ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014"

Transkript

1 ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014 V TOMTO VYDÁNÍ MOJE PRÁCE A JÁ Zootechničinu mám v genech ŠLECHTĚNÍ Šance pro zlepšení kvality mléka ZDRAVÍ Mykotoxiny jsou stálou hrozbou

2 Bílkovinné koncentráty TMR Balance Kvalita pod absolutní kontrolou Naše společnost propaguje JEDNO- DUCHÝ SYSTÉM výživy dojnic, kdy se do krmného vozu dávají POUZE faremní objemná krmiva, dále vlastní obilí a náš výrobek TMR BALANCE. Jedná se o melasovaný granulovaný bílkovinný koncentrát včetně kompletního minerálního premixu. TMR BALANCE obsahuje širokou škálu vstupních dusíkatých komponent zajišťujících pestrost výživy pro bachorovou mikro óru. KVALITA A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST je zajištěna absolutní kontrolou jakosti.

3 Z OBSAHU NOVINKY 5 Z domova i ze světa 9 Info AGRO-partner 17 Info De Heus 21 Info CRV Czech Republic ŠLECHTĚNÍ 6 Šance pro zlepšení kvality mléka 14 Holštýnští býci v nabídce CRV 16 Nový ukazatel zdraví 25 TOP české strakaté 31 Testace programu CZ ČESTR MOJE PRÁCE A JÁ 11 Zootechničinu mám v genech REPORTÁŽ Z FARMY 12 V ZD Opařany chovají nejen dojený skot 32 Návrat k základům ZDRAVÍ 18 Mykotoxiny jsou stálou hrozbou 28 Porodní paréza a subklinická hypokalcémie krav TECHNOLOGIE CHOVU 22 Prevence onemocnění paznehtů VÝŽIVA 26 Kvalitní objemy vítězí Jaap van der Knaap Přeji Vám zdravé krávy Není to pouze jeden gen, který zodpovídá za rozvoj mastitidy. Toto a mnoho dalšího se můžete dočíst v článku o genetice a mastitidách na straně 6. Mastitida je ovlivňována geny, stejně jako podmínkami managementu na farmě. Je nezbytné zajistit správný postup dojení na dojírně, vhodný typ ustájení, krmení a používané genetiky ve stádě. Přál bych si, aby to bylo tak snadné, jako by zde byl pouze jeden gen zodpovědný za rozvoj mastitidy. Právě šlechtění na tento specifický gen, nebo ještě lépe, omezení projevu tohoto genu šlechtěním, by mohlo snížit ekonomické ztráty a zvýšit welfare zvířat. Ale bohužel šlechtění není tak jednoduché, nejsou zde žádné zázračné geny, výskyt mastitid je geneticky velmi komplexní. To znamená, že je stále nezbytné zaměřit se na jednotlivé složky managementu, co se zdraví vemene týče. Abyste udrželi Vaše krávy zdravější, je nutné je krmit zdravěji. Rozhodně se vyvarujte zkrmování krmiv s obsahem mykotoxinů. V oblastech, kde kukuřice a obiloviny rostou každý rok na stejných polích, jsou mykotoxiny obsaženy už i v půdě a také v rostlinách. Dlouhou dobu se předpokládalo, že krávy jsou vůči působení mykotoxinů rezistentní. Nové výzkumy však prokázaly, že zkrmování krmiv s obsahem mykotoxinů je pro skot velmi škodlivé a způsobuje velké ztráty v produkci mléka a zdravotním stavu krav. O mykotoxinech si přečtete na straně 18. V tomto čísle časopisu najdete také článek zaměřený na zdravotní problematiku krav. Veterinární lékař docent Josef Illek Vás seznámí s poporodní parézou a možnostmi, jak se jí vyvarovat. A opět nám tímto připomene, že je vždy lepší zajistit správné podmínky managementu, než léčit onemocnění. Jen se zdravými krávami dosáhnete vysokých zisků. A proto Vám kolektiv Chovu skotu přeje do roku 2015 co nejvíce zdravých krav a vysoké zisky. Šlechtění Ukazatel zdraví 16 na Šlechtění zaměřené zdravé krávy. Technologie chovu Zdravé paznehty 22 Prevence onemocnění paznehtů. Řada technologií pro zdravé paznehty. Výživa Úspěšný chov 26 Kvalitní objemy vítězí. Agrokov Žďárky malí, ale úspěšní. CHOVSKOTU PROSINEC

4 do nového roku. Vícestupňová ochrana před negativním působením mykotoxinů FORTISORB Phyto Efektivní vazba mykotoxinů Podpora imunity Ochrana jater Tel.: , of Společnost DELACON děkuje svým obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. PF 2015 Krásné Vánoce a mnoho radosti

5 Z D omov a i Z e sv ěta Odolnost k antibiotikům může vést k selhání léčby Evropský antibiotický den, který připadá na 18. listopad, připomíná nebezpečí, která plynou z nadužívání antibiotik. Jedním z hlavních rizik je získaná odolnost bakterií vůči antibiotikům, která snižuje úspěšnost léčby. Veterináři a zemědělci se v ČR dlouhodobě snaží o uplatňování konceptu Jedno zdraví prostřednictvím společné antibiotické politiky. Sledují spotřebu veterinárních antibiotik (ČR patří mezi země s průměrnou spotřebou). Dozorové orgány zkoumají zbytky cizorodých látek, aby se ke spotřebitelům dostaly jen potraviny splňující požadované bezpečnostní limity. V EU a tedy rovněž v ČR se nesmí používat antibiotika pro stimulování růstu zvířat. Mohou se podávat pouze na předpis veterináře a v ochranné lhůtě před porážkou musí být vysazena tak, aby se mohla včas dostat z masa zvířete. Léčené zvíře nesmí být v ochranné lhůtě poraženo pro lidskou spotřebu, a ani živočišné produkty se nesmí použít, pokud nesplní nastavená bezpečnostní kritéria. I přes všechna opatření však existuje prostor pro zlepšení. Snahou MZe je větší zacílení užívání a snížení dávek antibiotik tak, aby byla léčba účinná a zároveň se minimalizovaly potenciální dopady na zdraví lidí a životní prostředí. Další možností je zlepšit laboratorní diagnostiku a sledování citlivosti a odolnosti bakterií. To umožní cílené dávkování předepsaného veterinárního léčiva a jeho správné použití. Od roku 2013 funguje na MZe Pracovní skupina pro antimikrobika, která sdružuje veterinární lékaře, chovatele a zástupce státních, výzkumných a dalších organizací. Hlavním cílem této skupiny je zachování účinnosti antimikrobik pro léčbu lidí i zvířat, zajištění bezpečných potravin a minimalizace dopadů na životní prostředí. Používání antibiotik má svá specifika v humánní i veterinární medicíně, obě sféry ale spolu musí spolupracovat a snažit se nastavit taková opatření, která by snížila rizika pro zdraví lidí a zvířat. Zdroj: Dbejte na včasnost zasílání hlášení narození telat Období telení již začalo, a proto je potřeba zdůraznit nutnost včasného hlášení narození telat do ústřední evidence. Pozdě nahlášená telata budou posuzována jako nezpůsobilá a nebude na ně následně vyplacena dotace. V roce 2013 nesplňovalo podmínku včasného nahlášení 85 % žadatelů. Povinnost včasného hlášení veškerých přísunů a odsunů hospodářských zvířat ukládá zákon č. 154/2000 Sb., O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a související vyhláška č. 136/2004 Sb. Za pozdní hlášení je obecně považováno to, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ÚE kontrolovaného hospodářství a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dnů (poštou). Pro bezproblémové plnění požadavků evidence zvířat doporučujeme chovatelům vedení stájových registrů elektronickou formou. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru a jeho současné odeslání do ÚE, což vede ke zkrácení prodlevy zápisu události. Zdroj: Z Vašich fotografií Vážení a milí čtenáři, zde na tomto místě máte příležitost podělit se s ostatními čtenáři o zajímavé, neobvyklé a případně humorné záběry z Vašeho fotoarchivu. Věříme, že mezi Vašimi fotografiemi je ukryta řada snímků, které dokážou přinést radost, a proto stojí za to, je tímto způsobem sdílet s druhými. Sjednocujícím prvkem této rubriky je skot. Dalšími požadavky jsou ostrost, vysoké rozlišení a formát naležato. Co si to tam asi šuškají? Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic Foto: Helena Maryšková těšíme se na Vaše fotopříspěvky na ové adrese: CHOVSKOTU prosinec únor

6 ŠLECHTĚNÍ Odolnost a tolerance proti nem Šance pro zlepše Vědci neustále hledají v genetických markerech vysvětlení, jak vlastně mohou ovlivňovat kvalitu mléka. Přesnější evidence mastitid a lepší porozumění tomu, jaké geny způsobují rozdíly, umožní vědcům vyvíjet postupy, jak chránit zdraví chovaného skotu. Rozpoznání přirozené odolnosti Na zasedání rady pro mastitidy konaném v belgickém Gentu, profesorka Pighetti představila přehled genetických a genomických postupů používaných k identifikaci krav vyznačujících se přirozenou odolností a tolerancí vůči infekcím, a také možnosti využití genetických markerů k lepšímu porozuměautor JoDee Sattler volný překlad Simona Burešová Podívejme se, jestli následující situace nenastala také na vaší farmě. Dvě z vašich krav byly postiženy infekcí bakterie Streptococcus uberis. U jedné z nich se projeví příznaky středního zánětu a stále si udržuje produkci mléka. S infekcí si poradí během 8 dní. Druhá kráva bude vykazovat příznaky těžkého zánětu, mléčná produkce poklesne o 20 % a dostaví se také potíže se zabřezáváním. A přesto i ona si s infekcí poradí během 8 dní. Obě tyto krávy vykazují stejnou hladinu odolnosti, ale první kráva je více tolerantní a produktivní. Gina Pighetti, profesorka zootechniky na univerzitě v Tennessee, vysvětluje, že odolnost přímo souvisí s tím, jak efektivně vrozený a adaptivní imunitní systém zvířete eliminuje invazní organismus. Stupeň odolnosti může být ovlivněn genetickým profilem jedince, jeho věkem, hormonálními změnami, prostředím (např. teplotní stres a nedostatek prostoru) a managementem (např. výživa a vakcinace), říká Gina Pighetti. A tyto stejné faktory ovlivňují také toleranci. Genetika nabízí nejlepší možnost, jak zlepšit schopnost potomků odolávat mastitidám v následujících generacích, a tím zlepšovat celkový zdravotní stav stáda a welfare, stejně jako kvalitu mléka snížením koncentrace bakterií a výskytu zánětů. Profesorka Pighetti dodává, že vždy, když bakterie proniknou do vemene, obsah somatických buněk v mléce stoupá. Úroveň této reakce určuje, jestli je infekce eliminována nebo přetrvává a následně vzniká chronická mastitida. 6 CHOVSKOTU P únor říjen r O sinec

7 ocem jsou geneticky podmíněné ní kvality mléka ní mechanismům, které podporují odolnost a/nebo toleranci proti mastitidám. Jedním z úskalí využívání genetiky pro zlepšování kvality mléka je to, že se klinické mastitidy vyznačují nízkou dědivostí (0,01 až 0,15) v širokém spektru genů pozorovaných u krav na první laktaci. Navzdory této nízké dědivosti výsledky výzkumu doporučují, aby byly záznamy klinických mastitid rozčleněny podle období (stádia laktace) pro zvýšení přesnosti a přínosnosti genetických předpovědí. Nicméně takto podrobná evidence není běžná, s výjimkou Norska, Dánska a Švédska. Od roku 1980 centrální databáze v těchto zemích obsahuje záznamy o klinických mastitidách a veterinárním ošetření. Zahrnutí tohoto typu informací do hodnocení a selekce býků vedlo ke snížení genetického trendu pro klinické mastitidy, říká Bjørg Heringstad, výzkumný pracovník na Norské přírodovědecké univerzitě. I přes nízkou dědivost klinických mastitid dosáhly Severské země značného pokroku ve zvýšení odolnosti proti onemocněním. Mastitidy zahrnuté v indexech Kvůli obtížnému získávání záznamů o klinických mastitidách a nízké dědivosti hledali američtí vědci další možnosti včetně znaků, které jsou v těsné korelaci s výskytem subklinických nebo klinických mastitid. Následně se zaměřili na utváření struků a vemen. Všeobecně byl u vemen visících pod hlezny, s velkými struky s plochými konci a rozmístěnými daleko od sebe zaznamenán vyšší obsah somatických buněk a častější výskyt mastitid. Utváření vemene tak bylo zahrnuto do indexů, jako např. Net Merit a Total Performance Index (TPI). Ve Spojených státech amerických jsou data týkající se obsahu somatických buněk v mléce v genetickém hodnocení pro dojený skot publikována od r Podle Rady pro šlechtění dojeného skotu pomohly šlechtitelské postupy zlepšit hodnotu SCS z 3,13 u krav narozených v roce 1992 na 2,4 u krav narozených v roce Zatímco pokrok byl znatelný, efektivita používání dat týkající se obsahu somatických buněk v mléce pro genetické zlepšování zdravotního stavu vemen má své limity. Současné vědecké studie se zaměřují na pět slibných ukazatelů: obsah somatických buněk v mléce do 150 dní po otelení, obsah somatických buněk v mléce od 150 do 400 dní po otelení, absence nebo výskyt počtu somatických buněk nad /ml v jakékoliv fázi laktace, četnost výskytu počtu somatických buněk nad /ml v měsíčních testech, a počet somatických buněk v mléce při výskytu environmentálních a kontagiózních mastitid. CHOVSKOTU pro únor říjen sinec

8 ŠLECHTĚn Í Profesorka Pighetti říká, že zlepšení využití běžně sbíraných dat o obsahu somatických buněk v mléce bude poskytovat více fenotypově specifických vlastností a bude tak napomáhat identifikaci genetických markerů, které ovlivňují tyto vlastnosti. Porozumění díky genomickým markerům Díky velkým pokrokům v genomice vědci efektivněji zkoumají genomické markery, které ukazují rozdílnou citlivost k infekcím a vztah odolnosti vůči onemocnění. Vědci z univerzity v Tennessee identifikovali jednoduchý nukleotidový polymorfismus, který řídí záměnu aminokyseliny. Zatímco jedna studie prokázala, že určitý genotyp vykazuje, v porovnání s ostatními, vyšší výskyt chronické bakteriální infekce vemene, další studie tyto výsledky jednoznačně nepotvrdila. Profesorka Pighetti a její kolektiv identifikovali více než 30 jednoduchých nukleotidových polymorfismů genu. Čtyři z těchto polymorfismů přímo ovlivňují činnost receptoru a způsobují pozorovanou různorodou vnímavost vůči mastitidám. Dřívější výzkumy zaměřené na kvalitu mléka a genomiku zkoumaly aktivitu neutrofilů. Neutrofily hlavní odpovídači bakteriálních infekcí byly pozměněny, což ovlivnilo snížení odolnosti. Pro vyhodnocení odezvy holštýnských krav na bakterii Streptococcus uberis 3 dny po otelení použil tým profesorky Pighetti kombinaci haplotypů (haplotyp je skupina markerů lokalizovaných v sousední pozici na chromozomu a obvykle zděděná společně). Stupeň odolnosti (růst bakterií) a tolerance (rozsah zánětu a potřeba ošetření antibiotiky) se významně lišily v rámci haplotypových kombinací, říká profesorka Pighetti. Jedna z kombinací vyžadovala 100% ošetření antibiotiky a vykazovala významně vyšší bakteriální růst, silnější zánět, viditelné změny v mléce a vysoký obsah somatických buněk. A naopak, další kombinace haplotypů vykazovala významně nižší růst bakterií, slabý zánět, nízký obsah somatických buněk a mnohem méně viditelných změn v mléce. Z toho vyplývá, že druhá genetická skupina krav může být odolnější vůči infekcím ve srovnání s první při zatížení patogeny. Žádné zázračné genetické markery Jelikož mastitida je komplexní onemocnění, ukazuje se, že zde neexistuje jeden zázračný gen, který by indentifikoval genetické rozdíly, co se týče odolnosti a/nebo tolerance vůči mastitidám. Je vysoce pravděpodobné, že geny malého účinku se podílejí na genetických rozdílech, míní profesorka Pighetti. Používání genomických strategií pomůže určit tyto minorgeny pro zpřesnění odhadu. Pro využití genetické selekce na odolnost či toleranci vůči mastitidám potřebují vědci najít efektivní fenotypové ukazatele a mít přístup k přesnějším záznamům o mastitidách. Selekce na odolnost či toleranci vůči mastitidám nám poskytuje přirozený výběr odolnějších zvířat, schopných produkovat kvalitnější mléko, říká profesorka Pighetti. Pochopením sledu těchto vzájemných interakcí můžeme mnohem lépe rozvíjet nové strategie pro ochranu krav, které jsou více náchylné k infekcím. l 8 VEETEELT CHOVSKOTU januari prosinec únor 1/

9 INFO AGROPARTNER Lely Vector slaví úspěch Eurotier 2014 Krmný automat Lely Vector se osvědčil po celém světě Jen dva roky po zavedení automatizovaného krmení v podobě produktu Lely Vector slaví tento systém velký úspěch nejen na mléčných farmách, ale také na farmách chovajících masný skot. Flexibilní systém krmení, který poskytuje čerstvou krmnou míchanici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, byl dodán např. švédské společnosti Stallberg, kde plně krmí více než 500 zvířat. Cílem společnosti Lely není dodá- vat tento produkt pouze na mléčné farmy, ale rozšířit jeho využití také na farmách pro chov masného skotu. V USA se dokonce používá v kombinaci se silážními věžemi a ani krmení z kulatých balíků není problém. V současné chvíli je systém Lely Vector používán ke každodennímu krmení ve dvaceti zemích světa. Jsme hrdí na to, že i u nás je možné se s tímto systémem v provozu také setkat. Na výstavě Eurotier společnost Lely předvedla systém pro řízení farmy Lely T4C InHerd nejen pro Smartphone, ale také pro Smart- Watch (hodinky) a Google Glass (brýle). Pracovníci farmy tak budou mít volné ruce, přesto však nepřijdou o okamžitý přístup k veškerým nástrojům Lely T4C InHerd. V současné chvíli jsou tato zařízení užívána jako prototypy. V České a Slovenské republice probíhají školení na mobilní aplikaci Lely T4C InHerd, která byla představena v rámci Žluté revoluce Lely v roce InHerd je mobilní verze řídicího softwaru T4C. Jedná se o jediný systém, speciálně vyvinutý pro automatizované dojení a již jej používá více než deset tisíc zemědělských podniků po celém světě cenných postřehů z celého světa Automatický dojicí systém Lely Astronaut oslavil v roce 2012 své již dvacetileté působení a k dnešnímu dni bylo po celém světě nainstalováno více než Astronautů. Celých 22 let od první instalace společnost Lely prohlašuje, že přítomnost tohoto zařízení ve stáji zlepšuje kvalitu života farmářů a zároveň zajišťuje optimální podmínky pro zvířata a výnos mléčné farmy. Každý den si více než milion krav po celém světě najde bez pomoci cestu do robotu Lely Astronaut. S každou nainstalovanou jednotkou se dozvídáme více o dojení a automatizaci v zemědělství. Díky mnohaletým zkušenostem se automatické systémy společnosti Lely neustále vyvíjejí. I Vy jste součástí tohoto systému a i Vám patří dík, že jste se podíleli na tomto celosvětovém úspěchu. Vaše znalosti, postřehy a zkušenosti z provozu a každodenního užívání zařízení Lely jsou pro nás důležité, proto Vás touto cestou žádáme, abyste se s námi a ostatními chovateli podělili o své nejcennější rady z tohoto oboru. Více naleznete zde: uk/cz/ nebo AGRO-partner s. r. o., Květnová 506/2, Soběslav, Tel.: , CHOVSKOTU PROSINEc

10 FIRMA FULLWOOD UVEDLA NA TRH NOVÝ MODEL PARALELNÍ DOJÍRNY S NÁZVEM QUICK S. JE KONSTRUOVANÁ PRO RYCHLÉ NÁSTUPY A VÝSTUPY KRAV Z DOJÍRNY A DOSAHUJE VELMI DOBRÝCH VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ. První dojírna tohoto typu byla nainstalovaná na rodinné farmě soukromého rolníka pana Ondřeje Nevláčila ve Veliké Vsi, okres Praha východ v říjnu Zkušební provoz byl ukončen před několik týdny, zvířata i obsluha dojírny si již zvykly a majitel pan Nevláčil, vyjadřuje spokojenost s technologií, kterou si sám vybral. Dosud dojili 120 krav na jedné rybinové dojírně DZD2x5 Agrostroje Pelhřimov a to více jak 5 hodin. Při dojení 3x denně zvířata neměla odpovídající klid. Na dojírně Quick S 2x12 jim to netrvá více jak jednu hodinu. Ptáme se majitele, jaké vidí přínosy z tohoto nového dojicího zařízení? Zde jsou jeho odpovědi: Naše zvířata s užitkovostí 9000 litrů za laktaci potřebují alespoň 500 minut denně odpočívat, a to se jim nyní se zkrácením doby dojení snažíme zajistit. Dojírnu jsme si vybrali také proto, že firma Fullwood nám nabídla systém s možností krmení jádra v dojírně. Tento způsob dojení preferujeme, neboť naše vysokoužitkové dojnice spořádají kolem 8 kg jádra denně. Podávání jádra na dojírně považuji za stimulativní a motivující. Dělali jsme to tak na staré dojírně a tento způsob motivace se nám osvědčil. Individuálním dávkováním jádra na dojírně s využitím programu Crystal můžeme lépe jádrové krmivo využívat. Zlepšili jsme kvalitu mléka. Dosahujeme teď do CPM a 170 tisíc somatických buněk v ml syrového mléka. S takovými parametry jsem velmi spokojen. Zařízení funguje velmi efektivně, nástupy a výstupy krav na dojírnu a z dojírny jsou velmi rychlé, často kratší než doporučovaná jedna minuta. Je to dáno konstrukcí hražení dojírny, neboť rozřaďovací branky mezi zvířaty zajišťují pořádek v nástupu. Při výstupu se celé hražení zvedá za pomoci tlakových pístnic včetně výstupní branky. Zvířatům se tak vytvoří širší prostor pro opuštění dojírny. V krmítkách se nachází plechová lízátka která při zvedání zábran vyhání zvířata z dojírny, což také napomáhá rychlejšímu odchodu. Postavením krav v 90 úhlu se výrazně zlepšila bezpečnost práce a také možnosti pro ošetření vemene krav, které to vyžadují. Vemeno je přístupné v celé jeho šíři na rozdíl od předešlé rybinové dojírny. To hodnotím velmi pozitivně. Kvalita dojení s vybavením měřičů mléka Crystalite je šetrné, máme minimální výskyt klinických a subklinických mastitid. Učíme se využívat všechny funkce zařízení, které nám manažerský program Crystal poskytuje. Krátká doba pobytu dojnic v dojírně se pozitivně odráží na nízké frekvenci močení a kálení. Hygiena dojení je tím velmi dobrá. Neprovádíme dezinfekci struků před dojením, ani oddojování prvních střiků. Pouze umyjeme struky teplou tekoucí vodou, osušíme a po spuštění mléka tj. cca za jednu a půl minuty nasadíme dojicí soupravu. To je vše. Zatím nám to po stránce hygienické i zdravotní vychází. Jelikož je konstrukce dojírny relativně jednoduchá, rozřaďovací branky se pohybují samotižně a celá hlavová konstrukce je ovládána dvěma pístnicemi, předpokládám nižší náklady na údržbu a servis tohoto zařízení. Zaznamenal MVDr. P. Olejník, technický ředitel Fullwood-CS, s.r.o., Jihlavská 2, Troubsko,

11 MOJE PRÁCE A JÁ Jméno: Ladislav Brůžek Bydliště: Olší Profese: hlavní zootechnik Věk: 45 Vzdělání: SZeŠ v Táboře Klady mojí práce: volná pracovní doba Zápory mojí práce: žádné nevidím Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného Zootechničinu mám v genech autor Ladislav Brůžek Lásku ke zvířatům jsem měl v sobě už odmala. Asi ji ve mně probudil můj děda, který pracoval dlouhá léta v JZD Petříkovice jako zootechnik a i doma měl pár koní a kravek. Když jsme u něj byli s bratrancem na prázdninách, tak jsme se předháněli, kdo ráno dříve vstane a povede krávu na pastvu. Tak velká to tenkrát pro nás byla pocta! I můj táta pracoval celý život v družstvu, a proto bylo naprosto přirozené, že mě to po základce táhlo na zemědělku. Stejně logické bylo, když jsem ještě před vojnou nastoupil do stejného družstva. Díky němu mne tam všichni znali, což bylo na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu jsem to bral jako obrovský závazek. Po vojně jsem se do Opařan vrátil, tentokrát na místo střediskového zootechnika šlechtitelského chovu v Řepči. Mohu říci, že nikdy v životě jsem o ničem jiném nepřemýšlel. Vždy jsem měl a stále mám pocit, že k této práci a do tohoto družstva patřím. Postupem času jsem se vypracoval až na místo hlavního zootechnika. To, že zootechničinu máme v genech, dosvědčuje i moje dcera, která ji studuje na univerzitě v Českých Budějovicích. Můj běžný pracovní den začíná kolem půl šesté ráno, protože už o půl sedmé nás čeká krátká porada vedoucích, při které v rychlosti probereme to, co se událo v průběhu předchozího dne a co je potřeba udělat dnes. Pak mě čeká spousta vyřizování, telefony téměř nepřestávají vyzvánět. Nicméně i v záplavě kancelářské práce si vždy najdu čas a vyrazím na obhlídku provozu, což je někdy dost náročné, protože z jedné strany podniku na druhou to mám 35 kilometrů. Oficiální konec pracovní doby je kolem páté odpoledne, a to je také doba, kdy se mi nejlépe pracuje. Začne být klid na přemýšlení o tom, co by se mělo změnit a zlepšit. Popravdě řečeno, nejlepšími dny na práci jsou víkendy a svátky, kdy nevolají žádní prodejci. Pracovní doba tak sice často trvá více než obvyklých 8 hodin denně a pět dní v týdnu, ale mně to tak vyhovuje. Doma se na mě sice občas zlobí, když se na zvířata jedu podívat i o víkendu či o svátcích, ale mně to prostě nedá. Beru všechna ta zvířata, jako by byla moje vlastní, a tak se potřebuji přesvědčit, že jsou v pohodě. Teprve pak si můžu v klidu užívat volna. Negativní stránku na své práci nevidím. Vše, co k ní patří, je třeba poctivě udělat a pak se mohu nejen já těšit z pohledu na spokojená zvířata. Je to skoro jako z reklamy na Kofolu: Když ji miluješ, není co řešit! CHOVSKOTU PROsiNEC

12 O FARMĚ České straky jsou základem i pro masné stádo V ZD Opařany chovají nejen dojený skot Zemědělské družstvo Opařany hospodaří na ha zemědělské půdy a z toho plných ha tvoří louky a pastviny. Chovají celkem ks skotu, z toho je 515 dojnic plemene české strakaté a 410 krav bez tržní produkce mléka (BTPM). Jsou jedním z mála podniků v širokém okolí, který kromě skotu ještě chová v takové míře i prasata. Základní stádo čítá 480 prasnic. Oproti nedávné době je to sice o 200 ks méně, ale určitě ne proto, že bychom chtěli prasata nějak omezovat, uvedl na pravou míru náš průvodce, hlavní zootechnik Ladislav Brůžek. Rozhodli jsme se vybudovat novou porodnu, a tak jsme museli z provozních důvodů stav dočasně snížit. Masný chov a jeho vývoj S masnými kravami začali v roce 1994, když koupili farmu Kaliště od družstva Není tolik zemědělských podniků, kde by dokázali tak šikovně zkombinovat produkci mléka a masa. Podívejme se, jak se chovatelům v Opařanech podařilo propojit dojené stádo s extenzivním chovem krav bez tržní produkce mléka. autor Anna Marcinková Petříkovice. Podařilo se vyhrát výběrové řízení a získat nejen porodnu, kde je dnes 120 prasnic, a halu pro výkrm, ale také čtyřřadý kravín a odchovnu jalovic. První krávy, které tyto prostory osídlily, pocházely ze zrušeného družstva Malšice a byl k nim pořízen simentálský býk. V té době jsme ještě ani pořádně netušili, co chov krav BTPM obnáší a učili jsme se vše doslova za pochodu, dodává Ladislav Brůžek. Pak, když se rozpadlo družstvo Božejovice, povedlo se získat areál Svoříš, kde z bývalého teletníku vytvořili druhé zimoviště. Dnes už víme, že není vybudované optimálně, takže se chystáme na stavbu nové haly, kde bude více prostoru, a telení snad bude konečně možné rozprostřít do průběhu celého roku, vysvětloval dál. Rizikem sezónního telení je zejména Základem masného stáda jsou české straky a je zde patrný vliv použitých býků 12 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC únor říjen

13 ZD Opařany Jeden z velkých zemědělských podniků táborského okresu s rozvinutou živočišnou výrobou. Opařany Rozloha: ha zem. p., z toho pastviny Počet krav: 515 dojnic ČESTR, 410 krav BTPM Plemena: ČESTR, charolais, limousine Chov prasat: 480 prasnic Na rozlehlých pastvinách se masnému stádu výborně daří to, že pokud kráva v daném období nezabřezne, tak ji celý rok živíte, aniž by přinesla užitek v podobě odstaveného telete. To musíme uhlídat, protože s vyšším věkem plemenic přichází i horší zabřezávání. Ale nejsou tu výjimkou desetileté a starší krávy. Pokud kráva březne, tak ji necháváme ve stádě dožít a nedávno nám takhle uhynula zasloužilá 21letá matka. Netradiční systém V současné době se systém chovu poměrně hodně liší od běžných masných stád se sezónním telením, protože díky kapacitnímu omezení se krávy telí až na pastvině. K tomuto systému přistoupili z naprosto jednoduchého důvodu: Když v prvních letech připouštěli tak, aby telili v obvyklou dobu, tak se ve stáji vytvořilo natolik nepříznivé mikroklima, že měli u telat až 20% úhyny. Jakmile telení posunuli a telí venku, tak jsou jak krávy, tak novorozená telata naprosto bez problémů. Stádo krav BTPM je založeno na českých strakách, které z nějakého důvodu nejsou vhodné pro ponechání v dojeném stádě, ať už kvůli nižší produkci nebo horšímu utváření vemene. Pokud nemá kráva problém s reprodukcí, tak to v masném stádě hravě zvládne. Díky tomu se výborně ředí náklady na odchov prvotelky pro dojené stádo, protože není žádnou výjimkou, že kráva vyřazená z mléčného stáda po první až třetí laktaci dokáže na pastvě dát ještě dalších pět až šest telat, která prodají jako zástav, a tím se několikanásobně zvýší ekonomický efekt z jejího chovu. býků, které si v rámci odchovu u chovatele připravují pro vlastní potřebu. Krávy jsou chovány ve skupinách po 50 kusech a o chod celého masného stáda, které je rozděleno na dvou střediscích, se spolu s hlavním zootechnikem, pro kterého je to doslova srdeční záležitost, stará celkem 5 zaměstnanců. Když vidíte krávy, které byly ještě před pár týdny jen v prostoru produkční stáje, jak se prochází po rozsáhlých plochách pastvin, tak je to nádherný pohled. Svůj příspěvek k podnikové produkci mléka už odvedly a tak jim dopřáváme za odměnu takové lázně na důchod, i když si jej odchováváním telat poctivě odpracují. Můžete na vlastní oči vidět, jak se postupně probouzí jejich původní instinkty a přirozené stádové chování, vysvětluje kouzlo chovu BTPM. Kříženci s českým strakatým plemenem výborně rostou Jako zástav se prodávají jak býci, tak jalovice. Důvodem je nejen to, že o křížené jalovice začíná být stále větší zájem, ale svou roli hraje i to, že nejsou třeba kusy do obratu stáda přísun nových matek je trvale zajištěn brakovanými kusy z dojeného stáda. A proč nechovají více čistých masňaček? Inu, důvod je celkem prostý pod strakami telata daleko lépe rostou (rozdíl mezi křížencem a čistým či vysokopodílovým masným zástavovým kusem je až 25 kg). Kromě toho, u starších červených strak jsou daleko menší problémy s porody než u čistokrevných jalovic masných plemen. Nač si tedy přidělávat problémy, když to není nutné. Vždy je třeba hledat tu nejlepší cestu, jak pro ekonomiku chovu, tak pro zvířata, a to se v Opařanech daří velmi dobře. l Čistokrevně jen omezeně Ve stádě BTPM působí 5 býků plemene charolais a 5 býků plemene limousine. Na problémovky v dojeném stádě využívají dva čestry, kteří jsou zařazeni do oddílu M, takže mohou v případě nutnosti zaskočit. Ve stádě tu mají také 23 krav masných plemen (16 charolais a 7 limousine) fungujících převážně jako matky CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

14 ŠLECHTĚNÍ Poslední počítání v letošním roce Předvánoční topky S koncem roku pravidelně přichází poslední výpočty plemenných hodnot, na základě kterých budou chovatelé sestavovat připařovací plány na novou sezónu. autor Marie Marková Podívejme se tedy, jak to vypadá u holštýnských plemeníků prověřených v České republice i v zahraničí. Býci dle SIH V české kotlině došlo v oficiální topce k několika posunům. Na druhé místo se vyšvihl Bertilův syn NGA-655 Bertoli, který pochází z americké rodiny Plushanski Chief Faith EX-94. Jeho dcery jsou menšího rámce, ale s dostatečnou šířkou a hloubkou těla, skloněnými záděmi a velmi dobrými paznehty. Produkci mají vyváženou: pěkných +619 kg mléka s velmi vysokým obsahem složek (+0,31 %T a 0,33 %B) a navíc nízký obsah somatických buněk v mléce (126). Další předností je dlouhověkost (134). Páté místo obsadil NEA-909 Youri po otci Roumare, který pochází z populární dlouhověké rodiny Newhouse Sneeker. Jeho matka na 3. laktaci nadojila kg mléka s 4,20 %T a 3,24 %B; bába a prabába celoživotně vyprodukovaly 78, resp. 84 tis. kg mléka. Youriho dcery budou vykazovat vyrovnanou produkci (+503 kgm při +0,34 %B a +0,34 %T) a zároveň velmi dobrou stavbu těla výrazný rámec, široké skloněné zádě, mělká vemena a dobré paznehty. Býk má navíc dobrou vlastní plodnost (114). O 10 pozic dále se nachází mezi českými chovateli oblíbený býk NXA-816 Yank s outcrossovým původem BW Marshall x Manfred, který už má přes 500 dcer na druhé laktaci. Tyto krávy se chlubí mimořádnou mléčnou užitkovostí při PH kgm mají stále plusové složky (+0,04 %T a +0,07 %B)! Navíc jsou dlouhověké, mají velmi široké skloněné zádě, větší rámec a špičková vemena. V top 50 se umístili také např. NXA-627 Kai, NXA-821 Astro nebo NEA-996 Income. NVI holštýni a redi Velmi pěkného hodnocení dosáhli býci NGA-667 Vitesse (Gravity x Jardin) a NGA-666 Jeroen (Bertil x O-Man), kdy prvně jmenovaný obdržel NVI 288 a druhý 284. Vitesse bude předávat svým dcerám velmi dobrou mléčnou užitkovost ( kgm s +0,08 %T a +0,08 %B) s velmi nízkým obsahem SB (107). Navíc tyto krávy budou dlouhověké (576), s výbornými vemeny (110) a velmi dobrými končetinami (105). I hodnocení funkčních znaků je velmi dobré: zdraví vemene 106, index zdraví 6 % a index efektivity 8 %. Jeroen nabízí výbornou produkci mléka i složek ( kgm při +0,24 %T a +0,22 %B) s nízkým počtem SB (110), výborná vemena i končetiny (obojí 107), index efektivity 7 % a snadné porody (105). Mezi zajímavé býky patří i NEO-379 Rozello, jehož dcery budou dlouhověké, výrazně rámcové, se špičkovými vemeny a vysokou mléčnou produkcí, nebo NGA-669 Lambert s outcrossovým původem (Bertil x Win-395), jehož předností je velmi vysoká mléčná produkce, vynikající končetiny a index efektivity 7 %. Z redů není možné nezmínit se o býku RED-618 Camion, který je prověřen na více než dcerách a dosáhl indexu NVI 308. Mezi jeho největší přednosti patří velmi snadné porody (108) a neskutečná dlouhověkost (815), zároveň i špičkové končetiny (114) a velmi dobrá vemena. Na podzim představený RED-640 Dapper má zajímavý původ (Dakker x Fidelity) a predikci velmi snadného telení (108) a vysoké dlouhověkosti (623). Jeho rámcové dcery budou mít výborná vemena (110), velmi dobré končetiny (106) a vysokou mléčnou produkci s nízkým obsahem SB. Špičková je i hodnota indexu efektivity (12 %). Býk je dostupný i v sexované podobě. RED-601 Deputy bude svým dlouhověkým dcerám předávat slušnou produkci s nízkým obsahem SB, špičkově utvářená zdravá vemena a větší rámec. Deputy je také dostupný v sexované podobě. TPI se změnou V prosinci se kromě posunu báze změnilo i složení indexu TPI stejně jako v Nizo- NGA-666 Jeroen NGA-655 Bertoli 14 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC únor říjen

15 RED-601 Deputy NEA-909 Youri NGA-667 Vitesse zemsku, i v USA do rovnice zabudovali index efektivity krmiva, resp. jeho využitelnosti a navíc zavedli index plodnosti, který zahrnuje několik složek ovlivňujících reprodukci do jednoho čísla: schopnost plemenic (J a K) zabřeznout a schopnost znovu cyklovat, vykazovat říji a udržet si březost. Celkové váhy ve složení TPI nyní vypadají takto: produkce 46 %, zevnějšek 26 % a zdraví + plodnost 28 %. Z našich býků si vysloužil ostruhy např. NEO-454 Monrovia s outcrossovým původem Mogull x Brilliant, který dosáhl hodnoty TPI 2531, jistě i díky špičkovému zevnějšku (vem. 2,14, konč. 1,88 a typ celkem 2,05), velmi dobré produkci (+707 kgm s -0,01 %T a +0,01 %B), délce produkčního života (6,0) a plodnosti dcer (+1,1) s dílčími indexy NM$ 703 a CM$ 712. Tento býk má navíc velmi dobré hodnoty indexu efektivity (9 %) a zdraví (5 %) a je možné ho použít i na jalovice. Shamrockův syn NXB-095 Rocky (otcem matky je v ČR používaný NEO-131 Goli) dosáhl TPI 2448, NM$ 679 a CM$ 707. Kromě slušné produkce (+501 kgm s +0,08 %T a +0,05 %B) a nízké somatiky je jeho předností výborné hodnocení délky produkčního života (6,1) a plodnosti dcer (+1,1), které budou mít široké zádě a pěkná vemena. Rovněž indexy zdraví a efektivity jsou velmi dobré (obojí 7 %). NEO-453 Norman má velmi zajímavý původ. Jeho otcem je italská špička Numero Uno a dědečkem Ramos. S hodnotami TPI 2438, NM$ 619 a CM$ 642 a velmi dobrými vemeny patří zároveň mezi specialisty na funkční znaky: index zdraví 7 % a efektivity 9 %, dlouhověkost (5,4) a neuvěřitelná plodnost dcer (+3,7) z něj spolu se snadnými porody dělají ideálního býka do těch stád, jejichž majitelé chtějí mít zdravé a bezproblémové krávy. Za zkoušku nic nedáte Do kategorie býků na TPI jsme zařadili i tři, které můžete mít za velmi nízkou cenu i v sexované variantě SiryX. Jedná se RED-640 Dapper o býka NEO-354 Pepper, jehož bábou je Plushanski Amel Patty EX-93, která se dožila 14 let, přičemž nadojila přes 116 tis. kgm (na maximální 4. normované laktaci dala kg!). Býk je vhodný i na jalovice a jeho dcery budou mít velmi dobrou plodnost (1,3). Index zdraví má 7 %, stejně jako NXB-094 Ace po otci Shamrock. Stejnou hodnotu má i plodnost Aceho dcer, které navíc budou mít výborná vemena (2,19). Posledním z trojice je NXB-119 Archer, jehož předností je snadné telení (5,9), dlouhý produkční život dcer (4,7) a zejména index efektivity 9 %. U těchto býků je cena nastavena tak, aby si mohli sexované inseminační dávky vyzkoušet i ti, kteří se obávají např. zabřezávání svých plemenic a nechtějí investovat vyšší částky. Řada zajímavých býků se bohužel na tyto dvě stránky nevešla, najdete je ale na našem webu a o doplňující informace můžete požádat konzulenty CRV. l CHOVSKOTU prosinec únor říjen

16 ŠLECHTĚNÍ Šlechtění zaměřené na zdravé krávy Ukazatel zdraví S dvěma nedávno představenými ukazateli lepší efektivita a lepší zdraví poskytuje společnost CRV chovatelům možnost ještě přesnější selekce býků pro jejich stáda. autor CRV překlad Martina Sasáková minulém čísle jsme vysvětlili podrobněji tvorbu a výhody použití in- V dexu BLE, neboli lepší efektivity. V tomto čísle se pro změnu budeme věnovat novému indexu lepší zdraví, pro nějž využíváme zkratku BLH. I tento ukazatel je vyjádřen v procentech. Zdraví vemene, plodnost, zdraví paznehtu, schopnost odolávat ketózám a porody (obtížnost telení a vitalita telat) jsou zásadními znaky indexu BLH. Sledování této hodnoty povede ke zdravějším kravám a chovatelé tak budou muset řešit méně individuálních zdravotních problémů ve svém stádě. jméno býka BLH BLE (G) TPI (G) NVI Danno 8% 9% Norman 7% 9% Rocky 7% 7% Aram 7% 6% n/a 255 Ace 7% 5% Chevrolet 6% 11% Pep Boy 6% 10% Vitesse 6% 8% n/a 288 PH 12/2014 Tab. 1: Přehled vybraných býků z nabídky CRV (hodnoty všech býků najdete na našem webu nace, léčba mastitid a paznehtů či ketózy. Rovněž zde je většina kvalitních býků hodnocena škálou od 0 do 10 % (tab. 1). Zdravotní problém má dopad jak na cho- vatele (v podobě vyšších nákladů a práce Vysvětlení indexu Index vyjadřuje procentní snížení výskytu problémů souvisejících se zdravím, jako jsou například opakovaná insemi- navíc), tak na krávu, kdy narušuje její welfare a zvyšuje riziko vyřazení. V průměru se počítá s tím, že 75 % krav ve stádě je zdravých, tzn. že nemají žádné nebo jen ojedinělé problémy. Dcery býků s hodnotou +5 % jsou tím pádem zdravější o 2,5 % ze 75 %, tj. o 1,9 % zdravější (méně zdravotních problémů) než dcery býků s hodnotou 0. Pokud by chovatel používal pouze býky s hodnotou +5 %, zdraví další generace by vzrostlo na 76,9 % (tzn. 76,9 % krav ve stádě by nemělo žádné nebo jen ojedinělé zdravotní problémy). Zdravější kráva vydrží ve stádě déle a pravděpodobně tak dosáhne i vyšší celoživotní užitkovosti, což má také pozitivní vliv na efektivitu. Snižování výskytu ketózy Ketóza je všeobecně známý problém nepříznivě ovlivňující zdraví stáda. Data z kontroly užitkovosti umožnila CRV vyvinout plemennou hodnotu, která pomůže tento problém snižovat. Plemenná hodnota ketóza bude zahrnuta v indexu lepší zdraví. Chovatelé mohou toto číslo, nyní včetně ketózy, využívat pro prakticky orientovanou selekci býků, kteří pozitivně ovlivňují zdraví stáda. Indexy BLH (lepší zdraví) a BLE (lepší efektivita) s unikátními ukazateli, jako jsou plemenné hodnoty pro ketózu a příjem krmiva, znamenají obrovský pokrok pro chovatele, kteří chtějí efektivní, produktivní a lehce zvládnutelné stádo. l 16 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

17 i NFo D e H eus Návštěva farem v Polsku Česká delegace s polskými kolegy Jelikož De Heus v Polsku má 8 výroben krmných směsí, na trhu je již déle než 20 let a drží si majoritní podíl krmených robotických farem, rozhodli jsme se pozvat naše robotické zákazníky právě do Polska. Jednalo se o první akci tohoto druhu. Výletu se zúčastnilo 8 zástupců převážně z robotických farem v České republice a 3 specialisté na skot ze spo- lečnosti De Heus a.s. Navštívili jsme celkem 5 robotických farem napříč celým Polskem a ujistili se, že naši severní sousedé nám mají co ukázat. Není zde žádnou výjimkou krmení dvěma krmnými směsmi v robotu najednou, aplikace krmného tuku v robotu a využití futrboxů spolu s robotem. Specialisté na skot v Polsku i v České republice používají pro výpočet krmné dávky program FeedExpert, který je schopen pracovat v modulu TMR (Total Mix Ration) směsná krmná dávka, ale také v modulu PMR (Partial Mixed Ration) částečná krmná dávka. Druhý zmiňovaný modul (PMR) je určen pro robotické farmy, kde je menší část jádra z krmné dávky předkládána na krmném stole a větší část je dávkována dojnicím v robotu. Společnost De Heus v Polsku má ve svých řadách celkem čtyři specialisty na robotické farmy. Jeden z nich, Lukasz Damski, nám předal své zkušenosti a praktické rady, které demonstroval přímo na farmě. Spolu s polským farmářem trpělivě odpovídali na dotazy našich návštěvníků. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu bychom rádi podobnou akci zopakovali. V případě zájmu Vám nabízíme pomoc se sestavením krmné dávky pro Vaše stádo i Vašeho robota. Děkujeme červenostrakatým za spolupráci Společnost CRV zveřejnila výsledky z oblasti, kde má společnost De Heus a.s. svou výrobnu krmných směsí v Běstovicích. V okresech Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a Ústí nad Orlicí spolupracuje s touto výživářskou společností řada zemědělských podniků. Touto formou bych chtěl poblahopřát k dosaženým výsledkům a poděkovat za spolupráci. ZDV Štědrá Tutleky se stájí v Lupenici vyhrála ocenění nejlepší stáje v poprvé vyhodnocovaném trojboji v disciplínách průměrná celoživotní užitkovost s hodnotou kg mléka, mezidobí 392 dnů a brakace 23,81 %. Z Lupenice pochází i dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí kg (díky indexu T+B skončila na druhém místě). V okrese RK se umístil na prvním červeném místě, nejdéle spolupracující podnik s De Heus a.s. Horal Hláska s dosaženou užitkovostí kg. Z Hlásky pochází dojnice s nejvyšší užitkovostí kg (díky indexu T+B celkově druhá). Agronea Polička se stájí ve Stašově má díky T+B nejlepší prvotelku, která nadojila kg s T+B 789 kg. Užitkovost této stáje byla kg. Zemědělský podnik ZEA Rychnovsko se stájí v Dlouhé Vsi uzavřela na kg mléka. Této uzávěrky bylo dosaženo při přestavbě stávající stáje na robotickou. Plně robotické dojení bylo zahájeno v listopadu loňského Gratulujeme všem oceněným! roku. Obživa a.s. České Libchavy má uzávěrky kg mléka při meziročním nárůstu o 577 kg mléka. Doby, kdy červenostrakaté podniky vzhlížely k sedmitisícové hranici, jsou často překonány a nyní je před Vámi i námi hranice vyšší. Ještě jednou díky za spolupráci a důvěru, kterou jste do nás vložili tím, že jste De Heus a.s. svěřili své krávy. De Heus a.s. Marefy Bučovice Česká republika Tel Fax CHOVSKOTU P rosin ec

18 ZDRAVÍ Plísně a mykotoxiny představují závažné riziko pro kvalitu krmiv Mykotoxiny jsou stálou hrozbou V posledních letech se velmi často setkáváme v chovech skotu s problematikou mykotoxikóz. Mykotoxiny jsou aktuálním tématem a představují v současné době závažný ekonomický i zdravotní problém, především u telat a vysokoprodukčních dojnic. autor Simona Burešová Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které mohou kontaminovat široké spektrum potravin a krmiv. Producenti těchto nebezpečných přírodních kontaminantů vyvolávají různé toxické syndromy, nazývané souhrnně mykotoxikózy, a to pozřením mykotoxinů, jejich inhalací nebo kontaktem s kůží. Kontaminace krmiv Jak vyplývá z vědecké studie Prof. Pavla Suchého z VFU Brno a Doc. Ivana Herziga z VÚVeL Brno, plísně kontaminují zrniny a krmné plodiny v průběhu celého výrobního procesu, tj. pěstování, sklizně, transportu a zejména pak při skladování a konzervaci. Lze rozlišit tři skupiny plísní: plísně polní (rod Fusarium, Alternaria, Cla- dosporidium, Diplodia, Giberella), které jsou přítomny v zrnu již před sklizní obilovin, plísně skladištní (rod Aspergillus, Penicillium), které mohou produkovat mykotoxiny v podmínkách skladování a polní i skladištní plísně (rod Penicillium). Na přítomnost plísní a mykotoxinů v krmivech nás mohou upozornit již některé senzorické změny, jako charakteristický zápach, barva nebo morfologické změny na semenech a plodech. Plísňové metabolity výrazně snižují i chutnost krmiva. Plísně rostou na obilovinách, luskovinách, olejninách, ovoci, zelenině, ale najdeme je také u siláží a suchých objemných krmiv. Tvorba mykotoxinů Produkce mykotoxinů je ovlivněna řadou faktorů. Mezi faktory biotické zařazujeme přítomnost jednoho, resp. více druhů plísní, což může vést k synergickým i antagonistickým vztahům. Složení substrátu (krmiva) je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím produkci mykotoxinu. Nejčastějšími přenašeči spor plísní jsou roztoči a různé druhy hmyzu (skladištní škůdci). Mezi faktory abiotické patří vlhkost substrátu (min. 14 %), relativní vlhkost vzduchu (min. 65 %), teplota substrátu a vnějšího prostředí. Pro produkci mykotoxinu u většiny plísní je vhodné rozmezí C. Důležitý je také obsah kyslíku v prostředí. Obecně plísním vyhovuje spíše kyselé než zásadité prostředí. Dále může tvorbu mykotoxinů ovlivnit míra poškození celistvosti zrna, vydatné deště během sklizně, hustota rostlinného porostu, mechanická sklizeň, vegetační 18 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

19 stadium, sucho, rostlinná varieta, struktura půdy a mráz. Vliv na zdraví, produkci a kvalitu U zvířat i člověka mohou mykotoxiny vyvolat intoxikace s akutním nebo chronickým průběhem. Důsledky působení mykotoxinů na živočišný organismus jsou velmi různorodé v závislosti na typu toxinu, dávce a délce doby jeho působení, druhu, stáří, pohlaví a aktuálním výživném a zdravotním stavu jedince. Relativně nebezpečnější než akutní intoxikace je dlouhodobé působení nízkých hladin mykotoxinů. Cílovými orgány mykotoxinů jsou především buňky jater, ledvin, plic a nervů, endokrinních žláz a buňky imunitního systému. Projevují se např. snížením imunity, alergickými reakcemi, poruchami reprodukce, poruchami nervové soustavy, dýchacího ústrojí, snížení konverze a využití krmiv či zvýšenou mortalitou v chovu. Mohou vyvolat akutní toxickou reakci a některé mohou mít mutagenní, teratogenní, karcinogenní a estrogenní efekt. Mykotoxiny také poškozují sliznici střev, čímž omezují absorpci živin a dále zhoršují funkci jater, ledvin, reprodukčních orgánů a imunitního systému. Gastrointestinální absorpcí dochází k pronikání toxinů do krve a tělesných tkání. Poté, co jsou mykotoxiny zkonzumovány a absorbovány v zažívacím traktu, dostávají se do jater, kde dochází k jejich biologické transformaci. Za normálních okolností takováto biotransformace toxicitu škodlivých látek snižuje, v případě mykotoxinů však někdy dochází paradoxně k jejímu zvýšení a zlepšení schopnosti těchto látek pronikat do jedlých tělesných tkání, což je problémem zejména u hospodářských zvířat chovaných na porážku. Diagnostickým problémem je, že při mykotoxikózách jsou klinické příznaky málo specifické. Navíc jsou často průvodní symptomy onemocnění mykotoxiny překryté následnými sekundárně vzniklými chorobami. Nejdůležitější mykotoxiny Aflatoxiny: jsou nejčastější i nejvýznamnější skupinou mykotoxinů. Jde o produkty plísní rodu Aspergillus. Jejich spory jsou rozšířeny celosvětově v půdě a vzduchu. Rychle rostou při vlhkosti vyšší než 14 % a teplotě min. 25 C. Aflatoxiny jsou v našich klimatických podmínkách málo rozšířeny, mohou však být importovány plodinami ze subtropických a tropických oblastí. Aflatoxiny jsou prokazovány u různých druhů zrnin, sóji, hrachu, bobu, prosa a ořechů. Jsou toxické a karcinogenní. V organismu dojnic přechází DON zearalenon T-2 toxin ochratoxin aflatoxiny skot μg 500 μg 500 μg 10 μg 20 μg Tab. 1: Doporučený maximální obsah mykotoxinů v krmné dávce do mléka, masa a orgánů (játra, ledviny). Fusariové toxiny trichotheceny: vzhledem k poměrně častému výskytu onemocnění způsobených trichotheceny u lidí a zvířat jsou pokládány za nejvýznamnější skupinu mykotoxinů. Nejznámější z nich jsou: Deoxynivalenol (DON, vomitoxin), produkovaný plísněmi rodu Fusarium. Je prokazován u obilovin, kukuřice a prosa a je nejvíce frekventovaným mykotoxinem v krmivech. Na obsah DONu v cereáliích upozorňuje přítomnost načervenalých, bělavých, nápadně lehkých nebo scvrklých zrn. Obecnými příznaky otravy jsou nauzea, iritace pokožky a poruchy krvetvorby. U přežvýkavců dochází ke snížené užitkovosti a příjmu krmiva. Zearalenon (F-2 toxin), produkovaný plísněmi rodu Fusarium při teplotě 3 až 8 C. Je prokazován u obilovin, kukuřice, čiroku, sena, siláží a velmi často v krmivech živočišného původu. U dojnic byly pozorovány poruchy plodnosti, zvýšení výskytu onemocnění mléčné žlázy, paznehtů a zhoršení vitality narozených telat. Pro člověka může být zdrojem mléko krav. T-2 toxin, produkovaný plísněmi rodu Fusarium při teplotě 3 až 8 C. Jsou pozorovány gastroenteritidy, intestinální hemoragie, krváceniny v oblasti hlavy a pohlavních orgánů, pokles hladiny protilátek, poruchy krvetvorby, těžké průjmy. Přechází do mléka. Z dalších mykotoxinů jsou to: Sporidesmin, ve světě byly pozorovány významné patologické změny u pasoucích se zvířat po zkrmování některých zaplísněných pícnin. Příkladem je jílek mámivý, na kterém roste plíseň Stromatina temulentata. Při jeho zkrmování byly zaznamenány případy vážného poškození zdraví u přežvýkavců (lícní ekzém). Graf 1: Obsah DONu v kukuřičné siláži (rok 2014) μg obsah v 1 kg siláže ??? obsah v 15 kg siláže Kyselina penicilová, produkovaná plísněmi rodu Penicillium při teplotách 1 10 C, objevuje se na zrninách. Působí tukovou degeneraci a nekrotické změny jaterního parenchymu, je karcinogenní. Stachybotryotoxiny (atratoxiny), produkované plísněmi rodu Stachybotrys při teplotě C. Objevují se na krmivech s vysokým obsahem celulózy sláma, seno, plevy. Způsobují zvýšenou krvácivost, záněty sliznice dutiny ústní, kyselá krmiva urychlují jeho vstřebávání a prohlubují intoxikaci. Citlivá jsou zejména mláďata. Kyselina cyklopiazonová (CPA), produkovaná plísněmi rodu Aspergillus a Penicillium. Projevuje se slabostí, letargií a poruchou koordinace. Může vytvářet rezidua v živočišných produktech. Ochratoxiny, produkovány plísněmi rodu Aspergillus a Penicillium. Vyskytují se na obilovinách, kukuřici a rýži. Nejvýznamnějším je ochratoxin A (OTA). Je to silný teratogen, poškozující játra a ledviny, působí na CNS a imunosupresivně. Patulin, produkovaný plísněmi rodu Penicillium a Aspergillus. Vyskytuje se v rýži, nahnilém ovoci, ovocných šťávách, rajčatových výrobcích, v plesnivých silážích. U skotu jsou popisovány akutní otravy projevující se jako plicní edém. Při krmení kontaminovanou siláží může vyvolat vnitřní krvácení, ztrátu koordinace a paralýzu. Gliotoxin, produkovaný plísní Aspergillus fumigatus. Vyvolává patologické změny zejména na plicích, v trávicím traktu a močovém ústrojí. U skotu byly zaznamenány aborty. Prevence vzniku mykotoxinů Je jedním z nejdůležitějších opatření, neboť mykotoxiny patří mezi nejvýznamnější problémy výživy hospodářských zvířat. Vyvolávají onemocnění zvířat Graf 2: Obsah T-2 toxinu v kukuřičné siláži (rok 2014) μg v 1 kg siláže ??? v 15 kg siláže CHOVSKOTU prosinec únor říjen

20 ZDraVÍ s významným ekonomickým dopadem na produkci a reprodukci a řada mykotoxinů může přecházet do živočišných produktů a tím ohrozit bezpečnost potravin a zdraví lidí. Za riziková krmiva lze pokládat prakticky všechny obilniny, olejniny, luskoviny a produkty z nich. Z konzervovaných krmiv jsou nejčastějším zdrojem mykotoxinů seno a siláže, především kukuřičné. Naproti tomu u jetelotravních a vojtěškových siláží je kontaminace mykotoxiny v terénních podmínkách zaznamenávána mnohem méně. Prevence plísňové a mykotoxinové kontaminace je obtížná. Z prostředí je prakticky nemožné odstranit toxikogenní plísně a jejich vysoce odolné spory. Velkým problémem je i to, že kontaminace krmiv sporami může nastat v celém řetězci jejich výroby od pole až po žlab. V průběhu výroby, transportu a uskladnění krmiv je obtížné zajistit takové podmínky a ošetření krmiv, abychom zabránili jejich kontaminaci sporami, růstu plísní a produkci mykotoxinů. U koncentrovaných krmiv je nezbytné zajistit méně než 14 % vody v krmivu, uskladnění v suchém prostředí do 65 % relativní vlhkosti, minimální přístup kyslíku, odstranit jakékoliv zbytky starých krmiv ze skladovacích prostor, které by byly zdrojem kontaminace, ošetření krmiv protiplísňovými přípravky, vypracovat plán a časový harmonogram objednávání jednotlivých komponent, omezit skladování na minimum, používat vzduchotěsné a vodotěsné zásobníky na krmiva, řádně vyčistit zásobníky před každým plněním. U silážované píce je důležité uplatnit zásady dobré výrobní praxe, tj. sklizeň pícnin v optimální silážní zralosti (28 35 % sušiny), zajištění dokonalé fermentace, rychlé naplnění sila, vytěsnění kyslíku v průběhu konzervace, zakrytím silážního prostoru zamezení druhotné kontaminaci. Ke zlepšení fermentace mohou být použita silážní prezervativa. Správný odběr siláže ze sila a rychlé zkrmení minimalizuje sekundární fermentaci, která může vzniknout zvláště v létě, pokud je siláž na vzduchu déle než 6 10 hodin. Suchá objemná krmiva je nutno dobře usušit a vhodně uskladnit. Dekontaminace mykotoxinů Dekontaminace je proces řešící již vzniklou situaci, kdy jsou v krmivu mykotoxiny přítomny. K dekontaminaci krmiv jsou využívány metody fyzikálně chemické (např. vodný roztok chloridu vápenatého, čpavkování, kombinace tepla a tlaku), adsorpční efekt minerálních jílů, produktů stěn buněk kvasinek (může však docházet k vyvázání důležitých složek krmiva) i degradace mykotoxinů za využití enzymů esterázy a epoxidázy, nebo kombinace minerálních jílů s enzymy. Nevýhodou použití fyzikálních metod je, že podle typu a intenzity použitého fyzikálního faktoru dochází k různému stupni narušení živin a jejich absorpce, čímž se snižuje biologická hodnota krmiva. Při použití adsorpčních metod jsou některé minerální sloučeniny schopny adsorbovat molekuly mykotoxinů v tělech zvířat, jako např. aktivované živočišné uhlí, produkty stěn buněk kvasinek, syntetické zeolity a minerální jíly bentonity a sepiolity. Komerčně dostupná krmná aditiva spojují adsorpční efekt s enzymovou degradací. Enzym esteráza a epoxidáza štěpí molekuly mykotoxinů a zbytek se stává netoxickým, je tráven a vyloučen. Chemické metody zahrnují extrakci s použitím organických rozpouštědel, uplatnění vodných roztoků chloridu vápenatého nebo jedlé sody, horké vody se solí apod. Tato relativně ekonomická opatření však způsobují určité problémy ve výživě zvířat. Mezi účinná a ekonomická opatření patří čpavkování, byl prokázán také účinek ozonu. Při biologických způsobech dekontaminace mykotoxinů v krmivech lze využít antagonistické mikroorganismy a jejich produkty, např. kvasinkové kultury, produkty buněčných stěn kvasinek a bakteriální kultury lactobacilů. Výsledky rozborů Podle výživářské specialistky Ing. Šárky Čížkové z Laboratoře Postoloprty je množství mykotoxinů v krmivech alarmující. Z rozborů vyplývá (graf 1), že doporučený maximální obsah deoxynivalenolu ve vzorcích kukuřičných siláží, které jsme v naší laboratoři letos na podzim analyzovali, je překročen několikanásobně. Zelená část sloupce zobrazuje obsah DONu v 1 kg siláže, oranžová část je vynásobená na uvažovaný obsah 15 kg siláže v krmné dávce. Červená linka znázorňuje doporučený maximální obsah DONu na den pro skot. Z grafu 2 vyplývá totéž pro obsah T-2 toxinu. Překročení limitní hodnoty je zde ještě více patrné. Analýza na obsah toxinů byla provedena u siláží, u kterých již bylo nějaké podezření. Celkově je však letos zájem o rozbory na obsah mykotoxinů větší než v jiných letech, a to zejména z důvodu vlhkého počasí před sklizní kukuřic. Doporučený maximální obsah mykotoxinů v krmné dávce pro skot znázorňuje tabulka 1. l Použitá literatura je dostupná u autorky článku. 20 CHOVSKOTU VEETEELT januari P rosúnor inec 1/

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA?

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Stanislav Staněk odd. technologie a techniky chovu hospodářských zvířat ve spolupráci s: doc. Ing. Oldřichem Doležalem, DrSc. a Ing. Vojtěchem Zinkem JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Co chcete sdělit?

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Bakterie Enterobacteriaceae

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

MYKOTOXINY V KUKUŘICI MYKOTOXINY V KUKUŘICI

MYKOTOXINY V KUKUŘICI MYKOTOXINY V KUKUŘICI MYKOTOXINY V MYKOTOXINY V KUKUŘICI KUKUŘICI RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Ing. Klára Konečná Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Co jsou mykotoxiny? Produkty

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins (Transition Cow Strategies) Lloyd W. Holterman Rosy-Lane Holsteins LLC Watertown, Wis. USA Rosy-Lane Holsteins LLC Vlastníci: Lloyd & Daphne Holtermanovi,Tim

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

"Výživa zvířat - skot"

Výživa zvířat - skot Nabídka programu "Výživa zvířat - skot" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Výživa zvířat - skot", který Vám při sestavování krmných dávek zabezpečí respektování fyziologických potřeb zvířat v průběhu

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat Mykotoxiny u zvířat Mykotoxiny u zvířat Úvod Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat 1. Podstata a původ mykotoxinů

Více

Integrovaný systém eliminace mykotoxinů. Širokospektrální vyvazovač toxinů s kontrolou plísní navíc

Integrovaný systém eliminace mykotoxinů. Širokospektrální vyvazovač toxinů s kontrolou plísní navíc Integrovaný systém eliminace mykotoxinů Širokospektrální vyvazovač toxinů s kontrolou plísní navíc Neutox - koncept Mykotoxiny se běžně vyskytují ve většině surovin a krmných směsí. Jsou produkovány velkým

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Volac Agro-Best, spol. s r.o. vyhlašuje soutěž O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Hlavní cenou je krmný automat pro telata URBAN U20 2. cena: 24 q mléčné náhražky VOLAC Heiferlac 3. cena: 24 q mléčné náhražky

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU. Josef Illek

AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU. Josef Illek AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU Josef Illek Produkční choroby dojnic poruchy trávení v předžaludku a poruchy ABR poporodní paréza steatóza jater ketóza dilatace a dislokace slezu hypofosforemické

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS Daniel, K. Cymedica s.r.o. Diagnostická činnost a poradenství pro veterinární lékaře i chovatele V chovech prasat a drůbeže

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Kvalitnější siláží k vyšší produkci mléka na dojnici/den a delší laktaci Dr.H.-H.Herrmann Feb. 2013 AgriBusiness Consulting Struktura prezentace Požadavky dojnic

Více

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu Dr. Jörg Winkelmann Lactosan Starterkulturen, Kapfenberg, Rakousko Výzkum, Vývoj, Produkce Důležité

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více