Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho."

Transkript

1 Návrat nežádoucí Tragický osud žižkovského rodáka a poslance Rudolfa Tayerleho. Autorská skupina: Pod vedením PhDr. Pavla Ostapa zhotovili žáci ZŠ a MŠ Chelčického: Martin Machač, ač, Jan Nguyen, Dan Šalda, Šimon Štambach a Kristýna Konysheva. Dále zpracování napomáhali i další spolužáci Lili Pham, Matouš Krahulík, Nikola Obermajerová a Sváťa Kobrynskyy. Studie vznikla pro nekomerční účely a potřeby školy. Jedná se o soutěžní práci v soutěži Praha a Pražané během II. světové války vyhlášené Městskou částí Prahy 3 v roce 2009.

2 Poděkování Rádi bychom poděkovali našemu panu řediteli Jiřímu Trnkovi za podporu, kterou nám umožnil pracovat na naší studii a věnovat jí potřebný čas. Dále bychom rádi poděkovali pracovnicím Archivu Parlamentu ČR a Mgr. Davidu Hubenému z Národního archivu ČR, paní Jitce Bílkové z Archívu bezpečnostních složek, kteří nám velmi výrazně napomohli a seznámili nás s odbornými pracovišti a způsobem, jak pracovat s archiváliemi. 1

3 Věnování Celou tuto studii bychom rádi věnovali památce nedávno zesnulého významného českého historika Jana Kuklíka, jehož práce nám velmi usnadnily zpracování složitého úkolu. Práce Jana Kuklíka a jeho vystoupení v pořadech ČT nám pomohly pochopit atmosféru doby, okolnosti a širší souvislosti celé problematiky. 2

4 3

5 OBSAH STUDIE Obsah studie... 4 Zrozen Žižkovem... 7 Vlastenec... 8 Odborář... 9 Odborář... 9 Poslanec V Pohnutém čase tragických událostí První zatčení Spolupráce s Anglií Rostoucí represe Tragický konec a zapomenutí Seznam literatury Prameny Obrázek 1 Pracovní návštěva Národního archivu ČR. 4

6 Pár slov na úvod Když jsme byli v září osloveni, abychom začali pracovat na soutěžním projektu Praha a Pražané během II. světové války, nevěděli jsme, co nás čeká. Mysleli jsme, že to celé bude o boji, bitvách, tak jak to známe z filmů a televize. Dlouhou dobu jsme ani nevěděli, na co se zaměřit. Čas jsme ale využili k tomu, že jsme si k tématu obstarali spoustu odborných i populárních prací, ale i filmů a dokumentů. Rozhodli jsme se, že se budeme scházet jednou za 14 dní po vyučování a začneme intenzivně pracovat. Když už čas začal utíkat a stále jsme nevěděli, na které konkrétní téma se zaměřit, a už jsme si udělali alespoň minimální představu o událostech, vydali jsme se do okolí školy po pamětních deskách, které nám alespoň trošku otvíraly cestu do minulosti Žižkova. Nakonec nás nejvíce zaujala jedna malá pamětní deska v Radhošťské ulici, které si vlastně nikdo z nás dříve ani nevšiml. Zvláštní a neznámé jméno, tragická smrt a žádné vysvětlení. Jen suché a mrazivé konstatování umučen v Mauthausenu. A tak jsme si řekli, že je to přesně ono, co nás bude zajímat. Zkusíme vypátrat, co je to za člověka, a proč se stal obětí nacistického teroru právě on, náš rodák a soused. Obrázek 2 - Autorský tým při práci. Martin Machač, Šimon Štambach, Jan Nguyen a Daniel Šalda. Nejdříve jsme začali shromažďovat dostupné údaje. Googlování ale nic nepřineslo. Využili jsme možnosti konzultace s panem pplk. Eduardem Stehlíkem z Vojenského historického ústavu, který nám pomohl zaměřit svou pozornost na odborná vědecká pracoviště. 5

7 Ta nám vyšla maximálně vstříc. Navštívili jsme Národní archív ČR, Archív Poslanecké sněmovny ČR, Archív bezpečnostních složek, Národní knihovnu v Klementinu a Knihovnu Vojenského historického ústavu. Obrázek 3 - Celý tým spolupracující v první části projektu Praha a Pražané během II. světové války. Tentokráte míříme do Archívu Parlamentu ČR. Po shromáždění materiálů a výpisků z odborné literatury jsme si ujasnili, co všechno se nám podařilo zjistit. Vše potřebné jsme si nafotili, abychom s tím mohli pracovat v klidu a doma. Ne všechno, co jsme chtěli, se nám vyšlo. Jednu z návštěv Knihovny vojenského historického ústavu jsme věnovali odbojovému časopisu V boj!, kde jsme očekávali informace o zatčeních a zatčených. Bohužel nic o Tayerlem jsme nenašli. Žádné zjištění je ale také zjištění, to už teď víme. Nakonec jsme si řekli, že máme dostatek materiálů, abychom i vedle prezentace zpracovali malou studii a vytiskli jí jako brožuru. Postupovali jsme podle pokynů a rad našeho dějepisáře. Každá použitá kniha musí být řádně ocitována. Když dostanete do ruky odbornou knihu, nejdříve se podívejte do obsahu knihy a pak do rejstříků, obrázky až pak... Žádné vymejšlení, nepíšeme román. Každá věta a odstavec musí dávat smysl. Nevařit z vody, neplácat nesmysli. Snad se nám to podařilo. Autoři: Kristina Konysheva, Jan Nguyen, Martin Machač, Šimon Štambuch a Daniel Šalda 6

8 ZROZEN ŽIŽKOVEM Rudolf Tayerle se narodil v české rodině bez vyznání Janu Tayerlemu a jeho manželce Antonii roz. Kučerové na rychle rostoucím pražském předměstí. 1 Kolem poloviny 19. století se začal Žižkov rozvíjet na zeleném trávníku kolem původních zemědělských usedlostí Hrabovky, Bezovky a Pražačky stavební ruch a vznikla zde obec Královské Vinohrady, která zahrnovala i Žižkov. 2 Tam, kde my dnes chodíváme do školy, byly staré činžáky, ve kterých žili především dělníci z místních továren. Tam, kde stojí naše škola, byl rybník žádné tramvaje opodál jen rozlehlý hřbitov, ve kterém dřímala minulost města.. 3 Tayerle se narodil dne 26. srpna 1877 a podle dne narození dostal i své jméno Rudolf. Po absolvování obecné a měšťanské školy vyučil se u firmy Breifeld, Daněk a spol. v Karlíně strojnímu zámečnictví. Dělnické hnutí zde bylo velmi živé a není překvapení, že Rudolf Tayerle narozený v době rozrůstajícího se průmyslu se také velmi brzy zapojil. Od té doby byl zapojený do odborového hnutí i sociálně demokratické strany, podobně jako jeho otec. 4 Obrázek 4 - Kniha věnovaná památce Rudolfa Tayerleho byla napsána jeho blízkým spolupracovníkem Vojtěchem Dundrem. Vydána byla u příležitosti nedožitých 70. narozenin, dva roky po válce. Snímek byl pořízen autory v Národní knihovně. 5 1 Informace o rodině viz: Protokol sepsaný v presidiu policejního ředitelství v Praze dne 5. listopadu Národní archív ČR. 2 Praha 3. Minulost a současnost, Praha 1988, str. 25. Žižkov se stal samostatným městem až v roce 1881 a součástí Prahy v roce Od roku 1883 obstarávala spojení s Prahou koňská dráha vedoucí z Malostranského náměstí přes Staré Město až na Bezovku. Viz: Praha 3, Minulost a současnost, cit. dílo, str Dundr Vojtěch, Čest pamatce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha 1947, str

9 Vlastenec Kromě sociálního cítění se u Rudolfa Tayerleho vytvořil i hluboký vztah ke své zemi, která v roce 1918 získala svobodu a nezávislost. Ve vzpomínkách pamětníků a součastníků se připomíná jeho vlastenectví a propagace našeho nového státu i na mezinárodním poli. Pozdější ztrátu státní samostatnosti, zničení občanských svobod a naše národní ponížení prožíval Rudolf Tayerle s největší bolestí v srdci. Měl republiku z celé duše rád. 6 Obrázek 5 - Rudolf Tayerle na počátku své politické kariéry. Foto z fondu Rudofla Tayerleho v Archivu Poslanecké sněmovny ČR. 5 Dundr Vojtěch, Čest památce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha Dundr Vojtěch, cit. dílo, str

10 Odborář Průmyslová revoluce vedla ke vzniku dělnictva, které žilo v nuzných až hrůzostrašných podmínkách. Dělnici měli jedinou zbraň jednotu a to byla cesta k vytvoření dělnických spolků a později odborů. Tayerle ale nebyl revolucionář. Nechtěl krveprolití. Snažil se zlepšit život dělníků jinou cestou. Cestou zákonnou a spravedlivou. Jako uznání svědomité práce v odborovém hnutí byl s. Tayerle povolán za hlavního tajemníka Odborového sdružení československého v Praze, kteroužto zastával od roku 1911 do konce roku Aktivně se účastnil boje za práva dělnictva i v mezinárodním hnutí. Na mezinárodní konferenci ve Washingtoně referoval o našem zákonu o 8hodinové pracovní době. 8 Obrázek 6 - Odborový předák Rudolf Tayerle na počátku třicátých let. Foto z Archivu Poslanecké sněmovny. 7 Dundr Vojtěch, cit, dílo, str Dundr Vojtěch, cit, dílo, str

11 Obrázek 7 - Ověřovací list nově zvoleného poslance, tentokráte z roku Při studiu v Archivu Parlamentu ČR nás zaujal odlišný formát papíru, který musí být dnes dole přeložený. Výrazný a nečitelný podpis patří tehdejšímu ministru vnitra Švehlovi. 10

12 Poslanec Dělnictvo si v průběhu mnoha desítek let úsilí vybudovalo jako první vlastní odborové organizace vzešlé z různých podpůrných spolků. Odbory od svých členů vybíraly příspěvky, z nichž platily běžné výdaje a různá zařízení pro své členy. Odborové pokladny poskytovaly svým členům i finanční podporu v těžkých situacích. Byly hospodářskou základnou přežití dělnictva, když se ocitlo v konfliktu s podnikateli, ve stávce, když bylo postiženo výlukou apod. Odbory se nejednou zapojovaly do politického - stranického života. 9 Základnu odborářské pyramidy první republiky tvořili nesčetní neplacení funkcionáři odborových skupin jednotlivých profesí v závodech i funkcionáři tzv. všeodborových seskupení ve městech. Obrázek 8 - V dělnickém listu Právo lidu byl dne otisknut článek o poslanci Rudolfu Tayerlem. Nejvýznamnějším mužem hospodářské elity dělnictva v meziválečné době republiky byl nesporně Rudolf Tayerle, již z předválečné doby až do roku 1939 ústřední tajemník největší odborové ústředny, Odborového sdružení československého (OSČ), jež bylo v pevném spojení s ČSSD. 9 Kárník Zdeněk, České země v éře První republiky. Díl první. Praha 2003, s

13 Sám prosazoval zákony v NS ČSR, publikoval knihy, novinové články týkající se sociální problematiky a zastupoval ČSR v Mezinárodním svazu odborů v Berlíně. Aktivně vystupoval i na poli národnostní politiky, kdy usiloval o maximální sblížení a sjednocení čs. a německé sociální demokracie. 10 Obrázek 9 - Budova bývalého Federálního shromáždění je doposud i sídlem Archivu Poslanecké sněmovny. Fotografie byla pořízena autory studie. V Archivu Poslanecké sněmovny ČR se objevilo několik zajímavých dokumentů. Zejména všechny podepsané ověřující listy a sliby poslance Národního shromáždění. Na základě ověřujícího listu mohl zvolený poslanec vstoupit do parlamentu a účastnit se jednání. Tento dokument podepisoval ministr vnitra a ministr železnic, protože poslanci mohli používat vlaků kterékoliv třídy zdarma. 11 Zvolený poslanec také vyplňoval poslanecký dotazník, ve kterém stručně napsal svůj dosavadní životopis a případně doplnil fotkou. Tayerle se s tím příliš nenamáhal, dotazníky zůstaly prázdné. 10 Kárník Zdeněk. České země v éře První republiky. Díl první. Praha 2003, s Archív Poslanecké sněmovny ČR, fond APS, inv. číslo

14 V POHNUTÉM ČASE TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ Mnichovská konference odstartovala tragické období našich dějin. Po září 1938 v důsledku Mnichovské dohody skončila v Československu demokracie. Nejen podstoupení čs. pohraničí postihlo tvrdě naší zemi, ale především proměna života v zemi. politického Obrázek 10 - Cestovní pas Rudolfa Tayerleho a Výkaz o jeho vydání z je součástí archívního fondu Rudolfa Tayerleho v Národním archivu ČR. Pro koncipování ilegální práce bylo zásadně stanoveno, že sociálně demokratická strana nebude vytvářet vlastní odbojová ústředí, ale že sociální demokraté budou působit v odbojových centrech založených na širší politické základně. Národní zájmy jim byly nad zájmy stranické. Pro národní uvědomění i pro odbojovou činnost bylo využíváno všech forem práce legálních i nelegálních (ilegálních). Národní strana práce byla rozpuštěna a vzniklo jednotné Národní souručenství, které také brzy prostoupila ilegální aktivita Belda Jan, Gelandauer Jan a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie Praha 1996, str

15 První zatčení Po okupaci naší vlasti a zřízení Protektorátu opustil Tayerle svoje místo v Odborovém sdružení československém a odchází do výslužby. Dne 1. září 1939 propukla válka. Český národ patřil k těm, který jí vítal. Otevřela se cesta k osvobození. Od časných ranních hodin 1. září 1939 probíhala v Čechách a na Moravě akce Albrecht I., preventivní bezpečnostní opatření proti potenciálním nepřátelům říše představitelům českého veřejného, kulturního i hospodářského života. Šlo ale především o reprezentanty inteligence vysokoškolské pedagogy, učitele, vedoucí činovníky ČOS, legionáře, katolické kněze a prominentní představitele bývalých levicových stran. V Čechách bylo zatčeno 1247 osob z nichž většina žila v Praze. V zápětí jich 863 putovalo bez jakéhokoliv soudního řízení se statutem tzv. čestných vězňů do koncentračního tábora Buchenwald a Dachau. V této vlně se ocitli například i Josef Čapek a Emil Filla. Na intervenci Kanceláře prezidenta republiky slíbil říšský protektor alespoň propustit osoby starší 65 let. 13 Podle našich zjištění musel být Rudolf Tayerle propuštěn krátce po zadržení, protože nemáme informace o jeho dlouhodobém pobytu ve vězení či dokonce převezení do koncentračního tábora. Nicméně mu musel tento zážitek jasně ukázat, jak o něm nacistický režim smýšlí a co ho asi čeká za osud. 13 Uhlíř Jan Boris, Kaplan Jan, Praha. Ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s

16 Spolupráce s Anglií Na základě návštěvy Archívu bezpečnostních složek jsme zjistili, že Rudolf Tayerle byl v kontaktu s britskou výzvědnou službou Inteligence service. Do rukou se nám dostala složka vytvořená StB po II. světové válce, která zpracovávala napojení čs. obyvatel na britskou výzvědnou službu. Jméno Rudolfa Tayerleho bylo ve fasciklu zmíněno dvakrát a to jako informátora. Britové se zajímali o zprávy z válečné výroby v Protektorátu. Bohužel spis neuváděl, o čem Tayerle a jak často Brity informoval. 14 Obrázek 11 - Fascikl z Archívu bezpečnostních složek, ve které se objevilo jméno Rudolfa Tayerleho. Obrázek 12 - výřez ze spisu uvádějící jméno Rudolfa Tayerleho mezi informátory Inteligence service. Spis vznikl po válce v agendě StB, které však uniklo, že Tayerle není mezi živými. Archív bezpečnostních složek. 14 Archív bezpečnostních složek, sign /484. Inteligence service. Anglická špionážní služba. 15

17 Rostoucí represe V roce 1941 se stupňovalo napětí v Protektorátu, což neopominuly snad žádné historické práce, které jsme prostudovali. V následujících kapitolách budeme čerpat především z nich. Obrázek 13 - Rudolf Tayerle foto ze závěru jeho života. Fofografie je použita z brožury Vojtěcha Dundra, Čest památce soudruha Rudolfa Tayerleho. Praha V květnu zhoršené 1941 vztahy se mezi říšským protektorem českou elitou v dalším a projevily německém opatření namířeném proti této vrstvě. Bylo zatčeno na 60 bývalých sociálnědemokratických stranických funkcionářů, mezi nimi jejich předseda Antonín Hampl a generální tajemník strany senátor Vojtěch Dundr. Proti kterým byla spuštěna masivní tisková kampaň, jejímž předmětem byly velké zásoby které u nich byly údajně nalezeny Brandes Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj Praha 1999, str

18 Vedoucí představitelé, kteří byli přespříliš známí a tudíž nepoužitelní pro ilegální činnost, udržovali nadále vzájemné kontakty. Gestapo je ovšem registrovalo a nebylo ochotno je tolerovat. V květnu 1941 zatklo na čtyřicet vedoucích představitelů a funkcionářů, mezi nimi Antonína Hampla a hlavního tajemníka Odborového sdružení Rudolfa Tayerleho. 16 Tito politici dříve odmítali emigrovat s odůvodněním, že v hodinách nebezpečí nesmí jít vůdce od svého lidu Londýnský exil se díval na starou partajnickou politiku zdrženlivě a požadoval emigraci. 17 Obrázek 14 - Vnitřek pasu Rudolfa Tayerleho. Národní archív. 16 Mezi zatčenými nalezeneme i jméno ústředního tajemníka Vojtěcha Dundra ten byl na základně nedostatků důkazů propuštěn, odsouzen a zlikvidován až v roce 1950 v procesu s Miladou Horákovou Viz: Průkopníci a pokračovatelé s Belda Jan, Gelandauer Jan a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie Masarykova dělnická akademie, Praha 1996, str

19 Tragický konec a zapomenutí Obrázek 15 - Vnější strana knihy, ve které se podařilo najít informace o posledních hodinách Rudolfa Tayerleho. K. Littoch, Mauthausen, Praha Mezi zatčeným 6. května 1941 byl i Rudolf Tayerle. Gestapo ten den zatýká v časných hodinách ranních více než čtyřicet sociálních demokratů mužů a žen, vrhá je do samovazby na Pankráci a hned poté provádí jejich výslechy. Zatčeni byli především vedoucí funkcionáři strany, odborových a družstevních organisací. Většina byla odvlečena do koncentračních táborů v Mauthausenu a Osvětimi, kde až na tři soudruhy byli umučeni a o život připraveni. 18 Obrázek 16 - Str. 74, která popisuje smrt Rudolfa Tayerleho. Littloch, K., Mauthausen, Praha Mezi zatčenými byli: Antonín Hampl, poslanec a předseda strany, Bety Karpíšková, senátorka a místopředsedkyně strany, Jan Aleš, místopředseda strany a ředitel hospodářských a tiskových podniků strany v Praze, Vojtěch Dundr, senátor a ústřední tajemník strany v Praze, František Veselý, ústřední ředitel VDP v Praze, Rudolf Tayerle, poslanec a hlavní tajemník Odborového sdružení československého, Karel Brožík, poslanec a předseda Svazu horníků OSČ v Praze, Vilém Brodecký, senátor a funkcionář Unie železničních zaměstnanců OSČ, Josef Nosek, vicepresident Státního pozemkového úřadu v Praze, JUDr Bohumil Svěrák, tajemník klubu československých sociálně demokratických poslanců v Praze, Jaroslav Handlíř, redaktor časopisu DŘEVODĚLNÍK v Praze, Josef Havelka, župní tajemník v Praze, Jan Koudelka, bývalý poslanec strany a redaktor v Kolíně, Karel Viktora, předseda Svazu sklářů OSČ v Praze, František Kadlec, hlavní tajemník Svazu kovodělníků OSČ v Praze, MUDr František Kafka, ředitel Ústavu pro choromyslné v Praze, V. Slach, předseda Svazu stavebního dělnictva OSČ v Praze, J. Nejtek, úředník v Praze, František Hlaváček, člen městské rady a tajemník Svazu samosprávných zaměstnanců OSČ,JUDr František Hofman, přednosta Československé tiskové kanceláře v Praze, Prokop Huml, okresní důvěrník v Praze-Bubenči a člen obecního zastupitelstva v Praze, V. Kořán v Praze, František Stádník, úředník v. v. v Praze, Dr Antonín Zelenka, ředitel Pensijního ústavu zaměstnanců sociálně-pojišťovacích ústavů v Praze, Dr J. Madar, ředitel okresní (?-JM) nemocenské pokladny v Praze, Přemysl Klíma, ředitel účtárny Elektrických podniků v Praze, J. Dovolil, lékárník, František Sauer, Karel Kohout, ředitel Výrobního družstva zámečníků v Praze, Theodor Pistorius, ředitel Exportního ústavu v Praze, Alois Řehák v Praze, František Čapek v Neratovicích, Marie Bernardová v Praze, Andula Piková v Praze, J. Bouda, úředník v Praze, J. Karpíšek, typograf, Dr J. Karlíšek, v Praze, Václav Johanis ml., v Praze, Jindřich Sirotek v Praze, Jaroslav Čecháček, tajemník, v Praze atd. Viz: Padlým hrdinům. Památník obětí československé demokracie v osvobozeneckém boji , Brno 1947,

20 Tayerle byl vyšetřován gestapem v Petschově paláci pro účast na tajných schůzích sociálních demokratů a přípravu ilegální akce. Když se gestapu nepodařilo vynutiti od něho doznání, byl po několika měsíčním věznění na Pankráci převezen do Malé pevnosti Terezín a zde počátkem roku 1942 vystaven krutému duševnímu a fysickému utrpení. 19 Vězení v Malé pevnosti v Terezíně počátkem roku 1942, kdy v něm řádil ustavičně opilý komandant Seuerlein a ředitel Jockel, zvaný pinďa, bylo pro české politické vězně peklem. Zmužilé chování Tayerleho věznitele jen dráždilo. Z Terezína, ač vážně nemocen po týrání hladem a surovostmi, byl převezen s dalšími do Mauthausenu s poznámkou návrat nežádoucí. 20 V Mauthausenu pobýval však Tayerle jen krátký čas, jelikož přijel již s vážně nalomeným zdravím. Byl bitím tak zubožen, že měl porušenu hřbetní kost a mohl k denním apelům lézt jen po čtyřech. Skonal pod studenou sprchou na tzv. revíru dne 10. března Po zatčení Tayerleho rozjelo Gestapo a další podobné služby pátrání po informacích, které měly za úkol pošpinit jméno bývalého odborového předáka a poslance. O tom svědčí dokumenty dochované v Národním archivu ČR. Bohužel pro zklamané vyšetřující veškeré zprávy končily konstatováním, že byl až úzkostlivě nezištný a mimo poslanecký mandát neměl žádnou funkci, ze které byl měl neúměrný příjem. 19 Dundr Vojtěch, cit. dílo, str Dundr Vojtěch, cit. dílo, str Výpověď očitého svědka v jeho vzpomínkové knize na věznění v Mauthausenu: Littloch Karel, Mauthausen. Lágr smrti. Praha 1945, str

21 Jeho bydlení bylo velmi skromné. Zahrnovalo třípokojový byt a malou veekendovou chatu u Jílového. Byl bez velkých úspor. Ani v jiných oblastech života z minulosti nebylo zjištěno nic závadného. V tisku se nikdy neobjevilo obvinění z prospěchářské činnosti ani v souvislosti s pozemkovou reformou. A synové pracovali na nižších úřednických postech v soukromých firmách, takže opět žádná známka protekce. 22 Obrázek 17 - Návštěva Národního archívu ČR. Možná by stálo za otázku na závěr, proč je na pamětní desce jiné datum smrti, než se všeobecně uvádí??? 22 Zpráva ze dne 9. července 1941, Praha. Národní archív ČR, Fond Rudolfa Tayerleho, sig /3. 20

22 SEZNAM LITERATURY Belda, Jan, Gelandauer, Jan, a kolektiv, Dějinná cesta české sociální demokracie , Masarykova dělnická akademie Praha 1996) str. 33. Brandes, Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj , Praha 1999 Dundr Vojtěch, Čest pamatce soudruha Rudolfa Tayerleho, Praha Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky. Díl první, Praha 2003 Kuklík, Jan, Gebhart, Jan. Dramatické a všední dny protektorátu, Praha Kuklík, Jan; Gebhart, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české XV.a, Praha Littloch, K., Mauthausen, Praha Padlým hrdinům. Památník obětí československé sociální demokracie v osvobozeneckém boji Brno Tomeš, Josef, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie Biografický slovník. Praha 2005 Uhlíř, Jan B., Kaplan, Jan. Praha. Ve stínu hákového kříže. Praha 2005, s Uhlíř, Jan, Boris, Ve stínu říšské orlice, Praha 2002 Prameny Archivní fondy Národního archívu ČR, Archívu Poslanecké sněmovny ČR, Archívu bezpečnostních složek. 21

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959

Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Společnost pro obnovu Lidic (1945) 1946-1959 magisterská diplomová práce Pavla Štěpánková Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. Brno 2006

Více

příběh 20. století MARTIN JINDRA

příběh 20. století MARTIN JINDRA příběh 20. století Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu Životní příběh válečného správce Pražské diecéze Církve československé (husitské) 1 Jana Lomoze MARTIN JINDRA Myslím, že upřímně

Více

Ve vládě s komunisty nebudeme míti žádný vliv

Ve vládě s komunisty nebudeme míti žádný vliv Ve vládě s komunisty nebudeme míti žádný vliv Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky z let 1945 1948 PETR KOURA VÍTĚZSLAV SOMMER Únorové události roku 1948 patří ke klíčovým okamžikům našich moderních

Více

Ve službách sovětských poradců

Ve službách sovětských poradců struktury moci Ve službách sovětských poradců Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně JAN KALOUS Od října 1949 v československých bezpečnostních strukturách oficiálně působili sovětští poradci.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu studie a články Příběh jedné knihy Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu LADISLAV KUDRNA Ke schválení byl předložen rukopis Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Mgr. Adam Hájek. Rigorózní práce. JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Mgr. Adam Hájek. Rigorózní práce. JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Mgr. Adam Hájek Rigorózní práce JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941 vedoucí práce: Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Praha 2009 2

Více

Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav

Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta Historický ústav Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905-1973 (Magisterská diplomová práce) Jaroslav Nečas Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. Brno

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 16 historie Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Autor: Jakub Hodboď Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, Partyzánská 530, 460 11 Liberec, 4. ročník Konzultant

Více

Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy

Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy STUDIE Dita Jelínková securitas imperii Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy Úvodem Předkládaná studie se zabývá osudem hraběte Huga Salm-Reifferscheidta,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

Filosofická fakulta UK v letech

Filosofická fakulta UK v letech Filosofická fakulta UK v Praze Historický proseminář 2003/2004 Jakub Jareš Filosofická fakulta UK v letech 1968 1971 Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce Praha

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku

Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku Bc. Pavel Černý Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam 4/2005 ZDARMA Datum vydání: 30. dubna 2005 Bludovan JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na svém zasedání 25. dubna 2005 následující usnesení:

Více

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 3/2010 Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století Roman John Vězeňská škola ve 20. létech 20. století (foto: Věznice Valdice) OTEVŘÍT

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ POKLAD

ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ POKLAD STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2013/2014 ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ POKLAD Vít Funk Židlochovice 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 16 Historie Československý národní poklad Czechoslovak National

Více