Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Ministerstvo slunečnictví varuje: Sluníčko a teplé počasí způsobuje lenost. Je to tak. Co udělá zařízení, které se přehřeje? Vypne tepelná pojistka a přestane pracovat. No jo, ale jak to udělat, když úvodník chybí. Noční rosa ochladí ovzduší a hned se lépe přemýšlí. To jsem si myslel, fuj, to jsem si dal, nechápou to v mozku buňky, nepracují dál Najednou se v mysli objevil text jedné zapomenuté písničky a uvědomil jsem si, že každé unavené přehřáté zařízení si potřebuje odpočinout. Dohnat přes den spánkový deficit, pokud jste sůva, a poté se věnovat aktivnímu odpočinku. Vyrazit pěšky nebo na kole po vlastech českých nebo sehnat ten lást minit, jak říkají ti světoví. Pro nás normální Čechy přeloženo, zakoupit si dovolenou na poslední chvíli. Bývá levnější a má to výhodu, že váš chlap nemedituje nad tím, kam vlastně pojedete. Vy ženy rychle zabalíte a nemeditujete, co na sebe, co s sebou a podobně. Nejhorší variantou bude, když na poslední chvíli zkrachuje cestovka, se kterou se chystáte trávit svou zaplacenou dovolenou nebo vám klekne auto. A cestování není také jednoduché, podle zpráv ze světa se na silnicích tvoří zácpy, což není příjemné. Ale pořád lepší po cestě zácpa nežli průjem, že? Přehřátí nám nezkomplikuje jen cestu k móři. Horko bylo i když jsem tuhle doma pekl v pekárničce chléb. Peču podle návodu, protože si nepamatuji. Ono je to jednoduché, nasypete směs do nádoby s odměřenou vodou. Dodáte semínka, která tam chce mít manželka a zmáčknete knoflík. Po třech hodinách otevřete libě vonící pekárničku a na dně leží hnusná placka. Protože poslední dobou dost prudím, který chlap ne, okamžitě jsem věděl kdo za to může. To udělala určitě ta tvoje semínka. Manželka má se mnou skutečně velikou trpělivost. Pousmála se a zeptala se jestli jsem nezapomněl na droždí. Chvíli mně šrotovalo v přehřáté hlavě a vědom si toho, že chlap na sobě nemá nechat všechnu vinu, jsem statečně prohlásil: No, ale já jsem se tě ptal, kde máme droždí a ty jsi neodpověděla, proto jsem ho tam zapomněl dát, no. Dopadlo to dobře, začala se smát a řekla: Tomu by nikdo neuvěřil, já tě snad budu půjčovat jinejm ženskejm, aby si uvědomily co mají doma. Možná si přihlásím živnost, která se bude jmenovat Půjčovna Bohoušů. Tisíce děkovných dopisů od vyléčených manželství. Tak jsem si jen pod vousy zabručel: Ministerstvo. bs Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI 1. Byla již zcela dokončena 1.změna územního plánu obce. To znamená, že veškerá stavební činnost v Obecnici a Oseči se bude řídit tímto schváleným územním plánem. Tato změna ÚP podstatně rozšířila plochy určené k výstavbě RD. Do dokumentace územního plánu je možné nahlédnout na OÚ Ob. 2. V souvislosti se schváleným ÚP byly předány projektantovi podklady pro vypracování zástavbového plánu na výstavbu 14 rodinných domů v lokalitě Pod Třemošnou (nad RD p. Koudely směrem k Oseči). 3. Bylo započato s opravou budovy Obecního úřadu v Obecnici. Na budově jsou vyměňovány veškeré klempířské prvky a je prováděna oprava střechy. Dále dojde k výměně starých dřevěných oken na celé budově včetně místností pošty a bytu. Na tyto opravy jsme obdržely dotaci od Středočeského kraje ve výši 85 tis. Kč.( což je 50% veškerých nákladů). 4. Připravujeme podklady pro vypracování projektu a následné podání žádosti o dotaci na obnovu Malého Veského rybníka. Bylo provedeno odebrání vzorků bahna k jejich rozboru, dál je prováděn botanický průzkum zmíněné lokality a v zimních měsících dojde k zaměření rybníka. 5. S předstihem oznamujeme termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které proběhnou ve dnech a mimo tyto volby nás čekají ještě volby do senátu. 6. Odpadové hospodářství. Opět se vracím k tomuto tématu. V poslední době se značně zvýšil nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad. Každý den ráno se v okolí kontejnerů najde několik tašek s domovním odpadem (často jsou zde i papírové pleny a zahnívající potraviny). Snadno si lze domyslet jak to v těchto horkých dnech vypadá. Přitom stačí tak málo. Obejít prodejnu Jednoty z druhé strany a vhodit tento odpad do velkoobjemového kontejneru, který je k dispozici každou středu a sobotu. Zde je nutné dodržet tuto dobu, kdy je zde přítomen pracovník, který se stará o dodržování zásad pro využívání těchto kontejnerů. Zejména se stará o ukládání odpadu a dále o to, aby do kontejneru nebyly odkládány věci, které lze uložit do nádob na tříděný odpad To znamená plasty, železo, papír,sklo, dřevo a nebezpečný odpad. Je třeba si uvědomit, že čím více budeme mít vytříděného odpadu, tím méně zaplatíme na poplatcích za odpad.tato úměra platí ale i naopak. To znamená, že čím méně vytřídíme, tím více jako domácnosti zaplatíme na poplatcích. Tříděním odpadu šetříme nejen svou kapsu, ale i životní prostředí a toto je třeba si též uvědomit.

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude v sobotu 6. září 2008 v Obecnici hod. a v Oseči hod. Vážení spoluobčané, naše obec buduje IV. etapu kanalizace za přispění dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Usnesení č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva obce Obecnice konaného dne Přítomno 13, omluveni 2, hosté 1 K bodu č.: 2. volba komisí návrhová: ověřovatel zápisu: OZ souhlasí 3. zprávy ověřovatelů zápisu ze dne a OZ bere na vědomí 4. informace starosty OZ bere na vědomí 5. větrné elektrárny exkurze dne OZ souhlasí pro 13, proti 0 6. schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z FŽP Středočeského kraje č. 2923/OŽP/2008 OZ souhlasí 7. Diskuse OZ bere na vědomí příspěvky do diskuse o výsledku hasičské soutěže, přítoku vody z lesa budou požádány VLS Obecnice o provedení úpravy příkopu v Panských lesích a možnosti instalace kamerového systému v obci. Zapsali: Oktábec, Zapletal Oznámení o zveřejnění návrhů 5 Plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody. Státní podniky povodí podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů mají povinnost pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady Plány oblastí povodí. Realizace těchto plánů významně ovlivní jakost a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech. Veřejnost a uživatelé vody mohou pořizování plánů ovlivnit tím, že se zapojí do připomínkovacího řízení ve třech etapách přípravy plánů. V rámci druhé etapy jsou ke dni k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody na území Středočeského kraje Návrhy plánů různých povodí. Svými připomínkami můžete jejich obsah ovlivnit. Podrobné informace jsou k dispozici v elektronické podobě na portálu veřejné správy na stránkách www. portal. gov. cz, na webových stránkách dotčených povodí. Povodí Labe Povodí Ohře, Povodí Vltavy, nebo v listinné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, kancelář č. 4015, Zborovská 11, Praha 5 (všech 5 návrhů POP) aj., v budově Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dolejší, tel: , (návrhy POP Dolní Vltavy, Berounky, Horní Vltavy). Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31. prosince 2008 v písemné podobě na výše uvedené adresy příslušných státních podniků povodí nebo na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, v elektronické podobě na (POP Dolní Vltavy, POP Berounky, POP Horní Vltavy) aj. Připomínky musí být označeny názvem Plánu oblasti povodí a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmy, nebo název a sídlo u právnické osoby. Upravené Návrhy Plánů oblasti povodí budou na základě vyhodnocení připomínek po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předloženy ke schválení příslušným krajským úřadům. kráceno red. - plné znění na ČEZ Distribuce, a.s. OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBECNICI Část obce z kabelového vedení Na Brůdku ve dni 7.8 v době od 7.30 do hodin. Žádáme naše zákazníky o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distr.soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím. Informace na poruchové lince Děkujeme za pochopení Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Po roce 1576, po době panování krutých majitelů příbramského panství a tím i majitelů Oseče, přiřkl korunní soud panství králi. Královská komora pracovala k tomu, aby všechny vesnice byly vyplaceny. Tak se na prosby a žádosti poddaných Král Rudolf II. rozhodl a povýšil město Příbram na královské stříbrohorní město. Za českého povstání proti Ferdinandovi II. roku 1618 poskytla Příbram českým stavům vojenskou pomoc, za což jí byly všechny vesnice zkonfiskovány a navráceny až se dokázalo, že Příbram byla k této pomoci přinucena. Dne 13.října 1639 byly Oseč se všemi okolními vesnicemi vypálena švédským vojskem Baunerovým. Loupili a pálili při dalším nájezdu v letech 1646 a1648, kdy se obyvatelstvo rozprchlo do hlubokých lesů za Obecnicí. Konec všem strastem učinil až mír sjednaný v roce Pobořené a vypálené osady osazovalo obyvatelstvo velmi těžce, ještě po padesáti letech byly napolo v sutích. Církevně patřila Oseč arciděkanátu Bechyňskému a k děkanátu Bozeňskému, k faře příbramské. Politicky patřila k župě bozeňské a u Oseče tato župa hraničila s župou tetínskou. Zřízení župní bylo zavedeno za Boleslavů a zrušeno bylo králem českým Karlem I. Poté se země rozdělila na kraje, kterých bylo v Čechách dvanáct. Oseč se dostala do kraje Podbrdského. Každý kraj byl spravován dvěma krajskými hejtmany jmenovanými králem. OSEČSKÁ HISTORIE III. Od patnáctého století bylo krajů čtrnáct a kraj Podbrdský byl sloučen s krajem Vltavským. Oseč se ocitla v kraji Berounském, v roce 1741 ji Příbram připojila k Trhovým Dušníkům. Za Marie Terezie nastoupili místo hejtmanů státní úředníci jmenovaní krajští hejtmani Oseč sdílela od nejstarších dob s panstvím příbramským osudy dobré i zlé až do roku 1848, kdy zrušením veškerých vrchnostenských závazků přestalo veškeré poddanství. Již roku 1868 bylo soudnictví odděleno od politické zprávy a zřízeno 89 okresních hejtmanství, tak ze soudních okresů dobříšského a příbramského vzniklo hejtmanství Příbramské se sídlem v Příbrami, ke kterému Oseč patří dodnes. Od 1. prosince 1929 začal svoji činnost okresní úřad, který dostal kompetence bývalých okresních hejtmanství a okresních zastupitelstev. Prvním okresním hejtmanem byl guberniální sekretář Jan Schmidl a prvním soudcem kolegiální rada Křikava. Roku 1848 po zrušení vrchnostenského úřadu bylo zřízeno četnictvo. Obec patřila pod dohled četnické stanice Příbramska, po založení četnické stanice v Obecnici patřila k této stanici. Také poštou patřila poštovnímu úřadu v Příbrami, po založení poštovního v Obecnici patřila k tomuto úřadu. Obec Oseč jest položena na západ od okresního města ve vzdálenosti pěti kilometrů. Rozkládá se po obou stranách (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen OSEČSKÁ HISTORIE III. (dokončení ze str. 2) silnice, na mírném svahu pod Třemošnou, obklopena je od jihozápadní strany lesy Příbramské obce a vojenskou střelnicí, na které započala ostrá střelba v roce Spojení s okresním městem Příbramí jest provedeno stavbou nové silnice, která se stavěla v roce a která naši chudou obec na dlouhou řadu let zatížila. Kámen na stavbu byl svážen z různých okolních míst, s polí, kde se dodnes nalézají místy ještě velké zásoby kamene. A pak z příbramských a vojenských lesů. Stavbu tuto prováděla obec Oseč sama za přispění státní a okresní subvence a jejímž provedením by okresním úřadem pověřen Eduard Eška z Příbrami. Se stavbou touto započato od katastrálních hranic, jež počínají před usedlostí Bohumila Ježka č.p. 16 přes obec a připojena jest na silnici Obecnice Skleněná Hu, kteréžto připojení provedl od usedlosti Františka Stočesa na svůj náklad okresní úřad. Od hranice katastrální mezi obcí Osečí a Obecnicí, nalézající se za usedlostí Bohumila Špatenky č.p. 35, až k usedlosti Františka Stočena, stavěla Oseč silnici tuto na katastru obecnickém, čímž se zvýšil náklad stavební na sumu ,- Kč. Silnice byla stavěna za starosty Josefa Pekárka, truhláře v Oseči č.p. 8 v době popřevratové, kdy panovala mezi lidem velká nezaměstnanost. Všeobecně se této silnici říkalo nouzová a zaměstnány byly na ní též ženy. Příspěvky od Ministerstva veřejných prací a okresu pohltily z větší části úroky ze zápůjček, které obec dlužila u Agrární banky v Příbrami k vyplácení mzdy. Polní cesty následkem zadlužení stavbou silnice byly ve špatném stavu. Částečně byly opraveny za starosty Koudely Aloise rolníka č.p. 5 a po něm nastoupivšího Tkadlece Josefa, strojníka č.p. 22. Například nová obecní cesta vedoucí na jižní straně příbramských lesů (V dubičí) kol usedlosti Františka Soukupa, přes zahradu majitele Eduarda Oktábce č.p. 11. Zrušena byla stará cesta, vedoucí přes dvůr usedlosti výše uvedené. Cesta je připojena na hlavní silnici. Postupem času počal se jeviti v naší obci pokrok, jenž se projevil zaváděním koncesí radiových. První koncesi měla Alžběta Křížová, rolnice č.p. 3, v roce 1924 a během krátké doby se rozšířilo na další, Mrkáček Alois, zámečník č.p. 41, Rada Josef,strojník č.p. 26, Hodek Jaroslav dozorce v pensi č.p. 33 a Tkadlec Josef, strojník č.p. 22. Pokračování příště přírodní poměry, rozloha, místopis aj. (podle Osečské kroniky) - bs MAPA JANA KRYŠTOFA MÜLLERA z roku 1720 Na internetu můžete nalézt i nejstarší mapy Čech, vybral jsem mapu Jana Kryštofa Müllera z roku 1720, která patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Je vyhledávána nejen sběrateli - milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností. Obdivuje ji laická i odborná veřejnost. Využívají ji ke studiu geografové, historikové, historičtí geografové, historikové umění, krajinní ekologové a další a další odborníci. Hledají na mapě nejrůznější údaje o krajině Čech na počátku 18. století, které jim Müllerova mapa Čech na rozdíl od starších mapových pramenů již může poskytnout. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, mě a další nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho jiných informací, vysvětlených v bohaté legendě mapy. Další mapa zobrazuje krajinu po I. vojenském mapování josefském a (rektifikace), měřít- ko 1: Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou a la vue, česky to zní méně vznešeně - od oka, tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována sí přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů. Proto pokusy o sestavení přehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala. Přesto je po zvětšení vidět původní obytné domy i v Oseči kolem roku (uprav. bs) Mapa po I. vojenském mapování josefském a

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Lékař a my Sluneční brýle Ochrana očí má dva hlavní důvody: UV záření a ostré světlo. Jako si chráníme před sluncem kůži, měli bychom myslet i na naše oči. Nepotvrdilo se sice podezření, že se UV záření podílí na vzniku šedého zákalu, ale má zřejmě vliv na rozvoj degenerativních změn spojivky a na vznik některých nádorů oka. Důležité informace o kvalitě slunečních brýlí jsou uvedeny přímo na nich nebo na visačce. Kategorie 1-4 znamená, kolik viditelného světla brýle propouští. Kategorie 0 a l bezbarvý nebo světlý filtr propustí % resp % viditelného světla a nejsou v podstatě žádnou ochranou oka. Kat.2 je středně tmavý filtr, vhodný pro běžné nošení ve městě a při řízení automobilu a propustí 18-43% světla. Kat. 3 je tmavý filtr, méně vhodný do auta, ale vhodný do přírody, propustí max. 18% světla. Kat. 4 je velmi tmavý filtr, propustí jen 3 8% světla a hodí se pro pobyt na horách nebo u moře, rozhodně se nehodí pro řidiče. Další údaj uvádí číslo, které znamená, do jaké vlnové délky brýle nepropouští UV záření (př. 400 nebo 380). Barva skel nemá s ochranou před UV zářením nic společného, ale může zvýraznit některou barvu, nebo umožní lepší vidění na sněhu, u moře atd. Tato informace nebude na visačce, ale měl by ji umět poskytnout pro- BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE Babiččina domácí lékárnička a bolístky od A do Z Léčivé bylinky jsou ideální divoce rostoucí. Jejich sbírání je příjemné, ale vyhýbejte se místům, kde se používají prostředky na hubení plevelu a jiné jedy a netrhejte byliny blízko u silnice. Nejméně jednu třetinu rostlin nechte na místě, aby mohly příští rok zase dorůst. Nejlépe je trhat byliny po ránu po oschnutí rosy, za poledne slunce vysaje rostlinám mnoho síly. Za vlhka naopak bylinky častěji plesnivějí, jejich sušení je obtížnější. Listy by se měly sbírat v době před květem, květy v plném rozkvětu a kořeny na podzim. Listy se nemyjí, naopak kořeny je dobře očistit i kartáčkem. Nikdy nedávejte sebrané bylinky do igelitové tašky, domů je donesete v košíku nebo navázané již v kytičkách na provázku. Sušení bylinek je nejlépe v kyticích, ne na přímém slunci. Kořeny nakrájené se nejlépe suší na skleněné tabuli. Pro přípravu čajů nepoužívejte hliníkové nádobí, listy a květy louhujte deset minut, kořeny dvacet. Baldriánový kořen kozlík lékařský -je účinný prostředek na uklidnění. Zkoušejte ho ale opatrně, někteří lidé reagují negativně, popisují nevolnost, závra,bolest hlavy nebo noční můry. Cayenský pepř je neobyčejně účinný domácí prostředek proti kašli. Dá se užít jako koňská kůra na vypocení sklenička whisky, sklenička čerstvé citrónové š ávy a lžička cayenského pepře po vypití ihned do postele a dobře zabalit do teplých peřin. Černý bez dobře pomáhá proti horečce. Mátový čaj je skvělý pro žaludek, nervy, proti nadýmání a křečím, bolestem hlavy a horečce. Med usnadňuje odkašlání a mírní bolest v krku. Pozor, jeho účinky mizí při teplotě nad 60 st., a proto nedávat do horkého čaje. Měsíček je účinný na řezné rány a drobná poranění, protože urychluje hojení. Podběl podporuje vykašlávání a rozpouštění hlenů. Rudbekie- echinacea- urychluje hojení ran, má antiseptické účinky a pomáhá proti zánětům. Skořice pomáhá proti nadýmání a u průjmů má překvapivě rychlé účinky a rychle váže tekutiny. Šalvěj ke kloktání výborně účinkuje u bolestí v krku, ale chutná odporně. Bolest břicha téměř vždy pomůže pelyněk. Bolest hlavy, nejprve vyzkoušejte doplnit tekutiny, často je příčinou i ne- dávající. Velmi důležitou stránkou slunečních brýlí je jejich velikost, jinými slovy, jak dobře kryjí oko. I velmi kvalitní ale malé brýle mohou škodit, protože za jejich tmavým sklem se rozšíří zornice a nedostatečné překrytí oka umožní UV záření tím lépe do oka proniknout. Proto je dobře nezapomínat ani na postranní partie brýlí, protože hrají v ochraně oka velkou roli. Jiná situace je u lidí s vadou zraku, kteří jsou odkázáni na dioptrie. Mohou zvolit kontaktní čočky pod sluneční brýle, nebo nosit tmavá dioptrická skla, nebo používat samozabarvovací brýle. Brýle s antireflexním povrchem výrazně vylepší světelnou prostupnost. Nelze zapomenout ani na možnost užití tzv. klipů brýlových předvěsů. Sluneční brýle by měly být samozřejmostí při vysokohorské turistice nebo při lyžování na ledovci. Tam totiž je oko vystaveno stejnému náporu, jako při svařování el. obloukem. Stejně důležité jsou sluneční brýle jako ochrana před odraženými paprsky od vodní hladiny u moře nebo od bílé stránky knihy, kterou si na pláži čteme. Užívejte krásné slunečné dny u moře nebo na horách, ale chraňte při tom své oči. Ještě je na spoustu krásných dnů budete potřebovat. Drsvo (Upraveno podle časopisu Moje zdraví) dostatečný pitný režim. Vyzkoušet lze francovku na zátylek, plátky syrových brambor na čelo nebo mátový olej. Bolestem svalů a křečím lze předcházet pravidelnou konsumací banánů, které mají vysoký obsah hořčíku a draslíku. Hmyzí štípnutí lze podomácku ošetřit octem, š ávou z petržele, plátkem syrové brambory, jitrocelem, kostkou ledu. Horečka odvádí mnoho tekutin, je třeba je doplnit, jako prostředek na snížení lze užít silnější mátový čaj nebo použít babiččiny octové ponožky - namočte ponožky do octové vody, mokré oblékněte a přes ně ještě vlněné ponožky. Lze opakovat. Krvácení z dásní potlačí kloktání dubové kůry nebo š áva z černého rybízu. Modřiny mizí rychleji, budete-li je potírat opakovaně směsí jemně nakrájené cibule s olivovým olejem. Nadýmání odstraní čaj z fenyklu a kmínu. Na nachlazení je mnoho domácích prostředků. Jedním z nich je teplá koupel nohou ve vodě se čtyřmi lžícemi jedlé sody. Nohy ponořte do poloviny lýtek a přilévejte horkou vodu. Až se začnete potit, šup do postele. Nespavost lze příjemně řešit pojídáním jahod před spaním. Popáleniny od slunce lze ošetřit podmáslím nebo rozmačkanými čerstvými jahodami. Žaludek utišíte mátovým čajem nebo jádry vlašského ořechu. A tak jsme se dostali na konec babiččiny knihy triků. Osobně jsem některé vyzkoušela s velkým úspěchem. Někoho její rady zaujaly natolik, že jsem dostala dárkem knihu Domácí štěstí spolehlivý rádce a průvodčí v domácnosti a kuchyni z roku Je to nádherné čtení, velký dík dárci a nemohu jinak, nežli se s vámi na závěr o nějakou radu na štěstí podělit: Kapitola Pořádek v bytě: Každá i sebemenší věc musí mít své určité místo. Položí-li se předměty jednou sem, podruhé na jiném místě, tož třeba věcí těch neustále hledati. Hledání takové, ale vyžaduje mnoho času, který tu přijde nazmar a při němž se stává člověk nevrlým a netrpělivým. Kdo musí teprve nůžky, sirky neb trepky hledati, ten nikdy nemůže arci při dobrém rozmaru zůstati. Vy ale při dobrém rozmaru dojista setrvejte a pěkné léto si užijte. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE Měsíce červenec a srpen jsou i pro naše členy SDH měsíci, kdy je méně akcí a kdy si řada z nás vybírá zaslouženou dovolenou. Bohužel v červenci zemřel náš dlouholetý člen a funkcionář pan Václav Zelenka. Byl dalším z řady poctivých členů, kteří nás předčasně opustili. Na vlastní žádost od nás odešel i jeden z mladých členů Michal Linhart, který se přestěhoval a bude působit jako člen jednotky JPO/ II v Mníšku p. Brdy. Přejeme mu hodně úspěchů a hlavně š astný návrat od každého zásahu. V červenci jsme se zúčastnili ve Vrančicích soutěže o Vrančický tuplák. Tato soutěž byla se starými hasičskými stříkačkami. Zde jsme obsadili druhé místo a chyběly nám pouze tři body za místem prvním. Tato soutěž byla spíše zábavou a všichni zúčastnění se při ní velice dobře bavili a strávili zde hezké odpoledne. Naše jednotka také navážela vodu pro skauty do tábora v Drahlíně a p. Kofroňovi. V srpnu nás čekají další opravy na budově hasičské zbrojnice a máme slíbený nábytek od městské policie, která nám ho věnuje zdarma. Ve dnech září 2008 se naše jednotka zúčastní vícedenní výchovně-vzdělávací akce, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce. Toto cvičení má mezinárodní účast a jsou na něj přihlášeny i jednotky ze zahraničí. Naše jednotka se ho zúčastní bohužel jen s 6 členy, a to vzhledem k nedostatku vybavení ochrannými prostředky. Je to veliká škoda, nebo zde budeme mít možnost vyzkoušet si všechny druhy zásahů. Celá akce bude probíhat v okolí města Příbrami. Další podrobnosti ohledně tohoto cvičení jsou na našich internetových stránkách - hasici.obecnice.net. Ve dnech od 19. do 21. září se bude konat již 30. ročník Rallye Příbram, kde jsme p. Bergrovi slíbili opět naší plnou účast. Jsme rádi, že mu na oplátku můžeme pomoci zajiš ovat tuto akci, jelikož nám v případě potřeby vždy pomůže nejen materiálně, ale hlavně finančně. Také bylo ukončeno výběrové řízení na repasy naší Tatry 148 Cas, která bude provedena v měsíci říjnu. Bohužel nám někdo nacouval do vrat u hasičské zbrojnice, která jsou tímto poškozená. Chtěl bych upozornit všechny kuřáky, že před zbrojnicí je nainstalovaný odpadkový koš, který je určen na odpadky všeho druhu (a především i na nedopalky). Též bych rád požádal toho dobráka, který vykonal svou potřebu vedle vrat zbrojnice, zda by to příště mohl vykonat na jiném příslušném místě. Je to vcelku humus. Tento týden jsem se na vlastní oči přesvědčil, kam a hlavně kým je odnášen železný šrot ze skládky za krámem. Pro nás tam pak zbudou pouze plechovky. Myslím si, že vzhledem k faktu, že je objekt oplocen a jedná se o skládku obecního úřadu, je odnášení kovového odpadu už krádež. Nás to velice mrzí, jelikož máme velice málo možností získat finanční prostředky, které využíváme třeba na vylepšení vybavení a na dárky pro děti. Byl bych velice rád, kdyby se tato záležitost začala řešit na úrovni obecního úřadu. Bylo by velikým překvapením, kdyby nám tito lidé sponzorsky vypomohli, za což jim předem děkujeme! Chtěl bych touto cestou oslovit všechny, kteří by měli zájem vstoupit do našich řad. Budete velice vítáni a můžeme vám slíbit jak pobavení, tak i zajímavou práci, která má sloužit hlavně všem občanům. Rád bych u nás v Obecnici vybudoval plně vybavenou a akce schopnou jednotku, která bude schopná všech druhů zásahů, ke kterým budeme povoláni. Tato jednotka však potřebuje nejenom starší a zkušené členy, ale hlavně další mladé lidi, které tato práce bude bavit a kteří zde najdou plné uplatnění. Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE V roce 1949 vystupovali ve veselohře Poslední poklad Zdenek Trefný, Jirka Sobotka, Jirka Dvořák, Josef Vokůrka, Vlasta Mixová, Fanda Pata, Gusta Dušek, Vlasta Dupáková, Máňa Ptáčková. Veselohra byla hrána při osvětlení, ale nebyla tak úspěšná, neměla spád a správné provedení, i když bylo nutné ocenit snahu začátečníků a jejich úsilí pokračovat i v oslabeném souboru. V dalším období se hrály hry, které byly atmosférou spojeny s právě probíhající dobou. To dobou byl konec války a doba poválečná. V devětačtyřicátém roce byla ochotníky nastudována hra Karly Lažanské Pro lásku a svobodu v obsazení Božena Moudrá, Marie Patová, Jenda Sobotka, Václav Vaněk, Věra Dušková, Josef Kunický, Vojtěch Švarcbek, Jirka Sobotka, Fanda Pata, Gusta Dušek. Veselohra z konce druhé světové války, při které se jevilo být problémem nízké jeviště, protože pruský voják Frank Hadr (hajný Švarcbek) prušáckou čepicí rozvlnil vždy kulisy, pod kterými procházel. Svou rolí zesměšňoval všechny ty záporné postavy třetí říše, proto si v hledišti hra získala všechny diváky. V roce 1951 soubor předvedl hru Ryba na suchu, na které se herecky podíleli J. Kunický, J. Sobotka, Fanda Hála, J. Vokůrka, J. Šimr, M. Kosiba, M. Patová, A. Nebeská, J. Poláček. Ochotníci přikročili k jinému typu hry, odehrávala se v prostředí kdesi u řeky v půjčovně lodiček majitele Ryby. Ten místo natírání lodičky, kterou jsme nechtěli vyrábět ani tahat na Skalku, v průběhu hry psal ceduli: Projíž ka na lodičkách dospělí 1,-Kč, děti 0,50 Kč. Soubor vybíral hlavně veselohry, aby se lidé v nové době mohli volně zasmát a obecenstvo na takovou příležitosti jenom čekalo. Jak se říká není malých rolí, proto měl úspěch i Jan Poláček se svou jedinou větou, kdy prohlásil pouze stroze: okračování na str. 6

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE (dokončení ze str. 5) Ále regulaci. Ale v textu byla moc důležitá, posouvala děj ve hře dále. V tomto roce se ještě uvedli ochotníci na jevišti v Novém Podlesí drama Kde domov můj, které bylo sehráno u příležitosti odhalení pomníku padlých v první a druhé světové válce. Provedená scéna byla velmi působivá a Fanda Procházka sehrál roli spekulanta a zrádce tak přesvědčivě, že sklidil potlesk na otevřené scéně. Závěr hry, podbarvený československou státní hymnou, skutečně velice silně zapůsobil na diváky. V tomto představení se loučila s divadlem Josefa Kuchařová, poctivá a ukázněná ochotnice, která si vždy brala k srdci rady i mladších režisérů. V létě roce 1952 nadchla diváky veselohra Myslivecká latina, ve které účinkovali Fanda Procházka, Jenda Sobotka, Jirka Sobotka, Josef Kunický, Milan Kosiba, Věra Dušková, Máňa Patová a Milena Procházková. Zde snad raději odcituji Pepu Kunického: Smích, smích a zase smích, tím byla doprovázena celá hra. Jakoby ve spojitosti s publikem bylo cosi společného, ohromný kontakt mezi divákem a hercem. Žertovné dobře obsazené postavy, a už komikem Fandou Procházkou či ostatními herci, spád hry a scény hrané na nápovědní boudě, na střeše domku a mnoho podobných výstupů, jako příchod herců z hlediště, to vše přispělo k působivému překvapení a uspokojení diváků. 26. prosince 1953 se hrála hra od F. X. Šaldy Poslední muž. Titulní roli ztvárnil Fanda Procházka a dále účinkovali Máňa Patová, Věra Trefná, Hana Kunická, Maruška Slunéčková, Josef Vokůrka, Josef Kunický, Jan Sobotka a Emanuel Kuchař. Mám takový dojem, že byl podle této hry natočen i film v hlavní roli snad s panem Marvanem. Ale zase nejsem takovým znalcem, mohu se mýlit. Poslední muž byl despotou, který poroučel celé rodině, ale jakmile se kocour vzdálil z domova, myši měli pré. Další zápis se tak trochu týká i historie Podlesí proto jej uvedu v autentickém znění: Poslední muž ještě v Žežicích. Už ve sněhu jsme putovali od hasičského auta, které nás zavezlo asi kilometr od Žežic. Dále již nebylo možné prorazit cestu v závějích. Plně obsazené hlediště nás přivítalo s povděkem. Scéna byla upravena naší dekorační láskou prostě, ale vkusně. A zase smích během hry a veliký potlesk jsme si za své výkony vynutili provedením reprízy Posledního muže v této zapadlé vesničce. S jídlem roste chu - říkává se, ale my měli tehdy po chuti. V srdci radost nad novým úspěchem, v duši žal nad nepravým chápáním našeho ochotnického umění. Byla to první a zároveň poslední hra nastudovaná pod hlavičkou Hasičského sboru v Podlesí. Nepřesvědčili jsme některé funkcionáře, jak naložit s čistým výdělkem obou her. Potřebovali jsme doplnit a nakoupit některé věci tak, jak jsme to dříve dělávali, abychom si tu těžkou a mnohdy obtížnou práci ulehčili. Bohužel nenašli jsme pochopení, a tak jsme se v dobrém ale brzy rozešli. Doufám, že tímto zápisem se nedotknu místních hasičů, život sebou nese občasné konflikty, které se většinou dají vyřešit tolerancí a domluvou. Však se toto odehrálo před padesáti čtyřmi lety. Život prostě utíká. Ještě budeme chvilku pokračovat v procházce historií divadla, které tak dlouhou dobu proslavuje jméno Podlesí a to jak Starého tak i Nového. V roce září byla na Skalce provedena hra Vesnička pod lipami, kde účinkovali známí ochotníci a ochotnice a v obsazení se objevilo jen jedno nové jméno, Zdeněk Bedřich. Soubor hledal schůdnou cestu, jak dále provozovat divadlo s lepším zázemím. Vesničku pod lipami hráli již pod hlavičkou ZV ROH Kovohutě Příbram. Hra se hrála v dešti, když ale i diváci vydrželi tu malou spršku, hrálo se lépe. Z pohledu přihlížejících bylo patrno, že se baví a nehodlají odejít, a že přeháňku přečkají na svých místech. A skutečně. Po chvíli spršky zasvitlo slunce, namaskované tváře účinkujících se vyjasnily a v lesním prostředí bylo snad ještě krásněji než jindy. V tomto roce byla nastudována ještě další hra. Přiznám se, když přemýšlím o tom, jak Pepa psal, že během roku odehráli dvě hry, co si mám myslet. Nám se horko těžko podaří nastudovat hru jednu a stojí nás to hrozné úsilí. Jak říkáme je to vždy nadoraz. A to premiéra bývá vlastně spíše generálkou. Naši předchůdci si zaslouží skutečně uznání a obdiv. V listopadu, prosinci a lednu 1955 odehráli ještě pětkrát hru Carla Goldoniho Mirandolina. Byl to jeden z největších úspěchů této doby. Goldoniho veselohera plná zápletek a vtipného humoru si vyžádala značné obětavosti nejen režiséra, herců, ale i kulisáků Václava Ježka a Fandy Bočínského. Však také hned po otevření opony zahučel hledištěm projev hlasitého údivu. Svědomitý přístup herců, zapůjčené kostýmování a vlásenky Divadelní službou z Prahy, práce vlásenkářů Příbramského divadla pana Vlase a pana Černého, úprava scény, světel i zvuků, to vše přineslo ohromující úspěch i nadšení a spokojenost diváků. Představení se hrálo ještě ve Vysoké Peci i v Drahlíně a zase úspěšně. Ještě se zastavím u jednoho zápisu Pepíka Kunického a předložím vám jej v původní podobě: Znovu přichází na scénu Mirandolina v Podlesí, tentokrát pro vojáky příbramské posádky. Vojáci nu, ti teprve dovedli zabouřit v hledišti a zvláště ve chvíli, kdy jsem jedl a do úst se mi dostala malá kostička. Efektním způsobem jsem ji vyndal, ale v ruce mi zůstala celá jedna polovina vousu. No, nedá se popsat, jaký ohromný ohlas přinesla tato neočekávaná chvilička. Jakoby diváci čekali, kdy už něco takového přijde. I když to byli vojáci, jistě by nedokázali tak hlasitě zaútočit na nepřítele svým hurá, jako se jim to povedlo tady. Nu což, vous potvůrka držet nechtěl, obrátil jsem tedy tvář tak, aby mi z hlediště byla vidět jen ta část obličeje, na níž se vous ještě majestátně vypínal. Smích ustával, ale Mirandolina se vyhýbala pohledu do mé zubožené tváře, aby vzápětí ona nezapříčinila novou bouři smíchu v hledišti. Štěstí, že výstup netrval dlouho. Maskér nás však tentokrát opustil dříve než jindy. Čím honem vous přilepit, našli jsme jen nějaké lepidlo na gumu, ale naštěstí vše dobře dopadlo. (pokračování příště) Bohouš Svoboda INZERCE Vojenská zdravotní pojiš ovna nabízíme zdravotní pojištění u jedné z největších zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven komplexní služby všem našim pojištěncům příspěvek až Kč vzorové rodině s dětmi balíček výhod pro studenty přispíváme na nejrůznější očkování NOVINKA - pro každého nového pojištěnce 1000 Kč na preventivní zdravotní péči a ochranné pomůcky pro sport Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel , najdete je též na včetně tiskopisu přihlášky. Kontaktní adresa: Vojenská zdravotní pojiš ovna ČR, Česká 24, České Budějovice, , Hledáme smluvní pracovníky vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen Vážení a milí čtenáři Obecnického zpravodaje, život člověka je někdy zvláštní. Dostal jsem červencový příspěvek od přispěvatele Bohouše Blažka a vzápětí jsem našel v poštovní schránce parte, kde jsem se dozvěděl, že Bohouš náhle zemřel. Jeho články a vyprávění byly pro zpravodaj zajímavými příspěvky. Už nebudou a nám co jsme jej znali, nezbývá než na Bohouše - Bohumila Blažka někdy zavzpomínat. Byl to dobrý člověk, jak praví motto na rozloučení: Úsměv na rtech, dobrotu v srdci, lásku v duši. Vzpomeňte si někdy. Poslední příspěvek Bohouše Blažka SLUNNÝ ČERVENEC Krásné dny a kouzelné teplé noci nás provázejí tímto letním měsícem. Děti si užívají prázdnin a mnozí z vás dovolenou. Matka Příroda se umoudřila, a tak stávající počasí snad vyhovuje všem. Když je pěkný den, tak ho užívejte u vody, a když se sluníčko schová za mraky, věnujte se nějakému výletu či kulturní akci. Užívejte si léta plnými doušky, aby vám zůstaly pěkné vzpomínky. V červenci vynecháme pohledy do politického dění a podíváme se na jiné nešvary, které provázejí náš život. Prvním nešvarem je veřejnoprávní televize, za kterou platíme měsíční (uzákoněný) poplatek. Při posledním zvýšením ceny jsme byli ujiš- ováni, že stanice bude omezena a později úplně zrušena. Mnohdy nás nesmyslné reklamní šoty u placené televize unavují. Můžeme se na ně vynadívat v hojném množství na ostatních televizních kanálech, které jsou z reklamy placeny. Pokud si veřejnoprávní televize z našich poplatků nezajistí rozpočet svého vysílání, je asi cosi shnilého ve vedení. Dalším nešvarem je jednání velkého zahraničního podniku. Dovolím si vás seznámit s mojí zkušeností s velkým, u nás asi zdárně prosperujícím zahraničním podnikem. Naše stará lednička dosloužila, proto jsme si před časem koupili novou. Když nám ji uváděli do provozu, nechal jsem z provozních důvodů obrátit otevírání dveří. Jedné návštěvě se povedlo nalomit umělohmotné madlo otvírání dveří a později madlo upadlo celé a lednice šla špatně otevírat. Dodavatelem jsem byl odkázán na výrobce, kde jsem telefonicky zjistil, že díl mají na skladě za cenu 12,- Kč, ale v jejich podnikové prodejně v Praze. Neměl jsem v úmyslu a za takovou cenu vyrábět doma vhodnou náhradu, tak jsem tam při příležitostné cestě do Prahy zajel. Na udané adrese jsem zahraniční podnik Zanussi (servisní centrum AEG, Electrolux, Zanussi) nemohl přehlédnout. Přízemí novostavby s velkými výkladními skříněmi a nad tím honosný nápis Zanussi. Po nalezení místa na protějším velkém parkovišti, po zdolání sedmi schodů (bez zábradlí), jsem se dostal do výstavní prodejny. Svůj poškozený držák jsem předložil a žádal nový kus. Krásná mladá žena kývla na souhlas a odběhla, žádané přinesla zabalené v igelitovém sáčku a na pokladně napsala účet s cenou 210,50 Kč. Po malé chvilce přemýšlení, jak se také dají vydělat peníze za umělohmotnou tretku, jsem při odchodu zaplatil a vědom si slušného vychování jsem pravil: Sbohem. V autě jsem poté přemýšlel, zda příště budu věřit telefonu nebo si raději věc sám doma vyrobím. Vy si krásně užívejte léta a dovolených a v době nicnedělání se zamyslete nad tím, za co všechno zbytečně platíme. B.B. sen - Bohouš Blažek sen. LESNÍ DIVADLO SKALKA ČERVENEC 2008 Po loňské hře současného autora se divadlo Skalka vrátilo letos ke klasikovi a uvedlo hru Josefa Kajetána Tyla Tvrdohlavá žena. Představení se odehrálo pětkrát podle plánu, žádné z nich nepokazila nepřízeň počasí, i když sem tam nějaká kapka spadla. Nejkomičtěji působil začátek předposledního představení, kdy s posledním gongem v úvodu představní začalo pršet. Naštěstí i tehdy to bylo jen malou chviličku. Protože už léta vidím do zákulisí, vím jak těžko se každý rok představení rodí. Při generálce už jsou většinou všichni na mrtvici a přesvědčení o neodvratitelném průšvihu při premiéře. Ale pak přijde den D a hodina H, naplní se hlediště a všichni ze sebe vydají i to, co by den předem v sobě ani nehledali. Diváci se samozřejmě těší nejen na krásný divadelní zážitek, ale také na chvíle, kdy se něco zaškobrtne. To pak odmění potleskem na otevřené scéně každé mistrně zvládnuté okno, protože vesměs se z té chvíle každý herec nějak vylže, i když někdy krve by se nedořezal. (pokračování na str. 8)

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - Srpen 2008 LESNÍ DIVADLO SKALKA (dokončení ze str. 7) Další pochoutkou pro oko divákovo jsou scény, kdy se herci odbourají navzájem. Někdy svými gesty, grimasami, přežblepty nebo způsobem, jakým zvládnou okno. A když na scéně nemůže promluvit už vůbec nikdo, to mají diváci nejraději. A všeho toho Divadelní soubor SKALKA opakuje hru v lesním divadle Na Skalce v Novém Podlesí Josefa Kajetána Tyla Turnaj žáků ve Starém Podlesí účast: Spartak Příbram, Pečice, St. Podlesí, Obecnice. Slavoj Obecnice 1. místo, nejlepší střelec Lumír Mazánek 1. ročník Sádeckého turnaje pořadí: 1. Sádek A, 2. Sádek B, 3. Pečice, 4. Obecnice, 5. Sebranka Příbram výše uvedeného bylo samozřejmě i letos přehršel, a tak bylo potlesku během představení i po něm dost a dost. Každé představení mělo své zcela osobité kouzlo a diváci se rozhodně bavili, i když přišli opakovaně. Hra měla bohaté obsazení, celkem i s houfem dětí to bylo 28 postav a bylo by nespravedlivé, psát jen o některých. Skvělí byli všichni. Přírodní scenérie dodávala hře ten pravý půvab a průměrný počet diváků kolem 300 (50-480) na představení byl pro herce to pravou odměnou. Vyslechla jsem v hledišti při závěrečné děkovačce milý rozhovor dvou dam ve středním věku: No to bylo bezva, a proč sem vlastně nechodíme častěji? No protože tady hrají jen dva víkendy v létě. Ale to je škoda!. Tedy je to škoda, ale díky všem, kteří se na celém divadle vždy podílejí za to, že věnují svůj volný čas a nervy pro nás ostatní. Tak a se jim pořád tak daří, i když to bude jen těch pár víkendů v létě. Evas TVRDOHLAVÁ ŽENA pátek 22. srpna sobota 23. srpna 2008!!pozor!! Začátek představení od 20 hodin Režie Josef Hudeček Jubilea v červenci slavili Věra Lockerová 75 let Pavel Stočes 55 let Vladimír Frýdl 60 let Miroslav Kalousek 80 let Jubilea v srpnu slavili a slaví Dagmar Havelková 55 let Mária Ježková 55 let Milan Švehla 80 let Pavel Kasl 70 let Václav Peták 65 let Jubilea v září budou slavit Hana Zelenková 60 let Jiřina Lindnerová 65 let Jaroslava Krejčová 55 let Eva Krylová 55 let Irena Šilhanová 55 let Růžena Vyšínová 85 let Mária Pacholová 50 let Věra Dušková 65 let Růžena Průšová 65 let Alois Boháč 60 let Vladimír Kříž 50 let Josef Tauchman 70 let Jaroslav Říha 70 let Jaroslav Šilhan 55 let Václav Pachole 60 let František Horáček 55 let VALDEK VALDEK - PRO DEŠTIVÝ DEN Deštivý den v Praze si můžeme do 28. září 2008 zpříjemnit prohlídkou výstavy v Jízdárně Pražského hradu. Jmenuje se Biedermeier - Umění a kultura v Českých zemích Je vystaveno téměř 700 exponátů židle, křesla, komody, šicí stolky, sklo porcelán, obrazy, oděvy, šperky a drobná technika. Český biedermeier je v naší zemi vystaven poprvé. Ukazuje životní a umělecký styl všech vrstev obyvatel, praktičnost i jednoduchost, která provázela člověka na každém kroku. Současně s touto výstavou, která je otevřena denně včetně pondělí od 10 do 18 hodin a je sama o sobě hodně rozsáhlá, lze zhlédnout i výstavu hodin v nedaleké Císařské konírně Pražského hradu. E.T. OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p.černý, p.linhartová neomluvena) Hosté: Ing.Arch.Vít, p.sekera Zahájení Starostka

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 17. dubna v 18:00hod. v penzionu Slunečno

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 17. dubna v 18:00hod. v penzionu Slunečno Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 17. dubna v 18:00hod. v penzionu Slunečno Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Přítomni: Drahoňovský Karel,Hakenová Jaroslava, Haken Roman, ing. Macounová Alena,Mašek Slavomír,Erban Luboš, ing. Malá Dana, Čížková Marta,

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 33. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.3. 2012 od 17 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC SLAVĚTÍN. Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015.

OBEC SLAVĚTÍN. Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015. OBEC SLAVĚTÍN Z Á P I S finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 04. 2015. za Finanční výbor: Petr Ondráček Lenka Holasová Oldřich Peřina za obecní úřad: hospodářka

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 8 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více