OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS"

Transkript

1 OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným prodejcem Nokia, které společnost Nokia určila k prodeji v Evropské unii, na Islandu, v Norsku, ve Švýcarsku a v Turecku od 1. září DŮLEŽITÉ! Tato záruka neomezuje práva, která můžete mít na základě legislativy platné ve vaší zemi a stanovující povinnou ochranu spotřebitele. OBECNÉ Nokia Corporation ( Nokia ) poskytuje tuto záruku na výrobek (výrobky) obsažené v originálním prodejním obalu ( výrobek ). Tento výrobek je složité elektronické zařízení. Společnost Nokia vás naléhavě vybízí, abyste si přečetli návod k použití a řídili se jím. Pamatujte také na to, že výrobek může obsahovat části, které mohou být při neopatrném zacházení poškozeny. Během záruky společnost Nokia nebo autorizovaný servis Nokia odstraní bezplatně a v přiměřeném čase vady na materiálu a zhotovení, a to opravou vady nebo výměnou výrobku, podle vlastního uvážení společnosti Nokia. ZÁRUČNÍ DOBA Záruční doba začíná při prvním prodeji výrobku koncovému uživateli. Prodej lze doložit (i) nákupním dokladem od prvního prodejce nebo (ii) datem, kdy jste výrobek poprvé registrovali u společnosti Nokia. Společnost Nokia poskytuje následující záruku na položky obsažené v prodejním obalu: (i) Dvacet čtyři (24) měsíců na hlavní zařízení; (ii) Dvanáct (12) měsíců na příslušenství; (iii) Šest (6) měsíců na baterii a nabíječku; (iv) Tři (3) měsíce na disk CD-ROM. Případné opravy či výměny neobnovují ani neprodlužují doby záruky. Avšak původní či vyměněné díly nebo B /1

2 vyměněné výrobky poskytnuté na základě této záruky budou zahrnuty do této záruky po zbývající část původní záruční doby nebo po šedesát (60) dnů od data opravy či výměny podle toho, co je delší. JAK MŮŽETE VYUŽÍT ZÁRUČNÍ SERVIS Jestliže si budete myslet, že výrobek potřebuje servis na základě této záruky, nejdříve se podívejte na stránky a uplatněte pokyny k tomu, jak případný problém odstranit a jak postupovat. Pomoc můžete získat také v call centru společnosti Nokia (mohou platit státní či mezistátní sazby). Informace o call centrech Nokia a autorizovaných servisních centrech Nokia naleznete v prodejním balení nebo na místních webových stránkách Nokia, pokud existují. Jestliže budete chtít zatelefonovat do call centra nebo využít jinou dostupnou podporu, připravte si následující informace: Své jméno, adresu, telefonní číslo, podrobnosti o uživatelském účtu Nokia a jiné kontaktní informace; Typ svého výrobku, název, číslo modelu, kód výrobku a sériové číslo, které naleznete v prodejním obalu výrobku; Datum a místo nákupu a také název prodejce, od kterého byl výrobek poprvé zakoupen; a Krátký popis problému s výrobkem. Jestliže budete chtít navštívit autorizované servisní centrum Nokia a vyžádat si pomoc na základě této záruky, přineste kopii originálního prodejního dokladu. Musíte informovat o problému s výrobkem společnost Nokia nebo autorizované servisní centrum Nokia, a to v rozumné době poté, co problém zjistíte, a vždy před uplynutím příslušné záruční doby (viz oddíl 2 výše). Společnost Nokia doporučuje, abyste výrobek registrovali u společnosti Nokia nebo aktivovali uživatelský účet Nokia, aby vám společnost Nokia mohla poskytnout individuální záruční servis. NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE Společnost Nokia neposkytuje záruku na následující: 1. Návody k použití;

3 2. Veškerý software třetích stran, nastavení, obsah, data nebo odkazy kdykoli nainstalované nebo stažené do vašeho výrobku; 3. Služby společnosti Nokia a třetích stran nebo aktivace klientů (přečtěte si podmínky stanovené pro jednotlivé služby a zjistěte si svá příslušná práva a povinnosti); 4. Běžné opotřebení; 5. Snižování kapacity baterie v důsledku jejího přirozeného stárnutí; 6. Závady a škody způsobené: (a) nesprávným používáním, (b) používáním výrobku v rozporu s návodem k použití, (c) používáním výrobku s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou, které nevyrábí či neposkytuje společnost Nokia, nebo připojování výrobku k takovým zařízením/službám, (d) žádné výrobky kombinované s vaším výrobkem třetí stranou ani (e) na jiné okolnosti, které společnost Nokia nemůže ovlivnit; 7. Škody způsobené pirátstvím, prolamováním, viry nebo jiným škodlivým softwarem nebo neoprávněným přístupem ke službám, účtům, počítačovým systémům či sítím; 8. Vadné obrazové body (pixely) na displeji v rozsahu obvyklém podle průmyslových standardů. Další informace o vadách obrazových bodů a průmyslových standardech naleznete na stránkách Tato záruka není platná, jestliže: 1. Byl výrobek (a) otevřen, upraven nebo opraven bez schválení od společnosti Nokia nebo (b) opraven s neschválenými náhradními díly. 2. Bylo odstraněno, vymazáno, narušeno či pozměněno sériové číslo výrobku, datový kód mobilního příslušenství nebo číslo IMEI nebo když tyto údaje nejsou z jakéhokoli důvodu čitelné. 3. Software ve výrobku byl upraven. Za účelem této záruky je veškerý software, který společnost Nokia předem nainstalovala do výrobku a který je potřebný pro jeho normální činnost, považován za software Nokia.

4 Nokia nezaručuje, že jakýkoli software Nokia (včetně aktualizací a upgradů) poskytovaný s výrobkem, ve výrobku nebo pro výrobek, bude splňovat vaše požadavky nebo bude pracovat v kombinaci s jakýmkoli hardwarem nebo softwarem od třetí strany; rovněž nezaručuje, že provoz jakéhokoli softwaru Nokia nebude rušen nebo bude bez chyb ani to, že veškeré vady v softwaru budou opravitelné nebo budou opraveny. V případě závad softwaru Nokia zpřístupní společnost Nokia nebo autorizovaný servis Nokia nejnovější verzi softwaru Nokia, abyste jej mohli nainstalovat do svého výrobku. Na některý software Nokia se mohou vztahovat zvláštní licenční podmínky. Informace o dostupné podpoře pro software Nokia nalezete na stránce nebo v licenčních podmínkách pro daný software. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ SIM karta a celulární nebo jiná síť či systém, kde je výrobek provozován, jsou poskytovány nezávislým operátorem. Z tohoto důvodu nepřebírá Nokia odpovědnost za provoz, dostupnost, pokrytí, služby nebo dosah celulárních a jiných sítí či systémů. Než vám společnost Nokia nebo autorizovaný servis Nokia opraví či vymění výrobek, bude možná nutné odblokovat případný zámek SIM či jiný zámek, který má výrobek omezit na používání konkrétní sítě či konkrétního operátora. V takových situacích se obraťte na svého operátora a požádejte jej, aby výrobek odblokoval. Všechny části vašeho výrobku, které společnost Nokia vymění, se stávají majetkem společnosti Nokia. Při opravách či výměně výrobku může společnost Nokia použít nové nebo repasované díly či výrobky. Jestliže se tato záruka nevztahuje na váš výrobek nebo problém, který by vyžadoval servis, společnost Nokia a její autorizovaný servis si vyhrazují právo účtovat opravu či výměnu výrobku včetně manipulačního poplatku. Výrobek může obsahovat prvky specifické pro určitou zemi včetně softwaru. Záruční služby dostupné v určité zemi mohou být omezeny na výrobky a prvky specifické pro danou zemi a dostupné v dané zemi. Jestliže byl výrobek re-exportován z původní země určení do jiné země, může obsahovat prvky specifické pro danou původní zemi, které

5 podle této omezené záruky nelze považovat za vady, a to ani tehdy, jestliže nefungují. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI NOKIA V rozsahu, který legislativa připouští, neponese společnost Nokia za žádných okolností odpovědnost, ani přímou ani odvozenou, za žádné škody či ztráty jakékoli druhu vyplývající ze ztráty, poškození či zničení obsahu, dat, rekreace nebo přenosu, a to ani v případě, kdyby taková ztráta, škoda či zničení byly způsobeny závadou na výrobku. Než výrobek předáte do servisu, udělejte si zálohu všech dat a obsahu (kromě jiného i čísel licencí a aktivačních kódů) uložených ve výrobku, protože při servisu budou z výrobku vymazána veškerá data. V ROZSAHU, KTERÝ LEGISLATIVA PŘIPOUŠTÍ, NEPONESE SPOLEČNOST NOKIA ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU VÝROBKŮ ČI FUNKČNOSTI, OBCHODNÍ ZTRÁTY, UŠLÉ ZAKÁZKY ANI NEDOSAŽENÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY, VYŠŠÍ NÁKLADY ČI VÝDAJE ANI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY NEBO ŠKODY. V rozsahu, který legislativa připouští, je odpovědnost Nokie omezena na prodejní cenu výrobku. Omezení uvedená v tomto bodě 6 neplatí v případě nedbalosti nebo záměrného nekalého jednání společnosti Nokia nebo v případě úmrtí nebo zranění osob, které by byly důsledkem prokázané nedbalosti společnosti Nokia. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN Espoo Finland

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Stručná příručka Nokia Lumia 735 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Tlačítka a části Důležité: Než začnete zařízení používat, přečtěte si na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání

Více

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS Stručná příručka Nokia Lumia 530 Nokia Lumia 530 Dual SIM 9263655 1.0. vydání CS RM-1017 RM-1019 Tlačítka a části Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si důležité informace o bezpečném používání

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Stručná příručka Nokia Lumia 930 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Tlačítka a části 1 Držák SIM karty 2 Sluchátko 3 Zvukový konektor (3,5mm) 4 Přední fotoaparát 5 Světelné čidlo 6 Tlačítka hlasitosti 7 Vypínač/Tlačítko

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft! LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS Poslední aktualizace: červenec 2015 POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

TOSHIBA "NO MATTER WHAT GUARANTEE" OR "NO PROBLEM GUARANTEE" TERMS AND CONDITIONS

TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE OR NO PROBLEM GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE OR "NO PROBLEM GUARANTEE" I TERMS AND CONDITIONS TOSHIBA "NO MATTER WHAT GUARANTEE" OR "NO PROBLEM GUARANTEE" TERMS AND CONDITIONS ENGLISH TOSHIBA NO MATTER WHAT GUARANTEE

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení 2. Délka záruky

Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení 2. Délka záruky Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Smarty CZ a.s., (dále jen prodávající ) IČ 24228991, DIČ CZ24228991,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více