Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)"

Transkript

1 Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013) MUDr. Rudolf Metelka, PhD. IIIinterní klinika FN Olomouc základní zdroje: Zadák et al: Intenzívní medicína ve vnitřním lékařství, 2007 Jabor et al.: Vnitřní prostředí, 2008 Klener et al.: Vnitřní lékařství,

2 ? 2

3 Poruchy vnitřního prostředí Poruchy hydratace Minerální dysbalance (Na-Cl,K, Ca Poruchy acidobázie 3

4 METABOLISMUS VODY A MINERÁLŮ Voda = základní prostředí IVT 5% CVT = celková tělesná voda ECT = extracelul. tekutina IST = interstitiální tekutina IVT = intravaskul. tekutina IST 15% ECT 20% ICT 40 a 35% CVT muži 60%, ženy 55% Pevné látky 40-45% Tělesná hmotnost 100%(CTH Objem a distribuci vody ovlivňují: věk (voda 62%, starší lidé 54 m-46 ž % stav organizmu (teplota, námaha apod.), obsah tuku pohlaví 4

5 Anamnéza -hmotnost Při sledování změn vnitřního prostředí, diagnostice poruch je komplexní přístup: -orgánový,nutriční stav před vznikem poruchy(předchorobí), zejm DM -farmakologická anamnesa -bilanční stav tekutin,diuresy,zvracení, průjmy apod. Somatické vyšetření (turgor,sliznice, tonus,edemy,tk,p, k.žíly,cžt, hmotnost) Laboratorní parametry akutně/vícekrát denně měnlivé denně bilancované možné výpočty KO,iontogram, osmolalita,glk odpady, deficity iontů orgán.specif.makrery, ABR klírensové metody index moč/serum metab.obrat 5

6 NORMÁLNÍ CESTY PŘÍSUNU VODY: 1. Příjem tekutin p.o. asi ml denně 2. Příjem vody potravou asi ml denně 3. Metabolická voda při oxidaci živin asi ml 100 g bílkovin ~ 35 ml vody 100 g cukrů ~ 60 ml 100 g tuků ~ 107 ml celkem ml denně 6

7 VÝDEJ VODY : 1. Diureza asi ml denně 2. Perspiratio insensibilis kůží ml denně plícemi ml denně teplota 39st: 1000 ml potem ml 3. Stolice asi ml celkem ml denně Anurie: pod 150ml/den Oligurie ml/den Polyurie = nad 3 000ml/den 7

8 Osmolalita Osmolalita (= osmotický tlak v 1 kg rozpustidla je přímo úměrná počtu částic) Serum mmol/kg (osmoticky aktivní jsou natrium, urea, bílkoviny, glykemie, exogenní látky-alkohol,manitol,...) Norma: - muži 290 ± 10 mmol/kg - ženy 285 ± 10 mmol/kg Stanovení osmolality - osmometrem - výpočtem mosm/kg= 2(P-Na) + P-urea +P glukóza Efektivní osmolalita tj. osmolalita, vyskytující se pouze v určitém kompartmentu /prostoru a zohledňující osmoticky efektivní =dominantní látky a řešící interpretační otázky presunu vody mezi těmito kompartmenty. Např. hyperglykemie, léčba mannitolem, hyperproteinemie... Efektivní osmotický tlak- je dán osm. gradientem mezi prostory tělesných tekutin a způsoben rozdílnou difuzibilitou osmoticky aktivních. látek. Je vždy nižší než celková osmotická síla prostředí.

9 Např. u diabetika s hyperglykemií v uremii: zvýšení močoviny (volně difuzibilní) vytváří sice vysokou celkovou osmolalitu, ale na rozhraní IST x ICT je efektivní osmot. tlak dán např.jen rozdílnou koncentrací glukozy, podle níž dochází k přesunu vody z ICT do IST. Může takto dojít druhotně k relativními snížení P- Na. 9

10 Hyperosmolární stavy 1.prostá dehydratace ztrátou čisté vody, DM koma,hyperosm.koma bez acidozy,popáleniny,selh.ledvin,sepse, akutní intoxikace látkami o malé molekule-alkohol, d.insipidus, nefrogenní d.insipidus.,tonutí ve slané vodě. Podkladem je zvýšení efektivní osmolality v ECT a přesun vody ICT 2. akutní katabolismus, šok. podkladem hyperosmolality je hromadění osmoticky aktivních katabolitů v buňkách. Výsledkem hypeosmolalita ICT proti ECT : přesun vody ICT ECT ECT 3.iatrogenní stavy: špatně dávk. parenterální či sondová výživa (hyperosmolární vaky) bez dostatečné dodávky krystaloidů, vody Klinicky: metabolická encefalopatie v důsledku difúzních neuronálních funkčních poruch s nespecif. motorickými symptomy..delirium..koma. Zejm.,žízeň,cefalea. U starších osob pocit žízně utlumen. Hemoragická encefalopatie (CT zmenšení mozku, xantochr. liquor s bílk zvýš. nad 0.5g/l,nespec.EEG) Akutní zvýšení natria nad 150mmol/l (osm nad 310 ), chronicky Na nad 160mmol/l(330osm/kg).

11 Hypoosmolární stavy Příčinou je metab. odpověď na trauma, nadbytek CTV, úhrada izotonické tekutiny vodou, chron. katabolismus, sladké tonutí, inadekv.sekrece ADH (SIADH) Klinicky: slabost, nevolnost, apatie, cefalea. Vzniká difúzní otok mozku a nebezpečí herniace mozk. kmene (bílkovina v liquoru je nízká, difúzní edem mozku CT) U akutních stavů: při poklesu Na pod 125mmol/l,osmolalita pod 265 mmol/kg U chronických Na pod 120/osm pod 250, resp. pod 250mmol/kg Korekce poruch osmolality by měla probíhat pomalu...celková změna mmol/kg H20 tj. Osm 2-4mmol/kg/hod...Natrium 1-2mmol/hod /24hod 11

12 Regulace objemu a osmolality tělesných tekutin úroveň senzorů- klíčový je efektivní cirkulující objem a osmolalita plasmy působící na -osmoreceptory hpth -mechanoreceptory v myocytech srdečních síní a komor -juxtaglomerulární aparát (juxtaglomerulární buňky a buňky macula denza) v blízkosti glomerulu, kde aff. a eff. arteriola přiléhá k dist. tubulu ledvin -baroreceptory aortální, karotického sinu efektory -systém sympatiku, RAAS, ADH-ledviny, natriuretické peptidy cílové tkáně - cévní tonus, ledviny (ionty a voda), GIT- příjem vody-dle žízně) Jde o efekt na 1.systémovou hemodynamiku 2.exkreci Na+... osmolalitu 3.exkreci vody... osmolalitu výsledný efekt: v regulacích je upřednostňována regulace osmotická před objemovou 12

13 Mechanizmy volumové a osmotické regulace plná čára pozitivní zpětná vazba přerušovaná čára negativní zpětná vazby

14 Změny iontů Na a Cl jsou vždy v těsné vazbě na změny vodního prostředí NATRIUM Koncentrace v plazmě mmol/l v moči mmol/l v buňkách 3 35 mmol/l Zásoba 54% v ECT ~ mmol P ř í j e m : V ý d e j : CHLORIDY ICT ~ mmol mmol/24 hod mmol/24 hod. (močí, stolicí 10mml/d) mmol/24 hod. (potem) Koncentrace v plazmě mmol/l (Ø 100) v buňkách 30 mmol/l Zásoba: ECT mmol P ř í j e m : V ý d e j : ICT mmol/l mmol/24 hod mmol/24 hod. 14

15 Poruchy metabolizmu sodíku Absolutní zvětšení zásob sodíku v těle -přísun p.os nebo parenterálně infúzemi (nutrič.vaky) - snížené vylučování ledvinami při -sekundárním hyperaldosteronizmus (ci jater, srd. selhání), -poruše tubulárních funkcí - snížení onkotického tlaku při hypalbuminemii -katabolizmus při hladovění se selháním NA/K pumpy Relativní zvýšení plasmatického natria -diabetes insipidus centrální, antiepileptika, - periferní(nefrogenní) interstic. nefritida, lithium, - tubulární poruše neschopnost reakce na ADH (toxic. vliv lithia, amfotericinb, vinblastin) -dehydratace se zvýšenou ztrátou bezsolutové /čisté vody, resp.ztráta vody je větší než ztráty Na

16 Syndrom hyperaldosteronizmu primární (Connův syndrom) adrenální adenom s převažující sekrecí aldosteronu), sekundární -prodloužení poločasu eliminace při jaterních chorobách, srdeční selhávání se sníženým srdečním výdejem, deplece sodíku, onemocnění ledvin typu nefróz, renálně podmíněné ztráty solí typu salt-losing nefropatie, Bartterův syndrom, terapie diuretiky, maligní hypertenze. Nejčatěji je sekundární navozený hypovolemií: aldosteron= zvyšuje tubulární zpětnou resorpci Na+, exkrecik+,h+, acidifikuje moč, druhotně alkalizuje krev.dochází k retenci vody. DG: anamnesa, klinická data pro vznik aldosteronizmu (relativní či absolutní hypovolemie efektivně cirkulujícího objemu, tubulopatie s absencí odpovědi na ADH-lithium, pozánětlivá,..) potvrzení lab- hypernatremie, minerály v seru a moči, odpady, osmolalita, komplexní biochemie, CŽT -nízké odpady Na, poměr Na/K v moči pro aldosteronizmus...u-na / U-K pod 1.0, Na k 10mmol/l hypochloremická alkalóza, aldosteron, PRA (výsledky nejsou pohotově)

17 Hladovění Jednou z nejčastějších příčin retence sodíku je katabolizmus a energetická nedostatečnost při hladovění, která vede k selhání NA /K poumpy stav který se nedá upravit omezením přísunu sodíku, ani diuretiky Úspěšná léčba: 1. příčinná (omezit iatrogenní přívod Na, léčba základ. on.) 2. zajištěný energetický přísun- energetická podpora s docílením anabolizmu s normalizací Na/K pumpy a mobilizací intracelulárního sodíku do ECT(úprava S-Na) 3.úprava hypalbuminemie-udržení tekutiny v cév. řečišti, zlepší glom.filtr. 4.v anabolické fázi korekce objemu K šetřícími diuretiky úspěšná 17

18 Deficit sodíku -absolutní ztráty zásob sodíku ledvinami, zvracením, průjmy, pocením s nevhodnou suplementací tekutin(ect) vodou,tj. tělesných tekutin,kde ztráty Na převažují nad ztrátami vody (snížený příjem sodíku (pití jen čisté vody, práce v horku, vysoké sport výkony s hypochloremickou alkalozou), u nemocných často v kombinaci se ztrátami diuretiky) -relativní ztráty do 3:prostoru v term. fázi onem. DG: únavenost, slabost, žízeň, křeče končetin,delirantní stavy. Hypotenze, dehydratace. Lab: Hyponatremie. U ztráty sodíku renálního původu(salt loosing nefritida) pak Na v moči > 30mmol/l. Při správné norm.renální adaptaci na deficit Na jsou odpady U-Na minimální. v ostatních testech jsou markery podporující dehydrataci (HTK, proteiny,cžt)

19 Léčba deficitu sodíku musí být opatrná a bilancovaná, protože většinou navazuje na jiná závažná onem., často v terminální fázi (srdeční selhání, ascitické stavy) bude-li úprava příliš rychlá může nastat Syndrom centrální pontinní a extrapontinní myelinolýzy (doporučeno zvyšovat sérovou hladinu max. o 1-2mmol/l/hod Th: prostá substituce -fyz. roztok ( 0.9% Na Cl) podle kontrol přidáváme hypertonický NaCl u edémových stavů diuretika+hypertonický roztok Na Cl při větších objemech NaCl(acidifikuje) sledujeme ABR a korigujeme pomocí NaHCO3 Nutno zhodnotit potřebu energetické podpory při katabolizmu(selhání Na/K pumpy)

20 praxe : 20

21 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady 1. klíčové je určit aktuální stav hydratace osmolární stav 2. Odhad nebo výpočet terapeutické dávky voda/ionty : a) korekční dávka b)substituční dávka dle odpadů 3. klinická a laboratorní kontrola efektu v odstupu?hod je nutná a upřednostňována 21

22 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady DĚLENÍ A. Fyziologická hydratace 1.Na v refer. mezích ( změna hmotnosti=0, Na norm)...zbývá jen substituce renálních a extraren.ztrát Th: bež. izotonické roztoky/glukoza 2.Fyziologická hydratace s hyponatremií příčina... hrazení ztrát pouze inf.g5% nebo pitím vody, traumata hypothalamu důsl. :pokles zásob Na v ECT, hmotnost norm...přesun vody ICT ECT Th: běžné izoton. inzúze... při extremních hypona je nutno hradit méně než vypočítáno!!!(na cílové Na jen o 5mmol/l vyšší než akutně zjištěná) korekční dávka Na+ mmol = na cílové Na=140mmol/l (Na +cílové - Na+ zjištěné) x F(0.6) x Celk.těl.hmotnost(CTH) pozn. F..faktor distr. prostoru muži 0.6, ženy Chronic. stavy: terapie kauzální, nutričně komplexní ( bývá hypo osm,na,hypoproteinemie 22

23 3. Fyziologická hydratace s hypernatremií Příčina: hyperton.infúze důsl.: přesun vody ICT ECT... výpočet nadbytku natria = CTH x 0.6 x (1-140 / Na zjištěné) Léčba:... diuretika a infúze G5% 23

24 B. Dehydratace - deficit vody ( nejčastěji bývá sdružen s hyper / hypoosmolaritou) Žízeň, únavnost, slabost, letargie Hmotnost Krevní tlak, ortostatická hypotenze Náplň krčních žil / nízký CŽT snížení hydratace kůže a sliznic(turgor, jazyk) Oligurie ml/den- Anurie 50ml/d Moč extrarenální porucha *sp. v. nad , osmolalita moče nad 600 mosm/l * osmol. moči/osm plasmy norm. nad 1.5, * urea moč/plasma norm. nad 5 renální porucha- izo hypotonická moč osm=pod 250mmol/kg, sp.v Na+ norm, zvýšené diabetes insipidus- df.dg. renální sp.v trvale, zlepšeno po desmopresinu Hematokrit nad 0.5 / event.pseudonormální Celk. plasmatická bílkovina zvýšena / pseudonormalizována Natrium serum nad 145 Hyperhydratace: symptomy : edémový stav 24

25 Dehydratace 1. Dehydratace s Na v referenčním rozmezí Izotonická dehydratace (hypovolemie) Souběh deficitu Na, vody = snížení ECT...žádné přesuny ICT x ECT Příč: Diuretika, pce ascitu,zvracení, průjem, popáleniny,ztráta do 3.prostoru (ascites,hydrothorax,ileus) Dg: laboratorně izotonie(na,osm) ale stoupá cb,htk. Hmotnost klesá Klinika: hrozí oběhový kolaps s oliguric. extraren.selh. ledvin,metab. acidoza Th: Izoton.roztoky..podává se 2/3 vypočteného ( dle hmotnosti) - odhadovaného) množství ke korekci substituční dávky dle ztrát... žaludeční šťávy..celk.dávka bývá vysoká 25

26 2. Dehydratace s hypo Na (Hypotonická dehydratace )... ztráta sodíku převažuje nad ztrátou vody... přesun vody z ICT ECT Hrazení ztrát ECT pitím čisté vody nebo infuzemi G5%, bez přísunu Na, m.addison, diuretika, spirolakton DG: snížení hmotnosti, hypona, vyšší bílk., hematokrit Korekce: 1. doplnění tekutin solnými roztoky (pravidlo úhrady 2/3 deficitu) 2. úhrada Na podle Dávka Na+ mmol = (Na Na + zjištěné) x F(0.6) x CTH Th: Fl/l až teprve v další fázi mírně hyperton.r.(+10% NACl) podle výsledků lab. 26

27 Dehydratace s hyperna (Hypertonická dehydratace )... izolovaný deficit čisté vody, chybí ztráty Na anebo se doplňuje objem přemírou hypertonických roztoků Příčina Pocení, DM s glykosurií, diabetes insipidus, iatrogenně mannitolem, hyperventilace,pití mořské vody nebo minerálek při velkém pocení... přesun vody z ICT ECT DG: klinicky známky dehydratace,sníž. hmotnost, hyperosmolalita, hyperna, normalizace nebo hyperproteinemie, vysoký hematokrit, hyperezotemie při poruše ren.eliminace 27

28 Th: postupné kroky a)deficit vody (litry) = (1 140/ Na zjištěné) ) x CTH x F(0.6) nebo b)korekce na známou předchozí hmotnost 1. při úhradě dehydratace při hyperna: G5%,G10% 2. pokračovat roztoky izotonickými nebo střídavě G5% + F 1/1=F1/2 ( dle hmotnosti,cžt), pak vyrovnávat dle mineralogramu!!!! objem doplňovat opatrně 1. pomalu, aby nedošlo k edemu mozku při příliš rychlých změnách buněčné osmolality 2. aby nedošlo k přelití objemově s překročením kard. rezervy (např. při nízkém onkotlaku bílk při hypalbuminemii malnutričních starých pac.) při předchozí oligoanurii na terenu AS či DM nefropatie pravidelně vzniká těžká tubulární porucha (vysoká pravděpodobnost s kreatinemií nad umol/l ) a ledviny nereagují pohotově diurezou na pouhou volumexpanzi dojde k převodnění a při snížené srd.rezervě k edemu plic. Proto po doplnění 1-2 litrů rozběhnout = podpořit diuresu kličkovými diuretiky ( mg Furosemid opakovaně výše dávky podle hodnoty kreatininu) při rozvinutí polyurie pak diuretika rychle z léčby stáhnout.suplementace kalia! 28

29 29

30 C. Hyperhydratace s normona (prostá hyperhydratace)... žádná změna efektivní osmolality...žádný přesun ICT x ECT DG: jedině podle tělesné hmotnosti, známky velmi dobré hydratace a edémový stav(lk selhání). příčina: hyperhydratace např. u selh. ledvin,srdce, přelití izoton. roztoky Klinicky: iniciálně bez symptomů, pak edemový stav Th: zastavit příjem solných roztoků, diuretika, léčba symptomů (LK selhánínitráty,diuretika,opiáty, ev.kardiotonika) 30

31 Hyperhydratace s hypona (hypotonická hyperhydratace)... přesun vody z ECT ICT... jde o intoxikaci vodou při hrazení- přelití hypotonic. roztoky, při endokrinních poruchách s nadbytkem ADH, oxytocinu, po opak. výplaších žaludku vodou... anebo stav term. fáze srd. slabosti, ascitické stavy při port. hypertenzi DG: hypo Na, hypo osmolalita, edémový stav, nárůst hmotnosti slabost, n auzea, otoky,cžt Th:1.Zastavit přísun iv. tekutin, kauzální léčba u symptomatických s hyperadh 2.fors. diuretiky + hypertonické roztoky Na (5%NaCl), roztok s kaliem, osmotická diuretika (mannitol), hemodiafiltrace NaCL 10% 1ml= 1.7mmol Na i Cl NaCl 5.8% 1ml= 1mmol Na i Cl NAHCO3 4.2% 1ml= 0.5mmol Na i HCO3 1 g NaCl obsahuje 17,0 mmol Na 1 g NaHCO3 obsahuje 12,0 mmol Na F 1/1 154 mmol/l NaCl 31

32 Hyperhydratace s hyperna (hypertonická hyperhydratace)...přesun tekutiny z ICT do ECT DG: zvýšena hmotnost, Na příčina... přelití hypertonic. roztoky (nutriční vaky), Cushingův, Connův sy, trosečníci pijí mořskou vodu DG: vysoké Na, osmolalita sera,cžt, symptomy: zvracení,prujem,plic. otok, delirium Výpočet nadbytku Na: Nadbytek Na= F(!0.2) x CTH ( Na+ zjištěné-137) Th: diuretika, hyperosmolalita se koriguje G5% 32

33 KALIUM *Draslíkové ionty jsou hlavními kationty intracelulárního prostoru. *Jsou nezbytné při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátů. K+ se účastní všech fosforylačních dějů v organizmu a proto souvisí s energetikou. * Jestliže převládají anabolické děje, zvyšuje se ukládání kalia v buňkách. Naopak při katabolizmu kalium buňky opouští. Koncentrace v plazmě 3,8 5,1 mmol/l (Ø 4,45) v buňkách mmol/l Zásoba: 2% v ECT 60 mmol 98% v ICT mmol P ř í j e m : mmol/24 hod. V ý d e j : mmol/24 hod. Hyperkalémie: mírná K 5,5 6,5 střední K 6,6 7,5 stav ohrožení (ekg změny těžká K nad 7,5 33

34 Pokles ph o 0.1 vede k vzestupu kalia sera o mmol/l 34

35 Koncentrace kalia stoupá: - zvýšený příjem (infuze, tablety) - nedostatečný výdej (nefropatie) - katabolismus (zánět, intoxikace, infekce) - únik kalia z buněk (ischemie-rhabdomyolýza!, acidoza) - insuficience nadledvinek - léčebná kumulace ACEI+ K + šetřící diuretika + KCl Koncentrace kalia klesá: - zvýšený výdej - polyurická fáze nefropatie - diuretika - průjem, zvracení,střevní píštěle - snížený příjem (hladovění) - alkaloza, přesun kalia do buněk, léčba DM acidozy inf. glukozy+inzulin 35

36 HYPOKALÉMIE klinický obraz Závisí na rychlosti vzniku a závažnosti hypokalémie. Chronická hypokalémie má zpravidla asymptomatický průběh. - adynamie až parezy, svalové záškuby při poklepu na sval - zácpa až paralytický ileus (také pareza močového měchýře) - hypo- až areflexie - EKG: oploštělá vlna T, deprese ST, přítomnost vlny U (U-vlna vyšší než T) - splynutí vln T a U, extrasystoly - hypokalemická nefropatie - metabolická alkalóza HYPERKALÉMIE klinický obraz Často oligosymptomatický průběh - event. neuromuskulární příznaky: parestezie (mravenčení kolem úst, trnutí jazyka), svalové záškuby, parezy - EKG ( mmol/l): vysoké špičaté T (ve tvaru stanu), poruchy srdeční vodivost (AV blokáda, Raménková blokáda), flutter nebo fibrilace komor, asystolie 36

37 Korekční výpočet hypokalemie (upravujeme nejen ECT ale i deficit v ICT) Až při zvládnutí katabolické situace,kdy není hypoxie a daří se p.o.výživa nemocného, upravila se acidobazická rovnováha je správný výpočet deficitu: mmol K + = CTH x 0.6 x (4.4- K+ zjištěné) x 3 +substituce ztrát K+ (močí,střevem) *u pacientů bez rychlého zlepšení volíme 1/3 vypočtené dávky a dlouhodobě (=opatrnější přístup, upravujeme deficit ECT) *Pokud kalium se příliš rychle upravuje- znamená to, že nepřechází do buněk, zůstává v ECT, korekci ukončujeme - omezíme, dokud se metabolicky nezlepší. *U oligurie jsme opatrní se substitucí Kalia, podáváme jen vypočtený deficit. 37

38 Substituční dávka kalia: diuresa x mmol/l kalia v moči 1 g KCl 13,5 mmol K 1 g KHCO3 10,0 mmol 1 g Kalc. citr. 9,0 mmol 10 ml 7,5% KCl 10 mmol K 10 ml 10% KCl 13,5 mmol K KH2PO4 13:8% 1ml = 1mmol K a l mmol P 38

39 Poznámky k léčbě hypokalemie Kalium v infuzi n e více jako 150 mmol (tj.15amp.7.5% KCL/24 h - rychlostí max. 20 mmol/hod (tj.2amp 7.5% KCL). - max.konc roztoku 40mmol/l, vyšší konc.centrální žilou Současně s kaliem hradíme i Mg, anabolicky s glukozou, podpoříme renální retenci spirolaktonem Koncentrace kalia v séru nepostihuje stav zásob, vždy nutná též bilance kalia v moči. Poznámky k léčbě hyperkalemie - Eliminace základní příčiny (rhabdomyolýza, nevhodné léky -G10%+inzulin,diuretika --iontoměniče (Ca resonium 2 odm co 3-4hod p.os nebo klysma) -dialyza při neúspěchu konz. th., při kritic.symptomech, nad 7 mmol/l CAVE sledovat ekg,abr ( ph x kalium) 39

40 KALCIUM Hlavními regulátory parathormon-zvyšuje kalcitonin- snižuje, aktivní mtb vit.d3 Koncentrace -v plazmě mmol/l Zásoba: P ř í j e m : V ý d e j : 25% močí -ionizované difuzibilní mmol/l (50%) - (7%) volné a vázané s komplexy s fosfáty,citráty,bikarbonátem -vázané na bílkoviny, nedifuzibilní mmol/l (43%) 99% kosti mmol/24 hod ,5 mmol/24 hod.,odh: du-ca=kg x 0.1mmol/24h 75% výdej stolicí Hyperkalcemie : bývá u myelomu, metastáz, polytrauma kostí, hyperparathyreóza Při hodnotách nad 3.5 poruchy vitálních funkcí (CNS, srdce, renální Hypokalcemie : deficit vit D, hypoparatyroóza do 24h po totální strumectomii- parathyroidectomii, porucha resorpce-průjmy (m.crohn, poresekční sy), nadbytek fosfátů-chri, při nekrotizující pankreatitidě,po velkých převodech EM (3-5 TU a více..

41 Hyperkalcemie- KLINICKÝ OBRAZ Slabost, letargie, nechutenství, zmatenost, emoční labilita-psychoza-koma Zvracení, polyurie, žízeň (při prolong. stavu váhový úbytek). DG:Myslet na dg., Ekg, sérové kalcium, osmolalita, plasm. bílkoviny(paraprotein) Th: příčina +zavodnění centrální žílou(cžt)...řádově litry tekutin + paralelně s doplněním ECT diuretika (fors mg/h +Iv bifosfonáty(pamidronát 20-60mg/3hod), chron. p.o.70mg 1x d + kortikoidy (60-120mg Prednison/den) při nádorovém on. +méně dop.kalcitonin (miacalcic 1-2x 200jed./den nasal spr. Specif. stavy: -u sek.hyperparathyreozy -u carcinomu parathyroidei s hyperparath. +cinakalcet(prep.mimpara) senzitizer citlivosti PTH receptoru pro kalcium na povrchu hlav. bb. příštít. tělísek, když operace provedena(pth trvá) anebo nelze operovat dialýza je alternativou akutní léčby v nedostatku času(ca nad 3.5-4mmol/l) a při neúspěchu konzev. léčby 41

42 Hypokalcemie- Při poruše rovnováhy iontů symptomy: Sent Gyorgyi: K x P04x HCO3 alkaloza koeficientu Ca x Mg x H acidóza Klinicky: Parestesie, hyperreflexie (Chvostek), dysartrie,fascikulace, tetanické keče, podrážděnost Vhodné posuzovat Lab: Ca, ev. ion. Ca,P,K,Mg,ABR, celk.bílk,ekg Th: Podle příčiny + symptomatická Calcium gluconicum 10% mmol Ca,10ml obsahuje 90mg element. kalcia tj.2.2mmol Ca /10ml...max rychlost podání je 50mg/min 1.akutně 10-20ml 10% Ca gluc x do vymiz.symptomů, cílové Ca = mmol/l s monitorací ekg, zvýš. opatrnost u pac. léčených digitalisem 2.infúze: těžká hypokalcemie- až 0.45mmol/l/kg tj 2ml/kg hmot.(...14 amp/24h běžně G5% ml Ca cluc, po 6h G5%+15ml(s další inf.vždy +5ml Ca gl.více). 3. antikonvulsiva: fenytoin, fenobarbital,benzodiazepin. 4.aktivní D3 tachystin 3x5-10gtt(sled. Ca!), Rocaltrol g/den p.o.calcium 200mg až 500mg CaCO3 co 2hod 42

43 43

44 Poruchy metabolizmu hořčíku -intracelulární kationt, nutný pro mtb nukleotidfosfátů,dna,rna - plasm.vazba na bílkoviny 30%, -eliminace GF,s tubulární resorpcí 92-98%. -norm hodnoty mmol/l, hodnotnější je hladina Mg-ery Hypomagnesemie -sérum pod 0.74mmol/l Etio: často společně s hypok+,ca2+ : nízký příjem v Mg stále ochuzovaných potravinách, katabolizmus, sy krátkého střeva, steatorea, polyurie-tubulární poruchy, diuretika, alkoholizmus. Sympt: <0,5mmol/l, parestesie, křeče, slabost,desorientace,arytmie Léčba:-základní příčina -sympt. při křečích je předpoklad deficitu 0.5-1mmol Mg/kg i.v. :10ml 10% MGSO4 obsahuje 1gMgSO4, tj.4mmol Mg pomalou aplikací Magn.sulfuricum 10-20%, /kg..25mmol/1.den zbytek během dalších 2-3 dnů 44 -udržovací p.o. : Magn. lacticum, popř. s B6(pyridoxin),Zn

45 Hypermagnesemie Etiol: nadměrný příjem Mg, zejm při ledvinném selhávání, abúzus antacid Sympt.: nad 1.2mmol/l nauzea, zvracení, letargie, hypotenze, návaly. Léčba: forsírovaná diuresa -kličková diuretika+volumexpanze. anatagonista půsopbení = Ca gluconicum 45

46 Poruchy metabolizmu fosforu -zaujímá 1% tělesné hmotnosti,většinou ve formě hydroxyapatitu kostí. buněčný aniont (buněčný pufr), funkčně významný při všech fosforylacích mtb. -sérum: 0,8-1,6mmol/l Hyperfosfatémie -nad 2.0mmol/l lehká -3.0 těžká Etiol: při ledvinném selhávání,hypoca2+, hypoparath, alkoholizmus, katabolizmus Léčba podle patogeneze: snížení resorpce P: snížit příjem, CaCO3tb vazače fosfátů(po se vznikem sraženin v GIT-sevelamer-prep.Renagel), hemodialýza léčba kostní nemoci u chronické ren. insuficience, při HD: Ca, vitamind3, forsírovaná vodní diuresa, 46

47 Hypofosfatémie -pod 0.7mmol/l Etiol: hladovění, malnutrice, stress, karence vit D, abúzus antacid zvýšené ztráty P ledvinami- porucha resorpce fosfátů při deficitu vitd,hyperkorticizmu a diabetu Sympt.: důsledkem je pokračující malnutrice (zábrana tvorby ATP encefalopatie, desorientace,parestesie, křeče, sval.slabost a parézy (dech.svaly) nedostatek P se projeví zejm při zvýš. spotřebě při realimentaci (tkáňová hypoxie, arytmie-asystolie, parézy) Terapie: iv: 13.5% KH2PO4...1ml=1mmol K1 a 1mmol P- 10% Na2HPO4...1ml=0.6mmol Na+ a 0.3mmol P- fosfolipidy tuk.emulzí denní dávka 0.5mmolkg/den,rychlost 10mmol/hod 47

48 Celková bilance bílkovin cb 60-80g/l Albumin 32-45g/l akutně hypalbuminemie..odpověď na trauma -přesun do intersticia(zánětu), pokles syntézy a katabolismus- dysproteinemie se upraví spontánně chronické ztráty- katabolismus, přesun z tkání do ECT k udržení koloidně osm. tlaku na konci kapiláry- na venózním konci Sledování malnutrice: podle poločasu albuminu.. 20 dní, transferin 7.5dne prealbumin 1.9 dne Terapie albuminem v akut. stavech je možná, ale 50-80% infund. albuminu je ztraceno katabolismem.proto indikace je u hladiny pod 25g/l (20g/l 48

49 Urea v moči Referenční meze du: mmol/d Široký rozsah je dán závislostí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování močoviny je mírou katabolismu bílkovin a v hypermetabolických stavech i rychlostí glukoneogeneze. Stanovení urey v moči umožňuje hodnotit ztráty celkového dusíku močí a tím i dusíkovou bilanci. Postup: odhad g N/den = urea mmol/d. 0,0336 Faktor 0,0336 vzniká součinem hodnoty 0,028 (tj. přepočtu mmol urey na g N urey) a hodnoty 1,2 (tj. přepočtu ztráty celkového N za předpokladu, že N urey tvoří přibližně 84 % celkového N v moči). Příklad: Ztráty dusíku: diuréza změřená = 2,5 l moči/den stanovená koncentrace močoviny ve vzorku sbírané moči = 320 mmol/l vyloučené množství urey = 800 mmol/d (320x2,5) odhad ztrát dusíku za den = 800 x 0,0336 = 26,88 g N/d Odhad ztrát bílkovin (svaloviny): Na každý gram N bylo katabolizováno 6,25 g bílkovin (bílkoviny obsahují asi 16 hmotn.% dusíku) a toto množství odpovídá přibližně 25 g svalové tkáně. V našem příkladu je tedy ekvivalent ztracené svalové tkáně: 26,88 x 25 = 672 g. Nemocný neztrácí ovšem zejména zpočátku jen svalovou tkáň, ale na ztrátě se podílejí i bílkoviny s krátkým poločasem, které tvoří enzymovou výbavu zažívacího traktu a jater. 49

50 50

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec 2003 1 Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5%

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty Infúze Tekutiny a minerály pro zdraví člověka nezbytné. Homeostáza = udržována tekutinami a elektrolyty. Narušení při např. vysoké tělesné námaze, průjmech, u malých dětí a starých, vyšší teplota, nedostatečná

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ECT = tekutina mimo buňky

ECT = tekutina mimo buňky HOŘČÍK VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP 1 Úvod aneb trocha chemie HOŘČÍK = MAGNESIUM tvrdý, ale lehký kov 3.nejčastější prvek v mořské vodě 8.nejčastější

Více

Fosfát. Jan Maňák Interní JIP III. interní klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové

Fosfát. Jan Maňák Interní JIP III. interní klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Fosfát Jan Maňák Interní JIP III. interní klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Colours of Sepsis Ostrava 2015 Fosfát sérová hladina 0,8-1,44 mmol/l ( 2,5-4,5mg/dl) diurnální variace o

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická ph alkalita/acidita vnitřního prostředí 7,4 ± 0,04 mmol/l pco 2 respirační

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce

Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce Calcijex Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s. r. o., Praha, Česká republika

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok, prakticky prostý částic.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok, prakticky prostý částic. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMITOR 15 mg/ml SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Acidum pamidronicum 12,6 mg (odpovídá dinatrii pamidronas 15,0 mg) v 1 ml roztoku. Ampule po 1 ml, 2

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls143647/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls143647/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls143647/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Hartmannův roztok Braun BP, infuzní roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls181040/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aminoplasmal B. Braun 10% infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Infuzní roztok obsahuje Aminokyseliny: na 1 ml na 250

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN Anotace Selhávání ledvin je vždy velice zásadním zdravotním zlomem. V mnoha případech K/P bývá ohrožen na životě. V textu dostanete informace z klinické

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls238975/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rennie Ice 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VEROSPIRON 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Spironolactonum 25 mg v 1 tabletě 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis přípravku: téměř bílé ploché diskovité tablety

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Fyziologie vylučování ledvinami

Fyziologie vylučování ledvinami Fyziologie vylučování ledvinami Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pr normální funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučování

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

sukls275216/2012 a sukls10657/2012

sukls275216/2012 a sukls10657/2012 sukls275216/2012 a sukls10657/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAALOX bez cukru citron žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Algedratum 400 mg, což odpovídá aluminii oxidum

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010, sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010 a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012 PŘÍBALOVÁ

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Veterinární analyzátor POCT Parametry acidobazické rovnováhy a ionty

Veterinární analyzátor POCT Parametry acidobazické rovnováhy a ionty email: inlab@inlab.cz Veterinární analyzátor POCT Parametry acidobazické rovnováhy a ionty Sodík, draslík, chloridy, ionizovaný vápník, ph a pco 2: Prvky jsou měřeny potenciometricky ion selektivními elektrodami.

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové

Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové Vztah mezi stavem výživy a prognózou nemocného je důležitý u kriticky nemocných

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDAP tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje indapamidum 2,5 mg Pomocné látky: monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více