VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008 ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská Litoměřice tel , fax: zřízen Zákonem 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 1

2 Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Litoměřicích za rok 2008 Předkládá PhDr. Marek Poloncarz Ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích Litoměřice 27. února

3 I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 1. Personální obsazení archivu Organizační jednotka Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity ředitel archivu PhDr. Marek Poloncarz člen redakční rady Terezínských listů, člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Památníku Terezín, člen komise pro SZZ katedry katedry filozofie a politologie FF UJEP Ústí n.l. zástupce ředitele - Mgr.Vítězslav Lisec archivní inspektor vedoucí oddělení zástupce ředitelevedoucí ekonomicko správního oddělení Bc. Miloš Moravec kontolor (do 14.9.) Mgr. Dana Mitková kontolor (od 15.9.) Ing. Renata Minářová personalista Václava Dolejšová Útvar ředitele asistent Veronika Kasíková Útvar ředitele dopravní referent Stanislav Žákovský Útvar ředitele technický pracovník Pavel Pech ESO 1 investiční refernet Ing. Petr Grim ESO účetní Hana Hlaváčková ESO referent majetkové Iva Holobírková správy ESO mzdová účetní Helena Nedbalová ESO účetní Marie Kuželková ESO hospodářka Eva Benková 1 Ekonomicko-správní oddělení 3

4 Organizační jednotka OSFAS 2 Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity vedoucí oddělení (od mateřská dovolená) OSFAS archivář (od vedoucí oddělení) Mgr. Hana Legnerová Mgr. Markéta Vladyková zpřístupňování archiválií, výstavní činnost zpřístupňování archiválií, databáze obcí severních a severozápadních Čech, výstavní činnost členka redakční rady sborníku Porta Bohemica (dále PB) člen redakční rady PB OSFAS archivář Mgr. Daniela Brokešová zpřístupňování archiválií člen redakční rady PB, člen ediční rady SOA OSFAS archivář Bc. Alena Kernalová zpřístupňování archiválií OSFAS archivář Martina Laubová zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie OSFAS/ OMVAKEOV 3 archivář, od 1.3. informatik Bc. Filip Šucha zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie, péče o informační soustavu a speciální programové vybavení archivu OSFAS archivář PhDr. Eduard Mikušek vedoucí objektu pracoviště Žitenice, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, využívání archiválií OSFAS archivář Mgr. Petr Kopička zpřístupňování archiválií, využívání archiválií OSFAS archivář Libuše Schejbalová zpřístupňování archiválií, administrativa, knihovna OSFAS archivář PhDr. Eliška Králová zpřístupňování a využívání archiválií, knihovna pracoviště OSFAS archivář Bc. Lada Kosmálová zpřístupňování a využívání archiválií, evidence NAD OMVAKEOV archivář Lenka Čabinová archivní inspektor člen ediční rady SOA, člen výboru ČAS, výuka na FF UJEP v Ústí n.l. výkonný redaktor PB, předseda ediční rady SOA 2 Oddělení správy fondů a sbírek 3 Oddělení metodiky, výběru archiválií, kontroly, evidence ochrany a využívání NAD 4

5 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka OMVAKEOV restaurátor Zdena Jonášová OMVAKEOV restaurátor Soňa Kaupová OMVAKEOV archivář Bc.Tomáš Krýda archivní inspektor OMVAKEOV archivář Bc.Martina Laňarová archivní inspektor OMVAKEOV archivář Jitka Solská operátor PEvA OMVAKEOV knihovník Hana Struhová operátor Clavius OMVAKEOV archivář Jana Vanišová vedení badatelny OMVAKEOV archivář Anna Vařečková obsluha badatelny pobočka Děčín vedoucí Mgr. Otto Chmelík zpřístupňování a využívání archválií Člen redakční rady PB pobočka Děčín archivářka PhDr. Helena Smíšková zpřístupňování a využívání archválií výuka na FF UJEP Ústí n.l. pobočka Děčín archivář Mgr. Václav Zeman zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín archivářka Mgr. Hana Slavíčková zpřístupňování a využívání archválií Členka redakční rady PB pobočka Děčín archivářka Pavla Jaklová zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín asistent Michael Kozák SOkA Česká Lípa ředitelka PhDr. Jana Blažková zpřístupňování archiválií, archivní inspektor SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Petr Gajdošík archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Česká Lípa archivář Miloslav Sovadina zpřístupňování fondů, archivní inspektor, bibliografie SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Michal Rádl archivní inspektor, zpřístupňování archiválií SOkA Česká Lípa archivář Viola Bendová archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Členka výboru ČAS, jednatelka Vlastivědného spolku Českolipska, členka redakční rady sborníku Bezděz, členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa Člen Vlastivědného spolku Českolipska, předseda redakční rady sborníku Bezděz, člen ediční rady SOA Člen redakční rady sborníku Bezděz, člen výboru Vlastivědného spolku Českolipska, člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa, člen letopisecké komise MěÚ Česká Lípa, Člen Vlastivědného spolku Českolipska Členka Vlastivědného spolku Českolipska 5

6 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Česká Lípa archivářka Jaroslava Jarolímková badatelská agenda, vedení knihovny, Členka Vlastivědného spolku Českolipska metodická pomoc SOkA Česká Lípa asistentka Martina Jakešová vedení ekonomické agendy SOkA Česká Lípa technický pracovník Milan Konopásek správa a údržba majetku SOkA Děčín ředitel Jan Němec archivní inspektor výuka na FF UJEP Ústí n. L, redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Petr Joza archivní inspektor, zástupce ředitele redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Radim Šolc zpřístupňování archiválií SOkA Děčín archivář Jindřiška Palivcová evidence NAD, obsluha badatelny SOkA Děčín archivář Katežina Házová hospodářka SOkA Děčín archivář Petr Karlíček zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov ředitel Mgr. et PaedDr. Petr Rak zpřístupňování archiválií, archivní výuka na FF UJEP Ústí n.l. inspektor SOkA Chomutov archivářka Mgr. Michaela Balášová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, zástupkyně ředitele zpřístupňování archiválií, badatelna a vedení knihovny SOkA Chomutov archivářka Mgr. Kateřina Lacinová (provd.kopicová) SOkA Chomutov archivářka Lada Soukupová archivní inspektor, evidence NAD, zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov archivářka Lenka Sikorová evidence NAD, vedení spisů o fondech, hospodářská a účetní agenda archivu SOkA Chomutov Technický pracovník Milan Vorlík správa a údržba majetku, digitalizace archiválií SOkA Jablonec ředitel archivu Mgr. Jan Kašpar Statutární zástupce archivu, vykonává veškeré druhy odborné archivní činnosti SOkA Jablonec archivář Mgr. Pavel Pilz archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Jablonec archivář Alena Pečová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, dohled nad badatelnou SOkA Jablonec archivář Jana Mališová knihovna, využívání archiválií, vedení ekonomické agendy SOkA Jablonec archivář Šárka Kubátová správa sbírek, zpřístupňování fondů Člen redakční rady sborníku Fontes Nissae Prameny Nisy Člen výboru České archivní společnosti a předseda regionální Ještědské pobočky ČAS 6

7 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Jablonec archivář Karolína Javůrková evidence NAD, využívání archiválií, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec ředitel Mgr. Hana Chocholoušková předarchivní péče Členak redakční rady Fontes Nissae, nákupní komise Severočeského muzea, jednatelka Ještědské pobočky ČAS SOkA Liberec archivářka Helena Lacinová zpřístupňování archiválií, zástupkyně ředitelky SOkA Liberec archivář Robert Filip předarchivní péče, zpřístupňování člen ediční rady SOA archiválií SOkA Liberec archivář Marie Burešová knihovna, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec archivář Jiří Bock vedoucí badatelny, sbírka map a plánů člen pracovní skupiny pro překlad trutnovské kroniky SOkA Liberec archivář Petr Kolín předarchivní péče, evidence NAD, digitalizace, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec hospodářka Jitka Grögerová vedení ekonomické agendy SOkA Liberec technický pracovník Jaroslav Boček správa budov, auta, opravy a údržba SOkA Liberec restaurátor Jana Chocholoušková restaurování archiválií, dozor nad fyzickým stavem archiválií SOkA Liberec restaurátor Lenka Růžičková -Eisnerová restaurování archivního materiálu SOkA Litoměřice archivář Mgr. Eliška Helclová předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice archivář PhDr. Ilona Kotyzová zastupkyně ředitele, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, rešerše SOkA Litoměřice ředitel PaedDr. Jaroslav Moravec organizace práce SOkA, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice technický pracovník Jaroslav Najman správa a údržba majetku SOkA Litoměřice archivářka Lenka Najmanová zpřístupňování archiválií, hospodářská agenda SOkA Litoměřice archivářka Mgr. Jana Shejbalová obsluha badatelny, vedení knihovny SOkA Louny ředitel PhDr. Bohumír Roedl předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Člen redakční rady SAP, člen ediční rady SOA, president sbírkotvorné komise Muzea Louny 7

8 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Louny archivář Mgr. Jan Mareš, PhD. předarchivní péče, zpřístupňování Člen redakční rady PB archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Mgr. Jana Kuprová zpřístupňování archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Zdeňka Patrovská zpřístupňování archiválií, hospodářské věci, knihovna SOkA Louny technický pracovník Ladislav Bába digitalizace, očista a katalogizace archiválií, údržba SOkA Most ředitel archivu Mgr. Ivan Víšek řízení archivu, ekonomické záležitosti, publikační činnost zpřístupňování archiválií SOkA Most archivář Mgr. Martin Myšička evidence NAD, archivní inspektor, publikační činnost zpřístupňování archiválií, obsluha badatelny, zástupce ředitele SOkA Most archivář PhDr. Jana Sýkorová archivní inspektor, zpřístupňování publikační činnost archiválií, soupisy a rešerše, obsluha badatelny a badatelská agenda SOkA Most archivář Mgr. Anna Lipenská vedení knihovny a badatelny SOkA Most archivář (do 30.6.) Helena Drahorádová vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most archivář (od 1.7.) Andrea Červená vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most asistent Veronika Jermanová vedení ekonomické agendy SOkA Semily ředitel PhDr. Ivo Navrátil zpřístupňování archiválií, badatelská agenda, archivní inspektor člen redakční rady Archivního časopisu a Hlasů a ohlasů Turnovska, nákupní komise Muzea Českého ráje v Turnově, kulturní komise MÚ Semily, letopisecké komise v Semilech, místopředseda Pekařovy společnosti Českého ráje, místopředseda Ještědské pobočky ČAS, člen ČIS při Národním archivu, vedoucí střediska Junáka v Semilech 8

9 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Semily archivář Mgr. Pavel Jakubec archiovní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele tajemník redakční rady archivního sborníku, člen výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, člen výboru a pokladník Ještědské pobočky ČAS SOkA Semily vedoucí badatelny Mgr. Marie Navrátilová evidence NAD, badatelská agenda, archivní knihovna členka Pekařovy společnosti Českého ráje, Ještědské pobočky ČAS, Klubu českých turistů a České mykologické společnosti SOkA Semily archivář Mgr. David Marek zpřístupňování archiválií, státní kontrola, člen Ještědské pobočky ČAS skartační řízení SOkA Semily archivářka Michaela Menšíková zpřístupňování archiválií členka Ještědské pobočky ČAS, členka výboru SOkA Semily archivářka Libuše Hlůžová hospodářské zajištění archivu, badatelská služba, zpřístupňování archiválií SOkA Semily technický pracovník Milan Jech správa a údržba majetku, manipulační a adjustační práce, kopírování archiválií SOkA Teplice ředitel archivu PhDr. Květoslava předarchivní péče,katalogizace,odborné Kocourková rešerše SOkA Teplice zástupce ředitele PhDr. Karel Vilím předarchivní péče, pořádání, inventarizace archivních fondů, odborné rešerše, zástupce ředitele SOkA Teplice archivář Vladimíra Tučková pořádání a inventarizace archivních fondů,katalogizace a vedení knihovny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Poštová evidence NAD, pořádání archivních fondů, rešerše SOkA Teplice archivář Růžena Jungbauerová vedení a obsluha badatelny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Brožová pořádání a inventarizace archivních fondů SOkA Teplice technický pracovník Jan Lienert správa a údržba majetku Hasičského sboru Benešov u S. hospodářská zpravodajka střediska Junáka v Semilech člen výboru SRP dětského pěveckého sboru Jizerka Sbírkotvorná komise Regionálního muzea v Teplicích,redakční rada časopisu Krušnohoří Letopisecká komise MÚ Krupka,Vědecká rada Regionálního muzea v Teplicích 9

10 2. Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení: Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor) Ekonomika, administrativa (ekonom, účetní, hospodářka, sekretářka, písařka, podatelna apod.) Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) Informatika Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie Reprografie Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů Zahraniční styky 0 0 Celkem Schéma řízení archivu Komentář: Stávající systemizace nezohledňuje podrobnější členění archivářů podle specializace v položkách 7, 9, 10 a 11. Archiv měl 62 systemizovaných míst archivářů, kteří pracovní činnosti v těchto bodech vykonávají převážně jako kumulované, zejména v jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách (okresní archivy). Ředitel A rchivu Zástup ce ředitele Archivu pro věci ekono micko správní a vedoucí oddělení Zástupce ředitele Archivu a vedo ucí o ddělení Útvar ředitele Au ditor Per so nalista Oddělení ekonomickospr ávní Oddělení správy fondů a sbírek Od dělení - pob očka Děčín Oddělení metodiky, výběru archiválií, ko ntroly, evidence, ochrany a využívání NA D SOkA Česká L ípa SOkA Litoměřice SOkA Děčín SOkA Loun y SOkA Liberec SO ka Mo st SOkA Ch omutov SOkA Semily SO ka Jablo nec n.n. SOkA Teplice 10

11 II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 1. Přehled o množství a zpracovanosti archiválií za rok 2008 (zdroj PEvA) 11

12 12

13 Komentář: Od roku 2007 jsou všechny pomůcky zpracovávány elektronicky v programu ProArchiv a zároveň zveřejňovány na internetových stránkách archivu v oddílu Archivní VadeMeCum V roce 2008 bylo v tomto oddílu poprvé rovněž zveřejněno asi 200 pomůcek zpracovaných dříve v jiných programech, převedených do formátu pdf. 13

14 2. Přehled metráže archiválií a počtu fondů za rok 2008(zdroj PEvA) 14

15 15

16 16

17 III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ (zdroj PEvA) 1. Pohyb archiválií za rok

18 18

19 Komentář: Delimitace: V roce 2007 byl ukončen proces delimitace duplikátů matrik do jiných oblastních archivů. Proběhla rovněž delimitace archivních souborů bezpečnostních složek. V souladu s pokynem bylo vyčleněno 65 fondů s celkovou metráží téměř 37 bm, které byly předány do Archivu bezpečnostních složek v Praze. Nákup archiválií: Archiv v roce 2008 zakoupil následující archiválie: - písemnosti z let (1624) , 2,5 bcm, týkající se válečných nákladů a dalších hospodářských záležitosti (zařazeno do fondu Velkostatek Šluknov), - pergamenovou listinu vydanou Karlem VI. v záležitosti dědictví po Janu Františku Josefu Thunovi, Vídeň (zařazeno do fondu RA Thun-Hohenstein, Klášterec), - kroniku obce Dolní Křečany. 19

20 2. Počet protokolů o výběru archiválií OMVAKEOV Pobočka Děčín SOkA Česká Lípa SOkA Děčín Pracoviště SOkA Chomutov se sídlem v Kadani SOkA Jablonec n.n. SOkA Liberec SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích SOkA Louny SOkA Most SOkA Semily SOkA Teplice Celkem Státní oblastní archiv v Litoměřicích Výběr archiválií ve skartačním řízení (počet protokolů) u původců podle 3 odst. 1 3 odst. 2 Výběr archiválií mimo skartační řízení (počet protokolů) Počet správních řízení podle 10 odst Počet zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 písm. f) Počet protokolů podle 52 Počet protokolů podle 79 Název archivu písm. i) odst. 2 písm. f) Archiv města Ústí nad Labem

21 4. Zpracování archiválií a) Pořádání - souhrn Pracoviště Uspořádáno bm za rok Inventarizováno bm za rok Zkatalogizováno evidenčních jednotek Počet katalogizačních záznamů Zrejstříkován o evidenčních jednotek Průběžně Definitivně Oddělení správy fondů a sbírek 125,94 76,91 49, pobočka Děčín 43, , SOkA Česká Lípa 59,14 35,39 23, SOkA Děčín 89,53 0,50 89, SOkA Chomutov 14, , SOkA Jablonec n.n. 56, , SOkA Liberec 82,32 0,62 23, SOkA Litoměřice 118, SOkA Louny 43, , SOkA Most 2,80 0 2, SOkA Semily 168,11 82,05 16, SOkA Teplice 58, , Celkem SOA 861,97 230,47 309,

22 - podle organizačních jednotek Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek OSFAS Sbírka matrik Severočeského kraje (dodatky) 41, , OSFAS Zemský svaz cizineckého ruchu Liberec (dodatek) 0,01 0 0, OSFAS Sbírka pozůstalostí nacistických osob (dodatek) 0,03 0 0, Sbírka duplikátů matrik Libereckého a Ústeckého kraje 11,71 11, OSFAS OSFAS Úřad vládního prezidenta Litoměřice OSFAS Kapitula Litoměřice - listiny OSFAS Biskupská konzistoř Litoměřice 4,50 4, OSFAS Biskupské sbírky (Valdštejnova sbírka) Litoměřice 7,50 7, OSFAS OSFAS Ústřední kancelář herbersteinských velkostatků Libochovice 2,50 2, Hlavní pokladna a účetní revize Herbersteinů Libochovice 0,20 0, Sekretariát a domácí pokladna Herbersteinů Libochovice 0,10 0, OSFAS OSFAS Velkostatek Libochovice - Budyně 1,80 1, OSFAS Velkostatek Nepomyšl 3,60 3, OSFAS Rodinný archiv Lobkoviců Dolní Beřkovice 4 14,50 14, OSFAS Velkostatek Červený Hrádek 25,50 25, OSFAS Domov textiláků Pojizerské bavlnářské závody, n.p., Semily 0,12 0 0, OSFAS Erwa, papírnické závody Emil C.Reinisch, Varnsdorf 0,12 0 0, OSFAS Podpůrný fond zaměstnanců n. p. SEBA, Tanvald 0,36 0 0, Všeobecně prospěšné stavební a bytové OSFAS společenstvo s ručením omezeným, Tanvald 0,12 0 0, OSFAS Sbírka map a plánů (Mo) 5 0,05 0 0, Uspořádány a inventárně podchyceny starými depozitními protokoly neevidované písemnosti (62 kartonů) a fotografie (2022 fotografií a 46 fotografických alb). 5 Bylo popsáno a uloženo 364 ks map a plánů, dalších 145 duplicitních map bylo vyskartováno, doplňovaly se již stávající kt, proto je přírůstek v bm malý. 22

23 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek Siemens-Schuckertovy závody, a.s. Berlín-technická OSFAS kancelář Teplice 3,96 0 3, OSFAS A. & R. Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Potočná 0,39 0 0, OSFAS Ullmann & Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Desná 0,34 0 0, OSFAS Common Bangles Convention, spol. s r.o., nákup a prodej skleněných kroužků, Jablonec n.n. 0,37 0 0, OSFAS Rudolf Rabik, rafinerie skla, Desná 0,80 0 0, OSFAS Johann Umann, továrna českého krystalového a optického skla, Potočná (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Josef Schmidt, brusírna skla, Příchovice (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Ocelářský průmysl, a.s. Most 6 1,10 0 1, pobočka Děčín Ústřední správa clary-aldringenských statků Teplice pobočka Děčín Ústřední účtárna Clary-Aldringenů Teplice pobočka Děčín Velkostatek Rumburk pobočka Děčín Velkostatek Česká Kamenice pobočka Děčín Velkostatek Šluknov 8 0,40 0 0, SOkA Česká Lípa Jaroslav Panáček, osobní fond 9 2,50 0 2, SOkA Česká Lípa Český statistický úřad, okresní oddělení Česká Lípa 21, , SOkA Česká Lípa Okresní úřad Česká Lípa (kartotéky) 0,8 0, SOkA Česká Lípa Sbírka fotografií Zpracováno místo plánovaného Naturin, a.s. Kořenov o rozsahu 0,70 bm, který byl delimitován do SOA Zámrsk za účelem kompletace fondů 7 V roce 2008 pokračovalo pořádání a inventarizace rozsáhlého fondu o rozsahu cca 500 bm. První část 1118 kusů map a plánu byl inventarizovaná v systému Bach 8 Inventarizace nespořádaných dodatků, 0,4bm spisů a 17 kusů map a plánů 9 Z tohoto množství bylo 0,65 bm uloženo v SOkA Česká Lípa a 1,85 bm v Okresním vlastivědném muzeu a galerii Česká Lípa. Archiv v roce 2008 požádal o delimitaci za účelem scelení fondu, žádost dosud nebyla ze strany muzea vyřízena. Aby se fond jako celek mohl zinventarizovat, poskytlo muzeum archivu dlouhodobou zápůjčku. 23

24 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Česká Lípa MěNV Doksy SOkA Česká Lípa Okresní výbor národní fronty Doksy 2,59 2, SOkA Děčín Osobní fond Alfred Herr 9,32 0 9, SOkA Děčín ONV Rumburk 50, , SOkA Děčín MěNV Šluknov 5,17 0 5, SOkA Děčín Okresní výbor KSČ Děčín 22, , SOkA Děčín Místní národní výbor Malšovice 1,7 0 1, SOkA Děčín Sbírka dobové dokumentace 0,50 0, SOkA Chomutov Archiv města Vilémov 11 14, , SOkA Chomutov Archiv města Údlice SOkA Chomutov MěNV Kadaň SOkA Jablonec Archiv města Tanvald 1,92 0 1, SOkA Jablonec Archiv města Šumburk nad Desnou 1,43 0 1, SOkA Jablonec Okresní soud Tanvald 21, , SOkA Jablonec ONV Jablonec n.n. 15, SOkA Jablonec Archiv města Rychnov u Jablonce n.n. 3,67 0 3, SOkA Jablonec MěNV Rychnov u Jablonce n.n. 6,85 0 3, SOkA Jablonec Svaz československo- sovětského přátelství - okresní organizace Jablonec n.n. 2,82 0 1, Svaz československo - sovětského přátelství - místní SOkA Jablonec organizace Mšeno n.n. 0, Svaz československo - sovětského přátelství - závodní organizace Elitex 0, SOkA Jablonec SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jizerka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bezděčín 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Malá Skála 0,12 0 0, Inventarizace je plánována na léta Za rok 2008 (první rok zpracovávání) je zpracováno 32,0 bm z celkového množství 40,89 bm. 11 Z původního fondu bylo 0,03 bm delimitováno na OSFAS, dalších 2,62 bm se buď přičlenilo k již stávajícím souborům nebo byly vytvořeny soubory nové (celkem 8 fondů a 1 sbírka). 24

25 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Odolenovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jenišovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Frýdštejn 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bratříkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Radčice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Koberovy 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Držkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Železný Brod 0,19 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Besedice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jílové u Držkova 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bzí 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vlastiboř 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Chlístov, Těpeře 0,24 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vrát 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jirkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Skuhrov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Horská Kamenice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Hrubá Horka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zlatá Olešnice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Velké Hamry 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Plavy 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zásada 0,03 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Pěnčín 0,02 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Haratice 0,02 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Dlouhý Most (1989) 1,90 0 1, SOkA Liberec Farní úřad Jindřichovice pod Smrkem ,24 0 1, SOkA Liberec Archiv obce Ostašov (1951) 0,20 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Ostašov (1891) SOkA Liberec Místní národní výbor Karlinky ,12 0 0,

26 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Liberec Místní národní výbor Kunratice ,14 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Vesec (1959) 3,15 0 3, SOkA Liberec Místní národní výbor Pilínkov (1897) (1961) 1,38 0 1, SOkA Liberec Místní národní výbor Vesec ,80 0 5, SOkA Liberec Archiv obce Hluboká ,12 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Hluboká (1956) 0,07 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Javorník (1946) 0,02 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Javorník (1951) 0,12 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov v Hájích ,20 0 1, Místní národní výbor Oldřichov v Hájích (1982) 5,50 0 5, SOkA Liberec SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov na Hranicích (1946) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Paceřice (1949) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Lažany (1949) 0,30 0, Místní národní výbor Oldřichov na Hranicích , SOkA Liberec SOkA Liberec Místní národní výbor Lažany (1980) 0,20 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Poustka , SOkA Liberec Místní národní výbor Višňová , SOkA Liberec Místní národní výbor Předlánce (1966) 0, SOkA Liberec Archiv obce Víska ,12 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Sychrov , SOkA Liberec Archiv obce Radimovice , SOkA Liberec Místní národní výbor Radimovice , SOkA Liberec ONV Liberec II , SOkA Liberec Sbírka obrazů, fotografií a fotonegativů SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, kontrolní odbor SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor sociálních věcí 1, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor výstavby SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor školství 2, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor kultury 2,

27 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor vnitřních věcí 0, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor VLHZ 97, SOkA Litoměřice AM Litoměřice, spisy publica SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Louny 0,84 0 0, SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Podbořany 0,52 0 0, SOkA Louny Farní úřad církve evangelické Žatec 0,61 0 0, SOkA Louny Farní úřad Měcholupy 0,36 0 0, SOkA Louny Farní úřad Žabokliky 0,13 0 0, SOkA Louny Kruh přátel hudby Louny 0,38 0 0, SOkA Louny Linhart Kamil 1,32 0 1, Náboženská obec Církve československé husitské SOkA Louny Cítoliby 0,25 0 0, Náboženská obec Církve československé husitské Louny 0,60 0 0, SOkA Louny SOkA Louny Národní garda Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Libočany 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lipno 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lišany 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Velká Černoc 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Blšany 0,25 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Lipno 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Sádek 0,38 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Veletice 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola Telce 0,03 0 0, SOkA Louny Obchodní škola (německá) Žatec 1,21 0 1, SOkA Louny Okrašlovací spolek Krásný Dvůr 0,14 0 0, SOkA Louny Okresní soud Podbořany 33, , SOkA Louny Sbírka školních kronik Žatecka a Podbořanska 0,84 0 0, SOkA Louny Sdružení zedníků Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Socialistická akademie - okresní výbor Louny 0,24 0 0, SOkA Louny Speci - hospodská společnost Žatec 0,24 0 0,

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1, 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006 1 Obsah Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006...3 Předarchivní péče a zpracování archiválií...4 Evidence a ochrana archiválií...5 Využívání archiválií...6 Řízení archivu, hospodářsko-správní agenda...7

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

OBSAH. Titulní stránka ročenky

OBSAH. Titulní stránka ročenky OBSAH Článek Titulní stránka ročenky Obsah Činnost Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2005 Činnost státních okresních archivů v roce 2005 Personální stav SOA Plzeň v roce 2005 Nová budova v Nepomuku

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAROK 2008 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005 Výroční zpráva Moravského zemského archivu v Brně za rok 2005 adresa: Žerotínovo nám. 3/5 tel. 420545534301 e-mail: podatelna@mza.cz Předkládá: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka I. Personální podmínky MZA

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 25. 2. 2014 OBSAH

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK. Praha, 29. ledna 2015

Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK. Praha, 29. ledna 2015 Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK 2015 Praha, 29. ledna 2015 Plán práce Státního oblastního archivu v Praze byl sestaven v souladu s povinnostmi danými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků Úvod V lidském životě padesát let znamená, řečeno slovy mého ředitelského předchůdce, dobu, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá slušného stáří. Instituce docilující obdobné časové mety jsou považovány

Více

*MABSX00204J5* Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2013. Č.j. ABS 1268/2014 R

*MABSX00204J5* Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2013. Č.j. ABS 1268/2014 R *MABSX00204J5* Č.j. ABS 1268/2014 R Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2013 Zpracovatelé: Mgr. Petr Zeman, 1. zástupce ředitelky Archivu Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu (na

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Zpráva o činnosti. za rok

Zpráva o činnosti. za rok ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2011 Zpracoval: PhDr. Jakub Doležal, pověřený zastupováním vedoucího Archivu KPR 30. 1. 2012 Úvod:

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

I. Personální podmínky archivu

I. Personální podmínky archivu I. Personální podmínky archivu Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Fyzický stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor)

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více