Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho."

Transkript

1 Návrat nežádoucí Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho. Autorská skupina: Pod vedením PhDr. Pavla Ostapa zhotovili žáci ZŠ a MŠ Chelčického: Martin Machač, ač, Jan Nguyen, Dan Šalda, Šimon Štambach a Kristýna Konysheva. Dále zpracování napomáhali i další spolužáci Lili Pham, Matouš Krahulík, Nikola Obermajerová a Sváťa Kobrynskyy. Studie vznikla pro nekomerční účely a potřeby školy. Jedná se o soutěžní práci v soutěži Praha a Pražané během II. světové války vyhlášené Městskou částí Prahy 3 v roce 2009.

2 Poděkování Rádi bychom poděkovali našemu panu řediteli Jiřímu Trnkovi za podporu, kterou nám umožnil pracovat na naší studii a věnovat jí potřebný čas. Dále bychom rádi poděkovali pracovnicím Archivu Parlamentu ČR a Mgr. Davidu Hubenému z Národního archivu ČR, paní Jitce Bílkové z Archívu bezpečnostních složek, kteří nám velmi výrazně napomohli a seznámili nás s odbornými pracovišti a způsobem, jak pracovat s archiváliemi. 1

3 Věnování Celou tuto studii bychom rádi věnovali památce nedávno zesnulého významného českého historika Jana Kuklíka, jehož práce nám velmi usnadnily zpracování složitého úkolu. Práce Jana Kuklíka a jeho vystoupení v pořadech ČT nám pomohly pochopit atmosféru doby, okolnosti a širší souvislosti celé problematiky. 2

4 3

5 OBSAH STUDIE Obsah studie... 4 Zrozen Žižkovem... 7 Vlastenec... 8 Odborář... 9 Odborář... 9 Poslanec V Pohnutém čase tragických událostí První zatčení Spolupráce s Anglií Rostoucí represe Tragický konec a zapomenutí Seznam literatury Prameny Obrázek 1 Pracovní návštěva Národního archivu ČR. 4

6 Pár slov na úvod Když jsme byli v září osloveni, abychom začali pracovat na soutěžním projektu Praha a Pražané během II. světové války, nevěděli jsme, co nás čeká. Mysleli jsme, že to celé bude o boji, bitvách, tak jak to známe z filmů a televize. Dlouhou dobu jsme ani nevěděli, na co se zaměřit. Čas jsme ale využili k tomu, že jsme si k tématu obstarali spoustu odborných i populárních prací, ale i filmů a dokumentů. Rozhodli jsme se, že se budeme scházet jednou za 14 dní po vyučování a začneme intenzivně pracovat. Když už čas začal utíkat a stále jsme nevěděli, na které konkrétní téma se zaměřit, a už jsme si udělali alespoň minimální představu o událostech, vydali jsme se do okolí školy po pamětních deskách, které nám alespoň trošku otvíraly cestu do minulosti Žižkova. Nakonec nás nejvíce zaujala jedna malá pamětní deska v Radhošťské ulici, které si vlastně nikdo z nás dříve ani nevšiml. Zvláštní a neznámé jméno, tragická smrt a žádné vysvětlení. Jen suché a mrazivé konstatování umučen v Mauthausenu. A tak jsme si řekli, že je to přesně ono, co nás bude zajímat. Zkusíme vypátrat, co je to za člověka, a proč se stal obětí nacistického teroru právě on, náš rodák a soused. Obrázek 2 - Autorský tým při práci. Martin Machač, Šimon Štambach, Jan Nguyen a Daniel Šalda. Nejdříve jsme začali shromažďovat dostupné údaje. Googlování ale nic nepřineslo. Využili jsme možnosti konzultace s panem pplk. Eduardem Stehlíkem z Vojenského historického ústavu, který nám pomohl zaměřit svou pozornost na odborná vědecká pracoviště. 5

7 Ta nám vyšla maximálně vstříc. Navštívili jsme Národní archív ČR, Archív Poslanecké sněmovny ČR, Archív bezpečnostních složek, Národní knihovnu v Klementinu a Knihovnu Vojenského historického ústavu. Obrázek 3 - Celý tým spolupracující v první části projektu Praha a Pražané během II. světové války. Tentokráte míříme do Archívu Parlamentu ČR. Po shromáždění materiálů a výpisků z odborné literatury jsme si ujasnili, co všechno se nám podařilo zjistit. Vše potřebné jsme si nafotili, abychom s tím mohli pracovat v klidu a doma. Ne všechno, co jsme chtěli, se nám vyšlo. Jednu z návštěv Knihovny vojenského historického ústavu jsme věnovali odbojovému časopisu V boj!, kde jsme očekávali informace o zatčeních a zatčených. Bohužel nic o Tayerlem jsme nenašli. Žádné zjištění je ale také zjištění, to už teď víme. Nakonec jsme si řekli, že máme dostatek materiálů, abychom i vedle prezentace zpracovali malou studii a vytiskli jí jako brožuru. Postupovali jsme podle pokynů a rad našeho dějepisáře. Každá použitá kniha musí být řádně ocitována. Když dostanete do ruky odbornou knihu, nejdříve se podívejte do obsahu knihy a pak do rejstříků, obrázky až pak... Žádné vymejšlení, nepíšeme román. Každá věta a odstavec musí dávat smysl. Nevařit z vody, neplácat nesmysli. Snad se nám to podařilo. Autoři: Kristina Konysheva, Jan Nguyen, Martin Machač, Šimon Štambuch a Daniel Šalda 6

8 ZROZEN ŽIŽKOVEM Rudolf Tayerle se narodil v české rodině bez vyznání Janu Tayerlemu a jeho manželce Antonii roz. Kučerové na rychle rostoucím pražském předměstí. 1 Kolem poloviny 19. století se začal Žižkov rozvíjet na zeleném trávníku kolem původních zemědělských usedlostí Hrabovky, Bezovky a Pražačky stavební ruch a vznikla zde obec Královské Vinohrady, která zahrnovala i Žižkov. 2 Tam, kde my dnes chodíváme do školy, byly staré činžáky, ve kterých žili především dělníci z místních továren. Tam, kde stojí naše škola, byl rybník žádné tramvaje opodál jen rozlehlý hřbitov, ve kterém dřímala minulost města.. 3 Tayerle se narodil dne 26. srpna 1877 a podle dne narození dostal i své jméno Rudolf. Po absolvování obecné a měšťanské školy vyučil se u firmy Breifeld, Daněk a spol. v Karlíně strojnímu zámečnictví. Dělnické hnutí zde bylo velmi živé a není překvapení, že Rudolf Tayerle narozený v době rozrůstajícího se průmyslu se také velmi brzy zapojil. Od té doby byl zapojený do odborového hnutí i sociálně demokratické strany, podobně jako jeho otec. 4 Obrázek 4 - Kniha věnovaná památce Rudolfa Tayerleho byla napsána jeho blízkým spolupracovníkem Vojtěchem Dundrem. Vydána byla u příležitosti nedožitých 70. narozenin, dva roky po válce. Snímek byl pořízen autory v Národní knihovně. 5 1 Informace o rodině viz: Protokol sepsaný v presidiu policejního ředitelství v Praze dne 5. listopadu Národní archív ČR. 2 Praha 3. Minulost a současnost, Praha 1988, str. 25. Žižkov se stal samostatným městem až v roce 1881 a součástí Prahy v roce Od roku 1883 obstarávala spojení s Prahou koňská dráha vedoucí z Malostranského náměstí přes Staré Město až na Bezovku. Viz: Praha 3, Minulost a současnost, cit. dílo, str Dundr Vojtěch, Čest pamatce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha 1947, str

9 Vlastenec Kromě sociálního cítění se u Rudolfa Tayerleho vytvořil i hluboký vztah ke své zemi, která v roce 1918 získala svobodu a nezávislost. Ve vzpomínkách pamětníků a součastníků se připomíná jeho vlastenectví a propagace našeho nového státu i na mezinárodním poli. Pozdější ztrátu státní samostatnosti, zničení občanských svobod a naše národní ponížení prožíval Rudolf Tayerle s největší bolestí v srdci. Měl republiku z celé duše rád. 6 Obrázek 5 - Rudolf Tayerle na počátku své politické kariéry. Foto z fondu Rudofla Tayerleho v Archivu Poslanecké sněmovny ČR. 5 Dundr Vojtěch, Čest památce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha Dundr Vojtěch, cit. dílo, str

10 Odborář Průmyslová revoluce vedla ke vzniku dělnictva, které žilo v nuzných až hrůzostrašných podmínkách. Dělnici měli jedinou zbraň jednotu a to byla cesta k vytvoření dělnických spolků a později odborů. Tayerle ale nebyl revolucionář. Nechtěl krveprolití. Snažil se zlepšit život dělníků jinou cestou. Cestou zákonnou a spravedlivou. Jako uznání svědomité práce v odborovém hnutí byl s. Tayerle povolán za hlavního tajemníka Odborového sdružení československého v Praze, kteroužto zastával od roku 1911 do konce roku Aktivně se účastnil boje za práva dělnictva i v mezinárodním hnutí. Na mezinárodní konferenci ve Washingtoně referoval o našem zákonu o 8hodinové pracovní době. 8 Obrázek 6 - Odborový předák Rudolf Tayerle na počátku třicátých let. Foto z Archivu Poslanecké sněmovny. 7 Dundr Vojtěch, cit, dílo, str Dundr Vojtěch, cit, dílo, str

11 Obrázek 7 - Ověřovací list nově zvoleného poslance, tentokráte z roku Při studiu v Archivu Parlamentu ČR nás zaujal odlišný formát papíru, který musí být dnes dole přeložený. Výrazný a nečitelný podpis patří tehdejšímu ministru vnitra Švehlovi. 10

12 Poslanec Dělnictvo si v průběhu mnoha desítek let úsilí vybudovalo jako první vlastní odborové organizace vzešlé z různých podpůrných spolků. Odbory od svých členů vybíraly příspěvky, z nichž platily běžné výdaje a různá zařízení pro své členy. Odborové pokladny poskytovaly svým členům i finanční podporu v těžkých situacích. Byly hospodářskou základnou přežití dělnictva, když se ocitlo v konfliktu s podnikateli, ve stávce, když bylo postiženo výlukou apod. Odbory se nejednou zapojovaly do politického - stranického života. 9 Základnu odborářské pyramidy první republiky tvořili nesčetní neplacení funkcionáři odborových skupin jednotlivých profesí v závodech i funkcionáři tzv. všeodborových seskupení ve městech. Obrázek 8 - V dělnickém listu Právo lidu byl dne otisknut článek o poslanci Rudolfu Tayerlem. Nejvýznamnějším mužem hospodářské elity dělnictva v meziválečné době republiky byl nesporně Rudolf Tayerle, již z předválečné doby až do roku 1939 ústřední tajemník největší odborové ústředny, Odborového sdružení československého (OSČ), jež bylo v pevném spojení s ČSSD. 9 Kárník Zdeněk, České země v éře První republiky. Díl první. Praha 2003, s

13 Sám prosazoval zákony v NS ČSR, publikoval knihy, novinové články týkající se sociální problematiky a zastupoval ČSR v Mezinárodním svazu odborů v Berlíně. Aktivně vystupoval i na poli národnostní politiky, kdy usiloval o maximální sblížení a sjednocení čs. a německé sociální demokracie. 10 Obrázek 9 - Budova bývalého Federálního shromáždění je doposud i sídlem Archivu Poslanecké sněmovny. Fotografie byla pořízena autory studie. V Archivu Poslanecké sněmovny ČR se objevilo několik zajímavých dokumentů. Zejména všechny podepsané ověřující listy a sliby poslance Národního shromáždění. Na základě ověřujícího listu mohl zvolený poslanec vstoupit do parlamentu a účastnit se jednání. Tento dokument podepisoval ministr vnitra a ministr železnic, protože poslanci mohli používat vlaků kterékoliv třídy zdarma. 11 Zvolený poslanec také vyplňoval poslanecký dotazník, ve kterém stručně napsal svůj dosavadní životopis a případně doplnil fotkou. Tayerle se s tím příliš nenamáhal, dotazníky zůstaly prázdné. 10 Kárník Zdeněk. České země v éře První republiky. Díl první. Praha 2003, s Archív Poslanecké sněmovny ČR, fond APS, inv. číslo

14 V POHNUTÉM ČASE TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ Mnichovská konference odstartovala tragické období našich dějin. Po září 1938 v důsledku Mnichovské dohody skončila v Československu demokracie. Nejen podstoupení čs. pohraničí postihlo tvrdě naší zemi, ale především proměna života v zemi. politického Obrázek 10 - Cestovní pas Rudolfa Tayerleho a Výkaz o jeho vydání z je součástí archívního fondu Rudolfa Tayerleho v Národním archivu ČR. Pro koncipování ilegální práce bylo zásadně stanoveno, že sociálně demokratická strana nebude vytvářet vlastní odbojová ústředí, ale že sociální demokraté budou působit v odbojových centrech založených na širší politické základně. Národní zájmy jim byly nad zájmy stranické. Pro národní uvědomění i pro odbojovou činnost bylo využíváno všech forem práce legálních i nelegálních (ilegálních). Národní strana práce byla rozpuštěna a vzniklo jednotné Národní souručenství, které také brzy prostoupila ilegální aktivita Belda Jan, Gelandauer Jan a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie Praha 1996, str

15 První zatčení Po okupaci naší vlasti a zřízení Protektorátu opustil Tayerle svoje místo v Odborovém sdružení československém a odchází do výslužby. Dne 1. září 1939 propukla válka. Český národ patřil k těm, který jí vítal. Otevřela se cesta k osvobození. Od časných ranních hodin 1. září 1939 probíhala v Čechách a na Moravě akce Albrecht I., preventivní bezpečnostní opatření proti potenciálním nepřátelům říše představitelům českého veřejného, kulturního i hospodářského života. Šlo ale především o reprezentanty inteligence vysokoškolské pedagogy, učitele, vedoucí činovníky ČOS, legionáře, katolické kněze a prominentní představitele bývalých levicových stran. V Čechách bylo zatčeno 1247 osob z nichž většina žila v Praze. V zápětí jich 863 putovalo bez jakéhokoliv soudního řízení se statutem tzv. čestných vězňů do koncentračního tábora Buchenwald a Dachau. V této vlně se ocitli například i Josef Čapek a Emil Filla. Na intervenci Kanceláře prezidenta republiky slíbil říšský protektor alespoň propustit osoby starší 65 let. 13 Podle našich zjištění musel být Rudolf Tayerle propuštěn krátce po zadržení, protože nemáme informace o jeho dlouhodobém pobytu ve vězení či dokonce převezení do koncentračního tábora. Nicméně mu musel tento zážitek jasně ukázat, jak o něm nacistický režim smýšlí a co ho asi čeká za osud. 13 Uhlíř Jan Boris, Kaplan Jan, Praha. Ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s

16 Spolupráce s Anglií Na základě návštěvy Archívu bezpečnostních složek jsme zjistili, že Rudolf Tayerle byl v kontaktu s britskou výzvědnou službou Inteligence service. Do rukou se nám dostala složka vytvořená StB po II. světové válce, která zpracovávala napojení čs. obyvatel na britskou výzvědnou službu. Jméno Rudolfa Tayerleho bylo ve fasciklu zmíněno dvakrát a to jako informátora. Britové se zajímali o zprávy z válečné výroby v Protektorátu. Bohužel spis neuváděl, o čem Tayerle a jak často Brity informoval. 14 Obrázek 11 - Fascikl z Archívu bezpečnostních složek, ve které se objevilo jméno Rudolfa Tayerleho. Obrázek 12 - výřez ze spisu uvádějící jméno Rudolfa Tayerleho mezi informátory Inteligence service. Spis vznikl po válce v agendě StB, které však uniklo, že Tayerle není mezi živými. Archív bezpečnostních složek. 14 Archív bezpečnostních složek, sign /484. Inteligence service. Anglická špionážní služba. 15

17 Rostoucí represe V roce 1941 se stupňovalo napětí v Protektorátu, což neopominuly snad žádné historické práce, které jsme prostudovali. V následujících kapitolách budeme čerpat především z nich. Obrázek 13 - Rudolf Tayerle foto ze závěru jeho života. Fofografie je použita z brožury Vojtěcha Dundra, Čest památce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha V květnu zhoršené 1941 vztahy se mezi říšským protektorem českou elitou v dalším a projevily německém opatření namířeném proti této vrstvě. Bylo zatčeno na 60 bývalých sociálnědemokratických stranických funkcionářů, mezi nimi jejich předseda Antonín Hampl a generální tajemník strany senátor Vojtěch Dundr. Proti kterým byla spuštěna masivní tisková kampaň, jejímž předmětem byly velké zásoby které u nich byly údajně nalezeny Brandes Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj Praha 1999, str

18 Vedoucí představitelé, kteří byli přespříliš známí a tudíž nepoužitelní pro ilegální činnost, udržovali nadále vzájemné kontakty. Gestapo je ovšem registrovalo a nebylo ochotno je tolerovat. V květnu 1941 zatklo na čtyřicet vedoucích představitelů a funkcionářů, mezi nimi Antonína Hampla a hlavního tajemníka Odborového sdružení Rudolfa Tayerleho. 16 Tito politici dříve odmítali emigrovat s odůvodněním, že v hodinách nebezpečí nesmí jít vůdce od svého lidu Londýnský exil se díval na starou partajnickou politiku zdrženlivě a požadoval emigraci. 17 Obrázek 14 - Vnitřek pasu Rudolfa Tayerleho. Národní archív. 16 Mezi zatčenými nalezeneme i jméno ústředního tajemníka Vojtěcha Dundra ten byl na základně nedostatků důkazů propuštěn, odsouzen a zlikvidován až v roce 1950 v procesu s Miladou Horákovou Viz: Průkopníci a pokračovatelé s Belda Jan, Gelandauer Jan a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie Masarykova dělnická akademie, Praha 1996, str

19 Tragický konec a zapomenutí Obrázek 15 - Vnější strana knihy, ve které se podařilo najít informace o posledních hodinách Rudolfa Tayerleho. K. Littoch, Mauthausen, Praha Mezi zatčeným 6. května 1941 byl i Rudolf Tayerle. Gestapo ten den zatýká v časných hodinách ranních více než čtyřicet sociálních demokratů mužů a žen, vrhá je do samovazby na Pankráci a hned poté provádí jejich výslechy. Zatčeni byli především vedoucí funkcionáři strany, odborových a družstevních organisací. Většina byla odvlečena do koncentračních táborů v Mauthausenu a Osvětimi, kde až na tři soudruhy byli umučeni a o život připraveni. 18 Obrázek 16 - Str. 74, která popisuje smrt Rudolfa Tayerleho. Littloch, K., Mauthausen, Praha Mezi zatčenými byli: Antonín Hampl, poslanec a předseda strany, Bety Karpíšková, senátorka a místopředsedkyně strany, Jan Aleš, místopředseda strany a ředitel hospodářských a tiskových podniků strany v Praze, Vojtěch Dundr, senátor a ústřední tajemník strany v Praze, František Veselý, ústřední ředitel VDP v Praze, Rudolf Tayerle, poslanec a hlavní tajemník Odborového sdružení československého, Karel Brožík, poslanec a předseda Svazu horníků OSČ v Praze, Vilém Brodecký, senátor a funkcionář Unie železničních zaměstnanců OSČ, Josef Nosek, vicepresident Státního pozemkového úřadu v Praze, JUDr Bohumil Svěrák, tajemník klubu československých sociálně demokratických poslanců v Praze, Jaroslav Handlíř, redaktor časopisu DŘEVODĚLNÍK v Praze, Josef Havelka, župní tajemník v Praze, Jan Koudelka, bývalý poslanec strany a redaktor v Kolíně, Karel Viktora, předseda Svazu sklářů OSČ v Praze, František Kadlec, hlavní tajemník Svazu kovodělníků OSČ v Praze, MUDr František Kafka, ředitel Ústavu pro choromyslné v Praze, V. Slach, předseda Svazu stavebního dělnictva OSČ v Praze, J. Nejtek, úředník v Praze, František Hlaváček, člen městské rady a tajemník Svazu samosprávných zaměstnanců OSČ,JUDr František Hofman, přednosta Československé tiskové kanceláře v Praze, Prokop Huml, okresní důvěrník v Praze-Bubenči a člen obecního zastupitelstva v Praze, V. Kořán v Praze, František Stádník, úředník v. v. v Praze, Dr Antonín Zelenka, ředitel Pensijního ústavu zaměstnanců sociálně-pojišťovacích ústavů v Praze, Dr J. Madar, ředitel okresní (?-JM) nemocenské pokladny v Praze, Přemysl Klíma, ředitel účtárny Elektrických podniků v Praze, J. Dovolil, lékárník, František Sauer, Karel Kohout, ředitel Výrobního družstva zámečníků v Praze, Theodor Pistorius, ředitel Exportního ústavu v Praze, Alois Řehák v Praze, František Čapek v Neratovicích, Marie Bernardová v Praze, Andula Piková v Praze, J. Bouda, úředník v Praze, J. Karpíšek, typograf, Dr J. Karlíšek, v Praze, Václav Johanis ml., v Praze, Jindřich Sirotek v Praze, Jaroslav Čecháček, tajemník, v Praze atd. Viz: Padlým hrdinům. Památník obětí československé demokracie v osvobozeneckém boji , Brno 1947,

20 Tayerle byl vyšetřován gestapem v Petschově paláci pro účast na tajných schůzích sociálních demokratů a přípravu ilegální akce. Když se gestapu nepodařilo vynutiti od něho doznání, byl po několika měsíčním věznění na Pankráci převezen do Malé pevnosti Terezín a zde počátkem roku 1942 vystaven krutému duševnímu a fysickému utrpení. 19 Vězení v Malé pevnosti v Terezíně počátkem roku 1942, kdy v něm řádil ustavičně opilý komandant Seuerlein a ředitel Jockel, zvaný pinďa, bylo pro české politické vězně peklem. Zmužilé chování Tayerleho věznitele jen dráždilo. Z Terezína, ač vážně nemocen po týrání hladem a surovostmi, byl převezen s dalšími do Mauthausenu s poznámkou návrat nežádoucí. 20 V Mauthausenu pobýval však Tayerle jen krátký čas, jelikož přijel již s vážně nalomeným zdravím. Byl bitím tak zubožen, že měl porušenu hřbetní kost a mohl k denním apelům lézt jen po čtyřech. Skonal pod studenou sprchou na tzv. revíru dne 10. března Po zatčení Tayerleho rozjelo Gestapo a další podobné služby pátrání po informacích, které měly za úkol pošpinit jméno bývalého odborového předáka a poslance. O tom svědčí dokumenty dochované v Národním archivu ČR. Bohužel pro zklamané vyšetřující veškeré zprávy končily konstatováním, že byl až úzkostlivě nezištný a mimo poslanecký mandát neměl žádnou funkci, ze které byl měl neúměrný příjem. 19 Dundr Vojtěch, cit. dílo, str Dundr Vojtěch, cit. dílo, str Výpověď očitého svědka v jeho vzpomínkové knize na věznění v Mauthausenu: Littloch Karel, Mauthausen. Lágr smrti. Praha 1945, str

21 Jeho bydlení bylo velmi skromné. Zahrnovalo třípokojový byt a malou veekendovou chatu u Jílového. Byl bez velkých úspor. Ani v jiných oblastech života z minulosti nebylo zjištěno nic závadného. V tisku se nikdy neobjevilo obvinění z prospěchářské činnosti ani v souvislosti s pozemkovou reformou. A synové pracovali na nižších úřednických postech v soukromých firmách, takže opět žádná známka protekce. 22 Obrázek 17 - Návštěva Národního archívu ČR. Možná by stálo za otázku na závěr, proč je na pamětní desce jiné datum smrti, než se všeobecně uvádí??? 22 Zpráva ze dne 9. července 1941, Praha. Národní archív ČR, Fond Rudolfa Tayerleho, sig /3. 20

22 SEZNAM LITERATURY Belda, Jan, Gelandauer, Jan, a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie , Masarykova dělnická akademie Praha 1996) str. 33. Brandes, Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj , Praha 1999 Dundr Vojtěch, Čest pamatce soudruha Rudolfa Tayerleho, Praha Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky. Díl první, Praha 2003 Kuklík, Jan, Gebhart, Jan. Dramatické a všední dny protektorátu, Praha Kuklík, Jan; Gebhart, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české XV.a, Praha Littloch, K., Mauthausen, Praha Padlým hrdinům. Památník obětí československé sociální demokracie v osvobozeneckém boji Brno Tomeš, Josef, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie Biografický slovník. Praha 2005 Uhlíř, Jan B., Kaplan, Jan. Praha. Ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s Uhlíř, Jan, Boris, Ve stínu říšské orlice, Praha 2002 Prameny Archivní fondy Národního archívu ČR, Archívu Poslanecké sněmovny ČR, Archívu bezpečnostních složek. 21

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Doplňte text tak, aby odpovídal historické skutečnosti. Číslice z textu napište správně nad pojmy v rámečku. V Košicích vyhlásila první poválečná vláda

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Země, ve které žijeme

Země, ve které žijeme Země, ve které žijeme - Česká republika naše vlast, náš stát leží ve střední Evropě je to vnitrozemský stát - zahraničí území za státní hranicí sousední státy Spolková republika Německo, Polsko, Slovensko

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: 16.1.2013 Název

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Osudová rozhodnutí několika životů

Osudová rozhodnutí několika životů Osudová rozhodnutí několika životů V hlavní roli: Marta Pinke Karel Pinke Příběh zpracovali žáci IX. B: Lucia Ježovítová, Oldřich Kaliáš, Šimon Vydra a Jakub Jiras 1 Za asistence PhDr. Pavla Ostapa Tým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více