2001 BOSS CORPORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2001 BOSS CORPORATION"

Transkript

1 Instalace baterií Baterie jsou dodávány s přístrojem. Životnost baterií může být omezena, proto mějte na vědomí, že jsou zde jen pro první otestování. Vložte přiložené baterie podle obrázku, pečlivě dbejte na orientaci baterií. Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS CE-20 Dimensional Processor. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE a DŮLEŽITÉ POZNÁMKY (oddělený leták). Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré informace o plné funkčnosti nového přístroje, měli byste si Uživatelský manuál přečíst úplně celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, ke snadnému nahlédnutí. Hlavní vlastnosti Nabízí šest zvuků typu chorus, včetně nově vyvinutých RICH, BASS a ACOUSTIC zvuků, plus CE-1 a SDD-320 modelů. Nový knob BRILLIANCE umožňuje nastavit harmonický obsah kytarového zvuku a charakteristický třpytivý efekt chorusu. Knob AMBIENCE je speciálně vyvinutý pro chorus a umožňuje přidat hutnost a bohatost efektu chorus. Všechny vstupy a výstupy jsou stereo kompatibilní. Interní preamp (+4 dbu) umožňuje aplikovat chorus na kytarové a basové amp sendy a returny dokonce i pro již vytvořené zvuky. Je vybaven jackem pro sluchátka, umožňujícím využít sluchátka pro monitoring. Může pracovat na baterie (šest baterií typu R6/LR6 (AA)). Copyright 2001 BOSS CORPORATION Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita v jakékoliv podobě, bez výslovného písemného povolení společnosti Roland, Czech Republic Distributor, s.r.o. Otáčíte-li přístroj dnem vzhůru, podložte jej novinami pod čtyřmi rohy nebo po stranách, abyste nepoškodili ovládací prvky. Snažte se natočit board tak, aby nedošlo k poškození prvků. Při obracení přístroje dbejte, aby nedošlo k jeho upadnutí. Dbejte, aby póly + a - baterií byly orientovány správně. Když baterie docházejí, indikátor POWER tmavne. Pokud se tak stane, vložte nové baterie. Při výměně použijte šest baterií typu AA. Nemíchejte nové baterie s použitými. Podobně zabraňte smíchání různých typů baterií. Riskujete totiž vytečení obsahu baterií. Životnost baterií se může měni podle typu baterií. Souvislé použití alkalických baterií je asi 10 hodin, cca 4 hodin u karbonových. (To se může různit podle zatížení). 2

2 Provedení zapojení Zapojení do kytarového/basového komba Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je poměrně vysoká. Pokud však potřebujete použít baterie, volte raději alkalické. Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento šum může vzniknout při zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je vypnout. K propojování použijte pouze doporučené kabely Roland. Pokud přesto použijete jiné propojovací kabely, dodržujte následující připomínky: Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování přístroje nepoužívejte takové kabely. Použití těchto kabelů sníží hlasitost zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce. Pracuje-li přístroj na baterie, zapne se, jakmile zasunete konektor do jacku INPUT R (MONO). Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení. Pokud jsou baterie zasunuty a je zapojen i AC adaptér, pak přístroj bude pracovat bez přerušení i při výpadku napětí (např. nechtěném vytažení přívodní šňůry). Jakmile dokončíte zapojení, zapněte všechna zařízení v daném pořadí. Zapojením ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení. Při zapnutí: Zapněte kombo jako poslední. Při vypnutí: Vypněte kombo jako první. Vždy se ujistěte, že je stažena hlasitost, než zapnete přístroj. I tak uslyšíte při zapnutí určitý zvuk, což je normální, nejde o závadu. Pracujete-li na baterie, jejich indikátor postupně tmavne, pokud energie baterie končí. V tom případě co nejdříve vyměňte baterii. Než zapojíte sluchátka, tak přístroj zapněte. Když přístroj vypínáte, vytáhněte nejprve sluchátka, až potom jej vypněte. Prosíme, dejte si pozor, pokud používáte sluchátka, jestli není přepínač LEVEL nastaven na +4 dbu, jelikož to může podstatně zvýšit hlasitost. Mono zapojení Elektrická Basa nebo Elektrická kytara Stereo zapojení Basové kombo nebo Kytarové kombo Elektrická kytara (Basová kytara) Kytarové kombo (Basové kombo) 3 4

3 Zapojení Stereo výstupu a Efektového Procesoru Zapojení do SEND/RETURN u kytarového/basového komba * Upravte stejně výstupní úroveň sendu u komba a úroveň u přístroje. Pokud se často rozsvěcí indikátor PEAK, stáhněte výstup u kytarového/basového komba. * Je-li u kytarového/basového komba úroveň SEND/RETURN na +4 dbu, nastavte přepínač LEVEL na zadním panelu přístroje také na +4 dbu. Mono Send/Mono Return Efektor Kytarové kombo (Basové kombo) Elektrická kytara (Basová kytara) Elektrická kytara (Basová kytara) Kytarové kombo (Basové kombo) Mono Send/Mono Return Elektrická kytara (Basová kytara) Kytarové kombo (Basové kombo) 5 6

4 Zapojení do MTR nebo do mixu Mono zapojení Zapojení do SEND/RETURN u MTR nebo u mixu * Upravte stejně výstupní úroveň sendu u MTR nebo u mixu a úroveň u přístroje. Pokud se často rozsvěcí indikátor PEAK, stáhněte výstup u MTR nebo u mixu. * Je-li u MTR nebo u mixu úroveň SEND/RETURN na +4 dbu, nastavte přepínač LEVEL na zadním panelu přístroje také na +4 dbu. Pokud je CE-20 zapojen do sendu nebo returnu u mixu nebo vícestopého rekordéru, můžete zvolit výstup pouze pro zvuk chorus, s vypnutým přímým zvukem. Podrobnosti viz Za/vypínání Přímého zvuku (str. 22). Elektrická kytara (Basová kytara) Mono Send/Mono Return Stereo zapojení Elektrická kytara (Basová kytara) 7 8

5 Zapojení Mono Send/Stereo Return Jakmile zapnete přístroj, je zvolen parametr MANUAL. Za/vypínání efektů pedálem Je-li ON Svítí Je-li OFF Nesvítí Stereo Send/Stereo Return Každý stisk pedálu EFFECT ON/OFF za/vypíná efekty. Jsou-li efekty vypnuté, pak zvuk, přicházející z jacku INPUT jde na výstup nezměněný. * Je-li Přímý zvuk vypnutý (OFF), nebude na výstupu OUTPUT žádný signál, jsou-li také efekty vypnuté. Jsou-li však efekty zapnuté, na výstupu bude pouze zvuk zpracovaný efekty. Standardní tovární nastavení pro Přímý zvuk je ON. Za/vypínání Přímého zvuku (str. 22) 9 10

6 Přepínání MANUAL/MEMORY pedálem Změna nastavení režimu pedálu Režim Pedal (1 3) určuje funkci pedálu MANUAL/MEMORY (nebo pedálu MANUAL/ MEMORY, využitého pedálem EFFECT ON/OFF). Použijte nejvhodnější nastavení pro každou aplikaci. V továrním nasavení je režim pedálu nastaven na 1. Chcete-li změnit nastavení režimu Pedal, viz str. 12. Režim Pedal: 1 Stiskem pedálu MANUAL/MEMORY procházíte dokola řadu možností v tomto pořadí: MANUAL MEMORY 1 MEMORY 2 MEMORY 3 MEMORY 4 MANUAL. Tato užitečná vlastnost usnadňuje přepínání pamětí, když jich používáte více. Následující kroky umožní změnit nastavení režimu pedálu. * Nastavení režimu pedálu je uloženo do paměti při vypnutí přístroje. 1. Vypněte přístroj. Odpojte jack INPUT R (MONO). Odpojte jack AC ADAPTOR. 2. Podržte tlačítko SELECT a zapněte přístroj. Připojte konektor do jacku INPUT R (MONO). Zasuňte konektor adaptéru do jacku AC ADAPTOR. Po uvolnění tlačítka se LEDky MANUAL a MEMORY rozsvítí a LEDka paměti nastavení aktuálního režimu pedálu bliká. Režim Pedal: 2 Stiskem pedálu MANUAL/MEMORY přepínáte mezi MANUAL a zvolenou pamětí (určenou svítícím indikátorem). To se hodí, pokud chcete bleskově za/vypínat zvuk efektu. Režim Pedal: 3 Stiskem pedálu MANUAL/MEMORY přepínáte mezi MANUAL a danou pamětí (určenou svítícím indikátorem). Můžete také volit mezi paměťmi 1 4 současným stiskem pedálů MANUAL/ MEMORY a EFFECT ON/OFF. To se hodí jak pro rychlé za/vypínání zvuků efektu i pro přepínání pamětí mezi songy. 3. Nastavte režim pedálu (1-3) stiskem tlačítka SELECT. Režim pedálu 1: indikátor MEMORY 1 bliká. Režim pedálu 2: indikátor MEMORY 2 bliká. Režim pedálu 3: indikátor MEMORY 3 bliká. 4. Stiskněte tlačítko WRITE. Jakmile začne indikátor MEMORY Number blikat rychle, je nastavení uloženo do paměti a přístroj se vrátí do svého původního stavu. * Chcete-li zrušit změny nastavení a vrátit přístroj do obvyklého stavu, pak před stiskem tlačítka WRITE stiskněte pedál MANUAL/MEMORY nebo EFFECT ON/OFF. Pedal Mode EFFECT ON/OFF Pedal EFFECT ON/OFF Pedal + MANUAL/MEMORY Pedal MANUAL/MEMORY Pedal 1 effect on/off Přepíná MANUAL/MEMORY 1/2/3/4 2 effect on/off Přepíná MANUAL/MEMORY 3 effect on/off Volí z MEMORY 1 4 Přepíná MANUAL/MEMORY 11 12

7 Operace na panelu Uložení nastavení (funkce Write) Abyste mohli sledovat instrukce uvedené zde, doporučujeme zapnout efekty (stiskem pedálu ON/OFF s tím, že EFFECT ON/ OFF indikátor svítí) a stiskem tlačítka MANUAL/MEMORY přepnout na MANUAL (jeho indikátor svítí zeleně). Rovněž nastavte knoby, jak vidíte na obrázku. Uložení zvuku MANUAL do paměti Nevypínejte přístroj, dokud není zápis dokončen. 1. Vytvořte zvuk, během nastavení na MANUAL. 2. Stiskněte tlačítko WRITE. LEDka MEMORY a indikátor aktuálně zvolené paměti bliká a CE-20 je v režimu standby pro zápis. Write standby 1. Vyberte příslušný chorus efekt ze šesti možných typů. 2. Nastavte stupeň chorus otočením knobu RATE. 3. Nastavte hloubku chorus otočením knobu DEPTH. * Tento knob není funkční, pokud je MODE na DIMENSIONAL D nebo CE Stiskem tlačítka SELECT vyberte paměť (číslo), do které chcete uložit zvuk. LEDka zvoleného čísla paměti bliká. 4. Otočením knobu BRILLIANCE nastavte hodnotu třpytivosti zvuku. 5. Otočením knobu AMBIENCE nastavte hodnotu hutnosti a bohatosti zvuku efektu. 6. Nastavte kvality zvuku efektu knoby EFFECT TONE LOW a HIGH. 7. Nastavte hlasitost efektovaného zvuku knobem E.LEVEL

8 4. Stiskněte tlačítko WRITE. Operace zápisu je hotova, když LEDka cílové paměti začne blikat rychleji. Změna a uložení zvuku v MEMORY Zápis Zápis ukončen Nevypínejte přístroj, dokud není zápis dokončen. 1. Stiskem pedálu MANUAL/MEMORY nebo tlačítka SELECT změníte zvuk v MEMORY. 2. Pomocí knobů nastavte zvuk. rychle Zhasnuto * Chcete-li zrušit operaci zápisu, pak před stiskem tlačítka WRITE otočte knobem nebo stiskněte pedál MANUAL/MEMORY. * Aby se předešlo nečekané změně zvuku, jsou knoby E.LEVEL, LOW, HIGH, BRILLIANCE, AMBIENCE, RATE a DEPTH uzpůsobeny tak, že se jejich nastavení nemění, dokud knob není poprvé otočen až na hodnotu uloženou v paměti. Jakmile poloha knobu dosáhne hodnoty nastavené v paměti, zvuk se začne měnit. Během provádění změny indikátor MEMORY automaticky bliká. 3. Stiskněte tlačítko WRITE. LEDka MEMORY a indikátor aktuálně zvolené paměti začnou blikat a CE-20 je v režimu standby pro zápis. Svítí Write standby 15 16

9 4. Stiskem tlačítka SELECT vyberte paměť (číslo), do které chcete uložit zvuk. LEDka zvoleného čísla paměti bliká. Označení částí a funkcí Čelní panel Knob LOW Nastavuje zvuk chorus v dolním rozsahu. Ve střední poloze je plochý (nezesiluje ani neořezává; knob LOW nemá vliv). Knob HIGH Nastavuje zvuk chorus v horním rozsahu. Ve střední poloze je plochý (nezesiluje ani neořezává; knob HIGH nemá vliv). 5. Stiskněte tlačítko WRITE. Operace zápisu je hotova, když LEDka cílové paměti začne blikat rychleji. Zápis Zápis ukončen Knob E.LEVEL (effect level) Nastavuje hlasitost zvuku efektu. Knob BRILLIANCE Nastaví obsah harmonických a třpytivý efekt zvuku, charakteristický pro chorus. Knob AMBIENCE Nastaví hutnost a nadýchanost efektu. rychle Svítí * Pokud se poloha knobu nebo pedálu MANUAL/MEMORY změní před stiskem tlačítka WRITE, operace zápisu se zruší a CE-20 se vrátí do stavu v kroku 2. Knob MODE Vybere typ efektu chorus. Knob DEPTH nemá vliv, pokud je zvolen DIMENSIONAL D nebo CE-1. Výpis režimů (str. 19) Knob DEPTH Nastavení hloubky chorusu. * Knob nemá vliv, je-li zvolen DIMENSIONAL D či CE-1. Knob RATE Nastavení stupně chorusu. * Je-li zvolen DIMENSIONAL D parametrem MODE, pak tento knob nabízí výběr z těchto nastavení SDD-320: 1, 2, 3, 4, 1+4, 2+4 a 3+4. * Je-li MODE na CE-1, pak tento knob funguje jako knob INTENSITY, kterým lze nastavit hodnotu efektu chorus. Indikátor Rate Rychlost blikání tohoto indikátoru se mění synchronně podle stupně chorusu, nastaveného knobem RATE, takže rovnou vidíte, na jakém stupni chorus je

10 Výpis Režimů Typ RICH BASS ACOUSTIC Vlastnosti Chorus s mimořádnou nadýchaností a minimálním zúžením zvuku. Chorus speciálně upravený pro basu, udržuje spodky. Skvělý pro basový či těžký kytarový zvuk. Chorus speciálně upravený pro akustickou kytaru. Chvění je minimalizováno pro přirozeně znějící efekt chorus. Indikátor PEAK Rozsvítí se, než nastane špička signálu. Pokud se indikátor PEAK rozsvěcí často, otočte knobem E.LEVEL. Rovněž zkontrolujte nastavení knobů LOW, HIGH, BRILLIANCE a AMBIENCE; zkuste snížit tyto hodnoty. Pokud i přesto pokračuje indikátor PEAK svítit, stáhněte úroveň na výstupu zařízení, připojeného k jacku INPUT nebo nastavte LEVEL na +4 dbu. Indikátor MEMORY Number (1 4) Svítí indikátor aktuálně zvoleného čísla paměti MEMORY (1 4). Indikátor bliká, pokud je CE-20 v režimu write standby; bliká rychleji, pokud tato operace zápisu probíhá. STANDARD DIMENSIONAL D CE-1 Obecný zvuk chorus. Perfektní zvuk, vhodný pro jakýkoliv nástroj. Modeluje Roland DIMENSION D (SDD-320). Nabízí čistý, nakřáplý zvuk chorusu. Je-li zvolen tento režim, můžete použít knob RATE k přepínání mezi nastavením 1, 2, 3, 4, 1+4, 2+4 a 3+4. * Knob DEPTH v tomto režimu nemá žádný vliv. Modeluje úctyhodnou klasiku, BOSS CE-1 Chorus efekt. Tento efekt nabízí zvuk chorusu s charakteristicky teplým analogovým zvukem CE-1. Je-li MODE na CE-1, pak knob RATE funguje jako knob INTENSITY, kterým lze nastavit hodnotu efektu chorus. * Knob DEPTH v tomto režimu nemá žádný vliv. Indikátor POWER Je-li přístroj zapnutý, tak svítí. Indikátor EFFECT ON/OFF Svítí, jsou-li efekty zapnuté. Pedál EFFECT ON/OFF Každý stisk pedálu zapíná a vypíná efekty. Indikátor MANUAL Rozsvítí se, je-li nastaven na MANUAL. Indikátor MEMORY Rozsvítí se, je-li nastaven na MEMORY. Je-li zvolen MEMORY, pak indikátor bliká při každé změně nastavení knobu nebo když je CE-20 v režimu standby pro zápis; indikátor bliká rychleji, pokud zápis právě probíhá. Tlačítko SELECT Přepíná číslo paměti 1 4. Tlačítko WRITE Stiskem uložíte nastavení do paměti. Pedal MANUAL/MEMORY Vyberte stav přístroje MANUAL, který dává zvuk, který upravujete knoby na panelu nebo MEMORY, pokud bylo nastavení dříve uloženo do paměti. Funkce se liší podle nastavení režimu pedálu; proveďte nejvhodnější nastavení pro příslušnou aplikaci. Pedál MANUAL/MEMORY viz str. 11. Je-li na MANUAL Svítí Nesvítí Je-li na MEMORY Nesvítí Svítí 19 20

11 Jacky INPUT (R (MONO), L) Vstupní jack pro připojení k výstupu elektrické kytary nebo jiného nástroje či efektového procesoru. Pro MONO použití proveďte zapojení do jacku R (MONO). Provedení zapojení (str. 3-9) * Jack INPUT R (MONO) rovněž funguje jako vypínač, pokud přístroj běží na baterie. Přístroj se zapne, pokud zasunete konektor do jacku INPUT R (MONO) a vypne se, jakmile jej vytáhnete. Vytáhněte jakékoliv připojené kabely, pokud přístroj nepracuje. PŘEPÍNAČ LEVEL Tento přepínač nastavuje úroveň na vstupu podle připojeného zařízení do jacků INPUT. GUITAR/BASS: Používáte-li elektrickou kytaru nebo basu. AMPLIFIER, SEND/RETURN: Je-li zapojen do send nebo return u kytarového komba apod., nebo když zapojíte výkonné zařízení na výstup. Provedení zapojení (str. 3-9) Zadní panel Jack PHONES Pro poslech zvuku sem zapojte sluchátka. * Než zapojíte sluchátka, tak přístroj zapněte. Když přístroj vypínáte, vytáhněte nejprve sluchátka, až potom jej vypněte. * Prosíme, dejte si pozor, pokud používáte sluchátka, jestli není přepínač LEVEL nastaven na +4 dbu, jelikož to může podstatně zvýšit hlasitost. Jack AC Adaptor Tento jack slouží k připojení AC adaptéru (BOSS, není ve výbavě). Použití AC adaptéru výrazně prodlouží hru bez starostí o baterie, zda jejich energie nedochází. Jacky OUTPUT (R (MONO), L) Jack slouží k připojení kytarového/ basového komba, dalšího efektového procesoru, mixu, MTR, apod. Pro MONO použití proveďte zapojení do jacku R (MONO). Provedení zapojení (str. 3-9) Za/vypnutí Přímého zvuku Je-li CE-20 zapojen do sendů nebo returnů mixu nebo vícestopého rekordéru, můžete si pak zvolit na výstupu jen zvuk chorus a přímý zvuk vypnout. Následující procedurou za/vypnete Přímý zvuk. 1. Vypněte přístroj. Odpojte jack INPUT R (MONO). Odpojte jack AC ADAPTOR. 2. Podržte tlačítko EFFECT ON/OFF a zapněte přístroj. Připojte konektor do jacku INPUT R (MONO). Zasuňte konektor adaptéru do jacku AC ADAPTOR. Uvolníte-li pedál, pak indikátory čísel MEMORY 1 a 2 blikají. 3. Stiskem pedálu EFFECT ON/OFF za/vypnete Přímý zvuk. Indikátor EFFECT ON/OFF svítí: Přímý zvuk je na výstupu. Indikátor EFFECT ON/OFF nesvítí: Přímý zvuk na výstupu není. 4. Stiskněte tlačítko WRITE. Jakmile začnou indikátory MEMORY Number (1 a 2) blikat rychle, je nastavení uloženo do paměti a přístroj se vrátí do svého původního stavu. * Chctete-li zrušit změny nastavení a vrátit přístroj do obvyklého stavu, pak před stiskem tlačítka WRITE stiskněte pedál MANUAL/MEMORY

12 Změna zobrazení čísel pamětí Obnovení hodnot továrního nastavení Kontrolou indikátoru zjistíte nejen aktuálně zvolenou paměť, ale můžete také měnit pattern, při kterém se rozsvítí. Zvolte pattern, který nabízí nejsnadnější způsob kontroly paměti za libovolných okolností. Používáte-li CE-20 v temném prostředí, čísla pamětí uvidíte lépe s nastavením Lighting Pattern 2. Lighting Pattern 1 (Normální): Pouze LEDka zvoleného čísla paměti svítí nebo bliká. Lighting Pattern 2: Čísla svítících (nebo blikajících) indikátorů odpovídají zvolenému číslu paměti. Je-li zvolena MEMORY 1: indikátor 1 se rozsvítí. Je-li zvolena MEMORY 2: Indikátory 1 a 2 se rozsvítí. Je-li zvolena MEMORY 3: Indikátory 1, 2 a 3 se rozsvítí. Je-li zvolena MEMORY 4: Indikátory 1, 2, 3 a 4 se rozsvítí. Můžete zvolit indikátor svítícího patternu podle významu následující procedurou. 1. Vypněte přístroj. Odpojte jack INPUT R (MONO). Odpojte jack AC ADAPTOR. 2. Při zapnutí přístroje podržte tlačítko WRITE a tlačítko SELECT. Připojte konektor do jacku INPUT R (MONO). Zasuňte konektor adaptéru do jacku AC ADAPTOR. Po uvolnění tlačítka indikátor MANUAL bliká a buď indikátor č. 1 samotný, nebo všechny indikátory 1 až 4 blikají. 3. Stiskem tlačítka MEMORY SELECT nastavíte indikátor MEMORY dle patternu svícení. Lighting Pattern 1: Indikátor 1 svítí samotný. Lighting Pattern 2: Indikátory 1 4 svítí všechny. 4. Stiskněte tlačítko WRITE. Jakmile začne indikátor MEMORY Number blikat rychle, je nastavení uloženo do paměti a přístroj se vrátí do svého původního stavu. Paměti (1 4) můžete obnovit, stejně jako nastavení režimu pedálu a umlčet Přímý zvuk na původní tovární nastavení. Memory 1 (p. 26) SUPER RICH Nastavení pamětí Memory 2 (p. 26) BASS STANDARD Memory 3 (p. 27) DEEP CHORUS Memory 4 (p. 28) CE-1 Režim pedálu (str ) 1 Přímý zvuk ON/OFF (str. 22) ON Indikace čísla MEMORY (str. 23) Lighting Pattern 1 Provedením následující procedury vymažete aktuální obsah pamětí Vypněte přístroj. Odpojte jack INPUT R (MONO). Odpojte jack AC ADAPTOR. 2. Podržte tlačítko WRITE a zapněte přístroj. Připojte konektor do jacku INPUT R (MONO). Zasuňte konektor adaptéru do jacku AC ADAPTOR. Po uvolnění tlačítka indikátory MEMORY Number (1 4) blikají. 3. Stiskněte tlačítko WRITE. Jakmile začnou indikátory MEMORY Number (1-4) blikat rychle, je nastavení uloženo do paměti a přístroj se vrátí do svého původního stavu. * Chcete-li zrušit změny nastavení a vrátit přístroj do obvyklého stavu, pak před stiskem tlačítka WRITE stiskněte pedál MANUAL/MEMORY nebo EFFECT ON/OFF. * Chcete-li zrušit změny nastavení a vrátit přístroj do obvyklého stavu, pak před stiskem tlačítka WRITE stiskněte pedál MANUAL/MEMORY nebo EFFECT ON/OFF

13 Problémy a potíže Vzory nastavení Nástroj není pod napětím. Je kytara správně zapojena do jacku INPUT R (MONO)? Zkontrolujte znovu zapojení (str. 3 9). * Docházejí-li baterie, přístroj se nezapne, dokud nebude něco zapojeno do jacku INPUT. Tím se šetří energie baterií. Je konektor zapojen do jacku INPUT L? Pokud pracujete na baterie, zapojte konektor do jacku INPUT R (MONO). Odcházejí baterie? Nahraďte je čerstvými (str. 2). Je AC adaptér ( není v dodávce) zapojen správně? Zkontrolujte znovu zapojení (str. 3 9). Žádný zvuk/hlasitost je příliš slabá. Jsou i další přístroje zapojeny správně? Zkontrolujte znovu zapojení (str. 3 9). Není hlasitost připojeného komba, efektového procesoru či jiného zařízení stažena? Zkontrolujte znovu zapojení všech zařízení (str. 3 9). Je přepínač LEVEL na zadním panelu nastaven správně? Nastavte přepínač LEVEL podle připojeného zařízení (str. 3-9). Je Přímý zvuk vypnutý (OFF)? Je-li zde OFF, pak je na výstupu pouze efektovaný zvuk. Chcete-li na výstupu mít také Přímý zvuk, musíte jej zapnout (ON) (str. 22). Je úroveň efektů na minimu? Pomocí knobu E.LEVEL nastavte úroveň efektu. Zvuk je zkreslený. Jsou knoby EFFECT TONE (LOW/ HIGH), BRILLIANCE a AMBIENCE ve správné poloze? Zvuky mohou být zkreslené, je-li nastavení knobu v určitých polohách. Otočte jedním či více těmito knoby, nebo otočte knobem E.LEVEL, pokud se indikátor PEAK rozsvěcí příliš často. Pokud i přes tyto úpravy je zvuk zkreslený, stáhněte výstup na připojeném zařízení do jacků INPUT, nebo nastavte přepínač LEVEL na AMPLIFIER SEND/ RETURN (+4 dbu). Je přepínač LEVEL na GUITAR/BASS? Zapojíte-li kytarové, basové kombo či jiné podobné zařízení, nebo zapojíte zařízení, které má na výstupu velmi hlasitý zvuk, musíte přepínač LEVEL nastavit na AMPLIFIER SEND/RETURN (+4 dbu). Stisk pedálu MEMORY/ MANUAL nevyvolá potřebnou paměť. Odpovídá nastavení režimu pedálu aktuální aplikaci? Pedál MANUAL/MEMORY (nebo MANUAL/ MEMORY současně stisknutý s EFFECT ON/OFF pedálem) funguje jinak, než dle nastavení režimu pedálu. Použijte nejvhodnější nastavení pro každou aplikaci (str ). Hlasitost nástroje připojeného do jacku INPUT je příliš nízká. Možná používáte kabel, který obsahuje odpor? Použijte propojovací kabel, který neobsahuje odpor. RICH SUPER RICH (Memory 1) BASS STANDARD (Memory 2) 25 26

14 CHORUS FOR HEAVY RIFF STANDARD ANALOG ACOUSTIC STANDARD DIMENSIONAL D Modeluje zvuk Roland DIMENSION D (SDD-320). Je-li zvolen DIMENSIONAL D parametrem MODE, pak knob RATE umožňuje volit tato nastavení pro SDD-320: DEEP CHORUS (Memory 3) CE-1 (Memory 4) Modeluje zvuk BOSS CHORUS ENSEMBLE (CE-1) 27 28

15 Nastavení Memo ( ) Specifikace CE-20: Prostorový procesor Nominální vstupní úroveň -20 dbu (GUITAR/BASS) +4 dbu (AMPLIFIER SEND/RETURN) Vstupní Impedance 1 MΩ Nominální úroveň na výstupu -20 dbu (GUITAR/BASS) +4 dbu (AMPLIFIER SEND/RETURN) Výstupní Impedance 1 kω (OUTPUT R (MONO), L) 33 Ω (PHONES) Doporučené zatížení 10 kω Zbytková úroveň šumu -93 dbu a méně (IHF-A typicky) Ovládací prvky EFFECT ON/OFF Pedál MANUAL/MEMORY Pedál E.LEVEL Knob LOW Knob HIGH Knob BRILLIANCE Knob AMBIENCE Knob MODE Knob RATE Knob DEPTH Knob MEMORY WRITE Tlačítko MEMORY SELECT Tlačítko LEVEL Přepínač Indikátory RPOWER Indikátor (slouží i jako indikátor napětí baterií) EFFECT ON/OFF Indikátor MANUAL Indikátor MEMORY Indikátor PEAK Indikátor RATE Indikátor MEMORY Number Indikátor 1 4 Konektory INPUT jacky R (MONO)/L (1/4 typu phone) PHONES Jack (stereo 1/4" typu phone) OUTPUT Jacky (R (MONO), L) (1/4 typu phone) Jack Napájení Baterie (R6/LR6 (AA) typu) x 6: DC 9V AC Adaptér (DC 9V) Spotřeba 160 ma (9 V max.) * Předpokládaná životnost baterií: Karbonové: 4 hodiny Alkalické: 10 hodin Tyto hodnoty se mohou lišit podle aktuálního stavu při použití. Rozměry 173 (Š) x 158 (H) x 57 (V) mm Hmotnost 1.1 kg (včetně baterií) Příslušenství Uživatelský manuál Leták BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE, DŮLEŽITÉ POZNÁMKY a INFORMACE Baterie (LR6 (AA) type) x 6 * Doporučujeme použití alkalických baterií. Volitelné () * 0 dbu = Vrms * Vzhledem k vývoji produktu může být specifikace a/nebo obsah balení změněn bez upozornění

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS ML-2 Metal Core. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Více

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS FDR-1 Deluxe Reverb. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ

Více

Popis panelů Jack adaptéru * Používejte pouze doporučený zdroj (řady PSA) a zapojte jej do zásuvky s odpovídajícím napětím.

Popis panelů Jack adaptéru * Používejte pouze doporučený zdroj (řady PSA) a zapojte jej do zásuvky s odpovídajícím napětím. Uţivatelský manuál Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ PŘÍSTROJE a DŮLEŢITÉ POZNÁMKY (oddělený leták). Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného

Více

Dle standardního nastavení z výroby přejde zařízení do režimu spánku (úsporný režim), pokud od p

Dle standardního nastavení z výroby přejde zařízení do režimu spánku (úsporný režim), pokud od p Uživatelský manuál Dle standardního nastavení z výroby přejde zařízení do režimu spánku (úsporný režim), pokud od poslední operace, nebo od naposledy přijatého audio signálu na vstupu v režimu Stop, uběhne

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1 Návod k použití Děkujeme vám za koupi tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě pročtěte návod k použití. Po jeho přečtení si jej pro případ potřeby uschovejte. 1825-41NRKUKA Obsah balení

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano.

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí aplikovaných v

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití

CT-936CD CT BRAND. Mikroprocesorem řízená pájecí stanice. Návod k použití CT BRAND CT-936CD Mikroprocesorem řízená pájecí stanice Návod k použití Obsah Stručný úvod...2 Vlastnosti...2 Technický popis...3 1. Pájecí stanice...3 2. Řídicí část...3 3. Páječka...3 Názvy částí...4

Více

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32 NÁVOD OBSLUZE Obj.č.: 30 08 32 2 ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto kytarového komba. Získáváte tak výrobek, který byl vyroben na základně nejnovějších technologií. Přístroj odpovídá

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál

Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál Poznámka: Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze. 1.Úvod Tento systém solárního osvětlení využívá mikroprocesor a speciální

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE Uživatelský manuál BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE Než zapnete přístroj, určitě si přečtěte instrukce níže a Uživatelský manuál.... Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér (ani je neupravujte).... Nepokoušejte

Více

Obsah Úvod... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Operace v režimu DAW Control... 10

Obsah Úvod... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Operace v režimu DAW Control... 10 Přehled parametrů Obsah Úvod... 3 Přípravy... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Celkové nastavení nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Skupina kontrolerů... 5 Knoby... 6 Slidery... 6 Solo tlačítka/mute

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál Modelující kytarový efektový procesor Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Vybavení poslucháren UP

Vybavení poslucháren UP Vybavení poslucháren UP Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách UP Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6-16) Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5) Všechny posluchárny mají shodné

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více