Jak pomáhat matematickým talentům na ZŠ a SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak pomáhat matematickým talentům na ZŠ a SŠ"

Transkript

1 Marta Volfová: Jak pomáhat matematickým talentům na ZŠ a SŠ V současné době pozorujeme stále více negativních vyjádření o matematickém vzdělávání. Stává se přímo módou prohlášení známých herců, zpěváků či spisovatelů o tom, jak pro ně byla školská matematika hrozná, jak je nebavila a jaké s ní měli problémy. Navíc i někteří školští pracovníci (samozřejmě nematematici) tvrdí, že školská matematika je příliš těžká, že u mnohých žáků vyvolává snížení intelektuálního sebevědomí a že dokonce může vést i k odklonu od vzdělávání vůbec. Souvisí to s celou společenskou atmosférou. Studovat (nejen matematiku) znamená vkládat vlastní úsilí, práci ale obecně se přijímá, že škola má být zábavná a děti by si měly samy vybírat, co by chtěly dělat a co se učit (i když děti samy nedohlédnou následky v budoucnosti, pokud by si vybraly jen hry, sledování TV a téměř nulovou matematiku). Matematika je ale nezastupitelnou složkou civilizace, představuje racionální přístup k realitě bez ní by nebyly ani žáky oblíbené mobily, CD, DVD, Naší snahou proto je pěstovat kladný vztah k matematice (a to u všech žáků) a nenechat zplanět žádné matematické talenty. Ty patří k bohatství národa a jako s takovými je třeba zacházet. Někdy převládá názor, že talent se rozvine sám od sebe, třeba navzdory nepříznivému prostředí. Může tomu tak někdy být, ale potenciální nadání vyžaduje obvykle objevení, pozornost, pěstování, podporu. Jestliže se v běžné výuce matematiky stále prolínají tytéž postupy, řeší se obdobné úlohy a to stejným algoritmickým způsobem, může nadaný žák dojít k přesvědčení, že matematika je málo náročná, nudná, že je spíše věcí paměti než přemýšlení a obrátí svou pozornost a intelekt k jiným, pro něj přitažlivějším disciplínám. Učitel někdy zaměstnává nadanější žáky pomáháním nebo kontrolou ostatních případně dostanou další dávku procvičovacích příkladů navíc. To ovšem nestačí. Učitel stále musí probouzet jejich zájem předkládáním podnětných náročných úloh, které nelze vyřešit jednoduchým uplatněním

2 nějakého algoritmu, které dovolují dospět k řešení i více způsoby a které případně podněcují k vytváření dalších úloh nebo k hledání zobecnění. Kde však takové úlohy nalézat? 1) V mnohých učebnicích a sbírkách jsou takové úlohy zařazeny a speciálně vyznačené (např. jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami, hlavičkou sovy apod.) a je věcí učitele na ně upozornit případně je nadaným žákům zadat k řešení a najít si pak též čas s nimi o přístupech a řešeních podiskutovat. 2) Lze využít i různé oblasti tzv. rekreační matematiky např. řešit úlohy kalendářové [viz např. [1], str ], úlohy logické [např. z našeho webu nebo [2], str ], úlohy nad šachovnicí apod. Z publikací rekreační matematiky doporučuji publikace společenské organizace Mensa např. [3], [4], pro výběr logických úloh publikace R. M. Smullyana, např. [5]. Pro mladší děti jsou výborné [6], [7], [8], [9]. 3) Pro nalézání úloh lze využít i publikace, zabývající se metodami řešení úloh, např. [10] až [15]. 4) Důležitým zdrojem zajímavých otevřených problémových úloh je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Jistě je s ní každý učitel matematiky seznámen, tedy jen stručně: Jde o nejstarší předmětovou soutěž, která se objevila již v roce 1951/52 (tehdy jen pro studenty SŠ žáci ZŠ se dočkali o dva roky později) a v letošním roce probíhá její již 59. ročník MO. Pro studenty SŠ jsou určeny kategorie A, B, C, D; B, C a D končí krajským kolem, nejvyšší kategorie A má i kolo celostátní a nejlepší postupují do MMO (mezinárodní matematické olympiády). Na ZŠ lze soutěžit od 5. do 9. ročníku v kategoriích Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. (Pro Z5 až Z8 jsou dvě kola, pro Z9 ještě 3. kolo krajské).

3 Úlohy jsou tradičně zveřejňovány v letácích, v časopisech Rozhledy matematicko fyzikální a Matematika, fyzika, informatika, lze je najít (i těch ze starších ročníků) na adrese Na školách je jistě i mnoho ročenek MO, které byly vydávány od 1. ročníku MO, bohužel s několikaletou přestávkou (kterou se organizátoři nyní snaží vyplnit). Úlohy MO mohou pro matematické talenty být významnou motivací. Jde o náročné úlohy, k nimž je třeba se znovu vracet, hledat, zkoumat, nelze je vyřešit jednoduchou aplikací vzorečku či podobně. Pro nižší kategorie text někdy připomíná pohádkový svět jde v něm o skřítky, trpaslíky, draky jindy o čísla smutná, pěkná, magická aj. Ale ani ty nelze vyřešit za 5 minut nějakým známým algoritmem. Nově se rozbíhá i Středoevropská MO (MEMO), podobná mezinárodní matematické olympiádě. Zatím se uskutečnily tři ročníky. Podrobnější informace o ní včetně všech úloh 1. a 2. ročníku lze najít v [2] v příspěvku J. Švrčka na stranách ) Jiným zdrojem podnětných úloh je MATEMATICKÝ KLOKAN. Jde o mezinárodně koordinovanou jednorázovou individuální soutěž, které se účastní asi 5 miliónů žáků z přibližně 40 států světa. V r se rozběhne její již 16: ročník. Úlohy a další sdělení o této soutěži lze najít na adrese 6) Další matematickou soutěží, nyní se zvolna rozbíhající, je TURNAJ MĚST opět se zajímavými podnětnými úlohami. Informace lze najít na adrese 7) Různých matematických soutěží je více. Jednou z nich je již tradiční UKAŽ, CO UMÍŠ vytvořená v r pro vyhledávání mladých matematických talentů v souvislosti s otevřením první české třídy na ZŠ se zaměřením na matematiku v Praze. Podrobnosti o ní s ukázkami úloh lze najít v [16] v článku J. Fischera na str

4 8) Na ZŠ lze pro talenty využít i některé zajímavější úlohy známé soutěže PYTHAGORIÁDA, jejíž již 33. ročník v tomto školním roce probíhá. (Často však jde jen o algoritmické jednodušší úlohy.) 9) Je možné použít i materiály z různých KORESPONDENČNÍCH SEMINÁŘŮ pro matematické talenty. Liší se mezi sebou v počtu kol, počtu úloh pro každé kolo, v pořádající organizaci, cílové skupině, ve způsobu komunikace, vyhodnocování, zveřejňování výsledků, v odměnách nejlepším i j. Vždy jde o zasílání úloh řešitelům (žákům) domů, zpětné posílání vyřešených úloh zpět organizátorům, oprava či doplnění řešení a opět posláním řešitelům spolu s úlohami dalšího kola. Soutěž existuje od 80. let 20. století. V poslední době nejde již o izolované úlohy, ale o určitý souvislý příběh, do něhož jsou jednotlivé úkoly zasazeny. S některými příběhy a úlohami se lze seznámit v publikaci [17]. V našem kraji byl úspěšný korespondenční seminář, který organizovalo Gymnázium Josefa Kajetána Tyla (a v některých jeho kolech také Josef a Kajetán jako aktéři vystupovali). Zvláštní typ korespondenční soutěže představuje uveřejňování úloh v časopisech Rozhledy matematicko fyzikální a Matematika, fyzika, informatika. Lze je využít jako zdroj zajímavých úloh. Více v [2], str ) Zvláštní formou péče o talenty jsou specializované třídy s rozšířenou výukou matematiky. Zajímavé úlohy lze nalézt v učebních textech pro tyto třídy. 11) Učiteli může v práci s nadanými žáky pomoci i Metodický portál který provozuje z pověření MŠMT VÚP Praha. Jeho součástí je i metodický vstup Nadaní žáci. 12) Na závěr připomeňme již tradiční konferenci Ani jeden matematický talent nazmar, která je pořádaná právě v našem krajském městě UK, JČMF, školským zařízením pro DV PP Královéhradeckého kraje, SZŠ Hradec Králové a SOU obchodní Hradec

5 Králové. Uskutečnila se již čtyřikrát a s pronesenými přednáškami, dílnami příspěvky se lze seznámit ve sbornících [1], [2], [16], [18]. a Samozřejmě bychom měli naše talentované žáky s výše uvedenými soutěžemi kontaktovat. Doporučená literatura: [1] Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar, 2005, Hradec Králové [2] Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar, 2009, Hradec Králové [3] Fořtík,V.: IQ Mensa 1; 2; 4 (Ivo Železný, Praha 2000) [4] Mensa IQ. Trénink pro děti (Svojtka & Co., Praha 2003) [5] Smullyan, R., M.: Jak se jmenuje tahle knížka? (MF, 1986, Praha) [6] Stickels, T.: Hlavolamy. Ikar, Praha 2006 [7] Hozová, L.: Matematické pohádky (HAV, Praha 2006) [8] Opava, Z.: Matematika kolem nás (Albatros Praha 1989) [9] Pěnčík, J. Pěnčíková, J.: Lámejte si hlavu (Prométheus Praha 1995) [10] Objevování, motivace a podpora matematických talentů na evropských školách. Manuál. (MATH.EU Projekt, 2006) [11] Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. (SPN Praha 1989) [12] Kopka, J.: Hrozny problémů ve školské matematice. (Ústí n. L., 1999) [13] Hecht, T. Sklenáriková, Z.: Metódy riešenia matematických úloh. (SPN, Bratislava 1992) [14] Herman, J. Kučera, R. Šimša, J.: Metody řešení MÚ (Brno, 1989 a ; 1991 a 2004 díl 2.) [15] Volfová, M.: Metody řešení matematických úloh (Gaudeamus Hradec Králové, 2000) [16] Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar, 2003, Hradec Králové [17] Zhouf, J. a kol.: Matematické příběhy z korespondenčních seminářů (Prometheus Praha 2006) [18] Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar, 2007, Hradec Králové

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Péče o matematické talenty v České republice Pavel Calábek Jaroslav Švrček Vladimír Vaněk Olomouc 2008 Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. doc.

Více

Ani jeden matematický talent nazmar

Ani jeden matematický talent nazmar Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky matematiky Jednota českých matematiků a fyziků Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Střední zdravotnická škola

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2013 Ivana Latislavová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2013 Ivana Latislavová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Diplomová práce 2013 Ivana Latislavová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce POČKEJ,

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách spoluautorské kolektivní dílo pro projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Vzdělávání a rozvoj talentované

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky Václav Sýkora Environmentální výchova v práci učitele matematiky Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracoval RNDr. Václav Sýkora, CSc. Václav Sýkora Technická spolupráce: Renata Skálová

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Hrátky s matematikou

Hrátky s matematikou Hrátky s matematikou Playing with mathematics DANIELA BLAŽKOVÁ ABSTRACT. The paper deals with the project designate STM-Morava or more precisely with its part S006 Playing with mathematics. Conception

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6 Krok za krokem s nadaným žákem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 3 8 7 2 9 8 6 3 9 2 4 8 metodika 6 8 5 1 6 5 7 2 6 3 2 6 3 1 9 Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny Školní vzdělávací program základního vzdělávání Brno 2006 Obsah 1. část Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu Škola pro život,

Více

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Obsah Úvodem... 2 (Mimořádné) nadání a vzdělávání (mimořádně) nadaných

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.:

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků

Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků Zpracovala: Mgr. Marie Málková VÚP Praha 11/2006 Obsah: OBSAH:... 1 CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST... 2 FUNKČNÍ GRAMOTNOST... 2 PROČ ROZVÍJET ČTENÁŘSKOU

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více