STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 Barbora Hálová Kraj: Jihočeský kraj

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 CTY courses and problem with their grants 2014/2015 Autor: Barbora Hálová Škola: Česko anglické gymnázium s.r.o. v Českých Budějovicích Kraj: Jihočeský kraj Konzultant: Mgr. Eliška Čihovská České Budějovice

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V....dne podpis: 2

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala organizaci AFCSLS a Nadané dítě o.s. za zprostředkování kurzů CTYOnline českým a slovenským studentům. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Elišce Čihovské, která odborně dohlížela na průběh mé práce, a panu Mgr. Tomáši Veberovi, Th.D., který mi pomohl dát práci její finální vzhled. 3

5 Anotace Ve své seminární práci jsem si dala za úkol představit výukové kurzy organizované americkou organizací Center for Talented Youth a popsat problematiku udělování dotací pro školní rok 2014/2015. V popisování výukových programů budu čerpat z internetových stránek a vlastních zkušeností. Ve druhé části své seminární práce, která se bude zabývat popsáním problému dotací, budu čerpat jak ze stránek českých organizací zprostředkovávající programy CTYOnline - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Talenovaná mládež o.s. a novinových článků zabývajících se tímto tématem. Klíčová slova: CTY, CTYOnline, dotace, školní rok 2014/2015 Annotation The aim of this seminary work was to introduce education programs organized by American organization Center for Talented Youth and describe problem of giving grants for school year 2014/2015. For describing education programs I will source from websites and my own experiences. In second part of my seminary work, which will describe problem of giving grants, I will source from websides of Czech organizations which mediates CTYOnline programs - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) and Talenovaná mládež o.s. and newspaper articles which focus on this topic. Key words: CTY, CTYOnline, grants, school year 2014/2015 4

6 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 6 Zakladatel Julian Stanley... 7 Center for Talented Youth (CTY)... 8 Summer school CTYOnline AP testy CTYOnline v České republice Známé osobnosti, které studovaly CTY Problém s dotacemi kurzů 2014/ The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Přislíbení stipendia červenec až září Říjen Prosinec Leden Diskuze na Radiožurnálu Reakce veřejnosti Jiné kurzy zdarma Únor Závěr Zdroje

7 Úvod Když jsem si rozmýšlela zaměření své práce, váhala jsem mezi tématy na hony vzdálenými od mého konečného výběru. Prvním důvodem, proč jsem si nakonec vybrala psát o CTY, bylo, že jsem chtěla představit tento program, a druhým problémy s jeho letošní dotací, kterým se věnovala i zahraniční média. Kurzy pořádané Center for Talented Youth 1, organizací přidruženou k americké univerzitě John s Hopkins jsou celosvětově známé a uznávané při přijímacím řízení na vysoké školy. V současné době je možné studovat prakticky jakýkoli obor od matematiky, přes arabštinu až po psaní esejí 2. Sama jsem letošní studentkou kurzu CTYOnline, konkrétně AP Microeconomics. Jedná se o sedmiměsíční internetový kurz zakončený AP testem, který vám představím v pozdějších kapitolách. Během vytváření této seminární práce jsem použila deskriptivní metody, zabývala jsem se analýzou a v empirické části jsem vytvořila výzkum z vlastní zkušenosti s těmito kurzy. Svou práci jsem rozdělila na dvě větší části, při čemž se v první věnuji obecnému představení CTY a CTYOnline kurzům a ve druhé se zaměřuji na představení problematiky s dotacemi ve školním roce 2014/2015. Ráda bych uvedla, že jsem absolutně zaujatá a na straně studentů CTY a proto moje práce nemůže být považována za tvz. korektní a objektivní

8 Zakladatel Julian Stanley Julian Cecil Stanley Jr. se narodil 9. dubna 1918 v americkém městě Macon, ve státě Georgia. Je to známý psycholog, pedagog a obhájce zrychleného vzdělávání pro akademicky nadané děti a studenty. Stanley po středoškolských studiích ve věku 19 let začal navštěvovat Georgia Teacher s College kde získal titul jako středoškolský profesor matematiky a chemie. Během 2. světové války v letech 1942 až 1945 sloužil u amerického letectva. Po návratu byl přijat na Harvard University, kde dokončil svá doktorská studia v roce Jeho fascinace talentem rozvíjených u dětí začala během přednášky tests and measurements na univerzitě v Georgii. V těchto letech se začal aktivně zajímat o psychologii a už o rok později se stal prezidentem Tennessee Psychological Association. Během následujících let učil na několika univerzitách, až se na nějaký čas usadil na univerzitě ve Wisconsinu. Tady také napsal a obhajoval svou největší a nejvíce citovanou práci Experimental and Quasi-experimental Designs for Research, na která spolupracoval s Donal T. Campbellem. Roku 1965 se znovu stěhuje, tentokrát do Stanfordu, kde se stává členem Standfor s Center for Advanced Study in the Behavior Sciences. Roku 1969 zažívá životní otřes, když je mu představen 13ti letý Joseph Bates z Baltimore, Maryland. Joseph předčil svšechny své spolužáky ve všech studijních oborech, obzvláště potom v matematice. Stanley se ho rozhodl podrobit SAT testu, který je původně koncipován pro mnohem vyšší ročníky. Zjistil při tom, že je tento způsob testování mnohem komplexnější a spolehlivější při hledání a ověřování matematicky i verbálně nadaných dětí než ostatní specializované testy a rozhodl se proto tímto způsobem hledat i další talenty. Jelikož si byl vědom nutnosti dalšího výzkumu, obrátil se na Spencer Foundation of Chicago, kteří měli také zájem vyhledávat nadané studenty, s žádostí o financování. Jeho žádost byla přijata. Poté se stěhuje už naposledy na John s Hopkins Univerzity, kde jako zlatý hřeb své kariéry zakládá roku 1971 nejdříve Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), které se stává první vlaštovkou v revoluci vzdělávání nadaných dětí odděleného od klasické školní docházky a školních osnov. Organizace je roku 1979 přejmenována na Center for Talented Youth. Julian Stanley odchází do důchodu jako emeritní 7

9 profesor na katedře psychologických věd roku 1992, ale aktivně pracuje až do týdne před svou smrtí v srpnu Zemřel ve věku 87 let. 3 Za svou práci byl Stanley několikrát oceněn, je držitelem ceny James McKeen Cattell Fellow, nebo například AERA Award. Center for Talented Youth (CTY) CTY bylo založeno v roce 1979 jako přidružená instituce soukromé John s Hopkins University v Baltimore, Maryland. Za svou historii bylo CTY několikrát přejmenováváno. V některých materiálech tedy stále můžeme najít označení jako Dr. Stanley s research groups, Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), Program for Verbally Gifted Youth (PVGY). Všechny tyty názvy se v 80. letech sjednotily pod název Office of Talend Identification and Development (OTID). OTID byl nedlouho poté přejmenován do dnešní podoby Center for Talented Youth. Potom ještě párkrát bylo jméno změněno, ale protože si většina studentů zapamatovalo název CTY, který se vžil nejvíce, byla organizace v 1999 přejmenována zpět na CTY. Od počátku své existence CTY každoročně od října do únoru hledá nadané děti. Tradičně jsou studenti hledáni ve státech Washington, Oregon, California, Arizona a všech menších státech na východním pobřeží. Mapka pod názvem Talentsearchmap - příloha 1 ukazuje přesné oblasti i graficky, kdy jsou místa náboru označena žlutou barvou

10 Talentsearchmap - příloha 1 4 Obvykle se hledá v ročnících prvního a druhého stupně základních škol, ve kterých žáci dosáhli 95% a více v obecných testech. Jedná se tedy o děti, které se výrazně odlišují od svých vrstevníků. Studenti z 2. až 4. ročníku elementary school 5 jsou většinou podrobeni School and College Ability Test (SCAT), který se soustředí hlavně na nadání v matematice a verbálních schopnostech. Finální výsledek se uvádí v procentech. Pokud žák dosáhne určitého počtu procent, je přijat do CTY Summer school, tedy do letních kurzů pořádaných CTY. Test se skládá z 50 standartizovaných otázek a 5 experimentálních. Testy jsou hodně nad úrovní jejich ročníků a nad schopnosti většiny žáků jejich věku. Žáci vyšších ročníků skládají testy podobného ražení ovšem v mnohem vyšší úrovni. Žáci druhého stupně základní školy tedy skládají testy v obtížnosti srovnatelné s výukou vyššího gymnázia střední školy. Dříve se používaly pro žáky 7. až. 11. ročníků 6 testy PLUS test, ale U nás odpovídá 2. až 4. třídě 6 U nás odpovídá 7. třídě až 2. ročníku střední školy 9

11 v poslední době se od nich upustilo a využívanější jsou testy SAT, ACT nebo nejvyšší úrovně testu SCAT. 7 Úspěšným absolventům jsou v rámci Center of Talented Youth nabízeny dvě možnosti realizace. Studenti si můžou vybrat mezi Summer school a CTYOnline. Summer school Letní programy CTY Intensive Studies jsou rozděleny do dvou věkových kategorií. Mladší 2. až 6. očník a starší 7. až 12. ročník. Studenti starší kategorie májí dvě podmínky přijetí. Již výše zmiňované výsledky testů a jako druhé kritérium je dosáhnout alespoň 50 percentil mezi maturujícími středoškoláky, což je umisťuje mezi 0.3% nejlepších. Protože požadované vstupní výsledky jsou na stupni maturity, nabízené kurzy jsou v úrovni prvního ročníku vysoké školy (nebo pro mladší kategorii střední školy) ve zrychleném tempu. 8 Summer school nabízí ještě další typ kurzů, které jsou označovány jako CTY: Academic Explorations, dříve známy pod názvem Center for Academic Advancement (CAA). Kurzy jsou přístupné pro žáky v 7. až 11. ročnících, kteří jsou v 1% nejlepších studentů. Academic Explorations jsou v mnohém totožné s Intensive Studies až na o něco nižší přijímací nároky a poněkud volnější tempo výuky. 9 Plné stipendium a přístup na Summer school je také možné získat nadprůměrně vysokým hodnocením v CTYOnline. Toto stipendium je myšleno hlavně pro studenty z jiných zemí než USA, pro které by jen cestovní výdaje byly přes únosnou míru. 10 CTYOnline CTY rovněž nabízí dálkové studijní vzdělávací kurzy přes CTYOnline s podobnými standardy způsobilosti jako na letní programy. S dálkovými kurzy CTY začalo v roce 1983 tvz. psanými semináři posílanými poštou. Tento typ kurzu se už roku 1990 stěhoval do u a nyní je používán server Moodle. Nabídka CTYOnline se postupem času zvětšovala, až se vedle typických kurzů matematiky a psaní rozšířila do mnoha oblastí včetně ekonomie, práva, historie

12 a studia cizích jazyků. CTYOnline dnes studuje více než 8000 studentů ročně a očekává se, že v nejbližších letech kapacitou překoná Summer school. 11 Kvůli velkému počtu studentů je kurzy logisticky těžké udržet, očekává se proto, že základna tutorů i technického vybavení se bude muset rozšiřovat s rostoucím zájmem studentů. Stále je to ale finančně méně náročné než zvyšovat kapacitu Summer school a proto se CTY bude pravděpodobně orientovat tímto směrem. Je možné vybrat si mezi dvěma typy kurzů. První buď na tři nebo sedm měsíců, které po ukončení jsou ohodnoceny certifikátem. Druhá možnost je kurz náročnější - označován jako AP. Tyto kurzy jsou časově náročnější, uvádí se nutnost studia až 10 hodin týdně, trvají sedm měsíců a na konci umožňují složit AP test, který v procentech ohodnotí výsledek studenta. Výstup z tohoto kurzu je základem k možnosti získání stipendia na Summer school a také je zohledňován a ohodnocen velkým počtem kreditů při přijímacím řízení na mnoho amerických i světových univerzit. 12 Studenti obvykle dostávají zadané úkoly na určitý čas prostřednictvím internetu, kde také studují a skládají testy. Učivo je rozděleno na kapitoly a podkapitoly pro větší přehlednost. Velmi často má student zadaný určitý obsah studia, které musí zvládnout do určitého termínu. Častým výukovým způsobem jsou videa, kde přednášejí špičkoví profesoři. Videa můžou být dlouhá jen pár minut, nebo až tři čtvrtě hodiny, záleží na náročnosti a obsahu látky. Ke každému videu jsou přidané také psané výukové materiály v pdf formátu a krátký test okolo deseti otázek pro utřízení a ujištění se o pochopení probírané látky. Tyto testy se dají neomezeněkrát opakovat a při špatné odpovědi je přidané i vysvětlení. Na konci každé kapitoly skládá student test o přibližně šedesáti otázkách, který může opakovat až čtyřikrát, ale pokaždé se změní zadání na nové otázky. Úspěšnost je měřena v procentech. AP testy AP testy se skládají po dokončení CTYOnline kurzu. AP testy jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. Jsou hodnoceny pomocí pětibodové stupnice, při čemž

13 je nejlepší výsledek. Jako úspěšné složení zkoušky, a tím akceptovatelné pro vysoké školy, se bere hodnocení 3, 4 a 5. Test má dvě části a trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Část multiple-choise section, ve které se vybírá jedna správná z předem připravených možností, vyhodnocuje počítač. Druhou část s názvem free responce section, kde se zkoumají vlastní vyjadřovací schopnosti studenta, je posuzována a známkována týmem vysokoškolských a středoškolských profesorů. Složení AP testu se považuje za ukazatel vážného zájmu o obor a je s ním vysokými školami i tak zacházeno. Úspěšné složení mnohonásobně zvyšuje šanci na přijetí na prestižní americké univerzitě, ale i začátky studia. Některé školy dokonce na základě AP testů odpouštějí některé povinné kurzy a studentovi tak zkrátí dobu studia a ještě navíc student ušetří něco ze školného. Například student, který úspěšně složil AP test z biologie, nemusí v prvním ročníku skládat zkoušku z úvodu do biologie. Některé školy také zohledňují složení AP testu při udělování stipendií. Na českých univerzitách můžou být AP testy také ohodnoceny určitým počtem kreditů a znalost anglického názvosloví studentovi usnadní přístup k zahraniční odborné literatuře. Další výhodou AP testů je porovnání svých znalostí se studenty stejného věku po celém světě. AP testy se ve všech zemí z bezpečnostních důvodů skládají ve stejný den. 13 CTYOnline v České republice CTYOnline v České republice má tříletou tradici, během které si programy CTYOnline vyzkoušelo přes 600 dětí. Pro české studenty je zprostředkováno přes internetovou stránku s českým vedením It s up to you! 14 Nadané dítě o.s., která organizuje a zprostředkovává i jiné vzdělávací programy. Studenti z České a Slovenské republiky jsou pod jedním vedením. Jinde ve světě musí uchazeči projít vstupním testem obecných znalostí, u nás je přijetí podmíněné doporučujícím dopisem od ředitele gymnázia, které student navštěvuje, a předpokládá se, že

14 pokud dosahuje dostatečně dobrých výsledků na to, aby ho ředitel doporučil, tak splňuje i přijímací podmínky. Českým a slovenským studentům je proto vstupní test odpuštěn. 15 V akademickém roce 2014/2015 se do programu zapojilo 39 českých gymnázií a v tomto roce studuje sedmiměsíční kurzy AP až 150 českých studentů zaměřující se na různé obory od jazyků až po biologii. Školy registrované v systému College Board, USA pro AP testy jsou 16 : Gymnázium Jírovcova, České Budějovice Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 Gymnázium Arabská, Praha 6 Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 PORG - gymnázium a základní škola, Praha 8 Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou Známé osobnosti, které studovaly CTY Díky své dlouholeté tradici se můžou programy CTY pyšnit i mnoha známými a významnými osobnostmi, které navštěvovaly jejich kurzy. Mnoho dalších nejmenovaných navštěvuje prestižní univerzity, vyhrávají oborové soutěže, nebo už přednášejí na nejznámějších univerzitách. Sergey Brin spoluzakladatel společnosti Google Lady Gaga zpěvačka, producentka George Hotz první člověk světa, který hackl iphone Emer Jones nejmladší vítěz soutěže BT Young Scientist and Technology Exhibition v historii Evanna Lunch herečka známá pro svou roli Lenky Láskorádové v serii Harry Potter Gary Marcus významný psycholog, autor knihy The Kluge Matt Zimmerman hlavní technolog operačního systému Ubuntu citováno

15 Mark Zuckerberg zakladatel sociální sítě Facebook Adam Riess držitel Novelovy ceny za fyziku 17 Problém s dotacemi kurzů 2014/1015 Dříve než se pustím do samotného popisu je potřeba představit organizaci, která se na řešení, vedle české strany Centra pro nadané děti mládež, také podílela. The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) AFCSLS je nezisková organizace, která se soustředí na výchovu osobností, které budou v budoucnosti rozhodujícím faktorem v otázce české a slovenské konkurenceschopnosti na světovém trhu. Fond je nástupcem The American Fund for Czechoslovak Refugees, který byl založen v roce 1948 a pomohl tisíce Čechům a Slovákům utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech. Mezi zakladatele fondu patří Dr. Jan Papánek, první český velvyslanec OSN, Andrew Valuchek, vydavatel českých a slovenských novin v New Yorku a mnoho dalších. Celá organizace byla založena pod záštitou paní Eleanor Roosevelt. Mezi současné členy fondu patří pan Jan Vilček, mikrobiolog, držitel mnoha světových patentů,mecenáš The University of New York a významná osobnost mezinárodní vědy, mimo jiné byl také oceněn v roce 2003 prezidentem Barackem Obamou vyznamenáním The Nation Medal of Technology and Innovation. 18 Přislíbení stipendia červenec až září 2014 Na oficiálních stránkách MŠMT se objevila zpráva o rozhodnutí ve prospěch studia nadaných studentů v programu Centrum pro nadanou mládež v České republice. Ministr školství Marcel Chládek se rozhodl na tento program věnovat částku korun pro školní rok 2014/2015. Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice, řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém citováno

16 Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku. Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy. 19 Rozhodnutí pana ministra bylo znovu potvrzeno 10. září 2014, kdy předsedkyni organizace Nadané dítě o.s., která zprostředkovává komunikaci s CTY John s Hopkins University, Ing. Jeanne Bočkové přišel dopis s oficiálním vyjádřením pana ministra potvrzené jeho podpisem a razítkem. Fotokopii tohoto dopisu přikládám pod názvem dopis od ministra příloha 2. Zde znovu potvrzuje částku 5 mil korun na uhrazení části kurzovného a studijních pomůcek pro školní rok 2014/2015. Dále dodává, že způsob a forma výše poskytnutých prostředků bude ujasněna během září. Přepočteno na jednoho studenta se ministerstvo zavázalo k uhrazení 80% kurzovného, což činí více jak 20 tisíc korun na studenta. Dále byl pan ministr jasně informován o skutečnosti, že bez podpory MŠMT nebude program CTYOnline v České republice pokračovat. 20 Na základě tohoto slibu byly otevřeny registrace a nabráno 145 studentů do podzimních semestrů, kteří začali studovat své kurzy. Byl také předložen projekt do výběrového řízení MŠMT na dvouletou strategickou spolupráci 19 citováno citováno

17 dopis od ministra příloha

18 Říjen 2014 Přes veškeré ujišťování v řijnu stále ještě nebyla podepsána smlouva. Mezi oběma stranami probíhala živá komunikace a organizace Nadané dítě o.s. byla neustále ujišťována, že jsou řešeny pouze technické řešení podpisu smlouvy, ale že MŠMT programy CTYOnline plně podporuje a má pro ně vyčleněné prostředky. 24. října 2014 se také sešla porada vedení MŠMT, kde ministr Chládek pověřil po dohodě s prvním náměstkem Ziklem náměstka Hulínského zajistit odpovídající finanční prostředky a zajistit hladký chod celé akce. 22 Prosinec 2014 Jednání dále pokračovala a organizace mimo neustálé komunikace s vedením MŠMT také kontaktovala řadu významných osobností, včetně premiéra a ministrů, dále také předsedy politických stran ve snaze urychlit podepsání smlouvy. K tomu stále nedošlo a k datu 15. prosince vyšel o daném problému článek v Lidových novinách pod titulkem Přísun peněz na kurz pro elitní žáky vázne. 150 středoškoláků se do výuky zapojilo počátkem října. Uhradili i 20 procent ceny kurzovného. Zbylou část, která má být dotovaná ministerstvem, však univerzita nedostala a už se po ní ptá. LN poslaly ministru Chládkovi otázku, kde nastal problém a zda projekt získá podporu. V ničem není problém, porada vedení to schválila a nyní se připravuje smlouva k podpisu, odpověděl. 23 Fotokopie celého článku je pod názvem lidovky clanek příloha citováno

19 lidovky clanek příloha 3 24 Leden 2015 Už 5.1. se se tématu zrušených dotací začaly věnovat i České noviny. V článku znovu zopakovaly všechna fakta o slibech ministerstva i počtu studentů, shrnuly výhody i nevýhody programu, který obecně představily. Ačkoliv finanční podporu tohoto programu v říjnu schválila porada vedení rezortu školství, před Vánocemi toto rozhodnutí další porada zrušila s vysvětlením, že jde o elitářský program v rozporu se zásadami rovného přístupu ke vzdělávání. 25 Studentům hrozí, že budou muset studium předčasně ukončit. Není jasné, kdo uhradí 80 procent školného, které mělo zaplatit ministerstvo. "Řešení zatím nevíme. Myslíme si, že by ministerstvo mělo minimálně uhradit část školného studentům, kteří už studují," řekla Bočková. To se zřejmě nestane. "Obávám se, že kdybychom to udělali, tak by to nebylo efektivní hospodaření se státními prostředky," řekl ČTK Fidrmuc ledna byla také vysílána reportáž s předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou na TV Prima citováno citováno

20 Ve stejný datum také vyšla reportáž na internetovém deníku Blesk, která v mnohém opakovala dříve zveřejněnou reportáž v českých novinách. K 5. lednu také na své facebookové stránce 27 organizace AFCSLS zveřejnila petici adresovanou panu Marcelu Chládkovi, ministru mládeže, školství a tělovýchovy. Kopie byla také zaslána panu Sobotkovi, premiérovi vlády České republiky a také všem poslancům a senátorům. Vážený pane ministře, My, níže podepsaní občané, žádáme, aby Vaše ministerstvo dostálo svému slibu poskytnout stipendia na kurzy CTYOnline pro talentované středoškoláky a podpořilo spolupráci se CTY Johns Hopkins pro založení CTY v České republice. Nedodržením Vašeho slibu hrozí nyní 150 českým středoškolákům předčasné ukončení studia. Pan premiér Bohuslav Sobotka v novoročním večerním pořadu ČT24 řekl, že základní podmínkou, která před současnou vládou stojí, je udržet důvěru veřejnosti. To předpokládá, jak řekl doslova: "Držet slovo, nepodvádět občany a nedělat věci jen na efekt. My, kterým záleží na kvalitním vzdělání našich dětí, poctivosti a slušném chování našich volených zástupců, doufáme, že premiér Bohuslav Sobotka nemluvil do větru. 28 Stejnému tématu, tedy zrušeným dotacím, se začali také věnovat weby jako 29, 30, 31, 32 servery jako 33 a a cizojazyčné Diskuze na Radiožurnálu O den později, tedy 6.1. se věnoval zrušení dotací Radiožurnál ve své rubrice Šedesát minut. Živé diskuzi mezi předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou a Jaroslav Fikrmuc citováno

21 náměstkem ministra školství mládeže a tělovýchovy je věnováno posledních 23 minut. Diskuze je uvedena následovně: Ministerstvo školství zrušilo 10ti milionovou dotaci na mezinárodní kurzy pro nadané žáky, které organizuje občanská společnost Nadané dítě. Podle resortu jde o elitářský program, který je v rozporu se zásadami k rovnému přístupu ke vzdělávání 35 Paní Jeanne Bočková se v začátku diskuze diví, že se účastní pan náměstek Fidrmuc místo pana Hulínského, který měl celou záležitost dotací na starost. Na otázku, jestli považuje smlouvu za uzavřenou, Jeanne Bočková odpovídá, že ano a uvádí slovní domluvu i dopis s písemným potvrzením pana ministra. Dochází ke konfrontaci, ve které pan Fidrmus popírá nepodporování nadaných žáků. Uvádí ku příkladu kurzy a semináře pořádané českými vysokými školami, nebo také české vzdělávací programy, moderátor ho po chvíli ovšem přeruší s tím, že nedopověděl na jeho otázku, proč shledává ministerstvo program elitářským. Pan Fidrmuc odpovídá, že mu hlavně přijde, že v tuto chvíli ministerstvo neefektivně nakládá s prostředky, když podporují úzkou skupinu dětí velmi vysokou částkou a navíc většina z peněz jde do zahraničí. Byl by raději, kdyby uvedená částka byla využita na rozvoj našich vlastních vzdělávacích programů. Jeanne Bočková reaguje s tím, že to z programů nedělá nic elitářského. Jedná se podle jejích slov o programy pro nadané studenty, kteří do studia investují přibližně 10 hodin týdně, takže musejí být velmi motivovaní a mít zájem o obor. Také uvádí, že díky stipendiím se může zapojit dítě z prakticky jakékoli sociální skupiny. Dále navazuje tím, že v České republice není obdobný ucelený program a že se podle jejího názoru ministerstvo vyjadřuje nekvalifikovaně. Na námitku pana náměstka, že jde o nevhodné hospodaření s penězi, dodává, že v projektu je už nemálo prostředků a špatné hospodaření by tedy bylo utnout ho v polovině. V polovině diskuze se také zapojí jedna z posluchaček paní Zemanová, která přispěje také názorem. Chtěla bych říct ze své zkušenosti, mám pocit, že jsem se vrátila někdy do roku 82, 83 A připadá mi, že ušetřených 22 tisíc na žáka, to že úředníci z ministerstva školství říkají, že 35 citováno z poslechu

22 potřebují, aby to bylo pro všechny žáky stejně. Všichni žáci nejsou schopni dělat všichni všechno. 36 Náměstek ministra i na konci diskuze znovu opakuje, že podle jeho názoru je důležité se nadaných žákům věnovat a cíleně rozvíjet jejich talent, a právě to je cílem nové koncepce ministerstva školství. Znovu opakuje, že v českém prostředí existují konkurenční programy za výhodnější ceny, s čímž paní Bočková nesouhlasí. Reakce veřejnosti Jak se spor protahoval, reakce veřejnosti se vyostřovaly, většinou ve prospěch studentů CTY. Ostrá kritika ministerstva v dopisech nebyla výjimkou. Jiří Jituška - místopředseda školského výboru a viceprezident výkonného výboru AFCSLS reagoval: Zdůvodnění, které MŠMT ke zrušení podpory programu pro nadané středoškoláky dalo, je ve stylu Čeští vědci nepotřebují cenu nějakého vynálezce trhavin Nobela, stačí jim cena, kterou pro ně zřídí český ministr vzdělanosti a všeho souvisejícího Chládek. 37 Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně evropského parlamentu napsala na své internetové stránky: Skutečně nerozumím tomu, proč Ministerstvo školství nechce přispět na stipendia žáků, kteří mají talent, píli a taky odvahu učit se něco navíc. Podrobně jsem se seznámila s tím, co program CTY přináší žákům samotným, ale také učitelům, kteří je doprovází a nakonec i celé škole, která z nových přístupů a propracovaných kurzů může těžit. To potvrzují učitelé i ředitelé škol, které se již několik let kurzů účastní. 38 Takové a mnohé ostřejší reakce dorazily jak do redakcí výše zmíněných deníků, ale také se objevily jako komentáře pod peticí na podporu programů CTYOnline. Jiné kurzy zdarma se objevila na webové stránce nová zpráva o řešení celé situace. Ministerstvo stále trvá na svém rozhodnutí program CTYOnline nepodporovat, ale žákům, kteří už studují poskytnou náhradní program na stejné úrovni citováno z poslechu citováno citováno

Centrum pro talentovanou mládež. Výsledky CTYOnline školní rok 2014/2015. Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 16.

Centrum pro talentovanou mládež. Výsledky CTYOnline školní rok 2014/2015. Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 16. Centrum pro talentovanou mládež Výsledky CTYOnline školní rok 0/05 Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 6. Září 05 Jeanne Bočková, Centrum pro talentovanou mládež, z.s. www.objevitelske-

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation Nadace The Kellner Family Foundation Obsah 6 Představení nadace 8 Projekty Nadace The Kellner Family Foundation 12 Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate 14 Praktické

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec Vysoká škola D Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Vladimír Roskovec 1. Instituce má celkem jasnou strategii ohledně přijímání studentů. Jakožto soukromá VŠ je závislá na příjmech ze školného čím

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Zpráva V rámci mezinárodní spolupráce při výuce jazyků a udělování rovnocenných

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více