1. Tajuplný svět vlků Cíl: Doporučené náměty pro práci: 2. Návrat divokých koní do Čech Cíl: Doporučené náměty pro práci: 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Tajuplný svět vlků Cíl: Doporučené náměty pro práci: 2. Návrat divokých koní do Čech Cíl: Doporučené náměty pro práci: 3."

Transkript

1 1. Tajuplný svět vlků (konzultant Mgr. Dana Cágová) Cíl: Poznat a vyhodnotit význam vlků v přírodě vnější a vnitřní stavba život ve smečce, sociální chování rozšíření, výskyt v ČR vlk a člověk 2. Návrat divokých koní do Čech (konzultant Mgr. Dana Cágová) Cíl: Vyhodnotit důvody návratu divokých koní do Čech charakteristika dovezených divokých koní kde v ČR, odkud, způsob přepravy, aklimatizace, význam pro lokalitu 3. ph kolem nás (konzultant Mgr. Eva Rečková) Cíl: Rozlišit kyselé, zásadité a neutrální roztoky v praktických případech a popsat význam ph pro bezpečné zacházení s běžnými prostředky. co je ph, jak se měří (stupnice), čím se měří chemické indikátory kyselosti (roztoky, papírky) přírodní indikátory (rostliny) ph potravin, kosmetiky, hygienických potřeb, pracích a čisticích prostředků, ph včelího a vosího žihadla, mravenčího jedu a jejich následné ošetření první pomoc po zasažení kyselými a zásaditými roztoky, neutralizace 4. Máme se bát Eček? (konzultant Mgr. Eva Rečková) Cíl: Rozliší prospěšné a zneužitelné látky a posoudí následky jejich použití. co jsou éčka, třídění podle účinků nutnost a potřeba použití některých éček výhoda použití éček nebezpečí použití éček výběr některých konkrétních éček, jejich popis, upozornění, následky nadměrné spotřeby

2 5. Plánování dovolené / prázdnin ve Velké Británii (konzultant Mgr. Markéta Simperová) Cíl: Naplánovat čtrnáctidenní prázdninový pobyt ve Velké Británii. příprava před cestou (co, kde, jak?) jak pojedeme (srovnání výhod využití různých dopravních prostředků) kde se ubytujeme (porovnání různých typů ubytovacích zařízení) co navštívíme (vybrat zajímavá místa, která navštívíme a odůvodnit volbu, zjistit cenu vstupného, otvírací dobu) sestavit itinerář cesty (plán cesty) sestavit stručný slovník nezbytných frází, důležitých telefonních čísel kalkulace cesty 6. Je korida (býčí zápasy) právem uznávaným druhem zábavy? (konzultant Mgr. Markéta Simperová) Cíl: Posoudit na základě faktů, nakolik má korida právo být hodnotným zdrojem zábavy, či zda se jedná o prosté týrání zvířat. historie býčích zápasů terminologie toreadoři ve světle reflektorů pravidla koridy názory pro a proti vlastní zhodnocení 7. Kyberšikana (konzultant Mgr. Eliška Matúšová) Cíl: Vymezit pojem kyberšikana, pohlédnout na fenomén kyberšikany v českém prostředí. rozdíly mezi kyberšikanou a tradiční šikanou specifika elektronické komunikace fáze šikany konkrétní formy kyberšikany zahraniční kauzy kauzy v rámci ČR prevence sexting 8. Kybergrooming (konzultant Mgr. Eliška Matúšová) Cíl: Vymezit pojem kybergrooming. rizika sociálních sítí etapy kybergroomingu skutečné případy kybergroomingu potencionální oběti

3 9. Zemětřesení ve světě (konzultant Mgr. Radek Eliáš) Cíl: Seznámit se s problémem zemětřesení ve světě. vznik zemětřesení oblasti zemětřesení ve světě aktuální situace 10. Cestovní ruch Moravskoslezského kraje (konzultant Mgr. Radek Eliáš) Cíl: Vytvořit přehled nejvýznamnějších turisticky vyhledávaných míst kraje. mapa míst zajímavosti daných míst kulturní památky technické památky přírodní památky 11. Blízký vesmír - naše vesmírná rodina (konzultant Mgr. Hana Matulová) Cíl: Popsat stavbu a nejnovější poznatky o Sluneční soustavě. co tvoří Sluneční soustavu Slunce naše hvězda náš Měsíc, člověk na Měsíci planety a jejich měsíce, nejnovější poznatky planetky, pásy asteroidů a kometárních jader kosmické sondy, cesta na hranici Sluneční soustavy 12. Budiž světlo vývoj osvětlovací techniky (konzultant Mgr. Hana Matulová) Cíl: Popsat vývoj osvětlovací techniky, využití polovodičů a moderní technologie. historie osvětlovací techniky elektrické osvětlení, vývoj žárovky polovodičové LED lasery a jejich využití výhled do budoucna 13. Olympijské hry (konzultant Mgr. Miriam Reichertová) Cíl: Seznámit se s historií sportu. olympijské hry historie olympijské hry zimní olympijské hry letní

4 14. Pravidla sportovních her (konzultant Mgr. Miriam Reichertová) Cíl: Řídit podle pravidel sportovní utkání svých vrstevníků. Doporučený námět pro práci: pravidla sportovních her dle vlastního výběru 15. Protifašistický odboj na Příborsku (konzultant Mgr. Martina Brožová) Cíl: Žáci se v této práci budou zabývat obdobím v našem městě a jeho okolí se zaměřením na protifašistický odboj. Zmapují informace o dopadu Mnichovského diktátu na ČSR a Příborsko. Z dostupných zdrojů získají informace o našich občanech v zahraničním odboji, o odbojových organizacích, které na našem území vznikly. Dále se zaměří na partyzánské oddíly, operující na území Příbora a okolních měst (Příbor, Štramberk, Trnávka, Kateřinice). V závěru pojednají o osvobození města RA. Práci doplní o fotografie např. partyzánů, města z tohoto období, odbojářů. 16. Piaristé v Příboře (konzultant Mgr. Martina Brožová) Cíl:Cílem této práce bude získat informace o Řádu piaristů, odkud pocházeli, kdy přišli do našeho města, o založení piaristického gymnázia, jejich vliv na duchovní rozkvět města a okolí. Jakým způsobem ovlivnili vliv vývoj školství na severovýchodní Moravě. V jakém duchu se neslo jejich vzdělávání. Žáci v práci připomenou i Příbor v době 17. a 18. století. Zmíní i významné studenty a pedagogy piaristického gymnázia a podají informace o budově piaristického gymnázia a piaristické knihovně. 17. Versailleská smlouva nemůže za všechno (konzultant Mgr. René Brinda) Cíl: Versailleská smlouva byla bezesporu nedokonalá a asi i špatná. Přesto, svalovat vinu za rozpoutání druhé světové války pouze na ni je jistě krátkozraké. Analyzuj příčiny druhé světové války a pokus se určit, jakou roli mezi nimi hrála versailleská smlouva. 18. OSN selhala (konzultant Mgr. René Brinda) Cíl: OSN byla založena zejména s cílem chránit mír. Události druhé poloviny 20. století ukazují, že pokud už bylo míru dosaženo, nebylo to díky OSN. Porovnej významné úspěchy a neúspěchy OSN, v tom zejména úspěchy a neúspěchy na poli mírového uspořádání světa. Vyjádři se k platnosti teze. V případě její platnosti analyzuj příčiny. 19. Spalovací motory (konzultant Mgr. Marcela Šumberová) Cíl: Ukázat základní principy jednotlivých druhů motorů a uspořádání spalovacích motorů. historie vzniku spalovacích motorů fyzikální principy spalovacích motorů účinnost spalovacích motorů užití spalovacích motorů v různých zařízeních (automobily, motocykly, jiné technické vynálezy) výroba spalovacích motorů v ČR historie a současnos

5 20. Vznik a vývoj hvězd (konzultant Mgr. Marcela Šumberová) Cíl: Vysvětlit a popsat vznik, vývoj a smrt hvězd ve vesmíru jak a kde vznikají hvězdy, použij fotky z Hubbleova teleskopu Proč hvězdy svítí? Co určuje jejich životní pouť a hlavně jejich zánik? Jak je na tom naše Slunce? 21. Sigmund Freud (konzultant Mgr. Daniela Grohmannová) Cíl: Seznámit s životem a dílem Sigmunda Freuda. životopis Sigmunda Freuda psychoanalýza známá díla 22. Kulturní památky města Příbor (konzultant Mgr. Daniela Grohmannová) Cíl: Seznámit s památkami ve městě Příbor. poloha a historie Příbora známé kulturní památky (kostely, náměstí, ) historie, popis, fotografie zajímavosti (př. pověsti, události ), které jsou s danou památkou spojeny 23. Bezdrátová komunikace ve školní počítačové síti (konzultant Ing. Zdeněk Liška) Cíl: Vypracovat mapu rozmístění WiFi routerů ve škole s ohledem na co nejlepší pokrytí signálem. potřebné vybavení pro vytvoření sítě změření současného pokrytí signálem speciálním programem návrh vhodného řešení rozmístění routerů, aby pokrytí školy bylo co největší 24. Historie výpočetní techniky a současné trendy v oblasti informačních technologií (konzultant Ing. Zdeněk Liška) Cíl: Shrnout nejdůležitější mezníky v historii výpočetní techniky a popsat současnou situaci v trendech informačních a komunikačních technologií. vynálezy a objevy, které posunuly vývoj VT, historický přehled historický přehled přenosových médií výběr současných IT technologií vyhlídky do budoucnosti

6 25. Zdravý životní styl (konzultant Mgr. Jana Novotná) Cíl: Jak zdravě žít. rozdělení potravin (zdravé/nezdravé, vhodné/nevhodné ke konzumaci v rámci ZŽS také ve vztahu k množství) pohybová aktivita v rámci zdravého životního stylu složení potravy, potravinová pyramida výživová hodnota potravin vyvážený jídelníček (vzorový) úvaha o zdravém životním stylu, úvaha o vlastním životním stylu a stylu stravování 26. Vliv životního prostředí na zdraví člověka (konzultant Mgr. Jana Novotná) Cíl: Uvědomit si nutnost čistoty životního prostředí. životní prostředí člověka složky životního prostředí imise/emise - jejich vliv na zdraví člověka hluk - vlivy na zdraví člověka odpady - produkce; odpady s možným vlivem na zdraví člověka průmysl a jeho vliv na životní prostředí a zdraví člověka úvaha o vlivu životního prostředí na zdraví člověka 27. Bezpečnost na horách (konzultant Mgr. Jarmila Bjačková) Cíl: Dbát na princip bezpečnosti při pobytu na horách. České a světové hory adrenalinové zážitky úrazy a výškové nemoci výživa, potravinové doplňky zážitky z cest fotogalerie, dokumenty 28. Inspirace z finského školství (konzultant Mgr. Jarmila Bjačková) Cíl: Ukázat klady finského vzdělávacího systému. srovnání Finska a ČR testy PISA finská školská reforma podpora poskytovaná žákům fotogalerie, dokumenty

7 29. Anglické školství (konzultant Mgr. Jitka Piskořová) Cíl: Ukázat rozdíly mezi školstvím u nás a v Anglii. druhy škol základní, střední a vysoké rozdíly mezi státními a nestátními školami vyučované předměty 30. Historie Skotska (konzultant Mgr. Jitka Piskořová) Cíl: Vysvětlit příčiny stálé touhy Skotů po samostatnosti. první zmínky o Skotech klany první skotští králové spojení s Anglií současnost 31. Tajemství působení hudby (konzultant Mgr. Zbyněk Machetanz) Cíl: Objasnit principy působení hudby na člověka a zmapovat možnosti jejich využití v životě člověka a společnosti. Zvuk, hudba a sluch z pohledu fyziky a fyziologie: počátky sluchového vnímání; ucho jako orgán slyšení - zpracování zvuku z pohledu fyziologie; vlny mozkové aktivity a stavy vědomí - ovlivňování činnosti mozku prostřednictvím zvuku a hudby Základní hudebně výrazové prostředky: barva zvuku, jeho výška a hlasitost; rytmus, melodie a harmonie; jejich charakteristika + psychologické účinky jejich působení na biologické funkce a lidské emoce. Využití hudby v životě člověka a společnosti: - jako výrazový a komunikační prostředek k uchopení a zpracování myšlenek, představ, nálad, emocí a citů a jejich sdílení s druhými lidmi; využití v muzikoterapii; hudba jako univerzální lidský jazyk - jako prostředek k záměrnému emočnímu naladění: -hudba aktivující a energetizující; -hudba zklidňující, k relaxaci; -hudba, která dodává odvahu (pokřiky a zpěvy válečníků, fanoušků, hymny, apod.); -hudba vybíjející agresi, přetlak energie, uvolňující úzkost / doporučené hudební žánry a styly (konkrétní skladby) - jako prostředek léčení: muzikoterapie, tlumení bolesti, elevator music - hudba posvátná sakrální / rituální / meditační: hudba k pozvednutí vědomí, zcitlivění, k pohroužení do sebe nebo naopak ke spojení s vesmírem

8 32. Řekni mi, co posloucháš, a já ti řeknu, jaký jsi. (konzultant Mgr. Zbyněk Machetanz) Cíl: Představit hudbu jako prostředek ke sdělování určitých myšlenek, emocí a hodnot. Vysvětlit na příkladech, jak může hudba ovlivňovat chování mládeže. 1) Hudba jako komunikační prostředek: sděluje myšlenky, vyjadřuje určité emoce, postoje. Hudebně-výrazové sdělovací prostředky: tempo, rytmus, zvuk, melodie, dynamika, harmonie. 2) Z jakých inspiračních zdrojů daný* hudební styl vychází? Jaké myšlenky, emoce, hodnoty a postoje vyjadřuje? 3) Jaké hudebně-výrazové prostředky (charakteristický zvuk, tempo, rytmus, harmonie, ) umělci používají k tomu, aby vyjádřili zamýšlený obsah? 4) Jakou formou umělci prezentují svá díla? (Podoba živého vystoupení-koncertu, typického odívání (móda), obalů nahrávek, videoklipů). 5) Jak ovlivňuje hudba chování mládeže? K čemu inspiruje posluchače-fanoušky? Umělci jako životní vzory mládeže. Ztotožnění fanouška se svým hrdinou; napodobování vzorů. 6) Závěr: Řekni mi, co posloucháš, a já ti řeknu, jaký jsi *Žák si sám zvolí hudební styl, o kterém chce psát Inspirativní citáty: Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. (Jiří Mahen) Hudba je jazyk. Člověk chce v tomto jazyku vyjádřit myšlenky, hudební myšlenky. (Anton Webern) Hudba je starší než lidská řeč. (Ch. Darwin) Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam. (L. N. Tolstoj) Hudba a rytmus nalézají cestu do tajných míst duše." (Platon) Hudba není jen jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat. (A. Schönberg) Hudba tolik oživuje samotu, protože sbližuje. Může být prožívána v tisícové společnosti, kde nikoho neznáme, a přece aniž kdo promluvil, scelí tuto společnost, rozezní puls i tep jistou společnou vidinou. Vyvádí nás ze sebe samých, a proto je citlivým a účinným lékařem bolesti. Utěšuje všude tam, kde slova svou hranatostí jsou bezmocná. (Jiří Pilka)

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK ELEKTROTECHNIK Školní vzdělávací program Mechanik

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč 23-56-H/01Obráběč kovů Verze z 22. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 28.8.2014 Platnost od 1.9.2014 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více