Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax Brno. CresaCoat průmyslová černá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá"

Transkript

1 Věstník Vydání 683, září 2008 Bossard CZ s.r.o Phone Nováčkova 11 Fax Brno Technika CresaCoat průmyslová černá Logistika BIM- «Bossard to zvládne» Nákup Bity pro profesionální použití

2 Nàkup Aktuální zpráva o nákupním trhu M ilé čtenářky, vážení čtenáři, Zdá se, že oslabení konjunktury nyní postihlo i Českou republiku. Do zad fouká slabší vítr a potěšující růst za poslední tři roky se citelně zpomaluje. Přesto mohu konstatovat, že český průmysl jako celek osvědčuje v globálním prostředí svou konkurenceschopnost. K tomu Vám všem srdečně blahopřeji.. Přes 500 zákazníků z řad švýcarského průmyslu pověřilo firmu Bossard, aby spravovala jejich sklady. Nárůst efektivity pro naše zákazníky je mimořádný. Děkujeme Vám všem za důvěru, kterou jste v nás vložili, a ujišťujeme Vás, že i nadále budeme dělat všechno pro to, abyste mohli vyrábět spolehlivě a průběžně. REACH. Nový pojem zaměstnává naše kvalitáře. REACH znamená registraci, vyhodnocování a autorizaci chemikálií a představuje nové nařízení pro bezpečnou výrobu a používání chemických látek v EU. V článku k tomuto tématu je vysvětleno, čeho má být tímto nařízením dosaženo a jak je s tímto nástrojem nutno nakládat. Co se týče firmy Bossard, lze konstatovat, že v současné době nespadá pod nařízení REACH žádný výrobek, a to ani lepidla v KG 14. Představujeme Vám průmyslovou čerň CresaCoat jako velmi hospodárný způsob suchých nátěrů. Při natírání modře pasivovanými zinkovými spojovacími prvky z oceli jsou slibné zejména součinitele tření a antikorozní ochrana. Věděli jste, že Bossard je držitelem certifikace na zkoušky součinitelů tření? Využijte tuto doplňkovou službu. Rádi pro Vás provedeme zkoušky součinitelů tření podle Vašich potřeb. Sotva se stačila letní olympiáda stát minulostí, je pozornost věnována další velké sportovní události: zimním olympijským hrám 2010 ve Vancouveru. Na cestě tam doprovodíme dámský bobový tým Baumann. Isabele Baumannové přejeme rychlé sanice a mnoho úspěchů. Užívejte si večery pozdního léta, které nám letos ještě zbývají. Už brzy nás zase dostihnou podzimní všední dny. Beat Grob Přetrvávání nejistoty na trhu s ocelí. Polotovary Naši dodavatelé musí reagovat na další zvyšování cen surovin. Výchozí situace pro čtvrté čtvrtletí se jeví nejistě. Železná ruda a koksovatelné uhlí se nadále vezou na růstovém trendu. Cena ropy se znovu snížila a šrot se v současné době stabilizoval na vysoké úrovni. Dodací lhůty finálních výrobků Dodací lhůty se během letních měsíců ustálily, což znamená, že zboží je při zaplacení vysokých cen k dispozici a může být nakupováno v obvyklých lhůtách Ceny finálních výrobků Ceny finálních výrobků se v některých segmentech výrobků stupňují, respektive ve 4. čtvrtletí je třeba počítat s cenovým nárůstem. U jiných produktových skupin lze sledovat tendenci fixace cen na vysoké úrovni. To může být mimo jiné podmíněno i sezónně, a proto jsou v brzké době možné změny. Pro odběratele v prostoru EU byl vydán konec výstrahy v oblasti antidumpingu. Celý postup byl odsunut až na konec roku 08. Situace v Bossardu Stále jsme schopni našim zákazníkům poskytovat ve všech produktových skupinách obvyklý servis s konkurenceschopnými cenami. I nadále se budeme pohybovat v bezprostřední blízkosti nákupního trhu, abychom mohli reagovat na případné pohyby konkrétními opatřeními. I nadále usilujeme o to, Situace v Bossardu abyste jako zákazníci mohli profitovat z našich nákupních schopností.

3 Prožijte Bossard na Od 18. do 21. listopadu 2008 je to zase tady: Swisstech, největší evropský ústřední veletrh subdodavatelského průmyslu pro mechanicko-technické komponenty a systémová řešení, otvírá v Bazileji své brány. Všechny Olympijské hry 2010 ve Vancouveru... to je velký cíl bobového týmu Baumann! Kdo tvoří tento tým, ptáte se? renomované národní firmy a mnoho mezinárodních firem jsou opět u toho a samozřejmě nebude chybět ani Bossard. Poznamenejte si hned teď termín své návštěvy, těšíme se na Vás! Co je REACH? REACH znamená registraci, hodnocení a atestování chemikálií (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). REACH je nová vyhláška pro bezpečnou výrobu a použití chemických látek v Evropské unii (EU). Vyhláška, která vstoupila v platnost 1. června 2007 má následující hlavní cíle: Lépe chránit člověka a životní prostředí před možnými riziky při manipulaci s chemikáliemi. Průmysl je přitom hlavním odpovědným za hodnocení rizika. Umožnit volný pohyb chemických látek uvnitř Evropské unie Zlepšit konkurenci a inovace Podporovat alternativní testovací metody pro zjišťování rizik. v produktu v celkovém množství větším než 1 tuna za rok. U produktů vyrobených v EU se tato povinnost registrace týká výrobce, u dovozů ze zemí mimo EU dovozce. Všechny chemickotechnické produkty uvedené v katalogu Bossard ve skupině 14 pocházejí od výrobců nebo dovozců, kteří mají své sídlo v EU. Tak pro společnost Bossard AG dnes odpadá předregistrace výrobků nebo přípravků. Podklady informující o situaci kolem REACH a Bossard jsou pro Vás připravené. Před pěti lety začala Isabel Baumann svou kariéru jako bobová jezdkyně nejprve jako brzdařka, později jako pilotka. Své první závody vyhrála na Evropském poháru 2007 na dnes již jediné přírodní ledové dráze na světě ve Svatém Mořici! K tomu mezitím přibyla další dobrá umístění na mistrovství Švýcarska, Evropy a světa. Nyní chce Isabel Baumann reprezentovat Švýcarsko na Olympijských hrách ve Vancouveru. Firma Bossard jako jeden z jejích sponzorů ji při tom bude podporovat! Už nyní přejeme Isabele Baumann mnoho štěstí, aby cíleně, rychle a co nejkratší cestou dosáhla svého úspěchu. ostatně to je i naším proklamovaným cílem, co se týče spolupráce s našimi zákazníky! Týká se REACH také Bossard AG? Spojovací prvky sice vyhláška REACH chápe v zásadě jako tzv. výrobky, v převážné většině jsou však různými ustanoveními o výjimkách osvobozeny od povinnosti registrace. Výše uvedené neplatí pro chemicko-technické produkty jako jsou lepidla a těsnicí hmoty nebo i lepicí nátěry. U těchto přípravků podléhají obsažené látky povinné registraci, jestliže jsou obsaženy

4 Technika CresaCoat průmyslová černá Se stoupajícími požadavky na ekonomickou výrobu a vysokou funkční bezpečnost po celou dobu používání nabývá téma suchého povrstvování stále více na významu. CresaCoat průmyslová černá Ekonomické řešení pro aktuální požadavky na racionální montáž. Aplikovatelná na známé galvanické povrstvování. Dobré výsledky pro koeficienty tření a ochranu proti korozi vykazuje povrstvování modře pozinkovaných, pasivovaných ocelových spojovacích prvků Mazání dosedací plochy 2. Mazání závitové části Normy Požadavky ze směrnic EU jsou dodrženy: ROHS 2002/95/ES, WEEE 2002/96/ES, 2003/11/ES 2 Výhody Cílená kontrola povrstvení povrchu zkouškami Bossard Nízký rozptyl koeficientu tření pro vysokou procesní bezpečnost Zvýšená ochrana proti korozi o faktor >4 oproti modrému pozinkování Vysoká tepelná odolnost do 250 C Suché, ekologické mazání Bezproblémové uvolnění spojení i po použití Ekonomická montáž se snížením procesních nákladů > 30% Suché, ekologické mazání Definované podmínky mazání s vysokou montážní bezpečností ve výrobě a údržbě Na mazání nelze zapo menout Koroze V testu odolnosti vůči solné mlze podle EN ISO 9227 NSS byly testovány šrouby a matky v různých možných kombinacích. Tabulka ukazuje srovnání s jinými běžnými povrchovými úpravami (reference ISO 4042). Zkouška ochrany proti korozi může být provedena také speciálně pro Vaši aplikaci. Koeficienty tření μ pro modře pozinkované pasivované ocelové šrouby Zkouška přihlíží k utažení šroubu na zkušební sílu podle DIN 946 / ISO za laboratorních podmínek. Zkouška koeficientu tření může být provedena i speciálně pro Vaši aplikaci. Koeficienty tření μ bez povrchové úpravy bez ošetření pastou na šrouby* CresaCoat průmyslová černá * (třída koeficientu tření B podle VDI 2230) Ekonomické povrstvování méně pracovních kroků multifunkční řešení jednoduchá a racionální manipulace Snížení výrobních nákladů Potenciál Menší spotřeba maziva «Mazání» bez pořizovacích nákladů Bez nutnosti správy mazacích past Levnější a jednodušší předmontáž Méně montážních operací Levnější a bezpečná montáž Vysoká procesní bezpečnost díky definovaným koeficientům tření Koroze až na rez 0 modře pozinkovaný pasivovaný povrch žlutě pozinkovaný chromátovaný povrch CresaCoat průmyslová černá Náklady na materiál Náklady na výrobu dílů Montážní náklady Bezpečnost zaručena

5 h 36 h 72 h 200 h STS 370 Bossard Analýza Zkouška koeficientu tření u šroubů (M3-M16) 0,1 0,12 0,14 0,16 0,24 Již delší dobu nabízí Bossard Analýza také zkoušky koeficientu tření podle DIN 946 / ISO nebo také specifické zkoušky koeficientu tření podle přání Úspora Potenciál Vašich úspor při sešroubování spočívá v celém přístupu k montážním operacím. Váš kompetentní partner Společnost Bossard AG je Vaším kompetentním partnerem pro individuální systémová řešení při povrchové úpravě nejrůznějších mechanicky zatěžovaných upevňovacích prvků. Povrchové systémy slouží pro optimalizaci koeficientů tření a pro zlepšení ochrany proti korozi. Sestávají ze součástí jako pevných organických maziv a fluorpolymerů a mohou být dimenzovány podle Vašich požadavků. Váš užitek Větší spolehlivost při dimenzování šroubových spojů Cílené zajištění povrstvovacích procesů ohledně měření koeficientu tření Přesná kontrola definovaných povrchových vrstev podle předepsaných hodnot Spolehlivá podpora při výběru vhodných povrstvovacích postupů Zajištění kvality s definovaným povrstvením Denně k Vaši dispozici: Zkušební zařízení pro zkoušky hodnot tření Pracovní náplň Informace o upínacích silách / utahovacích momentech a koeficientech tření. Samostatné zachycení celkového třecího momentu a třecího momentu hlavy dovolují výpočet hodnot tření pro závity a opěrnou plochu hlavy Statistické vyhodnocení s průběhem křivky a příslušnými tabulkovými hodnotami Zkoumání různých vlivů na tření podle daných rámcových podmínek Kontrola funkčnosti zajištění závitů Standardy jako: ISO (DIN 946) ISO 2320 DIN 267 a další produktové normy jsou splněny. Po dohodě je možné přihlédnout ke speciálním požadavkům.

6 Logistika Správa C-dílů «Bossard to zvládne» Více než 500 švýcarských zákazníků přenechalo svou správu C-dílů firmě Bossard. U těchto zákazní- ků pracuje jeden ze tří spolehlivých Bossard systémů Kanban. Další významné ulehčení přináší dodací a doplňovací služba Bossard. Po celém Švýcarsku jsou ve firmách rozmístěni pracovníci Bossard, kte- ří u našich zákazníků nejen dodají C-díly na příjem zboží, ale také je vybalí a doplní přímo do boxů. Tam, kde se C-díly ukládají - co nejblíže místu spotřeby. Eric Graf je nasazen v Orbe, obsluhuje západní část Švýcarska Postup: 1. Co nejblíže místu spotřeby jsou C-díly k dispozici pro zaměstnance výroby nebo montáže v jednotných a účelných boxech. Podle konkrétní aplikace se použije - Bossard SmartBin - plně automatizovaný systém E-Kanban s výhodou informací - Bossard 2Box - původní konvenční systém Kanban - Bossard Code - systém pro speciální aplikace 2. Jakmile klesne stav zásob pod minimum, shromáždí se díly k objednání na nákupním seznamu Nákupní seznam se předá přímo do skladu dodavatelů, kde je připravené určité množství C-dílů (rezerva). Dodavatel C-díly identifikuje a každou dávku opatří adresou boxu u zákazníka. Materiál pro místo dodání je dodáván všemi dodavateli na jedno sběrné místo Na tomto sběrném místě se dodávky dodavatelů konsolidují a organizuje se přeprava k zákazníkům. Podle úrovně služby se materiál dodává na příjem zboží nebo přímo do boxu na místě spotřeby. 5. Současně lze bez problémů provádět údržbové práce. Naši BIM logistikové při každé dodávce dodržují logistický systém. Ať se jedná o integraci nových dílů, osazování etiket nebo posouvání zboží, naši vyškolení a specializovaní BIM logistikové systémy Kanban průběžně aktualizují.

7 Alberto Abrell pracuje v Bazileji. Jeho oblastí je severozápadní Švýcarsko Stephan Bischof zásobuje zákazníky centrálního Švýcarska, Aargau, Curych až po Bündnerland. Jeho pracoviště je v hlavním sídle v Zugu. Sem dodávají naši BIM logistikové Operují od Uzwilu a zásobují východní Švýcarsko s ústředním bodem ve firmě Bühler AG.. Thomas Specker Michael Lucchi Pascal Sutter

8 Analýza Bossard Engineering a Bossard Analýza Bit paráda Přehled našich ¼" nástrčných hlavic Bity s křížovou drážkou Phillips Pozidriv BN BN BN BN Zdokumentovaná bezpečnost BN Phillips 1, 2, 3, 4 + Pozidriv 1, 2, 3, 4 Mnoho zařízení a strojů musí pro své použití vyhovovat určitým bezpečnostním opatřením. Často přitom hrají rozhodující roli použité spojovací prvky. Proto je u kritických aplikací třeba písemně prokázat, že spojovací prvky mají předepsané vlastnosti a pevnost. Příkladem toho jsou šrouby na tlakových kotlích v chemickém průmyslu, spojovací prvky ve vojenské technice, čepy v kolejových vozidlech atd. Bity s vnitřní hvězdicí Vnitřní hvězdice (Torx ) BN X 5 - X 50 Vnitřní hvězdice (Torx ) Torx -plus BN IP - 30 IP Torx BN T 6 - T 40 SPAX s upínací funkcí BITcheck SPAX BN T 10 - T 40 T-Star plus T-Star plus Bity s vnitřním šestihranem Bity se čtyřhranem BN BN X 6, X 8, X 10, X 15, X 20, X 25, X 30, X 40 T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 BN S 1,5 - S 5 BN S 1 - S 2 BN ,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 SR bity Dřík spojky BN SR1 - SR 3 BN ¼" Nově k dodání ze skladu Zakázky nebo dotazy na adresu: Navštivte náš elektronický katalog produktů! shop.bossard.com

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

FERDINAND GROSS SPECIALISTA NA SPOJOVACÍ DÍLY

FERDINAND GROSS SPECIALISTA NA SPOJOVACÍ DÍLY FERDINAND GROSS SPECIALISTA NA SPOJOVACÍ DÍLY 1 Centrála společnosti Ferdinand Gross ve Stuttgartu Další podniky: Drážďany Tatabánya (Maďarsko) Vratislav (Polsko) Praha (Česká republika) Arad (Rumunsko)

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků Efficient purchasing, sales and business cooperation Milan Houdek Plzeň 2012 Zadání práce

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku Effective purchase, sale and co-operation of the company Kateřina Hrbková Plzeň 2012 Zadání

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah Škoda Auto události roku 2002 4 Zpráva dozorčí rady 6 Členové představenstva 8 Zpráva představenstva o činnosti podniku 10 Vývoj české ekonomiky v roce 2002 Technický

Více

Obsah. Funkce šroubení

Obsah. Funkce šroubení Funkce šroubení Funkce šroubení Obsah Originální hadicová a trubková šroubení Ermeto - úvod... A3 Nová generace: šroubení s vysokými technickými parametry... A4 EO-Plus: progresivní kroužek PSR pro ocelová

Více

téma Klimatizace 3/2011 ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku

téma Klimatizace 3/2011 ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti 3/2011 CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku LEGENDA

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

Logistika skladu PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Logistika skladu PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Logistika skladu PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL Logistické zajištění údržby vozidel Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat strukturu logistického řetězce a jednotlivé toky, orientovat

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) SOUKROUMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání

Více

Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková

Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví)

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Jaroslava Hyršlová a Vojtěch Vaněček, 2002 Autoři: Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Úvod, Kap. 1 až 8, Kap.

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka Špičková spolehlivost: těsnění hlavy válců a šrouby hlavy válců vše od jediného dodavatele D O B R Á Z K U Š E N O S T Šrouby hlavy válců Praktická příručka Spolehlivost není flexibilní výraz Správné utažení

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Žádné mazání, méně častá údržba, nižší náklady, delší životnost, vše k dispozici skladem a rychlé dodání - to je naše klíčová myšlenka

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více