LPT Cidlina III srpna 1983

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LPT Cidlina III. 6. - 23.srpna 1983"

Transkript

1 KRONIKA L P T C i d l i n a 1983

2 LPT Cidlina III srpna 1983

3 A co personál? Hlavni a nejhlavnější vedoucí : Zahradník Karel Zástupce čili vedoucí vedlejší : Čiháková Maria Sportovní ynstruktor: Vedoucí oddíloví: Hampl Libor (pro změnu) 1. Barešová Alena 2. Srdínková Renata 3. Jeţek Petr 4. Válková Eva 5. Špaček Václav 6. Rathová Jana 7. Jahelka Petr (jako obyčejně) 8. Mašková Ivana 9. Vondráček Ladislav 10. Kršková Věra 11. Poláková Pajka Praktikanti: Nigrín Miroslav (11.) Matějka Petr Kovář Petr a já (Zahradníková Karla) Zdratovnice: Vítková Zuzana Hospodá-řky: Šmídová M. + Lidická J. Kuchařka hlavní: Kotlánová Marie

4 Rada přímo táborová Předseda: Marek Matula Takzvaní členové: Jiří Čičko David Řeřicka Monika Dřivojanová Nikola Dostálová Michal Hurčík Ilona Prodělalová Leoš Hurčík Jitka Paušová Věra Smutná Stanislav Blahuš 1. oddíl : 2. oddíl : 3. oddíl : 4. oddíl : 5. oddíl : 6. oddíl : 7. oddíl : 8. oddíl : 9. oddíl : 10. oddíl : 11. oddíl : Jiří Tardan David Čičko David Řeřicka Jitka Břicháčková Michal Hurčík Lenka Vondroušová Martin Čermák Ivana Kochánková Jiří Vávra Sylva Prodělalová Stanislav Blahuš

5 KDO TU VŠECHNO BYL tedy nikoliv okresní a k r a j s k ý i n s p e k t o r, h a s i č s k ý a r e c i t a č n í s b o r a t d. Eva Válková, Jana Rathová, Pájka Poláková, Vašek Špaček, Marie Čiháková, Libor Hampl, zástupce ČSSS Jičín, Jirka Prokšík, hospodářky Jana Lidická a Mirka Šmídová, za kterou se krčí Karel Zahradník, s. Rybín z ČSSS Jičín, Petr Jahelka alias Holub, Petr Jeţek, Petr Matějka, Láďa Vondráček (44) Mirek Nigrín. Petr Kovář, Karla Zahradníková, Alena Barešová, Zuzana Vítková, Věra Kršková, Ivana Mašková, Renata Srdínková, Yvetka Volková Petra Bětuňáková

6 Den první základní Počasí se tvářilo plačtivě, ale hromadě dětí před autobusy to zřejmě vůbec nevadilo. Kufry uţ na tom byli poněkud hůře. Po etapách se budoucí obyvatelé tábora dopravovali do haly a nastal stereotypní a kaţdoročně se opakující proces, chaos, zmatek a neorganizované pobíhání. Všechen personál mající na starost děti se obíral jedinou myšlenkou. Ubytovat, sebrat a vypadnout z místa činu. Přání se však realizovalo daleko později. Nejprve bylo třeba děti nakrmit, napojit a uloţit k odpočinku. Po nebývale krátkém (alespoň podle zdání) poledním klidu pocuchalo nervy vedoucích sdělení od filtru (zdravotního!!). Přítulná veší zvířátka se nevyhnula ani našemu táboru. Někteří vedoucí na víc nečekali, uprchli se svými svěřenci a vrátili se aţ vyhladovělí k večeři. Děti ochotně uléhali a vedoucí se odebrali k poradnímu stolu a loţi.

7 TÁBOROVÁ OLYMPIÁDA V OBRAZECH I SLOVEM Příjezd pancéřové limuziny s předsedou MOU J. A. Samaranchem. U okapu stojí v pozoru Hlavní vedoucí jako čestná stráţ. Protoţe předsedu MOU nemůţe přivítat jen tak někdo, vybrali jsme ze svého středu toho největšího ptáka. Přípravy na slavnostní ceremoniál s. Šmídová se jde osobně podívat, jakou ptákovinu jsme to zase vymysleli.

8 Dnes, to je 10.srpna 1983 jsme navštívili pionýrský tábor Cidlina. Velice se nám zde líbí. Děti jsou zde podle prvních dojmů také spokojeny. Za JZD Pokrok ze Zlaté Olešnice VII. VIII. MCMLXXXIII neděle Dnes se téměř celý den neustále cvičilo. Tedy nám ne, jelikoţ je neděle, takţe rozcvička odpadla, ale celý tábor nacvičoval nástupy k večernímu snímání vlajky a od vlajky. Potom bylo třeba se zrychleně seznámit s denním reţimem, neboť by se snadno mohlo stát, ţe by zapomětliví jedinci zmeškali některý z důleţitých akcí dne (například večerku). Některé oddíly v cvičení pokračovali formou míčových her či výletu na volejbalový zápas. (viz ) Večer jsme shlédli film Tři zlaté vlasy děda Ševjeda (míněno Vševěda) a moc se těšíme na další představení. Potom jsme šli spát a v noci jsme usnuli. Oddíl č. 7

9 K nebi stoupá vlajka s pěti kruhy. Slavnostní slib závodníků a rozhodčích. Zapálení olympijského ohně A tímto povaţuji olympijské hry za zahájené

10 Výlet do Dřevěnic I. + II. verze Verze č. 1 dívčí Oddíl nejstarších dívek a chlapců si vyšel na malý výlet do Dřevěnic, kde se konal mezinárodní volejbalový turnaj. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nás neodradilo od toho, abychom vychutnávali krásu tohoto sportu. Nejvíce nás zaujal zápas mezi Duklou Olomouc a Chemičkou Ústí n/labem. Tyto dvě druţstva spolu vedla dramatický boj o první místo v soutěţi s celostátní účastí. Po delší námaze vyhrála Dukla těsným rozdílem. Přestoţe druţstvo chemičky skončilo na 2. místě, také oni bojovali jako lvi, zvláště pak jejich smeče měli úroveň a razanci. Nutno však podotknout, ţe mezi námi byli i takoví, kteří se starali, jak se dobře najíst a schovat před mírným deštíkem. Po dvou hodinách fandění jsme se vydali na zpáteční cestu. Turnaj se nám velice líbil, dlouho jsme si o něm povídali. Verze č. 2 chlapecká Dohodli jsme se s Ladislavem ţe dnes půjdeme do Dřevěnice, známé to Mekky volejbalistů. Vyšli jsme ještě o odpoledním klidu s 10. oddílem. Do Dřevěnice jsme došli asi v 1 30 tam nám Láďa dal rozchod. Na 10 hřištích se odehrávala dramatická profesionální i amatérská utkání. I kdyţ se někdy počasí rozkmotřilo, neubralo to na bojovnosti hráčů. Poctu nejvyšší si odneslo muţstvo Dukly, které dokázalo zvítězit nad Chemičkou Ústí. Z tohoto nejmasovějšího turnaje jsme si odnesli mnohé záţitky a vzpomínky. Zpáteční cestu jsme si krátili vyprávěním.

11

12 Pondělí 8. srpna V pondělí jsme zahájili činnost zájmových krouţků. Chovanci od 5. do 11. oddílu byli rozděleni podle svých zájmů do krouţků modelářského, zdravotního polytechnického, pěveckého, výtvarného a krouţku rozhlasového. Po obědě se některé oddíly pokoušely lámat rekordy v lehké atletice, jiné měly za úkol okrášlit tábor. Vlajkoviště vyzdobily pionýrským znakem, za který byli pochváleni při večerním slavnostním nástupu. Po nástupu byli odměněni černým prasátkem největší nepořádníci tábora a sluníčkem ty nejčistotnější. Prasátko je ale tak pěkné, ţe některé oddíly usilují o jeho získání.

13 Ukázku horolezců přerušil déšť, který nebyl nikým objednán. Ještě, ţe šplhouni nepřistoupili na naši oblíbenou hru BOMBA. Bylo to tak lepší pro jejich zdraví. Na jedné z četných vyhlídek touto je směr Jinolické rybníky.

14 10. srpna Výlet do Prachovských skal Středa byla vyhrazena celodennímu výletu do Prachovských skal. Této akce se zúčastnilo všech 11 oddílů. Protoţe jsme měli plánovaný odchod z tábora jiţ v 7 00 hodin ráno, stanovili vedoucí budíček na šestou hodinu. Hned v úvodu musíme podotknout, ţe nám tento den počasí opravdu přálo. První část našeho putování byla poznamenána velkým teplem, které zpomalovalo náš pochod. Kaţdý si přál nějaké osvěţení. Dočkali jsme se v době, kdy jsme sledovali ukázku výstupu horolezců, spadlo několik kapek, které přidali do našich nohou dalších sil. I kdyţ se celý tábor během pochodu rozdělil, na starší a mladší oddíly, cílem všech v dopolední části bylo dojít k Turistické chatě, kde jsme jiţ měli objednaný oběd. Po obědě první čtyři oddíly se vraceli směrem od turistické chaty zpátky k Jinolicím. Cestou ještě navštívili několik vyhlídek. Ostatní oddíly se v odpolení části vydali na delší okruh Prachovskými skalami. Pro velké zpoţdění vlaku v Jinolicích se nakonec celý tábor sešel na místní vlakové zastávce a společně jsme se vrátili zpět do Ţeleznice. Zajímavostí celého putování bylo uhnání vlka sportovním vedoucím. Z výletu se všichni vraceli spokojeni s novými poznatky.

15 Disciplinovaná chůze chovanců Ládi Vondráčka dokumentuje nevšední kvality tohoto skvělého pedagoga. REFLEKTOR NAŠICH ČTENÁŘŮ NASTAL ČAS HODNOCENÍ Zavřely se brány letních pionýrských táborů, nastává čas hodnocení a třídění vzpomínek a zážitků. Skončil i III. běh v pionýrském táboře CIDLINA v Železnici, který je majetkem ZV ROH Státního statku, n. p., Jičín. Jaký byl? Na tuhle otázku by vám snad nejlépe odpovědělo 170 dětí z okresů Znojmo, Česká Lípa a Jablonec n. Nisou. V této chvíli už jsou všechny doma u svých maminek a tatínků a jistě už jim stačily vypovědět všechno, co v pionýrském táboře prožily. A nebylo toho málo: hry, sport, výlety, koupání a večer třeba diskotéka nebo táborák to všechno patří neodmyslitelně k životu v táboře. A k tomu dobré jídlo, které už po řadu let dětem připravuje M. Kotlánová s kolektivem kuchařek. Profesionálně výborná úroveň všech hospodářských pracovníků a v neposlední řadě i péče ZV ROH o stálé vylepšování prostředí a vybavení tábora, to všechno mělo podíl na úspěšném průběhu tábora. Výchovní pracovníci se stali dětem staršími kamarády s pochopením pro dětská přání, pro jejich radosti, někdy i pro trochu stesku po domově. Ale to zdaleka nebylo všechno, co jsme chtěli a mohli dětem nabídnout. Mezi děti přijeli členové spojovací čety okresního štábu Lidových milicí, příslušníci OO VB z Jičína, pracovníci OV požární ochrany z Jičína i požárníci ze Železnice. S dětmi si přišel pobesedovat pracovník OV KSČ J.Tichý, pracovníci ochrany přírody, ukázku výcviku služebních psů dětem předvedli soudruzi z Ústavu nápravného zařízení Valdice. Při přípravě programů pomohly i pracovnice OV ČSČK z Jičína. Vypsat je všechny jménem by zabralo snad celý tento článek. Byli jsme potěšeni ochotou, s jakou se nám snažili všichni vyhovět a naše díky většinou odmítali se slovy: Vždyť to přece děláme pro děti a tak dětský potlesk, úsměvy a radost jim také byla jedinou, i když krásnou odměnou. Když pak v závěru tábora procházel městečkem karnevalový průvod, bylo jasně vidět, že zde děti našly opravdový prázdninový domov. Proto při loučení nechyběly ani slzičky. I když je sluníčko rychle osušilo, zůstalo po nich alespoň přání: Na shledanou vy všichni v Jičíně, Valdicích, v Železnici, na shledanou v pionýrském táboře Cidlina. Článek z listu Předvoj nás sice hodnotí příznivě, ale nikde ani slovo o nepřetrţité pohotovosti všech vedoucích, kteří byli připraveni na všechno na to, kdyţ spadne BOMBA.

16 DiSCO čtvrtek Uţ několik dní působila diskotéka jako hlavní výchovný prostředek, a to převáţně u starších oddílů děvčat. Disţokej Libor Hampl vybíral ke všeobecné spokojenosti ty nejhodnotnější nahrávky, které táborová diskotéka skýtá. Děvčata z nejstaršího oddílu uzavírala sázky, se kterým z vedoucích se jim podaří jít na parket. Došlo to tak daleko, ţe vedoucí Vašek Špaček musel jít plouţit se dvěma děvčaty najednou a ve víru tance mu jedna z nich rozšlápla brýle. Chlapci z nejmladších oddílů se dokonce odváţili i pro soudruţky vedoucí. Diskotéka končila asi ½ hodiny po večerce. Nikomu se sice ještě spát nechtělo, ale s příslibem další diskotéky odešlo osazenstvo tábora do postelí.

17 Odborník se diví, laik ţasne. Na tomto snímku Holub popírá vš e, co lékařská věda dosud ví o lidském těle. J a k j e ř e č e n o d á l e, Z u z a n k a V í t k o v á m ě l a p r o s t ě smů l u. V l e v o r e z i g n u j e p ř i o p e r a c i p r o f. m u D r. L. v o n D r á č ka V p r a v o j e p o t ě š e n a g r a t u l a c í k n a r o z e n i n á m N e t u š í, u b o h á c o j i z a p á r m i n u t p o t r e f í.

18 M1 jedno kvé Brněnská restaurace U kříţe pátek První pokus uspořádat postřehový závod ztroskotal. S. Hampl vytyčil trať. Bohuţel však začalo pršet a závod se musel odloţit. Druhý den běţely malé děti. Běţely, ale nedoběhly. Většina z nich zabloudila. Důvod? Prostý. S. Hampl totiţ vytyčil trať zelenými fáborky a ty se daly lehce přehlédnout. Uspořádání postřehového závodu pro starší děti bylo také ohroţeno. Hlavní organizátor onemocněl. Den před startem mu došly síly a musel být převezen na marodku. Závodu se potom ochotně ujali s. Vondráček a s. Holub. Závod perfektně připravili. Přitom však vydali takové mnoţství energie, ţe ji museli neustále doplňovat. Samozřejmě pivem. Jejich alkoholické hrátky však závod nikterak neohrozily.

19 Děti běhaly s nadšením a vkládaly do závodu všechny síly. Do cíle dorazily všichni a při vyhodnocení je čekala sladká odměna. Místní národní výbor směr jízdy Letiště Cesta na záchod

20 13. srpna Dnešní den probíhal celkem poklidně a nic zajímavého, co by stálo za zvláštní záznam do kroniky, se nepřihodilo. Dopoledne si malé oddíly vyšly na Bradlec a starší oddíly po zájmových krouţcích vyráběly ozdobné předměty. Jejich fantazii byl dán volný průchod a z obyčejných větviček, kamínků a mechu, které najdete v kaţdém lese, vznikly pěkné výrobky. Výtvarný krouţek se jich ujal a udělal z nich výstavu v hale. Odpolední plánovaný vlet na tábor byl odloţen, protoţe rozhledna byla zavřena, a oddíly se měly jít podívat na Zebín. Ale program byl narušen deštěm. Na Zebín se vydaly jen dva nejstarší oddíly. Ostatní šly poznávat krásy okolí tábora a nejmladší oddíly zůstaly v ubytovně a malovaly. Večer byl promítnut sovětský dobrodruţný film Vulkán, který se dětem velmi líbil.

21 Záběr z úvodního bully zápasu, do kterého kaţdá strana nastupovala s přesvědčením, ţe to těm druhým nandá, co se do nich vejde. Půlící špagát, který měl udrţet vášně na uzdě. Jak dokumentuje zápis na další straně, nezdařilo se. Ze zápisu: mastičky, vodičky a čůrátka obarvily a uzdravily téměř všechny hráče. V. Špaček na snímku se přehřál a doplňuje chladící kapalinu.

22 Světová rarita FOTBALOVÝ ZÁPAS V PT CIDLINA Dnes v odpoledních hodinách se sehrálo utkání světové úrovně mezi muţstvy All stars Cidlina a Pohřebním ústavem podniku Sluţby obyvatelstvu Cidlina. Utkání s napětím sledovalo několik desítek tisíc nadšených fanoušků. Úroveň celé akce byla zaručena účastí světových borců. Utkání se zúčastnil i světoznámý rozhodčí Hary Zakopomýč, jehoţ svérázné pískání dle zahraniční normy se našim fanouškům nezamlouvalo. Častovali ho názvy z české kuchyně, televizního seriálu Sandokan a Míček Flíček. Ani nabitá flinta je nezastrašila. Obě masérky mající na starosti provozuschopnost se celé utkání nezastavily. Všechny jejich mastičky, vodičky a čůrátka z dovozu západoněmecké firmy Tempery a wodowky obarvily a uzdravily téměř všechny postiţené. Protoţe n.p.stavebniny nedodal v termínu vápno na vyznačení hřiště, bylo pouţito pevného provázku firmy Moták & spol., kterým byla vyznačena i půlicí čára. Aby byl provázek vidět natáhli ho asi půl metru nad zemí a kaţdý, kdo chtěl za polovinu, musil ho podlézt. Ani píč, ani míč nesměl přes něj. Utkání probíhalo celkem dle slova f air play. Rozhodčí nemusil mnoho střílet a udělil

23 jen jednu červenou kartu (srdcové eso). Jeho výroky a tělesné tresty hráčům hýbaly nejen ţlučí, ale i slezinou. A jak to tak bývá Tak dlouho se chodí s kýblem pro rum, aţ se o práh zakopne, došlo k nejhoršímu. Hráči se vzbouřili, diváci se přidali a prudká konfrontace přerostla v ozbrojené povstání. Vzbouřenci byli ozbrojeni vědry vody a málem ušlapaného rozhodčího opláchli od svých podráţek. Bylo však nutné vykopat ho z díry, do které byl od ostatních zatlačen. Potom fanoušci odměnou za perfektní simulantské výkony naházeli hráče do bazénu, kde nakonec plaval i rozhodčí. Všem se zápas líbil a slíbili, ţe příští rok přijdou zase. Ţe se zdravotnický personál nezastavil, potvrzuje i tento snímek. MuDr. Mašková i masér Srdínková v plné práci.

24 Požárnický výcvik Den začínal jako obvykle, takţe zatímco se po snídani vyšší oddíly snaţily v zájmových krouţcích, měli ostatní přípravu na oddílové táboráčk y. Dopoledne proběhlo podle plánu i odpolední koupání bylo přitaţlivé pro všechny. To hlavní ale mělo teprve přijít. Oddíly shromáţděné v prostoru koupališť měli moţnost shlédnout výcvik poţárníků spojený s odbornou přednáškou. Dokonce si i zasoutěţili. Na řadu přišly téţ poţárnické hadice, pod kterými se, zvláště ti malí, dosyta vyřádili. Den byl úspěšně zakončen oddílovými táboráky se zpěvem. Ohníček dvanáctého oddílu se protáhl dlouho do noci a stal se ohněm poradním. II. oddíl - děvčata

25

26 16.8. Dnešní den proběhl ve znamení letních olympijských her CIDLINA. V první části dopoledního zaměstnání měly 1., 2., 3. a 4. oddíl přípravu na olympiádu, zatímco starší oddíly (tj ) se zabývaly zájmovými krouţky. Druhá část dopoledne byla mnohem zajímavější. Besedovali jsme s členy VB, kteří na zakončení besedy předvedli zadrţení pachatele. Otázka Kdo byl delikventem? je zcela na místě, ale domnívám se, ţe mnozí si na ni dovedou odpovědět sami. Ano pachatelem byl zdejší HOLUB divoký, jinak hnízdící v chatce č.11. Zadrţení bylo provedeno precizně a dětem se velmi líbilo, přestoţe občas pokukovaly po psovi Lumpovi. Odpolední zaměstnání OLYMPIÁDA. Slavnostně nastoupené státy vzdaly poctu olympijské vlajce, a po delším dohadování došlo k zahájení LOH. Státy mezi sebou bojovaly urputně. Po ukončení LOH bylo předáno velké mnoţství diplomů a medailí. Olympiáda se prostě a jednoduše řečeno (vlastně napsáno), zdařila na výbornou. Večerní beseda se soudruhem Tichým nás seznámila s krásami Českého ráje. 11.oddíl MIX

27 STŘÍPKY Z KARVEVALU Do Ţeleznice dorazila inkognito skupina šejků ze Spojených arabských emirátů na předběţná jednání o dodávkách ţelezité vody na Arabský poloostrov. Zahraniční hosté se do Ţeleznice hrnuli v hejnech. Snímek z vystoupení folkloristického souboru písní a tanců Zimbabwe. Vyuţití progresivních pokrokových otrokářských metod v praxi. Snad jediná chvíle, kdy chovanci V. Špačka nedemolovali tábor.

28 17. srpna Po Jičíně Dnešní den představoval pro děti i vedoucí den náročný na kondičku, protoţe jsme měli v plánu výlet, a to mladší oddíly do Jičína a starší do Sobotky a na hrad Kost. My, jako oddíl nejmenších kluků jsme vyrazili řádně zatíţeni sáčky s rozličnými potravinami na oběd a dvě svačiny do Jičína. Pochodovali jsme ale jenom na nádraţí do Ţeleznice, odkud jsme se do Jičína nechali odvézt vlakem. Uţ při této desetiminutové cestě vlakem jsme samozřejmě stihli zkonzumovat téměř celý obsah sáčků, takţe kdyţ jsme dorazili do Jičína, naše první starost

29 Příjezdem hlavního vedoucího domů jeho odpovědnost za podřízené nekončí. Můţe snad této zoufalé výzvě nevyhovět! Podle dobrého zvyku jsme podnikli propagační výprvu do Ţeleznice. Doprava v obci tak byla zcela ochromena, předseda MNV nám nabídl příměří a principál kořavné divadelní společnosti angaţmá.

30 byla, kde seţeneme mlsy. Ale nepodařilo se nám to hned (díky úsilí vedoucích). Před tím jsme totiţ absolvovali náročný výstup po točitém schodišti na proslulou Valdickou bránu, odkud jsme mohli při bystrém zaměření oka a troše fantazie vytušit, kde se rozkládá náš tábor. Vyhlídka se nám líbila, jakoţ i následující procházka po celém Jičíně. Řádně unaveni sluníčkem jsme nepohrdli limonádovým občerstvením a nakonec i ty mlsy jsme si koupili. Zpátky jsme šli aspoň kousek po svých. Z Jičína jsme vyrazili směrem na Valdice přes další občerstvovací stanici V lipách, kde z nás měli všichni přítomní velkou radost. Z Valdic jsme opět pokračovali vlakem aţ do Ţeleznice. Po večeři se celý tábor veselil u oddílových táboráčků sice bez buřtů, ale zato se zpěvem. Po celodenní únavě jsme hbitě ulehli k spánku s pocitem, ţe zítra nás čeká všechno nanovo. 1.oddíl (nejmenší kluci) Lidový popěvek Émaue si s námi s chutí zazpívaly i prodavačky s místního obchodního domu PRIOR.

31 První strana letošního zápisu přináší jména zúčastněného výchovného personálu. Na závěr ke jménům přidáme tváře těch, kteří vešli do historie Cidliny spolu s tím, čím se zde proslavily(i). Jako trumfové eso v mariáši stál na nejvyšším stupni coby hlava společenství KAREL ZAHRADNÍK (na snímku vyslýchám KGB), vášnivý kuřák marihuany, kterou ukrýval v krabičkách s přetiskem MARS. Přijel plný obav o dceru; aby nepodlehla (prý nelehla), o syna aby se neztratil (ztratil se vícekrát, ale vţdy se našel), o lidi; aby jich nepřijelo moc (bylo jich málo aţ do konce tábora), o počasí; aby nebylo 40 ve stínu a nemusel pít teplé pivo (pivo bylo málokdy a kdyţ bylo, tak hned zase nebylo), o programy; aby jich nebylo málo (bylo jich tolik, ţe na všechny ani nedošlo), o publicitu; aby se o nás vědělo (do tábora pravidelně zajíţděla zelenina, masna, mlékárna, sanitka, SNB Jičín, SNB a milice Valdice, vyšel článek v novinách viz příloha), o podřízené; aby ho poslouchali a nebyli s nimi problémy (poslechly ho jen některé a i s těmi měl potom problémy) a také o sebe, aby ho zase vedoucí nehodili do vody (letěl tam tak rychle, ţe si ani nestačil sundat hodinky). Jediným profesionálním pedagogem mezi námi byla Maruška Čiháková. Byla krkem, který kroutí hlavou velkého šéfa a zároveň, coţ je z hlediska medicíny rarita, i jeho pravou rukou a ještě ke všemu prodlouţenou. K jejím pracovním úkolům (mimo jiné) patřilo občas oškubat Holuba i chladit jiné horké hlavy, coţ činila s citem pro věc sobě vlastním.

32 JIRKA PROKŠÍK byl povolán za nejvyššího sporťáka. Povahy byl tiché, chování distiguovaného. Jen mu bylo vytýkáno, ţe se často vydával za jiné osoby. Porotní soud mu dokázal pouze to, ţe v přestrojení (klobouk a akta) předstíral, ţe je J. A. Samaranch, předseda MOV. Později ještě doslova zblbnul oddíl, coby Karabas Barabák. Alena Barešová (vlevo) nám během tábora občas mluvila z cesty, coţ bylo dílem z nejmenších chlapců, o které pečovala a dílem jako následek nepřetrţitého provozu, ve kterém asi týden pracovala, ale přeţila vše. I bouřku a to ne jednu. Renata Srdínková na PT působila jako modelka Ivro Channelové pro plavky a plavecké doplňky i kdyţ na snímku zrovna předvádí polynézskou sukni s třásněmi. Jako správná modelka nekouřila (jen sparty) nepila (pouze vodku s dţusem) a nemluvila vulgárně.

33 Vašek Špaček - poznávací znamení černý klobouk a brýle vedoucími přezdíván Vajgl a dětmi Štip toho příliš nenamluvil; zato hodně nachodil i nahlídal více neţ musel. Z tábora si odnesl úplnou kvalifikaci pro výkon tak ţádaných povolání, jako dráb a dozorce na galejích. Eva Válková - grácie vpravo by si zaslouţila přezdívku Hanička, podle stejnojmenné nedobytné pevnosti. Z tábora odjíţděla poučena v tom, ţe kulový blesk můţe zasáhnout všude, a ţe má mnoho podob. Petr Jahelka tvrdí, ţe Holub (pro děti soudruh Holub) se mu říká proto, ţe je nejmladší z čeledi jahelkovitých (v příbuzenstvu mají ještě jednoho medvěda). Podle přiloţené fotografie však usuzujeme, ţe v jeho případě došlo k takzvanému propletenci druhů, jak jej popsal Darwin v r.1854.

34 Jana Rathová si střílela někdy z lidí a někdy do kalhot. Jinak se kamarádila s krtky a jako vedoucí dne si znepřátelila vosy a 10.oddíl, coţ bylo skoro totéţ. I ona ví hodně o tajemství kulového blesku. Láďa Vodráček byl na filmový pás zachycen, kdyţ byl ošetřován poté, co mu BOMBA poškodila kotník.. Jinak proslul jako nadšený propagátor výchovných metod slavného Makarenka (dostal za to od dětí diplom). Nechce se ani věřit, ţe by člověk jeho kvalit vůbec mohl vyslovit, ţe nevydrţí bez piva déle, jak tři dny, jinak jej schvátí ţaludeční vředy. Ivana Mašková by to mohla dotáhnout daleko, kdyby se věnovala studiu sportovního lékařství a nesnaţila se místo toho vnutit do podvědomí dětského diváka jako bájný JŮ. Za podobná gesta jako na snímku často klečela na hrachu.

35 Věra Kršková (Hele) spolu s kolegyní Jů proslula jako hlavní poškozený ve známé aféře později odsouzených L.V. a P.J., která vstoupila do historie, jako Případ poztrácených špendlíků (poztráceny byly do lůţek obětí) Z kádrových materiálů aufíráka Petra Matějky jsme vyčetli, ţe je dublem M.Ţbirky pro připravovaný seriál ČST Jak se vraţdí zlatý slavík. Ve svém ţivotopise sice píše, cituji: Mám světový vekslácký dţíny a bytelný anglický šús, a pěstěný ruce jak z Číny atd. Čas však ukázal, ţe mu z toho všeho zbyl jen mundúr a povinnost spravoval šiny. Jen to blues si při tom můţe zpívat. Nezdá se proto pravděpodobné, ţe by jej Správa nápravného zařízení Valdice uvolnila pro práci ve studiích na Barrandově. Aufírák si však můţe říkat nadále. Na snímku je dotčený přesně uprostřed, tedy pátý zprava a zleva. Třetí zprava (poznávací znamení zelené triko a trenýrky tytéţ barvy) je Petr Jeţek. Černá ovce kolektivu. Nepil, nekouřil, nečinil děvčatům nemravné návrhy a neměl (jako jediný) s nikým problémy.

36 Pájka Poláková (grácie uprostřed) trhá švestky pro svůj oblíbený destilát. Střídala praktikanty, jak B.Bardottová milence (básnické přirovnání). Patřila mezi vedoucí činitele KGB (Klan Gymnázia Bydţov Rathová, Jeţek, Zahradníková, Válková, Poláková seřazeno podle velikosti). Zaslouţila se o nezastřelení toulavého psa somráka, naopak sama jej krmila. Její skutečné kvality se však projevili při úplně jiných příleţitostech. Mirek Nigrin byl velitelem ODSOT (Odzbrojená ochrana tábora odzbrojená hlavním vedoucím osobně; tento zamkl zbraně do skříně a spolkl klíč) a řídil se heslem Při přestřelce je pětačtyřicítka králem a ostatní zbraně se před ní krčí ve stínu pampelišky. Neúspěšná kariéra aufíráka po boku nejmenované P.Polákové mu zlomila srdce a on zmizel čtyři dny před koncem neznámo kam. Jeho stopa končí ve Warnemünde u Baltického moře, kde měl na falešné jméno Nig Nirin rezervovány místenky na trajekt do Švédska. Aufírák Kovář Petr (v řadě sedících úplně vlevo) za prvních 24 hodin tábora značně zestárl. Přijel v pátek odpoledne jako chovanec, ale po pečlivém ohledání byl povýšel na pod aufíráka. Bohuţel, naději na slibnou kariéru vypil z lahve rumu Velkého šéfa. Za to dostal voko, tedy na 21 dní zaraţený postup a 10dkg Bromdotlamy ihned po vyřešení případu a potvrzení stolicí Velkého šéfa.

37 Jedinou ţenou ve společnosti aufíráků je Karla Zahradníková. Ani ona nedosáhla kýţené nejvyšší hodnosti nadaufíračky, i kdyţ zejména její povyšování na aufíračku vejde do historie. Zlí jazykové o ní tvrdí, ţe dělala vše pro to, aby nemusela dělat nic. Dluţno podotknout, ţe se jí to občas dařilo, i kdyţ jí to stálo hodně úsilí. Nehleděla při tom ani na osobní utrpení. I podvrtnutý kotník, ač bolí, je v rámci hesla, ţe účel vţdy prostředky světí a riziko, ţe při tom bude omezena suverenita je tak minimální. A nabízet úplatky to přece pravá dáma nikdy neudělá, ledaţe by chtěla zvolat. MARCEL! HUDBA! Zuzanka Vítková měla prostě smůlu. Vzrůstem převyšovala jen některé děti a na zdraví celého tábora byla dlouho sama a tak nemocné označovala za simulanty a kaţdému pacientovi tvrdila, ţe o tom, co mu doopravdy schází rozhodne s definitivní platností aţ pitva. Další smůlu měla, ţe se na táboře narodila. Do příprav této akce byl nasazen 10-ti členný realizační tým a závěrečná polonéza pro čtyři kyble ţelezité vody byla synchronizována pomocí komputeru IBM Mark 370 a aby nebyl smůle konec, sama se dostala na operační stůl do rukou svých expacientů. Ti pak nešetřili ani fixy, ani nebohou zdravotnici.

38 Da da da vlastním jménem Petra Bětuňáková fantom táborových diskoték zde sice cudně kouká do lavoru a přemáhá nevolnost. Do tváře jí je vidět na předcházející straně, na společném snímku sedí úplně vpravo. Při karnevalu v barvách černé Afriky vášnivě bojovala proti vpádu cyklistů do Ţeleznice. Na rozdíl od Petry se Yvetka Volková usmívá do objektivu a budí mylné zdání, ţe je zde od škrábání okurků a více se od ní neočekává. Při pohledu na její vkusně batikovaná trika i kuchyňská čtyřtrouba zvýšila svoji teplotu o 48 Farenheita. Spolu s Petrou pak marně bojovali proti přesile nádobí, H, HK, PHK, PPHK. Poslední kovboj v okrese Jičín má jméno Libor Hampl. V LPT měl metodicky vést sportovní činnost (hlavně rozcvičky). Kromě toho zastával funkci fotodokumentaristy, discjockeye a spojky mezi LPT a provozovnou Pohostinství. Byl to problémový člověk. Měl problém se šéfem, s KGB, s ubytováním, s pitím, se zdravím a nakonec sám se sebou. Protoţe se vzpříčil lékařským autoritám, poslal ho šéf nakonec domů a kdyţ se polepšil, byl přijat zpátky. Činí se zodpovědným za různé ptákoviny, píseň MARCEL HUDBA, a za snímky v této kronice včetně komentářů k nim.

39 Jako kaţdý rok provedla SPČ besedu s ukázkou techniky všichni příslušníci SPČ vyjádřili spokojent nad organizací PT, a zároveň přejí všem vedoucím zdárné ukončení tohoto běhu Za SPČ:

40 Konec kroniky LPT Cidlina, kter á zachycuje události III. běh u Karla Zahradníka z roku S l a s k a v ý m s v o l e n í m V e l k é h o š é f a K a r l a Z a h r a d n í k a citlivě, autenticky i s hrubými pravopisnými chybami přepsal nadaufírák, oddílový vedoucí a sporťák Petr Matějka z Jičína 2012

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

LPT ROH Cidlina III. turnus od 6.8. 23.8.1981

LPT ROH Cidlina III. turnus od 6.8. 23.8.1981 KRONIKA L P T C i d l i n a 10 let s Karlem Zahradníkem 1981-1990 LPT ROH Cidlina III. turnus od 6.8. 23.8.1981 Personální obsazení tábora Hlavní vedoucí: Karel Zahradník Zástupce hlavního vedoucího: Libor

Více

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku

Závody na bruslích a malování na chodníku. Zahájení školního roku Závody na bruslích a malování na chodníku KDY: 7. 9. 2011 KDE: Šumbark, venku před střediskem VEDOUCÍ: Ţaneta, Bobr ÚČASTNÍCI: 27 dětí HODNOCENÍ AKCE: Závody probíhaly venku na cestě před střediskem. Jezdilo

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Měření vlastností látek - teplota Anotace Pracovní listy. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ Středa, 15. července 2009 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ od 19. do 26. července 2009 v OSTRAVĚ / Česká republika XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů Táborová olympiáda Výstavka Národů - Představení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Duben 2012 PŘIVOLÁVÁME JARO VELIKONOČNÍ BAŠTĚNÍ

Duben 2012 PŘIVOLÁVÁME JARO VELIKONOČNÍ BAŠTĚNÍ Duben 2012 PŘIVOLÁVÁME JARO Příroda se ještě nestačila probudit ze zimního spánku, proto se žáci 4.A rozhodli, že jí pomohou. Každý si do misky naplněné vlhkou vatou zasel semínka řeřichy dánské, která

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka

Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka O prodlouženém víkendu 4.-6. července 2015 jsme s Evikem a s Lubošem podnikli výpravu do okolí Golčova Jeníkova. Cílem byla v minulosti amatérskými zlatokopy

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI

V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI Organizace turnaje Pořadatel: TJ Sokol Nové Veselí - oddíl házené Termín konání: 17-20. června 2011 Místo tonání: Sportovní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky KRONIKA 2007 Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky Maminky napekly pro Tři krále koláčky. Děti si vyrobily královské čepice, zpívaly koledy a četly příběh Tří králů. Ttříkrálové odpoledne nám ještě

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Já nechci do školky! Aní, kakám! slyším takřka ze spaní volání prostřední dcery Johanky a je mi jasné, jaká scénka se odehrává. Johanka sedí na záchodě, za chvilku seskočí, vystrčí zadeček a budec čekat,

Více