VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2008 ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská Litoměřice tel , fax: zřízen Zákonem 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 1

2 Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Litoměřicích za rok 2008 Předkládá PhDr. Marek Poloncarz Ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích Litoměřice 27. února

3 I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 1. Personální obsazení archivu Organizační jednotka Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity ředitel archivu PhDr. Marek Poloncarz člen redakční rady Terezínských listů, člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Památníku Terezín, člen komise pro SZZ katedry katedry filozofie a politologie FF UJEP Ústí n.l. zástupce ředitele - Mgr.Vítězslav Lisec archivní inspektor vedoucí oddělení zástupce ředitelevedoucí ekonomicko správního oddělení Bc. Miloš Moravec kontolor (do 14.9.) Mgr. Dana Mitková kontolor (od 15.9.) Ing. Renata Minářová personalista Václava Dolejšová Útvar ředitele asistent Veronika Kasíková Útvar ředitele dopravní referent Stanislav Žákovský Útvar ředitele technický pracovník Pavel Pech ESO 1 investiční refernet Ing. Petr Grim ESO účetní Hana Hlaváčková ESO referent majetkové Iva Holobírková správy ESO mzdová účetní Helena Nedbalová ESO účetní Marie Kuželková ESO hospodářka Eva Benková 1 Ekonomicko-správní oddělení 3

4 Organizační jednotka OSFAS 2 Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity vedoucí oddělení (od mateřská dovolená) OSFAS archivář (od vedoucí oddělení) Mgr. Hana Legnerová Mgr. Markéta Vladyková zpřístupňování archiválií, výstavní činnost zpřístupňování archiválií, databáze obcí severních a severozápadních Čech, výstavní činnost členka redakční rady sborníku Porta Bohemica (dále PB) člen redakční rady PB OSFAS archivář Mgr. Daniela Brokešová zpřístupňování archiválií člen redakční rady PB, člen ediční rady SOA OSFAS archivář Bc. Alena Kernalová zpřístupňování archiválií OSFAS archivář Martina Laubová zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie OSFAS/ OMVAKEOV 3 archivář, od 1.3. informatik Bc. Filip Šucha zpřístupňování archiválií, dohled nad fyzickým stavem archiválií, studijní a bezpečnostní kopie, péče o informační soustavu a speciální programové vybavení archivu OSFAS archivář PhDr. Eduard Mikušek vedoucí objektu pracoviště Žitenice, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, využívání archiválií OSFAS archivář Mgr. Petr Kopička zpřístupňování archiválií, využívání archiválií OSFAS archivář Libuše Schejbalová zpřístupňování archiválií, administrativa, knihovna OSFAS archivář PhDr. Eliška Králová zpřístupňování a využívání archiválií, knihovna pracoviště OSFAS archivář Bc. Lada Kosmálová zpřístupňování a využívání archiválií, evidence NAD OMVAKEOV archivář Lenka Čabinová archivní inspektor člen ediční rady SOA, člen výboru ČAS, výuka na FF UJEP v Ústí n.l. výkonný redaktor PB, předseda ediční rady SOA 2 Oddělení správy fondů a sbírek 3 Oddělení metodiky, výběru archiválií, kontroly, evidence ochrany a využívání NAD 4

5 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka OMVAKEOV restaurátor Zdena Jonášová OMVAKEOV restaurátor Soňa Kaupová OMVAKEOV archivář Bc.Tomáš Krýda archivní inspektor OMVAKEOV archivář Bc.Martina Laňarová archivní inspektor OMVAKEOV archivář Jitka Solská operátor PEvA OMVAKEOV knihovník Hana Struhová operátor Clavius OMVAKEOV archivář Jana Vanišová vedení badatelny OMVAKEOV archivář Anna Vařečková obsluha badatelny pobočka Děčín vedoucí Mgr. Otto Chmelík zpřístupňování a využívání archválií Člen redakční rady PB pobočka Děčín archivářka PhDr. Helena Smíšková zpřístupňování a využívání archválií výuka na FF UJEP Ústí n.l. pobočka Děčín archivář Mgr. Václav Zeman zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín archivářka Mgr. Hana Slavíčková zpřístupňování a využívání archválií Členka redakční rady PB pobočka Děčín archivářka Pavla Jaklová zpřístupňování a využívání archválií pobočka Děčín asistent Michael Kozák SOkA Česká Lípa ředitelka PhDr. Jana Blažková zpřístupňování archiválií, archivní inspektor SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Petr Gajdošík archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Česká Lípa archivář Miloslav Sovadina zpřístupňování fondů, archivní inspektor, bibliografie SOkA Česká Lípa archivář Mgr. Michal Rádl archivní inspektor, zpřístupňování archiválií SOkA Česká Lípa archivář Viola Bendová archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Členka výboru ČAS, jednatelka Vlastivědného spolku Českolipska, členka redakční rady sborníku Bezděz, členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa Člen Vlastivědného spolku Českolipska, předseda redakční rady sborníku Bezděz, člen ediční rady SOA Člen redakční rady sborníku Bezděz, člen výboru Vlastivědného spolku Českolipska, člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost VMG Česká Lípa, člen letopisecké komise MěÚ Česká Lípa, Člen Vlastivědného spolku Českolipska Členka Vlastivědného spolku Českolipska 5

6 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Česká Lípa archivářka Jaroslava Jarolímková badatelská agenda, vedení knihovny, Členka Vlastivědného spolku Českolipska metodická pomoc SOkA Česká Lípa asistentka Martina Jakešová vedení ekonomické agendy SOkA Česká Lípa technický pracovník Milan Konopásek správa a údržba majetku SOkA Děčín ředitel Jan Němec archivní inspektor výuka na FF UJEP Ústí n. L, redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Petr Joza archivní inspektor, zástupce ředitele redaktor Děčínských vlastivědných zpráv SOkA Děčín archivář Radim Šolc zpřístupňování archiválií SOkA Děčín archivář Jindřiška Palivcová evidence NAD, obsluha badatelny SOkA Děčín archivář Katežina Házová hospodářka SOkA Děčín archivář Petr Karlíček zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov ředitel Mgr. et PaedDr. Petr Rak zpřístupňování archiválií, archivní výuka na FF UJEP Ústí n.l. inspektor SOkA Chomutov archivářka Mgr. Michaela Balášová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, zástupkyně ředitele zpřístupňování archiválií, badatelna a vedení knihovny SOkA Chomutov archivářka Mgr. Kateřina Lacinová (provd.kopicová) SOkA Chomutov archivářka Lada Soukupová archivní inspektor, evidence NAD, zpřístupňování archiválií SOkA Chomutov archivářka Lenka Sikorová evidence NAD, vedení spisů o fondech, hospodářská a účetní agenda archivu SOkA Chomutov Technický pracovník Milan Vorlík správa a údržba majetku, digitalizace archiválií SOkA Jablonec ředitel archivu Mgr. Jan Kašpar Statutární zástupce archivu, vykonává veškeré druhy odborné archivní činnosti SOkA Jablonec archivář Mgr. Pavel Pilz archivní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele SOkA Jablonec archivář Alena Pečová zpřístupňování archiválií, archivní inspektor, dohled nad badatelnou SOkA Jablonec archivář Jana Mališová knihovna, využívání archiválií, vedení ekonomické agendy SOkA Jablonec archivář Šárka Kubátová správa sbírek, zpřístupňování fondů Člen redakční rady sborníku Fontes Nissae Prameny Nisy Člen výboru České archivní společnosti a předseda regionální Ještědské pobočky ČAS 6

7 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Jablonec archivář Karolína Javůrková evidence NAD, využívání archiválií, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec ředitel Mgr. Hana Chocholoušková předarchivní péče Členak redakční rady Fontes Nissae, nákupní komise Severočeského muzea, jednatelka Ještědské pobočky ČAS SOkA Liberec archivářka Helena Lacinová zpřístupňování archiválií, zástupkyně ředitelky SOkA Liberec archivář Robert Filip předarchivní péče, zpřístupňování člen ediční rady SOA archiválií SOkA Liberec archivář Marie Burešová knihovna, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec archivář Jiří Bock vedoucí badatelny, sbírka map a plánů člen pracovní skupiny pro překlad trutnovské kroniky SOkA Liberec archivář Petr Kolín předarchivní péče, evidence NAD, digitalizace, zpřístupňování archiválií SOkA Liberec hospodářka Jitka Grögerová vedení ekonomické agendy SOkA Liberec technický pracovník Jaroslav Boček správa budov, auta, opravy a údržba SOkA Liberec restaurátor Jana Chocholoušková restaurování archiválií, dozor nad fyzickým stavem archiválií SOkA Liberec restaurátor Lenka Růžičková -Eisnerová restaurování archivního materiálu SOkA Litoměřice archivář Mgr. Eliška Helclová předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice archivář PhDr. Ilona Kotyzová zastupkyně ředitele, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD, rešerše SOkA Litoměřice ředitel PaedDr. Jaroslav Moravec organizace práce SOkA, předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, rešerše SOkA Litoměřice technický pracovník Jaroslav Najman správa a údržba majetku SOkA Litoměřice archivářka Lenka Najmanová zpřístupňování archiválií, hospodářská agenda SOkA Litoměřice archivářka Mgr. Jana Shejbalová obsluha badatelny, vedení knihovny SOkA Louny ředitel PhDr. Bohumír Roedl předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, evidence NAD Člen redakční rady SAP, člen ediční rady SOA, president sbírkotvorné komise Muzea Louny 7

8 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Louny archivář Mgr. Jan Mareš, PhD. předarchivní péče, zpřístupňování Člen redakční rady PB archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Mgr. Jana Kuprová zpřístupňování archiválií, badatelna SOkA Louny archivářka Zdeňka Patrovská zpřístupňování archiválií, hospodářské věci, knihovna SOkA Louny technický pracovník Ladislav Bába digitalizace, očista a katalogizace archiválií, údržba SOkA Most ředitel archivu Mgr. Ivan Víšek řízení archivu, ekonomické záležitosti, publikační činnost zpřístupňování archiválií SOkA Most archivář Mgr. Martin Myšička evidence NAD, archivní inspektor, publikační činnost zpřístupňování archiválií, obsluha badatelny, zástupce ředitele SOkA Most archivář PhDr. Jana Sýkorová archivní inspektor, zpřístupňování publikační činnost archiválií, soupisy a rešerše, obsluha badatelny a badatelská agenda SOkA Most archivář Mgr. Anna Lipenská vedení knihovny a badatelny SOkA Most archivář (do 30.6.) Helena Drahorádová vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most archivář (od 1.7.) Andrea Červená vedení fotooddělení, zpracování sbírky fotodokumentace a soudobé dokumentace SOkA Most asistent Veronika Jermanová vedení ekonomické agendy SOkA Semily ředitel PhDr. Ivo Navrátil zpřístupňování archiválií, badatelská agenda, archivní inspektor člen redakční rady Archivního časopisu a Hlasů a ohlasů Turnovska, nákupní komise Muzea Českého ráje v Turnově, kulturní komise MÚ Semily, letopisecké komise v Semilech, místopředseda Pekařovy společnosti Českého ráje, místopředseda Ještědské pobočky ČAS, člen ČIS při Národním archivu, vedoucí střediska Junáka v Semilech 8

9 Organizační Funkce Jméno Specializace Další odborné aktivity jednotka SOkA Semily archivář Mgr. Pavel Jakubec archiovní inspektor, zpřístupňování archiválií, zástupce ředitele tajemník redakční rady archivního sborníku, člen výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, člen výboru a pokladník Ještědské pobočky ČAS SOkA Semily vedoucí badatelny Mgr. Marie Navrátilová evidence NAD, badatelská agenda, archivní knihovna členka Pekařovy společnosti Českého ráje, Ještědské pobočky ČAS, Klubu českých turistů a České mykologické společnosti SOkA Semily archivář Mgr. David Marek zpřístupňování archiválií, státní kontrola, člen Ještědské pobočky ČAS skartační řízení SOkA Semily archivářka Michaela Menšíková zpřístupňování archiválií členka Ještědské pobočky ČAS, členka výboru SOkA Semily archivářka Libuše Hlůžová hospodářské zajištění archivu, badatelská služba, zpřístupňování archiválií SOkA Semily technický pracovník Milan Jech správa a údržba majetku, manipulační a adjustační práce, kopírování archiválií SOkA Teplice ředitel archivu PhDr. Květoslava předarchivní péče,katalogizace,odborné Kocourková rešerše SOkA Teplice zástupce ředitele PhDr. Karel Vilím předarchivní péče, pořádání, inventarizace archivních fondů, odborné rešerše, zástupce ředitele SOkA Teplice archivář Vladimíra Tučková pořádání a inventarizace archivních fondů,katalogizace a vedení knihovny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Poštová evidence NAD, pořádání archivních fondů, rešerše SOkA Teplice archivář Růžena Jungbauerová vedení a obsluha badatelny, rešerše SOkA Teplice archivář Markéta Brožová pořádání a inventarizace archivních fondů SOkA Teplice technický pracovník Jan Lienert správa a údržba majetku Hasičského sboru Benešov u S. hospodářská zpravodajka střediska Junáka v Semilech člen výboru SRP dětského pěveckého sboru Jizerka Sbírkotvorná komise Regionálního muzea v Teplicích,redakční rada časopisu Krušnohoří Letopisecká komise MÚ Krupka,Vědecká rada Regionálního muzea v Teplicích 9

10 2. Systemizovaný a skutečný stav pracovníků a jejich funkční zařazení: Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí, oddělení, auditor) Ekonomika, administrativa (ekonom, účetní, hospodářka, sekretářka, písařka, podatelna apod.) Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) Informatika Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie Reprografie Badatelské služby Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) Předarchivní péče, kontrolní činnost Archivní evidence a metodika Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů Zahraniční styky 0 0 Celkem Schéma řízení archivu Komentář: Stávající systemizace nezohledňuje podrobnější členění archivářů podle specializace v položkách 7, 9, 10 a 11. Archiv měl 62 systemizovaných míst archivářů, kteří pracovní činnosti v těchto bodech vykonávají převážně jako kumulované, zejména v jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách (okresní archivy). Ředitel A rchivu Zástup ce ředitele Archivu pro věci ekono micko správní a vedoucí oddělení Zástupce ředitele Archivu a vedo ucí o ddělení Útvar ředitele Au ditor Per so nalista Oddělení ekonomickospr ávní Oddělení správy fondů a sbírek Od dělení - pob očka Děčín Oddělení metodiky, výběru archiválií, ko ntroly, evidence, ochrany a využívání NA D SOkA Česká L ípa SOkA Litoměřice SOkA Děčín SOkA Loun y SOkA Liberec SO ka Mo st SOkA Ch omutov SOkA Semily SO ka Jablo nec n.n. SOkA Teplice 10

11 II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 1. Přehled o množství a zpracovanosti archiválií za rok 2008 (zdroj PEvA) 11

12 12

13 Komentář: Od roku 2007 jsou všechny pomůcky zpracovávány elektronicky v programu ProArchiv a zároveň zveřejňovány na internetových stránkách archivu v oddílu Archivní VadeMeCum V roce 2008 bylo v tomto oddílu poprvé rovněž zveřejněno asi 200 pomůcek zpracovaných dříve v jiných programech, převedených do formátu pdf. 13

14 2. Přehled metráže archiválií a počtu fondů za rok 2008(zdroj PEvA) 14

15 15

16 16

17 III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ (zdroj PEvA) 1. Pohyb archiválií za rok

18 18

19 Komentář: Delimitace: V roce 2007 byl ukončen proces delimitace duplikátů matrik do jiných oblastních archivů. Proběhla rovněž delimitace archivních souborů bezpečnostních složek. V souladu s pokynem bylo vyčleněno 65 fondů s celkovou metráží téměř 37 bm, které byly předány do Archivu bezpečnostních složek v Praze. Nákup archiválií: Archiv v roce 2008 zakoupil následující archiválie: - písemnosti z let (1624) , 2,5 bcm, týkající se válečných nákladů a dalších hospodářských záležitosti (zařazeno do fondu Velkostatek Šluknov), - pergamenovou listinu vydanou Karlem VI. v záležitosti dědictví po Janu Františku Josefu Thunovi, Vídeň (zařazeno do fondu RA Thun-Hohenstein, Klášterec), - kroniku obce Dolní Křečany. 19

20 2. Počet protokolů o výběru archiválií OMVAKEOV Pobočka Děčín SOkA Česká Lípa SOkA Děčín Pracoviště SOkA Chomutov se sídlem v Kadani SOkA Jablonec n.n. SOkA Liberec SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích SOkA Louny SOkA Most SOkA Semily SOkA Teplice Celkem Státní oblastní archiv v Litoměřicích Výběr archiválií ve skartačním řízení (počet protokolů) u původců podle 3 odst. 1 3 odst. 2 Výběr archiválií mimo skartační řízení (počet protokolů) Počet správních řízení podle 10 odst Počet zkontrolovaných protokolů podle 52 písm. i) a podle 79 písm. f) Počet protokolů podle 52 Počet protokolů podle 79 Název archivu písm. i) odst. 2 písm. f) Archiv města Ústí nad Labem

21 4. Zpracování archiválií a) Pořádání - souhrn Pracoviště Uspořádáno bm za rok Inventarizováno bm za rok Zkatalogizováno evidenčních jednotek Počet katalogizačních záznamů Zrejstříkován o evidenčních jednotek Průběžně Definitivně Oddělení správy fondů a sbírek 125,94 76,91 49, pobočka Děčín 43, , SOkA Česká Lípa 59,14 35,39 23, SOkA Děčín 89,53 0,50 89, SOkA Chomutov 14, , SOkA Jablonec n.n. 56, , SOkA Liberec 82,32 0,62 23, SOkA Litoměřice 118, SOkA Louny 43, , SOkA Most 2,80 0 2, SOkA Semily 168,11 82,05 16, SOkA Teplice 58, , Celkem SOA 861,97 230,47 309,

22 - podle organizačních jednotek Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek OSFAS Sbírka matrik Severočeského kraje (dodatky) 41, , OSFAS Zemský svaz cizineckého ruchu Liberec (dodatek) 0,01 0 0, OSFAS Sbírka pozůstalostí nacistických osob (dodatek) 0,03 0 0, Sbírka duplikátů matrik Libereckého a Ústeckého kraje 11,71 11, OSFAS OSFAS Úřad vládního prezidenta Litoměřice OSFAS Kapitula Litoměřice - listiny OSFAS Biskupská konzistoř Litoměřice 4,50 4, OSFAS Biskupské sbírky (Valdštejnova sbírka) Litoměřice 7,50 7, OSFAS OSFAS Ústřední kancelář herbersteinských velkostatků Libochovice 2,50 2, Hlavní pokladna a účetní revize Herbersteinů Libochovice 0,20 0, Sekretariát a domácí pokladna Herbersteinů Libochovice 0,10 0, OSFAS OSFAS Velkostatek Libochovice - Budyně 1,80 1, OSFAS Velkostatek Nepomyšl 3,60 3, OSFAS Rodinný archiv Lobkoviců Dolní Beřkovice 4 14,50 14, OSFAS Velkostatek Červený Hrádek 25,50 25, OSFAS Domov textiláků Pojizerské bavlnářské závody, n.p., Semily 0,12 0 0, OSFAS Erwa, papírnické závody Emil C.Reinisch, Varnsdorf 0,12 0 0, OSFAS Podpůrný fond zaměstnanců n. p. SEBA, Tanvald 0,36 0 0, Všeobecně prospěšné stavební a bytové OSFAS společenstvo s ručením omezeným, Tanvald 0,12 0 0, OSFAS Sbírka map a plánů (Mo) 5 0,05 0 0, Uspořádány a inventárně podchyceny starými depozitními protokoly neevidované písemnosti (62 kartonů) a fotografie (2022 fotografií a 46 fotografických alb). 5 Bylo popsáno a uloženo 364 ks map a plánů, dalších 145 duplicitních map bylo vyskartováno, doplňovaly se již stávající kt, proto je přírůstek v bm malý. 22

23 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek Siemens-Schuckertovy závody, a.s. Berlín-technická OSFAS kancelář Teplice 3,96 0 3, OSFAS A. & R. Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Potočná 0,39 0 0, OSFAS Ullmann & Pochmann, manufaktura skla a vývoz, Desná 0,34 0 0, OSFAS Common Bangles Convention, spol. s r.o., nákup a prodej skleněných kroužků, Jablonec n.n. 0,37 0 0, OSFAS Rudolf Rabik, rafinerie skla, Desná 0,80 0 0, OSFAS Johann Umann, továrna českého krystalového a optického skla, Potočná (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Josef Schmidt, brusírna skla, Příchovice (dodatky) 0,12 0 0, OSFAS Ocelářský průmysl, a.s. Most 6 1,10 0 1, pobočka Děčín Ústřední správa clary-aldringenských statků Teplice pobočka Děčín Ústřední účtárna Clary-Aldringenů Teplice pobočka Děčín Velkostatek Rumburk pobočka Děčín Velkostatek Česká Kamenice pobočka Děčín Velkostatek Šluknov 8 0,40 0 0, SOkA Česká Lípa Jaroslav Panáček, osobní fond 9 2,50 0 2, SOkA Česká Lípa Český statistický úřad, okresní oddělení Česká Lípa 21, , SOkA Česká Lípa Okresní úřad Česká Lípa (kartotéky) 0,8 0, SOkA Česká Lípa Sbírka fotografií Zpracováno místo plánovaného Naturin, a.s. Kořenov o rozsahu 0,70 bm, který byl delimitován do SOA Zámrsk za účelem kompletace fondů 7 V roce 2008 pokračovalo pořádání a inventarizace rozsáhlého fondu o rozsahu cca 500 bm. První část 1118 kusů map a plánu byl inventarizovaná v systému Bach 8 Inventarizace nespořádaných dodatků, 0,4bm spisů a 17 kusů map a plánů 9 Z tohoto množství bylo 0,65 bm uloženo v SOkA Česká Lípa a 1,85 bm v Okresním vlastivědném muzeu a galerii Česká Lípa. Archiv v roce 2008 požádal o delimitaci za účelem scelení fondu, žádost dosud nebyla ze strany muzea vyřízena. Aby se fond jako celek mohl zinventarizovat, poskytlo muzeum archivu dlouhodobou zápůjčku. 23

24 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Česká Lípa MěNV Doksy SOkA Česká Lípa Okresní výbor národní fronty Doksy 2,59 2, SOkA Děčín Osobní fond Alfred Herr 9,32 0 9, SOkA Děčín ONV Rumburk 50, , SOkA Děčín MěNV Šluknov 5,17 0 5, SOkA Děčín Okresní výbor KSČ Děčín 22, , SOkA Děčín Místní národní výbor Malšovice 1,7 0 1, SOkA Děčín Sbírka dobové dokumentace 0,50 0, SOkA Chomutov Archiv města Vilémov 11 14, , SOkA Chomutov Archiv města Údlice SOkA Chomutov MěNV Kadaň SOkA Jablonec Archiv města Tanvald 1,92 0 1, SOkA Jablonec Archiv města Šumburk nad Desnou 1,43 0 1, SOkA Jablonec Okresní soud Tanvald 21, , SOkA Jablonec ONV Jablonec n.n. 15, SOkA Jablonec Archiv města Rychnov u Jablonce n.n. 3,67 0 3, SOkA Jablonec MěNV Rychnov u Jablonce n.n. 6,85 0 3, SOkA Jablonec Svaz československo- sovětského přátelství - okresní organizace Jablonec n.n. 2,82 0 1, Svaz československo - sovětského přátelství - místní SOkA Jablonec organizace Mšeno n.n. 0, Svaz československo - sovětského přátelství - závodní organizace Elitex 0, SOkA Jablonec SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jizerka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bezděčín 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Malá Skála 0,12 0 0, Inventarizace je plánována na léta Za rok 2008 (první rok zpracovávání) je zpracováno 32,0 bm z celkového množství 40,89 bm. 11 Z původního fondu bylo 0,03 bm delimitováno na OSFAS, dalších 2,62 bm se buď přičlenilo k již stávajícím souborům nebo byly vytvořeny soubory nové (celkem 8 fondů a 1 sbírka). 24

25 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Odolenovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jenišovice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Frýdštejn 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bratříkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Radčice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Koberovy 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Držkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Železný Brod 0,19 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Besedice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jílové u Držkova 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Bzí 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vlastiboř 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Chlístov, Těpeře 0,24 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Vrát 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Jirkov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Skuhrov 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Horská Kamenice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Hrubá Horka 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zlatá Olešnice 0,12 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Velké Hamry 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Plavy 0,07 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Zásada 0,03 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Pěnčín 0,02 0 0, SOkA Jablonec Místní akční výbor Národní fronty Haratice 0,02 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Rudolfov ,12 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Dlouhý Most (1989) 1,90 0 1, SOkA Liberec Farní úřad Jindřichovice pod Smrkem ,24 0 1, SOkA Liberec Archiv obce Ostašov (1951) 0,20 0 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Ostašov (1891) SOkA Liberec Místní národní výbor Karlinky ,12 0 0,

26 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Liberec Místní národní výbor Kunratice ,14 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Vesec (1959) 3,15 0 3, SOkA Liberec Místní národní výbor Pilínkov (1897) (1961) 1,38 0 1, SOkA Liberec Místní národní výbor Vesec ,80 0 5, SOkA Liberec Archiv obce Hluboká ,12 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Hluboká (1956) 0,07 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Javorník (1946) 0,02 0 0, SOkA Liberec Místní správní komise Javorník (1951) 0,12 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov v Hájích ,20 0 1, Místní národní výbor Oldřichov v Hájích (1982) 5,50 0 5, SOkA Liberec SOkA Liberec Archiv obce Oldřichov na Hranicích (1946) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Paceřice (1949) 0,35 0 0, SOkA Liberec Archiv obce Lažany (1949) 0,30 0, Místní národní výbor Oldřichov na Hranicích , SOkA Liberec SOkA Liberec Místní národní výbor Lažany (1980) 0,20 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Poustka , SOkA Liberec Místní národní výbor Višňová , SOkA Liberec Místní národní výbor Předlánce (1966) 0, SOkA Liberec Archiv obce Víska ,12 0, SOkA Liberec Místní národní výbor Sychrov , SOkA Liberec Archiv obce Radimovice , SOkA Liberec Místní národní výbor Radimovice , SOkA Liberec ONV Liberec II , SOkA Liberec Sbírka obrazů, fotografií a fotonegativů SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, kontrolní odbor SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor sociálních věcí 1, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor výstavby SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor školství 2, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor kultury 2,

27 Inventarizováno bm Zkatalogizováno Počet Zrejstříkováno Organizační Uspořádáno Název archivního souboru za rok evidenčních katalog. evidenčních jednotka bm za rok Průběžně Definitivně jednotek záznamů jednotek SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor vnitřních věcí 0, SOkA Litoměřice ONV Litoměřice, odbor VLHZ 97, SOkA Litoměřice AM Litoměřice, spisy publica SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Louny 0,84 0 0, SOkA Louny Český červený kříž - okresní výbor Podbořany 0,52 0 0, SOkA Louny Farní úřad církve evangelické Žatec 0,61 0 0, SOkA Louny Farní úřad Měcholupy 0,36 0 0, SOkA Louny Farní úřad Žabokliky 0,13 0 0, SOkA Louny Kruh přátel hudby Louny 0,38 0 0, SOkA Louny Linhart Kamil 1,32 0 1, Náboženská obec Církve československé husitské SOkA Louny Cítoliby 0,25 0 0, Náboženská obec Církve československé husitské Louny 0,60 0 0, SOkA Louny SOkA Louny Národní garda Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Libočany 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lipno 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Lišany 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (česká) Velká Černoc 0,15 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Blšany 0,25 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Lipno 0,08 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Sádek 0,38 0 0, SOkA Louny Obecná škola (německá) Veletice 0,02 0 0, SOkA Louny Obecná škola Telce 0,03 0 0, SOkA Louny Obchodní škola (německá) Žatec 1,21 0 1, SOkA Louny Okrašlovací spolek Krásný Dvůr 0,14 0 0, SOkA Louny Okresní soud Podbořany 33, , SOkA Louny Sbírka školních kronik Žatecka a Podbořanska 0,84 0 0, SOkA Louny Sdružení zedníků Žatec 0,02 0 0, SOkA Louny Socialistická akademie - okresní výbor Louny 0,24 0 0, SOkA Louny Speci - hospodská společnost Žatec 0,24 0 0,

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1, 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice. PhDr. Marek Poloncarz tel. 477 755 999 poloncarz@soalitomerice.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice. PhDr. Marek Poloncarz tel. 477 755 999 poloncarz@soalitomerice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Služby v oblasti výpočetní techniky Předmět zakázky (služby): Služby správy sítí, serverů a stanic Datum vyhlášení zakázky: 6. 2. 2012 Název zadavatele: ČR-Státní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 1 Severočeská divize 2010/2011 1. kolo 11.09.10 so 09:00 TJ VTŽ Chomutov B - TJ Doksy 11.09.10 so 09:00 TJ KK Louny - TJ Jiskra Nový Bor

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY prosinec 2014 1. MěÚ SEMILY 481629211 Husova 82 fax: 481622534 513 13 e-mail: musm@semily.cz podatelna@mu.semily.cz www.semily.cz starostka Ing. arch.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 9 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2009 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden

Více

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Leden 1.1.2010 35. Novoroční výstup na Ještěd Horní Hanychov okr. Liberec km: PT 7 konečná MHD Liberec Horní Hanychov, 8.30-11.30 Vrchol Ještědu, do 14.00 KČT Lokomotiva

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 7 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2008 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 334 Špindlerův Mlýn - Harrachov

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C KATEGORIE...CVRČEK... Hladík Oldřich 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kolčová Kateřina 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kroulová Jiřina III A ZŠ a MŠ Klíč s.r.o, Klášterní 2490,

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

OBSAH 2003/06 2003/07 2003/08 2003/09

OBSAH 2003/06 2003/07 2003/08 2003/09 ROČENKA SOA V PLZNI 2003 STRANA 1 OBSAH Článek Označení Titulní stránka ročenky 2003/01 Obsah 2003/02 Činnost Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2003 2003/03 Činnost státních okresních archivů

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 2014

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 2014 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 17 17 2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky, sekretářky, písařky, podatelny

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zpráva o činnosti. za rok

Zpráva o činnosti. za rok ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2011 Zpracoval: PhDr. Jakub Doležal, pověřený zastupováním vedoucího Archivu KPR 30. 1. 2012 Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě Rozvrh pověřování notářů v obvodech okresních soudů a v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem rok 2014 : Oddíl I. Okresní soud v České Lípě JUDr. Ladislava H o l a s o v á kancelář Česká Lípa, Mánesova

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více