Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění strana 3 Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena strana 7 4/2014 Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou strana 10

2 obsah 4/2014 Úvodník Ing. Tomáše Nosska, člena představenstva OHL ŽS, a.s., výkonného ředitele závodu Zóna ČR 1 Modernizace areálu Domova seniorů Pohoda Chválkovice v Olomouci Hospodářské výsledky roku Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou 10 Nezastavit se 2 Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění 3 7 Retenční nádrž Jeneweinova vodohospodářská stavba roku Ocelové konstrukce úspěšně certifikovány 12 Foto na titulní straně: Přístavba laboratoří a počítačového centra v rámci operačního programu VaVpI, Brno Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 4/2014 úvodník Vážení kolegové, milí čtenáři, jaro je pro stavební firmy spojeno především s plným zapojením ostravská Divize 2 novou budovu Fakulty elektrotechniky a infor všech kapacit do práce. Je to ale také období, kdy společnosti zve matiky VŠB TUO a olomoucká Divize 3 dokončila rekonstrukci části řejňují svoje ekonomické výsledky za předcházející rok, kdy jsou Domova seniorů Pohoda. Plzeňská Divize 5 zahájila rekonstrukci vyhlašovány výsledky odborných soutěží a kdy se začínají stříhat Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. Závod Železnice ukončil pásky u dokončených projektů a poklepává se na základní kameny 1. etapu rekonstrukce důležitého železničního uzlu Přerov za více projektů nových. než 4 miliardy korun. Současně také byla naší společnosti udělena odborná ocenění Vodohospodářská stavba roku a Mostní dílo roku, V současné nelehké době, kdy krize na stavebních trzích ve střední v soutěži Stavba Jihomoravského kraje uspělo všech pět přihláše Evropě ještě stále přetrvává, dosáhla OHL ŽS, a.s., kladného ných staveb na prvních či druhých místech v jednotlivých kategoriích. Jsem rád, že se naše společnost může podílet na realizaci takto významných staveb v ČR i v zahraničí, a že kvalitu naší práce společně s vysokou technickou invencí našich spolupracovníků oce ňuje i odborná veřejnost. Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměst nancům, bez nichž by tyto úspěchy naší společnosti nebyly možné. Mezi novinky ze sídla společnosti v Brně na Burešově 17 patří například dokončená rekonstrukce dosavadní závodní jídelny s novým uspořádáním stolů, zcela novým provozem včetně obsluhy a výběrem z pěti kvalitních jídel. Další důležitou událostí ze života naší firmy je vyhlášení termínu tradičních sportovních her na Bal dovci, které organizuje odbor Řízení lidských zdrojů. Velmi bych si přál, aby prorůstová opatření k oživení stavebního trhu, slibovaná novou vládou České republiky, eliminovala cenovou válku stavebních firem a umožnila další rozvoj technických znalostí našich spolupracovníků na nových projektech. Realizačním týmům působícím na zahraničních projektech bych přál, aby jim tyto zna losti umožnily úspěšné zvládnutí těchto staveb a šíření dobrého jména naší společnosti i na zahraničních trzích. Všem spolupracovníkům děkuji, že i v průběhu krize ve stavebnictví výsledku hospodaření přes 50 milionů korun a zajistila si největší přistupují k realizaci staveb s maximální zodpovědností a profesio zásobu práce ve své více než 60leté historii. Výsledkům hospoda nalitou. Našim obchodním partnerům pak děkuji za dobrou spolu ření se věnuje v samostatném článku hlavní ekonom společnosti práci při řízení společných projektů. Jaroslav Šandr. Za poslední měsíc došlo ke slavnostním zahájením a ukonče ním několika výjimečných staveb. V rámci závodu ČR dokončila Ing. Tomáš Nossek, člen představenstva OHL ŽS, a.s., výkonný ředitel závodu Zóna ČR 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Modernizace areálu DOMOVA SENIORŮ POHODA CHVÁLKOVICE V OLOMOUCI Zrekonstruovaná budova poskytne zázemí 72 seniorům. Ve čtvrtek 24. dubna byla slavnostně ote oblast sociálních věcí Yvony Kubjátové. nádobí, pracovnu sester, sklad a technickou vřena zrekonstruovaná panelová budova Olomoucký kraj trvale naplňuje dlouhodo místnost. V jednotlivých bytech byly provedeny v areálu Domova seniorů Pohoda v městské bou koncepci zlepšování životních podmínek drobné stavební úpravy a proběhla moderni části Olomouc Chválkovice. Rekonstrukcí, seniorů. Rekonstrukce starší budovy plynule zace hygienických zařízení, která si zároveň která měla za cíl především usnadnění navázala na nedávnou výstavbu nového čtyř vyžádala kompletní výměnu rozvodů. Všechny pohybu seniorů v budově, prošlo 36 dvou patrového pavilonu a modernizaci stravova vstupní dveře byly rozšířeny tak, aby vyhovo pokojových bytů. Přestavbu provedla Divize cího zařízení, následovat bude zateplování valy osobám s omezenou schopností pohybu. 3 Olomouc OHL ŽS, investorem díla v hod objektů areálu domova seniorů. Tím se výrazně zvýšila kvalita poskytovaných služeb pro klienty mající potíže s pohybem, notě 20 milionů korun je Olomoucký kraj. V druhém a třetí podlaží rekonstruované Zrekonstruované prostory byly slavnostně budovy bylo původně ubytováno 90 klientů, otevřeny za účasti hejtmana Olomouckého část obytných buněk však byla nově pře kraje Jiřího Rozbořila a náměstkyně pro stavěna na výdejní kuchyňku s umývárnou případně vyžadující intenzivnější péči. Útvar Kancelář GŘ Slavnostního otevření nového areálu se zúčastnili (zleva): PaedDr. Jiří Floder, ředitel Domova seniorů Pohoda, MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje za zdravotnictví, Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora Statutárního města Olomouc, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana za sociální věci Olomouckého kraje, Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc OHL ŽS, a.s.

5 4/2014 soutěže STAVBY OHL ŽS získávají odborná ocenění V jarních měsících se stavební společnosti každoročně utkávají o významná odborná ocenění realizovaných projektů, a to jak v jednotlivých krajích České republiky, tak i v celostátních soutěžích. OHL ŽS, a.s., nominovala svá díla do vodou, odvádění a čištění odpadních vod V soutěži Jihomoravského stavebního Staveb roku v Jihomoravském, Moravsko (nad 50 mil. Kč) obdržela stavba Retenční společenství Stavba jihomoravského kraje slezském a Zlínském kraji, z celostátních nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov, má naše společnost již tradičně silné soutěží se účastní či účastnila klání Vodo kterou OHL ŽS, a.s., realizovala ve sdružení zastoupení. Z letošních pěti nominovaných hospodářské stavby roku, Mostní dílo roku s akciovými společnostmi IMOS Brno projektů byly oceněny všechny. Na prvních a Česká dopravní stavba roku. a Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby. místech ve svých kategoriích skončily stavby Přístavba laboratoří a počítačo Soutěž Vodohospodářská stavba roku V rámci sympozia Mosty, které je pravidelnou vého centra v rámci operačního programu vyhlašuje pod záštitou Ministerstva součástí Mezinárodního stavebního veletrhu VaVpI (kategorie Průmyslové stavby zemědělství a Ministerstva životního v Brně, bylo kolegům z divize Mosty a tunely a technologické stavby) a Retenční nádrž prostředí Svaz vodního hospodářství (závod Železnice) předáno ocenění Mostní Jeneweinova a vodovod Komárov (Vodo ČR ve spolupráci se Sdružením oboru dílo roku 2013 za výstavbu Mostu Hradecká hospodářské a ekologické stavby). Druhé vodovodů a kanalizací ČR. Ocenění nad rondelem (součást stavby Silnice I/42 místo v kategorii Stavby občanské vyba v kategorii Stavby pro zásobování pitnou Brno, VMO Dobrovského B ). venosti získal v silné konkurenci nejvyšší Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Stavba jihomoravského kraje roku 2013 oceněné stavby Stavby občanské vybavenosti 2. místo VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX FEKT VUT V BRNĚ, Technická 12 Přihlašovatel Investor Zhotovitel Projektant RN OHL ŽS, a.s. VUT v Brně OHL ŽS, a.s. HEXAPLAN International spol. s r.o., Šámalova 72, Brno PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Brno 939,8 mil. Kč Lhůty výstavby 7/ /2012 Průmyslové stavby a technologické stavby 1. místo PŘÍSTAVBA LABORATOŘÍ A POČÍTAČOVÉHO CENTRA v rámci operačního programu VaVpl Přihlašovatel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu Investor Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Zhotovitel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu: OHL ŽS, a.s., MORYS s.r.o., Obrascón Huarte Lain, S. A. Projektant ATELIÉR R, s.r.o. RN 62, 8 mil. Kč Lhůty výstavby 22/2011 6/2013 Vodohospodářské a ekologické stavby 1. místo RN JENEWEINOVA A VODOVOD KOMÁROV Stavby mimo území Jihomoravského kraje bez určení pořadí REKONSTRUKCE PLOCH NÁDVOŘÍ, VELEHRAD Přihlašovatel Investor IMOS Brno, a.s. Statutární město Brno účastníci Sdružení RN Jeneweinova : IMOS Brno, a.s. Zhotovitel vedoucí účastník sdružení, OHL ŽS, a.s. a FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci sdružení Projektant Pöyry Environment a.s., Brno a SUDOP Brno, spol. s r.o. RN 538,9 mil. Kč Lhůty výstavby 1/201 7/2013 Přihlašovatel OHL ŽS, a.s. Investor Římskokatolická farnost Velehrad Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Projektant Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. RN 81,9 mil. Kč Lhůty výstavby 3/2011 6/2012 Zvláštní cena budovy ČR brněnského AZ Toweru projekt Vzdělávací komplex VUT v Brně, Technická 12. Zvláštní cenu obdržela stavba Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V kategorii Stavby mimo území Jihomoravského kraje zvítězila Rekonstrukce ploch nádvoří, Velehrad, kterou rovněž ocenila svým hlasováním veřejnost, která na stránkách Jihomoravského stavebního společenství udělila této stavbě nejvíce hlasů. ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V LEDNICI multifunkční centrum Přihlašovatel Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice Investor Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zhotovitel Sdružení IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a Unistav a.s. Projektant Arch. Design, s.r.o. RN 318,7 mil. Kč Lhůty výstavby 5/2012 8/2013 Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci těchto výjimečných staveb, a věříme, že naše společnost bude i v příštích letech obsazovat přední příčky těchto soutěží. Útvar Kancelář GŘ

7 4/2014 naše stavby Skončila rekonstrukce důležitého ŽELEZNIČNÍHO UZLU PŘEROV Nákladní a osobní vlaky na 2. tranzitním koridoru již mohou v plné míře využívat zlepšené parametry důležitého železničního uzlu v Přerově. Správa železniční dopravní cesty 28. dubna zastávky Horní Moštěnice po tzv. Mádrův Pro plánovaný jízdní řád osobní dopravy slavnostně ukončila první etapu rekon podjezd, jejich dokončení umožnilo zvýšit bylo třeba vybudovat devět nástupištních strukce železniční stanice Přerov za více rychlost až na 160 km/h. Následovala hran. Bezbariérový přístup cestujících než 4 miliardy korun. rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí k nástupištím zajistil nový jižní podchod a budování dvoukolejného průtahu tranzit s výtahy, zrekonstruoval se rovněž sou V rámci stavby došlo k úpravám zemního ních vlaků v osobním nádraží mimo nástu časný podchod. Repasí prošlo historické tělesa a kolejí za účelem zvýšení rych pištní hrany, a to pro rychlost 80 km/h. zastřešení nástupišť. losti a bezpečnosti provozu. Práce začaly Zásadní proměnou proto prošla nástupiště v září 2009 na přednádraží v úseku od č.2, 3 a 4, která změnila svou polohu. Součástí projektu byla celková rekonstrukce železničního svršku a spodku i čtyř most Základní informace o stavbě: ních objektů. Nejvýznamnějším z nich byl pětikolejný most přes řeku Bečvu. Dále bylo Název stavby Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba přebudováno trakční vedení, zabezpečovací Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byly položeny nové kabely, které propojily Zhotovitel Sdružení Přerov vedoucí sdružení: OHL ŽS, a.s.; účastníci sdružení: EUROVIA CS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. systém zabezpečení jízd vlaků a řízení pro Termín zahájení 9/2009 vozu. Součástí stavby bylo i zřízení protihlu Termín ukončení 1/2014 kové stěny v Lověšicích a realizace indivi- Začátek a konec stavby km 179,880 km 184,436 duálních protihlukových opatření. Traťová rychlost min. 80 km/h, max. 160 km/h Rekonstruované mosty 4 Nové výhybky 88 Elektrický ohřev výhybek 98 Délka protihlukových stěn m trojúhelník tratí mezi již hotovými stavbami Náklady na realizaci stavby Kč (bez DPH) ve směru na Olomouc, Hranice na Moravě Na právě dokončenou akci naváže v budoucnu druhá etapa, která bude řešit a právě na přerovské nádraží. Rekonstrukcí tak mimo jiné projde dopravna Dluhonice. Zhotovitelem prací bylo Sdružení Přerov s vedoucím účastníkem OHL ŽS, a.s., v čele s Ing. Romanem Kocúrkem, ředitelem výstavby. Projekt byl z více než 80 procent spolufinanco ván Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální výše podpory dosáhla 2,935 miliardy korun. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ekonomika Hospodářské výsledky ROKU 2013 Rok 2013 byl pro naši společnost velmi těžký. Za úspěch se dá považovat největší zásoba práce v historii, na druhou stranu s nepříliš vysokou rentabilitou. K výsledku roku 2013 přispěla i akce České národní banky s ovlivňováním kurzu eura. Obchod Obchodní činnost byla v roce 2013 čilá dlouhodobá zásoba práce se zvýšila o pět miliard korun z 15,8 na 20,7 miliardy. U závodu Železnice bylo na konci roku 2013 zajištěno 8,9 miliardy korun, u závodu A Česko 4,9 miliardy a v zahraničních zastoupeních 6,9 miliardy Kč. Z oborového hlediska má firma v silničních zakázkách zásobu práce ve výši 6,9 miliardy korun, v železničních zakázkách 9,5 miliardy, v pozemních stavbách 3,2 miliardy a ve vodohospodářských stavbách 1,1 miliardy Kč. Výroba Rok 2013 byl rokem dalšího snížení tržeb v důsledku úsporných opatření v investicích do dopravní infrastruktury v regionu střední Evropy. Tržby firmy dosáhly svého maxima 12,6 miliardy korun v roce 2009 a od roku 2010 klesaly v roce 2010 dosáhly 10,3 miliardy Kč, v roce 2011 to bylo 9 miliard korun, v roce 2012 to bylo 8,8 miliardy Kč a v roce 2013 již jen 8,3 miliardy Kč. Největší objemy tržeb byly vykázány v oborovém segmentu inženýrské stavby a silnice. Obor si dlouhodobě udržuje stabilní úroveň objemů prací i podíl na firemních tržbách. Podíl segmentu v roce 2013 byl 33,5 %. Největší stavbou oboru a zároveň celé firmy v roce 2013 byla bosenská silnice mezi městy Zvirovići a Kravice. Druhým největším segmentem jsou pozemní stavby s podílem 31,1 % a těsně třetí jsou drážní stavby s podílem 30,9 %. Drážní stavby byly dlouhodobě tahounem firmy, největšího podílu 51,1 % bylo dosaženo v roce 2006, největšího absolutního objemu tržeb 5,2 miliardy korun bylo dosaženo v roce Ekonomika Zisk před daní dosáhl hodnoty 52,8 milionu korun. Rentability zaznamenaly po zhoršení v roce 2012 další sestup. Rentabilita tržeb se snížila z 0,9 % na 0,4 %. Důvody snížení této klíčové rentability vidíme ve velkém snížení objemu a rentability dopravních staveb. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) se snížila z 1,2 % na 0,5 %. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se snížila z 3,5 % na 1,5 %. Pokud skutečně dosažené hodnoty roku 2013 dáme do relace s úkoly plánu, zjistíme, že plán hrubého zisku byl splněn jen v obou balkánských teritoriích, všechny ostatní firemní výrobní celky plán nesplnily. Financování Vzhledem k pouze mírně kladným výsledkům byla v roce 2013 jednání o obnovení rámců finančních nástrojů s bankami dost obtížná. Podařilo se však udržet prostor u bankovních domů pro rámce na záruky do obchodních soutěží. Ke konci roku 2012 měla společnost sjednán přístup k finančním nástrojům bankovního trhu v celkové výši milionů Kč, ke konci roku 2013 to bylo mil. Kč. Skutečné čerpání rámců dosáhlo mil. Kč, tedy 61 procent. Organizace a řízení Po celou dobu existence firmy fungovala oborová struktura, tedy soustředění určitého souhrnu podobných činností. Od roku 2012 je nastavena regionální struktura s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu železničních staveb. Systém řízení staveb zajišťuje metoda řízení, kterou ve společnosti prosazuje prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech majoritní vlastník. Podařilo se snížit podíl správní režie na výnosech z hodnoty 4,95 % v roce 2012 na hodnotu 4,49 % v roce 2013, což při meziročním snížení objemu tržeb o 6 % nebylo až tak jednoduché. Musíme udělat vše pro to, aby po problémových rocích 2012 a 2013 byl rok 2014 tím posledním v řadě nepříliš dobrých výsledků. Při jednom komentáři k plánu před pár lety jsem pateticky volal: K pumpám a pumpovat! Aktuálně mám pocit, že to zdaleka nestačí a musíme k pumpování sehnat i čerpadlo s velkým výkonem, za což bych v obchodu považoval stavby se slušnou rentabilitou a ve výrobě a správě racionální, úsporné, vrcholně odborné a funkční řídicí prvky. Ing. Jaroslav Šandr, vedoucí ekonom společnosti

9 4/2014 naše stavby NOVÁ BUDOVA FEI VŠB TUO slavnostně otevřena V porubském areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava byla 20. března slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Pro fakultu, která připravuje absolventy Moravskoslezského kraje, primátora a vývoj pro inovace, 85 procent způsobi nejžádanějších oborů současnosti, je to Ostravy a zástupce ministerstva škol lých nákladů na novou budovu FEI tak uni historická chvíle. Po dlouhých dvaceti ství i zástupci průmyslových partnerů verzita uhradí z finančních zdrojů Evropské letech existence fakulty se téměř 4 tisíce univerzity. unie. Celkové náklady projektu výstavby nové Fakulta elektrotechniky a informatiky byla budovy představují 1,026 miliardy korun. založena v roce 1991 a nikdy neměla svou Slavnostního aktu otevření budovy Z této částky bylo více než 743 milionů Kč budovu a dostatečné zázemí pro výzkum se zúčastnili vedle hejtmana získáno z Operačního programu Výzkum a výuku. Do této chvíle museli studenti studentů a pedagogů mohou poprvé nastě hovat do vlastních prostor. Nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TUO 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS fakulty studovat v 16 různých objektech. Počet studentů FEI přitom od jejího založení vzrostl více než čtyřnásobně, komentuje otevření rektor VŠB TUO Ivo Vondrák. Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla podle rektora pro rozvoj fakulty velmi limitující. FEI je přitom fakultou, která úzce spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak s výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku. Univerzita proto o nové zázemí dlouhodobě usilovala. Přípravy pro výstavbu nové budovy začaly v roce Po vyřízení všech formalit a získání dotace z Evropských strukturálních fondů byla v únoru 2011 zahájena vlastní stavba budovy. Ta byla dokončena po osmnácti měsících, téměř stejnou dobu ale trval následný výběr dodavatele nábytku, který byl zdržen námitkami neúspěšných uchazečů. Více než m 2 ploch nové budovy bude nyní sloužit vedle výuky také výzkumu. Kromě pracoven pedagogů a doktorandů, poskytuje budova nové posluchárny, učebny a 47 nových laboratoří pro výuku a výzkum. Budova je nabita i moderními technologiemi špičkovými servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy. Nová pětipatrová budova je koncipována jako otevřená: dominují prosklené části stěn a open space prostory, které podporují vizuální kontakt a možnost přímé komunikace. Vnější vzhled budovy je postaven na kontrastu gabionových stěn a šedo černého pláště laboratorního traktu a prosklených ploch fasády v pastelových barvách. Z vnější strany objektu je výrazným architektonickým prvkem přiznané únikové požární schodiště a vodní prvky s lavičkami. Zajímavostí je zelení osázená střecha části budovy, jež je využívána jako relaxační zóna a připomíná golfový green. Moderní inteligentní technologie v nové budově FEI umožňují i testování systému ekologičtějšího využívání energií z obnovitelných zdrojů. V poměrně masivním provozním měřítku v něm bude VŠB TUO zkoušet, zda a jak jsou moderní technologie schopné řídit spotřebu budovy v součinnosti s fotovoltaickými články v celkovém výkonu 370 kw, které jsou osazeny v areálu univerzity na střechách v nejbližším okolí nové budovy. Akademičtí pracovníci a studenti tak mohou testovat součinnost distribuované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a inteligentní spotřeby technologiemi nové budovy. Toto testování zahrnuje např. koordinaci řízení tepelných čerpadel a vzduchotechniky a dalších systémů s možností akumulace energie do horninového masívu v okolí budovy. Součástí výstavby nové budovy FEI byla i výstavba automatizovaného dopravního centra, laboratoře, ve které se vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů s kapacitou umístění až 37 vozidel. Elektromobily mohou akumulovat energii z fotovoltaických panelů a přispět tak k simulaci inteligentních rozvodných sítí budoucnosti tzv. smart grids a bezemisních systémů dopravy. Nová budova by měla být i výstavní skříní pokročilých technologií. Unikátním prvkem je rozsah nasazení tepelných čerpadel, která vytápějí a klimatizují celou budovu s využitím geotermální energie je zde deset tepelných čerpadel s tepelným výkonem takřka 700 kw se 150 vrty s celkovou délkou přesahující 14 km. Sběrnicové rozvody elektřiny v budově umožňují centrální ovládání osvětlení, senzory otevření oken jsou propojeny se vzduchotechnikou pro zamezení úniků energie. K úsporám energie přispívají i motoricky ovládané venkovní žaluzie, u kterých se meteorologické stanice postarají o jejich vytažení při silném větru, aby nedošlo k jejich destrukci. Střecha laboratorního traktu je připravená na montáž fotovoltaických panelů, šetrnější nakládání s energiemi je doplněno také absencí centrálního rozvodu teplé užitkové vody, aby se zbytečně stále nenahřívala, či podzemním zásobníkem chladu, kde se v létě v noci připravuje zásoba šupinkového ledu jako zdroj chladu pro klimatizaci učeben a laboratoří během dne. Stavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky projektovala firma Arch.Design, s.r.o., generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s., dodavatelem interiéru byla firma ZKDesign, a.s. Podle tiskové zprávy VŠB TUO zpracoval útvar Kancelář GŘ

11 4/2014 soutěže RETENČNÍ NÁDRŽ JENEWEINOVA vodohospodářská stavba roku 2013 Dne 21. března 2014 na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze, Kongresovém centru při příležitosti Světového dne vody, byla stavba Retenční nádrž Jeneweinova vyhodnocena jako Vodohospodářská stavba roku 2013 v kategorii I, podkategorie stavby o investičním nákladu nad 50 mil.kč. Na realizaci této unikátní vodohospodářské stavby pod hlavičkou Sdružení RN Jenewei nova (IMOS Brno a.s., OHL ŽS a.s., Firesta Základní informace o stavbě: Investor statutární město Brno Technický dozor investora Brněnské komunikace, a. s. Generální projektant Pöyry Environment, a. s. Generální dodavatel stavby Sdružení RN Jeneweinova (IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.) Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pod vedením Ing. Zdeňka Mlýnka, stavbyve Objem nádrže m3 (vnitřní válec m3 a vnější válec m3) Rozpočet dle smlouvy o dílo 587,2 mil. Kč (vč. DPH) doucích Radovana Jíry a Petra Kubíka. Doba výstavby 914 dnů Slavnostní otevření stavby pondělí 26.srpna 2013 Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.) se podílela i naše společnost jako významný dodavatel hlavních stavebních objektů realizovaných vlastními kapacitami závodu Železnice, divizí Mosty a tunely. Stavbu realizoval kolektiv Stavba retenční nádrže je krytá podzemní železobetonová válcová nádrž s provozním objemem 8600 m3 pro zvýšení hydraulické kapacity kanalizace města Brna a zlepšení ekologické ochrany vodních toků Svratky a Svitavského náhonu před úniky odpad ních vod z městské kanalizace při silných deštích. Podzemní nádrž se nachází při sou toku Svratky a Svitavského náhonu poblíž Jeneweinovy ulice. Nad jejím stropem jsou umístěny přízemní provozní objekty a další menší technická zařízení včetně dokončené parkové zeleně. Jedná se o jednu z největších investičních akcí financovaných z městského rozpočtu, její výstavba stála 580,4 milionu korun. Doba výstavby činila 914 dnů a byla předána v srpnu 2013 do užívání. Ing. Zdeněk Mlýnek, manařer výrobní Za OHL ŽS, a.s. převzal ocenění Vodohospodářská stavba roku Ing. Michal Růžička, expert obchodní (druhý zleva). 9

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ LETNÍ PLOVÁRNY v Týně nad Vltavou Dne 18. března 2014 začala divize 5 Plzeň s rekonstrukcí Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. 49,5 16,5 m a hloubkou 1,10 1,30 m. Je navržen ze čtyř funkčních částí: p lavecké části se třemi plaveckými drahami, rekreační klidové části s odpočinko vými místy a atrakcemi jako je trubková masážní lehátka, stěnové masážní trysky, chrliče a perličky, rekreační rušné části, kde je soustředěna řada rekreačních aktivit a atraktivit (tobo gán, trojskluzavka trioslade, prudká skluzavka kamikadze, široká sklu zavka, houpací bazén, šplhací síť, vodní číše a trubková masážní lavice), bazénu pro neplavce (brouzdaliště) s atrakcemi, který je od rekreačního Demoliční práce v areálu Městské letní plovárny bazénu oddělen pevnou průhlednou Pod vedením vedoucího projektu Ing. Jaro V areálu dojde k demolici a odstranění překážkou, aby neplavci nemohli slava Kašpara, se během osmi měsíců stávajících poničených provozních objektů spadnout do hlubší části bazénu. změní stará nepoužívaná plovárna, i části bazénové vany a na jejich místě poničená povodněmi roku 2002, na nový budou vystavěny nové provozní budovy Areál městské letní plovárny v Týně nad moderní multifunkční rekreační areál. a přihřívaný nerezový bazén. Samozřej Vltavou zaujímá plochu m2, což Městská letní plovárna se nachází na levém mostí budou sadové úpravy v okolí bazénu. kapacitně odpovídá návštěvnosti 788 osob. břehu řeky Vltavy jihozápadně od historic kého centra města. V jednu chvíli vodní plocha o rozloze 770 m2 Dominantou letní plovárny bude venkovní umožňuje koupání 257 osob, počítáme li na rekreační bazén o obvodové velikosti cca každého prostor tři metry čtvereční. Výsledkem projektu bude nový moderní Základní informace o stavbě: a bezpečný areál umožňující sportovní i rekreační volnočasové aktivity v letním Název projektu Rekonstrukce městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Investor Město Týn nad Vltavou Projektant Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o. Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Kašpar nálního operačního programu NUTS II Stavbyvedoucí Jan Uhlíř Jihozápad. Technická příprava Petra Jannová, Zuzana Macků Termín zahájení Termín dokončení Cena Kč bez DPH období pro širokou škálu uživatelů. Veřejná zakázka je spolufinancována z Regio Jana Chocholová, referent obchodního provozu

13 4/2014 sportovní činnost NEZASTAVIT SE První dubnovou sobotu Prahu opět ovládlo běžecké šílenství. Ulice zaplavilo jedenáct tisíc běžců, aby své síly poměřili s jednadvacetiki lometrovou tratí Pražského Sportisimo půlmaratónu. Úspěšná tradice firemních štafet OHL ŽS je zavazující, a letošní ročník posunul tradici ještě o dvě dimenze výš. Tou první dimenzí byla účast čistě dámské štafety, která se nikoliv náhodou představila pod názvem OHL ŽS ELEGANCE ve složení Alenka Samcová, Simona Janurová, Soňa Kraj čová a Daniela Musilová. Naše děvčata se prezentovala nejen elegancí, ale i slibným časem 2:07:28, doběhla na 323. místě a nechala za sebou více než stovku konku renčních štafet. Druhou dimenzí byla účast dalších dvou mužských štafet. Vedle štafety OHL ŽS MACH 3 v tradičním složení Pepa Petrásek, Petr Hankovec, Karel Kutnohorský a Petr OHL je světovým lídrem nejen ve stavebnictví :-) Reprezentant OHL ŽS Jiří Kuna před vodičem Hillary Kipchumbou a pozdějším vítězem závodu Peterem Cheruiyotem Kiruiem. Následují je běžci: Nicholas Kipkemboi, Henry Kiplagat, Daniel Wanjiru, Mosinet Geremew, Nicolas Bor, Benard Bett a Evans Barkowet. Krčmář se běžecké veřejnosti prezento vala dosud neznámá štafeta OHL ŽS tým trať individuálně v rámci své přípravy na Tuším, co vás napadne, když tyto časy JULISKA ve složení David Filippov, Vašek více než stokilometrový závod Silva Nor srovnáte s našimi výsledky. Čas ani život Řezníček, Karel Mazánek a David Matušů, tica Run. se ovšem neměří jen stopkami. Když doběhl poslední běžec a pražské ulice opět která se na závod připravila tiše v ilega litě, nicméně velmi svědomitě. Výsledkem Abych nezapomněl na mediální palcové ztichly, uvědomili jsme si, že naše sysifov byl velmi napínavý a vyrovnaný souboj. titulky, pražský půlmaratón opět neztra ské počínání má svůj význam, že jsme se I přes heroický finiš Davida Matušů pozici til pověst rychlého a elitně obsazeného vydali správnou cestou a že ani po stale lídra těsně obhájila štafeta MACH 3 v čase závodu. První trojice v čele s Keňanem Kirui tích nepřestávají platit Konfuciova slova: 1:37:37 na celkovém 23. místě, zatímco Cheruiyotem (vítězný čas 59:22) pokořila Nezáleží na tom, jak pomalu jdeš, pokud tým JULISKA oslavil svůj debut krásným obyčejným smrtelníkům těžko pochopitel se nezastavíš. 29. místem a časem 1:39:10. nou hranici jedné hodiny. Traťový rekord vítězné Keňanky Joyce Chepkirui 1:06:18 je Ironií je, že i ta nejrychlejší štafeta o něko dokonce pátým nejlepším světovým časem lik vteřin zaostala za výkonem našeho všech dob. kolegy Jirky Kuny, který absolvoval celou Ing. Petr Krčmář, specialista administrátor divize 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS systémy řízení OCELOVÉ KONSTRUKCE úspěšně certifikovány U závodu Železnice, divize Technologie, na středisku Rozváděče se ve dnech 4. a 5. února 2014 uskutečnil certifikační audit pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Audit provedl Oznámený subjekt a certifikační orgán STAVCERT dle náročných požadavků normy ČSN EN a 2, pro druhou nejpřísněji posuzovanou třídu provedení konstrukcí EXC3, kterou doposud v ČR získalo pouze několik společností. Středisko Rozváděče tak získalo nejen Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové konstrukce třídy EXC3, ale také certifikát procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí pro třídu EXC3, který je stále častěji požadován především v železničním sektoru. Získání uvedených kvalifikací je vhodným krokem i do budoucna. Současně je zajištěno plnění požadavků na dokladování způsobilosti pro ocelové konstrukce, nejen v oblasti rozváděčů, měníren a napájecích stanic, ale také pro provádění ocelových konstrukcí střední velikosti pro různá odvětví veřejného i soukromého sektoru. Všem zaměstnancům zúčastněným při přípravě a realizaci certifikačního auditu náleží za jejich přístup poděkování a také přání mnoha dalších sil v udržování systému, aby byl stále OK. Bc. Jan Kovařík, specialista pro systémy řízení BLAHOPŘÁNÍ V dubnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 35 let pracuje u společnosti Alena Kapounová, referent účetní provozní (středisko 54T0) 25 let pracuje u společnosti František Vácha, stavební montážník sádrokartonů (středisko A212) 20 let pracují u společnosti Jarmila Drimlová, referent pokladní (středisko 1213) Vladimír Ludvík, mistr (středisko A282) Pavel Brhel, elektromontér (středisko 54T3) Vitězslav Konečný, vedoucí projektu (středisko 54D1) Tomáš Malý, traťový dělník (středisko 5421) Dana Lisá, referent mzdová účetní (středisko 1011) 15 let pracují u společnosti Jaroslav Vychodil, skladník (středisko A232) Jiří Sova, vedoucí projektu (středisko A232) Marie Sofková, referent administrátor stavby (středisko A232) Miroslav Martinek, zedník (středisko A232) Dana Hubáčková, referent administrátor stavby (středisko A232) Ivana Glancová, referent administrátor (středisko A231) Roman Bartoš, specialista geodet (středisko 5411) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 19. SPORTOVNÍ HRY KVĚTNA CAMPING BALDOVEC 4/ Vážení zaměstnanci, dovolte, abych vás pozval k účasti v devatenáctém ročníku Sportovních OHLympijských her, které se budou konat v Centru dobrodružné výchovy a vzdělávání na Baldovci, a to v pátek 23. května Vyzýváme tedy všechny zaměstnance, sportovce i nesportovce, aby bez ohledu na své současné zařazení v organizační struktuře společnosti vytvořili teamy pro vypsané disciplíny a nejpozději do 15. května oznámili svoje nominace. Pro nominace zaměstnanců OHL ŽS, a.s. byli pověřeni tito zaměstnanci: Hana Krystiánová ŘS, závod M & PC a zahraniční teritoria Eva Ziklová Závod Železnice Ivana Ondrovičová Teritorium Česká republika PROGRAM PÁTEK Příjezd účastníků, prezentace Oběd Zahájení her a soutěží Fotbal (4 + brankář) Volejbal (4 muži, 2 ženy) Přespolní běh (jednotlivci v kategoriích 10 km muži a 5 km ženy) Ukončení soutěží Dobrodružná hra (5 účastníků jakkoliv smíšených) Horské kolo cross country (jednotlivci v kategoriích muži a ženy) Vyhlášení vítězů, večeře, společenský večer s hudebním doprovodem kapely Zelená pára Těším se na setkání s vámi Jan Rupp Po předchozím objednání bude pro účastníky zajištěno ubytování.

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon): ZŠ Kylešovice U Hřiště (zateplení + výměna oken) ZADAVATEL: Statutární

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004 květen 2005 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2004

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín Škola Firma Zakázka Solární Tepelná Závěr Zdroje VOŠ a SPŠ Jičín - Historie již od roku 1871 Řemeslnická škola pokračovací - Zhruba 600 studentů a 60 zaměstnanců - Vyučované obory Studijní (zakončené maturitní

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více