13. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky"

Transkript

1 Specializovaný kurs U3V Současný stav a výhledy digitálních komunikací 13. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně ,

2 U3V - T13: NAVIGACE III. Téma: Družicová navigace GPS NAVSTAR GLONASS BeiDou - Compass QZSS GALILEO U3V - T13: Navigace III. strana 2

3 U3V - T13: Družicová navigace (1/16) Satelitní navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System) náleží do kategorie globálních systémů, jenž umožňují určení polohy libovolného místa na Zemi v jednotném společném souřadném systému. Družice tvoří soustavu majáků s vhodnou konstelací pro optimální pokrytí Země s minimální chybou určení polohových souřadnic navigačním zařízením (přijímačem) v uživatelském segmentu U3V - T13: Navigace III. strana 3

4 U3V - T13: Družicová navigace (2/16) Úhloměrná metoda Ze znalosti aktuální polohy družic (tj. vrcholů kuželu) a příslušných elevačních (polohových) úhlů určíme průsečík kuželů definující polohu měřeného bodu U3V - T13: Navigace III. strana 4

5 U3V - T13: Družicová navigace (3/16) Dopplerovská metoda Družice pohybující se po negeostacionární oběžné dráze vysílá signál se stabilním kmitočtem f v. Signál přenáší časové značky vysílané v okamžicích t i, t i+1, t i+2, s konstantním časovým rozestupem T = t i+1 - t i. Frekvence signálu přijímaného uživatelem v místě měření polohy je v důsledku Dopplerova jevu rovna hodnotě f RX lišící od f TX U3V - T13: Navigace III. strana 5

6 U3V - T13: Družicová navigace (4/16) Dráha družice vs. pozemní pozorovatel Přijímaný signál je postižen dopplerovským posuvem kmitočtu U3V - T13: Navigace III. strana 6

7 U3V - T13: Družicová navigace (5/16) Dálkoměrná metoda Dálkoměrná metoda je nejčastěji využívaným způsobem měření polohy pomocí družic. Je základem systémů GPS, GLONASS, GALILEO a dalších. Známe-li souřadnice družic (x i, y i, z i ) a jsme-li schopni zjistit vzdálenost uživatelova přijímače od jednotlivých družic d i, můžeme polohu uživatele (x u, y u, z u ) určit řešením soustavy tří rovnic pro tři neznámé (výpočet průsečíku tří kulových ploch se středy x i, y i, z i a poloměry d i ) : ( ) ( ) ( ) x x + y y + z z = d i u i u i u i U3V - T13: Navigace III. strana 7

8 U3V - T13: Družicová navigace (6/16) Dálkoměrná metoda - princip U3V - T13: Navigace III. strana 8

9 U3V - T13: Družicová navigace (7/16) Souřadnice jednotlivých družic jsou zakódovány ve vysílaném signálu jednotlivých družic, tzv. navigační zprávě. Vzdálenost od družice se zjišťuje pomocí měření doby τ di definující zpoždění na trase satelit - navigační přijímač: d i = τ di c kde c je rychlost šíření elektromagnetické vlny ve vakuu. Dobu τ di však můžeme určit pouze při dokonalé synchronizaci časové základny družice a navigačního přijímače, což nelze dostupnými prostředky zajistit U3V - T13: Navigace III. strana 9

10 U3V - T13: Družicová navigace (8/16) V okamžiku měření časová základna uživatele vůči satelitu vykazuje jistý neznámý posuv t, který můžeme přepočítat na vzdálenost b = c t. K neznámým souřadnicím přibývá další neznámá b a pro výpočet polohy ve třírozměrném prostoru je nutno zpracovat signál alespoň zečtyř majákových družic: ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 x x + y y + z z = d = ( τ t ) c = D b i u i u i u Je však nutno zajistit vzájemnou synchronizaci jednotlivých satelitů podle společné časové základny systému, tak aby b bylo konstantní hodnotou pro všechny satelity systému. i mi i U3V - T13: Navigace III. strana 10

11 U3V - T13: Družicová navigace (9/16) Při měření generuje navigační přijímač kopii PNP signálu družice, kterou časově synchronizuje s přijímaným signálem, čímž získává zpoždění τ mi vztažené vůči časové základně přijímače U3V - T13: Navigace III. strana 11

12 U3V - T13: Družicová navigace (10/16) Kódy jednotlivých satelitů mohou být vhodně vybranými pseudonáhodnými posloupnostmi, které jsou pomocí zvolené číslicové modulace (např. BPSK) namodulovány na nosnou frekvenci. Při nízkých hodnotách vzájemných korelacích jednotlivých kódů může být použita stejná nosná frekvence pro všechny družice systému, který pak pracuje se signálem s rozprostřeným spektrem s přístupem CDMA U3V - T13: Navigace III. strana 12

13 U3V - T13: Družicová navigace (11/16) Dálkoměrný signál: c( t) D( t) sin( 2πf t) kde f c, je kmitočet nosné vlny. Pro BPSK modulaci platí: c ( t) { 1 ; + 1} D t c ( ) { 1 ; + 1} kde c(t) je pseudonáhodný dálkoměrný kód a D(t) je tzv. navigační zpráva nesoucí informace sloužící k určení polohy družice. Navigační zpráva je podstatně pomalejší něž dálkoměrný kód: U3V - T13: Navigace III. strana 13

14 U3V - T13: Družicová navigace (12/16) V GPS přijímači přijímáme rozprostřený signál Není synchronizace s replikou PN kódu malá korelace, nedostupná navigační data Je synchronizace s replikou PN kódu velká korelace (kladná nebo záporná), navigační data dostupná U3V - T13: Navigace III. strana 14

15 U3V - T13: Družicová navigace (13/16) Dálkoměrné signály jednotlivých družic je třeba od sebe oddělit. Používá se: kmitočtového multiplexu FDMA, kdy každá družice používá jiný kmitočet f nosné vlny a dálkoměrný kód c(t) může být společný kódového multiplexu CDMA, kdy všechny družice sice vysílají na nosné vlně se stejným kmitočtem, ale rozprostírací kód c(t) je pro každou družici jiný U3V - T13: Navigace III. strana 15

16 U3V - T13: Družicová navigace (14/16) Obecné schéma družicového navigačního systému U3V - T13: Navigace III. strana 16

17 U3V - T13: Družicová navigace (15/16) Hodnoty chyby pro SPS a PPS Zdroj - segment Kosmický a řídicí segment Uživatelský segment Příčina chyby SPS 1σ chyba [m] PPS Nepřesnost systémových hodin 1,1 1,1 Nepřesnost kepleriánských elementů Skupinové zpoždění L1 P(Y) L1 C/A 0,8 0,8 0,3 - Zbytkové ionosferické zpoždění 7,0 0,1 Zbytkové troposferické zpoždění 0,2 0,2 Šum v přijímači a výpočetní nepřesnost 0,1 0,1 Vícecestné šíření 0,2 0,2 Chyba celkem 7,1 1, U3V - T13: Navigace III. strana 17

18 U3V - T13: Družicová navigace (16/16) Pro stanovení chyby určení polohy je rozhodující vzájemná poloha měřených družic a místa příjmu (chyba určení zdánlivé vzdálenosti se projeví na dané geodetické souřadnici různě), tzv. koeficienty DOP (činitel zhoršení přesnosti) U3V - T13: Navigace III. strana 18

19 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (1/9) GPS NAVSTAR (Global Positioning System - Navigation System Using Time and Range) je v současnosti nejvyužívanějším navigačním systémem. Kosmický segment tvoří 21 aktivních a několik záložních družic SV (Space Vehicle) umístěných po 4 družicích (rozestup 60 ) na šesti kruhových oběžných drahách (A-F) ve výšce km s inklinací 55. Oběžná doba je půl hvězdného dne, přibližně 11 h 58 m U3V - T13: Navigace III. strana 19

20 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (2/9) Dostupnost GPS družic Radionavigační systémy strana 20

21 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (3/9) Technologie GPS družic Block I počáteční fáze (do 1995) životnost cca 5 let Block II (od 1989) životnost 7,5 roku Block IIA autonomní verze 180 dní autonomní režim Block IIR replenishment (od 1997) Block IIR-M nové signály Block IIF- přídavná flexibilita Block III (od 2016) další nav. signály, životnost 15 let U3V - T13: Navigace III. strana 21

22 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (4/9) Technologie GPS družic Block III očekávána přesnost určení polohy okolo 1 m pro SPS U3V - T13: Navigace III. strana 22

23 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (5/9) Řídicí segment pozemní systémová zařízení U3V - T13: Navigace III. strana 23

24 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (6/9) Signály GPS (standard) U3V - T13: Navigace III. strana 24

25 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (7/9) Všechny družice GPS vysílají současně na dvou kmitočtech v pásmu L f 1 = 1575,42 MHz a f 2 = 1227,6 MHz v kódovém multiplexu CDMA. Kód civilní C/A je tzv. Goldův kód s periodou obsahující 1023 bitů a bitovou rychlostí 1,023 Mb/s. Je určen pro neautorizovaný přístup a je volně dostupný a využitelný v civilním sektoru. Kód přesný P (Precision) s bitovou rychlostí 10,23 Mb/s (jemnější odečet času). Perioda obsahuje přibližně 235 biliónů bitů, tj. asi 266 dnů. Využívá se však pouze sedmidenní část. Je určen pouze pro autorizované uživatele U3V - T13: Navigace III. strana 25

26 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (8/9) Vztah PRN C/A kódu a navigační zprávy Navigační zpráva je 1023 chipů (1 ms) PRN tvořena specifikovaným kód rámcem s pěti podrámci s 1 chip bitovou rychlostí dat 50 bps. PRN PRN PRN 20 period kódu (20 ms) PRN Struktura nav. zprávy Datové bity navigační zprávy bps (20 ms/bit) U3V - T13: Navigace III. strana 26

27 U3V - T13: GPS - NAVSTAR (9/9) První podrámec obsahuje časové údaje, informace o stavu družice a deklarované chybě. Druhý a třetí podrámec obsahuje kepleriánské elementy družice pro výpočet její aktuální polohy. Poslední dva podrámce jsou věnovány tzv. almanachu t.j. informacím o ostatních družicích systému, v každém rámci o jedné. Aktuální informace o parametrech přijímané družice získáváme každých 30 sekund, kompletní přehled o systému pak po příjmu 25 rámců, tj. za 12,5 minuty U3V - T13: Navigace III. strana 27

28 U3V - T13: GLONASS (1/2) GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema) je ruský GNSS systém založený na pasivní dálkoměrné metodě. Kosmický segment (v FOC Final Operation Capability) 24 družic (21 aktivních) na kruhových drahách s výškou km (oběžná doba 11 h 15 min) ve třech rovinách s inklinací 64,8 Status 24 družic v plné operabilitě, 2 družice v testu dodavatelem, 2 družice v testovací letové fázi Navigační signály družic - kmitočtovým multiplex FDMA: 1602 až 1616 MHz a 1246 až 1257 MHz U3V - T13: Navigace III. strana 28

29 U3V - T13: GLONASS (2/2) Všechny družice pro měření pseudovzdáleností vysílají stejné PRN: C/A khz, 511 bitů, P - 5,11 MHz, 33 mil. bitů. (tj. 6,57 s ořezáno na 1 s) Navigační zpráva 50 bps: C/A rámec 10 s, celá 2,5 min., P rámec 30 s, celá 12 min U3V - T13: Navigace III. strana 29

30 U3V - T13: BEIDOU, Compass (1/1) BeiDou-I (Velká medvědice) je čínský GNSS systém opět založený na pasivní dálkoměrné metodě, využívá 3+1 geostacionární družice s pokrytím čínského území, pracovní frekvence 2491,75 MHz Compass (BeiDou-II) navazuje na BeiDou-I, cílem je instalace 27 družic na 3 MEO kruhové dráhy s výškou km a inklinací 56, 5 geostacionárních družic a 3 geosynchronní dráhy (oběžná doba 23 h 56 min) Předpokládá globální pokrytí a aplikace jak pasivní dálkoměrné metody se signály v pásmu L. Přesnost určení polohy pro civilní signály 10 m U3V - T13: Navigace III. strana 30

31 U3V - T13: QZSS (1/1) QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) je japonský GNSS systém založený na pasivní dálkoměrné metodě s pokrytím Japonska a okolí, využívá HEO družice s pokrytím Japonska s elevací větší něž 70 a umožňuje navigační služby i přenos dat, videa a audia. Součástí systému je augmentace GPS U3V - T13: Navigace III. strana 31

32 U3V - T13: GALILEO (1/10) Integrita, dostupnost a přesnost GNSS Výběrové aplikace (letectví, doprava) vyžadují vysokou spolehlivost navigačního systému: Integrita včasná znalost chyby a její deklarace v systému (výpadek funkce družice, chyba v efemeridách) Dostupnost (pokrytí) dostatečné pokrytí potřebným počtem družic (např. při 1 družici mimo provoz klesne globální průměr dostupnosti pro průměrně významnou družici ze 100% na 99,93%) Přesnost dostatečná přesnost získané polohy (v letectví je kritická chyba výšky) U3V - T13: Navigace III. strana 32

33 U3V - T13: GALILEO (2/10) Projekt GNSS I EGNOS = European Geostationary Navigation Overlay Service U3V - T13: Navigace III. strana 33

34 U3V - T13: GALILEO (3/10) Sítě referenčních stanic SBAS jednotlivé fixně umístěné monitorovací stanice zjišťují aktuální stav družicových systému a odchylku v určení polohy, komplexní model chyb a stav družic jsou distribuovány uživatelům U3V - T13: Navigace III. strana 34

35 U3V - T13: GALILEO (4/10) Sítě referenčních stanic SBAS pokrytí U3V - T13: Navigace III. strana 35

36 U3V - T13: GALILEO (5/10) Status GNSS I Základní systém je realizován Korekce jsou distribuovány: Internet Geostacionární družice IOR-W, AOR-E a EGNOS ESA ARTEMIS (frekvence GPS L1, MHz, CDMA, odlišeny pomocí PRN, specifický datový formát) Novější komerční přijímače umožňují příjem WAAS korekcí (v menu aktivace WAAS) U3V - T13: Navigace III. strana 36

37 U3V - T13: GALILEO (6/10) Kosmický segment 30 družic (27 aktivních) s výškou 23, 222 km nad Zemí (MEO) na 3 orbitách s excentricitou a inklinací i = 56 po 120, na každé orbitě 10 pravidelně rozmístěných družic, přičemž vždy jedna z 10 družic je záložní. Model geoidu GTFR (GALILEO Terrestrial Reference System). Hmotnost družice 680 kg při rozměrech 2.7 m x 1.2 m x 1.1 m. Životnost družice vyšší než 12 let U3V - T13: Navigace III. strana 37

38 U3V - T13: GALILEO (7/10) Uživatelský segment služby: Open Service (OS) služba bude poskytovat informace o poloze, času a rychlosti. Je zaměřena pro široké využití, zejména pro automobilovou navigaci a k implementaci do mobilních telefonů. Bude poskytována bezplatně. Safety of Life (SOL) služba je určena pro uživatele, u nichž je nutné garantovat kvalitu služby. Najde využití například v námořní, železniční nebo letecké dopravě. Je doplněna včasnými upozorněním uživatele, v případě možnosti zhoršení kvality služeb U3V - T13: Navigace III. strana 38

39 U3V - T13: GALILEO (8/10) Commercial Service (CS) služba poskytuje přístup k přídavným signálům, které zajistí možnost větší přenosové rychlosti a vyšší přesnosti navigace. Tyto signály budou šifrované. Dále tato služba bude komerčně nabízena poskytovatelům např. předpovědí počasí, informací o dopravě apod. Public Regulated Service (PRS) služba bude poskytnuta pouze vládou autorizovaným uživatelům, kteří vyžadují vysokou úroveň zabezpečení. PRS signály budou kódovány. Přístup k této službě bude kontrolován vládou schváleným bezpečnostním mechanismem U3V - T13: Navigace III. strana 39

40 U3V - T13: GALILEO (9/10) Support to Search and Rescue (SAR) Service družice systému GALILEO budou vybaveny transpondéry, které budou schopny přenášet pohotovostní signály např. z lodí, letadel do mezinárodních záchranných center. Status 3 družice plně funkční, 1 družice bez signálu 2+2 družice vypuštěny a testovací fáze před aktivací navigačních signálů FOC (Full Operational Capability) se plánuje na 2019/ U3V - T13: Navigace III. strana 40

41 U3V - T13: GALILEO (10/10) GIOVE-A kompletace U3V - T13: Navigace III. strana 41

42 Děkuji za vaši pozornost GPS III. GLONASS GIOVE (GALILEO) DHF-3 (BEIDOU 1) Téma příští přednášky: GNSS přijímače a ukázky U3V - T13: Navigace III. strana 42

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky Specializovaný kurs U3V Současný stav a výhledy digitálních komunikací 14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky 5.5.2016 Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

GPS přijímač. Jan Chroust

GPS přijímač. Jan Chroust GPS přijímač Jan Chroust Modul byl postaven na základě IO LEA-6S společnosti u-box, plošný spoj umožňuje osazení i LEA-6T. Tyto verze umožňují příjem GPS signálu a s tím spojené výpočty. Výhodou modulu

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

GPS - Global Positioning System

GPS - Global Positioning System Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20. února 2011 GPS Družicový pasivní dálkoměrný systém. Tvoří sít družic, kroužících na přesně specifikovaných oběžných drahách. Pasivní znamená pouze

Více

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS - je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System) - je vyvíjen: Evropskou

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

Skupina družicové navigace. Katedra radioelektroniky K13137 ČVUT FEL

Skupina družicové navigace. Katedra radioelektroniky K13137 ČVUT FEL Skupina družicové navigace Katedra radioelektroniky K13137 ČVUT FEL Terminologie ie Satellite (Radio) Navigation Systems Družicové radionavigační systémy ~ Radio Determination Satellite Systems Družicové

Více

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2007 Slavíček Jiří 1/56

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2007 Slavíček Jiří 1/56 Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce 2007 Slavíček Jiří 1/56 Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská

Více

Souřadnicové soustavy a GPS

Souřadnicové soustavy a GPS Technologie GPS NAVSTAR Souřadnicové soustavy a GPS Prostorové geocentrické v těch pracuje GPS Rovinné kartografické tyto jsou používány k lokalizaci objektů v mapách Důsledek: chceme-li využívat GPS,

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

Globální navigační satelitní systémy 1)

Globální navigační satelitní systémy 1) 1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System GPS Uživatelský segment Global Positioning System Trocha 3D geometrie nikoho nezabije opakování Souřadnice pravoúhlé a sférické- opakování Souřadnice sférické- opakování Pro výpočet délky vektoru v rovině

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

GLONASS. Obsah. [editovat] Vývoj. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání

GLONASS. Obsah. [editovat] Vývoj. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání GLONASS Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Model družice systému GLONASS, vystavený na CEBIT 2011 GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система, tr.: Globalnaja navigacionnaja

Více

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Geodézie přednáška 6 Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 OBSAH: Historie a vývoj družicových systémů

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce EVALUAČNÍ APLIKACE TELEMATICKÝCH PERFORMAČNÍCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI GNSS Konrád Tvrdý Praha 2012 Čestné prohlášení Já, Konrád Tvrdý,

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY A TEORIE GNSS Ing. Zdeněk Láska (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Globální navigační systémy Marcel Mochan Bakalářská práce 2008 SOUHRN

Více

11. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

11. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky Specializovaný kurs U3V Současný stav a výhledy digitálních komunikací 11. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky 7.4.2016 Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky

Více

Moderní technologie v geodézii

Moderní technologie v geodézii Moderní technologie v geodézii Globální navigační satelitní systémy (GNSS) 3D skenovací systémy Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Globální navigační satelitní systémy byly vyvinuty za účelem

Více

Leica e-mail 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé!

Leica e-mail 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé! GLONASS Vážení přátelé! 4. dubna 2006 uvedla Leica Geosystems opět významnou inovaci do GPS1200 podporu ruského navigačního systému GLONASS. Nově vzniklé přijímače s přívlastkem GG, tj. univerzální senzor

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

GALILEO - SYSTÉM DRUŽICOVÉ NAVIGACE

GALILEO - SYSTÉM DRUŽICOVÉ NAVIGACE GALILEO - SYSTÉM DRUŽICOVÉ NAVIGACE František Vejražka, Petr Kačmařík Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra radioelektroniky, Technická 2, 166 27 Praha 6 vejrazka@fel.cvut.cz Abstrakt: V příspěvku se

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně 1 ANOTACE Teoretické poznatky o různých družicových systémech určení polohy. Zvláštní zaměření je na americký systém GPS. Součástí je popis celého systému a následná analýza zdrojů nepřesností. Návrh metody

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Elektronické systémy sledování vozidel Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Elektronické systémy sledování vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Elektronické systémy sledování vozidel Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Vypracovala: Blanka Horáková Brno

Více

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS Jana Mansfeldová GNSS globální navigační satelitní systémy GPS NAVSTAR americký GLONASS ruský GALILEO ESA(EU) další čínský,... Co je to GPS Global Positioning

Více

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ 1 Úvod Tomáš Tichý 1 Tento projekt slouží ke zpracování kódových měření GNSS Kódové měření měří s přesností v řádech metrů a využívají ho především

Více

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá přehledem navigačních systémů, které jsou v současné době využívány, nebo by v nejbližší době měly být v aktivním provozu. Je zde obsaženo základní rozdělení satelitních

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Ilustrace družice GPS na oběžné dráze plánovaného bloku IIF (obrázek NASA) Tento článek pojednává o konkrétním

Více

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno katkatajovska@email.cz Obsah přednášky Tradiční způsoby

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní Univerzita Pardubice Fakulta dopravní Satelitní navigace GPS a její využití při vyhledávání vozidel Tomáš Khom Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato bakalářská práce je věnována satelitní navigaci GPS, se

Více

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) 1. Úvod Globální navigační satelitní systémy (GNSS) prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Globální navigační systémy jsou v povědomí veřejnosti spojeny zejména s automobilovou navigací,

Více

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Bc. Tomáš Sláma Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Anotace Studie se zabývá stávajícím využitím moderních navigačních systémů ve službách Policie České republiky

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp

Více

Kapitola 6. Jak funguje GPS. Historický úvod- obsah. Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky. Zeměpisná šířka je snadná

Kapitola 6. Jak funguje GPS. Historický úvod- obsah. Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky. Zeměpisná šířka je snadná Historický úvod- obsah Kapitola 6 Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky 6-1 Historický úvod 6-2 Zeměpisná šířka je snadná Jak změřit zeměpisnou šířku? odpověď se hledala také na nebi katalog zatmění

Více

BAKALÁRSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky

BAKALÁRSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁRSKÁ PRÁCE Mobilní aplikace pro digitální údržbu informací o geodetických bodových polích Autor: Vedoucí bakalářské práce:

Více

ˇ CESK E VYSOK E Uˇ CEN I TECHNICK E V PRAZE FAKULTA STAVEBN I DIPLOMOV A PR ACE PRAHA 2014 Matˇ ej KUˇ CERA

ˇ CESK E VYSOK E Uˇ CEN I TECHNICK E V PRAZE FAKULTA STAVEBN I DIPLOMOV A PR ACE PRAHA 2014 Matˇ ej KUˇ CERA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2014 Matěj KUČERA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Historie navigace a GNSS. Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno

Historie navigace a GNSS. Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno Historie navigace a GNSS Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno katkatajovska@email.cz Obsah přednášky Stručná historie navigace a určování polohy Současné navigační

Více

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Geoinformace ve veřejné správě

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

EMULÁTOR SIGNÁLU NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

EMULÁTOR SIGNÁLU NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS) Jak funguje satelitní navigační systém (GPS) Jak to vlastně začalo Ke vzniku satelitních navigačních systémů se musíme vrátit do druhé poloviny 20. století. Za jejich zrodem byly především armádní zájmy.

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová GNSS korekce Trimble Nikola Němcová 04.02.2016 Trimble VRS Now Czech GNSS rover Trimble VRS Now Czech Maximální výkon + = Trimble VRS Now Czech Přes 6 let zkušeností 100% pokrytí ČR 29 stanic + 10 zahraničních

Více

1) Sestavte v Matlabu funkci pro stanovení výšky geoidu WGS84. 2) Sestavte v Matlabu funkci pro generování C/A kódu GPS družic.

1) Sestavte v Matlabu funkci pro stanovení výšky geoidu WGS84. 2) Sestavte v Matlabu funkci pro generování C/A kódu GPS družic. LRAR-Cp ZADÁNÍ Č. úlohy 1 Funkce pro zpracování signálu GPS 1) Sestavte v Matlabu funkci pro stanovení výšky geoidu WGS84. 2) Sestavte v Matlabu funkci pro generování C/A kódu GPS družic. ROZBOR Cílem

Více

Služba systému Galileo pro státem určené uživatele

Služba systému Galileo pro státem určené uživatele Služba systému Galileo pro státem určené uživatele Vladislav Sláma 2.4.2012, ISSS 2012 Hradec Králové Přehled služeb systému Galileo Open Service (OS) Základní služba poskytne výkonné navigační a časoměrné

Více

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ A POLOHOVÉ SYSTÉMY David Vojtek Institut geoinformatiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Konstrukce GPS přijímačů

Více

PŘESNOST SATELITNÍHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS A JEHO DOSTUPNOST V KRITICKÝCH PODMÍNKÁCH

PŘESNOST SATELITNÍHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS A JEHO DOSTUPNOST V KRITICKÝCH PODMÍNKÁCH PŘESNOST SATELITNÍHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS A JEHO DOSTUPNOST V KRITICKÝCH PODMÍNKÁCH PRECISENESS OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEM GPS AND ITS AVAILABILITY UNDER CRITICAL CONDITIONS Josef Marek, Ladislav

Více

Možnosti využití systémů EGNOS a Galileo v železniční zabezpečovací technice

Možnosti využití systémů EGNOS a Galileo v železniční zabezpečovací technice Marek Jonáš 1 Možnosti využití systémů EGNOS a Galileo v železniční zabezpečovací technice Klíčová slova: EGNOS, DGPS, GPS, Galileo 1 Úvod V souvislosti s rychlým rozvojem techniky a technologií během

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Satelitní navigační systémy a jejich využití v dopravě Bc. Jitka Havelková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Satelitní navigační systémy a jejich využití v dopravě Bc. Jitka Havelková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Satelitní navigační systémy a jejich využití v dopravě Bc. Jitka Havelková Diplomová práce 2009 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing.

Více

Měření na přijímači GPS

Měření na přijímači GPS Měření na přijímači GPS Cíl měření: 1. Seznámit se s protokolem NMEA-183. 2. Interpretace vybraných údajů z výstupních dat přijímače. 3. Změření času od zapnutí přístroje potřebného pro určení polohy (TTFF).

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ SATELITNÍ NAVIGACE

SLOVNÍČEK POJMŮ SATELITNÍ NAVIGACE Strana 1 (celkem 6) SATELITNÍ NAVIGACE - SLOVNÍČEK POJMŮ SLOVNÍČEK POJMŮ SATELITNÍ NAVIGACE Accuracy Přesnost, definicí přesnosti u systému GPS je celá řada, neboť díky technologii a konfiguraci systému

Více

Základy rádiové navigace

Základy rádiové navigace Základy rádiové navigace Obsah Definice pojmů Způsoby navigace Principy rádiové navigace Pozemské navigační systémy Družicové navigační systémy Definice pojmů Navigace Vedení prostředku po stanovené trati

Více

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 9/11 PŘÍLOHA nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Emulace navigačního signálu systému GPS

Emulace navigačního signálu systému GPS Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 23 5 Emulace navigačního signálu systému GPS Global Positioning System Signal Emulator Jan Hofman, Aleš Povalač xhofma@stud.feec.vutbr.cz,xpoval@stud.feec.vutbr.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DIFERENCIÁLNÍ GPS DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DIFERENCIÁLNÍ GPS DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury,

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, říká Daniel Lopour, který se v agentuře GSA (Evropská agentura pro globální navigační družicové systémy) stará o rozvoj využívání systému Galileo v dopravě

Více

Základy satelitní navigace. Adam Václavek

Základy satelitní navigace. Adam Václavek Základy satelitní navigace Adam Václavek Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V práci je popsána historie určování polohy a navigace. Navazuje kapitola o metodách určování polohy, popisují se zde klasické

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Využití GPS systému pro měření náklonu letadla

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Využití GPS systému pro měření náklonu letadla České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití GPS systému pro měření náklonu letadla Praha, 2010 Autor: Petr Nováček Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou

Více

Družicové lokalizační systémy

Družicové lokalizační systémy Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Družicové lokalizační systémy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: David Lemon Brno 2017 Čestné

Více

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I a) kódu určení vzdálenosti, přenášeného rychlostí 511 kbit/s; b) navigační zprávy, přenášené rychlostí 50 bit/s; a c) 100Hz pomocná meandrová posloupnost. 3.7.3.2.6 Čas systému GLONASS.

Více

Úloha 3: Určení polohy z kódových měření

Úloha 3: Určení polohy z kódových měření Motivace Úloha 3: Určení polohy z kódových měření Zpracování kódových pozorování je nejjednodušším způsobem určení 3D polohy a je běžnou praxí navigačních i geodetických GPS přijímačů V této úloze navážeme

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Implementace GPS stanice se zvýšenou přesností A GPS module with higher precision. Bc. Pavel Bobek

Implementace GPS stanice se zvýšenou přesností A GPS module with higher precision. Bc. Pavel Bobek Implementace GPS stanice se zvýšenou přesností A GPS module with higher precision Bc. Pavel Bobek Diplomová práce 2017 ABSTRAKT Práce se zabývá implementací měřícího systému využívajícího RTCM korekční

Více

Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu. Bc. Tomáš Podola

Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu. Bc. Tomáš Podola Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu Bc. Tomáš Podola Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 1/3 GPS - zpracování kódových měření školní

Více

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Standardní technické podmínky DVB-T vysílání v Regionální síti 7 při využití kompresního formátu MPEG-2 a pro SD vysílání 1.1. Šíření Programu ve formátu DVB-T, resp. vysílání

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrava 2008 Ludvík Gaman Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

GNSS. Petr Bureš. Telematika (TM) Vývoj a historie navigace. Ústav řídící techniky a telematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

GNSS. Petr Bureš. Telematika (TM) Vývoj a historie navigace. Ústav řídící techniky a telematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní GNSS Telematika (TM) Ústav řídící techniky a telematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Vývoj a historie navigace Obsah GNSS strana 2 Navigace co a jak? Nezbytné Zjistit zeměpisnou délku a šířku Zeměpisná

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Satelitní komunikace

Satelitní komunikace Satelitní komunikace Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně SD6.97 E-mail: kasal@feec.vutbr.cz http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/ http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/files/othact/u3v/7pr.pdf

Více

Tabulka D-1 - Přesnost určování polohy uživatele GPS

Tabulka D-1 - Přesnost určování polohy uživatele GPS DODATEK D PŘEDPIS L 10/I DODATEK D - INFORMACE A VÝKLADOVÉ MATERIÁLY PRO APLIKACI STANDARDŮ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ GNSS 1. Definice Duo-binarita. Duo-binarita je známa jako kódování typu Manchester. Někdy

Více

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I 3.1.2.7 V místech, kde na opačných koncích jedné RWY jsou instalovány dva samostatné systémy ILS, musí být zajištěno vzájemné blokování činnosti kurzových majáků tak, aby byl vždy

Více