FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:"

Transkript

1 Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré časy. Ve srovnání s vývojem přírůstků v odvětví podílových a investičních fondů v Evropě nemá Česká republika vyjma Maďarska konkurenci, v objemu spravovaného majetku však za vyspělými trhy stále zaostává. V České republice je prostřednictvím všech otevřených podílových fondů (tedy i nečlenů UNIS ČR) spravováno více než 100 miliard korun. Ke konci června však lidé měli na termínovaných vkladech uloženo ještě okolo 750 miliard korun, což stále znamená obrovský potenciál peněz pro podílové fondy. Největší zájem mezi investory je o podílové fondy peněžního trhu. Ty jsou sice dlouhodobě nejméně ziskové, za to ale (co se týká tržního rizika) nejbezpečnější. Mezi členy UNIS ČR zaujímají fondy peněžního trhu přibližně 49% podíl. V těchto fondech mají podílníci uloženo více než 44 miliard korun. Na druhém místě jsou smíšené fondy s majetkem ve správě okolo 30 miliard korun. Tento typ fondu tvoří přibližně 33% podíl. Třetí v závěsu jsou fondy dluhopisové, které se na spravovaném majetku podílejí asi 17 procenty. Investoři mají v těchto fondech uloženo okolo 15 miliard korun. Zbytek spravovaného majetku připadá na akciové fondy a fondy fondů. Jejich souhrnný podíl se pohybuje okolo dvou procent. Ačkoli zájem českých investorů o podílové fondy narůstá, stále Česká republika v tomto směru zaostává za rozvinutými zeměmi západní Evropy. Podle poslední zveřejněné studie Evropské federace investičních společností (FEFSI) mají české fondy ve správě nejméně peněžních prostředků ze všech. V analýze FEFSI se srovnává rozložení investic domácností v osmi západoevropských zemích (Francii, Německu, Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Švédsku a Velké Británii) a také v České republice. typ fondů počet vlastní jmění členů UNIS ČR peněžního trhu ,77 dluhopisové ,42 smíšené ,22 akciové ,80 fondy fondů 3 611,52 CELKEM ,73 Údaje v milionech Kč k Pavel Pršala Před časem jsem postřehl, že dochází k odlivu úspor obyvatelstva z termínovaných vkladů na běžné účty. Nyní, jak nasvědčují různé statistiky, se tyto peníze dále přesouvají, a sice do otevřených podílových fondů. Například Unie investičních společností ČR (UNIS) zaznamenává v letošním roce obrovský nárůst investic do fondů svých členů ve srovnání s třemi předcházejícími lety, a to včetně letošku nejvíce podobnému roku 1999, kdy rovněž rychle klesaly úrokové sazby. Je přirozené, že dokud jsou úrokové sazby na přijatelné úrovni, nemají lidé důvod rozhlížet se po alternativních způsobech investování. Většině trvá obvykle déle, než zjistí, že jim z bankovních vkladů mnoho neplyne a že jim z jejich úspor ukrajuje inflace. Jakmile ale úrokové sazby poklesnou pod přijatelnou mez, což u nás letos nastalo, začínají mít lidé silnou motivaci k hledání jiných způsobů, jak se svými finančními prostředky naložit. A je zcela logické, že v zorném úhlu svého hledáčku dříve či později zaostří na otevřené podílové fondy a začnou se o tento způsob investování zajímat. Dojde k strmému nárůstu investic Ve všech rozvinutých ekonomikách je nadpoloviční většina úspor domácností investována do podílových fondů nebo do akcií a penzijního a životního pojištění, zatímco vklady obyvatel v bankách představují nesrovnatelně menší objem peněz. V tuzemsku je tomu přesně naopak. Při pohledu na strukturu úspor českých domácností zjistíme, že v otevřených podílových fondech je něco přes pět procent ze všech rodinných uspořených financí. A to je v této částce zahrnuta i suma investic nečlenů UNIS, tedy K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A FONDY Co už na Západě vědí, my teprve objevujeme: Fondy se vyplatí Co jsou to otevřené podílové fondy a kolektivní investování, věděla před pěti lety jen hrstka zasvěcených. Tomu odpovídala i suma asi deseti miliard vložená do podílových fondů českých investičních společností, částka, která představovala nepatrný procentuální zlomek z celkových úspor obyvatelstva. Osvěta širších vrstev občanů, promyšlené marketingové kroky a v neposlední řadě i ekonomický vývoj v naší zemi, tedy zejména neustálý pokles úrokových sazeb, však během doby přinesly své ovoce. Na konci letošního roku se částka investovaná do českých podílových fondů vyšplhá na 100 miliard a očekává se, že rodina těch, kdo investují do fondů, se rozroste na čtvrt milionu lidí. zahraničních podílových fondů, a jsou z ní vyloučeny investice obcí a jiných právnických osob. Pokud k těmto zhruba pěti procentům přičteme další investice do životního pojištění a penzijních fondů, dostaneme se na zhruba 12 až 13 procent z celkových úspor domácností. To je opravdu velice málo. V evropských zemích na tyto tři produkty běžně připadá více než padesát procent, ve Spojených státech je to dokonce ještě mnohem více. Z toho vyplývá, že český trh kolektivního investování je nenasycený, respektive, jeho nasycenost u zmíněné trojice produktů dosáhla asi jen jedné čtvrtiny v porovnání s vyspělými zeměmi. Jak jsem ale již naznačil, různé aspekty ekonomického vývoje napomáhají k tomu, aby se širší vrstvy obyvatelstva více zajímaly o alternativní způsoby spoření nebo investování. Nenasycenost trhu kolektivního investování je zároveň i jasným signálem toho, že má velký potenciál ke svému růstu. Myslím, že během několika příštích let se bude vývoj tohoto trhu zrychlovat a že se trh bude rozšiřovat poměrně dost rychlým tempem. Tempo zrychlování už možná nebude takové jako nyní, ale rozhodně budeme svědky strmého nárůstu investic do otevřených podílových fondů. Investovat se zatím učíme Novým podílníkům ještě nějakou dobu potrvá, než si osvojí technologii investování do podílových fondů. Pokud jde o strukturu těchto jejich investic, očekával bych, že počáteční dva až tři roky budou investoři preferovat velmi konzervativní způsob zhodnocování svých finančních prostředků, tedy investice do konzervativních fondů, do fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových. Až získají zkušenosti a naučí se uvažovat o svých investicích v dlouhodobém horizontu, odváží se i do smíšených a akciových fondů. Současné úspory obyvatelstva v České republice představují zhruba jeden a půl bilionu korun. V této sumě jsou vyjádřeny jen finanční úspory a není v ní zahrnuta hodnota nemovitého majetku či cenností, které máme ve svých domovech. Jestliže bychom se chtěli jako stát porovnat např. s Německem, musela by tato částka být šestkrát nebo sedmkrát vyšší. Tento rozdíl je dán především negativními historickými vlivy, kdy byla u nás na dlouhé desítky let přerušena kontinuita vývoje kapitálového trhu. Dobrou zprávou ale je, že úspory obyvatelstva v posledních letech rostou slušným tempem, rok co rok přibližně o sto miliard korun. Lidé u nás se však musejí naučit větší samostatnosti a odpovědnosti při spravování svého majetku a větší aktivitě při svých investicích. Je zřejmé, že pro generace, které byly zvyklé jen na vkladní knížky anebo, v lepším případě, na termínované účty, to není jednoduchý úkol. UNIS a jeho funkce Jedním z poslání UNIS, stavovské organizace českých podílových fondů, je proto také šířit osvětu v řadách široké veřejnosti a vysvětlovat klady i zápory kolektivního investování. Domnívám se, že UNIS odvedl velký kus práce už v době, kdy neexistovaly regulační orgány dnes Komise pro cenné papíry a kdy se jeho členové řídili přísnými samoregulačními pravidly. Tyto dokumenty se staly podkladem pro legislativu a UNIS se dodnes aktivně podílí na vytváření lepších právních podmínek a zrovnoprávnění kolektivního investování ve srovnání s jinými segmenty kapitálového trhu. Tím myslím např. prosazení snížení daňového zatížení, nejrůznější novelizace zákona o podílových fondech, jakož i podíl na přípravě chystané zásadní reformy tohoto zákona, která o další krok přiblíží české kolektivní investování evropským standardům. Pavel Pršala, místopředseda předsednictva UNIS ČR a předseda představenstva IKS KB V příloze najdete: ANKETA str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 Mají, podle vašich zkušeností, zájemci o investování do otevřených podílových fondů dostatek informací o výhodách i rizicích, které tento způsob zhodnocování finančních prostředků přináší? Co by si především měli uvědomit a čeho se zejména vyvarovat? Vladimír Fichtner, ředitel marketingu, Pioneer Investments New Europe: Ani v životě, ani ve financích se lidé nerozhodují jen podle informací, které mají k dispozici. Zdá se mi, že se rozhodují především podle zkušenosti, což je snad kombinace informace a vlastního nebo zprostředkovaného prožitku. Čistě racionální a na informacích založená rozhodnutí bývají vzácná. Myslím, že na trhu je dost informací o otevřených podílových fondech, ale minimálně zkušeností s nimi. Investiční společnosti věnují nemálo času a úsilí na regulaci tohoto problému. V prodejních materiálech se objevují opakující se vysvětlivky a upozornění. Jsou nesmírně užitečné a nutné, ale osobně si myslím, že problém zcela nevyřeší. Ten vyřeší jen léta trvající a fungující fondový průmysl, který vytvoří odpovídající zkušenost. A pokud bych měl vybírat to, co by potenciální klient měl vědět a znát, řekl bych to takto: Nedávno jsem vedl syna do první třídy a poznal, jak životně důležité je, aby na základní škole potkal dobré učitele. U investic je to, dovolíte-li, stejné. Je životně významné, aby začínajícího investora uvedl do této oblasti skutečně dobrý finanční poradce. Umět si vybrat kvalitního finančního poradce je důležitější než studovat investiční teorii. Dnešní svět je o specialistech a investice do podílových fondů není výjimkou. Jan D. Kabelka, Institutional Sales Manager, ING Investment Management: Každý investor v ČR má dnes dostatečnou možnost informovat se o podmínkách a vývoji svých investic, která je navíc zákonem garantovaná. Asi nejširší informace o nabízených produktech je možné najít na internetových stránkách otevřených podílových fondů. Prospekty, výroční zprávy, aktuální informace o výkonnosti portfolií včetně jejich denního ocenění, to vše je dnes bez jakýchkoli překážek k dispozici. Investoři jsou také informováni o vývoji trhů a s tím souvisejícími vlivy na jejich investice u svých finančních nebo privátních bankéřů. I zde jsou předávané informace velmi kvalitní a jejich úroveň i nadále roste. Třetí oblastí, kde získávat další nadstandardní servis, jsou (pokračování na str. 2)

2 STRANA 2 Často jsem dotazován, jaký význam vlastně mají podílové fondy, zda se vyplatí investovat jejich prostřednictvím a jak se rozhodnout pro výběr konkrétního fondu. Pro zodpovězení těchto dotazů je dobré si vysvětlit, jak podílové fondy fungují. Častým mylným názorem je, že podílový fond je samostatnou investicí stejně jako akcie, dluhopisy či jiné investiční nástroje. Podílový fond přitom žádný nový druh investice nevytváří, pouze sdružuje stávající investiční instrumenty, a vytváří tak různé typy fondů. Podílník tím získává možnost vstoupit do podílového fondu i s relativně malou částkou řekněme několika tisíci korunami a přitom se podílí na výnosech z investičních produktů, do nichž by musel v případě přímé investice vložit stovky tisíc, nebo dokonce miliony korun. Podílové fondy tak představují jakési investiční balíčky, které mohou mít různé složení. Podle tohoto složení si pak investor může vybírat, jaký typ investice na trhu vlastně hledá. Z toho vyplývá, že před investicí do podílového fondu by měl mít investor již zodpovězeny otázky ohledně výše a typu investice. Podílový fond by si měl vybírat tak, aby se co nejlépe přiblížil jeho představě a co nejvíce snížil náklady na pořízení této investice. Fond má lepší podmínky Tím, že si koupím podílový list vybraného fondu, si vlastně kupuji svého zástupce, který jde na trh a investuje pro mne na základě mého pokynu (výběr typu fondu a jeho zaměření), a to za lepších podmínek, než jakých bych dosáhl sám v případě přímé investice prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo banky. Za tuto službu specializovaná média. Ta nabízí klientům velmi detailní informace. Kromě komentářů k vývoji trhů a prezentací jednotlivých fondů tak nabízí i důležitou možnost srovnávat zamýšlenou investici s dalšími dostupnými produkty, které se orientují na stejný typ investic. Pro klienta je významné obdržet při tomto porovnávání nezkreslenou informaci. V této oblasti je z hlediska rozdělení investic dle typu, teritoria a měny nejdál časopis Fondshop. Naopak finanční servery se dále drží historicky překonaného modelu domácí versus zahraniční fond, kterým při nabízených elektronických možnostech srovnávat stejné typy portfolií předkládají klientům informaci, která není komplexní, a pro investora je tak ve svém důsledku matoucí. Ivana Štefková, ředitelka marketingu, Investiční společnost České spořitelny: V poslední době snad už konečně každý člověk, jehož bankovní účet na konci měsíce nevykazuje červená čísla, přemýšlel o tom, kolik mu jeho zbývající peníze vlastně vydělávají. Pokud si uvědomí, že všudypřítomný byť málo viditelný žrout reálné hodnoty peněz zvaný inflace stále pilně pracuje, pak musí odpověď zákonitě znít: nejenže nic, ale hodnota peněz dokonce klesá. A to by nás jistě mělo přimět k rázným činům. Jak tedy na to? Po vyčerpání možností produktů s výhodou státního příspěvku už zbývá jen jedna možnost: otevřené podílové fondy. Ty totiž většinou vydělávají na úrovni inflace, nebo ji překračují. Takže naše peníze si nejen zachovávají svoji hodnotu, ale dokonce nám vydělávají. Informací o široké škále fondů nabízených na našem trhu je dostatek nejen v elektronických médiích, ale i v denním a odborném tisku. Jen se o ně aktivně zajímat. Ale co když tomu opravdu, ale opravdu vůbec nerozumím? Nebo nemám čas musím samozřejmě zaplatit ve formě vstupního nebo výstupního poplatku a také poplatkem za správu. Přesto jsou tyto náklady v poměru k výši investované částky výrazně výhodnější než poplatky za přímé pořizování (nákup a prodej) investičních nástrojů. Na uvedeném schématu vidíme, jak tyto balíčky vznikají a jaké základní typy fondů mohou vytvářet. Zajímavé je také porovnání s minimální investicí do jednotlivých investičních instrumentů, protože prakticky do všech typů podílových fondů lze investovat již v jednotkách tisíců korun. Jak je patrné ze schématu, nejde jenom o výši nákladů spojených s pořízením investice, ale rovněž o to, že v případě některých nástrojů by investor musel vynaložit minimální investice v řádech desítek milionů korun. Podílový fond to díky zabalení do jednoho investičního subjektu zvládne zprostředkovat za tisícikoruny. Fondy vznikají podle poptávky Naše schéma můžeme dále zkomplikovat tím, že se na jednotlivé investice budeme dívat i z pohledu světových teritorií anebo např. oborů lidské činnosti (stavebnictví, farmacie, chemický průmysl apod.). Stejné investiční nástroje, jaké jsou uvedeny ve schématu, existují samozřejmě i v jiných zemích s rozdílným výkonem ekonomiky, se tím hlouběji zabývat? Naštěstí jsou tu banky, které poskytují i tomu nejmenšímu klientovi odborné poradenství: jak investovat, který fond si vybrat, jakých služeb využít. Kamila Horáčková, generální ředitelka, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Praha: Myslím, že v dnešní době již každý potenciální investor může získat veškeré nezbytné informace potřebné pro své rozhodování. Nutnou podmínkou ale samozřejmě je, aby se o tyto informace zajímal, aby jim věnoval patřičnou pozornost a aby se, pokud mu cokoli není jasné, nebál zeptat. Samozřejmou součástí veškerých prezentačních materiálů je i poučení o rizicích a každý by si sám sobě měl přiznat, jaké riziko je ochoten a schopen akceptovat a podle toho si vybrat patřičný investiční produkt. I sebelepší produkt může být pro investora velkým rozčarováním, pokud investor špatně odhadne sám sebe. Pokud si na to netroufá sám, může oslovit přímo investiční společnost či subjekt, který zde zastupuje zahraniční fond, nebo se poradit s finančním poradcem. Samozřejmostí by mělo být, že si zájemce o investování nejprve zjistí, zda má příslušný subjekt patřičnou licenci Komise pro cenné papíry. Čím větší pozornost totiž věnujete výběru obhospodařovatele podílového fondu, tím méně starostí vás čeká se sháněním informací a tím lepší podporu při samotném rozhodování můžete očekávat. A jde přece o vaše peníze Milan Ryba, manažer marketingu, ŽB - Trust, investiční společnost: Na investory se zájmem o investování do podílových fondů rozhodně nelze pohlížet jako na homogenní skupinu. Obecně je sice český investor značně konzervativní, jeho znalost a informovanost o výhodách i rizicích investování se však často liší podle jeho vlastní zkušenosti s investováním či jeho ekonomického vzdělání. U části začínajících investorů stále ještě přetrvává jistá nedůvěra k investování P O D Í L O V É F O N D Y Proč a jak investovat do fondů s rozdílnými měnami a také s různým zaměřením podle jednotlivých oborů. Teď už je jasné, proč na světě existují tisíce různých fondů. Konkrétní fondy totiž představují balíčky, které se snaží najít svého investora. Proto se i vznik jednotlivých podílových fondů řídí poptávkou investorů. Správce fondů investiční společnost má zájem nabízet takové typy fondů, po nichž je mezi investory poptávka. Většina investic směřuje do podílových fondů peněžního trhu či do fondů dluhopisových, jež jsou také investorům nejvíce nabízeny, a proto v současné době převažují. Přináší totiž stabilní výnos a jsou mezi investory nejvíce žádány. Na druhou stranu by dnes bylo zvláštní nabízet fond specializující se např. na argentinské cenné papíry, pravděpodobně by o něj nikdo neměl zájem. Stačí si jen vybrat Existence mnoha typů fondů tak umožňuje investorovi vybrat si velice přesně a jednoduše konkrétní balíček investici a prostřednictvím podílového fondu si zjednodušit cestu k investici i ušetřit náklady. Dovedete si kupř. představit, jak budete naplňovat svůj cíl investovat do státních dluhopisů asijských zemí s částkou 20 tisíc korun? Podílový fond dává možnost mít část úspor ve fondu, který je veden v eurech a investuje do evropských biotechnologií, nebo je veden v a investuje do dluhopisů amerických průmyslových podniků atd. To, co je výhodou, se ale stává i pastí na investora. Podobá se to situaci v restauraci, kdy vám číšník předloží jídelní lístek s nabídkou 50 předkrmů a 200 hlavních jídel a svoji nabídku doplní vinným lístkem v rozsahu 100 stran s popisem odrůd vín. Byť je nabídka lákavá, host je většinou zmaten. Podobně to platí i u podílových fondů. Investor se zde často dopouští chyby, když staví podílový fond na úroveň jednotlivého typu investice (akcie, dluhopis atd.). Z pohledu jídelního lístku je podílový fond menu, které v sobě již zahrnuje výběr jídel a nápojů. Fondy zjednodušují investování Podílový fond není samostatným typem investice, ale pouze zjednodušuje k investici cestu a snižuje náklady na pořízení. Proto před nákupem podílového listu musí mít investor představu, jakou investici si chce Jak se chovat na medvědím trhu Investoři z celého světa zažívají v těchto měsících jedno z nejdelších období poklesu akciových trhů v novodobé historii kapitálových trhů. Obvykle se tato období nazývají medvědí trhy. Měřeno indexy akciových trhů Spojených států amerických, zbývá již jen několik měsíců, aby bylo překonáno i nechvalně známé období krachu na burze v New Yorku v roce 1929, po kterém následoval zmiňovaný pokles hodnoty akcií medvědí trh. Tento vývoj nás staví před otázku, jakým způsobem se zachovat ve vztahu k investování svých úspor. Mnoho lidí volí urychlený odchod z investic (třeba realizovaný prostřednictvím fondu). Bojí se, že by pokračující propad světové ekonomiky mohl dále způsobit jejich pokles. V době medvědích trhů je však více než jindy důležité dbát pravidel správného investování. Je možné předvídat medvědí trhy? Je složité, snad i nemožné, předvídat medvědí trhy. A to i pro burzovní analytiky, kteří na rozdíl od většiny investorů tráví denně několik hodin sledováním informací, které mohou mít vliv na pohyb cen obchodovaných společ- ANKETA (pokračování ze str. 1) Jan Barta ností. Nezřídka se stává, že si analytici ve svých předpovědích přímo odporují. I kdyby se někomu povedlo nástup medvědího trhu správně předvídat, zůstává před ním ještě úkol předpovědět hloubku propadu, trvání sestupné fáze či dobu návratu na původní hodnoty. Investor, který se snaží na trhy vyzrát takzvaným časováním, tj. vystihnutím těch pravých momentů pro nákup a prodej, často nemusí mít štěstí a na trhu může chybět právě v těch nejvýnosnějších dnech. Jeho dlouhodobé výnosy tak výrazně klesají. Kdyby vynechal pouze 5 dnů (z celkových asi 4000) s nejvyšším mezidenním zhodnocením, celkový absolutní výnos by poklesl o neuvěřitelných 400 %. Samozřejmě, je to extrémní případ vysloveně smolného investora. Půjdete-li však cestou častých změn v portfoliu, můžete se mu hodně přiblížit. Jaká pravidla je třeba dodržovat 1. Nejednat impulzivně. Asi nikdo z českých investorů investujících do zahraničních cenných papírů se zatím nesetkal s medvědím trhem. Je proto pouze přirozené, a to dokonce i u zkušených investorů, že s hloubkou propadu trhů se zvyšuje nervozita investorů a nutkání provádět zásadní změny ve svém portfoliu. Je potřeba si uvědomit že emoce a impulzivnost jsou velkými nepřáteli investorů, a proto je třeba se pokusit je co nejvíce potlačit. Samozřejmě, výše uvedené platí i na tzv. býčích trzích (doby nárůstu hodnot akcií opak trhů medvědích), kdy euforická nálada hlavně na akciových trzích může způsobit u velké části investorů pokušení navýšit podíl té části portfolia, která v současnosti nese nejvíce (zažili jsme to v 90. letech). Další častou chybou hlavně investorů, kteří denně dohlížejí na vývoj hodnoty investice, je snaha reagovat na všechny informace, které mohou investici ovlivnit. Zdaleka ne všechny informace si však tuto reakci zasluhují, nemluvě o tom, že některé informace si i odporují. Kdyby měl investor na každou informaci reagovat přeskupením portfolia, může se zanedlouho stát, že hodnota investice se ocitne hluboko pod výchozí hodnotou. Nebude to však způsobeno poklesem trhů, nýbrž transakčními náklady, které jsou s každým přesunem v portfoliu logicky spojené. Když to trochu přeženeme, nejlepší radou pro investora je: Kup a drž. 2. Sledovat svůj investiční cíl. Zkušení investoři pochopili, že výnosy z akcií a dluhopisů průběžně kolísají a že při investování v dlouhodobém časovém horizontu nehrají tyto výkyvy podstatnou roli. Cílem investování není vyhnout se těmto poklesům, ale připravit negativně ovlivněná zejména kuponovou privatizací. Pokud se již klient bude rozhodovat o investici do některého z fondů, měl by vždy zvážit, na jak dlouho a v jaké výši chce své peníze investovat. S tím pak úzce souvisí i volba vhodného fondu podle jeho investičního rizika a očekávaného výnosu. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím větší je samozřejmě investiční riziko. Při úvaze o investici by neměl klient posuzovat fond pouze podle jeho momentální krátkodobé výkonnosti, ale brát v úvahu i jeho dlouhodobé porovnání s konkurencí. Jaroslav Kropáček, náměstek ředitele pro prodej, podporu prodeje a komunikaci, IKS KB: Když IKS KB uváděla vloni na trh produktový balíček Felix, chtěli jsme odpovídajícím způsobem oslovit tu část populace, která až do té doby na investování do otevřených podílových fondů nepomýšlela. Tito drobní investoři, nebo chcete-li retailoví klienti, nepotřebují pro své rozhodnutí vědět přesné složení portfolia toho kterého fondu, vědět, jaký má fond benchmark a podobně. Ukázali jsme jim, že stačí, aby věděli, na jak dlouhou dobu mohou své peníze investovat, a poradili jim, aby se rozhodovali i podle rizika, které jsou ochotni podstoupit. Vzhledem k tomu, že většina tuzemských investorů je konzervativního ražení, důraz klademe na vysvětlení toho, jak investovat co nejbezpečněji a jak minimalizovat možná rizika. O tom, že jsme jim dali dostatek informací a pádných důvodů k investování do fondů, jednoznačně svědčí pozornost, které se Felixovi z jejich strany dostalo a stále dostává. Snažíme se i nadále o osvětu těchto investorů a přibližujeme jim jak výhody, tak i možná úskalí spojená s investováním do otevřených podílových fondů. Pokud jde o zkušenější investory, domnívám se, že naleznou dostatek informací o jednotlivých fondech IKS na našich webových stránkách. S konkrétními dotazy se na nás mohou obracet všichni investoři jak formou ových dotazů, tak mohou využít bezplatnou linku nebo 1. Fáze investičního rozhodování kam investovat, jaké částky a na jak dlouho (investiční horizont). 2. Výběr přímé investice (akcie, termínovaný vklad atd.). 3. Výběr balíčku, tj. konkrétního typu podílového fondu. pořídit, a podle skladby vybrat fond, který svým složením jeho představě odpovídá. Tato analýza a rozhodnutí o nakládání s vlastními prostředky jsou velice důležité. Měly by zabránit situacím, kdy investor vloží své finanční prostředky, za které si chce do jednoho roku koupit nové auto, do akciového fondu, a čeká, že se mu vklad automaticky zhodnotí. Každý typ fondu má svůj minimální investiční horizont, který v případě akciových fondů činí pět až deset se na ně výběrem vhodného mixu akcií (nejvyšší dlouhodobá výkonnost), dluhopisů (stálý výnos, utlumení výkyvů akciových trhů) a instrumentů peněžního trhu (likvidita, stabilita). Investiční strategie by měla být zvolena s ohledem na zdroj prostředků pro investice, investiční horizont, zkušenosti s investováním, představu o výnosu a riziku a reakce na případný pokles. Většina důvodů, které způsobují medvědí trhy, nemá s výše uvedenými výchozími parametry žádnou spojitost. Psychologie ale dělá divy. Když však již má investor pocit, že dno medvědího trhu je v nedohlednu a tato situace vyžaduje jeho reakci, doporučuje se při změnách v portfoliu postupovat s maximální obezřetností a případné změny v portfoliu provádět postupně, po krocích. Škody, které je možné zbrklým přeskupením portfolia způsobit, mohou dosáhnout v dlouhodobém měřítku značné výše. Za rozumnou hranici při změnách v portfoliu se považuje 15 %. 3. Udržovat původní rozložení investice. Jak moc poškodil medvědí trh investici? S nejvyšší pravděpodobností bude škoda závislá na tom, jestli je investice správně rozložená mezi akcie, dluhopisy a instrumenty peněžního trhu, což jsou základní stavební kameny portfolia. Statistiky ukazují, že správné rozložení je 85 % úspěchu. Například výnosy investic do dluhopisů často rostou v obdobích krizí na trzích akciových. Toho jsme konzultace s investičním poradcem při návštěvě v pobočce Komerční banky. Tomáš Strnad, ředitel, Citicorp investiční společnost: Díky reklamě jsou lidé přirozeně o výhodách informováni lépe. O důkladné vysvětlení rizik by se měl postarat jejich investiční poradce nebo prodejce fondů. U seriózních společností najdete popis investičních rizik i ve statutu fondu. Bohužel, ne u všech, neboť zákon takovou povinnost investičním fondům neukládá. Dalším zdrojem informací může být internet nebo odborné publikace. Rizika by si lidé měli být vědomi, ale od investování by je nemělo odrazovat. Je překvapivé, že jsme připraveni tvrdě pracovat, abychom peníze vydělali, ale pak je nejsme schopni zhodnotit. Vklady na bankovních účtech neudrží krok ani s inflací. Průměrný čistý úrok z klientských depozit činil za posledních 5 let zhruba 3,8 % ročně. Za stejné období vydělaly i ty nejopatrnější podílové fondy o 3 až 4 % ročně více. Je však třeba se vyhnout nápadně výhodným nabídkám rychlého zbohatnutí. Nevěřte jim. Investujte dlouhodobě a pravidelně. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Poznámka: Toto schéma znázorňuje typické nebo převládající investice, neznamená to, že např. akciový fond nemůže mít část prostředků uložených v dluhopisech nebo na termínovaných vkladech. Fond peněžního trhu se v zásadě podobá dluhopisovému fondu s tím, že se více blíží principu termínovaného vkladu, tj. dosahuje stabilního zhodnocení prostředků. Tento typ fondu nesmí investovat do akcií. let. Znamená to tedy, že po tuto dobu bych neměl být zneklidňován případným poklesem své investice, protože hodnocení by mělo nastat až po uplynutí této doby. Z toho je patrné, jak významné je nejdříve rozhodovat o struktuře svých financí a teprve následně vybírat vhodné balíčky. Věřte, že v nabídce podílových fondů ten svůj určitě naleznete. Martin Hanzlík, generální manažer UNIS ČR svědky v současné době, kdy výnosy z dluhopisů dosáhly i 12 % za uplynulých 12 měsíců. Dluhopisy tak představují potřebnou protiváhu v portfoliu investora. Když po delší době investor zjistí, že aktuální rozložení investice neodpovídá rozložení původnímu, kupř. z důvodu různého vývoje hodnoty jednotlivých složek portfolia, měl by průběžnými změnami v portfoliu dospět k původnímu rozložení investice. 4. Pokračovat v pravidelném investování. Investoři, kteří se rozhodli pravidelným investováním využít výhod takzvaného průměrování investice (cost-averaging), si už určitě všimli, že kolísavost trhu pracuje v jejich prospěch. Klesající trhy pomáhají snižovat průměrnou cenu investice. Disciplinovanost při pravidelném investování zase potlačuje možné emoce vyvolané propady na trzích. Nelze tvrdit, že tento způsob investování vylučuje možnost ztráty, avšak následující příklad je výmluvný. Investor, který začal svůj investiční program v ten nejnevhodnější okamžik v historii před velkou depresí roku 1929 a investoval 1000 ročně, již v roce 1935, kdy index Dow Jones byl pouze na 39 % původní hodnoty, dosáhl mírného zisku. Jan Barta, člen představenstva Asociace pro kapitálový trh a ředitel obchodování pro soukromou klientelu, ČSOB Jan Barta, ředitel obchodování pro soukromou klientelu, ČSOB: Z naší praxe víme, že zkušenosti zájemců jsou stále relativně malé. Většina z nich přichází s představou, že prostřednictvím investic do fondů mohou získat vyšší výnos, než je u vkladů v bankách, a že jde jen o jinou formu. Málokdo však ví a umí pracovat s rizikem, které většina forem investic přináší. Riziko je přitom přirozeným jevem investování a bez něj nemůžeme myslet na vyšší výnos. Důležité je pochopit, že riziko investice se s prodlužující dobou snižuje to je hlavní myšlenka investování. Ve většině případů již investoři mají přístup k potřebným informacím, avšak neumí je využívat. Často se rozhodují podle zavádějících parametrů (např. jaké bylo zhodnocení v minulém roce). Investoři by si měli především uvědomit, jaký je jejich investiční horizont, schopnost snášet prudké pohyby hodnoty jejich investice a celková finanční situace. Podle toho by měli namíchat svou investici z akciových, dluhopisových a peněžních fondů, do značné míry bez ohledu na to, jaká byla jejich výnosnost v předchozím roce. Statistiky ukazují, že je to 85 % úspěchu. Teprve zbytek náleží výběru konkrétního fondu, resp. fondů, které tuto strategii naplňují. Zdeněk Novotný, vedoucí oddělení Public Relations, První investiční společnost: Zájemci o investování do otevřených podílových fondů mají v dnešní době již dostatek informací nejen o výhodách, ale i rizicích. Kromě samotných investičních společností se edukativní činnosti věnují také Unie investičních společností a Komise pro cenné papíry. Dost práce odvádějí v posledních letech i média. Základem však stále zůstává práce distributorů fondů, protože ti přicházejí do osobního styku se zájemci o investování. Otázkou ovšem zůstává, zda všichni zájemci o investování umějí naslouchat těmto radám. Zvláště pak slovům o rizicích, která jsou spojená s investováním. Někdy se stává, že slepě investují podle posledního výsledku fondu za krátké období. Pak jsou rozčarováni, že fond tento výsledek každý měsíc neopakuje. Zájemce o investování by si měl nejprve ujasnit svůj cíl investování, dobu, na jakou je ochoten peníze nechat zhodnocovat, a odpovědět si na otázku, jaké investiční riziko je ochoten podstoupit. Pak se může, nejlépe po poradě s finančním poradcem, rozhodnout pro konkrétní fond. Vedle prostudování veškerých materiálů, které jsou o fondu k dispozici, je dobré porovnat chování fondu vzhledem k dalším obdobným fondům za delší časové období, alespoň za minimální investiční horizont. Nemělo by se zapomínat na porovnání vstupních, správcovských a výstupních poplatků. Není ostudou si vyžádat další informace nebo se zeptat na cokoli. Nejhorší je investovat své peníze do něčeho, čemu nerozumím.

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 3 Skupina Pioneer Investments v ČR I proto spolupracujeme na celém světě s finančními poradci. Z důvodu ochrany soukromí bylo změněno jméno autora dopisu. Sdělení zde obsažená nepředstavují nabídku podílových listů ani akcií fondů. Při výběru investice je důležitý její vhodný výběr. Nelze zaručit, že určitá odvětví, trhy či ekonomiky států vykážou takovou výkonnost, jak se očekává. Investování přináší také rizika spojená s vývojem měn a vývojem politickým. Vaši toleranci na riziko projednejte laskavě s odborníky (osobním bankéřem, finančním poradcem). Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. O dalších výhodách a rizicích investování se informujte na na bezplatné lince nebo v sídle společností skupiny Pioneer Investments v ČR na adrese Na Rybníčku 5, Praha 2. Jméno Pioneer Investments je obchodní značkou Pioneer Global Asset Management S.p.A ING Investment Management Správce ING Fondů ING Investment Management obhospodařuje na celosvětové úrovni aktiva ve výši 269 miliard eur. Česká kancelář spravuje portfolia v celkovém objemu přesahujícím 32 miliard korun. Kromě podílových fondů také společnost řídí aktiva institucionálních klientů, jako jsou pojišťovny, penzijní fondy, obchodní společnosti, obce a nadace. Nejvyhledávanějšími z rodiny ING Fondů jsou korunové fondy, které dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější ve svých kategoriích. Navíc přináší jedinečnou příležitost investovat do zahraničního fondu v české koruně, tedy bez vystavování podílníka kurzovému riziku. ING Fondy však umožňují českým investorům vstupovat také na zahraniční kapitálové trhy díky široké nabídce fondů v euru nebo v americkém dolaru. ING Fondy jsou registrovány v Lucembursku a mají povolení Komise pro cenné papíry pro působení v České republice. Nové investiční příležitosti V září letošního roku rozšířila společnost ING Investment Management svoji nabídku o další tři otevřené podílové fondy. Jedná se o akciový fond, investující do společností s vysokým dividendovým výnosem, fond zaměřený na akciové trhy v rozvíjejících se ekonomikách a obligační fond, orientující se na dluhopisy s vysokým výnosem. ING (L) Invest Global High Dividend Fund investuje do akcií společností, které mají velmi dobré ekonomické výsledky a své výnosy vyplácí formou dividendy. Dividendový výnos je hlavním příjmem fondu. Stejně zaměřený fond vznikl v Nizozemsku již před třemi lety a jeho výkonnost vykazuje nižší kolísání hodnoty než běžné akciové fondy. ING (L) Invest Emerging Markets Fund investuje do diverzifikovaného portfolia akcií, které se obchodují na burzách zemí Latinské Ameriky, Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky. Cílem fondu je dlouhodobý kapitálový růst. ING (L) Renta Global High Yield Fund je dluhopisový fond, jehož cílem je celkový výnos (úroková i kapitálová složka). Při správě portfolia je využívána jak kreditní analýza jednotlivých emitentů, tak i makroekonomické ukazatele daného regionu či průmyslových sektorů. ING Český fond peněžního trhu Fond je ideálním nástrojem pro zhodnocení krátkodobých investic (do 1 roku). Díky přísné investiční strategii dosahuje stabilního růstu své hodnoty. Portfolio investuje do krátkodobých, pevně úročených instrumentů vydávaných domácími i zahraničními emitenty s vysokou kreditní kvalitou. Všechny investice fondu jsou výhradně v české koruně. Čisté obchodní jmění fondu přesahuje 1,26 miliardy korun. Výkonnost za posledních 12 měsíců činí 3,41 % a od založení fondu 6,88 % p. a. Všechny údaje jsou k Vývoj hodnoty podílového listu v Kč Zhodnocení (k v %) 1 měsíc 0,17 3 měsíce 0,40 6 měsíců 1,26 od začátku roku 2,23 za 12 měsíců 3,41 od založení ,88 Ratingová struktura portfolia fondu A 7,44 % A+ 8,89 % BBB+ 21,49 % AAA 13,33 % AA- 41,90 % AA+ 4,39 % AA 2,74 % ING Český fond obligací Pro střednědobé investice představuje ING Český fond obligací dlouhodobě nejvýnosnější korunový fond. Fond investuje výhradně do korunových dluhopisů vydávaných českými i zahraničními společnostmi, které mají vysokou úroveň kreditní kvality. Čisté obchodní jmění fondu přesahuje 3,7 miliardy korun. Výkonnost za posledních 12 měsíců činí 11,87 % a od založení fondu 13,58 % p. a. Všechny údaje jsou k Vývoj hodnoty podílového listu v Kč Ratingová struktura portfolia fondu AAA 25,14 % BBB 3,45 % AA+ 1,60 % BBB+ 14,40 % AA 0,35 % A 5,88 % AA- 42,10 % A+ 7,08 % Hlavní pozice (v %) Státní dluhopis ČR 6,95 % 14,86 Evropská investiční banka 8,20 % 9,30 Státní dluhopis ČR 6,55 % 7,43 Státní dluhopis ČR 6,40 % 6,38 Státní dluhopis ČR 5,70 % 5,23 Česká konsolidační agentura 5,05 % 4,37 Koninklijke Ahold N.V. Var 4,27 Evropská investiční banka 6,50 % 3,88 General Motors Var 2,71 Household Finance Var 2,59 ING Český akciový fond Portfolio orientované na akciové trhy střední Evropy (52 % ČR, 26 % Polsko, 20 % Maďarsko, 2 % Slovensko) dokázalo tento rok několikrát přinést nejvyšší výnos ve své kategorii. Fond je denominován v české koruně a investuje do akcií významných společností na uvedených evropských trzích. Čisté obchodní jmění fondu přesahuje 630 mil. Kč. Výkonnost za posledních 12 měsíců je 21,70 % a od založení fondu -0,44 % p. a. Všechny údaje jsou k Česká republika 52,92 % hotovost 5,28 % Vývoj hodnoty podílového listu v Kč Regionální složení portfolia fondu Polsko 21,85 % Maďarsko 19,95 % Hlavní pozice (v %) Komerční banka 9,10 ČEZ 9,03 Český Telecom 8,76 OTP Bank 5,98 MOL 4,89 Metrostav 4,86 Česká pojišťovna 4,55 MATAV 4,44 Phillip Morris ČR 4,20 Bank Pekao 3,76 Další ING Fondy v ČR ING (L) Renta Fund Euro ING (L) Renta Fund Euromix ING (L) Renta Fund Dollar ING (L) Renta Fund World ING (L) Invest EMU Equity ING (L) Invest European Equity ING (L) Invest World ING (L) Invest European Small Caps ING (L) Invest Global Real Estate ING (L) Invest Japan ING (L) Invest Biotechnology ING (L) Invest Chemicals ING (L) Invest IT ING (L) Invest North America ING Index Linked ING Český kontinuální click fond Euro Stoxx 50 ING Index Linked ING Continuous Click Fund Eurotop 100 ING Index Linked ING Continuous Click Fund S&P 500 Investovat do ING Fondů můžete prostřednictvím našich partnerů BBG Finance, a.s. Commerzbank AG (pobočka Praha) Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. ING Bank N.V. (pobočka Praha) Raiffeisenbank (pobočka Praha 4, Olbrachtova 9) Investice do cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, a proto není zaručena návratnost původní investice. ING Investment Management (C.R.), a.s. Bozděchova 2/344, Praha 5 tel.: / fax: / JPY CZK

4 STRANA 4 P O D Í L O V É F O N D Y K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Proč jsou fondy Investiční společnosti České spořitelny nejoblíbenější? SPOROBOND největší český dluhopisový fond s majetkem vhodnotě 6 miliard korun SPOROINVEST největší český fond peněžního trhu s majetkem vhodnotě 25 miliard korun zhodnocení 40% 30% 20% 10% 0% Na všech pobočkách České spořitelny získáte: informace o službách pro investování a doporučení, který fond je pro Vás nejvhodnější. Pomůžeme Vám sestavit i Váš osobní investiční plán. Pro své investice můžete využívat: SERVIS 24 pro řízení a kontrolu Vaší investice telefonem 24 hodin denně nebo SPOROEFEKT k automatickému převodu peněz ze sporožira. Své peníze můžete vybrat z fondů kdykoli bez omezení a poplatků zpravidla do 2 až 3 dnů. Nakupujete a potřebujete peníze ihned? Plaťte doma i v zahraničí kreditní kartou částku uhradíte později přímo ze SPOROINVESTU. Otevřené podílové fondy Investiční společnosti České spořitelny jsou tu pro Vás. Navštivte nejbližší pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme. Nezapomeňte na rozdíl mezi termínovaným vkladem a podílovým fondem: zatímco vklad i jeho výnos je bankou zaručen, fondy investují na kapitálovém trhu, a proto jejich výnos nelze dopředu stanovit. Zajímejte se proto o způsob investování Vašeho fondu a odpovídající doporučenou délku investování. Podle mezinárodních pravidel pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost investované částky. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Plné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. informační linka: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT získala v letošním roce licenci pro distribuci 58 lucemburských otevřených podílových fondů, a zařadila se tak na jedno z čelných míst mezi správci s nejširší nabídkou na českém trhu. Investoři mají možnost vybrat si ze tří rodin fondů akciových, smíšených a dluhopisových, a rozložit tak svoji investici do různých regionů, ekonomických sektorů a měn přesně podle svých potřeb. U vybraných fondů poskytuje CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT zesílenou informační podporu v českém jazyce. Bližší informace o všech fondech i o distribučních místech, jakož i informace o výhodách a rizicích spojených s investováním, vám rádi poskytneme na naší bezplatné informační lince. Vybrané zahraniční fondy CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro ***** Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ ***** Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips * * Fond není v současné době licencován pro prodej v České republice. Tato informace je určena pouze majitelům podílových listů výše uvedeného podílového fondu a není nabídkou cenných papírů. ***** CSAM v současné době získal nejvyšší ohodnocení (5 hvězdiček) od společnosti Standard and Poor pro Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro. To tedy znamená, že lucemburská rodina fondů CSAM nyní zahrnuje 3 dluhopisové fondy s nejvyšším pětihvězdičkovým oceněním od S & P ve třech hlavních měnách euru, dolaru a libře. To řadí CSAM mezi nejlepší evropské správce dluhopisových portfolií. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, součást nadnárodní finanční skupiny CREDIT SUISSE GROUP, poskytuje v rámci CREDIT SUISSE FIRST BOSTON produkty a služby v oblasti správy majetku. Skupina CREDIT SUISSE GROUP se díky své přítomnosti ve všech hlavních finančních centrech řadí mezi první desítku největších finančních institucí světa. CREDIT SUISSE GROUP celosvětově zaměstnává přes 82 tisíc lidí a spravuje majetek ve výši 807 miliard (červen 2002). Přítomnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity v oblasti kolektivního investování a správy majetku velkých institucionálních klientů. Hodnoty, které jsou nám vlastní vynikající profesionální výkon, poctivé jednání a celosvětový pohled, nabízejí v kombinaci s finanční a organizační stabilitou skupiny CREDIT SUISSE GROUP klientům široký sortiment investičních produktů a možností. CHF CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Lazarská 13/8, Praha 2 bezplatná infolinka:

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 5 Investiční kapitálová společnost KB Místopředseda představenstva a náměstek ředitele Investiční kapitálové společnosti KB Ing. Pavel Hoffman: Vklady obyvatel se už přesouvají z bank do fondů Investiční kapitálová společnost Komerční banky (IKS) si v loňském roce nasadila laťku hodně vysoko. Tak namátkou: Povyskočila z třetí příčky mezi největšími českými investičními společnostmi na druhou, u svého dluhopisového fondu překonala magickou hranici desetiprocentního zhodnocení za rok a oslovila drobné investory dosud nevídaným způsobem. Letos jednatřicetiletý Pavel Hoffman, místopředseda představenstva a náměstek ředitele IKS, se nicméně domnívá, že letošní rok bude ještě úspěšnější. Jsou tyto předpoklady reálné? Pavel Hoffman Když jsme vyhodnocovali loňský rok, byli jsme překvapeni, že z hlediska nárůstu podílu na trhu, získání majetku pod správu a množství nových investorů šlo o nejúspěšnější rok v desetileté historii firmy. Také jsme měli za to, že kvůli snížení úrokových sazeb, které proběhlo vloni, nebude letošní rok tak úspěšný. Chtěli jsme zopakovat loňské výsledky, ale nečekali jsme, že bychom mohli být ještě úspěšnější. Přišlo však další snížení úrokových sazeb, a stále více investorů proto hledá alternativu k termínovaným vkladům v bankách. Podařilo se nám tak za prvních šest měsíců letošního roku získat pod správu 5,31 miliardy korun a ještě více zpevnit naše postavení na trhu. Do konce roku se toto číslo určitě zdvojnásobí. Český člověk je hodně konzervativní, jak se vám daří ho přesvědčit o výhodnosti investování do otevřených podílových fondů? Svou roli v tom nepochybně sehrál i náš balíček fondů Felix, který jsme uvedli na trh vloni na jaře. Ukázal drobným investorům, že podílové fondy nejsou zase až tak složité. Než jsme přišli s Felixem, udělali jsme si velice podrobný průzkum potřeb českého investora. Z něj vyplynulo, že je hodně konzervativní, že se bojí rizika, ale na druhou stranu je nespokojen s tím, jaké zhodnocení mu nabízejí banky na termínovaných vkladech. Nekončící příliv investic a rostoucí počet nových podílníků ve fondech IKS nás utvrzují v tom, že Felix byl krok správným směrem. A letošní snížení úrokových sazeb bylo pak i pro další investory motivem k hledání alternativy, jak zhodnotit své volné finanční prostředky. To je těch více než pět miliard, které investovali do našich fondů. Řadě lidí přesto dosud termín kolektivní investování moc neříká To je pravda, ale rok od roku roste počet těch, kdo do fondů investují. Mnoha lidem také dosud zní ve slově fond to negativní z kuponové privatizace, ale tyto uměle vytvořené fondy nemají s dnešními fondy renomovaných investičních společností nic společného. Investiční společnosti mají na trhu své nezastupitelné místo, na západ od nás jsou to jedny z nejzajímavějších a nejdůležitějších forem, pokud jde o zhodnocování peněz. U nás zatím stále ještě přetrvává zvyk nosit peníze do banky, přestože výnosy z vkladů mnohdy nejsou schopny eliminovat ani inflaci. Už dlouhá desetiletí je trendem ve vyspělých zemích investovat do fondů. Ani Česká republika, uvážíme-li její ambice na členství v EU, nemůže zůstat stranou. Faktem je, že v posledních dvou letech jsme svědky přesunu úspor z bank do fondů, a odhaduji, že tak do pěti let by investice ve fondech mohly zdvojnásobit svůj podíl na úsporách obyvatelstva, a do fondů by se tak mohlo přesunout až sto miliard korun. Máte nějaký recept na to, jak z člověka fondů neznalého udělat investora? Každý má několik způsobů, jak naložit se svými volnými finančními prostředky. Toto rozhodnutí musí učinit podle několika základních kritérií. Jedním z nich je, na jak dlouhou dobu má ty peníze volné, respektive, zda má nějaké plány na jejich utracení v budoucnosti, a pokud ano, kdy to asi bude. V případě, že takové plány nemá, jde o dlouhodobě volné prostředky, jinak jde o finance volné dočasně. Dočasně v tomto případě může znamenat od jednoho týdne až po jeden, dva roky. Dalším důležitým kritériem je kombinace očekávání investorů, kolik chtějí na své investici vydělat, a s tím spojená ochota riskovat. Tedy kolik jsou ochotni dočasně nebo i delší dobu prodělávat v případě, že investice nebude mít tu výkonnost, kterou od ní očekávali. Nikde není nic zadarmo, a pokud někdo chce vydělat dvacet procent za rok, musí akceptovat s tím spojené riziko. Deset či dvacet procent za rok nikdo zadarmo nedává. Proč by ale někdo měl investovat do fondů, když může využít finanční produkty se státní podporou? Samozřejmě, že existují i jiné způsoby, jak investovat. Například do penzijního připojištění, stavebního spoření nebo životního pojištění. Ani v tomto případě nejde o podporu zadarmo, ale za určitých podmínek. Nejvíce znevýhodňující je likvidita, tedy dostupnost investovaných prostředků. Dalším omezujícím faktorem těchto produktů s daňovou výhodou je objem peněz, do něhož se tyto investice vyplatí. Jinými slovy, pokud vyčerpáte limity všech zvýhodněných a podporovaných spoření a pojištění a stále vám něco zbývá k investování, není lepší volby než podílový fond. Výše investice v něm není omezena a také není rozdílu mezi malým či velkým investorem. A jak je to s dostupností investic? Jak dlouhé jsou výpovědní lhůty? Ve fondech neexistuje výpovědní lhůta, člověk může jeden den zainvestovat a třeba za dva měsíce požádat o zpětný odkup podílových listů. Toto rozhodnutí může učinit kdykoliv a není nijak omezován, že by to musel hlásit nějakou dobu předem, s měsíčním předstihem anebo půl roku čekat, až mu uplyne výpovědní lhůta. Zpravidla do tří dnů má peníze na svém kontě a může s nimi nakládat dále dle své libosti. Další odlišností od termínovaných vkladů je, že po půl roce je výnos z investice osvobozen od daně, zatímco bankovní vklady občanů jsou daněny 15procentní sazbou zcela automaticky. To přirozeně investice do fondů oproti bankovním vkladům dále zvýhodňuje. Investice do fondů ale nejsou na rozdíl od vkladů v bankách pojištěny Myslím, že pojištění vkladů hraje spíše psychologickou než faktickou roli. I tak je pojištění vkladů v bankách omezeno relativně nízkou hranicí. Člověk se nemá čeho obávat, pokud investuje do fondů renomovaných investičních společností, které prokázaly svou serióznost dlouhodobou činností na trhu a jež za sebou mají silného partnera, třeba jako my Komerční banku, za níž navíc stojí jeden z nejsilnějších evropských bankovních domů francouzská Société Générale. Majetek fondů tedy vklady investorů je vždy spravován odděleně od majetku správcovské společnosti a nemůže se stát to, co se stávalo v bankách: Vy uložíte peníze a banka s nimi může nakládat téměř libovolně. Bez vašeho vědomí je například půjčí někomu na velmi riskantní projekt. U podílového fondu máte jistotu, že s vaší investicí bude nakládáno podle statutu fondu. Bankovní vklady, jak známo, statuty nemají. Možná, že nyní už někteří z čtenářů přemýšlí, do jakého fondu by měli investovat. Máte pro ně nějaký tip? Fondy se mezi sebou liší svým charakterem, rizikem a očekávaným výnosem z fondu. Není možné pohlížet na všechny fondy paušálně jako na jednu kategorii a očekávat od všech fondů totéž. S ohledem na kurzové riziko a silnou korunu bych aktuálně nedoporučoval investice do konzervativních fondů, které nejsou nominovány v české koruně. Typickému českému investorovi bych doporučil některý z našich konzervativních fondů buď IKS dluhopisový, nebo IKS peněžní trh. Ať se sám přesvědčí, že při obdobné míře rizika má mnohem větší šanci na zhodnocení financí v těchto fondech než v bankách. Pokles úrokových sazeb v bankách je silným motivem ke změně investičního chování a konzervativní fondy pak jasnou alternativou. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: fax:

6 STRANA 6 P O D Í L O V É F O N D Y v PrvnÌ investiënì spoleënosti, a.s., BÏlehradsk 110, Praha 2 v poboëk ch»sob na Internetu na telefonu na bezplatnè lince K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Budoucnost přinese více majetku! Pomocí správného poradenství se dá dosáhnout vytyčeného cíle!

Budoucnost přinese více majetku! Pomocí správného poradenství se dá dosáhnout vytyčeného cíle! Budoucnost přinese více majetku! Pomocí správného poradenství se dá dosáhnout vytyčeného cíle! BUDOUCNOST LZE NEJ- LÉPE PŘEDPOVĚDĚT, KDYŽ SI JI VYTVOŘÍTE SAMI. E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností.

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností. Investujte chytře Profitujte z našich zkušeností. E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás má své sny a cíle. Mnohé z nich je asi možné uskutečnit

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Osobní finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Osobní finance představují aplikaci principů finanční ekonomie na individuální a rodinná finanční rozhodnutí. Osobní finance

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Trendkopírující fondy Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS Trendkopírující

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více