Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Březen 2011"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Březen 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah str. 3 str. 4 str. 6 str. 7 str. 8 str. 11 str. 13 Několik slov úvodem Pozvánka na 1. setkání ředitelů partnerských škol projektu CPIV Plzeň Školní podpůrné programy Naše aktivity Mezinárodní trendy v problematice studia nadání a vzdělávání nadaných žáků a studentů Projektový manažer školám - tentokrát se zaměřením na 4. výzvu Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3 Pomůcky str. 14 Co chystáme v březnu 2011

3 Začínáme Několik slov úvodem Vážení partneři projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání, opět Vám po měsíci přinášíme přehled o činnosti našeho centra. Během měsíce února jsme pokračovali v naší práci ve školách, kde jsme podnikli řadu specializovaných kroků a pokračovala práce na tvorbě metodických materiálů, o kterých jsme psali v minulém informačním měsíčníku. V tomto vydání budete mít mj. možnost seznámit se se zajímavými informacemi, které pro vás připravil náš projektový manažer, Ondřej Bárta. Dovolte mi, abych na tomto místě jménem svým i svých kolegů z plzeňského centra podpory inkluzivního vzdělávání poděkovala všem ředitelkám a ředitelům škol a kontaktním osobám našeho projektu ve školách za vyjádření námětů a připomínek ke zpracovaným školním podpůrným programům. Na další vzájemnou spolupráci se jménem pracovníků Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Plzni těší Mgr. Ivana Kotrbatá, koordinátorka CPIV Plzeň

4 Aktuality Pozvánka na 1. setkání ředitelů partnerských škol projektu CPIV Plzeň Dne 31. března se uskuteční 1. setkání ředitelů partnerských škol projektu CPIV Plzeň. Setkání proběhne ve Wellness hotelů Alfrédov od 9:00 do 13:00. Srdečně zveme všechny ředitele našich škol, vítáme i zástupce ředitelů, případně i jiné osoby zastupující školu. PROGRAM 9:00-9:15 hod. prezence účastníků a hostí Blok 1 9:15-9:20 hod. úvodní slovo (Mgr. Ivana Kotrbatá, koordinátorka CPIV Plzeň) 9:20-9:40 hod. Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňský a Karlovarský kraj 9:40-10:00 hod. Ledovec, o.s. Plzeň projekt Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním v Plzeňském kraji 10:00-10:40 hod. Kotec, o. s. - (1) NZDM Mariánské Lázně, Teplá a NZDM Tachov a Stříbro; (2) Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně, Aš a Tachov; (3) Prev-centrum. Specifika jednotlivých zařízení, cílové skupiny a principy služeb 10:40-11:00 hod. Český západ Dobrá Voda u Toužimi Mgr. Eva Haunerová 11:00-11:10 hod Audit organizace s.r.o. Praha projektový manažer Jakub Halva přestávka na občerstvení Blok 2 11:30-13:00 hod. diskuze - výměna zkušeností, příklady dobré praxe 13:00 hod. závěrečné slovo Během programu bude pro účastníky setkání z naší strany zajištěno občerstvení (chlebíčky, dezert), káva a pití dle výběru. Po oficiální části programu je v místě jednání zajištěna možnost využití místního wellness centra, kde vám bude k dispozici parní a finská sauna, také whirpool

5 (vířivý bazén) nebo solárium a lze se domluvit i na masážích dle vašeho výběru. Více informací na Pokud budete chtít využít tento den i k odpočinku ve wellness centru, nezapomeňte plavky, ručník, pantofle a hygienické potřeby. Je pro vás připravena 50 % sleva, takže uvedené služby budou poskytnuty za 150,- Kč na osobu. Solárium stojí 9,- Kč za minutu. Vaše požadavky stačí sdělit při příjezdu na setkání. Golfové hřiště je ještě uzavřeno, stav greenů vzhledem k počasí prozatím neumožňuje hru. V případě změny situace vás budeme včas informovat. V přilehlé restauraci Golf club Alfrédov je organizačně (nikoliv finančně) zajištěn oběd s možností výběru dvou hotových jídel - svíčková omáčka s knedlíkem nebo řízek s bramborovým salátem a polévka v ceně 90,- Kč. Pokud by vám tato varianta nevyhovovala, můžete si vybrat z nabídky jídelního lístku této restaurace. Jak se dostanete do Golf clubu Alfrédov? Místo je dobře dostupné po dálnici D5, cca 30 km od Plzně Golf club Alfrédov, Kostelec 96, GPS: N: 49 41'24,73, E: 13 1'50,10 Telefon: provoz hřiště internet: plánek hřiště naleznete na:

6 Naše aktuality Školní podpůrné programy Během února 2011 jsme dokončili zpracovávání školních podpůrných programů (Špp) pro naše partnerské školy. Shromažďovali a zapracovávali jsme náměty a připomínky z těchto škol: Základní škola Tachov, Hornická Základní škola Vrčeň Základní škola Stříbro, Mánesova Základní škola Klatovy, Tolstého Tyršova základní škola a Mateřská škola Plzeň Základní škola Kladruby Základní škola Planá, Na Valech Základní škola a mateřská škola Tachov, Petra Jilemnického Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň Mateřská škola Vrčeň Základní škola a mateřská škola Chodová Planá Základní škola a mateřská škola Mirošov Základní škola Rokycany, Čechova Základní škola Lomnice, okr. Sokolov 7. základní škola a mateřská škola Plzeň SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova Všechny Špp byly odeslány ředitelkám a ředitelům, příp. kontaktním osobám projektu CPIV Plzeň ve školách s prosbou o prostudování a případné zaslání připomínek. Děkujeme všem školám za výbornou spolupráci! V nejbližších dnech budou školní podpůrné programy předány školám k užívání.

7 Naše aktivity proběhla řada individuálních intervencí pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami proběhla série sociometrického šetření v několika našich partnerských školách pokračovaly analýzy školních vzdělávacích programů dalších škol poskytli jsme odborné poradenství týkající se kontroly a sestavení IVP pokračovalo vydání doporučení k ucelené diagnostice zdravotního postižení žáka a možné zajištění vhodných didaktických či kompenzačních pomůcek do vyučování uskutečnili jsme jednání se školou a rodiči integrovaných žáků a následně poskytli metodickou podporu a odborné poradenství pokračovala realizace výchovného poradenství ve vybraných partnerských školách projektový manažer radil školám, které projevily zájem, jak vyplnit šablony EU peníze školám, jak se zapojit do EAD, dále se věnoval školám, které ho požádaly o pomoc a vytvářel pro školy žádosti

8 Mezinárodní trendy v problematice studia nadání a vzdělávání nadaných žáků a studentů Komplexní definice nadání Je to soubor schopností, které umožňují výkony nad rámec běžného průměru v populaci. Kritériem je úroveň a rozložení dosahovaných schopností; práce s intelektovými strategiemi a způsob jejich využívání; kombinace vysokých schopností, kreativity a motivace; nadání projevující se ve více oblastech současně. Mohlo by vás zajímat Posun od segregačních trendů vzdělávání k integračním, od psychologické problematiky ke vzdělávací, od formální školní docházky k celoživotnímu vzdělávání a učení, od běžných vzdělávacích přístupů k informačním a komunikačním technologiím 21. století. Přístupy k mimořádně nadaným v podmínkách českého školství Předčasný nástup do školy Nástup do druhého ročníku ZŠ Přeskakování ročníků Ukončení výuky předmětu za kratší dobu Docházka na výuku v určitém předmětu na vyšší stupeň školy Výuka dle IVP Systém volitelných předmětů Segregační způsob vzdělávání Přizpůsobení vzdělávacího procesu Metody učitele by měly být pro mimořádně nadaného žáka objevující, vícepodnětné, s důrazem na samostatnou práci umožňující žákovi zkoumat, generalizovat, používat kognitivní myšlení a aktivizaci. Učitel by měl využívat v hodinách pestré a výrazné podněty, měl by dát prostor na prezentaci. Mimořádně nadané děti a žáci se cítí dobře ve skupině vrstevníků podobného zaměření, rádi diskutují a argumentují mezi sebou i s dospělými. Mezi rizika při vzdělávání mimořádně nadaných žáků patří nálepkovost, izolovanost, status neomylného žáka, problémy v učitelském kolektivu. Učitel mnohdy motivován snahou mimořádně nadaného žáka co nejvíce podporovat, jej chybně považuje v podstatě za svého pomocníka, mívá od něho také vysoká očekávání a těžce zvládá korektně nastavit edukační aktivity a metody práce.

9 Jedním z nejvhodnějších prostředí k rozvoji nadání jsou mimoškolní aktivity organizované jinými institucemi, než je škola, specializované zájmové kroužky, letní tábory pro nadané realizované Mensou, různé tréninkové kurzy. Dnes se čím dál tím více začíná prosazovat metoda projektového, skupinového a kooperativního učení nejen pro děti mimořádně nadané, ale také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu různého zdravotního postižení či znevýhodnění. Na koho se obrátit pro radu? Společnost pro talent a nadání občanské sdružení, které se zaměřuje na práci s rodiči mimořádně nadaných dětí, pořádá různé přednášky a setkání. Více na - Příklady práce s nadanými Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 Víceúrovňové vyučování matematiky a jazyků V posledních třech letech studia forma volitelných předmětů od sexty vysoká míra volitelnosti Zahraniční stipendia (UK, USA) pro výrazně nadané žáky (6-10 studentů za rok na základě konkurzu) Povinně volitelné předměty a semináře přírodní vědy (ch, fy, ma, bi ), jazykové a literární, umělecké (hudební, dramatické), společenské vědy (historie, politologie, zeměpis, ekologie ) 2.roč. +sexta min. 2 ze 13 v nabídce 3.roč. +septima min. 3 z 24 v nabídce 4.roč. +oktáva min. 4 ze 42 v nabídce Klíčové momenty procesu vyučování podle PaedDr. Nataši Mazáčové, Ph.D. Učitel se ztotožňuje s myšlenkou: to, že jsou žáci rozdílní, je obohacením vyučovacího procesu a východiskem k tvořivé práci učitele. Učitel hledá diferencované didaktické přístupy vzhledem k individuálním zvláštnostem a možnostem žáků. Učitel co nejvíce prostoru poskytuje zkušenostní a činnostní orientaci výuky. Nedílnou součástí jejich výuky je tak hra, experiment, diskuse se zajímavými lidmi, hraní rolí - dramatizace, exkurze, řešení problémových úloh, tvorba školního časopisu, manipulace s různými předměty a materiálem, projekty na různorodá témata apod. Rozvíjení vztahů mezi učitelem a žáky a žáků mezi sebou. Učitelé vedou dialog s žáky o tom, co se bude dít, jak se to bude dít apod.

10 FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA je nová vzdělávací metoda, která může být součástí vzdělávacích programů MŠ nebo prvního stupně ZŠ a jejíž prezentace se v Krajském centru vzdělávání v Plzni účastnili i pracovníci CPIV v Plzni a v Českých Malého génia inspiruje, podprůměrné dítě rozvine. Budějovicích. Tuto metodu zavedla do praxe obecně prospěšná společnost Figurka a její zakladatelky Mgr. Martina Kořenová a Ing. Petra Rožková. Pilotní projekt Figurková školička ověřovaný ve speciálních školách byl v roce 2009 vystřídán projektem Učíme se s figurkou, který je opět určen především pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodika vychází ze hry (využívá prvky ze šachové hry), učí děti logicky uvažovat, hledat správnou a rychlou cestu k úspěchu. Učí děti orientaci v prostoru, učí je jednoduchým pohybům, ukazuje jim obraz světa a nabízí jim oživení běžného dne. Seminář akreditovaný MŠMT, na kterém se účastníci mohou s novou metodikou seznámit, organizuje Figurka zdarma na různých místech České republiky. Více informací na Připravila Mgr. Lucie Hlávková, speciální pedagog CPIV Plzeň

11 Projektový manažer školám - tentokrát se zaměřením na 4. výzvu Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3 Aktuálně bych prostor rád věnoval 4. výzvě Plzeňského kraje, vyhlášené 15. února Je zaměřena velmi obecně, oblast podpory je definovány jako Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji. Je potřeba zmínit, že čerpání evropských dotací se chýlí ke konci. Lze také předpokládat, že každá nová letošní výzva, zaměřená na určitou prioritní osu, je vyhlášena naposled. Proč nevyužít příležitost? Omlouvám se školám v Karlovarském kraji, pro vás příště :-). Dovolím s zde ocitovat z výzvy i podporované oblasti, na které školy mohou žádat. Nejprve ale několik základních informací: Datum ukončení příjmu žádostí Finanční prostředky (do 100% nákladů) Celkem prostředků na 4. výzvu 31. březen 2011 do 11 hodin ,- až ,- Kč / 1 projekt ,67 Kč Doba trvání projektu Ukončení do Podporované aktivity: Mohlo by vás zajímat Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.

12 Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování a využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování partnerství a spolupráce mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů. Připravil Mgr. Ondřej Bárta, projektový manažer CPIV Plzeň

13 Mohlo by vás zajímat Pomůcky Rádi bychom vás na tomto místě informovali o situaci, která se týká dodání pomůcek objednaných ve školním roce 2009/2010. Věřte nám, že se jako pracovníci centra dostáváme díky průtahům při dodání pomůcek do problémů a nesnází, protože ne vlastní vinou zatím nemůžeme dostát závazkům, které se týkají této věci. Z naší strany byly všechny požadované podklady pro získání pomůcek odevzdány včas a řádně vypracované, bohužel však došlo k nečekaným technicko-administrativním problémům, a nyní je celá záležitost ve stadiu, které nedokážeme ovlivnit. Velice litujeme, že v tuto chvíli nemůžeme podat příliš konkrétní informaci o termínu dodání pomůcek. Celou tuto jak pro vás, tak pro nás nepříjemnou situaci stále monitorujeme, a jakmile nám budou sděleny jakékoliv bližší informace k pomůckám, obratem vám je sdělíme. Tým CPIV Plzeň

14 Co chystáme v březnu 2011 všechny dosud zpracované školní podpůrné programy budou školám předány k dispozici budeme podnikat další specializované poradenské a metodické kroky ve školách proběhne sociometické šetření v několika našich partnerských školách v příštím vydání našeho informačního zpravodaje vám budou mj. představeny další tipy našeho projektového manažera a zajímavé informace o vybraných nestátních neziskových organizacích zrealizujeme besedy s rodiči a pedagogy v několika našich partnerských školách bude pokračovat práce na tvorbě metodických materiálů, uskuteční se opět celá řada profesních a pracovních setkání pracovníků CPIV na IPPP Praha. dne 31. března uspořádáme první setkání ředitelů našich partnerských škol příští číslo našeho informačního zpravodaje o činnosti bude věnováno mj. i setkání ředitelů spolupracujících škol

15 Partnerské školy projektu CPIV Plzeň Partnerské školy 2009/2010 V Plzeňském kraji: Základní škola Tachov, Hornická Základní škola Vrčeň Základní škola Stříbro, Mánesova Základní škola Klatovy, Tolstého Tyršova základní škola a Mateřská škola Plzeň Základní škola Kladruby Základní škola Planá, Na Valech Základní škola a mateřská škola Tachov, Petra Jilemnického Mateřská škola Vrčeň Základní škola a mateřská škola Chodová Planá Základní škola a mateřská škola Mirošov Základní škola Rokycany, Čechova 7. základní škola a mateřská škola Plzeň SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova Partnerské školy 2010/2011 V Plzeňském kraji: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola Horažďovice, Komenského 15.základní škola Plzeň, Terezie Brzkové Základní a Mateřská škola Nečtiny Základní škola Dobřany Základní škola Radnice Základní škola a mateřská škola Stod V Karlovarském kraji: Základní škola Rotava Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Základní škola Karlovy Vary, Poštovní Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská Základní škola Toužim Základní škola Lomnice, okr. Sokolov Kontakty: CENTRUM PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI, Vejprnická 56, Plzeň Koordinátorka Mgr. Ivana Kotrbatá tel.: Speciální pedagožka Mgr. Lucie Hlávková tel.: Psycholožky Mgr. Zdenka Vařenková tel.: Mgr. Zuzana Boušková tel.: Pedagog-didaktik Mgr. Dagmar Zdanovcová Sociální pracovník Bc. Martin Langer tel.: Projektový manažer Mgr. Ondřej Bárta tel.: Kulturní antropolog Mgr. Renata Wilflingová tel.:

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah str.

Více

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah str.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Centrum inkluze o.p.s.

Centrum inkluze o.p.s. Centrum inkluze o.p.s. Výroční zpráva 2014 O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, byla založena v lednu roku 2013 a své služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více