20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím"

Transkript

1 20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím Proč? Aby jste nezadlužili rodinu? Aby Vás někdo neokradl? Aby jste se neztratili ve světě financí? Aby jste dokázali zhodnotit své peníze? No a samozřejmě, aby jste byli o něco chytřejší? Tak Proto!

2 Tři úžasné citáty, které mě změnily život Co řekl Sokrates? Blaženost je přirozeným bohatstvím, luxus je umělá chudoba Co řekl Friedrich Nietsche? Žádný vítěz nevěří v náhodu A co k tomu řekl M.L.King Nemůžeš-li létat, běž,nemůžeš-li běžet, jdi, nemůžeš-li jít, plaz se.ale ať už děláš cokoli, musíš se stále pohybovat kupředu. A ještě jedno západoafrické přísloví Vytrvalost je všechno Tak co?jste připraveni?

3 Co je to fond? Co je to fond jednoduše!! Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím.podílový fond je jakýmsi souborem majetku.rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů.podílový fond nemá právní subjektivitu(na rozdíl od investičního fondu), je to pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva.je spravován investičními společnostmi, které řídí jeho fungování.základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů(investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílových fondech se často mluví jako o nástrojích kolektivního investování.a co je ještě důležité?člověk s nákupem podílu ve fondu nakupuje fakticky už diverzifikovanou investici.investor sám dost často nemá šanci si portfolio například z jednotlivých akcií poskládat udělejte si kávu a podíváme si na to jednoduše

4 Takhle nějak to vypadá US-$ CHF GBP JPY

5 Takže, jak to celé funguje, pokud si koupíte 1 podíl fondu: Vlastníte kousek BMW, Audi,Microsoftu, SAPU,Reenoku, Porsche, Kodaku, Persilu,Siemensu,T-mobilu, Dellu, HP atd. Pokud se tedy stane, nedej bože, že by padla firma Audi, myslíte, že všichni, kteří řídí Audi začnou chodit pěšky? Já myslím, že ne? Myslíte, že je možné, že ze dne na den přestaneme všichni zničeho nic jíst, pít, kouřit, jezdit autem,číst, používat počítače atd. Také si myslím,že ne? Takže teď už Vám zbývá jen otázka jak?

6 Otázky, které bych chtěla zodpovědět? Nelíbí se Vám nízké úroky z bankovních vkladů?vysvětlím, Vám proč jsou takové! Chcete, aby Vaše peníze vydělávaly více? Ztratili jste důvěru v bankovní produkty? Chcete pasivní příjem a nevíte jak? Chcete se opravdu naučit efektivně investovat do fondů? Už jste viděli novou důchodovou tabulku? A víte co to znamená renta?

7 Jak fungují podílové fondy? Podílové fondy nejsou o moc složitější než termínovaný vklad. Své peníze místo na spořící účet pošlete na účet fondu a dostanete za ně podílové listy Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, jsou evidovány na účtu cenných papírů, například v bance. Z tohoto účtu je můžete zase kdykoliv prodat, své peníze dostanete většinou druhý den. Okamžitá možnost dostat své peníze bez zaplacení jakékoliv sankce je první výhoda podílových fondů proti termínovaným vkladům Ale postupem času si ukážeme víc

8 Samotná administrace samotný akt Je to vlastně jednoduché stačí podepsat smlouvu a poté posílat stanoveným způsobem peníze.některé společnosti používají pro každý fond zvláštní účet, jiné mají jeden sběrný účet, na který zašlete jednu částku a ta se rozdělí podle klientem vydaného pokynu.stejně tak společnosti nabízí automatickou měnovou konverzi takže pokud chcete klient investovat do fondu, který je veden například v eurech nebo amerických dolarech, může klidně posílat české koruny. Ale v tuto chvíli se musíme zaměřit na to jak a proč ten, který fond vybrat? Samozřejmě jedna z cest je zajít do banky a nechat si poradit, některý investiční produkt, ale myslím, že by bylo lepší se naučit podílovým fondů rozumět k tomu všemu budeme potřebovat v tuto chvíli dvě věci, rozumět tomu jak vlastně putují peníze a rozumět jejich hodnotě

9 Druhy podílových fondů Akciové fondy Smíšené fondy Dluhopisové fondy Fondy fondů Fondy peněžního trhu Zajištěné fondy Nemovitostní Komoditní

10 Akciové fondy & Dluhopisové fondy Akciové fondy jsou zejména díky své vysoké míře kolísavosti vhodné pro dlouhodobé investování, 5 a více let.investorům, kteří preferují možnost dlouhodobého zhodnocení a jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu něž dluhopisové fondy. Akciové fondy investují převážnou část svého majetku do akcií. Dluhopisové fondy jsou vhodné především pro střednědobé investice v investičním horizontu 2 4 roky.míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle jeho zaměření. Obecně lze však říci, že je vyšší něž u fondů peněžního trhu a naopak nižší než u fondů akciových.

11 Smíšené fondy, Fondy fondů, Fondy peněžního trhu Smíšené fondy Mohou investovat do do různých tříd aktiv, tj. do akcií, dluhopisů i jiných nástrojů peněžního trhu, avšak za cenu vyšší rizikovosti. Fondy fondů Fondy fondů přišly s poměrně zajímavou myšlenkou směřující k mnohem vyššímu rozložení rizik, než které nabízí klasické podílové fondy.klasický podílový fond totiž nakupuje jednotlivé cenné papíry(např. dluhopisy, akcie) a v portfoliu jich má typicky kolem Fond fondů ale volí jinou cestu místo konkrétních akcií či dluhopisů nakupuje do svého portfolia podílové listy jiných fondů. Fondy peněžní trhu Investují do investičních nástrojů peněžních trhů, jež mají obvykle splatnost do 1 roku. Fondy peněžního trhu bývají obvykle nejméně rizikové.

12 Zajištěné fondy & Nemovitostní Zajištěné fondy Zajištěné fondy jsou vhodné pro klienty, kteří dávají přednost jistotě(požadují zajištěný výnosú a s né spojenému menšímu výnosu, který s sebou zajištěné produkty přinášejí, před možností investovat do potenciálně výnosnějších otevřených podílových fondů bez zajištění.investovat do zajištěných fondů se vyplácí těm investorům, kteří si jsou jisti, že své peníze nebudou po celou dobu trvání produktu opravdu potřebovat. Nemovitostní Nemovitosti patří již od nepaměti mezi uchovatele hodnoty, což je dodnes řadí mezi nejvyhledávanější aktiva. Ačkoliv jejich cenu mohou přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, jejich hodnota zůstává dlouhodobě stabilní. Nemovitosti přitahují investory z mnoha důvodů Stabilní hodnota v dlouhodobém horizontu Ochrana proti růstu inflace Malé cenové výkyvy nemovitostí Nemovitostní fondy umožňují investorům investovat do komerčních nemovitostí tak přímo jako mohou nyní (např. administrativních budov nebo obchodních center) a to již od velmi nízkých částek. Hlavní část výnosu fondu

13 Otevřený a uzavřený podílový fond Rozlišujeme ještě dva typy podílových fondů otevřené a uzavřené podílové fondy Otevřené podílové fondy jsou takové, kde mají podílníci možnost prodat své podílové listy kdykoliv zpět fondu výměnou za své peníze. U uzavřených podílových fondů tuto možnost investoři nemají a podílové listy je možné prodat až po skončení doby, na kterou bylo do podílového fondu investováno.mohou, ale s podílovými listy uzavřených fondů obchodovat na burzovních nebo mimoburzovních trzích.

14 Hodnota peněz v průběhu času Co je to hodnota peněz v průběhu času? Je obecně známo, že dnes získaná koruna má jinou hodnotu, než koruna získaná za rok. Když půjčíte někomu stokorunu, za kterou si dnes můžete pořídit cokoliv, a dotyčný vám ji vrátí až za pět let, dost možná si za ni už stejné množství čehokoliv nepořídíte. Časová hodnota peněžních prostředků zcela jistě ovlivňuje plánování finančních toků v budoucnosti. Pro finanční řízení je nezbytné znát princip změny hodnoty peněz v čase podrobněji.

15 6 důvodů proč investovat do nemovitostního fondu? Výnos fondu neovlivňuje chování burzy cenných papírů(jako např. u akcií nebo dluhopisů), ale příjmy z pronájmu a tržní hodnota nemovitostí Investice do nemovitostí,která je vysoce likvidní na rozdíl od přímého nákupu nebo prodeje nemovitosti, podíl v nemovitostním fondu může být snadno a rychle nakoupen nebo odprodám. Nízká výše vložené částky investovat do těchto fondů je možné od malých částech cca od 1500 korun měsíčně Ochrana proti růstu inflace nájemní smlouvy jsou opatřeny tzv.inflační doložkou.v případě růstu inflace se tak vyinkasované nájemné každý rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce Vhodný nástroj pro zajištění na penzi v rámci pravidelného investování je fond vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření a delší doporučované době investování vhodný pro zajištění nebo důchodový věk Vhodný nepodléhá dani z příjmu výnos z investice do podílových listů nemovitostního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu

16 Cesta peněz Ca. 1-2 % Ca. 3-4 % Privátní půjčky 6-12 % Investuje ve formě: půjčky, dluhopisy, akcie, nemovitosti, investiční fondy %

17 Co by mělo vést k volbě konkrétního fondu? Investiční horizont investice? Víte kdy budete peníze potřebovat? Jaké riziko ztráty jste schopni snést? Čím větší možný zisk, tím větší riziko Kolik času chcete věnovat správě svých investic? Minulá výkonnost fondu vzhledem k jiným fondům obdobné charakteristiky, jako doplňující informace

18 Volatilita Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty aktiva, popřípadě jeho výnosu během časového období. Nejčastěji je definována jako směrodatná odchylka ceny aktiva. Volatilita se běžně značí symbolem σ, neboli řeckým písmenem sigma. Existuje mnoho variací volatility, jako například běžná volatilita, historická volatilita, implikovaná volatilita či korelovaná volatilita. Pro investory je také důležitý koeficient Beta, který srovnává volatilitu aktiva vzhledem ke zvolenému benchmarku (například akcie vs. index). Volatilita je měřítkem rizikovosti daného aktiva. Volatilitu obecně vypočítáme jako směrodatnou odchylku ceny aktiva během nějakého časového období, například 30 či 90 dní. Tato odchylka nám poté vypovídá, jak moc cena aktiva kolísá v čase a od toho si lze odvodit míru rizikovosti aktiva. Aktivum, jehož cena vykazuje vyšší volatilitu bude logicky rizikovější, jelikož je jeho cena hůře predikovatelná. Zde jsme nyní popsali běžnou volatilitu. Ta je založena na pozorování historických dat (řekněme těch 30 dní nazpátek), přičemž poslední pozorovaná cena odpovídá ceně aktuální. Existuje však mnoho dalších typů volatility, přičemž každá slouží k odlišnému účelu.

19 Co je to scoring fondů? Co scoring je? Především nástroj pro rychlou orientaci. Čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější nebo méně rizikový. Udělování jedné až pěti hvězdiček je navíc celosvětovým standardem, který milionům investorů říká, na které fondy zaměřit svou působnost. Navíc jde o hodnocení zcela transparentní - metodiku vytvořil uznávaný a důvěryhodný partner a založil ji pouze a jedině na propočtech číselných údajů. Do hodnocení proto nevstupuje žádný osobní faktor. Cílem scoringu proto je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na základě několika standardizovaných údajů, které jsou pravidelně zveřejňovány a které plně a nezkresleně charakterizují jednotlivé podílové fondy. Co scoring není? Investiční doporučení. Pět hvězdiček automaticky neznamená, že jde o nejlepší možnou investici. Vysoce oceněné fondy byste ale rozhodně neměli přehlédnout.

20 Investice a volatilita Volatilita finančního nástroje by měla hrát důležitou roli při rozhodování o investici. Jedním z důvodů jsou vyšší nároky na investorovu emoční disciplínu při vysoce volatilním aktivu. Větší výkyvy aktiva dokáží otestovat investorovo odhodlání stát si za svoji investicí. Další problém může nastat při náhlé potřebě aktivum prodat (například z důvodu potřeby hotovosti). V tomto případě vysoká volatilita znamená vyšší šanci na krátkodobý pokles a znehodnocení investice při prodeji. Vysoká volatilita výnosů značí širší spektrum možností konečného zhodnocení portfolia. Jinými slovy čím vyšší volatilita výnosů, tím hůře predikovatelný je celkový výnos portfolia v budoucnu. Toto se může stát problémem například při spoření na penzi. Na druhou stranu nabízí volatilnější aktiva mnoho příležitostí nakoupit po krátkodobém poklesu a prodávat při nadhodnocených cenách.

21 Diverzifikace? Diverzifikace Jak tedy správně diverzifikovat? Primárním cílem diverzifikace není zvyšovat výkonnost? Diverzifikace investorovi nezaručí výnosy, ani ho nezajistí proti ztrátám, nicnémě pomáhá stanovit vhodnou úrověň rizika při zohlednění investičního horizontu, finančních cílů a ochoty investora tolerovat volatilitu. Když jsem byla ve škole tak se většinou při diverzifikaci ukazoval obrázek vajíček v jednom košíčku já mám pro Vás dva samozřejmě slíbený košíček, ale také je nutné diverzifikaci nepřehnat! jednoduše!

22 Nejčastější investiční chyby Bezmezně věříte expertům Podléháte davovému šílenství Přehnané sebevědomí Milujeme jednoduché příběhy(jako je ten o emerging markets) Vstupujeme do exkluzivních klubů vysokých výnosů bez rizika Investujeme do nástrojů, kterým nerozumíme Orientujeme se podle hvězd

23 Výhody podílových fondů Dostupnost a jednoduchost Investice na míru Dostatek informací Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy Diverzifikace rizika Vysoká likvidita Profesionalita Daňové zvýhodnění

24 Peněžní a věcná hodnota

25 Nevýhody podílových fondů Vklady nejsou pojištěny Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována Investice je dlouhodobou záležitostí Najít správný fond je velmi složité Ztráta investiční volnosti Poplatky mohou způsobit ztráty Stejně jako pohyb devizových kurzů u zahraničních fondů

26 Oceňování fondů Aby bylo možné mít přehled o výsledcích fondů, je potřeba pravidelně ohodnocovat majetek fondu! NAV Net Asset Value čísté jmění fondu aktuální tržní hodnota veškerých aktiv fondů očištěná od poplatků a dalších nákladů

27 COST AVERAGE EFEKT ( překlad: Efekt průměrných nákladů ): Cost-Average Efekt popisuje smysluplné a výhodné využití výkyvů kurzu. Prostředníctvím pravidelných vkladů (jako např. spořící plány) dosáhne vkladatel to, že při klesajících kurzech získá víc podílů fondu a při rostoucích kurzech méně. Tímto dosáhne vkladatel při dlouhodobém spořícím plánu výhodnou průměrnou cenu pro jednotlivé podíly fondu: při nízkých cenách se nakupuje relatívně více podílů a při vysokých cenách relatívně málo podílů. Cost-Average-Efekt je o to větší, čím déle trvá vkládání a čím silnejší jsou výkyvy cen.

28 Poplatky v souvislosti s investováním do podílových fondů Vstupní hradí náklady na úpis podílových listů, odměny zprostředkovali.pohybuje se mezi O 5 % Manažerský (za správu) průběžný poplatek, který se strhává každý rok z majetku fondu. Výstupní není běžný vyskytuje se především u projektového financování a u zajištění fondů- Seccess fee Umožňuje správci participovat na nadstandartním výnosu fondu.

29 Co s tím tedy budeme dělat? Chcete vysoký výnos? Pak musíte jít do vysokého rizika! Chcete bezpečnou investici? Pak tolik nevynese! Chcete likviditu? Pak musíte jít na trh, kde se dá investice lehce prodat. Protože je tam však velké množství obchodníků, tak asi budou mít dost dobré informace, a asi to tolik nevynese. Prostě nejde splnit všechny podmínky najednou. Magický trojúhelník Fundamentální analýza Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla vysoce zisková? Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla málo riziková? Kdo by nechtěl, aby se jeho investice dala lehce prodat ve chvíli, kdy chceme investici ukončit, nebo když potřebujeme hotovost? Špatnou zprávou je, že všechny tyto tři podmínky, nemohou nikdy nastat současně!!!

30 Co je to investice? Investicí nazýváme všechno, co slouží k tvorbě budoucího zisku. Nejsou to věci sloužící k osobní spotřebě. Nejlépe si investici představíme jako to, co peníze vydělává a ne to co je žere. Například rodinný dům, určený k rodinnému bydlení investicí není, ale byt zakoupený za účelem vydělávání peněz pomocí příjmu od nájemníků investicí je. Nákup auta pro potřeby podnikání investicí je, nákup auta pro osobní potřebu investicí není.

31 Likvidita, Riziko, Zisk Investice je likvidní, pokud ji můžeme okamžitě a jednoduše prodat, za požadovanou cenu. Mezi úmyslem prodat a realizací prodeje není žádná, nebo jen minimální prodleva. Okamžitě nás napadne, že reality moc likvidní nebudou. Pokud se nejedná o atraktivní místo, tak sehnat kupce může nějakou dobu trvat, a také představy o ceně se mohou výrazně lišit. Riziko označuje ztrátu. Pokud jdeme do rizika, tak jsme připraveni, že investice může být ztrátová. Čím ztrátovější investice může být, tím vyšší riziko podstupujeme. Například investice do akcií v letošním roce byla vysoce riziková a akcie ztratily v průměru asi 40% své hodnoty. Ziskem označujeme výnos z uskutečněné investice. Čím je zisk vyšší, tím lepší investice byla. Bohužel, zisk bývá vyvážen vysokým rizikem. Čím vyšší zisk z investice požadujeme, tím vyšší riziko je nutné podstoupit. V současné době, poté co jsme v minulosti byli svědky pyramidových her, vzestupu a pádu kampeliček a též pádu několika investičních fondů, by měla být nedůvěra k produktům slibujícím vysoké výnosy při velmi malém až takřka nepatrném riziku, bychom již měli umět rozlišit nebezpečné investice a umět se jich vyvarovat.

32 Pár slov závěrem Ráda bych Vám poděkovala za Váš čas při přečtení tohoto ebooku.věřím, že jste našli odpověď právě na svou otázku a pokud ne, budu ráda když napíšete.napište mi prosím , co Vám v ebooku chybělo. Pro ty, kteří by se chtěli naučit více o investicích, prosím přečtěte si můj ebook 50 slov a souvztažností, které když pochopíte budete investovat úspěšně Pokud se Vám e-book líbil, prosím Vás o sdílení na facebooku..změna k lepšímu Přeji Vám s investicemi mnoho úspěchů a ziskových investic..kdyby jste se chtěli dozvědět více přihlašte se prosím do mých kurzů Veronika Lencová

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Pohled dlouhodobého

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0 5b. Nabídka peněz a poptávka po penězích slide 0 Obsahem přednášky je Jak bankovní systém vytváří peníze Tři metody, pomoci kterých může CB kontrolovat nabídku peněz, a proč jí CB není schopna kontrolovat

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.07 Integrovaná střední

Více