Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné"

Transkript

1 Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Autor Hana Brázdilová Datum Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Rozvoj čtenářské gramotnosti Téma Rozvoj čtenářské gramotnosti 5 Metodický list/anotace Na základě přečteného textu žáci odpovídají na otázky. Mimo jiné trénují také svou všímavost a paměť, když si mají vybavit některé detaily nebo když přemýšlet o něčem, co není z textu zcela jasně patrné. Typ DUMu Pracovní list Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné potřeby Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 12-15

2 Trenton Lee Stewart - Tajemné bratrstvo pana Benedikta Brčko si odkašlal. Ehm, no, mně sice říkají Brčko, ale jmenuju se Jiří Král. Jiří Král? zopakovala Katka. Takže Král Jiřík? Zase tak neobvyklé to není, bránil se Brčko. Nemusíš si kvůli tomu ze mě utahovat. Uklidni se, kamaráde, opáčila Katka. Já si z tebe neutahuju. Brčko byl očividně na své jméno trochu citlivý. Brčko nebo Jiří, to je jedno, vložil se do věci Konrád, půjdeš první. Běž do dveří a zavři je za sebou. Brčko vyvalil oči. To musím dovnitř sám? To je v pořádku. Je to jenom zkouška. Ostatní brzy dorazí taky. Hodně štěstí, Brčko, popřál mu Renek a poplácal ho po rameni. Určitě si povedeš dobře! Do toho, Brčko! povzbudila ho Katka. Brčko si sundal brýle, naleštil si je a znovu si je nasadil. Chvíli váhal, potom si je opět sundal a pustil se zase do leštění. Jako by mu na čočce ulpělo smítko, kterého se ne a ne zbavit. Přestaň otálet, popohnal ho Konrád. Nic tě za těmi dveřmi neukousne. Nakonec Brčko přikývl, nasadil si brýle na nos, schoval hadřík a prošel dveřmi. Konrád je za ním zavřel a beze slova odešel. Co ty na to? prohodila Katka. Ani nám neřekl, co máme dělat, jak dlouho to bude trvat, nic. Jaké překvapení, utrousil Renek. Záhy se Konrád vrátil a oznámil, že je řada na Renkovi. Nijak nenaznačil, co je s Brčkem. Uvidíme se na druhé straně, rozloučila se Katka, ať je to kdekoliv. Renek se zhluboka nadechl a vstoupil. Dveře se za ním zavřely. Ocitl se v prázdné místnosti. Na protější straně, nad dalšími zavřenými dveřmi, visel rozměrný nápis: PŘEJDI MÍSTNOST, ANIŽ BYS ŠLÁPL NA MODRÝ NEBO ČERNÝ ČTVEREC. Renek sklopil zrak. Na betonové podlaze ihned za dveřmi, kde nyní stál, se rozprostíral velký červený kruh. Na opačné straně místnosti u protějších dveří spatřil druhý. Podlaha mezi kruhy připomínala obří šachovnici z modrých, černých a žlutých čtyřúhelníků. Renek se pozorně zadíval na jejich rozložení. Modrá a černá políčka výrazně převažovala nad žlutými - tak výrazně, že Renkovi brzy došlo, že přejít místnost, aniž by stoupl na modré nebo černé, není možné. Renek měl dojem, že z jednoho žlutého pole na druhé by nepřeskočil ani klokan - tak daleko od sebe ležela. Znovu pohlédl na nápis a na chvíli se zamyslel. Náhle se zasmál a zavrtěl hlavou. Potom si to sebevědomě namířil napříč místností na druhý červený kruh a do protějších dveří. Za nimi stáli Brčko s Konrádem a čekali na něj. Tajně ho předtím sledovali dírkami ve stěně. Brčko vypadal zmateně a chystal se Renka na něco zeptat, ale Konrád na něj sykl. Koukejte se, ale musíte zůstat zticha, upozornil je a odešel uvědomit Katku, že je na řadě. O pár okamžiků později spatřili, jak Katka neohroženě vstupuje do místnosti 7-B. Poté co si přečetla nápis, zahleděla se na podlahu a zvažovala, jestli by dokázala přeskákat po žluté. Nakonec zavrtěla hlavou a myšlenku zavrhla. Potom přejela očima od jedněch dveří ke druhým a odhadla vzdálenost. Následně ze svého kbelíku vytáhla kus provazu a na konci vytvořila smyčku. Stačil jediný zručný vrh a smyčka přistála na klice protějších dveří. Druhý konec Katka připevnila na kliku dveří za sebou, provaz utáhla, pevně zavázala a vylezla na

3 něj. Kéž bych měla to veslo, prohodila si pro sebe nahlas, když kráčela po provaze. Mohla bych s ním teď držet rovnováhu. Veslo by jí opravdu pomohlo, neboť v polovině místnosti se zakymácela a zamávala pažemi (chlapci zatajili dech), ale ztracenou stabilitu zase našla. Po několika dalších opatrných krocích seskočila do druhého červeného kruhu. Páni! zašeptal Brčko. Zvládla to! Než se však Katka k chlapcům mohla přidat, objevil se Konrád a odvedl ji zpět na start, tentokrát ale bez provazu, který jí - jak Katku informoval - měl být vrácen po dokončení zkoušky. To není moc fér, stěžoval si šeptem Brčko. Nikdo jí neřekl, že nemůže používat provaz. Katka mezitím vytahovala z kbelíku všechny věci a pěchovala si je do kapes, až se jí legračně vzdouvaly. Když skončila, odšroubovala z kbelíku držadlo a zastrčila si ho za pás. Byla připravená. Kopla do kbelíku a povalila jej na bok, naskočila na něj a nohama ho rozpohybovala vpřed; utíkala na něm jako cirkusový medvěd balancující na míči. Chvíli jej koulela tím směrem, chvíli oním, a takto překličkovala celou místnost až k druhému červenému kruhu. Renek s Brčkem na sebe s úžasem pohlédli. Co je tahle dívka zač? Jenže zatímco Katka připevňovala držadlo zpět ke kbelíku a vyprazdňovala si kapsy, do místnosti opět vstoupil Konrád. Vrátil ji k výchozímu kruhu a tentokrát jí odejmul i kbelík a nářadí, jež mu Katka předala s očividnou nechutí. Brzy se však zase vzchopila. Konrád za sebou ještě nezavřel dveře a už pokrčila rameny, prokřupala si klouby, přitiskla dlaně na betonovou podlahu a vyšvihla nohy nad hlavu. Takto - po rukou - se dostala na druhou stranu místnosti, aniž by se nohama dotkla podlahy. Tak jo, řekl Konrád, když otevřela dveře, a vrátil jí kbelík. Uspěla jsi. Já jenom nechápu, obrátil se Brčko na Renka, když Konrádovi v patách scházeli temné schodiště, jak to, že jsi zkoušku složil i ty. Jsem samozřejmě rád, ale nerozumím tomu, jak jsi to dokázal. Sám jsem se přes místnost dostal na všech čtyřech, abych nestoupl na žádný modrý ani červený čtverec, a Katka se vytasila se svou akrobacií, ale tys podlahu prostě přepochodoval, levá pravá, modrá nemodrá, černá nečerná! Prostě přešel? zopakovala Katka. Renku, jak to, že ti to prošlo? Byl to další trik. Na podlaze totiž nebyly čtverce - byly to obdélníky. Neměly stejně dlouhé strany. (Stewart, Trenton Lee: Tajemné bratrstvo pana Benedikta. Přeložil Petr Štádler. 1. vydání. Praha: BRIO, spol. s r. o., ve spolupráci s Nakladatelstvím Slovart, s. r. o., 2012, 479 s. ISBN S )

4 Vysvětlení pro ty, co nečetli (může předcházet práci s textem, ale nemusí): Na začátku byl inzerát, který vyzýval nadané děti, aby se dostavili ke zkoušce. Přišlo jich hodně, ale písemnými testy prošli Brčko, Katka a Renek - podobně jako v citovaném úryvku dosáhli úspěchu každý svým vlastním způsobem. Šlo o nesmírně obtížné otázky, ale Brčko využil své fenomenální paměti a otázky zodpověděl, protože to prostě věděl, Renek si uvědomil souvislosti (v zadání otázek byly odpovědi na otázky jiné) a Katka pomohla dozírající osobě v nouzi (pomohla jí uniknout před rozlícenými rodiči neúspěšných dětí). Citovaný úryvek popisuje druhou fázi zkoušky. Tyto tři děti (a také maličká Konstance Kontrová) projdou všemi zkouškami a stanou se členy bratrstva pana Benedikta, které chce jejich prostřednictvím bojovat se zlem zosobněným jinou školou, která má ovšem poněkud zločinecké úmysly. Otázky k textu: 1) Jak vypadá Brčko a jaký asi je? 2) Jaké schopnosti má Katka? Co nosí ve svém kbelíku? Jakou minulost byste u ní předpokládali? 3) Jaké nadání má Renek? 4) Proč musela Katka opakovat zkoušku? 5) Děti, které úspěšně složí zkoušku, mají být přijaty do akademie pana Benedikta. Zkuste navrhnout předměty, ve kterých by se uplatnilo všechno jejich nadání (pravděpodobně budete muset navrhnout každému něco jiného...). 6) A teď schválně: Jestlipak jste dávali tak dobrý pozor, že bez dívání do textu dokážete odpovědět? a) Jaké je Brčkovo příjmení? b) Jaké barvy byste našli na podlaze v místnosti zkoušky? c) Znali se ti tři předtím? Podle čeho tak soudíte? Řešení: 1) Z textu víme, že nosí brýle, podle přezdívky se dá usoudit, že je asi hubený (to on opravdu je, ale v knize bychom se dále mohli dočíst, že ta přezdívka má jiný důvod - nasává totiž informace jako brčkem). Z úryvku můžeme dále odhadovat, že není moc odvážný, že je spíše nejistý a nervózní typ, že nemá rád své jméno a příjmení (nám to tak strašné nepřipadá, ale v anglicky mluvících zemích to mohou vnímat jinak; lze tady navázat i diskuzí na téma, jak se nadané dítě odlišuje od ostatních a že to může vést k izolaci či šikaně, kdy lehce podivné jméno může spouštět pobavené - i hůř než pobavené - reakce jiných lidí). 2) Katka je pohybově nadaná. Ve svém kbelíku má spoustu věcí, úryvek se zmiňuje o provaze. Můžeme předpokládat minulost sportovní až cirkusovou (ta druhá je skutečně správně, Katka vyrůstala v dětském domově, odkud několikrát utekla k cirkusu, až si ji tam nechali). 3) Renek je velmi inteligentní v mnoha oborech lidské inteligence, dokáže si povšimnout detailu, zřejmě je i vysoce čtenářsky gramotný! 4) Nikde v textu to nenajdeme, ale pravděpodobným důvodem je to, že použila pomůcky ze svého kbelíku, které ostatní použít nemohli. Dále se dá usuzovat, že ji zkoušející chtěli přimět k tomu, aby ze sebe vydala to nejlepší. 5) Pro Brčka by to mohly být předměty naukového charakteru, kde by mohl použít své encyklopedické znalosti, pro Katku hodně předmětů souvisejících s pohybem, pro Renka jak

5 předměty naukové, tak třeba matematika. Zároveň lze také říct, že by měli dostat i takové předměty, ke kterým zvláštní nadání nevykazují - aby se rozvíjeli i jiným směrem. 6) a) Král, b) červená, modrá, černá, žlutá, c) ne - jsou překvapeni Brčkovým příjmením či Katčiným sportovním výkonem. Zdroje: Stewart, Trenton Lee: Tajemné bratrstvo pana Benedikta. Přeložil Petr Štádler. 1. vydání. Praha: BRIO, spol. s r. o., ve spolupráci s Nakladatelstvím Slovart, s. r. o., 2012, 479 s. ISBN S

Mají tam koleje, že ano? proletěla mi hlavou mámina slova, když jsem se zastavila před univerzitní budovou Roberta Byrda. Vyběhla jsem nejstrmější a

Mají tam koleje, že ano? proletěla mi hlavou mámina slova, když jsem se zastavila před univerzitní budovou Roberta Byrda. Vyběhla jsem nejstrmější a 1. kapitola Pouze dvě věci mě dokážou vyděsit k smrti. Probudit se uprostřed noci a spatřit ducha s průsvitným obličejem, jak do mě strká, je jednou z nich. Sice se pravděpodobně nic takového nikdy nestane,

Více

Přeložil Tomáš Jurkovič

Přeložil Tomáš Jurkovič Přeložil Tomáš Jurkovič Po vydání Norského dřeva v USA vzrostl počet Murakamiho čtenářů z obvyklých statisíců na miliony, ačkoli někteří byli zklamáni tím, že autor napsal jen milostný příběh... Exotika,

Více

Adventure. Rozsah: 232 tis. slov, 34 kapitol. Postavy: Harry Potter, Severus Snape a většina postav JKR světa

Adventure. Rozsah: 232 tis. slov, 34 kapitol. Postavy: Harry Potter, Severus Snape a většina postav JKR světa To Shape and Change Utvářet a měnit Autor: Blueowl; Překlad: Patoložka; Beta-read: Lady Corten a Sitara http://www.fanfiction.net/s/6413108/1/to_shape_and_change/ Popis příběhu: Téma cestování časem tam

Více

Autor: Winds of Water, Překladatelka: Patoložka; Beta-read: Lady Corten, Claire

Autor: Winds of Water, Překladatelka: Patoložka; Beta-read: Lady Corten, Claire The Potion Master's Snake Had Mistra lektvarů Autor: Winds of Water, Překladatelka: Patoložka; Beta-read: Lady Corten, Claire http://www.fanfiction.net/s/4470157/1/the_potion_masters_snake Romance, Snarry,

Více

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné.

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Od konce války uběhly tři měsíce. Jak se vyvíjejí osudy postav, jenž stály na straně dobra? Hermiona potřebuje "malou službičku". Pomůže jí s tím náš Mistr lektvarů?

Více

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU www.egmont.cz EGMONT Copyright John Flanagan 2007 Cover Illustration Jan Patrik Krásný 2010 All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT

Více

Lynsay SANDS, Nesmrtelný až navěky 0

Lynsay SANDS, Nesmrtelný až navěky 0 Lynsay SANDS, Nesmrtelný až navěky 0 Lynsay SANDS, Nesmrtelný až navěky 1 Lynsay SANDS IMMORTAL EVER AFTER ARGENEAU XVIII Nesmrtelný až navěky Lynsay SANDS, Nesmrtelný až navěky 2 1. KAPITOLA Valerie otevřela

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

BIGGLES LETÍ SE SMRTÍ

BIGGLES LETÍ SE SMRTÍ W. E. Johns BIGGLES LETÍ SE SMRTÍ RIOPRESS PRAHA 1999 První vydání 1966 Vydalo nakl. Brockhampton Press Ltd. Salisbury Road, Leicester textové 1966 W. E. Johns překladové 1998 Jan Nemejovský ISBN 80-86221-10-5

Více

Anna Koroleva lostris.net

Anna Koroleva lostris.net Anna Koroleva lostris.net Říká se, že láska je čarodějka lidé, kteří opravdu milovali, se o tom přesvědčili. Otevírá nejen srdce, ale i mysl, a přináší onu pravdu, která osvobozuje. Skutečná láska dovede

Více

Ze šuplíku fantasie. 2. sborník

Ze šuplíku fantasie. 2. sborník Ze šuplíku fantasie 2013 2. sborník 2. sborník literární soutěže Ze šuplíku fantasie 2013 Střední škola KNIH, o. p. s. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1

BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1 BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Představení do češtiny přeložených knih spisovatele I. McEwana, ukázky z děl, práce s texty, interpretace Očekávaný přínos Seznámení se s

Více

Jan Kantůrek byl oceněn Akademií science fiction, fantasy a hororu jako nejlepší překladatel v letech 1995,1996,1997.

Jan Kantůrek byl oceněn Akademií science fiction, fantasy a hororu jako nejlepší překladatel v letech 1995,1996,1997. V sérii Úžasná Zeměplocha (Akademií science fiction, fantasy a hororu oceněno jako nejlepší cyklus v letech 1995,1996,1997) v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ

Více

NIKDYKDE (NEVERWHERE)

NIKDYKDE (NEVERWHERE) Neil Gaiman NIKDYKDE (NEVERWHERE) St. Johiťs Wood! Jaktěživ jsem tam nebyl. Nemám tu odvahu. Bál bych se, že tam vstoupím do husté jedlové noci, bál bych se, že zakopnu o pohár plný krve a uslyším orlí

Více

Pozn. překl.: Otázka je, jak jméno Mauric vyslovovat. Francouzsky by to bylo Móris a anglicky Moříš. Náš rádobysvěták by to vyslovoval pravděpodobně

Pozn. překl.: Otázka je, jak jméno Mauric vyslovovat. Francouzsky by to bylo Móris a anglicky Moříš. Náš rádobysvěták by to vyslovoval pravděpodobně Pozn. překl.: Otázka je, jak jméno Mauric vyslovovat. Francouzsky by to bylo Móris a anglicky Moříš. Náš rádobysvěták by to vyslovoval pravděpodobně česky s anglickým nátiskem. Pak by to bylo nejspíše

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA

Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA VÁNOČNÍ USMÍŘENÍ Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA Rebecca Wilsonová stála před vysokým zrcadlem v koupelně a při pohledu na svůj odraz pokrčila nos. Oblečení, které si vybrala, bylo v pořádku - pouzdrové

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

Čaroprávnost. Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT

Čaroprávnost. Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT Čaroprávnost Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT Upřímný dík Neilu Gainmanovi, který nám zapůjčil poslední existující kopii Liber paginarium fulvarum, a hodně pozdravů všem z prázdninového klubu P. Lovecrafta.

Více

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka SEDMÝ SMYSL 7. díl Zlodějíček z pátých hradeb ukázka Ilka Pacovská Praha 2010 Vítězství Rasiů Je zbytečné sahat po zbrani. Jsi zbaven své funkce a zatčen. Nejsem si vědom žádného provinění. A tebe, pane,

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

CLARK DARLTON Kybernetický špión Knihovnička Perry Rhodan 61

CLARK DARLTON Kybernetický špión Knihovnička Perry Rhodan 61 CLARK DARLTON Kybernetický špión Knihovnička Perry Rhodan 61 Přeložil Jaroslav Kuťák Když Atlan skončil své vyprávění, na muže z vlajkové lodi pozemské flotily DRUSUS dolehlo mlčení. Gigantický kulovitý

Více

Jana Neruda & Ester Klein. Žena z Ria. trilogie. (c) 2013 by Realm of antisubtext

Jana Neruda & Ester Klein. Žena z Ria. trilogie. (c) 2013 by Realm of antisubtext Jana Neruda & Ester Klein Žena z Ria trilogie (c) 2013 by Realm of antisubtext První část příběhu vypráví o dobrodružném výletu za pokladem, ale také o sledování a odposlouchávání. Vznikla coby paralela

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

W. E. Johns Biggles a berlínská mise

W. E. Johns Biggles a berlínská mise W. E. Johns Biggles a berlínská mise - 1 - ZLOVĚSTNÁ SCHŮZKA Mám pro tebe nějaký dopis. Ginger ho podal Bigglesovi, který v županu, doma ve svém bytě v Londýně, popíjel první ranní šálek čaje a kouřil

Více

Všechna práva patří J. K. Rowlingové, která s publikováním fanfiction nemá problém, dokud se vzniklá díla nesnaží někdo prodávat. Což u nás nehrozí.

Všechna práva patří J. K. Rowlingové, která s publikováním fanfiction nemá problém, dokud se vzniklá díla nesnaží někdo prodávat. Což u nás nehrozí. Přinášíme Vám prvních deset kapitol (z celkových 122) českého překladu této skvělé fanfiction: skoro 40 tisíc slov, 65 stránek A4. Text je v betaverzi, což znamená, že může mít mouchy, a doufáme, že nám

Více

Název originálu: The Case of the Confirmed Bachelor První vydání: Silhouette Books Přeložil: Pavel Dufek Odpovědný redaktor: Ladislav Dvořák

Název originálu: The Case of the Confirmed Bachelor První vydání: Silhouette Books Přeložil: Pavel Dufek Odpovědný redaktor: Ladislav Dvořák Název originálu: The Case of the Confirmed Bachelor První vydání: Silhouette Books Přeložil: Pavel Dufek Odpovědný redaktor: Ladislav Dvořák 1992 by Diana Palmer Harlequin Publishers, s.r.o., Praha 1993

Více

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší?

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? 1 2 BOHATÝ TÁTA CHUDÝ TÁTA DÍL DRUHÝ CASHFLOW KVADRANT Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter Z anglického

Více