ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014"

Transkript

1 ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014 V TOMTO VYDÁNÍ MOJE PRÁCE A JÁ Zootechničinu mám v genech ŠLECHTĚNÍ Šance pro zlepšení kvality mléka ZDRAVÍ Mykotoxiny jsou stálou hrozbou

2 Bílkovinné koncentráty TMR Balance Kvalita pod absolutní kontrolou Naše společnost propaguje JEDNO- DUCHÝ SYSTÉM výživy dojnic, kdy se do krmného vozu dávají POUZE faremní objemná krmiva, dále vlastní obilí a náš výrobek TMR BALANCE. Jedná se o melasovaný granulovaný bílkovinný koncentrát včetně kompletního minerálního premixu. TMR BALANCE obsahuje širokou škálu vstupních dusíkatých komponent zajišťujících pestrost výživy pro bachorovou mikro óru. KVALITA A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST je zajištěna absolutní kontrolou jakosti.

3 Z OBSAHU NOVINKY 5 Z domova i ze světa 9 Info AGRO-partner 17 Info De Heus 21 Info CRV Czech Republic ŠLECHTĚNÍ 6 Šance pro zlepšení kvality mléka 14 Holštýnští býci v nabídce CRV 16 Nový ukazatel zdraví 25 TOP české strakaté 31 Testace programu CZ ČESTR MOJE PRÁCE A JÁ 11 Zootechničinu mám v genech REPORTÁŽ Z FARMY 12 V ZD Opařany chovají nejen dojený skot 32 Návrat k základům ZDRAVÍ 18 Mykotoxiny jsou stálou hrozbou 28 Porodní paréza a subklinická hypokalcémie krav TECHNOLOGIE CHOVU 22 Prevence onemocnění paznehtů VÝŽIVA 26 Kvalitní objemy vítězí Jaap van der Knaap Přeji Vám zdravé krávy Není to pouze jeden gen, který zodpovídá za rozvoj mastitidy. Toto a mnoho dalšího se můžete dočíst v článku o genetice a mastitidách na straně 6. Mastitida je ovlivňována geny, stejně jako podmínkami managementu na farmě. Je nezbytné zajistit správný postup dojení na dojírně, vhodný typ ustájení, krmení a používané genetiky ve stádě. Přál bych si, aby to bylo tak snadné, jako by zde byl pouze jeden gen zodpovědný za rozvoj mastitidy. Právě šlechtění na tento specifický gen, nebo ještě lépe, omezení projevu tohoto genu šlechtěním, by mohlo snížit ekonomické ztráty a zvýšit welfare zvířat. Ale bohužel šlechtění není tak jednoduché, nejsou zde žádné zázračné geny, výskyt mastitid je geneticky velmi komplexní. To znamená, že je stále nezbytné zaměřit se na jednotlivé složky managementu, co se zdraví vemene týče. Abyste udrželi Vaše krávy zdravější, je nutné je krmit zdravěji. Rozhodně se vyvarujte zkrmování krmiv s obsahem mykotoxinů. V oblastech, kde kukuřice a obiloviny rostou každý rok na stejných polích, jsou mykotoxiny obsaženy už i v půdě a také v rostlinách. Dlouhou dobu se předpokládalo, že krávy jsou vůči působení mykotoxinů rezistentní. Nové výzkumy však prokázaly, že zkrmování krmiv s obsahem mykotoxinů je pro skot velmi škodlivé a způsobuje velké ztráty v produkci mléka a zdravotním stavu krav. O mykotoxinech si přečtete na straně 18. V tomto čísle časopisu najdete také článek zaměřený na zdravotní problematiku krav. Veterinární lékař docent Josef Illek Vás seznámí s poporodní parézou a možnostmi, jak se jí vyvarovat. A opět nám tímto připomene, že je vždy lepší zajistit správné podmínky managementu, než léčit onemocnění. Jen se zdravými krávami dosáhnete vysokých zisků. A proto Vám kolektiv Chovu skotu přeje do roku 2015 co nejvíce zdravých krav a vysoké zisky. Šlechtění Ukazatel zdraví 16 na Šlechtění zaměřené zdravé krávy. Technologie chovu Zdravé paznehty 22 Prevence onemocnění paznehtů. Řada technologií pro zdravé paznehty. Výživa Úspěšný chov 26 Kvalitní objemy vítězí. Agrokov Žďárky malí, ale úspěšní. CHOVSKOTU PROSINEC

4 do nového roku. Vícestupňová ochrana před negativním působením mykotoxinů FORTISORB Phyto Efektivní vazba mykotoxinů Podpora imunity Ochrana jater Tel.: , of Společnost DELACON děkuje svým obchodním partnerům za spolupráci v letošním roce. PF 2015 Krásné Vánoce a mnoho radosti

5 Z D omov a i Z e sv ěta Odolnost k antibiotikům může vést k selhání léčby Evropský antibiotický den, který připadá na 18. listopad, připomíná nebezpečí, která plynou z nadužívání antibiotik. Jedním z hlavních rizik je získaná odolnost bakterií vůči antibiotikům, která snižuje úspěšnost léčby. Veterináři a zemědělci se v ČR dlouhodobě snaží o uplatňování konceptu Jedno zdraví prostřednictvím společné antibiotické politiky. Sledují spotřebu veterinárních antibiotik (ČR patří mezi země s průměrnou spotřebou). Dozorové orgány zkoumají zbytky cizorodých látek, aby se ke spotřebitelům dostaly jen potraviny splňující požadované bezpečnostní limity. V EU a tedy rovněž v ČR se nesmí používat antibiotika pro stimulování růstu zvířat. Mohou se podávat pouze na předpis veterináře a v ochranné lhůtě před porážkou musí být vysazena tak, aby se mohla včas dostat z masa zvířete. Léčené zvíře nesmí být v ochranné lhůtě poraženo pro lidskou spotřebu, a ani živočišné produkty se nesmí použít, pokud nesplní nastavená bezpečnostní kritéria. I přes všechna opatření však existuje prostor pro zlepšení. Snahou MZe je větší zacílení užívání a snížení dávek antibiotik tak, aby byla léčba účinná a zároveň se minimalizovaly potenciální dopady na zdraví lidí a životní prostředí. Další možností je zlepšit laboratorní diagnostiku a sledování citlivosti a odolnosti bakterií. To umožní cílené dávkování předepsaného veterinárního léčiva a jeho správné použití. Od roku 2013 funguje na MZe Pracovní skupina pro antimikrobika, která sdružuje veterinární lékaře, chovatele a zástupce státních, výzkumných a dalších organizací. Hlavním cílem této skupiny je zachování účinnosti antimikrobik pro léčbu lidí i zvířat, zajištění bezpečných potravin a minimalizace dopadů na životní prostředí. Používání antibiotik má svá specifika v humánní i veterinární medicíně, obě sféry ale spolu musí spolupracovat a snažit se nastavit taková opatření, která by snížila rizika pro zdraví lidí a zvířat. Zdroj: Dbejte na včasnost zasílání hlášení narození telat Období telení již začalo, a proto je potřeba zdůraznit nutnost včasného hlášení narození telat do ústřední evidence. Pozdě nahlášená telata budou posuzována jako nezpůsobilá a nebude na ně následně vyplacena dotace. V roce 2013 nesplňovalo podmínku včasného nahlášení 85 % žadatelů. Povinnost včasného hlášení veškerých přísunů a odsunů hospodářských zvířat ukládá zákon č. 154/2000 Sb., O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a související vyhláška č. 136/2004 Sb. Za pozdní hlášení je obecně považováno to, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ÚE kontrolovaného hospodářství a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dnů (poštou). Pro bezproblémové plnění požadavků evidence zvířat doporučujeme chovatelům vedení stájových registrů elektronickou formou. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru a jeho současné odeslání do ÚE, což vede ke zkrácení prodlevy zápisu události. Zdroj: Z Vašich fotografií Vážení a milí čtenáři, zde na tomto místě máte příležitost podělit se s ostatními čtenáři o zajímavé, neobvyklé a případně humorné záběry z Vašeho fotoarchivu. Věříme, že mezi Vašimi fotografiemi je ukryta řada snímků, které dokážou přinést radost, a proto stojí za to, je tímto způsobem sdílet s druhými. Sjednocujícím prvkem této rubriky je skot. Dalšími požadavky jsou ostrost, vysoké rozlišení a formát naležato. Co si to tam asi šuškají? Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic Foto: Helena Maryšková těšíme se na Vaše fotopříspěvky na ové adrese: CHOVSKOTU prosinec únor

6 ŠLECHTĚNÍ Odolnost a tolerance proti nem Šance pro zlepše Vědci neustále hledají v genetických markerech vysvětlení, jak vlastně mohou ovlivňovat kvalitu mléka. Přesnější evidence mastitid a lepší porozumění tomu, jaké geny způsobují rozdíly, umožní vědcům vyvíjet postupy, jak chránit zdraví chovaného skotu. Rozpoznání přirozené odolnosti Na zasedání rady pro mastitidy konaném v belgickém Gentu, profesorka Pighetti představila přehled genetických a genomických postupů používaných k identifikaci krav vyznačujících se přirozenou odolností a tolerancí vůči infekcím, a také možnosti využití genetických markerů k lepšímu porozuměautor JoDee Sattler volný překlad Simona Burešová Podívejme se, jestli následující situace nenastala také na vaší farmě. Dvě z vašich krav byly postiženy infekcí bakterie Streptococcus uberis. U jedné z nich se projeví příznaky středního zánětu a stále si udržuje produkci mléka. S infekcí si poradí během 8 dní. Druhá kráva bude vykazovat příznaky těžkého zánětu, mléčná produkce poklesne o 20 % a dostaví se také potíže se zabřezáváním. A přesto i ona si s infekcí poradí během 8 dní. Obě tyto krávy vykazují stejnou hladinu odolnosti, ale první kráva je více tolerantní a produktivní. Gina Pighetti, profesorka zootechniky na univerzitě v Tennessee, vysvětluje, že odolnost přímo souvisí s tím, jak efektivně vrozený a adaptivní imunitní systém zvířete eliminuje invazní organismus. Stupeň odolnosti může být ovlivněn genetickým profilem jedince, jeho věkem, hormonálními změnami, prostředím (např. teplotní stres a nedostatek prostoru) a managementem (např. výživa a vakcinace), říká Gina Pighetti. A tyto stejné faktory ovlivňují také toleranci. Genetika nabízí nejlepší možnost, jak zlepšit schopnost potomků odolávat mastitidám v následujících generacích, a tím zlepšovat celkový zdravotní stav stáda a welfare, stejně jako kvalitu mléka snížením koncentrace bakterií a výskytu zánětů. Profesorka Pighetti dodává, že vždy, když bakterie proniknou do vemene, obsah somatických buněk v mléce stoupá. Úroveň této reakce určuje, jestli je infekce eliminována nebo přetrvává a následně vzniká chronická mastitida. 6 CHOVSKOTU P únor říjen r O sinec

7 ocem jsou geneticky podmíněné ní kvality mléka ní mechanismům, které podporují odolnost a/nebo toleranci proti mastitidám. Jedním z úskalí využívání genetiky pro zlepšování kvality mléka je to, že se klinické mastitidy vyznačují nízkou dědivostí (0,01 až 0,15) v širokém spektru genů pozorovaných u krav na první laktaci. Navzdory této nízké dědivosti výsledky výzkumu doporučují, aby byly záznamy klinických mastitid rozčleněny podle období (stádia laktace) pro zvýšení přesnosti a přínosnosti genetických předpovědí. Nicméně takto podrobná evidence není běžná, s výjimkou Norska, Dánska a Švédska. Od roku 1980 centrální databáze v těchto zemích obsahuje záznamy o klinických mastitidách a veterinárním ošetření. Zahrnutí tohoto typu informací do hodnocení a selekce býků vedlo ke snížení genetického trendu pro klinické mastitidy, říká Bjørg Heringstad, výzkumný pracovník na Norské přírodovědecké univerzitě. I přes nízkou dědivost klinických mastitid dosáhly Severské země značného pokroku ve zvýšení odolnosti proti onemocněním. Mastitidy zahrnuté v indexech Kvůli obtížnému získávání záznamů o klinických mastitidách a nízké dědivosti hledali američtí vědci další možnosti včetně znaků, které jsou v těsné korelaci s výskytem subklinických nebo klinických mastitid. Následně se zaměřili na utváření struků a vemen. Všeobecně byl u vemen visících pod hlezny, s velkými struky s plochými konci a rozmístěnými daleko od sebe zaznamenán vyšší obsah somatických buněk a častější výskyt mastitid. Utváření vemene tak bylo zahrnuto do indexů, jako např. Net Merit a Total Performance Index (TPI). Ve Spojených státech amerických jsou data týkající se obsahu somatických buněk v mléce v genetickém hodnocení pro dojený skot publikována od r Podle Rady pro šlechtění dojeného skotu pomohly šlechtitelské postupy zlepšit hodnotu SCS z 3,13 u krav narozených v roce 1992 na 2,4 u krav narozených v roce Zatímco pokrok byl znatelný, efektivita používání dat týkající se obsahu somatických buněk v mléce pro genetické zlepšování zdravotního stavu vemen má své limity. Současné vědecké studie se zaměřují na pět slibných ukazatelů: obsah somatických buněk v mléce do 150 dní po otelení, obsah somatických buněk v mléce od 150 do 400 dní po otelení, absence nebo výskyt počtu somatických buněk nad /ml v jakékoliv fázi laktace, četnost výskytu počtu somatických buněk nad /ml v měsíčních testech, a počet somatických buněk v mléce při výskytu environmentálních a kontagiózních mastitid. CHOVSKOTU pro únor říjen sinec

8 ŠLECHTĚn Í Profesorka Pighetti říká, že zlepšení využití běžně sbíraných dat o obsahu somatických buněk v mléce bude poskytovat více fenotypově specifických vlastností a bude tak napomáhat identifikaci genetických markerů, které ovlivňují tyto vlastnosti. Porozumění díky genomickým markerům Díky velkým pokrokům v genomice vědci efektivněji zkoumají genomické markery, které ukazují rozdílnou citlivost k infekcím a vztah odolnosti vůči onemocnění. Vědci z univerzity v Tennessee identifikovali jednoduchý nukleotidový polymorfismus, který řídí záměnu aminokyseliny. Zatímco jedna studie prokázala, že určitý genotyp vykazuje, v porovnání s ostatními, vyšší výskyt chronické bakteriální infekce vemene, další studie tyto výsledky jednoznačně nepotvrdila. Profesorka Pighetti a její kolektiv identifikovali více než 30 jednoduchých nukleotidových polymorfismů genu. Čtyři z těchto polymorfismů přímo ovlivňují činnost receptoru a způsobují pozorovanou různorodou vnímavost vůči mastitidám. Dřívější výzkumy zaměřené na kvalitu mléka a genomiku zkoumaly aktivitu neutrofilů. Neutrofily hlavní odpovídači bakteriálních infekcí byly pozměněny, což ovlivnilo snížení odolnosti. Pro vyhodnocení odezvy holštýnských krav na bakterii Streptococcus uberis 3 dny po otelení použil tým profesorky Pighetti kombinaci haplotypů (haplotyp je skupina markerů lokalizovaných v sousední pozici na chromozomu a obvykle zděděná společně). Stupeň odolnosti (růst bakterií) a tolerance (rozsah zánětu a potřeba ošetření antibiotiky) se významně lišily v rámci haplotypových kombinací, říká profesorka Pighetti. Jedna z kombinací vyžadovala 100% ošetření antibiotiky a vykazovala významně vyšší bakteriální růst, silnější zánět, viditelné změny v mléce a vysoký obsah somatických buněk. A naopak, další kombinace haplotypů vykazovala významně nižší růst bakterií, slabý zánět, nízký obsah somatických buněk a mnohem méně viditelných změn v mléce. Z toho vyplývá, že druhá genetická skupina krav může být odolnější vůči infekcím ve srovnání s první při zatížení patogeny. Žádné zázračné genetické markery Jelikož mastitida je komplexní onemocnění, ukazuje se, že zde neexistuje jeden zázračný gen, který by indentifikoval genetické rozdíly, co se týče odolnosti a/nebo tolerance vůči mastitidám. Je vysoce pravděpodobné, že geny malého účinku se podílejí na genetických rozdílech, míní profesorka Pighetti. Používání genomických strategií pomůže určit tyto minorgeny pro zpřesnění odhadu. Pro využití genetické selekce na odolnost či toleranci vůči mastitidám potřebují vědci najít efektivní fenotypové ukazatele a mít přístup k přesnějším záznamům o mastitidách. Selekce na odolnost či toleranci vůči mastitidám nám poskytuje přirozený výběr odolnějších zvířat, schopných produkovat kvalitnější mléko, říká profesorka Pighetti. Pochopením sledu těchto vzájemných interakcí můžeme mnohem lépe rozvíjet nové strategie pro ochranu krav, které jsou více náchylné k infekcím. l 8 VEETEELT CHOVSKOTU januari prosinec únor 1/

9 INFO AGROPARTNER Lely Vector slaví úspěch Eurotier 2014 Krmný automat Lely Vector se osvědčil po celém světě Jen dva roky po zavedení automatizovaného krmení v podobě produktu Lely Vector slaví tento systém velký úspěch nejen na mléčných farmách, ale také na farmách chovajících masný skot. Flexibilní systém krmení, který poskytuje čerstvou krmnou míchanici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, byl dodán např. švédské společnosti Stallberg, kde plně krmí více než 500 zvířat. Cílem společnosti Lely není dodá- vat tento produkt pouze na mléčné farmy, ale rozšířit jeho využití také na farmách pro chov masného skotu. V USA se dokonce používá v kombinaci se silážními věžemi a ani krmení z kulatých balíků není problém. V současné chvíli je systém Lely Vector používán ke každodennímu krmení ve dvaceti zemích světa. Jsme hrdí na to, že i u nás je možné se s tímto systémem v provozu také setkat. Na výstavě Eurotier společnost Lely předvedla systém pro řízení farmy Lely T4C InHerd nejen pro Smartphone, ale také pro Smart- Watch (hodinky) a Google Glass (brýle). Pracovníci farmy tak budou mít volné ruce, přesto však nepřijdou o okamžitý přístup k veškerým nástrojům Lely T4C InHerd. V současné chvíli jsou tato zařízení užívána jako prototypy. V České a Slovenské republice probíhají školení na mobilní aplikaci Lely T4C InHerd, která byla představena v rámci Žluté revoluce Lely v roce InHerd je mobilní verze řídicího softwaru T4C. Jedná se o jediný systém, speciálně vyvinutý pro automatizované dojení a již jej používá více než deset tisíc zemědělských podniků po celém světě cenných postřehů z celého světa Automatický dojicí systém Lely Astronaut oslavil v roce 2012 své již dvacetileté působení a k dnešnímu dni bylo po celém světě nainstalováno více než Astronautů. Celých 22 let od první instalace společnost Lely prohlašuje, že přítomnost tohoto zařízení ve stáji zlepšuje kvalitu života farmářů a zároveň zajišťuje optimální podmínky pro zvířata a výnos mléčné farmy. Každý den si více než milion krav po celém světě najde bez pomoci cestu do robotu Lely Astronaut. S každou nainstalovanou jednotkou se dozvídáme více o dojení a automatizaci v zemědělství. Díky mnohaletým zkušenostem se automatické systémy společnosti Lely neustále vyvíjejí. I Vy jste součástí tohoto systému a i Vám patří dík, že jste se podíleli na tomto celosvětovém úspěchu. Vaše znalosti, postřehy a zkušenosti z provozu a každodenního užívání zařízení Lely jsou pro nás důležité, proto Vás touto cestou žádáme, abyste se s námi a ostatními chovateli podělili o své nejcennější rady z tohoto oboru. Více naleznete zde: uk/cz/ nebo AGRO-partner s. r. o., Květnová 506/2, Soběslav, Tel.: , CHOVSKOTU PROSINEc

10 FIRMA FULLWOOD UVEDLA NA TRH NOVÝ MODEL PARALELNÍ DOJÍRNY S NÁZVEM QUICK S. JE KONSTRUOVANÁ PRO RYCHLÉ NÁSTUPY A VÝSTUPY KRAV Z DOJÍRNY A DOSAHUJE VELMI DOBRÝCH VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ. První dojírna tohoto typu byla nainstalovaná na rodinné farmě soukromého rolníka pana Ondřeje Nevláčila ve Veliké Vsi, okres Praha východ v říjnu Zkušební provoz byl ukončen před několik týdny, zvířata i obsluha dojírny si již zvykly a majitel pan Nevláčil, vyjadřuje spokojenost s technologií, kterou si sám vybral. Dosud dojili 120 krav na jedné rybinové dojírně DZD2x5 Agrostroje Pelhřimov a to více jak 5 hodin. Při dojení 3x denně zvířata neměla odpovídající klid. Na dojírně Quick S 2x12 jim to netrvá více jak jednu hodinu. Ptáme se majitele, jaké vidí přínosy z tohoto nového dojicího zařízení? Zde jsou jeho odpovědi: Naše zvířata s užitkovostí 9000 litrů za laktaci potřebují alespoň 500 minut denně odpočívat, a to se jim nyní se zkrácením doby dojení snažíme zajistit. Dojírnu jsme si vybrali také proto, že firma Fullwood nám nabídla systém s možností krmení jádra v dojírně. Tento způsob dojení preferujeme, neboť naše vysokoužitkové dojnice spořádají kolem 8 kg jádra denně. Podávání jádra na dojírně považuji za stimulativní a motivující. Dělali jsme to tak na staré dojírně a tento způsob motivace se nám osvědčil. Individuálním dávkováním jádra na dojírně s využitím programu Crystal můžeme lépe jádrové krmivo využívat. Zlepšili jsme kvalitu mléka. Dosahujeme teď do CPM a 170 tisíc somatických buněk v ml syrového mléka. S takovými parametry jsem velmi spokojen. Zařízení funguje velmi efektivně, nástupy a výstupy krav na dojírnu a z dojírny jsou velmi rychlé, často kratší než doporučovaná jedna minuta. Je to dáno konstrukcí hražení dojírny, neboť rozřaďovací branky mezi zvířaty zajišťují pořádek v nástupu. Při výstupu se celé hražení zvedá za pomoci tlakových pístnic včetně výstupní branky. Zvířatům se tak vytvoří širší prostor pro opuštění dojírny. V krmítkách se nachází plechová lízátka která při zvedání zábran vyhání zvířata z dojírny, což také napomáhá rychlejšímu odchodu. Postavením krav v 90 úhlu se výrazně zlepšila bezpečnost práce a také možnosti pro ošetření vemene krav, které to vyžadují. Vemeno je přístupné v celé jeho šíři na rozdíl od předešlé rybinové dojírny. To hodnotím velmi pozitivně. Kvalita dojení s vybavením měřičů mléka Crystalite je šetrné, máme minimální výskyt klinických a subklinických mastitid. Učíme se využívat všechny funkce zařízení, které nám manažerský program Crystal poskytuje. Krátká doba pobytu dojnic v dojírně se pozitivně odráží na nízké frekvenci močení a kálení. Hygiena dojení je tím velmi dobrá. Neprovádíme dezinfekci struků před dojením, ani oddojování prvních střiků. Pouze umyjeme struky teplou tekoucí vodou, osušíme a po spuštění mléka tj. cca za jednu a půl minuty nasadíme dojicí soupravu. To je vše. Zatím nám to po stránce hygienické i zdravotní vychází. Jelikož je konstrukce dojírny relativně jednoduchá, rozřaďovací branky se pohybují samotižně a celá hlavová konstrukce je ovládána dvěma pístnicemi, předpokládám nižší náklady na údržbu a servis tohoto zařízení. Zaznamenal MVDr. P. Olejník, technický ředitel Fullwood-CS, s.r.o., Jihlavská 2, Troubsko,

11 MOJE PRÁCE A JÁ Jméno: Ladislav Brůžek Bydliště: Olší Profese: hlavní zootechnik Věk: 45 Vzdělání: SZeŠ v Táboře Klady mojí práce: volná pracovní doba Zápory mojí práce: žádné nevidím Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného Zootechničinu mám v genech autor Ladislav Brůžek Lásku ke zvířatům jsem měl v sobě už odmala. Asi ji ve mně probudil můj děda, který pracoval dlouhá léta v JZD Petříkovice jako zootechnik a i doma měl pár koní a kravek. Když jsme u něj byli s bratrancem na prázdninách, tak jsme se předháněli, kdo ráno dříve vstane a povede krávu na pastvu. Tak velká to tenkrát pro nás byla pocta! I můj táta pracoval celý život v družstvu, a proto bylo naprosto přirozené, že mě to po základce táhlo na zemědělku. Stejně logické bylo, když jsem ještě před vojnou nastoupil do stejného družstva. Díky němu mne tam všichni znali, což bylo na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu jsem to bral jako obrovský závazek. Po vojně jsem se do Opařan vrátil, tentokrát na místo střediskového zootechnika šlechtitelského chovu v Řepči. Mohu říci, že nikdy v životě jsem o ničem jiném nepřemýšlel. Vždy jsem měl a stále mám pocit, že k této práci a do tohoto družstva patřím. Postupem času jsem se vypracoval až na místo hlavního zootechnika. To, že zootechničinu máme v genech, dosvědčuje i moje dcera, která ji studuje na univerzitě v Českých Budějovicích. Můj běžný pracovní den začíná kolem půl šesté ráno, protože už o půl sedmé nás čeká krátká porada vedoucích, při které v rychlosti probereme to, co se událo v průběhu předchozího dne a co je potřeba udělat dnes. Pak mě čeká spousta vyřizování, telefony téměř nepřestávají vyzvánět. Nicméně i v záplavě kancelářské práce si vždy najdu čas a vyrazím na obhlídku provozu, což je někdy dost náročné, protože z jedné strany podniku na druhou to mám 35 kilometrů. Oficiální konec pracovní doby je kolem páté odpoledne, a to je také doba, kdy se mi nejlépe pracuje. Začne být klid na přemýšlení o tom, co by se mělo změnit a zlepšit. Popravdě řečeno, nejlepšími dny na práci jsou víkendy a svátky, kdy nevolají žádní prodejci. Pracovní doba tak sice často trvá více než obvyklých 8 hodin denně a pět dní v týdnu, ale mně to tak vyhovuje. Doma se na mě sice občas zlobí, když se na zvířata jedu podívat i o víkendu či o svátcích, ale mně to prostě nedá. Beru všechna ta zvířata, jako by byla moje vlastní, a tak se potřebuji přesvědčit, že jsou v pohodě. Teprve pak si můžu v klidu užívat volna. Negativní stránku na své práci nevidím. Vše, co k ní patří, je třeba poctivě udělat a pak se mohu nejen já těšit z pohledu na spokojená zvířata. Je to skoro jako z reklamy na Kofolu: Když ji miluješ, není co řešit! CHOVSKOTU PROsiNEC

12 O FARMĚ České straky jsou základem i pro masné stádo V ZD Opařany chovají nejen dojený skot Zemědělské družstvo Opařany hospodaří na ha zemědělské půdy a z toho plných ha tvoří louky a pastviny. Chovají celkem ks skotu, z toho je 515 dojnic plemene české strakaté a 410 krav bez tržní produkce mléka (BTPM). Jsou jedním z mála podniků v širokém okolí, který kromě skotu ještě chová v takové míře i prasata. Základní stádo čítá 480 prasnic. Oproti nedávné době je to sice o 200 ks méně, ale určitě ne proto, že bychom chtěli prasata nějak omezovat, uvedl na pravou míru náš průvodce, hlavní zootechnik Ladislav Brůžek. Rozhodli jsme se vybudovat novou porodnu, a tak jsme museli z provozních důvodů stav dočasně snížit. Masný chov a jeho vývoj S masnými kravami začali v roce 1994, když koupili farmu Kaliště od družstva Není tolik zemědělských podniků, kde by dokázali tak šikovně zkombinovat produkci mléka a masa. Podívejme se, jak se chovatelům v Opařanech podařilo propojit dojené stádo s extenzivním chovem krav bez tržní produkce mléka. autor Anna Marcinková Petříkovice. Podařilo se vyhrát výběrové řízení a získat nejen porodnu, kde je dnes 120 prasnic, a halu pro výkrm, ale také čtyřřadý kravín a odchovnu jalovic. První krávy, které tyto prostory osídlily, pocházely ze zrušeného družstva Malšice a byl k nim pořízen simentálský býk. V té době jsme ještě ani pořádně netušili, co chov krav BTPM obnáší a učili jsme se vše doslova za pochodu, dodává Ladislav Brůžek. Pak, když se rozpadlo družstvo Božejovice, povedlo se získat areál Svoříš, kde z bývalého teletníku vytvořili druhé zimoviště. Dnes už víme, že není vybudované optimálně, takže se chystáme na stavbu nové haly, kde bude více prostoru, a telení snad bude konečně možné rozprostřít do průběhu celého roku, vysvětloval dál. Rizikem sezónního telení je zejména Základem masného stáda jsou české straky a je zde patrný vliv použitých býků 12 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC únor říjen

13 ZD Opařany Jeden z velkých zemědělských podniků táborského okresu s rozvinutou živočišnou výrobou. Opařany Rozloha: ha zem. p., z toho pastviny Počet krav: 515 dojnic ČESTR, 410 krav BTPM Plemena: ČESTR, charolais, limousine Chov prasat: 480 prasnic Na rozlehlých pastvinách se masnému stádu výborně daří to, že pokud kráva v daném období nezabřezne, tak ji celý rok živíte, aniž by přinesla užitek v podobě odstaveného telete. To musíme uhlídat, protože s vyšším věkem plemenic přichází i horší zabřezávání. Ale nejsou tu výjimkou desetileté a starší krávy. Pokud kráva březne, tak ji necháváme ve stádě dožít a nedávno nám takhle uhynula zasloužilá 21letá matka. Netradiční systém V současné době se systém chovu poměrně hodně liší od běžných masných stád se sezónním telením, protože díky kapacitnímu omezení se krávy telí až na pastvině. K tomuto systému přistoupili z naprosto jednoduchého důvodu: Když v prvních letech připouštěli tak, aby telili v obvyklou dobu, tak se ve stáji vytvořilo natolik nepříznivé mikroklima, že měli u telat až 20% úhyny. Jakmile telení posunuli a telí venku, tak jsou jak krávy, tak novorozená telata naprosto bez problémů. Stádo krav BTPM je založeno na českých strakách, které z nějakého důvodu nejsou vhodné pro ponechání v dojeném stádě, ať už kvůli nižší produkci nebo horšímu utváření vemene. Pokud nemá kráva problém s reprodukcí, tak to v masném stádě hravě zvládne. Díky tomu se výborně ředí náklady na odchov prvotelky pro dojené stádo, protože není žádnou výjimkou, že kráva vyřazená z mléčného stáda po první až třetí laktaci dokáže na pastvě dát ještě dalších pět až šest telat, která prodají jako zástav, a tím se několikanásobně zvýší ekonomický efekt z jejího chovu. býků, které si v rámci odchovu u chovatele připravují pro vlastní potřebu. Krávy jsou chovány ve skupinách po 50 kusech a o chod celého masného stáda, které je rozděleno na dvou střediscích, se spolu s hlavním zootechnikem, pro kterého je to doslova srdeční záležitost, stará celkem 5 zaměstnanců. Když vidíte krávy, které byly ještě před pár týdny jen v prostoru produkční stáje, jak se prochází po rozsáhlých plochách pastvin, tak je to nádherný pohled. Svůj příspěvek k podnikové produkci mléka už odvedly a tak jim dopřáváme za odměnu takové lázně na důchod, i když si jej odchováváním telat poctivě odpracují. Můžete na vlastní oči vidět, jak se postupně probouzí jejich původní instinkty a přirozené stádové chování, vysvětluje kouzlo chovu BTPM. Kříženci s českým strakatým plemenem výborně rostou Jako zástav se prodávají jak býci, tak jalovice. Důvodem je nejen to, že o křížené jalovice začíná být stále větší zájem, ale svou roli hraje i to, že nejsou třeba kusy do obratu stáda přísun nových matek je trvale zajištěn brakovanými kusy z dojeného stáda. A proč nechovají více čistých masňaček? Inu, důvod je celkem prostý pod strakami telata daleko lépe rostou (rozdíl mezi křížencem a čistým či vysokopodílovým masným zástavovým kusem je až 25 kg). Kromě toho, u starších červených strak jsou daleko menší problémy s porody než u čistokrevných jalovic masných plemen. Nač si tedy přidělávat problémy, když to není nutné. Vždy je třeba hledat tu nejlepší cestu, jak pro ekonomiku chovu, tak pro zvířata, a to se v Opařanech daří velmi dobře. l Čistokrevně jen omezeně Ve stádě BTPM působí 5 býků plemene charolais a 5 býků plemene limousine. Na problémovky v dojeném stádě využívají dva čestry, kteří jsou zařazeni do oddílu M, takže mohou v případě nutnosti zaskočit. Ve stádě tu mají také 23 krav masných plemen (16 charolais a 7 limousine) fungujících převážně jako matky CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

14 ŠLECHTĚNÍ Poslední počítání v letošním roce Předvánoční topky S koncem roku pravidelně přichází poslední výpočty plemenných hodnot, na základě kterých budou chovatelé sestavovat připařovací plány na novou sezónu. autor Marie Marková Podívejme se tedy, jak to vypadá u holštýnských plemeníků prověřených v České republice i v zahraničí. Býci dle SIH V české kotlině došlo v oficiální topce k několika posunům. Na druhé místo se vyšvihl Bertilův syn NGA-655 Bertoli, který pochází z americké rodiny Plushanski Chief Faith EX-94. Jeho dcery jsou menšího rámce, ale s dostatečnou šířkou a hloubkou těla, skloněnými záděmi a velmi dobrými paznehty. Produkci mají vyváženou: pěkných +619 kg mléka s velmi vysokým obsahem složek (+0,31 %T a 0,33 %B) a navíc nízký obsah somatických buněk v mléce (126). Další předností je dlouhověkost (134). Páté místo obsadil NEA-909 Youri po otci Roumare, který pochází z populární dlouhověké rodiny Newhouse Sneeker. Jeho matka na 3. laktaci nadojila kg mléka s 4,20 %T a 3,24 %B; bába a prabába celoživotně vyprodukovaly 78, resp. 84 tis. kg mléka. Youriho dcery budou vykazovat vyrovnanou produkci (+503 kgm při +0,34 %B a +0,34 %T) a zároveň velmi dobrou stavbu těla výrazný rámec, široké skloněné zádě, mělká vemena a dobré paznehty. Býk má navíc dobrou vlastní plodnost (114). O 10 pozic dále se nachází mezi českými chovateli oblíbený býk NXA-816 Yank s outcrossovým původem BW Marshall x Manfred, který už má přes 500 dcer na druhé laktaci. Tyto krávy se chlubí mimořádnou mléčnou užitkovostí při PH kgm mají stále plusové složky (+0,04 %T a +0,07 %B)! Navíc jsou dlouhověké, mají velmi široké skloněné zádě, větší rámec a špičková vemena. V top 50 se umístili také např. NXA-627 Kai, NXA-821 Astro nebo NEA-996 Income. NVI holštýni a redi Velmi pěkného hodnocení dosáhli býci NGA-667 Vitesse (Gravity x Jardin) a NGA-666 Jeroen (Bertil x O-Man), kdy prvně jmenovaný obdržel NVI 288 a druhý 284. Vitesse bude předávat svým dcerám velmi dobrou mléčnou užitkovost ( kgm s +0,08 %T a +0,08 %B) s velmi nízkým obsahem SB (107). Navíc tyto krávy budou dlouhověké (576), s výbornými vemeny (110) a velmi dobrými končetinami (105). I hodnocení funkčních znaků je velmi dobré: zdraví vemene 106, index zdraví 6 % a index efektivity 8 %. Jeroen nabízí výbornou produkci mléka i složek ( kgm při +0,24 %T a +0,22 %B) s nízkým počtem SB (110), výborná vemena i končetiny (obojí 107), index efektivity 7 % a snadné porody (105). Mezi zajímavé býky patří i NEO-379 Rozello, jehož dcery budou dlouhověké, výrazně rámcové, se špičkovými vemeny a vysokou mléčnou produkcí, nebo NGA-669 Lambert s outcrossovým původem (Bertil x Win-395), jehož předností je velmi vysoká mléčná produkce, vynikající končetiny a index efektivity 7 %. Z redů není možné nezmínit se o býku RED-618 Camion, který je prověřen na více než dcerách a dosáhl indexu NVI 308. Mezi jeho největší přednosti patří velmi snadné porody (108) a neskutečná dlouhověkost (815), zároveň i špičkové končetiny (114) a velmi dobrá vemena. Na podzim představený RED-640 Dapper má zajímavý původ (Dakker x Fidelity) a predikci velmi snadného telení (108) a vysoké dlouhověkosti (623). Jeho rámcové dcery budou mít výborná vemena (110), velmi dobré končetiny (106) a vysokou mléčnou produkci s nízkým obsahem SB. Špičková je i hodnota indexu efektivity (12 %). Býk je dostupný i v sexované podobě. RED-601 Deputy bude svým dlouhověkým dcerám předávat slušnou produkci s nízkým obsahem SB, špičkově utvářená zdravá vemena a větší rámec. Deputy je také dostupný v sexované podobě. TPI se změnou V prosinci se kromě posunu báze změnilo i složení indexu TPI stejně jako v Nizo- NGA-666 Jeroen NGA-655 Bertoli 14 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC únor říjen

15 RED-601 Deputy NEA-909 Youri NGA-667 Vitesse zemsku, i v USA do rovnice zabudovali index efektivity krmiva, resp. jeho využitelnosti a navíc zavedli index plodnosti, který zahrnuje několik složek ovlivňujících reprodukci do jednoho čísla: schopnost plemenic (J a K) zabřeznout a schopnost znovu cyklovat, vykazovat říji a udržet si březost. Celkové váhy ve složení TPI nyní vypadají takto: produkce 46 %, zevnějšek 26 % a zdraví + plodnost 28 %. Z našich býků si vysloužil ostruhy např. NEO-454 Monrovia s outcrossovým původem Mogull x Brilliant, který dosáhl hodnoty TPI 2531, jistě i díky špičkovému zevnějšku (vem. 2,14, konč. 1,88 a typ celkem 2,05), velmi dobré produkci (+707 kgm s -0,01 %T a +0,01 %B), délce produkčního života (6,0) a plodnosti dcer (+1,1) s dílčími indexy NM$ 703 a CM$ 712. Tento býk má navíc velmi dobré hodnoty indexu efektivity (9 %) a zdraví (5 %) a je možné ho použít i na jalovice. Shamrockův syn NXB-095 Rocky (otcem matky je v ČR používaný NEO-131 Goli) dosáhl TPI 2448, NM$ 679 a CM$ 707. Kromě slušné produkce (+501 kgm s +0,08 %T a +0,05 %B) a nízké somatiky je jeho předností výborné hodnocení délky produkčního života (6,1) a plodnosti dcer (+1,1), které budou mít široké zádě a pěkná vemena. Rovněž indexy zdraví a efektivity jsou velmi dobré (obojí 7 %). NEO-453 Norman má velmi zajímavý původ. Jeho otcem je italská špička Numero Uno a dědečkem Ramos. S hodnotami TPI 2438, NM$ 619 a CM$ 642 a velmi dobrými vemeny patří zároveň mezi specialisty na funkční znaky: index zdraví 7 % a efektivity 9 %, dlouhověkost (5,4) a neuvěřitelná plodnost dcer (+3,7) z něj spolu se snadnými porody dělají ideálního býka do těch stád, jejichž majitelé chtějí mít zdravé a bezproblémové krávy. Za zkoušku nic nedáte Do kategorie býků na TPI jsme zařadili i tři, které můžete mít za velmi nízkou cenu i v sexované variantě SiryX. Jedná se RED-640 Dapper o býka NEO-354 Pepper, jehož bábou je Plushanski Amel Patty EX-93, která se dožila 14 let, přičemž nadojila přes 116 tis. kgm (na maximální 4. normované laktaci dala kg!). Býk je vhodný i na jalovice a jeho dcery budou mít velmi dobrou plodnost (1,3). Index zdraví má 7 %, stejně jako NXB-094 Ace po otci Shamrock. Stejnou hodnotu má i plodnost Aceho dcer, které navíc budou mít výborná vemena (2,19). Posledním z trojice je NXB-119 Archer, jehož předností je snadné telení (5,9), dlouhý produkční život dcer (4,7) a zejména index efektivity 9 %. U těchto býků je cena nastavena tak, aby si mohli sexované inseminační dávky vyzkoušet i ti, kteří se obávají např. zabřezávání svých plemenic a nechtějí investovat vyšší částky. Řada zajímavých býků se bohužel na tyto dvě stránky nevešla, najdete je ale na našem webu a o doplňující informace můžete požádat konzulenty CRV. l CHOVSKOTU prosinec únor říjen

16 ŠLECHTĚNÍ Šlechtění zaměřené na zdravé krávy Ukazatel zdraví S dvěma nedávno představenými ukazateli lepší efektivita a lepší zdraví poskytuje společnost CRV chovatelům možnost ještě přesnější selekce býků pro jejich stáda. autor CRV překlad Martina Sasáková minulém čísle jsme vysvětlili podrobněji tvorbu a výhody použití in- V dexu BLE, neboli lepší efektivity. V tomto čísle se pro změnu budeme věnovat novému indexu lepší zdraví, pro nějž využíváme zkratku BLH. I tento ukazatel je vyjádřen v procentech. Zdraví vemene, plodnost, zdraví paznehtu, schopnost odolávat ketózám a porody (obtížnost telení a vitalita telat) jsou zásadními znaky indexu BLH. Sledování této hodnoty povede ke zdravějším kravám a chovatelé tak budou muset řešit méně individuálních zdravotních problémů ve svém stádě. jméno býka BLH BLE (G) TPI (G) NVI Danno 8% 9% Norman 7% 9% Rocky 7% 7% Aram 7% 6% n/a 255 Ace 7% 5% Chevrolet 6% 11% Pep Boy 6% 10% Vitesse 6% 8% n/a 288 PH 12/2014 Tab. 1: Přehled vybraných býků z nabídky CRV (hodnoty všech býků najdete na našem webu nace, léčba mastitid a paznehtů či ketózy. Rovněž zde je většina kvalitních býků hodnocena škálou od 0 do 10 % (tab. 1). Zdravotní problém má dopad jak na cho- vatele (v podobě vyšších nákladů a práce Vysvětlení indexu Index vyjadřuje procentní snížení výskytu problémů souvisejících se zdravím, jako jsou například opakovaná insemi- navíc), tak na krávu, kdy narušuje její welfare a zvyšuje riziko vyřazení. V průměru se počítá s tím, že 75 % krav ve stádě je zdravých, tzn. že nemají žádné nebo jen ojedinělé problémy. Dcery býků s hodnotou +5 % jsou tím pádem zdravější o 2,5 % ze 75 %, tj. o 1,9 % zdravější (méně zdravotních problémů) než dcery býků s hodnotou 0. Pokud by chovatel používal pouze býky s hodnotou +5 %, zdraví další generace by vzrostlo na 76,9 % (tzn. 76,9 % krav ve stádě by nemělo žádné nebo jen ojedinělé zdravotní problémy). Zdravější kráva vydrží ve stádě déle a pravděpodobně tak dosáhne i vyšší celoživotní užitkovosti, což má také pozitivní vliv na efektivitu. Snižování výskytu ketózy Ketóza je všeobecně známý problém nepříznivě ovlivňující zdraví stáda. Data z kontroly užitkovosti umožnila CRV vyvinout plemennou hodnotu, která pomůže tento problém snižovat. Plemenná hodnota ketóza bude zahrnuta v indexu lepší zdraví. Chovatelé mohou toto číslo, nyní včetně ketózy, využívat pro prakticky orientovanou selekci býků, kteří pozitivně ovlivňují zdraví stáda. Indexy BLH (lepší zdraví) a BLE (lepší efektivita) s unikátními ukazateli, jako jsou plemenné hodnoty pro ketózu a příjem krmiva, znamenají obrovský pokrok pro chovatele, kteří chtějí efektivní, produktivní a lehce zvládnutelné stádo. l 16 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

17 i NFo D e H eus Návštěva farem v Polsku Česká delegace s polskými kolegy Jelikož De Heus v Polsku má 8 výroben krmných směsí, na trhu je již déle než 20 let a drží si majoritní podíl krmených robotických farem, rozhodli jsme se pozvat naše robotické zákazníky právě do Polska. Jednalo se o první akci tohoto druhu. Výletu se zúčastnilo 8 zástupců převážně z robotických farem v České republice a 3 specialisté na skot ze spo- lečnosti De Heus a.s. Navštívili jsme celkem 5 robotických farem napříč celým Polskem a ujistili se, že naši severní sousedé nám mají co ukázat. Není zde žádnou výjimkou krmení dvěma krmnými směsmi v robotu najednou, aplikace krmného tuku v robotu a využití futrboxů spolu s robotem. Specialisté na skot v Polsku i v České republice používají pro výpočet krmné dávky program FeedExpert, který je schopen pracovat v modulu TMR (Total Mix Ration) směsná krmná dávka, ale také v modulu PMR (Partial Mixed Ration) částečná krmná dávka. Druhý zmiňovaný modul (PMR) je určen pro robotické farmy, kde je menší část jádra z krmné dávky předkládána na krmném stole a větší část je dávkována dojnicím v robotu. Společnost De Heus v Polsku má ve svých řadách celkem čtyři specialisty na robotické farmy. Jeden z nich, Lukasz Damski, nám předal své zkušenosti a praktické rady, které demonstroval přímo na farmě. Spolu s polským farmářem trpělivě odpovídali na dotazy našich návštěvníků. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu bychom rádi podobnou akci zopakovali. V případě zájmu Vám nabízíme pomoc se sestavením krmné dávky pro Vaše stádo i Vašeho robota. Děkujeme červenostrakatým za spolupráci Společnost CRV zveřejnila výsledky z oblasti, kde má společnost De Heus a.s. svou výrobnu krmných směsí v Běstovicích. V okresech Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a Ústí nad Orlicí spolupracuje s touto výživářskou společností řada zemědělských podniků. Touto formou bych chtěl poblahopřát k dosaženým výsledkům a poděkovat za spolupráci. ZDV Štědrá Tutleky se stájí v Lupenici vyhrála ocenění nejlepší stáje v poprvé vyhodnocovaném trojboji v disciplínách průměrná celoživotní užitkovost s hodnotou kg mléka, mezidobí 392 dnů a brakace 23,81 %. Z Lupenice pochází i dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí kg (díky indexu T+B skončila na druhém místě). V okrese RK se umístil na prvním červeném místě, nejdéle spolupracující podnik s De Heus a.s. Horal Hláska s dosaženou užitkovostí kg. Z Hlásky pochází dojnice s nejvyšší užitkovostí kg (díky indexu T+B celkově druhá). Agronea Polička se stájí ve Stašově má díky T+B nejlepší prvotelku, která nadojila kg s T+B 789 kg. Užitkovost této stáje byla kg. Zemědělský podnik ZEA Rychnovsko se stájí v Dlouhé Vsi uzavřela na kg mléka. Této uzávěrky bylo dosaženo při přestavbě stávající stáje na robotickou. Plně robotické dojení bylo zahájeno v listopadu loňského Gratulujeme všem oceněným! roku. Obživa a.s. České Libchavy má uzávěrky kg mléka při meziročním nárůstu o 577 kg mléka. Doby, kdy červenostrakaté podniky vzhlížely k sedmitisícové hranici, jsou často překonány a nyní je před Vámi i námi hranice vyšší. Ještě jednou díky za spolupráci a důvěru, kterou jste do nás vložili tím, že jste De Heus a.s. svěřili své krávy. De Heus a.s. Marefy Bučovice Česká republika Tel Fax CHOVSKOTU P rosin ec

18 ZDRAVÍ Plísně a mykotoxiny představují závažné riziko pro kvalitu krmiv Mykotoxiny jsou stálou hrozbou V posledních letech se velmi často setkáváme v chovech skotu s problematikou mykotoxikóz. Mykotoxiny jsou aktuálním tématem a představují v současné době závažný ekonomický i zdravotní problém, především u telat a vysokoprodukčních dojnic. autor Simona Burešová Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které mohou kontaminovat široké spektrum potravin a krmiv. Producenti těchto nebezpečných přírodních kontaminantů vyvolávají různé toxické syndromy, nazývané souhrnně mykotoxikózy, a to pozřením mykotoxinů, jejich inhalací nebo kontaktem s kůží. Kontaminace krmiv Jak vyplývá z vědecké studie Prof. Pavla Suchého z VFU Brno a Doc. Ivana Herziga z VÚVeL Brno, plísně kontaminují zrniny a krmné plodiny v průběhu celého výrobního procesu, tj. pěstování, sklizně, transportu a zejména pak při skladování a konzervaci. Lze rozlišit tři skupiny plísní: plísně polní (rod Fusarium, Alternaria, Cla- dosporidium, Diplodia, Giberella), které jsou přítomny v zrnu již před sklizní obilovin, plísně skladištní (rod Aspergillus, Penicillium), které mohou produkovat mykotoxiny v podmínkách skladování a polní i skladištní plísně (rod Penicillium). Na přítomnost plísní a mykotoxinů v krmivech nás mohou upozornit již některé senzorické změny, jako charakteristický zápach, barva nebo morfologické změny na semenech a plodech. Plísňové metabolity výrazně snižují i chutnost krmiva. Plísně rostou na obilovinách, luskovinách, olejninách, ovoci, zelenině, ale najdeme je také u siláží a suchých objemných krmiv. Tvorba mykotoxinů Produkce mykotoxinů je ovlivněna řadou faktorů. Mezi faktory biotické zařazujeme přítomnost jednoho, resp. více druhů plísní, což může vést k synergickým i antagonistickým vztahům. Složení substrátu (krmiva) je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím produkci mykotoxinu. Nejčastějšími přenašeči spor plísní jsou roztoči a různé druhy hmyzu (skladištní škůdci). Mezi faktory abiotické patří vlhkost substrátu (min. 14 %), relativní vlhkost vzduchu (min. 65 %), teplota substrátu a vnějšího prostředí. Pro produkci mykotoxinu u většiny plísní je vhodné rozmezí C. Důležitý je také obsah kyslíku v prostředí. Obecně plísním vyhovuje spíše kyselé než zásadité prostředí. Dále může tvorbu mykotoxinů ovlivnit míra poškození celistvosti zrna, vydatné deště během sklizně, hustota rostlinného porostu, mechanická sklizeň, vegetační 18 CHOVSKOTU CHOVSKOTU PROSINEC ÚNOR ŘÍJEN

19 stadium, sucho, rostlinná varieta, struktura půdy a mráz. Vliv na zdraví, produkci a kvalitu U zvířat i člověka mohou mykotoxiny vyvolat intoxikace s akutním nebo chronickým průběhem. Důsledky působení mykotoxinů na živočišný organismus jsou velmi různorodé v závislosti na typu toxinu, dávce a délce doby jeho působení, druhu, stáří, pohlaví a aktuálním výživném a zdravotním stavu jedince. Relativně nebezpečnější než akutní intoxikace je dlouhodobé působení nízkých hladin mykotoxinů. Cílovými orgány mykotoxinů jsou především buňky jater, ledvin, plic a nervů, endokrinních žláz a buňky imunitního systému. Projevují se např. snížením imunity, alergickými reakcemi, poruchami reprodukce, poruchami nervové soustavy, dýchacího ústrojí, snížení konverze a využití krmiv či zvýšenou mortalitou v chovu. Mohou vyvolat akutní toxickou reakci a některé mohou mít mutagenní, teratogenní, karcinogenní a estrogenní efekt. Mykotoxiny také poškozují sliznici střev, čímž omezují absorpci živin a dále zhoršují funkci jater, ledvin, reprodukčních orgánů a imunitního systému. Gastrointestinální absorpcí dochází k pronikání toxinů do krve a tělesných tkání. Poté, co jsou mykotoxiny zkonzumovány a absorbovány v zažívacím traktu, dostávají se do jater, kde dochází k jejich biologické transformaci. Za normálních okolností takováto biotransformace toxicitu škodlivých látek snižuje, v případě mykotoxinů však někdy dochází paradoxně k jejímu zvýšení a zlepšení schopnosti těchto látek pronikat do jedlých tělesných tkání, což je problémem zejména u hospodářských zvířat chovaných na porážku. Diagnostickým problémem je, že při mykotoxikózách jsou klinické příznaky málo specifické. Navíc jsou často průvodní symptomy onemocnění mykotoxiny překryté následnými sekundárně vzniklými chorobami. Nejdůležitější mykotoxiny Aflatoxiny: jsou nejčastější i nejvýznamnější skupinou mykotoxinů. Jde o produkty plísní rodu Aspergillus. Jejich spory jsou rozšířeny celosvětově v půdě a vzduchu. Rychle rostou při vlhkosti vyšší než 14 % a teplotě min. 25 C. Aflatoxiny jsou v našich klimatických podmínkách málo rozšířeny, mohou však být importovány plodinami ze subtropických a tropických oblastí. Aflatoxiny jsou prokazovány u různých druhů zrnin, sóji, hrachu, bobu, prosa a ořechů. Jsou toxické a karcinogenní. V organismu dojnic přechází DON zearalenon T-2 toxin ochratoxin aflatoxiny skot μg 500 μg 500 μg 10 μg 20 μg Tab. 1: Doporučený maximální obsah mykotoxinů v krmné dávce do mléka, masa a orgánů (játra, ledviny). Fusariové toxiny trichotheceny: vzhledem k poměrně častému výskytu onemocnění způsobených trichotheceny u lidí a zvířat jsou pokládány za nejvýznamnější skupinu mykotoxinů. Nejznámější z nich jsou: Deoxynivalenol (DON, vomitoxin), produkovaný plísněmi rodu Fusarium. Je prokazován u obilovin, kukuřice a prosa a je nejvíce frekventovaným mykotoxinem v krmivech. Na obsah DONu v cereáliích upozorňuje přítomnost načervenalých, bělavých, nápadně lehkých nebo scvrklých zrn. Obecnými příznaky otravy jsou nauzea, iritace pokožky a poruchy krvetvorby. U přežvýkavců dochází ke snížené užitkovosti a příjmu krmiva. Zearalenon (F-2 toxin), produkovaný plísněmi rodu Fusarium při teplotě 3 až 8 C. Je prokazován u obilovin, kukuřice, čiroku, sena, siláží a velmi často v krmivech živočišného původu. U dojnic byly pozorovány poruchy plodnosti, zvýšení výskytu onemocnění mléčné žlázy, paznehtů a zhoršení vitality narozených telat. Pro člověka může být zdrojem mléko krav. T-2 toxin, produkovaný plísněmi rodu Fusarium při teplotě 3 až 8 C. Jsou pozorovány gastroenteritidy, intestinální hemoragie, krváceniny v oblasti hlavy a pohlavních orgánů, pokles hladiny protilátek, poruchy krvetvorby, těžké průjmy. Přechází do mléka. Z dalších mykotoxinů jsou to: Sporidesmin, ve světě byly pozorovány významné patologické změny u pasoucích se zvířat po zkrmování některých zaplísněných pícnin. Příkladem je jílek mámivý, na kterém roste plíseň Stromatina temulentata. Při jeho zkrmování byly zaznamenány případy vážného poškození zdraví u přežvýkavců (lícní ekzém). Graf 1: Obsah DONu v kukuřičné siláži (rok 2014) μg obsah v 1 kg siláže ??? obsah v 15 kg siláže Kyselina penicilová, produkovaná plísněmi rodu Penicillium při teplotách 1 10 C, objevuje se na zrninách. Působí tukovou degeneraci a nekrotické změny jaterního parenchymu, je karcinogenní. Stachybotryotoxiny (atratoxiny), produkované plísněmi rodu Stachybotrys při teplotě C. Objevují se na krmivech s vysokým obsahem celulózy sláma, seno, plevy. Způsobují zvýšenou krvácivost, záněty sliznice dutiny ústní, kyselá krmiva urychlují jeho vstřebávání a prohlubují intoxikaci. Citlivá jsou zejména mláďata. Kyselina cyklopiazonová (CPA), produkovaná plísněmi rodu Aspergillus a Penicillium. Projevuje se slabostí, letargií a poruchou koordinace. Může vytvářet rezidua v živočišných produktech. Ochratoxiny, produkovány plísněmi rodu Aspergillus a Penicillium. Vyskytují se na obilovinách, kukuřici a rýži. Nejvýznamnějším je ochratoxin A (OTA). Je to silný teratogen, poškozující játra a ledviny, působí na CNS a imunosupresivně. Patulin, produkovaný plísněmi rodu Penicillium a Aspergillus. Vyskytuje se v rýži, nahnilém ovoci, ovocných šťávách, rajčatových výrobcích, v plesnivých silážích. U skotu jsou popisovány akutní otravy projevující se jako plicní edém. Při krmení kontaminovanou siláží může vyvolat vnitřní krvácení, ztrátu koordinace a paralýzu. Gliotoxin, produkovaný plísní Aspergillus fumigatus. Vyvolává patologické změny zejména na plicích, v trávicím traktu a močovém ústrojí. U skotu byly zaznamenány aborty. Prevence vzniku mykotoxinů Je jedním z nejdůležitějších opatření, neboť mykotoxiny patří mezi nejvýznamnější problémy výživy hospodářských zvířat. Vyvolávají onemocnění zvířat Graf 2: Obsah T-2 toxinu v kukuřičné siláži (rok 2014) μg v 1 kg siláže ??? v 15 kg siláže CHOVSKOTU prosinec únor říjen

20 ZDraVÍ s významným ekonomickým dopadem na produkci a reprodukci a řada mykotoxinů může přecházet do živočišných produktů a tím ohrozit bezpečnost potravin a zdraví lidí. Za riziková krmiva lze pokládat prakticky všechny obilniny, olejniny, luskoviny a produkty z nich. Z konzervovaných krmiv jsou nejčastějším zdrojem mykotoxinů seno a siláže, především kukuřičné. Naproti tomu u jetelotravních a vojtěškových siláží je kontaminace mykotoxiny v terénních podmínkách zaznamenávána mnohem méně. Prevence plísňové a mykotoxinové kontaminace je obtížná. Z prostředí je prakticky nemožné odstranit toxikogenní plísně a jejich vysoce odolné spory. Velkým problémem je i to, že kontaminace krmiv sporami může nastat v celém řetězci jejich výroby od pole až po žlab. V průběhu výroby, transportu a uskladnění krmiv je obtížné zajistit takové podmínky a ošetření krmiv, abychom zabránili jejich kontaminaci sporami, růstu plísní a produkci mykotoxinů. U koncentrovaných krmiv je nezbytné zajistit méně než 14 % vody v krmivu, uskladnění v suchém prostředí do 65 % relativní vlhkosti, minimální přístup kyslíku, odstranit jakékoliv zbytky starých krmiv ze skladovacích prostor, které by byly zdrojem kontaminace, ošetření krmiv protiplísňovými přípravky, vypracovat plán a časový harmonogram objednávání jednotlivých komponent, omezit skladování na minimum, používat vzduchotěsné a vodotěsné zásobníky na krmiva, řádně vyčistit zásobníky před každým plněním. U silážované píce je důležité uplatnit zásady dobré výrobní praxe, tj. sklizeň pícnin v optimální silážní zralosti (28 35 % sušiny), zajištění dokonalé fermentace, rychlé naplnění sila, vytěsnění kyslíku v průběhu konzervace, zakrytím silážního prostoru zamezení druhotné kontaminaci. Ke zlepšení fermentace mohou být použita silážní prezervativa. Správný odběr siláže ze sila a rychlé zkrmení minimalizuje sekundární fermentaci, která může vzniknout zvláště v létě, pokud je siláž na vzduchu déle než 6 10 hodin. Suchá objemná krmiva je nutno dobře usušit a vhodně uskladnit. Dekontaminace mykotoxinů Dekontaminace je proces řešící již vzniklou situaci, kdy jsou v krmivu mykotoxiny přítomny. K dekontaminaci krmiv jsou využívány metody fyzikálně chemické (např. vodný roztok chloridu vápenatého, čpavkování, kombinace tepla a tlaku), adsorpční efekt minerálních jílů, produktů stěn buněk kvasinek (může však docházet k vyvázání důležitých složek krmiva) i degradace mykotoxinů za využití enzymů esterázy a epoxidázy, nebo kombinace minerálních jílů s enzymy. Nevýhodou použití fyzikálních metod je, že podle typu a intenzity použitého fyzikálního faktoru dochází k různému stupni narušení živin a jejich absorpce, čímž se snižuje biologická hodnota krmiva. Při použití adsorpčních metod jsou některé minerální sloučeniny schopny adsorbovat molekuly mykotoxinů v tělech zvířat, jako např. aktivované živočišné uhlí, produkty stěn buněk kvasinek, syntetické zeolity a minerální jíly bentonity a sepiolity. Komerčně dostupná krmná aditiva spojují adsorpční efekt s enzymovou degradací. Enzym esteráza a epoxidáza štěpí molekuly mykotoxinů a zbytek se stává netoxickým, je tráven a vyloučen. Chemické metody zahrnují extrakci s použitím organických rozpouštědel, uplatnění vodných roztoků chloridu vápenatého nebo jedlé sody, horké vody se solí apod. Tato relativně ekonomická opatření však způsobují určité problémy ve výživě zvířat. Mezi účinná a ekonomická opatření patří čpavkování, byl prokázán také účinek ozonu. Při biologických způsobech dekontaminace mykotoxinů v krmivech lze využít antagonistické mikroorganismy a jejich produkty, např. kvasinkové kultury, produkty buněčných stěn kvasinek a bakteriální kultury lactobacilů. Výsledky rozborů Podle výživářské specialistky Ing. Šárky Čížkové z Laboratoře Postoloprty je množství mykotoxinů v krmivech alarmující. Z rozborů vyplývá (graf 1), že doporučený maximální obsah deoxynivalenolu ve vzorcích kukuřičných siláží, které jsme v naší laboratoři letos na podzim analyzovali, je překročen několikanásobně. Zelená část sloupce zobrazuje obsah DONu v 1 kg siláže, oranžová část je vynásobená na uvažovaný obsah 15 kg siláže v krmné dávce. Červená linka znázorňuje doporučený maximální obsah DONu na den pro skot. Z grafu 2 vyplývá totéž pro obsah T-2 toxinu. Překročení limitní hodnoty je zde ještě více patrné. Analýza na obsah toxinů byla provedena u siláží, u kterých již bylo nějaké podezření. Celkově je však letos zájem o rozbory na obsah mykotoxinů větší než v jiných letech, a to zejména z důvodu vlhkého počasí před sklizní kukuřic. Doporučený maximální obsah mykotoxinů v krmné dávce pro skot znázorňuje tabulka 1. l Použitá literatura je dostupná u autorky článku. 20 CHOVSKOTU VEETEELT januari P rosúnor inec 1/

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA STRUKTURA NÁKLADŮ mléko - litry 645355 5,81 Kč / q 1880076 Kč/l krmiva 1589348 2,91 ND kuk.sil 90 523311 0,811 mzdy 957845 1,48 vojt.komp 100

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Just Bag It! Flexibilní fie ení uskladnûní a zpracování. www.eurobagging.com. info@eurobagging.com

Just Bag It! Flexibilní fie ení uskladnûní a zpracování. www.eurobagging.com. info@eurobagging.com Just Bag It! Flexibilní fie ení uskladnûní a zpracování EURO BAGGING je přední výrobce vysoce kvalitních technologií uskladnění a zpracování pro pícnin, obilnin, vedlejších produktů a kompostování. Moderní

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách:

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách: P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA Současný celosvětový trend ve výživě zvířat je zaměřen na omezené používání a postupné vyřazování všech stimulačních a ochranných látek typu antibiotik,

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011

ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 ROČ. 8 Č. 3 ČERVEN 2011 V TOMTO VYDÁNÍ TECHNOLOGIE CHOVU Možnosti ventilace stájí pro dojnice ŠLECHTĚNÍ Novinky v nabídce CRV pro chovatele holštýnů i strak MANAGEMENT STÁDA Tvorba skupin krav je základem

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Skladištní škůdci- rizika a detekce Václav Stejskal Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Rizika skladištních škůdců Rizika medicinální a pro bezpečnost potravin - fyzikální kontaminace

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více