ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s.

2 Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny včera a dnes

3 PŘEDHOMOGENI- ZAČNÍ SKLÁDKA DRTÍRNA SUROVINOVÁ MLÝNICE A SILA VÝMĚNÍKY NAD ROTAČNÍ PECÍ STABILIZÁTOR A ELEKTROODLUČOVA Č ODPRÁŠENÍ CHLADIȡU SKLÁDKA SUBSTRÁTŮ SKLÁDKA TAP SLÍNKOVÉ SILO Stránka 3 - dd.mm.rrrr MLÝNICE UHLÍ CEMENTOVÁ MLÝNICE VYKLÁDKA HNĚDOUHE LNÉHO PRACHU CEMENTOVÁ SILA EXPEDIČNÍ SILA A NAKLÁDKA VL CEMENTU

4 Energie v cementárně Výroba cementu je vysoce energeticky náročná. Energie spotřebovaná pro výrobu cementu představuje 70% z celkových variabilních nákladů na jeho výrobu. To v praxi znamená, že nákladům na všechny druhy energie, tím tedy i spotřebě energie je v cementárně věnována mimořádná pozornost, přesně podle pravidla peníze jsou vždy až na prvním místě. Druhy energií spotřebovávaných v cementárně můžeme rozdělit na spotřebu jednotlivých druhů paliv a elektrickou energii. Podrobný popis rozdělení energie pro jednotlivé fáze výroby je uvedeno v následujícím schématu. Jak je vidět dvě složky tvoří cca 86% spotřeby energie a dvě složky tvoří také cca 82% nákladů na energii. Stránka 4 - dd.mm.rrrr

5 Spotřeba a náklady na energii v roce 2012 Podíl na spotřebě Podíl na nákladech (%) (%) Motorová nafta 1 4 Elektrická energie Zemní plyn 0,5 1 Těžký topný olej 0,5 2 Černé a hnědé uhlí Tuhá alternativní paliva a odpady Stránka 5 - dd.mm.rrrr

6 Rozdělení spotřeby elektrické energie ve výrobním procesu Těžba v lomu a drcení 2,2% mletí nadrceného materiálu 29,6% výpal namletého materiálu na slínek 25,2% sušení a mletí uhlí 1,7% sušení strusky a sádrovce 0,6% mletí slínku strusky a sádrovce na cement 36,9% expedice cementů 2,2% ostatní spotřeba 1,6% Stránka 6 - dd.mm.rrrr

7 Úspory energií Elektrická energie regulace ventilátorů, dmychadel, kompresorů či čerpadel pomocí frekvenčních měničů místo škrtících klapek Náhrada pneumatické dopravy mechanickou snížení tlaku vzduchu pro čeření práškových materiálů v silech mechanické čištění filtrů místo pneumatického snížení množství dopravovaných plynů ochlazením optimalizace energetických rozvodů, snížení ztrát na transformaci optimalizace kompenzace elektrické energie osvětlení účinnějšími zdroji Paliva Závod trvale usiluje o úsporu tepla potřebného na výpal slínku a současně zavádí náhradu neobnovitelného fosilního paliva hlavně tuhými alternativními palivy, palivy vyrobenými z odpadů a odpady (TAP). Využití odpadního tepla pro výrobu elektrické energie, využití odpadního tepla pro technologický proces či nevýrobní střediska je nosným tématem pro stávající a budoucí opatření Stránka 7 - dd.mm.rrrr

8 EO Filtr Sur mlýn Filtr Filtr Suš strusky a sádrovce Filtr Uhel mlýn Rotační pec Rošt. chladič Využití tepla z rotační pece Stránka 8 - dd.mm.rrrr

9 Implementace ČSN EN do IMS Příručka IMS Politika společnosti Hospodaření s energií Ukazatele energetické náročnosti Řízení dokumentů a záznamů Monitorování a měření produktů Odpovědnost, pravomoc a komunikace přezkoumání SM Lidské zdroje Nákup Řízení výroby a údržba technologických zařízení Interní audit Neshoda, nehoda, nápravná a preventivní opatření Metrologický řád Stránka 9 - dd.mm.rrrr

10 Titulní strana pro dokumenty druhé vrstvy IMS Integrovaný systém managementu Dokument 2 Řízení dokumentů a záznamů Q 4.2.3, E 4.4.5, 4.5.3, 4.3.1, S 4.4.5, 4.5.3, En 3.3.1, 3.3.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.2, Stránka 10 - dd.mm.rrrr

11 Registr ukazatelů energetické náročnosti Stanovení rozsahu pro jeden ukazatel energetické náročnosti - EnPI EnPI byly stanoveny za účelem vyhodnocování důležitosti toku energie a tomu odpovídajících finančních prostředků na jednotlivých výrobních a nevýrobních stupních. Jednotkou, pro kterou byl EnPI stanoven je: Středisko charakterizující (sušárna) Jeden typ meziproduktu či hotového výrobku (struska, sádrovec) Jeden typ energie. (el. Energie, odpadní teplo, zemní plyn) Na jednotlivých výrobních a nevýrobních střediscích jsou navíc uvedeny významné zdroje spotřeby elektrické energie, tedy výkony motorů vyšších než 30kW Stránka 11 - dd.mm.rrrr

12 Hodnotící kritéria pro ukazatele energetické náročnosti Kritérium I. Spotřeba energie na 1 t výrobku (cement) vyjádřená kwh (GJ) Kritérium II. Odchylka skutečné průměrné roční spotřeby energie od plánované roční spotřeby v %. Kriterium III. Odchylka skutečné průměrné roční od spotřeby v referenčním roce Kriterium IV. Cena energie za kalendářní rok v Kč na 1 t výrobku (cement). Kriterium V. Absolutní množství vyprodukovaného CO 2 v tunách za kalendářní rok (původně obsaženo v ČSN EN , problém elektrická energie, náklady na vyemitovanou tunu CO 2 ) Stránka 12 - dd.mm.rrrr

13 Sumace kritérií pro vyhodnocení důležitosti EnPI Kritérium I bodů Kritérium II bodů Kritérium III bodů 100 bodů Kritérium IV bodů Y Ymax = 30 body Ymin = 1 Xmin = 0,15 kwh/t Xmax = 15,00 X Stránka 13 - dd.mm.rrrr

14 Vyhodnocení některých energetických aspektů Poř středis ko název energie - zdroj Kriteriu m 1 Kriteri um 2 Kriter ium 3 Kriteri um 4 Hodno cení Pálící linka slínku RP 1 černé uhlí 30,0 5,0 6,9 40,0 81, Surovinový mlýn 1 (hlavní agregát)elektrická energie 28,8 1,0 1,0 37,6 68, Pálící linka slínku RP 2 tuhé alternativní palivo 30,0 2,5 1,0 21,7 55, CM 2 CEM I 42,5 R elektrická energie 22,3 1,5 1,0 29,2 54, Budova AB elektrická energie 1,3 20,0 10,0 1,6 32, Těžeb. A transport. Stroje lom nafta 10,3 1,8 1,0 18,6 31, Budova AB zemní plyn 2,2 20,0 5,8 1,9 29, Společ. zař. výpalu slínku elektrická energie 7,6 1,0 9,4 9,9 27, CM 2 CEM II/B-S 32,5 R elektrická energie 11,1 1,0 1,0 14,5 27, Společné zařízení mletí cementuzemní plyn 1,0 20,0 4,8 1,0 26, Kuchyně, kantýna zemní plyn 1,3 20,0 4,0 1,3 26, Pálící linka slínku RP 1 těžký topný olej 16,8 1,0 1,0 7,3 26, Drtírna - drtiče (hlavní agregát) elektrická energie 1,0 11,2 6,6 6,2 25, Příprava redukčního činidla elektrická energie 1,0 20,0 2,3 1,1 24,4 Stránka 14 - dd.mm.rrrr

15 Náročnost zpracování a udržování systému hospodaření s energií (SHE), silné a slabé stránky systému Energetický audit Podrobný a kvalitní systém měření jednotlivých druhů energií Absolutní a relativní spotřeba energie Nové dokumenty nebo přepracovávané dokumenty EnPI pro veškerou energii nebo jenom část Časové hodnocení SHE (měsíc, rok) a časový vývoj hodnot stanovených ukazatelů energetické náročnosti EnPI Výrobní a nevýrobní spotřeby energie Procesní CO2 a ceny povolenek CO2 Hodnocení využití odpadního tepla Uplatnění statistických metod pro jednotlivá kritéria Stránka 15 - dd.mm.rrrr

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Stránka 16 - dd.mm.rrrr

Oznámení záměru. Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín

Oznámení záměru. Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín cementárna Oznámení záměru Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín Hlavní město Praha SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH Potenciál změn sortimentní skladby cementů podle ČSN EN 197-1 v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Energetická účinnost v průmyslu. Studentská příručka

Energetická účinnost v průmyslu. Studentská příručka Energetická účinnost v průmyslu Studentská příručka Edice EN 0.1 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

energetická účinnost

energetická účinnost EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SVS SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Institut pro studium perspektivních technologií Oddělení konkurenceschopnosti a udržitelnosti Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA. Schválená verze

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA. Schválená verze Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA Schválená verze Zpracovatel děkuje za dobrou spolupráci a cenné připomínky členům Řídícího výboru projektu a zástupcům jednotlivých dodavatelů

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví

Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví Metodický pokyn vychází z pojetí environmentálního manažerského účetnictví, které bylo koncipováno skupinou expertů pracujících v

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více