Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění strana 3 Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena strana 7 4/2014 Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou strana 10

2 obsah 4/2014 Úvodník Ing. Tomáše Nosska, člena představenstva OHL ŽS, a.s., výkonného ředitele závodu Zóna ČR 1 Modernizace areálu Domova seniorů Pohoda Chválkovice v Olomouci Hospodářské výsledky roku Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou 10 Nezastavit se 2 Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění 3 7 Retenční nádrž Jeneweinova vodohospodářská stavba roku Ocelové konstrukce úspěšně certifikovány 12 Foto na titulní straně: Přístavba laboratoří a počítačového centra v rámci operačního programu VaVpI, Brno Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 4/2014 úvodník Vážení kolegové, milí čtenáři, jaro je pro stavební firmy spojeno především s plným zapojením ostravská Divize 2 novou budovu Fakulty elektrotechniky a infor všech kapacit do práce. Je to ale také období, kdy společnosti zve matiky VŠB TUO a olomoucká Divize 3 dokončila rekonstrukci části řejňují svoje ekonomické výsledky za předcházející rok, kdy jsou Domova seniorů Pohoda. Plzeňská Divize 5 zahájila rekonstrukci vyhlašovány výsledky odborných soutěží a kdy se začínají stříhat Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. Závod Železnice ukončil pásky u dokončených projektů a poklepává se na základní kameny 1. etapu rekonstrukce důležitého železničního uzlu Přerov za více projektů nových. než 4 miliardy korun. Současně také byla naší společnosti udělena odborná ocenění Vodohospodářská stavba roku a Mostní dílo roku, V současné nelehké době, kdy krize na stavebních trzích ve střední v soutěži Stavba Jihomoravského kraje uspělo všech pět přihláše Evropě ještě stále přetrvává, dosáhla OHL ŽS, a.s., kladného ných staveb na prvních či druhých místech v jednotlivých kategoriích. Jsem rád, že se naše společnost může podílet na realizaci takto významných staveb v ČR i v zahraničí, a že kvalitu naší práce společně s vysokou technickou invencí našich spolupracovníků oce ňuje i odborná veřejnost. Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměst nancům, bez nichž by tyto úspěchy naší společnosti nebyly možné. Mezi novinky ze sídla společnosti v Brně na Burešově 17 patří například dokončená rekonstrukce dosavadní závodní jídelny s novým uspořádáním stolů, zcela novým provozem včetně obsluhy a výběrem z pěti kvalitních jídel. Další důležitou událostí ze života naší firmy je vyhlášení termínu tradičních sportovních her na Bal dovci, které organizuje odbor Řízení lidských zdrojů. Velmi bych si přál, aby prorůstová opatření k oživení stavebního trhu, slibovaná novou vládou České republiky, eliminovala cenovou válku stavebních firem a umožnila další rozvoj technických znalostí našich spolupracovníků na nových projektech. Realizačním týmům působícím na zahraničních projektech bych přál, aby jim tyto zna losti umožnily úspěšné zvládnutí těchto staveb a šíření dobrého jména naší společnosti i na zahraničních trzích. Všem spolupracovníkům děkuji, že i v průběhu krize ve stavebnictví výsledku hospodaření přes 50 milionů korun a zajistila si největší přistupují k realizaci staveb s maximální zodpovědností a profesio zásobu práce ve své více než 60leté historii. Výsledkům hospoda nalitou. Našim obchodním partnerům pak děkuji za dobrou spolu ření se věnuje v samostatném článku hlavní ekonom společnosti práci při řízení společných projektů. Jaroslav Šandr. Za poslední měsíc došlo ke slavnostním zahájením a ukonče ním několika výjimečných staveb. V rámci závodu ČR dokončila Ing. Tomáš Nossek, člen představenstva OHL ŽS, a.s., výkonný ředitel závodu Zóna ČR 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Modernizace areálu DOMOVA SENIORŮ POHODA CHVÁLKOVICE V OLOMOUCI Zrekonstruovaná budova poskytne zázemí 72 seniorům. Ve čtvrtek 24. dubna byla slavnostně ote oblast sociálních věcí Yvony Kubjátové. nádobí, pracovnu sester, sklad a technickou vřena zrekonstruovaná panelová budova Olomoucký kraj trvale naplňuje dlouhodo místnost. V jednotlivých bytech byly provedeny v areálu Domova seniorů Pohoda v městské bou koncepci zlepšování životních podmínek drobné stavební úpravy a proběhla moderni části Olomouc Chválkovice. Rekonstrukcí, seniorů. Rekonstrukce starší budovy plynule zace hygienických zařízení, která si zároveň která měla za cíl především usnadnění navázala na nedávnou výstavbu nového čtyř vyžádala kompletní výměnu rozvodů. Všechny pohybu seniorů v budově, prošlo 36 dvou patrového pavilonu a modernizaci stravova vstupní dveře byly rozšířeny tak, aby vyhovo pokojových bytů. Přestavbu provedla Divize cího zařízení, následovat bude zateplování valy osobám s omezenou schopností pohybu. 3 Olomouc OHL ŽS, investorem díla v hod objektů areálu domova seniorů. Tím se výrazně zvýšila kvalita poskytovaných služeb pro klienty mající potíže s pohybem, notě 20 milionů korun je Olomoucký kraj. V druhém a třetí podlaží rekonstruované Zrekonstruované prostory byly slavnostně budovy bylo původně ubytováno 90 klientů, otevřeny za účasti hejtmana Olomouckého část obytných buněk však byla nově pře kraje Jiřího Rozbořila a náměstkyně pro stavěna na výdejní kuchyňku s umývárnou případně vyžadující intenzivnější péči. Útvar Kancelář GŘ Slavnostního otevření nového areálu se zúčastnili (zleva): PaedDr. Jiří Floder, ředitel Domova seniorů Pohoda, MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje za zdravotnictví, Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora Statutárního města Olomouc, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana za sociální věci Olomouckého kraje, Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc OHL ŽS, a.s.

5 4/2014 soutěže STAVBY OHL ŽS získávají odborná ocenění V jarních měsících se stavební společnosti každoročně utkávají o významná odborná ocenění realizovaných projektů, a to jak v jednotlivých krajích České republiky, tak i v celostátních soutěžích. OHL ŽS, a.s., nominovala svá díla do vodou, odvádění a čištění odpadních vod V soutěži Jihomoravského stavebního Staveb roku v Jihomoravském, Moravsko (nad 50 mil. Kč) obdržela stavba Retenční společenství Stavba jihomoravského kraje slezském a Zlínském kraji, z celostátních nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov, má naše společnost již tradičně silné soutěží se účastní či účastnila klání Vodo kterou OHL ŽS, a.s., realizovala ve sdružení zastoupení. Z letošních pěti nominovaných hospodářské stavby roku, Mostní dílo roku s akciovými společnostmi IMOS Brno projektů byly oceněny všechny. Na prvních a Česká dopravní stavba roku. a Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby. místech ve svých kategoriích skončily stavby Přístavba laboratoří a počítačo Soutěž Vodohospodářská stavba roku V rámci sympozia Mosty, které je pravidelnou vého centra v rámci operačního programu vyhlašuje pod záštitou Ministerstva součástí Mezinárodního stavebního veletrhu VaVpI (kategorie Průmyslové stavby zemědělství a Ministerstva životního v Brně, bylo kolegům z divize Mosty a tunely a technologické stavby) a Retenční nádrž prostředí Svaz vodního hospodářství (závod Železnice) předáno ocenění Mostní Jeneweinova a vodovod Komárov (Vodo ČR ve spolupráci se Sdružením oboru dílo roku 2013 za výstavbu Mostu Hradecká hospodářské a ekologické stavby). Druhé vodovodů a kanalizací ČR. Ocenění nad rondelem (součást stavby Silnice I/42 místo v kategorii Stavby občanské vyba v kategorii Stavby pro zásobování pitnou Brno, VMO Dobrovského B ). venosti získal v silné konkurenci nejvyšší Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Stavba jihomoravského kraje roku 2013 oceněné stavby Stavby občanské vybavenosti 2. místo VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX FEKT VUT V BRNĚ, Technická 12 Přihlašovatel Investor Zhotovitel Projektant RN OHL ŽS, a.s. VUT v Brně OHL ŽS, a.s. HEXAPLAN International spol. s r.o., Šámalova 72, Brno PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Brno 939,8 mil. Kč Lhůty výstavby 7/ /2012 Průmyslové stavby a technologické stavby 1. místo PŘÍSTAVBA LABORATOŘÍ A POČÍTAČOVÉHO CENTRA v rámci operačního programu VaVpl Přihlašovatel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu Investor Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Zhotovitel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu: OHL ŽS, a.s., MORYS s.r.o., Obrascón Huarte Lain, S. A. Projektant ATELIÉR R, s.r.o. RN 62, 8 mil. Kč Lhůty výstavby 22/2011 6/2013 Vodohospodářské a ekologické stavby 1. místo RN JENEWEINOVA A VODOVOD KOMÁROV Stavby mimo území Jihomoravského kraje bez určení pořadí REKONSTRUKCE PLOCH NÁDVOŘÍ, VELEHRAD Přihlašovatel Investor IMOS Brno, a.s. Statutární město Brno účastníci Sdružení RN Jeneweinova : IMOS Brno, a.s. Zhotovitel vedoucí účastník sdružení, OHL ŽS, a.s. a FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci sdružení Projektant Pöyry Environment a.s., Brno a SUDOP Brno, spol. s r.o. RN 538,9 mil. Kč Lhůty výstavby 1/201 7/2013 Přihlašovatel OHL ŽS, a.s. Investor Římskokatolická farnost Velehrad Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Projektant Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. RN 81,9 mil. Kč Lhůty výstavby 3/2011 6/2012 Zvláštní cena budovy ČR brněnského AZ Toweru projekt Vzdělávací komplex VUT v Brně, Technická 12. Zvláštní cenu obdržela stavba Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V kategorii Stavby mimo území Jihomoravského kraje zvítězila Rekonstrukce ploch nádvoří, Velehrad, kterou rovněž ocenila svým hlasováním veřejnost, která na stránkách Jihomoravského stavebního společenství udělila této stavbě nejvíce hlasů. ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V LEDNICI multifunkční centrum Přihlašovatel Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice Investor Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zhotovitel Sdružení IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a Unistav a.s. Projektant Arch. Design, s.r.o. RN 318,7 mil. Kč Lhůty výstavby 5/2012 8/2013 Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci těchto výjimečných staveb, a věříme, že naše společnost bude i v příštích letech obsazovat přední příčky těchto soutěží. Útvar Kancelář GŘ

7 4/2014 naše stavby Skončila rekonstrukce důležitého ŽELEZNIČNÍHO UZLU PŘEROV Nákladní a osobní vlaky na 2. tranzitním koridoru již mohou v plné míře využívat zlepšené parametry důležitého železničního uzlu v Přerově. Správa železniční dopravní cesty 28. dubna zastávky Horní Moštěnice po tzv. Mádrův Pro plánovaný jízdní řád osobní dopravy slavnostně ukončila první etapu rekon podjezd, jejich dokončení umožnilo zvýšit bylo třeba vybudovat devět nástupištních strukce železniční stanice Přerov za více rychlost až na 160 km/h. Následovala hran. Bezbariérový přístup cestujících než 4 miliardy korun. rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí k nástupištím zajistil nový jižní podchod a budování dvoukolejného průtahu tranzit s výtahy, zrekonstruoval se rovněž sou V rámci stavby došlo k úpravám zemního ních vlaků v osobním nádraží mimo nástu časný podchod. Repasí prošlo historické tělesa a kolejí za účelem zvýšení rych pištní hrany, a to pro rychlost 80 km/h. zastřešení nástupišť. losti a bezpečnosti provozu. Práce začaly Zásadní proměnou proto prošla nástupiště v září 2009 na přednádraží v úseku od č.2, 3 a 4, která změnila svou polohu. Součástí projektu byla celková rekonstrukce železničního svršku a spodku i čtyř most Základní informace o stavbě: ních objektů. Nejvýznamnějším z nich byl pětikolejný most přes řeku Bečvu. Dále bylo Název stavby Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba přebudováno trakční vedení, zabezpečovací Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byly položeny nové kabely, které propojily Zhotovitel Sdružení Přerov vedoucí sdružení: OHL ŽS, a.s.; účastníci sdružení: EUROVIA CS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. systém zabezpečení jízd vlaků a řízení pro Termín zahájení 9/2009 vozu. Součástí stavby bylo i zřízení protihlu Termín ukončení 1/2014 kové stěny v Lověšicích a realizace indivi- Začátek a konec stavby km 179,880 km 184,436 duálních protihlukových opatření. Traťová rychlost min. 80 km/h, max. 160 km/h Rekonstruované mosty 4 Nové výhybky 88 Elektrický ohřev výhybek 98 Délka protihlukových stěn m trojúhelník tratí mezi již hotovými stavbami Náklady na realizaci stavby Kč (bez DPH) ve směru na Olomouc, Hranice na Moravě Na právě dokončenou akci naváže v budoucnu druhá etapa, která bude řešit a právě na přerovské nádraží. Rekonstrukcí tak mimo jiné projde dopravna Dluhonice. Zhotovitelem prací bylo Sdružení Přerov s vedoucím účastníkem OHL ŽS, a.s., v čele s Ing. Romanem Kocúrkem, ředitelem výstavby. Projekt byl z více než 80 procent spolufinanco ván Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální výše podpory dosáhla 2,935 miliardy korun. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ekonomika Hospodářské výsledky ROKU 2013 Rok 2013 byl pro naši společnost velmi těžký. Za úspěch se dá považovat největší zásoba práce v historii, na druhou stranu s nepříliš vysokou rentabilitou. K výsledku roku 2013 přispěla i akce České národní banky s ovlivňováním kurzu eura. Obchod Obchodní činnost byla v roce 2013 čilá dlouhodobá zásoba práce se zvýšila o pět miliard korun z 15,8 na 20,7 miliardy. U závodu Železnice bylo na konci roku 2013 zajištěno 8,9 miliardy korun, u závodu A Česko 4,9 miliardy a v zahraničních zastoupeních 6,9 miliardy Kč. Z oborového hlediska má firma v silničních zakázkách zásobu práce ve výši 6,9 miliardy korun, v železničních zakázkách 9,5 miliardy, v pozemních stavbách 3,2 miliardy a ve vodohospodářských stavbách 1,1 miliardy Kč. Výroba Rok 2013 byl rokem dalšího snížení tržeb v důsledku úsporných opatření v investicích do dopravní infrastruktury v regionu střední Evropy. Tržby firmy dosáhly svého maxima 12,6 miliardy korun v roce 2009 a od roku 2010 klesaly v roce 2010 dosáhly 10,3 miliardy Kč, v roce 2011 to bylo 9 miliard korun, v roce 2012 to bylo 8,8 miliardy Kč a v roce 2013 již jen 8,3 miliardy Kč. Největší objemy tržeb byly vykázány v oborovém segmentu inženýrské stavby a silnice. Obor si dlouhodobě udržuje stabilní úroveň objemů prací i podíl na firemních tržbách. Podíl segmentu v roce 2013 byl 33,5 %. Největší stavbou oboru a zároveň celé firmy v roce 2013 byla bosenská silnice mezi městy Zvirovići a Kravice. Druhým největším segmentem jsou pozemní stavby s podílem 31,1 % a těsně třetí jsou drážní stavby s podílem 30,9 %. Drážní stavby byly dlouhodobě tahounem firmy, největšího podílu 51,1 % bylo dosaženo v roce 2006, největšího absolutního objemu tržeb 5,2 miliardy korun bylo dosaženo v roce Ekonomika Zisk před daní dosáhl hodnoty 52,8 milionu korun. Rentability zaznamenaly po zhoršení v roce 2012 další sestup. Rentabilita tržeb se snížila z 0,9 % na 0,4 %. Důvody snížení této klíčové rentability vidíme ve velkém snížení objemu a rentability dopravních staveb. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) se snížila z 1,2 % na 0,5 %. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se snížila z 3,5 % na 1,5 %. Pokud skutečně dosažené hodnoty roku 2013 dáme do relace s úkoly plánu, zjistíme, že plán hrubého zisku byl splněn jen v obou balkánských teritoriích, všechny ostatní firemní výrobní celky plán nesplnily. Financování Vzhledem k pouze mírně kladným výsledkům byla v roce 2013 jednání o obnovení rámců finančních nástrojů s bankami dost obtížná. Podařilo se však udržet prostor u bankovních domů pro rámce na záruky do obchodních soutěží. Ke konci roku 2012 měla společnost sjednán přístup k finančním nástrojům bankovního trhu v celkové výši milionů Kč, ke konci roku 2013 to bylo mil. Kč. Skutečné čerpání rámců dosáhlo mil. Kč, tedy 61 procent. Organizace a řízení Po celou dobu existence firmy fungovala oborová struktura, tedy soustředění určitého souhrnu podobných činností. Od roku 2012 je nastavena regionální struktura s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu železničních staveb. Systém řízení staveb zajišťuje metoda řízení, kterou ve společnosti prosazuje prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech majoritní vlastník. Podařilo se snížit podíl správní režie na výnosech z hodnoty 4,95 % v roce 2012 na hodnotu 4,49 % v roce 2013, což při meziročním snížení objemu tržeb o 6 % nebylo až tak jednoduché. Musíme udělat vše pro to, aby po problémových rocích 2012 a 2013 byl rok 2014 tím posledním v řadě nepříliš dobrých výsledků. Při jednom komentáři k plánu před pár lety jsem pateticky volal: K pumpám a pumpovat! Aktuálně mám pocit, že to zdaleka nestačí a musíme k pumpování sehnat i čerpadlo s velkým výkonem, za což bych v obchodu považoval stavby se slušnou rentabilitou a ve výrobě a správě racionální, úsporné, vrcholně odborné a funkční řídicí prvky. Ing. Jaroslav Šandr, vedoucí ekonom společnosti

9 4/2014 naše stavby NOVÁ BUDOVA FEI VŠB TUO slavnostně otevřena V porubském areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava byla 20. března slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Pro fakultu, která připravuje absolventy Moravskoslezského kraje, primátora a vývoj pro inovace, 85 procent způsobi nejžádanějších oborů současnosti, je to Ostravy a zástupce ministerstva škol lých nákladů na novou budovu FEI tak uni historická chvíle. Po dlouhých dvaceti ství i zástupci průmyslových partnerů verzita uhradí z finančních zdrojů Evropské letech existence fakulty se téměř 4 tisíce univerzity. unie. Celkové náklady projektu výstavby nové Fakulta elektrotechniky a informatiky byla budovy představují 1,026 miliardy korun. založena v roce 1991 a nikdy neměla svou Slavnostního aktu otevření budovy Z této částky bylo více než 743 milionů Kč budovu a dostatečné zázemí pro výzkum se zúčastnili vedle hejtmana získáno z Operačního programu Výzkum a výuku. Do této chvíle museli studenti studentů a pedagogů mohou poprvé nastě hovat do vlastních prostor. Nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TUO 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS fakulty studovat v 16 různých objektech. Počet studentů FEI přitom od jejího založení vzrostl více než čtyřnásobně, komentuje otevření rektor VŠB TUO Ivo Vondrák. Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla podle rektora pro rozvoj fakulty velmi limitující. FEI je přitom fakultou, která úzce spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak s výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku. Univerzita proto o nové zázemí dlouhodobě usilovala. Přípravy pro výstavbu nové budovy začaly v roce Po vyřízení všech formalit a získání dotace z Evropských strukturálních fondů byla v únoru 2011 zahájena vlastní stavba budovy. Ta byla dokončena po osmnácti měsících, téměř stejnou dobu ale trval následný výběr dodavatele nábytku, který byl zdržen námitkami neúspěšných uchazečů. Více než m 2 ploch nové budovy bude nyní sloužit vedle výuky také výzkumu. Kromě pracoven pedagogů a doktorandů, poskytuje budova nové posluchárny, učebny a 47 nových laboratoří pro výuku a výzkum. Budova je nabita i moderními technologiemi špičkovými servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy. Nová pětipatrová budova je koncipována jako otevřená: dominují prosklené části stěn a open space prostory, které podporují vizuální kontakt a možnost přímé komunikace. Vnější vzhled budovy je postaven na kontrastu gabionových stěn a šedo černého pláště laboratorního traktu a prosklených ploch fasády v pastelových barvách. Z vnější strany objektu je výrazným architektonickým prvkem přiznané únikové požární schodiště a vodní prvky s lavičkami. Zajímavostí je zelení osázená střecha části budovy, jež je využívána jako relaxační zóna a připomíná golfový green. Moderní inteligentní technologie v nové budově FEI umožňují i testování systému ekologičtějšího využívání energií z obnovitelných zdrojů. V poměrně masivním provozním měřítku v něm bude VŠB TUO zkoušet, zda a jak jsou moderní technologie schopné řídit spotřebu budovy v součinnosti s fotovoltaickými články v celkovém výkonu 370 kw, které jsou osazeny v areálu univerzity na střechách v nejbližším okolí nové budovy. Akademičtí pracovníci a studenti tak mohou testovat součinnost distribuované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a inteligentní spotřeby technologiemi nové budovy. Toto testování zahrnuje např. koordinaci řízení tepelných čerpadel a vzduchotechniky a dalších systémů s možností akumulace energie do horninového masívu v okolí budovy. Součástí výstavby nové budovy FEI byla i výstavba automatizovaného dopravního centra, laboratoře, ve které se vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů s kapacitou umístění až 37 vozidel. Elektromobily mohou akumulovat energii z fotovoltaických panelů a přispět tak k simulaci inteligentních rozvodných sítí budoucnosti tzv. smart grids a bezemisních systémů dopravy. Nová budova by měla být i výstavní skříní pokročilých technologií. Unikátním prvkem je rozsah nasazení tepelných čerpadel, která vytápějí a klimatizují celou budovu s využitím geotermální energie je zde deset tepelných čerpadel s tepelným výkonem takřka 700 kw se 150 vrty s celkovou délkou přesahující 14 km. Sběrnicové rozvody elektřiny v budově umožňují centrální ovládání osvětlení, senzory otevření oken jsou propojeny se vzduchotechnikou pro zamezení úniků energie. K úsporám energie přispívají i motoricky ovládané venkovní žaluzie, u kterých se meteorologické stanice postarají o jejich vytažení při silném větru, aby nedošlo k jejich destrukci. Střecha laboratorního traktu je připravená na montáž fotovoltaických panelů, šetrnější nakládání s energiemi je doplněno také absencí centrálního rozvodu teplé užitkové vody, aby se zbytečně stále nenahřívala, či podzemním zásobníkem chladu, kde se v létě v noci připravuje zásoba šupinkového ledu jako zdroj chladu pro klimatizaci učeben a laboratoří během dne. Stavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky projektovala firma Arch.Design, s.r.o., generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s., dodavatelem interiéru byla firma ZKDesign, a.s. Podle tiskové zprávy VŠB TUO zpracoval útvar Kancelář GŘ

11 4/2014 soutěže RETENČNÍ NÁDRŽ JENEWEINOVA vodohospodářská stavba roku 2013 Dne 21. března 2014 na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze, Kongresovém centru při příležitosti Světového dne vody, byla stavba Retenční nádrž Jeneweinova vyhodnocena jako Vodohospodářská stavba roku 2013 v kategorii I, podkategorie stavby o investičním nákladu nad 50 mil.kč. Na realizaci této unikátní vodohospodářské stavby pod hlavičkou Sdružení RN Jenewei nova (IMOS Brno a.s., OHL ŽS a.s., Firesta Základní informace o stavbě: Investor statutární město Brno Technický dozor investora Brněnské komunikace, a. s. Generální projektant Pöyry Environment, a. s. Generální dodavatel stavby Sdružení RN Jeneweinova (IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.) Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pod vedením Ing. Zdeňka Mlýnka, stavbyve Objem nádrže m3 (vnitřní válec m3 a vnější válec m3) Rozpočet dle smlouvy o dílo 587,2 mil. Kč (vč. DPH) doucích Radovana Jíry a Petra Kubíka. Doba výstavby 914 dnů Slavnostní otevření stavby pondělí 26.srpna 2013 Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.) se podílela i naše společnost jako významný dodavatel hlavních stavebních objektů realizovaných vlastními kapacitami závodu Železnice, divizí Mosty a tunely. Stavbu realizoval kolektiv Stavba retenční nádrže je krytá podzemní železobetonová válcová nádrž s provozním objemem 8600 m3 pro zvýšení hydraulické kapacity kanalizace města Brna a zlepšení ekologické ochrany vodních toků Svratky a Svitavského náhonu před úniky odpad ních vod z městské kanalizace při silných deštích. Podzemní nádrž se nachází při sou toku Svratky a Svitavského náhonu poblíž Jeneweinovy ulice. Nad jejím stropem jsou umístěny přízemní provozní objekty a další menší technická zařízení včetně dokončené parkové zeleně. Jedná se o jednu z největších investičních akcí financovaných z městského rozpočtu, její výstavba stála 580,4 milionu korun. Doba výstavby činila 914 dnů a byla předána v srpnu 2013 do užívání. Ing. Zdeněk Mlýnek, manařer výrobní Za OHL ŽS, a.s. převzal ocenění Vodohospodářská stavba roku Ing. Michal Růžička, expert obchodní (druhý zleva). 9

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ LETNÍ PLOVÁRNY v Týně nad Vltavou Dne 18. března 2014 začala divize 5 Plzeň s rekonstrukcí Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. 49,5 16,5 m a hloubkou 1,10 1,30 m. Je navržen ze čtyř funkčních částí: p lavecké části se třemi plaveckými drahami, rekreační klidové části s odpočinko vými místy a atrakcemi jako je trubková masážní lehátka, stěnové masážní trysky, chrliče a perličky, rekreační rušné části, kde je soustředěna řada rekreačních aktivit a atraktivit (tobo gán, trojskluzavka trioslade, prudká skluzavka kamikadze, široká sklu zavka, houpací bazén, šplhací síť, vodní číše a trubková masážní lavice), bazénu pro neplavce (brouzdaliště) s atrakcemi, který je od rekreačního Demoliční práce v areálu Městské letní plovárny bazénu oddělen pevnou průhlednou Pod vedením vedoucího projektu Ing. Jaro V areálu dojde k demolici a odstranění překážkou, aby neplavci nemohli slava Kašpara, se během osmi měsíců stávajících poničených provozních objektů spadnout do hlubší části bazénu. změní stará nepoužívaná plovárna, i části bazénové vany a na jejich místě poničená povodněmi roku 2002, na nový budou vystavěny nové provozní budovy Areál městské letní plovárny v Týně nad moderní multifunkční rekreační areál. a přihřívaný nerezový bazén. Samozřej Vltavou zaujímá plochu m2, což Městská letní plovárna se nachází na levém mostí budou sadové úpravy v okolí bazénu. kapacitně odpovídá návštěvnosti 788 osob. břehu řeky Vltavy jihozápadně od historic kého centra města. V jednu chvíli vodní plocha o rozloze 770 m2 Dominantou letní plovárny bude venkovní umožňuje koupání 257 osob, počítáme li na rekreační bazén o obvodové velikosti cca každého prostor tři metry čtvereční. Výsledkem projektu bude nový moderní Základní informace o stavbě: a bezpečný areál umožňující sportovní i rekreační volnočasové aktivity v letním Název projektu Rekonstrukce městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Investor Město Týn nad Vltavou Projektant Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o. Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Kašpar nálního operačního programu NUTS II Stavbyvedoucí Jan Uhlíř Jihozápad. Technická příprava Petra Jannová, Zuzana Macků Termín zahájení Termín dokončení Cena Kč bez DPH období pro širokou škálu uživatelů. Veřejná zakázka je spolufinancována z Regio Jana Chocholová, referent obchodního provozu

13 4/2014 sportovní činnost NEZASTAVIT SE První dubnovou sobotu Prahu opět ovládlo běžecké šílenství. Ulice zaplavilo jedenáct tisíc běžců, aby své síly poměřili s jednadvacetiki lometrovou tratí Pražského Sportisimo půlmaratónu. Úspěšná tradice firemních štafet OHL ŽS je zavazující, a letošní ročník posunul tradici ještě o dvě dimenze výš. Tou první dimenzí byla účast čistě dámské štafety, která se nikoliv náhodou představila pod názvem OHL ŽS ELEGANCE ve složení Alenka Samcová, Simona Janurová, Soňa Kraj čová a Daniela Musilová. Naše děvčata se prezentovala nejen elegancí, ale i slibným časem 2:07:28, doběhla na 323. místě a nechala za sebou více než stovku konku renčních štafet. Druhou dimenzí byla účast dalších dvou mužských štafet. Vedle štafety OHL ŽS MACH 3 v tradičním složení Pepa Petrásek, Petr Hankovec, Karel Kutnohorský a Petr OHL je světovým lídrem nejen ve stavebnictví :-) Reprezentant OHL ŽS Jiří Kuna před vodičem Hillary Kipchumbou a pozdějším vítězem závodu Peterem Cheruiyotem Kiruiem. Následují je běžci: Nicholas Kipkemboi, Henry Kiplagat, Daniel Wanjiru, Mosinet Geremew, Nicolas Bor, Benard Bett a Evans Barkowet. Krčmář se běžecké veřejnosti prezento vala dosud neznámá štafeta OHL ŽS tým trať individuálně v rámci své přípravy na Tuším, co vás napadne, když tyto časy JULISKA ve složení David Filippov, Vašek více než stokilometrový závod Silva Nor srovnáte s našimi výsledky. Čas ani život Řezníček, Karel Mazánek a David Matušů, tica Run. se ovšem neměří jen stopkami. Když doběhl poslední běžec a pražské ulice opět která se na závod připravila tiše v ilega litě, nicméně velmi svědomitě. Výsledkem Abych nezapomněl na mediální palcové ztichly, uvědomili jsme si, že naše sysifov byl velmi napínavý a vyrovnaný souboj. titulky, pražský půlmaratón opět neztra ské počínání má svůj význam, že jsme se I přes heroický finiš Davida Matušů pozici til pověst rychlého a elitně obsazeného vydali správnou cestou a že ani po stale lídra těsně obhájila štafeta MACH 3 v čase závodu. První trojice v čele s Keňanem Kirui tích nepřestávají platit Konfuciova slova: 1:37:37 na celkovém 23. místě, zatímco Cheruiyotem (vítězný čas 59:22) pokořila Nezáleží na tom, jak pomalu jdeš, pokud tým JULISKA oslavil svůj debut krásným obyčejným smrtelníkům těžko pochopitel se nezastavíš. 29. místem a časem 1:39:10. nou hranici jedné hodiny. Traťový rekord vítězné Keňanky Joyce Chepkirui 1:06:18 je Ironií je, že i ta nejrychlejší štafeta o něko dokonce pátým nejlepším světovým časem lik vteřin zaostala za výkonem našeho všech dob. kolegy Jirky Kuny, který absolvoval celou Ing. Petr Krčmář, specialista administrátor divize 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS systémy řízení OCELOVÉ KONSTRUKCE úspěšně certifikovány U závodu Železnice, divize Technologie, na středisku Rozváděče se ve dnech 4. a 5. února 2014 uskutečnil certifikační audit pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Audit provedl Oznámený subjekt a certifikační orgán STAVCERT dle náročných požadavků normy ČSN EN a 2, pro druhou nejpřísněji posuzovanou třídu provedení konstrukcí EXC3, kterou doposud v ČR získalo pouze několik společností. Středisko Rozváděče tak získalo nejen Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové konstrukce třídy EXC3, ale také certifikát procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí pro třídu EXC3, který je stále častěji požadován především v železničním sektoru. Získání uvedených kvalifikací je vhodným krokem i do budoucna. Současně je zajištěno plnění požadavků na dokladování způsobilosti pro ocelové konstrukce, nejen v oblasti rozváděčů, měníren a napájecích stanic, ale také pro provádění ocelových konstrukcí střední velikosti pro různá odvětví veřejného i soukromého sektoru. Všem zaměstnancům zúčastněným při přípravě a realizaci certifikačního auditu náleží za jejich přístup poděkování a také přání mnoha dalších sil v udržování systému, aby byl stále OK. Bc. Jan Kovařík, specialista pro systémy řízení BLAHOPŘÁNÍ V dubnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 35 let pracuje u společnosti Alena Kapounová, referent účetní provozní (středisko 54T0) 25 let pracuje u společnosti František Vácha, stavební montážník sádrokartonů (středisko A212) 20 let pracují u společnosti Jarmila Drimlová, referent pokladní (středisko 1213) Vladimír Ludvík, mistr (středisko A282) Pavel Brhel, elektromontér (středisko 54T3) Vitězslav Konečný, vedoucí projektu (středisko 54D1) Tomáš Malý, traťový dělník (středisko 5421) Dana Lisá, referent mzdová účetní (středisko 1011) 15 let pracují u společnosti Jaroslav Vychodil, skladník (středisko A232) Jiří Sova, vedoucí projektu (středisko A232) Marie Sofková, referent administrátor stavby (středisko A232) Miroslav Martinek, zedník (středisko A232) Dana Hubáčková, referent administrátor stavby (středisko A232) Ivana Glancová, referent administrátor (středisko A231) Roman Bartoš, specialista geodet (středisko 5411) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 19. SPORTOVNÍ HRY KVĚTNA CAMPING BALDOVEC 4/ Vážení zaměstnanci, dovolte, abych vás pozval k účasti v devatenáctém ročníku Sportovních OHLympijských her, které se budou konat v Centru dobrodružné výchovy a vzdělávání na Baldovci, a to v pátek 23. května Vyzýváme tedy všechny zaměstnance, sportovce i nesportovce, aby bez ohledu na své současné zařazení v organizační struktuře společnosti vytvořili teamy pro vypsané disciplíny a nejpozději do 15. května oznámili svoje nominace. Pro nominace zaměstnanců OHL ŽS, a.s. byli pověřeni tito zaměstnanci: Hana Krystiánová ŘS, závod M & PC a zahraniční teritoria Eva Ziklová Závod Železnice Ivana Ondrovičová Teritorium Česká republika PROGRAM PÁTEK Příjezd účastníků, prezentace Oběd Zahájení her a soutěží Fotbal (4 + brankář) Volejbal (4 muži, 2 ženy) Přespolní běh (jednotlivci v kategoriích 10 km muži a 5 km ženy) Ukončení soutěží Dobrodružná hra (5 účastníků jakkoliv smíšených) Horské kolo cross country (jednotlivci v kategoriích muži a ženy) Vyhlášení vítězů, večeře, společenský večer s hudebním doprovodem kapely Zelená pára Těším se na setkání s vámi Jan Rupp Po předchozím objednání bude pro účastníky zajištěno ubytování.

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Přehled vítězných staveb soutěže Stavba JmK 2013

Přehled vítězných staveb soutěže Stavba JmK 2013 1. kategorie stavby občanské vybavenosti AZ TOWER POLYFUNKČNÍ BUDOVA AZ TOWER, a.s. AZ TOWER, a.s. sdružení PROPERITY s.r.o. a PSJ, a.s. PSJ, a.s. Burian Křivinka, s.r.o. 900 mil. Kč LHŮTY VÝSTAVBY: 4/2011

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zpráva o průběhu výběrového řízení zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pavilon Farmacie II zhotovitel stavby zakázka

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Průvodní zpráva studie vč. propočtu

Průvodní zpráva studie vč. propočtu Havlíčkova 1/ 234 757 93 Valašské Meziříčí tel. 0651/622521, fax 0651/621109 Zakázkové číslo: 11052 Průvodní zpráva studie vč. propočtu Název stavby : REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Zpracoval Odbor 64 V Praze dne 2. 8. 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu s usnesením

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména:

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména: REFERENČNÍ LIST Název zakázky: Místo realizace: Modernizace a rekonstrukce vytápění VJ Drátěná výroba Kamenná - I.etapa + II.etapa Kamenná 22, Rohle, okr. Šumperk Investor: Termín realizace: Objem zakázky

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více