Hanzelka, Zikmund a Welzl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hanzelka, Zikmund a Welzl"

Transkript

1 Český kněz se vrátil do antarktidy čtěte na str. 2 Z DĚJIN ČESKÉHONÁMOŘNÍHO JACHTINGU Dobrodruh ČASOPIS PRO NENAPRAVITELNÉ DRSŇÁKYuh čtěte na str. 4 5 Hanzelka, Zikmund a Welzl Největšími českými dobrodruhy 20. století D vojice cestovatelů Jiří Hanzel ka a Miroslav Zikmund a ces tovatel a polárník Jan Eskymo Welzl se stali vítězi čtenářské ankety časopisu Dobrodruh o největšího čes kého dobrodruha 20. století. Hanzelka se Zikmundem, které prakticky všichni účastníci ankety společně psali do jednoho anketního řádku, obdrželi 760 bodů. Eskymo Welzl získal 720 bodů. Jak si jistě vzpomínáte, anketu jsme vyhlásili v č. 6/1999. Účastníci hlasování na anketní lístek mohli na psat pět jmen, přičemž prvně napsa ný získal 5 bodů a pátý jeden bod. Do uzávěrky ankety 15. dubna 2000 nám přišlo 440 anketních lístků a za tuto hojnou účast díky. Uvedená trojice vítězů se bodově poměrně vzdálila další výrazné skupi ně oblíbených českých dobrodruhů, kterou dále uvádíme v celkovém po řadí. Pořadí čtenářské ankety o největšího českého dobrodruha 20. století Pořadí Jméno Body 1. Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund Jan Eskymo Welzl Miroslav Šmíd Miroslav Jakeš Vítězslav Dostál Josef Rakoncaj Leoš Šimánek Richard Konkolski Rudolf Krautschneider Jaroslav Pavlíček Zdeněk Němec Otakar Batlička Jaromír Štětina 115 Další, velmi početná skupina do brodruhů, dostala již méně než 50 bo dů. V hlasování se objevilo dalších asi 50 jmen, včetně ženských Soni Vomáčkové, Sylvy Kysilkové a Diny Štěrbové. Vítěze ankety nemusíme čtenářům Dobrodruha jistě představovat. Ostat ně, s většinou z nich jsme již v našem časopise přinesli rozhovory nebo je jich portréty. A tak snad jen jeden postřeh čeští dobrodruzi oceňují zvláště své kolegy cestovatele, horo lezce, polárníky a námořní jachtaře. Prakticky všichni dobrodruzi z před ních míst napsali o svých dobrodruž stvích knihy a vydali se tak vstříc i dobrodružstvím duchovním. Takže, ještě jednou dík těm, kteří nelitovali svého času a zaslali nám lístek. Výsledky vylosování výherců soutěže o ceny přineseme v příštím čísle. MILOŠ KUBÁNEK Mimo pravidla ankety jsme rovněž ob drželi několik obsáhlejších rozborů a dokonce jednu podpisovou akci. O těchto zajímavých příspěvcích příště. REINHOLD MESSNER největším světovým dobrodruhem 20. století Z atímco v anketě o největšího českého dobrodruha je v první desítce poměrně narváno, sou běžné hlasování o největšího světové ho dobrodruha 20. století dopadlo zcela jednoznačně pro čtenáře Do brodruha je jím Jihotyrolan Reinhold Messner, který získal neuvěřitelných 1345 bodů a o téměř 1000 bodů předstihl druhého v pořadí, americké ho cestovatele a velkého romantika Richarda Halliburtona. Ani Reinholda Messnera nemusíme našim čtenářům představovat. Každý ví, že má na svém kontě řadu dobro družství, z nichž nejznámější je první zdolání všech čtrnácti osmitisícovek. Je nám potěšením, že Reinhold před (alespoň podle Čechů) necelým rokem poskytl našemu ča sopisu velmi zajímavý rozhovor (a že ho tedy při této příležitosti nemusí me otravovat o další). I pořadí na dalších místech je zají mavé a svědčí o tom, že čeští dobro druzi jsou dobře obeznámeni s ději nami dobrodružství ve světě. Jan Eskymo Welzl na stylizované ateliérové fotografii. Výsledky ankety o největšího světového dobrodruha 20. století Pořadí Jméno Počet bodů 1. Reinhold Messner Richard Halliburton Roald Amundsen Jacques Yves Cousteau Edmund Hillary Thor Heyerdahl Hermann Buhl Walter Bonnatti Jack London Naomi Uemura Jerzy Kukuczka Tenzing Norkay Peter Habeler 81 I v této anketě se dále objevilo dalších zhruba 50 jmen, včetně tří žen Wandy Rutkiewiczové, Chantal Mauduitové a Lau rence de la Ferrierové.

2 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh 2 N Silvestr slavil sám ve skalách Český kněz podruhé v Antarktidě prvním čísle roku 1998 Dobro druh přinesl reportáž o pobytu Včeského kněze Marka Orko Váchy na naší stálé polární stanici v Antarkti dě na King Georg Islandu. V té době Orko ještě pracoval jako kaplan ve Vel kém Meziříčí. Mladý muž, který nejprve vystudoval molekulární biologii v Brně a poté teologii v Olomouci, dnes učí na brněnském Biskupském gymnáziu obo ry náboženství a biologii. A tak, jako se pachatel vrací na místo činu, tak i Orko přijal znovu pozvání Jaroslava Pavlíčka a vrátil se přes Punta Arenas do Antarktidy, kde prožil prosinec minu lého a leden letošního roku. Mladý kněz, kterého uchvátil skauting a okouzlila indiánská kultura, se tedy opět vrátil do divoké přírody. Orko, čím se lišila tvoje druhá ná vštěva od té první? Ta první byla nádherná, ta druhá by la pro mne ještě stokrát hezčí. Byl jsem tam jako doma. Spoustu času jsem mohl trávit v absolutní samotě a mohl jsem si všechno naplno procí tit a vychutnat. Kolik vás bylo? Nejprve jen já s Jardou Pavlíčkem, později přibyli dva Češi a jeden Němec. Zážitky? Úžasné, jeden hodně drsný a dobro družný. To, když jsme s Jardou převáže li v loďce zásoby a chytily nás pořádné vlny a zuřivý vítr. Byli jsme v rukou Boha. A co Vánoce? Překrásné. Sloužil jsem mši pro Chi lany. Nesmírně silný zážitek. Chilané tu mají vojenskou polární stanici. Sa mí chlapi beze zbraní, kteří dva roky nevidí své rodiny. Byla to nostalgická nálada, kostel byl narvaný k prasknutí. Je to nejjižnější kostel na světě, tako vá plechová krabice s oltářem, svatý mi obrázky a se svíčkami. Potom jsme měli posezení s dárky. Nádherná bla žená nálada. Mnoho lidí ve světě šílelo ze Sil vestra 2000 Na poslední den v roce nás pozvali na svou stanici Korejci. O půlnoci jsem byl sám. Unikl jsem konzumu, diskoté kám, ohňostrojům. Nový rok jsem oslavil v samotě ve skalách pod hvěz dami. Vzhledem k mé práci na gymná ziu jsem stále v kontaktu s lidmi a stá le plně zapřažen. Na bilancování není čas. V samotě ve skalách jsem se mo hl modlit, promýšlet, co se studenty dělám dobře, co špatně, co zlepšit Bylo to fajn. Jaký byl program české polární sta nice? Zabývali jsme se problematikou ži votního prostředí a rozmísťováním tro sečnických balíků. Ultramaratonci v Brně poprvé bojovali o světové vavříny pod střechou Co je to trosečnický balík? Pytel ze silného igelitu, dva zapa lovače, nůž, několik kilogramů potra vin a roura na přespání. Vše se zatí ží kameny proti větru a z kamenů se rovněž zbuduje pyramida kvůli označe ní. A tvoje zážitky se zvířaty? Báječné. Dvakrát jsem viděl velryby. Vidět jejich vodotrysky a slyšet dunivé, dalekoslyšitelné tóny na to se neza pomíná. A samozřejmě spousta lach tanů, kteří koncem prosince do těchto lokalit připlouvají, a mnoho druhů tučňáků. Naše stanice bude mít letos výročí. Ano, desáté. Určitě je zajímavé, že v budoucnu chce Jarda Pavlíček z jed noho domku zbudovat kapli. Dnes jsi už opět v plném pedago gickém zápřahu. Chceš se do Antark tidy znovu vrátit? Obávám se, že ke třetí návštěvě ne budu mít šanci. Sny o Antarktidě jsou prostě sny. Určitě bych tam nejel na rok, moje práce na gymnáziu je příliš smysluplná. Ale na dva měsíce? To bych jel zítra! Díky za rozhovor. JAROSLAV MONTE KVASNICA Foto: Jaromír Šallé Mistr světa si hodil korunou echtěl jsem běžet, svěřil se mi jeden z nejlepších ultra maratonců světa Jaroslav Kocourek. Ještě ráno jsem si hodil koru nou a mince mi řekla: ne! Potom na mě však telefonicky naléhal ředitel šampio nátu František Cafourek a já jsem vy měkl. Vyjel jsem autem z Babic do Brna a uvízl v dopravní nehodě. Zmeškal jsem start a na trať vyběhl s dvacetiminu tovým zpožděním. Tak takovouhle dadaistickou overtutu mělo první oficiální mistrovství světa v běhu na osmačtyřicet hodin v hale, kte ré se konalo na druhém podlaží pavilonu zet brněnského výstaviště. IAU GEM MA BVV 48 H INDOOR přilákala na 250metrový okruh 31 nejlepších mužů a žen z devíti zemí světa. Pořadatelé ne byli žádnými nováčky, vždyť brněnskou osmačtyřicetihodinovku pořádají už popáté, letos ovšem poprvé s puncem světového šampionátu. Úderem desáté hodiny odstartoval v pátek 17. března člen výkonné rady Mezinárodní asociace ultramaratonu, Španěl José Antonio Soto Rochas, výstřelem z pistole nekonečný dvoudenní závod. Mezi běžci byl i du chovní otec závodu Tomáš Rusek, jeho zraněné koleno mu ovšem umožnilo odběhnout jen symbolických 48 minut. Mezi výkvětem nejlepších chyběl svě tový muž ultramaratonu číslo jedna Řek Yiannis Kouros s australským občan stvím. Kouros totiž požadoval startovné ve výši amerických dolarů, což ovšem bylo nad možnosti pořadatelů. V úvodních minutách chyběl, jak už bylo řečeno, i vítěz posledních dvou ročníků a světový halový rekordman Jarda Ko courek. Když však po dvaceti minutách vběhl do kruhové manéže zetky, bylo soupeřům i divákům jasné, že jeho čas te prve nadejde. Od prvních metrů závodu nadchl di váky černý kůň Tomáše Ruska Irina Reutovičová (z Ruska), která soustředě ným a neúprosným během získávala před svými soupeřkami hned zpočátku drtivý náskok. I česká reprezentace ukázala zu by po pěti hodinách běhu se do čela probojoval Vlastimil Dvořáček, druhá příčka náležela Jiřímu Tyhaurovi a třetí Miloši Škorpilovi. Smolař Jarda Kocou rek se ovšem už prodral na sedmou příč ku. Jsem vegetarián a pomáhá mi to fy zicky i psychicky, šeptl mi na záchodku Jarda. Ovoce, zelenina a ROBI maso na to sázím. Při osmačtyřicetihodinovkách však bý vají kritické především noci. Psychický tlak, i přes stálou možnost kvalitního ob čerstvení, masáží a lékařské pomoci, je ne smírný. I ta první brněnská byla nekoneč ně dlouhá. Po dvaadvaceti hodinách běhu už suverénně vedl Jaroslav Kocourek (219 Po startu v pelotonu chyběl Jarda Kocourek. km 250 m) před až neuvěřitelně vynikající Ruskou Irinou Reutovičovou (215 km) a dalším Čechem Vlastimilem Dvořáčkem (190 km). Borcům chyběly do uzavření poloviny závodu ještě dvě hodiny. Po rovné polovině závodu vedl Jaro slav Kocourek (236 km 250 m) před Rus kou Irinou Reutovičovou (221 km 750 m) a Vlastimilem Dvořáčkem (206 km 750 m). Na čtvrtém místě se zabydlel ve skvě lé formě běžící Ital Vicenzo Tasrascio (203 km) a na pátém druhá žena a loňská vítězka Němka Helga Backhausová (202 km). Šestá příčka náležela v polovině zá vodu stále se zlepšujícímu Poláku Augus tu Jukubikovi (200 km), kterého zezadu atakoval Čech Petr Solička (195 km). Zasvěcení tvrdili, že o osudu šampio nátu rozhodne druhá noc. A ta se skuteč ně stala v zetce nocí pravdy. Pro Itala Tarascia byla velmi smutná. Ital byl hnán vidinou překonání národního rekordu, podcenil pitný režim a skolila jej vážná indispozice. Lékařka Martínková mu aplikovala infuzi a nařídila několikahodi nový klid. Tarascio se však vrátil na zá vodní dráhu a chtěl mermomocí pokračo vat. Ředitel světového šampionátu Fran tišek Cafourek musel nešťastného Itala ze závodu kategoricky odvolat a nechat od vézt pod dohledem do hotelu. Už v noci překonala polský rekord věčně usměvavá a dobře naladěná Barba ra Szlachetková, stejně jako její krajan August Jakubik. Šance na překonání čes kého rekordu se rýsovaly i pro Petru Bernardovou a Lenku Švecovou. Problé mům na sklonu noci se nevyhnula ani vy nikající Ruska Irina Reutovičová, která sice v ženách suverénně vedla, ale nyní musela často odpočívat. Přitom k překo nání světového rekordu jí chybělo pou Jaroslav kocourek už dlouho před cílem věděl, že medaile z nejcennějšího kovu bude patřit jemu. hých 6 kilometrů. Na prvním místě abso lutně kraloval Jaroslav Kocourek, jehož náskok mu dodával patřičného klidu. Boj o stříbro a bronz byl zatím vpravdě ďábel ský. Vlasta Dvořáček, Polák August Ja kubik a Petr Solnička si nedarovali ani je dinou píď. Blížící se cíl a skandující diváci vlili ultramaratoncům do žil nové síly. A to je přece povolený doping. Jarda Kocourek se Slovákem Ivanem Ďurkovským si do konce dovolili pro pobavení diváků různé legrácky. Například soutěžili, kdo zaběh ne rychlejší kolo. Čech vyhrál, neboť za běhl čas pod jednu minutu. Po dvou dnech a dvou nocích! Pánové, klobouky dolů! A co ženy? Irina Reutovičová překo nala světový rekord v hale a vymazala tak Nejlepší muži: zleva Vlastimil Dvořáček, Jaroslav Kocourek, August Jakubik a Petr Solnička. ze světových tabulek legendární Angli čanku Eleanor Adams Robinsonovou, která svůj svěťák zaběhla také v Brně v roce 1997 výkonem 352,538 km. Irina v cíli nekonečného běhu řekla: V Brně to bylo nádherné, skvělá atmo sféra, vynikající zabezpečení. Škoda, že jsem trochu podcenila pitný režim, můj světový rekord mohl mít ještě vyšší hod notu. V závodě byli nepřehlédnutelní dva šedovlasí sedmdesátiletí kluci, oba Němci: Manfred Hause a Viktor Adam czyk. Do Brna jezdím strašně rád, je tu všechno nejlepší nálada, trať i lidé!, horoval Manfred. Světový šampion a hrdina mistrovství světa Jaroslav Kocourek tvrdil: Nemám ultramaratony rád. Bohužel, mám pro ně vlohy. Letos poprvé jsem prošel celou osmačtyřicetihodinovkou v naprosté po hodě, bez krizí a bez sebemenší bolesti. Škoda, že jsem neměl soupeře, který by mi šlapal na paty, to se pak jinak závodí. Ruska byla neobyčejně dobrá, udělala však chybu a v závěru se trápila. (Pozn. autora: Jarda sice v závodě necítil bolest, zato ji pocítil cestou domů. Jeho žena mu zadním kolem automobilu přejela nohu. Alespoň mi naráz vymačkala všechny puchýře, liboval si Jaroslav Kocourek.) Polka Barbara Szlachetková běhá zá vodně teprve dva roky. Čtyřiačtyřicetiletá Barbara už má na kontě přes dvě stovky maratonů a zápis do Guinessovy knihy rekordů. V Brně to bylo skvělé, z pol ského rekordu mám úžasnou radost, zá řila Polka. Světový šampionát se v Brně vydařil na výbornou. José Antonio Soto Rojas to stručně shrnul: Všechno bylo skvělé: zá vodníci, maséři, lékaři, pořadatelé i mo derátoři. Jsem šťastný, že jsem mohl být u toho! VÝSLEDKY Muži: 1. Kocourek 404,759 km, 2. Dvo řáček 372,085 km (oba ČR), 3. Jakubik (Pol.) 370,381 km, 4. Solnička (ČR) 361,584 km, 5. Ďurkovský (SR) 350,828 km, 6. Škorpil (ČR) 291,007 km. Ženy: 1. Reutovičová (Rus) 368,644 km, 2. Backhausová (Něm.) 350,828 km, 3. Szlachetková (Pol.) 291,007 km, 4. Bernardová (ČR) 267,742 km, 5. Bayero vá (Něm.) 263,335 km, 6. Švecová (ČR) 261,000 km. JAROSLAV MONTE KVASNICA Foto: Michaela Dvořáková

3 Čeští musheři na jezeře Inari íká se, že nej krásnější pohled Řna svět je z koň ského hřbetu. Ten, kdo to vy myslel, asi nikdy nestál na sa ních a neměl před sebou smeč ku upalujících severských psů, tvrdil mi musher Václav Faust, je den z mužů sedmičlenné expedice Inarijärvi 2000, která na svou dale kou pouť odstartovala 6. března z pražského náměstí Jiřího z Poděbrad. Sedmičku dobrodruhů, dvanáct al jašských malamutů a sedm sibiřských husky čekala cesta Polskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Finskem až vysoko za polární kruh do Laponska, do městečka Inari a ke stejnojmenné mu jezeru. 10. března za malým hotýlkem u velké sněhové bariéry jsme připravo vali nezbytnou musherskou výstroj pro trail přes jezero Inari, vzpomíná Václav. Před Čechy a jejich psy se rozprostřela zamrzlá a zasněžená vodní plocha o ví ce než 1300 kilometrů čtverečních. Z je zera vystupuje množství ostrovů a ostrůvků. Ve 13 hodin tři spřežení a čtyři běžkaři konečně vyrážejí. Snaži li jsme se najít tu správnou skútrovou cestu, vysvětluje Venca. Bez ní se tu se spřežením v tuto roční dobu nedá ni kam dojet. Minete li,skútrovku, máte hned problém na krku, vlastně na no hách: proboříte se vrstvou sněhu do vo dy, a když ji máte asi po kolena, pak te prve narazíte na pevný led. To jsme si samozřejmě hned na začátku vyzkouše li a dost nás to vyděsilo. Při minus dva ceti je to o strach. Svůj první tábor postavila výprava na malém ostrově při západu slunce. První je třeba nakrmit pejsky. Dostali pořádnou dávku granulí Fitmin Profi, které zajišťuje vysokou výkonnost taž ných psů v polárních podmínkách, vy světluje Václav. Do krmiva je třeba přidat kus tuku a pořádně zalít vodou. Voda je životně důležitá, dehydrovaný pes za jízdy chňape po sněhu a ne soustředí se na práci. My jsme si dali instantní polévky a hltali je jako o zá vod, aby nám při minus 27 stupních Celsia nezmrzly. Ráno vyměnili musheři spacáky za péřové bundy. Byl pěkný, slunečný a mrazivý den. Zpočátku nechali musheři své pejsky jen tak rozkoukat. Moc jsme je nehonili, říká Venca. Nedozírná bílá pláň byla pro ně něčím novým, ostatně totéž platilo i pro nás. Tábor jsme postavili už odpoledne za silného nárazového větru. Zato druhého dne se chlapi už rozhodli prověřit své i psí síly. 42 kilometrů od nás byl na mapě zakreslen srub, vzpomíná Ven ca. S lyžaři jsme se domluvili, že odve zeme veškerou výstroj a část cesty se jim vrátíme na pomoc. Spřežení pádila jako o závod mezi ostrovy zasněženou nádherou. Zachumlaní do péřovek lá meme jeden kilometr za druhým stá le směr sever. Dojeli jsme stádo sobů, které nám křižovalo cestu. Psi měli amok, mysleli si, že jsme je snad vzali na lov. Mít motorové skútry, tak jsme ty paroháče tak zblízka neviděli. Sobi byli našimi dopravními prostředky tak okouzleni, že zastavili a mlčky přihlíželi. Odpoledne jsme našli srub, vyložili vý zbroj a tradá čičinky!!! jeli na po moc běžkařům. Po osmi kilometrech jsme k nim dorazili, zapřáhli za sáně a k večeru byli,doma. Pejskové měli v pacičkách poctivých 58 kilásků. Ráno musheři napájejí svoje psí ka marády vodou s medem a tukem. Med dodává energii a tuk ji drží, tvr dí Venca. Další etapa bude měřit 35 Jindra Zelenka se šestispřežím aljašských malamutů na jezeře Inari. Běžkaře čekala každodenní tvrdá dřina. kilometrů. Jindra, Radek a Venca vyrá žejí se spřežením první. Mají v úmyslu dojet na předem domluvené místo, po stavit tábor a uvařit polévky pro běžka ře. Haskouni a malamuti cupitají na jistotu a šetří síly, vzpomíná Václav. Odpoledne jsme rozbili tábor, vpodve čer dorazili běžkaři. Ticho tábora přeru šil štěkot mého leadera jedenáctile té fenečky, která neznámého člověka pozná na sto honů. Z dálky se k nám přibližovali tři lyžaři, táhnoucí pulky. Kluci z Pyrenejí nám hned lámanou an gličtinou sdělovali svoje zážitky. Ve hod. nám hovor přerušila polár ní záře. O ní jsme dosud jen četli a slý chali. Ale, že je to tak velký a nádher ný světlo, to jsme fakt netušili. 14. března prohlásila expedice za den sanitární. Šetřili jsme pejsky, ří ká Venca. Náklad byl těžký a naši psi jsou zvyklí mít po třech dnech práce pauzu. Zatímco si běžkaři léčili puchý ře, nám to stejně nedalo. Zapřáhli jsme sáně, musíme ty kluky španělský trochu povozit, ať mají zážitky. Další ráno uvítalo muže a psy mra zem minus 22 stupňů a bílou tmou. Hustá mlha vytvořila z krajiny bílé nevi ditelno. Slibujeme běžkařům, že je po celý den potáhneme za sáněmi, vyprá ví Venca Faust. Španělé vyrážejí na zá pad, my stále na sever. Já a Jindra připřaháme po jednom běžkaři, na Rad ka zbyli dva. Před námi je 30 kilásků bí lé tmy. Všechno má svůj konec, i tento den. Táboříme v jednom z otevřených nouzových srubů. V plechovém kbelíku děláme všichni zase jednou velkou spo lečnou hygienu. Spokojení jsou ovšem i psi, kteří nocují venku při minus 25 stupních. Je mráz, až praští a oni se tam vyvalovali, jak někde na pláži. 16. března se na Čechy rozhněval laponský bůh větru Biegagagaleš a ne a ne se utišit. Expedici čeká jen 24 kilometrů dál na sever. Vítr, sníh a sněhové návěje jsou silným protivní kem. Zaplať pánbůh za ty péřovky, horuje Venca, byly naším brněním proti mocnému nepříteli. Tábor jsme postavili v nejsevernější části jezera. Kameraman Zdeněk nám smutně sdě lil, že došla moravská slivovice. Nese me to opravdu těžce, někteří z nás uronili slzu, která vzápětí zmrzla. 17. března opustila výprava pláně jezera Inari a pokračovala dále do ob lasti Seveti, kde už začíná království tundry. Jízda tu byla pestřejší chvíli po hladině jezírek, chvíli lesíky. Do konce tam jsou i pětimetrové kopce, žasl Venca. Připadali jsme si jako na horách, po té věčné jezerní rovině. Utábořili jsme se poblíž srubové osady Severti. Následující den se putování expedi ce opět stočilo zpět k jezeru Inari. Mu že a psy čekala cesta tundrou, která je měla přivést na západní stranu jezera. Běžkaři byli evidentně znaveni, humo ru a sil ubývalo. Není se čemu divit, vysvětluje Venca. Tolik dní se honit za psím spřežením, dá do těla i dob rým sportovcům. Po celý den na běžkách a večer, místo vyhřáté chaty a grogu, vařit jídlo a ošetřovat v mrazu bolavé nohy. Pár kilometrů odtud ved la silnice z Norska do Inari. Běžkaři se do cíle dostanou stopem, zatímco spřežení čeká ještě předlouhá cesta. 19. března Jindra, Radek a Venca zapřáhli psy a před nimi bylo do Inari nejkratší cestou rovných 100 kilomet rů. Teploměr ukazoval pouhých minus sedm stupňů a musheři se báli oblevy. Psi pelášili jako o závod a všechno se zdálo být v pohodě. Pak se proti nám vyvalila černá mračna, vzpomíná Ven ca, a do nás udeřil Ďábelský vichr. Psům kvapem ubývaly síly. Nezbylo, než rozbít tábor a čekat. První jarní den přivítal chlapy vichři cí. Kolem desáté nastala změna, mra ky se začaly trhat. Neváhali jsme a okamžitě zapřáhli, říká Václav. Psi běželi jak vystřelení z praku. Ve 14 ho din jsme byli v Inari, kde nás už čeka li běžkaři. Myslím, že jsme podali úcty hodný výkon, naši psi se osvědčili skvěle, byl to určitě kvalitní trénink na přejezd sibiřského Obského zálivu, který v budoucnu plánujeme. ČLENOVÉ VÝPRAVY Musheři: Jindřich Zelenka (duchov ní otec výpravy), Václav Faust, Ctirad Tyroler. Běžkaři: Milan Urgan (Mana ger expedice), Zdeněk Klečka (kame raman), Pavel Židov, Jiří Motyčák. POSTSKRIPTUM Dnes už patří musherská expedice k jezeru Inari v laponské oblasti Finska minulosti. Čeští dobrodruzi však mají hlavy plné plánů, které chtějí se svými psy brzy uskutečnit. Na finském severu se naše výprava rozhodně neztratila, právě naopak. S jídlem roste chuť. Karel Dohnal ve své knize Yukon solo napsal: Mnohé z nás přitahuje Sever, protože hluboko v naší genetické paměti jsou pozůstatky poslední doby ledové a po nich následujících migrací. Osamělého cestovatele, stejně jako dvojici, která se vydá do divočiny, aby se pokusila přežít jednu nebo dvě zimy, přitahuje stejný podvědomý hlas. Nedozírnost Severu, útrapy, závislost na sobě samotném, nutnost neudělat chybu to všechno jsou vzpomínky našeho dědictví. JAROSLAV MONTE KVASNICA Foto: Zdeněk Klečka M. JAKEŠ RADÍ Co na sebe a do sebe na Špicberky Špicberky navštěvuji každoročně. V krátkém lé tě se dají podnikat pěší túry, v zimě lyžařské po chody. Dokonce na Nový rok, kdy vládne na Špicberkách polární noc a je úplná tma, jsem oslavil s několika nadšenci příchod roku Výběr stravy pro léto je po dobný jako při cestách do Rumunska (viz minulé číslo Dobrodruha). V zi mě přijdou k chuti slanina, salámy a sýry. Do mrazivého podnebí, kdy zmrznou a jsou tvrdé jako kámen, je ale doporučuji předem nakrájet na menší kusy. Z tohoto důvodu rovněž pozor na chleba, který by neměl ob sahovat vodu. Ráno vypít co nejvíce tekutin a připravit minimálně plnou termosku horkého čaje nebo vody na cestu. V nouzových a extrémních situacích je vhodná sušená a hotová strava s velmi krátkou a snadnou přípravou, ja ko je například Reiter Travellunch nebo Treking Mahlzeiten v hliníko vých sáčcích, do kterých stačí nalít horkou vodu, zamíchat, pár minut ne chat stát a jídlo je hotové. Při lyžařských pochodech toho moc na sobě ne mám, skoro to samé jako v létě. Namáhavým pohybem se člověk zahřeje. Mimo oblečení, o kterém jsem se už zmiňoval, mám péřovou bundu nebo vestičku. Ty slouží především při zastávkách během pochodu, neboť ro zehřáté tělo po zastavení rychle chladne. Je potřeba se neustále přizpůso bovat povětrnostním podmínkám tak, aby nedocházelo k přehřívání nebo k prochlazování těla. Důležitá je ochrana proti větru. Nejvíce trpí obličej a prsty na končeti nách. Proto by neměly chybět kukla nebo rukávová šála. Na oči se mi osvědčily velké lyžařské brýle. Chrání velkou část obličeje před větrem, nepotí se a je v nich dobře vidět. Na rukou palčáky a přes ně jednoduché návleky proti větru. Prstové rukavice jen do stanu a na jemné práce. Nej důležitější jsou boty. Je li v botách zima, je zima i po těle. Od doby, kdy používám kanadské boty Sorel (lze je koupit i u nás), nemám problémy. Při svých cestách používám spací pytel s peřím z české husy, který mi ušila firma Alae Lupuli. Prachové peří je nejteplejší materiál. K tomu, aby peří ve vlhkých podmínkách nenavlhalo, což je jeden z důvodů, proč ně kteří volí místo peří dutá vlákna, je nutné věnovat pozornost tkaninám, ze kterých je spací pytel ušit, a vést boj s vlhkostí. Pokud tomu tak není, do stane se vlhkost časem do každého spacího pytle. Proto navíc používám takzvanou protiodpařovací vložku, která vytváří mikroklima snižující produkci tělesné vlhkosti během spánku, zvyšuje tepelný komfort a sou časně zabraňuje pronikání tělesné vlhkosti dovnitř spacího pytle. MIROSLAV JAKEŠ Horolezecká škola Český ráj Vám nabízí celoročně KURZY HOROLEZECTVÍ pro ženy a muže všech věkových kategorií Mgr. Jiří Odnoha, Rybní Důl 754, Bakov n./jizerou, Tel.: 0329/ ; SPORT ČESKÝ RÁJ maloobchod velkoobchod Horolezecké a outdoor vybavení Odborný poradenský servis Slevy 3 10 % Nerudova 616, Mladá Boleslav Tel.: 0326/ Nabídka expedic a cest Miroslava Jakeše v roce 2000 Grónsko pěšky, lodí, letadlem na západním pobřeží Termín: cena: , Kč Grónsko a Baffinův ostrov pěší turistika Termín: cena: , Kč Island na kole letecky Termín: cena: , Kč Trek kolem Anapurny Termín: cena , Kč Bližší informace: Ing. Miroslav Jakeš Tádžická 1422, Praha 10, Tel.: 02/ Pro cesty u nás i v zahraničí hledám volného spolehlivého parťáka, věk asi let. Vítán horolezec nebo vysokohorský turista, majitel kola, znalý AJ. Ozvi se štíhlé, volné VŠ, vysoké 177 cm Zn: Sdílení zážitků (ev. telefon 0424 / ) Dobrodruh 3 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh

4 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh 4 Z historie českého námořního jachtingu Josef Rössler Pojem námořní jachting je naší vnitrozemskou zvláštností přímořské státy jej v tomto pojetí neznají. To jenom my, vnitrozemci, jsme pocítili potřebu jej nějak pojmenovat a odlišit. V užším slova smyslu rozumíme u nás pod pojmem námořní jachting hlavně sportovní a rekreační dálkové plavby: rodinné plavby v přímořských vodách Jadranu nebo Baltu, dálkové plavby po všech mořích obklopujících Evropu a konečně oceánské plavby těch nejodvážnějších a nejzatvrzelejších. Na důstojnou účast na námořních závodech jsme v minulosti, s jedinou světlou výjimkou Richarda Konkolského s jeho Niké, opravdu neměli. Přestože jsme suchozemci a přesto že politika jachtění na moři v pováleč ných destiletích vůbec nepřála, podaři la se našim jachtařům řada kousků, za něž se nemusí stydět. Svědčí o tom i následující stručný přehled některých z plaveb a akcí podniknutých od války až do počátku 90. let. ZÁKLADNÍ PROBLÉM MINULOSTI: DOSTAT SE VŮBEC NA MOŘE V uplynulých čtyřiceti letech stála každému staviteli námořní lodi a jeho posádce v cestě základní překážka: že lezná opona. Dostat se přes ni k moři bylo možno trojí cestou: získat devizo vý příslib pro všechny členy posádky (skoro nemožné), nebo se svézt na ně které polské lodi, nebo konečně organi zovat zájezd s pomocí některé cestovní kanceláře. Čedok s tím nechtěl mít nic společného, tak to zbylo na Sportturis tu. Aby však ten mohl uspořádat téma tický zájezd, muselo být sportovní od větví oficiálně uznávané. Aby mohlo být uznané, muselo přinášet výsledky, zařaditelné do jednotné sportovní kla sifikace tehdejšího ČSTV. Musela se proto vytvořit organizace, která něja kým způsobem zlegalizovala bláznov ství a současně stanovila kritéria pro soutěžení. V roce 1964 založili ing. Libor Zá ruba, Gustav Černý, Boris Dvořák, Du šan Vaculka a ing. Miloš Maximovič Komisi dálkových plaveb jachtingu při Jachetní sekci tehdejšího ČSTV. Dlužno říci, že jim do od začátku jejich kolegové z okruhového nijak neusnad ňovali, spíše naopak a nebylo se co divit: jachting byl v postavení bur žoazního sportu, podobně jako tenis, golf a podobné kapitalistické vy myšlenosti, a oni měli strach, aby je námořníci v očích režimu nedorazili. Nicméně se podařilo zorganizovat i krajské komise, pořádat semináře, školit a zkoušet budoucí kapitány, ko nat technické prohlídky lodí a jako vr chol všeho docílit, že v letech 1981 až 1987 stačil na žádosti o vydání výjezd ní doložky podpis tehdejší předsedkyně KNY Jarmily Dvořákové. To bylo dů kazem velké autority, kterou si KNY (do počátku 90. let) před úřady vytvořila. Bohužel, v závě ru bolševické vlády jsme byli o tyto vý sady připraveni. Trochu za to mohla i samotná KNY, protože se jí nechtělo do jednání se Svazem vodních moto ristů. Ministerstvo dopravy nám nako nec oprávnění ke zkouškám odňalo a všechno přešlo na Státní plavební správu. Přesto se jezdilo dál měli jsme v celé republice své Mistry sportu a nesčetné výkonnostní třídy ve Spor tovních dálkových plavbách. Pak přišla revoluce a s ní: Dosti ko mise, dosti bodování, dosti soutěžení, Loď Tynés u Gibraltaru v roce Kapitán Miloš Kramář. ať žije svobodná plavba ve svobodném světě! Ale kdo bude připravovat čísla na plachty? Kdo bude jednat s plavební správou a přesvědčí ji, že šestimetrová plachetnice nemusí mít metr vysoké zá bradlí z lana o průměru 8 mm? Kdo převezme od ČSTV signální pistole? A tak ti, kdo v posledních letech ne úspěšně bojovali proti nenáviděné ko misi, se spojili se zástupci svazu moto ristů a založili spolek, ze kterého se bě hem prvního roku po revoluci vyvinula Česká asociace námořního jachtingu (ČANY). Byli to pánové ing. Luboš Janko a Vláďa Ertl za jachtaře a Dr. Ji ří Štefal a Jiří Horyna za vodní motoris ty. Koncem roku 1990 se pak ČANY stala plnoprávnou členkou Českoslo venské jachetní asociace spolu se Slo venskou asociací námořního jachtingu. ZAČÁTKY Pokusím se zrekapitulovat význač nější události v námořním jachtingu u nás. Nečiním si nárok na přesnost a po zániku staré komise námořního jachtingu nemám k dispozici ani spo lehlivé písemné prameny. Prameny se rozcházejí: kdo byl po válce první? Ce lou válku a ještě dlouho po ní stál na Císařské louce hotový trup námořní plachetnice, který postavil profesor Murdych. Ten jej okolo roku 1960 pro dal panu učiteli Dušanu Vaculkovi z Brna, který potom za přispění svých přátel loď dokončil a její vlastnosti si ověřil plavbou na Černém moři v roce Loď pokřtil PASÁT a po plavbě ji prodal, až se nakonec dostala do ru kou bratří Pátých ze Znojma. V březnu roku 1964 přijel Vaculka do Prahy a v malém sále na Hlavní poš tě v Jindřišské ulici přednesl svou his torickou přednášku, jak obelstil režim a složil zkoušky na profesionálního ka pitána. Zahájil tím historickou dobu na šeho námořního jachtingu, jak jej zná me dnes. Na té přednášce bylo hodně lidí, i mimopražští, protože byla řádně ohlášena. Rok 1965 pokládám za začátek sku tečných sportovních námořních plaveb. Lodě třídy Beluga vypluly na vody Jad ranu a SV. MAGDALENA podnikla svou první námořní plavbu na ostrov Hiddensee. Na plavbu do Jugoslávie se také vydal Jarda Nehyba na ESME RALDĚ, v tomto roce dokončené. By la to první skutečná námořní loď do končená v Praze. Mezitím pracovali bratři Pátí na pří pravě další plavby PASÁTU. Dušan Vaculka začal stavět novou loď typu Primát podle francouzských plánů a na

5 ní v roce 1966 vyplul na svou plavbu po Jaderském moři. Boris Dvořák se SV. MAGDALENOU vyplul na zkušební plavbu na berlínská jezera, aby se definitiv ně rozhodlo, zda se s ní vydá na moře. Zkoušky dopadly dobře. SV. MAGDALENA byla (a po řád ještě je) jolový křižník 30 m 2, bez jediného kilogramu zátěže, délky 9 m a výtlaku 2,5 t. Po dal ších důkladných úpravách vyplu la v roce 1966 na svoji nejdelší plavbu do Hamburku, Severo mořským kanálem do Kielu, Marstalu a Malým Baltem do Kodaně, kde se zúčastnila oslav stého výročí založení Královské ho dánského jachtklubu. Domní vám se, že to mohu hodnotit jako začátek výkonnostních plaveb, s naplánovanou a dodrženou tra sou plavby. V roce 1967 bratři Pátí vyplu li na PASÁTU ze Rjeky, přepluli Středozemní moře až do Mars seille, kanálem Du Midi a dalšími propluli Francií a vrátili se přes Severní moře a Hamburk do Pra hy. Také ve východních Čechách nelenili a postavili ACHÁT, což byla loď typu Zoška podle origi nálních polských plánů, stejných, které použil Richard ke stavbě své NIKÉ jen ji trochu natáhl. Z východních Čech také pochá zejí pozdější přemožitelé oceánů bratři Skálové, Ruda Krautsch neider a Jarda Bernt. Přenesme se však na chvíli z Čech na severní Moravu. Podle tamních záznamů je nestarší ná mořní plachetnicí na Moravě SKARAB, s číslem na plachtě CZ4. Je to jedna z prvních Maximovičových Pávií. Na vodu byla spuštěna v roce 1969, své první plavby podnikala z pol ského pobřeží a baltickým vodám zů stala věrná. Doplula až na Skagen a ja ko první navštívila vody Botnického zálivu. Pluje dodnes, i když už slouží jen pro výcvik nováčků na Žermanické přehradě. Do konce šedesátých let byly už ve všech krajích Čech a Moravy postave ny lodě, schopné plavby po moři. A přišel rok Já jsem dokončil stavbu devítimetrového ocelového ŠTÍ RA, takže i v Českém jachtklubu se ob jevila první větší loď. A Gustav Černý z Tatranu od sousedů svůj Antares SPERANZU. Pražští jachtaři nastoupili definitiv ně v témže roce 1972 plavbou ŠTÍRA a SPERANZY do Dánska. Obě lodě pluly po vlastním kýlu z Prahy a zase se ve vleku vrátily s ponorem 145 cm! Takže tyto plavby byly kromě ná Richard Konkolski je naším nejúspěšnějším účastníkem oceánských jachetních závodů. mořničiny i pozoruhodné výkony vo dácké a motoristické. NÁSTUP KONKOLSKÉHO Ovšem rok 1972 se zapsal do dějin českého námořnictví něčím daleko lep ším: startem Richarda Konkolského v OSTAR oceánském závodě osamě lých mořeplavců. Richard zlámal u své NIKÉ stěžeň (loď třídy Zoška s prodlouženým žebro rysem) a přijel velmi těsně po limitu. Podal obdivuhodný výkon a osvědčil velkou houževnatost. Po přistání v Newportu se vydal s NIKÉ na cestu kolem světa přes Panamský kanál, kte rou s jedním přerušením v Austrálii úspěšně v roce 1974 dokončil. V roce 1976 startoval s NIKÉ znovu a obsadil druhé místo v handicapovém hodnoce ní ze 73 závodníků v cíli. Zasáhnout tímto způsobem do historie těchto zá vodů, se nám asi hned tak už nepodaří. Je to, bohužel, všechno otázka peněz. V Richardově době to ještě šlo, dnes, když nemáte dvacetimetrové pádidlo s kompozitními plachtami, nemá cenu ani podávat přihlášku k závodu. Ukáza lo se to také při jeho dalších startech s novou NIKÉ II v roce 1980, kdy už tak úspěšný nebyl. Jeho knížky se ale dodnes krásně čtou a jistě by neškodilo jejich nové vydání. Plavby, pořádané každoročně s ces tovní kanceláří Sportturist, se pomalu stávaly běžnou rutinou. Za zmínku sto jí rekordní devatenáctidenní plavba ŠTÍRA do Helsink a Stockholmu (den ní průměr 64,5 mil včetně pěti dnů po bytu). V roce 1976 se uskutečnila prv ní velká skupinová plavba čtyř praž ských lodí na Shetlandy a do Skotska. Z Cuxhavenu vyplula SPERANZA, VEGA Lubora Musila, ŠTÍR a nej menší XANDRA Miloše Kramáře. Lo dě měly vesměs čtyřčlenné posádky a přestože pluly každá jinou trasou, sjely se první tři v rozmezí dvou hodin v Lerwicku, Xandra přijela později přesně o tolik, o kolik později vyplula. Na zpáteční cestě zažily lodě bouřlivé počasí, ale všechny se v pořádku vráti ly. Ještě musím uvést, že Xandra na zpáteční cestě projela až okolo Faer ských ostrovů, kde dostala pořádně do těla, ale vydržela. Je to krásné vysvěd čení pro loď a její posádku a zároveň velká pocta konstruktéru lodí typu Pá via, ing. Milošovi Maximovičovi, jed nomu z našich nejlepších. Lodí tohoto typu bylo postaveno v celé republice odhadem přes dvacet. Kromě nich zkonstruoval také velmi úspěšný typ Atol a konečně ocelovou Lizard 40, postavenou také ve dvou exemplářích. Na počest 90. výročí vzniku organi zovaného jachtingu v českých zemích v roce 1983 uspořádali pražští jachtaři velkolepou skupinovou plavbu do již ních moří. Dvouetapové plavby orga nizované předsedou ČYK se účastnilo 12 lodí z celé České republiky a se stří dáním posádek v Athénách celkem 84 jachtařů. Startovali z rumunské Galaty. Ze Suliny do Byüikdere v Bosporu se jel závod. Pro překvapené Turky to by la přímo invaze českých lodí, které se v průběhu dvou dnů sjely po bouřlivé plavbě přes Černé moře. Jejich další pronikání Bosporem a Dardanelami by lo proto pečlivě sledováno tureckým válečným námořnictvem (prý). Pak se plulo do Athén, vystřídaly posádky a po proplutí Korintským průplavem Iónským mořem a Otrantskou úžinou plavba skončila v Šibeniku. Pro ČYK (tehdy ještě JO Slavoj Vyšehrad) to jis tě nebyl lehký organizační úkol a mys lím, že snahy o podobné hromadné ak ce bude vhodné podporovat. Unášen historií Pražáků, zapomněl jsem na jednu pozoruhodnou plavbu na samém úsvitu našeho poválečného ná mořnictví. V roce 1967 vypluly dvě prostějovské lodě, ALBATROS a HO RIZONT, na dálkovou plavbu přes Atlantik. Plavba byla vedena jako ex pedice a sponzorována Slovenským fil mem a časopisem Smena. Lodě dosáh ly v pořádku karibské oblasti a přistály na Martiniku. Byli první, kteří na čes kých lodích s československou posád kou přepluli oceán a tím vstupují do historie. RUDOLF KRAUTSCHNEIDER Léta ubíhala, mistrů sportu přibýva lo, průkopníci stárli a objevil se další velikán: Jakýsi dřevorubec postavil de setimetrovou loď a nazval ji POLKA, v roce 1979 vyplul na sever a dosáhl Medvědího ostrova a v pořádku se vrá til v září do Štětína. Plul se smíšenou česko polskou posádkou. A tím jsme se seznámili s Rudou Krautschneiderem. Neoslnil nás jen jako velký námořník před pánembohem, ale také jako velký člověk a nejpřekvapivěji také jako vy nikající bavitel davů. Jeho další výkony ho rychle postavily na nejpřednější místo. Do dnešního dne vykonal četné zaoceánské plavby, byl například také s POLKOU na Falklandech během brit sko argentinské války, pak ji prodal a postavil novou třináctimetrovou PO LÁRKU v roce Stihl rovněž na psat a vydat vlastním nákladem nádher nou knihu o svém putování, nazvanou Lidé a oceán a rázem se z něho stal Čapek námořních jachtařů. POČÁTEK 90. LET S Rudou jsme se dostali na počátek 90. let. Po Rudovi objevujeme další utajené přemožitele oceánů: Bedři cha Skálu, který se toulal po světě sedm let se svou partnerkou Irenou Kalináčo vou. Oldřicha Karáska, jachtařského trampa teplých moří a konečně Dr. Ja Za kormidlem Polárky zleva V. Dlouhý, R. Krautschneider a J. Ecsi. V pozadí Kapské město. Krautschneiderova Polárka focená ze stěžně. roslava Bernta z Libštátu, který v roce podnikl vzornou plavbu ze Zadaru do Karibiku na Malé Antily a dále Panamským kanálem na Havaj ské ostrovy. Oceánské plavby jsou na první po hled vyvrcholením námořního jachtin gu. Musíme si ovšem uvědomit, že zde velkou roli hraje čas, který si dotyčný může dovolit na plavbu věnovat. Roz hodně bychom neměli podceňovat řád ně vedené kratší plavby s dobrým časo vým průměrem a pevným časovým plá nem. Je to, jako kdybychom třeba v atletice srovnávali sprint na sto metrů s maratónem a prohlásili, že maratón je vrcholem běhání, protože se běží dál. V dnešní převratné době přibývá po vážlivě lidí, kteří si jen s největším vy pětím utrhnou tři až pět týdnů na plavbu. To na oceánskou plavbu nesta čí. Myslím ale, že z toho zase nemusí me být tak smutní. Česká asociace námořního jachtin gu (ČANY) připravuje v současné době podrobný historický přehled o českém poválečném jachtění na moři. Zájemci o historii se tedy mají na co těšit. Dobrodruh 5 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh

6 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh 6 K n i h o v n a d o b r o d r u h a SHOCART DÁLE CHRLÍ OUTDOOROVÉ MAPY Zlínský SHOCART je v posledních letech bez pochyby naším nejagilnějším mapovým a prů vodcovským vydavatelstvím, zabývajícím se outdoorovými aktivitami. Je jenom dobře, že jeho aktivita nepolevuje ani letos a že již vy dal nebo chystá vydání řady dalších kousků této tématiky a to ve všech svých edičních outdoorových řadách. Které to jsou? TURISTICKÉ MAPY 1 : Nejrozsáhlejší ediční řada SHOCARTU má ve 72 mapách po krýt celé území České republiky. Mapy jsou číslovány od 1 do 72, přičemž vycházejí napřeskáčku. Až do letoška vyšlo 17 map, mj. okolí Prahy sever, jih (18, 19), okolí Brna sever, jih (51, 52), Olomouc (61) atd. V letošním roce je připravena hor ská nadílka mj. Krkonoše, Žďárské vrchy, Šumava, Jeseníky, Beskydy celkem 10 map. Některé již byly vy dány. Řada bude dotiskována v dalších letech. CYKLOTURISTICKÉ MAPY 1 : Další edice, která by měla v 70 mapách (číslovaná ) pokrýt celou republiku. Do letoška již vyšlo 25 map, v tomto roce to bude 11 map. LAKROS IVAN MAKÁSEK A KOL. Ivan Makásek, šéfredaktor časopisů Wampum a Nika a jeden z dlouhodobých propagátorů lakrosu v Čechách, připravil velmi dobrou instruktážní knížečku o pravidlech a dějinách lakrosu včetně jeho odvo zených disciplín. Lakros, jak známo, je původem indiánská hra, a proto je pěstován především těmi, kteří navazují na indiánské tradice skauty, trampy a dalšími. Dnes jeho obliba roste i v širší sportovně orientované veřejnosti. (75, Kč) CYKLOPRŮVODCE Zde SHOCART vydává jednak 4 průvodce dlouhých tras. Praha Vídeň a Česko rakous ké pohraničí již vyšly. Letos by k nim měly přibýt Jantarová stezka a Moravská stezka. Záslužným počinem vydavatelství je i příprava a vytiš tění regionálních cykloprůvodců, které obsahují řadu zajímavých okruhů, míst i profilů tratí. Cykloturisté vědí, že již vyšly průvodce Euroregion Nisa (Čes ký ráj, Krkonoše, Jizerské hory), Jižní Morava, Jižní Čechy I a Oko lí Prahy. V tomto roce by měl být vytištěn průvodce Šumavou. ZIMNÍ TURISTICKÉ A LYžAŘSKÉ MAPY Sedm dosud vydaných kousků našich hlavních pohoří v měřít ku 1: letos doplní mapa Šumava Bayerische Wald. VODÁCKÉ PRŮVODCE V uplynulých letech vyšly Vltava, Berounka, Ohře, Sá zava, Lužnice, Otava a brožurka Kilometráž českých a moravských řek. Průvodce obsahuje mapy 1 : RYBÁŘSKÉ MAPY Letos SHOCART již vydal rybářskou mapu jižních Čech, která rovněž zahrnuje aktuální soupis rybářských revírů či prodejních míst povolenek. STANISLAV VIDÍM ZAČÍNÁME S LUKOSTŘELBOU Koho z dobrodruhů nesvrbí prsty při pohledu na luk a při vzpomínce na dětská léta plná divoké střelby z různých napodobenin luků? Chcete li si je znovu připomenout, pak je tahle útlá brožurka dobrým zdrojem základních informací o tom, s čím, jak a kde začít. (50, Kč) Šumavská 15, Brno tel./zázn.: , fax: e mail: VAŠE AKTIVNÍ DOVOLENÁ 2000 HORY (Podkarpatská Rus = Kč, Rumunsko Rodna, Apuseni, Retezat a Godeanu, Fagaras a Piatra = od do Kč, Julky = Kč, Dolomity = Kč, hory ČR a SR, ). Julky a Dolomity jsou s polopenzí. KOLA s polopenzí (Francie = Kč, Dolomity a Rakousko = Kč, Řezno Pasov = Kč, Pasov Vídeň = Kč, Solná komora = Kč, Rumunsko = Kč, Maďarsko = Kč, Podkarpatská Rus = Kč, Slovensko = Kč, ČR jižní pohraničí = 2.980, Okolí Berounky = 2.190). RODINNÁ DOVOLENÁ s plnou penzí (Jeseníky, Křivoklát = Kč). LYŽAŘSKÉ POBYTY (Čenkovice = 980 Kč) ŽÁDEJTE NÁŠ KATALOG! KNIHKUPECTVÍ SVĚT CENTRUM PRO CESTOVÁNÍ, DOBRODRUŽSTVÍ A OUTDOOROVÉ SPORTY vyhlašuje od 10. do 31. května mimořádnou slevu 40 % na všechno zboží, které prodává. Co nabízíme: Knihy s cestovatelskou a outdoorovou tématikou, o přírodě, pro děti Průvodce cestovatelské (Lonely Planet, Nelles, Michelin, Footprint, Bradt, Olympia a další), horolezecké, skialpinistické, vodácké, cykloturistické, turistické Mapy všech zemí světa, pohoří, turistické, outdoorové, podrobné mapy Čech a Slovenska Videokazety National Geographic, dětské dobrodružné filmy Exotické jazykové učebnice Sleva platí do 31. května, nebo do vyprodání zásob. Najdete nás na adrese: Velehradská 13, Praha 3, tel.: 02/ Prodejní doba: Po Pá

7 TERMÍNOVKA ZÁVODŮ ČAR Termín Stát Název závodu SVK KarpatTrek 2000 I. 1) sport POL Salomon Trophy CZE CZE CZE SVK CZE SLO MČR v rogainingu (24, 12 hod.) Polart Rogaining (6 hod.) Gemma Sport Trekking I. 1) 1) závod je zařazený do česko slovenské soutěže Carpatia Rex. 2) závod je zařazený do mezinárodní sou těže World Orienteering Marathon Trophy 3) Čtyřčlenná družstva zdolávají 250 km dlouhou trať. Družstva startují hromadně a přes řadu kontrol nepřetržitě směřují do cíle, 24 hodin denně. Odpočinkové časy se započítávají do výsledného času družstva. Trať je rozdělena na 3 hlavní části: 1. část (110 km) a 3. část (60 km) se jde po svých, prostřední (80 km) se jede na horském kole. Na kontrolách bu de úkolem např. průchod jeskyní, zdolání skalního traverzu, slanění 60m skály, le zení IV. cesty. zdolání lanového mostu, sjezd ze skály, překonání 100m úseku na voru, 5km HROB scorelauf. Typ závodu Prostor Centrum Kontakt Přihlášky Startovné (tým=2 os.) Dobrodruh, časopis pro nenapravitelné drsňáky. Vychází poslední týden sudých měsíců. Šéfredaktor Miloš Kubánek. Lay Out: Design Production. Adresa redakce: Časopis Dob rodruh, Žirovnická 2389, Praha 10, e mail: Zde rovněž příjem předplatného a in zerce. Distribuují PNS, soukromí distributoři, knihkupectví a maloobchody se sportovním zbožím. Distribuce a před platné na Slovensku ABOPRESS s.r.o., Radlinského 27, P.O. BOX 183, Bratislava, tel.: 07/ , fax/záznamník: 07/ , e mail: Vydává Vydavatelský dům Svět, Žirovnická 2389, Praha 10. Registrováno MK ČR pod č Podávání novino vých zásilek povoleno OZ Přeprava Praha, č.j. 726/97 ze dne ISSN x Slovenský ráj. Terén: krasový terén, kaňony, vodopády, skalní stěny outdoor Kotlina Klodzka. Terén: rozličný terén, orient. 3) m n.m. rogaining rogaining sport. KarpatTrek 2000 I. 1) sport. Gemma Sport Trekking II. 1) Slovenian Marathon Orient. 2) CZE Držkovskej bejk CZE Mistrovství ČR v horském OB sport. horský OB horský OB horský OB Předplatné Dobrodruha v roce 2000 Předplatné od čísla 3 do čísla 6/2000 stojí 36, Kč Předplatné získáte zasláním této částky složenkou typu C na adresu: Dobrodruh, Žirovnická 2389, Praha 10. Čísla 1 a 2/2000 již nelze zpětně předplatit. Džbán, Křivoklátsko. Terén: mírně kopcovitý, smíšené lesy I otevřená krajina, množství komunikací a obcí Podorlická pahork. Terén: kopcovitý, údolí řeky Orlice, les převážně smíšený Králický Sněžník. Terén: horský les, podhorské louky, m n.m. Malá Fatra. Terén: kopcovitý, zalesněný a hornatý, skalní stěny Javorníky. Terén: valašský, kopcovitý, m n.m. JZ Slovinsko. Terén: krasový, část kopce a část krasová plošina, otevřený až hustě zarostlý prostor Železnobrodsko. Terén: podkrkonošský, kopcovitý, 30 % otevřený louky, zajímavé terénní detaily (skály, lomy) Děčínská vrchovina. Terén: pískovcové skály, skalní města, hluboká údolí, náhorní planina Dobrodruh ČASOPIS PRO NENAPRAVITELNÉ DRSŇÁKY Ceník inzerce v roce 2000 Časopis je prodáván ve sportovních obchodech, před platitelům i v běžné distribuční síti v ČR i na Slovensku. CENA PLOŠNÉ ČERNOBÍLÉ INZERCE: 1 cm 2 19, Kč 1/2 strany , Kč 1/8 strany 2700, Kč 1 strana , Kč 1/4 strany 5400, Kč Barevná inzerce je o 20 % dražší, při opakování inzerátu slevy. Podrobnější ceník a informace obdržíte na adrese redakce (telefon: , fax: 02/ ). JUREK S+R výroba stanů BESKYD, oblečení z mat. BRETEX, PERTEX, POLARTEC prodej dalšího vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě Kunčice p. Ondř., tel.: 0656/ , jurek.cz Tato reklama opravňuje ke slevě 3 % na výrobky JUREK S+R (nekumuluje se se slevami z jiných reklam) DO2000 Mladá fronta Dnes, , Příloha TEST: Nejlepším testovaným stanem je tuzemský model Midi MP od firmy Jurek S+R Mapa Podlesok A. Kme ová??? 400 SK/tým turistická Duszniki Zdrój Trzmielewski do Třtice A. Libecajt do zl/tým (4 os.) Kč/tým turistická 1: Potštejn F. Klapal do Kč/tým 1: Staré Město J. Sýkora do Kč/tým 1: Těrchová A. Kme ová??? 400 SK/tým turistická Velké Karlovice J. Kalenda do Kč/tým 1: : Lipica D. Lebar do DEM/tým (+OB 1:10 000) Držkov V. Zakouřil do Kč/tým 1: Ostrov u Tisé J. Martan do ) 1: Kč/tým Nejlepší běhy na 100 Km Koncem minulého roku vydala Mezinárodní asociace ultramaratonců historic ký přehled nejlepších výkonů v běhu na 100 km na silnici MUŽI (čas, jméno, země, datum) Takahiro Sunada JPN Jean Paul Praet BEL Valmir Nunes BRA Alexey Volgin RUS Alexander Masarygin RUS Yasuhumi Mikami JPN Konstantin Santalov RUS Jaraslaw Janicki POL Gregori Murzin RUS Simon Pride GBR ŽENY Ann Trason USA Noriko Kawaguchi JPN Birgit Lennartz GER Maria Venancio BRA Valentina Liakhova RUS Edit Berces HUN Carolyn Hunter Rowe GBR Valentina Shatyaeva RUS Maria Bak GER Helena Joubert RSA Kde se dá koupit Dobrodruh? PRAHA ALPINUS, Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1 HUDY SPORT, Na Perštýně 14, Praha 1. Horolezectví, turistika, trekking, běžky, voda. HUMI, Martinská 2, Praha 1 ITM Distribuce, Prodejna map a průvodců, Senovážné nám. 6, Praha 1, tel./fax: 02/ Mapy z celého světa. KIWI, Jungmannova 23, Praha 1, tel.: 02/241282, fax: Mapy, průvodce, navigace, časopisy, videokazety. OLSON, Krakovská 21, Praha 1, tel.: 02/ , fax: Potápěčská technika, škola, servis, cestování. NAMCHE, Újezd 31, Praha 1. Outdoor, sportovní horolezectví, turistika, skialpinismus. NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, reprezentační prodejna, Opletalova 59, Praha 1 ALPINUS, Bělehradská 98, Praha 2 HUMI, Bělehradská 23, Praha 2 MOIRA, Budečská 20, Praha 2 WARMPEACE, Slavíkova 5, Praha 2 TESTUDO Novotný, Jaromírova 26, Praha 2 DELPHIN SUB, Potápěčská technika, Táboritská 13, Praha 3 KNIHKUPECTVÍ SVĚT, Velehradská 13, Praha 3 ALAE LUPULI, Antala Staška 20, Praha 4 ALPINUS, Nuselská 13, Praha 4, tel.: Turistika, horolezectví, voda, lyže, skialpinismus. HG SPORT, Zborovská 60, Praha 5, tel./fax: 02/ Vodní turistika, kanoistika, rafting, příroda. HUDY SPORT, Lidická 43, Praha 5, tel.: 02/ Horolezectví, turistika, camping, skialpinismus, outdoor. HOLAN SPORT STRAHOV, Studentské koleje Strahov, blok 1, Vaníčkova 5, Praha 6 KATMAR BIKE CENTER, Pod Baštami 3, Praha 6. Mountainbike, trekkingová kola, oblečení, doplňky, freestyle. CENTRUM AKTIVIT V PŘÍRODĚ, José Martího 31, Praha 6 JASA ARCHERY DIRECT, Na Petynce 90/151, Praha 6, tel.: 02/ Luky, kuše, šípy, servis, výuka. AQUAMARINE, Čechova 17, Praha 7, tel./fax: 02/ HUDY SPORT, Strossmayerovo nám. 10, Praha 7, tel.: 02/ Horolezectví, turistika, camping. ALPINUS, Tesco Stores Letňany, Praha 9 PEKSPORT, Vršovická 466/62, Praha 10, tel./fax: Kola, lyže, boty, sport.potřeby, textil. STŘEDNÍ ČECHY ADOP SPORT, Sokolovská 345, Čelákovice SPORT JIŘÍ FOJT, Za parkem 866, Dobřichovice, tel./fax: 03/ Jízdní kola, sport, prodej, opravy. VELOCIPÉD SERVIS, Rožmitálská 237, Příbram VI, tel./fax: 0306/ Prodej a montáž kol, doplňků, servis. SPORTSERVIS MONTANA, Jaromír Vyskočil, Kmochova 406, Kolín II, tel./fax: 0321/ Kola, lyže, sport. potř., servis. HANIBAL SPORT, Husova 6, Poděbrady, tel.: 0324/ SHERPA SPORT, B. Němcové 660, Mladá Boleslav SPORT ČESKÝ RÁJ, Nerudova 616, Mladá Boleslav ZÁPADNÍ ČECHY TREKKING SPORT, Nám. republiky 21, Plzeň, tel.: 019/ CYKLOSPORT OK spol. s r. o., kpt. Jaroše 48, Klatovy I, tel./fax: 0186/ Horská kola Author Equipe. JAROSLAV ANDRLE, Libušina 535/11, Mariánské Lázně. Horolezectví, speleologie, trekking, táboření, oblečení. JIŽNÍ ČECHY ALPINUS, Dr. Stejskala 12, České Budějovice HUDY SPORT, Panská 27, České Budějovice, tel.: 038/23978 SPORT KAMZÍK, Široká 19, České Budějovice BIKE SPORT JOMA, Václavská 544/3, Jindřichův Hradec, tel.: 0331/ Prodej a servis jízdních kol. KNIHKUPECTVÍ H. MAREČKOVÁ, Masarykova 45, Dačice, tel.: 0332/ A5 SPORT, Klokotská 108, Tábor. Turistické, horolezecké potřeby, paragliding, cestování, VHT. SEVERNÍ ČECHY HUDY SPORT, Bílinská 3, Ústí nad Labem, tel./fax: 047/ Turistika, trekking, horolezectví, potápění, fitness. KUR SPORT, Děčínská 554, Benešov n. Pl., tel.: 0412/ Cyklosport, prodej, servis, půjčovna, leasing. SPORT EXTREM, Pokratická 202, Litoměřice, tel.: 0416/ Paragliding, lyže, trekking, snowboarding, oblečení. ALPIN SPORT, U nádraží 5, Teplice, tel.: 0417/ Horolezectví, turistika, lyže, Moira, plavky. STRIX Dušan Dufka, prodejna sport. potřeb, Městské lázně, Bezručova 4252, Chomutov HUDY SPORT, 5. května 11, Liberec ALPINUS, Obchodní centrum Nisa, Liberec HUDY SPORT, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou SPORT PAUDERA, Krále Václava 120, Staré Splavy V+N SPORT 890, B. Egermanna, Nový Bor, tel.: 0606/ VÝCHODNÍ ČECHY SPORT/TURIST, Kotěrova 828, Hradec Králové. Prodejna pro vodáky a turisty. SAGITA SPORT, Husova 59, Jičín, tel.: 0433/ Turistika, horolezectví, kola, pobyt v přírodě. ATOM, Trávnice 153, Turnov, tel./fax: 0436/ Cyklistika, lyžování, horolezectví, turistika. SPORT HENYCH, Horní Mísečky v Krkonoších SPORT HENYCH, Dolení 54, Jilemnice VIKING, Kavánova 177, Jilemnice, tel./fax: 0432/3523. Vše pro pobyt v přírodě. ALPINUS, Obchodní centrum Grand, nám. Republiky 1400, Pardubice CVOK Cestovní vodácká kancelář, Jiráskova 29, Pardubice CK MATES, Barvířská 47, Trutnov, tel./fax: 0439/6166. Trekking, horolezectví, skialpinismus, voda, lyže. ŠPINDL SPORT, Krkonošská 32, Vrchlabí, tel.: 0438/ Sportovní a turistické zboží, rent + servis. FAMOS B. Fišer, ul. T.G.M. 133, Hronov, tel./fax: 0441/482888, poboč. Náchod 0441/ Vše pro cyklistiku a hokej. ARMA Obchod Zálesák, Tyršovo nám. 1079, Česká Třebová FIRMA JAN JIRÁSKA, Malé náměstí 338, Králíky, tel.: 0446/ Horolezení, cyklistika, lyžování, táboření. MP Sport a móda, Pražská 34/II, Vysoké Mýto. Turistika, trekking, batohy, spacáky, CK Poznání. ULTRASPORT, Kpt. Jaroše 14, Svitavy, tel.: 0461/ Cyklopotřeby pro náročné, funkční spodní prádlo. JÍZDNÍ KOLA LEDEČ, Husovo nám. 13, Ledeč n. Sázavou, tel./fax: 0452/ Kola, díly, servis, zásilkový prodej. RALSPORT, Husova 34, Jihlava. TRAMTÁRIE ODYSEA PRESStige, Znojemská 8, Jihlava, tel./fax: 066/ Turistika, trekking, climbing, outdoor. JIŽNÍ MORAVA GEOKART, prodejna map, Vachova 8, Brno GEMMA, Pekařská 25, Brno. Turistika, voda, lyže, speleologie, horolezectví. GEMMA SPORT, Mendlovo nám. 15a, Brno. Turistika, camping, voda, horolezectví, lyže. HUMI, Bašty 2, Brno KČT KUDRNA WORLD, Nádražní 1 (podchod u hlavního nádraží), Brno BOHUMIL ČADA, Střítež 55, Třebíč PETR PEHAL JÍZDNÍ KOLA, Rybářská 30, Uherské Hradiště CYKLOSTAR HENČL, Zámecká 2, Hodonín BŮŽEK BŮŽKOVÁ KNIHY, Masarykovo nám. 38, Kyjov JAN ŠTROF, Obchodní dům Štrof, Vodní 52, Kroměříž, tel.: 0634/ HUDY-SPORT Petr Němec, Vodní ul. 453, Zlín, tel.: 067/ Turistika, camping, horolezectví. SEVERNÍ MORAVA ELIASS sport, Nádražní 24, Ostrava 1, tel./fax: 069/ Turistika, horolezectví, fitnes, vodní sporty, volný čas. HUDY SPORT, Sokolská tř. 39, Ostrava, tel.: 069/ Turistika, horolezectví, kola, pobyt v přírodě. SPORT 47 AVANTI, Porubská 708, Ostrava-Poruba, tel.: 069/ Největší sportovní prodejna v Ostravě. M-SPORT p. L. Kolondra, Smetanova 8, Český Těšín AZ CYKLO-SPORT, Radniční 1243, Frýdek-Místek, tel./fax: 0658/626119, Cykl., turist., lyžov., hokej, kompl. sport. KOLUMBUS, Vrchlického 1660, Frýdek-Místek LAVINA SPORT, Nám. Svobody 30, Frýdek-Místek JUREK S+R, Kunčice pod Ondřejníkem. Turistika, stany, oblečení turistika, sport. ŠITAVANC Sport, Sokolovská 393, Kopřivnice, tel.: 0656/ Kola, lyže, trekking, turistika, sportovní obuv. ZDENKA ZEJDOVÁ, Havlíčkova 32, Frenštát p.r., tel./fax: 0656/ Kola, zbraně. PROGRES-CENTRUM, 1. máje 1260, Hranice na Moravě TRANGO-NOVA, Mostecká 348, Vsetín, tel.: 0657/ Horolezectví, turistika, voda, kulečník, šipky. PEMI OUTDOOR, Palackého 2191, Rožnov p. Radhoštěm SEDMIKRÁSKA, 1. máje 210/8, Kroměříž, tel. sklad: 0634/ Turistika, tramping, horolezectví, western, skauting. HORTEZ, 8. května 11, Olomouc HAS bike, Lidická 50, Šumperk, tel./fax: 0649/ Prodej, opravy cyklo + ski. KAMMsport, Dr. E. Beneše 16, Šumperk MANIA SPORT, Sadová 882, Jeseník. Horolezectví, turistika, outdoor. ORIGINÁLNÍ CESTY DO NETRADIČNÍCH ZEMÍ Kavkaz: VHT v centrální části s výstupem na Elbrus (5641 m), horolezci možnost vlastního programu, , , cena 9200 Kč Ťan šhan, Pamír: VHT, horolezectví, výstupy na Chan Tengri (7010 m) a Pik Lenina (7134 m), cena Kč a Kč Pyreneje: VHT výstup na vrchol Pico de Aneto, cena 9200 Kč Krym: cykloturistika hory, moře, památky, , cena 7600 Kč Nový Zéland, Brazílie Bolívie Peru: expedice přes hory, deštné pralesy, pouště, pláže a ledovce CK Rajbas, Čížovky 18, Boskovice Tel.: , Dobrodruh 7 Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh Dobrodruh

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce INA sport Projekt: Firemní (klientský) časopis Komunikační cíl: zvýšení podvědomí o jednotlivých značkách budování pozitivního vědomí o značkách globální podpora prodeje zvýšení odbytu jednotlivých produktů

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ P R O J E K T T R A N S A T 6,50 2 0 0 8-2 0 10 T R A N S A T6,50 Největší závod sólo mořeplavců na světě z Francie do Brazíle 2 kontinenty, 4250 Nm (8000km) První účast Čecha ve třídě prototypů a vůbec

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička cyklistické menu Chorvatsko Ačkoliv hodně navštěvován českými dovolenkáři, ještě před pár lety byl Jadran cyklistická terra incognita. Na ostrovech se zdálo být zajímavé jen pobřeží, zátoky a přístavní

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Kyrgyzstán a Pik Lenina 7 134 m.n.m. - expedice 2014

Kyrgyzstán a Pik Lenina 7 134 m.n.m. - expedice 2014 Kyrgyzstán a Pik Lenina 7 134 m.n.m. - expedice 2014 O akci: Po expedici Kavkaz 2013, kdy jsme se vydali do Ruska autem prozkoumat oblast okolo Elbrusu a oblasti Bezingi, jsme hledali cíl pro rok 2014

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

placená inzerce SYMFONY placená inzerce /18/ KVĚTEN I ČERVEN /36/ PROGRAM ŠKOLENÍ KVĚTEN I ČERVEN Vorlíčkovi kadeřnické potřeby, s.r.o. DUSY školení na barvení DUSY Professional

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

JARO SE BLÍŽÍ! NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA JE TADY! UŠETŘETE AŽ 20 460 KČ! intersport.cz katalog.intersport.cz

JARO SE BLÍŽÍ! NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA JE TADY! UŠETŘETE AŽ 20 460 KČ! intersport.cz katalog.intersport.cz intersport.cz katalog.intersport.cz JARO SE BLÍŽÍ! NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA JE TADY! UŠETŘETE AŽ 20 460 KČ! Platnost od 6.3. do 5.4.2015 nebo do vyprodání zásob. Sledujte nás na Přichází teplé počasí a spolu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 5. listopadu 2012 Cena Kč 97, O B S A H : 90. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rejstřík článků Outdoor Magazínu roku 2003

Rejstřík článků Outdoor Magazínu roku 2003 Rejstřík článků Outdoor Magazínu roku 2003 CESTY Severská odysea (Island na mořském kajaku) 1/03 Paragliding na Sahaře (Maroko) 2/03 Pell River (Kanada) 3/03 Treking na rovníku (Ekvádor) 3/03 Nepál rukověť

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková Kód materiálu Název materiálu Severní Evropa přírodní poměry Datum 1. 4. 20111 Anotace Autor Jazyk Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s textem, mapami a vyhledáváním informací na webu. Podporuje

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ SE ŠPIČKOVÝM ČESKÝM JACHTAŘSKÝM TÝMEM NA EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH NÁMOŘNÍCH REGATÁCH V ROCE 2008 HISTORIE 2004-2006 TŘI SESTRY SAILING TEAM se v roce 2004 zformoval

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 55 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H : 102. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více