rodičovský příspěvek do 15 let věku dítěte ve výši Kč, pokud dítě nepobírá příspěvek na péči Jaroslav Vostatek 61

62 ČESKO: RODINNÉ DÁVKY mil. Kč Přídavek na dítě Sociální příplatek Rodičovský příspěvek Porodné Pen. pomoc v mateřství Ošetřovné Vyrovnávací příspěvek Daňový bonus Jaroslav Vostatek 62

63 NOVÉ CYKLY CHUDOBY 10 0 Poverty low - high Childhood Youth Family Empty nest Old age Jaroslav Vostatek 63

64 ZÁKLADNÍ MODELY ZABEZPEČENÍ RODIN Sociálně-demokratický model Rovné příležitosti pro všechny děti Veřejné služby pro rodiny s malými dětmi Přídavky na děti Konzervativní model Rodina jako základ státu, dělba práce v rodině Daňová podpora rodin s dětmi, přídavky na děti jako alternativní řešení Neoliberální model Děti jako soukromá aktivita (investice?!) Daňová podpora osob s dětmi kombinace se sociální pomocí (záporná daň z příjmů) Jaroslav Vostatek 64

65 SOCIÁLNÍ A SOUKROMÉ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁNÍ Vyšší vzdělání vyšší výdělek Velké a narůstající rozdíly ve výdělcích Vyšší nezaměstnanost méně kvalifikovaných I mezi mladými nezaměstnanými Nárůst podílu dlouhodobě nezaměstnaných Více než polovina nezaměstnaných ve věku jsou dlouhodobě nezaměstnaní Nárůst rozdílu v kvalifikaci mezi mladými a staršími Vysoká soukromá čistá současná hodnota vyššího vzdělání Česko na 4. místě v rámci OECD za Portugalskem, Itálií a USA Veřejná soukromá čistá současná hodnota vyššího a vysokoškolského vzdělání Česko: v rámci OECD podprůměrná hodnota u vyššího vzdělání a nejvyšší hodnota u vysokoškolského vzdělání 30 % studentů VŠ v OECD nedokončí studium (Česko: přes 30 %) Jaroslav Vostatek 65

66 VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH OECD Ø OECD: 6,1 % HDP (2008) Výdaje na studenta vzrostly v letech o 43 % Značné rozdíly mezi zeměmi i ve struktuře nákladů, platech, délce výuky, velikosti tříd OECD: prostor pro efektivnější sdílení nákladů mezi státem a domácnostmi Vysokoškolské vzdělávání: Ø OECD: 1,5 % HDP (2006) Nejvyšší podíl na HDP: USA, Kanada, Korea (jižní) Vysoký podíl soukromých výdajů Není projevem nízké efektivnosti VŠ vzdělávání v USA Prudký nárůst penetrace: ze 20 %(1995) na 38 %(2009) Výdaje na studenta vzrostly v letech o 14 % Školky (vzdělávání ve věku 3-4 roky): prudký nárůst penetrace: ze 40 %(1998) na 70 %(2009) Jaroslav Vostatek 66

67 CELKOVÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁNÍ V ZEMÍCH OECD (% HDP) Jaroslav Vostatek 67

68 ROČNÍ VÝDAJE NA STUDENTA (USD, parita KS) NA 1. A 2. STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslav Vostatek 68

69 METODY FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ Veřejné financování veřejných škol Veřejné financování soukromých škol Voucher system Soukromé školství, reformované veřejné školství: plné školné Stipendia státní, krajská, firemní apod. Přímé platby (out-of-pocket) Studentské půjčky Odložené školné Kombinace modelů Nízké školné (regulační poplatek) Školné diferencované podle příjmů rodičů Stipendia sociální Stipendia prospěchová Jaroslav Vostatek 69

70 PODSTATNÉ ROZDÍLY VE FINANCOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ 1. a 2. stupeň vzdělávání: veřejné financování cca 90 % výdajů (ø OECD) 3. stupeň vzdělávání (VŠ): velké rozdíly mezi zeměmi v podílu veřejného financování Pod 5 % výdajů: Dánsko, Finsko, Norsko Přes 75% výdajů: Chile a Korea Školné: 8 zemí OECD: žádné školné Třetina zemí OECD: více než $ ročně (pro tuzemce) Jaroslav Vostatek 70

71 PROGRESSIVE VOUCHERS Návrh: R. Reich (2000), podpora: R. Vedder, CATO Journal, 2005 Cíl: zabezpečení dostupnosti vzdělání 1. a 2. stupně pro děti z nízkopříjmovýchrodin Školné: 6000 $ ročně Rodina s 1 dítětem: voucher v hodnotě 12 %*(70000 X) kde Xje roční příjem rodiny Xod $ ročně: voucher 0 $ X= 0: voucher $ = plné dotování školného Očekávané uplatnění voucherů: 40 % rodin dostane voucher na plnou úhradu školného 40 % rodin dostane voucher na částečnou úhradu školného 20 % rodin nedostane voucher Na všech (soukromých i veřejných) školách 1. a 2. stupně Svobodný výběr školy Privatizace zefektivní školství (neoliberalismus, Chicago) Jaroslav Vostatek 71

72 SOUKROMÁ ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA VYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ V $A JEJÍ SLOŽKY Jaroslav Vostatek 72

73 VEŘEJNÁ ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA VYŠŠÍHO A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ V USDA JEJÍ SLOŽKY Jaroslav Vostatek 73

74 PROPADOVOST VYSOKOŠKOLÁKŮ (NEDOKONČÍ ANI Bc.) Jaroslav Vostatek 74

75 VNITŘNÍ MÍRA VÝNOSNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO VŠVZDĚLÁNÍ PRO MUŽE A ŽENY P e rc e n t a g e New Zealand Canada Denmark Finland Norway Sweden United Kingdom Male Female United States Jaroslav Vostatek 75

76 VEŘEJNÉA SOUKROMÉVÝDAJE NA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (% HDP) Jaroslav Vostatek 76

77 PODÍL SOUKROMÝCH VÝDAJŮ NA INSTITUCE TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: 2000 A Jaroslav Vostatek 77

78 PODÍL PŮJČEK NA VEŘEJNÉ FINANČNÍ POMOCI STUDENTŮM VŠ: 1998 A Jaroslav Vostatek 78

79 Jaroslav Vostatek 79

80 ROČNÍ ŠKOLNÉ NA VEŘEJNÝCH UNIVERZITÁCH (Ø, DENNÍ STUDIUM, TUZEMCI, 2006/7, $) Jaroslav Vostatek 80

81 KLASIFIKACE SYSTÉMŮ FINANCOVÁNÍ VŠVZDĚLÁVÁNÍ PODLE OECD Jaroslav Vostatek 81

82 3 SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslav Vostatek 82

83 SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÝ MODEL VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Právo na vysokoškolské vzdělání Rovné příležitosti, sociální rovnost Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko Některé z těchto zemí zavedly či zavádějí školné pro zahraniční studenty Žádné nebo zanedbatelné školné NZ: poplatky ve výši do 20 % nákladů (WattsReport, 1987) NZ LabourParty zavedla školné ve výši 10 % nákladů (1990) Štědré systémy pomoci studentům: většina studentů může využívat stipendií či veřejných půjček na studium nebo životní náklady Vysoká relace veřejných výdajů na vysokoškolské vzdělání k HDP Jaroslav Vostatek 83

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn Země Doba během vyslání Bydlení Školné pro sourozence Platové aranžmá Belgie 3 měsíce lze připočíst a vybrat dovolenou (i zbylou z předešlého roku) y y y Dánsko max 6 měsíců plat plně zachován, zastaveny

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Reforma vysokých škol: rovné příležitosti. Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání

Reforma vysokých škol: rovné příležitosti. Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání Reforma vysokých škol: rovné příležitosti Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání V čem je problém? Systém terciárního vzdělávání je velmi selektivní

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více