STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 Barbora Hálová Kraj: Jihočeský kraj

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CTY kurzy a problém s jejich dotací 2014/2015 CTY courses and problem with their grants 2014/2015 Autor: Barbora Hálová Škola: Česko anglické gymnázium s.r.o. v Českých Budějovicích Kraj: Jihočeský kraj Konzultant: Mgr. Eliška Čihovská České Budějovice

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V....dne podpis: 2

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala organizaci AFCSLS a Nadané dítě o.s. za zprostředkování kurzů CTYOnline českým a slovenským studentům. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Elišce Čihovské, která odborně dohlížela na průběh mé práce, a panu Mgr. Tomáši Veberovi, Th.D., který mi pomohl dát práci její finální vzhled. 3

5 Anotace Ve své seminární práci jsem si dala za úkol představit výukové kurzy organizované americkou organizací Center for Talented Youth a popsat problematiku udělování dotací pro školní rok 2014/2015. V popisování výukových programů budu čerpat z internetových stránek a vlastních zkušeností. Ve druhé části své seminární práce, která se bude zabývat popsáním problému dotací, budu čerpat jak ze stránek českých organizací zprostředkovávající programy CTYOnline - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Talenovaná mládež o.s. a novinových článků zabývajících se tímto tématem. Klíčová slova: CTY, CTYOnline, dotace, školní rok 2014/2015 Annotation The aim of this seminary work was to introduce education programs organized by American organization Center for Talented Youth and describe problem of giving grants for school year 2014/2015. For describing education programs I will source from websites and my own experiences. In second part of my seminary work, which will describe problem of giving grants, I will source from websides of Czech organizations which mediates CTYOnline programs - American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) and Talenovaná mládež o.s. and newspaper articles which focus on this topic. Key words: CTY, CTYOnline, grants, school year 2014/2015 4

6 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 6 Zakladatel Julian Stanley... 7 Center for Talented Youth (CTY)... 8 Summer school CTYOnline AP testy CTYOnline v České republice Známé osobnosti, které studovaly CTY Problém s dotacemi kurzů 2014/ The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) Přislíbení stipendia červenec až září Říjen Prosinec Leden Diskuze na Radiožurnálu Reakce veřejnosti Jiné kurzy zdarma Únor Závěr Zdroje

7 Úvod Když jsem si rozmýšlela zaměření své práce, váhala jsem mezi tématy na hony vzdálenými od mého konečného výběru. Prvním důvodem, proč jsem si nakonec vybrala psát o CTY, bylo, že jsem chtěla představit tento program, a druhým problémy s jeho letošní dotací, kterým se věnovala i zahraniční média. Kurzy pořádané Center for Talented Youth 1, organizací přidruženou k americké univerzitě John s Hopkins jsou celosvětově známé a uznávané při přijímacím řízení na vysoké školy. V současné době je možné studovat prakticky jakýkoli obor od matematiky, přes arabštinu až po psaní esejí 2. Sama jsem letošní studentkou kurzu CTYOnline, konkrétně AP Microeconomics. Jedná se o sedmiměsíční internetový kurz zakončený AP testem, který vám představím v pozdějších kapitolách. Během vytváření této seminární práce jsem použila deskriptivní metody, zabývala jsem se analýzou a v empirické části jsem vytvořila výzkum z vlastní zkušenosti s těmito kurzy. Svou práci jsem rozdělila na dvě větší části, při čemž se v první věnuji obecnému představení CTY a CTYOnline kurzům a ve druhé se zaměřuji na představení problematiky s dotacemi ve školním roce 2014/2015. Ráda bych uvedla, že jsem absolutně zaujatá a na straně studentů CTY a proto moje práce nemůže být považována za tvz. korektní a objektivní

8 Zakladatel Julian Stanley Julian Cecil Stanley Jr. se narodil 9. dubna 1918 v americkém městě Macon, ve státě Georgia. Je to známý psycholog, pedagog a obhájce zrychleného vzdělávání pro akademicky nadané děti a studenty. Stanley po středoškolských studiích ve věku 19 let začal navštěvovat Georgia Teacher s College kde získal titul jako středoškolský profesor matematiky a chemie. Během 2. světové války v letech 1942 až 1945 sloužil u amerického letectva. Po návratu byl přijat na Harvard University, kde dokončil svá doktorská studia v roce Jeho fascinace talentem rozvíjených u dětí začala během přednášky tests and measurements na univerzitě v Georgii. V těchto letech se začal aktivně zajímat o psychologii a už o rok později se stal prezidentem Tennessee Psychological Association. Během následujících let učil na několika univerzitách, až se na nějaký čas usadil na univerzitě ve Wisconsinu. Tady také napsal a obhajoval svou největší a nejvíce citovanou práci Experimental and Quasi-experimental Designs for Research, na která spolupracoval s Donal T. Campbellem. Roku 1965 se znovu stěhuje, tentokrát do Stanfordu, kde se stává členem Standfor s Center for Advanced Study in the Behavior Sciences. Roku 1969 zažívá životní otřes, když je mu představen 13ti letý Joseph Bates z Baltimore, Maryland. Joseph předčil svšechny své spolužáky ve všech studijních oborech, obzvláště potom v matematice. Stanley se ho rozhodl podrobit SAT testu, který je původně koncipován pro mnohem vyšší ročníky. Zjistil při tom, že je tento způsob testování mnohem komplexnější a spolehlivější při hledání a ověřování matematicky i verbálně nadaných dětí než ostatní specializované testy a rozhodl se proto tímto způsobem hledat i další talenty. Jelikož si byl vědom nutnosti dalšího výzkumu, obrátil se na Spencer Foundation of Chicago, kteří měli také zájem vyhledávat nadané studenty, s žádostí o financování. Jeho žádost byla přijata. Poté se stěhuje už naposledy na John s Hopkins Univerzity, kde jako zlatý hřeb své kariéry zakládá roku 1971 nejdříve Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), které se stává první vlaštovkou v revoluci vzdělávání nadaných dětí odděleného od klasické školní docházky a školních osnov. Organizace je roku 1979 přejmenována na Center for Talented Youth. Julian Stanley odchází do důchodu jako emeritní 7

9 profesor na katedře psychologických věd roku 1992, ale aktivně pracuje až do týdne před svou smrtí v srpnu Zemřel ve věku 87 let. 3 Za svou práci byl Stanley několikrát oceněn, je držitelem ceny James McKeen Cattell Fellow, nebo například AERA Award. Center for Talented Youth (CTY) CTY bylo založeno v roce 1979 jako přidružená instituce soukromé John s Hopkins University v Baltimore, Maryland. Za svou historii bylo CTY několikrát přejmenováváno. V některých materiálech tedy stále můžeme najít označení jako Dr. Stanley s research groups, Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), Program for Verbally Gifted Youth (PVGY). Všechny tyty názvy se v 80. letech sjednotily pod název Office of Talend Identification and Development (OTID). OTID byl nedlouho poté přejmenován do dnešní podoby Center for Talented Youth. Potom ještě párkrát bylo jméno změněno, ale protože si většina studentů zapamatovalo název CTY, který se vžil nejvíce, byla organizace v 1999 přejmenována zpět na CTY. Od počátku své existence CTY každoročně od října do únoru hledá nadané děti. Tradičně jsou studenti hledáni ve státech Washington, Oregon, California, Arizona a všech menších státech na východním pobřeží. Mapka pod názvem Talentsearchmap - příloha 1 ukazuje přesné oblasti i graficky, kdy jsou místa náboru označena žlutou barvou

10 Talentsearchmap - příloha 1 4 Obvykle se hledá v ročnících prvního a druhého stupně základních škol, ve kterých žáci dosáhli 95% a více v obecných testech. Jedná se tedy o děti, které se výrazně odlišují od svých vrstevníků. Studenti z 2. až 4. ročníku elementary school 5 jsou většinou podrobeni School and College Ability Test (SCAT), který se soustředí hlavně na nadání v matematice a verbálních schopnostech. Finální výsledek se uvádí v procentech. Pokud žák dosáhne určitého počtu procent, je přijat do CTY Summer school, tedy do letních kurzů pořádaných CTY. Test se skládá z 50 standartizovaných otázek a 5 experimentálních. Testy jsou hodně nad úrovní jejich ročníků a nad schopnosti většiny žáků jejich věku. Žáci vyšších ročníků skládají testy podobného ražení ovšem v mnohem vyšší úrovni. Žáci druhého stupně základní školy tedy skládají testy v obtížnosti srovnatelné s výukou vyššího gymnázia střední školy. Dříve se používaly pro žáky 7. až. 11. ročníků 6 testy PLUS test, ale U nás odpovídá 2. až 4. třídě 6 U nás odpovídá 7. třídě až 2. ročníku střední školy 9

11 v poslední době se od nich upustilo a využívanější jsou testy SAT, ACT nebo nejvyšší úrovně testu SCAT. 7 Úspěšným absolventům jsou v rámci Center of Talented Youth nabízeny dvě možnosti realizace. Studenti si můžou vybrat mezi Summer school a CTYOnline. Summer school Letní programy CTY Intensive Studies jsou rozděleny do dvou věkových kategorií. Mladší 2. až 6. očník a starší 7. až 12. ročník. Studenti starší kategorie májí dvě podmínky přijetí. Již výše zmiňované výsledky testů a jako druhé kritérium je dosáhnout alespoň 50 percentil mezi maturujícími středoškoláky, což je umisťuje mezi 0.3% nejlepších. Protože požadované vstupní výsledky jsou na stupni maturity, nabízené kurzy jsou v úrovni prvního ročníku vysoké školy (nebo pro mladší kategorii střední školy) ve zrychleném tempu. 8 Summer school nabízí ještě další typ kurzů, které jsou označovány jako CTY: Academic Explorations, dříve známy pod názvem Center for Academic Advancement (CAA). Kurzy jsou přístupné pro žáky v 7. až 11. ročnících, kteří jsou v 1% nejlepších studentů. Academic Explorations jsou v mnohém totožné s Intensive Studies až na o něco nižší přijímací nároky a poněkud volnější tempo výuky. 9 Plné stipendium a přístup na Summer school je také možné získat nadprůměrně vysokým hodnocením v CTYOnline. Toto stipendium je myšleno hlavně pro studenty z jiných zemí než USA, pro které by jen cestovní výdaje byly přes únosnou míru. 10 CTYOnline CTY rovněž nabízí dálkové studijní vzdělávací kurzy přes CTYOnline s podobnými standardy způsobilosti jako na letní programy. S dálkovými kurzy CTY začalo v roce 1983 tvz. psanými semináři posílanými poštou. Tento typ kurzu se už roku 1990 stěhoval do u a nyní je používán server Moodle. Nabídka CTYOnline se postupem času zvětšovala, až se vedle typických kurzů matematiky a psaní rozšířila do mnoha oblastí včetně ekonomie, práva, historie

12 a studia cizích jazyků. CTYOnline dnes studuje více než 8000 studentů ročně a očekává se, že v nejbližších letech kapacitou překoná Summer school. 11 Kvůli velkému počtu studentů je kurzy logisticky těžké udržet, očekává se proto, že základna tutorů i technického vybavení se bude muset rozšiřovat s rostoucím zájmem studentů. Stále je to ale finančně méně náročné než zvyšovat kapacitu Summer school a proto se CTY bude pravděpodobně orientovat tímto směrem. Je možné vybrat si mezi dvěma typy kurzů. První buď na tři nebo sedm měsíců, které po ukončení jsou ohodnoceny certifikátem. Druhá možnost je kurz náročnější - označován jako AP. Tyto kurzy jsou časově náročnější, uvádí se nutnost studia až 10 hodin týdně, trvají sedm měsíců a na konci umožňují složit AP test, který v procentech ohodnotí výsledek studenta. Výstup z tohoto kurzu je základem k možnosti získání stipendia na Summer school a také je zohledňován a ohodnocen velkým počtem kreditů při přijímacím řízení na mnoho amerických i světových univerzit. 12 Studenti obvykle dostávají zadané úkoly na určitý čas prostřednictvím internetu, kde také studují a skládají testy. Učivo je rozděleno na kapitoly a podkapitoly pro větší přehlednost. Velmi často má student zadaný určitý obsah studia, které musí zvládnout do určitého termínu. Častým výukovým způsobem jsou videa, kde přednášejí špičkoví profesoři. Videa můžou být dlouhá jen pár minut, nebo až tři čtvrtě hodiny, záleží na náročnosti a obsahu látky. Ke každému videu jsou přidané také psané výukové materiály v pdf formátu a krátký test okolo deseti otázek pro utřízení a ujištění se o pochopení probírané látky. Tyto testy se dají neomezeněkrát opakovat a při špatné odpovědi je přidané i vysvětlení. Na konci každé kapitoly skládá student test o přibližně šedesáti otázkách, který může opakovat až čtyřikrát, ale pokaždé se změní zadání na nové otázky. Úspěšnost je měřena v procentech. AP testy AP testy se skládají po dokončení CTYOnline kurzu. AP testy jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. Jsou hodnoceny pomocí pětibodové stupnice, při čemž

13 je nejlepší výsledek. Jako úspěšné složení zkoušky, a tím akceptovatelné pro vysoké školy, se bere hodnocení 3, 4 a 5. Test má dvě části a trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Část multiple-choise section, ve které se vybírá jedna správná z předem připravených možností, vyhodnocuje počítač. Druhou část s názvem free responce section, kde se zkoumají vlastní vyjadřovací schopnosti studenta, je posuzována a známkována týmem vysokoškolských a středoškolských profesorů. Složení AP testu se považuje za ukazatel vážného zájmu o obor a je s ním vysokými školami i tak zacházeno. Úspěšné složení mnohonásobně zvyšuje šanci na přijetí na prestižní americké univerzitě, ale i začátky studia. Některé školy dokonce na základě AP testů odpouštějí některé povinné kurzy a studentovi tak zkrátí dobu studia a ještě navíc student ušetří něco ze školného. Například student, který úspěšně složil AP test z biologie, nemusí v prvním ročníku skládat zkoušku z úvodu do biologie. Některé školy také zohledňují složení AP testu při udělování stipendií. Na českých univerzitách můžou být AP testy také ohodnoceny určitým počtem kreditů a znalost anglického názvosloví studentovi usnadní přístup k zahraniční odborné literatuře. Další výhodou AP testů je porovnání svých znalostí se studenty stejného věku po celém světě. AP testy se ve všech zemí z bezpečnostních důvodů skládají ve stejný den. 13 CTYOnline v České republice CTYOnline v České republice má tříletou tradici, během které si programy CTYOnline vyzkoušelo přes 600 dětí. Pro české studenty je zprostředkováno přes internetovou stránku s českým vedením It s up to you! 14 Nadané dítě o.s., která organizuje a zprostředkovává i jiné vzdělávací programy. Studenti z České a Slovenské republiky jsou pod jedním vedením. Jinde ve světě musí uchazeči projít vstupním testem obecných znalostí, u nás je přijetí podmíněné doporučujícím dopisem od ředitele gymnázia, které student navštěvuje, a předpokládá se, že

14 pokud dosahuje dostatečně dobrých výsledků na to, aby ho ředitel doporučil, tak splňuje i přijímací podmínky. Českým a slovenským studentům je proto vstupní test odpuštěn. 15 V akademickém roce 2014/2015 se do programu zapojilo 39 českých gymnázií a v tomto roce studuje sedmiměsíční kurzy AP až 150 českých studentů zaměřující se na různé obory od jazyků až po biologii. Školy registrované v systému College Board, USA pro AP testy jsou 16 : Gymnázium Jírovcova, České Budějovice Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 Gymnázium Arabská, Praha 6 Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 PORG - gymnázium a základní škola, Praha 8 Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou Známé osobnosti, které studovaly CTY Díky své dlouholeté tradici se můžou programy CTY pyšnit i mnoha známými a významnými osobnostmi, které navštěvovaly jejich kurzy. Mnoho dalších nejmenovaných navštěvuje prestižní univerzity, vyhrávají oborové soutěže, nebo už přednášejí na nejznámějších univerzitách. Sergey Brin spoluzakladatel společnosti Google Lady Gaga zpěvačka, producentka George Hotz první člověk světa, který hackl iphone Emer Jones nejmladší vítěz soutěže BT Young Scientist and Technology Exhibition v historii Evanna Lunch herečka známá pro svou roli Lenky Láskorádové v serii Harry Potter Gary Marcus významný psycholog, autor knihy The Kluge Matt Zimmerman hlavní technolog operačního systému Ubuntu citováno

15 Mark Zuckerberg zakladatel sociální sítě Facebook Adam Riess držitel Novelovy ceny za fyziku 17 Problém s dotacemi kurzů 2014/1015 Dříve než se pustím do samotného popisu je potřeba představit organizaci, která se na řešení, vedle české strany Centra pro nadané děti mládež, také podílela. The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) AFCSLS je nezisková organizace, která se soustředí na výchovu osobností, které budou v budoucnosti rozhodujícím faktorem v otázce české a slovenské konkurenceschopnosti na světovém trhu. Fond je nástupcem The American Fund for Czechoslovak Refugees, který byl založen v roce 1948 a pomohl tisíce Čechům a Slovákům utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech. Mezi zakladatele fondu patří Dr. Jan Papánek, první český velvyslanec OSN, Andrew Valuchek, vydavatel českých a slovenských novin v New Yorku a mnoho dalších. Celá organizace byla založena pod záštitou paní Eleanor Roosevelt. Mezi současné členy fondu patří pan Jan Vilček, mikrobiolog, držitel mnoha světových patentů,mecenáš The University of New York a významná osobnost mezinárodní vědy, mimo jiné byl také oceněn v roce 2003 prezidentem Barackem Obamou vyznamenáním The Nation Medal of Technology and Innovation. 18 Přislíbení stipendia červenec až září 2014 Na oficiálních stránkách MŠMT se objevila zpráva o rozhodnutí ve prospěch studia nadaných studentů v programu Centrum pro nadanou mládež v České republice. Ministr školství Marcel Chládek se rozhodl na tento program věnovat částku korun pro školní rok 2014/2015. Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice, řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém. 17 citováno

16 Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku. Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy. 19 Rozhodnutí pana ministra bylo znovu potvrzeno 10. září 2014, kdy předsedkyni organizace Nadané dítě o.s., která zprostředkovává komunikaci s CTY John s Hopkins University, Ing. Jeanne Bočkové přišel dopis s oficiálním vyjádřením pana ministra potvrzené jeho podpisem a razítkem. Fotokopii tohoto dopisu přikládám pod názvem dopis od ministra příloha 2. Zde znovu potvrzuje částku 5 mil korun na uhrazení části kurzovného a studijních pomůcek pro školní rok 2014/2015. Dále dodává, že způsob a forma výše poskytnutých prostředků bude ujasněna během září. Přepočteno na jednoho studenta se ministerstvo zavázalo k uhrazení 80% kurzovného, což činí více jak 20 tisíc korun na studenta. Dále byl pan ministr jasně informován o skutečnosti, že bez podpory MŠMT nebude program CTYOnline v České republice pokračovat. 20 Na základě tohoto slibu byly otevřeny registrace a nabráno 145 studentů do podzimních semestrů, kteří začali studovat své kurzy. Byl také předložen projekt do výběrového řízení MŠMT na dvouletou strategickou spolupráci 19 citováno citováno

17 dopis od ministra příloha

18 Říjen 2014 Přes veškeré ujišťování v řijnu stále ještě nebyla podepsána smlouva. Mezi oběma stranami probíhala živá komunikace a organizace Nadané dítě o.s. byla neustále ujišťována, že jsou řešeny pouze technické řešení podpisu smlouvy, ale že MŠMT programy CTYOnline plně podporuje a má pro ně vyčleněné prostředky. 24. října 2014 se také sešla porada vedení MŠMT, kde ministr Chládek pověřil po dohodě s prvním náměstkem Ziklem náměstka Hulínského zajistit odpovídající finanční prostředky a zajistit hladký chod celé akce. 22 Prosinec 2014 Jednání dále pokračovala a organizace mimo neustálé komunikace s vedením MŠMT také kontaktovala řadu významných osobností, včetně premiéra a ministrů, dále také předsedy politických stran ve snaze urychlit podepsání smlouvy. K tomu stále nedošlo a k datu 15. prosince vyšel o daném problému článek v Lidových novinách pod titulkem Přísun peněz na kurz pro elitní žáky vázne. 150 středoškoláků se do výuky zapojilo počátkem října. Uhradili i 20 procent ceny kurzovného. Zbylou část, která má být dotovaná ministerstvem, však univerzita nedostala a už se po ní ptá. LN poslaly ministru Chládkovi otázku, kde nastal problém a zda projekt získá podporu. V ničem není problém, porada vedení to schválila a nyní se připravuje smlouva k podpisu, odpověděl. 23 Fotokopie celého článku je pod názvem lidovky clanek příloha citováno

19 lidovky clanek příloha 3 24 Leden 2015 Už 5.1. se se tématu zrušených dotací začaly věnovat i České noviny. V článku znovu zopakovaly všechna fakta o slibech ministerstva i počtu studentů, shrnuly výhody i nevýhody programu, který obecně představily. Ačkoliv finanční podporu tohoto programu v říjnu schválila porada vedení rezortu školství, před Vánocemi toto rozhodnutí další porada zrušila s vysvětlením, že jde o elitářský program v rozporu se zásadami rovného přístupu ke vzdělávání. 25 Studentům hrozí, že budou muset studium předčasně ukončit. Není jasné, kdo uhradí 80 procent školného, které mělo zaplatit ministerstvo. "Řešení zatím nevíme. Myslíme si, že by ministerstvo mělo minimálně uhradit část školného studentům, kteří už studují," řekla Bočková. To se zřejmě nestane. "Obávám se, že kdybychom to udělali, tak by to nebylo efektivní hospodaření se státními prostředky," řekl ČTK Fidrmuc ledna byla také vysílána reportáž s předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou na TV Prima citováno citováno

20 Ve stejný datum také vyšla reportáž na internetovém deníku Blesk, která v mnohém opakovala dříve zveřejněnou reportáž v českých novinách. K 5. lednu také na své facebookové stránce 27 organizace AFCSLS zveřejnila petici adresovanou panu Marcelu Chládkovi, ministru mládeže, školství a tělovýchovy. Kopie byla také zaslána panu Sobotkovi, premiérovi vlády České republiky a také všem poslancům a senátorům. Vážený pane ministře, My, níže podepsaní občané, žádáme, aby Vaše ministerstvo dostálo svému slibu poskytnout stipendia na kurzy CTYOnline pro talentované středoškoláky a podpořilo spolupráci se CTY Johns Hopkins pro založení CTY v České republice. Nedodržením Vašeho slibu hrozí nyní 150 českým středoškolákům předčasné ukončení studia. Pan premiér Bohuslav Sobotka v novoročním večerním pořadu ČT24 řekl, že základní podmínkou, která před současnou vládou stojí, je udržet důvěru veřejnosti. To předpokládá, jak řekl doslova: "Držet slovo, nepodvádět občany a nedělat věci jen na efekt. My, kterým záleží na kvalitním vzdělání našich dětí, poctivosti a slušném chování našich volených zástupců, doufáme, že premiér Bohuslav Sobotka nemluvil do větru. 28 Stejnému tématu, tedy zrušeným dotacím, se začali také věnovat weby jako 29, 30, 31, 32 servery jako 33 a 34. a cizojazyčné Diskuze na Radiožurnálu O den později, tedy 6.1. se věnoval zrušení dotací Radiožurnál ve své rubrice Šedesát minut. Živé diskuzi mezi předsedkyní nadace Nadané dítě o.s. Jeanne Bočkovou a Jaroslav Fikrmuc 27 https://www.facebook.com/afcsls?fref=ts 28 citováno

21 náměstkem ministra školství mládeže a tělovýchovy je věnováno posledních 23 minut. Diskuze je uvedena následovně: Ministerstvo školství zrušilo 10ti milionovou dotaci na mezinárodní kurzy pro nadané žáky, které organizuje občanská společnost Nadané dítě. Podle resortu jde o elitářský program, který je v rozporu se zásadami k rovnému přístupu ke vzdělávání 35 Paní Jeanne Bočková se v začátku diskuze diví, že se účastní pan náměstek Fidrmuc místo pana Hulínského, který měl celou záležitost dotací na starost. Na otázku, jestli považuje smlouvu za uzavřenou, Jeanne Bočková odpovídá, že ano a uvádí slovní domluvu i dopis s písemným potvrzením pana ministra. Dochází ke konfrontaci, ve které pan Fidrmus popírá nepodporování nadaných žáků. Uvádí ku příkladu kurzy a semináře pořádané českými vysokými školami, nebo také české vzdělávací programy, moderátor ho po chvíli ovšem přeruší s tím, že nedopověděl na jeho otázku, proč shledává ministerstvo program elitářským. Pan Fidrmuc odpovídá, že mu hlavně přijde, že v tuto chvíli ministerstvo neefektivně nakládá s prostředky, když podporují úzkou skupinu dětí velmi vysokou částkou a navíc většina z peněz jde do zahraničí. Byl by raději, kdyby uvedená částka byla využita na rozvoj našich vlastních vzdělávacích programů. Jeanne Bočková reaguje s tím, že to z programů nedělá nic elitářského. Jedná se podle jejích slov o programy pro nadané studenty, kteří do studia investují přibližně 10 hodin týdně, takže musejí být velmi motivovaní a mít zájem o obor. Také uvádí, že díky stipendiím se může zapojit dítě z prakticky jakékoli sociální skupiny. Dále navazuje tím, že v České republice není obdobný ucelený program a že se podle jejího názoru ministerstvo vyjadřuje nekvalifikovaně. Na námitku pana náměstka, že jde o nevhodné hospodaření s penězi, dodává, že v projektu je už nemálo prostředků a špatné hospodaření by tedy bylo utnout ho v polovině. V polovině diskuze se také zapojí jedna z posluchaček paní Zemanová, která přispěje také názorem. Chtěla bych říct ze své zkušenosti, mám pocit, že jsem se vrátila někdy do roku 82, 83 A připadá mi, že ušetřených 22 tisíc na žáka, to že úředníci z ministerstva školství říkají, že 35 citováno z poslechu

22 potřebují, aby to bylo pro všechny žáky stejně. Všichni žáci nejsou schopni dělat všichni všechno. 36 Náměstek ministra i na konci diskuze znovu opakuje, že podle jeho názoru je důležité se nadaných žákům věnovat a cíleně rozvíjet jejich talent, a právě to je cílem nové koncepce ministerstva školství. Znovu opakuje, že v českém prostředí existují konkurenční programy za výhodnější ceny, s čímž paní Bočková nesouhlasí. Reakce veřejnosti Jak se spor protahoval, reakce veřejnosti se vyostřovaly, většinou ve prospěch studentů CTY. Ostrá kritika ministerstva v dopisech nebyla výjimkou. Jiří Jituška - místopředseda školského výboru a viceprezident výkonného výboru AFCSLS reagoval: Zdůvodnění, které MŠMT ke zrušení podpory programu pro nadané středoškoláky dalo, je ve stylu Čeští vědci nepotřebují cenu nějakého vynálezce trhavin Nobela, stačí jim cena, kterou pro ně zřídí český ministr vzdělanosti a všeho souvisejícího Chládek. 37 Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně evropského parlamentu napsala na své internetové stránky: Skutečně nerozumím tomu, proč Ministerstvo školství nechce přispět na stipendia žáků, kteří mají talent, píli a taky odvahu učit se něco navíc. Podrobně jsem se seznámila s tím, co program CTY přináší žákům samotným, ale také učitelům, kteří je doprovází a nakonec i celé škole, která z nových přístupů a propracovaných kurzů může těžit. To potvrzují učitelé i ředitelé škol, které se již několik let kurzů účastní. 38 Takové a mnohé ostřejší reakce dorazily jak do redakcí výše zmíněných deníků, ale také se objevily jako komentáře pod peticí na podporu programů CTYOnline. Jiné kurzy zdarma se objevila na webové stránce nová zpráva o řešení celé situace. Ministerstvo stále trvá na svém rozhodnutí program CTYOnline nepodporovat, ale žákům, kteří už studují poskytnou náhradní program na stejné úrovni. 36 citováno z poslechu citováno https://www.sojdrova.cz/zpravy/2015/01/podepsala-jsem-petici-k-podpore-stipendii-pro-studenty-kurzu-ctyprotoze-investice-do-vzdelani-se-vyplati-cele-spolecnosti, citováno

Centrum pro talentovanou mládež. Výsledky CTYOnline školní rok 2014/2015. Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 16.

Centrum pro talentovanou mládež. Výsledky CTYOnline školní rok 2014/2015. Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 16. Centrum pro talentovanou mládež Výsledky CTYOnline školní rok 0/05 Zpráva je určena pro školy a instruktory CTYOnline. Praha, 6. Září 05 Jeanne Bočková, Centrum pro talentovanou mládež, z.s. www.objevitelske-

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? CHCETE SI PRODLOUŽIT ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? ANGLiČTiNA a ŠPANĚLŠTiNA přípravné KurZy na VŠ NULTÝ ročník PoMATUriTNí STUDiUM 2011/2012

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Masarykovo nám Nový Bydžov tel:

Masarykovo nám Nový Bydžov tel: Město Nový Bydžov Konzultační středisko VU3V při Zemědělské univerzitě Praha září 2015 Masarykovo nám.1 504 01 Nový Bydžov tel: +420 495 703 911 mesto@novybydzov.cz www.novybydzov.cz Seniorské vzdělávání

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe

Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe III. Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe 1. Úvod Česká republika se stala na základě usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277 členem správní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Uč se čínštinu, poznávej Čínu!

Uč se čínštinu, poznávej Čínu! Uč se čínštinu, poznávej Čínu! Projekt Letního kempu Chinese Bridge pro 100 českých studentů V červnu roku 2015 navštívila místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky Liu Yandong Českou republiku.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více