Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1

2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 23/24 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle Listiny základních práv a svobod odst. 3, čl. - ochrana osobnosti (včetně údajů) a dle Vyhlášky 5/25 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s citovanými dokumenty. Vychází rovněž z hodnocení Ročního plánu činnosti Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice pro školní rok 23/24.

4

5 REDAKČNÍ RADA Hlavní redaktor Mgr. Ivo Černý Grafická úprava a zpracování Bc. Michal Schade, DiS. Redakční rada jednotlivých částí PaedDr. Vladimíra Štrynclová Mgr. Vlastimír Sunek Ing. Ivana Šreková Ivana Farská Mgr. Věra Janovičová a ostatní autoři příspěvku nepovinné části Schváleno Školskou radou dne 5. října 24 (viz zápis z jednání) V Dalovicích dne 3. září 24 PaedDr. Vladimíra Štrynclová ředitelka školy

6

7 TÝM ŠIRŠÍHO VEDENÍ ŠKOLY Ředitelka školy PaedDr. Vladimíra Štrynclová Statutární zástupce Mgr. Vlastimír Sunek Ekonom školy Ing. Ivana Šreková Výchovný a kariérový poradce Mgr. Věra Janovičová Předseda předmětové komise Předseda předmětové komise 2 Mgr. Martina Fukárková Ing. Petr Klíma

8

9 OBSAH První část... Rozhodné události školního roku 23/24... Počáteční vzdělávání... Úspěšné aktivity v následujících oblastech... Zahraniční spolupráce... Rozvoj dalšího vzdělávání... 2 Fundraising... 2 Druhá část... 4 Základní údaje o škole Charakteristika školy k 3. červnu Zřizovací listina, Rozhodnutí Materiálové zajištění výuky Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku leté studium s maturitou - denní studium leté studium ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - denní studium leté nástavbové studium s maturitou - dálkové studium Výkon státní správy Počty žáků... 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 Údaje o příjímacím řízení a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Výsledky vzdělávání ve školním roce (k 3. září 24) Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Přehled aktivit Přehled soutěží Enviromentální výchova Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik... 29

10 6.2 Výchovné poradenství Minimální preventivní program Charitativní činnost školy Kariérové poradenství Imatrikulace. ročníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Marketingová komunikace, Public relations Poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace Spolupráce s firmami Spolupráce s dalšími partnery Formy spolupráce se sociálními zaměstnavateli Zahraniční spolupráce Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce se studentským parlamentem Spolupráce se základními školami Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni Zhodnocení ročního plánu činnosti školy Třetí část Příspěvky o vybraných realizovaných akcích Školní časopis Expres Studenti píší do novin Kohezní kurz. ročníků Zahraniční zájezd - Francie Prezentační akce hodin... 58

11 Nové webové stránky a nové logo školy Logistik junior SŠ... 6 Exkurze pro ZŠ - Letiště Praha a technické muzeum... 6 Exkurze - Dachser... 6 Exkurze - Česká národní banka Praha O pohár královské mincovny Nová učebna výpočetní techniky Vánoční akademie Kurzy v rámci projektu Logistická celoživotní akademie Maturitní ples školy Lyžařský výcvik Otevření simulovaného skladu ve škole Soutěže v grafických předmětech Setkání přátel školy Exkurze - Planeta Země Soutěž odborných dovedností Den zdraví Poslední zvonění Celorepubliková soutěž v odborném výcviku (Kaufland) Exkurze - Planetárium Praha... 7 Logistik junior ZŠ... 7 Logistická burziáda... 7 Slavnostní vyřazení maturantů Likus jako ze škatulky Exkurze - Terezín a hora Říp Sportovně turistický kurz Sportovní den Exkurze - Lidice Exkurze - Letiště Praha Tabule cti - certifikáty a ocenění (denní studium) Nejlepší třída školního roku Mimořádné ocenění ředitelky školy (za nejmenší absenci a nejvyšší účast na akcích školy) Nejlepší desítka školního roku... 78

12 Superstudent školního roku Prospěchově nejlepší žáci tříd Nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd... 8 Fotografie jednotlivých tříd (denní studium) Fotografie zaměstnanců školy Sponzoři a partneři školy... 89

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DTU - důtka třídního učitele EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta LSF - Logistické a finanční služby MZ - maturitní zkouška N - neprospěl(a) NTU - napomenutí třídního učitele OS - Operátor skladování OSP - Operátor skladování a přepravy P - prospěl(a) PED - Provoz a ekonomika dopravy PK - předmětová komise POD - Podnikání PŘ - pochvala ředitelky PTU - pochvala třídního učitele PŘ - přijímací řízení ŘD - ředitelská důtka SOŠ - střední odborná škola SŠ - střední škola TA - třídní aktivy ÚP - úřad práce V - vyznamenání VOŠ - vyšší odborná škola VŠ - vysoká škola ZŠ - základní škola ZZ - závěrečná zkouška

14

15 První část Rozhodné události školního roku 23/24 Počáteční vzdělávání Navýšení kapacit oboru Operátor skladování a přepravy. Další zlepšení materiálně-technického vybavení a modernizace školy - implementace vybavení z evropského projektu Logistická celoživotní akademie. Realizace jednotných závěrečných zkoušek podle zákona 79/26 Sb. Strategické řízení - zpětná vazba dle Mapa SCIO 24, budování Místního centra celoživotního učení - rozšíření nabídky a realizace kurzů. 33. maturitní ples + imatrikulace.ročníků v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Škola byla organizátorem 5. ročníku celorepublikové soutěže Logistik junior. Dokončení akcí: oprava přední terasy, částečná oprava zadní terasy a balkonu. Úspěšné aktivity v následujících oblastech další vzdělávání dospělých, připravované a realizované projekty, informační a komunikační systém, marketingová strategie školy, PR, spolupráce s partnery, zahraniční spolupráce, výsledky vnějších kontrol - kontrola projektu LCA, kontrola ČŠI. Zahraniční spolupráce ukončení mezinárodního projektu Comenius - Mosty (střední školy ze 6 evropských zemí, týdenní mobility do Španělska, Německa, Turecka), vzájemné návštěvy s firmou LC Lauterbach Berg, v projektu Leonardo da Vinci odborná stáž žáků ve firmě,

16 podán nový projekt Leonardo i pro obor Logistické a finanční služby - získání kontaktu v německé cestovní kanceláři Waldsassen (projekt odsouhlasen), realizace stáže v cestovní kanceláři, podány dva projekty Erasmus+, udržování spolupráce s odbornou školou a gymnáziem v německém městě Rodewisch - e mailová komunikace, získání nové firmy jako partnera školy Dachser v Hofu. Rozvoj dalšího vzdělávání autorizace (realizace zkoušek profesní kvalifikace kvalifikace) pro obory Skladník a Operátor skladování + na základě Osvědčení úplné kvalifikace konání jednotných závěrečných zkoušek podle zákona 79/26 Sb.), autorizace (realizace zkoušek profesní kvalifikace kvalifikace) pro obory Manipulant poštovního provozu a přepravy na základě Osvědčení úplné kvalifikace konání jednotných závěrečných zkoušek podle zákona 79/26 Sb.), Autorizace školy Manipulace se zbožím a materiálem, Evidence zásob, zboží a materiálu, Manipulační práce se zbožím ve skladu, Manažer prodeje, Pokladní, Skladník, Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní přepravy I., Pracovník vnitřní poštovní služby II., kurzy a semináře pro veřejnost a firmy, realizace nového projektu v rámci OPVK Logistická celoživotní akademie (projekt odsouhlasen). Fundraising projektová činnost - hlavní mimorozpočtový zdroj financí, zisk sponzorských příspěvků od partnerských firem, zisk darů pro školu- SRPŠ získávání materiální podpory včetně dotovaných společných akcí, ziskový maturitní ples, kladná doplňková činnost. 2

17 Kladný hospodářský výsledek, dodržení závazných ukazatelů. 3

18 Druhá část Základní údaje o škole. Charakteristika školy k 3. červnu 24 Státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti v oborech s maturitou i výučním listem. Unikátní vzdělávací nabídka v kraji: logistika - moderní široký obor aplikovaný do všech odvětví podle potřeb trhu práce Karlovarského kraje. Škola nabízí provozně ekonomické i technické vzdělání. Zaměření logistiky zejména na dopravu, přepravu, spedici, finančnictví, cestovní ruch, veřejnou správu a informační technologie - velmi široké a dobré uplatnění pro chlapce i dívky. Škola spojuje 56letou tradici s inovacemi a moderním přístupem: zahraniční stáže, dva cizí jazyky, řidičské oprávnění sk. B, řízení vysokozdvižného vozíku, praxe v podnicích, činnost fiktivních firem a základy podnikání, účast v evropských projektech. V rámci celoživotního vzdělávání vyučujeme dálkové studium pro dospělé a otevíráme i certifikované kurzy vedoucí k výučnímu listu. Škola získala certifikát EBC*L a stala se tak zkušebním centrem pro Podnikovou ekonomii a právo. V soutěži Střední roku Karlovarského kraje jsme získali 2. místo (hlasovali studenti a absolventi školy). Úplný název školy podle zřizovací listiny Sídlo organizace Právní forma Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 4/29, Dalovice příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ Telefon Fax Webové stránky 4

19 Datová schránka Kapacita školy Zřizovatel Sídlo zřizovatele 95yg2vj 395 studentů od. dubna 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88, 36 2 Karlovy Vary Hlavní účel a předmět činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy. Obsazení školy Ředitel školy PaedDr. Vladimíra Štrynclová, tel.: Statutární zástupce Mgr. Vlastimír Sunek, tel.: , linka 37 Ekonom školy Ing. Ivana Šreková, tel.: , linka 33 Předseda PK Předseda PK 2 Metodik ICT Výchovný poradce Mgr. Martina Fukárková Ing. Petr Klíma Ing. Richard Baar Mgr. Věra Janovičová kariérový poradce a metodik prevence Počet pracovníků 3 (23 pedagogických + 7 nepedagogických - provozních) Počet žáků 259 (22) k datu Školská rada Ing. Petr Klíma - SOŠ logistická a SOU Dalovice Mgr. Vlastimír Sunek - SOŠ logistická a SOU Dalovice Daniel Struhač - žák SOŠ logistická a SOU Dalovice Kristýna Michálková - žák SOŠ logistická a SOU Dalovice Mgr. Martina Poštová - WITTE Nejdek, spol. s r. o. Ing. Jarmila Zajíčková - Obec Dalovice 5

20 Přehled součástí, kapacity, naplněnost schválená kapacita výkony k 3.9. % využití počet tříd průměr na třídu 397 (z toho 295 denní studium) % denní studium; 76% nástavbové studium 25.2 Zřizovací listina, Rozhodnutí Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem Karlovarského kraje s účinností od. ledna 22, jako Střední odborná škola poštovní a SOU poštovní. Platné přílohy: Č ; č ; č ; příloha č. 2 ZL -..22; příloha č. 2 ZL (Pravidla) Dodatky: Č. - 3 Dodatek č. 8 - Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s účinností od. ledna 26, Dodatek č. 9 - Změna zřizovací listiny s účinností od. září 29, Dodatek č. - Změna zřizovací listiny s účinností od. října 2, Dodatek č. - Změna ZL s účinností od. ledna 22 Dodatek č. 2 - Změna ZL s účinností od.3.23, Dodatek č. 3 - Změna ZL s účinností od..24. Dodatek č. 4 - Změna ZL s účinností od Zařazení do sítě škol Poslední platné rozhodnutí - č. j. 399/SK/2 a č.j /22-25 s účinností od. září 23. Střední škola (IZO: 35 38), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice. 6

21 .3 Materiálové zajištění výuky Organizace má právo hospodaření k pozemku a stavbě - Nový zámek, Hlavní 4/29, Dalovice. Teoretická výuka - ve vlastním objektu: 6 kmenových učeben, 2 studovny využívané k dělené výuce, učebna výpočetní techniky, jazyková učebna, 2 odborné učebny vybaveny PC a odborným softwarem, Logcentrum v suterénu (pracoviště fiktivních firem), klubovna (poradenské pracoviště). Nově zbudovaný simulovaný sklad jako součást Logcentra. Výuka povinné tělesné výchovy - v pronajatých tělocvičnách (ZŠ Dalovice, hala Slávie K. Vary, Prima K. Vary, hřiště SZeŠ Dalovice, hřiště TJ Dalovice za objektem školy). Škola má nadstandardní moderní vybavení v oblasti ICT. Objekt školy je kompletně zrekonstruován. Praktické vyučování Logistika ve službách a finančnictví - výuka praxe ve vlastním objektu ve 2 cvičných pracovištích vybavených výpočetní technikou. Provozní pracoviště si nasmlouvají studenti podle individuální volby (finančnictví, cestovní ruch, veřejná správa), popř. u České pošty, se kterou má škola smlouvu na dobu neurčitou. Provoz a ekonomika dopravy - logistika - výuka praxe v učebnách školy a odborných učebnách, souvislá odborná praxe dojednána individuálně, smluvně zajištěna školou u nasmlouvaných firem. Operátor skladování a přepravy - výuka odborného výcviku v odborných učebnách ve škole, souvislá praxe zejména u firem Baumax, Kaufland, Lincoln a Imperiál. Ubytování žáků Domov mládeže v Lidické ulici v Karlových Varech. Počet ubytovaných: 2 Stravování Pro stravování žáků jsou zajištěny kapacity na Střední zemědělské škole v Dalovicích. Možné stravování též na ZŠ Dalovice. Dopravní obslužnost Zajištěny denní přímé školní spoje ráno a odpoledne. Mezi Domovem mládeže a školou je zřízen ranní přímý spoj od budovy internátu ke škole. 7

22 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2. 4 leté studium s maturitou - denní studium M/ Logistika ve službách a finančnictví - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Logistické a finanční služby. Výuka v ročníku, třídy.a - 4.A M/ Provoz a ekonomika dopravy - logistika - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Provoz a ekonomika dopravy. Výuka v ročníku, třídy.z - 4.Z leté studium ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - denní studium H/ Operátor skladování a přepravy - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Operátor skladování. Výuka v. ročníku, třída.os leté nástavbové studium s maturitou - dálkové studium 64-4-L/5 Podnikání - Školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu Podnikání. Výuka v. a 2. ročníku, třídy.p a 2.P. Povinně volitelné předměty Konverzace v německém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Společenskovědní seminář Další aktivity pro zájemce Je zprostředkování a umožnění absolvování autoškoly - získání řidičského průk. sk. B. 8

23 Pro zájemce volný přístup k Internetu v době mimo výuku. Fiktivní firmy. Odborné stáže v zahraničí - získání mezinárodního certifikátu Europass mobility. Pro všechny absolventy - Europass odborné způsobilosti. Kurzy pro studenty - příprava na nové maturity, cizí jazyky. Zahraniční výjezdy žáků v rámci spolupráce s partnerskou školou v Rodewisch (SRN). Možnost stipendijního programu ČéDeS. 2.4 Výkon státní správy rozhodnutí ředitele počet počet odvolání přijetí žáků k čtyřletému studiu 6 24 přijetí žáků k tříletému studiu 23 přijetí žáků k dálkovému studiu 29 přestup - přijetí 7 podmíněné vyloučení ze studia 3 vyloučení ze studia přerušení studia 4 opakování ročníků 4 přijetí do vyššího ročníku změna oboru 3 individuální studijní plán ukončení studia mimo správní řízení 28 9

24 2.5 Počty žáků typ a třída počet žáků A (SOŠ) B (SOU) z toho chlapců.a Z P* A Z P* A Z A Z OS A celkem B celkem A + B celkem * Dálkové nástavbové studium

25 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Na škole zajišťovalo ve školním roce 23/24 výkon všech činností, v sekci pedagogických a nepedagogických pracovníků, celkem 3 fyzických osob. Škola nabízí služby výchovného poradce, metodika prevence a kariérového poradenství. Dále na škole pracuje ICT koordinátor a Koordinátor environmentální výchovy. Od února 23 nastoupil do školy asistent pedagoga na podporu vzdělání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák byl úspěšný u maturitní zkoušky. Personální struktura Pedagogičtí pracovníci počet pracovníků 23 pracovníci do 3 let praxe pracovníci ve vedoucích funkcích pracovníci v metodických funkcích 2 3 fyzický počet pracovníků 23 přepočtený počet pracovníků 2,77 kvalifikovaných pracovníků 96%* pracovníci s odbornou kvalifikací 2 v teoretické výuce v praktické výuce 2 4 průměrná doba let praxe 22 průměrné věkové složení 48 * Pozn.: Plán kvalifikovanosti pedagogických pracovníků k. září 25: kvalifikovanost dosáhne % (návrat z mateřské dovolené)

26 Nepedagogičtí pracovníci počet pracovníků 7 fyzický počet pracovníků 7 přepočetný počet pracovníků 5,875 Škola celkem počet všech pracovníků 3 fyzický počet všech pracovníků 3 přepočetný počet všech pracovníků 26,37 Externí počet učitelů 2

27 4 Údaje o příjímacím řízení a následném přijetí do školy K přijímacímu řízení pro školní rok 24/25 se přihlásilo ve třech vyhlášených kolech celkem 72 uchazečů (viz. tabulka níže). Celkem bylo odevzdáno 74 zápisových lístků od uchazečů, kteří již jako žáci nastoupili do prvních ročníků studia otevíraných oborů vzdělání. Od. září 24 jsou otevřeny 2 třídy 4letých oborů a třída 3letého oboru. Počet přijatých uchazečů do prvního ročníku pro školní rok 24/25 kolo obor přihlášeno přijato LSF 7 3. PED 69 3 OSP OSP OSP 6 6 celkem ve všech kolech LSF 7 3 PED 69 3 OSP Celkem skutečný nástup do. ročníku počet studentů v. ročnících k LSF 3 25 PED 3 34 OSP 4 4 3

28 Rozdělení přijatých uchazečů podle okresů Karlovy Vary Sokolov Cheb ostatní celkem LSF PED OSP celkem Správní řízení - přijímací řízení.a.z.os přihlášeno usnesení o ukončení správního řízení 66 5/24 3 rozhodnutí o přijetí podle 65, písm. F/56/ rozhodnutí o nepřijetí podle 65, písm. F/56/ podaných odvolání 2 přijatých odvolání 2 počet přijatých po odvolání Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení proběhlo dle přesného organizačního zajištění a v souladu s platnou legislativou: 59 a 9 zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), Vyhl. č. 67/24 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 4

29 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Škola sleduje jednotlivé ukazatele (zejména prospěch, absence hodin na žáka za rok, počet uvolněných, nehodnocen) ve vývoji. Výsledky školního roku 23/24 se pohybují v dlouhodobě vykazovaných průměrných hodnotách výsledků vzdělávání. Ve všech oborech probíhá výuka podle Školních vzdělávacích programů. 5. Výsledky vzdělávání ve školním roce (k 3. září 24) Data za jednotlivé obory studia jsou shrnuta v následujících tabulkách 5

30 6 Střední odborná škola - denní čtyřleté obory (. pololetí: ; 2. pololetí: ) uvolnění z TV Výsledky za všechny ročníky 9 9 absence na žáka 62,62 52, 54,89 62,33 96,2 82,79 55,58 62,38 52,74 54,32 64,5 59,3 76, 54,3 74,9 4,2 67,8 58,43 neomluveno hodin průměrný prospěch 2,4 2,53 2,63 2,8 2,57 2,62 2,73 2,8 2,28 2,26 2,3 2,42 2,6 2,66 2,74 2,7 2,54 2,6 nehodnoceno výchovná opatření PŘ PTU st st ŘD DTU NTU prospěch N P V pololetí třída.a.z 2.A 2.Z 3.A 3.Z 4.A 4.Z SOŠ

31 .OS SOU Střední odborné učiliště - denní tříletý obor (. pololetí: ; 2. pololetí: ) prospěch výchovná opatření Výsledky za všechny ročníky ,8 2,9 2,8 2, ,5 55,57 6,5 55,57 uvolnění z TV absence na žáka neomluveno hodin průměrný prospěch nehodnoceno PŘ PTU 3. st. 2. st. ŘD DTU NTU N P V pololetí třída 7

32 .P 2.P SOŠ Střední odborná škola - tříletý dálkový nástavbový obor (. pololetí: ; 2. pololetí: ) prospěch výchovná opatření Výsledky za všechny ročníky ,37 2,73 2,84 2,66 3, 2,7 24,63 7,78 3,88 26,4 9,26 22, uvolnění z TV absence na žáka neomluveno hodin průměrný prospěch nehodnoceno PŘ PTU 3. st. 2. st. ŘD DTU NTU N P V pololetí třída 8

33 Výsledky opravných zkoušek počet žáků prospělo neprospělo opakuje ročník poznámka.a Z přestup do.os ukončení.os P* A Z P* - - ukončení 3.A Z A ukončení 4.Z 2 - celkem * Dálkové nástavbové studium Hodnocení v náhradním termínu počet nehodnocených* prospělo neprospělo opakuje ročník poznámka 8 7 ukončení * Důvod: nekonání náhradní praxe. 5.2 Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušku konali žáci denního studia maturitních tříd 4.A (Logistika služeb a finančnictví) a 4.Z (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika). 9

34 Celkové výsledky - jaro ročník obor počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Ř* O* Ř* O* Ř* O* Ř* O* 4.A LSF Z PED * Ř - řádný termín, O - opravný termín Výsledky maturitní zkoušky - jaro Profilová část Společná část Termín PRZ OP MP ČJ AJ NJ RJ M 4.A řádný termín 4.A opravný termín Počet žáků Uspělo žáků Úspěšnost v % 77% 9% 95% 9% 9% % % 8% Úspěšnost v % 88% 9% Počet žáků Uspělo žáků Úspěšnost v % % Úspěšnost v % - % 4.Z řádný termín 4.Z opravný termín Počet žáků Uspělo žáků Úspěšnost v % 78% 9% 9% 9% % % % Úspěšnost v % 74% 9% Počet žáků za zkoušku Uspělo žáků Úspěšnost v % 5% % - % Úspěšnost v % % % 2

35 Celkové výsledky - podzim ročník obor počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Ř* O* Ř* O* Ř* O* Ř* O* 4.A LSF Z PED * Ř - řádný termín, O - opravný termín Výsledky maturitní zkoušky - podzim Profilová část Společná část Termín PRZ OP MP ČJ AJ NJ RJ M 4.A řádný termín 4.A opravný termín Počet žáků Uspělo žáků Úspěšnost v % 5% 5% % 5% - % - % Úspěšnost v % % 5% Počet žáků Uspělo žáků 3 2 Úspěšnost v % 6% % % 5% % % Úspěšnost v % 67% 67% 4.Z řádný termín 4.Z opravný termín Počet žáků Uspělo žáků Úspěšnost v % % % % % % Úspěšnost v % % % Počet žáků za zkoušku Uspělo žáků Úspěšnost v % 83% 5% 67% % Úspěšnost v % 63% % 2

36 Celkové výsledky maturitních zkoušek ročník obor počet žáků na počátku období nepřipuštěno k MZ prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 4.A LSF Z PED Celkem Výsledky závěrečných zkoušek Škola se zapojila do konání jednotných závěrečných zkoušek. Závěrečnou zkoušku konali účastníci kurzů (držitelé Profesních kvalifikací dle zákona č. 79/26 Sb., o uznávání kvalifikací), a to pro obor Operátor skladování. Celkové výsledky ročník obor počet žáků připuštěno vyznamenání prospělo neprospělo Ř* O* Ř* O* Ř* O* Ř* O* kurzisté OSP * Ř - řádný termín ** O - opravný termín (prosinec 24) 5.4 Přehled aktivit Exkurze datum předmět exkurze účastníci Poznávací zájezd - Francie.-2. ročníky..23 Krajská knihovna K. Vary.A,.Z WITTE Nejdek - BOZP a PO 2.Z DACHSER Hof 3. Z, 4. Z 22

37 Úřad práce 2.A Horní nádraží K. Vary 2.Z ČNB Praha 3.A, 4.A Vánoční zájezd - Německo.-3. ročníky WITTE Nejdek - personální otázky, kam po maturitě? 4. Z Dopravní inspektorát KV 2. Z Veletrh cestovního ruchu Praha 3.A.3.24 WITTE Nejdek - historie a současnost firmy. Z Planeta Země 3- Země lidojedů, Thermal - K. Vary 2.A, 2.Z Letiště Praha, Technické muzeum. Z, 3. Z Chyše - muzeum K. Čapka 3.A, 3.Z Planetárium - Praha, historická místa staré Prahy.A, 2.A KV DEPO.OS/2.A Terezín.A,.Z Čistička a třídička odpadů K. Vary 2.Z./.OS Zastupitelstvo Karlovarského kraje 2.A, 2.Z Projektové dny a další aktivity datum název akce Sportovní kohezní kurz pro. ročníky Sportovní kohezní kurz pro.os Poznávací zájezd - Francie Evropský den jazyků Veletrh FF Plzeň Vánoční besídka 23

38 .. 24 Maturitní ples..24 Imatrikulace. ročníků Lyžařský kurz pro 2. ročníky Setkání s přáteli školy Regionální veletrh FF - Sokolov Mezinárodní veletrh FF - Praha Slavnostní vyřazení maturantů Sportovně turistický kurz pro 3. Ročníky Školní výlety Projektový den sebehodnocení Přednášky, kulturní představení, humanitární akce datum název akce účastníci 9.9. Světluška - sbírka pro nevidomé 3.A, 3.Z Kohezní kurzy. ročníky Přednášky HIV - projekt. a 2. ročníky AIDS.a 2. ročníky 2.9. Srdíčko - sbírka pro handicapované děti 2.A, 2.Z Jak se správně učit. ročníky 27.9 Výuka slovní zásoby, práce se slovníkem.a, 2.A, 3.Z, 4.A Jak se správně učit.a a.z 4.. Možnosti pomaturitního studia 4.A 4. Možnosti pomaturitního studia 4.A 6.. Možnosti pomaturitního studia 4.Z 7.. Jak chránit své bezpečí. ročníky 24

39 .. Činnost cestovní kanceláře 3.A, 4.A 3.2 Daňový systém ČR 2.A a 2.Z 3.2 Ekonomická analýza podniku 4.A a 4.Z 6.2. Právní vědomí 4.A, 4.Z 2.2. Divotvorný hrnec - divadelní představení celá škola Odborné přednášky - vyučovací hodina ve FS 4.A 3.. Kyberšikana. ročníky 5.2. Služby alternativních poštovních operátorů.os,2.a,2.z,3. a 4. ročníky 7.2. Závislosti - prevence 2.A, 2.Z 2.2. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 3.A 6.3. Závislosti - důsledky 3.A, 3.Z 2.3. Logistika, firma DACHSER.OS,.Z Sociometrie. ročníky Srdíčko - sbírka pro handicapované děti 2. a 3. ročníky 3.3. Píšťalka - sbírka pro postižené děti 2. a 3. ročníky 9.4. Mezilidské vztahy. ročníky Trh Práce a nová legislativa 4.A, 4.Z Vyhodnocení sociometrie.a,.z 6.6. Kontraktní logistika 3.A, 3.Z Ochrana člověka za mimořádných situací Ochrana člověka za mimořádných situací byla zařazena v průběhu školního roku do výuky předmětů Základy přírodních věd, Společenská nauka a Tělesná výchova v celkovém rozsahu minimálně 6 hodin za rok v každém ročníku. 25

40 5.5 Přehled soutěží Škola byla organizátorem 5. ročníku celorepublikové soutěže Logistik junior. x ocenění v rámci projektu Excelence. Soutěže znalostí termín název soutěže vyhlašovatel průběžně AŠSK MŠMT průběžně SOČ MŠMT Celostátní soutěž: Logistik Junior SOŠ logistická Dalovice Říjen 23 Veletrh FF Most OA Most Listopad 23 Piškvorky - ŠK - Listopad 23 Piškvorky - OK + KK Veletrh FF Plzeň SPŠ dopravní Plzeň Prosinec 23 O pohár kr. mincovny Krajské muzeum KV Prosinec 23 Olympiáda v ČJ- ŠK MŠMT Leden-březen 24 Finanční gramotnost MŠMT Leden 24 Olympiáda v NJ- ŠK MŠMT Leden 24 Olympiáda v AJ MŠMT Leden 24 Olympiáda v Z PF Plzeň Leden 24 SAPERE - vědět jak žít MŠMT 2. pololetí Celostátní soutěž ČP (SOD) Česká pošta Regionální veletrh ff Sokolov Únor 24 Školní kolo matematické soutěže SOŠ logistická Dalovice Únor 24 Školní kolo v psaní na PC, korektuře, wordprocessingu SOŠ logistická Dalovice 26

41 Únor 24 Olympiáda v RJ MŠMT Veletrh FF Praha CEFIF Praha Březen 24 Celostátní matematická soutěž MŠMT Březen 24 Celokrajská soutěž: Korektura textu SOŠ logistická Dalovice Březen 24 Celokrajská soutěž: Psaní na PC SOŠ logistická Dalovice Březen 24 Celokrajská soutěž:wordprocessing SOŠ logistická Dalovice Březen 24 Matematický klokan PF UP Olomouc Duben 24 MČR v graf. předmětech MŠMT - celostátní Červen 24 Soutěž v autorském čtení SOŠ logistická Dalovice Sportovní soutěže Asociace školních sportovních klubů datum název soutěže Umístění - okr. kolo Umístění - krajské kolo Září 23 Fotbal PJM CH-. CH - 6. Září 23 Corny SAP D-6., CH-8. - Říjen 23 Přespolní běh CH-5. - Říjen 23 Stolní tenis CH-4. - Listopad 23 Volejbal D-4., CH-5. - Prosinec 23 Halový fotbal D-3., CH-5. - Leden 24 Basketbal 3*3 D-4., CH-2. CH-4. Únor 24 Florbal D-3., CH-6. - Březen 24 Basketbal D-4., CH-3. - Květen 24 Badminton CH-3. CH-. Celkové umístění - chlapci: 5. místo Celkové umístění - dívky: 9. místo 27

42 5.6 Enviromentální výchova Plníme úkoly projektu Ekoškoly do kterého jsme zapojeni. EVVO ve škole probíhal podle schváleného plánu pro školní rok 23/24. Byly uspořádány akce: 72 hodin- Ruku na to - celostátní akce na podporu životního prostředí, které jsme se účastnili se studenty úklidem příjezdové cesty parku a nejbližšího okolí školy v odpoledních hodinách..23 Výroba vánočních dekorací z přírodních materiálů v rámci vánoční akademie Světový den zdraví - soutěž tříd o nejzdravější, nejchutnější a nejefektnější svačinu Akce likus - v rámci aktivit ekotýmu proběhlo designové vylepšení školního likusu a jeho okolí s dobrovolníky z řad studentů Logistická burziáda - již po třetí se uskutečnila burza studentů. Cílem celé akce je vytvářet co nejmenší množství odpadu. Co se nehodí mně, může být potřebné pro někoho jiného. Pravidelně byla aktualizována školní nástěnka na téma Člověk a příroda Členové ekotýmu informovali o významných dnech a akcích Evropský den bez aut Světový den mokřadů Světový den zdraví Světový den Země Světový den bez tabáku - dotazníková a osvětová akce pro všechny žáky Pokračovali jsme v mnohaletém soustavném třídění odpadu ve škole (papír, plast, ostatní) - zvýšil se počet odpadkových košů na třídění odpadu. Na školní infotelevizi byly promítány prezentace jednotlivých členů školního Ekotýmu a prezentace z akcí Ekotýmu Proběhla dotazníková akce ekotýmu: Co bych chtěl na naší škole změnit Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili v rámci základů přírodních věd exkurze do planetária v Praze a výukového programu Planeta Země 3 28

43 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast výchovného poradenství řeší otázky výchovy a vzdělávání, práci se žáky vyžadující speciální vzdělávací potřeby a postupy s nadanými žáky. Oblast primární prevence se zaměřuje na prevenci a případné řešení nežádoucích jevů. Vzhledem k velikosti jsme školou rodinného typu a nežádoucím jevům se daří předcházet, a to vzájemnou součinností všech pedagogů a rodin žáků. Od února 23 nastoupil do školy asistent pedagoga na podporu vzdělání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl získán grant na konání kohezního kurzu učebního oboru ve školním roce 24/ Školní metodik 7 besed, 7 přednášek, divadelní představení, kohezní kurz pro. ročníky, do osobních listů studentů. ročníků založeny rodiči podepsané metodické postupy školy ve vztahu k SVP, využití videotéky k prevenci SPJ (Psy, TV, ON), využití nástěnek, školního rozhlasu, publicistická činnost - školní časopis, Karlovarský deník, průběžně používány interaktivní techniky na zvýšení koheze třídního kolektivu a sebepoznání v rámci tematických celků v hodinách psychologie, sociometrie v. ročnících a jejich následný rozbor, fotografování studentů a pedagogického sboru, prevence HIV (film Mezi nimi), projekt - Prevence HIV soutěž SAPERRE ( Jak zdravě žít ), screening školy - závislosti imatrikulace.ročníků - kronika koordinátor krajského studentského parlamentu 29

44 vánoční aktivity - tvorba z přírodních materiálů. 6.2 Výchovné poradenství Úspěšný projekt - Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 24 (individuální přístup ve výuce, odpolední školní příprava, konzultační hodiny, doučování, spolupráce s výchovnou poradkyní a PPP, s rodiči, technická podpora) Úspěšný projekt - Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením (získán notebook) Imatrikulace. ročníků - Grandhotel Pupp, 3.ročník (slavnostní vítání v rámci maturitního plesu) 27 výchovných komisí, 2 konzultací se studenty + x následné sledování + doporučení PPP, 3 konzultací s rodiči, 6 konzultace s kolegy, 8 konzultace s PPP, SPC Žádost - asistent pedagoga termíny TA na ZŠ (harmonogram), náborové akce na základních školách v kraji, aktualizace seznamu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhotovení způsobu zohlednění a jejich následné sledování, aktualizace SVP - maturita čestné listy a nákup poukázek pro nejlepší studenty, přehled výchovných opatření, Top školy Problémoví žáci IVýP - zanesen do plánu VP (nebyl uplatněn) slavnostní vyřazení maturantů - Dvorana, 3

45 6.3 Minimální preventivní program naplnění PP školy, výchovný poradce, školní metodik, kariérové poradenství. 6.4 Charitativní činnost školy Světluška (sbírka pro nevidomé), Srdíčkový den (sbírka Život dětem), Píšťalka (sbírka pro tělesně postižené děti). 6.5 Kariérové poradenství 2x beseda ve 4. ročnících (pomaturitní studium), informace na nástěnkách, sylab pro maturanty, zpětná vazba - úspěšnost studentů na VŠ, VOŠ, konzultace k výběru VŠ, kontrola a potvrzení přihlášek na VŠ a evidenční listy, 2 přednášky pracovnice ÚP pro 4. ročníky, uplatnění publikací k VŠ, účast studentů na Gaudeámus Praha, dotazníkové šetření ve 4. ročnících (začlenění na trhu práce). 6.6 Imatrikulace. ročníků V lednu 23 proběhl 3. ročník imatrikulace pro první ročníky školy. Studenty v sále Grandhotelu Pupp přivítala paní ředitelka školy. Slavnostního setkání se zúčastnili rodiče žáků a celý pedagogický sbor. Žáci měli za sebou již kohezní kurz, kde si vytvořili desatero kolektivu, takže na tomto setkání aktem slibu se k desateru kolektivu a dvanácteru školy přihlásili. Závěrečné slovo měli třídní učitelé. Celý program byl doprovázen hudebními a pěveckými vložkami našeho studenta. Milé a příjemné odpoledne žáci zakončili předáním květin. 3

46 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků Podpora dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků je prioritou personální práce. V rámci prohlubování kvalifikace se pracovníci zúčastnili zejména kurzů hodnotitelů MZ. Sledována byla též nová legislativa. V oblasti samostudia byl podpořen zejména nácvik práce se zakoupenou technikou a novými technologiemi. Sumarizace školení DVPP podle kurzů Počet kurzů Počet účastníků Specializované programy 8 28 Cizí jazyky 3 Nové maturity 6 6 Informační a komunikační technologie 5 5 Kariérní systém Inovace ve výuce 8 2 Cizí jazyky - metodika 2 Sumarizace školení DVPP Počet kurzů Počet účastníků Školení, semináře Kurzy - vzdělávání nepedagogických pracovníků název kurzu účastník/účastníci termín Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol Ing. I. Šreková Říjen 23 Školení ke mzdovému programu I. Farská Říjen 23 Konference "Vzdělávání pro budoucnost" Bc. M. Schade Listopad 23 32

47 Seminář pro příjemce - LCA Novela zákoníku práce od.. 24 a dopad nového občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy Program Erasmus+ Roční účetní závěrka a inventarizace za rok 23 Roční zúčtování daně za rok 23 a změny od.. 24 Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola on Line Bc. M. Schade, Ing. I. Šreková I. Farská Bc. M. Schade B. Blažková I. Farská Bc. M. Schade Listopad 23 Leden 24 Leden 24 Leden 24 Leden 24 Leden 24 Nový občanský zákoník Ing. I. Šreková Únor 24 Program Erasmus+ Bc. M. Schade Únor 24 celkem školení, 2 proškolených - V září 24 prošlo 7 zaměstnanců školením odborné způsobilosti řízení služebního vozidla. 33

48 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola v této oblasti postupuje podle Strategie informační kampaně, jednotná vizualizace všech výstupů. 8. Marketingová komunikace, Public relations Informační a komunikační systém, kampaň Atlas škol, Spot Rádia Dragon, účast školy na všech prezentačních akcích pro veřejnost (Ostrov, Sokolov, Cheb, Karlovy Vary, Klášterec, Žatec), vstupy do tříd základních škol, účast na třídních aktivech rodičů 9. tříd, 4 Dny otevřených dveří, placená inzerce, billboard u KV Areny, prezentace na LED TV v centru Karlových Varů, zcela nové webové stránky školy (www.logistickaskola.cz) - od. října 23, facebooková stránka školy (www.facebook.com/logistickaskola) a profil na kanálu youtube.com (www.youtube.com/logistickaskola), elektronický zpravodaj školy ( e-logistickáškola ), nové vybavení prezentačního stánku - doplněny bannery spolupracujících firem, PowerPointové prezentace (účely: Dny otevřených dveří; třídní aktivy.ročníků; zahraniční návštěvy; jednání Asociace ICT, telekomunikačních, poštovních a logistických škol; aj.), informační bulletin pro rodiče přijatých žáků do. ročníků - aktualizace 23, informační letáky k celoživotnímu vzdělávání, marketingové letáky ke kurzům 23-24, informační leporela, oslovovací dopisy pro výchovné poradce, 34

49 infočlánky do médií, ICT systém: Katedra (Škola on-line) a propojení na docházkový systém, Elektronická třídní kniha propojená na docházkový systém s čipovou kartou pro žáky a zaměstnance, intranet, Moodle, Infotelevize ve škole. Účast na konferencích a workshopech V průběhu roku proběhlo cca 35 akcí na úrovni ředitelky školy, z nichž jmenujeme ty nejvýznamnější: jednání s managerkou obvodu Česká pošta Karlovy Vary- spolupráce se školou schůzka ředitelky školy s šéfredaktorem Karlovarského deníku k připravovanému článku; prezentace školy účast ředitelky školy na konferenci KARP; účast ředitelky školy na vzdělávací akci "Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe"; přednesení informací ředitelkou školy na semináři pro zájemce o dálkové studium v oboru Operátor skladování, který se uskutečnil ve škole; účast ředitelky školy na kolokviu ředitelů středních škol Karlovarského kraje - seznámení se se zápisem z návštěvy ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, který navštívil Krajský úřad ; účast ředitelky školy na jednání Krajské hospodářské komory; účast ředitelky školy na setkání ředitelů škol sdružených v Asociaci s Českou poštou v Praze; účast ředitelky školy na konferenci pro ředitele SŠ na téma "Vzdělávání pro 2.století - technologie a nové trendy ve výuce" v Praze; účast ředitelky školy na pracovním jednání k problematice regionálního školství, které se konalo na Krajském úřadě Karlovarského kraje; účast ředitelky školy na vzdělávací akci "Podpora a rozvoj mobility na středních školách" v rámci projektu "Pospolu"; škola se zúčastnila jednání krajské S3 platformy pro řízení přípravy a realizace Regionální inovační strategie pro Karlovarský kraj; 35

50 účast ředitelky školy na poradě ředitelů středních škol v budově Střední pedagogické školy v Karlových Varech; účast ředitelky školy na školení "Erasmus" v Praze; na Dni otevřených dveří podala ředitelka školy souhrnné informace zájemcům o studium na naší škole; ředitelka školy zahájila odbornou stáž žáků v Bergu; ředitelka školy přivítala prorektora ČVUT Praha prof.ing. Václava Havlíčka, CSc., který na přednášce pro 3. a 4. ročníky podal žákům informace o možnostech studia a uplatnění v technických oborech a o možné spolupráci se školou; účast ředitelky školy na jednání s Krajskou hospodářskou komorou v Sokolově o spolupráci školy a KHK; jednání ředitelky se zástupcem Úřadu práce Karlovy Vary p. Procházkou k nabízeným kurzům v rámci celoživotního vzdělávání dospělých; jednání ředitelky školy v Selbu a Waldsassenu k odborné stáži v cestovní kanceláři; na základě pozvání RHK Poohří se ředitelka školy zúčastní Shromáždění delegátů RHK Poohří a OHK Cheb v Městském domě kultury v Sokolově, téma - slučování RHK v krajskou RHK; účast ředitelky školy na kolokviu ředitelů středních škol Karlovarského kraje; na základě pozvánky hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného se ředitelka školy zúčastnila slavnostního vyhlášení ankety "Osobnost Karlovarského kraje roku 23" v Grandhotelu Pupp; ředitelka školy se zúčastnila konference EuroRegio 23, která se konala v prostorách ISŠTE v Sokolově a tematicky byla zaměřena na podporu pracovního trhu a rozvoj vzdělanosti v západočeském regionu; účast ředitelky školy na setkání se zástupci RHK Poohří v Sokolově, zástupci Úřadu práce, Karlovarského kraje, zástupci SŠ a ZŠ u kulatého stolu na téma: Technické vzdělávání versus praxe; účast týmu na semináři v rámci OP VK pro příjemce finanční podpory v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání; účast ředitelky školy na poradě ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem; účast ředitelky školy na jednání dozorčí rady RHK Poohří v Sokolově; 36

51 osobní jednání ředitelky školy se zástupci firmy ERA poštovní spořitelna k přednáškové činnosti ve škole; účast ředitelky školy na kolokviu ředitelů a zástupců MŠMT k otázkám středního školství; prezentace školy na akci "Kam po ZŠ?", která se uskutečnila v SPŠ Ostrov; účast školy na akci partnerské firmy WITTE Nejdek spol. s r.o. s názvem "Noc techniků"; jednání ředitelky školy v rámci celorepublikové soutěže "Logistik Junior 23" s významnými osobnostmi logistiky o současné a budoucí spolupráci: firmy Dachser Hof, Witte Nejdek, Svaz spedice a logistiky Praha; osobní jednání ředitelky školy s managementem Úřadu práce Karlovy Vary k vzdělávání dospělých; účast zástupce ředitelky školy na akci Strategie rozvoje Karlovarského kraje; jednání ředitelky školy s firmou Optimo Consulting - marketingová strategie školy: modernizace webových stránek; projev ředitelky školy k zahájení školního roku 23/24; Všechny akce jsou na webových stránkách v části O nás - Ředitelka školy. Regionální média V průběhu roku jsme úzce spolupracovali s médii: Karlovarští studenti vyrazí na zkušenou do Německa (portál Karlovarského kraje, ), Žáci 8.A vyhráli soutěž Logistik junior (Novorolský zpravodaj, červenec+srpen 24), Publikace 72 hodin (červen 24) + průvodní dopis, Premiéra soutěže Logistik junior (Karlovarský deník, ), Už máte vymyšleno, kam letos pojedete na dovolenou? (Karlovarský deník, ), Rozhlasový spot - Logistická burziáda (Hitradio Dragon, ), Inzerce - Logistická burziáda (Dalovické listy, 23. května 24), 37

52 Karlovarský deník představuje střední školy v regionu (Karlovarský deník, 9. května 24), Studenti se potí u maturitních zkoušek (Karlovarský deník, 7. května 24), Inzerce - 2. kolo přijímacího řízení (MF Dnes, 3. dubna 24), Inzerce - Logistická burziáda (Dalovické listy, 29. dubna 24), Učíme firmy krátit náklady (MF Dnes, příloha Zaměstnavatelé, 24. dubna 24), Do lavic usedají odpoledne dospělí (Karlovarský deník, 5. dubna 24), Karlovarští logistici zvítězili v republikovém kole (portál Karlovarského kraje,. dubna 24), Pochopí už Západ, co se děje na Ukrajině (Karlovarský deník,. dubna 24), Logistická celoživotní akademie - šance ke vzdělávání (portál Karlovarského kraje, 28. března 24), Z fiktivního skladu až pro výuční list (Karlovarský deník, 6. března 24), Studenti zamíří na zkušenou (Karlovarský deník, 4. března 24), Logistiky ohromil Středoevropský veletrh cestovního ruchu (Karlovarský deník, 27. února 24), Studenti z Karlových Varů vycestují za zkušenostmi do Německa (portál Karlovarského kraje, 26. února 24), Inzerce - Den otevřených dveří (MF Dnes, 27. ledna 24), Dalovičtí logistici zahájili plesovou sezonu v Grandhotelu Pupp (Karlovarský deník, 5. ledna 24), Inzerce - příloha vzdělávání (Karlovaský deník, 9. ledna 24), Soutěž logistik junior (Logistic news, 26. listopadu 23), Soutěž Logistik junior zná letošního vítěze (Dopravní noviny, 2. listopadu 23), Studenti píší noviny: O výchově a kulturách (MF Dnes, 9. listopadu 23), Inzerce - Logistická celoživotní akademie (MF Dnes, 9. listopadu 23), Inzerce - nabídka studia (Karlovarský deník, 6. října 23), Studenti píší noviny: Učebny jsou stále modernější. A co školství? (MF Dnes, 2. října 23), Jak probíhala soutěž Logistik junior (Portál eulog.cz, 8. října 23), Mezi logistiky se rozhořel boj o pohář (MF Dnes, 9. října 23), 38

53 Daloviští logistici teoretické vědomosti ověřují na cestách po Evropě (MF Dnes, 4. října 23), Celorepubliková odborná soutěž v logistice (Portál elogistika.info, 2. září 23). Všechny zprávy jsou na webových stránkách v části O nás - Média o nás. Účast na prezentačních akcích o školství pro veřejnost prezentační stánek: Thermal Karlovy Vary, Ostrov, Chomutov, Sokolov, Rakovník, Cheb, vstupy do výuky všech základních škol v Karlových Varech, Ostrově a Nejdku, třídní aktivy 9. tříd (35 vybraných základních škol okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb), kampaň na rádiu HitRadiu Dragon - infospot kampaň: billboard Buď In, studuj logistiku Prezentační inzerce informační brožurka pro volbu povolání (Úřad práce K. Vary), příloha inzertních novin Karlovarska, týdeník Karlovarska (příloha o středních školách), poštovní kurýr. Školní časopis Expres 4 čísla Dny otevřených dveří 4x pro počáteční vzdělávání, včetně soboty Jednání poradního sboru ředitelky individuální osobní konzultace se zástupci firem (vzájemné návštěvy) - cca 2x 39

54 Další veřejná prezentace školy, akce pro veřejnost imatrikulace prvních ročníků v GH Pupp - poprvé velká účast rodičů, 33. maturitní ples, setkání s přáteli školy (únor 24), osobní návštěvy ve firmách 3.ročník Logistická burziáda- jarní akce pro veřejnost, spolupráce s obcí, doplňkový program- soutěž Logistik junior pro ZŠ pořadatel exkurze pro žáky ZŠ maturitní tabla - vystavena na ulici T.G. Masaryka v centru K. Varů slavnostní vyřazení maturantů v hotelu Dvorana v Karlových Varech - Dvorech (včetně slavnostních pozvánek), třídní aktivy (listopad 23, duben 24, červen 24). Významná členství školy (2 nové smlouvy) Svaz spedice a logistiky, Český svaz manipulace se zbožím a materiálem - L, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky, CEFIF Praha, Regionální hospodářská komora Poohří, Asociace alternativních poštovních operátorů, Smlouva o spolupráci s univerzitou v Pardubicích, smlouva o partnerství s firmou Dachser GmBH Hof, ředitelka školy - členka dozorčí rady KHK. 8.2 Poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Podle 8 odst., písmeno a) - e) počet podaných žádostí o informace - počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 4

55 opis podstatných částí každého rozsudku soudu - výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 4

56 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne proběhla ve škole kontrola dodržování právních předpisů podle ustanovení 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/22 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolované období: školní rok 23/24 k datu Porušení uvedených právních předpisů nebylo zjištěno. 42

57 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v Kč Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč k k činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková. Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Přijaté příspěvky a dotace v Kč Přijaté příspěvky a dotace k Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem 45 z toho: Oprava přední terasy a zábradlí terasy 35 Vybavení simulovaného skladu 2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem toho: běžné provozní výdaje 892 příspěvek na soutěž Logistik Junior 8 5 Příspěvek na kohezní program pro. ročník učebního oboru příspěvek na odměny ředitelům 47 4 příspěvek na výuku Obsluhy manipulačních vozíků příspěvek na výuku povinného předmětu ŘMV 5 příspěvek na scio testy - přijímací zkoušky Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele celkem z toho: ÚZ Příspěvky a dotace z jiných zdrojů celkem z toho: OP VK Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole Zálohy na projekty Leonardo da Vinci - záloha OP VK Smart logistik - moderní výuka logistiky (Šablony) záloha 3 57 OP VK LCA - záloha

58 Přehled přijatých darů za období školního roku 23/24 Sponzor - dárce Účel daru částka žáci dálkového studia SRPŚ na činnost školy na činnost školy 9-2/23: 24,- Kč - 6/24: 5,- Kč 9-2/23: 29 45,- Kč - 6/24: 3,- Kč Lincoln Chodov vybavení simulovaného skladu 56 26,- Kč V organizaci neproběhly ve školním roce 23/24 žádné veřejné kontroly. 44

59 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název realizovaných projektů ve 23/24 Bridge - Mosty (Comenius, reg. číslo projektu: COM-MP-2-4), Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole* (OP VK 3.2, reg. číslo projektu: CZ..7/3.2.2/4.8), Smart logistik - moderní výuka logistiky* (OP VK.5 - EU peníze středním školám, reg. číslo projektu: CZ..7/.5./34.), Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a v oblasti cestovního ruchu (Leonardo da Vinci, reg. číslo projektu: 23--CZ-LEO- 457), Pospolu, UNIV 3: o Skladník, o Manipulace se zbožím a materiálem, o Evidence zásob zboží a materiálu. Název připravovaných projektů pro 24/25 Erasmus+; klíčová akce - Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Erasmus+; klíčová akce 2 - Partnerství. Projekty v rámci udržitelnosti Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje, Zvyšování kvality standardizací a zlepšováním řídících procesů na školách* (OP VK., reg. číslo projektu: CZ..7/../8.8), IQ Industry, Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole* (OP VK 3.2, reg. číslo projektu: CZ..7/3.2.2/.29), Zavádění modulárního systému do výuky v logistické škole* (OP VK., reg. číslo projektu: CZ..7/../.22). 45

60 * Poznámka k projektům financovaným z prostředků EU: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 46

61 2 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení zapojení školy do projektu UNIV 3, nástavbové dálkové studium Podnikání, realizace zkoušek: o Skladník - Profesní kvalifikace, o jednotná maturitní zkouška, o Manažer prodeje - Profesní kvalifikace, o zkoušky k maturitní zkoušce (přijetí do vyššího ročníku), o Manipulace se zbožím a materiálem - Profesní kvalifikace, o Pracovník poštovní přepážky - Profesní kvalifikace, o Pracovník poštovní přepravy I - Profesní kvalifikace. Škola je vlastníkem autorizací pro profesních kvalifikací. Soupis všech profesních kvalifikací je dostupný na kurzy: o Evidence zásob zboží a materiálu, UNIV 3, o Manipulace se zbožím a materiálem, UNIV 3, o Pracovník poštovní přepážky, PK, o Pracovník poštovní přepážky, PK 2, odborné kurzy příprava na maturitní zkoušku z cizího jazyka odborná příprava na maturitu. 47

62 Sumarizace kurzů ve školním roce 23/24 Název kurzu Počet účastníků Skladník 7 Manipulace se zbožím a materiálem (UNIV 3) 8 Pracovník poštovní přepážky (LCA) 3 Pracovník poštovní přepravy (LCA) 2 Jednotná maturitní zkouška Anglický jazyk pro začátečníky (LCA) 5 Německý jazyk pro začátečníky (LCA) Ruský jazyk pro začátečníky (LCA) Státní maturita NJ poslechové dovednosti 9 Kurz ruského jazyka pro studenty.p 6 Konané zkoušky ve školním roce 23/24 Název zkoušky Počet účastníků Skladník (Gymnázium a OA Chodov) 8 Skladník (UNIV 3) 7 Jednotná maturitní zkouška - odborný kurz Manažer prodeje (Gymnázium a OA Chodov) 4 Evidence zásob, zboží a materiálu 8 Zkoušky k maturitní zkoušce 2 Manipulace se zbožím a materiálem 8 48

63 3 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů poskytovatel grantu název realizovaného projektu částka NAEP, Dům zahraničních služeb KÚ, ESF, SR ČR NAEP Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a v oblasti cestovního ruchu (Leonardo da Vinci, reg. číslo projektu: 23--CZ-LEO-457) Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole (OP VK 3.2, reg. číslo projektu: CZ..7/3.2.2/4.8) Bridge - Mosty (Comenius, reg. číslo projektu: COM-MP-2-4)

64 4 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 4. Odborová organizace Na škole není zřízena odborová organizace. 4.2 Spolupráce s firmami Česká pošta, s. p. Zajištění pracovišť souvislé praxe pro obor PaPS: 4 dní v každém ročníku pro každou třídu oboru. Další vzdělávání dospělých účast pracovníků ČP v kurzech školy pořádaných v rámci projektu Logistická celoživotní akademie (cizí jazyky, poštovní kurzy profesních kvalifikací, podnikový logistik..) Materiální výpomoc ze strany ČP: bezplatné poskytování aktualizace Poštovních pravidel a programu APOST, zajištění údržby počítačové učebny, tiskový informační servis o nových trendech ve firmě a propagační materiál. Nová etapa spolupráce: strategie rozvoje vzájemné spolupráce škola - firma do roku 25, celorepubliková Soutěž odborných dovedností Olomouc -. místo. Dachser GmBH Hof spolupráce na základě smlouvy zejména v oblastech pracovního uplatnění absolventů, konání exkurzí, příprava projektu Erasmus+ (partner projektu). 5

65 Era - Poštovní spořitelna přednášková činnost - prodejní dovednosti, informační a materiálová výpomoc, odborné konzultace, účast při praktické části maturitních zkoušek. LC Lauterbach Berg (hlavní partner školy) zejména partner projektu Leonardo - 6. ročník, příprava projektu Erasmus+. Lincoln Chodov (člen skupiny SKF) vybavení simulovaného skladu. OVB Allfinanz, a. s. účast u praktické části maturitní zkoušky, obhajoby maturitní práce, přednášková činnost, praxe žáků, materiálová podpora. Svaz spedice a logistiky České republiky a Českým svaz manipulace se zbožím a materiálem pravidelná jednání v Praze za účasti učitelů odborných předmětů - viz přehled seminářů (výchovná skupina, expresní klub), materiální a informační výpomoc, pravidelný informační servis z jednání pracovních skupin formou Spedičního zpravodaje nebo cestou Internetu. WITTE Nejdek, spol. s r. o. (hlavní partner školy) velmi intenzivní spolupráce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání - uplatňují se téměř všechny formy spolupráce - viz bod 8.4 níže, vybavení simulovaného skladu, projekt Pospolu. 5

66 4.3 Spolupráce s dalšími partnery Auto Mudra K. Vary, Autoškola Jordán, Baumax, BSZFW Rodewisch, Česmad, Eurovia, FM Logistik Praha, Geis - Balšan, Globus Jenišov (výpomoc žáků při inventarizaci), Imperiál, Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje, Kaufland, LC Sokostrans, a. s., Národní ústav odborného vzdělávání, Obecní úřad Dalovice, Pojišťovna Kooperativa, a. s., Selma Travel, Střední zemědělská škola Dalovice, Úřady práce K. Vary, Sokolov, Cheb. 4.4 Formy spolupráce se sociálními zaměstnavateli nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol, praktický výcvik žáků ve firmě, výpomoc firmě ze strany školy, exkurze, návštěvy žáků a učitelů na pracovišti, vzdělávání zaměstnanců firmy v odborné škole, kurzy na míru, využití prostorového vybavení školy, stáže vyučujících ve firmě, školení pro vyučující, infozdroje, 52

67 účast zástupců firem na prezentačních akcích pro žáky ZŠ, spoluúčast na tvorbě školních vzdělávacích programů, účast na závěrečných zkouškách žáků či studentů, profesní certifikáty, vyřazení maturantů, spoluúčast na projektech ze strukturálních fondů EU (UNIV, OPVK), poskytování materiálního a technického vybavení - nákup vybavení do simulovaného skladu (odborná učebna), možnost zahraniční stáže ve firemní pobočce, sponzoring školy, smluvní partnerství se školou, spolupráce při propagaci profese a firmy, společná účast na konferencích, spoluúčast pracovníků na výuce, přednáškách a při projektových dnech, podpora činnosti fiktivních firem školy. 4.5 Zahraniční spolupráce smluvně navázána spolupráce s největší spediční firmou Dachser GmBH - pobočka Hof: červen 23, týdenní pobyt zahraničních studentů ze 6 evropských zemí ve Švédsku, Španělsku a Německu - účast v projektu Comenius - zahájení od. září 2 (7 evropských zemí), jednodenní předvánoční zahraniční zájezd, 5 denní zahraniční odborně tematický zahraniční zájezd do Francie podzim 23, Rodewisch-partnerská škola: Evropský den jazyků, Spolupráce s LC Lauterbach Berg - oboustranné návštěvy, projekt Leonardo - odborné stáže žáků v Německu (spediční firma LC Lauterbach Berg a cestovní kancelář Stowasser Touristik Hof), průběžná komunikace mezi středními školami v Německu, Polsku, Itálii. 4.6 Spolupráce s rodičovskou veřejností Sdružení rodičů a přátel školy podpora školy formou účelově vázaných finančních příspěvků jako daru dle konkrétních potřeb školy, 53

68 podpora při organizaci maturitního plesu, 2x ročně třídní aktivy (listopad, duben) - účast 58%, v červnu se konají každoročně informační schůzky pro rodiče žáků přijatých do. ročníků, byly rozdány informační letáky, provedená prezentace školy. Školská rada rada pracovala podle stanov, projednala a schválila vnitřní normy podle školského zákona 4.7 Spolupráce se studentským parlamentem spoluúčast žáků v rámci samosprávy, předseda parlamentu: Karel Daněk (3.A), pravidelná setkání s ředitelkou školy (x měsíčně), zápisy z jednání, práce parlamentu dle vlastního plánu činnosti jako součásti ročního plánu školy, priority: o realizace Školního dvanáctera, o humanitární výchova, o etická výchova, o standardy, o sebehodnocení, o spolupráce s Magistrátem Karlovy Vary. 4.8 Spolupráce se základními školami exkurze - letiště Václava Havla Praha pro 3 žáků základních škol,. ročník soutěže Logistik junior ZŠ + účast na Logistické burziádě, vstupy do výuky - představení oborů a školy. 4.9 Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni přednášková činnost ve škole, exkurze na ZČU v Plzni. 54

69 5 Zhodnocení ročního plánu činnosti školy Záměry školního roku 23/24 byly splněny realizace nastavených změn dle nových ŠVP - Školní dvanáctero, zahraniční stáže - též pro nový obor LSF- Leonardo 3/4 úspěšná realizace, realizované projekty: Leonardo da Vinci, OP VK 3.2, UNIV 2 + 3, OP VK.5 - Šablony SŠ, spolupráce s firmami, 33. ročník maturitního plesu včetně imatrikulace prvních ročníků, další vzdělávání - Autorizace (Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní přepravy I., Pracovník vnitřní poštovní služby II., Manipulace se zbožím a materiálem, Evidence zásob, zboží a materiálu, Manipulační práce se zbožím ve skladu, Manažer prodeje, Pokladní, Skladník), budování Mediatéky. Byl zpracován a nastaven nový Systém hodnocení a odměňování pracovníků školy byly realizovány osobní pohovory. Byla zpracována Autoevaluační zpráva školy 23. Byl získán asistent pedagoga na podporu práce ve třídě 4.A. Nad plán: Rozvojový program na podporu zdravotně znevýhodněných žáků, Program- Kompenzační pomůcky. Priority školního roku 24/25 kvalita- Školní dvanáctero, realizace stanovených opatření a upravených ŠVP, Opatření - Mapa Scio 24, závěrů RPČ 3/4, Autoevaluační zprávy 23, nabídky - další vzdělávání, marketingová strategie, realizace projektů- dokončení OPVK Logistická celoživotní akademie, realizace Pospolu, nové programovací období-žádosti. 55

70 Třetí část Příspěvky o vybraných realizovaných akcích Školní časopis Expres Školní časopis Expres i v letošním školním pokračoval ve své činnosti. Redakční radu vytvořili především studenti z prvních ročníků. Přinesli tak na stránky časopisu tradiční rubriky ze života naší školy, ale také témata, o která se dnešní mladá generace zajímá. Ustálila se také grafická podoba časopisu ve spolupráci se studenty 3. ročníku. Časopis si získal nejen nové čtenáře, ale i přispěvovatele. Studenti píší do novin Naši studenti se již řadu let aktivně zapojují do projektů vyhlašovaných regionálními i celostátními deníky. Na podzim více než čtyřicítka z nich uveřejňovala své názory na aktuální témata v rámci projektu Studenti píší noviny. V jarních měsících se naši druháci i třeťáci zamýšleli nad problémy Evropy a zejména Evropské unie v projektu Naše Evropa. Oba projekty přispěly k rozšíření jazykových dovedností studentů i přispěly k větší šíři jejich všeobecného přehledu. Kohezní kurz. ročníků Počátek studia na SOŠ logistické v Dalovicích byl pro nováčky ve středoškolských lavicích ve znamení seznamovacího kurzu, během něhož se mohli studenti prvních ročníků poznat při různých společensko-sportovních aktivitách nejen mezi sebou, ale i se svými učiteli. I přes nepřízeň krušnohorského zářijového počasí se zde mnohým podařilo navázat nová přátelství 56

71 a vytvořit mezi sebou takové vztahy, které jim pomohou překonat mnohá úskalí v průběhu čtyř let na střední škole. Zahraniční zájezd - Francie Již počtvrté nabídla naše škola svým studentům možnost doplnit si své teoretické znalosti v dopravních předmětech při poznávacích zájezdech po evropských zemích. Při předešlých cestách navštívili logistické centrum v Německu, mohli se projet v automobilech značky Ferrari v Itálii a letos poznali námořní přístav Le Havre a projeli přes technický skvost mezi mosty Le Pont de Normandie při ústí řeky Seiny. Kromě výuky odborných předmětů objevují také další zajímavá místa navštívených zemí, v nichž poznávají jejich historii, tradice a seznamují se s běžným životem tamních obyvatel. Při letošním podzimním výjezdu do Francie navštívili studenti také bojiště obou světových válek. Velmi působivá byla nejen památná místa nejprudších bojů, ale i hřbitovy padlých vojáků různých národností. Nezapomenutelnými se pro mnohé z nich staly pláže vylodění spojenců v červnu 944 v Normandii. Pomyslnou třešničkou na dortu se stala návštěva Paříže s večerní projížďkou po Seině. 57

72 Prezentační akce Mezi celoroční aktivity školy patří neodmyslitelně také její prezentace na veřejnosti. Začínají již na podzim, kdy vystavuje naše škola v lázeňském hotelu Thermal na přehlídce středních škol. Pokračuje vstupy do 8. a 9. tříd základních škol v regionu a na třídních schůzkách rodičů žáků ukončujících povinnou školní docházku. Vrcholí v jarních měsících, kdy se škola představuje veřejnosti na tzv. burziádě. Celoročně mohou sledovat aktivity naší školy a nabídky studijních příležitostí včetně celoživotního vzdělávání v odborných kurzech čtenáři na stránkách regionálního i celostátního tisku. 72 hodin V rámci ekologické výchovy naše škola vyvíjí celoroční aktivity ve spolupráci s ekotýmem, který na naší škole již řadu let pracuje. Jednou z prvních aktivit v letošním školním roce bylo zapojení se do projektu 72 hodin - Ruku na to! Jeho cílem je vlastními silami přispět ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Studenti v těchto třech říjnových dnech vyčistili prostory v okolí školy, zejména v dalovickém parku od všech nečistot. 58

73 Nové webové stránky a nové logo školy V letošním školním roce došlo k modernizaci našich webových stránek školy. Součástí změn je i vytvoření nového loga, které více zohledňuje moderní trendy nejen ve výuce, ale i v prezentaci školy. 59

74 Logistik junior SŠ Studenti se museli poprat s nejrůznějšími logickými úlohami. Úkoly byly zaměřeny především na ekonomiku, dopravu a přepravu a logistiku. Studenti poté dostali zadání, podle kterého měli vytvořit prezentaci. Druhý den jednotlivé týmy prezentovaly své výtvory formou prezentace. Studenti si měli představit, že jsou expresní balíková firma, která potřebuje nakoupit automobily tak, aby to bylo co nejvýhodnější, a dodávat zboží. Dále měli doporučit zdroje financí a finanční ústav, se kterým by spolupracovali. Hlavní cílem bylo přesvědčit přísedící, že právě jejich nabídka je nejlepším a nejvhodnějším řešením. Do finále postoupily čtyři týmy. Vítěze určily otázky, které se týkaly nejrůznějších okruhů (např. letecká a námořní doprava, logistika, anglické pojmy atd.). Právě tato část, tedy anglické pojmy, pomohla k výhře plzeňskému týmu. Letošní ročník soutěže byl tedy opět vydařený. Exkurze pro ZŠ - Letiště Praha a technické muzeum 4. listopadu 23 uspořádala naše škola odbornou exkurzi pro žáky devátých tříd partnerských základních škol. Do Prahy vyjelo celkem 3 žáků z pěti základních škol - Dalovice, Nejdek, Nová Role, K. Vary a Otovice a dále studentů 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy - logistika. Exkurze začínala na terminálu 3 Letiště Václava Havla, kde se nás ujal průvodce. Nejprve jsme zhlédli instruktážní film o výstavbě plánované nové přistávací dráhy. Poté jsme prošli bezpečnostní kontrolou a nasedli do autobusu, který nás vozil po letištní ploše - viděli jsme nakládání letadel, pohyb letadel po letištní ploše, tankování letadel a zblízka vzlety a přistání letadel. Navštívili jsme i hasičskou letištní stanici, podívali se do hangárů, terminál 3 a 4, viděli nákladní leteckou část letiště. 6

75 Poté jsme přejeli k technickému muzeu, kde jsme navštívili expozici o historii dopravních prostředků. Exkurze se žákům ze základních škol líbila, naši studenti na exkurzi pomáhali jako průvodci a informovali případné zájemce o studiu na naší škole. Exkurze - Dachser Koncem října jsme se studenty dopravních oborů uskutečnili exkurzi do naší partnerské firmy Dachser v německém Hofu. Naši skupinu provázel pan Lev, který nám představil strategii této jedné z největších německých logistických firem. Zážitkem byly zejména obrovské logistické sklady, v nichž jsme obdivovali propracovaný systém dělby práce v jednotlivých pracovních pozicích. Poté jsme navštívili tzv. Německo-německé muzeum, mapující vývoj a rozdělení východního a západního Německa. Celá exkurze byla pro studenty oboru Provoz a ekonomika dopravy velkým přínosem. 6

76 Exkurze - Česká národní banka Praha V rámci výuky odborných předmětů se třídy 3.A a 4.A zúčastnily exkurze do České národní banky. Na začátku naší exkurze žáci zhlédli film O penězích a lidech, který představuje historii peněz, cíle a role ČNB. Dále navštívili největší trezor v ČR, kde je umístěna stálá expozice Lidé a peníze. Expozice je nevšední výpovědí o vývoji měny na území Čech. O pohár královské mincovny Velmi úspěšnou soutěží v posledních letech, které se naše škola pravidelně zúčastňuje, je souboj středních škol o znalostech regionálních dějin pod názvem O pohár Královské mincovny v Jáchymově. Také letos jsme usilovali o příčky nejvyšší. Reprezentovali nás žáci.z Alena Martinovská a Miroslav Vaněk, kteří nakonec obsadili trochu nepopulární 4.místo, ale i tak prokázali výborné znalosti o Karlovarském kraji a skvěle reprezentovali naši školu. 62

77 Nová učebna výpočetní techniky Vzhledem k vzrůstajícím nárokům na infomační gramotnost našich studentů se podařilo z vlastních zdrojů a částečně i prostřednictvím projektu Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole vybudovat moderní učebnu výpočetní techniky, v níž budou mít studenti všechny předpoklady k výuce. Učebna prošla kompletní rekonstrukcí, kdy došlo k výměně podlahové krytiny, novým rozvodům elektrické sítě a sítě LAN. Dále byly zakoupeny nové počítačové stoly včetně počítačů s příslušenstvím. Učebna tak nyní nabízí 2 počítačových stanic jak pro studenty denního studia, tak pro účely kurzů v rámci dalšího vzdělávání. Vánoční akademie V předvánočním období se uskutečnila vánoční akademie. V dopoledních hodinách žáci vytvářeli vánoční dekorace z přírodních materiálů. Nejčastějším námětem byly adventní věnce, které asi nejvíce evokují předvánoční čas. Výsledky snažení hodnotila komise složená z představitelů pedagogického sboru a jednotlivých zástupců ekotýmu. Za nejzdařilejší výtvor byla oceněna třída 2. A se ziskem 59 bodů. Ke sváteční atmosféře přispělo hudební vystoupení slečny Moniky Povýšilové, která je jednou z finalistek české Super Star. 63

78 Kurzy v rámci projektu Logistická celoživotní akademie Od února letošního roku se u nás ve škole vyučují různé kurzy, které jsou zakončeny certifikáty. Chtěla bych zmínit čtyři profesní kvalifikace - Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní přepravy, Poštovní doručovatel a Pracovník vnitřní služby. Po absolvování všech čtyřech kurzů a získání potřebných certifikátů se účastníci můžou přihlásit k závěrečné zkoušce a získat výuční list oboru Operátor poštovního provozu. Výuka probíhá jednou týdně v bloku 5 vyučovacích hodin. Pro lepší představivost náročných celků jsou pořádány odborné exkurze. Účastníci mají za sebou první dvě zkoušky a na zbývající dvě se připravují. Uvědomují si šanci, kterou jim škola nabídla. Maturitní ples školy Budoucí maturanti již tradičně začínají sezonu maturitních plesů v Grandhotelu Pupp. A nejinak tomu bylo i letos. Slavnostní večer se tentokrát uskutečnil za účasti zástupců partnerských logistických firem z celé České republiky i z Německa. Vynikající atmosféru celého večera nastartovalo slavnostní předtančení, jež se neslo v uvolněném kabaretním stylu a zaslouženě vzbudilo ovace zcela zaplněného sálu. Před oficiální částí proběhla imatrikulace studentů prvních ročníků, kdy pro mnohé z nich tento okamžik znamenal opravdový vstup nejen do studentského, ale i do společenského života. Kromě tradičních oficialit maturitních plesů potemnělý sál aplaudoval půlnočním tanečním kreacím obou maturitních tříd. Vydařený večer pokračoval až do časných ranních hodin na afterparty v klubu Foopa. 64

79 Lyžařský výcvik Součástí vzdělávacího programu školy jsou nejen vzdělávací předměty, ale také péče o fyzickou zdatnost a zdravý životní styl našich studentů. Mezi takové aktivity patří velmi oblíbený lyžařský výcvikový kurz, který je určený nejen zdatným lyžařům, ale také začínajícím vyznavačům zimních sportů. Ten letošní proběhl na Božím Daru a více než 2 studentů zvýšila nejen své lyžařské dovednosti, ale celý pobyt přispěl i k upevnění vztahů ve třídách. 65

80 Otevření simulovaného skladu ve škole Po dlouhých přípravách a s finanční pomocí firem Lincoln, Witte Nejdek a Krajského úřadu v Karlových Varech se podařilo zrekonstruovat sklepní prostory našeho zámku tak, aby zde mohl vzniknout simulovaný sklad, který budou moci využívat jak studenti dopravních oborů, tak v rámci logistiky i budoucí pracovníci finančního sektoru. Jeho vybudováním se podařilo uskutečnit letitý sen o pracovišti, na kterém budou naši žáci nabývat praktické dovednosti. Soutěže v grafických předmětech Dne 2. února 24 se uskutečnilo školní kolo v grafických předmětech (tj. min. opis na rychlost a přesnost a korektura textu). 6 žáků soutěžilo v obou disciplínách. Na prvním místě se umístil Vojtěch Kemr ze třídy 2. Z, na druhém Jan Müller z. Z. Tito 2 žáci se pak zúčastnili i Krajského kola vyhlášeného MŠMT, které se letos konalo dne 8. března na Obchodní akademii v Karlových Varech. V této soutěži obsadil V. Kemr vynikající 2. místo s výkonem 366 čistých úhozů za minutu a s procentem chyb,5, Jan Müller získal pro naši školu 8. místo. Konkurence 2 žáků středních škol Karlovarského kraje byla veliká. V silné konkurenci 2 škol Karlovarského kraje se oba naši studenti umístili v korektuře textu těsně pod stupni vítězů, Vojtěch Kemr na 4. místě a Jan Müller na 5. místě. 66

81 Setkání přátel školy Mezi každoroční akce školy patří setkávání bývalých a současných pracovníků školy. I letos přišlo mnoho bývalých zaměstnanců, kteří mohli obdivovat nově zrekonstruované prostory, zlepšující se technickou vybavenost školy, ale zejména se mohli setkat se svými bývalými kolegy. Exkurze - Planeta Země V letošním roce poprvé naše škola akceptovala nabídku firmy Planeta Země 3, jejichž cílem je představit mladým lidem zajímavé kouty světa. Tentokrát jsme se studenty 2. ročníků mohli zhlédnout v hotelu Thermal komponovaný pořad o Indonésii. Mluvené slovo, hudební doprovod, filmové i fotografické záběry z této pro nás poněkud vzdálené oblasti pomohly nahlédnout do života lidí, kteří žijí tisíce kilometrů od nás. Soutěž odborných dovedností Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž odborných dovedností. Pořadatelem je generální ředitelství České pošty, s.p. Praha a asociace logistických škol. Letošní soutěž se konala v Olomouci v SOŠ logistiky a chemie ve dnech Naší školu reprezentovali Karel Daněk, Lucie Klimčáková a Nikola Trochová. Soutěžících družstev bylo celkem deset z celé ČR. Soutěžící absolvovali deset disciplín. Odborná porota hodnotila zejména obchodní dovednosti, schopnosti jednání s klientem, práci se specializovaným programen x APOST, zpracování a předvedení odborné prezentace na dané téma v časovém limitu a praktické dovednosti na univerzální přepážce. Soutěž byla náročná, konkurence veliká a bodování odborníků přísné. Pro nás bylo velmi příjemné vyhlášení výsledků, kde naše družstvo vyhrálo. místo. Pro výherce byly připraveny hodnotné dárky, každý žák dostal moderní tablet. 67

82 Soutěž je pro všechny přítomné velkým přínosem, nové zkušenosti, technologie, poznávání nových přátel a hlavně příjemná atmosféra. Den zdraví Velmi netradičně pojali studenti Střední odborné školy logistické začátek své pondělní výuky při příležitosti mezinárodního Dne zdraví. Přestože mnozí z nich dávají po většinu roku přednost jídlu a pití z automatu, tentokrát školní ekotým vyhlásil soutěž o nejzdravější snídani. O ovocné dárkové koše se utkalo celkem sedm tříd. Ty měly vytvořit nejen zdravou, ale i oku lahodící snídani ze surovin, které si samy přinesly. Po hodinové práci týmů ohodnotila všechny vytvořené pokrmy učitelská porota a vítězem se stali studenti 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy. Všichni se mohli přesvědčit, že i snídat se dá nejen zdravě, ale i chutně. 68

83 Poslední zvonění Pro 4. ročníky poslední den ve škole, pro ostatní trocha zábavy a pro učitele loučení se svými studenty. Takový byl poslední dubnový pátek, kdy budoucí maturanti oslavili konec středoškolského studia před svými zkouškami z dospělosti. Celorepubliková soutěž v odborném výcviku (Kaufland) Firma Kaufland poprvé uskutečnila soutěž svých žáků, kteří ve firmě vykonávají odbornou praxi v oblasti lidských zdrojů a péče o zaměstnance Soutěž se konala dne v centrále firmy Kaufland Praha. Žáci byli rozděleni dle ročníků, celkem bylo 4 soutěžících z celé ČR. Soutěžilo se v různých disciplínách - odborný test, praktické dovednosti - manipulace s paletovým vozíkem, předvedení kartonového řezu, ochrana zboží, srovnávání zboží podle ceny v časovém limitu, dodržování předpisů BOZP. Důležitou částí byla komunikace se zákazníkem. Naší školu reprezentovali 3 žáci prvního ročníku oboru Operátor skladování - Jan Kraus, Josef Janeček a Katarina Tamášová. Velkým překvapením bylo. místo Jana Krause a odměnou bylo finanční ohodnocení. Další umístění bylo 4. a 6. pořadí. Všem žákům blahopřejeme. 69

84 Exkurze - Planetárium Praha V rámci výuky základů přírodních věd se téměř padesátka studentů. ročníků zúčastnila exkurze do pražského planetária, kde pro žáky bylo zajištěno představení Noční obloha. Součástí programu je prohlídka prostor planetária se stálou expozicí z oboru kosmonautiky. V odpoledních hodinách následovala procházka po staré Praze. Logistik junior ZŠ V pondělí 2. června 24 se konal první ročník této soutěže vycházející z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro studenty středních škol zaměřených na logistiku - Logistik Junior. Na soutěž dorazilo družstev ze 6-ti základních škol - 2x z Nejdku, Nové Role, Žlutic a 2x z Karlových Varů. Nejprve soutěžní družstva absolvovali 3 kola soutěží na různých stanovištích zaměřených na logické myšlení, ekonomii, matematické výpočty apod. Poté následovala krátká prohlídka školy, mezitím došlo k vyhodnocení jednotlivých kol soutěže a pět nejúspěšnějších postoupilo do finále, které mělo podobou soutěže Riskuj - otázky za různé bodové ohodnocení z oblasti fyziky, chemie, biologie apod. Nakonec se vítězným družstvem stalo družstvo z Nové Role, které jako hlavní cenu získalo jízdu limuzínou po K. Varech. Ceny si odnesli všechny družstva i to poslední. Soutěž se vydařila a všem účastníkům se velmi líbila. Jako doprovodná akce byla možnost navštívit Logistickou burziánu, která se tento den konala před areálem školy - nákup a prodej různých věcí, součástí této akce bylo i občerstvení, vystoupení rockové kapely a různé sportovní doprovodné akce. 7

85 Logistická burziáda Také v letošním roce uspořádala naše škola společně s obcí Dalovice tzv. Burziádu, na které si mohli studenti i příchozí prodejci vyzkoušet své obchodní dovednosti při prodeji nejrůznějších předmětů. V rámci prodeje proběhla soutěž o nejoriginálnější stánek, ve které zvítězily studentky 2.Z se svými domácími sladkými pamlsky. Celou akci doprovázela svými rockovými písněmi skupina Tajfun. 7

86 Slavnostní vyřazení maturantů Pro úspěšné maturanty nastal den D první červnové úterý. Slavnostně vyzdobené prostory spolu s účastí rodinných příslušníků a přátel dokreslovaly výjimečnost situace v životě každého absolventa. Z rukou ředitelky školy poté převzalo všech 32 studentů maturitní vysvědčení, které se stalo pro mnohé odrazovým můstkem do jejich nové životní fáze - ať už studijní, či pracovní. Po oficiální částí následovalo ještě neformální setkání učitelů se studenty, při kterém zavzpomínali na uplynulé společné 4 roky. Likus jako ze škatulky Během června jsme zásluhou školního Ekotýmu zlepšili okolí školní budovy. Nedaleko stojící likus získal novým nátěrem velmi příjemný vzhled a studenti svými výtvarnými díly vytvořili na jeho stěnách fascinující přírodní motivy. Exkurze - Terezín a hora Říp V rámci výuky dějepisu na naší škole každoročně pořádáme historickou exkurzi na zajímavá místa České republiky. Tentokrát jsme se vypravili se studenty. ročníků do Malé pevnosti v Terezíně. Velmi poutavé vyprávění o událostech ve zdejším nacistickém vězení, sběrném a 72

87 přestupním táboře zaujalo všech 42 žáků natolik, že jsme poté pokračovali do tzv. Velké pevnosti (v době války židovské ghetto), do kolumbária a krematoria, u něhož jsme uctili památku zde pochovaných obětí holocaustu na židovském hřbitově. V odpoledních hodinách jsme dojeli pod naší bájnou horu Říp, jejíž vrchol jsme zdolali po náročném výstupu. Sportovně turistický kurz Součástí školního vzdělávacího programu je pro 3. ročníky turistický kurz, jehož cílem je nejen podpořit ve studentech zdravý životní styl a zlepšit fyzickou kondici, ale také vytvořit v jednotlivých třídách lepší kamarádské vztahy. Vzhledem k fyzickým i finančním možnostem studentů byly vytvořeny 2 skupiny, kdy první se vydávala na lehčí jednodenní túry do okolí Karlových Varů, sportovala na Rolavě a navštívila úpravnu vody v Březové. Druhá skupina pobývala celý týden v Konstantinových Lázních. V horkých letních dnech přišlo na řadu koupání, softbal, plážový volejbal, frisbee a kopaná. Náročné byly také pěší túry na hrad Krasíkov a zříceninu Gutštejn. Obě skupiny si týden velmi užily a načerpaly mnoho nových fyzických sil. 73

88 Sportovní den V závěrečných dnech školního roku probíhá již tradičně celoškolní sportovní den. Nejinak tomu bylo i letos. Družstva vytvořená ze studentů jednotlivých tříd soutěžila v kopané, basketbalu, ringu a střelbě. Dalovický park byl svědkem mnoha výborných individuálních i kolektivních výkonů. Celkovým vítězem se stala třída 2.Z. Všichni účastníci byli odměněni krásným slunečným dopolednem a nejúspěšnější i sladkými pamlsky. Exkurze - Lidice S koncem školního roku přichází také doba praktické výuky při exkurzích. Protože naše škola vyučuje dle učebního plánu dějiny pouze v. ročnících, právě s nimi pořádáme výjezd za českými dějinami. Letošním cílem byla pevnost Terezín, která se zapsala černým písmem do našich dějin během 2. světové války, kdy zde byl zřízen koncentrační tábor. Při prohlídce s odborným výkladem jsme se přenesli do doby před 7 lety a měli jsme možnost poznat poměry v protektorátním Československu. Druhou zastávkou na naší cestě byla památná hora Říp, ze které jsme stejně jako praotec Čech dle pradávné pověsti shlédli do krásné české kotliny. 74

89 Exkurze - Letiště Praha Výuka odborných předmětů probíhá nejen v učebnách školy, ale stále častěji spolupracujeme s významnými dopravci v celé České republice. Mezi nejzajímavější patří prohlídka pražského letiště. Koncem dubna jsme proto vyjeli právě tam. Nejprve jsme navštívili terminály a 2, tedy terminály pro a mimo šenghenský prostor. Zaujalo nás moderní vybavení a přehlednost celého letiště. Poté jsme pokračovali k terminálu 3, tedy terminálu pro VIP osoby. Zde začala exkurze s průvodcem. Zhlédli jsme krátký dokument o plánech budoucího rozvoje letiště, prošli bezpečnostní kontrolou a nastoupili do autobusu pro exkurze a vyjeli. Viděli jsme nakládku, vozy s cateringem, přepravu zavazadel i tankování letadel. Exkurze byla bezpochyby i vítaným zpestřením výuky. 75

90 Tabule cti - certifikáty a ocenění (denní studium) Nejlepší třída školního roku. místo - 3.A (Mgr. Věra Janovičová) 2. místo -.A (Mgr. Libuše Jarošová) 76

91 3. místo -.Z (Mgr. Iva Fastová) Mimořádné ocenění ředitelky školy (za nejmenší absenci a nejvyšší účast na akcích školy).os (Dana Dudáková) 77

92 Nejlepší desítka školního roku Karel Daněk (3.A), Tomáš Friedrich (3.Z), Lucie Klimčáková (3.A), Kateřina Kollárová (2.Z), Kateřina Kurzová (3.Z), Kateřina Kůstová (.OS), Aleš Matějka (2.Z), Lída Němcová(.OS), Štěpán Oncirk (3.A), Jindřich Podskoč (2.A) Superstudent školního roku Karel Daněk (3.A) 78

93 Prospěchově nejlepší žáci tříd Petr Miškovský (.A) Karolína Bílková (.Z) Adam Krajsa (.OS) David Homolka (2.A) Štěpánka Švecová (2.Z) Lucie Klimčáková (3.A) 79

94 Kateřina Kurzová (3.Z) Klára Schmelzerová (4.A) Jana Nováková (4.Z) 8

95 Nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd Markéta Šabachová (.A) Karolína Bílková (.Z) Lída Němcová (.OS) Jindřich Podskoč (2.A) Kateřina Kollárová (2.Z) Karel Daněk (3.A) 8

96 Kateřina Kurzová (3.Z) Klára Schmelzerová (4.A) Martin Štěpán (4.Z) 82

97 Fotografie jednotlivých tříd (denní studium).a - Mgr. Libuše Jarošová Ácsová Eva, Bečvář Jiří, Bělohoubková Kamila, Cenknerová Andrea, Derflerová Petra, Dufková Anna, Garajová Tereza, Hylasová Tereza, Hynková Barbora, Jandová Denisa, Karbanová Bára, Kosíková Michaela, Löbel Ondřej, Mežibridskij Filip, Miškovský Petr, Mrázek Tomáš, Podsklan František, Rýdlová Tereza, Řezáč Dan, Statniková Simona, Šabachová Markéta, Šmídová Karolína, Tekely Richard, Virágová Angelika, Zika Miroslav.Z - Mgr. Iva Fastová Bílková Karolína, Blažek Albert, Bublincová Alena, Ducháček Daniel, Fenárová Karolína, Gaidarus Ondřej, Geryková Veronika, Havránek David, Hlaváčová Veronika, Hrabě Daniel, Javorský Dominik, Jirava Jakub, Karas Lukáš, Koutský David, Krupičková Ivana, Laštůvka Milan, Martinovská Alena, Mašková Veronika, Maxantová Nikola, Müller Jan, Novotný Dušan, Polcarová Simona, Součková Lucie, Sýkorová Sabina, Vaněk Miroslav, Žinčák Daniel 83

98 .OS - Dana Dudáková Badi Petr, Bulková Viktorie, Čečil Josef, Eichlerová Tereza, Galaňuková Tereza, Gart Jiří, Janeček Josef, Koky Milan, Krajsa Adam, Kraus Jan, Kučera Lukáš, Kůstová Kateřina, Le Patrik, Matějčková Natálie, Němcová Lída, Pfeiferová Blanka, Popovičová Barbora, Sárközi Robin, Stehlík Dominik, Svoboda Tadeáš, Ševčík Daniel, Tamášová Katarína, Zajícová Markéta 2.A - Ing. Jana Düringerová Altmannová Stephanie, Andörferová Charlotte, Branišová Kateřina, Červeňáková Tereza, Hašková Kristýna, Heřmánková Kristina, Homolka David, Chanasová Miluše, Jaborníková Daniela, Kohout Jan, Kortus Antonín, Kraus Vladimír, Krejčová Kateřina, Krompaščíková Nikol, Lekešová Nikola, Mlatečková Jiřina, Pelcová Anna, Podskoč Jindřich, Řeháková Monika, Urbánek Ondřej, Vápeníková Kamila, Vítek Jan, Volemanová Ester, Weithaler Daniel 84

99 2.Z - Mgr. Ivo Černý Bacílková Lucie, Boči Martin, Demyanenko Vadim, Duspiva Daniel, Hokešová Kateřina, Holubec Šimon, Jará Nikola, Kemr Vojtěch, Kollárová Kateřina, Krčmářová Nikola, Liška Jiří, Matějka Aleš, Mestl Ladislav, Míč Petr, Nesveda Adam, Neudert Filip, Patočková Romana, Pšád Pavel, Seidl Arno, Strádalová Nikola, Suk Antonín, Šusta Tomáš, Švecová Štěpánka, Tlášek Jakub, Volfová Vendulka, Zemanová Kristýna 3.A - Mgr. Věra Janovičová Balvínová Petra, Buiová Denisa, Daněk Karel, Hanisch Martin, Henzl Martin, Kisliuk Galit, Klimčáková Lucie, Kučabová Tereza, Ludvíková Kateřina, Michálková Kristýna, Nguyen Hong Nhung, Nunová Šárka, Oncirk Štěpán, Prajková Eliška, Srogončíková Aneta, Svoboda Daniel, Štrbíková Helena, Tauber Jiří, Trochová Nikola 85

100 3.Z - Mgr. Martina Fukárková Basl Jakub, Bláha Pavel, Dimitrov Marek, Dufek Erik, Friedrich Tomáš, Hlava Petr, Hušek Dominik, Hüttl Matěj, Kodl Matěj, Kratochvílová Jitka, Křížek Petr, Křížová Vendula, Kunzová Erika, Kupečková Nikola, Kurzová Kateřina, Kůtová Markéta, Mašterová Nikola, Maternová Michaela, Plachá Brigita, Pogosjan Filip, Převrátilová Eliška, Soukupová Adéla, Starosta Jan, Suchánková Pavla 4.A - Ing. Richard Baar Bohuslavová Kateřina, Budaiová Michaela, Černý Vlastimil, Dvořáková Alena, Gabčo František, Gruberová Jana, Janková Iveta, Kacerová Soňa, Kalčíková Barbora, Klatovská Timea, Klímová Kateřina, Klučka Filip, Kyliánek David, Lejbová Lucie, Petrov Daniel, Pluhařová Pavlína, Rychlá Dominika, Schmelzerová Klára, Šárköziová Nikola, Šesták Jaroslav, Šochman Radek, Štěpánová Michaela, Táborská Iveta, Urban Ladislav, Veverka Jakub, Vintrichová Petra 86

101 4.Z - Ing. Václav Bechiňský Bažata Lukáš, Bočinský František, Brandner Martin, Bureš Adam, Cina Rudolf, Černý David, Čuchorová Jana, Demeterová Klára, Demeterová Veronika, Fořt Jakub, Fous Tomáš, Hanuš Filip, Hertl Daniel, Jungmann Jakub, Kalvodová Daniela, Kolesnáč Marian, Kolovratník Jakub, Koutek Martin, Kurfürstová Nicole, Lukáč Marián, Nováková Jana, Růžičková Kateřina, Silovský Václav, Strašlipková Veronika, Struhač Daniel, Szep David, Štěpán Martin, Urban Luděk 87

102 Fotografie zaměstnanců školy Ředitelka školy: PaedDr. Vladimíra Štrynclová Zástupce ředitelky školy: Mgr. Vlastimír Sunek Baar Richard, Ing - Bechiňský Václav, Ing. - Blažková Berta - Černý ivo, Mgr. - Dudáková Dana - Düringerová Jana, Ing. - Farská Ivana - Fastová Iva, Mgr. - Fukárková Martina, Mgr. - Horáková Ivana, Mgr. - Janovičová Věra, Mgr. - Jarošová Libuše, Mgr. - Juráčková Zuzana, Mgr. - Kaksová Zdena - Kiššová Jolana - Klíma Petr, Ing. - Krůtová Iva, Mgr. - Nováková Alena - Pecháčková Dagmar, Ing. - Polifka Jiří, Mgr. - Schade Michal, Bc. - Simonová Jana - Slavík David, Bc. - Sodomková Kristina, Mgr. - Sunková Romana, Mgr. - Svobodová Marcela, Mgr. - Šreková Ivana, Ing. - Vaculík Petr - Zindrová Barbora, Mgr. 88

103 Sponzoři a partneři školy Auto Mudra Karlovy Vary Cestovní kancelář Selma Travel Česká pošta, s. p. České dráhy, a. s. Dachser GmbH (Německo) Eurovia, a. s. Hospodářská komora ČR LC Lauterbach Berg (Německo) 89

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG 8. března 2012 PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG tel.: 353 224 830 e-mail: podatelna@logistickaskola.cz Z praxe k výučnímu listu - zúčastněné subjekty Významné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 214/215 dle 1, odst. 3, zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

REDAKČNÍ RADA. Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír Sunek, Ing. Ivana Šreková, Ivana Farská, Mgr. Věra Janovičová, a ostatní autoři příspěvků.

REDAKČNÍ RADA. Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír Sunek, Ing. Ivana Šreková, Ivana Farská, Mgr. Věra Janovičová, a ostatní autoři příspěvků. REDAKČNÍ RADA Hlavní redaktor: Grafická úprava a zpracování: Mgr. Ivo Černý Bc. Michal Schade, DiS. Redakční rada jednotlivých částí: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Vlastimír

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více