Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %."

Transkript

1 1 z 5 Náhled testu Biologie LDF ZS 2010/2011 V náhledu testu vidíte test tak, jak jej uvidí studenti. Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %. číslo otázky Otázka 1. Nidikolní (krmivá) mláďata mají pěvci dravci sovy hrabaví tučňáci vrubozubí Body -1,33 z 4 b. 2. Pro ozonosféru platí, že neexistovala v druhohorách chrání živé organismy před negativními účinky UV záření organismy (řasy) před vznikem ozonosféry musely být soustředěny v mořích, a to v hloubkách kolem 10 m, které nejen zajišťovaly pohlcení letálního UV záření, ale současně ještě umožňovaly průběh fotosyntézy je součástí troposféry vznikla v období před "výstupem" rostlin na souš nachází se ve výšce cca 15 až 50 km tvoří ochranný filtr biosféry před škodlivým IČ zářením z kosmu -0,57 z 4 b. 3. Cytokineze nastává u kvasinek po skončení M fáze vede ke vzniku dceřiných buněk byla u vícejaderných buněk zablokována začíná zpravidla v telofázi mitózy probíhá u všech eukaryontních buněk stejným způsobem je regulována totožnými mechanismy jako karyokineze -1,33 z 4 b. 4. Kořenové vlášení zajišťuje mechanickou ochranu kořene tloustnutí kořene zvětšení povrchu kořenů příjem vody a minerálních látek 5. Prokaryotická buňka má plazmatickou membránu, zastávající i funkci mitochondrií

2 2 z 5 mitochondrií se liší prvkovým a molekulárním složením od buňky eukaryotické má o řád menší velikost než buňka eukaryotická se může vyživovat pouze heterotrofně 6. Homoiotermie je schopnost živočichů 0,4 přežívat nepříznivé období v inaktivním stavu vyrovnávat se s extrémními teplotními podmínkami a udržovat široký areál rozšíření udržovat si tělesnou teplotu podle podmínek okolního prostředí pohybovat se po dvou končetinách jako člověk udržovat si stálou tělesnou teplotu vnitřními mechanismy 7. Který z uvedených typů dědičnosti se týká genů na nepárovém pohlavním chromozomu? dědičnost sekundárních pohlavních znaků dědičnost příma (holandrická) dědičnost pohlavně vázaná dědičnost pohlavně ovládaná 8. Trubci se ve včelstvu líhnou pouze na jaře z oplozených vajíček ANO NE 9. Monohybrid vytváří dva typy gamet. Kolik typů gamet vytváří dihybrid? rovněž dva osm typů šest typů čtyři typy 10. Oosféra je v zárodečném vaku krytosemenných rostlin umístěna poblíž klového otvoru, obklopena dvěma pomocnými buňkami na chalazálním pólu, obklopena oběma buňkami protistojnými v jeho centrální části, spolu se dvěma pólovými jádry u otvoru klového, obklopena třemi pomocnými buňkami 11. Pro chlorofyl platí, že absorbuje modrozelenou část spektra a odráží zbývající barvy (hlavně oranžovou, žlutou a červenou) absorbuje zelenou barvu, zbývající barvy se odrážejí a vytvářejí onu zelenou barvu, kterou vnímáme absorbuje všechny barvy (vlnové délky) slunečního záření kromě zelené,

3 3 z 5 záření kromě zelené, kterou odráží absorbuje filaovou, modrou a červenou barvu viditelného světl, přičemž zelenou barvu odráží 12. Období největšího rozvoje nahosemenných rostlin (mezofytikum) zahrnuje časový úsek křída-současnost kambrium-silur perm-křída kambrium-perm 13. Medníky se nejčastěji vyskytují v květech na krycích šupinách pupenů na stoncích na stonkových řapících 14. Klíště obecné může přenášet viry vyvolávající zánět mozkových blan bakterie (spirochéty) rodu Borelia způsobující metabolické onemocnění, tzv. boreliózu nepřenáší žádné z uvedených onemocnění trudníky, spolupodílející se na vzniku uhrovitosti kůže kožní onemocnění nazývané svrab 15. Srpkovitost krvinek se dědí autozomálně neúplně dominantně, s defektní alelou S. Normální alelu označujeme A. Nemocní dominantní homozygoti SS tvoří v africké populaci 1% jedinců. Jaká je frekvence alely A? 9% 90% 99% 18% 16. Chromozom, který má centromeru uprostřed se nazývá submetacentrický metacentrický telocentrický akrocentrický 17. Lososovité ryby se vytírají v tzv. brakické zóně řek vlévajících se do moří, kde značně kolísá slanost vody horních úsecích čistých tekoucích vod ústích velkých řek

4 4 z 5 ústích velkých řek v mořských mělčinách 18. K jednotlivým rostlinám přiřaďte příslušné části (orgány), kterými se mohou vegetativně rozmnožovat 1. prvek 2. prvek Správný 2. prvek Hodnocení Tulipán zahradní cibule Lilek brambor oddenkové hlízy Jiřinka zahradní kořenové hlízy Pelargónie (muškát) stonkové řízky Křen selský kořenové řízky Jahodník ananasový šlahouny 0 z 4 b. 19. K uvedeným zástupcům hmyzu přiřaďte některý z typů ústního ústrojí 1. prvek 2. prvek Správný 2. prvek Hodnocení lízací Včela medonosná 0 z 4 b. Babočka kopřivová sací Komár pisklavý Kobylka zelená bodavě sací kousací 20. Umělé ekosystémy jen při extrémním počasí bývají náchylné k přemnožení škůdců jsou ve srovnání s ekosystémy (polo)přirozenými v naší krajině méně časté jsou druhově chudé vždy mají nižší produktivitu než přirozené ekosystémy jsou ve srovnání s přirozenými zpravidla druhově bohatší bývají nestabilní nejsou schopny autoregulace 0,43 z 3 b. 21. Mezi autotrofní organismy patří železité bakterie saprofytické bakterie nitrifikační bakterie parazitické bakterie sirné a metanové bakterie patogenní bakterie 0 z 3 b. 22. Mezi hmyzosnubné rostliny patří 0,43 z 3 b. vstavačovité miříkovité borovice lesní

5 z 5 borovice lesní topol černý lipnicovité vrba bílá břízovité 23. Zásobním materiálem v cytoplazmě prokaryotických buněk je kyselina poly-b-hydroxymáselná glykogen tuk škrob celulóza volutin

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více