MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009"

Transkript

1 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/ Tam VŠICHNI žijeme OKLIKOU k tokamaku ITER Málem utopený KOSMONAUT VÝZKUM křemíkových mosazí PRO MODERNÍ VYUŽITÍ

2 ZAČÍNÁME Seznamte se s projektem Materiály pro nové tisíciletí Materiály pro nové tisíciletí jsou koncipovány jako projekt popularizace vědy a výzkumu. Projekt je zaměřen na 3 důležité oblasti, jejichž činnost je provázána na řadu dalších. Jedná se o: popularizaci v oblasti materiálového výzkumu (jakožto základního stavebního kamene dalších vědních a konstrukčních oborů); popularizaci v oblasti kosmu, astronomie a jevů ve vesmíru; popularizaci v oblasti řízené termojaderné fúze. V současné době právě v těchto odvětvích chybí celé dvě generace výzkumných pracovníků. Vysoké školy stále trpí nedostatkem schopných mladých vědců, kteří by neodcházeli do soukromé sféry či do zahraničí. Věříme, že vytvoření komplexních popularizačních materiálů spolu s informovaností žáků, studentů i jejich pedagogů povede ke zlepšení konkrétních kompetencí pracovníků a zajistí udržitelnost vědy a výzkumu i pro další generace. Realizovaný projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Období realizace projektu je PARTNEŘI Asistenční centrum, a.s. Česká kosmická kancelář o.p.s. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. CÍLOVÉ SKUPINY žáci základních a středních škol z 5 zapojených krajů (zájemci o vědecko- -výzkumnou práci); pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (pracovníci v oblasti seznamování žáků s výzkumem a vývojem); studenti prvního stupně terciárního vzdělávání (bakalářského studia) v technických studijních oborech (zájemci o působení ve vědeckých oborech). HLAVNÍ AKTIVITY cykly přednášek; dny otevřených dveří u žadatele a partnerů; ú čast na výstavách, sympoziích a konferencích; vydávání publikací; semináře pro pedagogické pracovníky; natočení krátkých popularizačních fi lmů; celoroční kroužek pro žáky základních a středních škol; další vzdělávání v oblasti soft skills; interaktivní webové stránky. ŽADATEL PROJEKTU Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s. 2 MAT21

3 EDITORIAL Úvodní slovo k projektu Vážení čtenáři a čtenářky, dostává se Vám do ruky 5. číslo našeho časopisu MAT 21, které jak doufáme (nehledě na první příspěvek) nedopadne absolutně černě (byť by se o to tým z Goddardova centra mohl pokusit). ITER, který je opět o krok blíže k dokončení, snad vyřeší budoucí nároky na energie. Dozvíte se také o úspěchu žákyně Všeobecného sportovního Gymnázia Bruntál v rámci umělecké soutěže Člověk ve vesmíru, ale i o tom, že i v kosmu hrozí možnost utonutí. To i mnoho dalších zajímavostí naleznete v tomto čísle časopisu MAT21. Za realizační tým projektu Materiály pro nové tisíciletí Ing. Miloš Soukup Asistenční centrum, a.s. Podíváte se občas jen tak k obloze? Může se stát, že Vás vyfotí některá z četných vesmírných sond. Výzkum materiálů pro potřeby ITE- Ru, výzkumu kosmu, ale pro potřeby běžného života stále přináší nové možnosti. Máte sen získat ocenění a být slavní? Nezkoušejte to však s Darwinovou cenou! OBSAH Úvodní slovo k projektu CO POMŮŽE hvězdářům? STAVEBNICE tokamaku Málem utopený KOSMONAUT OKLIKOU k tokamaku ITER Zajímavosti z domova i ze světa, Darwinova cena ŽÁKYNĚ z bruntálského gymnázia REPREZENTOVALA ČESKOU REPUBLIKU Kalendárium Tam VŠICHNI žijeme!!! Na ITERu je pořád ŽIVO VÝZKUM křemíkových mosazí PRO MODERNÍ VYUŽITÍ KALENDÁŘ AKCÍ VLAŠTOVKY, kam se jen podíváš Materiály pro nové tisíciletí 05/2013 Datum vydání: Místo vydání: Ostrava - Poruba Vydavatel: Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s., IČ , Ostrava, Poruba, Studentská 6202/17 Periodikum: čtvrtletník Náklad: 200 ks Evidenční číslo: MK ČR E Autor: kolektiv autorů Kontakty: Tento časopis vzniká s přispěním Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Materiály pro nové tisíciletí (registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ ). MAT21 3

4 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY CO POMŮŽE hvězdářům? MATERIÁL černější než noc Z DÍLNY NASA Pohled na hvězdné nebe fascinoval lidstvo už od nepaměti (pardon za tak otřepaný, nicméně výstižný úvod). A za ty tisíce let, co uplynuly od pravěku, kdy si lovci mamutů (možná) čmárali souhvězdí do jeskynních stěn, jsme to přeci jen dotáhli o kousek dál. Máme observatoře obíhající Zemi a studující vzdálený vesmír bez škodlivých vlivů atmosféry či světelného znečištění s hrdinným teleskopem Hubble v čele, dokonce i přístroje na oběžné dráze, provádějící výzkum matičky Země. Nic ale není dokonalé. Dalším krůčkem k dokonalosti těchto observatoří má být superčerný nanomateriál vyvinutý techniky z NASA. Ale pěkně popořádku. Při psaní tohoto článku jsem v zásadě vycházel ze dvou materiálů na webu NASA. První byl zveřejněn na podzim 2011 a informuje o vynálezu velmi pozoruhodného nového materiálu založeného v podstatě na nanotechnologii, který se podařil týmu deseti techniků a optiků z Goddardova kosmického střediska NASA v Greenbeltu (stát Maryland; mimo jiné je zde řídící středisko legendárního Hubbleova dalekohledu, který se ještě ke konci své životnosti po poslední servisní misi raketoplánu v roce 2009 těší vynikající kondici klepeme na dřevo). V podstatě se jim podařilo vytvořit materiál s extrémními absorpčními schopnostmi, co se týče světla na něj dopadajícího. Černý jako půlnoc v lese Tým z Goddardova centra zveřejnil svůj objev na podzim 2011 na konferenci SPIE Optics and Photonics, která je největším mezioborovým setkáním v této sféře vědy. Zvláštností materiálu je to, že dokáže pohltit a odstínit naprostou většinu světla jakékoliv vlnové délky, konkrétně má jít až o 99,5 % paprsků ultrafi alového a viditelného světla a 98 % fotonů světla infračerveného. John Hagopian pracuje se vzorkem nanomateriálu v Goddardově středisku NASA v Marylandu. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: les/ styles/226xvariable_height/public/ main_hagopian_lg.jpg?itok=qR- BulN0e paprsky, přesné číslo závisí na konkrétní vlnové délce. Testy odrazivosti světla ukázaly, že naši technici zvýšili asi padesátkrát pohlcování světla materiálem. Ačkoliv ostatní vědecké týmy již zveřejnily výsledky téměř dokonalých hladin pohlcování paprsků, ty se však pohybují jen v ultrafi alovém a viditelném spektru světla. Kdežto náš materiál je téměř dokonalým pojídačem světla jakékoliv vlnové délky. Něčeho takového před námi ještě nedosáhnul nikdo. Byli jsme výsledky i trochu překvapeni, dodává kolega J. Hagopiana z Goddardova centra Manuel Quijada. Věděli jsme, že dobře pohlcuje světlo, ale nemysleli jsme, že se mu to bude dařit až v takové míře od ultrafi alových po infračervené paprsky. A v čem celý zázrak nového materiálu spočívá? Nanomateriál tvoří vždy pokrytí určité komponenty, nejčastěji vědeckého přístroje pro nasazení v kosmu. Jde o tenoučkou vrstvu nanotrubiček z uhlíku, z nichž každá je dutá a má více stěn. Na povrch požadované komponenty jsou trubičky usazovány vertikálně, jako lesní porost. Tým techniků již vypěstoval Nyní předejme slovo vedoucímu týmu stvořitelů materiálu, Johnu Hagopianovi: Výhoda oproti ostatním materiálům je ta, že ten náš je 10 až 100krát lépe absorbující světelné Zvětšený pohled (široký asi 0,8 mm) z mikroskopu ukazuje vnitřní strukturu nanotechnologického krytí a vertikální uspořádání trubiček. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: 4 MAT21

5 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY Vzorky, které jsme zatím pokryli nanomateriálem, jsou všechny ploché a jednoduchého tvaru. Jenže spousta komponent má všelijaké tvary, takže jsme hledali způsob, jak vytvořit uhlíkové nanotrubice na trojrozměrnanotrubičky na křemíku, nitridu křemičitém (anorganická sloučenina dusíku a křemíku Si 3 N 4 našla uplatnění hlavně v automobilovém průmyslu jako materiál pro motory, konkrétně zapalovací svíčky), na titanu, mědi a nerezové oceli, což jsou materiály běžně užívané při výrobě kosmických technologií. Nehledě na barvu materiálu, díky jeho absorpčním schopnostem jej ve výsledku lidské oko a dokonce i citlivé senzory vnímají jako naprosto černý. Desettisíckrát tenčí než lidský vlas Co se týče jakéhosi vypěstování nanotrubiček na požadovaném tělese, je nutné jej potřít vrstvou katalyzátoru s obsahem železa, který tvoření trubiček podporuje; k němu později. Těleso je poté rozehřáto v peci na asi 750 C za foukání uhlíkem nasyceného plynu na těleso. Vzniklé nanotrubičky z čistého uhlíku jsou poté asi krát tenčí než lidský vlas a malinké mezírky mezi nimi dokážou pohltit nežádoucí světelné paprsky z pozadí, které se následně neodráží od různých povrchů přístroje a nemísí se se světlem, které vědci skutečně zachytit chtějí. Využití takového materiálu je nasnadě: využit skutečně v observatořích na zemské orbitě by umožnil astronomům získat informace o tak vzdálených objektech, které již nelze pozorovat ve viditelném světle, či o objektech, které se nacházejí ve vysoce kontrastní oblasti, jako planety u jiných hvězd. To vše díky pohlcení nežádoucího světla z okolí a pomoci teleskopu zachytit jen to, co má. Zkrátka by nepřišli ani vědci, kteří studují pomocí údajů družic na zemské orbitě pozemské oceány a atmosféru (důležité například pro předpovědi počasí, tropických bouří či změn klimatu). Nový materiál by pomohl odstínit velké množství světla, které odráží zemská atmosféra a které přehlušuje slabší světlo, nesoucí důležité informace. Vývojáři vědeckých přístrojů momentálně natírají komponenty černou barvou za účelem pohlcení nežádoucího světla, které by se jinak odráželo od všemožných povrchů přístrojů. Tato technologie má však několikero slabin. Za prvé nezachytí tolik zbloudilého světla jako nový nanomateriál, pouze asi 90 % (uhlíkové trubičky slibují řádově několiksetkrát méně nežádoucích paprsků). Za druhé: v supernízkých teplotách černá nezůstane černou, spíše nabývá lesklé a malinko stříbřité barvy a ztrácí tím pádem účinky, co se týká pohlcování světla. Přitom přístroje, studující infračervené světlo z hlubin kosmu, extrémně chladné být musí, aby jejich vlastní teplo nerušilo vědecké pozorování. Černý materiál má ještě jednu důležitou úlohu na kosmických observatořích: chlazení. Čím černější materiál, tím více tepla svého nositele zbaví. Nanotrubičky tak mohou naleznout další uplatnění v zařízeních, která sbírají teplo napříč vědeckou observatoří a vypouští je do kosmu, čímž činí přístroje citlivější na infračervené světlo studovaných objektů a navíc usnadňují život elektronice observatoře chlazením. Například na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) plní tuto úlohu chladícího média tekutý čpavek, kolující skrze potrubí stanice, shromažďující přebytečné teplo, generované elektronikou a vypouštějící jej do kosmického prostoru. Na raketoplánech plnil tuto misi plynný freon, evropská kosmická observatoř Herschel byla chlazena tekutým heliem za účelem vyšší citlivosti na infračervené záření z hlubin vesmíru. Chytří výrobci vesmírných přístrojů se snažili obejít časovou ztrátu absorpčních schopností černých nátěrů přimícháváním epoxidové pryskyřice (vytvrzený, velmi odolný chemický materiál) a vodivých kovů, čímž ale zase zvyšovali hmotnost přístrojů pro vynesení raketami do kosmu, což je jistě nežádoucí. Kdežto s novým krycím materiálem z nanotrubiček je přístroj lehčí, efektivnější a černá zůstane černou. A jak ukazuje nejnovější článek na webu NASA z letošního července, základní výzkum pokračuje (a to nikdy nevíme, co může základní výzkum přinést za aplikace; vezměme už jen mechanismus, který se stará o automatické navádění evropských zásobovacích lodí ke stanici ISS a dnes našel využití také v automobilkách pro vývoj robotů, jež automaticky skládají kostry aut). John Hagopian dosáhl ve svém úsilí s nanotechnologickým krycím materiálem dalšího úspěchu, jenž jej posunul na dosah k reálným aplikacím objevu na kosmická plavidla. Snímek z elektronového mikroskopu ukazuje duté uhlíkové nanotrubičky. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: main_Ti x.jpg Jeho tým totiž nedávno demonstroval, že dokáže vytvořit na povrchu tělesa rovnoměrnou (velmi důležité!) vrstvu nanotrubiček s pomocí další nově vznikající zajímavé techniky: takzvané ALD, což je zkratka anglického názvu pro ukládání atomární vrstvy. Spojení nového materiálu a ALD má umožnit NASA posázet rovnoměrně nanotrubičkami komplexní přístroje, užívané v optice, skutečně trojrozměrně. Potíže s položením základů Jak už bylo uvedeno výše, před pokrytím povrchu tělesa nanotrubičkami musí technici nanést na jeho povrch jakousi vrstvu katalyzátoru, který poté podporuje vznik nanotrubiček, konkrétně se jedná o oxid železitý (Fe 2 O 3, sloučenina trojmocného železa a kyslíku), jenž musí pro správnou funkci nanomateriálu vytvořit na tělese vysoce rovnoměrnou vrstvu, ne silnější než jeden atom, což se děje ve speciální reakční komoře. Jakmile je toto hotovo, můžeme začít vytvářet nanotrubičky ve speciální peci, jak je popsáno výše. Položit rovnoměrnou vrstvu podkladového oxidu železitého ovšem není jen tak zvláště v případech členitých komponent. Na pomoc však spěchá zmíněná technologie ALD způsob ukládání atomární vrstvy. MAT21 5

6 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY Úspěšně jsme vytvořili nanotrubičky na vzorcích předmětů, které jsme poslali do Melbourne, a oni předvedli velmi podobné vlastnosti podložní vrstvy katalyzátoru, jakých jsme dosáhli předtím my pomocí jiné technologie, pokračuje Hagopian. Význam toho celého je ten, že nyní máme prostředky ke zvýšení citlivosti přístrojů, aniž bychom museli stavět větší a větší teleskopy. Demonstrovali jsme možnosti nanotechnologie, která je použitelná na nových typech malých družic Cubesat, které momentálně vyvíjí NASA ke zlevnění kosmických misí, uzavírá John Hagopian. Vít Straka Lachlan Hyde, melbournský technik, pracuje s tamním zařízením pro nanášení katalyzátoru pomocí ALD. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: les/mcn_0163_july_2013_0.jpg?itok=keyqpwdo ných předmětech, jako jsou optické usměrňovače nebo trubičky. Ono totiž není jen tak nanést na předmět skutečně rovnoměrnou vrstvu katalyzátoru. Proto jsme se pustili právě do techniky ukládání atomární vrstvy, uvedl John Hagopian. Zdroj: Článek na webu NASA z 08. listopadu 2011, dostupný online zde: topics/technology/features/super-black- -material.html Článek na webu NASA ze 17. července 2013, dostupný online zde: content/goddard/nasa-engineer-achieves- -another-milestone-in-emerging-nanotechnology/#.ufajbw2d8_y ALD byla vyvinuta v 80. letech a jde o pouze jednu z mnoha technologií nanášení jemného fi lmu na povrch předmětů. Oproti svým konkurentům však tento sluha polovodičového průmyslu nabízí jednu zásadní výhodu: technici mohou neustále přesně kontrolovat a korigovat tloušťku a složení vrstvy nánosu katalyzátoru dokonce i v průduších a dutinách. Pro 3D objekty ideál. Zatímco kolegové Johna Hagopiana z Goddardova střediska vytvářeli vlastní reakční komoru pro používání ALD, on zabrouzdal po internetu a vtáhnul do hry Melbourne Centre for Nanofabrication, největší australské výzkumné středisko co se nanotechnologií týká. Následně putovaly z NASA do Melbourne některé komponenty, mezi nimi i součástky pro nový dalekohled pro odhalování planet okolo cizích hvězd. Úkol byl jasný: pokusit se nanést na komponenty rovnoměrnou vrstvu katalyzátoru pro posázení nanotrubičkami z Ameriky. Australané si plivli do dlaní a dali se do práce: propočítali teplotu a tlak pro práci v reakční komoře, určili správný typ plynu pro nanášení katalyzátorové vrstvy a uspěli! 6 MAT21 Úchvatný snímek Malého Magellanova mračna z orbitální observatoře Chandra, vypuštěné roku 1999 z paluby raketoplánu Columbia. Ke vzniku podobných snímků by mohl v budoucnu přispět nový nanomateriál z NASA. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: les/images/738735main_ngc602_665.jpg

7 TERMOJADERNÁ FÚZE STAVEBNICE tokamaku jednoznačný úspěch projektu MAT 21 Public Information Network Meeting, Cadarache, 15. května Zdroj: soukromý archiv M. Řípy roidálního pole, cívky poloidálního pole, centrální solenoid a kryostat. Abychom zachovali měřítko 1:100 našeho nejmenovaného vzoru, to je tokamaku ITER, požadoval jsem rozměry válcového kryostatu 30 cm do výšky a 30 cm v průměru. Vstupní parametry byly dány, termín odjezdu do Cadarache se blížil a na papíře nebyla čárka. Projekt Materiály pro nové tisíciletí si, vyjma jiného, dal za úkol vybavit zapojené zájmové kroužky fyziky a astronomie na základních a středních školách vhodnými pomůckami. Návrhy na pomůcky podala Česká kosmická kancelář o.p.s. a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Doslova na poslední chvíli mě napadla stavebnice tokamaku. Pokud moje paměť sahá, na světě nic takového neexistuje. Nerozebíratelné modely ano, dokonce v Japonsku postavili tokamak ITER z lega, ale stavebnici jako didaktickou pomůcku nikde nemají, natož, aby ji někde prodávali. V prvním okamžiku jsem si představil dřevěnou stavebnici na způsob dětských vláčků, ale rychle jsem zjistil, že to je hloupost. Tokamak disponuje toroidální komorou, což je útvar připomínající nafouknutou pneumatiku a to by asi nebylo to pravé ořechové (dřevo). Takže kov a plast. Nyní nastal kolotoč, který mi pěkně zamotal hlavu. Byl jsem požádán, abych udělal cenový průzkum. Kde vzít, když ani čert nebere? Neznal jsem fi rmu, která něco podobného byla ochotna vyrobit. Nakonec jsme získali vyjádření dalších modelářských fi rem a já jsem se naivně domníval, že mám vyhráno. Pak plynuly dny a plynuly měsíce, až se konečně vypsalo výběrové řízení. Mezi několika nabídkami byla i od fi rmy, která uměla vyrobit součástku na základě 3D kresby. Po zdolání výběru dodavatele tohoto modelu dle pravidel pro nakládání s grantovými prostředky vzešlo jméno vítězné fi rmy, kterou byla fi rma PRO MODEL z Průhonic. Nabídla cenu, která byla nižší než další nabídky např. výroba modelu prostřednictvím 3D tisku. Nedočkavě jsem telefonoval do Průhonic: Pánové, můžete se pustit do práce. Chyba! PRO MODEL byl sice nejlacinější, ale vlastní výběrové řízení nebylo ukončeno. Nyní bylo potřeba dodržet všechny požadované lhůty pro zajištění všech administrativních náležitostí. Po jejich uplynutí jsem jejímu majiteli panu Zelníčkovi ukázal sérii obrázků tokamaku ITER, kterou jsem přednášel pod názvem striptýz naruby. Ano, správně - Peříčko. Série obrázků začínala prázdnou vakuovou nádobou a ta se postupně zaplňovala dalšími komponenty. Poslední se na scéně objevil kryostat. Pánové z PRO MODEL si obrázky prohlédli a k mé velké radosti se k návrhu neobrátili zády. Firma měla můj seznam komponent, na které měla být stavebnice rozebrána. Byly to: obal, divertor, vakuová komora, cívky to- Čas ubíhal a bylo jasné, že stavebnici vyrobit coby exponát na veletrh Ampér 2013 nelze stihnout. Stále jsem se kochal představou předvedení stavebnice na evropském setkání PIN Meeting 2013 v Cadarache, kdy náklady spojené s cestou nebyly hrazeny v rámci projektu MAT 21. PIN = Public Information Net je neformální sdružení (polo)profesionálních a amatérských popularizátorů termojaderné fúze při EFDA (Euratom Fusion Development Agreement). Kruh se měl uzavřít a za evropské peníze v Česku postavena stavebnice měla ohromit organizaci patřící pod Euratom, evropskými penězi placenou známou agenturu. PIN Meeting 2013 měl začít 14. května v Cadarache, v místě stavby mezinárodního tokamaku ITER. Začínal jsem věřit tomu, že ITER postaví dříve, než 100x menší stavebnici. Nebyl jsem z ústavu připraven na takové tempo. Konečně. PRO MODEL vyhrál a musel dodat doplňující dokumenty. Už třetí várku. Počítejte se mnou: 1. várka = cenová nabídka, 2. várka = kompletní nabídka, 3. várka = vítěz = nezbytná administrativa! Začátkem května se začaly malovat výkresy, ale nic hmotného tu ještě nebylo. Nemám zkušenosti s výrobou podobných modelů a tak když pan Zelníček prohlásil: že bych MAT21 7

8 TERMOJADERNÁ FÚZE Deset tokamaků nemají ani fúzní velmoci. Zdroj: soukromý archiv M. Řípy komora vypadalo to docela zajímavě! Ukázal jsem fotografi e kolegovi Mlynářovi, nelíbil se mu nápad s ekvatoriálním řezem. Stavebnici jsme totiž s ohledem na jednoduchost rozebírání a sestavování rozřízli v rovníkové rovině a tak přepůlili jak komoru, tak cívky toroidálního pole, což pochopitelně ve skutečnosti nelze. Kolega Mlynář by raději viděl (de)montáž odpovídající skutečnosti, to je po segmentech nasouvaných podél kruhové osy toroidu. Cívky poloidálního pole jsme kvůli pevnosti pevně spojily s modrými cívkami toroidálního pole. Počet cívek toroidálního (18) a poloidálního (6) pole odpovídal skutečnosti. Nechal jsem jednu cívku toroidálního pole jako ukázku vyrobit v celku. Čtvrtek před úterním odjezdem jsem opět navštívil dílnu, kde na mě čekaly krabice se součástkami pro pět stavebnic, a doladili jsme detaily. Kupříkladu jsme zajistili kryostat, aby při manipulaci z něho celá slavná stavebnice nevypadla a ireverzibilně Ač jsem dlouho zvažoval rozhodnutí změnit datum odjezdu z pondělí na úterý, najednou se ukázalo, že mě osvítil duch svatý. Stavebnici mi dovezl pan Zelníček v pondělí odpoledne. Nejen jemu, ale i mně, se model líbil. Zkusili jsme rozborku, sborku a mně bylo jasné, že se mi krabice do baťohu nevejde. Informace, že do kabiny Airbusu 320 mohu pouze s jedním zavazadlem, mě trochu zaskočila, a také se na místě ukázala jako falešná. Počítal jsem, že model v krabici vložím do silonové tašky a ostatním naplním baťoh. Nerozložená stavebnice byl válec, který už do baťohu IRONMAN vklouzl. Pan Zelníček se nadšeně netvářil a tak jsme válec obalili bublinkami a pomodlili se. Do batohu jsem vložil netbook, mobil, zubní kartáček a hřeben jsem musel nechat v Praze! Cestou na letiště jsem přemýšlel, co odpovím rentgenovčíku. Model termojaderného reaktoru by asi neprošel. Co takhle plastiková stavebnice pro děti? Bublinky bych Projektové hrátky s tokamakem. Zdroj: soukromý archiv M. Řípy si stavebnici do Cadarache mohl odvézt! příliš nadějně jsem kauzu neviděl. Začátkem každého týdne jsem nervózně volal Průhonice, až jsem se dozvěděl, že končí jedna zakázka a za týden se na tokamak vrhne celé osazenstvo dílny. Termín odletu se blížil a zazvonil telefon: Pane Řípo, přijeďte se podívat. Máme vzor, podle kterého se budou vyrábět matrice! Adresa ateliéru Říčanská 451 byla pro mě trochu oříšek, ale nakonec to stálo za to. Modré cívky toroidálního pole, oranžový centrální solenoid, šedivá vakuová se nerozložila. Vše měl na starosti kolíček Francouzskou stavebnici nebudeme lakovat, lak by nestačil uschnout. Krabice ale bude. Krátký úvod o úloze tokamaku při výzkumu termojaderné fúze a popis funkce komponent jsem měl připravený. Návod pro stavebnici dopsal v pátek pan Zelníček. Vyfotografoval jednotlivé komponenty a fotografi e opatřil čísly. z modelu skutečně sundávat nechtěl. Navíc mám návod, kde je stavebnice vyfotografovaná i v rozloženém stavu. Na Ruzyni stačila dětská stavebnice, v Marseille při zpáteční cestě, jsem musel bublinkovou komoru vyjmout z batohu a zamávat návodem. Model termojaderného reaktoru pronikl přísně střeženou zónou. Své vystoupení jsem nazval Embodied Energy, což se Petre Nieckchen líbilo a zařadila mě první den do části Share Experience. 8 MAT21

9 TERMOJADERNÁ FÚZE Ten Tokamaks Ten Tokamaks Posted August 5th 2013 in All News, Associates, Education, EFDA, Picture of the week Not even Germany or the US has ten tokamaks! Milan Ripa from the Institute for Plasma Physics in Prague says proudly. The Czech Republic s ten tokamaks pictured here were manufactured for school outreach programmes by model company Pro Model Pruhonice, from photographs and discussions with Mr Ripa. Already fi ve groups around 300 students have had the chance to play with the 25 cm diameter models, which will travel to 26 primary and secondary schools throughout Czech Republic. The model divides into ten parts, giving students a chance to really see how a tokamak is put together. Stavebnice tokamaku byla vybrána za Snímek týdne na prestižních stránkách EFDA. Zdroj: The tokamaks are one product of Materials for the New Millenium (MAT21), a research and science popularisation partnership. Over a two year period MAT21 will produce a wide range of Czech educational and engagement materials, such as newsletters, videos and a website. Bohužel těsně po obědě, ale dopadlo to nad očekávání dobře. Ještě dopoledne jsem doplnil Embodied Energy dvěma slajdy představující projekt MAT21, pak následovala auto-sekvence obrázků Dolních Vítkovic s kongresovou halou Gong bývalým plynojemem. A nakonec stavebnice. Problém nastal s místem, kam stavebnici položit. Každý měl před sebou monitor, takže nebylo místo. Místo bylo na příčné přepážce podélných stolů. Ovšem tam bych se musel doslova proplazit pod zábranami, nebo tam dotancovat po deskách stolů. Oboje jsem Projektové hrátky s tokamakem. Zdroj: soukromý archiv M. Řípy zamítl - obával jsem se případného fau pax při zdolávání překážek - postavil stavebnici na příčku a sám zůstal za podélným stolem. Moc pohodlné to nebylo, ale podařilo se. Jakmile kolegyně a kolegové zjistili, co hodlám učinit, shromáždili se naproti mně, aby dobře viděli. Seance mohla začít. Položil jsem stavebnici chráněnou válcovým kryostatem na příčný pultík, vyjmul tři průchody a zajišťovací kolíček. Pomalu zvedl kryostat vzhůru a. Jééé, ozvalo se kolem, doprovázeno spontánním potleskem. Bylo vyhráno. Stavebnice byla přijata do rodiny fúzních popularizátorů! Pak jsem postupně začal model rozebírat: Oranžový centrální solenoid, horní polovina vakuové komory s polovinami modrých cívek toroidálního pole a třemi červenými cívkami poloidálního pole. Na usmívající se obecenstvo vykoukl toroid obalu, jehož dvě barvy odlišily první stěnu a stínění, z údolí nechráněné vakuové komory jsem vyjmul žlutý divertor. Stavebnice byla rozložena! Opačný postup, to je složení vyžaduje opatrnost, neboť jednoznačnost azimutální orientace zajišťují značky a ty jsem na dálku neviděl. Po menším zaváhání byl tokamak zakryt kryostatem a moje přednáška skončila. Kolegy zajímalo, jak dlouho trvala výroba od výkresů po sestavení: Dva měsíce trvala výroba, třičtvrtě roku schvalovací proces. Milan Řípa MAT21 9

10 ZLATÁ RYBKY LUCA PARMITANA Málem utopený KOSMONAUT Luca Parmitano ve skafandru určeném k výstupu do volného kosmu v tomto malém prostoru před jeho obličejem se nakonec shromáždilo téměř 1,5 litru vody. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: content/733948main_jsc2013e013688_1600_ jpg No a co?, řeknete si možná. Kosmonauti trénují přistání na rozbouřenou hladinu oceánu, před startem nacvičují operace, které budou provádět ve volném kosmu, ve velkém a hlubokém bazénu ve výcvikovém centru tak se to trochu nepovedlo a hned je velký problém na světě. Pravda je však trochu jiná v úterý 16. července 2013 se italský kosmonaut Luca Parmitano málem utopil během výstupu do volného kosmu na Mezinárodní kosmické stanici ISS. Ve volném vesmíru, v prostoru, kde se nevyskytuje vzduch, natož voda. Kosmonautika nám opět ukázala, že jí rozhodně nemůžeme brát jako rutinní činnost a že je stále náročným a nebezpečným povoláním plným nástrah, které se nesmí nikdy a z žádných důvodů podcenit, protože může jít opravdu o život. Pojďme ale hezky po pořádku. Členové 36. základní posádky Mezinárodní kosmické stanice Američan Chris Cassidy a Ital ve službách Evropské kosmické agentury Luca Parmitano se chystají za pomocí kolegů na svůj druhý výstup do volného kosmu v rozmezí jednoho týdne (celkově 361. výstup do volného kosmu v dějinách kosmonautiky). Kosmonauti budou pokračovat v práci, kterou započali během minulé vycházky EVA (ofi ciálně Extra-Vehicular Activity) přepojí části kabeláže a připraví nové kabely pro připojení chystaného ruského modulu Nauka. Předpokládá se, že výstup obou kosmonautů bude trvat přibližně šest a půl hodiny. Všechno je ale jinak a z původně bezproblémového výstupu se stává velké drama, které vrcholí při rychlém návratu kosmonautů zpět do orbitální stanice již po jedné a půl hodině pobytu ve volném vesmíru. Luca Parmitano totiž zhruba po hodině intenzivní práce na povrchu Mezinárodní kosmické stanice ISS náhle zjišťuje, že má v helmě svého skafandru volně si poletující kapičky (spíše bychom měli napsat kuličky) vody. První rychlý odhad naznačuje, že by se mohlo jednat o kapičky potu, nebo o vodu unikající ze zásobníku na pití. Množství vody v okolí obličeje kosmonauta se však začíná dost dramaticky zvyšovat a její zdroj se nedaří kosmonautovi ani technikům na Zemi identifi kovat. Je již ale jasné, že to není pot, na to je poletujících kapiček příliš, ani nedovírající ventil na náustku na pití. Za pár dalších chvil se potvrzuje, že se s největší pravděpodobností jedná o poruchu chladící nebo klimatizační smyčky, která ve skafandru kosmonauta zajišťuje, aby se jeho tělo při práci nepřehřívalo. Luca si navíc začíná stěžovat, že voda chutná chemicky a štípe ho v očích. Všem je jasné, že výstup bude muset být co nejrychleji ukončen. Italský kosmonaut přestává kvůli vodě v očích a na skle průzoru helmy vidět na cestu před sebou a kvůli vodě v ústech jen velice těžko komunikuje se svým kolegou Chrisem Cassidym i s kolegy uvnitř stanice a v pozemním řídícím středisku. Vodu má ale i v uších a v nose, prostě nic příjemného. Je třeba si uvědomit, že voda se v beztížném stavu v malém prostoru helmy před obličejem kosmonauta volně vznáší, není možné si nijak chránit oči, nos ani ústa proti jejímu vniknutí, mazlavě ulpívá na obličeji kosmonauta i na vnitřním povrchu helmy, není možné jí žádným pohybem odstříknout pryč. Prostě, jak se Luca později sám vyjádřil, připadal si v těch chvílích jako zlatá rybička v kulatém akváriu. To už měl opět humoru na rozdávání, pár chvil předtím mu ve volném vesmíru do smíchu moc nebylo. Jeho americký kolega ho musel téměř dotlačit do přechodové komory, kterou se kosmonauti dostávají ze stanice na její povrch (proto musí kosmickou vycházku absolvovat vždy dva kosmonauté, aby si právě v podobných případech mohli vzájemně pomoci). Luca Parmitano měl nakonec v helmě jeden a půl 10 MAT21

11 ZLATÁ RYBKY LUCA PARMITANA litru vody, zbavil je jí teprve po vstupu do vnitřních prostor stanice, kdy mu zbývající čtyři kolegové z posádky pomohli osušit obličej papírovými utěrkami a kdy se mohl zase zhluboka nadechnout bez obavy, že si do plic nasaje nechutnou chemicky upravenou technickou vodu ze svého skafandru. Italský kosmonaut Luca Parmitano (vlevo, česká vlaječka na jeho kombinéze se hezky vyjímá) společně se svým americkým kolegou Christopherem Cassidym na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: I když vyšetřování vzniku závady teprve začíná, ukázalo se opět, že nejenom úspěšně splněné mise či jednotlivé úkoly posouvají kosmonautiku vpřed. Že i z chyb, problémů a nedostatků je potřeba se poučit a najít způsoby, aby se stejný problém už znovu neopakoval. Protože pouze hlupáci opakují stejné chyby. I příběh zlaté rybičky Luca Parmitana ukázal, jak je důležitá součinnost nejen dvou kosmonautů, kteří jsou spolu ve volném kosmu, ale i jejich kolegů uvnitř stanice a techniků o 400 kilometrů níže na Zemi. Ani oni totiž při návratu italského kosmonauta zpět do stanice nezaháleli. Bleskově plánovali a připravovali vysvlečení ze skafandru tak, aby se co nejrychleji mohla sundat helma a osušit Lucův obličej. A to se povedlo, Luca Parmitano se za pár chvil už mohl opět vesele usmívat a radovat, že se nestal prvním kosmonautem, který se ve vesmíru utopil. Milan Halousek Práce ve volném kosmu je nebezpečná a náročná fyzicky i psychicky (Luca Parmitano krátce před tím, než začaly jeho problémy s vodou v helmě). Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: Jediný den před tímto dramatickým výstupem do volného kosmu natočil holohlavý Luca Parmitano minutové video o tom, jak je pro něj jednoduché si v beztížném stavu na Mezinárodní kosmické stanici umýt hlavu (zveřejněno na YouTube kanálu NASA bylo dokonce až v den tohoto výstupu). Prostě si na hlavu napustil trochu vody, nechal jí roztéct po hlavě a obličeji a potom setřít savým ručníkem. Druhý den si to vyzkoušel naostro. Možná si teď dá pozor, jaká další instruktážní videa bude natáčet. Vyvrcholení celého příběhu nebylo zachyceno žádným fotoaparátem, nikdo z kosmonautů neměl čas fotografovat snímek z kamery v přechodové sekci ISS ukazuje zbývající členy posádky ISS Karen Nybergovou (uprostřed), Pavla Vinogradova (pruhované tričko) a Fjodora Jurčichina (červené tričko vzadu), kteří se právě snaží co nejrychleji sundat Lucu Parmitanovi (vlevo v bílém skafandru) helmu, aby se mohl nadechnout. Fotografi e použita s laskavým svolením NASA. Zdroj: NASA TV Video najdete na adrese be/zoiw6igtn6u - reaguje na video, na kterém popisuje složitosti údržby vlasů na ISS americká členka posádky Karen Nybergová - 3sPNo. MAT21 11

12 TERMOJADERNÁ FÚZE OKLIKOU k tokamaku ITER Nedávno redaktor E15 psal o svobodné firmě, kde k němu přistoupil generální umožňovač (sic) v triku Iron Man. Ke smůle pana redaktora byl k článku přiložen snímek umožňovače v onom triku. Umožňovač si neoblékl tričko kasovního trháku filmu Iron Man, ale havajského triatlonu Ironman. Zde se obě slova píší dohromady! Železný muž! Dokonce na triku umožňovače jsou patrné jednotlivé ostrovy včetně Big Island, kde se známý triatlon pořádá. Ironman Triathlon World Championship je jistě nejpopulárnější, ale nejtěžší je triatlon jménem Embrunman. Proč proboha ten Řípa píše ve vědeckopopulárním časopise o triatlonu? Klid, přátelé, klid. Místo rozčilování dávejte pozor! Embrunman startuje v přehradním jezeru Sere Ponco napájeném řekou Durance. Ta opouští město Embrun a vine se francouzskou Provenci až se po 150 kilometrech setká s řekou Verdun. Na soutok dohlíží majestátní hrad Cadarache. Cadarache? No jasně! Ano, jsme nedaleko stavby největšího vědeckotechnického díla na Zemi. Jsme u stavby tokamaku ITER, který buduje šest států Rusko, Spojené státy, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie v čele s Evropskou unií nedaleko Aix en Provence, nebo vám známější Marseille. Pamatujete Francouzskou spojku? Gene Hackman v super roli Američana ve Francii? Před více jak dvaceti lety jsem se účastnil třech ročníků Embrunmana (3,8 km plavání, 190 km na kole s převýšením m přes sedlo Col d Izoard, m známé z Tour de France a maraton 42 km) a určitě jsem tehdy netušil, že ve čtvrtek 15. května 2003 budu se zatajeným dechem hledět na rodící se zázrak. Mimochodem - Embrunman se pořádá vždy 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panenky Marie. Vraťme se ale do současnosti. Lidé chtějí Slunci ukázat, že nejen ono ale i oni umí spojovat atomová jádra. V druhém květnovém týdnu jsme se, jako každý rok, setkali my, co spolu chodíme, když popularizujeme termojadernou fúzi, na Public Information Net (PIN) Meeting, tentokrát v Cadarache. 50 kilometrů z Aix en Provence jsme každý den zdolávali autobusem podél bouřících vod kanálu Durance a po důkladné kontrole, která se o mnoho nelišila od neuvěřitelně absurdní prověrky na ugandském letišti v Entebe při návratu z cyklovýletu kolem Kilimanjara v roce 2006, vcházeli do HQ (Headquartes) budovy a s téměř nábožnou úctou pozorovali věže jeřábů týčící se za travou porostlým valem. Než se tak stalo, zavezl nás bus ke vstupu pro návštěvy, což bylo pochopitelně špatně. Stejně jako když mladého Lavrentěva v roce 1951 přivezli ke špatnému vchodu První zvláštní zprávy na schůzku s Kurčatovem a než se zjistilo, že propusk patří jiné bráně, Lavrentěv nastydl a zmeškal druhou schůzku s Kurčatovem, což rozhodlo o tom, že se místo o nektrolovanou fúzi bombu, věnoval fúzi kontrolované, čímž zadělal na myšlenku tokamaku. Praprapředka chrámu vědy a techniky, který jsme měli zanedlouho spatřit. Zatravněné gigantické schody mi silně připomínaly známou přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou. Tehdy jsem v dubnu 2012 s kolem stál pod travnatou hradbou až překvapivě podobné zde v ITER a do poslední chvíle si nebyl jist, zda nahoře je opravdu druhé jezero elektrárny, zda jsem nešlapal do výšky m n. m. na kole zbytečně. Nyní se stejným pocitem jsem hleděl na travnatý kopec a říkal si, to není možné, za travnatou zdí je s největší pravděpodobností téma desítek mých článků, přednášek a diskusí, co jsem jich za patnáct let absolvoval. Je tam zárodek tokamaku ITER. První den jsme trávili v místnosti číslo 346, ale další dva dny jsme povýšili na 536. Z pátého patra jsme měli staveniště jako na dlani. Tokamak pit (jáma), hala pro cívky poloidálního pole, rozvodna. 16. května jsme autobusem projeli Visit Gate a byli jsme na staveništi! Pršelo a louže dominovaly. Ze známé pozorovatelské plošiny, kde se střídají VIP celého světa, jsme spatřili mraky valící se nad Alpe de Huez. Staveniště tak působilo poněkud nadpozemsky až nábožensky. Jen jsem čekal, až se ozvou vznešené varhany. Od toho, abych poklekl, mi zabránila mokrá zem. Zatímco nikde jsem ve slunečné Provence neviděl častou ozdobu české krajiny - fotovoltaická pole, tak na staveništi zázraku techniky poutajícího 12 MAT21

13 TERMOJADERNÁ FÚZE Účastníci Public Information Net Meeting v hale pro navíjení cívek poloidálního pole. Setkání se konalo 14. až 17. května 2013 Cadarache, Francie. Zdroj: soukromý archiv S. Griffi th chystá. Nejen na ploše před námi zalévanou mokrými čárami spojujícími oblaka a zemi, ale i na chodbách, většinou s otevřenými dveřmi, mládež celého světa před monitory počítačů, hledá nejlepší řešení. Alespoň tak to na mě působilo. 16. května 2013 na staveništi mezinárodního tokamaku ITER pršelo. Zdroj: soukromý archiv M. Řípy Když jsem před dvaceti roky navštívil Mekku triatlonu, Kailua Konu na největším havajském ostrově Big Island, měl jsem podobně slavnostní pocit, jako dneska, když jsem navštívil Mekku fyziky fúze ITER v Cadarache. Tehdy jsem psal propiskou do sešitku, dneska klepu prstem do netbooku. Holt, pokrok se nedá zastavit. Milan Řípa Slunce do vakuové komory tu a tam na tyči hledaly sluneční svit malé panýlky napájející meterologické přístroje. Působily až směšně v porovnání jámou pro Tokamak komplex, která se pomalu plní betonem. Oboje totiž ke svému životu potřebují či budou potřebovat Slunce. Teprve v tváři v tvář stavebním strojům, jeřábům, rozryté zemí si člověk uvědomí, co se MAT21 13

14 POZORUHODNÉ NOVINKY Zajímavosti z domova i ze světa SENZACE: SONDA POŘÍDILA NEJDOKONA- LEJŠÍ FOTKY SLUNCE Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) slaví. Solární sonda IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) se poprvé zadívala ke Slunci - a poslala domů zatím nejdokonalejší snímky sluneční atmosféry. Co vlastně zachycují, ale astronomové zatím nevědí. Na obrázcích jsou patrné tenké vláknité struktury. Úkolem sondy IRIS je zjistit, jak je možné, že se v tak tenké vrstvě (několika stovek kilometrů) tak razantně snižuje hustota a roste teplota. Více čtěte zde: aktualne.centrum.cz/zahranici/ amerika/clanek.phtml?id=786356#utm_source=centrumhp&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=a&utm_term=position-20 NOVÁ FORMA HMOTY: JADERNÉ TĚSTO- VINY Vzácný stav hmoty, s humorem nazvaný jaderné těstoviny, podle astronomů existuje uvnitř velmi hustých objektů zvaných neutronové hvězdy. V neutronových hvězdách jsou jádra atomů stlačena tak těsně k sobě, že se samovolně uspořádají do struktur, které připomínají těstoviny některé vytváří pláty (jako lasagne), jiné mají tvar spirál (jako fusilli). Ne, opravdu se nejedná o vtip, pouze o vtipné pojmenování nového objevu. Právě tyto struktury podle nové studie s největší pravděpodobností vymezují minimální možnou rychlost rotace těchto hvězd. Více čtěte zde: atominfo.cz/2013/07/nova- -forma-hmoty-jaderne-testoviny/ NEJVZÁCNĚJŠÍ PRVEK NA ZEMI. JE HO JEN 30 GRAMŮ A KAŽDÝ HO CHCE Prvku astatu je na Zemi podle odhadů jen necelých 30 gramů. Mezinárodní vědecký tým se pokusil alespoň částečně určit vlastnosti tohoto prvku, který i přes svou vzácnost už má své využití při léčbě nádorových onemocnění. Nejvzácnějším prvkem na Zemi je překvapivě astat. Tato černá, tuhá látka s protonovým číslem 85 má sice 33 izotopů, jenže všechny jsou silně radioaktivní. Nejstabilnější z nich je astat 210 s poločasem rozpadu něco málo přes osm hodin. Ostatní izotopy se však rozpadají mnohem rychleji, některé ve zlomcích sekundy. Více čtěte zde: technet.idnes.cz/astat-cak-/ veda.aspx?c=a130709_143752_veda_mla NANOTECHNOLOGICKÉ SKLO ULOŽÍ V PĚTI ROZMĚRECH 360 TB DAT Vědci vytvořili extrémně odolné sklo s nanostrukturou, která umožňuje uložit až 360 terabajtů dat. Budeme ukládat do krystalů jako v Supermanovi? V oblasti ukládání dat vědci zkouší nejen nové materiály, ale také různé technologie. Pevné disky používají magnetický systém, CD či Blu-ray pak optický zápis vypalovaný pomocí laseru. Zatím nejlepší z pohledu rychlosti je použití křemíku a tranzistorů. Více čtěte zde: vtm.e15.cz/nanotech- nologicke-sklo-ulozi-v-peti-rozmerech tb-dat MOTOCYKLOVÁ PŘILBA S PROMÍ- TÁNÍM DO PRŮZORU JE VYVÍJENA V RUSKU Uvnitř má být Android se zjednodušeným ovládáním hlasem. Tvůrci už prý mají prototyp, ale potřebují vybrat peníze na náročnou výrobu přileb tlakovým vstřikováním. Vyvinout pro motorkáře helmu se zobrazováním přímo v průzoru, podobně, jako to mají piloti vojenských letadel, o to se údajně snaží ruský tým, který na svůj záměr začal před několika dny vybírat peníze na Indiegogo. Více čtěte zde: startup.lupa.cz/clanky/ livemap-prilba-motocykl-navigace/ 14 MAT21 V přehledu zajímavostí jsou použity doslovné citace s odkazy na zdrojové články.

15 DARWIN AWARD AMERIČANÉ PŘIŠLI O SVÉ VLAJKY NA MĚSÍCI. VŠECHNY JSOU BÍLÉ Americké vlajky vztyčené na Měsíci už nejsou americké. Alespoň se to nepozná podle jejich barvy. Místo známých hvězd a pruhů jsou prázdné, jakoby odsud někdo všechny barvy vygumoval. Navíc jedna z vlajek už spadla. Celkem jich tam Američané zanechali šest. Více čtěte zde: technet.idnes.cz/vlajka-na-mesici-0j6-/tec_vesmir.aspx? PŘESNĚ PŘED 44 LETY STANUL PRVNÍ ČLOVĚK NA POVRCHU MĚSÍCE Bylo to vůbec poprvé, kdy se člověk dostal na jiné vesmírné těleso. Před 44 lety vstoupil první astronaut na povrch Měsíce. Neil Armstrong nebyl jako ostatní američtí vyslanci do kosmu. Cestou k Měsíci poslouchal Dvořákovu Novosvětskou a posílal pozdravy americkým skautům. Dnes už víme i to, proč padla volba amerických plánovačů vesmírných letů právě na něj, coby prvního člověka na Měsíci. Více čtěte zde: vesmir/_zprava/presne-pred-44-lety- -stanul-prvni-clovek-na-povrchu-mesice Se ZNALOSTMI od nás se Vám to nestane nebo ANO? Věděli jste, že existuje tzv. Darwinova cena (Darwin Award)? Je to ocenění (a teď citujeme doslovně) pro lidi, kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj sami odstranili hloupým způsobem. Tato cena se uděluje jako určité uznání in memoriam (posmrtně) a příběhy jsou často velmi neuvěřitelné. Založila ji bioložka Wendy Northcuttová, která od roku 1993 tyto příběhy začala shromažďovat. Pro získání této ceny je nutné splnit 5 základních požadavků: 1) NESCHOPNOST REPRODUKCE 2) SKUTEČNĚ VÝJIMEČNĚ A NEUVĚŘITELNÉ SELHÁNÍ SOUDNOSTI 3) KANDIDÁT SE Z GENOFONDU MUSÍ OD- STRANIT SÁM 4) MUSÍ BÝT SCHOPEN JASNÉHO ÚSUDKU 5) PRAVDIVOST UDÁLOSTI Pojďte se podívat na několik nominovaných Mladík z Chorvatska si chtěl vyrobit petardy a rachejtle. Co myslíte, jak asi dopadne situace, kdy se upne granát do svěráku a pak se ho někdo pokusí rozříznout motorovou pilou, aby se dostal k výbušným látkám uvnitř? Kamarádi se na své farmě v Pennsylvánii rozhodli, že si trochu zastřílejí na izolátory na sloupech vysokého napětí. Jednou z funkcí těchto izolátorů je i to, že drží dráty na sloupu. Když jich pánové pár sestřelili, dráty po dopadu na zem začaly jiskřit a mohl snadno vzniknout požár. Jeden z kamarádů k drátům rychle doběhl a zvedl je... a to bylo to poslední, co ve svém životě udělal. Dva mladíci se rozhodli si zahrát na Luka Skywalkera a Darth Vadera. Vyrobili si krásné světelné meče ze zářivkových trubic, otevřeli je, nalili do nich benzín a... zapálili. V jižním Egyptě se utopilo celkem šest lidí při pokusu zachránit kuře, které spadlo do studny. Pravděpodobně je zachytil spodní proud. Kuře bylo nakonec vyneseno a celou příhodu přežilo. Pacient s vážnou chorobou plic dlel v nemocnici v kyslíkovém stanu a ve své ponožce měl ulité dvě cigarety a zapalovač. Bohužel mu nikdo neřekl, jak silná výbušnina kyslík je. Muži ze Severní Karolíny v noci začal zvonit mobil, zašátral rukou pod postelí, nahmatal svůj revolver, dal si ho k uchu a... stiskl spoušť. Tygr zabil dva mladíky v kalkatské ZOO, kteří se ho pokoušeli na na znamení nového roku ověnčit girlandou. Po přelezení překážek se dostali do výběhu, kde jim šelma srazila vaz. Tři kluci v Americe chytli na golfovém hřišti sysla, odnesli ho do malé dřevěné boudy, zavřeli do bedýnky a nastříkali na něj spreje se zmrazovací látkou. Jelikož sysel stále žil, začali přemýšlet, jak ho usmrtit a k přemýšlení si zapálili cigaretu. Bouda plná výparů vybuchla a přežil pouze sysel bezpečně schovaný v bedýnce. Jistý mladík z Houstonu zkoušel hrát ruskou ruletu... s automatickou pistolí. Dva muži z Illinois testovali své refl exy na železniční trati v tom, kdo vydrží stát déle uprostřed kolejí naproti přijíždějícímu vlaku. Bohužel výherci již nemohl kamarád ani popřát rukou... byl by problém ji najít. Reverend se rozhodl vydat s rodinou do Nové Guinei, aby tamní domorodce obrátil na pravou víru. Než však stačil vytáhnout bibli, vařila se již celá rodina v kotli. Více informací zde: MAT21 15

16 SIXTH DEADLY SIN ŽÁKYNĚ z bruntálského gymnázia REPREZENTOVALA ČESKOU REPUBLIKU Ve dnech 4. až 6. července 2013 se v nizozemském přímořském městečku Noordwijk konalo mezinárodní setkání účastníků celosvětového projektu Mise X: Trénuj jako kosmonaut a vítězů výtvarné soutěže Člověk ve vesmíru pořádané Evropskou kosmickou agenturou ESA. Jedinečnou příležitost navštívit prostory vesmírného expa, zkusit si různé vzdělávací aktivity a setkat se nejen s odborníky z oblasti kosmonautiky dostala i žákyně Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvkové organizace, Lada Šmatelková. Její výtvarné dílo, komiks s názvem Sixth Deadly Sin ( Šestý smrtelný hřích ), se dočkalo velikého uznání a získalo speciální ocenění odborníků v kategorii Mission X. Na základě tohoto vítězství byla Lada pozvána na třídenní událost uzavírající druhý ročník této výtvarné soutěže pro mladé umělce. Vedle výdajů za cestu a ubytování vyžadovala návštěva Nizozemska také registrační poplatek do areálu Evropského centra pro výzkum a technologie ve vesmíru (ESTEC). Jedině díky značné fi nanční podpoře bruntálských fi rem ALFUN a.s., Inchroma s.r.o. a Rekontu pana Tomáše Koňaříka se nakonec Lada společně s učitelkou anglického jazyka, Mgr. Hanou Ringlovou, mohla vydat reprezentovat nejen gymnázium, ale jako jediná žákyně z České republiky, i svoji zemi. V rámci třídenního klání Lada v angličtině odprezentovala své výtvarné dílo, poskytla rozhovor americké televizi natáčející celé mezinárodní setkání pro NASA, nahrála audio záznam v rodném jazyce, který bude zaslán současným obyvatelům Mezinárodní kosmické stanice ISS, a po celou dobu byla milou a komunikativní zástupkyní České republiky. Celá tato událost, uzavírající třetí ročník Mise X a druhý ročník celosvětové výtvarné soutěže pro mladé, kteří se zajímají o naši budoucnost, vědu i vesmír, byla protkána příjemnou atmosférou, mezinárodní sounáležitostí a dobrými pocity ze zaujetí mladé generace pro vztah člověk vesmír budoucnost. Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál se již teď připravuje na další ročník vesmírné soutěže pod záštitou ESA a zapojí své šikovné žáky, aby se úspěch opět dostavil. Mgr. Hana Ringlová, Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace VÝLET do Nizozemska Když si teď všechny ty své báječné zážitky znovu v hlavě opakuji, uvědomuji si, že to, co jsem zažila, už asi nikdy v životě znovu nezažiji že to bylo výjimečné! Když jsem kreslila svůj komiks do celosvětové umělecké soutěže Člověk ve vesmíru, vůbec mě nenapadlo něco tak zvláštního, jako je vítězství. A o to sladší byl okamžik, když jsem se to dozvěděla. Celá cesta do Nizozemska, kam jsem si jela na pozvání organizátorů převzít ocenění za své umístění v soutěži, uběhla jako voda. Cestu do Amsterdamu jsem vesměs prospala a než jsem se nadechla, už sedím u stolu plného jídla s lidmi, jejichž jazyky byly různorodější, než jsem si vůbec dokázala představit Portugalci, Němci, Holanďané, Američani, Britové, dokonce i Japonci. Celý ten první den ubíhal v poklidné, přátelské atmosféře. Snad jediné, co mě z počátku vyděsilo, bylo zjištění informace o přednesu o mém obrázku před všemi lidmi v angličtině. Ale i to se dalo nakonec zvládnout díky profesionální pomoci mé profesorky (mého doprovodu) a já pak v hotelu klidně usínala. Lada Šmatelková u své práce. Zdroj: soukromý archiv L. Šmatelkové 16 MAT21

17 SIXTH DEADLY SIN Soutěžní komiks Lady Šmatelkové Sixth deadly sin. Zdroj: soukromý archiv L. Šmatelkové Další den se mi vryla do paměti vzpomínka na prohlídku neskutečně krásného vesmírného centra SpaceEXPO v Noordwijku. A když si říkám, že mě nic tak skvělého potkat už nemůže, trumfne to setkání s nizozemským astronautem André Kuipersem. Tento velmi sympatický pán už dvakrát viděl svět z pohledu, o kterém se některým z nás může jenom zdát z Mezinárodní kosmické stanice ISS. Třetí a zároveň poslední den programu v Nizozemsku jsme strávili velice aktivně. Všichni jsme se rozdělili do skupin a do oběda jsme hráli různé hry od štafetek přes skupinovou spolupráci až k fyzicky náročnějším cvičením. Na vydechnutí byl pro nás zajištěn videorozhovor s evropskými astronauty, kteří právě trénují ve středisku přípravy astronautů NASA v Houstonu v Americe. Po obědě pro nás již byl připraven nezapomenutelný zážitek, který mě asi ze všech nejvíc oslovil potápění. Bylo to sice velice krátké, ale já jsem byla absolutně nadšená! Po několika dnech, co jsem s okolím komunikovala pouze anglicky, jsem měla tu čest setkat se s belgickým potápěčem, díky kterému jsem konečně slyšela vytouženou francouzštinu! Vysvětlil mi základní pravidla a pak už jsme hravě plavali. Pod vodní hladinou trénují kosmonauté pohyb ve stavu beztíže. Zdroj: soukromý archiv L. Šmatelkové MAT21 17

18 SIXTH DEADLY SIN Ještě mi nestihly ani uschnout vlasy a už jsme plnili další bod dne komunikace jako s astronauty. V tomto úkolu jsme se rozdělili na dvě skupiny a pomocí vysílaček museli sestavit model z lega. Věřte mi, bylo to těžší, než to zní! Nakonec jsme si všichni ještě vyzkoušeli atrakci zvanou Astro-Gyro (což je něco jako centrifuga, ale mnohem zábavnější) a v rodném jazyce nahráli zvukový vzkaz pro současné obyvatele ISS. Konečné rozloučení bylo připraveno v pětihvězdičkovém hotelu u pláže, kde pro nás nachystali barbecue a další spoustu voňavých pokrmů. Zde jsem zakončila tři dny báječného pobytu v Nizozemsku natočením rozhovoru pro americkou BBC a hurá domů! Byl to můj zatím největší úspěch, který mě ale ponukl k dalším nápadům a k větší píli. Doufám, že každý z nás jednou zažije něco takového! Lada Šmatelková, Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace S nizozemským astronautem André Kuipersem. Zdroj: soukromý archiv L. Šmatelkové Rotační houpačku Astro-gyro se nedoporučuje navštěvovat s plným žaludkem. Zdroj: soukromý archiv L. Šmatelkové CO JE... Umělecká soutěž Člověk ve vesmíru ( International Youth Art Competition ) je určena žákům a studentům z celého světa, kteří se chtějí výtvarně, literárně, hudebně nebo pomocí videa vyjádřit na téma Jak budou lidé využívat vědu a technologie pro průzkum vesmíru a jaká tajemství tam objeví? Více informací zde: -art, Mise X: Trénuj jako kosmonaut ( Mission X: Train Like an Astronaut ) je celosvětový motivační a vzdělávací projekt organizovaný Evropskou kosmickou agenturou ESA a americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku NASA, který seznamuje mladou generaci budoucích kosmonautů s tím, jak se na svojí práci ve vesmíru připravují skuteční kosmonauti. Mladí kosmonauti si vyzkouší řadu fyzických cvičení, podobných těm, pomocí kterých se připravují na svoje cesty do vesmíru opravdoví kosmonauti, a dozvědí se jak je důležitý aktivní životní styl, pohyb, sport a zdravá výživa a jak se chovat ke svému tělu aby sloužilo co nejlépe a co nejdéle. Více informací zde: -trenuj-jako-kosmonaut, trainlikeanastronaut.org Vesmírné centrum SpaceEXPO je nejstarší evropské centrum pro děti a mládež zaměřené výhradně na kosmonautiku a obory s ní související. Je umístěno v nizozemském přímořském městečku Noordwijk a slouží i jako návštěvnické centrum Evropského kosmického výzkumného a technologického střediska ESTEC Evropské kosmické agentury ESA, v jehož těsné blízkosti se nachází. Více informací zde: 18 MAT21

19 OSOBNOSTI VĚDY KALENDÁRIUM ZÁŘÍ POCTY V roce 1946 se stal čestným profesorem jaderných studií na Chicagské univerzitě a dostal medaili Za zásluhy od Kongresu Spojených států. V roce 1950 byl zvolen zahraničním členem Královské společnosti. Byl po něm pojmenován prvek číslo 100 fermium. Na jeho počest byla založena Cena Enrika Fermiho. Další vědci narození v měsíci září: ENRICO FERMI se narodil 29. září 1901 v Římě ( 28. listopadu 1954, Chicago). Již na střední škole se začal projevovat jako vynalézavé zázračné dítě, které se rozhodlo stát se fyzikem. V sedmnácti letech vstoupil na Reale Scuola Normale Superiore (součást univerzity v Pise), kde v 21 letech získal doktorát za práci o výzkumu rentgenového záření. Následně studoval v Göttingenu pod vedením Maxe Borna, na jehož práci později stavěl. Po svém návratu do Itálie zveřejnil v roce 1926 studii o chování dokonalého, hypotetického plynu, která byla tak působivá, že byl pozván do Říma, aby se stal řádným profesorem teoretické fyziky. Skupině fyziků, která ho v té době obklopovala, bylo kolem dvaceti let. Georges Louis Leclerc de Buffon ( ) Luigi Galvani ( ) Stephen Jay Gould ( ) Alexander von Humboldt ( ) Steven Pinker (* ) Michael Faraday ( ) Zdroje: 100 nejslavnějších vědců: nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009, 304 s. ISBN articles/thumb1_34379_8516_794px-enrico_fermi_at_the_blackboard-e jpg ŘÍJEN V tomto roce také vyvinul statistickou metodu pro předpovídání charakteristických vlastností elektronů na základě Pauliho vylučovacího principu. Tuto práci o 3 roky později uznala Královská italská akademie a jako nejmladšího člena ho přijala do svých privilegovaných řad. V roce 1938 byl Fermi jmenován laureátem Nobelovy ceny za fyziku za zjištění nových radioaktivních prvků vyrobených bombardováním neutrony a za objev jaderné reakce způsobené pomalými neutrony. Další jeho působení bylo v New Yorku, kdy byl zapojen do projektu Manhattan (program vlády Spojených států k využití jaderné energie pro vojenské účely) s úkolem výroby jaderné pumy. Fermi měl vyvolat řízenou, samostatnou jadernou řetězovou reakci. Navrhnul proto potřebné zařízení atomový reaktor. V rámci projektu Manhattan byl 16. července 1945 úspěšně proveden první jaderný výbuch na letecké základně Alamogordo v Novém Mexiku, po němž za několik týdnů následovalo svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki. NIELS BOHR se narodil 7. října 1885 v Kodani ( 18. listopadu 1962). Vynikal již během studia na Kodaňské univerzitě, kdy mu byla udělena zlatá medaile Královské dánské akademie věd a písemnictví, a v roce 1911 získal doktorát za práci na téma elektronové teorie kovů. MAT21 19

20 OSOBNOSTI VĚDY Dále působil na Cambridgeské univerzitě a v Manchasteru, kde pracoval na teoretických aspektech modelu jádra atomu, známý jako Rutherfordův model atomu. Bohr si jako jeden z prvních vědců uvědomoval význam atomového čísla a pochopil, že různé fyzikální a chemické vlastnosti prvků závisejí na elektronech pohybujících se kolem jader jejich atomů a že atomová váha a možné radioaktivní chování jsou určeny samotným jádrem. Po publikaci své práce po návratu do rodné Kodaně, kde pokračoval ve vývoji svého nového přístupu k fyzice atomu, byl jmenován profesorem a univerzita pro něj založila nový Institut teoretické fyziky, který byl otevřen v roce Bohr do konce života působil jako jeho ředitel. Ve třicátých letech dvacátého století přispíval k novému poli jaderné fyziky, kdy používal kapkový model jádra atomu (připodobňoval jádro ke kapce tekutiny). Během 2. světové války byl kvůli svým židovským předkům a protinacistickým názorům převezen nejdříve do Švédska, poté do Anglie. Byl zapojen i se svým synem (teoretický fyzik, ředitel institutu a nositel Nobelovy ceny za fyziku) do projektu na výrobu pumy založené na jaderném štěpení v Los Alamos v Novém Mexiku. Bohr se nepřestával zasazovat o rozumnou mírovou politiku a obhajoval otevřený svět. POCTY V roce 1922 byl Bohr oceněn Nobelovou cenou za fyziku a jeho Institut se stal mezinárodním centrem práce na poli jaderné fyziky a kvantové teorie. Předseda Královské dánské akademie, kterou vykonával od roku 1939 až do smrti. Další vědci narození v měsíci říjnu: Harry Kroto (* ) Henry Cavendish ( ) Craig Venter (* ) Évariste Galois ( ) Zdroje: 100 nejslavnějších vědců: nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009, 304 s. ISBN Afk/cz3FaoRG83U/s640/Niels+Bohr%252C+1950.jpg LISTOPAD MARIA CURIE se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě ( 04. července 1934). Od dětství vynikala pozoruhodnou pamětí a ve věku šestnácti let získala zlatou medaili za dokončení středoškolského studia na ruském lyceu. V roce 1891 odjela pod jménem Marie do Paříže, kde začala navštěvovat přednášky na Sorbonně a o dva roky později získala licenciát z fyzikálních věd a začala pracovat v Lippmannově výzkumné laboratoři. V roce 1894 získala druhý licenciát z matematiky a v témže roce se Maria Skłodowska seznámila s Pierrem Curiem. Jejich sňatek o rok později znamenal počátek partnerství, které přineslo výsledky světového významu. Šlo především o objev nových prvků polonia a radia a snažila se izolovat čisté radium v kovovém stavu. Díky výsledkům z výzkumu získala v roce 1903 doktorát věd a společně se svým mužem byla oceněna Davyho medailí Královské společnosti. Od roku 1900 pracovala jako lektorka fyziky na École normale supérieure pro dívky v Sèvres, kde zavedla výuku založenou na předvádění experimentů. Po smrti svého muže se stala první ženou, která učila na Sorbonně. Po celou dobu první světové války se s pomocí své dcery Irène věnovala studiu chemie radioaktivních látek a jejich lékařskému využití. Marie Curie zemřela na leukémii, jež byla důsledkem jejího pobytu v radioaktivním prostředí. POCTY V roce 1903 s Becquerelem sdíleli Nobelovu cenu za fyziku, která jim byla udělena za objev radioaktivity. V roce 1911 dostala Nobelovu cenu za chemii za izolování čistého radia. V roce 1995 byla pro své zásluhy jako první žena pochována pod kopulí pařížského Panteonu. Další vědci narození v měsíci listopadu: Alfred Wegener ( ) Jack Kilby ( ) Charles Lyell ( ) William Herschel ( ) Jean le Rond d'alembert ( ) Edwin Hubble ( ) John Ray ( ) Zdroje: 100 nejslavnějších vědců: nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009, 304 s. ISBN MAT21

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková Točna Točnu roztočte a položte na ní míček. Pozorujte, jak bude míček opisovat malé kroužky. Nyní lehce plochu nakloňte a dívejte se, kterým směrem se bude míček pohybovat. Jakým směrem jste si myslili,

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS Česká kosmická kancelář Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2003 s cílem zajišťovat pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/21.1720 kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/21.1720 kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/21.1720 Příjemce: ZákladnZ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp spěvková organizace Název projektu: Kvalitní podmínky nky- kvalitní

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Projekt Společně pod tmavou oblohou Projekt Společně pod tmavou oblohou Kometa ISON a populace Oortova oblaku Jakub Černý Společnost pro MeziPlanetární Hmotu Dynamicky nové komety Objev komety snů? Vitali Nevski (Bělorusko) a Artyom Novichonok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem BSP Multimedia Český multimediální CD-ROM Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem Copyright Dorling Kindersley 2002 DSP Multimedia s.r.o. ANOTACE Multimediální CD-ROM zpracovává

Více

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY METODICKÝ MATERIÁL URČENÝ STŘEDNÍM ŠKOLÁM KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2014 VYDALA HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013. www.astropatrola.cz /astronomie-na-skolach /moodle /klub. 357 070 595 hvezdarna@astropatrola.cz

V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013. www.astropatrola.cz /astronomie-na-skolach /moodle /klub. 357 070 595 hvezdarna@astropatrola.cz V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013 2 Přístroje v projektu Teleskop VL-KVT Celooblohový monitor TV kamery 3 SID monitor Pozvánka na Astronomické středy na hvězdárně 4 Přednáškový cyklus v Krajské knihovně 6 Výuková

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK. Zkoumání vesmíru

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK. Zkoumání vesmíru Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zkoumání vesmíru

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PRÁCE S TEXTEM Adam a Eva doplňování slov

PRÁCE S TEXTEM Adam a Eva doplňování slov AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Adam a Eva doplňování slov OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov, která jsou v textu naznačena čárkami (počet čárek odpovídá

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660, 51101 Turnov Parametry všech simulovaných systémů jsou vzaty

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček Česká zrcadla pod Andami Martin Vlček Osnova kosmické záření co je kosmické záření historie objevu kosmického záření jak kosmické záření pozorujeme různé projekty pozorující kosmické záření projekt Pierre

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Marcus Chown & Govert Schilling Vesmír v tweetech marcus chown & govert schilling vesmír v tweetech Velké myšlenky a jejich stručná objasnění Copyright

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více