VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008 ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská Litoměřice tel , fax: zřízen Zákonem 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 1

2 Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Litoměřicích za rok 2008 Předkládá PhDr. Marek Poloncarz Ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích Litoměřice 27. února

3 I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 1. Personální obsazení archivu Organizační jednotka Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity ředitel archivu PhDr. Marek Poloncarz člen redakční rady Terezínských listů, člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Památníku Terezín, člen komise pro SZZ katedry katedry filozofie a politologie FF UJEP Ústí n.l. zástupce ředitele - Mgr.Vítězslav Lisec archivní inspektor vedoucí oddělení zástupce ředitelevedoucí ekonomicko správního oddělení Bc. Miloš Moravec kontolor (do 14.9.) Mgr. Dana Mitková kontolor (od 15.9.) Ing. Renata Minářová personalista Václava Dolejšová Útvar ředitele asistent Veronika Kasíková Útvar ředitele dopravní referent Stanislav Žákovský Útvar ředitele technický pracovník Pavel Pech ESO 1 investiční refernet Ing. Petr Grim ESO účetní Hana Hlaváčková ESO referent majetkové Iva Holobírková správy ESO mzdová účetní Helena Nedbalová ESO účetní Marie Kuželková ESO hospodářka Eva Benková 1 Ekonomicko-správní oddělení 3

4 Organizační jednotka OSFAS 2 Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity vedoucí oddělení (od mateřská dovolená) OSFAS archivář (od vedoucí oddělení) Mgr. Hana Legnerová Mgr. Markéta Vladyková zpřístupňování archiválií, výstavní činnost zpřístupňování archiválií, databáze obcí severních a severozápadních Čech, výstavní činnost členka redakční rady sborníku Porta Bohemica (dále PB) člen redakční rady PB OSFAS archivář Mgr. Daniela Brokešová zpřístupňování archiválií člen redakční rady PB, člen ediční rady SOA OSFAS archivář Bc. Alena Kernalová zpřístupňování archiválií OSFAS archivář Martina Laubová zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie OSFAS/ OMVAKEOV 3 archivář, od 1.3. informatik Bc. Filip Šucha zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie, péče o informační soustavu a speciální programové vybavení archivu OSFAS archivář PhDr. Eduard Mikušek vedoucí objektu pracoviště Žitenice, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, využívání archiválií OSFAS archivář Mgr. Petr Kopička zpřístupňování archiválií, využívání archiválií OSFAS archivář Libuše Schejbalová zpřístupňování archiválií, administrativa, knihovna OSFAS archivář PhDr. Eliška Králová zpřístupňování a využívání archiválií, knihovna pracoviště OSFAS archivář Bc. Lada Kosmálová zpřístupňování a využívání archiválií, evidence NAD OMVAKEOV archivář Lenka Čabinová archivní inspektor člen ediční rady SOA, člen výboru ČAS, výuka na FF UJEP v Ústí n.l. výkonný redaktor PB, předseda ediční rady SOA 2 Oddělení správy fondů a sbírek 3 Oddělení metodiky, výběru archiválií, kontroly, evidence ochrany a využívání NAD 4

5 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka OMVAKEOV restaurátor Zdena Jonášová OMVAKEOV restaurátor Soňa Kaupová OMVAKEOV archivář Bc.Tomáš Krýda archivní inspektor OMVAKEOV archivář Bc.Martina Laňarová archivní inspektor OMVAKEOV archivář Jitka Solská operátor PEvA OMVAKEOV knihovník Hana Struhová operátor Clavius OMVAKEOV archivář Jana Vanišová vedení badatelny OMVAKEOV archivář Anna Vařečková obsluha badatelny pobočka Děčín vedoucí Mgr. Otto Chmelík zpřístupňování a využívání archválií Člen redakční rady PB pobočka Děčín archivářka PhDr. Helena Smíšková zpřístupňování a využívání archválií výuka na FF UJEP Ústí n.l. pobočka Děčín archivář Mgr. Václav Zeman zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín archivářka Mgr. Hana Slavíčková zpřístupňování a využívání archválií Členka redakční rady PB pobočka Děčín archivářka Pavla Jaklová zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín asistent Michael Kozák SOkA Česká Lípa ředitelka PhDr. Jana Blažková zpřístupňování archiválií, archivní inspektor SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Petr Gajdošík archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Česká Lípa archivář Miloslav Sovadina zpřístupňování fondů, archivní inspektor, bibliografie SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Michal Rádl archivní inspektor, zpřístupňování archiválií SOkA Česká Lípa archivář Viola Bendová archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Členka výboru ČAS, jednatelka Vlastivědného spolku Českolipska, členka redakční rady sborníku Bezděz, členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa Člen Vlastivědného spolku Českolipska, předseda redakční rady sborníku Bezděz, člen ediční rady SOA Člen redakční rady sborníku Bezděz, člen výboru Vlastivědného spolku Českolipska, člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa, člen letopisecké komise MěÚ Česká Lípa, Člen Vlastivědného spolku Českolipska Členka Vlastivědného spolku Českolipska 5

6 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Česká Lípa archivářka Jaroslava Jarolímková badatelská agenda, vedení knihovny, Členka Vlastivědného spolku Českolipska metodická pomoc SOkA Česká Lípa asistentka Martina Jakešová vedení ekonomické agendy SOkA Česká Lípa technický pracovník Milan Konopásek správa a údržba majetku SOkA Děčín ředitel Jan Němec archivní inspektor výuka na FF UJEP Ústí n. L, redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Petr Joza archivní inspektor, zástupce ředitele redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Radim Šolc zpřístupňování archiválií SOkA Děčín archivář Jindřiška Palivcová evidence NAD, obsluha badatelny SOkA Děčín archivář Katežina Házová hospodářka SOkA Děčín archivář Petr Karlíček zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov ředitel Mgr. et PaedDr. Petr Rak zpřístupňování archiválií, archivní výuka na FF UJEP Ústí n.l. inspektor SOkA Chomutov archivářka Mgr. Michaela Balášová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, zástupkyně ředitele zpřístupňování archiválií, badatelna a vedení knihovny SOkA Chomutov archivářka Mgr. Kateřina Lacinová (provd.kopicová) SOkA Chomutov archivářka Lada Soukupová archivní inspektor, evidence NAD, zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov archivářka Lenka Sikorová evidence NAD, vedení spisů o fondech, hospodářská a účetní agenda archivu SOkA Chomutov Technický pracovník Milan Vorlík správa a údržba majetku, digitalizace archiválií SOkA Jablonec ředitel archivu Mgr. Jan Kašpar Statutární zástupce archivu, vykonává veškeré druhy odborné archivní činnosti SOkA Jablonec archivář Mgr. Pavel Pilz archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Jablonec archivář Alena Pečová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, dohled nad badatelnou SOkA Jablonec archivář Jana Mališová knihovna, využívání archiválií, vedení ekonomické agendy SOkA Jablonec archivář Šárka Kubátová správa sbírek, zpřístupňování fondů Člen redakční rady sborníku Fontes Nissae Prameny Nisy Člen výboru České archivní společnosti a předseda regionální Ještědské pobočky ČAS 6

7 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Jablonec archivář Karolína Javůrková evidence NAD, využívání archiválií, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec ředitel Mgr. Hana Chocholoušková předarchivní péče Členak redakční rady Fontes Nissae, nákupní komise Severočeského muzea, jednatelka Ještědské pobočky ČAS SOkA Liberec archivářka Helena Lacinová zpřístupňování archiválií, zástupkyně ředitelky SOkA Liberec archivář Robert Filip předarchivní péče, zpřístupňování člen ediční rady SOA archiválií SOkA Liberec archivář Marie Burešová knihovna, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec archivář Jiří Bock vedoucí badatelny, sbírka map a plánů člen pracovní skupiny pro překlad trutnovské kroniky SOkA Liberec archivář Petr Kolín předarchivní péče, evidence NAD, digitalizace, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec hospodářka Jitka Grögerová vedení ekonomické agendy SOkA Liberec technický pracovník Jaroslav Boček správa budov, auta, opravy a údržba SOkA Liberec restaurátor Jana Chocholoušková restaurování archiválií, dozor nad fyzickým stavem archiválií SOkA Liberec restaurátor Lenka Růžičková -Eisnerová restaurování archivního materiálu SOkA Litoměřice archivář Mgr. Eliška Helclová předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice archivář PhDr. Ilona Kotyzová zastupkyně ředitele, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, rešerše SOkA Litoměřice ředitel PaedDr. Jaroslav Moravec organizace práce SOkA, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice technický pracovník Jaroslav Najman správa a údržba majetku SOkA Litoměřice archivářka Lenka Najmanová zpřístupňování archiválií, hospodářská agenda SOkA Litoměřice archivářka Mgr. Jana Shejbalová obsluha badatelny, vedení knihovny SOkA Louny ředitel PhDr. Bohumír Roedl předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Člen redakční rady SAP, člen ediční rady SOA, president sbírkotvorné komise Muzea Louny 7

8 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Louny archivář Mgr. Jan Mareš, PhD. předarchivní péče, zpřístupňování Člen redakční rady PB archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Mgr. Jana Kuprová zpřístupňování archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Zdeňka Patrovská zpřístupňování archiválií, hospodářské věci, knihovna SOkA Louny technický pracovník Ladislav Bába digitalizace, očista a katalogizace archiválií, údržba SOkA Most ředitel archivu Mgr. Ivan Víšek řízení archivu, ekonomické záležitosti, publikační činnost zpřístupňování archiválií SOkA Most archivář Mgr. Martin Myšička evidence NAD, archivní inspektor, publikační činnost zpřístupňování archiválií, obsluha badatelny, zástupce ředitele SOkA Most archivář PhDr. Jana Sýkorová archivní inspektor, zpřístupňování publikační činnost archiválií, soupisy a rešerše, obsluha badatelny a badatelská agenda SOkA Most archivář Mgr. Anna Lipenská vedení knihovny a badatelny SOkA Most archivář (do 30.6.) Helena Drahorádová vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most archivář (od 1.7.) Andrea Červená vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most asistent Veronika Jermanová vedení ekonomické agendy SOkA Semily ředitel PhDr. Ivo Navrátil zpřístupňování archiválií, badatelská agenda, archivní inspektor člen redakční rady Archivního časopisu a Hlasů a ohlasů Turnovska, nákupní komise Muzea Českého ráje v Turnově, kulturní komise MÚ Semily, letopisecké komise v Semilech, místopředseda Pekařovy společnosti Českého ráje, místopředseda Ještědské pobočky ČAS, člen ČIS při Národním archivu, vedoucí střediska Junáka v Semilech 8

9 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Semily archivář Mgr. Pavel Jakubec archiovní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele tajemník redakční rady archivního sborníku, člen výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, člen výboru a pokladník Ještědské pobočky ČAS SOkA Semily vedoucí badatelny Mgr. Marie Navrátilová evidence NAD, badatelská agenda, archivní knihovna členka Pekařovy společnosti Českého ráje, Ještědské pobočky ČAS, Klubu českých turistů a České mykologické společnosti SOkA Semily archivář Mgr. David Marek zpřístupňování archiválií, státní kontrola, člen Ještědské pobočky ČAS skartační řízení SOkA Semily archivářka Michaela Menšíková zpřístupňování archiválií členka Ještědské pobočky ČAS, členka výboru SOkA Semily archivářka Libuše Hlůžová hospodářské zajištění archivu, badatelská služba, zpřístupňování archiválií SOkA Semily technický pracovník Milan Jech správa a údržba majetku, manipulační a adjustační práce, kopírování archiválií SOkA Teplice ředitel archivu PhDr. Květoslava předarchivní péče,katalogizace,odborné Kocourková rešerše SOkA Teplice zástupce ředitele PhDr. Karel Vilím předarchivní péče, pořádání, inventarizace archivních fondů, odborné rešerše, zástupce ředitele SOkA Teplice archivář Vladimíra Tučková pořádání a inventarizace archivních fondů,katalogizace a vedení knihovny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Poštová evidence NAD, pořádání archivních fondů, rešerše SOkA Teplice archivář Růžena Jungbauerová vedení a obsluha badatelny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Brožová pořádání a inventarizace archivních fondů SOkA Teplice technický pracovník Jan Lienert správa a údržba majetku Hasičského sboru Benešov u S. hospodářská zpravodajka střediska Junáka v Semilech člen výboru SRP dětského pěveckého sboru Jizerka Sbírkotvorná komise Regionálního muzea v Teplicích,redakční rada časopisu Krušnohoří Letopisecká komise MÚ Krupka,Vědecká rada Regionálního muzea v Teplicích 9

10 2. Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení: Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor) Ekonomika, administrativa (ekonom, účetní, hospodářka, sekretářka, písařka, podatelna apod.) Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) Informatika Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie Reprografie Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů Zahraniční styky 0 0 Celkem Schéma řízení archivu Komentář: Stávající systemizace nezohledňuje podrobnější členění archivářů podle specializace v položkách 7, 9, 10 a 11. Archiv měl 62 systemizovaných míst archivářů, kteří pracovní činnosti v těchto bodech vykonávají převážně jako kumulované, zejména v jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách (okresní archivy). Ředitel A rchivu Zástup ce ředitele Archivu pro věci ekono micko správní a vedoucí oddělení Zástupce ředitele Archivu a vedo ucí o ddělení Útvar ředitele Au ditor Per so nalista Oddělení ekonomickospr ávní Oddělení správy fondů a sbírek Od dělení - pob očka Děčín Oddělení metodiky, výběru archiválií, ko ntroly, evidence, ochrany a využívání NA D SOkA Česká L ípa SOkA Litoměřice SOkA Děčín SOkA Loun y SOkA Liberec SO ka Mo st SOkA Ch omutov SOkA Semily SO ka Jablo nec n.n. SOkA Teplice 10

11 II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 1. Přehled o množství a zpracovanosti archiválií za rok 2008 (zdroj PEvA) 11

12 12

13 Komentář: Od roku 2007 jsou všechny pomůcky zpracovávány elektronicky v programu ProArchiv a zároveň zveřejňovány na internetových stránkách archivu v oddílu Archivní VadeMeCum V roce 2008 bylo v tomto oddílu poprvé rovněž zveřejněno asi 200 pomůcek zpracovaných dříve v jiných programech, převedených do formátu pdf. 13

14 2. Přehled metráže archiválií a počtu fondů za rok 2008(zdroj PEvA) 14

15 15

16 16

17 III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ (zdroj PEvA) 1. Pohyb archiválií za rok

18 18

19 Komentář: Delimitace: V roce 2007 byl ukončen proces delimitace duplikátů matrik do jiných oblastních archivů. Proběhla rovněž delimitace archivních souborů bezpečnostních složek. V souladu s pokynem bylo vyčleněno 65 fondů s celkovou metráží téměř 37 bm, které byly předány do Archivu bezpečnostních složek v Praze. Nákup archiválií: Archiv v roce 2008 zakoupil následující archiválie: - písemnosti z let (1624) , 2,5 bcm, týkající se válečných nákladů a dalších hospodářských záležitosti (zařazeno do fondu Velkostatek Šluknov), - pergamenovou listinu vydanou Karlem VI. v záležitosti dědictví po Janu Františku Josefu Thunovi, Vídeň (zařazeno do fondu RA Thun-Hohenstein, Klášterec), - kroniku obce Dolní Křečany. 19

20 2. Počet protokolů o výběru archiválií OMVAKEOV Pobočka Děčín SOkA Česká Lípa SOkA Děčín Pracoviště SOkA Chomutov se sídlem v Kadani SOkA Jablonec n.n. SOkA Liberec SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích SOkA Louny SOkA Most SOkA Semily SOkA Teplice Celkem Státní oblastní archiv v Litoměřicích Výběr archiválií ve skartačním řízení (počet protokolů) u původců podle 3 odst. 1 3 odst. 2 Výběr archiválií mimo skartační řízení (počet protokolů) Počet správních řízení podle 10 odst Počet zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 písm. f) Počet protokolů podle 52 Počet protokolů podle 79 Název archivu písm. i) odst. 2 písm. f) Archiv města Ústí nad Labem

21 4. Zpracování archiválií a) Pořádání - souhrn Pracoviště Uspořádáno bm za rok Inventarizováno bm za rok Zkatalogizováno evidenčních jednotek Počet katalogizačních záznamů Zrejstříkován o evidenčních jednotek Průběžně Definitivně Oddělení správy fondů a sbírek 125,94 76,91 49, pobočka Děčín 43, , SOkA Česká Lípa 59,14 35,39 23, SOkA Děčín 89,53 0,50 89, SOkA Chomutov 14, , SOkA Jablonec n.n. 56, , SOkA Liberec 82,32 0,62 23, SOkA Litoměřice 118, SOkA Louny 43, , SOkA Most 2,80 0 2, SOkA Semily 168,11 82,05 16, SOkA Teplice 58, , Celkem SOA 861,97 230,47 309,

22 - podle organizačních jednotek Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek OSFAS Sbírka matrik Severočeského kraje (dodatky) 41, , OSFAS Zemský svaz cizineckého ruchu Liberec (dodatek) 0,01 0 0, OSFAS Sbírka pozůstalostí nacistických osob (dodatek) 0,03 0 0, Sbírka duplikátů matrik Libereckého a Ústeckého kraje 11,71 11, OSFAS OSFAS Úřad vládního prezidenta Litoměřice OSFAS Kapitula Litoměřice - listiny OSFAS Biskupská konzistoř Litoměřice 4,50 4, OSFAS Biskupské sbírky (Valdštejnova sbírka) Litoměřice 7,50 7, OSFAS OSFAS Ústřední kancelář herbersteinských velkostatků Libochovice 2,50 2, Hlavní pokladna a účetní revize Herbersteinů Libochovice 0,20 0, Sekretariát a domácí pokladna Herbersteinů Libochovice 0,10 0, OSFAS OSFAS Velkostatek Libochovice - Budyně 1,80 1, OSFAS Velkostatek Nepomyšl 3,60 3, OSFAS Rodinný archiv Lobkoviců Dolní Beřkovice 4 14,50 14, OSFAS Velkostatek Červený Hrádek 25,50 25, OSFAS Domov textiláků Pojizerské bavlnářské závody, n.p., Semily 0,12 0 0, OSFAS Erwa, papírnické závody Emil C.Reinisch, Varnsdorf 0,12 0 0, OSFAS Podpůrný fond zaměstnanců n. p. SEBA, Tanvald 0,36 0 0, Všeobecně prospěšné stavební a bytové OSFAS společenstvo s ručením omezeným, Tanvald 0,12 0 0, OSFAS Sbírka map a plánů (Mo) 5 0,05 0 0, Uspořádány a inventárně podchyceny starými depozitními protokoly neevidované písemnosti (62 kartonů) a fotografie (2022 fotografií a 46 fotografických alb). 5 Bylo popsáno a uloženo 364 ks map a plánů, dalších 145 duplicitních map bylo vyskartováno, doplňovaly se již stávající kt, proto je přírůstek v bm malý. 22

23 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek Siemens-Schuckertovy závody, a.s. Berlín-technická OSFAS kancelář Teplice 3,96 0 3, OSFAS A. & R. Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Potočná 0,39 0 0, OSFAS Ullmann & Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Desná 0,34 0 0, OSFAS Common Bangles Convention, spol. s r.o., nákup a prodej skleněných kroužků, Jablonec n.n. 0,37 0 0, OSFAS Rudolf Rabik, rafinerie skla, Desná 0,80 0 0, OSFAS Johann Umann, továrna českého krystalového a optického skla, Potočná (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Josef Schmidt, brusírna skla, Příchovice (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Ocelářský průmysl, a.s. Most 6 1,10 0 1, pobočka Děčín Ústřední správa clary-aldringenských statků Teplice pobočka Děčín Ústřední účtárna Clary-Aldringenů Teplice pobočka Děčín Velkostatek Rumburk pobočka Děčín Velkostatek Česká Kamenice pobočka Děčín Velkostatek Šluknov 8 0,40 0 0, SOkA Česká Lípa Jaroslav Panáček, osobní fond 9 2,50 0 2, SOkA Česká Lípa Český statistický úřad, okresní oddělení Česká Lípa 21, , SOkA Česká Lípa Okresní úřad Česká Lípa (kartotéky) 0,8 0, SOkA Česká Lípa Sbírka fotografií Zpracováno místo plánovaného Naturin, a.s. Kořenov o rozsahu 0,70 bm, který byl delimitován do SOA Zámrsk za účelem kompletace fondů 7 V roce 2008 pokračovalo pořádání a inventarizace rozsáhlého fondu o rozsahu cca 500 bm. První část 1118 kusů map a plánu byl inventarizovaná v systému Bach 8 Inventarizace nespořádaných dodatků, 0,4bm spisů a 17 kusů map a plánů 9 Z tohoto množství bylo 0,65 bm uloženo v SOkA Česká Lípa a 1,85 bm v Okresním vlastivědném muzeu a galerii Česká Lípa. Archiv v roce 2008 požádal o delimitaci za účelem scelení fondu, žádost dosud nebyla ze strany muzea vyřízena. Aby se fond jako celek mohl zinventarizovat, poskytlo muzeum archivu dlouhodobou zápůjčku. 23

24 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Česká Lípa MěNV Doksy SOkA Česká Lípa Okresní výbor národní fronty Doksy 2,59 2, SOkA Děčín Osobní fond Alfred Herr 9,32 0 9, SOkA Děčín ONV Rumburk 50, , SOkA Děčín MěNV Šluknov 5,17 0 5, SOkA Děčín Okresní výbor KSČ Děčín 22, , SOkA Děčín Místní národní výbor Malšovice 1,7 0 1, SOkA Děčín Sbírka dobové dokumentace 0,50 0, SOkA Chomutov Archiv města Vilémov 11 14, , SOkA Chomutov Archiv města Údlice SOkA Chomutov MěNV Kadaň SOkA Jablonec Archiv města Tanvald 1,92 0 1, SOkA Jablonec Archiv města Šumburk nad Desnou 1,43 0 1, SOkA Jablonec Okresní soud Tanvald 21, , SOkA Jablonec ONV Jablonec n.n. 15, SOkA Jablonec Archiv města Rychnov u Jablonce n.n. 3,67 0 3, SOkA Jablonec MěNV Rychnov u Jablonce n.n. 6,85 0 3, SOkA Jablonec Svaz československo- sovětského přátelství - okresní organizace Jablonec n.n. 2,82 0 1, Svaz československo - sovětského přátelství - místní SOkA Jablonec organizace Mšeno n.n. 0, Svaz československo - sovětského přátelství - závodní organizace Elitex 0, SOkA Jablonec SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jizerka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bezděčín 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Malá Skála 0,12 0 0, Inventarizace je plánována na léta Za rok 2008 (první rok zpracovávání) je zpracováno 32,0 bm z celkového množství 40,89 bm. 11 Z původního fondu bylo 0,03 bm delimitováno na OSFAS, dalších 2,62 bm se buď přičlenilo k již stávajícím souborům nebo byly vytvořeny soubory nové (celkem 8 fondů a 1 sbírka). 24

25 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Odolenovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jenišovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Frýdštejn 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bratříkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Radčice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Koberovy 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Držkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Železný Brod 0,19 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Besedice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jílové u Držkova 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bzí 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vlastiboř 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Chlístov, Těpeře 0,24 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vrát 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jirkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Skuhrov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Horská Kamenice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Hrubá Horka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zlatá Olešnice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Velké Hamry 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Plavy 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zásada 0,03 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Pěnčín 0,02 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Haratice 0,02 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Dlouhý Most (1989) 1,90 0 1, SOkA Liberec Farní úřad Jindřichovice pod Smrkem ,24 0 1, SOkA Liberec Archiv obce Ostašov (1951) 0,20 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Ostašov (1891) SOkA Liberec Místní národní výbor Karlinky ,12 0 0,

26 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Liberec Místní národní výbor Kunratice ,14 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Vesec (1959) 3,15 0 3, SOkA Liberec Místní národní výbor Pilínkov (1897) (1961) 1,38 0 1, SOkA Liberec Místní národní výbor Vesec ,80 0 5, SOkA Liberec Archiv obce Hluboká ,12 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Hluboká (1956) 0,07 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Javorník (1946) 0,02 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Javorník (1951) 0,12 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov v Hájích ,20 0 1, Místní národní výbor Oldřichov v Hájích (1982) 5,50 0 5, SOkA Liberec SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov na Hranicích (1946) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Paceřice (1949) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Lažany (1949) 0,30 0, Místní národní výbor Oldřichov na Hranicích , SOkA Liberec SOkA Liberec Místní národní výbor Lažany (1980) 0,20 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Poustka , SOkA Liberec Místní národní výbor Višňová , SOkA Liberec Místní národní výbor Předlánce (1966) 0, SOkA Liberec Archiv obce Víska ,12 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Sychrov , SOkA Liberec Archiv obce Radimovice , SOkA Liberec Místní národní výbor Radimovice , SOkA Liberec ONV Liberec II , SOkA Liberec Sbírka obrazů, fotografií a fotonegativů SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, kontrolní odbor SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor sociálních věcí 1, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor výstavby SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor školství 2, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor kultury 2,

27 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor vnitřních věcí 0, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor VLHZ 97, SOkA Litoměřice AM Litoměřice, spisy publica SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Louny 0,84 0 0, SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Podbořany 0,52 0 0, SOkA Louny Farní úřad církve evangelické Žatec 0,61 0 0, SOkA Louny Farní úřad Měcholupy 0,36 0 0, SOkA Louny Farní úřad Žabokliky 0,13 0 0, SOkA Louny Kruh přátel hudby Louny 0,38 0 0, SOkA Louny Linhart Kamil 1,32 0 1, Náboženská obec Církve československé husitské SOkA Louny Cítoliby 0,25 0 0, Náboženská obec Církve československé husitské Louny 0,60 0 0, SOkA Louny SOkA Louny Národní garda Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Libočany 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lipno 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lišany 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Velká Černoc 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Blšany 0,25 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Lipno 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Sádek 0,38 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Veletice 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola Telce 0,03 0 0, SOkA Louny Obchodní škola (německá) Žatec 1,21 0 1, SOkA Louny Okrašlovací spolek Krásný Dvůr 0,14 0 0, SOkA Louny Okresní soud Podbořany 33, , SOkA Louny Sbírka školních kronik Žatecka a Podbořanska 0,84 0 0, SOkA Louny Sdružení zedníků Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Socialistická akademie - okresní výbor Louny 0,24 0 0, SOkA Louny Speci - hospodská společnost Žatec 0,24 0 0,

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2011 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 4. ledna 2012 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1, 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009 ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 6. prosince 05 Č. j.: ČÚZK-77/05- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 3, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 2. ledna 2013 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 37 803 2600, 37 803 2601, 37 803 2603 až 2611, fax: 37 803 2602 e-mail: archiv@mmp.plzen-city.cz Zřizovatel

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2013 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

USNESENÍ č

USNESENÍ č MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 24.05.11 ze dne 27.07.2011 Revokace a schválení doplnění částí usnesení Rady městské části Praha 12 č. 22.01.11 ze dne 20.07.2011 - Změna organizačního

Více

F 17_Provozní řád CZP LK o.s.

F 17_Provozní řád CZP LK o.s. Kategorie F Směrnice Interní číslo dokumentu: F 17 Provozní řád CZP LK o.s. Platnost od: 1. 4. 2009 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Sídlo organizace: Zahradní 415/10,

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a Žadatel IČ Název projektu Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková 70694982 Sportovní vybavení na ZŠ Pelechovská Výše přidělené

Více

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy)

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy) Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy č.j.: KULK: OD 21622/2011/280.8/Sa Petr Pavlát 21622/2011 AUTODROM Česká Lípa vaše žádost ze dne 3.3.2011 Sosnová 200 V Liberci dne: 23.3.2011 470 01 Česká

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 1 Severočeská divize 2010/2011 1. kolo 11.09.10 so 09:00 TJ VTŽ Chomutov B - TJ Doksy 11.09.10 so 09:00 TJ KK Louny - TJ Jiskra Nový Bor

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014

Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014 Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014 Městský archiv jako odborná a vědeckopublikační instituce byl založen 1851 Prvním archivářem se stal Karel Jaromír Erben (1811-1870)

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK Příloha č. 5 Přehled výběrových řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění vyhlášených Krajským úřadem Libereckého kraje v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 v oboru všeobecná sestra domácí zdravotní

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA 1 26.8.2009 MUDr. Lenka Švancarová Místo provozování Doporučující 3 Doporučeno Aloisina výšina 630/104 1.Na Výšinách 451/2, 460 05 Liberec 5 Nedoporučující 0 460 15 Liberec 15 Zdržel se hlasování 0 2 26.8.2009

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice (1947)

Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice (1947) Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice 1861-1942(1947) EL NAD č.: 624 42 I. Vývoj původce archivního fondu Živnostenské společenstvo č. VII se sídlem v Sušici vzniklo na základě předpisu živnostenského

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více