IN-LINE APLIKACE NEIZOTERMICKÉHO PLAZMATU V PODMÍNKÁCH ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IN-LINE APLIKACE NEIZOTERMICKÉHO PLAZMATU V PODMÍNKÁCH ČR"

Transkript

1 IN-LINE APLIKACE NEIZOTERMICKÉHO PLAZMATU V PODMÍNKÁCH ČR prof. RNDr. Mirko Černák, CSc Ústav fyzikální elektoniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

2 Motivace: 1) Zavázání legislativy EU REACH od července 2007 (REACH - registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek) 2) Zájem průmyslu ČR a podpora nanotechnologií vládou ČR 3) Struktura průmyslu ČR stále převažuje produkce tradičních výrobků s nízkou přidanou hodnotou 4) High-tech proniká do tradičních oblastí průmyslu ČR (např. textilní průmysl) 5) Náklady na výrobu se stávají rozhodujícími i při některých high-tech výrobcích 6) Vznik Regionálního VaV centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy i CEITECu (Středoevropský technologický institut)

3 1) Zavázání legislativy EU REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Evropské podniky produkují 31 procent ze všech vyráběných chemických látek na světě (v USA je to 28 procent). Autorizace bude vyžadována pro vysoce problematické chemické látky KMR (karcinogenní, mutagenní, nebo toxické pro reprodukci) PBT (přetrvávající, bioakumulativní a toxické) vpvb (vysoce přetrvávající, vysoce bioakumulativní) jiné látky s vážnými a nezvratnými dopady na lidi a životní prostředí.

4 Přeložení důkazného břemena z úřadů na firmy každá firma bude zodpovědná za testování a hodnocení rizikovosti chemických látek, které vyrábí/dováží, na tomto základě budou úrady vydávat autorizace. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR: Existuje odhad, že celkově se náklady na REACH pro české výrobce a dovozce budou pohybovat ve výši 5,5 až 11 miliard korun. Bude to právě nejzranitelnější skupina - malí a střední podnikatelé, kdo ponese až 80 % všech nákladů spojených s implementací REACH,

5 Důsledek: Snaha o vyloučení používání problematických chemikálií. U malých a středných firem je to existenční otázka. Možné řešení: Aplikace nízkoteplotního plazmatu umožňuje vyrábět chemikálie in situ a in line

6 Tradičný příklad: Použití in-line aplikace plazmatu generovaného objemovými bariérovými výboji už cca 40 roků umožňuje omezit používání organických rozpouštědel při potisku polymerních fólií:

7

8 Výroba ozónu in-situ Siemens 1840:

9 Náš příklad: Patentována metoda pro povrchovou úpravu králičích vláken pro firmu TONAK, umožňuje vyloučit použití koncentrované kyseliny sírové Patentována metoda na čištění skla plazmatem umožňuje vyloučit použití organických čistících prostředků, silných kyselin

10 2. Zájem průmyslu ČR a deklarovaná podpora vládou ČR Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta Národní výzkumní priority t.j. směry výzkumu, které budou přednostně podporovány z veřejných zdrojů:

11 2.1. Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje Společný projekt s firmou PEGAS, kde aplikací in-line úprav netkaných textilií plazmatem při rychlostech až 300 m/min byla dokázaná úspora až 90% environmentálně problematických a relativně drahých aviváží při zlepšení užitkových vlastností konečného produktu. Předběžné výsledky a vzorky poskytnuté firmě LAIRD, kde byla dokázaná možnost nahradit technologii výroby pokovených textilií typu FLECTRON s použitím organických rozpouštědel, environmentálně výhodnější technologií na báze vodných roztoků.

12 2.2. Molekulární biologie a biotechnologie (?)

13 2.3. Energetické zdroje Vyvíjené nanotechnologie s využitím nízkoteplotního plazmatu umožní energetické úspory a zvyšování energetické účinnosti výroby, což má vazbu i na Národní program nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů na roky Většina povrchových úprav textilií (barvení, potisk a antistatické a jiné úpravy) se uskutečňuje s využitím vodních roztoků, případně roztoků na bázi organických rozpouštědel s následným sušením. Na tyto mokré procesy se využívá až 60% celkové spotřeby elektrické energie v textilním průmyslu: Výsledky získané ve spolupráci s firmou TONAK, mimo výše diskutovaných environmentálních výhod, potvrdily významné úspory energie při zpracování živočišných vláken.

14 Výroba bateriových separátorů na bázi PP vláken roubovaných polymerem kyseliny akrylové

15 2.4. Materiálový výzkum Příklady existující spolupráce: Kovové materiály Spolupráce s firmou LAIRD při výrobě pokovených vodivých textilií Nanomateriály Úspešná kalcinace organických nanovláken za účelem přípravy anorganických nanovláken Samočistící textílie pokryté nanočasticemi Kompozitní materiály CONTINENTAL na zlepšení vlastností kompozitů guma/pes vlákna

16 Keramické a skleněné materiály: spolupráce s firmami IZOLAS/SAINT GOBAIN, Brno a SKLÁŘSKÉ STROJE, Znojmo na povrchovém čištění a aktivaci povrchu plochého skla.

17 Připravovaná spolupráce: Úpravy povrchů polymerních fólií pro potisk a laminaci spolupráce s firmou SOMA Úprava povrchů přírodních polymerů spolupráce s firmou TONAK Zlepšení vlastností betonů vystužených PP vlákny

18 2.5. Konkurenceschopné strojírenství Výroba laboratorních zařízení na měření povrchové energie především plazmatem opracovaných materiálů Připravovaná výroba DCSBD plazmových zdrojů firmou ROPLASS, Brno Automobilový průmysl, např. environmentálně výhodná antikorozní úprava plechů Povrchová úprava polymerů

19 2.6. Informační společnost Např. tištěná elektronika na plazmatem opracovaných polymerech, tištěné hologramy

20 2.7. Bezpečnost a obrana Projekt GAČR P337 Plazmochemická příprava chitosanových adsorpčních materiálů cílem bylo připravit technické textilie vhodné na dekontaminaci vody znečištěné např. těžkými kovy. Projekt KAN Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku je pod jeho vedením rozpracována příprava hemostatických materiálů pro zastavení akutního krvácení.

21 3. Struktura průmyslu ČR stále převažuje produkce tradičních výrobků s nízkou přidanou hodnotou Proč in-line aplikace plazmatu? Vzhledem k současné ekonomické situaci v nejbližších letech zůstáva základním požadavkem aplikační sféry v ČR a to především MSP, které nemají dostatečné prostředky pro časově a finančně náročné VaV využití moderních nanotechnologických povrchových úprav při minimálních investičních i provozních nákladech a zásazích do existujících výrobních postupů.

22 Tento požadavek ve většině případů vylučuje použití náročnějších metod úpravy povrchových vrstev materiálů (např. fotochemické úpravy, elektronová a iontová děla, ionizující záření) a určuje aplikace povrchových úprav materiálů s využitím plazmatu přímo na běžných průmyslových linkách ( in-line ). Požadavek in-line aplikace povrchových úprav zase prakticky vylučuje použití plazmatu generovaného za nízkého tlaku v nákladných a na obsluhu náročných vakuových komorách.

23 4. High-tech proniká do tradičních oblastí průmyslu ČR (např. textilní průmysl) Příklady: uvažovaná výroba vodivých textílií firmou LAIRD, Liberec. výroba nanovaláken firmou ELMARCO: Medaili Za zásluhy předal dne večer po 20. hodině prorektoru Technické univerzity v Liberci profesoru Oldřichu Jirsákovi prezident republiky Václav Klaus za jeho významný badatelský výsledek ve vývoji způsobu průmyslové výroby polymerních nanovláken a zařízení pro jejich výrobu.

24 možné aplikace v dřevářském průmyslu:

25 5. Náklady na výrobu se stávají rozhodujícími i při některých high-tech výrobcích výroba tištěné elektroniky výroba solárních článků (SOLARTEC, Rožnov) lepení waferů při výrobě poschoďových mikroprocesorů

26 Vznik Regionálního VaV centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy i CEITECu (Středoevropský technologický institut) Příručka pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2 Prioritní osa 2 Regionální VaV centra: Cílem prioritní osy 2 je vybudovat síť kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum a posílit jejich spolupráci s aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.). Centra tak budou klíčovým partnerem pro dlouhodobou spolupráci ve VaV pro aplikační sféru (včetně inovativních MSP, klastrů atd.), zlepší dostupnost výsledků VaV pro firmy a komerční partnery, zrychlí přenos a šíření nových poznatků směrem k aplikační sféře, zkrátí inovační cyklus ve firmách a přispějí tak ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů. Do své činnosti budou centra zapojovat studenty (všech stupňů studia) a mladé výzkumníky.

27 Priority Dlouhodobého záměru Masarykovy university pro rok 2010: Priorita 5: Rozvoj výzkumné infrastruktury Cíl 4 Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy ustanovení centra a jeho vybavení projekt Přírodovědecké fakulty plánovaný do PO2 OP VaVpI Celkové náklady projektu dosáhnou cca 280 mil. Kč. Účelem projektu je vybudovat centrum v oblasti nízkonákladových nanotechnologických povrchových úprav schopné pružně reagovat na poptávku aplikační sféry, a to především malých a středních podniků (MSP), a poskytovat praktická řešení technologických problémů pro průmyslové partnery z podstatné části sektoru průmyslu v ČR. V dlouhodobém horizontu je vizí projektového týmu vybudovat centrum, které bude vyhledávaným VaV partnerem i pro velké nadnárodní společnosti.

28 Nosnou aktivitou v prvních třech letech existence centra budou projekty týkající se průmyslového výzkumu a komerčních aplikací unikátního zdroje plazmatu tzv. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD). Pokud bude projekt schválen, bude v r zahájena realizace projektu.

29 PEGAS (Znojmo, výroba netkaných textilii) TONAK (Nový Jičín, výroba plstě) IZOLAS (Brno, povrchové úpravy plochého skla) SKLÁRSKÉ STROJE (Znojmo) LAIRD (Liberec, výroba pokovených vodivých textílií) SOLARTEC (Rožnov, výroba slunečných článků) SVITAP (Svitavy, výroba technických textílií) GUMOTEX (Břeclav, výroba technických textílií) Bartoň Textilní Závody AS (Náchod, výroba technických textílií) KERTAK NANOTECHNOLOGY (Praha, výroba keramických nanovlákien) SOMA (Lanškroun, flexo-tisk obalových materiálů) ROPLASS (Brno, výroba DCSBD plaznových zdrojů) PLASMA-TECHNOLOGIC (Blatnice pod Svatým Antonínkem, výroba napájecích VN zdrojů a manipulátorů)

30 CEITEC: 30. března 2010 vyšel v Lidových novinách v příloze Věda a výzkum rozhovor Evy Hníkové s vrchním ředitelem sekce operačních programů EU na MŠMT Janem Vitulou. * LN Jak vzroste počet vědců? Centra by měla celkově vytvořit asi 2500 nových pracovních míst, ne všechno ale budou výzkumníci.

31 Děkuji za pozornost

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 OBSAH: ÚVOD Podpora podniků na dosah ruky 3 AKCE Mezinárodní Letní Škola a Brokerage 4 European Research and Business Speed Dating 5 Nano Technologická

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více