ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy II. Údaje o zařízení Název školy: Základní škola, Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000, Typ školy: Základní s výukou moderní gymnastiky IČO: IZO: Zřizovatel: Místní úřad m.č. Praha 15 Boloňská 1/ Praha 10 - Horní Měcholupy Adresa: Kozinova 1000, Praha 10 Telefon: Fax: Ředitel: Zástupce: Kapacita: Mgr. Helena Mrzenová ZŠ žáků, ŠD 200 žáků, ŠJ 1000 žáků 1

2 1. Zájmové činnosti školy: a) Kroužky: anglický jazyk, moderní gymnastika, keramika, karate, pozemní hokej, sborový zpěv, kondiční zdravotní cvičení, počítače, americký fotbal, španělský jazyk, sportovní hry. b) Sportovní vyžití: hřiště na kopanou, U rampa, basketbal, streetball, tenis, volejbal, prolézačky, pískoviště, Využití zařízení pro jiné aktivity: a) Tělocvičny: - Sportovní aktivity školních zájmových kroužků - Sportovní aktivity sportovních organizací a klubů - Pořádání soutěží v moderní gymnastice - Časové zařazení: Podle potřeby jednotlivých organizací. b) Baletní sál užívají gymnastické sportovní kluby c) Venkovní areál se sportovišti - tréninky sportovních klubů - areál je celotýdenně volně přístupný veřejnosti pro aktivity dětí i rodičů s dětmi III. Režimové požadavky /délka aktivit, zařazení/ - viz také školní řád: Provoz týkající se aktivit určených žákům a mládeži od 6-ti do 15-ti let: 1. Družina Využití třída : příchod dětí, hry, snídaně : odchod do výuky : cvičení a hry pro děti : příchod dětí z výuky, hygiena, oběd : odpočinek, četba, : řízené zaměstnání : vycházky, zájmové činnosti, kroužky, : svačina : příprava na vyučování, volné zaměstnání a) Řízené pohybové aktivity a spontánní hry, činnosti dětí - viz uspořádání dne Herny - denně ranní cvičení a hra, 1x týdně tělesná výchova a hra, 5x odpoledne pohybová hra nebo hra se zpěvem. Vybavení: Herny vybaveny nářadím a náčiním pro předškolní věk, magnetofon; stavebnice, hry, hrací koutky, výtvarné materiály, relaxační koutek v molitanové stavebnici, a další pomůcky. Zahrada: Závodivé a soutěžní hry podle počasí, prolézání a zdolávání překážek, sezónní činnosti. Vybavení: pískoviště, nářadí a náčiní na pískoviště, průlezky, houpačka, lavičky, míče, švihadla, tenis, stůl na stolní tenis. b) Řízené aktivity pedagogem - viz uspořádání dne a zájmové kroužky: Keramika: 5x týdně pro všechny děti (postupně), výtvarné a prost. představy Pohybový: 2x týdně pro pohybově nadané děti Hudební: 2x týdně pro všechny děti Karate: 2x týdně pro všechny děti Pozemní hokej: 1x týdně pro všechny děti 2

3 Moderní gymnast.: 5x týdně pro dívky Španělský jazyk: 1x týdně pro všechny děti Tenis: 2x týdně pro děti 1. 2.třídy Cyklistika: 1x týdně pro děti 3.-9.třídy c) Sledování televize: podle programových a časových možností a počasí; děti nesledující TV se mohou věnovat činnostem podle individuálního zájmu a potřeb. d) Pobyt venku - Maximálně využíván pozemek zahrady, přilehlé fotbalové hřiště, okolní příroda a blízký lesopark. - Údržbu zahrady a zeleně a pískoviště zajišťuje škola. - Čas pobytu venku: odpoledne (viz uspořádání dne), v závislosti na počasí spontánní aktivity na zahradě. - Délka pobytu venku v závisí na klimatických podmínkách, stavu ovzduší, intenzity slunečního záření a množství přízemního ozónu. Zohledněn nástup dětí po nemoci a nemocnost dětí. - Všechna oddělení mají samostatná pískoviště a k dispozici okolní část zelené plochy zahrady pro pohybové aktivity; zahradní vybavení, nářadí, náčiní, atd. - Při zhoršených klimatických podmínkách vycházky do okolí s předem daným úkolem a cílem; při nepřízni počasí náhradní činnosti v jednotlivých třídách v kombinaci řízených a spontánních pohybových aktivit a herních činností. - Vycházky do okolí školy ( stará Hostivař, sídliště Košík): určování dopravních značek, bezpeční přecházení vozovky, orientace, názvy ulic a náměstí...( Botič, sad ) - pobyt v chráněném uzemí, určování stromů, léčivých rostlin, pozorování přírody ( ptactvo, živočichové). - Vycházky do lesoparku, kolem přehrady: pozorování změn v přírodě dle ročních období, seznamování s rostlinstvem lesů, luk, polí a vřesovišť, zrušení cest a stezek pro chodce i cyklisty, soutěže v rychlosti, obratnosti.turistika. - Pobyt na školním hřišti: 1. a 2. třídy převážně houpačky, skluzavka, pískoviště. 3. a 4. třídy chlapci - kopaná, házení na koš, běhy dívky - skákání gumy, skákání přes švihadlo. Kolektivní hry: vybíjená, přehazovaná, hry v kruhu, hry s míčem a švihadly e) Odpočinek,spánek: Odpoledne po obědě odpočinek dětí, u starších dětí s možností i jiné klidné aktivity - četba, vyprávění. f) Školní výuka 7,00-7,45 : 0. vyučovací hodina : příchod žáků do školy 8,00-8,45 : 1. vyučovací hodina 8,55-9,40 : 2. vyučovací hodina 10,00-10,45 : 3. vyučovací hodina 10,55-11,40 : 4. vyučovací hodina 11,50-12,35 : 5. vyučovací hodina 12,45-13,30 : 6. vyučovací hodina 13,40-14,25 : 7. vyučovací hodina 14,35-15,20 : 8. vyučovací hodina 3

4 Délka trvání vyučovací hodiny - 45 minut Způsob výuky tradiční Frekvence střídání pracovních míst při výuce Žáci z kmenové třídy přecházejí: - do tělocvičen - 2x týdně - na II. stupni do odborných pracoven 7-10x za týden (dle ročníku a rozvrhu) Počet hodin v jednom sledu: 1. třídy - 5x týdně - 4 hodiny 2. třídy - 2x týdně - 5 hodin, 3x týdně - 4 hodiny 3. třídy - 1x týdně - 4 hodiny, 4x týdně - 5 hodin 4. třídy - 5x týdně - 5 hodin 5. třídy - 4x týdně - 5 hodin, 1x týdně - 6 hodin 6. třídy - 5x týdně - 6 hodin 7. třídy - 5x týdně - 6 hodin 8.třídy - 4x týdně - 6 hodin, 1x týdně - 7 hodin 9.třídy - 4x týdně - 6 hodin, 1x týdně - 7 hodin Přestávky: Po každé hod. přestávka 10 min. (k relaxaci slouží každou přestávku místnost pro ping-pong) Po 2. vyučovací hod. velká přestávka 20 min. (v případě hezkého počasí při velké a polední přestávce pobyt venku) V případě odpoledního vyučování trvá přestávka po 5. vyučovací hodině 65 minut. Odborné pracovny F-Ch, Př, NJ, AJ, VV, HV: - pravidla užívání upravují řády jednotlivých pracoven Počítačová pracovna: - pravidla užívání upravuje Řád počítačové pracovny - práce na počítačích v rámci předmětu Pv - pro ročníky 1 hod. týdně - kroužek pro žáky - školení pro učitele Pracovní vyučování: bylo zrušeno Práce na pozemku: - 6. v rámci bloku Svět práce - přestávka klouzavá dle charakteru práce - vodovod ke skleníku umožňuje mytí, dále jsou k dispozici umyvadla na WC - jako ochranné pomůcky pro práci slouží rukavice IV. Režim stravování včetně pitného režimu 1. Stravování: a) Obědy zajištěny ve vlastní kuchyni s jídelnou b) Kapacita jídelny 200 míst c) Výdej obědů od do d) Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka 30 minut e) Možnost doplňkového občerstvení ve školním bufetu - pití a svačiny o každé přestávce f) Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: při svačinách - samoobslužné, na I. stupni společná konzumace svačin, na II. stupni individuální při obědě - na tácech samoobslužně přinesení ke stolu i odnáška do okénka 2. Pitný režim: - Zajištěn vlastní prodejnou v budově školy, ve školní jídelně a programem Školní mléko - V bufetu individuální možnost nákupu každou přestávku 4

5 - Sortiment nápojů limonády, stolní vody, džusy, čaj, mléko,... - Možnost doplnění podle potřeby dítěte V. Závěrečná ustanovení 1. Zpracováno podle zákona č. 258/2000 Sb, vyhlášky 108/2001 Sb., vyhlášky č. 107/2001 Sb. 2. Jeden výtisk provozního řádu je trvale vyvěšen u ředitelky školy, na místě přístupném všem zaměstnancům školy. 3. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků. 4. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 5. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele. 6. O kontrolách provádí písemné záznamy. V Praze 10 Hostivaři dne ředitelka školy 5

6 Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: DODATEK Č. 1 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. V souladu se změnou vyhlášky MŠMT 256/2012 Sb. ze dne dochází ke změnám časů vyučovacích hodin a přestávek odpoledního vyučování III. Režimové požadavky f) Školní výuka 7,00-7,45 : 0. vyučovací hodina : příchod žáků do školy 8,00-8,45 : 1. vyučovací hodina 8,55-9,40 : 2. vyučovací hodina 10,00-10,45 : 3. vyučovací hodina 10,55-11,40 : 4. vyučovací hodina 11,50-12,35 : 5. vyučovací hodina 12,45-13,30 : 6. vyučovací hodina 13,40-14,25 : 7. vyučovací hodina nově 13,15-14,00 14,35-15,20 : 8. vyučovací hodina nově 14,05-14,50 Přestávky: Po každé hod. přestávka 10 min. (k relaxaci slouží každou přestávku místnost pro ping-pong) Po 2. vyučovací hod. velká přestávka 20 min. (v případě hezkého počasí při velké a polední přestávce pobyt venku) V případě odpoledního vyučování trvá přestávka po 5. vyučovací hodině 65 minut. 40 minut a přestávka mezi vyučovací hodinou je 5 minut. změna V Praze 10 Hostivaři dne ředitelka školy 6

7 Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: DODATEK Č. 2 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Od nastala změna: III. Režimové požadavky 2. Družina Využití třída 3. Družina Počet hodin v jednom sledu: 1. třídy - 4x týdně - 1x týdně - 5 hodin 3. třídy - 5x týdně - 5 hodin 5. třídy - 5x týdně - 5 hodin, 8.třídy - 4x týdně - 6 hodin, 1x týdně - 7 hodin + přestávka 9.třídy - 4x týdně - 6 hodin, 1x týdně - 7 hodin + přestávka V Praze 10 Hostivaři dne ředitelka školy 7

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok.

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok. PROVOZNÍ ŘÁD Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010-2011-řád 1. Údaje o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Název organizace: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Sídlo: Palackého 1351, Moravská Třebová Telefon: 461 318 291, Fax:

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0200 / 2015 Vypracovala: Schválila: Bc. Radka Peterová Pedagogická

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo směrnice: 5/2012 Nahrazuje směrnici: č. 2/2005 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal:

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 20. 1. 2014 Školská rada dne: 20. 1. 2014 Č.j.: 17/2014 Spisový znak: 106

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

II. Režimové požadavky v MŠ

II. Režimové požadavky v MŠ ČJ. 2/2013 OP Provozní řád mateřské školy a školní zahrady Provozní řád se řídí 87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. Mateřská škola má celkem 4 homogenní

Více