STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 Barbora Hálová Kraj: Jihočeský kraj

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 CTY courses and problem with their grants 2014/2015 Autor: Barbora Hálová Škola: Česko anglické gymnázium s.r.o. v Českých Budějovicích Kraj: Jihočeský kraj Konzultant: Mgr. Eliška Čihovská České Budějovice

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V....dne podpis: 2

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala organizaci AFCSLS a Nadané dítě o.s. za zprostředkování kurzů CTYOnline českým a slovenským studentům. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Elišce Čihovské, která odborně dohlížela na průběh mé práce, a panu Mgr. Tomáši Veberovi, Th.D., který mi pomohl dát práci její finální vzhled. 3

5 Anotace Ve své seminární práci jsem si dala za úkol představit výukové kurzy organizované americkou organizací Center for Talented Youth a popsat problematiku udělování dotací pro školní rok 2014/2015. V popisování výukových programů budu čerpat z internetových stránek a vlastních zkušeností. Ve druhé části své seminární práce, která se bude zabývat popsáním problému dotací, budu čerpat jak ze stránek českých organizací zprostředkovávající programy CTYOnline - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Talenovaná mládež o.s. a novinových článků zabývajících se tímto tématem. Klíčová slova: CTY, CTYOnline, dotace, školní rok 2014/2015 Annotation The aim of this seminary work was to introduce education programs organized by American organization Center for Talented Youth and describe problem of giving grants for school year 2014/2015. For describing education programs I will source from websites and my own experiences. In second part of my seminary work, which will describe problem of giving grants, I will source from websides of Czech organizations which mediates CTYOnline programs - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) and Talenovaná mládež o.s. and newspaper articles which focus on this topic. Key words: CTY, CTYOnline, grants, school year 2014/2015 4

6 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 6 Zakladatel Julian Stanley... 7 Center for Talented Youth (CTY)... 8 Summer school CTYOnline AP testy CTYOnline v České republice Známé osobnosti, které studovaly CTY Problém s dotacemi kurzů 2014/ The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Přislíbení stipendia červenec až září Říjen Prosinec Leden Diskuze na Radiožurnálu Reakce veřejnosti Jiné kurzy zdarma Únor Závěr Zdroje

7 Úvod Když jsem si rozmýšlela zaměření své práce, váhala jsem mezi tématy na hony vzdálenými od mého konečného výběru. Prvním důvodem, proč jsem si nakonec vybrala psát o CTY, bylo, že jsem chtěla představit tento program, a druhým problémy s jeho letošní dotací, kterým se věnovala i zahraniční média. Kurzy pořádané Center for Talented Youth 1, organizací přidruženou k americké univerzitě John s Hopkins jsou celosvětově známé a uznávané při přijímacím řízení na vysoké školy. V současné době je možné studovat prakticky jakýkoli obor od matematiky, přes arabštinu až po psaní esejí 2. Sama jsem letošní studentkou kurzu CTYOnline, konkrétně AP Microeconomics. Jedná se o sedmiměsíční internetový kurz zakončený AP testem, který vám představím v pozdějších kapitolách. Během vytváření této seminární práce jsem použila deskriptivní metody, zabývala jsem se analýzou a v empirické části jsem vytvořila výzkum z vlastní zkušenosti s těmito kurzy. Svou práci jsem rozdělila na dvě větší části, při čemž se v první věnuji obecnému představení CTY a CTYOnline kurzům a ve druhé se zaměřuji na představení problematiky s dotacemi ve školním roce 2014/2015. Ráda bych uvedla, že jsem absolutně zaujatá a na straně studentů CTY a proto moje práce nemůže být považována za tvz. korektní a objektivní

8 Zakladatel Julian Stanley Julian Cecil Stanley Jr. se narodil 9. dubna 1918 v americkém městě Macon, ve státě Georgia. Je to známý psycholog, pedagog a obhájce zrychleného vzdělávání pro akademicky nadané děti a studenty. Stanley po středoškolských studiích ve věku 19 let začal navštěvovat Georgia Teacher s College kde získal titul jako středoškolský profesor matematiky a chemie. Během 2. světové války v letech 1942 až 1945 sloužil u amerického letectva. Po návratu byl přijat na Harvard University, kde dokončil svá doktorská studia v roce Jeho fascinace talentem rozvíjených u dětí začala během přednášky tests and measurements na univerzitě v Georgii. V těchto letech se začal aktivně zajímat o psychologii a už o rok později se stal prezidentem Tennessee Psychological Association. Během následujících let učil na několika univerzitách, až se na nějaký čas usadil na univerzitě ve Wisconsinu. Tady také napsal a obhajoval svou největší a nejvíce citovanou práci Experimental and Quasi-experimental Designs for Research, na která spolupracoval s Donal T. Campbellem. Roku 1965 se znovu stěhuje, tentokrát do Stanfordu, kde se stává členem Standfor s Center for Advanced Study in the Behavior Sciences. Roku 1969 zažívá životní otřes, když je mu představen 13ti letý Joseph Bates z Baltimore, Maryland. Joseph předčil svšechny své spolužáky ve všech studijních oborech, obzvláště potom v matematice. Stanley se ho rozhodl podrobit SAT testu, který je původně koncipován pro mnohem vyšší ročníky. Zjistil při tom, že je tento způsob testování mnohem komplexnější a spolehlivější při hledání a ověřování matematicky i verbálně nadaných dětí než ostatní specializované testy a rozhodl se proto tímto způsobem hledat i další talenty. Jelikož si byl vědom nutnosti dalšího výzkumu, obrátil se na Spencer Foundation of Chicago, kteří měli také zájem vyhledávat nadané studenty, s žádostí o financování. Jeho žádost byla přijata. Poté se stěhuje už naposledy na John s Hopkins Univerzity, kde jako zlatý hřeb své kariéry zakládá roku 1971 nejdříve Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), které se stává první vlaštovkou v revoluci vzdělávání nadaných dětí odděleného od klasické školní docházky a školních osnov. Organizace je roku 1979 přejmenována na Center for Talented Youth. Julian Stanley odchází do důchodu jako emeritní 7

9 profesor na katedře psychologických věd roku 1992, ale aktivně pracuje až do týdne před svou smrtí v srpnu Zemřel ve věku 87 let. 3 Za svou práci byl Stanley několikrát oceněn, je držitelem ceny James McKeen Cattell Fellow, nebo například AERA Award. Center for Talented Youth (CTY) CTY bylo založeno v roce 1979 jako přidružená instituce soukromé John s Hopkins University v Baltimore, Maryland. Za svou historii bylo CTY několikrát přejmenováváno. V některých materiálech tedy stále můžeme najít označení jako Dr. Stanley s research groups, Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), Program for Verbally Gifted Youth (PVGY). Všechny tyty názvy se v 80. letech sjednotily pod název Office of Talend Identification and Development (OTID). OTID byl nedlouho poté přejmenován do dnešní podoby Center for Talented Youth. Potom ještě párkrát bylo jméno změněno, ale protože si většina studentů zapamatovalo název CTY, který se vžil nejvíce, byla organizace v 1999 přejmenována zpět na CTY. Od počátku své existence CTY každoročně od října do únoru hledá nadané děti. Tradičně jsou studenti hledáni ve státech Washington, Oregon, California, Arizona a všech menších státech na východním pobřeží. Mapka pod názvem Talentsearchmap - příloha 1 ukazuje přesné oblasti i graficky, kdy jsou místa náboru označena žlutou barvou

10 Talentsearchmap - příloha 1 4 Obvykle se hledá v ročnících prvního a druhého stupně základních škol, ve kterých žáci dosáhli 95% a více v obecných testech. Jedná se tedy o děti, které se výrazně odlišují od svých vrstevníků. Studenti z 2. až 4. ročníku elementary school 5 jsou většinou podrobeni School and College Ability Test (SCAT), který se soustředí hlavně na nadání v matematice a verbálních schopnostech. Finální výsledek se uvádí v procentech. Pokud žák dosáhne určitého počtu procent, je přijat do CTY Summer school, tedy do letních kurzů pořádaných CTY. Test se skládá z 50 standartizovaných otázek a 5 experimentálních. Testy jsou hodně nad úrovní jejich ročníků a nad schopnosti většiny žáků jejich věku. Žáci vyšších ročníků skládají testy podobného ražení ovšem v mnohem vyšší úrovni. Žáci druhého stupně základní školy tedy skládají testy v obtížnosti srovnatelné s výukou vyššího gymnázia střední školy. Dříve se používaly pro žáky 7. až. 11. ročníků 6 testy PLUS test, ale U nás odpovídá 2. až 4. třídě 6 U nás odpovídá 7. třídě až 2. ročníku střední školy 9

11 v poslední době se od nich upustilo a využívanější jsou testy SAT, ACT nebo nejvyšší úrovně testu SCAT. 7 Úspěšným absolventům jsou v rámci Center of Talented Youth nabízeny dvě možnosti realizace. Studenti si můžou vybrat mezi Summer school a CTYOnline. Summer school Letní programy CTY Intensive Studies jsou rozděleny do dvou věkových kategorií. Mladší 2. až 6. očník a starší 7. až 12. ročník. Studenti starší kategorie májí dvě podmínky přijetí. Již výše zmiňované výsledky testů a jako druhé kritérium je dosáhnout alespoň 50 percentil mezi maturujícími středoškoláky, což je umisťuje mezi 0.3% nejlepších. Protože požadované vstupní výsledky jsou na stupni maturity, nabízené kurzy jsou v úrovni prvního ročníku vysoké školy (nebo pro mladší kategorii střední školy) ve zrychleném tempu. 8 Summer school nabízí ještě další typ kurzů, které jsou označovány jako CTY: Academic Explorations, dříve známy pod názvem Center for Academic Advancement (CAA). Kurzy jsou přístupné pro žáky v 7. až 11. ročnících, kteří jsou v 1% nejlepších studentů. Academic Explorations jsou v mnohém totožné s Intensive Studies až na o něco nižší přijímací nároky a poněkud volnější tempo výuky. 9 Plné stipendium a přístup na Summer school je také možné získat nadprůměrně vysokým hodnocením v CTYOnline. Toto stipendium je myšleno hlavně pro studenty z jiných zemí než USA, pro které by jen cestovní výdaje byly přes únosnou míru. 10 CTYOnline CTY rovněž nabízí dálkové studijní vzdělávací kurzy přes CTYOnline s podobnými standardy způsobilosti jako na letní programy. S dálkovými kurzy CTY začalo v roce 1983 tvz. psanými semináři posílanými poštou. Tento typ kurzu se už roku 1990 stěhoval do u a nyní je používán server Moodle. Nabídka CTYOnline se postupem času zvětšovala, až se vedle typických kurzů matematiky a psaní rozšířila do mnoha oblastí včetně ekonomie, práva, historie

12 a studia cizích jazyků. CTYOnline dnes studuje více než 8000 studentů ročně a očekává se, že v nejbližších letech kapacitou překoná Summer school. 11 Kvůli velkému počtu studentů je kurzy logisticky těžké udržet, očekává se proto, že základna tutorů i technického vybavení se bude muset rozšiřovat s rostoucím zájmem studentů. Stále je to ale finančně méně náročné než zvyšovat kapacitu Summer school a proto se CTY bude pravděpodobně orientovat tímto směrem. Je možné vybrat si mezi dvěma typy kurzů. První buď na tři nebo sedm měsíců, které po ukončení jsou ohodnoceny certifikátem. Druhá možnost je kurz náročnější - označován jako AP. Tyto kurzy jsou časově náročnější, uvádí se nutnost studia až 10 hodin týdně, trvají sedm měsíců a na konci umožňují složit AP test, který v procentech ohodnotí výsledek studenta. Výstup z tohoto kurzu je základem k možnosti získání stipendia na Summer school a také je zohledňován a ohodnocen velkým počtem kreditů při přijímacím řízení na mnoho amerických i světových univerzit. 12 Studenti obvykle dostávají zadané úkoly na určitý čas prostřednictvím internetu, kde také studují a skládají testy. Učivo je rozděleno na kapitoly a podkapitoly pro větší přehlednost. Velmi často má student zadaný určitý obsah studia, které musí zvládnout do určitého termínu. Častým výukovým způsobem jsou videa, kde přednášejí špičkoví profesoři. Videa můžou být dlouhá jen pár minut, nebo až tři čtvrtě hodiny, záleží na náročnosti a obsahu látky. Ke každému videu jsou přidané také psané výukové materiály v pdf formátu a krátký test okolo deseti otázek pro utřízení a ujištění se o pochopení probírané látky. Tyto testy se dají neomezeněkrát opakovat a při špatné odpovědi je přidané i vysvětlení. Na konci každé kapitoly skládá student test o přibližně šedesáti otázkách, který může opakovat až čtyřikrát, ale pokaždé se změní zadání na nové otázky. Úspěšnost je měřena v procentech. AP testy AP testy se skládají po dokončení CTYOnline kurzu. AP testy jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. Jsou hodnoceny pomocí pětibodové stupnice, při čemž

13 je nejlepší výsledek. Jako úspěšné složení zkoušky, a tím akceptovatelné pro vysoké školy, se bere hodnocení 3, 4 a 5. Test má dvě části a trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Část multiple-choise section, ve které se vybírá jedna správná z předem připravených možností, vyhodnocuje počítač. Druhou část s názvem free responce section, kde se zkoumají vlastní vyjadřovací schopnosti studenta, je posuzována a známkována týmem vysokoškolských a středoškolských profesorů. Složení AP testu se považuje za ukazatel vážného zájmu o obor a je s ním vysokými školami i tak zacházeno. Úspěšné složení mnohonásobně zvyšuje šanci na přijetí na prestižní americké univerzitě, ale i začátky studia. Některé školy dokonce na základě AP testů odpouštějí některé povinné kurzy a studentovi tak zkrátí dobu studia a ještě navíc student ušetří něco ze školného. Například student, který úspěšně složil AP test z biologie, nemusí v prvním ročníku skládat zkoušku z úvodu do biologie. Některé školy také zohledňují složení AP testu při udělování stipendií. Na českých univerzitách můžou být AP testy také ohodnoceny určitým počtem kreditů a znalost anglického názvosloví studentovi usnadní přístup k zahraniční odborné literatuře. Další výhodou AP testů je porovnání svých znalostí se studenty stejného věku po celém světě. AP testy se ve všech zemí z bezpečnostních důvodů skládají ve stejný den. 13 CTYOnline v České republice CTYOnline v České republice má tříletou tradici, během které si programy CTYOnline vyzkoušelo přes 600 dětí. Pro české studenty je zprostředkováno přes internetovou stránku s českým vedením It s up to you! 14 Nadané dítě o.s., která organizuje a zprostředkovává i jiné vzdělávací programy. Studenti z České a Slovenské republiky jsou pod jedním vedením. Jinde ve světě musí uchazeči projít vstupním testem obecných znalostí, u nás je přijetí podmíněné doporučujícím dopisem od ředitele gymnázia, které student navštěvuje, a předpokládá se, že

14 pokud dosahuje dostatečně dobrých výsledků na to, aby ho ředitel doporučil, tak splňuje i přijímací podmínky. Českým a slovenským studentům je proto vstupní test odpuštěn. 15 V akademickém roce 2014/2015 se do programu zapojilo 39 českých gymnázií a v tomto roce studuje sedmiměsíční kurzy AP až 150 českých studentů zaměřující se na různé obory od jazyků až po biologii. Školy registrované v systému College Board, USA pro AP testy jsou 16 : Gymnázium Jírovcova, České Budějovice Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 Gymnázium Arabská, Praha 6 Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 PORG - gymnázium a základní škola, Praha 8 Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou Známé osobnosti, které studovaly CTY Díky své dlouholeté tradici se můžou programy CTY pyšnit i mnoha známými a významnými osobnostmi, které navštěvovaly jejich kurzy. Mnoho dalších nejmenovaných navštěvuje prestižní univerzity, vyhrávají oborové soutěže, nebo už přednášejí na nejznámějších univerzitách. Sergey Brin spoluzakladatel společnosti Google Lady Gaga zpěvačka, producentka George Hotz první člověk světa, který hackl iphone Emer Jones nejmladší vítěz soutěže BT Young Scientist and Technology Exhibition v historii Evanna Lunch herečka známá pro svou roli Lenky Láskorádové v serii Harry Potter Gary Marcus významný psycholog, autor knihy The Kluge Matt Zimmerman hlavní technolog operačního systému Ubuntu citováno

15 Mark Zuckerberg zakladatel sociální sítě Facebook Adam Riess držitel Novelovy ceny za fyziku 17 Problém s dotacemi kurzů 2014/1015 Dříve než se pustím do samotného popisu je potřeba představit organizaci, která se na řešení, vedle české strany Centra pro nadané děti mládež, také podílela. The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) AFCSLS je nezisková organizace, která se soustředí na výchovu osobností, které budou v budoucnosti rozhodujícím faktorem v otázce české a slovenské konkurenceschopnosti na světovém trhu. Fond je nástupcem The American Fund for Czechoslovak Refugees, který byl založen v roce 1948 a pomohl tisíce Čechům a Slovákům utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech. Mezi zakladatele fondu patří Dr. Jan Papánek, první český velvyslanec OSN, Andrew Valuchek, vydavatel českých a slovenských novin v New Yorku a mnoho dalších. Celá organizace byla založena pod záštitou paní Eleanor Roosevelt. Mezi současné členy fondu patří pan Jan Vilček, mikrobiolog, držitel mnoha světových patentů,mecenáš The University of New York a významná osobnost mezinárodní vědy, mimo jiné byl také oceněn v roce 2003 prezidentem Barackem Obamou vyznamenáním The Nation Medal of Technology and Innovation. 18 Přislíbení stipendia červenec až září 2014 Na oficiálních stránkách MŠMT se objevila zpráva o rozhodnutí ve prospěch studia nadaných studentů v programu Centrum pro nadanou mládež v České republice. Ministr školství Marcel Chládek se rozhodl na tento program věnovat částku korun pro školní rok 2014/2015. Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice, řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém. 17 citováno

16 Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku. Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy. 19 Rozhodnutí pana ministra bylo znovu potvrzeno 10. září 2014, kdy předsedkyni organizace Nadané dítě o.s., která zprostředkovává komunikaci s CTY John s Hopkins University, Ing. Jeanne Bočkové přišel dopis s oficiálním vyjádřením pana ministra potvrzené jeho podpisem a razítkem. Fotokopii tohoto dopisu přikládám pod názvem dopis od ministra příloha 2. Zde znovu potvrzuje částku 5 mil korun na uhrazení části kurzovného a studijních pomůcek pro školní rok 2014/2015. Dále dodává, že způsob a forma výše poskytnutých prostředků bude ujasněna během září. Přepočteno na jednoho studenta se ministerstvo zavázalo k uhrazení 80% kurzovného, což činí více jak 20 tisíc korun na studenta. Dále byl pan ministr jasně informován o skutečnosti, že bez podpory MŠMT nebude program CTYOnline v České republice pokračovat. 20 Na základě tohoto slibu byly otevřeny registrace a nabráno 145 studentů do podzimních semestrů, kteří začali studovat své kurzy. Byl také předložen projekt do výběrového řízení MŠMT na dvouletou strategickou spolupráci 19 citováno citováno

17 dopis od ministra příloha

18 Říjen 2014 Přes veškeré ujišťování v řijnu stále ještě nebyla podepsána smlouva. Mezi oběma stranami probíhala živá komunikace a organizace Nadané dítě o.s. byla neustále ujišťována, že jsou řešeny pouze technické řešení podpisu smlouvy, ale že MŠMT programy CTYOnline plně podporuje a má pro ně vyčleněné prostředky. 24. října 2014 se také sešla porada vedení MŠMT, kde ministr Chládek pověřil po dohodě s prvním náměstkem Ziklem náměstka Hulínského zajistit odpovídající finanční prostředky a zajistit hladký chod celé akce. 22 Prosinec 2014 Jednání dále pokračovala a organizace mimo neustálé komunikace s vedením MŠMT také kontaktovala řadu významných osobností, včetně premiéra a ministrů, dále také předsedy politických stran ve snaze urychlit podepsání smlouvy. K tomu stále nedošlo a k datu 15. prosince vyšel o daném problému článek v Lidových novinách pod titulkem Přísun peněz na kurz pro elitní žáky vázne. 150 středoškoláků se do výuky zapojilo počátkem října. Uhradili i 20 procent ceny kurzovného. Zbylou část, která má být dotovaná ministerstvem, však univerzita nedostala a už se po ní ptá. LN poslaly ministru Chládkovi otázku, kde nastal problém a zda projekt získá podporu. V ničem není problém, porada vedení to schválila a nyní se připravuje smlouva k podpisu, odpověděl. 23 Fotokopie celého článku je pod názvem lidovky clanek příloha citováno

19 lidovky clanek příloha 3 24 Leden 2015 Už 5.1. se se tématu zrušených dotací začaly věnovat i České noviny. V článku znovu zopakovaly všechna fakta o slibech ministerstva i počtu studentů, shrnuly výhody i nevýhody programu, který obecně představily. Ačkoliv finanční podporu tohoto programu v říjnu schválila porada vedení rezortu školství, před Vánocemi toto rozhodnutí další porada zrušila s vysvětlením, že jde o elitářský program v rozporu se zásadami rovného přístupu ke vzdělávání. 25 Studentům hrozí, že budou muset studium předčasně ukončit. Není jasné, kdo uhradí 80 procent školného, které mělo zaplatit ministerstvo. "Řešení zatím nevíme. Myslíme si, že by ministerstvo mělo minimálně uhradit část školného studentům, kteří už studují," řekla Bočková. To se zřejmě nestane. "Obávám se, že kdybychom to udělali, tak by to nebylo efektivní hospodaření se státními prostředky," řekl ČTK Fidrmuc ledna byla také vysílána reportáž s předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou na TV Prima citováno citováno

20 Ve stejný datum také vyšla reportáž na internetovém deníku Blesk, která v mnohém opakovala dříve zveřejněnou reportáž v českých novinách. K 5. lednu také na své facebookové stránce 27 organizace AFCSLS zveřejnila petici adresovanou panu Marcelu Chládkovi, ministru mládeže, školství a tělovýchovy. Kopie byla také zaslána panu Sobotkovi, premiérovi vlády České republiky a také všem poslancům a senátorům. Vážený pane ministře, My, níže podepsaní občané, žádáme, aby Vaše ministerstvo dostálo svému slibu poskytnout stipendia na kurzy CTYOnline pro talentované středoškoláky a podpořilo spolupráci se CTY Johns Hopkins pro založení CTY v České republice. Nedodržením Vašeho slibu hrozí nyní 150 českým středoškolákům předčasné ukončení studia. Pan premiér Bohuslav Sobotka v novoročním večerním pořadu ČT24 řekl, že základní podmínkou, která před současnou vládou stojí, je udržet důvěru veřejnosti. To předpokládá, jak řekl doslova: "Držet slovo, nepodvádět občany a nedělat věci jen na efekt. My, kterým záleží na kvalitním vzdělání našich dětí, poctivosti a slušném chování našich volených zástupců, doufáme, že premiér Bohuslav Sobotka nemluvil do větru. 28 Stejnému tématu, tedy zrušeným dotacím, se začali také věnovat weby jako 29, 30, 31, 32 servery jako 33 a 34. a cizojazyčné Diskuze na Radiožurnálu O den později, tedy 6.1. se věnoval zrušení dotací Radiožurnál ve své rubrice Šedesát minut. Živé diskuzi mezi předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou a Jaroslav Fikrmuc 27 https://www.facebook.com/afcsls?fref=ts 28 citováno

21 náměstkem ministra školství mládeže a tělovýchovy je věnováno posledních 23 minut. Diskuze je uvedena následovně: Ministerstvo školství zrušilo 10ti milionovou dotaci na mezinárodní kurzy pro nadané žáky, které organizuje občanská společnost Nadané dítě. Podle resortu jde o elitářský program, který je v rozporu se zásadami k rovnému přístupu ke vzdělávání 35 Paní Jeanne Bočková se v začátku diskuze diví, že se účastní pan náměstek Fidrmuc místo pana Hulínského, který měl celou záležitost dotací na starost. Na otázku, jestli považuje smlouvu za uzavřenou, Jeanne Bočková odpovídá, že ano a uvádí slovní domluvu i dopis s písemným potvrzením pana ministra. Dochází ke konfrontaci, ve které pan Fidrmus popírá nepodporování nadaných žáků. Uvádí ku příkladu kurzy a semináře pořádané českými vysokými školami, nebo také české vzdělávací programy, moderátor ho po chvíli ovšem přeruší s tím, že nedopověděl na jeho otázku, proč shledává ministerstvo program elitářským. Pan Fidrmuc odpovídá, že mu hlavně přijde, že v tuto chvíli ministerstvo neefektivně nakládá s prostředky, když podporují úzkou skupinu dětí velmi vysokou částkou a navíc většina z peněz jde do zahraničí. Byl by raději, kdyby uvedená částka byla využita na rozvoj našich vlastních vzdělávacích programů. Jeanne Bočková reaguje s tím, že to z programů nedělá nic elitářského. Jedná se podle jejích slov o programy pro nadané studenty, kteří do studia investují přibližně 10 hodin týdně, takže musejí být velmi motivovaní a mít zájem o obor. Také uvádí, že díky stipendiím se může zapojit dítě z prakticky jakékoli sociální skupiny. Dále navazuje tím, že v České republice není obdobný ucelený program a že se podle jejího názoru ministerstvo vyjadřuje nekvalifikovaně. Na námitku pana náměstka, že jde o nevhodné hospodaření s penězi, dodává, že v projektu je už nemálo prostředků a špatné hospodaření by tedy bylo utnout ho v polovině. V polovině diskuze se také zapojí jedna z posluchaček paní Zemanová, která přispěje také názorem. Chtěla bych říct ze své zkušenosti, mám pocit, že jsem se vrátila někdy do roku 82, 83 A připadá mi, že ušetřených 22 tisíc na žáka, to že úředníci z ministerstva školství říkají, že 35 citováno z poslechu

22 potřebují, aby to bylo pro všechny žáky stejně. Všichni žáci nejsou schopni dělat všichni všechno. 36 Náměstek ministra i na konci diskuze znovu opakuje, že podle jeho názoru je důležité se nadaných žákům věnovat a cíleně rozvíjet jejich talent, a právě to je cílem nové koncepce ministerstva školství. Znovu opakuje, že v českém prostředí existují konkurenční programy za výhodnější ceny, s čímž paní Bočková nesouhlasí. Reakce veřejnosti Jak se spor protahoval, reakce veřejnosti se vyostřovaly, většinou ve prospěch studentů CTY. Ostrá kritika ministerstva v dopisech nebyla výjimkou. Jiří Jituška - místopředseda školského výboru a viceprezident výkonného výboru AFCSLS reagoval: Zdůvodnění, které MŠMT ke zrušení podpory programu pro nadané středoškoláky dalo, je ve stylu Čeští vědci nepotřebují cenu nějakého vynálezce trhavin Nobela, stačí jim cena, kterou pro ně zřídí český ministr vzdělanosti a všeho souvisejícího Chládek. 37 Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně evropského parlamentu napsala na své internetové stránky: Skutečně nerozumím tomu, proč Ministerstvo školství nechce přispět na stipendia žáků, kteří mají talent, píli a taky odvahu učit se něco navíc. Podrobně jsem se seznámila s tím, co program CTY přináší žákům samotným, ale také učitelům, kteří je doprovází a nakonec i celé škole, která z nových přístupů a propracovaných kurzů může těžit. To potvrzují učitelé i ředitelé škol, které se již několik let kurzů účastní. 38 Takové a mnohé ostřejší reakce dorazily jak do redakcí výše zmíněných deníků, ale také se objevily jako komentáře pod peticí na podporu programů CTYOnline. Jiné kurzy zdarma se objevila na webové stránce nová zpráva o řešení celé situace. Ministerstvo stále trvá na svém rozhodnutí program CTYOnline nepodporovat, ale žákům, kteří už studují poskytnou náhradní program na stejné úrovni. 36 citováno z poslechu citováno https://www.sojdrova.cz/zpravy/2015/01/podepsala-jsem-petici-k-podpore-stipendii-pro-studenty-kurzu-ctyprotoze-investice-do-vzdelani-se-vyplati-cele-spolecnosti, citováno

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o.

Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium Diplomová práce Bc. Zdeněk Tesařík Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ SCHOOL FEES - THEORY, APPROACHES AND ATTITUDES OF STUDENTS

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala:

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2013 Den s s Petrem Matějů děkanem Fakulty sociálních studií Strana 04 Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strana

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více