20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím"

Transkript

1 20 slov a souvztažností, které když pochopíte, porozumíte investicím Proč? Aby jste nezadlužili rodinu? Aby Vás někdo neokradl? Aby jste se neztratili ve světě financí? Aby jste dokázali zhodnotit své peníze? No a samozřejmě, aby jste byli o něco chytřejší? Tak Proto!

2 Tři úžasné citáty, které mě změnily život Co řekl Sokrates? Blaženost je přirozeným bohatstvím, luxus je umělá chudoba Co řekl Friedrich Nietsche? Žádný vítěz nevěří v náhodu A co k tomu řekl M.L.King Nemůžeš-li létat, běž,nemůžeš-li běžet, jdi, nemůžeš-li jít, plaz se.ale ať už děláš cokoli, musíš se stále pohybovat kupředu. A ještě jedno západoafrické přísloví Vytrvalost je všechno Tak co?jste připraveni?

3 Co je to fond? Co je to fond jednoduše!! Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím.podílový fond je jakýmsi souborem majetku.rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů.podílový fond nemá právní subjektivitu(na rozdíl od investičního fondu), je to pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva.je spravován investičními společnostmi, které řídí jeho fungování.základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů(investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílových fondech se často mluví jako o nástrojích kolektivního investování.a co je ještě důležité?člověk s nákupem podílu ve fondu nakupuje fakticky už diverzifikovanou investici.investor sám dost často nemá šanci si portfolio například z jednotlivých akcií poskládat udělejte si kávu a podíváme si na to jednoduše

4 Takhle nějak to vypadá US-$ CHF GBP JPY

5 Takže, jak to celé funguje, pokud si koupíte 1 podíl fondu: Vlastníte kousek BMW, Audi,Microsoftu, SAPU,Reenoku, Porsche, Kodaku, Persilu,Siemensu,T-mobilu, Dellu, HP atd. Pokud se tedy stane, nedej bože, že by padla firma Audi, myslíte, že všichni, kteří řídí Audi začnou chodit pěšky? Já myslím, že ne? Myslíte, že je možné, že ze dne na den přestaneme všichni zničeho nic jíst, pít, kouřit, jezdit autem,číst, používat počítače atd. Také si myslím,že ne? Takže teď už Vám zbývá jen otázka jak?

6 Otázky, které bych chtěla zodpovědět? Nelíbí se Vám nízké úroky z bankovních vkladů?vysvětlím, Vám proč jsou takové! Chcete, aby Vaše peníze vydělávaly více? Ztratili jste důvěru v bankovní produkty? Chcete pasivní příjem a nevíte jak? Chcete se opravdu naučit efektivně investovat do fondů? Už jste viděli novou důchodovou tabulku? A víte co to znamená renta?

7 Jak fungují podílové fondy? Podílové fondy nejsou o moc složitější než termínovaný vklad. Své peníze místo na spořící účet pošlete na účet fondu a dostanete za ně podílové listy Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, jsou evidovány na účtu cenných papírů, například v bance. Z tohoto účtu je můžete zase kdykoliv prodat, své peníze dostanete většinou druhý den. Okamžitá možnost dostat své peníze bez zaplacení jakékoliv sankce je první výhoda podílových fondů proti termínovaným vkladům Ale postupem času si ukážeme víc

8 Samotná administrace samotný akt Je to vlastně jednoduché stačí podepsat smlouvu a poté posílat stanoveným způsobem peníze.některé společnosti používají pro každý fond zvláštní účet, jiné mají jeden sběrný účet, na který zašlete jednu částku a ta se rozdělí podle klientem vydaného pokynu.stejně tak společnosti nabízí automatickou měnovou konverzi takže pokud chcete klient investovat do fondu, který je veden například v eurech nebo amerických dolarech, může klidně posílat české koruny. Ale v tuto chvíli se musíme zaměřit na to jak a proč ten, který fond vybrat? Samozřejmě jedna z cest je zajít do banky a nechat si poradit, některý investiční produkt, ale myslím, že by bylo lepší se naučit podílovým fondů rozumět k tomu všemu budeme potřebovat v tuto chvíli dvě věci, rozumět tomu jak vlastně putují peníze a rozumět jejich hodnotě

9 Druhy podílových fondů Akciové fondy Smíšené fondy Dluhopisové fondy Fondy fondů Fondy peněžního trhu Zajištěné fondy Nemovitostní Komoditní

10 Akciové fondy & Dluhopisové fondy Akciové fondy jsou zejména díky své vysoké míře kolísavosti vhodné pro dlouhodobé investování, 5 a více let.investorům, kteří preferují možnost dlouhodobého zhodnocení a jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu něž dluhopisové fondy. Akciové fondy investují převážnou část svého majetku do akcií. Dluhopisové fondy jsou vhodné především pro střednědobé investice v investičním horizontu 2 4 roky.míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle jeho zaměření. Obecně lze však říci, že je vyšší něž u fondů peněžního trhu a naopak nižší než u fondů akciových.

11 Smíšené fondy, Fondy fondů, Fondy peněžního trhu Smíšené fondy Mohou investovat do do různých tříd aktiv, tj. do akcií, dluhopisů i jiných nástrojů peněžního trhu, avšak za cenu vyšší rizikovosti. Fondy fondů Fondy fondů přišly s poměrně zajímavou myšlenkou směřující k mnohem vyššímu rozložení rizik, než které nabízí klasické podílové fondy.klasický podílový fond totiž nakupuje jednotlivé cenné papíry(např. dluhopisy, akcie) a v portfoliu jich má typicky kolem Fond fondů ale volí jinou cestu místo konkrétních akcií či dluhopisů nakupuje do svého portfolia podílové listy jiných fondů. Fondy peněžní trhu Investují do investičních nástrojů peněžních trhů, jež mají obvykle splatnost do 1 roku. Fondy peněžního trhu bývají obvykle nejméně rizikové.

12 Zajištěné fondy & Nemovitostní Zajištěné fondy Zajištěné fondy jsou vhodné pro klienty, kteří dávají přednost jistotě(požadují zajištěný výnosú a s né spojenému menšímu výnosu, který s sebou zajištěné produkty přinášejí, před možností investovat do potenciálně výnosnějších otevřených podílových fondů bez zajištění.investovat do zajištěných fondů se vyplácí těm investorům, kteří si jsou jisti, že své peníze nebudou po celou dobu trvání produktu opravdu potřebovat. Nemovitostní Nemovitosti patří již od nepaměti mezi uchovatele hodnoty, což je dodnes řadí mezi nejvyhledávanější aktiva. Ačkoliv jejich cenu mohou přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, jejich hodnota zůstává dlouhodobě stabilní. Nemovitosti přitahují investory z mnoha důvodů Stabilní hodnota v dlouhodobém horizontu Ochrana proti růstu inflace Malé cenové výkyvy nemovitostí Nemovitostní fondy umožňují investorům investovat do komerčních nemovitostí tak přímo jako mohou nyní (např. administrativních budov nebo obchodních center) a to již od velmi nízkých částek. Hlavní část výnosu fondu

13 Otevřený a uzavřený podílový fond Rozlišujeme ještě dva typy podílových fondů otevřené a uzavřené podílové fondy Otevřené podílové fondy jsou takové, kde mají podílníci možnost prodat své podílové listy kdykoliv zpět fondu výměnou za své peníze. U uzavřených podílových fondů tuto možnost investoři nemají a podílové listy je možné prodat až po skončení doby, na kterou bylo do podílového fondu investováno.mohou, ale s podílovými listy uzavřených fondů obchodovat na burzovních nebo mimoburzovních trzích.

14 Hodnota peněz v průběhu času Co je to hodnota peněz v průběhu času? Je obecně známo, že dnes získaná koruna má jinou hodnotu, než koruna získaná za rok. Když půjčíte někomu stokorunu, za kterou si dnes můžete pořídit cokoliv, a dotyčný vám ji vrátí až za pět let, dost možná si za ni už stejné množství čehokoliv nepořídíte. Časová hodnota peněžních prostředků zcela jistě ovlivňuje plánování finančních toků v budoucnosti. Pro finanční řízení je nezbytné znát princip změny hodnoty peněz v čase podrobněji.

15 6 důvodů proč investovat do nemovitostního fondu? Výnos fondu neovlivňuje chování burzy cenných papírů(jako např. u akcií nebo dluhopisů), ale příjmy z pronájmu a tržní hodnota nemovitostí Investice do nemovitostí,která je vysoce likvidní na rozdíl od přímého nákupu nebo prodeje nemovitosti, podíl v nemovitostním fondu může být snadno a rychle nakoupen nebo odprodám. Nízká výše vložené částky investovat do těchto fondů je možné od malých částech cca od 1500 korun měsíčně Ochrana proti růstu inflace nájemní smlouvy jsou opatřeny tzv.inflační doložkou.v případě růstu inflace se tak vyinkasované nájemné každý rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce Vhodný nástroj pro zajištění na penzi v rámci pravidelného investování je fond vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření a delší doporučované době investování vhodný pro zajištění nebo důchodový věk Vhodný nepodléhá dani z příjmu výnos z investice do podílových listů nemovitostního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu

16 Cesta peněz Ca. 1-2 % Ca. 3-4 % Privátní půjčky 6-12 % Investuje ve formě: půjčky, dluhopisy, akcie, nemovitosti, investiční fondy %

17 Co by mělo vést k volbě konkrétního fondu? Investiční horizont investice? Víte kdy budete peníze potřebovat? Jaké riziko ztráty jste schopni snést? Čím větší možný zisk, tím větší riziko Kolik času chcete věnovat správě svých investic? Minulá výkonnost fondu vzhledem k jiným fondům obdobné charakteristiky, jako doplňující informace

18 Volatilita Volatilita je veličina, která popisuje míru kolísání hodnoty aktiva, popřípadě jeho výnosu během časového období. Nejčastěji je definována jako směrodatná odchylka ceny aktiva. Volatilita se běžně značí symbolem σ, neboli řeckým písmenem sigma. Existuje mnoho variací volatility, jako například běžná volatilita, historická volatilita, implikovaná volatilita či korelovaná volatilita. Pro investory je také důležitý koeficient Beta, který srovnává volatilitu aktiva vzhledem ke zvolenému benchmarku (například akcie vs. index). Volatilita je měřítkem rizikovosti daného aktiva. Volatilitu obecně vypočítáme jako směrodatnou odchylku ceny aktiva během nějakého časového období, například 30 či 90 dní. Tato odchylka nám poté vypovídá, jak moc cena aktiva kolísá v čase a od toho si lze odvodit míru rizikovosti aktiva. Aktivum, jehož cena vykazuje vyšší volatilitu bude logicky rizikovější, jelikož je jeho cena hůře predikovatelná. Zde jsme nyní popsali běžnou volatilitu. Ta je založena na pozorování historických dat (řekněme těch 30 dní nazpátek), přičemž poslední pozorovaná cena odpovídá ceně aktuální. Existuje však mnoho dalších typů volatility, přičemž každá slouží k odlišnému účelu.

19 Co je to scoring fondů? Co scoring je? Především nástroj pro rychlou orientaci. Čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější nebo méně rizikový. Udělování jedné až pěti hvězdiček je navíc celosvětovým standardem, který milionům investorů říká, na které fondy zaměřit svou působnost. Navíc jde o hodnocení zcela transparentní - metodiku vytvořil uznávaný a důvěryhodný partner a založil ji pouze a jedině na propočtech číselných údajů. Do hodnocení proto nevstupuje žádný osobní faktor. Cílem scoringu proto je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na základě několika standardizovaných údajů, které jsou pravidelně zveřejňovány a které plně a nezkresleně charakterizují jednotlivé podílové fondy. Co scoring není? Investiční doporučení. Pět hvězdiček automaticky neznamená, že jde o nejlepší možnou investici. Vysoce oceněné fondy byste ale rozhodně neměli přehlédnout.

20 Investice a volatilita Volatilita finančního nástroje by měla hrát důležitou roli při rozhodování o investici. Jedním z důvodů jsou vyšší nároky na investorovu emoční disciplínu při vysoce volatilním aktivu. Větší výkyvy aktiva dokáží otestovat investorovo odhodlání stát si za svoji investicí. Další problém může nastat při náhlé potřebě aktivum prodat (například z důvodu potřeby hotovosti). V tomto případě vysoká volatilita znamená vyšší šanci na krátkodobý pokles a znehodnocení investice při prodeji. Vysoká volatilita výnosů značí širší spektrum možností konečného zhodnocení portfolia. Jinými slovy čím vyšší volatilita výnosů, tím hůře predikovatelný je celkový výnos portfolia v budoucnu. Toto se může stát problémem například při spoření na penzi. Na druhou stranu nabízí volatilnější aktiva mnoho příležitostí nakoupit po krátkodobém poklesu a prodávat při nadhodnocených cenách.

21 Diverzifikace? Diverzifikace Jak tedy správně diverzifikovat? Primárním cílem diverzifikace není zvyšovat výkonnost? Diverzifikace investorovi nezaručí výnosy, ani ho nezajistí proti ztrátám, nicnémě pomáhá stanovit vhodnou úrověň rizika při zohlednění investičního horizontu, finančních cílů a ochoty investora tolerovat volatilitu. Když jsem byla ve škole tak se většinou při diverzifikaci ukazoval obrázek vajíček v jednom košíčku já mám pro Vás dva samozřejmě slíbený košíček, ale také je nutné diverzifikaci nepřehnat! jednoduše!

22 Nejčastější investiční chyby Bezmezně věříte expertům Podléháte davovému šílenství Přehnané sebevědomí Milujeme jednoduché příběhy(jako je ten o emerging markets) Vstupujeme do exkluzivních klubů vysokých výnosů bez rizika Investujeme do nástrojů, kterým nerozumíme Orientujeme se podle hvězd

23 Výhody podílových fondů Dostupnost a jednoduchost Investice na míru Dostatek informací Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy Diverzifikace rizika Vysoká likvidita Profesionalita Daňové zvýhodnění

24 Peněžní a věcná hodnota

25 Nevýhody podílových fondů Vklady nejsou pojištěny Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována Investice je dlouhodobou záležitostí Najít správný fond je velmi složité Ztráta investiční volnosti Poplatky mohou způsobit ztráty Stejně jako pohyb devizových kurzů u zahraničních fondů

26 Oceňování fondů Aby bylo možné mít přehled o výsledcích fondů, je potřeba pravidelně ohodnocovat majetek fondu! NAV Net Asset Value čísté jmění fondu aktuální tržní hodnota veškerých aktiv fondů očištěná od poplatků a dalších nákladů

27 COST AVERAGE EFEKT ( překlad: Efekt průměrných nákladů ): Cost-Average Efekt popisuje smysluplné a výhodné využití výkyvů kurzu. Prostředníctvím pravidelných vkladů (jako např. spořící plány) dosáhne vkladatel to, že při klesajících kurzech získá víc podílů fondu a při rostoucích kurzech méně. Tímto dosáhne vkladatel při dlouhodobém spořícím plánu výhodnou průměrnou cenu pro jednotlivé podíly fondu: při nízkých cenách se nakupuje relatívně více podílů a při vysokých cenách relatívně málo podílů. Cost-Average-Efekt je o to větší, čím déle trvá vkládání a čím silnejší jsou výkyvy cen.

28 Poplatky v souvislosti s investováním do podílových fondů Vstupní hradí náklady na úpis podílových listů, odměny zprostředkovali.pohybuje se mezi O 5 % Manažerský (za správu) průběžný poplatek, který se strhává každý rok z majetku fondu. Výstupní není běžný vyskytuje se především u projektového financování a u zajištění fondů- Seccess fee Umožňuje správci participovat na nadstandartním výnosu fondu.

29 Co s tím tedy budeme dělat? Chcete vysoký výnos? Pak musíte jít do vysokého rizika! Chcete bezpečnou investici? Pak tolik nevynese! Chcete likviditu? Pak musíte jít na trh, kde se dá investice lehce prodat. Protože je tam však velké množství obchodníků, tak asi budou mít dost dobré informace, a asi to tolik nevynese. Prostě nejde splnit všechny podmínky najednou. Magický trojúhelník Fundamentální analýza Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla vysoce zisková? Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla málo riziková? Kdo by nechtěl, aby se jeho investice dala lehce prodat ve chvíli, kdy chceme investici ukončit, nebo když potřebujeme hotovost? Špatnou zprávou je, že všechny tyto tři podmínky, nemohou nikdy nastat současně!!!

30 Co je to investice? Investicí nazýváme všechno, co slouží k tvorbě budoucího zisku. Nejsou to věci sloužící k osobní spotřebě. Nejlépe si investici představíme jako to, co peníze vydělává a ne to co je žere. Například rodinný dům, určený k rodinnému bydlení investicí není, ale byt zakoupený za účelem vydělávání peněz pomocí příjmu od nájemníků investicí je. Nákup auta pro potřeby podnikání investicí je, nákup auta pro osobní potřebu investicí není.

31 Likvidita, Riziko, Zisk Investice je likvidní, pokud ji můžeme okamžitě a jednoduše prodat, za požadovanou cenu. Mezi úmyslem prodat a realizací prodeje není žádná, nebo jen minimální prodleva. Okamžitě nás napadne, že reality moc likvidní nebudou. Pokud se nejedná o atraktivní místo, tak sehnat kupce může nějakou dobu trvat, a také představy o ceně se mohou výrazně lišit. Riziko označuje ztrátu. Pokud jdeme do rizika, tak jsme připraveni, že investice může být ztrátová. Čím ztrátovější investice může být, tím vyšší riziko podstupujeme. Například investice do akcií v letošním roce byla vysoce riziková a akcie ztratily v průměru asi 40% své hodnoty. Ziskem označujeme výnos z uskutečněné investice. Čím je zisk vyšší, tím lepší investice byla. Bohužel, zisk bývá vyvážen vysokým rizikem. Čím vyšší zisk z investice požadujeme, tím vyšší riziko je nutné podstoupit. V současné době, poté co jsme v minulosti byli svědky pyramidových her, vzestupu a pádu kampeliček a též pádu několika investičních fondů, by měla být nedůvěra k produktům slibujícím vysoké výnosy při velmi malém až takřka nepatrném riziku, bychom již měli umět rozlišit nebezpečné investice a umět se jich vyvarovat.

32 Pár slov závěrem Ráda bych Vám poděkovala za Váš čas při přečtení tohoto ebooku.věřím, že jste našli odpověď právě na svou otázku a pokud ne, budu ráda když napíšete.napište mi prosím , co Vám v ebooku chybělo. Pro ty, kteří by se chtěli naučit více o investicích, prosím přečtěte si můj ebook 50 slov a souvztažností, které když pochopíte budete investovat úspěšně Pokud se Vám e-book líbil, prosím Vás o sdílení na facebooku..změna k lepšímu Přeji Vám s investicemi mnoho úspěchů a ziskových investic..kdyby jste se chtěli dozvědět více přihlašte se prosím do mých kurzů Veronika Lencová

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Vklady a investice aneb kam s penězi?

Vklady a investice aneb kam s penězi? Vklady a investice aneb kam s penězi? Pokud vám v rodinném rozpočtu zbývají peníze nebo najednou něco zdědíte či dostanete, jistě přemýšlíte o tom, kam tyto peníze vložit a jak je nejlépe zhodnotit. Je

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC

MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Real investments

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Možnosti zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Luděk Šírek Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název bakalářské

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti 64 941 Kč Výdaje domácnosti 64 039 Kč Uložené prostředky: 493 000 Kč Společnost Název produktu Počátek

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří

Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří David Havlíček Michal Stupavský Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří Tato kniha vychází za finančního přispění CFA Society Czech Republic a BRAHAM Advisory.

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více