Dotazník č. 3. Dotazník č. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník č. 3. Dotazník č. 5"

Transkript

1 Dotazník č. 3 Nelze hodnotit!jedním dotazníkem! Obě děti na této škole. Každý z učitelů má naprosto jiný přístup. Pak je nespravedlivé vynikajícímu učiteli dát 3 nebo 4, když u druhého je to zcela objektivní. :-( Dotazník č. 5 Ve školní jídelně se vůbec nedá jíst. Jídlo je vařené z polotovarů, zřejmě nedostatečný personál? Škola dostává dostatečně prostředky na to, aby se v jídelně vařilo zdravé a chutné jídlo. S MŠ se absolutně nedá srovnat!!! Ve škole jistě jsou i vynikající pedagogové, nechceme šmahem odsoudit všechny, vedení je problém. Dotazník č. 8 Rádi bychom uvítali (např. místo domácích úkolů) samostatnou práci např. vyhledávání na internetu, v literatuře apod. Zapojovat děti do různých projektů a následně je společně vyhodnocovat. Určitě by se jim zpestřila výuka a měly by větší chuť pracovat doma. Dotazník č. 9 K bodu 40. Jmenovitě nejsme spokojeni s přístupem pí.... Její výchovné praktiky a řešení problémů jsou dle našeho názoru zcela neprofesionální Dotazník č. 12 Uvítala bych nějaký další sportovní kroužek na prvním stupni. Dotazník č. 13 Problém této školy není na straně kantorů, ale ve VEDENÍ! Jsem velice spokojena se způsobem výuky pí. uč.. Naprosto profesionální přístup, který mé dítě přijímá a je spokojené. Bohužel toto nemohu říct o vedení školy současné hospodaření, o kterém se dozvídám díky pí. Bergmannové, je naprosto šokující!!! Chci, aby prostředky na kontě SRPDŠ byly používány pro naše děti. Za částku, která na kontě je, se dá vybavit např. počítačová třída a naše děti mohou mít dobrý start z naší dobrovodské školy! Ovšem ztuhlé zastupitelstvo a vedení obce problém, který se řeší cca 2 měsíce neřeší! Moc si přeji nápravu této situace a moc si přeji výměnu pí. ředitelky a zástupkyně za někoho, komu na naší škole záleží. Pevně věřím, že se kauza SRPDŠ nezamete pod koberec do dnešního dne tomu vše nasvědčuje a doufám, že školní inspekce funguje a vše rozpohybuje. Dotazník č. 15 Více kroužků zaměřené na sport. Větší kusy masa ve školní jídelně. V 1. A 2. patře opravit toalety a umyvadla. Dotazník č. 16 Uvítala bych známky dítěte na internetu (jiné školy mají tuto možnost). Nahlédnutí přes heslo pouze na mé dítě. Při konzultačním odpoledni by bylo dobré, aby třídní učitel měl lístek se známkami ze všech předmětů (co dítěti vychází na vysvědčení). Šla bych pak jen tam, kde je známka horší. Čekat u každých dveří min, někde i déle a pak být za minutu venku, protože

2 je vše OK, mi připadá zbytečné. Dotazník č. 17 Ve škole postrádáme více sportovních (tělovýchovných) mimoškolních aktivit, např. sportovní kroužek, florbal apod. Dotazník č. 18 Dle našeho názoru vázne komunikace uvnitř školy i navenek. Máme krásnou školu a vážíme si práce učitelů. Škola má velice dobré učitele, ale musí dostat prostor se realizovat. Systém proplácení kroužků je zavádějící a demotivující. Rozšíření kroužků by bylo také určitě přínosem. Online systém školy bychom také uvítali, poněvadž se ocitáme v 21. Stol., ale na stránkách školy to rozhodně vidět není. Uvítal bych také vybudování zádveří,hlavně pro zimní období. Škola by mohla být také více otevřená zákazové nařízení vstup do školy. Určitě bychom přispěli na rozšíření hodin plaveckého výcviku. Bylo by také dobré opravit shnilé zábradlí u vstupu. Uvítal bych také platbu za družinu převodem a např. na celý rok dopředu. Družina vyzvedávání dle potřeb rodičů a ne dle nařízení a zákazů p. ředitelky. Více školních akcí viz.- Velikonoční jarmark. Dotazník č. 19 Na zdejší škole mi zcela chybí aktivity, které by napomohly dětem a rodičům k větší identifikaci s jejich školou, např. Den otevřených dveří, možnost rodičů navštívit výuku. Chabé webové stránky. Nezájem vedení o komunikaci s rodiči. Velmi špatná pověst školy- ve smyslu nekompetentní vedení, výuka méně kvalitní. Bohužel. Dotazník č.20 Děti se účastní mnoha akcí a málo se učí. Ze školy odcházejí s pěkným prospěchem, dostanou se na střední školy, kde to nezvládají. Studenti se stejným prospěchem z jiných ZŠ takové problémy nemají. V některých předmětech žáci neproberou látku a ta jim pak na SŠ chybí např. Aj. Ve škole pracuje pár pedagogů, kteří nezvládají děti kázeňsky. Většina pedagogů má respekt i obdiv dětí např.,,,. Dotazník č Na některé otázky v 1. části nedokážu odpovědět, jelikož jako rodič jsem neměla možnost se s prostředím školy seznámit. 2. Strava ve školní jídelně mi přijde nevyhovující, dítěti nechutná, porce jsou malé. 3. Vedení školy nekomunikuje s rodiči, rodiče nejsou vítáni. 4. Vedení školy nepracuje odpovídajícím způsobem, nesnaží se podpořit žáky v rozvíjení jejich schopností, škola nedává nic navíc. 5. Pro nadané žáky nemá škola nabídku, která by jejich talent rozvíjela. 6. Váhala jsem, zda své dítě dát zde na ZŠ, lituji, že jsem tak učinila. Obávám se kvality výuky na 2. stupni dle inform. od ostatních rodičů. 7. P. ředitelka opakovaně není k zastižení, nabádá učitele k porušování zákona šk. zákona, sama některé zákony nedodržuje např. kouří ve škole. 8. Není jasné hospodaření školy chybí informace např. kolik se vybralo peněz za sběr papíru a kam tyto peníze přišly. 9. Nedostávám doklady o zaplacení kroužků, SRPDŠ, plavání aj. Jak škola může vést účetnictví? 10. V mateřské školce mi chybí víc akcí pro děti. Ve škole také - např. větší zapojení rodičů, dětí i učitelů. Chození do kina není odpovídající zážitek a forma pro rozvoj dítěte.

3 11. Vadí mi nekompetentnost p. ředitelky ve věcech vedení školy, kdy se tato nekomp. Odráží v kvalitě výuky, chodu školy i dopadu na žáky. Dotazník č. 22 Nedokážeme odpovědět, nemáme zkušenost. Naše velmi kladné hodnocení je především díky velmi dobré práci třídní učitelky paní a díky paní učitelce, která vede školní sbor. Dotazník č.24 Nejvíce se mé dítě bálo v první třídě p. uč....! Můj názor je! Určitě není něco v pořádku, že se už v první třídě musí malé dítě bát paní učitelky!? Dotazník č. 26 Prosím o florbalový kroužek je hodně hochů, kteří by o to měli zájem. Dotazník č.27 Neochota komunikace ředitelky s rodiči. Odchází dobří a oblíbení učitelé. Váhavost rodičů při zápisu do školy špatná vizitka školy. Placení zájmových kroužků a doučování. Při dotazu proč se platí doučování, odpověď - Tyto finanční prostředky jsou určeny pro osobní ohodnocení učitelů? Dotazník č. 29 Způsob hodnocení dotazníku je matoucí - vždy by měla být 1 výborná musí být ve střehu na každou otázku! 4- nevyhovující, rodič Dotazník č. 31 = žáci by si přáli a potřebovali zrcadlo na toaletách = dle našeho názoru by bylo třeba vyvážit zkoušení písemné a ústní, každému dítěti vyhovuje jiný projev, v současné době převažují z velké části písemné testy což nepovažujeme vůbec za ideální! Dotazník č. 32 Jsme zcela nespokojeni se školní jídelnou. Jídlo se velice zhoršilo, děti mají malé porce zvláště masa a nedostanou přidáno. Myslím si, že by měl být výběr alespoň ze dvou jídel. Jídlo není ani moc chutné. Dotazník je dost obecný, těžko hodnotit všechny učitele stejně. S některými nejsme spokojeni, jsou příliš tvrdí a nelidský k malým dětem. Chtělo by to ve sboru více mužů. Největší nespokojenost je, ale se školní jídelnou. Dotazník č. 33 Hodnotila jsem především druhý stupeň, na prvním stupni jsem spokojena ( z vlast. zkušeností) s paní a. Myslím si, že druhý stupeň nepřipraví žáky dobře pro další vzdělání. Mají spoustu akcí na úkor učení. Většina učitelek neumí děti řádně připravit, naučit učivo, mnohdy nemají ani probrané celé učebnice (aj...) Nespokojena jsem s p. učitelkou, která neumí děti látku pořádně naučit a není ochotna jim látku vysvětlit, když ji nerozumí. Známky dostávají dobré ( neúměrně tomu co se naučí)

4 Ale neumí toho tolik jako děti z jiných škol. Na dalším studiu jsou o několik stupňů níže, jsou nepřipravené! Dotazník č. 36 Zřiďte otevřené sponzorské účty na konkrétní věc, např. skákací trampolínu, podpora na www stránkách, preference priorit žákovského parlamentu. Za 3 roky se na konkrétní věc vybrat dá. Dotazník č. 37 Vadí nám, že se hodně střídají učitelé. Ta angličtinářka na druhém stupni je už asi čtvrtá, kterou mají sedmáci ( včetně výuky na 1.stupni). Jak se ty děti mají něco naučit, když je tam takový obrat učitelů? Pak děti na 2. stupeň odcházejí pryč a zbydou tam ti slabší. Pokud se nic nezmění, přehlásíme děti jinam!!! S ředitelkou se nedá mluvit, ta si jen říká to své a naše starosti nechce vidět. Známe osobně 7 dětí, které ani rodiče na tuhle školu nedali kvůli pověsti. Zástupkyně se tváří přátelsky, ale asi to je jen maska. Často pak slyšíme, že jen říká, co se jí zrovna hodí. Škola vypadá moc hezky i ve srovnání s jinými. Ale to je věc obce, že? Co hezkého na té škole je zásluhou jejího vedení. Chceme den otevřených dveří, abychom mohli mluvit častěji s učiteli. Chceme víc akcí ve škole. Loňský Velikonoční jarmark byl úžasný. Proč není i na Vánoce? Chceme víc kroužků. Teď jak odpadl ten volejbal, to nás moc mrzí. Proč nejsou i jiné kroužky? Jazykové, hudební, pohybové, přírodovědné? Nebo něco pro nadané děti, aby na 2.stupeň nemusely odcházet jinam? Dotazník č. 38 Vadí mi uzavřenost školy vůči rodičům,. Škola se brání pořádat akce, které by mohly sblížit rodiče se školou. Úroveň stravování v ZŠ je katastrofa. Děti jedí umělá jídla ze směsí!! Paní ředitelka odmítá návrhy na jakékoliv zlepšení kvality výuky- s tím, že to není v ŠUP. Omezení provozu družiny od je také omezováním kontaktu dítěte s rodičem v té době si děti sledují DVD v družině Naprosto poddimenzován počet učitelek v MŠ v Koťátkách je na 26 dětí několik let 1 pedagog. Dotazník č. 39 ZŠ Dobrá Voda se dle mého názoru netěší dobré pověsti. I my bychom po několikaleté zkušenosti, dnes patrně volili školu jinou. Domníváme se, že většina problémů má však společného jmenovatele a tím je osoba ředitelky školy. Postupně nabýváme dojmu, že paní ředitelka problémy spíše odsouvá nebo zlehčuje než by usilovala o odpovídající řešení. Je nepřístupná konstruktivním návrhům a iniciativám. Zdá se, že se spíše upíná k vydávání direktivních pokynů, vyúsťující v absurdní situace. Typickým příkladem byl zákaz žákům 1. stupně sdílejícím patro s 9.třídou vycházet o přestávce na chodbu. Děti této školy jsou v porovnání s ostatními značně ochuzeni o výlety popř. o výukové akce mimo školu. Jako další selhání paní ředitelky (a patrně i zřizovatele školy) vidíme bezpečnost našich dětí z hlediska provozu na komunikaci u jediného vchodu do ZŠ. Jen zázrakem zde doposud nedošlo k nehodě se závažnými následky. Jak dlouho bude zastupitelstvo a vedení školy tuto situaci tolerovat? Pokud paní ředitelka a zastupitelé o této situaci neví, tak stačí před školou strávit 30 min před osmou nebo třináctou hodinou. Pokud není možné odstranit nebezpečí opatřením v ulici na Vyhlídce, nestálo by za to orientovat příchod/ příjezd do školy jinam? Dotazník č. 40

5 Nejsme spokojeni s velmi chladným a neosobním přístupem paní uč. k žákům 1. a 2. tříd Nevím také proč vedení školy nežádá příspěvek (grant) po žáky 1.tříd. Roku 2012 jsme si museli všechny učebnice kupovat. Dlouho jsem se rozhodovali jestli dítě umístit na ZŠ Dobrá Voda nemá totiž moc dobrou pověst Škola nepořádá žádná setkání rodičů s dětmi např. zahradní slavnosti, besídky Přímo ubohé vybavení učebny výpočetní techniky Kde jsou v dnešní době interaktivní tabule? Proč se nepoužijí peníze ze SRPDŠ??? Dotazník č. 41 Na 5-8 nemohu odpovědět neboť vstup rodičů na půdu školy je velmi limitován Chybí Den otevřených dveří Dotazník č. 42 Po špatných zkušenostech z Mateřské školy- pod vedením pí., jsme dítě raději přehlásili jinam. Nevidím důvod proč proč je v dnešní době dotazník anonymní. Podpis Dotazník č. 52 Manažersky neschopné vedení školy. Škola zaostává v používání moderních technologií, v elektronické komunikaci, v transparentnosti, v motivačním systému pro žáky, v přístupu ke svěřeným hodnotám. Škola nedokáže využít svůj potenciál. Školní jídelna zaspala!!! Používání umělin převládá nad kuchařským řemeslem!!! Po několikanásobném ochutnání se nedivím, že tato jídla děti odmítají jíst... Systém u úroveň bezpečnosti vydávání dětí z družiny se vidí málokde. Řešením je dnes už obyčejný domovní zvonek s videotelefonem! Dotazník č. 56 Rodiče mají do ZŠ minimální přístup (pouze na rodičovské třídní schůzky) a proto nemohu posoudit vybavení školy. Dotazník č. 57 Nabídka kroužků pro kluky není moc pestrá. Dotazník č. 58 Špatnou pověst školy vytváří především neobjektivní a ryze účelové vystupování vedení školy v kauze pí. uč.. Naopak si moc chválíme profesionální a lidský přístup pí. uč. Šafářové a pí. uč.. Dotazník č. 60 Moje dítě si stěžuje na velmi malé porce oběda. Zato kuchařky chodí domů s plnýma taškama.

6 Dotazník č. 51 Na II stupni syn navštěvoval školu 7 let. Po jejím absolvování si on i ostatní spolužáci ve srovnání s ostatními studenty z jiných ZŠ sdělovali zážitky, že jim chybí sousta základních znalostí (např. v matematice). Ve srovnání s 1. stupněm ZŠ, kdy jsme byli a dnes (s dcerou) zcela spokojeni s přístupem vyučujících, na 2. stupni jsem s některými téměř bojovali Chtěla bych dodat ještě něco málo k vedení školy paní ředitelku jsme za celých 7 let téměř neviděli něco řešit, vše vyřizovala paní zástupkyně, která na škole již nepůsobí. Je to velká škoda. Dnes po paní ředitelce potřebuji vyřídit uvolnění dcery z odpolední školní družiny, ona nevyhoví. Družina by měla fungovat pro rodiče dle potřeby odpoledne děti navštěvují kroužky, lékařská vyšetření apod. Systém, kdy je nutno dítě vyzvedávat pouze do 13:15 a pote až od 14:45 není vyhovující, málokterá škola má takto zavedený. Aktivity ŠD se stejně odehrávají v areálu školy. Další otazník ohledně vedení školy se zřejmě skrývá v hospodaření s penězi SRPŠ, kdy každoročně škola žebrá o sponzorské dary na pomůcky pro žáky. Na to přece právě tyto peníze na SRPŠ vybíráme a tudíž mohou být použity na nákup pomůcek, které učitelé využijí v různých předmětech. Kromě kritiky ale chci pochválit ještě jednou přístup na 1.stupni (i k problematickým žákům) výzdobu školy, upravené okolí, některé akce školy. Návrh na zlepšení přístupu žáků ze zadní části školy - Nová cesta - Nešlo by zřídit zadní vrátka s chodníkem? Stejně vyšlapávají cestičku a plot je tu zcela nefunkční. Děkuji V.R. Dotazník č. 47 Nevyhovuje nám časové omezení vyzvedávání dětí ze školní družiny. Dotazník č. 48 Dle mého názoru se škola nepřeorientovala v čase a působí velmi uzavřeně. Rodiče nejsou zapojováni do činností školy, v obci, kde máme pouze 1 ZŠ by bylo možné mnohem více ji formovat jako komunitní centrum - místo pro setkání při sportovních či kulturních akcích. Webové stránky školy jsou chudé, info strohé, odrazuje rodiče potenciálních žáků. Dotazník č. 49 Co se týče zájmových aktivit, mám za to, že od 3. třídy je kroužek angličtiny nadbytečný, postrádám kroužky umělecké aktivity výtvarný seminář je jen jeden a stále obsazený (naštěstí není již náš problém, ale je těžké se tam dostat) Dotazník č. 45 K otázce č. 25 (Má dítě strach z některých spolužáků) už se nám stalo že dítě mělo problém se spolužákem ale už se to vyřešilo. Týkalo se to několika dětí. K otázce č 43 (Mám dobrý pocit ze způsobů jednání učitelů, kteří učí moje dítě/děti) Jelikož jsem ještě mnoho učitelů nepoznali, tak nemůžeme moc porovnávat. Mohu li být konkrétní, nikdy jsme neměli problém s paní učitelkou, ale v současné době se nám stalo že nynější paní učitelka raději naslouchala některým dětem více než jiným. Už jsme tento problém také řešili. Do této skupiny dětí (nechci napsat protěžovaných) patří děvčata jak jsme zjistili, nemáme tento názor sami. MŠ proč tyto malé děti tráví čas na čerstvém vzduchu téměř pořád na zahradě, někdy v blízkém lese plném psích výkalů? Vždyť naše obec má tak krásné okolí a místa kam chodit na procházky. Dotazník č. 23

7

8

9

10 Dotazník č. 44

11

12

13

14

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU... 4

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4 číslo 4 Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Příklady dobré praxe v komunikaci rodiny a školy. Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. Kdo to odnese, když to mezi rodinou

Více

Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011

Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011 Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011 Anketa, otázka: Co se Vám líbí a nelíbí na VŠMIE a co byste zlepšil(a) (podněty / návrhy ke zlepšení): 1. 2. 3. 4. 5. Dotazy nebo

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Longauerová Zuzana Šteglová Dominika Psychologie speciální pedagogika II. ročník 2010/2011

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Zvolená varianta "Eurest"

Zvolená varianta Eurest 1 Myslím, že školní stravování v Týnci potřebuje změnu (více druhů jídel děti uvítají a možností svačin a nákupu nápojů "snad" odpadne kupování brambůrek a sladkostí o polední přestávce). 2 Pestrost, možnost

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb ze dne 21.10.2013 Proč rozvojový plán, co se bude rozvíjet? Název i struktura byla dána zřizovatelem.

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Já, prvňáček, vím jak na to!

Já, prvňáček, vím jak na to! Já, prvňáček, vím jak na to! Úvodní slovo Milí prvňáčci a rodiče, vážení učitelé, Je první zářijový den, který pro některé z vás znamená obrovský životní krok. Nejen pro prvňáčky, ale samozřejmě i pro

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku číslo 3 Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká Reportáž ze školy, která přijala dítě s Downovým syndromem Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku ADHD - čtyři písmena, která v současnosti

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 8/00 Sb., o základním vzdělávání. Cílem a základem každého hodnocení

Více

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více