Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 Obsah I. Jednotky asu II. Jednotky hmotnosti, slovní úlohy... 5 III. Pirozená ísla, slovní úlohy... 7 IV. Obrazce, jednotky délky a plochy. Rovnice V. Jednotky hmotnosti a objemu. Slovní úlohy VI. Slovní úlohy s pirozenými ísly VII. Porovnávání ísel, aplikaní úlohy VIII. Kombinaní úlohy IX. Pirozené ísla, slovní úlohy o pohybu X. Dlení v množin pirozených ísel, rovnice XI. Ciferný souet, ciferný souin XII. Poetní operace s pirozenými ísly, shrnutí XIII. Násobky XIV. Rovnice, slovní úlohy XV. Slovní úlohy, jednotky obsahu a jednotky délky XVI. Kombinaní úlohy XVII. Poetní operace a slovní úlohy s pirozenými ísly XVIII. Rovnice a poetní operace s pirozenými ísly XIX. Pirozená ísla aplikaní úlohy XX. Slovní úlohy, pevody jednotek XXI. Slovní úlohy. Ciferný souet a souin XXII. Operace s pirozenými ísly, prnik obrazc XXIII. Násobky ísel. Slovní úlohy a kombinaními prvky XXIV. Ciferný souet a souin. Pevody jednotek XXV. Obrazce, tlesa XXVI. Pednost poetních operací, íselné ady, slovní úlohy XXVII. Prnik obrazc, kombinaní úlohy XXVIII. íselné ady, souty ísel, ciferné souty a souiny XXIX. Práce s kapesním kalkulátorem. Kombinaní úlohy XXX. Kombinaní úlohy. Pednost poetních operací XXXI. Ciferný souet a souin XXXII. Kombinaní úlohy cifry, ciferné souty a souiny XXXIII. Úseka, délka úseky, jednotky délky XXXIV. Slovní úlohy o smsích, lomená ára

3 I. Jednotky asu. 1 h = 60 min 1 h = s 1 min = 60 s P. 1 Dopl v uvedených jednotkách. 4 h = min 2 h = s 3 min = s 1 h 2 min = min 2 h 15 min = min 3 min 45 s = s 1 h 1 min = min 1 h 1 min = s 2 min 3 s = s 1 h 1 min 1 s = s 4 min 36 s = s 300 min = h 240 s = min 62 s = min s 3

4 P. 2 Petr vyšel z domu v 7 h 20 min a do školy došel v 7 h 45 min. Kolik minut šel do školy? P. 3 Petr vyšel na koupališt ve 14 h 12 min a došel tam v 15 h. Jak dlouho mu trvala cesta? P. 4 Petr cestoval vlakem k babice. Z nádraží vyšel ve 13 h 23 min a k babice dojel vlakem ve 14 h 8 min. Jak dlouho Petr cestoval vlakem? 4

5 II. Jednotky hmotnosti, slovní úlohy. P. 1 3 t = kg 2 kg = g t = kg kg = t P. 2 1 q = 100 kg Kolik pytl brambor po 50 kg naložíme na vlek, který mže uvézt náklad 40q? P. 3 Rajata dáváme do bedniek po 5 kg. Kolik bedniek potebujeme na 180 kg rajat? 5

6 P. 4 1 k spotebuje za den 9 kg sena. Kolik q sena spotebuje 10 koní za 30 dn. P. 5 V sadu ovocnái naskládali jablka do 50 bedniek po 15 kg. Kolik za jablka utržili, když je prodali po 16 K za 1 kg? 6

7 III. Pirozená ísla, slovní úlohy. P. 1 Napiš íslo složené ze 4 desetitisíc, z 5 stovek, 2 jednotek. P. 2 Které pirozené íslo je hned za íslem 9 999? P. 3 V sudu bylo 7 hl 20 l vody. Na zalévání se odebrala 1/3 množství vody. Kolik vody je v sudu nyní? P. 4 1 pár bakor stojí 200 K. Kolik jich koupíš za 800 K? 7

8 P. 5 V nádrži je 5 hl 40 l vody. Kolik konví po 10 l z ní naplníme? P. 6 Petr koupil 2 kg banán po 27 K a 10 kg cukru po 16 K. Kolik korun zaplatil za nákup? P. 7 Kolik mléka koupíme za 225 K, stojí-li 1 l mléka 15 K? 8

9 IV. Obrazce, jednotky délky a plochy. Rovnice. P. 1 Vypoítej obvody obrazc (délky stran m na mm). C N M A F O ABC = E B K D O KLMN= L C O CDEF= F C A B O ABCD= P. 2 eš rovnice, prove zkoušky. a) x + 9 = 15 9

10 b) 9. x = 36 c) x 10 = 40 P. 3 Petr nasbíral 12 híbk, Honza o 5 mén, Vašek o 1 víc než Petr a Libor o 1 víc než Honza. Kolik hib nasbírali chlapci celkem? P a = ha 400 ha = a 400 m 2 = a 400 a = m 2 27 ha = m 2 10

11 V. Jednotky hmotnosti a objemu. Slovní úlohy. 1 t = 10 q 1 hl = 100 l 1 q = 100 kg 1 l = 10 dl 1 t = kg 1 dl = 10 cl 1 kg = g 1 cl = 10 ml P. 1 3 kg g 32 t 4 q 200 q kg 300 q 300 kg = = = = = = = = g kg kg kg t t kg q P l = hl 320 dl = l cl = l dl = l cl = l ml = l l = hl 11

12 P. 3 Na výrobu 1 kg másla je teba 25 l mléka. Kolik kg másla se vyrobí ze 100 l mléka? P. 4 Petr ml 200 K. Koupil si 3 okolády po 20 K, džus za 30 K a 3 krát zmrzlinu po 15 K. Kolik korun mu zbylo? P. 5 Dl, uri zbytek, prove zkoušku : 9 = 12

13 VI. Slovní úlohy s pirozenými ísly. P. 1 Kterým íslem musíme násobit íslo 15, abychom dostali 195? (použij kalkulaku). P. 2 Kterým íslem musíme dlit 56, abychom dostali 4? P. 3 Které íslo musíme piíst k 12, abychom dostali 41? P. 4 Které íslo musíme odeíst od 45, abychom dostali 27? 13

14 P. 5 Obvod obdélníku je 16 cm. Jeho šíka je o 2 cm kratší než délka. Uri obsah obdélníku. P. 6 vzor: o = 2. (9+7) S = 9. 7 o = 32 cm s = 63 cm 2 7 cm 9 cm Obvod obdélníku je 32 cm, obsah 63 cm 2. Vypoítej obvod a obsah obdélníku o stranách. a) 8 dm a 5 dm b) 7 cm a 2 cm c) 3 mm a 1 mm 14

15 VII. Porovnávání ísel, aplikaní úlohy. P. 1 Který asový údaj je nejdelším asovým úsekem? (v pípad poteby použij kalkulaku) 2 ¼ h 135 min 2 h 16 min s P. 2 Vzor: 3 m S = 5. 3 S = 15 m 2 5 m Obsah obdélníku je 15 m 2. Vypoítej, který koberec má vtší plochu, když v ložnici o rozmrech 4 m a 3 m a v obývacím pokoji s rozmry 5 m a 4 m koberce pokrývají celou podlahu. O kolik m 2 to je? 15

16 P. 3 Ve tíd je 28 žák. tvrtina dostala z provrky 3, polovina 1, jeden žák 4 a zbytek 2. Kolik žák dostalo 1, kolik 2 a kolik 3? P. 4 Uri ciferný souet. a) b) Uri ciferný souin. a) 222 b) 1234 P. 5 eš rovnici, prove zkoušku x = 96 16

17 VIII. Kombinaní úlohy. P. 1 Délka a šíka obdélníku jsou celá ísla. Obsah obdélníku je 8 cm 2. Jak velké mohou být strany obdélníku? P. 2 Najdi nejmenší íslo sestavené z íslic 0; 1; 2; 3; 4, aby se v nm každá íslice vyskytovala nejvýš jednou a aby íslo bylo: a) trojciferné b) tyciferné P. 3 Sestav nejmenší íslo z íslic 0, 1, 2, 3, 4 (každá íslice se vyskytuje jen 1x, popípad vbec), aby toto íslo bylo: a) dlitelné 3 b) dlitelné 2 P. 4 17

18 Kolikrát je koen rovnice 4. x = 192 vtší než koen rovnice 4 + y = 20? (koen rovnice = výsledek = ešení rovnice) P. 5 Kolik cm 2 má vykreslený obrazec? 1 cm 2 6 cm 6 cm 18

19 IX. Pirozené ísla, slovní úlohy o pohybu. P. 1 Které íslo je teba piíst k íslu 209, abychom dostali 405? P. 2 Které íslo je teba odeíst od ísla 1307, abychom dostali 428? P. 3 Auto ujelo za 3 hodiny 180km. Kolik km by ujelo za 4 hodiny? P. 4 Auto ujelo za 2 hodiny 150 km. Za jak dlouho by ujelo 225 km? 19

20 P. 5 Traktor ujel za ½ hodiny 22 km. a) Jakou rychlostí jel? b) Kolik km by ujel za 1 a 3/4 hodiny? P. 6 Dl v N, uri zbytek, prove zkoušku : 9 = P. 7 Dopl:. 2 : :

21 X. Dlení v množin pirozených ísel, rovnice. P. 1 Dl v N = {1, 2, 3, 4,.} a prove zkoušku. a) 454 : 7 = b) : 111 = c) : 9 = vzor: : 14 = zk.: P. 2 eš rovnice, prove zkoušku. a) 15 + z = 32 b) k + 9 = 17 c) k 9 = 12 d) 9. k = 135 e) 114 m = 78 f) 144: n = 24 21

22 vzor: 118 c = 20 vzor: 156 : x = = c x = 156 : 13 c = 98 x = 12 zk.: L (98) = = 20 zk.: L (12) = 156 : 12 = =12 P (98) = 20 P )12) = = P. 3 Eliška nasbírala o 7 hib více než Petr. Celkem dti nasbíraly 51 hib. Kolik hib nasbírala Eliška, kolik Petr? 22

23 XI. Ciferný souet, ciferný souin. P. 1 Uri obvod tyúhelníku (v cm). D A C B P. 2 a) vypiš 10 prvních násobkísla 3 b) vypiš prvních 10 násobkísla 2 c) vypiš spolené násobky z a) a b) d) najdi nejmenší spolený násobek ísel 2 a 3..n (2,3) = 23

24 P. 3 Kolikrát asi je ciferný souin ísla vtší než jeho ciferný souet? (použij kalkulaku) P. 4 O kolik je ciferný souin ísla vtší než ciferný souet tohoto ísla? P. 5 eš rovnici, prove zkoušku. X + 7 = 13 24

25 XII. Poetní operace s pirozenými ísly, shrnutí. P. 1 Doplísla tak, aby souty v adách, sloupcích i úhlopíkách byly vždy P. 2 Uri obvod obrazce v cm. P. 3 Dopl pyramidu (použij kalkulaku) a) pro sítání b) pro násobení

26 P. 4 Dl v N, uri zbytek, prove zkoušku. N = {1, 2, 3, 4, } N množina pirozených ísel Vzor: 651 : 9 = 72 (zb. 3) zk.: nebo zk.: =648+3=651 a) 1234 : 7 = b) 5679 : 8 = 26

27 XIII. Násobky. P. 1 a) Vypiš 10 násobkísla 3. b) Vypiš 10 násobkísla 4. c) Vypiš z obou ádk spolené násobky 3 a 4. P. 2 a) Najdi ciferný souet ísla b) Najdi ciferný souin ísla c) O kolik je ciferný souin ísla 4213 vtší než ciferný souet? d) Kolikrát je ciferný souin ísla 4213 vtší než jeho ciferný souet? 27

28 P m 2 = dm 2 41 m 2 = mm 2 41 ha = a 41 ha = m 2 P. 4 Nahra A, B a C íslicemi. Stejná písmena - stejné íslice Rzná písmena - rzné íslice A B A A B C B C A 28

29 XIV. Rovnice, slovní úlohy. P. 1 a) x + 10 = 20 b) x 10 = 20 c) x. 10 = 20 d) 3x + 5 = 20 29

30 P. 2 Za 1. místo v soutži dostal vítz o 100 K víc než druhý soutžící a ten zase o 100 K víc než tetí soutžící. Celkem dostali K. Kolik korun dostal každý? P. 3 Uri ciferný souet ísel. a) 207 b) 311 c) 821 P. 4 Uri ciferný souin ísel. a) 111 b) 333 c)

31 XV. Slovní úlohy, jednotky obsahu a jednotky délky. P. 1 tyi pracovníci splní uritý úkol za 8 hodin. Jak dlouho tento úkol budou plnit dva pracovníci? P. 2 4 rohlíky stojí 8 K. Kolik korun stojí 2 rohlíky? P. 3 6 kolá stojí 48 K. Kolik korun stojí 2 koláe? 31

32 P m 2 = a 2600 m 2 = dm m 2 = a m 2 = ha m 2 = km 2 31 m 2 = dm 2 31 m 2 = cm mm 2 = cm cm 2 = mm 2 P. 5 Uri obvod trojúhelníku ABC v cm. C A B 32

33 XVI. Kombinaní úlohy. P. 1 Na plánku jsou vesnice A, B, C, D, E, F. Honzík chce cestovat z E do C. Uri možné cesty a vypoítej, kolik km pokaždé ujde (Délky na obrázku jsou v km). 8 D F E C 8 A 14 B 33

34 P. 2 Na krmítku byly 4 sýkorky. Dv uletly a piletli 3 kosi, 5 strakapoud a 2 sojky. Pak odletli 2 strakapoudi, všichni kosi a piletli 2 dlasci. Kolik pták zstalo na krmítku? P. 3 Uri obsah obrazce, když obsah 1 tvereku je 1 cm 2. 34

35 XVII. Poetní operace a slovní úlohy s pirozenými ísly. P. 1 3 koblihy stojí 15 K. Kolik jich mžeme koupit za 25 K? P. 2 Na dvoe je celkem 12 slepic a králík a jejich celkový poet nohou je 34. Kolik je na dvoe slepic a kolik králík? P rohlík stálo 42 K. Kolik korun by stály 3 rohlíky? 35

36 P = 12. (4 + 3) = = 12. (4 3) = 12 : = 12 : 4 3 = P m 2 = dm 2 12 m 2 = cm 2 12 m 2 = mm 2 12 m 2 = a P. 6 Zkus poítat podle vzoru = = = =

37 XVIII. Rovnice a poetní operace s pirozenými ísly. P. 1 a) 4 + x = 15 b) 12 y = 7 c) z 5 = 15 d) 3a + 2 = 17 e) 4. b = 32 f) c : 4 = 32 P. 2 Dopl :

38 P : P. 4 Dl písemn, prove zkoušku. a) 123 : 3 = b) 1291 : 9 = P. 5 Zjisti a) ciferný souin 248 b) ciferný souet

39 vzor zápisu (XVIII) b + 9 = 16 zkouška: L (7) = = 16 P (7) = 16 b = 16-9 b = 7 13 c = 6 zkouška: L (7) = 13 7 = 6 P (7) = 6 c = 13-6 c = 7 8 k + 3 = 67 zkouška: L (8) = 8.8+3=64+3=67 P (8) = 67 8 k = k = 64 k = 64 : 8 k = 8 vzor zápisu dlení 1296 : 7 = 185 (zb.1) zk.: = = : 11 = 11 zk.:

40 XIX. Pirozená ísla aplikaní úlohy. P. 1 Do tverek doplíslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tak, aby souet ísel v šestiúhelníku i ptiúhelníku byl 24. P = (14 + 2). 4 = = = P : 4 = ( ) : 4 = 40

41 P. 4 Vašík dostal od babiky 20 K a koupil si okoládu za 12 K, od maminky dostal 50 K a koupil si asopis za 30 K, od tatínka dostal také 50 K a koupil si autíko za 40 K. Kolik K mu zstalo? P m 2 = dm 2 27 m = dm m = km m 2 = a m 2 = ha P : 4 = 41

42 XX. Slovní úlohy, pevody jednotek. P. 1 Na zídce se potkali pavouci a mouchy. Celkem tam bylo 54 nožiek. Kolik bylo na zídce pavouk a kolik much? (uri všechny možnosti) P. 2 Uri délku áry MN (v cm). N M D B A C E P. 3 Dopl sítací pyramidu

43 P. 4 Petr koupil 2 koláe za 16 K. Pak chtl koupit pro spolužáky 9 takových kolá, ale v prodejn je už nemli všechny. Vzal tedy 5 zbylých kolá a pak koupil ješt koblihy, které byly o 2 K levnjší než koláe. Kolik korun zaplatil Petr za svainu pro kamarády? P. 5 4 h = min 2 h 24 min = min 130 min = h min 4 ha = a 2000 m 2 = a m 2 = ha P (2 + 3) = 43

44 XXI. Slovní úlohy. Ciferný souet a souin. P. 1 Petr s Jirkou mají celkem 18 kuliek. Jirka jich má dvakrát víc než Petr. Kolik kuliek má Petr a kolik Jirka? P. 2 Petr a Pavel mají celkem 18 kuliek. Pavel má o 2 kuliky mén než Petr. Kolik kuliek má Petr a kolik Pavel? 44

45 P. 3 Uri ciferný souet ísla. a) b) P. 4 Uri ciferný souin ísla. a) 123 b) 621 c) 2134 P. 5 Uri ciferný a) souet ísla b) souin ísla

46 XXII. Operace s pirozenými ísly, prnik obrazc. P. 1 erven vyzna spolenou ást plkruhu s KMD. Zelen vyzna spolenou ást ptiúhelníku ABLMC se tyúhelníkem ALJF. Žlut vyzna spolenou ást ABL s ABC. E K F G H D J M C L A B P (2 + 3). 10 = (14 9) = : = = 46

47 P. 3 Najdi ciferný souet ísel. a) 271 b) 384 c) 234 d) P. 4 Uri a) souet ísel 12 a 4 b) souin ísel 12 a 4 c) rozdíl ísel 12 a 4 d) podíl ísel 12 a 4. P. 5 3 ha 2 a = a 14 a 2 m 2 = m 2 2 m = dm 47

48 XXIII. Násobky ísel. Slovní úlohy a kombinaními prvky. P. 1 a) Vypiš 10 prvních násobkísla 7. b) Vypiš 10 prvních násobkísla 21. c) Zakroužkuj spolené násobky ísla 7 a 21. P. 2 Dopl závorky tak, aby platilo : 3 2 = 23 P. 3 Jak se zmní souet 3ísel, když jedno zvtšíme o 4, druhé o 5 a tetí o 6? 48

49 P. 4 a) Uri ciferný souet ísla b) Napiš, o kolik je ciferný souet ísla 1233 vtší než ciferný souet ísla 111. c) Napiš, o kolik je ciferný souet ísla 1233 vtší než ciferný souin ísla 111. P. 5 Zkus doplnit chybjící íslice. * 2 * * 6 * 49

50 XXIV. Ciferný souet a souin. Pevody jednotek. P. 1 Kolik tverc je na obrázku? P. 2 a) Uri ciferný souet ísla b) Uri ciferný souin ísla P. 3 O kolik je ciferný souin ísel 427 vtší než jeho ciferný souet? P. 4 Kolikrát je ciferný souin ísla 551 vtší než ciferný souet ísla 550? 50

51 P. 5 3 ha = a 3 ha = m 2 3 a = m 2 P. 6 4 h 13 min = min 2 h 2 min = min 3 h 1 min = min P. 7 2 min 2 s = s 4 min 13 s = s 1 min 5 s = s P. 8 Petr ušel 1/3 celého plánovaného výletu. Ušel pitom 2 km. Kolik km mla celá trasa výletu? 51

52 XXV. Obrazce, tlesa. P. 1 krychle 1 kvádr 2 hranol 3 válec 4 jehlan 5 kužel 6 koule 7 Spoj každé tleso se správným názvem arou. Pipiš k nmu jeho íslo P. 2 B D A C Uri délku lomené áry AD (v cm) 52

53 P. 3 Rovinné obrazce obdélník tverec trojúhelník tyúhelník ptiúhelník šestiúhelník P. 4 Uri obvod ABC v mm. B A C 53

54 XXVI. Pednost poetních operací, íselné ady, slovní úlohy. P rohlík stojí 30 K. Kolik jich Petr mže koupit za 24 K? P (3 2) = 27 (3 2) = = = 54

55 P. 3 4 koláe stojí 20 K. Kolik stojí 3 takové koláe? P. 4 Dopladu: a)..12; 15; 18;..;.. b)..3; 7; 15;.. 55

56 XXVII. Prnik obrazc, kombinaní úlohy. P. 1 Pokus se najít spolenou ást tverce, obdélníku a kruhu. P = = (2 + 6). 2 = 56

57 P. 3 a) Kolik nohou mají celkem 3 brouci a 4 pavouci? b) Kolik nohou mají celkem 4 slepice a 2 králíci? P. 4 Dopl pyramidy

58 XXVIII. íselné ady, souty ísel, ciferné souty a souiny. P. 1 Napiš nejvtší trojciferné íslo, jehož ciferný souet je 7. P. 2 a) Napiš ciferný souet ísla b) Napiš ciferný souin ísla P. 3 Dopladu ti další ísla P m ha + 2 a = m 2 58

59 P. 5 Souet tí po sob jdoucích lichých ísel je 15. Uri je. P. 6 Souet tí po sob jdoucích lichých ísel je 39. Uri je. 59

60 XXIX. Práce s kapesním kalkulátorem. Kombinaní úlohy. P. 1 Poítej na kalkulace: = = = = P. 2 Poítej s kalkulakou: 1. 33, = 2. 37, = 3. 7,7. 1,3 = 4. 7,7. 2,6 = 5. 7,7. 3,9 = 6. 2,71. 4,1 = 60

61 P. 3 Zkus napsat do tverce íslice 1 až 9 tak, aby tetí íslo (tj. v 3. ádku) bylo soutem dvou ísel nad ním. P. 4 Zkus vytvoit všechna dvojciferná ísla z íslic 4 a 8. 61

62 XXX. Kombinaní úlohy. Pednost poetních operací. P. 1 Petr má o 2 kuliky víc než Honzík. Dohromady jich mají 12. Kolik kuliek má Petr a kolik Honzík? P. 2 Kolikrát je v adísel a) 1; 2; 3;...; 100 napsaná íslice 7 b) 1; 2; 3;...; 1000 napsaná íslice 7? 62

63 P. 3 Kolik je všech pirozených ísel? a) jednociferných b) dvojciferných c) trojciferných množina pirozených ísel... N = {1, 2, 3, 4...} P. 4 a) = b) (8 3) 2. ( ) = 63

64 XXXI. Ciferný souet a souin. P. 1 Uri ciferný souet ísel Zkus je na kalkulace vydlit : 3 = : 3 = : 3 = P. 2 Uri ciferný souet ísel Zkus je na kalkulace vydlit : 3 = : 3 = : 3 = 64

65 P. 3 Najdi ciferný souin ísel P. 4 Napiš 1 trojciferné íslo, jehož a) ciferný souet je 5 b) ciferný souin je 5. 65

66 XXXII. Kombinaní úlohy cifry, ciferné souty a souiny. P. 1 Uri ciferný souet ísel P. 2 Uri ciferný souin ísel P. 3 Najdi dvojciferné íslo, které je tikrát vtší než jeho ciferný souin. 66

67 P. 4 Z íslic 1 a 3 vytvo všechna možná dvojciferná ísla. P. 5 Z íslic 1, 3 a 5 vytvo všechna možná trojciferná ísla. P. 6 Od nejvtšího trojciferného ísla odeti nejmenší dvojciferné íslo. 67

68 XXXIII. Úseka, délka úseky, jednotky délky. P. 1 Je dána úseka AB, zm její délku. A B Sestroj úseku CD; lcdl > labl P. 2 Peve na jednotky. 7 m = cm 2 cm = mm 40 m = dm 400 mm = cm 2 dm = mm 4 km = m m = km 68

69 P. 3 Zm polomr kružnice k se stedem S a s polomrem r. Uri její prmr d. d S r k P = = = 15 (5 3) = = = 69

70 XXXIV. Slovní úlohy o smsích, lomená ára. P. 1 Kolikrát je ciferný souin ísla 987 vtší než jeho ciferný souet? P. 2 Na dvoe jsou slepice a králíci. Mají celkem 94 nohou a 35 hlav. Kolik je na dvoe slepic, kolik králík? 70

71 P. 3 Uri délku lomené áry. B A P. 4 Mirek koupil 4 koblihy po 6 K a za 5 K kolá. Platil padesátikorunou. Kolik korun mu pokladní vrátila? 71

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 6.roníku Aritmetika desetinná ísla, dlitelnost pirozených ísel Geometrie úhel a jeho velikost,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456 4. Desetinná ísla 4.1. ád desetinného ísla V praktickém život nehovo íme jen o 5 kg jablek, 8 metr, 7 0 C, ale m žeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých ísel existují

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 2. Tematický plán - Nám ty

Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 2. Tematický plán - Nám ty Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník 4. 2. Tematický plán - Nám ty 4. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 4. 4. Doporu ená odborná literatura 4. 5. erpáno z

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E Příloha 3 F O T O D O K U M E N T A C E LÍPA u KOSTELA V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI (1) Choustníkovo Hradiště 1993*** 430 23,5-2006* 490 29 12 XIV LÍPA u KOSTELA V HORNÍM ŽĎÁRU (2) Horní Žďár 1993*** 410 24-2006*

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny dva

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny rovinné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.14 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Klíčová slova: Matematika a její aplikace Početní operace s přirozenými

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE VYSOKÉ UNÍ THNIKÉ V RN FKULT PONIKTLSKÁ Pijímací ízení 009 akaláský program: Systémové inženýrství a informatika Obor: Manažerská informatika Místo pro nalepení kódu Kód nalepí uchaze Záznam zkušební komise

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Prohlédni si obrázek a vyber správnou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I DOTAZNÍK Vážená paní, jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento dotazník poslouží jako materiál k výzkumu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY

O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY Díve, než spolen pikroíme k uivu o množinách bod, pokusíme se zopakovat nkteré jednoduché

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: GSZGTH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Slovní úlohy / Geometrie / 0/9 0/10 0/7 Obecná škola

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč.

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Kolik kusů tužek od každého druhu bylo koupeno? 16 ks dražších a 9

Více

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Jirka s maminkou byl na nákupu. Maminka koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila 173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč. Kolik stál

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Matematika. Hranoly

Autor: Jana Krchová Obor: Matematika. Hranoly Převeď na jednotky v závorce: Hranoly a) 0,5 cm 2 (mm 2 ) = 8,4 dm 2 (cm 2 ) = b) 2,3 m 2 (dm 2 ) = 0,078 m 2 (cm 2 ) = c) 0,09 ha (a) = 0,006 km 2 (a) = d) 4 a (m 2 ) = 540 cm 2 (m 2 ) = e) 23 cm 3 (mm

Více

1. Opakování a rozšíření učiva z 1. 5. ročníku

1. Opakování a rozšíření učiva z 1. 5. ročníku 1. Opakování a rozšíření učiva z 1.. ročníku 1.1. Základní pojmy z množinové matematiky 1.1.1. Prvek, množina, základní množina 6. ročník -1. Opakování učiva Množina rodina abeceda hokejový tým třídní

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Přednáška trvala 80 minut a skončila

Více

MATEMATIKA 5. ročník

MATEMATIKA 5. ročník MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000

Více

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1 Zadání SPORT 0. Kolik % z,5 Kč 0,5 Kč? a) 5% b) 0% c) 0% d) 5%. Žák popleta v písemce napsal: ( x ) x =. Pro která x ho výpočet správný? a) x = b) x = c) x = 0 d) pro žádné x. Určete délku x podle údajů

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Cvičná přijímací zkouška 16.1.2013. d) Kolikrát je součin čísel 163 a 48 větší než rozdíl čísel 385 a 377?

Cvičná přijímací zkouška 16.1.2013. d) Kolikrát je součin čísel 163 a 48 větší než rozdíl čísel 385 a 377? Cvičná přijímací zkouška 16.1.2013 1) Vypočítejte: a) 137 48 2769 = b) 36 2 11+ 36 2 16 + 55 2 30 + 56 2 15 = c) O kolik je rozdíl čísel 137 a 98 menší než jejich součet? d) Kolikrát je součin čísel 163

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36 VY_42_INOVACE_MA2_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Variace 1 Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Slovní

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ Příloha A Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů i PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ 1 2 3 TOT. 1 7 33 40 2 1 18 125 144 2.5 1 72 73 3.5 1

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost Přímá a ne - rovnice: y = k.x + c - graf: přímka - platí: čím víc, tím víc - př.: spotřeba benzínu motorovým vozidlem a vzdálenost, kterou vozidlo urazí při stejném výkonu ne k - rovnice: y c x - graf:

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: SVFMFRIH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více