Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drobné sakrální památky v České Lípě. Michal Panáček Miroslav Pröller"

Transkript

1 Drobné sakrální památky v České Lípě Michal Panáček Miroslav Pröller

2 Obsah Úvod 4 O. s. Drobné památky severních Čech 5 Chronologická historie činnosti sdružení 6 Drobné sakrální památky v České Lípě 17 Katalog 19 Brennský mlýn 21 Častolovice 23 Česká Lípa 31 Dobranov 59 Dolní Libchava 68 Dubice 78 Heřmaničky 81 Lada 85 Manušice 88 Nový Šidlov 98 Okřešice 99 Písečná 104 Robeč 113 Stará Lípa 114 Vlčí Důl 118 Žizníkov 124

3 Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou publikace obsahující všechny drobné sakrální památky nacházející se na katastrech, které v současné době spadají pod správu města Česká Lípa. Pod pojem drobné sakrální památky řadíme všechny památky jako jsou kříže, kapličky, Boží muka, svaté obrazy a sochy svatých vyjadřující vztah k římskokatolickému náboženství, a to nejen postavené v minulosti, ale i památky vznikající v současnosti. Na tyto památky jsou severní Čechy velmi bohaté. Bohužel, vysídlením původních německých obyvatel, a vzhledem k tomu jak se komunistický režim staral o kulturní památky naší země, se velká část těchto památek do současnosti nedochovala a značnou část se podařilo zachránit doslova na poslední chvíli. Proto bylo naším cílem přinést co nejúplnější soupis těchto památek tak, aby se jejich současný stav zdokumentoval i pro budoucnost a zároveň aby mohl posloužit jako šikovný průvodce vybízející k výletům do přírody a usnadňovat poznávání této nezbytné součásti naší historie. Občanské sdružení Drobné památky severních Čech se již jedenáctým rokem snaží zachovat a obnovit tyto památky, které tak neodmyslitelně k naší krajině patří a jejíž vzhled i genius loci dotváří. Za těch několik let se občanskému sdružení podařilo zachránit a obnovit již přes dvě stě těchto památek a za to patří díky všem, kteří za tu dobu pomohli jakoukoliv formou. Časem se k těmto drobným památkám připojily i památky velké kaple a kostely, ale prvotní impulz z doby založení sdružení nevyprchal zachránit všechny tyto objekty pro budoucí generace, které si jich snad budou umět vážit více než generace naše. Miroslav Pröller předseda o.s. Drobné památky severních Čech

4 Celkový pohled od jihu. Česká Lípa 25 mapa G6 Kříž s kamenným podstavcem Lokalizace Česká Lípa, pod kostelem Narození P. Marie, ulice Újezd, před zdí areálu SČVAK, parcela p. č. 536/3, k. ú. Česká Lípa, GPS 50 41'16.542"N, 14 32'24.541"E. Historie objektu Datace Klasicistní 1827 V soupisu soch z roku 1837 se píše Kříž z litiny s pozlaceným krucifixem na kamenném podstavci, rovněž na Újezdě na pomezí Stiebingerova statku. Bez nadační listiny a kapitálu. Měl by být udržován dobrodinci. Zřízen v roce 1827 na místě starého dřevěného kříže, od měšťanky Elizabeth Fischerové rozené Melzerové. Obvykle se u něj koná prosebné zastavení. Ve velmi dobrém stavu (Standbilder 1837). Opraven v roce 2008 J. Fedorčákem, financováno městem Česká Lípa. Iniciovalo o. s. Drobné památky severních Čech. Popis Litinový kříž s kamenným podstavcem obdélného půdorysu, členěným na patku, dřík a hlavici. Širší patka je dvoustupňová, horní třetina je mírně užší. Na čelní ploše spodního stupně je v obdélném rytém poli vysekán nečitelný nápis v ploše horního stupně je vysekaný nápis O Christus sei gnädig sei barmherzig Im Tode. a pod tím připsáno Renov. Zur Erinnerung in Otto Rohn Horní stupeň zvonovnicí zdobenou listovcem přechází v užší hranolový dřík vrcholící hmotnou římsovou hlavicí s trojstupňovým hranolovým nástavcem. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými a úzkými pilastry s drobnými toskánskými patkami a hlavicemi. Mezi nimi je ve spodní části oblá nika s římsovým konzolovým parapetem, ukončená drobnou konchou lemovaná reliéfem vinné révy s hrozny a nad ní obdélné vystouplé nápisové pole, s vysekaným nápisem Christen Wohl euch die ihr send Gut und mild gesinn Für die Ewigkeit, Schatze euch gewinnet!. Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa, zdobená vejcovcem podloženým perlovcem a ukončená profilem kyma recta krycí desky zdobeným listovcem. Na ní je trojstupňový nástavec, do něhož je upevněn mohutný litinový kříž s pozlaceným korpusem Krista a nápisovou tabulkou INRI na horním rameni. Všechny kamenné části jsou vyrobeny z pískovce. Kulturně historická hodnota Velmi kvalitní řemeslná kamenická práce dokládající místní lidovou zbožnost. Stav objektu Velmi dobrý po nedávném restaurování.

5 Česká Lípa 26 mapa G7 Socha sv. Antonína Lokalizace Česká Lípa, Moskevská ulice, v parčíku vedle domu čp. 82, parcela p. č. 86/1, k. ú. Česká Lípa, GPS 50 41'9.282"N, 14 32'18.567"E. Historie objektu Datace Barokní 1721 Barokní socha původně pocházející společně se sochou sv. Jana Nepomuckého z mostu v Dolní Libchavě, kde byly téměř zničeny. Sv. Antonín byl po roce 1990 restaurován R. Šolcem a přesunut na současné místo. Popis Kamenná pískovcová socha světce na architektonizovaném podstavci. Sv. Antonín v obvyklém ikonografickém zobrazení kontrapostu s pokrčenou pravou nohou a do téže strany vytočeným tělem a nahnutou hlavou. V pravé ruce drží malého Ježíška, v levé ruce drží kovovou lilii. Řádové roucho přepásané prostým provazem volně splývá dolů v pravidelných velkých záhybech. Obě postavy mají nad hlavou kovovou svatozář. Socha stojí na architektonizovaném podstavci čtvercového půdorysu s širokou patkou plynule přecházející v zužující se užší dřík, na jehož bočních stranách jsou vystouplá pole se segmentovým vybráním rohů. V polích jsou vysekány dnes obtížně čitelné nápisy. Na čelní straně je pravděpodobně text H. Antonus Bitte??? a na dalších LASEN AUF RICHTEN ACHTE JOHAN NES CHR..???? a A..? Ostatní texty se nepodařilo přečíst. Podstavec ukončuje nízká římsová hlavice. Kulturně historická hodnota Významný doklad ochranitelských světeckých plastik u důležitého komunikačního přechodu přes vodní tok na cestě směřující na západ od České Lípy. Společně s původním mostkem přes Šporku zapsáno jako nemovitá kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 54032/ Stav objektu Ve stabilizovaném stavu po nedávném restaurování. Celkový pohled od východu v roce Detail podstavce v roce Pohled zezadu, 2003.

6 Česká Lípa 27 mapa G7 Smírčí kříž Lokalizace Česká Lípa, k původnímu umístění se v literatuře uvádí lokalizace u zemědělské školy na parcele č. 526/1 (Fechtner 1923). Tato parcela ale dnes neexistuje. Dnes je na zahradě bývalého augustiniánského kláštera v rámci sbírek VMG v České Lípě, parcela p. č. 949, k. ú. Česká Lípa, GPS 50 41'6.895"N, 14 32'4.308"E. Historie objektu Datace Pravděpodobně barokní Popis Smírčí kříž v podobě velké kamenné hrubě opracované plastiky s krátkými rameny. Boční ramena mají zaoblený tvar, noha se směrem dolů rozšiřuje. Na lícové straně plasticky vystupuje užší tvar kříže, zdůrazňující základní tvarování. Rozměry 95 x 55 x 30 cm. Kulturně historická hodnota Velmi hodnotný obvyklý typ smírčího kříže. Zapsaná nemovitá kulturní památka r. č. ÚSKP ČR 54565/ Stav objektu Dobrý, pokryt biologickým napadením. Celkový pohled od východu v roce Zadní strana v roce Historická fotografie na původním místě v roce 1935.

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 S p o l e k D r o b n é p a m á t k y s e v e r n í c h Č e c h ALMANACH 2009-2013 Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 Obsah Úvodní slovo... 3 Vzpomínka na Jana Nepomuka Jiřiště... 3 O spolku... 5 Drobné

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života Moravskoslezský kraj Vrací památky do života Obsah Úvod.................................. 3 Důl Alexandr v Ostravě v Ostravě Kunčičkách.............. 4 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě................

Více

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku

Od masopustu k Velikonocům. Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku Od masopustu k Velikonocům Křesťanské tradice a lidové jarní obyčeje na severním Plzeňsku 2 OD PRVNÍ ZPRÁVY O VELIKONOCÍCH DO DNEŠKA Není pochyb o tom, že s příchodem křesťanství do naší krajiny někdy

Více

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého

Více

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí z obzvláštní pobožnosti z kamene neb dřeva ustavená,

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Žacléř, farní kostel Nejsvětější Trojice. chráněná památka

Žacléř, farní kostel Nejsvětější Trojice. chráněná památka , farní kostel Nejsvětější Trojice. chráněná památka Stručná historie je podhorská obec tvořena částmi, Bobr, a Prkenný Důl. Leží 16 km severně od Trutnova na úpatí ského hřbetu. Město bylo založeno pod

Více

Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminář dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalářská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr.

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Církevní památky Krkonoš

Církevní památky Krkonoš Církevní památky Krkonoš Evangelický kostel v Herlíkovicích Sakrální architektura Krkonoš Svými kořeny sahá do samého počátku osídlování našich hor. O její původní podobě však máme pouze mlhavé představy.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK VYŠKOV

Více

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Číslo 16 2011 SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Seminář ikonografie pro památkovou péči Jan Matyáš SEMINÁRNÍ PRÁCE OLTÁŘ SV.

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje vydáno ke Dnům lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 Poděkování za podporu a spolupráci: Libereckému kraji, NPÚ, městům a obcím

Více

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminá dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalá ská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr.

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21)

KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21) KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21) Z katastru Klánovic pocházejí ojedinělé archeologické nálezy již z mladší doby kamenné, reprezentované především neolitickými kamennými nástroji. Z mladších období pravěku

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

Klá ter minoritû a klarisek

Klá ter minoritû a klarisek PrÛzkumY památek II/1999 Klá ter minoritû a klarisek v âeském Krumlovû Helena Soukupová Obr. 1: Český Krumlov, situace sdruženého kláštera minoritů a klarisek v urbanismu města (z knihy F. Dvořák a druzi,

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích materiálie PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích 1 a jeho v sledky 2 Dalibor Prix 3 Obr. 1: Malé Heraltice (okr. Opava), filiální kostel sv. Bartoloměje, 1768-1769 a pozdější úpravy. Pohled

Více

Církevní památky. Palkovic a Myslíku

Církevní památky. Palkovic a Myslíku Církevní památky Palkovic a Myslíku Úvod Drobné sakrální památky, tj. boží muka, kříže a kapličky, jsou často označovány za neodmyslitelný prvek naší krajiny. Mají dlouhou tradici, která byla zásadně

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků,

Více