Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax Brno. CresaCoat průmyslová černá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá"

Transkript

1 Věstník Vydání 683, září 2008 Bossard CZ s.r.o Phone Nováčkova 11 Fax Brno Technika CresaCoat průmyslová černá Logistika BIM- «Bossard to zvládne» Nákup Bity pro profesionální použití

2 Nàkup Aktuální zpráva o nákupním trhu M ilé čtenářky, vážení čtenáři, Zdá se, že oslabení konjunktury nyní postihlo i Českou republiku. Do zad fouká slabší vítr a potěšující růst za poslední tři roky se citelně zpomaluje. Přesto mohu konstatovat, že český průmysl jako celek osvědčuje v globálním prostředí svou konkurenceschopnost. K tomu Vám všem srdečně blahopřeji.. Přes 500 zákazníků z řad švýcarského průmyslu pověřilo firmu Bossard, aby spravovala jejich sklady. Nárůst efektivity pro naše zákazníky je mimořádný. Děkujeme Vám všem za důvěru, kterou jste v nás vložili, a ujišťujeme Vás, že i nadále budeme dělat všechno pro to, abyste mohli vyrábět spolehlivě a průběžně. REACH. Nový pojem zaměstnává naše kvalitáře. REACH znamená registraci, vyhodnocování a autorizaci chemikálií a představuje nové nařízení pro bezpečnou výrobu a používání chemických látek v EU. V článku k tomuto tématu je vysvětleno, čeho má být tímto nařízením dosaženo a jak je s tímto nástrojem nutno nakládat. Co se týče firmy Bossard, lze konstatovat, že v současné době nespadá pod nařízení REACH žádný výrobek, a to ani lepidla v KG 14. Představujeme Vám průmyslovou čerň CresaCoat jako velmi hospodárný způsob suchých nátěrů. Při natírání modře pasivovanými zinkovými spojovacími prvky z oceli jsou slibné zejména součinitele tření a antikorozní ochrana. Věděli jste, že Bossard je držitelem certifikace na zkoušky součinitelů tření? Využijte tuto doplňkovou službu. Rádi pro Vás provedeme zkoušky součinitelů tření podle Vašich potřeb. Sotva se stačila letní olympiáda stát minulostí, je pozornost věnována další velké sportovní události: zimním olympijským hrám 2010 ve Vancouveru. Na cestě tam doprovodíme dámský bobový tým Baumann. Isabele Baumannové přejeme rychlé sanice a mnoho úspěchů. Užívejte si večery pozdního léta, které nám letos ještě zbývají. Už brzy nás zase dostihnou podzimní všední dny. Beat Grob Přetrvávání nejistoty na trhu s ocelí. Polotovary Naši dodavatelé musí reagovat na další zvyšování cen surovin. Výchozí situace pro čtvrté čtvrtletí se jeví nejistě. Železná ruda a koksovatelné uhlí se nadále vezou na růstovém trendu. Cena ropy se znovu snížila a šrot se v současné době stabilizoval na vysoké úrovni. Dodací lhůty finálních výrobků Dodací lhůty se během letních měsíců ustálily, což znamená, že zboží je při zaplacení vysokých cen k dispozici a může být nakupováno v obvyklých lhůtách Ceny finálních výrobků Ceny finálních výrobků se v některých segmentech výrobků stupňují, respektive ve 4. čtvrtletí je třeba počítat s cenovým nárůstem. U jiných produktových skupin lze sledovat tendenci fixace cen na vysoké úrovni. To může být mimo jiné podmíněno i sezónně, a proto jsou v brzké době možné změny. Pro odběratele v prostoru EU byl vydán konec výstrahy v oblasti antidumpingu. Celý postup byl odsunut až na konec roku 08. Situace v Bossardu Stále jsme schopni našim zákazníkům poskytovat ve všech produktových skupinách obvyklý servis s konkurenceschopnými cenami. I nadále se budeme pohybovat v bezprostřední blízkosti nákupního trhu, abychom mohli reagovat na případné pohyby konkrétními opatřeními. I nadále usilujeme o to, Situace v Bossardu abyste jako zákazníci mohli profitovat z našich nákupních schopností.

3 Prožijte Bossard na Od 18. do 21. listopadu 2008 je to zase tady: Swisstech, největší evropský ústřední veletrh subdodavatelského průmyslu pro mechanicko-technické komponenty a systémová řešení, otvírá v Bazileji své brány. Všechny Olympijské hry 2010 ve Vancouveru... to je velký cíl bobového týmu Baumann! Kdo tvoří tento tým, ptáte se? renomované národní firmy a mnoho mezinárodních firem jsou opět u toho a samozřejmě nebude chybět ani Bossard. Poznamenejte si hned teď termín své návštěvy, těšíme se na Vás! Co je REACH? REACH znamená registraci, hodnocení a atestování chemikálií (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). REACH je nová vyhláška pro bezpečnou výrobu a použití chemických látek v Evropské unii (EU). Vyhláška, která vstoupila v platnost 1. června 2007 má následující hlavní cíle: Lépe chránit člověka a životní prostředí před možnými riziky při manipulaci s chemikáliemi. Průmysl je přitom hlavním odpovědným za hodnocení rizika. Umožnit volný pohyb chemických látek uvnitř Evropské unie Zlepšit konkurenci a inovace Podporovat alternativní testovací metody pro zjišťování rizik. v produktu v celkovém množství větším než 1 tuna za rok. U produktů vyrobených v EU se tato povinnost registrace týká výrobce, u dovozů ze zemí mimo EU dovozce. Všechny chemickotechnické produkty uvedené v katalogu Bossard ve skupině 14 pocházejí od výrobců nebo dovozců, kteří mají své sídlo v EU. Tak pro společnost Bossard AG dnes odpadá předregistrace výrobků nebo přípravků. Podklady informující o situaci kolem REACH a Bossard jsou pro Vás připravené. Před pěti lety začala Isabel Baumann svou kariéru jako bobová jezdkyně nejprve jako brzdařka, později jako pilotka. Své první závody vyhrála na Evropském poháru 2007 na dnes již jediné přírodní ledové dráze na světě ve Svatém Mořici! K tomu mezitím přibyla další dobrá umístění na mistrovství Švýcarska, Evropy a světa. Nyní chce Isabel Baumann reprezentovat Švýcarsko na Olympijských hrách ve Vancouveru. Firma Bossard jako jeden z jejích sponzorů ji při tom bude podporovat! Už nyní přejeme Isabele Baumann mnoho štěstí, aby cíleně, rychle a co nejkratší cestou dosáhla svého úspěchu. ostatně to je i naším proklamovaným cílem, co se týče spolupráce s našimi zákazníky! Týká se REACH také Bossard AG? Spojovací prvky sice vyhláška REACH chápe v zásadě jako tzv. výrobky, v převážné většině jsou však různými ustanoveními o výjimkách osvobozeny od povinnosti registrace. Výše uvedené neplatí pro chemicko-technické produkty jako jsou lepidla a těsnicí hmoty nebo i lepicí nátěry. U těchto přípravků podléhají obsažené látky povinné registraci, jestliže jsou obsaženy

4 Technika CresaCoat průmyslová černá Se stoupajícími požadavky na ekonomickou výrobu a vysokou funkční bezpečnost po celou dobu používání nabývá téma suchého povrstvování stále více na významu. CresaCoat průmyslová černá Ekonomické řešení pro aktuální požadavky na racionální montáž. Aplikovatelná na známé galvanické povrstvování. Dobré výsledky pro koeficienty tření a ochranu proti korozi vykazuje povrstvování modře pozinkovaných, pasivovaných ocelových spojovacích prvků Mazání dosedací plochy 2. Mazání závitové části Normy Požadavky ze směrnic EU jsou dodrženy: ROHS 2002/95/ES, WEEE 2002/96/ES, 2003/11/ES 2 Výhody Cílená kontrola povrstvení povrchu zkouškami Bossard Nízký rozptyl koeficientu tření pro vysokou procesní bezpečnost Zvýšená ochrana proti korozi o faktor >4 oproti modrému pozinkování Vysoká tepelná odolnost do 250 C Suché, ekologické mazání Bezproblémové uvolnění spojení i po použití Ekonomická montáž se snížením procesních nákladů > 30% Suché, ekologické mazání Definované podmínky mazání s vysokou montážní bezpečností ve výrobě a údržbě Na mazání nelze zapo menout Koroze V testu odolnosti vůči solné mlze podle EN ISO 9227 NSS byly testovány šrouby a matky v různých možných kombinacích. Tabulka ukazuje srovnání s jinými běžnými povrchovými úpravami (reference ISO 4042). Zkouška ochrany proti korozi může být provedena také speciálně pro Vaši aplikaci. Koeficienty tření μ pro modře pozinkované pasivované ocelové šrouby Zkouška přihlíží k utažení šroubu na zkušební sílu podle DIN 946 / ISO za laboratorních podmínek. Zkouška koeficientu tření může být provedena i speciálně pro Vaši aplikaci. Koeficienty tření μ bez povrchové úpravy bez ošetření pastou na šrouby* CresaCoat průmyslová černá * (třída koeficientu tření B podle VDI 2230) Ekonomické povrstvování méně pracovních kroků multifunkční řešení jednoduchá a racionální manipulace Snížení výrobních nákladů Potenciál Menší spotřeba maziva «Mazání» bez pořizovacích nákladů Bez nutnosti správy mazacích past Levnější a jednodušší předmontáž Méně montážních operací Levnější a bezpečná montáž Vysoká procesní bezpečnost díky definovaným koeficientům tření Koroze až na rez 0 modře pozinkovaný pasivovaný povrch žlutě pozinkovaný chromátovaný povrch CresaCoat průmyslová černá Náklady na materiál Náklady na výrobu dílů Montážní náklady Bezpečnost zaručena

5 h 36 h 72 h 200 h STS 370 Bossard Analýza Zkouška koeficientu tření u šroubů (M3-M16) 0,1 0,12 0,14 0,16 0,24 Již delší dobu nabízí Bossard Analýza také zkoušky koeficientu tření podle DIN 946 / ISO nebo také specifické zkoušky koeficientu tření podle přání Úspora Potenciál Vašich úspor při sešroubování spočívá v celém přístupu k montážním operacím. Váš kompetentní partner Společnost Bossard AG je Vaším kompetentním partnerem pro individuální systémová řešení při povrchové úpravě nejrůznějších mechanicky zatěžovaných upevňovacích prvků. Povrchové systémy slouží pro optimalizaci koeficientů tření a pro zlepšení ochrany proti korozi. Sestávají ze součástí jako pevných organických maziv a fluorpolymerů a mohou být dimenzovány podle Vašich požadavků. Váš užitek Větší spolehlivost při dimenzování šroubových spojů Cílené zajištění povrstvovacích procesů ohledně měření koeficientu tření Přesná kontrola definovaných povrchových vrstev podle předepsaných hodnot Spolehlivá podpora při výběru vhodných povrstvovacích postupů Zajištění kvality s definovaným povrstvením Denně k Vaši dispozici: Zkušební zařízení pro zkoušky hodnot tření Pracovní náplň Informace o upínacích silách / utahovacích momentech a koeficientech tření. Samostatné zachycení celkového třecího momentu a třecího momentu hlavy dovolují výpočet hodnot tření pro závity a opěrnou plochu hlavy Statistické vyhodnocení s průběhem křivky a příslušnými tabulkovými hodnotami Zkoumání různých vlivů na tření podle daných rámcových podmínek Kontrola funkčnosti zajištění závitů Standardy jako: ISO (DIN 946) ISO 2320 DIN 267 a další produktové normy jsou splněny. Po dohodě je možné přihlédnout ke speciálním požadavkům.

6 Logistika Správa C-dílů «Bossard to zvládne» Více než 500 švýcarských zákazníků přenechalo svou správu C-dílů firmě Bossard. U těchto zákazní- ků pracuje jeden ze tří spolehlivých Bossard systémů Kanban. Další významné ulehčení přináší dodací a doplňovací služba Bossard. Po celém Švýcarsku jsou ve firmách rozmístěni pracovníci Bossard, kte- ří u našich zákazníků nejen dodají C-díly na příjem zboží, ale také je vybalí a doplní přímo do boxů. Tam, kde se C-díly ukládají - co nejblíže místu spotřeby. Eric Graf je nasazen v Orbe, obsluhuje západní část Švýcarska Postup: 1. Co nejblíže místu spotřeby jsou C-díly k dispozici pro zaměstnance výroby nebo montáže v jednotných a účelných boxech. Podle konkrétní aplikace se použije - Bossard SmartBin - plně automatizovaný systém E-Kanban s výhodou informací - Bossard 2Box - původní konvenční systém Kanban - Bossard Code - systém pro speciální aplikace 2. Jakmile klesne stav zásob pod minimum, shromáždí se díly k objednání na nákupním seznamu Nákupní seznam se předá přímo do skladu dodavatelů, kde je připravené určité množství C-dílů (rezerva). Dodavatel C-díly identifikuje a každou dávku opatří adresou boxu u zákazníka. Materiál pro místo dodání je dodáván všemi dodavateli na jedno sběrné místo Na tomto sběrném místě se dodávky dodavatelů konsolidují a organizuje se přeprava k zákazníkům. Podle úrovně služby se materiál dodává na příjem zboží nebo přímo do boxu na místě spotřeby. 5. Současně lze bez problémů provádět údržbové práce. Naši BIM logistikové při každé dodávce dodržují logistický systém. Ať se jedná o integraci nových dílů, osazování etiket nebo posouvání zboží, naši vyškolení a specializovaní BIM logistikové systémy Kanban průběžně aktualizují.

7 Alberto Abrell pracuje v Bazileji. Jeho oblastí je severozápadní Švýcarsko Stephan Bischof zásobuje zákazníky centrálního Švýcarska, Aargau, Curych až po Bündnerland. Jeho pracoviště je v hlavním sídle v Zugu. Sem dodávají naši BIM logistikové Operují od Uzwilu a zásobují východní Švýcarsko s ústředním bodem ve firmě Bühler AG.. Thomas Specker Michael Lucchi Pascal Sutter

8 Analýza Bossard Engineering a Bossard Analýza Bit paráda Přehled našich ¼" nástrčných hlavic Bity s křížovou drážkou Phillips Pozidriv BN BN BN BN Zdokumentovaná bezpečnost BN Phillips 1, 2, 3, 4 + Pozidriv 1, 2, 3, 4 Mnoho zařízení a strojů musí pro své použití vyhovovat určitým bezpečnostním opatřením. Často přitom hrají rozhodující roli použité spojovací prvky. Proto je u kritických aplikací třeba písemně prokázat, že spojovací prvky mají předepsané vlastnosti a pevnost. Příkladem toho jsou šrouby na tlakových kotlích v chemickém průmyslu, spojovací prvky ve vojenské technice, čepy v kolejových vozidlech atd. Bity s vnitřní hvězdicí Vnitřní hvězdice (Torx ) BN X 5 - X 50 Vnitřní hvězdice (Torx ) Torx -plus BN IP - 30 IP Torx BN T 6 - T 40 SPAX s upínací funkcí BITcheck SPAX BN T 10 - T 40 T-Star plus T-Star plus Bity s vnitřním šestihranem Bity se čtyřhranem BN BN X 6, X 8, X 10, X 15, X 20, X 25, X 30, X 40 T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 BN S 1,5 - S 5 BN S 1 - S 2 BN ,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 SR bity Dřík spojky BN SR1 - SR 3 BN ¼" Nově k dodání ze skladu Zakázky nebo dotazy na adresu: Navštivte náš elektronický katalog produktů! shop.bossard.com

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Bossard vrtací šrouby Přímé sešroubování v jednom pracovním kroku Racionální montáž a demontáž Univerzální možnosti využití Bossard univerzální možnosti

Více

Věstník. Nákup. Nákup. Technika. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz

Věstník. Nákup. Nákup. Technika. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz Věstník Vydání 677, únor 2007 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup SmartBin inteligentní logistické řešení s přesvědčivými čísly....

Více

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita «šrouby ecosyn -fix kombi nují mnoho funkcí a jsou vysoce efektivní» ECOSYN -FIX Spolehlivost a efektivita Šrouby ecosyn fix zkracují dobu montáže, snižují celkové

Více

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení Věstník Bossard Vydání 673, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova 11 614 00 Brno Phone +420 545 214 346-7 Fax +420 545 212 315 www.bossard.cz Nákup nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení Technika Hliníkové

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

>100'000. Věstník. Technika: Logistika: Nákup: 100'000 SmartBins nestačí! Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. Nováčkova 11. www.bossard.

>100'000. Věstník. Technika: Logistika: Nákup: 100'000 SmartBins nestačí! Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. Nováčkova 11. www.bossard. Věstník Vydání 681, duben 2008 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz >100'000 Logistika: 100'000 SmartBins nestačí! Technika: Nové povrchy

Více

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky integrovaná bezpečnost Integrovaná bezpečnost Vysoký jistící účinek Integrovaná bezpečnost Povlak je nezbytnou součástí spojovacího prvku. Bezpečnost

Více

Věstník. Nákup Bossard je ideálním nákupním zdrojem pro speciální díly podle výkresů i pro

Věstník. Nákup Bossard je ideálním nákupním zdrojem pro speciální díly podle výkresů i pro Věstník Vydání 679, srpen 2007 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup Bossard je ideálním nákupním zdrojem pro speciální díly podle

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. ...díky své úspěšné historii. My Vám řekneme kde a proč. SmartBin dodává přesné informace o stavu zásobování

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. ...díky své úspěšné historii. My Vám řekneme kde a proč. SmartBin dodává přesné informace o stavu zásobování Věstník Vydání 678, květen 2007 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup Nové produkty, fascinující aplikace: Věnujte pozornost novému

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Věstník. Bossard eco-lubric. Mobilní SmartBin. Mikalor. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz

Věstník. Bossard eco-lubric. Mobilní SmartBin. Mikalor. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz Věstník Vydání 687, březen 2010 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Bossard eco-lubric I podložky lze opatřit tribologickým suchým povlakem...

Více

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity Bity Wera řady 00 Upínací část: Šestihran 3 mm K přímému napojení na stroj Provedení: Houževnaté (Z) Norma: DIN 3126 Tvar A 3 ISO 1173 Vhodné na: Biax Bosch Deprag Desoutter 800/00 Z Bity 851/00 Z Bity

Více

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální přenos síly Nízké opořebení Nízké přílačné síly Bez «came-ou» efeku Vniřní hvězdice podle ISO 10664 - Technické výhody-ekonomická

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. Vydání 675, číslo 2006

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. Vydání 675, číslo 2006 Věstník Vydání 675, číslo 2006 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup Nejrychlejší cesta nová koncepce Bossard: přesně vyrobené a rychle

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Nářadí z nerezové oceli

Nářadí z nerezové oceli 2 Nářadí z nerezové oceli 0 Nářadí z nerezové oceli Šroubováky 6 Úhlové klíče 20 Kraftform Kompakt 2 Šroubovací nářadí ke strojnímu použití 22 3 Už jste někdy viděli rezivějící nerezovou ocel? Nerezová

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecího a svěrného spoje Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou mít provedení třecích spojů, svěrných spojů nebo jejich kombinace. Třecí spoj vyžaduje k zachycení stejné

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

Bity na šrouby Phillips

Bity na šrouby Phillips Bity na šrouby Phillips S šestihranným upínáním pro držák D 6,3 (řada 1) 851/1 IMP DC Impaktor Bity Bity a držáky Impaktor Na extrémní požadavky na šroubovací nářadí Pohon: 1 " šestihran vhodný pro držáky

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Kögel Skříňová vozidla

Kögel Skříňová vozidla Kögel Skříňová vozidla Obrázky Ilustrační mohou obrázek obsahovat / může zvláštní obsahovat výbavu / výrobky zvláštní podléhají výbavu neustálým technickým změnám Proč se vlastně hovoří o inženýrském umění?...

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Věstník. Špičkové výkony. Beze ztrát. Bossard eco-lubric. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz

Věstník. Špičkové výkony. Beze ztrát. Bossard eco-lubric. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz Věstník Vydání 686, listopad 2009 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Špičkové výkony Bossard a EV Zug zůstanou spojeni Beze ztrát Nová

Více

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky Věstník Bossard Vydání 674, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova 11 614 00 Brno Phone +420 545 214 346-7 Fax +420 545 212 315 www.bossard.cz Technika Elektrická vodivost podrobena zkoušce... Nepřítomnost

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou být vytvořeny jako třecí spoje, svorkové spoje nebo kombinace obou. V třecím spoji je zapotřebí přibližně

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení Rozbíjecí zařízení O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě vlastních speciálních výrobků, určených

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

Instalace solárních panelů

Instalace solárních panelů Věstník Vydání 690, únor 2011 Bossard CZ s.r.o Phone +420 547 131 300 Evropská 873 Fax +420 545 214 346 664 42 Modřice www.bossard.cz Instalace solárních panelů Sluneční elektrárna na nové BOSSARD Aréně...

Více

Upevnění obkladu. Upevnění obkladu

Upevnění obkladu. Upevnění obkladu Upevnění obkladu Obklad slouží k vytvoření estetického obalu budovy a ochraně za ním ležící oblasti povětrnostními vlivy. Volba upevňovacích prvků pro fasádní obklady se řídí vedle technických požadavků

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl Photo by courtesy of SKF www.omv.cz Svět v pohybu. Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a,7,8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných

Více

Ceník Otáčivé křídlové brány 2008

Ceník Otáčivé křídlové brány 2008 Ceník Otáčivé křídlové brány 2008 MEA otáčivé křídlové brány s páskovou výplní: Stabilní, bezpečné a s dlouhou životností. Osvědčená kvalita pro soukromé i průmyslové využití. Barevné a robustní: brány

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Pět vlivů na těsnost přírubového spoje

Pět vlivů na těsnost přírubového spoje přírubový spoj, těsnost, školení Pět vlivů na těsnost přírubového spoje Martin Tesař, Zdeněk Kalvaster POKORNÝ, spol. s r.o., Divize Flange Management Kde máme hledat příčiny netěsností přírubových spojů?

Více

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA Přehled MĚŘÍCÍ MÍSTA Měřící místa mají široké využití v mnoha aplikacích. Navíc nabízíme možnost dodat měřící místo dle Vašeho konkrétního požadavku nebo dokonce dle Vašeho výkresu. Měřící místa podléhají

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Šroubovací nářadí ke strojnímu použití. Pro lepší pracovní výsledky.

Šroubovací nářadí ke strojnímu použití. Pro lepší pracovní výsledky. Šroubovací nářadí ke strojnímu použití Pro lepší pracovní výsledky. 1 04 Držáky a adaptéry Bity! 156 Bity Wera řady 8 7 197 Rapidaptor Stainless Rychloupínací držák 224 160 Bity Wera řady 9 Půlměsíc 4

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

SKUPINA. ŠROUbY Se zapuštěnou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. ŠROUbY Se zaoblenou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. Strany...

SKUPINA. ŠROUbY Se zapuštěnou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. ŠROUbY Se zaoblenou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. Strany... SKUPINa 600 ŠROUbY S VáCOVOU HaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM Strany......626 634 602 ŠROUbY S VROUbKOVaNýM čeem 604 ŠROUbY Se zapuštěnou HaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM 604 ŠROUbY Se zaobenou HaVOU a VNItřNÍM

Více

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min.

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2054 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP 5-10 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 3, 5; ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon montáž v

Více

CENÍK platný od 1.3.2012

CENÍK platný od 1.3.2012 1. DIČ CZ25391941 CENÍK platný od 1.3.2012 ( CENY UVEDENY BEZ DPH ) 2. Vážení zákazníci, s měnícím se vzhledem našich obcí a měst se mění i názory na zdánlivé maličkosti. Jednou z těchto maličkostí jsou

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Modulární pojezdové dráhy

Modulární pojezdové dráhy pro volnou manipulaci. Lze je využít k vytvoření dopravních tratí vhodných k různým účelům: podávací a vykládací pásy ve stavebnictví, systémy pro uskladnění a sběr, balicí technika atd. Modularita 2 Pojezdovou

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

strojírenská výroba radiátory konvektory

strojírenská výroba radiátory konvektory strojírenská výroba radiátory konvektory PROFIL SPOLEČNOSTI BOKI Industries a.s. strojírenská výroba radiátory konvektory Společnost BOKI Industries a.s. (do roku 2014 pod názvem Frigera Metal, a.s.) patří

Více

Kvalita made in Germany.

Kvalita made in Germany. Viega. Vždy o krok napřed! CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Kvalita made in Germany. Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu II Kvalita made in Germany. Nejmodernější výroba. Existují věci,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL Technický katalog svorkovnicových skříněk KL 1 4 6 5 3 7 2 Skříňka s mezinárodními certifikáty, která je sériově připravena k dodání ze skladu v mnoha standardních rozměrech. Díky praktickému systémovému

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

Vícenásobné rozdělovací díly QS, Quick Star

Vícenásobné rozdělovací díly QS, Quick Star Vícenásobné QS, Quick Star snadné připojení snadné uvolnění až 6 výstupů 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 3/-5 Vícenásobné QS, Quick Star hlavní údaje Použití Jednoduše nasunout hotovo Absolutní spolehlivost

Více

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min RSHP5-5 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 056 10/14 3 Dn 5 mm pmax 3 MPa Qn 500 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP5 5 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

3 velikosti Torx pro všechny rozměry vrutů 3 x vyšší odolnost proti korozi ve srovnání s pozinkovanými vruty

3 velikosti Torx pro všechny rozměry vrutů 3 x vyšší odolnost proti korozi ve srovnání s pozinkovanými vruty NOVĚ Výhody: vruty do dřevotřísky 3 velikosti Torx pro všechny rozměry vrutů 3 x vyšší odolnost proti korozi ve srovnání s pozinkovanými vruty Bauaufsichtlich Brutto ceny bez DPH platné ke dni 5. 5. 2016.

Více

Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M

Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M TopLine M Rozmanitost designu. Nové kování TopLine M bylo speciálně vyvinuto s ohledem na design posuvných dveří skříní menších rozm

Více

Nářadí VDE. Řada Kraftform Plus 100 88. Kraftform Kompakt VDE 96. Kraftform Comfort VDE 101. Kraftform Classic VDE 104. Nářadí VDE

Nářadí VDE. Řada Kraftform Plus 100 88. Kraftform Kompakt VDE 96. Kraftform Comfort VDE 101. Kraftform Classic VDE 104. Nářadí VDE 84 Nářadí VDE Nářadí VDE Řada Kraftform Plus 00 88 Kraftform Kompakt VDE 96 Kraftform Comfort VDE 0 Kraftform Classic VDE 04 85 Už jste někdy dostali pěknou ránu? Nářadí Wera VDE vás zajistí lépe, než

Více

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KM 0058/04 Vydání: 11/04 Strana: 1 Stran: 3 Kruhové objímky spiro (dále jen objímky) jsou určeny k zavěšování kruhového potrubí sk. I, potrubí spira a flexo hadic v horizontální

Více

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 On 1line objednávky: 2 3 www.stresninosice.eu Tři kroky k výběru optimálního střešního nosiče. Proč chtít právě výrobek Piccola-M a žádný jiný? 1 2

Více

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN pro litinové, ocelové, azbestocementové a PVC potrubí třmen se "samostředícím uzávěrovým systémem" obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Zpracování diplomové práce Bc. Petra Trněná UČO: 5853 Vysoká škola technická a ekonomická - Ústav technicko-technologický

Více

Viega. Kvalita made in Germany.

Viega. Kvalita made in Germany. Viega. Kvalita made in Germany. II Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu Nejmodernější výroba: Kvalita made in Germany. Závod v Attendorn-Ennest Existují věci, které mají trvalou hodnotu.

Více

Vysoce výkonné turbínové oleje

Vysoce výkonné turbínové oleje Vysoce výkonné turbínové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Nová generace ložiskových těles SKF navržených pro dosažení nejvyšší spolehlivosti a minimálních nároků na údržbu

Nová generace ložiskových těles SKF navržených pro dosažení nejvyšší spolehlivosti a minimálních nároků na údržbu Ložisková tělesa SE Nová generace ložiskových těles SKF navržených pro dosažení nejvyšší spolehlivosti a minimálních nároků na údržbu Od uvedení na trh před několika desetiletími se ložisková tělesa SKF

Více

ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM

ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM Ivan Muri, CEO Jsme švýcarský výrobce s plně automatizovaným výrobním procesem s výrobním závodem ve Švýcarsku. Vysoká funkčnost, trvanlivost a robustnost našich výrobků pomáhá

Více

Bernoulliho chapadla OGGB

Bernoulliho chapadla OGGB hlavní údaje Obecné informace účel pou ití výhody pou ití Bernoulliho chapadlo OGGB je zvláště vhodné pro přepravu tenkých, velmi citlivých a křehkých výrobků. minimální kontakt s výrobkem, jemná manipulace

Více

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Eclipse Magnetics MOULAR Magnetický upínací systém Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Power Matrix Modular je variabilní modulová jednotka, nabízí vyšší výhody a úspory nákladů v porovnání

Více

Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4

Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4 Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4 Šrouby EJOT Nerez-SAPHIR vyrobené z ušlechtilé i A2 jsou určeny ke spojení a upevnění hliníkových profilovaných plechů nebo jiných hliníkových profilů v jedné pracovní

Více

Ermeto Originál Ventily

Ermeto Originál Ventily Ermeto Originál Ventily Obsah zpětných ventilů RHD / S. O11 EO 24 připojení / EO 24 připojení RHV R ED / S. O12 RHZ R ED / S. O13 EO 24 připojení / s vnějším palcovým závitem ED (ISO 1179)/ s vnějším palcovým

Více