Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Nadané děti... 5 Školní výuka i památky jinak... 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Nadané děti... 5 Školní výuka i památky jinak... 7"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: ČERVNA 2010 XVIII. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Nadané děti... 5 Školní výuka i památky jinak... 7 Kdo bude ministrem školství, se ukáže o prázdninách FOTO: Petr MERTA Kdo mluví, co chce, uslyší, co nechce. Publius Terentius Afer Výzva Vážení odběratelé, moderní způsob komunikace prostřednictvím elektronické pošty je výhodný pro rychlou, bezprostřední a efektivní reak ci mezi redakcí Týdeníku Školství a Vámi, našimi čtenáři. Zašlete nám proto prosím, pokud jste tak již neučinili, Vaše aktuální fakturační ové adresy, abychom je v průběhu prázdnin mohli zpracovat. Do u nezapomeňte uvést číslo faktury, kterou jste uhradili předplatné na letošní rok, a přesnou adresu Vaší školy. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny. Vyjednávání o vládě a jejím programu pokračují. Noví ministři by do svých křesel měli usednout na začátku července. Prázdniny pro ně platit nebudou. Vládu čeká zásadní úkol, to znamená, že se jim sice platy nesníží, ale ani nezvednou. připravit státní rozpočet na příští rok. Rozjednány jsou i úpravy toho letošní- že každému učiteli zvýší plat Přitom Věci veřejné slibovaly, ho. Škrtům se zřejmě nevyhne o pět tisíc korun. Podmínily to ani rezort školství. Na svou zaslouženou dovolenou tak bu- zkoušek v základních školách však zavedením srovnávacích dou učitelé odcházet s velkou a státních maturit ve školách nejistotou. středních. Takže optimisté si Zatím není jisté, jak se budou vyvíjet jednání kolem plamisté si už nyní o předvoleb- na to počkají, zatímco pesitů pedagogů. Představitelé rodící se koalice avizují, že do- Předvolební klání se dotních slibech myslí své. jde k redukci objemu finančních prostředků ve všech or- Lídr ODS Petr Nečas kritizoklo i zkoušky z dospělosti. ganizacích veřejné správy val nepřipravenost státní maturity. Řekl dokonce, že jde a služeb, a to až o deset procent. Jedinou skupinou, která o buzeraci studentů a zatěžování učitelů. To bylo v dubnu. by neměla škrty pocítit, jsou učitelé. Přeloženo do češtiny V červnu se zdá, že nové maturity občanští demokraté spíše podpoří. Chtějí počkat na říjnovou generálku, která by měla ukázat, zda nová podoba maturitní zkoušky je, nebo není funkční. TOP 09 a VV jsou však zatím stále proti. Věci veřejné dokonce požadují finanční audit, aby se vědělo, kam přesně doputovaly stamiliony na přípravu nové maturity, což by se jejich budoucím koaličním partnerům nemuselo líbit. Jak to všechno dopadne, se dozvíme za několik týdnů. Už tradičně se totiž o nejdůležitějších věcech rezortu školství bude rozhodovat v období prázdnin. A tak předprázdninově přejeme našim čtenářům, aby všechny kroky nové vlády vedly k rozvoji vzdělávání, aby se v souladu s programem ODS kvalitní školství stalo skutečně důležitým stavebním kamenem znalostní ekonomiky naší země, aby se doopravdy, jak se uvádí v programu TOP 09, stalo prvořadou strategickou investicí. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník To snad ne! Ředitele brněnských základních škol zaskočil z paintballového klubu. Nabídku vyměnit návštěvu zoo či památky za adrenalinovou aktivitu nadepsal klub Zastřelte si svého učitele. Primátorův náměstek odpovědný za školství D. Rychnovský to označil za šokující. Podle Paintball Clubu Brno to byla recese. čtk RVP pro praktické školy V září 2010 dostanou školy, které vzdělávají žáky s mentálním postižením, rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté. O dva roky později začnou tyto školy vyučovat podle svých vlastních školních vzdělávacích programů. vúp Univerzita gastronomů V osadě v Piemontu na severu Itálie hostí Univerzita gastronomických věd, založená hnutím Slow Food, více než 300 studentů z celého světa, kteří se chtějí stát odhodlanými gastronomy hájícími kvalitní výživu trvalé hodnoty. čtk Škola za každou cenu? Středočeský hejtman David Rath chce prosadit vznik vysoké školy v kraji i bez potřebného souhlasu zákonodárců. Pokud by Královská univerzita v Kutné Hoře byla soukromá a patřila hejtmanství, nebyl by k jejímu vzniku potřeba speciální zákon. čtk Vzpamatuj se, Vonásku, letadla sice kvůli sopečnému prachu nelétají, ale ty s takovými výsledky můžeš ze školy vyletět raz dva! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Počty nezaměstnaných čerstvých absolventů Podle Národního ústavu odborného vzdělávání bylo k 30. dubnu 2010 evidováno nezaměstnaných čerstvých absolventů středoškolského studia a 462 absolventů VOŠ. Z porovnání dubnových hodnot za poslední tři roky vyplynulo, že se postavení čerstvých absolventů na trhu práce zhoršuje. Nepříznivý vývoj je zejména u absolventů s výučním listem. Počty nezaměstnaných čerstvých vyučených meziročně stouply nejprve o 81 procent, pak ještě o 34 procent. U absolventů nástavbového studia po vyučení a u absolventů středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem byl průběh odlišný, v prvním roce se počet evidovaných nezaměstnaných čerstvých absolventů zvýšil o 48 procent, v dalším období pak více. Nezaměstnaných vyučených i absolventů nástaveb je nyní evidováno 2,4krát tolik, co v dubnu 2008, kdy se nezaměstnanost díky tehdejšímu několikaletému období ekonomické prosperity dostala na své dlouhodobé minimum. Počty nezaměstnaných čerstvých absolventů se středním odborným vzděláním s maturitní zkouškou (bez odborného výcviku) narůstaly mírněji, o 38 procent, a následně ještě o 34 procenta. Potíže při hledání pracovního uplatnění měli v uplynulém roce i nezaměstnaní gymnazisté, kterých je evidováno o 20 procent víc než v předchozích letech. Nejmenší zhoršení situace je v nezaměstnanosti čerstvých absolventů VOŠ, jichž bylo v dubnu 2010 úřady práce evidováno pouze o 13 procent více než v předchozím roce. núov Vznikne zákon o výchovných počítačových hrách? Ve snaze zabránit zkreslování historických faktů, které ruské vedení s trpkostí zaznamenávalo během nedávných oslav 65. výročí konce druhé světové války, vznikne možná v Rusku zákon o vytváření vlasteneckých počítačových her pro mládež. Rusko si opakovaně stěžuje na plíživou rehabilitaci fašistických a nacionalistických hnutí, k níž podle ruských politiků dochází zejména v pobaltských státech a na Ukrajině. Moskvu například rozhořčila aféra Stepana Bandery, ukrajinského nacionalisty bojujícího proti Rudé armádě po boku nacistického wehrmachtu, jehož bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko poctil titulem národního hrdiny. V lotyšské Rize se zase za podpory místních úřadů organizují pochody bývalých příslušníků SS, lotyšský soud nedávno odsoudil bývalého sovětského partyzána Vasilije Kononova za vraždění příslušníků domobrany spolupracujících za války s Němci. Rozsudek, který Kreml označil za skandální, však potvrdil Evropský soud pro lidská práva. To vše by podle mínění ruských zákonodárců mohl pomoci neutralizovat zákon regulující obsah a témata počítačových her pro mládež. Poslanci chtějí využít zájmu mládeže o počítačové hry a usměrnit jejich uvažování v souladu s potřebami státu. Nová generace počítačových her musí být podle poslance Zyrjanova kvalitní, ale bez zbytečného násilí a agresivity. Tvůrci her by mohli dostat státní zakázku na tvorbu her výchovného určení, při jejichž vytváření by mohly účinně napomáhat státní orgány. Poslanec má na mysli hlavně takzvané RPG hry, při nichž hráči zaujímají role fiktivních postav. čtk

3 Další paragrafy novely zákona o pedagogických pracovnících 3 Od 1. července začne platit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která přináší několik změn. O té zásadní pracovní době jsme vás již informovali. Obrátili jste se však na nás s prosbou o vysvětlení i dalších novelizovaných paragrafů. A my požádali Mgr., Ing. Víta BERKU, specialistu na právní problematiku škol a školských zařízení o odpovědi na vaše dotazy. Znamená znění doplněného odstavce 3 paragrafu stupněm, kdy bude moci řeních škol s prvním a druhým 22, že učitel musí mít polovinu svého úvazku v rámci své hého stupně pro výuku něditel školy využít učitele dru- aprobace? kterých předmětů na prvním Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků Nová právní úprava pod- stupni a naopak. stanoví zákon č. 563/2004 Sb., le mého názoru vylučuje vznik problé- o pedagogických pracovnících. Doplnění 22 o nový odst. 3 mů, jak posuzovat případy, je v důvodové zprávě k návrhu zákona uvedeno takto: kdy pedagog Dále se v 22 navrhuje zakotvit pravidlo (viz nový ti kvalifikova- vyučuje zčás- odstavec 3), podle kterého se ně, ale z další bude pro pracovněprávní účely považovat za splněný před- Je 12 pracov- části nikoliv. poklad odborné kvalifikace, ních dnů volna na samostudium vždy nárokové, pokud pedagogický pracovník bude splňovat odbornou třebaže je to z provozních důvodů nemožné? kvalifikaci pro pedagogickou činnost vykonávanou v nadpoloviční části svého týdenní- odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb. Z novelizovaného 24 ho rozsahu přímé pedagogické činnosti. Toto pravidlo již rokové. Realizace tohoto ná- vyplývá, že toto volno je ná- bylo v praxi aplikováno, i když roku je však podmíněna tím, nemělo oporu v žádném obecně závazném právním před- (v 24 odst. 7 věta první) uve- že tomu nebrání důvody tam pisu, a proto je žádoucí jeho dené. Jde o situaci obdobnou, použití zlegalizovat. Uplatnění najde především u pedago- zákoníku práce o úpravě pra- jako je řešena v 241 odst. 2 gických pracovníků zaměstnaných u právnických osob, vy- a zaměstnanců pečujících covní doby zaměstnankyň konávajících činnost více druhů škol a školských zařízení, dy shodují v tom, že se jed- o děti. Tady se právní výkla- ale také například u základná o právo (v daném přípa- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ dě na pracovní volno), které může oprávněný zaměstnanec v případě záporného stanoviska zaměstnavatele uplatnit u příslušného soudu. Pokud tedy zaměstnavatel nemá možnost realizovat právo zaměstnance na studijní volno, musí být schopen důvod, proč tomu tak je, v případném pracovněprávním sporu prokázat. Pochopitelně není třeba v běžné praxi řešit takový problém soudním sporem. Zaměstnanec může o tom se zaměstnavatelem jednat a tam, kde působí odborová organizace, je toto právo projednávání daleko lépe zajištěno (včetně odborné podpory ze strany vyšších orgánů ČMOS pracovníků školství). Můžete podrobněji vysvětlit 23 odst. 4? Nové znění 23 odst. 4 rea lizuje zákonnou formou obsah právního výkladu ze dne 21. února 2005, který byl společně přijat MŠMT a ČMOS pracovníků školství. Podstata změny je důsledné uplatnění 348 odst. 1 zákoníku práce, kde jsou uvedeny doby, kdy zaměstnanec sice nepracuje, ale které se jako výkon práce posuzují (například překážky v práci, dovolená, svátek). Toto ustanovení se běžně aplikuje například při posuzování výkonu práce přesčas. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by v případě pedagogických pracovníků při posuzování rozsahu jimi vykonávané přímé pedagogické činnosti měla být vyloučena působnost 348 odst. 1 zákoníku práce. Z platné právní úpravy tedy vyplývá, že například v týdnu, kdy na pracovní den připadne svátek a pedagog nepracuje, posuzuje se tato doba jako výkon práce, a to jako výkon určitého počtu hodin přímé pedagogické činnosti, které dle rozvrhu na tento den připadly, a určitý počet hodin prací souvisejících s pří- mou pedagogickou činností. Jestliže v některém z dalších pracovních dnů v tomto týdnu odpracuje pedagog hodinu (či více hodin) přímé pedagogické činnosti nad stanovený úvazek (stanovený podle příslušného vládního nařízení) buď proto, že tyto přespočetné hodiny má v rozvrhu, nebo vznikly zastupováním jiného (nepřítomného) pedagoga, jde o přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, jak o ní mluví 23 odst. 4 věta první zákona. Odměňování těchto přespočetných hodin příplatkem pak upravuje 132 zákoníku práce. Ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti je nutno považovat za splněný nejen v případech podle 348 zákoníku práce, ale i v případech, kdy z důvodů na straně zaměstnavatele namísto přímé pedagogické činnosti koná pedagog práce s ní související. Bylo by nelogické, aby fikce výkonu přímé pedagogické činnosti byla uplatněna v případě překážky v práci (kdy pedagog vůbec nepracuje), a nebyla naopak uplatněna v případě, kdy práci vykonává byť jde o práce související s přímou pedagogickou činností (například výkon dozoru při akcích školy, výkon prací v den tzv. ředitelského volna apod.). oš

4 4 BOZP Mohou na akci školy dovézt rodiče žáka vlastním autem (opožděně) přímo do místa konání této akce? Ano, mohou. Z organizačního a programového hlediska to nebývá nejvhodnější řešení, ale z hlediska legislativy nelze proti opožděnému příjezdu, případně předčasnému odjezdu, mít námitky. Zájezdu na šachový turnaj se mají zúčastnit čtyři žáci prvního stupně základní školy a dva pedagogové (muži). Organizátor nám přidělil dva třílůžkové pokoje. Může v tomto případě spát jeden žák s pedagogy? Tuto variantu nelze doporučit. Nejprve se snažte ještě na místě s organizátorem domluvit o změně ubytování. Je menším zlem ubytovat ve třílůžkovém pokoji čtyři děti, než společné ubytování žáka s pedagogy. Také můžete zájezd odmítnout z důvodu, že organizátor nezajistil řádné ubytování. Při ubytování žáků v hotelovém pokoji na sportovním turnaji je součástí vybavení pokoje i televize. Jak můžeme zabránit tomu, aby se žáci dívali na nevhodné nebo přímo závadné pořady? Můžete požádat recepci o znepřístupnění televizoru. Zpravidla stačí nedat žákům dálkové ovladače, bez kterých provoz hotelových televizorů není možný. Riziko opravdu závadných pořadů většinou u hotelových televizí nehrozí. Toto nebezpečí je dnes již daleko větší při příjmu těchto závadných stránek na mobilní telefon. A nařízení, aby žáci neměli u sebe mobilní telefon, je v dnešní době již těžko realizovatelné a kontrolovatelné. Navíc mají žáci často s sebou vlastní kapesní přenosné televizory. Jan PRŮŠA ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV Nabídku vzdělávacích seminářů Českomoravské vzdělávací, s. r. o., najdete na www. cmvzdelavaci.cz. Přihlaste se ke studiu s Českomoravskou vzdělávací Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Českomoravská vzdělávací a jednotlivé krajské rady odborového svazu pracovníků školství připravují studium pro předsedy základních organizací ČMOS pracovníků školství. Studium je určeno předsedům základních organi- MŠMT, takže každý účastník vací program je akreditovaný zací, členům výboru základních organizací a mladým člení studia. Celková hodino- získá osvědčení o absolvovánům odborového svazu. Cílem studijního programu je přímé výuky a 20 hodin stáží vá dotace zahrnuje 84 hodin vzdělávání předsedů základních organizací, členů výborů ském zařízení. Výuka bude ve vybrané škole nebo škol- základních organizací a mladých členů ČMOS pracovníbotu (12 dnů), z toho tři dny probíhat vždy v pátek a soků školství, aby se tak stali je možno využít individuální skutečně rovnocennými partnery ředitelům škol, příno- Tento vzdělávací pro- konzultace. sem pro všechny zaměstnance školy i pro ředitele samotčal v Jihomoravském kraji. gram již od 4. června zaného. V kraji Středočeském, Praze a kraji Vysočina začne Do seminářů jsou zahrnuty všechny oblasti, se kterými se ve školství setkávána a postupně bude probí- vzdělávací program od říjme. Obsahují základy práva, hat i v dalších krajích. Finanční spoluúčast účastníků pracovní právo, financování škol, organizaci škol a pedagogického procesu. Vzdělá- organizací, mladých studia (předsedů základních členů Uherský Brod 2010 ČMOS pracovníků školství, členů výborů základních organizací) bude do maximální výše 1500 Kč. Českomoravská vzdělávací, s. r. o., byla založena Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Nabízí vzdělávací programy pro učitele škol a školských zařízení, management škol, pro vedoucí školních jídelen a další pracovníky. Většina vzdělávacích programů je akreditovaných MŠMT. Nabídky vzdělávacích seminářů najdete na adrese kde je k dispozici i řada dalších užitečných informací. Nabídky seminářů průběžně aktualizujeme podle zájmu pedagogických i nepedagogických pracovníků. Veškeré návrhy či dotazy zasílejte prosím na adresu seznam.cz. Milada PELAJOVÁ Dvacáté výročí založení odborového svazu pracovníků školství v Čechách a na Slovensku si připomněli účastníci slavnostního setkání v Uherském Brodě. Při této příležitosti byli oceněni jak slovenští, tak čeští představitelé nových školských odborů. Mezi oceněnými byli Vít Berka, Jaroslava Doležalová, Marie Návratová, Jaroslav Rössler, Růžena Ryglová, Zdeňka Sedloňová a Milada Stolárová. Zvláštní cenu si odnesli i Leopold Králík a Milan Kocmánek. kt

5 Nadané děti jsou pro školy přítěží, nebo požehnáním? O nadaných dětech a práci s nimi se už dvacet let vedou debaty a je pravda, že bylo v této oblasti už hodně vykonáno. Na druhou stranu malá obeznámenost s touto problematikou dává prostor mýtům a pověrám, které lze vypozorovat mezi učiteli i rodiči. Opravdu nadané děti se od vrstevníků liší někdy už v mateřské škole. Bývají často velmi živé, učitelkám lezou na nervy, protože se nespokojí se zadaným úkolem. Mýtus č. 1: Nadaným není třeba pomáhat, pomůžou si sami. Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání nadaných je neetické, už takhle mají víc než ostatní není třeba rozdíl ještě prohlubovat. Jsou úspěšní ve všech předmětech, mají výborný prospěch, jsou u učitelů oblíbení. Mýtus č. 2: Opačný názor mimořádně nadaným se automaticky přisuzují negativní osobnostní charakteristiky: jsou sociálně nepřizpůsobiví, zneužívají své nadání k manipulaci s okolím, potřebují dávat najevo, že jsou lepší. Dámeli jim více pozornosti, budou nafoukaní, jejich soustřeďování do škol, tříd, či programů pro nadané vede k elitářství. Mýtus č. 3: Nadané děti se rodí jen nadaným rodičům. Nadané děti pocházejí pouze ze střední a vyšší vrstvy, z tzv. lepších rodin. Nadané děti jsou výtvorem ambiciózních rodičů. Veřejnost předpokládá, že nadané děti směřují na osmiletá gymnázia, která jich jsou plná. Samozřejmě že tomu tak není. Tyto školy jsou plné pilných žáků, ale nadané děti mnohdy míří úplně jinam. Nadaný totiž není synonymem pečlivého, cílevědomého a dobře se učícího člověka, naopak tyto děti bývají mnohdy problémovými žáky. FOTO: Petr MERTA A co tedy pod pojmem nadání můžeme rozumět? Zakladatelka mezinárodní společnosti ECHA, zabývající se nadáním, psycholožka J. Freemanová, uvádí ve své publikaci Vzdělávání vysoce nadaných tuto definici: Vysoce nadaní jsou ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru, nebo v omezené oblasti, nebo ti, jejichž potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty rozpoznán. Nadání dětí je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky. Nadání se může týkat současně více oblastí, například intelektu, umění, tvořivosti, pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu či dvě z nich. Ale potenciál, ať už je jakýkoli, se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně činnosti pouze v podmínkách poskytujících přiměřené vybavení a psychologické příležitosti k učení. Vyhledáváním talentů a snahou najít cestu k jejich rozvíjení se u nás zabývá psycholožka Eva Vondráková, která je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (člen mezinárodní organizace ECHA). Podle jejích webových stránek (www. talent-nadani. cz) ochota zabývat se vzděláváním nadaných úzce souvisí s informovaností a postojem těch, kteří o něm rozhodují, tedy řídících pracovníků, učitelů i samotných rodičů. Nadané děti rozděluje Společnost pro nadání do dvou kategorií: výrazně nadprůměrné tyto děti se obvykle snadno a rychle učí, bývají konformnější, a jsou-li motivované, jsou i úspěšné. Tato skupina nejvíce profituje z možnosti vzdělávat se ve výběrových školách. mimořádně nadané tvoří ji asi 2 procenta dětí, jež mívají větší problémy v přizpůsobivosti, mají problémy ve vztahu k autoritám. Těmto žákům nestačí pouhé přeskupování v rámci třídy, potřebují pracovat se staršími či zcela individuálně. 5 Opravdu nadané děti se od vrstevníků liší někdy už v mateřských školách. Bývají často velmi živé, učitelkám lezou na nervy, protože se nespokojí se zadaným úkolem. Buď jsou s ním hned hotovy, anebo by to spíš rády udělaly úplně jinak. S tímto přístupem má své zkušenosti Hana Petrová, matka dnes 16letého Honzy, který byl odmalička výjimečně orientovaný na techniku. Nezajímala ho ani zvířata, v zoo obdivoval traktory, v Národním muzeu pod kostrou velryby ukroutil ovládací kolečko u topení. Na procházkách sbíral drátky a kovové součástky, ve čtyřech letech pomocí drátu a baterie osvětlil betlém. Ale to chování! Neposlušnost a nesoustředěnost doma i ve škole, myšlenky bloudily stále někde jinde. Stížnosti v mateřské škole (pořád odmlouvá, dělá něco jiného než ostatní, musí mít vždy poslední slovo) plynule přešly do základní školy, poznámky brzy pokryly vyčleněné strany pro sdělení rodičům. Honza dnes studuje na elektroprůmyslovce a cítí se jako ryba ve vodě. Zbavil se dějepisu a estetických výchov, které ho nebavily a které považoval za ztrá- tu času. A rodiče si oddechli. Jak by se tento případ ř vyvíjel, kdyby byl už v základní škole podchycen talent tohoto zlobivého kluka? Je velmi důležité, aby učitelé dokázali rozpoznat nadané žáky a byli vybaveni pro práci s nimi. Zejména má-li být realizován záměr společného vzdělávání žáků všech úrovní nadání ve stejné třídě. Nejdůležitější je seznámení učitelů s charakteristikami nadaných, jejich identifikací a zásadami výchovy. Hana SKÁLOVÁ

6 6 Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné. To jsou změny vyplývající ze zákona č. 166/2010 Sb. Ten změnil zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok Tzv. mateřskou a ošetřovné podle nových pravidel budou pracoviště České správy sociálního zabezpečení vyplácet ve standardních lhůtách, a to od července Zpětné doplatky, tj. za období od ledna do května 2010, se začnou vyplácet od října. O zvýšení dávek ani o doplatek není třeba žádat, budou zaslány automaticky. Od 1. června 2010 tak platí, že se mateřská bude počítat stejným způsobem Změny ve vyplácení mateřské jako v roce 2009, tj. část denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice (do 791 Kč) se bude opět započítávat plně (nyní 90 %). Změna se rovněž vztahuje na výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Denní výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) bude činit 70 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %). Klientům, kteří nastoupí na PPM v červnu, bude nově vypočítaná PPM vyplácena v běžných lhůtách. To znamená, že lidé peníze obdrží do jednoho měsíce od doručení příslušných dokladů (zpravidla v červenci). PPM za další kalendářní měsíc pojištěnec dostane vždy v následujícím kalendářním měsíci. Lidé, kteří nastoupili na mateřskou před 1. červnem 2010 a jimž nárok trvá i po tomto datu, budou mít nárok na mateřskou v dosavadní výši ještě za červen. Teprve od července budou mít nárok na PPM vypočítanou podle nových pravidel. Nárok na doplatek PPM vzniká za období od 1. ledna 2010 do 31. května Výše doplatku se stanoví jako rozdíl mezi PPM podle nové úpravy a PPM vyplacenou za období do 31. května O doplatek není nutné žádat. Lhůtu pro výplatu doplatku PPM zákon nestanovuje. Z technických důvodů bude ČSSZ doplatky za leden až květen 2010 vyplácet od října 2010, kdy bude k dispozici příslušné programové vybavení. Doplatky budou vypláceny způsobem, který si příjemce zvolil v původní žádosti, tj. bezhotovostní na účet či v hotovosti na adresu uvedenou v žádosti. Od 1. června 2010 se také ruší třídenní karenční doba pro ošetřovné. To znamená, že od června 2010 se bude znovu poskytovat ošetřovné v prvních třech dnech potřeby ošetřování. Doplatky za dobu před účinností zákon nestanovuje, proto je nelze poskytnout. ČSSZ Nový katalog prací Kdy má vstoupit v účinnost nařízení vlády, kterým se stanoví nový katalog prací ve veřejných službách a správě (to je i ve školství)? Původně to mělo být podle publikovaných informací dnem 1. března letošního roku. Vsoučasné době se při zařazování zaměstnanců na Dne 15. března však danou účinností od 1. břez- do platových tříd postupuje podle katalogu prací, kte- odborových svazů obdržela od Českomoravská konfederace rý je přílohou nařízení vlády MPSV informaci, že se termín č. 137/2009 Sb. V Týdeníku předpokládané účinnosti katalogu prací odsouvá, a to na Školství č. 9/2010 byla podána informace, že se připravuje katalog nový s předpoklá- Vít 1. července BERKA Zákaz výpovědi Vztahuje se zákaz výpovědi v ochranné době i na případ výpovědi, kterou dává zaměstnanec zaměstnavateli? Práce na dobu určitou 39 odst. 2 zákoníku práce se stanoví: Trvání pra- V covního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň šesti měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Zákaz výpovědi v ochranné době se týká pouze výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci. Toto vymezení je uvedeno již v názvu příslušné části zákoníku práce (část druhá, hlava IV, díl 3, oddíl 3), který zní: Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem. Úpravu tohoto zákazu obsahuje 53 a následující zákoníku práce. Zákaz výpovědi se výslovně ukládá jen zaměstnavateli. Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv, tedy i v ochranné době. Pracovní poměr při výpovědi dané zaměstnancem pak ale končí i v případech uvedených v 53 odst. 2 zákoníku práce, to je i v době, která je ochrannou dobou (neplatí, že se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a skončení pracovního poměru se posouvá). Vít BERKA Zákoník práce limituje dobu, na kterou je možno sjednávat pracovní poměry na dobu určitou, a to délkou trvání maximálně dva roky. Tento limit platí i pro na sebe navazující termínované pracovní poměry, pokud mezi nimi neuplynula doba alespoň šesti měsíců. Jestliže na sebe pracovní poměry na dobu určitou navazují, ale jsou mezi nimi přerušení, kdy pracovní poměr netrvá, počítají se tato přerušení do celkové doby dvou let? Pro posouzení dodržování limitu doby nejvýše dvou let se do tohoto limitu započítává doba trvání pracovního poměru. Doby, kdy pracovní poměr netrvá, se nezapočítávají, to je z textu 39 odst. 2 zákoníku práce možno jednoznačně vyvodit. Pokud je tedy opakovaně sjednáno více termínovaných pracovních poměrů, ale tyto pracovní poměry na sebe bezprostředně nenavazují, nezapočítává se do doby dvou let doba jejich přerušení. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady V Řecku jsme poznávali nejen školní výuku, ale zejména zdejší historické a kulturní památky Naše škola je už deset let zapojena do mezinárodního projektu Comenius, nyní s novým názvem Better world. Hlavní náplní práce nejsou jen partnerské schůzky, ale především dlouhodobá práce dětí a učitelů, která spočívá ve výměně zkušeností z učení a výukových metod v různých předmětech. Projekt nám umožňuje využívat naše jazykové znalosti v praxi. Během školního roku u nás proběhla řada akcí, například den Comenius ve škole, doplněný kvízem s informacemi o partnerských zemích. Všeobecné znalosti jsme si rozšiřovali i albem známých Evropanů. Schůzka v Patrasu Poslední partnerská schůzka se uskutečnila na přelomu dubna a května v Patrasu, největším městě na řeckém Peloponésu. Sešli jsme se opět se svými kolegy učiteli z Řecka, Polska, Bulharska a Portugalska. Řečtí kolegové nám ukázali svou školu, v každé třídě nás děti mile přivítaly. Vyměnili jsme si dárky vyrobené žáky. Poznávali jsme systém výuky, využívání učebních pomůcek a různé školní aktivity. Velmi zajímavá byla návštěva radnice, kde nás přivítali zastupitelé města Patras. Město, kde žije asi 175 tisíc obyvatel, existovalo již v antice. Je tu nejdůležitější přístav na poloostrově. Ve středověku se dostávalo pod nadvládu Byzance, křižáků, Benátčanů a od l5. století Turků. V 19. století Turci krvavě potlačili povstání místního obyvatelstva a město vypálili. Proto jsme tu našli jen málo historických památek. Patří k nim například pevnost Kastro, zbudovaná na místě ruin zdejší akropole, která je dominantou města. Zajímavé exponáty z různých období jsou uloženy v místním muzeu. Nezapomněli jsme navštívit také nádherný pravoslavný chrám. Největší visutý most Velkým zážitkem byla jízda autobusem přes nový most, který byl slavnostně otevřen v roce Je to největší visutý most na světě, který spojuje středozápad země s Peloponéským poloostrovem. Mohutné dílo u města Patrasu měří 2883 metrů a stojí na čtyřech pilířích. Co do množství historických památek a malebné přírody se s Řeckem málokterá země může srovnávat. Na Peloponéském poloostrově je celá řada zajímavých míst a pamětihodností, které mají často velký historický význam. Během pobytu jsme navštívili jen malý zlomek jeho kulturních a přírodních klenotů. Olympie a socha Dia Vstupní branou na Peloponés je Korintský kanál. Jedná se o šest kilometrů dlouhou uměle vybudovanou cestu mořem mezi Korintským a Saronským zálivem. Velmi zajímavý byl pohled do hluboké propasti s hladkými strmými stěnami. Kdo si neprohlédl Olympii, místo zrodu olympijských her, jako by na Peloponésu ani nebyl. Při procházce jsme se vrátili do období antiky. Prohlédli jsme si hipodrom, gymnazion a Héřin chrám, kde se dodnes zapaluje olympijský oheň. Zaujaly nás i zbytky chrámu boha Dia. Stávala v něm obrovská Diova socha ze zlata a slonoviny, patřící mezi tehdejších sedm divů světa. Branou jsme vstoupili na antický olympijský stadion. Řečtí kolegové nám na závěr dali těžký úkol. Měli jsme jmenovat tři nejzajímavější místa, která jsme navštívili. Jednoznačně zvítězila oblast kolem města Kalavrita. Prohlédli jsme si nádherné jezerní jeskyně. Největším zážitkem byla asi hodinová jízda vlakem horským údolím 7 Vouraikos. Z oken vlaku je vidět pouze propast s dravou říčkou, lemovanou vysokými horami. Celou malebnou trasu si mohou turisté sami projít po kolejích. Učitelů si váží Na všech poznávacích cestách nás doprovázely děti ze Základní školy v Patrasu. Během týdenního pobytu jsme poznali, že zodpovědné práce učitelů si společnost v Řecku velmi váží. Při všech setkáních s řeckými kolegy jsme cítili, že vztahy mezi našimi národy jsou vřelé a upřímné. Jsme velice rádi, že nám projekt Comenius umožnil tyto aktivity, neboť nové poznatky nás velice obohatily a budou nám jistě přínosem v další pedagogické práci. O tyto zkušenosti bychom se rádi podělili i s pedagogy v ostatních školách. Věra BREJCHOVÁ, ředitelka školy Kontakt: ZŠ a MŠ Volenice Volenice 112 okr. Strakonice Tel.: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele TÝDENÍK 30 7. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Rádi bychom posílali faktury na předplatné Týdeníku Školství elektronickou formou. Proto bychom vás naše odběratele chtěli požádat o vaše oficiální e-mailové

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele TÝDENÍK 16 23. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Nejmasovější protest ve školství

Nejmasovější protest ve školství TÝDENÍK 39 12. PROSINCE 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vyvrcholení horkého podzimu stávka... 3 5 Bubeníci z Konga vyprávěli dětem o Africe... 7 Autoevaluace školy a hodnocení žáků... 10 Nejmasovější

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK Jsou pro nás občany druhé kategorie? STRANA 5 Výukové materiály si v Opavě vytvářejí sami žáci STRANA 7 Stanovisko MŠMT k problému dětí cizinců v mateřských školách STRANA 10 14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více