ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA Dětské studio divadla Ponec v sezoně 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA Dětské studio divadla Ponec v sezoně 2012/2013"

Transkript

1 ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA Dětské studio divadla Ponec v sezoně 2012/ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA PONEC Tanec Praha o. s. Husitská 24A, Praha 3

2 Závěrečná zpráva Dětského studia divadla Ponec Dětské studio (DS) funguje při divadle Ponec již od roku 2004 a jeho posláním je rozvoj a kultivace přirozeného pohybu dětí. Na začátku sezony 2012/2013 proběhla otevřená hodina určena novým zájemcům, na které se děti a jejich rodiče mohli seznámit s principy výuky. Lekce studia probíhají vždy jednou týdně po 60 minutách. Dle aktuálního počtu dětí se vytváří pracovní skupiny, což usnadňuje lektorkám výuku a umožňuje věnovat se dětem tak intenzivně, jak to vyžaduje jejich věk, či dosavadní zkušenosti. Noví členové, kteří se rozhodli na základě otevřené hodiny navštěvovat hodiny DS pravidelně, se připojili ke stávajícím skupinám dětí, které navazují na výuku v předchozí sezoně. Celkem navštěvovalo hodiny DS v rámci dvou skupin 43 dětí ve věkové skupině 4 6 let bylo 26 dětí, ve skupině dětí starých 6 8 let bylo 17 dětí. (Pozn. Zájem ze strany rodičů a dětí byl natolik velký, že vedení divadla uvažovalo o zpřístupnění třetí skupiny dětí ve věku 3 4 let. Tento kurz však z důvodu omezené časové kapacity divadla Ponec nebylo možno realizovat.) Rozřazení dětí do menších skupin podle věku dětí je orientační, lektorky jsou schopny flexibilně reagovat na individuální potřeby dětí i jejich rodičů. Například sourozenci, i když věkově rozdílní, měli možnost navštěvovat stejný kurz. Výuka probíhá vždy pod vedením dvou lektorek a za účasti korepetitora. Lektorky Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková a Michaela Suša mají letité pedagogické zkušenosti, například s výukou předmětu Taneční a pohybová výchova na vybraných základních školách (ZŠ Jarov a ZŠ Havlíčkovo nám., Praha 3). Nosnými tématy celoroční práce bylo uvědomování si těla, vnímání prostoru, cesty/dráhy, mapy, kvality pohybu a práce ve dvojici. Díky hudebnímu doprovodu kontrabasisty George Cremaschiho bylo možné s dětmi pracovat rovněž na rozvoji vnímavosti k melodii, frázovaní, dynamice a rytmice. V rámci každé hodiny dostávají děti na základě vedené improvizace prostor k rozvíjení vlastní tvořivosti a představivosti, vytváření vlastních tanců a pohybových struktur. První pololetí bylo tematicky zaměřeno na svět zvířat a jejich životní prostředí. Tomuto tématu lektorky věnovaly rovněž dvě hodiny výtvarné reflexe (příprava masek k interaktivní dílně Velká zvířecí fantazie, která proběhla v rámci Mikulášské oslavy). Ve druhém pololetí byla práce s dětmi směřována na orientaci v prostoru a ve skupině. Zejména v posledních dvou měsících probíhaly přípravy na venkovní sitespecific projekt Děti tančí (s)věží. Pracovní prostředí scény divadla se měnilo na základě programace divadla, což pro děti znamenalo zažívání různých podob jeviště a jeho nasvícení. Tento aspekt mohl přinášet především novým dětem obtíže v tom smyslu, že se v každé hodině musely formou nejrůznějších pohybových her s prostorem nanovo seznámit. Děti si ale zvykly na měnící se divadelní prostředí velmi rychle a těšily se vždy na příští hodinu, která byla pokaždé trochu jiná. Některé děti navštěvují DS již třetím rokem a tudíž již mají prohloubené pohybové dovednosti a jsou schopny spoluvytvářet pohybový jazyk spolu s lektorkami. Nové členy pak přítomnost zkušenějších dětí spíše motivovala k lepším výkonům. Rozdíly mezi dovednostmi dětí se dařilo v průběhu sezony postupně vyrovnávat a v samotném závěru již byly pokroky dětí významně viditelné (například ve vnímání těla, vědomější práci s tělem, bohatosti projevu, tvarování pohybu v těle, těla v prostoru i dialogu s hudbou). 2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA PONEC Tanec Praha o. s. Husitská 24A, Praha 3

3 Zvláštní události DS a veřejné prezentace práce Tento rok se DS podílelo na několika specifických událostech. Otevřená seznamovací hodina ( ) Hodiny DS probíhají přímo na jevišti divadla Ponec a jsou cíleny na kreativní rozvoj osobnosti dítěte a podporu jeho nadání a invence s důrazem na tanečně-pohybový projev. Na otevřené seznamovací hodině lektorky ukazují způsoby práce s dětmi různých věkových skupin. Mikulášká hodina ( ) V rámci této události děti dostaly jako dárek interaktivní dílnu Velká zvířecí fantazie, jejíž autorkami jsou právě lektorky DS. Dílna se konala v rámci Mikulašské oslavy divadla Ponec a byla rezervována pro děti a rodiče DS a zaměstanance divadla Ponec. Samotné pohybové dílně předcházely dvě hodiny výtvarných dílen v rámci hodin DS, kde si děti společně s lektorkami a za výpomoci několika dobrovolníků z řad rodičů vyrobily vlastní zvířecí masky. Velká zvířecí fantazie je interaktivní projekt, který vtahuje děti do dění na jevišti. Děti si například mohou zažít, jaká je úloha interpreta na jevišti nebo jak pracuje choreograf, dramaturg, tanečník či hudební skladatel při vzniku představení. Otevřená hodina ( ) Otevřená hodina slouží k tomu, aby rodiče dětí mohli nahlédnout do způsobu práce lektorek DS a vidět své děti v akci. V případě skupiny starších dětí se do závěru této hodiny mohli rodiče pod vedením svých dětí i sami zapojit! Výsledkem byla obojstranná spokojenost a dokonce i žádosti o otevření pohybových kurzů pro dospělé. Závěrečná hodina ( ) Aby si děti co nejvíce užily své prožitky z tance a svoji svobodu v tanci, nebyla tato hodina tentokrát rodičům přístupná. Site specific projekt Děti tančí (s)věží oslava Dne dětí ( v parku u Žižkovské věže) Festival TANEC PRAHA 2013 v připravil pro děti a jejich rodiče celodenní interaktivní program k oslavě Dne dětí. Probíhaly zde pohybové, výtvarné i hudební ateliéry vedené profesionálními umělci a lektory dětských pohybových a tanečních studií včetně lektorek DS, divadelní představení, koncert, prolézačky, fotoautomat a mnoho další zábavy. Součástí odpoledního programu bylo site-specific setkání dětí z dětských tanečních a pohybových studií působících při scénách divadla Ponec, Studia ALTA (Altík) a Divadle Archa (Archa.Lab). Koncept tohoto site specific projektu spolecně vytvořily lektorky všech třech studií. K hudební spolupráci byli přizváni Ridina Ahmed a Jaroslav Kořán. Projekt bol otevřený široké veřejnosti. Původně se měl celý projekt Děti tančí (s)věží uskutečnit v prostorách parku Mahlerových sadů, ale vzhledem k celodenní nepřízni počasí musel být operativně přesunut do zasedacích prostor Žiskovské věže. Děkujeme všem dětem jejich rodičům a týmu Tance Praha / divadla Ponec a přejeme všem krasné prázdniny a těšíme se na viděnou v dalším školním roce 2013/2014! Bára Látalová & Zdenka Brungot Svíteková & Míša Sůša 3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA PONEC Tanec Praha o. s. Husitská 24A, Praha 3

4 Fotodokumentace: V. Brtnický, M. Hejdušková 4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA PONEC Tanec Praha o. s. Husitská 24A, Praha 3

5 Barbora Látalová tanečnice a p e d a g o ž k a, a b s o l v e n t k a konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti ve Studiu taneční výchovy. Absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York, kde studovala moderní tanec a taneční terapii na NYU u Miriam Roskin Berger, dále vyučovala tanec na francouzském lyceu v Praze a pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Od roku 2002 je členkou mezinárodní divadelní skupiny NIE. Je autorkou tanečního představení Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika, součástí tohoto projektu jsou také interaktivní dílny pro děti ve školách. V rámci projektu Tanec školám vyučuje pravidelně na ZŠ Havlíčkovo nám. na Praze 3. Zdenka Brungot Svíteková tanečnice, performerka a pedagožka, absolventka VŠMU v Bratislavě, CND Paris, danceweb Vídeň, SITI Co. v Saratoga Springs a s e m i n á ř ů z a m ě ř e n ý c h n a současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy a analýzu pohybu. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci. Společně s norským fotografem Geirem M. Brungotem založili projekt sloway, který propojuje tanec a vizuální umění. Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEvents Prague zaměřeného na jevištní improvizaci. Zdenka také spolupracuje s improvizační skupinou NA:U, příležitostně přispívá do tanečních periodik a působí jako tlumočnice na akcích spojených s tancem. Je spoluautorkou tanečního představení Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika, jehož součástí jsou také interaktivní dílny pro děti ve školách. Michaela Suša pedagožka a t a n e č n i c e, a b s o l v e n t k a konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje tanec na ZUŠ Lounských na Praze 4. "Nestojím o to, aby z každého žáka byl budoucí profesionální tanečník. Stačí mi, když v nich jako pedagog vzbudím takový zájem, že se tanec stane nedílnou součástí jejich života. Zajímá se o taneční terapii a neustále doplňuje své pedagogické a pohybové vzdělání. V současnosti dokončila letní seminář pro pedagogy vedený Evou Blažíčkovou. Seminář byl zaměřen na současnou Duncan techniku, improvizaci, anatomii hybnosti, kineziologii, metodiku a didaktiku. Na české taneční scéně se setkávala jako interpretka s choreografy: Ondřej Lipovský (CZ), Pierre Nadaud (FR), Barbora Látalová (CZ), Kristýna Celbová (CZ).V současnosti příležitostně spolupracuje s režisérem a choreografem Janem Komárkem. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DĚTSKÉHO STUDIA DIVADLA PONEC Tanec Praha o. s. Husitská 24A, Praha 3

Dětské studio divadla Ponec

Dětské studio divadla Ponec Dětské studio divadla Ponec 1. Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v roce 1991. Věnuje se podpoře domácí taneční scény a mezinárodním

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Občanské sdružení Plán B 3 Orgány sdružení 4 Klub Labyrint 5 Dobrovolnické centrum 67 7 Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji 12 Propagační aktivity

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogický deník Autor: Studijní program: Obor: Typ studia: Vedoucí práce: Ing. Jiří Kyliánek CŽV - Studium

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 212/213 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 19

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany Závěrečná práce pro kurz Manažerské minimum Lada Hajdíková 2014 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany Koncepce projektu Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče na období

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola SPEKTRUM, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 Prosek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 1. Název a sídlo školy Základní škola Spektrum, s.r.o. 190

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více