Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění strana 3 Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena strana 7 4/2014 Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou strana 10

2 obsah 4/2014 Úvodník Ing. Tomáše Nosska, člena představenstva OHL ŽS, a.s., výkonného ředitele závodu Zóna ČR 1 Modernizace areálu Domova seniorů Pohoda Chválkovice v Olomouci Hospodářské výsledky roku Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou 10 Nezastavit se 2 Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění 3 7 Retenční nádrž Jeneweinova vodohospodářská stavba roku Ocelové konstrukce úspěšně certifikovány 12 Foto na titulní straně: Přístavba laboratoří a počítačového centra v rámci operačního programu VaVpI, Brno Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 4/2014 úvodník Vážení kolegové, milí čtenáři, jaro je pro stavební firmy spojeno především s plným zapojením ostravská Divize 2 novou budovu Fakulty elektrotechniky a infor všech kapacit do práce. Je to ale také období, kdy společnosti zve matiky VŠB TUO a olomoucká Divize 3 dokončila rekonstrukci části řejňují svoje ekonomické výsledky za předcházející rok, kdy jsou Domova seniorů Pohoda. Plzeňská Divize 5 zahájila rekonstrukci vyhlašovány výsledky odborných soutěží a kdy se začínají stříhat Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. Závod Železnice ukončil pásky u dokončených projektů a poklepává se na základní kameny 1. etapu rekonstrukce důležitého železničního uzlu Přerov za více projektů nových. než 4 miliardy korun. Současně také byla naší společnosti udělena odborná ocenění Vodohospodářská stavba roku a Mostní dílo roku, V současné nelehké době, kdy krize na stavebních trzích ve střední v soutěži Stavba Jihomoravského kraje uspělo všech pět přihláše Evropě ještě stále přetrvává, dosáhla OHL ŽS, a.s., kladného ných staveb na prvních či druhých místech v jednotlivých kategoriích. Jsem rád, že se naše společnost může podílet na realizaci takto významných staveb v ČR i v zahraničí, a že kvalitu naší práce společně s vysokou technickou invencí našich spolupracovníků oce ňuje i odborná veřejnost. Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměst nancům, bez nichž by tyto úspěchy naší společnosti nebyly možné. Mezi novinky ze sídla společnosti v Brně na Burešově 17 patří například dokončená rekonstrukce dosavadní závodní jídelny s novým uspořádáním stolů, zcela novým provozem včetně obsluhy a výběrem z pěti kvalitních jídel. Další důležitou událostí ze života naší firmy je vyhlášení termínu tradičních sportovních her na Bal dovci, které organizuje odbor Řízení lidských zdrojů. Velmi bych si přál, aby prorůstová opatření k oživení stavebního trhu, slibovaná novou vládou České republiky, eliminovala cenovou válku stavebních firem a umožnila další rozvoj technických znalostí našich spolupracovníků na nových projektech. Realizačním týmům působícím na zahraničních projektech bych přál, aby jim tyto zna losti umožnily úspěšné zvládnutí těchto staveb a šíření dobrého jména naší společnosti i na zahraničních trzích. Všem spolupracovníkům děkuji, že i v průběhu krize ve stavebnictví výsledku hospodaření přes 50 milionů korun a zajistila si největší přistupují k realizaci staveb s maximální zodpovědností a profesio zásobu práce ve své více než 60leté historii. Výsledkům hospoda nalitou. Našim obchodním partnerům pak děkuji za dobrou spolu ření se věnuje v samostatném článku hlavní ekonom společnosti práci při řízení společných projektů. Jaroslav Šandr. Za poslední měsíc došlo ke slavnostním zahájením a ukonče ním několika výjimečných staveb. V rámci závodu ČR dokončila Ing. Tomáš Nossek, člen představenstva OHL ŽS, a.s., výkonný ředitel závodu Zóna ČR 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Modernizace areálu DOMOVA SENIORŮ POHODA CHVÁLKOVICE V OLOMOUCI Zrekonstruovaná budova poskytne zázemí 72 seniorům. Ve čtvrtek 24. dubna byla slavnostně ote oblast sociálních věcí Yvony Kubjátové. nádobí, pracovnu sester, sklad a technickou vřena zrekonstruovaná panelová budova Olomoucký kraj trvale naplňuje dlouhodo místnost. V jednotlivých bytech byly provedeny v areálu Domova seniorů Pohoda v městské bou koncepci zlepšování životních podmínek drobné stavební úpravy a proběhla moderni části Olomouc Chválkovice. Rekonstrukcí, seniorů. Rekonstrukce starší budovy plynule zace hygienických zařízení, která si zároveň která měla za cíl především usnadnění navázala na nedávnou výstavbu nového čtyř vyžádala kompletní výměnu rozvodů. Všechny pohybu seniorů v budově, prošlo 36 dvou patrového pavilonu a modernizaci stravova vstupní dveře byly rozšířeny tak, aby vyhovo pokojových bytů. Přestavbu provedla Divize cího zařízení, následovat bude zateplování valy osobám s omezenou schopností pohybu. 3 Olomouc OHL ŽS, investorem díla v hod objektů areálu domova seniorů. Tím se výrazně zvýšila kvalita poskytovaných služeb pro klienty mající potíže s pohybem, notě 20 milionů korun je Olomoucký kraj. V druhém a třetí podlaží rekonstruované Zrekonstruované prostory byly slavnostně budovy bylo původně ubytováno 90 klientů, otevřeny za účasti hejtmana Olomouckého část obytných buněk však byla nově pře kraje Jiřího Rozbořila a náměstkyně pro stavěna na výdejní kuchyňku s umývárnou případně vyžadující intenzivnější péči. Útvar Kancelář GŘ Slavnostního otevření nového areálu se zúčastnili (zleva): PaedDr. Jiří Floder, ředitel Domova seniorů Pohoda, MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje za zdravotnictví, Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora Statutárního města Olomouc, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana za sociální věci Olomouckého kraje, Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc OHL ŽS, a.s.

5 4/2014 soutěže STAVBY OHL ŽS získávají odborná ocenění V jarních měsících se stavební společnosti každoročně utkávají o významná odborná ocenění realizovaných projektů, a to jak v jednotlivých krajích České republiky, tak i v celostátních soutěžích. OHL ŽS, a.s., nominovala svá díla do vodou, odvádění a čištění odpadních vod V soutěži Jihomoravského stavebního Staveb roku v Jihomoravském, Moravsko (nad 50 mil. Kč) obdržela stavba Retenční společenství Stavba jihomoravského kraje slezském a Zlínském kraji, z celostátních nádrž Jeneweinova a vodovod Komárov, má naše společnost již tradičně silné soutěží se účastní či účastnila klání Vodo kterou OHL ŽS, a.s., realizovala ve sdružení zastoupení. Z letošních pěti nominovaných hospodářské stavby roku, Mostní dílo roku s akciovými společnostmi IMOS Brno projektů byly oceněny všechny. Na prvních a Česká dopravní stavba roku. a Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby. místech ve svých kategoriích skončily stavby Přístavba laboratoří a počítačo Soutěž Vodohospodářská stavba roku V rámci sympozia Mosty, které je pravidelnou vého centra v rámci operačního programu vyhlašuje pod záštitou Ministerstva součástí Mezinárodního stavebního veletrhu VaVpI (kategorie Průmyslové stavby zemědělství a Ministerstva životního v Brně, bylo kolegům z divize Mosty a tunely a technologické stavby) a Retenční nádrž prostředí Svaz vodního hospodářství (závod Železnice) předáno ocenění Mostní Jeneweinova a vodovod Komárov (Vodo ČR ve spolupráci se Sdružením oboru dílo roku 2013 za výstavbu Mostu Hradecká hospodářské a ekologické stavby). Druhé vodovodů a kanalizací ČR. Ocenění nad rondelem (součást stavby Silnice I/42 místo v kategorii Stavby občanské vyba v kategorii Stavby pro zásobování pitnou Brno, VMO Dobrovského B ). venosti získal v silné konkurenci nejvyšší Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Stavba jihomoravského kraje roku 2013 oceněné stavby Stavby občanské vybavenosti 2. místo VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX FEKT VUT V BRNĚ, Technická 12 Přihlašovatel Investor Zhotovitel Projektant RN OHL ŽS, a.s. VUT v Brně OHL ŽS, a.s. HEXAPLAN International spol. s r.o., Šámalova 72, Brno PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Brno 939,8 mil. Kč Lhůty výstavby 7/ /2012 Průmyslové stavby a technologické stavby 1. místo PŘÍSTAVBA LABORATOŘÍ A POČÍTAČOVÉHO CENTRA v rámci operačního programu VaVpl Přihlašovatel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu Investor Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Zhotovitel Sdružení OHL MORYS Výzkum změn klimatu: OHL ŽS, a.s., MORYS s.r.o., Obrascón Huarte Lain, S. A. Projektant ATELIÉR R, s.r.o. RN 62, 8 mil. Kč Lhůty výstavby 22/2011 6/2013 Vodohospodářské a ekologické stavby 1. místo RN JENEWEINOVA A VODOVOD KOMÁROV Stavby mimo území Jihomoravského kraje bez určení pořadí REKONSTRUKCE PLOCH NÁDVOŘÍ, VELEHRAD Přihlašovatel Investor IMOS Brno, a.s. Statutární město Brno účastníci Sdružení RN Jeneweinova : IMOS Brno, a.s. Zhotovitel vedoucí účastník sdružení, OHL ŽS, a.s. a FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci sdružení Projektant Pöyry Environment a.s., Brno a SUDOP Brno, spol. s r.o. RN 538,9 mil. Kč Lhůty výstavby 1/201 7/2013 Přihlašovatel OHL ŽS, a.s. Investor Římskokatolická farnost Velehrad Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Projektant Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. RN 81,9 mil. Kč Lhůty výstavby 3/2011 6/2012 Zvláštní cena budovy ČR brněnského AZ Toweru projekt Vzdělávací komplex VUT v Brně, Technická 12. Zvláštní cenu obdržela stavba Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V kategorii Stavby mimo území Jihomoravského kraje zvítězila Rekonstrukce ploch nádvoří, Velehrad, kterou rovněž ocenila svým hlasováním veřejnost, která na stránkách Jihomoravského stavebního společenství udělila této stavbě nejvíce hlasů. ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA V LEDNICI multifunkční centrum Přihlašovatel Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice Investor Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zhotovitel Sdružení IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a Unistav a.s. Projektant Arch. Design, s.r.o. RN 318,7 mil. Kč Lhůty výstavby 5/2012 8/2013 Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci těchto výjimečných staveb, a věříme, že naše společnost bude i v příštích letech obsazovat přední příčky těchto soutěží. Útvar Kancelář GŘ

7 4/2014 naše stavby Skončila rekonstrukce důležitého ŽELEZNIČNÍHO UZLU PŘEROV Nákladní a osobní vlaky na 2. tranzitním koridoru již mohou v plné míře využívat zlepšené parametry důležitého železničního uzlu v Přerově. Správa železniční dopravní cesty 28. dubna zastávky Horní Moštěnice po tzv. Mádrův Pro plánovaný jízdní řád osobní dopravy slavnostně ukončila první etapu rekon podjezd, jejich dokončení umožnilo zvýšit bylo třeba vybudovat devět nástupištních strukce železniční stanice Přerov za více rychlost až na 160 km/h. Následovala hran. Bezbariérový přístup cestujících než 4 miliardy korun. rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí k nástupištím zajistil nový jižní podchod a budování dvoukolejného průtahu tranzit s výtahy, zrekonstruoval se rovněž sou V rámci stavby došlo k úpravám zemního ních vlaků v osobním nádraží mimo nástu časný podchod. Repasí prošlo historické tělesa a kolejí za účelem zvýšení rych pištní hrany, a to pro rychlost 80 km/h. zastřešení nástupišť. losti a bezpečnosti provozu. Práce začaly Zásadní proměnou proto prošla nástupiště v září 2009 na přednádraží v úseku od č.2, 3 a 4, která změnila svou polohu. Součástí projektu byla celková rekonstrukce železničního svršku a spodku i čtyř most Základní informace o stavbě: ních objektů. Nejvýznamnějším z nich byl pětikolejný most přes řeku Bečvu. Dále bylo Název stavby Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba přebudováno trakční vedení, zabezpečovací Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byly položeny nové kabely, které propojily Zhotovitel Sdružení Přerov vedoucí sdružení: OHL ŽS, a.s.; účastníci sdružení: EUROVIA CS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. systém zabezpečení jízd vlaků a řízení pro Termín zahájení 9/2009 vozu. Součástí stavby bylo i zřízení protihlu Termín ukončení 1/2014 kové stěny v Lověšicích a realizace indivi- Začátek a konec stavby km 179,880 km 184,436 duálních protihlukových opatření. Traťová rychlost min. 80 km/h, max. 160 km/h Rekonstruované mosty 4 Nové výhybky 88 Elektrický ohřev výhybek 98 Délka protihlukových stěn m trojúhelník tratí mezi již hotovými stavbami Náklady na realizaci stavby Kč (bez DPH) ve směru na Olomouc, Hranice na Moravě Na právě dokončenou akci naváže v budoucnu druhá etapa, která bude řešit a právě na přerovské nádraží. Rekonstrukcí tak mimo jiné projde dopravna Dluhonice. Zhotovitelem prací bylo Sdružení Přerov s vedoucím účastníkem OHL ŽS, a.s., v čele s Ing. Romanem Kocúrkem, ředitelem výstavby. Projekt byl z více než 80 procent spolufinanco ván Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální výše podpory dosáhla 2,935 miliardy korun. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ekonomika Hospodářské výsledky ROKU 2013 Rok 2013 byl pro naši společnost velmi těžký. Za úspěch se dá považovat největší zásoba práce v historii, na druhou stranu s nepříliš vysokou rentabilitou. K výsledku roku 2013 přispěla i akce České národní banky s ovlivňováním kurzu eura. Obchod Obchodní činnost byla v roce 2013 čilá dlouhodobá zásoba práce se zvýšila o pět miliard korun z 15,8 na 20,7 miliardy. U závodu Železnice bylo na konci roku 2013 zajištěno 8,9 miliardy korun, u závodu A Česko 4,9 miliardy a v zahraničních zastoupeních 6,9 miliardy Kč. Z oborového hlediska má firma v silničních zakázkách zásobu práce ve výši 6,9 miliardy korun, v železničních zakázkách 9,5 miliardy, v pozemních stavbách 3,2 miliardy a ve vodohospodářských stavbách 1,1 miliardy Kč. Výroba Rok 2013 byl rokem dalšího snížení tržeb v důsledku úsporných opatření v investicích do dopravní infrastruktury v regionu střední Evropy. Tržby firmy dosáhly svého maxima 12,6 miliardy korun v roce 2009 a od roku 2010 klesaly v roce 2010 dosáhly 10,3 miliardy Kč, v roce 2011 to bylo 9 miliard korun, v roce 2012 to bylo 8,8 miliardy Kč a v roce 2013 již jen 8,3 miliardy Kč. Největší objemy tržeb byly vykázány v oborovém segmentu inženýrské stavby a silnice. Obor si dlouhodobě udržuje stabilní úroveň objemů prací i podíl na firemních tržbách. Podíl segmentu v roce 2013 byl 33,5 %. Největší stavbou oboru a zároveň celé firmy v roce 2013 byla bosenská silnice mezi městy Zvirovići a Kravice. Druhým největším segmentem jsou pozemní stavby s podílem 31,1 % a těsně třetí jsou drážní stavby s podílem 30,9 %. Drážní stavby byly dlouhodobě tahounem firmy, největšího podílu 51,1 % bylo dosaženo v roce 2006, největšího absolutního objemu tržeb 5,2 miliardy korun bylo dosaženo v roce Ekonomika Zisk před daní dosáhl hodnoty 52,8 milionu korun. Rentability zaznamenaly po zhoršení v roce 2012 další sestup. Rentabilita tržeb se snížila z 0,9 % na 0,4 %. Důvody snížení této klíčové rentability vidíme ve velkém snížení objemu a rentability dopravních staveb. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) se snížila z 1,2 % na 0,5 %. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se snížila z 3,5 % na 1,5 %. Pokud skutečně dosažené hodnoty roku 2013 dáme do relace s úkoly plánu, zjistíme, že plán hrubého zisku byl splněn jen v obou balkánských teritoriích, všechny ostatní firemní výrobní celky plán nesplnily. Financování Vzhledem k pouze mírně kladným výsledkům byla v roce 2013 jednání o obnovení rámců finančních nástrojů s bankami dost obtížná. Podařilo se však udržet prostor u bankovních domů pro rámce na záruky do obchodních soutěží. Ke konci roku 2012 měla společnost sjednán přístup k finančním nástrojům bankovního trhu v celkové výši milionů Kč, ke konci roku 2013 to bylo mil. Kč. Skutečné čerpání rámců dosáhlo mil. Kč, tedy 61 procent. Organizace a řízení Po celou dobu existence firmy fungovala oborová struktura, tedy soustředění určitého souhrnu podobných činností. Od roku 2012 je nastavena regionální struktura s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu železničních staveb. Systém řízení staveb zajišťuje metoda řízení, kterou ve společnosti prosazuje prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech majoritní vlastník. Podařilo se snížit podíl správní režie na výnosech z hodnoty 4,95 % v roce 2012 na hodnotu 4,49 % v roce 2013, což při meziročním snížení objemu tržeb o 6 % nebylo až tak jednoduché. Musíme udělat vše pro to, aby po problémových rocích 2012 a 2013 byl rok 2014 tím posledním v řadě nepříliš dobrých výsledků. Při jednom komentáři k plánu před pár lety jsem pateticky volal: K pumpám a pumpovat! Aktuálně mám pocit, že to zdaleka nestačí a musíme k pumpování sehnat i čerpadlo s velkým výkonem, za což bych v obchodu považoval stavby se slušnou rentabilitou a ve výrobě a správě racionální, úsporné, vrcholně odborné a funkční řídicí prvky. Ing. Jaroslav Šandr, vedoucí ekonom společnosti

9 4/2014 naše stavby NOVÁ BUDOVA FEI VŠB TUO slavnostně otevřena V porubském areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava byla 20. března slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Pro fakultu, která připravuje absolventy Moravskoslezského kraje, primátora a vývoj pro inovace, 85 procent způsobi nejžádanějších oborů současnosti, je to Ostravy a zástupce ministerstva škol lých nákladů na novou budovu FEI tak uni historická chvíle. Po dlouhých dvaceti ství i zástupci průmyslových partnerů verzita uhradí z finančních zdrojů Evropské letech existence fakulty se téměř 4 tisíce univerzity. unie. Celkové náklady projektu výstavby nové Fakulta elektrotechniky a informatiky byla budovy představují 1,026 miliardy korun. založena v roce 1991 a nikdy neměla svou Slavnostního aktu otevření budovy Z této částky bylo více než 743 milionů Kč budovu a dostatečné zázemí pro výzkum se zúčastnili vedle hejtmana získáno z Operačního programu Výzkum a výuku. Do této chvíle museli studenti studentů a pedagogů mohou poprvé nastě hovat do vlastních prostor. Nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TUO 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS fakulty studovat v 16 různých objektech. Počet studentů FEI přitom od jejího založení vzrostl více než čtyřnásobně, komentuje otevření rektor VŠB TUO Ivo Vondrák. Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla podle rektora pro rozvoj fakulty velmi limitující. FEI je přitom fakultou, která úzce spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak s výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku. Univerzita proto o nové zázemí dlouhodobě usilovala. Přípravy pro výstavbu nové budovy začaly v roce Po vyřízení všech formalit a získání dotace z Evropských strukturálních fondů byla v únoru 2011 zahájena vlastní stavba budovy. Ta byla dokončena po osmnácti měsících, téměř stejnou dobu ale trval následný výběr dodavatele nábytku, který byl zdržen námitkami neúspěšných uchazečů. Více než m 2 ploch nové budovy bude nyní sloužit vedle výuky také výzkumu. Kromě pracoven pedagogů a doktorandů, poskytuje budova nové posluchárny, učebny a 47 nových laboratoří pro výuku a výzkum. Budova je nabita i moderními technologiemi špičkovými servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy. Nová pětipatrová budova je koncipována jako otevřená: dominují prosklené části stěn a open space prostory, které podporují vizuální kontakt a možnost přímé komunikace. Vnější vzhled budovy je postaven na kontrastu gabionových stěn a šedo černého pláště laboratorního traktu a prosklených ploch fasády v pastelových barvách. Z vnější strany objektu je výrazným architektonickým prvkem přiznané únikové požární schodiště a vodní prvky s lavičkami. Zajímavostí je zelení osázená střecha části budovy, jež je využívána jako relaxační zóna a připomíná golfový green. Moderní inteligentní technologie v nové budově FEI umožňují i testování systému ekologičtějšího využívání energií z obnovitelných zdrojů. V poměrně masivním provozním měřítku v něm bude VŠB TUO zkoušet, zda a jak jsou moderní technologie schopné řídit spotřebu budovy v součinnosti s fotovoltaickými články v celkovém výkonu 370 kw, které jsou osazeny v areálu univerzity na střechách v nejbližším okolí nové budovy. Akademičtí pracovníci a studenti tak mohou testovat součinnost distribuované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a inteligentní spotřeby technologiemi nové budovy. Toto testování zahrnuje např. koordinaci řízení tepelných čerpadel a vzduchotechniky a dalších systémů s možností akumulace energie do horninového masívu v okolí budovy. Součástí výstavby nové budovy FEI byla i výstavba automatizovaného dopravního centra, laboratoře, ve které se vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů s kapacitou umístění až 37 vozidel. Elektromobily mohou akumulovat energii z fotovoltaických panelů a přispět tak k simulaci inteligentních rozvodných sítí budoucnosti tzv. smart grids a bezemisních systémů dopravy. Nová budova by měla být i výstavní skříní pokročilých technologií. Unikátním prvkem je rozsah nasazení tepelných čerpadel, která vytápějí a klimatizují celou budovu s využitím geotermální energie je zde deset tepelných čerpadel s tepelným výkonem takřka 700 kw se 150 vrty s celkovou délkou přesahující 14 km. Sběrnicové rozvody elektřiny v budově umožňují centrální ovládání osvětlení, senzory otevření oken jsou propojeny se vzduchotechnikou pro zamezení úniků energie. K úsporám energie přispívají i motoricky ovládané venkovní žaluzie, u kterých se meteorologické stanice postarají o jejich vytažení při silném větru, aby nedošlo k jejich destrukci. Střecha laboratorního traktu je připravená na montáž fotovoltaických panelů, šetrnější nakládání s energiemi je doplněno také absencí centrálního rozvodu teplé užitkové vody, aby se zbytečně stále nenahřívala, či podzemním zásobníkem chladu, kde se v létě v noci připravuje zásoba šupinkového ledu jako zdroj chladu pro klimatizaci učeben a laboratoří během dne. Stavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky projektovala firma Arch.Design, s.r.o., generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s., dodavatelem interiéru byla firma ZKDesign, a.s. Podle tiskové zprávy VŠB TUO zpracoval útvar Kancelář GŘ

11 4/2014 soutěže RETENČNÍ NÁDRŽ JENEWEINOVA vodohospodářská stavba roku 2013 Dne 21. března 2014 na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze, Kongresovém centru při příležitosti Světového dne vody, byla stavba Retenční nádrž Jeneweinova vyhodnocena jako Vodohospodářská stavba roku 2013 v kategorii I, podkategorie stavby o investičním nákladu nad 50 mil.kč. Na realizaci této unikátní vodohospodářské stavby pod hlavičkou Sdružení RN Jenewei nova (IMOS Brno a.s., OHL ŽS a.s., Firesta Základní informace o stavbě: Investor statutární město Brno Technický dozor investora Brněnské komunikace, a. s. Generální projektant Pöyry Environment, a. s. Generální dodavatel stavby Sdružení RN Jeneweinova (IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.) Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pod vedením Ing. Zdeňka Mlýnka, stavbyve Objem nádrže m3 (vnitřní válec m3 a vnější válec m3) Rozpočet dle smlouvy o dílo 587,2 mil. Kč (vč. DPH) doucích Radovana Jíry a Petra Kubíka. Doba výstavby 914 dnů Slavnostní otevření stavby pondělí 26.srpna 2013 Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.) se podílela i naše společnost jako významný dodavatel hlavních stavebních objektů realizovaných vlastními kapacitami závodu Železnice, divizí Mosty a tunely. Stavbu realizoval kolektiv Stavba retenční nádrže je krytá podzemní železobetonová válcová nádrž s provozním objemem 8600 m3 pro zvýšení hydraulické kapacity kanalizace města Brna a zlepšení ekologické ochrany vodních toků Svratky a Svitavského náhonu před úniky odpad ních vod z městské kanalizace při silných deštích. Podzemní nádrž se nachází při sou toku Svratky a Svitavského náhonu poblíž Jeneweinovy ulice. Nad jejím stropem jsou umístěny přízemní provozní objekty a další menší technická zařízení včetně dokončené parkové zeleně. Jedná se o jednu z největších investičních akcí financovaných z městského rozpočtu, její výstavba stála 580,4 milionu korun. Doba výstavby činila 914 dnů a byla předána v srpnu 2013 do užívání. Ing. Zdeněk Mlýnek, manařer výrobní Za OHL ŽS, a.s. převzal ocenění Vodohospodářská stavba roku Ing. Michal Růžička, expert obchodní (druhý zleva). 9

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ LETNÍ PLOVÁRNY v Týně nad Vltavou Dne 18. března 2014 začala divize 5 Plzeň s rekonstrukcí Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. 49,5 16,5 m a hloubkou 1,10 1,30 m. Je navržen ze čtyř funkčních částí: p lavecké části se třemi plaveckými drahami, rekreační klidové části s odpočinko vými místy a atrakcemi jako je trubková masážní lehátka, stěnové masážní trysky, chrliče a perličky, rekreační rušné části, kde je soustředěna řada rekreačních aktivit a atraktivit (tobo gán, trojskluzavka trioslade, prudká skluzavka kamikadze, široká sklu zavka, houpací bazén, šplhací síť, vodní číše a trubková masážní lavice), bazénu pro neplavce (brouzdaliště) s atrakcemi, který je od rekreačního Demoliční práce v areálu Městské letní plovárny bazénu oddělen pevnou průhlednou Pod vedením vedoucího projektu Ing. Jaro V areálu dojde k demolici a odstranění překážkou, aby neplavci nemohli slava Kašpara, se během osmi měsíců stávajících poničených provozních objektů spadnout do hlubší části bazénu. změní stará nepoužívaná plovárna, i části bazénové vany a na jejich místě poničená povodněmi roku 2002, na nový budou vystavěny nové provozní budovy Areál městské letní plovárny v Týně nad moderní multifunkční rekreační areál. a přihřívaný nerezový bazén. Samozřej Vltavou zaujímá plochu m2, což Městská letní plovárna se nachází na levém mostí budou sadové úpravy v okolí bazénu. kapacitně odpovídá návštěvnosti 788 osob. břehu řeky Vltavy jihozápadně od historic kého centra města. V jednu chvíli vodní plocha o rozloze 770 m2 Dominantou letní plovárny bude venkovní umožňuje koupání 257 osob, počítáme li na rekreační bazén o obvodové velikosti cca každého prostor tři metry čtvereční. Výsledkem projektu bude nový moderní Základní informace o stavbě: a bezpečný areál umožňující sportovní i rekreační volnočasové aktivity v letním Název projektu Rekonstrukce městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Investor Město Týn nad Vltavou Projektant Architektonické studio Hysek, spol. s.r.o. Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Kašpar nálního operačního programu NUTS II Stavbyvedoucí Jan Uhlíř Jihozápad. Technická příprava Petra Jannová, Zuzana Macků Termín zahájení Termín dokončení Cena Kč bez DPH období pro širokou škálu uživatelů. Veřejná zakázka je spolufinancována z Regio Jana Chocholová, referent obchodního provozu

13 4/2014 sportovní činnost NEZASTAVIT SE První dubnovou sobotu Prahu opět ovládlo běžecké šílenství. Ulice zaplavilo jedenáct tisíc běžců, aby své síly poměřili s jednadvacetiki lometrovou tratí Pražského Sportisimo půlmaratónu. Úspěšná tradice firemních štafet OHL ŽS je zavazující, a letošní ročník posunul tradici ještě o dvě dimenze výš. Tou první dimenzí byla účast čistě dámské štafety, která se nikoliv náhodou představila pod názvem OHL ŽS ELEGANCE ve složení Alenka Samcová, Simona Janurová, Soňa Kraj čová a Daniela Musilová. Naše děvčata se prezentovala nejen elegancí, ale i slibným časem 2:07:28, doběhla na 323. místě a nechala za sebou více než stovku konku renčních štafet. Druhou dimenzí byla účast dalších dvou mužských štafet. Vedle štafety OHL ŽS MACH 3 v tradičním složení Pepa Petrásek, Petr Hankovec, Karel Kutnohorský a Petr OHL je světovým lídrem nejen ve stavebnictví :-) Reprezentant OHL ŽS Jiří Kuna před vodičem Hillary Kipchumbou a pozdějším vítězem závodu Peterem Cheruiyotem Kiruiem. Následují je běžci: Nicholas Kipkemboi, Henry Kiplagat, Daniel Wanjiru, Mosinet Geremew, Nicolas Bor, Benard Bett a Evans Barkowet. Krčmář se běžecké veřejnosti prezento vala dosud neznámá štafeta OHL ŽS tým trať individuálně v rámci své přípravy na Tuším, co vás napadne, když tyto časy JULISKA ve složení David Filippov, Vašek více než stokilometrový závod Silva Nor srovnáte s našimi výsledky. Čas ani život Řezníček, Karel Mazánek a David Matušů, tica Run. se ovšem neměří jen stopkami. Když doběhl poslední běžec a pražské ulice opět která se na závod připravila tiše v ilega litě, nicméně velmi svědomitě. Výsledkem Abych nezapomněl na mediální palcové ztichly, uvědomili jsme si, že naše sysifov byl velmi napínavý a vyrovnaný souboj. titulky, pražský půlmaratón opět neztra ské počínání má svůj význam, že jsme se I přes heroický finiš Davida Matušů pozici til pověst rychlého a elitně obsazeného vydali správnou cestou a že ani po stale lídra těsně obhájila štafeta MACH 3 v čase závodu. První trojice v čele s Keňanem Kirui tích nepřestávají platit Konfuciova slova: 1:37:37 na celkovém 23. místě, zatímco Cheruiyotem (vítězný čas 59:22) pokořila Nezáleží na tom, jak pomalu jdeš, pokud tým JULISKA oslavil svůj debut krásným obyčejným smrtelníkům těžko pochopitel se nezastavíš. 29. místem a časem 1:39:10. nou hranici jedné hodiny. Traťový rekord vítězné Keňanky Joyce Chepkirui 1:06:18 je Ironií je, že i ta nejrychlejší štafeta o něko dokonce pátým nejlepším světovým časem lik vteřin zaostala za výkonem našeho všech dob. kolegy Jirky Kuny, který absolvoval celou Ing. Petr Krčmář, specialista administrátor divize 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS systémy řízení OCELOVÉ KONSTRUKCE úspěšně certifikovány U závodu Železnice, divize Technologie, na středisku Rozváděče se ve dnech 4. a 5. února 2014 uskutečnil certifikační audit pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Audit provedl Oznámený subjekt a certifikační orgán STAVCERT dle náročných požadavků normy ČSN EN a 2, pro druhou nejpřísněji posuzovanou třídu provedení konstrukcí EXC3, kterou doposud v ČR získalo pouze několik společností. Středisko Rozváděče tak získalo nejen Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové konstrukce třídy EXC3, ale také certifikát procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí pro třídu EXC3, který je stále častěji požadován především v železničním sektoru. Získání uvedených kvalifikací je vhodným krokem i do budoucna. Současně je zajištěno plnění požadavků na dokladování způsobilosti pro ocelové konstrukce, nejen v oblasti rozváděčů, měníren a napájecích stanic, ale také pro provádění ocelových konstrukcí střední velikosti pro různá odvětví veřejného i soukromého sektoru. Všem zaměstnancům zúčastněným při přípravě a realizaci certifikačního auditu náleží za jejich přístup poděkování a také přání mnoha dalších sil v udržování systému, aby byl stále OK. Bc. Jan Kovařík, specialista pro systémy řízení BLAHOPŘÁNÍ V dubnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 35 let pracuje u společnosti Alena Kapounová, referent účetní provozní (středisko 54T0) 25 let pracuje u společnosti František Vácha, stavební montážník sádrokartonů (středisko A212) 20 let pracují u společnosti Jarmila Drimlová, referent pokladní (středisko 1213) Vladimír Ludvík, mistr (středisko A282) Pavel Brhel, elektromontér (středisko 54T3) Vitězslav Konečný, vedoucí projektu (středisko 54D1) Tomáš Malý, traťový dělník (středisko 5421) Dana Lisá, referent mzdová účetní (středisko 1011) 15 let pracují u společnosti Jaroslav Vychodil, skladník (středisko A232) Jiří Sova, vedoucí projektu (středisko A232) Marie Sofková, referent administrátor stavby (středisko A232) Miroslav Martinek, zedník (středisko A232) Dana Hubáčková, referent administrátor stavby (středisko A232) Ivana Glancová, referent administrátor (středisko A231) Roman Bartoš, specialista geodet (středisko 5411) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 19. SPORTOVNÍ HRY KVĚTNA CAMPING BALDOVEC 4/ Vážení zaměstnanci, dovolte, abych vás pozval k účasti v devatenáctém ročníku Sportovních OHLympijských her, které se budou konat v Centru dobrodružné výchovy a vzdělávání na Baldovci, a to v pátek 23. května Vyzýváme tedy všechny zaměstnance, sportovce i nesportovce, aby bez ohledu na své současné zařazení v organizační struktuře společnosti vytvořili teamy pro vypsané disciplíny a nejpozději do 15. května oznámili svoje nominace. Pro nominace zaměstnanců OHL ŽS, a.s. byli pověřeni tito zaměstnanci: Hana Krystiánová ŘS, závod M & PC a zahraniční teritoria Eva Ziklová Závod Železnice Ivana Ondrovičová Teritorium Česká republika PROGRAM PÁTEK Příjezd účastníků, prezentace Oběd Zahájení her a soutěží Fotbal (4 + brankář) Volejbal (4 muži, 2 ženy) Přespolní běh (jednotlivci v kategoriích 10 km muži a 5 km ženy) Ukončení soutěží Dobrodružná hra (5 účastníků jakkoliv smíšených) Horské kolo cross country (jednotlivci v kategoriích muži a ženy) Vyhlášení vítězů, večeře, společenský večer s hudebním doprovodem kapely Zelená pára Těším se na setkání s vámi Jan Rupp Po předchozím objednání bude pro účastníky zajištěno ubytování.

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5 obsah 5/2014

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Březen 2006 Ročník XII Výsledky hospodaření za rok 2005 a plán roku 2006 strana 3 OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu strana 6 Zimní klání SKOL ŽS 2006 strana

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014 Slávnostný začiatok razenia diaľničného tunela Čebrať pri Ružomberku strana 5 Modernizace železniční tratě Nové Mesto nad Váhom Púchov strana 11 Česká námořní

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 2 Dne 10. července 2008 zahájilo, OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Pozemní stavitelství Brno práce na výstavbě Zelené etapy, fáze E Akademického

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 TÉMA ČÍSLA Nové akvizice se synergickými efekty Milé kolegyně,

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu Snadná cesta na Balkán www.gtl.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 9/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

011 12 0 13 14 015 Výroční zpráva2013

011 12 0 13 14 015 Výroční zpráva2013 11 2 13 4 Výroční zpráva 2013 10 let Správy železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty oslavila v roce 2013 deset let existence. Za tu dobu ušla dlouhou cestu. Ze společnosti, která měla

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více