LISTOPAD 2014 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Jak jsme letos začali? Z obsahu čísla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2014 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Jak jsme letos začali? Z obsahu čísla"

Transkript

1 LISTOPAD 2014 Z obsahu čísla Zprávy z jednotlivých tříd (s. 2 6) Konané akce: Běh pro knížky, Živá muzea, Šeříky, kemp (s. 7 10) Kalendář akcí na podzimní term (s. 11) ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Jak jsme letos začali? Po příjemném létě jsme se všichni plni prázdninových dojmů v září opět sešli ve školních lavicích. Nový školní rok byl teprve na začátku, ale my už jsme věděli, že naše další setkání budou nejen plná češtiny, ale také okořeněná zábavným hraním a nejrůznějšími mimoškolními akcemi, při kterých zažijeme spoustu legrace. Naše očekávání se potvrdilo hned na začátku, když někteří z nás na vlastní kůži zkusili na charitativní akci běžet dětem pro knížky. Kromě sportu se naše škola účastnila také mezinárodního projektu Šeříky pro mír. Spojili jsme síly s vybranými londýnskými školami a společně jsme poznávali příběhy a události 2. světové války. Naši žáčci měli možnost poznat Samuela Gaytona, britského spisovatele, který spolu se svými kolegy v rámci jedinečného projektu Živá muzea provádí děti spletitými chodbami Britského muzea v Londýně. A co oblíbený podzimní kemp? Spolu s Dřevákem, Plasťákem, Plyšákem, Papírákem a Kovákem jsme také zažili mnohá dobrodružství, na která se jen tak nezapomíná!

2 ZPRÁVY OD PŘEDŠKOLÁKŮ Strana 2 Podzimní term strávili naši předškoláci s hlavním hrdinou oblíbené dětské knihy. Jaká dobrodružství spolu asi zažívají? Kouzelné čtení V předškolní skupině začal nový školní rok velmi dobře. Přivítali jsme naše staré kamarády, ale také mnoho nových tváří. Nejmenší děti ve skupině A se od září skrze divadelní představení seznamují s klasickými postavičkami českých večerníčků, s Krtečkem, Bobem a Bobkem, Křemílkem a Vochomůrkou nebo třeba i s vílou Amálkou. Ve výtvarné části se děti učí pracovat s nůžkami, lepidly a barvami. Seznamují se s různými materiály a vyrábějí krásná díla, ze kterých mají vždy velikou radost. Pro pohodlí i bezpečnost vždy nosí pracovní oblečení a přezůvky. Starší děti z Béčka si od začátku roku pravidelně čtou z knihy Kouzelná baterka. Prožívají mnohá dobrodružství spolu s Frantou a s jeho kouzelnou baterkou, která svým světlem dokáže "oživit" úplně obyčejné věci, třeba odhozené plastové láhve, klacky nebo tkaničky od bot. NULTÝ ROČNÍK OD A do Z KAMARÁDKA PANDA VANDA A JEJÍ ZÁBAVNÁ ABECEDA Děti z nultého ročníku se v prvním termu seznámily s novou kamarádkou Pandou Vandou, která je provází hravým učením českých písmen, her a říkadel. Přechod z předškolní třídy do 1. ročníku je tak nejen naučný, ale i zábavný. V prvouce si povídáme o rodině, domově a všem, co nás obklopuje. Snažíme se děti motivovat ke čtení českých knížek.

3 A JAK SE DAŘÍ PRVŇÁČKŮM? Strana 3 CESTY DO PÍSMENKOVA si prvňáčci opravdu užívají. Ukončete tedy, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají Prvňáčci České školy se ocitli ve městě Písmenkově, kde se toulají známými ulicemi české abecedy. Společně vymýšlejí spousty nových slov, pojmenovávají obrázky a interaktivní formou prohlubují své vědomosti. Písmena a slova se děti učí v tiskací i psací podobě! Ani v prvouce neleníme a představujeme si zajímavá témata, jež se týkají jak nás ve třídě, tak našich rodin, města a školy. Čas od času si zahrajeme scénku ze života nebo se učíme, jak v kterých situacích jednat. Hrajeme hry se zvířátky a spolupracujeme s kamarády na vymýšlení herních taktik. Každý týden se naučíme alespoň jednu hádanku, básničku nebo českou písničku, čímž si zapamatujeme spoustu nových českých slov. Každý týden také zjišťujeme, co všechno jsme si odnesli z promítané pohádky. V závěru hodiny žáci sami hodnotí vlastní aktivitu a získávají body, za které je na konci termů čekají odměny. Máme před sebou spoustu práce, témat, slov, písní a básniček a už se moc těšíme, až budeme moci doma rodičům předvést, kolik jsme se toho v České škole naučili! DRUHÝ ROČNÍK ARCHITEKTI Druháci se v průběhu podzimního termu pustili do četby pohádek. Učí se o pohádkových postavách, čtou doma knížky, nosí je ukázat do školy a vyprávějí o nich svým spolužákům. Na základě obrázků tvoří vlastní příběhy, hrají divadlo a ilustrují známé české pohádky. Kromě pohádek se učí popisovat svět okolo sebe. Povídají si o svých zálibách, rodině a místu, kde bydlí. Společně vytvářejí dům 2. třídy, do kterého nakupují nábytek, s nímž vybavují jednotlivé pokoje.

4 TŘETÍ TŘÍDA Strana 4 COPAK SE DĚJE U NAŠICH TŘEŤÁKŮ? Ve třídě se nás sice sešlo jen málo, to nám ale nebrání pilně vstřebávat vědomosti o naší vlasti. S hrdostí zpíváme Českou hymnu a dokážeme vám třeba o půlnoci vysvětlit, jak český lev ke dvěma ocasům přišel! Děti ze třetí třídy se v podzimním termu učí rozpoznávat slovní druhy v textu a potkávají se s pádovými otázkami. Cestují po slepé mapě České republiky, kterou doplňují obrázky, a tak se učí o důležitých městech a místech v zemi svých rodičů a prarodičů! Společně pracujeme na projektu Karamel v Praze, kde se seznamujeme s hlavním městem České republiky, jeho památkami a zároveň se cvičíme v tvořivém psaní. O malé přestávce posloucháme české lidové písně nebo písně z českých pohádek. Velkou přestávku doprovází tradiční česká pohádka na pokračování, aby nám do uší stále zněla čeština!

5 Strana 5 ENERGICKÁ ČTVRTÁ TŘÍDA Z LONDÝNA AŽ DO VĚSTONIC A ZASE ZPÁTKY Ve škole musí být hlavně živo! Každou sobotu nám to dokazuje energická 4. třída. Vyjmenovaná slova jsme přes prázdniny trošku pozapomněli, ale doháníme to odbornými znalostmi z české historie. Při výuce jsme začali cestovat časem a prostorem, a to od pravěku do středověku, za jednu sobotu zvládneme výlet z Anglie přes Říp až do Věstonic. Učíme se o vývoji lidstva a jeho všemožných vynálezech a hrdě sledujeme Dějiny (svého!) udatného českého národa. Pomalu a jistě se z nás stávají velcí spisovatelé, každý týden pilně trénujeme na Magnesii Literu. Legrace v lavicích Učitelka: Praotec Čech ráno vstal a vystoupil na horu Říp. Žák: Petr Čech!!! Čtenářský kvíz Trénování bě/bje, pě/pjě, vě/vje Poznáte, o jaká slova se jedná na obrázcích našich čtvrťáků? Správně přiřaďte! SPĚCHAT OBĚŤ OBJEDNÁVKA NEVĚSTA Čtvrtá třída s časovou osou zobrazující české území od pravěku po příchod Slovanů

6 PÁŤÁCI A ŠESŤÁCI Strana 6 JAK TO VYPADÁ UVNITŘ BLANÍKU? Naši nejstarší žáci o tom mají zcela jasnou představu! Pátá a šestá třída začala opět vytvářet velkou historickou mapu České republiky a dlouhou časovou osu významných dějinných událostí. Mapa sleduje důležitá místa a události české historie od pravěku až po dobu Marie Terezie. Budeme na ni dopisovat místa, roky a události a vlepovat obrázky, např. Dolní Věstonice s Venuší, Velehrad s Cyrilem a Metodějem nebo místa, kde stojí známé rotundy a románské baziliky. Časová osa bude mapu doplňovat, zejména pro uvědomění si historických posloupností českých dějin. Postupně budeme zachycovat významné časové mezníky, kupříkladu roky 863, 935, 1032, 1306, 1348, 1918 nebo Naše práce z hodiny Hora Blaník (Babetka Clark) Historická iniciála (Miriam Quhali)

7 Strana 7 BĚŽELI JSME DĚTEM PRO KNÍŽKY Poslední letní neděli, 21. září, věnovala londýnská Česká škola bez hranic charitativní akci Běžíme dětem pro knížky. Šlo o dobročinný běh v rámci každoročně pořádaného Richmond Running Festivalu a zábavný sportovní den pro děti. Počasí nedělnímu sportu přálo, a tak se na stanovišti v Old Deer Parku sešli učitelé a rodiče s dětmi v hojném počtu, aby podpořili naše sportovce, kteří běželi desetikilometrovou trasu oficiálního závodu ve prospěch knihovny České školy. Pro děti tu byly připraveny různé soutěže a sportovní i výtvarné aktivity. Hry a úkoly si vyzkoušeli i rodiče a učitelé. Nutno podotknout, že oficiální soutěže se zúčastnili i běžci z Českého okénka ve Wimbledonu a několik českých dětí, které běžely dětský závod Nike Kid s Mile. Hlavním cílem doprovodné akce České školy bez hranic byla finanční podpora České dětské knihovny. Česká škola tímto děkuje všem, kteří přispěli k obohacení její knihovny o nové knížky pro české děti. Díky patří také běžcům, rodičům a učitelům, bez jejichž zapojení by se tato charitativní sbírka nemohla konat. KONANÉ AKCE ŠEŘÍKY PRO MÍR Důležité datum, devátý květen 1945, označuje konec druhé světové války v Evropě. Symbolem tohoto dne je pro Čechy šeřík, protože podle pověsti jako zázrakem rozkvetly oné květnové noci v osvobozené Praze stovky šeříkových keřů jako ozdoba a vděk za konec války. Od té doby nám fialově a bíle kvetoucí keře připomínají tento zásadní moment české historie a symbolizují mír. V V květnu 2015 budeme mír slavit již po sedmdesáté. Proto jsme se rozhodli, že toto výročí oslavíme společně i s dětmi z České školy. Během několika workshopů jsme s žáky z vybraných anglických škol vyrobili spoustu děl spjatých s válkou. Tyto výrobky se použijí jako ilustrace k chystané elektronické knize, jež bude v londýnských základních školách sloužit jako učební pomůcka k učivu o 2. světové válce.

8 KONANÉ AKCE strana 8 HURÁ DO PODZIMNÍ PŘÍRODY! Ve dnech října se konal již tradiční podzimní kemp. Přes dvacet přihlášených se sešlo v sobotu ráno na nádraží v Paddingtonu, odkud se vlakem přesunuli do Taplow. Do samotného tábora natěšení účastníci došli procházkou podél řeky, malebnou přírodou oblasti Windsoru. Na místě už na všechny čekal bohatý čtyřdenní program. Po seznámení se s pravidly areálu, ubytování se na pokojích a pozdním obědě všechny táborníky slavnostně přivítali v kostýmech zástupci pohádkové říše hraček Plasťák, Dřevák, Papírák, Kovák a Plyšák. Děti si rozdělili do družstev, jejichž prvním úkolem bylo vytvořit táborové vlajky. Ty zdobily po celou dobu konání tábora společenskou místnost, ve které se odehrávaly všechny důležité události, jako bylo dopolední vyučování, poobědový klid s českými pohádkami i večerní zpívání s kytarou a celou dětskou kapelou. Budova tábora je obklopená přírodou, a tak se značná část programu odehrávala venku. Kromě každodenních fotbalových zápasů a akrobatických výkonů na prolézačkách a houpačkách si děti užívaly i stavění domečků pro tajemné lesní bytosti, cestu po stopách krále říše hraček či noční bojovku. Pro děti bylo připraveno i mnoho výtvarných aktivit. Výsledkem bylo, že si s sebou domů každý přivezl složku se svými výtvory, obrázky, papírovými origami, a někteří hračkáři si dokonce ušili i vlastního plyšáka. Všechny děti se podílely na vytváření maskota, ponožkového hada Makaróna, který dohlížel na celý kemp tak, jak se na správného krále hraček sluší a patří. Ze stromů na zahradě se doplazil až do skříně v jednom z pokojů, kde si na poslední noc udělal své hnízdo. Ve vlastnoručně vyrobených tričkách se mladí trempové dopravili až ke svým rodičům obtěžkáni nejen diplomy, odměnami a výrobky, ale hlavně nezapomenutelnými zážitky.

9 Strana 9 KONANÉ AKCE RUDOLFINSKÁ DOBA V BRITSKÉM MUZEU I v tomto termu spolupracujeme s Britským muzeem a pokračujeme tak v úspěšném projektu Živá muzea, o kterém jsme vás informovali už v minulém čísle našeho zpravodaje. Pro dvanáct dětí z České školy vznikla série jedinečných workshopů, tematicky spjatých s dobou Rudolfa II. Dvě říjnové a dvě listopadové neděle se pro ně a pro jejich učitele a asistenty staly opravdu nevšedními. Nejen že jsme spolu všichni navštívili Britské muzeum, ale setkali jsme se zde také se Samem Gaytonem, britským spisovatelem a autorem knih pro děti, a také s dalšími pracovníky muzea, mezi které také patřila například Emma Taylor. Děti měly možnost projít se muzeem, na vlastní oči vidět spoustu zajímavých předmětů a některé z nich si dokonce osahat. Spolu se Samem také dohromady vymysleli báseň, sepsali příběh, zahráli si na zpravodaje BBC zpráv a nahráli písničku. Děti byly také velmi bystré při řešení skoro až detektivní záhady Rudolfovy ztracené lodě. Soudě podle všeobecně dobré nálady a rozzářených dětských očí se naše Živá muzea podařila nad očekávání skvěle.

10 KONANÉ AKCE Strana 10 ŠEŘÍKOVÉ WORKSHOPY V KOSTELE ST. MARY MAGDALENE Po úspěchu válečných workshopů v Highbury Quadrant School a v kurdské komunitě na Finsbury Park jsme se rozhodli uspořádat podobnou akci i pro děti z farnosti St. Mary Magdalene s Church. Vyplnili jsme jí dva celé dny podzimního half termu, 29. a 30. říjen. Děti se do všech aktivit zapojily s nadšením. Během tohoto workshopu vznikla nová krásná díla nejenom výtvarná, ale dokonce také literární. Děti si vytvořily podobný deník, jaký si vedla Anna Franková, stejně jako sir Nicolas Winton vysvobodily, alespoň výtvarně, ze spárů nacismu vlak plný dětí, vyráběly šeříky, kterými pak pokrývaly ruské tanky, ztvárnily také města, která byla během války zničená. Závěrečnou tečkou pak bylo společné fotografování. Co myslíte, máme radši cheese nebo sausages?

11 KALENDÁŘ AKCÍ od září do prosince 2014 Běh pro knížky Živá muzea , , , , Šeříky pro mír září, říjen KNIHOVNA Najděte si cestu do knihovny, knihovnice Dáša, Helena a Monika se těší na všechny nadšené čtenáře. Knihovna je v provozu každou vyučovací sobotu od 10:45 do 12:00, v přízemí kostela St David (vstup hlavním vchodem, zvoňte na zvonek u hlavních dveří kostela St David). na naše knihovnice: Tábor ve Windsoru Dvoudenní workshop v kostele St Mary Magdalene a Babylónská věž Workshop v angličtině v kryptě kostela St David od 10:00 do 12:00 Promítání české pohádky Šťastný smolař od 10:30 The Gate cinema Mikulášská nadílka od 15:00 Vzkazy do našeho zpravodaje zasílejte na Grafické zpracování a jazyková příprava: Zuzana Šullová a Bára Havlátová, supervize: Zuzana Jungmanová, Blanka Jaurisová, Michaela Sanytrová. Příspěvky: Bára Havlátová, Blanka Jaurisová, Zuzana Jungmanová, Markéta Klusáčková, Veronika Prokopová, Jitka Qorri, Pavel Stanislav, Michaela Sanytrová, Adéla Herbsová, Zuzana Šullová, Petra Musilová 2014 ČŠBHL

12

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Zpravodaj. V tomto čísle:

Zpravodaj. V tomto čísle: ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO 1/2014 Zpravodaj Projekt OPVK alias šablony Možná jste někdo uslyšel začátkem ledna jednu velkou ránu, která se ozvala z naší školy. To byl kámen, který spadl ze srdce paní ekonomky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!! Pár slov na úvod Již pošesté k Vám přicházíme se Zpravodajem, mapujícím první pololetí školního roku. Nejpřiléhavějším slovem pro toto období bude asi označení stavba. Tou se stala budova na Horáckém náměstí

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Školní akce ve školním roce 2005 2006

Školní akce ve školním roce 2005 2006 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním roce 2005 2006 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/ - Jak se žáci naší školy podíleli na Husích slavnostech

Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/ - Jak se žáci naší školy podíleli na Husích slavnostech xxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ročník: 6 číslo 31 Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Úvodník Milí čtenáři,

Úvodník Milí čtenáři, ŠKOLNÍ OKO (letos s podtitulem Hlas 9.A ) 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 3. číslo (léto léto) Úvodník Milí čtenáři, rok se s rokem sešel, a my tady zase máme konec školního roku. Uplynulo

Více

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2011 OBSAH

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2011 OBSAH 1 SŠ, ZŠ A MŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, VÝMOLOVA 169, PRAHA 5 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2011 OBSAH Slovo úvodem....1 SPC...2 Mateřská škola..2 Základní škola...4 Střední škola..5 Internáty a družina..8 Jazykové

Více