Exkurze na Šumavu. Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze na Šumavu ve dnech v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exkurze na Šumavu. Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze na Šumavu ve dnech 5. 8. 5. 2012 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03."

Transkript

1 Exkurze na Šumavu Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze na Šumavu ve dnech v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/ Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 27 Autoři: Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Ph.Dr. Přemysl Mácha, Ph.D., Mgr. Daniel Šumbera Plzeň, květen

2 OBSAH: Úvod 1. den (sobota 5. května 2012): 1.1 Západní oblast Šumavy. Problémy česko-bavorského pohraničí 1.1 Velké javorské jezero (970 m n. m.), příklad ledovcového jezera 1.2 Velký Javor (1456 m) 2. den (neděle 6. května 2012): 2.1 Obec Srní 2.2 Hrad Kašperk, Kašperské hory 2.3 Stezka v korunách stromů 3. den (pondělí 7. května 2012) 3.1 Centrum dřevařství Modrava 3.2 Rokyta geologická expozice 3.3 Vchynicko-tetovský plavební kanál 3.4 NS Povydří 3.5 NS Chalupská slať 3.6 Přednáška: Kolik divočiny unese Šumava? 4. den (úterý 8. května 2012) 4.1 Boubín Literatura Přílohy Úvod Exkurze jsou nedílnou součástí výuky přírodovědných předmětů (hlavně zeměpisu, biologie), ale i společenskovědních předmětů (např. dějepisu). Umožňují praktické seznámení s řadou ve škole pouze teoreticky předkládaných informací. A samozřejmě praktické poznávání přírodnin (minerálů, hornin, rostlin, zvířat) a jejich začlenění do ekosystémů. Nabízejí vysvětlování vzájemných vazeb v přírodě, zapojení člověka do těchto systémů. Využívání přírody člověkem, ale i možnosti trvalé udržitelnosti těchto přírodních fenoménů a způsoby jejich účinné ochrany a managementu. Hory patří k nejpozději pojmenovaným krajinným prvkům pro obyvatele nížin to byly prostě hory (dodnes viz Beskydy, Brdy, Chřiby). Lidová etymologie od slova šumět (šumící lesy) Odborná etymologie šuma staročeský termín pro les 2

3 Termín Šumava se objevuje v historických záznamech od pol. 16. st., poprvé na mapě ale až v 19. st. na mapě Čech Václava Merklase (1843) Nejstarší zmínky Ptolemaios Gabreta, později Sylva Nortica, Nordwald (Severní les) Böhmerwald x Bavorský les pro obyvatele Bavorska byla Šumava Českým lesem (Böhmerwald), pro obyvatele Čech byla naopak Bavorským lesem, nacionalistické hnutí v druhé pol. 19. st. způsobilo změnu názvosloví Historická synonyma Kašperské hory, Les, Hvozd, Královský hvozd Role Šumavy v utváření národní identity: pramen Vltavy hráz proti Němcům temný hvozd, divočina Šumava jest dávné rozhraní kmenů germanských a slovanských, jeviště velkých historických událostí, k jeho městům, hradům a dědinám připojují se velezajímavé upomínky; a tak jeví se tedy nejenom v ohledu malebnosti krajinné, nýbrž i zajímavosti přírodní, zejmena geologické, historické a národohospodářské Šumava co hornatina v české naší vlasti mnohonásobně významná, poskytuje jak veselému turistovi, tak i vážnému zkoumateli přírody a dějin lidských rozmanité, utěšené kořisti. (T. Cimrhanzl. Šumava Průvodce Šumavou In Šumava 2003: 776) Kolonizace Šumavy Několik kolonizačních vln (srovnej s jinými hraničními pásmy, které byly osídleny během relativně krátkého období př. Krušné hory, Orlické hory). První vlna už od cca 800 př. n. l. podél Otavy, rýžování zlata, významná keltská hradiště (Sedlo u Albrechtic, Obří Hrad). Osídlení během středověku proniká do vyšších poloh v souvislosti s rýžováním a později dolováním zlata Rejštejn, Kašperské Hory (desítky štol, bohatá města, povýšená na královská), ochranu zajišťoval královský hrad Kašperk (Karlsberg), který dal postavit císař Karel IV. Další kolonizace proniká až do nejvyšších poloh rovněž ve středověku a to v souvislosti s rozvojem dálkových, Zlatých obchodních stezek z Pasova do Prachatic, Vimperka a Kašperských Hor vznikají 3

4 vesnice jako Horská Kvilda, Kvilda či dnes již zaniklá Bučina. Šumava je díky tomu nejdříve osídleným českým pohořím v době, kdy vzniká Kvilda ( st.) ještě zdaleka nekončí kolonizace nížinných poloh Čech. I v těchto vesnicích rýžování zlata stále jsou zde vidět sejpy (hromady štěrku z rýžování podél potoků), popř. pinky (propadlé štoly). Další motiv pro kolonizaci byla snaha krále osídlit pohraniční hvozdy a zajistit si tak nárok na území. Vznikly tzv. královácké rychty celkem osm, původně všechny české, až na jednu (Stachy) postupně poněmčené, byli to svobodní sedláci, přímí poddaní krále, zvonička na střeše chalup byla znakem králováckého / svobodného sedláka, jejich povinností bylo chránit hranice (srovnej s Chody). Další kolonizační vlna souvisí s úpadkem těžby zlata a rozmachem dřevařství, zpracování železa a sklářství v 18. a 19. st. Vznikají vesnice jako Skláry, Filipova Huť, Kubova Huť, Srní, Prášily či Hůrka, některé osady vznikají až v 19. st. např. Modrava. 1. den (sobota 5. května 2012): 1.1 Západní oblast Šumavy. Problémy česko-bavorského pohraničí Etnická a etnografická situace Relativně ostrá jazyková hranice ve sčítání lidu, ale de facto značné prolínání Absence pan německé identity šumavští Němci x bavorští Němci x volarští Němci (Volaři, Wallingři, šumavští Číňani) Němci na hranicích bavorských bydlící, jmenovitě v Eisensteinu, mají sice mnohé obyčeje stejné se sousedními Bavory, nestojí však hrubě v přátelském poměru s nimi, za to se ale může říci, že se svorně a přátelsky snášejí se svými českými krajany, od kterých již některé obyčeje nevědomky přijali... (J.A.Gabriel, Královské město Sušice a jeho okolí, 1868, citováno v Šumava 2003: 16). Jsme snad my Bavoráci? Bůh chraň, abych proti nim štval, ale ten český krajan mi stojí přece blíže, třeba bych jeho řeči nerozuměl, Bavorákům je taky každý Čechem, ať mluví česky anebo německy... Teď taky v tom nás chtějí rozbít a rozdělit, a z těch mladších leskdos jde na lep takovým marným řečem, jakoby jiných štvanic, bojů a svízelů nebylo dost (Klosterman, V ráji šumavském, 106) 4

5 Absence pan české identity obyvatelé Stach jako Králováci, vlastní dialekt, svébytná identita, vymezovali se vůči jiným česky hovořícím vesnicím Podlesáci x Zálesáci (bez ohledu na jazyk) Podlesáci byli obyvatelé podhůří, Zálesáci obyvatelé hor Jazykové rozdělení v roce 1930: Obec Češi Němci Sušice Horažďovice Kašperské Hory Srní Rejštejn Filipova Huť Prachatice Vimperk Český Krumlov Zdroj: Šumava 2003: 25 Specifický příhraniční dialekt: I wuit, i war am Rachel, und dea Beag war vó Prisil, und d runt a Foreilbachl, koun mi luib hoan, wer will. Chtěl bych být na Roklanu, a aby ten vrch byl z prisilu, a dole pstruhový potok, ať mě má rád, kdo chce. (Šumava 2003:26) Německé názvy některých vesnic ve střední části Šumavy: Innergefild Horská Kvilda Aussergefild Kvilda Rehberg Srní Mader Modrava Bergreichenstein Kašperské Hory Philipshütte Filipova Huť Markt Eisenstein Železná Ruda 5

6 Rejštejn Reichenstein Šumavská specifika Karel Klostermann ( ) spisovatel Šumavy, nejznámější česky píšící autor, rodina pocházela ze Srní, napsal řadu románů dějově zasazených na přelom 19. a 20. st. např. V ráji šumavském, Ze světa lesních samot, Skláři, Ze srdce šumavských hvozdů apod. Adalbert Stifeter ( ) německy píšící autor, původem z Horní Plané, pro německé obyvatele analogie Klostermanna, řada zejména historicky laděných povídek a románů (např. Hvozd, Vítek aj.). Šumavský dům přechodový typ lidové architektury na pomezí alpského a českého nížinného domu, z alpského domu si uchoval např. předsunutý štít a nižší sklon střechy, popř. pavlač/balkón, z nížinného domu si uchoval polovalbu, delší obdélníkový půdorys či vnitřní členění domu (tzv. komorový a chlévní typ, půl domu obytné, půl pro zvířata). Častý je u domů ve svahu vjezd přímo na půdu pro skládání sena a obecně je charakteristické roubení hlavní světnice v jinak celokamenné stavbě. Čistě alpský dům je k vidění ve Volarech, které si až do 2. světové války uchovaly svébytný ráz i identitu. Sv. Vintíř Gunther z Niederalteichu ( ), velmož, bratranec římského císaře Jindřicha II., v 50 letech vstoupil do benediktinského kláštera, dobré styky s českou královskou rodinou, diplomat, Palacký jej považoval za zrádce, který ukázal vojsku Jindřicha III. cestu do Čech, není doloženo v pramenech, poslední léta svého života žil v poustevně pod vrchem Březník u Dobré Vody, dnes kostel a obnovená kaple pod Vintířovou skálou. Umrčlí prkna v kontextu Čech unikátní, více rozšířené na jih od hranic, zachycují často humornou formou životní příběh zemřelých, byli na ně pokládání nebožtíci, po pohřbu byla prkna zapíchnuta podél cest či poblíž bydliště, v terénu jsou dnes k vidění u Kaple sv. Antonína a sv. Barbory (Kaple barabů) v Železné Rudě. Kohoutí kříže zobrazují nástroje Kristova umučení, vyskytují se řídce, více na německé a rakouské straně Prisil / brizil šňupací tabák, pašoval se z Bavorska ve velkých, stokilových balících v podobě provazu tlustého 2,5 cm, nakrájel se na drobno, rozmělnil na prach ve speciální misce (také pašované) a pak smíchal s vepřovým sádlem a dalšími přísadami (sušené švestky, prášek z pecek, piliny, popel, cukr, 6

7 vápno, kůra, jemně drcené sklo, drcené kravince), byla to rozšířená společenská praxe vzájemné zkoušení směsí apod. Rankelský Sepp Josef Klostermann ( ), Ranklov, obr, 210 cm, silák, dobrý člověk, jeden z protagonistů Klostermannova románu V ráji šumavském 1.1 Velké javorské jezero (970 m n. m.), Příklad ledovcového jezera, exkurze kolem jezera, ukázka mokřadních ekosystémů, (ledovcové jezero, botanický fenomén šumavských jezerních karů). Rod Isoetes (šídlatky) v prvohorách stromové organismy, dnes jsou bylinného vzrůstu do 20 cm a jejich výskyt na Šumavě. 1.2 Velký Javor (1456 m) Pěšky cca 2,7 km po kamenité horské pěšině od jezera na Velký Javor (1456 m) demonstrace vertikální zonace, klečové pásmo a bezlesí s vyfoukávanými alpínskými trávníky) (2 hod.). Časně jarní aspekt s devětsilem bílým (Petasites al bus). Zimní a letní využívání svahů (lanovky, sjezdové trati, bikové trasy, rizika, rozvoj turistiky). 2. den (neděle 6. května 2012): 2.1 Obec Srní Obec Srní prvně zmíněna r jako dřevařská osada Rehberg. V blízkosti hotelu chalupa z přelomu 18. a 19. stol. krytá šindelem se zvoničkou. Kostel Nejsvětější Trojice z let na návětrné straně kryt šindelem. Hauswaldská kaple šumavské Lurdy, kaple v Srní postavená počátkem 19. st. na místě spojovaném se zázraky, poutě kolem 15.8., vyhlášené poutní místo na obou stranách hranice, zbořena v 50. letech 20. st. Pohraničníky. Dramatická populační a sídelní změna po 2. světové válce. Po odsunu více jak 300 zaniklých osad a obcí, některé ale zanikly jen administrativně. Vznikl Vojenský prostor Dobrá Voda, likvidace vesnic (např. královecká rychta Stodůlky/Stadln byla dopadovou plochou pro cvičnou střelbu), likvidace řady sakrálních staveb (např. Hauswaldská kaple u Srní nebo kaple Sv. Vintíře u Drobé Vody), uzavřená oblast. 2.2 Hrad Kašperk, Kašperské hory Hrad Kašperk (60 Kč/osoba základní a 45 Kč/osoba zlevněné vstupné). Nejvýše položený hrad v Čechách. Název Kašperk vznikl českým zkomolením původního Karlsberg Karlova Hora. Hrad byl 7

8 založen kvůli rýžování zlata. Dvě možnosti prohlídky (východní a západní okruh prohlidka hradu). Jeden z nejzachovalejších hradů v této oblasti. Krásná ukázka hradního osídlení typického pro čtrnácté století. Kašperské Hory byly ve 14. století významným městem a ze zdejších dolů plynuly do královské pokladny velké zisky. 2.3 Stezka v korunách stromů Neuschönau, vstupné dospělí 8Eur. Bavorský NP. Lávka dlouhá 1300 m je zakončena 44 m vysokou vyhlídkovou věží, ze které se naskýtá fantastický a bezmála neomezený výhled: směrem k vrcholu Luzný na neosídlenou oblast lesní divočiny, druhým směrem na pečlivě upravenou kulturní krajinu Bavorského lesa, s Alpami na obzoru. Z vyhlídky lez ukázat rozdíl mezi divokou přírodou a kulturní krajinou a rozdíl mezi českým a německým přístupem k ochraně území. Stezka v korunách stromů sestupuje zpět na zem u domu Hanse Eisenmanna, kde se nachází informační centrum. Nově byla po vzoru této stezky vybudována obdobná stezka na české straně blízko Lipna (lze v případě potřeby exkurze nahradit výhoda stezky na německé straně je lépe zvládnutá vzdělávací část této atrakce informační panely na stezke popisující biodiverzitu daného území, výstavní prostory na konci stezky, které atraktivním interaktivním způsobem popisují nejen přírodní ale i společenské složky daného území výpovědi pamětníků, vývoj osídlení, atd.). 3. den (pondělí 7. května 2012) 3.1 Centrum dřevařství Modrava Interaktivní muzeum dřevařství, ukázky různých způsobů využívání dřeva, např. rezonanční dřevo pro výrobu hudebních nástrojů, apod. Velmi hravým způsobem zde můžete ukázat různé druhy dřeva (s prvky poznávací hry) i pod mikroskopem se podívat na jeho strukturu. 3.2 Rokyta geologická expozice Demonstrace geologického vývoje Šumavy, expozice těžby dříví na Šumavě. 3.3 Vchynicko-tetovský plavební kanál Velký význam pro těžbu dřeva bylo vybudování Švarcenberského kanálu ( , 44 km) napojujícího Šumavu na Dunaj a kanálu Vchynicko-Tetovského ( , 14km), obcházejícího nesplavný úsek Vydry a umožňující plavení dřeva po Otavě a Vltavě až do Prahy. Naučná stezka Vhynickotetovský plavební kanál. Hradlový most rechle, který především zachytával dříví, plavené z 8

9 horního toku Vydry a nasměrovával ho do plavebního kanálu. Po 2. světové válce most bez údržby chátral, až byl v roce 1953 stržen. Na původních kamenných pilířích byl obnoven v roce NS Povydří Procházka kolem řeky Vydry s typickými kamennými hrnci. Cca po dvou kilometrech tzv. Turnerova chata s Vydrískem hrdinou večerníčků živou vydrou (a několika papoušky, kočkami, kozami a psy). Ukázka zachovalých podmáčených smrčin. Rejštejn (Osada při rýžovištích zlata na Otavě doložena r. 1337, na královské horní město povýšena r. 1584, historický status města obnoven r Nad náměstím kostel sv. Bartoloměje ze 16. stol. s cenným gotickým zvonem, pozdně barokně přestavěn r Socha sv. Jana Nepomuckého z r NS Chalupská slať Ukázka zachovalého vrchoviště s vodní plochou. 3.6 Přednáška: Kolik divočiny unese Šumava? RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. Poslání a management Národního parku Šumava. 4. den (úterý 8. května 2012) 4.1 Boubín Boubín (1562 m), dřevěná rozhledna, dolů po červené k loveckému zámečku, dále po zelené NS Boubínský prales, Boubínské jezírko, Idina pila (9,5 km, 4 hod.). Literatura: Kulturní krajina Cílek, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán David, Jaroslav Rous, Pavel. Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině. Praha: Academia

10 Hájek, Pavel (ed.). Krajina zevnitř. Praha: Malá Skála 2002 Hájek, Tomáš Bukačová, Irena. Příběh drobných památek. Od nezájmu až k fascinaci. Studio JB Květ, Radan. Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. Praha: Academia Librová, Hana. Láska ke krajině? Brno: Blok Ložek, Vojen. Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán Lutterer, Ivan Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod: Tobiáš Matoušek, Václav. Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl, Němec, Jan Pojer, František (eds.). Krajina v České republice. Praha: MŽP Olivová Nezbedová a kol. Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia Sádlo, Jiří a kol. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha: Malá Skála Schama, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán Sudety: Antikomplex a kol. Zmizelé Sudety. Praha: Antikomplex, vydání. Antikomplex a kol. Proměny sudetské krajiny. Praha: Antikomplex, Antikomplex a kol. Sudetské osudy. Praha: Antikomplex, Antikomplex a kol. Sudetské příběhy. Praha: Antikomplex, von Arburg, A. Staněk, T. (eds.) Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí Češi a Němci do roku 1945 (Úvod k edici). Středokluky: Zdeněk Susa, Jungbauer, G. Německý národopis v ČSR. In Československá vlastivěda. Řada II. Národopis. Praha: Sfinx 1936, str

11 Šumava: Horpeniak, Vladimír. Střední Šumava (Zmizelé Čechy). Praha: Paseka Kudrlička, Vilém. Šumava. Co zmizelo z Královského hvozdu. Praha: Baset Mazný, Petr a kol. 100 zajímavostí ze staré Šumavy. Plzeň: Starý most Maur, Eduard. Paměť hor. Praha: Havran Obůrková, Eva. Kam na Šumavě. Brno: Computer Press Šumava. Příroda historie život. Praha: Baset Stöckelová, Tereza. Příroda v Národním parku Šumava. Vesmír 83 (2004): Vondruška, Vlastimil. Život staré Šumavy. Plzeň: Západočeské nakladatelství V ráji realistickém. Sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře. Klatovy: Městská knihovna Klatovy Krásná literatura: Klostermann, Karel. V ráji šumavském. Praha: Československý spisovatel Klostermann, Karel. V srdci šumavských hvozdů. Praha: Odeon Stifter, Adalbert. Hvozd. České Budějovice: Růže Stifter, Adalbert. Vítek. Brno: Moba Internetové zdroje: Národní park Šumava, Hnutí Duha šumavská kampaň, prace/lesy/sumava/ Šumava na starých pohlednicích, sumava.cz/ Informační rozcestník Šumavy, Zaniklé obce po roce 1945 (http://www.zanikleobce.cz/) 11

12 Občanské sdružení Karel Klostermann (http://www.klostermann.cz/) Stránky o Adalbertu Stifterovi (http://www.adalbertstifter.at/ a ) Staré mapy a historické materiály se vztahem k Šumavě (http://www.kohoutikriz.org) Historické ortofoto (http://kontaminace.cenia.cz/) Mapy stabilního katastru (http://archivnimapy.cuzk.cz/) Staré mapy Čech, Moravy a Slezska (http://oldmaps.geolab.cz/) 12

13 Přílohy: Gabreta / Šumava na reprodukci Ptolemaiovy mapy Velké Germánie, 15. st., Muzeum Polskie v Rapperswillu, polskie.org/avers.html 13

14 Střední Šumava, Müllerova mapa Čech, 1720, oldmaps.geolab.cz 14

15 Srní, 1. vojenské mapování, oldmaps.geolab.cz 15

16 Kašperské Hory na mapě stabilního katastru, 1837, cuzk.cz 16

17 Srní na mapě stabilního katastru, 1837, cuzk.cz 17

18 Národnostní poměry na Šumavě, zeleně německo jazyčné území (1884), Železniční a silniční mapa Království českého, F. Kytka v Praze (1884), výřez z mapy, 18

19 Umrčlí prkna na Šumavě, prkna/ a 19

20 Vchynicko Tetovský plavební kanál, NP Šumava, 20

21 Kohoutí kříž, Kašperské Hory, 21

22 Zhůří / Haidl příklad zaniklé královácké obce, 22

23 Příklad zaniklé sklářské obce, zdroj: Horpeniak

24 Nová Hůrka na mapě stabilního katastru, vlevo barokní park u sídla rodiny Abelů, 1837, cuzk.cz Volary ukázka architektury alpského typu, 24

25 Ukázka šumavského domu, Správa NP Šumava, Architektonický manuál, 1850_arch_manual.pdf Tzv. Klostermannova chalupa v Srní, příklad šumavského domu, 25

26 Rankl Sepp (Josef Klostermann), obr rankl sepp/ 26

27 27

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

25. 6. 10.00-12.00. Vimperk. autocamp Vodník. 27. 6. Čas bude upřesněn 28. 6. Borová Lada parkoviště u konzumu 10.00-13.00.

25. 6. 10.00-12.00. Vimperk. autocamp Vodník. 27. 6. Čas bude upřesněn 28. 6. Borová Lada parkoviště u konzumu 10.00-13.00. 31. 5. Prezence od 9.30 Lesní závodění Budou připraveny 2 okruhy - pro mladší a starší dětí (popř.dvojice dětí) vždy s doprovodem rodičů. Vimperk autocamp Vodník 25. 6. Červen 11. 6. Koordinátor: Mgr.

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Mapa Běžky 83,217 km Střední 405 m tripsforaday.com Itinerář Výlety Šumava, Česká Republika tripsforaday.com

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa Mapa 42,180 km Střední 374 m tripsforaday.com Kvilda (Šumava), Česká Republika Itinerář Parkoviště na Kvildě pod sjezdovkou

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Ingrid ve Lhenicích

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ 5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Zlato (Au): v rudních žílách se vyskytuje téměř vždy v čisté podobě, tedy nesloučené s dalšími prvky. Někdy jako přirozená slitina se stříbrem (elektrum). Výjimečně

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Vysvětlivky. Programy: www.npsumava.cz 1

Vysvětlivky. Programy: www.npsumava.cz 1 ÚVOD... 2 STŘEDEČNÍ VEČERY NA ŠUMAVĚ... 4 KVĚTEN 2016... 6 ČERVEN 2016... 9 ČERVENEC 2016... 14 SRPEN 2016... 26 ZÁŘÍ 2016... 39 ŘÍJEN 2016... 43 SPLOUVÁNÍ VLTAVY... 45 ZOOLOGICKÝ PROGRAM... 46 PRŮVODCI

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy TISKOVÁ ZPRÁVA Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy Telefon: 380 120 262 E-mail: info@rras.cz www.rras.cz Šumavská magistrála Již v sobotu

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 -

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 - Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 1 - [97001] Ředitel 2 - [97901] Vedoucí Oddělení kanceláře ředitele-personalista 3 - [34801] Referent BOZP, PaM 3 - [97111] Tiskový mluvčí 3 -

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 1 OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

České Budějovice Řeky: Lužnice, Malše, Vltava Vodní nádrž: Římov Památky: 1. náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou, radnicí a Černou věží

České Budějovice Řeky: Lužnice, Malše, Vltava Vodní nádrž: Římov Památky: 1. náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou, radnicí a Černou věží České Budějovice Řeky: Lužnice, Malše, Vltava Vodní nádrž: Římov 1. náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou, radnicí a Černou věží 2. katedrála sv. Mikuláše 3. Solnice 4. Koněspřežka (České Budějovice

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty:

Milí návštěvníci Šumavy, Pravidla pohybu v přírodě pro (nejen) handicapované turisty: Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky.

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky. Příloha DC 1_3 - Vymezení pilotních lokalit pro ověření metodiky a optimalizačního modelu, výběr vhodného způsobu monitoringu a režimu zpoplatnění pro tyto lokality Pro pilotní šetření za účelem ověření

Více

Srní. Kostel Nejsvětější Trojice na Srní

Srní. Kostel Nejsvětější Trojice na Srní Srní Obec vznikla roku 1727 za barona Schmiedla. Její jméno vzniklo po značném množství srnčí zvěře, která se zde zdržovala. Původními obyvateli Srní byli převážně dřevaři, což se přirozeně projevilo i

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Síť půjčoven elektrokol, elektroskútrů a elektroaut

Síť půjčoven elektrokol, elektroskútrů a elektroaut Síť půjčoven elektrokol, elektroskútrů a elektroaut Partneři: E-WALD www.e-sumava.cz V síti našich půjčoven je možné pronajmout: elektrokola elektroskútry elektromobily Užijte si s námi krásy šumavské

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

PRACOVNÍ LISTY Jednodenní exkurze

PRACOVNÍ LISTY Jednodenní exkurze Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo PRACOVNÍ LISTY Jednodenní exkurze Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs. armády

Více

Cykloturistika s dětmi v přívěsu na Šumavě

Cykloturistika s dětmi v přívěsu na Šumavě U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i F a k u l t a tělesné kultury Cykloturistika s dětmi v přívěsu na Šumavě A u t o r : L u c i e Ž O U R K O V Á (email: zourekl@seznam.cz) číslo studenta:

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU S R N Í. Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU S R N Í. Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU S R N Í Pořizovatel: Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování Datum: 2016 1 Obsah zadání územního plánu str.: - Základní údaje obce 3 - Dokumenty a závazné dokumentace

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TURISTICKÁ NABÍDKA NA ŠUMAVĚ Národní park Šumava Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezervace Podhůří Šumavy TURISTICKÉ ATRAKTIVITY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA Přírodní zajímavosti: Prášilské jezero GPS:

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Okružní trasa Šumavou To nejhezčí ze Šumavy - náš tip na výlet s většími dětmi

Okružní trasa Šumavou To nejhezčí ze Šumavy - náš tip na výlet s většími dětmi - - 1 - - Okružní trasa Šumavou To nejhezčí ze Šumavy - náš tip na výlet s většími dětmi Zveme Vás na výlet Šumavou, který Vám kromě krásné a nedotčené přírody dá nahlédnout i do historie těchto míst a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více