Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Ministerstvo slunečnictví varuje: Sluníčko a teplé počasí způsobuje lenost. Je to tak. Co udělá zařízení, které se přehřeje? Vypne tepelná pojistka a přestane pracovat. No jo, ale jak to udělat, když úvodník chybí. Noční rosa ochladí ovzduší a hned se lépe přemýšlí. To jsem si myslel, fuj, to jsem si dal, nechápou to v mozku buňky, nepracují dál Najednou se v mysli objevil text jedné zapomenuté písničky a uvědomil jsem si, že každé unavené přehřáté zařízení si potřebuje odpočinout. Dohnat přes den spánkový deficit, pokud jste sůva, a poté se věnovat aktivnímu odpočinku. Vyrazit pěšky nebo na kole po vlastech českých nebo sehnat ten lást minit, jak říkají ti světoví. Pro nás normální Čechy přeloženo, zakoupit si dovolenou na poslední chvíli. Bývá levnější a má to výhodu, že váš chlap nemedituje nad tím, kam vlastně pojedete. Vy ženy rychle zabalíte a nemeditujete, co na sebe, co s sebou a podobně. Nejhorší variantou bude, když na poslední chvíli zkrachuje cestovka, se kterou se chystáte trávit svou zaplacenou dovolenou nebo vám klekne auto. A cestování není také jednoduché, podle zpráv ze světa se na silnicích tvoří zácpy, což není příjemné. Ale pořád lepší po cestě zácpa nežli průjem, že? Přehřátí nám nezkomplikuje jen cestu k móři. Horko bylo i když jsem tuhle doma pekl v pekárničce chléb. Peču podle návodu, protože si nepamatuji. Ono je to jednoduché, nasypete směs do nádoby s odměřenou vodou. Dodáte semínka, která tam chce mít manželka a zmáčknete knoflík. Po třech hodinách otevřete libě vonící pekárničku a na dně leží hnusná placka. Protože poslední dobou dost prudím, který chlap ne, okamžitě jsem věděl kdo za to může. To udělala určitě ta tvoje semínka. Manželka má se mnou skutečně velikou trpělivost. Pousmála se a zeptala se jestli jsem nezapomněl na droždí. Chvíli mně šrotovalo v přehřáté hlavě a vědom si toho, že chlap na sobě nemá nechat všechnu vinu, jsem statečně prohlásil: No, ale já jsem se tě ptal, kde máme droždí a ty jsi neodpověděla, proto jsem ho tam zapomněl dát, no. Dopadlo to dobře, začala se smát a řekla: Tomu by nikdo neuvěřil, já tě snad budu půjčovat jinejm ženskejm, aby si uvědomily co mají doma. Možná si přihlásím živnost, která se bude jmenovat Půjčovna Bohoušů. Tisíce děkovných dopisů od vyléčených manželství. Tak jsem si jen pod vousy zabručel: Ministerstvo. bs Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI 1. Byla již zcela dokončena 1.změna územního plánu obce. To znamená, že veškerá stavební činnost v Obecnici a Oseči se bude řídit tímto schváleným územním plánem. Tato změna ÚP podstatně rozšířila plochy určené k výstavbě RD. Do dokumentace územního plánu je možné nahlédnout na OÚ Ob. 2. V souvislosti se schváleným ÚP byly předány projektantovi podklady pro vypracování zástavbového plánu na výstavbu 14 rodinných domů v lokalitě Pod Třemošnou (nad RD p. Koudely směrem k Oseči). 3. Bylo započato s opravou budovy Obecního úřadu v Obecnici. Na budově jsou vyměňovány veškeré klempířské prvky a je prováděna oprava střechy. Dále dojde k výměně starých dřevěných oken na celé budově včetně místností pošty a bytu. Na tyto opravy jsme obdržely dotaci od Středočeského kraje ve výši 85 tis. Kč.( což je 50% veškerých nákladů). 4. Připravujeme podklady pro vypracování projektu a následné podání žádosti o dotaci na obnovu Malého Veského rybníka. Bylo provedeno odebrání vzorků bahna k jejich rozboru, dál je prováděn botanický průzkum zmíněné lokality a v zimních měsících dojde k zaměření rybníka. 5. S předstihem oznamujeme termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které proběhnou ve dnech a mimo tyto volby nás čekají ještě volby do senátu. 6. Odpadové hospodářství. Opět se vracím k tomuto tématu. V poslední době se značně zvýšil nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad. Každý den ráno se v okolí kontejnerů najde několik tašek s domovním odpadem (často jsou zde i papírové pleny a zahnívající potraviny). Snadno si lze domyslet jak to v těchto horkých dnech vypadá. Přitom stačí tak málo. Obejít prodejnu Jednoty z druhé strany a vhodit tento odpad do velkoobjemového kontejneru, který je k dispozici každou středu a sobotu. Zde je nutné dodržet tuto dobu, kdy je zde přítomen pracovník, který se stará o dodržování zásad pro využívání těchto kontejnerů. Zejména se stará o ukládání odpadu a dále o to, aby do kontejneru nebyly odkládány věci, které lze uložit do nádob na tříděný odpad To znamená plasty, železo, papír,sklo, dřevo a nebezpečný odpad. Je třeba si uvědomit, že čím více budeme mít vytříděného odpadu, tím méně zaplatíme na poplatcích za odpad.tato úměra platí ale i naopak. To znamená, že čím méně vytřídíme, tím více jako domácnosti zaplatíme na poplatcích. Tříděním odpadu šetříme nejen svou kapsu, ale i životní prostředí a toto je třeba si též uvědomit.

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude v sobotu 6. září 2008 v Obecnici hod. a v Oseči hod. Vážení spoluobčané, naše obec buduje IV. etapu kanalizace za přispění dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Usnesení č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Obecnice konaného dne Přítomno 13, omluveni 2, hosté 1 K bodu č.: 2. volba komisí návrhová: ověřovatel zápisu: OZ souhlasí 3. zprávy ověřovatelů zápisu ze dne a OZ bere na vědomí 4. informace starosty OZ bere na vědomí 5. větrné elektrárny exkurze dne OZ souhlasí pro 13, proti 0 6. schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z FŽP Středočeského kraje č. 2923/OŽP/2008 OZ souhlasí 7. Diskuse OZ bere na vědomí příspěvky do diskuse o výsledku hasičské soutěže, přítoku vody z lesa budou požádány VLS Obecnice o provedení úpravy příkopu v Panských lesích a možnosti instalace kamerového systému v obci. Zapsali: Oktábec, Zapletal Oznámení o zveřejnění návrhů 5 Plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody. Státní podniky povodí podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů mají povinnost pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady Plány oblastí povodí. Realizace těchto plánů významně ovlivní jakost a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech. Veřejnost a uživatelé vody mohou pořizování plánů ovlivnit tím, že se zapojí do připomínkovacího řízení ve třech etapách přípravy plánů. V rámci druhé etapy jsou ke dni k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody na území Středočeského kraje Návrhy plánů různých povodí. Svými připomínkami můžete jejich obsah ovlivnit. Podrobné informace jsou k dispozici v elektronické podobě na portálu veřejné správy na stránkách www. portal. gov. cz, na webových stránkách dotčených povodí. Povodí Labe Povodí Ohře, Povodí Vltavy, nebo v listinné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, kancelář č. 4015, Zborovská 11, Praha 5 (všech 5 návrhů POP) aj., v budově Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dolejší, tel: , (návrhy POP Dolní Vltavy, Berounky, Horní Vltavy). Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31. prosince 2008 v písemné podobě na výše uvedené adresy příslušných státních podniků povodí nebo na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, v elektronické podobě na (POP Dolní Vltavy, POP Berounky, POP Horní Vltavy) aj. Připomínky musí být označeny názvem Plánu oblasti povodí a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmy, nebo název a sídlo u právnické osoby. Upravené Návrhy Plánů oblasti povodí budou na základě vyhodnocení připomínek po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předloženy ke schválení příslušným krajským úřadům. kráceno red. - plné znění na ČEZ Distribuce, a.s. OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBECNICI Část obce z kabelového vedení Na Brůdku ve dni 7.8 v době od 7.30 do hodin. Žádáme naše zákazníky o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distr.soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím. Informace na poruchové lince Děkujeme za pochopení Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Po roce 1576, po době panování krutých majitelů příbramského panství a tím i majitelů Oseče, přiřkl korunní soud panství králi. Královská komora pracovala k tomu, aby všechny vesnice byly vyplaceny. Tak se na prosby a žádosti poddaných Král Rudolf II. rozhodl a povýšil město Příbram na královské stříbrohorní město. Za českého povstání proti Ferdinandovi II. roku 1618 poskytla Příbram českým stavům vojenskou pomoc, za což jí byly všechny vesnice zkonfiskovány a navráceny až se dokázalo, že Příbram byla k této pomoci přinucena. Dne 13.října 1639 byly Oseč se všemi okolními vesnicemi vypálena švédským vojskem Baunerovým. Loupili a pálili při dalším nájezdu v letech 1646 a1648, kdy se obyvatelstvo rozprchlo do hlubokých lesů za Obecnicí. Konec všem strastem učinil až mír sjednaný v roce Pobořené a vypálené osady osazovalo obyvatelstvo velmi těžce, ještě po padesáti letech byly napolo v sutích. Církevně patřila Oseč arciděkanátu Bechyňskému a k děkanátu Bozeňskému, k faře příbramské. Politicky patřila k župě bozeňské a u Oseče tato župa hraničila s župou tetínskou. Zřízení župní bylo zavedeno za Boleslavů a zrušeno bylo králem českým Karlem I. Poté se země rozdělila na kraje, kterých bylo v Čechách dvanáct. Oseč se dostala do kraje Podbrdského. Každý kraj byl spravován dvěma krajskými hejtmany jmenovanými králem. OSEČSKÁ HISTORIE III. Od patnáctého století bylo krajů čtrnáct a kraj Podbrdský byl sloučen s krajem Vltavským. Oseč se ocitla v kraji Berounském, v roce 1741 ji Příbram připojila k Trhovým Dušníkům. Za Marie Terezie nastoupili místo hejtmanů státní úředníci jmenovaní krajští hejtmani Oseč sdílela od nejstarších dob s panstvím příbramským osudy dobré i zlé až do roku 1848, kdy zrušením veškerých vrchnostenských závazků přestalo veškeré poddanství. Již roku 1868 bylo soudnictví odděleno od politické zprávy a zřízeno 89 okresních hejtmanství, tak ze soudních okresů dobříšského a příbramského vzniklo hejtmanství Příbramské se sídlem v Příbrami, ke kterému Oseč patří dodnes. Od 1. prosince 1929 začal svoji činnost okresní úřad, který dostal kompetence bývalých okresních hejtmanství a okresních zastupitelstev. Prvním okresním hejtmanem byl guberniální sekretář Jan Schmidl a prvním soudcem kolegiální rada Křikava. Roku 1848 po zrušení vrchnostenského úřadu bylo zřízeno četnictvo. Obec patřila pod dohled četnické stanice Příbramska, po založení četnické stanice v Obecnici patřila k této stanici. Také poštou patřila poštovnímu úřadu v Příbrami, po založení poštovního v Obecnici patřila k tomuto úřadu. Obec Oseč jest položena na západ od okresního města ve vzdálenosti pěti kilometrů. Rozkládá se po obou stranách (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen OSEČSKÁ HISTORIE III. (dokončení ze str. 2) silnice, na mírném svahu pod Třemošnou, obklopena je od jihozápadní strany lesy Příbramské obce a vojenskou střelnicí, na které započala ostrá střelba v roce Spojení s okresním městem Příbramí jest provedeno stavbou nové silnice, která se stavěla v roce a která naši chudou obec na dlouhou řadu let zatížila. Kámen na stavbu byl svážen z různých okolních míst, s polí, kde se dodnes nalézají místy ještě velké zásoby kamene. A pak z příbramských a vojenských lesů. Stavbu tuto prováděla obec Oseč sama za přispění státní a okresní subvence a jejímž provedením by okresním úřadem pověřen Eduard Eška z Příbrami. Se stavbou touto započato od katastrálních hranic, jež počínají před usedlostí Bohumila Ježka č.p. 16 přes obec a připojena jest na silnici Obecnice Skleněná Hu, kteréžto připojení provedl od usedlosti Františka Stočesa na svůj náklad okresní úřad. Od hranice katastrální mezi obcí Osečí a Obecnicí, nalézající se za usedlostí Bohumila Špatenky č.p. 35, až k usedlosti Františka Stočena, stavěla Oseč silnici tuto na katastru obecnickém, čímž se zvýšil náklad stavební na sumu ,- Kč. Silnice byla stavěna za starosty Josefa Pekárka, truhláře v Oseči č.p. 8 v době popřevratové, kdy panovala mezi lidem velká nezaměstnanost. Všeobecně se této silnici říkalo nouzová a zaměstnány byly na ní též ženy. Příspěvky od Ministerstva veřejných prací a okresu pohltily z větší části úroky ze zápůjček, které obec dlužila u Agrární banky v Příbrami k vyplácení mzdy. Polní cesty následkem zadlužení stavbou silnice byly ve špatném stavu. Částečně byly opraveny za starosty Koudely Aloise rolníka č.p. 5 a po něm nastoupivšího Tkadlece Josefa, strojníka č.p. 22. Například nová obecní cesta vedoucí na jižní straně příbramských lesů (V dubičí) kol usedlosti Františka Soukupa, přes zahradu majitele Eduarda Oktábce č.p. 11. Zrušena byla stará cesta, vedoucí přes dvůr usedlosti výše uvedené. Cesta je připojena na hlavní silnici. Postupem času počal se jeviti v naší obci pokrok, jenž se projevil zaváděním koncesí radiových. První koncesi měla Alžběta Křížová, rolnice č.p. 3, v roce 1924 a během krátké doby se rozšířilo na další, Mrkáček Alois, zámečník č.p. 41, Rada Josef,strojník č.p. 26, Hodek Jaroslav dozorce v pensi č.p. 33 a Tkadlec Josef, strojník č.p. 22. Pokračování příště přírodní poměry, rozloha, místopis aj. (podle Osečské kroniky) - bs MAPA JANA KRYŠTOFA MÜLLERA z roku 1720 Na internetu můžete nalézt i nejstarší mapy Čech, vybral jsem mapu Jana Kryštofa Müllera z roku 1720, která patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Je vyhledávána nejen sběrateli - milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností. Obdivuje ji laická i odborná veřejnost. Využívají ji ke studiu geografové, historikové, historičtí geografové, historikové umění, krajinní ekologové a další a další odborníci. Hledají na mapě nejrůznější údaje o krajině Čech na počátku 18. století, které jim Müllerova mapa Čech na rozdíl od starších mapových pramenů již může poskytnout. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, mě a další nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho jiných informací, vysvětlených v bohaté legendě mapy. Další mapa zobrazuje krajinu po I. vojenském mapování josefském a (rektifikace), měřít- ko 1: Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou a la vue, česky to zní méně vznešeně - od oka, tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována sí přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů. Proto pokusy o sestavení přehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala. Přesto je po zvětšení vidět původní obytné domy i v Oseči kolem roku (uprav. bs) Mapa po I. vojenském mapování josefském a

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Lékař a my Sluneční brýle Ochrana očí má dva hlavní důvody: UV záření a ostré světlo. Jako si chráníme před sluncem kůži, měli bychom myslet i na naše oči. Nepotvrdilo se sice podezření, že se UV záření podílí na vzniku šedého zákalu, ale má zřejmě vliv na rozvoj degenerativních změn spojivky a na vznik některých nádorů oka. Důležité informace o kvalitě slunečních brýlí jsou uvedeny přímo na nich nebo na visačce. Kategorie 1-4 znamená, kolik viditelného světla brýle propouští. Kategorie 0 a l bezbarvý nebo světlý filtr propustí % resp % viditelného světla a nejsou v podstatě žádnou ochranou oka. Kat.2 je středně tmavý filtr, vhodný pro běžné nošení ve městě a při řízení automobilu a propustí 18-43% světla. Kat. 3 je tmavý filtr, méně vhodný do auta, ale vhodný do přírody, propustí max. 18% světla. Kat. 4 je velmi tmavý filtr, propustí jen 3 8% světla a hodí se pro pobyt na horách nebo u moře, rozhodně se nehodí pro řidiče. Další údaj uvádí číslo, které znamená, do jaké vlnové délky brýle nepropouští UV záření (př. 400 nebo 380). Barva skel nemá s ochranou před UV zářením nic společného, ale může zvýraznit některou barvu, nebo umožní lepší vidění na sněhu, u moře atd. Tato informace nebude na visačce, ale měl by ji umět poskytnout pro- BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE Babiččina domácí lékárnička a bolístky od A do Z Léčivé bylinky jsou ideální divoce rostoucí. Jejich sbírání je příjemné, ale vyhýbejte se místům, kde se používají prostředky na hubení plevelu a jiné jedy a netrhejte byliny blízko u silnice. Nejméně jednu třetinu rostlin nechte na místě, aby mohly příští rok zase dorůst. Nejlépe je trhat byliny po ránu po oschnutí rosy, za poledne slunce vysaje rostlinám mnoho síly. Za vlhka naopak bylinky častěji plesnivějí, jejich sušení je obtížnější. Listy by se měly sbírat v době před květem, květy v plném rozkvětu a kořeny na podzim. Listy se nemyjí, naopak kořeny je dobře očistit i kartáčkem. Nikdy nedávejte sebrané bylinky do igelitové tašky, domů je donesete v košíku nebo navázané již v kytičkách na provázku. Sušení bylinek je nejlépe v kyticích, ne na přímém slunci. Kořeny nakrájené se nejlépe suší na skleněné tabuli. Pro přípravu čajů nepoužívejte hliníkové nádobí, listy a květy louhujte deset minut, kořeny dvacet. Baldriánový kořen kozlík lékařský -je účinný prostředek na uklidnění. Zkoušejte ho ale opatrně, někteří lidé reagují negativně, popisují nevolnost, závra,bolest hlavy nebo noční můry. Cayenský pepř je neobyčejně účinný domácí prostředek proti kašli. Dá se užít jako koňská kůra na vypocení sklenička whisky, sklenička čerstvé citrónové š ávy a lžička cayenského pepře po vypití ihned do postele a dobře zabalit do teplých peřin. Černý bez dobře pomáhá proti horečce. Mátový čaj je skvělý pro žaludek, nervy, proti nadýmání a křečím, bolestem hlavy a horečce. Med usnadňuje odkašlání a mírní bolest v krku. Pozor, jeho účinky mizí při teplotě nad 60 st., a proto nedávat do horkého čaje. Měsíček je účinný na řezné rány a drobná poranění, protože urychluje hojení. Podběl podporuje vykašlávání a rozpouštění hlenů. Rudbekie- echinacea- urychluje hojení ran, má antiseptické účinky a pomáhá proti zánětům. Skořice pomáhá proti nadýmání a u průjmů má překvapivě rychlé účinky a rychle váže tekutiny. Šalvěj ke kloktání výborně účinkuje u bolestí v krku, ale chutná odporně. Bolest břicha téměř vždy pomůže pelyněk. Bolest hlavy, nejprve vyzkoušejte doplnit tekutiny, často je příčinou i ne- dávající. Velmi důležitou stránkou slunečních brýlí je jejich velikost, jinými slovy, jak dobře kryjí oko. I velmi kvalitní ale malé brýle mohou škodit, protože za jejich tmavým sklem se rozšíří zornice a nedostatečné překrytí oka umožní UV záření tím lépe do oka proniknout. Proto je dobře nezapomínat ani na postranní partie brýlí, protože hrají v ochraně oka velkou roli. Jiná situace je u lidí s vadou zraku, kteří jsou odkázáni na dioptrie. Mohou zvolit kontaktní čočky pod sluneční brýle, nebo nosit tmavá dioptrická skla, nebo používat samozabarvovací brýle. Brýle s antireflexním povrchem výrazně vylepší světelnou prostupnost. Nelze zapomenout ani na možnost užití tzv. klipů brýlových předvěsů. Sluneční brýle by měly být samozřejmostí při vysokohorské turistice nebo při lyžování na ledovci. Tam totiž je oko vystaveno stejnému náporu, jako při svařování el. obloukem. Stejně důležité jsou sluneční brýle jako ochrana před odraženými paprsky od vodní hladiny u moře nebo od bílé stránky knihy, kterou si na pláži čteme. Užívejte krásné slunečné dny u moře nebo na horách, ale chraňte při tom své oči. Ještě je na spoustu krásných dnů budete potřebovat. Drsvo (Upraveno podle časopisu Moje zdraví) dostatečný pitný režim. Vyzkoušet lze francovku na zátylek, plátky syrových brambor na čelo nebo mátový olej. Bolestem svalů a křečím lze předcházet pravidelnou konsumací banánů, které mají vysoký obsah hořčíku a draslíku. Hmyzí štípnutí lze podomácku ošetřit octem, š ávou z petržele, plátkem syrové brambory, jitrocelem, kostkou ledu. Horečka odvádí mnoho tekutin, je třeba je doplnit, jako prostředek na snížení lze užít silnější mátový čaj nebo použít babiččiny octové ponožky - namočte ponožky do octové vody, mokré oblékněte a přes ně ještě vlněné ponožky. Lze opakovat. Krvácení z dásní potlačí kloktání dubové kůry nebo š áva z černého rybízu. Modřiny mizí rychleji, budete-li je potírat opakovaně směsí jemně nakrájené cibule s olivovým olejem. Nadýmání odstraní čaj z fenyklu a kmínu. Na nachlazení je mnoho domácích prostředků. Jedním z nich je teplá koupel nohou ve vodě se čtyřmi lžícemi jedlé sody. Nohy ponořte do poloviny lýtek a přilévejte horkou vodu. Až se začnete potit, šup do postele. Nespavost lze příjemně řešit pojídáním jahod před spaním. Popáleniny od slunce lze ošetřit podmáslím nebo rozmačkanými čerstvými jahodami. Žaludek utišíte mátovým čajem nebo jádry vlašského ořechu. A tak jsme se dostali na konec babiččiny knihy triků. Osobně jsem některé vyzkoušela s velkým úspěchem. Někoho její rady zaujaly natolik, že jsem dostala dárkem knihu Domácí štěstí spolehlivý rádce a průvodčí v domácnosti a kuchyni z roku Je to nádherné čtení, velký dík dárci a nemohu jinak, nežli se s vámi na závěr o nějakou radu na štěstí podělit: Kapitola Pořádek v bytě: Každá i sebemenší věc musí mít své určité místo. Položí-li se předměty jednou sem, podruhé na jiném místě, tož třeba věcí těch neustále hledati. Hledání takové, ale vyžaduje mnoho času, který tu přijde nazmar a při němž se stává člověk nevrlým a netrpělivým. Kdo musí teprve nůžky, sirky neb trepky hledati, ten nikdy nemůže arci při dobrém rozmaru zůstati. Vy ale při dobrém rozmaru dojista setrvejte a pěkné léto si užijte. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE Měsíce červenec a srpen jsou i pro naše členy SDH měsíci, kdy je méně akcí a kdy si řada z nás vybírá zaslouženou dovolenou. Bohužel v červenci zemřel náš dlouholetý člen a funkcionář pan Václav Zelenka. Byl dalším z řady poctivých členů, kteří nás předčasně opustili. Na vlastní žádost od nás odešel i jeden z mladých členů Michal Linhart, který se přestěhoval a bude působit jako člen jednotky JPO/ II v Mníšku p. Brdy. Přejeme mu hodně úspěchů a hlavně š astný návrat od každého zásahu. V červenci jsme se zúčastnili ve Vrančicích soutěže o Vrančický tuplák. Tato soutěž byla se starými hasičskými stříkačkami. Zde jsme obsadili druhé místo a chyběly nám pouze tři body za místem prvním. Tato soutěž byla spíše zábavou a všichni zúčastnění se při ní velice dobře bavili a strávili zde hezké odpoledne. Naše jednotka také navážela vodu pro skauty do tábora v Drahlíně a p. Kofroňovi. V srpnu nás čekají další opravy na budově hasičské zbrojnice a máme slíbený nábytek od městské policie, která nám ho věnuje zdarma. Ve dnech září 2008 se naše jednotka zúčastní vícedenní výchovně-vzdělávací akce, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce. Toto cvičení má mezinárodní účast a jsou na něj přihlášeny i jednotky ze zahraničí. Naše jednotka se ho zúčastní bohužel jen s 6 členy, a to vzhledem k nedostatku vybavení ochrannými prostředky. Je to veliká škoda, nebo zde budeme mít možnost vyzkoušet si všechny druhy zásahů. Celá akce bude probíhat v okolí města Příbrami. Další podrobnosti ohledně tohoto cvičení jsou na našich internetových stránkách - hasici.obecnice.net. Ve dnech od 19. do 21. září se bude konat již 30. ročník Rallye Příbram, kde jsme p. Bergrovi slíbili opět naší plnou účast. Jsme rádi, že mu na oplátku můžeme pomoci zajiš ovat tuto akci, jelikož nám v případě potřeby vždy pomůže nejen materiálně, ale hlavně finančně. Také bylo ukončeno výběrové řízení na repasy naší Tatry 148 Cas, která bude provedena v měsíci říjnu. Bohužel nám někdo nacouval do vrat u hasičské zbrojnice, která jsou tímto poškozená. Chtěl bych upozornit všechny kuřáky, že před zbrojnicí je nainstalovaný odpadkový koš, který je určen na odpadky všeho druhu (a především i na nedopalky). Též bych rád požádal toho dobráka, který vykonal svou potřebu vedle vrat zbrojnice, zda by to příště mohl vykonat na jiném příslušném místě. Je to vcelku humus. Tento týden jsem se na vlastní oči přesvědčil, kam a hlavně kým je odnášen železný šrot ze skládky za krámem. Pro nás tam pak zbudou pouze plechovky. Myslím si, že vzhledem k faktu, že je objekt oplocen a jedná se o skládku obecního úřadu, je odnášení kovového odpadu už krádež. Nás to velice mrzí, jelikož máme velice málo možností získat finanční prostředky, které využíváme třeba na vylepšení vybavení a na dárky pro děti. Byl bych velice rád, kdyby se tato záležitost začala řešit na úrovni obecního úřadu. Bylo by velikým překvapením, kdyby nám tito lidé sponzorsky vypomohli, za což jim předem děkujeme! Chtěl bych touto cestou oslovit všechny, kteří by měli zájem vstoupit do našich řad. Budete velice vítáni a můžeme vám slíbit jak pobavení, tak i zajímavou práci, která má sloužit hlavně všem občanům. Rád bych u nás v Obecnici vybudoval plně vybavenou a akce schopnou jednotku, která bude schopná všech druhů zásahů, ke kterým budeme povoláni. Tato jednotka však potřebuje nejenom starší a zkušené členy, ale hlavně další mladé lidi, které tato práce bude bavit a kteří zde najdou plné uplatnění. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE V roce 1949 vystupovali ve veselohře Poslední poklad Zdenek Trefný, Jirka Sobotka, Jirka Dvořák, Josef Vokůrka, Vlasta Mixová, Fanda Pata, Gusta Dušek, Vlasta Dupáková, Máňa Ptáčková. Veselohra byla hrána při osvětlení, ale nebyla tak úspěšná, neměla spád a správné provedení, i když bylo nutné ocenit snahu začátečníků a jejich úsilí pokračovat i v oslabeném souboru. V dalším období se hrály hry, které byly atmosférou spojeny s právě probíhající dobou. To dobou byl konec války a doba poválečná. V devětačtyřicátém roce byla ochotníky nastudována hra Karly Lažanské Pro lásku a svobodu v obsazení Božena Moudrá, Marie Patová, Jenda Sobotka, Václav Vaněk, Věra Dušková, Josef Kunický, Vojtěch Švarcbek, Jirka Sobotka, Fanda Pata, Gusta Dušek. Veselohra z konce druhé světové války, při které se jevilo být problémem nízké jeviště, protože pruský voják Frank Hadr (hajný Švarcbek) prušáckou čepicí rozvlnil vždy kulisy, pod kterými procházel. Svou rolí zesměšňoval všechny ty záporné postavy třetí říše, proto si v hledišti hra získala všechny diváky. V roce 1951 soubor předvedl hru Ryba na suchu, na které se herecky podíleli J. Kunický, J. Sobotka, Fanda Hála, J. Vokůrka, J. Šimr, M. Kosiba, M. Patová, A. Nebeská, J. Poláček. Ochotníci přikročili k jinému typu hry, odehrávala se v prostředí kdesi u řeky v půjčovně lodiček majitele Ryby. Ten místo natírání lodičky, kterou jsme nechtěli vyrábět ani tahat na Skalku, v průběhu hry psal ceduli: Projíž ka na lodičkách dospělí 1,-Kč, děti 0,50 Kč. Soubor vybíral hlavně veselohry, aby se lidé v nové době mohli volně zasmát a obecenstvo na takovou příležitosti jenom čekalo. Jak se říká není malých rolí, proto měl úspěch i Jan Poláček se svou jedinou větou, kdy prohlásil pouze stroze: okračování na str. 6

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE (dokončení ze str. 5) Ále regulaci. Ale v textu byla moc důležitá, posouvala děj ve hře dále. V tomto roce se ještě uvedli ochotníci na jevišti v Novém Podlesí drama Kde domov můj, které bylo sehráno u příležitosti odhalení pomníku padlých v první a druhé světové válce. Provedená scéna byla velmi působivá a Fanda Procházka sehrál roli spekulanta a zrádce tak přesvědčivě, že sklidil potlesk na otevřené scéně. Závěr hry, podbarvený československou státní hymnou, skutečně velice silně zapůsobil na diváky. V tomto představení se loučila s divadlem Josefa Kuchařová, poctivá a ukázněná ochotnice, která si vždy brala k srdci rady i mladších režisérů. V létě roce 1952 nadchla diváky veselohra Myslivecká latina, ve které účinkovali Fanda Procházka, Jenda Sobotka, Jirka Sobotka, Josef Kunický, Milan Kosiba, Věra Dušková, Máňa Patová a Milena Procházková. Zde snad raději odcituji Pepu Kunického: Smích, smích a zase smích, tím byla doprovázena celá hra. Jakoby ve spojitosti s publikem bylo cosi společného, ohromný kontakt mezi divákem a hercem. Žertovné dobře obsazené postavy, a už komikem Fandou Procházkou či ostatními herci, spád hry a scény hrané na nápovědní boudě, na střeše domku a mnoho podobných výstupů, jako příchod herců z hlediště, to vše přispělo k působivému překvapení a uspokojení diváků. 26. prosince 1953 se hrála hra od F. X. Šaldy Poslední muž. Titulní roli ztvárnil Fanda Procházka a dále účinkovali Máňa Patová, Věra Trefná, Hana Kunická, Maruška Slunéčková, Josef Vokůrka, Josef Kunický, Jan Sobotka a Emanuel Kuchař. Mám takový dojem, že byl podle této hry natočen i film v hlavní roli snad s panem Marvanem. Ale zase nejsem takovým znalcem, mohu se mýlit. Poslední muž byl despotou, který poroučel celé rodině, ale jakmile se kocour vzdálil z domova, myši měli pré. Další zápis se tak trochu týká i historie Podlesí proto jej uvedu v autentickém znění: Poslední muž ještě v Žežicích. Už ve sněhu jsme putovali od hasičského auta, které nás zavezlo asi kilometr od Žežic. Dále již nebylo možné prorazit cestu v závějích. Plně obsazené hlediště nás přivítalo s povděkem. Scéna byla upravena naší dekorační láskou prostě, ale vkusně. A zase smích během hry a veliký potlesk jsme si za své výkony vynutili provedením reprízy Posledního muže v této zapadlé vesničce. S jídlem roste chu - říkává se, ale my měli tehdy po chuti. V srdci radost nad novým úspěchem, v duši žal nad nepravým chápáním našeho ochotnického umění. Byla to první a zároveň poslední hra nastudovaná pod hlavičkou Hasičského sboru v Podlesí. Nepřesvědčili jsme některé funkcionáře, jak naložit s čistým výdělkem obou her. Potřebovali jsme doplnit a nakoupit některé věci tak, jak jsme to dříve dělávali, abychom si tu těžkou a mnohdy obtížnou práci ulehčili. Bohužel nenašli jsme pochopení, a tak jsme se v dobrém ale brzy rozešli. Doufám, že tímto zápisem se nedotknu místních hasičů, život sebou nese občasné konflikty, které se většinou dají vyřešit tolerancí a domluvou. Však se toto odehrálo před padesáti čtyřmi lety. Život prostě utíká. Ještě budeme chvilku pokračovat v procházce historií divadla, které tak dlouhou dobu proslavuje jméno Podlesí a to jak Starého tak i Nového. V roce září byla na Skalce provedena hra Vesnička pod lipami, kde účinkovali známí ochotníci a ochotnice a v obsazení se objevilo jen jedno nové jméno, Zdeněk Bedřich. Soubor hledal schůdnou cestu, jak dále provozovat divadlo s lepším zázemím. Vesničku pod lipami hráli již pod hlavičkou ZV ROH Kovohutě Příbram. Hra se hrála v dešti, když ale i diváci vydrželi tu malou spršku, hrálo se lépe. Z pohledu přihlížejících bylo patrno, že se baví a nehodlají odejít, a že přeháňku přečkají na svých místech. A skutečně. Po chvíli spršky zasvitlo slunce, namaskované tváře účinkujících se vyjasnily a v lesním prostředí bylo snad ještě krásněji než jindy. V tomto roce byla nastudována ještě další hra. Přiznám se, když přemýšlím o tom, jak Pepa psal, že během roku odehráli dvě hry, co si mám myslet. Nám se horko těžko podaří nastudovat hru jednu a stojí nás to hrozné úsilí. Jak říkáme je to vždy nadoraz. A to premiéra bývá vlastně spíše generálkou. Naši předchůdci si zaslouží skutečně uznání a obdiv. V listopadu, prosinci a lednu 1955 odehráli ještě pětkrát hru Carla Goldoniho Mirandolina. Byl to jeden z největších úspěchů této doby. Goldoniho veselohera plná zápletek a vtipného humoru si vyžádala značné obětavosti nejen režiséra, herců, ale i kulisáků Václava Ježka a Fandy Bočínského. Však také hned po otevření opony zahučel hledištěm projev hlasitého údivu. Svědomitý přístup herců, zapůjčené kostýmování a vlásenky Divadelní službou z Prahy, práce vlásenkářů Příbramského divadla pana Vlase a pana Černého, úprava scény, světel i zvuků, to vše přineslo ohromující úspěch i nadšení a spokojenost diváků. Představení se hrálo ještě ve Vysoké Peci i v Drahlíně a zase úspěšně. Ještě se zastavím u jednoho zápisu Pepíka Kunického a předložím vám jej v původní podobě: Znovu přichází na scénu Mirandolina v Podlesí, tentokrát pro vojáky příbramské posádky. Vojáci nu, ti teprve dovedli zabouřit v hledišti a zvláště ve chvíli, kdy jsem jedl a do úst se mi dostala malá kostička. Efektním způsobem jsem ji vyndal, ale v ruce mi zůstala celá jedna polovina vousu. No, nedá se popsat, jaký ohromný ohlas přinesla tato neočekávaná chvilička. Jakoby diváci čekali, kdy už něco takového přijde. I když to byli vojáci, jistě by nedokázali tak hlasitě zaútočit na nepřítele svým hurá, jako se jim to povedlo tady. Nu což, vous potvůrka držet nechtěl, obrátil jsem tedy tvář tak, aby mi z hlediště byla vidět jen ta část obličeje, na níž se vous ještě majestátně vypínal. Smích ustával, ale Mirandolina se vyhýbala pohledu do mé zubožené tváře, aby vzápětí ona nezapříčinila novou bouři smíchu v hledišti. Štěstí, že výstup netrval dlouho. Maskér nás však tentokrát opustil dříve než jindy. Čím honem vous přilepit, našli jsme jen nějaké lepidlo na gumu, ale naštěstí vše dobře dopadlo. (pokračování příště) Bohouš Svoboda INZERCE Vojenská zdravotní pojiš ovna nabízíme zdravotní pojištění u jedné z největších zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven komplexní služby všem našim pojištěncům příspěvek až Kč vzorové rodině s dětmi balíček výhod pro studenty přispíváme na nejrůznější očkování NOVINKA - pro každého nového pojištěnce 1000 Kč na preventivní zdravotní péči a ochranné pomůcky pro sport Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel , najdete je též na včetně tiskopisu přihlášky. Kontaktní adresa: Vojenská zdravotní pojiš ovna ČR, Česká 24, České Budějovice, , Hledáme smluvní pracovníky vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů

Více

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2008, ročník XVIII, číslo 3 Vážení spoluobčané, vítám Vás při čtení červnového vydání Týneckých listů

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Zpravodaj města Řevnic / 26. ročník. Zdarma. Úvodní slovo. Místní poplatky 201 5 Zprávy z radnice Zpravodajství ze školství i kultury

Zpravodaj města Řevnic / 26. ročník. Zdarma. Úvodní slovo. Místní poplatky 201 5 Zprávy z radnice Zpravodajství ze školství i kultury Místní poplatky 201 5 Zprávy z radnice Zpravodajství ze školství i kultury Únor 201 5 Zpravodaj města Řevnic / 26. ročník Zdarma Úvodní slovo Ne každá vesnice či městečko se může v dnešní době pyšnit tím,

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 2 2004 Cena 8,- Kč Vážení spoluobčané, blíží se krásné období každého roku, čas prázdnin a zasloužené dovolené. Dovolte, abych popřál

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj KVĚTEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení Vybíráme z obsahu: Otevřený dopis hejtmanovi ÚK 3 Na slovíčko 5 Investiční akce města 8, 9, 16 Zachyceno objektivem 10, 11 Domy na prodej 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV ÚNOR 2015 ČÍSLO 2 Čas si vymysleli

Více

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem.

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota LEDEN - BŘEZEN 2009 Číslo 10 Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku

Více

Slovo tajemnice. Vážení občané,

Slovo tajemnice. Vážení občané, Slovo starosty Vážení občané, srdečně Vás zdravím v novém roce, do kterého jste snad vstoupili šťastně, a který jistě naplní řadu Vašich představ a přání. Co se týká chodu města, tak se nám hned v úvodu

Více