Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 Obsah I. Jednotky asu II. Jednotky hmotnosti, slovní úlohy... 5 III. Pirozená ísla, slovní úlohy... 7 IV. Obrazce, jednotky délky a plochy. Rovnice V. Jednotky hmotnosti a objemu. Slovní úlohy VI. Slovní úlohy s pirozenými ísly VII. Porovnávání ísel, aplikaní úlohy VIII. Kombinaní úlohy IX. Pirozené ísla, slovní úlohy o pohybu X. Dlení v množin pirozených ísel, rovnice XI. Ciferný souet, ciferný souin XII. Poetní operace s pirozenými ísly, shrnutí XIII. Násobky XIV. Rovnice, slovní úlohy XV. Slovní úlohy, jednotky obsahu a jednotky délky XVI. Kombinaní úlohy XVII. Poetní operace a slovní úlohy s pirozenými ísly XVIII. Rovnice a poetní operace s pirozenými ísly XIX. Pirozená ísla aplikaní úlohy XX. Slovní úlohy, pevody jednotek XXI. Slovní úlohy. Ciferný souet a souin XXII. Operace s pirozenými ísly, prnik obrazc XXIII. Násobky ísel. Slovní úlohy a kombinaními prvky XXIV. Ciferný souet a souin. Pevody jednotek XXV. Obrazce, tlesa XXVI. Pednost poetních operací, íselné ady, slovní úlohy XXVII. Prnik obrazc, kombinaní úlohy XXVIII. íselné ady, souty ísel, ciferné souty a souiny XXIX. Práce s kapesním kalkulátorem. Kombinaní úlohy XXX. Kombinaní úlohy. Pednost poetních operací XXXI. Ciferný souet a souin XXXII. Kombinaní úlohy cifry, ciferné souty a souiny XXXIII. Úseka, délka úseky, jednotky délky XXXIV. Slovní úlohy o smsích, lomená ára

3 I. Jednotky asu. 1 h = 60 min 1 h = s 1 min = 60 s P. 1 Dopl v uvedených jednotkách. 4 h = min 2 h = s 3 min = s 1 h 2 min = min 2 h 15 min = min 3 min 45 s = s 1 h 1 min = min 1 h 1 min = s 2 min 3 s = s 1 h 1 min 1 s = s 4 min 36 s = s 300 min = h 240 s = min 62 s = min s 3

4 P. 2 Petr vyšel z domu v 7 h 20 min a do školy došel v 7 h 45 min. Kolik minut šel do školy? P. 3 Petr vyšel na koupališt ve 14 h 12 min a došel tam v 15 h. Jak dlouho mu trvala cesta? P. 4 Petr cestoval vlakem k babice. Z nádraží vyšel ve 13 h 23 min a k babice dojel vlakem ve 14 h 8 min. Jak dlouho Petr cestoval vlakem? 4

5 II. Jednotky hmotnosti, slovní úlohy. P. 1 3 t = kg 2 kg = g t = kg kg = t P. 2 1 q = 100 kg Kolik pytl brambor po 50 kg naložíme na vlek, který mže uvézt náklad 40q? P. 3 Rajata dáváme do bedniek po 5 kg. Kolik bedniek potebujeme na 180 kg rajat? 5

6 P. 4 1 k spotebuje za den 9 kg sena. Kolik q sena spotebuje 10 koní za 30 dn. P. 5 V sadu ovocnái naskládali jablka do 50 bedniek po 15 kg. Kolik za jablka utržili, když je prodali po 16 K za 1 kg? 6

7 III. Pirozená ísla, slovní úlohy. P. 1 Napiš íslo složené ze 4 desetitisíc, z 5 stovek, 2 jednotek. P. 2 Které pirozené íslo je hned za íslem 9 999? P. 3 V sudu bylo 7 hl 20 l vody. Na zalévání se odebrala 1/3 množství vody. Kolik vody je v sudu nyní? P. 4 1 pár bakor stojí 200 K. Kolik jich koupíš za 800 K? 7

8 P. 5 V nádrži je 5 hl 40 l vody. Kolik konví po 10 l z ní naplníme? P. 6 Petr koupil 2 kg banán po 27 K a 10 kg cukru po 16 K. Kolik korun zaplatil za nákup? P. 7 Kolik mléka koupíme za 225 K, stojí-li 1 l mléka 15 K? 8

9 IV. Obrazce, jednotky délky a plochy. Rovnice. P. 1 Vypoítej obvody obrazc (délky stran m na mm). C N M A F O ABC = E B K D O KLMN= L C O CDEF= F C A B O ABCD= P. 2 eš rovnice, prove zkoušky. a) x + 9 = 15 9

10 b) 9. x = 36 c) x 10 = 40 P. 3 Petr nasbíral 12 híbk, Honza o 5 mén, Vašek o 1 víc než Petr a Libor o 1 víc než Honza. Kolik hib nasbírali chlapci celkem? P a = ha 400 ha = a 400 m 2 = a 400 a = m 2 27 ha = m 2 10

11 V. Jednotky hmotnosti a objemu. Slovní úlohy. 1 t = 10 q 1 hl = 100 l 1 q = 100 kg 1 l = 10 dl 1 t = kg 1 dl = 10 cl 1 kg = g 1 cl = 10 ml P. 1 3 kg g 32 t 4 q 200 q kg 300 q 300 kg = = = = = = = = g kg kg kg t t kg q P l = hl 320 dl = l cl = l dl = l cl = l ml = l l = hl 11

12 P. 3 Na výrobu 1 kg másla je teba 25 l mléka. Kolik kg másla se vyrobí ze 100 l mléka? P. 4 Petr ml 200 K. Koupil si 3 okolády po 20 K, džus za 30 K a 3 krát zmrzlinu po 15 K. Kolik korun mu zbylo? P. 5 Dl, uri zbytek, prove zkoušku : 9 = 12

13 VI. Slovní úlohy s pirozenými ísly. P. 1 Kterým íslem musíme násobit íslo 15, abychom dostali 195? (použij kalkulaku). P. 2 Kterým íslem musíme dlit 56, abychom dostali 4? P. 3 Které íslo musíme piíst k 12, abychom dostali 41? P. 4 Které íslo musíme odeíst od 45, abychom dostali 27? 13

14 P. 5 Obvod obdélníku je 16 cm. Jeho šíka je o 2 cm kratší než délka. Uri obsah obdélníku. P. 6 vzor: o = 2. (9+7) S = 9. 7 o = 32 cm s = 63 cm 2 7 cm 9 cm Obvod obdélníku je 32 cm, obsah 63 cm 2. Vypoítej obvod a obsah obdélníku o stranách. a) 8 dm a 5 dm b) 7 cm a 2 cm c) 3 mm a 1 mm 14

15 VII. Porovnávání ísel, aplikaní úlohy. P. 1 Který asový údaj je nejdelším asovým úsekem? (v pípad poteby použij kalkulaku) 2 ¼ h 135 min 2 h 16 min s P. 2 Vzor: 3 m S = 5. 3 S = 15 m 2 5 m Obsah obdélníku je 15 m 2. Vypoítej, který koberec má vtší plochu, když v ložnici o rozmrech 4 m a 3 m a v obývacím pokoji s rozmry 5 m a 4 m koberce pokrývají celou podlahu. O kolik m 2 to je? 15

16 P. 3 Ve tíd je 28 žák. tvrtina dostala z provrky 3, polovina 1, jeden žák 4 a zbytek 2. Kolik žák dostalo 1, kolik 2 a kolik 3? P. 4 Uri ciferný souet. a) b) Uri ciferný souin. a) 222 b) 1234 P. 5 eš rovnici, prove zkoušku x = 96 16

17 VIII. Kombinaní úlohy. P. 1 Délka a šíka obdélníku jsou celá ísla. Obsah obdélníku je 8 cm 2. Jak velké mohou být strany obdélníku? P. 2 Najdi nejmenší íslo sestavené z íslic 0; 1; 2; 3; 4, aby se v nm každá íslice vyskytovala nejvýš jednou a aby íslo bylo: a) trojciferné b) tyciferné P. 3 Sestav nejmenší íslo z íslic 0, 1, 2, 3, 4 (každá íslice se vyskytuje jen 1x, popípad vbec), aby toto íslo bylo: a) dlitelné 3 b) dlitelné 2 P. 4 17

18 Kolikrát je koen rovnice 4. x = 192 vtší než koen rovnice 4 + y = 20? (koen rovnice = výsledek = ešení rovnice) P. 5 Kolik cm 2 má vykreslený obrazec? 1 cm 2 6 cm 6 cm 18

19 IX. Pirozené ísla, slovní úlohy o pohybu. P. 1 Které íslo je teba piíst k íslu 209, abychom dostali 405? P. 2 Které íslo je teba odeíst od ísla 1307, abychom dostali 428? P. 3 Auto ujelo za 3 hodiny 180km. Kolik km by ujelo za 4 hodiny? P. 4 Auto ujelo za 2 hodiny 150 km. Za jak dlouho by ujelo 225 km? 19

20 P. 5 Traktor ujel za ½ hodiny 22 km. a) Jakou rychlostí jel? b) Kolik km by ujel za 1 a 3/4 hodiny? P. 6 Dl v N, uri zbytek, prove zkoušku : 9 = P. 7 Dopl:. 2 : :

21 X. Dlení v množin pirozených ísel, rovnice. P. 1 Dl v N = {1, 2, 3, 4,.} a prove zkoušku. a) 454 : 7 = b) : 111 = c) : 9 = vzor: : 14 = zk.: P. 2 eš rovnice, prove zkoušku. a) 15 + z = 32 b) k + 9 = 17 c) k 9 = 12 d) 9. k = 135 e) 114 m = 78 f) 144: n = 24 21

22 vzor: 118 c = 20 vzor: 156 : x = = c x = 156 : 13 c = 98 x = 12 zk.: L (98) = = 20 zk.: L (12) = 156 : 12 = =12 P (98) = 20 P )12) = = P. 3 Eliška nasbírala o 7 hib více než Petr. Celkem dti nasbíraly 51 hib. Kolik hib nasbírala Eliška, kolik Petr? 22

23 XI. Ciferný souet, ciferný souin. P. 1 Uri obvod tyúhelníku (v cm). D A C B P. 2 a) vypiš 10 prvních násobkísla 3 b) vypiš prvních 10 násobkísla 2 c) vypiš spolené násobky z a) a b) d) najdi nejmenší spolený násobek ísel 2 a 3..n (2,3) = 23

24 P. 3 Kolikrát asi je ciferný souin ísla vtší než jeho ciferný souet? (použij kalkulaku) P. 4 O kolik je ciferný souin ísla vtší než ciferný souet tohoto ísla? P. 5 eš rovnici, prove zkoušku. X + 7 = 13 24

25 XII. Poetní operace s pirozenými ísly, shrnutí. P. 1 Doplísla tak, aby souty v adách, sloupcích i úhlopíkách byly vždy P. 2 Uri obvod obrazce v cm. P. 3 Dopl pyramidu (použij kalkulaku) a) pro sítání b) pro násobení

26 P. 4 Dl v N, uri zbytek, prove zkoušku. N = {1, 2, 3, 4, } N množina pirozených ísel Vzor: 651 : 9 = 72 (zb. 3) zk.: nebo zk.: =648+3=651 a) 1234 : 7 = b) 5679 : 8 = 26

27 XIII. Násobky. P. 1 a) Vypiš 10 násobkísla 3. b) Vypiš 10 násobkísla 4. c) Vypiš z obou ádk spolené násobky 3 a 4. P. 2 a) Najdi ciferný souet ísla b) Najdi ciferný souin ísla c) O kolik je ciferný souin ísla 4213 vtší než ciferný souet? d) Kolikrát je ciferný souin ísla 4213 vtší než jeho ciferný souet? 27

28 P m 2 = dm 2 41 m 2 = mm 2 41 ha = a 41 ha = m 2 P. 4 Nahra A, B a C íslicemi. Stejná písmena - stejné íslice Rzná písmena - rzné íslice A B A A B C B C A 28

29 XIV. Rovnice, slovní úlohy. P. 1 a) x + 10 = 20 b) x 10 = 20 c) x. 10 = 20 d) 3x + 5 = 20 29

30 P. 2 Za 1. místo v soutži dostal vítz o 100 K víc než druhý soutžící a ten zase o 100 K víc než tetí soutžící. Celkem dostali K. Kolik korun dostal každý? P. 3 Uri ciferný souet ísel. a) 207 b) 311 c) 821 P. 4 Uri ciferný souin ísel. a) 111 b) 333 c)

31 XV. Slovní úlohy, jednotky obsahu a jednotky délky. P. 1 tyi pracovníci splní uritý úkol za 8 hodin. Jak dlouho tento úkol budou plnit dva pracovníci? P. 2 4 rohlíky stojí 8 K. Kolik korun stojí 2 rohlíky? P. 3 6 kolá stojí 48 K. Kolik korun stojí 2 koláe? 31

32 P m 2 = a 2600 m 2 = dm m 2 = a m 2 = ha m 2 = km 2 31 m 2 = dm 2 31 m 2 = cm mm 2 = cm cm 2 = mm 2 P. 5 Uri obvod trojúhelníku ABC v cm. C A B 32

33 XVI. Kombinaní úlohy. P. 1 Na plánku jsou vesnice A, B, C, D, E, F. Honzík chce cestovat z E do C. Uri možné cesty a vypoítej, kolik km pokaždé ujde (Délky na obrázku jsou v km). 8 D F E C 8 A 14 B 33

34 P. 2 Na krmítku byly 4 sýkorky. Dv uletly a piletli 3 kosi, 5 strakapoud a 2 sojky. Pak odletli 2 strakapoudi, všichni kosi a piletli 2 dlasci. Kolik pták zstalo na krmítku? P. 3 Uri obsah obrazce, když obsah 1 tvereku je 1 cm 2. 34

35 XVII. Poetní operace a slovní úlohy s pirozenými ísly. P. 1 3 koblihy stojí 15 K. Kolik jich mžeme koupit za 25 K? P. 2 Na dvoe je celkem 12 slepic a králík a jejich celkový poet nohou je 34. Kolik je na dvoe slepic a kolik králík? P rohlík stálo 42 K. Kolik korun by stály 3 rohlíky? 35

36 P = 12. (4 + 3) = = 12. (4 3) = 12 : = 12 : 4 3 = P m 2 = dm 2 12 m 2 = cm 2 12 m 2 = mm 2 12 m 2 = a P. 6 Zkus poítat podle vzoru = = = =

37 XVIII. Rovnice a poetní operace s pirozenými ísly. P. 1 a) 4 + x = 15 b) 12 y = 7 c) z 5 = 15 d) 3a + 2 = 17 e) 4. b = 32 f) c : 4 = 32 P. 2 Dopl :

38 P : P. 4 Dl písemn, prove zkoušku. a) 123 : 3 = b) 1291 : 9 = P. 5 Zjisti a) ciferný souin 248 b) ciferný souet

39 vzor zápisu (XVIII) b + 9 = 16 zkouška: L (7) = = 16 P (7) = 16 b = 16-9 b = 7 13 c = 6 zkouška: L (7) = 13 7 = 6 P (7) = 6 c = 13-6 c = 7 8 k + 3 = 67 zkouška: L (8) = 8.8+3=64+3=67 P (8) = 67 8 k = k = 64 k = 64 : 8 k = 8 vzor zápisu dlení 1296 : 7 = 185 (zb.1) zk.: = = : 11 = 11 zk.:

40 XIX. Pirozená ísla aplikaní úlohy. P. 1 Do tverek doplíslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tak, aby souet ísel v šestiúhelníku i ptiúhelníku byl 24. P = (14 + 2). 4 = = = P : 4 = ( ) : 4 = 40

41 P. 4 Vašík dostal od babiky 20 K a koupil si okoládu za 12 K, od maminky dostal 50 K a koupil si asopis za 30 K, od tatínka dostal také 50 K a koupil si autíko za 40 K. Kolik K mu zstalo? P m 2 = dm 2 27 m = dm m = km m 2 = a m 2 = ha P : 4 = 41

42 XX. Slovní úlohy, pevody jednotek. P. 1 Na zídce se potkali pavouci a mouchy. Celkem tam bylo 54 nožiek. Kolik bylo na zídce pavouk a kolik much? (uri všechny možnosti) P. 2 Uri délku áry MN (v cm). N M D B A C E P. 3 Dopl sítací pyramidu

43 P. 4 Petr koupil 2 koláe za 16 K. Pak chtl koupit pro spolužáky 9 takových kolá, ale v prodejn je už nemli všechny. Vzal tedy 5 zbylých kolá a pak koupil ješt koblihy, které byly o 2 K levnjší než koláe. Kolik korun zaplatil Petr za svainu pro kamarády? P. 5 4 h = min 2 h 24 min = min 130 min = h min 4 ha = a 2000 m 2 = a m 2 = ha P (2 + 3) = 43

44 XXI. Slovní úlohy. Ciferný souet a souin. P. 1 Petr s Jirkou mají celkem 18 kuliek. Jirka jich má dvakrát víc než Petr. Kolik kuliek má Petr a kolik Jirka? P. 2 Petr a Pavel mají celkem 18 kuliek. Pavel má o 2 kuliky mén než Petr. Kolik kuliek má Petr a kolik Pavel? 44

45 P. 3 Uri ciferný souet ísla. a) b) P. 4 Uri ciferný souin ísla. a) 123 b) 621 c) 2134 P. 5 Uri ciferný a) souet ísla b) souin ísla

46 XXII. Operace s pirozenými ísly, prnik obrazc. P. 1 erven vyzna spolenou ást plkruhu s KMD. Zelen vyzna spolenou ást ptiúhelníku ABLMC se tyúhelníkem ALJF. Žlut vyzna spolenou ást ABL s ABC. E K F G H D J M C L A B P (2 + 3). 10 = (14 9) = : = = 46

47 P. 3 Najdi ciferný souet ísel. a) 271 b) 384 c) 234 d) P. 4 Uri a) souet ísel 12 a 4 b) souin ísel 12 a 4 c) rozdíl ísel 12 a 4 d) podíl ísel 12 a 4. P. 5 3 ha 2 a = a 14 a 2 m 2 = m 2 2 m = dm 47

48 XXIII. Násobky ísel. Slovní úlohy a kombinaními prvky. P. 1 a) Vypiš 10 prvních násobkísla 7. b) Vypiš 10 prvních násobkísla 21. c) Zakroužkuj spolené násobky ísla 7 a 21. P. 2 Dopl závorky tak, aby platilo : 3 2 = 23 P. 3 Jak se zmní souet 3ísel, když jedno zvtšíme o 4, druhé o 5 a tetí o 6? 48

49 P. 4 a) Uri ciferný souet ísla b) Napiš, o kolik je ciferný souet ísla 1233 vtší než ciferný souet ísla 111. c) Napiš, o kolik je ciferný souet ísla 1233 vtší než ciferný souin ísla 111. P. 5 Zkus doplnit chybjící íslice. * 2 * * 6 * 49

50 XXIV. Ciferný souet a souin. Pevody jednotek. P. 1 Kolik tverc je na obrázku? P. 2 a) Uri ciferný souet ísla b) Uri ciferný souin ísla P. 3 O kolik je ciferný souin ísel 427 vtší než jeho ciferný souet? P. 4 Kolikrát je ciferný souin ísla 551 vtší než ciferný souet ísla 550? 50

51 P. 5 3 ha = a 3 ha = m 2 3 a = m 2 P. 6 4 h 13 min = min 2 h 2 min = min 3 h 1 min = min P. 7 2 min 2 s = s 4 min 13 s = s 1 min 5 s = s P. 8 Petr ušel 1/3 celého plánovaného výletu. Ušel pitom 2 km. Kolik km mla celá trasa výletu? 51

52 XXV. Obrazce, tlesa. P. 1 krychle 1 kvádr 2 hranol 3 válec 4 jehlan 5 kužel 6 koule 7 Spoj každé tleso se správným názvem arou. Pipiš k nmu jeho íslo P. 2 B D A C Uri délku lomené áry AD (v cm) 52

53 P. 3 Rovinné obrazce obdélník tverec trojúhelník tyúhelník ptiúhelník šestiúhelník P. 4 Uri obvod ABC v mm. B A C 53

54 XXVI. Pednost poetních operací, íselné ady, slovní úlohy. P rohlík stojí 30 K. Kolik jich Petr mže koupit za 24 K? P (3 2) = 27 (3 2) = = = 54

55 P. 3 4 koláe stojí 20 K. Kolik stojí 3 takové koláe? P. 4 Dopladu: a)..12; 15; 18;..;.. b)..3; 7; 15;.. 55

56 XXVII. Prnik obrazc, kombinaní úlohy. P. 1 Pokus se najít spolenou ást tverce, obdélníku a kruhu. P = = (2 + 6). 2 = 56

57 P. 3 a) Kolik nohou mají celkem 3 brouci a 4 pavouci? b) Kolik nohou mají celkem 4 slepice a 2 králíci? P. 4 Dopl pyramidy

58 XXVIII. íselné ady, souty ísel, ciferné souty a souiny. P. 1 Napiš nejvtší trojciferné íslo, jehož ciferný souet je 7. P. 2 a) Napiš ciferný souet ísla b) Napiš ciferný souin ísla P. 3 Dopladu ti další ísla P m ha + 2 a = m 2 58

59 P. 5 Souet tí po sob jdoucích lichých ísel je 15. Uri je. P. 6 Souet tí po sob jdoucích lichých ísel je 39. Uri je. 59

60 XXIX. Práce s kapesním kalkulátorem. Kombinaní úlohy. P. 1 Poítej na kalkulace: = = = = P. 2 Poítej s kalkulakou: 1. 33, = 2. 37, = 3. 7,7. 1,3 = 4. 7,7. 2,6 = 5. 7,7. 3,9 = 6. 2,71. 4,1 = 60

61 P. 3 Zkus napsat do tverce íslice 1 až 9 tak, aby tetí íslo (tj. v 3. ádku) bylo soutem dvou ísel nad ním. P. 4 Zkus vytvoit všechna dvojciferná ísla z íslic 4 a 8. 61

62 XXX. Kombinaní úlohy. Pednost poetních operací. P. 1 Petr má o 2 kuliky víc než Honzík. Dohromady jich mají 12. Kolik kuliek má Petr a kolik Honzík? P. 2 Kolikrát je v adísel a) 1; 2; 3;...; 100 napsaná íslice 7 b) 1; 2; 3;...; 1000 napsaná íslice 7? 62

63 P. 3 Kolik je všech pirozených ísel? a) jednociferných b) dvojciferných c) trojciferných množina pirozených ísel... N = {1, 2, 3, 4...} P. 4 a) = b) (8 3) 2. ( ) = 63

64 XXXI. Ciferný souet a souin. P. 1 Uri ciferný souet ísel Zkus je na kalkulace vydlit : 3 = : 3 = : 3 = P. 2 Uri ciferný souet ísel Zkus je na kalkulace vydlit : 3 = : 3 = : 3 = 64

65 P. 3 Najdi ciferný souin ísel P. 4 Napiš 1 trojciferné íslo, jehož a) ciferný souet je 5 b) ciferný souin je 5. 65

66 XXXII. Kombinaní úlohy cifry, ciferné souty a souiny. P. 1 Uri ciferný souet ísel P. 2 Uri ciferný souin ísel P. 3 Najdi dvojciferné íslo, které je tikrát vtší než jeho ciferný souin. 66

67 P. 4 Z íslic 1 a 3 vytvo všechna možná dvojciferná ísla. P. 5 Z íslic 1, 3 a 5 vytvo všechna možná trojciferná ísla. P. 6 Od nejvtšího trojciferného ísla odeti nejmenší dvojciferné íslo. 67

68 XXXIII. Úseka, délka úseky, jednotky délky. P. 1 Je dána úseka AB, zm její délku. A B Sestroj úseku CD; lcdl > labl P. 2 Peve na jednotky. 7 m = cm 2 cm = mm 40 m = dm 400 mm = cm 2 dm = mm 4 km = m m = km 68

69 P. 3 Zm polomr kružnice k se stedem S a s polomrem r. Uri její prmr d. d S r k P = = = 15 (5 3) = = = 69

70 XXXIV. Slovní úlohy o smsích, lomená ára. P. 1 Kolikrát je ciferný souin ísla 987 vtší než jeho ciferný souet? P. 2 Na dvoe jsou slepice a králíci. Mají celkem 94 nohou a 35 hlav. Kolik je na dvoe slepic, kolik králík? 70

71 P. 3 Uri délku lomené áry. B A P. 4 Mirek koupil 4 koblihy po 6 K a za 5 K kolá. Platil padesátikorunou. Kolik korun mu pokladní vrátila? 71

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr 4. Poměr a úměrnost 4.. Poměr 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 4... Vymezení pojmu Poměr je vztah mezi dvěma veličinami, který nám vyjadřuje podíl mezi velikostmi těchto veličin. Z poměru můžeme také vyčíst

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Jiří Cihlář Eva Lesáková Eva Řídká Milan Zelenka Financováno z prostředků ESF v rámci systémového projektu Kvalita 1, úkol 4A2U2 Praha 2007

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích Rovnice 179 Soustava lineárních rovnic ZADÁNÍ Petrova babička připravuje různé směsi bylinkových čajů, které pak prodává na trhu. Nyní chce připravit směs pro dobrý spánek a požádala Petra o pomoc. Řekla

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla)

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla) Přirozená čísla Jedna, dva, moc Zápis přirozených čísel) 0 a) např. 8 b) např. 0 c) např. CXXVIII např.,, 0 a, d, h 0 0, 0,, 00,,, 00,,, 000 0 A, B, C, D 0 a) ANO b) NE c) NE ANO 0 a) 0 + 0 + 0 + 0 + b)

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci MPS JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2005 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci D. Navrátilová, Pedagogická

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

1. Soustavy lineárních rovnic

1. Soustavy lineárních rovnic 1. Soustavy lineárních rovnic 880 Řeš soustavy lineárních rovnic a proveď zkoušky. a) 4a + 3b = 6 2a + b = 4 [3; 2] Zk.: L 1 = P 1 = 6 L 2 = P 2 = 4 b) 3x 12 = 2y x + 4 = 2y [2; 3] Zk.: L 1 = P 1 = 6 L

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Dělitelnost přirozených čísel 101

Dělitelnost přirozených čísel 101 Dělitelnost přirozených čísel 101 Počet cvičenců ve skupinách ZADÁNÍ Choreograf, který měl připravit skladby pro cvičence Sokolského sletu, dostal informace o počtu přihlášených cvičenců v jednotlivých

Více

4.1 lenící (interpunkní) znaménka

4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1.1 Teka, árka, dvojteka, stedník, vykiník, otazník Všechna interpunkní znaménka se pipojují k pedcházejícímu slovu, zkratce, znace nebo íslu bez mezery. Za každé interpunkní

Více

Slovní úlohy na lineární rovnici

Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu, na

Více