Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická"

Transkript

1 Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická Katedra tělesné a sportovní výchovy Problematika cvičení při cukrovce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. červen 2000 Plzeň Šárka Honsová Budovatelů 835, Podbořany bakalářské studium TVS 1

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a jiné zdroje, které jsem použila. V Plzni dne vlastnoruční podpis 2

3 3

4 Motto: Pohyb může nahradit některé léky, avšak léky pohyb nahradit nemohou. neznámý autor 4

5 OBSAH: 1 ÚVOD CÍL A ÚKOLY PRÁCE DIABETES MELLITUS I.TYPU Komplikace diabetu I.typu POHYBOVÁ AKTIVITA DIABETIKA 1.TYPU Kompenzace jako hlavní předpoklad pohybové aktivity Odhad intenzity zátěže Aerobní cvičení a diabetes Dávky inzulínu Hypoglykémie jako důsledek pohybu SLOVO ZÁVĚREM ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A OSTATNÍ ZDROJE:

6 1 ÚVOD Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) se ke konci roku 1998 léčilo v ČR diabetiků a jejich počet stále narůstá (Pomocník diabetologa, 2000). Cukrovka je vážným civilizačním problémem, který postihuje nejen ty, kteří si své onemocnění zavinili nezdravým způsobem života nebo podpořili své genetické dispozice, ale bohužel i ty, kteří si své onemocnění nezavinili, což jsou především diabetici I.typu. Diabetes mellitus tvoří skupina několika onemocnění, která jsou charakterizována nepřítomností nebo sníženým účinkem inzulínu. Inzulín je hormon produkovaný v B-buňkách Langerhansových ostrůvků pankeratu (slinivky břišní). Hlavním účinkem inzulínu v látkové přeměně cukrů je přesun glukózy z krve do buněk. Při nedostatku inzulínu nebo při jeho snížené účinnosti nepřechází glukóza z krve do buněk, a proto je její krevní hladina zvýšena. V důsledku toho je v ledvinách překročen tzv. filtrační práh pro glukózu a ta se objevuje v moči. Zvýšená hladina glukózy v krvi, hyperglykémie, a přítomnost glukózy v moči, glykozurie, je společná všem typům diabetu. Podle toho, jak k nedostatku inzulínu dochází, se diabetes mellitus dále dělí na následující typy. Diabetes mellitus II. typu se objevuje hlavně v pozdějším věku. Inzulínu se v organismu tvoří dostatek, ale buňky na něj nereagují. Diabetes mellitus II. typu je typickým civilizačním onemocněním. Devadesát procent nemocných touto chorobou je obézních, proto je prvním a nezbytným opatřením redukce nadváhy. Za nadváhu považujeme stav, kdy body mass index (BMI) překračuje hodnotu 25 kg/m 3 (Jirkovská, 2000). Na některé jedince, jako jsou např. kulturisti, však tento index vtahovat nemůžeme. Zde se musíme řídit množstvím podkožního tuku. Při výrazném snížení hmotnosti se zlepšuje vnímavost buněk na inzulín, a tím i samo onemocnění. Pak je podle stavu onemocnění pacient léčen pouze dietou (která je hlavním léčebným opatřením) nebo kombinací antidiabetik (což jsou látky stimulující slinivku břišní k větší produkci inzulínu nebo usnadňující vstup glukózy do buněk) s dietou. Pouze v pozdním stádiu onemocnění je třeba přidat aplikaci inzulínu, případně všechny uvedené varianty léčby kombinovat. O tomto typu diabetu nebude již dále pojednáváno, protože tato práce je zaměřená na problémy pohybové aktivity diabetiků léčené inzulínem. Pokud je diabetik II. typu léčen inzulínem, jeho pohybová aktivita podléhá stejným zásadám, jako u diabetu I.typu. 6

7 Gestační diabetes mellitus se vyskytuje v těhotenství u žen, které nebyly před otěhotněním diabetičky. Postihuje 2 3 % těhotných žen. Gestační diabetes po porodu zmizí. Diabetes mellitus I.typu tzv. juvenilní se objevuje převážně v mladém věku. Jeho příčinou je nedostatečné vylučování vlastního hormonu inzulínu. Při tomto onemocnění není organismus schopen vytvořit dostatečné množství inzulínu a je ho třeba dodávat injekční formou. Prognóza tohoto onemocnění zatím nezahrnuje úplné vyléčení, a tak je nutné se s diabetem naučit žít s co nejmenším omezením, které bohužel zasahuje do všech oblastí života diabetika. Jednou z oblastí, která musí při diabetu podléhat určité regulaci je i pohybová aktivita. Pohyb na jedné straně patří vedle medikace a regulované stravy mezi základní pilíře léčby, na straně druhé však může způsobit vážné komplikace. Ne každý diabetik ví, jak může bezpečně cvičit a i ten nejlépe vyškolený cvičitel nemůže nikdy prožít pocity diabetika. Aby při cvičení nedocházelo k žádným komplikacím a každý diabetik mohl sportovat podle vlastního zájmu, je zde předkládána příručka, která vychází ze současné dostupné literatury a z mých vlastních zkušeností s pohybovou aktivitou při studiu tělesné výchovy. Přestože jsem diabetik, tak se bez omezení podřizuji všem požadavkům tohoto studia, které je mnohdy náročné i pro zdravého člověka. 7

8 2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat metodickou příručku pro diabetiky léčené inzulínem a jejich cvičitele. K tomu, abychom splnili cíl bakalářské práce, jsme si stanovili následující úkoly: 1. Prostudovat dostupnou literaturu. 2. Shrnout a utřídit postupy a doporučení, které umožňují diabetikům 1.typu vykonávat pohybovou aktivitu. 3. Zvýšit sebereflexi vlastních pocitů. 4. Konzultovat vlastní pocity s ošetřujícím lékařem. 5. Vlastní zpracování metodické příručky. 8

9 3 DIABETES MELLITUS I.TYPU 3.1 Komplikace diabetu I.typu Komplikace diabetu běžně rozdělujeme na akutní a chronické. Akutní komplikace mohou bezprostředně ohrozit život pacienta, chronické se vyvíjejí desítky let (Anděl, 1996). Akutní neboli náhlé komplikace diabetu můžeme rozdělit na hyperglykémii a hypoglykémii. Hyperglykémie je stav, kdy koncentrace glukózy v krvi přesahuje 15mmol/l, což je projevem nedostatku inzulínu. Glukóza zůstává v krvi, není přesouvána do buněk, a proto její krevní hladina narůstá a může dosáhnout hodnot i přes 50 mmol/l. Pacient více močí, ztráta tekutiny touto cestou vede k odvodnění - dehydrataci. Stoupá tvorba ketolátek v játrech a dochází k metabolickému rozvratu. Neléčená hyperglykémie vede k hyperglykemickému komatu a následně k smrti. Krátkodobá hyperglykémie většinou nemá varovné příznaky a diabetik ji bez použití některého z testů (např. test na ketolátky v moči nebo použití glukometru) nepozná. Může trvat i několik dnů, než se příznaky projeví. Mezi nejčastější příznaky patří časté močení, sucho v ústech a pocit žízně. Dlouhodobá hyperglykémie vede k pozdním následkům diabetu poškození očí, nervů, ledvin, špatně se hojí rány, náchylnost k různým, nejčastěji ke kožním a močovým infekcím. Nejčastější příčiny hyperglykémie: při zjištění diabetu před zahájením léčby, vynechání aplikace inzulínu nebo jeho nedostatečná dávka, velký stres, nemoc, příliš mnoho cukru v potravinách, se kterými nebylo počítáno. 9

10 Hypoglykémie je výrazem nedostatku glukózy v krvi. Protože glukóza je základním zdrojem mozkové buňky, dojde k poruše jejich funkce a může se dostavit až stav bezvědomí. To nastupuje relativně velmi rychle (na rozdíl od komatu hyperglykemického), v průběhu minut či dokonce sekund, ale u každého diabetika je to velmi rozdílné. Zvláště nebezpečné je to v případě, kdy diabetik postrádá tzv. varovné příznaky, nebo ho tyto příznaky nejsou schopny probudit. Nejčastějšími varovnými příznaky je vlčí hlad, pocení, třes rukou, nervozita, podrážděnost, neschopnost se soustředit, bolest hlavy nebo bušení srdce. Nejčastější příčiny hypoglykémie: vysoká dávka inzulínu, malý příjem potravin obsahujících sacharidy, více pohybu, než bylo předpokládáno, nepřiměřené množství alkoholu, zvláště nalačno. 10

11 4 POHYBOVÁ AKTIVITA DIABETIKA 1.TYPU 4.1 Kompenzace jako hlavní předpoklad pohybové aktivity Za kompenzovaný diabetes (viz tab. 1 a 2) můžeme označit takový stav, kdy se hodnoty sledovaných kritérií diabetika přibližují hodnotám zdravého jedince. Pro pohybovou aktivitu je kompenzace nutným předpokladem, protože při špatné kompenzaci vede pohybová aktivita k posilování ketoacidózy (nebezpečné zakyselení organismu vlivem špatné látkové přeměny).v tabulce 1 jsou nejčastěji sledovaná kritéria a hodnoty pro dobrou, přijatelnou a špatnou kompenzaci. Hodnoty glykémie diabetik získá vlastní kontrolou pomocí glukometru nebo spolu s ostatními hodnotami po laboratorním vyšetření od svého ošetřujícího lékaře. Tab. 1: Rámcová kritéria kompenzace u dospělých diabetiků 1.typu (Vávrová,1999) dobrá přijatelná špatná glykémie na lačno (mmol/l) 4,0 7,0 do 8 nad 10 glykémie za 1-2 hod po jídle (mmol/l) do 8 do10-12 nad 12 glykosylovaný hemoglobin HbA 1c (%) do 6,5 do 7,5 nad 9 cholesterol (mmol/l) do 5,2 do 6,5 nad 7 HLD cholesterol (mmol/l) nad 1 0,8-1 pod 0,8 Triglyceridy (mmol/l) do 1,7 do 2,2 nad 3 krevní tlak (mmhg) do140/90 do 160/95 nad 160/95 BMI kg/m 2 - index tělesné hmotnosti v kg/výška v m 2 do 25 do 26 nad 27 Jednou z cenných informací je hodnota glykosylovaného hemoglobinu označovaného jako HbA 1c a udávaného v %. Glykosylovaný hemoglobin vzniká tak, že se na molekulu krevního barviva naváže glukóza. Čím vyšší je hodnota glykemie, tím vyšší je hodnota glykosylovaného hemoglobinu. Protože průměrný život červené krvinky je asi 120 dní, vypovídá hodnota glykosylovaného hemoglobinu o stupni kompenzace diabetu a o přítomnosti hyperglykémie v dlouhém časovém období. 11

12 Pro pohybovou aktivitu je důležitá aktuální glykémie. Sledování glykémie provádí každý diabetik sám (pokud je toho schopen) pomocí glukometru. Naměřené hodnoty diabetikovi poskytují informaci o správnosti či nesprávnosti dávky inzulínu nebo o přijetí správného či nesprávného množství sacharidů ve stravě. Dále hodnota glykémie informuje o tom, jaké množství sacharidů budeme muset dodat v závislosti na intenzitě pohybové aktivity a na jeho zkušenostech (viz kapitola Dávky inzulínu). Tab. 2: Rámcová kritéria diabetu v dětském věku. Pro ostatní kritéria platí hodnoty jako pro zdravé děti (Škrha, 2000). dobrá přijatelná špatná Věková skupina: 0 6 let glykémie na lačno (mmol/l) 5,0 8,8 do 12 nad 12 glykémie za 1-2 hod po jídle (mmol/l) 6,2-11,5 do 14 nad 14 glykosylovaný hemoglobin HbA 1c (%) do 6,5 do 10 nad 10 Věková skupina: 6-10/12 let (děvčata/chlapci) glykémie na lačno (mmol/l) 4,6 7,9 do 10,8 nad 10,8 glykémie za 1-2 hod po jídle (mmol/l) 5,0 9,6 do 12,0 nad 12 glykosylovaný hemoglobin HbA 1c (%) do 8,5 do 9,5 nad 9,5 Věková skupina: 10/12 let ukončení puberty (děvčata/chlapci) glykémie na lačno (mmol/l) 4,4 7,9 do 8,6 nad 8,6 glykémie za 1-2 hod po jídle (mmol/l) 5,0 9,2 do 9,8 nad 9,8 glykosylovaný hemoglobin HbA 1c (%) do 8,0 do 9,0 nad 9,0 4.2 Odhad intenzity zátěže Nejčastěji používaným kritériem pro stanovení intenzity pohybu je tepová frekvence. Zjišťujeme ji pohmatem na zápěstí nebo na srdečním hrotu. Intenzita zátěže může být různá. Její konkrétní hodnoty vyjádřené počtem tepů za minutu jsou rozdílné, přihlížíme-li k věku (viz tab. 4). S přibývajícím věkem se snižují hodnoty tzv. maximální tepové frekvence, která se obecně vypočítá pomocí vzorce (Teplý,1995): Maximální tepová frekvence (max. TF) = 220 mínus věk. 12

13 Tab. 4: Intenzita zátěže (Teplý, 1995). Intenzita Vyjádření v % 20 let 30 let 40 let 50 let 60 let malá 60% max.tf do 120 do 114 do108 do 102 do 96 střední 65-70% max.tf optimální 75-80% max.tf velká 85-95% max.tf maximální 100% max.tf Intenzita cvičení a jeho délka ovlivňuje způsob hrazení energie. Podle toho se rozlišuje cvičení na: 1. anaerobní alaktátová zdrojem energie pro sval je adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP), které jsou uloženy přímo ve svalech, procesy probíhají za nedostatečného přísunu kyslíku, metabolity se ve svalech ještě nehromadí; takto jsou hrazeny krátkodobé výkony maximální intenzity (přibližně s); zpětné doplnění zásoby ATP-CP se předpokládá za 2-3 min a může se uskutečňovat v anaerobní laktátové zóně nebo aerobní metabolické zóně, 2. anaerobní laktátová zdrojem energie je svalový glykogen, ve svalech dochází k hromadění metabolitů, které vlivem nedostatečného okysličení organismu nestačí být odbourávány; takto jsou hrazeny výkony submaximální intenzity s trváním do s, 3. aerobní alaktátová zdrojem pro svalovou činnost jsou jaterní glykogen, krevní glukóza a volné mastné kyseliny, které jsou uvolňovány z tukové tkáně; metabolity se díky dostačujícímu okysličení organismu odbourávají; takto jsou hrazeny výkony optimální, střední či malé intenzity (viz tabulka 4) s délkou nad 90 s. Jednotlivé systémy se překrývají. 13

14 Sledováním tepové frekvence sice získáme přehled o aktuálním zatížení organismu, avšak používat hodnotu tepové frekvence jako informaci pro úpravu dávky inzulínu nebo doplňování cukrů během cvičení není možné. Tepová frekvence nám může sloužit pouze jako orientační informace. U krátkodobých zatížení je tepová frekvence příliš proměnlivá a u dlouhodobých zatížení nelze vysledovat přesná pravidla, protože do regulace glykémie vstupuje příliš mnoho faktorů hladina cukru v krvi před cvičením, předchozí činnosti, předchozí strava, aktuální trénovanost, různá intenzita zátěže, zdravotní stav, psychický stav a další. Vzhledem k tomu, že se téměř nikdy nepodaří zajistit stejné podmínky pro cvičení (jak ze subjektivního, tak z objektivního hlediska), musí si diabetik řídit úpravu glykémie a stravy sám, podle jeho pocitů a dosavadních zkušeností získaných pečlivým selfomonitoringem (sebekontrolou). Děti jsou bohužel odkázané na regulaci ze strany lékaře a rodičů, což může někdy vést ke zbytečnému omezování jejich aktivity. V případě dětí jsme pak odkázáni na důsledný monitoring. Pravidla pro regulaci glykémie při cvičení jsou totiž přenosná jen ve velmi obecné rovině Aerobní cvičení a diabetes Aerobní cvičení (TF 50-70% maxima, cvičení trvá déle než 10 min.) je pro zdravý organismus z fyziologického hlediska nejpřínosnější. Tato činnost vyžaduje přísun většího množství kyslíku, klade zvýšené nároky na činnost srdce, plic a v konečném důsledku vede ke zlepšení činnosti všech systémů, jež se podílejí na transportu kyslíku k pracujícím svalům a jeho účelném využití. Jde o činnost rozvíjející celkovou vytrvalost. Vzhledem k tomu, že snižuje hladinu cukru v krvi a tím zvyšuje pravděpodobnost hypoglykémie, tento druh cvičení se diabetikům 1.typu nedoporučuje (Piroch, 1991). Matoušová (1995, s ) předkládá cvičební jednotku pro diabetiky, ve které se nezmiňuje o intenzitě zátěže a neobjevuje se tam běh, či jiný cyklický pohyb aerobního krytí. V současné době, kdy má diabetik svou kompenzaci pevně ve vlastních rukou a může aktuálně reagovat na měnící se stav, není problémem stanovení algorytmů pro úpravu glykémie a stravy tak, aby byla metabolická rovnováha zachována. Omezování se dle Pirocha (1991) pouze na výstavbu aktivní tělesné hmoty je podle mého názoru a dosavadních zkušeností a názoru ošetřujícího lékaře zbytečné. Vše závisí na přístupu diabetika a jeho schopnosti sebereflexe. 14

15 Rychlostní a silová cvičení kladou při hrazení energie menší nároky na krevní glukózu, a tak je riziko hypoglykémie menší Dávky inzulínu Základem energetického hospodaření organismu je rovnováha mezi poptávkou a nabídkou glukózy. Pokles hladiny krevního cukru znamená vždy nerovnováhou mezi faktory, které glykémii snižují, a těmi, které je zvyšují. Obnovení rovnováhy je nezbytný krok k úpravě glykémie. Při sportu roste poptávka po glukóze, proto je nutné zvýšit její nabídku. A to buď z vnitřních zdrojů, to znamená zvýšit produkci jaterní glukózy snížením dávky inzulínu, nebo ze zevních zdrojů zvýšit dodávku sacharidů ve stravě. Zda je zvolen ten či onen postup nebo kombinace obou dvou, záleží pouze na zkušenostech jedince. Pokud se rozhodne vyvážit glykémii snížením dávek inzulínu, je třeba ubrat vždy ten inzulín, který v době zátěže nejvíc působí. Léčbu inzulínem nelze nikdy přerušit. U zdravých lidí je inzulín uvolňován ve dvou typech uvolňování: jako tzv bazální sekrece a jako stimulovaná sekrece. Denně je z B-buněk ostrůvků uvolněno do krve jednotek (j.) inzulínu. Polovina z tohoto množství je uvolňována trvale, v tzv bazální sekreci (v bazálním uvolňování). Při tom je za hodinu uvolňováno prakticky stálé množství inzulínu, jen v noci je toto uvolňování poněkud menší. Druhá polovina denního uvolňování inzulínu nastává po potravovém podnětu neboli stimulu. Proto se jí také říká sekrece stimulovaná (prandiální). Pokud k potravovému stimulu nedochází, není inzulín uvolňován (Anděl, 1996). Terapie inzulínem se snaží nahradit obě tyto složky sekrece inzulínu, a proto jsou používány různé typy inzulínů podle doby trvání účinku. Kombinace inzulínů je volena individuálně tak, aby nejlépe odpovídala charakteru diabetu a diabetika, jeho zvyklostem, pracovnímu zařazení i věku a trvale vedla k co nejlepší kompenzaci. V současné době se na českém trhu můžeme setkat se zvířecím inzulínem, který se vyrábí ze zvířecích slinivek, a humánním inzulínem, který je se vyrábí uměle. Podrobnější informace uvádíme v tabulce 5. 15

16 Tab. 5: Přehled inzulínů (Pomocník diabetologa, 2000). druh typ název výrobce účinek nástup max trvání zvířecí rychle účinný Insulin MONO D Léčiva depotní Insulin MONO D Léčiva Insulin MONO SD Léčiva humánní rychle účinné Actrapid HM Novo Nordisk za 30 min 1-3 hod 8 hod Insulin HM-R Léčiva Humulin R Eli Lilly Insuman Rapid Aventis Pharma střednědobě působící Humulin Eli Lilly Insulatard HM Novo Nordisk za 1,5 hod 4-12 hod 24 hod Monotard HM Novo Nordisk za 2,5 hod 7-15 hod 24 hod Insulin HM-NPH Léčiva Insuman HM Aventis Pharma Humulin L Eli Lilly dlouhodobě působící Humulin U Eli Lilly Ultratard HM Novo Nordisk za 4 hod 8-24 hod 28 hod směsi Mixtard 10,20,30,40,50 Novo Nordisk za 30 min 2-8 hod 24 hod Anděl (1996) uvádí orientační snížení dávek inzulínu při pohybové aktivitě takto: lehká tělesná zátěž snížení dávky inzulínu aplikovaného před pohybem o 10 % rekreační míčové hry, jízda na koni, chůze 2 5 km/h, jízda na kole 8 10 km/h, střední tělesná zátěž snížení dávky inzulínu aplikovaného před pohybem o % jízda na kole km/h, tenis, tanec, bruslení, lyžování, chůze 5 7 km/h, intenzivní nebo dlouhodobá tělesná zátěž snížení dávky inzulínu aplikovaného před pohybem o % běh 8 km/h a více, jízda na kole 20 km/h a více, horolezectví, košíková, kopaná, hokej. 16

17 Ubíráme vždy tu dávku inzulínu, po které následuje pohybová aktivita. Při celodenním sportování je nutné ubrat všechny dávky inzulínu, včetně depotních (s dlouhodobým účinkem), až o 50 %. Ti, kteří sportují pravidelně, mívají nižší dávky inzulínu a obvykle ubírají méně než ti, kteří se rozhodnou pro jednorázový sportovní výkon. Trvá li zátěž delší dobu, obecně se doporučuje požít každých min trvání zátěže g sacharidů (např. jeden banán); nebo každou 1 hodinu g sacharidů (materiály IKEMu, nepublikováno). Následující tabulka 6 uvádí doporučený příjem sacharidů podle aktuálního stavu glykémie před pohybovou aktivitou. Podle mého názoru je však už glykémie kolem 13 mmol/l pro cvičení příliš vysoká, protože se už začíná rozvíjet ketoacidóza (zakyselení organismu ketolátkami). Tab. 6: Příjem sacharidů před cvičením podle glykémie (materiály IKEMu, nepublikováno). Cvičení (intenzita) Glykémie před cvičením (mmol/l) Příjem sacharidů mírná zátěž -chůze, jízda na kole střední zátěž -jogging, tenis, plavání do 5, g/h nad 5,6 0 nad 16,8 necvičit do 5,6 před: g, dále: g/h 10,0-16,8 0 nad 16,8 necvičit těžká zátěž do 5,6 před: 50 g, dále: g/h -hokej, fotbal, basket, lyžování 10,0-16, g/h nad 16,8 necvičit Snižování glykémie během svalové práce může diabetikovi přinést těžkosti, zvláště, je-li tělesná zátěž neočekávaná. Z bazální dávky inzulínu již nejde nic odčerpat a tak se v zásadě v tomto místě doporučuje, aby diabetik při krátkodobé, sporadické, neočekávané tělesné zátěži pojedl sacharidy bez prandiálního inzulínu. 17

18 Množství sacharidů záleží na množství a době příjmu normálního inzulínu, na trvání a intenzitě zátěže. Anděl (1996) doporučuje 2-3 sacharidové jednotky na jednu hodinu pohybu pro udržení stabilní glykémie. Při krátkodobé tělesné zátěži je nutno kontrolovat glykémii pro ověření správnosti opatření. Je také důležité si uvědomit, že ještě mnoho hodin po zátěži může vlivem snížení poptávky po inzulínu dojít k poklesu glykémie. Podle zkušeností mnoha diabetologů vede intenzivní dlouhodobá tělesná zátěž ke snížení dosavadní potřeby inzulínu asi na polovinu, což moje zkušenosti potvrzují. Svalová práce u pacientů léčených inzulínem vede většinou k poklesu glykémie. Existuje tu však výjimka, a to je stav absolutního nedostatku inzulínu. Nachází li se diabetik vinou chybné dávky inzulínu anebo z jiných důvodů ve hyperglykémii, tedy ve stavu, kdy si píchl příliš málo inzulínu nebo je v moči prokazatelný aceton, může svalová práce paradoxně glykémii dokonce zvýšit a vést k posílení acidózy. V takovém případě je nutno usilovného tělesného pohybu zanechat. Krátkodobá hyperglykémie bohužel nemá varovné příznaky a tak musíme spoléhat na naše dosavadní zkušenosti. 4.3 Hypoglykémie jako důsledek pohybu Hypoglykémie je stav, kdy hladina glukózy krvi klesne pod 3,3 mmol/l, což má různé projevy: třes, bušení srdce, nadměrné pocení, vlčí hlad, zmatenost, bolest hlavy, únava, úzkost, závrať nebo popudlivost. Faktory, které zvyšují riziko hypoglykémie Intenzita a délka tělesné zátě že. Čím intenzivnější nebo delší sportování bude, tím vyšší bude spotřeba glukózy. Předchozí hladově ní, úbytek na váze, extrémní sportování. To vše vede k v vyčerpání zásob glykogenu a ke zvýšení citlivosti na inzulín. Nepř iměřeně vysoká dávka inzulínu. Inzulín hladinu krevního cukru snižuje. Jednak zvyšuje jeho utilizaci v buňkách, na druhé straně však brání jeho uvolnění ze zásob snižuje produkci. Čím vyšší dávka inzulínu, tím vyšší riziko. Nedostatek sacharidů ve stravě. Vynechání plánovaného jídla, či strava chudá na cukry zvyšuje riziko hypoglykémie. 18

19 Urychlená absorpce inzulínu. Při tělesném zatížení místa vpichu nebo v určitých klimatických podmínkách se urychluje vstřebávání inzulínu. Pokud se místo aplikace bezprostředně fyzicky namáhá, je resorpce inzulínu zrychlena. Totéž platí v horkých klimatických podmínkách nebo v sauně. Sportovní aktivita v době maximálního úč i nku i nzulínu. Každý druh inzulínu má svojí délku působení a vrchol účinku, kdy je riziko hypoglykémie nejvyšší. Alkohol a ně které léky. Brání uvolnění glukózy z jaterního glykogenu. Těhotenství. Samotné těhotenství, pokud probíhá bez komplikací, není překážkou pravidelné tělesné aktivity. Je ale nutné počítat s větší spotřebou glukózy pro výživu plodu. Předchozí opakované hypoglykémie. Snižují citlivost pro vyplavení kontraregulačních hormonů. Ty jsou vyplavovány až při velmi nízkých hladinách krevního cukru a pozdě varují svými klinickými příznaky. Delší doba trvání nemoci. Zvyšuje riziko tím, že postupně dochází k oslabení sekrece i kontraregulačních hormonů, hlavně glukagonu a adrenalinu (Vávrová,1999). Nejdůležitější je před jakoukoliv pohybovou aktivitou informovat své okolí o možnosti hypoglykémie a poučit je, jak se v takovém případě zachovat. Je-li diabetik při vědomí, většinou si pomůže sám. Všeobecně se doporučuje vypít 0,3l sladkého nápoje. Není-li už diabetik schopen polykat, je nutné aplikovat injekci glukagonu, což je kontraregulační hormon uvolňující zásoby cukru z jater. Tuto injekci by měl každý diabetik nosit stále u sebe. Pokud není glukagon k dispozici, je nutné okamžitě volat rychlou záchranou pomoc. Hypoglykémie se může dostavit až 24 hodin po pohybové aktivitě (materiály IKEMu, nepublikováno). Podle mých dosavadních zkušeností se hypoglykémie často posouvá do doby spánku, proto je nutné měřit glykémii i v noci, zvláště nejsou-li příznaky hypoglykémie dost silné, aby diabetika probudily. 19

20 5 SLOVO ZÁVĚREM Pravidelná pohybová aktivita má mnoho příznivých účinků na náš organismus. Snižuje tělesnou hmotnost, zlepšuje periferní prokrvení, snižuje klidovou tepovou frekvenci, snižuje krevní tlak, zlepšuje fyzickou kondici, zvyšuje psychickou odolnost a zlepšuje adaptaci na stres, zvyšuje citlivost na inzulín, podporuje pokles hladiny krevních tuků, zlepšuje metabolickou kompenzaci a může nám přinášet radost a potěšení. Aby mohl diabetik sportovat co nejbezpečněji, je důležité snížit rizika hypoglykémie následujícími kroky: snížit dávku inzulínu dle intenzity a délky tělesné zátěže, upravit stravu dle intenzity a délky tělesné zátěže, aplikovat inzulín do míst, která nejsou bezprostředně při sportu namáhána, vhodným aplikačním místem je břicho, časovat sport, nejlépe na hodinu po jídle, nesportovat nikdy osamoceně, nosit vždy u sebe cukr, pokud možno glukagon, kontrolovat glykémie pravidelně a co nejčastěji, myslet na možnost hypoglykémie i za několik hodin po skončení sportu, měřit glykémii v noci, jíst v průběhu sportu jen lehce stravitelné potraviny, doporučovány jsou banány, konzultovat druh sportu, intenzitu zátěže a úpravu režimu s ošetřujícím lékařem, nesportovat při glykémii nižší než 4 mmol/l (Vávrová, 1999). Míru zátěže je nejlépe vyzkoušet sám na sobě. Pravidelné vyšetřování glykémie, vyvozování správných závěrů a učení se z vlastní zkušenosti to jsou nejlepší možné rady. Lékař a trenér mohou jen poradit, protože žádná univerzální doporučení neexistují. 20

21 6 ZÁVĚR Cílem předložené bakalářské práce bylo zpracovat metodickou příručku pro diabetiky léčené inzulínem a jejich cvičitele. Práce vychází z vlastních zkušeností získaných pravidelným sportováním při studiu tělesné výchovy s onemocněním diabetes mellitus I. typu a z konzultace se svým ošetřujícím lékařem a dostupnou literaturou. Diabetes mellitus rozdělujeme podle příčiny nedostatku inzulínu na I. typ tzv juvenilní, který je způsoben nedostatečným vylučováním vlastního hormonu inzulínu. U tohoto typu musí být inzulín aplikován injekčně. II. typ je typickou civilizační chorobou, která je způsobena poškozením receptorů pro inzulín. Tento typ je léčen dietou a léky, pouze v rozvinutém stádiu se přidává aplikace inzulínu. Gestační diabetes mellitus se vyskytuje v těhotenství a po porodu mizí. V příručce jsme se zaměřili na pohybovou aktivitu diabetiků léčených inzulínem, protože umělá aplikace inzulínu způsobuje možnost hypoglykémie, která je největším rizikem pohybové aktivity diabetiků. Pohybová aktivita by měla být nedílnou součástí terapie každého diabetika, a proto je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost. Další ze skupiny akutních komplikací diabetu, kterou v příručce uvádíme, je hyperglykémie. Při dobře kompenzovaném diabetu nám pohybová aktivita nemůže hyperglykémii způsobit, ale pokud se již v hyperglykémii nacházíme, je lépe se pohybové aktivitě vyhnout. Proto, aby mohl diabetik bezpečně sportovat, musí se jeho hodnoty sledovaných kritérií diabetu (glykémie, krevní tlak atd.) přibližovat hodnotám zdravého jedince, což označujeme jako kompenzovaný diabetes. Aby nedocházelo k posilování ketoacidózy, je kompenzace nutným předpokladem každé pohybové aktivity diabetika. Intenzita zátěže, kterou nejčastěji sledujeme podle tepové frekvence, ovlivňuje způsob hrazení energie. Jestliže se energetickým zdrojem pro svalovou činnost stává krevní glukóza, což se děje při aerobním cvičení, je riziko hypoglykémie nejvyšší. Toto riziko snižujeme dodáváním sacharidů během pohybové aktivity nebo snížením dávky inzulínu aplikovaného před pohybovou aktivitou. Jestliže dokážeme na základě zkušeností dávku inzulínu a příjem sacharidů upravit tak, aby nebyla porušena kompenzace, není důvod se vyhýbat ani aerobním činnostem. 21

22 Žádný diabetik by neměl sportovat osamoceně. Nejbližší okolí (rodina, učitelé, kamarádi spolužáci, spolupracovníci) by mělo být vždy informováno o možnosti hypoglykémie a poučeno, jak se v takovém případě zachovat. Při těžké hypoglykémii do bezvědomí, je nutné aplikovat injekci kontraregulačního hormonu glukagonu, který by měl každý diabetik nosit u sebe. Při jakýchkoliv komplikacích je nutné volat rychlou záchranou pomoc. Mnoho diabetiků chápe svou nemoc jako omezení, které nepříjemně zasahuje do jejich života. Diabetes však nemusí být omezením, pokud se naučíme chápat zákonitosti vedoucí k dobré kompenzaci a využívat vlastních zkušeností a pocitů. Pak nebudeme muset přizpůsobovat své potřeby a zájmy diabetu, ale dokážeme diabetes regulovat tak, abychom mohli vykonávat vše jako zdraví jedinci. Vydáním této metodické příručky reagujeme na nedostatek publikovaných ucelených informací o pohybové aktivitě diabetiků léčených inzulínem. Předpokládáme, že tato příručka poskytne informace jak cvičitelům diabetiků, tak hlavně samotným diabetikům, kteří mají diabetes krátce a nemají ještě dostatek svých zkušeností nebo se pohybové aktivity obávají. 22

23 7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A OSTATNÍ ZDROJE: 1. Anděl, M. Život s cukrovkou. Praha : Grada Publishing, ISBN Howorka, K. Pícháte si inzulín?. Meinz : Verlagkirchheim, ISBN Chlup, R. aj. Programová léčba diabetu. Praha : Galén, ISBN Jirkovská, A., Škrha, J. aj. Pomocník diabetologa. Běstvina : Geum, ISBN Komárek, L., Pejšková, I. a Vondruška, V. aj. Výživa. Hradec Králové : Oddělení zdravotní výchovy KHS, Kyralová, M. a Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova II.část. Praha : Onyx, ISBN Kushi, M. Cukr a sůl. Dva bílé jedy. Olomouc : Votobia, ISBN Mehnert, H. a Standl, E. Rukověť pro diabetiky. Praha : Erika, ISBN Novotný, J. Preskripce pohybové léčby u diabetiků I. typu. Brno, Habilitační práce na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. 10. Peruščičová, J. Kazuistiky z diabetologických ordinací II. Praha : Galén, ISBN Peruščičová, J. Trendy soudobé diabetologie. Praha : Galén, ISBN Piroch, V. a Šuchmanová,V. Léčebná rekondiční cvičení při diabetu. Praha : NN (III), ISBN Podroužková, B., Krifta, P. a Soškaka, L. aj. Nové metody v kontrole a léčbě diabetu. Brno : Masarykova univerzita,1992. ISBN Rybka, J. aj. Biochemické metodiky v diabetologii a jejich interpretace. Brno : IDU SZP, ISBN Rybka, J. Život s cukrovkou. Praha : Avicenum, ISBN Sýkora, P., Kvapil, M. a Jahodář, L. Pane, vy jste diabetik! Praha : Avicenum, ISBN Švejnoha, J. Vítězové nad cukrovkou. Běstvina : Geum, ISBN

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu. Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu. Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Cílem léčby diabetu je dosažení a udržení optimální kompenzace ve snaze zabránit výskytu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Věda na pomoc v praxi

Věda na pomoc v praxi Věda na pomoc v praxi Žák s diabetes mellitus 1. typu v tělesné výchově (II. část) Klára Daďová, Jitka Vařeková, FTVS UK v Praze Tomáš Vařeka, IV. interní klinika 1. LF UK v Praze Diabetes mellitus je

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Cukrovka Ošetřovatelská péče

Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka 1. typu inzulín n se přestal p vytvářet dochází k jeho absolutnímu nedostatku léčba podávání inzulínu nu Cukrovka 2. typu porucha uvolňov ování inzulínu nu dochází

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Hledáme lepší rovnováhu

Hledáme lepší rovnováhu Hledáme lepší rovnováhu Váš průvodce diabetem: jak propojit a uvést do souvislostí hladinu cukru v krvi, inzulín a životní styl Informace obsažené v tomto materiálu jsou určeny výhradně k distribuci MIMO

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Současná léčba diabetu MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Klasifikace diabetu Základní rys hyperglykemie Diabetes mellitus 1. typu a)autoimuně podmíněný (včetně LADA) b)idiopatický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL. Razítko lékaře / Physician s stamp

Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL. Razítko lékaře / Physician s stamp Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL Razítko lékaře / Physician s stamp Hyper - vysoká hladina cukru v krvi Osobní údaje Může vzniknout nejčastěji

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

MONITORUJEME GLYKEMII PŘI POHYBU

MONITORUJEME GLYKEMII PŘI POHYBU P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SupPlementum MONITORUJEME GLYKEMII PŘI POHYBU ANEB NENÍ TŘEBA SE OBÁVAT CVIČENÍ S INZULINEM 8 Vyrobeno za podpory společnosti Proč je důležité

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější I n f or m ace pro c h ova t e l e Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová,

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Co obsahuje tento díl: - co rozumíme pod pojmem regenerace - čím a jak optimálně doplnit svalový glykogen - důvody, proč nepodceňovat regeneraci Může správná

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Diabetes mellitus 1. typu a hypoglykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum FN Olomouc Dětská klinika

Diabetes mellitus 1. typu a hypoglykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum FN Olomouc Dětská klinika Diabetes mellitus 1. typu a hypoglykémie J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum FN Olomouc Dětská klinika Hypoglykémie Strašák všech diabetiků Překážka k dosažení téměř normálních glykémií Výskyt

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příbalová informace - Rp. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více