Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu"

Transkript

1 Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu

2 Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků: 280, 60% VŠ a vyšší

3 Hlavní obory činností VUOS a.s. Výzkum, vývoj a servis v oblasti (eko)toxikologie a ochrany ŽP Legislativní a expertní práce Regionální centrum REACH Výzkum, vývoj a výroba v oblasti fine chemicals Vývoj a výroba zařízení pro ochranu ŽP a zdraví

4 Okruh č "Legislativa v chemickém průmyslu" Nařízení č. 1907/2006 a TG Nařízení č. 1272/2008 Legislativa- HSE Hodnocení rizik v CHP Workshop "HLG EK - chemie" Počet kurzů Přehled kurzů Počet účastníků celkem Počet školících dnů Celkem

5 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.1 Legislativa v chemickém průmyslu Implementace nařízení REACH (1907/2006) a TG Nařízení (ES) č. 987/2008 výjimky z povinnosti registrace podle čl. 2 (7a,b) Nařízení (ES) č. 340/2008 poplatky Nařízení (ES) č. 134/2009 odchylky od standardního režimu zkoušek podle příloh VII-X Nařízení (ES) č. 552/2009 omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů Nařízení (ES) č. 276/2010 dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače a organické sloučeniny cínu

6 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.1 Legislativa v chemickém průmyslu Implementace nařízení REACH (1907/2006) a TG Nařízení (ES) č. 453/2010 bezpečnostní list Nařízení (ES) č. 771/2008 odvolací senát ECHA Nařízení (ES) č. 440/2008 stanovení zkušebních metod podle REACH Nařízení (ES) č. 761/2009 přizpůsobení nařízení č. 440/2008 technickému pokroku Nařízení (ES) č. 440/2010 poplatky Nařízení (ES) č. 1152/2010 nové zkušební metody

7 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.1 Legislativa v chemickém průmyslu Implementace nařízení REACH (1907/2006) a TG IUCLID CHLaP (vyhláška MZd 265/2010 Sb.) Systémy řízení jakosti Strategie získávání dat Neexperimentální metody Bezpečnostní list Interpretace výsledků experimentů Exkurze Základy legislativy biocidů Základy legislativy pesticidů

8 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.2 Legislativa v chemickém průmyslu Nařízení CLP (1272/2008) podrobné probrání výše uvedeného nařízení se zahrnutím historie a důvodů jeho vzniku. legislativa následná a související (např. nařízení č. 790/2009 technické návody). harmonogram náběhu platnosti nařízení. další prováděcí detaily, technického charakteru (značení na obalech, v bezpečnostních listech, ). rozdíly mezi legislativou stávající pro tuto oblast a nařízením CLP. souvislosti nařízení CLP s legislativou pro přepravu nebezpečných látek (ADR). Konzultace, ukázky konkrétních případů

9 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.3 Legislativa v chemickém průmyslu Nová legislativa - HSE Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o obchodování s emisemi skleníkových plynů č. 695/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.3 Legislativa v chemickém průmyslu Nová legislativa - HSE Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/2008, o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 180/2005 Sb., o obnovitelných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů související podzákonná opatření. zákoník práce

11 Klíčová aktivita č.1 tematický okruh č.4 Legislativa v chemickém průmyslu Hodnocení rizik v CHP EUSES (European Union systém for the Evaluation of Substances) Zpráva o chemické bezpečnosti

12 Klíčová aktivita č. 1 tematický okruh č.5 Legislativa v chemickém průmyslu Workshop k závěrům HLG EK - chemie aktuální problémy, které řeší pracovní skupiny pro chemické látky při Evropské komisi, zvláště pak v souvislosti se snahou zlepšovat konkurenceschopnost chemického průmyslu a implementací závěrů této skupiny. aktuální informace z dění v ECHA, rozhodnutí a další sdělení této agentury. závěry z příslušných Joint meetingů chemické skupiny OECD, jakožto klíčového orgánu pro dění v managementu chemikálií ve světovém měřítku.

13 Legislativa v chemickém průmyslu Lektorský tým - Pracovníci VUOS a.s. (Ing.Plodíková, Dr.Valášková, Mgr.Nachtigalová, Ing.Lišková, Dr. Kobetičová, Ing. Krejsová, Ing. Bartoš, Dr. Čihák, Ing. Kaska, Ing. Martynek,.) - Externí lektoři Pracovníci EMPLA v čele s Ing. Emingerem, CSc. Pracovníci MŽP Pracovníci MPO Pracovníci z dalších státních orgánů

14 Legislativa v chemickém průmyslu Doplňkové informace Kvalifikace lektorů: Zastupují ČR při mezinárodních jednání v oblastech dotýkajících se vlastností chemikálií( Testing Guidelines OECD, JM OECD, UNEP Chemicals, EHK OSN, IFCS. SAICM, ) Kooperace při některých činnostech MPO, MŽP, MZD Dlouhodobé zkušenosti s (eko)toxikologickýn testováním Dlouhodobé zkušenosti s registraci/notifikací chemikálií Dlouhodobé zkušenosti s prací s literárními údaji Schopnost interpretace literárních i experimentálních údajů Mnohaletá zkušenost s pořádáním výukových a odborných akcí (semináře UNEP, 37 ročníků konference, jednorázové školení, projekt Adaptabilia, )

15 Dosud stanovené termíny seminářů REACH : Pardubice, VUOS Brno, GEOtest Středočeský kraj CLP: Pardubice, VUOS Brno, GEOtest

16 Děkuji za pozornost!

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

Nový zákon v prevenci závažných havárií

Nový zákon v prevenci závažných havárií Nový zákon v prevenci závažných havárií Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Pavel.Forint@mzp.cz Souhrn Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době v EU

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí Ekologie a průmysl Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10 Pohled do historie Padesátá léta minulého století

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

Zpráva o činnosti CEMC Českého ekologického manažerského centra za rok 2009

Zpráva o činnosti CEMC Českého ekologického manažerského centra za rok 2009 Zpráva o činnosti CEMC Českého ekologického manažerského centra za rok 2009 CEMC České ekologické manažerské centrum, Jevanská 12, 100 31 Praha 10 Tel.: (+420) 274 784 447, fax: (+420) 274 775 869, e-mail:

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. červen 2014. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. červen 2014. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 červen 2014 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Analýza současného stavu Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu Samostatná příloha č. I. Hlavního dokumentu) prosinec 2003

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec 1.14 - zabezpečovat v rámci předmětu

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více