VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT"

Transkript

1 VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO - TYP VT6210 TP 9/2003

2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vyhodnocovacího zařízení VT 6210, výrobku firmy TONAVA, akciová společnost. Toto zařízení patří ke špičkovým výrobkům oboru. Pro bezchybnou činnost přístroje a Vaši dlouhodobou spokojenost s naším výrobkem, Vám doporučujeme podrobně se seznámit s touto technickou příručkou. 2 (66)

3 1. OBSAH 1. OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Bezpečnost výrobku Obecné instrukce Elektro instrukce ROZSAH POUŽITÍ Provedení VT SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU ZAPOJENÍ KONEKTORŮ Zapojení konektoru pro připojení snímačů síly Zapojení konektorů sériových kanálů Zapojení binárních vstupů a výstupů SEŘÍZENÍ VAH NÁVOD K POUŽITÍ POPIS FUNKCÍ Hesla k uvolnění editace Editace hodnot Editace textových řetězců Editace a tvorba vlastních stránek displeje a tisku Editace substitučních řetězců POPIS PROGRAMOVATELNÉ NADSTAVBY VT Paměti dat: Uživatelský program: Popis instrukcí: Instrukce dle operačního kódu: Systémové funkce Ladění programu Systémová data VSTUPY A VÝSTUPY Sériová rozhraní Význam parametrů PROTK1 (adresa 670) a PROTK2 (adresa 770) Připojení tiskárny Připojení D/A převodníku Připojení vzdáleného displeje Vyhodnocovací zařízení jako terminál Protokol OPEN Připojení počítače programová podpora Binární vstupy a výstupy PRÁCE SE ZÁLOHOVACÍ PAMĚTÍ Zálohování programu programové banky Zálohování uživatelského nastavení SERVISNÍ REŽIM Seřizování vah Postup seřízení Číslo seřízení Download programu OVLÁDÁNÍ - PŘÍKLADY Zadávání a rušení hesel Nastavení času a data Nastavení kódu zboží Vážení s využitím tárování Vážení s předvolenou tárou Využití funkce T-fix Editace stránek pomocí počítače (66)

4 4.7 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ PRINCIP ČINNOSTI DEFINICE POJMŮ TECHNICKÉ ÚDAJE POPIS KONSTRUKCE INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY Klávesnice Displej: Implicitní zobrazení stránek v základním režimu Implicitní zobrazení stránek v editačním režimu Popis zadního panelu PLOMBY ELEKTRONICKÁ ČÁST PŘÍLOHY SPECIFIKACE PROTOKOLU EBUS Obecný popis Specifikace protokolu pro VT Formát stavového slova komunikace Řídicí povely (CMD) Seznam dat (66)

5 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato technická příručka platí pro: Vyhodnocovací zařízení série VT typ VT 6210 Od softwarové verze 210 Výrobek odpovídá zákonu č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 326/2002 Sb. a normě ČSN EN V případě, že se k vyhodnocovacímu zařízení typu VT 6210 připojí některý z modulárně schválených typů nosiče břemene, vzniknou typově schválené a úředně ověřené váhy. V případě připojení modulárně neschváleného nosiče břemene je nutné provést kusové nebo typové schválení. První úřední ověření vah je zpravidla provedeno u výrobce. Jsou-li váhy dále používány jako stanovené měřidlo dle výše zmíněného nařízení vlády (v případech uvedených v 2), je uživatel povinen ve stanovené lhůtě provést nové úřední ověření. Toto ověření musí být vyznačeno na úřední značce - ověřovacím štítku. Plomby (viz kap. 5.6.) jsou součástí platného úředního ověření. 2.1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOST VÝROBKU Výrobek je zkonstruován dle ČSN EN a ve smyslu této normy je ve firmě Tonava kusově zkoušen. Snímače zatížení jsou vyrobeny v bezpečnostní třídě III. Zkušebního napětí 500 V, potřebného pro zařazení do třídy I. (tenzometry proti kostře), není možno dosáhnout. Výrobky výpočetní techniky bývají vyrobeny ve třídě I. s bezpečným vnitřním napětím (doplňková ochrana zesílenou izolací) a je možno je k výstupům vah připojit. Vždy je však třeba vyžádat si od výrobce nebo dodavatele definici bezpečnostních parametrů pro daný typ. Výrobek při dodržování běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nepředstavuje žádné nebezpečí. Bezpečnost výrobku vyplývá ze splnění příslušných bezpečnostních norem. Zrušení a likvidace výrobku se provádí obvyklým způsobem dle zákona O odpadech č.125/97sb OBECNÉ INSTRUKCE neprovozujte zařízení mimo podmínek uvedených v této příručce neprovádějte žádné jiné zásahy do zařízení, kromě úkonů specifikovaných v této příručce nevystavujte zařízení působení sálavého tepla v případě, že zařízení bylo přeneseno z chladného prostředí do tepla, je nutné vyčkat nejméně 1 hodinu před další činností přístroj čistěte vlhkým hadříkem nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky, organická rozpouštědla (benzín, aceton apod.) ELEKTRO INSTRUKCE zařízení musí být připojeno pouze na napájecí napětí uvedená v technických údajích je nutno zabezpečit, aby nedocházelo k silovému namáhání kabelů před začátkem čištění nebo údržby odpojte vždy přístroj od síťového napájení zařízení vypněte a odpojte od síťového napájení pokud jsou poškozeny propojovací kabely 5 (66)

6 pokud vyhodnocovací zařízení vykazuje nesprávnou činnost (opakované zobrazování chybových hlášení na displeji) nebo zobrazuje nesprávné údaje hmotnosti, je třeba ho neprodleně vypnout a nahlásit závadu příslušnému servisnímu oddělení výrobce nebo jím pověřené organizaci 2.2 ROZSAH POUŽITÍ Vyhodnocovací zařízení VT 6210 je určeno především pro stavbu ověřených vah, které jsou konstruovány s použitím snímačů zatížení s metalickými tenzometry. Kromě základních funkcí umožňuje zařízení díky možnosti programování přizpůsobit se různým provozním podmínkám dle potřeby zákazníka. Po vhodném naprogramování je tedy zařízení použitelné velmi široký rozsah technologických aplikací od nejjednoduššího vážení až po poměrně komplexní systémy. VT 6210 umožňuje připojení až 8 snímačů zatížení, které jsou součástí jednoho nebo dvou nosičů břemene. Jejich připojením k aparatuře je možné získat jedny nebo dvoje váhy. Dle typu nosiče břemene je možné vytvořit jedno nebo dvojrozsahové váhy. Vyhodnocovací zařízení umožňuje: poloautomatické nulování a tárování vah zadání předvolené táry využití funkce Tára fix - zachování hodnoty táry i po sejmutí břemene z vah zadání tzv. uživatelského kódu vah vytváření, editaci a spouštění uživatelského programu na pozadí vážicích funkcí, umožňující řízení technologického systému a přes "chráněné rozhraní" zpracovávat výsledky vážení zakládání nových stránek displeje a jejich editaci přes sériové rozhraní připojit tiskárnu, počítač, vzdálený displej nebo rychlý proudový výstup tisk na připojené tiskárně (2 tiskárnách) využití volně programovatelných binárních výstupů a vstupů seřízení rozsahu vah a polohy nuly přes klávesnici, komplexní seřízení z připojeného PC prostřednictvím uživatelského programu funkčním klávesám přiřazovat různé funkce PROVEDENÍ VT-6210 Vyhodnocovací zařízení řady VT 6210 je vyráběno v těchto provedeních: Typ Počet vstupů pro připojení nosiče břemene (snímače zatížení) VT VT SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY Kompletní dodávka VT 6210 obsahuje: vyhodnocovací zařízení řady VT 6210 technickou příručku obal soubor podpůrných programů 6 (66)

7 2.4 ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY V provozu nevyžaduje zařízení žádnou zvláštní údržbu, kromě udržování v čistotě. V případě jakékoliv závady se obraťte na autorizované opravny. Servis zajišťuje výrobce nebo jím pověřené organizace. Informace podá : TONAVA, akciová společnost Havlíčkova 437, Úpice telefon: , fax: PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ Vyhodnocovací zařízení VT 6210 se přenáší nebo dopravuje běžnými dopravními prostředky, zabalené v originálním obalu a chráněné před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Skladování se provádí za podmínek stanovených v kap Technické údaje. 7 (66)

8 3. UVEDENÍ DO PROVOZU Při uvádění vyhodnocovacího zařízení VT 6210 do provozu je nutné dodržet následující postup : Odstranit krycí obal. Zkontrolovat úplnost dodávky. Zkontrolovat, zda pracovní prostředí zařízení odpovídá technickým údajům. Při dodávce samostatného vyhodnocovací zařízení propojit kabelem opatřeným konektorem toto vyhodnocovací zařízení s nosičem břemene a následně provést seřízení vah. V případě, že zařízení bylo přeneseno z chladného prostředí do tepla, je nutné vyčkat nejméně 1 hodinu před další činností. Před zapnutím vyhodnocovacího zařízení nesmí být připojený nosič břemene zatížen! Připojit zařízení k síťovému napájení. Zapnout zařízení síťovým vypínačem. Po proběhnutí úvodních testů displeje přejde vyhodnocovací zařízení do základního stavu vážení. Na displeji se zobrazí některá stránka základního režimu displeje. (Při spuštění se zobrazí naposledy zobrazená stránka tohoto režimu nebo strana určená uživatelským programem, pokud je spuštěn.) V tomto stavu je vyhodnocovací zařízení připraveno k činnosti. V případě poruchy nebo chyby obsluhy se na displeji zobrazí chybové hlášení Er-xx (viz kap ). 3.1 ZAPOJENÍ KONEKTORŮ ZAPOJENÍ KONEKTORU PRO PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ SÍLY Snímač síly (zatížení) je připojen přes stíněný konektor Cannon 9 Z, pohled do dutinek. č. kolíku význam č. ve schématu 2 SNS IN+ 1 3,6,9 GND 5 5 IN- 2 4 SNS OUT- 3 7 OUT+ 4 Zapojení snímače(ů) zatížení: 8 (66)

9 3.1.2 ZAPOJENÍ KONEKTORŮ SÉRIOVÝCH KANÁLŮ Zapojení konektoru kanálů Com1 a Com2 na konektor Cannon 9V (Rs232c), kanál Com2 je připojen ještě na konektor Cannon 15V (RS422). Zapojení konektoru CANNON DB9V Zapojení konektoru CANNON DB15V RS232 (neuvedené kolíky nezapojeny) RS422 na Com2 (neuvedené kolíky nezapojeny) číslo kolíku Význam číslo kolíku význam 2 RXD (Com1) 1 zem plovoucí části interface 3 TXD (Com1) 2 TxD - 4 TxD (Com2) 9 TxD+ 5 GND 4 RxD - 6 RxD (Com2) 11 RxD+ 7 Propojeno na 8 mezi 3 a 10 8 Propojeno na zakončovací odpor 120 Ω pro vysílač + pól galvanicky odděleného pasivního proudového výstupu - pól galvanicky odděleného pasivního proudového výstupu Na straně přijímače RS422 je vždy zapojen zakončovací odpor 120 Ω, k vysílači, který jím není vybaven je ho možno připojit propojením na konektoru ZAPOJENÍ BINÁRNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ Zapojení vstup / výstupního konektoru (CANNON DB25V) neuvedené piny jsou nezapojeny Číslo kolíku Význam Číslo kolíku Význam 1 IN 8 14 IN 7 2 IN 6 15 IN 5 3 IN 4 16 IN 3 4 IN 2 17 IN 1 10 OUT 7 22 OUT 8 11 OUT 5 23 OUT 6 12 OUT 3 24 OUT 4 13 OUT 1 25 OUT 2 5,18 Společný pól vstupů 9,21 Společný pól výstupů Funkce vstupů a výstupů včetně příkladů zapojení jsou popsány v kap SEŘÍZENÍ VAH Seřízení vah se provádí po propojení nosičů břemene s vyhodnocovacím zařízením a to dle postupu v kapitole nebo pomocí seřizovacího programu z programové podpory. Poznámka: Vestavěné seřízení dle kapitoly nemusí ve všech případech vyhovět. (Neprovádí se úplné přestavění registrů AD převodníku.) V takovém případě je třeba provést seřízení pomocí programové podpory na PC. 9 (66)

10 4. NÁVOD K POUŽITÍ V tomto oddílu je uveden popis ovládání základních funkcí, s uvedením příkladů nejčastějšího využití. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v technickém popisu začínající kapitolou Ovládání vah se provádí pomocí klávesnice. Mezi nejčastěji používané funkce patří tárování a nulování. 4.1 POPIS FUNKCÍ HESLA K UVOLNĚNÍ EDITACE Pro zamezení neoprávněného nebo nechtěného přepsání hodnot důležitých seřizovacích parametrů, má vyhodnocovací zařízení zavedeno několik skupin dat s různými úrovněmi oprávnění k jejich editaci. Tato skutečnost umožňuje v provozu např. vedoucím pracovníkům zadat hesla a zablokovat tím přístup pracovníkům obsluhy k jednotlivým nastaveným hodnotám. Zadání a rušení hesel je názorně ukázáno v kap Hodnoty hesel je možno změnit pomocí počítače příslušným podpůrným programem. Jednotlivé skupiny oprávnění: 1. data s editací bez omezení Do této skupiny patří např. hesla k zadání úrovně oprávnění, dále nastavení času a data a některé další parametry. 2. data chráněná heslem Heslo (implicitně zadáno 311) se zadá na stránce Nastavení hesla v položce Povolení editace. Při zadávání hesla se místo znaků vypisují hvězdičky. Po zadání správného hesla a potvrzení klávesou se znaménko mínus přepíše na plus. Uvolnění editace heslem je v editačním režimu indikováno zobrazením symbolu klíče v pravém horním rohu displeje. Do této skupiny patří všechny parametry, které modifikují chování vyhodnocovacího zařízení (např. parametry komunikace, atd.) s výjimkou seřizovacích parametrů majících vliv na měronosné vlastnosti zařízení. 3. uživatelský program a zálohovací paměť Prohlížení a editace (ladění) uživatelského programu a práci se zálohovací pamětí pro data a program je uvolněno po zadání hesla pro editaci programu. Zadání tohoto hesla zároveň opravňuje k editaci dat ve skupině data s možností editace jen v servisním režimu Servisní režim (viz kap.4.4.) je uvolněn zadáním hesla na stránce Nastavení hesla v položce Servisní režim. Při zadávání hesla (implicitně zadáno ) platí stejné podmínky jako pro skupinu 2. Uvolnění servisního režimu umožňuje rovněž editovat hodnoty dat v předešlých skupinách. Uvolnění servisního režimu je v editačním režimu displeje indikováno blikáním klíče v pravém horním rohu displeje. Do této skupiny patří veškeré seřizovací parametry. Upozornění: Pokud dojde po uvolnění servisního režimu ke změně některého seřizovacího parametru a uložení této změny do paměti EEPROM, má to za následek zvýšení tzv. čísla seřízení (viz kap ) EDITACE HODNOT V editačním režimu displeje lze editovat hodnotu určitého parametru pouze tehdy, pokud se u této hodnoty nachází kurzor (blikající šipka). Zobrazení kurzoru a pohyb po jednotlivých položkách se provede stiskem kláves nebo. Pokud je kurzor u položky, kterou chceme editovat, stiskem příslušné číselné klávesy se její původní hodnota smaže a zobrazí se inverzní pole, do kterého se vypíše nová hodnota. Potvrzení provedené editace se provádí klávesou. Poté inverzní pole zmizí a objeví se nově zadaná hodnota, u které zůstává blikající kurzor. Nyní lze znovu zahájit editaci, přejít k dalšímu parametru nebo kurzor uschovat. 10 (66)

11 Při chybné editaci lze hodnotu opravit stiskem klávesy, která zruší provedené zadání, a tím je umožněno zadat správnou hodnotu znovu. Při dvojnásobném stisku klávesy inverzní pole zmizí a zobrazí se původní hodnota. Stejný důsledek má stisk některé z kurzorových kláves nebo klávesy během editace - dojde opět ke zrušení změn a návratu k původní hodnotě. Během pohybu kurzoru po zobrazených hodnotách je v levém horním rohu displeje vypisována adresa jednotlivých dat, na kterých se zrovna nachází kurzor. Je to výhodné zejména pro kontrolu při tvorbě vlastních editačních stránek nebo při orientaci v seznamu dat EDITACE TEXTOVÝCH ŘETĚZCŮ Vyhodnocovací zařízení mimo editaci hodnot umožňuje také zobrazovat a editovat textové řetězce do délky 40 znaků. Je-li kurzor zobrazen u položky, která je textovým řetězcem, je možné vstoupit do editace stiskem klávesy. Na displeji se pak zobrazí následující (na posledním řádku původní řetězec): Editor řetězců Malá písmena 7:pqrsřš 8:tuvťúů 9:wxyzýž 0:+0=-/()<> 4:ghií 5:jkl 1:1_,':;?!" 2:abcáč 3:defďéě xxxxx (editovaný řetězec) Vkládání znaků Znaky ke vkládání jsou umístěny pod číslicovými klávesami. Na výše uvedené stránce jsou zobrazeny znaky, které jsou uloženy pod jednotlivými číselnými klávesami. Po stisku klávesy se zobrazí sada znaků příslušná klávese na displeji nad editovaným řetězcem. Opakovanými stisky klávesy se kurzor posunuje na další znaky v sadě. Když se kurzor nachází na požadovaném znaku, do jedné sekundy je přepsán do editovaného řetězce. Pozice zápisu je ve výchozím stavu na konci řetězce. (Pozice je indikována blikajícím kurzorem.) Pomocí kláves. a lze tuto pozici změnit a tak vkládat znaky "dovnitř" řetězce. Přepínání mezi zadáváním velkých a malých písmen se provádí klávesami nebo. Upozornění: Ve znakové sadě pod číslicí 4 jsou na konci sady umístěny znaky a znamenající přechod na nový řádek (<CR><LF>). Tyto dva znaky se doporučuje používat jen v nutných případech (v substitučních řetězcích pro tisk). Mazání znaků a pohyb kurzoru v řetězci Pokud položka již obsahuje textový řetězec, zobrazí se po vstupu do editace na posledním řádku v inverzním zobrazení. Nyní je možné stiskem klávesy smazat vždy poslední znak řetězce. Tímto způsobem tak lze smazat celý řetězec. Pokud je nutné opravit nebo vymazat nějaký znak uvnitř řetězce, je třeba použít následující postup. Blikající kurzor se přemístí pomocí kláves. a na požadovaný znak. Znak, na kterém se kurzor nachází (bliká), je možné vymazat stiskem klávesy CLR. Na této pozici také bude pokračovat vkládání znaků. Jestliže se tedy má po mazání znaku uvnitř řetězce pokračovat v vkládání znaků na konec, je třeba nejprve přesunout kurzor zápisu na konec řetězce klávesami. a. Uložení vytvořeného řetězce Vytvořený textový řetězec se do paměti uloží stiskem klávesy. Pokud se jedná o řetězec, který je umístěn v paměti EEPROM, dojde po uložení nového řetězce do paměti EEPROM ke zvýšení tzv. čísla seřízení (viz kap ). 11 (66)

12 4.1.4 EDITACE A TVORBA VLASTNÍCH STRÁNEK DISPLEJE A TISKU Tvoření vlastních stránek popřípadě editování hodnot na stránkách stávajících je umožněno nejlépe po instalaci podpůrných programů aktivací editoru tiskových řetězců (příklad v kap.4.6.7). Kratší řetězce (do 40 znaků) je možno rovněž vytvářet pomocí Editoru řetězců. Editor se spustí nejlépe na straně P0 Editor dat. Pro tvorbu uživatelských stránek displeje pomocí substitučních řetězců se používají znaky z rozšířené sady ASCII znaků v kódu české diakritiky bří. Kamenických. Obsahuje rovněž sadu pro tvorbu jednoduchých rámečků a další speciální znaky (viz následující tabulka). Některé znaky mají při tvorbě substitučního řetězce speciální význam. Jsou to tyto #, &, $, %, ^, ~ a. Pokud je nutné zobrazit přímo tento znak, uvede se znak v řetězci 2x za sebou. Tabulka rozšířené sady ASCII znaků pro velikost znaků f = 0 Kód 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x Ax Bx Cx Dx Ex Fx x0 P ` p Č É á x1! 1 A Q a q ž í ± x2 2 B R b r é Ž ó x3 # 3 C S c s ď o- ú x4 $ 4 D T d t ň Σ x5 % 5 E U e u Ď Ó Ň x6 & 6 F V f v Ť ů Ů x7 7 G W g w č Ú x8 ( 8 H X h x ě ý š x9 ) 9 I Y i y Ě ř xa : J Z j z xb + ; K [ k { í Š xc, < L \ l xd - = M ] m } Ý xe. > N ^ n ~ Ř «0 xf /? O _ o Á ť» Vysvětlení k některým znakům (u všech znaků jsou kódy v hexadecimálním a dekadickém vyjádření): - znaky pro sestavení symbolu klíče jsou v kódech 93H (147) a 94H (148) - znaky pro sestavení symbolu tisku jsou v kódech E5H (229) a F9H (249) - znaky symbolizují stav vah uklidněno a jsou v kódech FAH (250) a FBH (251) - znaky 0 symbolizují tzv. úzkou nulu a jsou v kódech FDH (253), FEH (254) a FFH (255) - ostatní prázdná místa v tabulce od kódu 80H (128) jsou vyplněna pseudoznaky pro tvorbu velkých číslic Tabulka znaků pro velikost fontu f = 1 a 2 Tato sada pro fonty 1 a 2 obsahuje jen těchto několik znaků : - mezera kód 20H (32) - jednotky (g) kód 21H (33) - jednotky (k) kód 22H (34) - jednotky (t) kód 23H (35) - horní pomlčka kód 24H (36) - podtržítko ( _ ) kód 25H (37) - čárka (, ) kód 2CH (44) - pomlčka ( - ) kód 2DH (45) - tečka (. ) kód 2EH (46) - číslice 0 až 9 30H až 39H (48 až 57) - dvojtečka ( : ) kód 3AH (58) 12 (66)

13 Poznámka: Při umisťování textu za číselné údaje ve velikostech fontu 1 a 2 je třeba tento před tento text uvést znaky adresace kurzoru. (Znaky velikosti 1 zabírají dvojnásobnou šířku fontu 0, znaky velikosti 2 zabírají čtyřnásobnou šířku.) Význam speciálních - adresace kurzoru na displeji (kód 40H) - za tímto znakem následují až 3 číslice ve formátu xxy, kde xx znamená pozici kurzoru na řádku (0 až 40) a y je číslo řádku (0 až 7). Zadání číslic xx není povinné (např. je zápis od začátku řádku 3). Následující zadané znaky se začnou vypisovat od této pozice až do konce řádku. Neprovádí se automatický přechod na nový řádek, tzn. že znaky za okrajem displeje se nezobrazí. Pro adresaci zobrazení znaků složených z více segmentů 8x6 platí, že kurzor se vždy počítá ve velikosti základního rastru znaků 8x6 bodů. Při zadávání velkých znaků platí, že je zadán levý horní roh znaku. Např. při 8 se na displeji zobrazí číslice 8 takto : čísla sloupců Zadaný levý horní roh znaku čísla řádků Šedá plocha znázorňuje místo, které na displeji zabírá znak 48x32 bodů. # - volba způsobu zobrazení (pro displej vyhodnocovacího zařízení) - za tímto znakem (kód 23H) následují až 3 číslice ve formátu aaf, kde aa je tzv. atribut zobrazení znaků a f je volba velikosti znaků. Číslice aa nejsou povinné, takže lze pouze zvolit velikost písma např. zápisem #1. Znaky se od tohoto zadání zobrazují zvoleným způsobem až do další volby. Atributy zobrazení (aa) Velikost znaků (f) 0 = normální zobrazení 0 = znak 8x6 bodů 3 = neviditelné zobrazení 1 = znak 24x16 bodů (jen číslice) 5 = inverzní zobrazení 2 = znak 48x32 bodů (jen číslice) 8 = blikající zobrazení 13 = blikající inverzní zobrazení Při zobrazení velkých znaků je třeba dávat pozor, neboť znak se zobrazí pouze tehdy, jdou-li zobrazit všechny jeho elementární segmenty. Přesahuje-li část znaku mimo displej, znak se nezobrazí. Dále je třeba dbát toho, že kurzor se adresuje jen v základním rastru - viz popis a předchozí obrázek. # - volba způsobu zobrazení (pro vzdálený displej a tiskárnu) - (zaslání řídicích znaků) - za tímto znakem (kód 23H) následují max. 3 číslice představující kód (max. 254), který se zašle na sériový kanál pro připojení vzdáleného displeje (viz dále manuál k displeji) nebo na připojenou tiskárnu. U tiskárny slouží tento znak k jejímu nastavení, např. tučný. proložený tisk apod. - viz manuál k tiskárně. Znak s kódem 255 nelze vyslat. & - substituce dat vyhodnocovacího zařízení - za tímto znakem (kód 26H) následují max. 4 číslice představující adresu proměnné (parametru). Proměnná se zobrazí (vytiskne) od současné pozice kurzoru včetně případné desetinné tečky. Šířka zobrazení (tisku) závisí na typu proměnné (parametru) - pohybuje se od 3 do 11 znaků. Pořadí těchto znaků v substitučním řetězci určuje pořadí pohybu kurzoru po jednotlivých položkách při použití kláves kurzorů. ~ - substituce dat nepřímou adresou - za tímto znakem (kód 7eH) následují max. 4 číslice představující adresu proměnné, která obsahuje adresu dat (parametru). Adresa proměnné, která se bude zobrazovat touto substitucí se aktualizuje jen v okamžiku "vykreslení" stránky. Dále platí totéž co pro substituci &. 13 (66)

14 $ - substituce dat vyhodnocovacího zařízení s volitelným formátem obdoba znaku & s rozšířenou možností ovlivnit zobrazeni. Za tímto znakem (kód 24H) následují max. 6 číslic představující formát a adresu proměnné (parametru). první znak: 0 zobrazení na 2 místa, formát char (znaménkový) 1 zobrazení na 3 místa, formát char (bezznaménkový) 2 zobrazení na 3 místa, formát char (znaménkový) 3 zobrazení na 4 místa, formát int (bezznaménkový) 4 zobrazení na 4 místa, formát int (znaménkový) 5 zobrazení na 5 míst, formát int (bezznaménkový) 6 zobrazení na 6 míst, formát int (znaménkový) 7 zobrazení na 7 míst, formát long (znaménkový) 8 zobrazení na 10 míst, formát long (znaménkový) 9 zobrazení max. na 8 míst, formát bitového zobrazení druhý znak: číslo říká, kolik bude mít zobrazený údaj desetinných míst. Je-li počet desetinných míst nenulový, je šířka zobrazeného údaje o 1 větší. Pro typ 9, znamená druhý znak počet zobrazených bitů. Pro data typu řetězec znamenají oba znaky maximální šířku zobrazeného řetězce ve znacích. Např. znaky 2 a 5, šířku 25 znaků Za těmito znaky následují až 4 znaky reprezentující adresu proměnné. - ukončení číselného parametru - tento znak (kód 7CH) nelze nijak zobrazit nebo vytisknout. Slouží k ukončení číselného parametru má-li bezprostředně za ním následovat zobrazení (tisk) číslic. Příklad: nastaví kurzor na 2 pozici prvního řádku, zatímco 1 zobrazí 1 na nultou pozici druhého řádku. % - substituce údaje pro vzdálený displej Za tímto parametrem následují max. 2 číslice, definující další chování substituce ve formátu xy, kde x znamená vlastní funkci substituce, y potom šířku údaje (počet vyslaných znaků). V případě, že je údaj "užší", jsou zleva doplněny mezery. Jestliže, že se jedná o údaj s desetinným oddělovačem, je tento počet o jednu vyšší (des.čárka). Zadání číslice x není povinné ( pak x = 0 ). Význam hodnot x: x=0 údaj netto dle komunikačního kanálu (Com1 váhy A, Com2 váhy B) x=1 údaj netto vah A x=2 údaj netto vah B x=3 údaj netto dle aktivních vah x=4 údaj brutto dle komunikačního kanálu (Com1 váhy A, Com2 váhy B) x=5 údaj brutto vah A x=6 údaj brutto vah B x=7 údaj brutto dle aktivních vah ^ - substituce kontrolního součtu pro vzdálený displej Za parametrem následují max. 3 číslice, které mohou představovat konstantu, která se ke kontrolnímu součtu přičte. Kontrolní součet se provádí modulo 256 a to přes všechny znaky zprávy vyjma sama sebe.. Výpočet se provádí aritmetickým součtem ASCII kódu znaků modulo 256. Příklad: Je-li hmotnost netto nulová, způsobí řetězec "%4^" výstup: 'SP' '0' '.' '0' '0' #222 ( znak o kódu 222 nebo v hexa-kódu 0xde) 20h + 30h + 2Eh + 30h + 30h = 0Deh = 222 Je-li předchozí výstup doplněn jednotkami, např. "%4 kg", je třeba, pokud je nutno použít kontrolní součet, substituční řetězec doplnit takto: "$4 kg^242". Tento řetězec způsobí výstup: 'SP' '0' '.' '0' '0' 'SP' 'k' 'g' #208 (0xd0) Poznámka: Vyjde-li kontrolní součet jako znak o kódu 16, je tento znak zdvojen ( opakuje se 2x za sebou ). 14 (66)

15 EDITACE SUBSTITUČNÍCH ŘETĚZCŮ Tiskové substituční řetězce se mohou editovat po nainstalování podpůrných programů pomocí Editoru tiskových řetězců (viz příklad v kap ). Po spuštění tohoto programu je možné v menu Soubor aktivovat příkaz Zapsat do vah nebo Načíst z vah. Poté se zobrazí nabídka jednotlivých řetězců Výběr řetězce pro zápis. Substituce pro displej - tato položka obsahuje jednotlivé stránky základního režimu displeje (celkem 10) a dva řetězce určené pro vzdálený displej Substituce pro editační režim - tato položka obsahuje jednotlivé stránky editačního režimu displeje Neověřený tisk - tato položka obsahuje tiskové řetězce pro výstup na tiskárnu. Uživatelský kód obsahuje uživatelský kód vah A a B. Ověřený tisk - obsahuje dva tiskové řetězce, které nemají implicitní obsah. Tyto řetězce je možné editovat jen v servisním režimu. Změna jejich obsahu způsobí změnu konfiguračních parametrů, a tím i zvýšení čísla seřízení - viz kap Uživatelské řetězce - obsahuje celkem 20 libovolně využitelných řetězců. Jejich obsah je možné vkládat např. do substitučních řetězců pro displej. Jako další lze využít nevyužité řetězce pro uživatelské zadání. Řetězce pro uživatelské zadání obsahuje 5 substitučních řetězců (každý se skládá ze dvou řetězců délky 40 znaků) pro zobrazení a editaci dat na základě příkazu (výzvy) příslušnou funkční klávesou nebo systémovou funkcí. Řetězce je možno využít do délky 80 znaků. Při větší délce obsadí řetězec následující uživatelské zadání, při délce menší než 40 znaků je možno řetězec následující adresy použít pro jiný účel. Příklad substitučního tiskového řetězce pro vytvoření nové stránky displeje je v kap (66)

16 4.2 POPIS PROGRAMOVATELNÉ NADSTAVBY VT PAMĚTI DAT: Jsou k dispozici ve dvou prostorech, uživatelském a systémovém. Uživatelských pamětí je 100 a jsou umístěny od adresy 100 (numerická data) Tyto paměti jsou všechny typu long a mají různý formát zobrazení, který je dán jejich adresou (viz kap ). Od adresy 450 je dále k dispozici 30 uživatelských substitučních řetězců ( pro uživatelské zadání). Systémové paměti jsou dvojího druhu, paměti ovlivňované systémem ( Netto, binární vstupy, ) a dále pak paměti ovlivňující systém ( binární výstupy, parametry navažovacího procesu ). Některé systémové paměti patří do obou skupin ( např. časovače ). Dalším prostorem je prostor uživatelského programu, který obsahuje řetězce jednotlivých instrukcí. Tyto instrukce lze prohlížet a editovat v programovacím režimu nebo pomocí počítače, programem z programové podpory UŽIVATELSKÝ PROGRAM: Sestává z pole instrukcí, které reprezentují jednotlivá paměťová místa prostoru uživatelského programu. Max. počet instrukcí je Na displeji se program zobrazuje např: 123: LDA # : NOP 124: ADD 132: NOP 125: STO : NOP 126: LDA #10 134: NOP 127: STO : NOP 128: LDA : NOP 129: JNZ : NOP 130: LDA : NOP Klávesami a se zobrazuje kurzor u jednotlivých instrukcí, které je možno editovat ve chvíli, kdy je u nich zobrazen. Při dosažení krajních řádků obrazovky dochází při dalším "pohybu" kurzoru k přerolování obrazovky. Klávesami. a dojde k přerolování celé obrazovky. Rychlý přesun k jiným adresám se provede přesunem kurzoru na první číslo řádku a zadáním čísla požadovaného řádku. Editace řádku se provede zadáním kódu instrukce ( původní obsah řádku se smaže ) a dále zadáním případného číselného parametru případně ještě. prefixu. Zadání se ukončí stiskem klávesy, přičemž po provedené editaci se provede současně automatický přechod kurzoru na další řádek. Vložení nebo smazání instrukce "dovnitř" programu se provede klávesou (vloží prázdný řádek před řádek s kurzorem) nebo (zruší řádek na kterém je kurzor). Editační klávesy mají potlačenu funkci při běhu programu, klávesy a jsou funkční pouze po resetu programu ( programový čítač je roven nule.) Editace se provádí na řádku, na kterém je zobrazen kurzor stiskem klávesy, která reprezentuje požadovanou instrukci. Většina klávesa má dva významy, které se přepínají opětovným stiskem. Význam kláves se střídavě zobrazuje na displeji, takže se při chybném zadání lze "vrátit". Zadání instrukce se ukončí stiskem jiné klávesy, čímž se automaticky přejde do zadání parametru instrukce nebo klávesou, je-li instrukce bez parametru. Do této doby funguje klávesa tak, že ukončí zadávání instrukce a tedy se zobrazí původní obsah paměťového místa. V případě, že je třeba zadat parametr instrukce, který začíná stejnou číslicí, pod kterou je vlastní instrukce, je třeba zadávání parametru začít zadáním nuly. ( např LDA 100 je třeba zadat stiskem kláves 1, 0, 1, 0, 0. ) Během zadávání parametru instrukce je možno zadat prefix parametru klávesami Fa až Fe a dále provést opravu zadání číselné hodnoty klávesou. Dvojí stisk této klávesy způsobí ukončení zadání a návrat k původní instrukci. Zakódování instrukcí pod klávesami je zřejmé z následující tabulky: 16 (66)

17 Druhé významy kláves jsou popsány malými písmeny za lomítkem. Význam prefixu parametru bude popsán v dalším textu. (Tato tabulka může sloužit jako maska, která se přiloží na klávesnici a překryje původní významy kláves.) POPIS INSTRUKCÍ: mnemo parametr význam Přesuny dat: NOP prázdná instrukce, nemá funkci LDA op přesun dat specifikovaných parametrem do akumulátoru STO op přesun akumulátoru do paměti PSH uschování akumulátoru do zásobníku (1 úroveň) POP obnovení akumulátoru ze zásobníku XCH [op] záměna akumulátoru s daty na adrese, ( bez parametru = záměna akumulátoru s obsahem zásobníku ) Operace s daty ADD op přičti k akumulátoru data specifikovaná parametrem SUB op odečti od akumulátoru data specifikovaná parametrem MUL op násobení akumulátoru daty specifikovanými parametrem DIV op dělení akumulátoru daty specifikovanými parametrem AND op logický součin akumulátoru daty specifikovanými parametrem OR op logický součet akumulátoru daty specifikovanými parametrem XOR op logická neekvivalence akumulátoru daty specifikovanými parametrem INC [op] inkrementuj data na adrese, akumulátor ( bez parametru = akumulátor ) DEC [op] dekrementuj dat na adrese, akumulátor ( bez parametru = akumulátor ) NEG [op] změna znaménka na adrese, akumulátoru ( bez parametru = akumulátor ) SB op nastav bit akumulátoru číslo (bez prefixu na H, s prefixem na L) RRA op rotace akumulátoru vpravo o uvedený počet bitů Instrukce skoků JMP adr nepodmíněný skok na instrukci o adrese JSB adr volání podprogramu (Omezeno na 1 vnoření. Při pokusu o další vnoření se volání podprogramu neprovede.) JZ adr skok je-li akumulátor roven nule nebo nenulový (s prefixem = JNZ) JC adr skok je-li akumulátor záporný nebo nezáporný (s prefixem = JNC) JB adr skok, je-li nejnižší bit akumulátoru nastaven nebo nulován (s prefixem = JNB) JDP adr skok po dekrementaci akumulátoru, pokud není nula SKB bit přeskoč následující instrukci, je-li nastaven nebo nulován bit číslo 1 až 32 (rozlišení prefixem) 17 (66)

18 SYS adr volání systémové funkce dané parametrem RET návrat z podprogramu Řídicí instrukce END op konec programu, návrat na adresu 0. Parametr instrukce má dva významy: Prefix parametru určí, že se uživatelský program po resetu zařízení vždy automaticky spustí (bez prefixu ne). Dále má současně funkci potlačení klávesy, pokud není zadáno heslo pro editaci programu. Vlastní parametr instrukce říká, kolik instrukcí se provede při jedné otáčce hlavní smyčky programu, jinými slovy zvyšuje prioritu uživatelského programu. (Instrukce bez parametru odpovídá hodnotě 1 = nejnižší priorita.) Zmíněné funkce této instrukce se projeví až po prvním spuštění programu a vykonání této instrukce. Tato instrukce se zpravidla umísťuje na konec programu (do nejdelší větve) a toto umístění má ještě další funkci instrukce END - měření doby obrátky programu. (Tato doba se zobrazuje na displeji v programovacím režimu.) BRK zastav program pro účely ladění programu (program se zastaví před vykonáním následující instrukce.) Většina instrukcí je doprovázena parametrem, který má význam dle příslušné instrukce. Parametr může být v rozsahu 0 až 999 a může mít prefix, který upřesňuje jeho význam. Pokud není uvedeno u instrukce jinak, platí: Parametr instrukce op může začínat prefixy - klávesa značí, čím se prefix zadává (označení klávesy je dle základního popisu klávesnice, tj. bez programovací masky): klávesa znak význam bez prefixu práce s pamětí o adrese Fa # práce s konstantou danou parametrem ( 0 až 999 ) V případě, že je nutno pracovat s větším číslem, je třeba toto uložit na adresu a pracovat s adresou. práce s nepřímou adresou (obsah dané adresy je adresou dat) Fc! preferovaný prefix (obecně lze použít jakýkoliv) pro instrukce SB, JZ, JC a JB (přítomnost prefixu obrací smysl instrukce viz popis jednotlivých instrukcí) Fd $ má význam jen u některých funkcí Fe ^ má význam jen u některých funkcí INSTRUKCE DLE OPERAČNÍHO KÓDU: Klávesa op. kód mnemo op. kód mnemo, 00 NOP 17 END SYS 19 BRK 1 03 LDA 20 JSB 2 04 STO 21 RET 3 05 ADD 22 INC 4 06 SUB 23 DEC 5 07 MUL 24 NEG 6 08 DIV 25 RRA 7 09 AND 26 PSH 8 10 OR 27 POP 9 11 XOR 28 XCH Fa 12 JMP 29 JDP Fb 13 JZ 30 SB Fc 14 JC 31 - Fd 15 JB 32 - Fe 16 SKB 33 - Poznámka: Pomlčky indikují nevyužité operační kódy. (Při případném vložení tohoto kódu do programu se na tomto místě vyvolá reset uživatelského programu.) 18 (66)

19 SYSTÉMOVÉ FUNKCE Zařízení je vybaveno vestavěnými funkcemi, které mají specifický význam pro váhy. Tyto funkce se volají instrukcí SYS xxx, kde xxx je číslo systémové funkce. Funkce o číslu 1 až 99 testují provedení požadované operace a program dále nepokračuje, dokud se operace nedokončí. Funkce s číslem o 100 vyšší (101 až 199) pouze předávají (zpravidla v akumulátoru výpočetní jednotky) status operace a vlastní provedení (ukončení) požadované funkce se musí testovat programem jinak. Některým funkcím se může přímo předat další parametr (prefix čísla funkce), který může nabývat pěti různých hodnot. Předání dalších případných parametrů funkci se provede před jejím zavoláním nahráním potřebných hodnot do příslušných systémových parametrů Přehled funkcí funkční číslo význam 00 Bez funkce 01 Nulování vah A 02 Nulování vah B 03 Tárování vah A 04 Tárování vah B 05 Vstup klávesy 06 Start navážení A (mód netto, brutto, inverzní) 07 Start navážení B (mód netto, brutto, inverzní) 08 Stop navážení A ( havarijní ) 09 Stop navážení B ( havarijní ) 10 Nastaveni výstupu na definovanou dobu (vyprázdnění, výstupní puls, ) 11 Zobrazení strany základního režimu 12 Vyvolání uživatelského zadání 13 Přepnutí aktivních vah (přepnutí A/B, váhy A, váhy B) 14 Tisk dle zvoleného substitučního řetězce na Com1 nebo Com2 dle nastavení 15 Vstup znaku ze sériového kanálu COM1 (v protokolu pro tiskárnu) 16 Vstup znaku ze sériového kanálu COM2 (v protokolu pro tiskárnu) 17 Výstup znaku do sériového kanálu COM1 (v protokolu pro tiskárnu) 18 Výstup znaku do sériového kanálu COM2 (v protokolu pro tiskárnu) 19 Ovládání zvukového signálu Podrobný popis funkcí: Nulování vah (xx1, xx2) Funkce jsou bez parametru a jsou k dispozici ve dvou variantách pro každé váhy. Funkce s čísly 1 a 2 pracují tak, že vyvolají požadavek na nulování vah a program dále nepokračuje, než se funkce provede. Pro provedení funkce se musejí váhy uklidnit v zóně nulování (pásmo definované při seřízení vah). Funkce s čísly 101 a 102 předávají do akumulátoru výsledek operace tak, že pokud se funkce provedla, předají hodnotu 0, pokud se z nějakých důvodů neprovedla, předají hodnotu 1 Tárování vah (xx3, xx4) Funkce jsou bez parametru a jsou k dispozici ve dvou variantách pro každé váhy. Funkce s čísly 3 a 4 pracují tak, že vyvolají požadavek na tárování vah a program dále nepokračuje, než se funkce provede. Pro provedení funkce se musejí váhy uklidnit v rozsahu vah (nesmí být nad nebo pod rozsahem). Funkce s čísly 103 a 104 předávají do akumulátoru výsledek operace tak, že pokud se funkce provedla, předají hodnotu 0, pokud se z nějakých důvodů neprovedla, předají hodnotu 1. Vstup klávesy (xx5) Funkce je bez parametru a předává v akumulátoru kód stisknuté klávesy. Funkce s číslem 5 čeká na stisk klávesy, tj. program nepokračuje, dokud není stisknuta nějaká klávesa. Funkce s číslem (66)

20 předává pokud není stisknuta žádná klávesa hodnotu 0. Kódy kláves jsou uvedeny v následující tabulce formátem: znak (dekadicky kód znaku): 'a' (97) 'b' (98) 'c' (99) 'd' (100) 'e' (101) '7' (55) '8' (56) '9' (57) '0' (48) 'C' (67) '^' (94) 'N' (78) 'A' (65) '4' (52) '5' (53) '6' (54) ',' (46) '<' (60) 'T' (84) '>' (62) 'I' (78) '1' (49) '2' (50) '3' (51) 'X' (88) 'E' (69) 'v' (86) 'S' (83) 'P' (80) Start navažovacího programu (xx6, xx7) Funkce mají parametr, který se zadává prefixem čísla systémové funkce. Funkce jsou opět ve dvou variantách, systémová čísla 6 a 7 znamenají, že program dále nepokračuje, dokud se navážení neprovede, funkce s čísly 106 a 107 provedou pouze spuštění procesu navážení a dokončení procesu je třeba testovat v příslušném stavovém slově. (váhy A adresa 270, váhy B adresa 271) Stavy navažovacího procesu jsou: 0-dokončeno=neaktivní, 1-blokování komparace hrubě, 2-čekání na komparaci hrubě, 3-blokování komparace jemně, 4-čekání na komparaci jemně, 5-uklidnění a odečet hodnot pro výpočet korekcí, 6-případné opakované dovážení, 7-uklidnění a odečet konečné navážené hodnoty. Jde-li o inverzní navažování, jsou tyto čísla stavů (s vyjímkou neaktivního stavu) o 10 vyšší. Prefix parametru funkce říká, jakým módem se navážení provede: prefix význam nic běžné navážení netto ( s respektováním táry ) # navážení brutto ( absolutní inverzní navažování ( úbytkové ), vždy brutto, tj. absolutní Parametry pro navážení je třeba předem nastavit v pamětech: parametr adresa váhy A adresa váhy B limit komparace hrubě limit komparace jemně požadováno navážit tolerance navážení čas nekomparace hrubě čas nekomparace jemně čas dovažování jemně koeficient korekce na přesnost dávky koeficient korekce na dobu dovažování opakované dovážení maska navažování hrubě maska navažování jemně maska komparace hladinovým čidlem Stop navažovacího programu (xx8, xx9) Funkce jsou bez parametru a jsou realizovány v jedné variantě. ( Volání 8,108 a 9,109 mají stejnou funkci.) Volání funkce přeruší probíhající navažovací proces bez jakýchkoliv podmínek. Výsledkem je dále vypnutí případných aktivních výstupů plnění. Pro vypnutí výstupů platí masky pro navažovací program (váhy A - adresy 260, 261, váhy B - adresy 262, 263). 20 (66)

21 Nastavení specifikovaného výstupu (x10) Funkce je bez parametru a je realizována ve dvou variantách. Funkce nastaví výstup, daný příslušnou maskou MskSet (adr. 266) na dobu danou parametrem TimSet (adr. 246). Funkce s číslem 10 nepokračuje dále v programu, dokud se výstup opět nevypne, funkce s číslem 110 pouze proces spustí. Stavy procesu jsou na adrese 272. ( 0-dokončeno=neaktivní, 1-proces nedokončen=výstup aktivní ). Zobrazení specifikované strany základního režimu (x11) Funkce má parametr, který se zadává prefixem čísla systémové funkce. Je realizována v jedné variantě ( č. 11 a 111 vyvolají tutéž akci.) Obsah zobrazené strany je dán substitučním řetězcem pro displej, jehož číslo (stránka) se určí parametrem: prefix význam bez prefixu zobrazení dle substitučního řetězce, jehož adresa je dána součtem čísla 400 a obsahu paměti na adrese 521 (při obsahu adresy 521 rovno 0 řetězec adr.400, atd. Max. hodnota v paměti 521 je 9, pak není zobrazení definováno.) # zobrazení strany 1 (dle substitučního řetězce na adrese zobrazení strany 2 (dle substitučního řetězce na adrese 401)! zobrazení strany 3 (dle substitučního řetězce na adrese 402) $ zobrazení strany 4 (dle substitučního řetězce na adrese 403) ^ zobrazení strany 5 (dle substitučního řetězce na adrese 404) Vyvolání uživatelského zadání (x12) Funkce má parametr, který se zadává prefixem čísla systémové funkce. Je realizována ve dvou variantách. Funkce s číslem 12 způsobí, že se program zastaví, než uživatel dokončí požadované zadání, funkce s číslem 112 pouze zadání vyvolá a ukončení zadání je třeba testovat v příslušném stavovém bitu ( adresa proměnné 80, bit č.7 ). Zobrazený text uvozující zadání a adresa dat, která se mají zadat je dán uživatelským substitučním řetězcem, který je určen parametrem: prefix význam bez prefixu zobrazení dle substitučního řetězce, jehož adresa je dána součtem čísla 450 a obsahu paměti na adrese 522 (při obsahu adresy 522 rovno 0 řetězec adr.450, atd. Max. hodnota v paměti 522 je 29, pak není zobrazení definováno.) # zobrazení dle substitučního řetězce na adrese zobrazení dle substitučního řetězce na adrese 452! zobrazení dle substitučního řetězce na adrese 454 $ zobrazení dle substitučního řetězce na adrese 456 ^ zobrazení dle substitučního řetězce na adrese 458 Při volání s prefixem se automaticky počítá s dvojitou délkou řetězce 80 znaků. Při volání bez prefixu se počítá s jednoduchou délkou (40 znaků) a v případě, že řetězce jsou delší ("přesahují" do dalšího řetězce), musí se dle toho pro tuto funkci naprogramovat správné adresy. Na straně uživatelského zadání se na posledním řádku automaticky vypisuje výzva k potvrzení zadání. Přepnutí aktivní váhy (x13) Funkce má parametr, který se zadává prefixem čísla systémové funkce. Je realizována v jednom provedení ( funkce s číslem 13 a 113 ) vyvolá stejnou akci. Provedená akce se rozlišuje parametrem: prefix význam bez prefixu přepnutí na druhé váhy než před akcí # přepnutí na váhy přepnutí na váhy B Je-li zařízení nakonfigurováno pouze na jednu váhu, neprovádí tato funkce žádnou činnost. Vyvolání tisku (x14) Funkce má parametr, který se zadává prefixem čísla systémové funkce. Je realizována ve dvou variantách, volání s číslem 14 způsobí, že se program zastaví až do doby, kdy je požadavek na tisk předán tiskovému výstupu (čeká na uklidnění). Volání s číslem 114 vyvolá tisk bez kontroly uklidnění. Pravidla pro určení kanálu, přes který se tiskový výstup provede: 1) Tiskne se na kanálu, na kterém je zvolen protokol pro tiskárnu 21 (66)

22 2) Je-li zvolen protokol pro tisk na obou kanálech, tiskne se na kanálu, který přísluší aktivním vahám. (Váhy A Com1, váhy B Com2) Volba tiskového řetězce se řídí parametrem, který je funkci předán: prefix význam Com1,váhy A Com2,váhy B # tisk dle substitučního řetězce na adrese 420 tisk dle substitučního řetězce na adrese ! tisk dle substitučního řetězce na adrese $ tisk dle substitučního řetězce na adrese ^ tisk dle substitučního řetězce na adrese bez prefixu tisk dle substitučního řetězce, jehož adresa je dána součtem čísla 419 a obsahu paměti na adrese 523 (při obsahu adresy 523 rovno 1 řetězec adr.420, atd. Max. hodnota v paměti 523 je 10, pak není tisk definován.) Vstup znaku ze sériového kanálu (x15, x16) Funkce jsou bez parametru a jsou realizovány v jedné variantě. ( Volání 15,115 a 16,116 mají stejnou funkci.) Funkce předá v akumulátoru kód přijatého znaku. Protokol na kanálu, ze kterého se očekává vstup znaku musí být přepnut na protokol pro tiskárnu. V případě, že nepřišel žádný znak, předává funkce hodnotu 0. Výstup znaku do sériového kanálu (x17, x18) Funkce jsou bez parametru a jsou realizovány ve dvou variantách. Funkce s číslem 17,18 způsobí, že se program zastaví, dokud není znak vyslán (čeká na vyslání předchozího), funkce s číslem 117,118 předávají v akumulátoru hodnotu 1, není-li znak vyslán. (Vyslání je třeba opakovat.) Jinak předají v akumulátoru hodnotu 0!!! Ovládání zvukového signálu (x19) Funkce má parametr a je realizována v jedné variantě. Bez prefixu jde o zvukový signál o pevné délce cca 100 ms, s prefixem # o zapnutí signálu. Pokud se použije jiný prefix, jde o vypnutí signálu LADĚNÍ PROGRAMU Zařízení je vybaveno jednoduchými prostředky pro ladění programu. Program se spouští a zastavuje klávesami a v základním režimu programu. Program se zde spouští vždy od počátku, bez ohledu v jakém stavu bylo ladění programu dle následujících odstavců. Běžící program je indikován na displeji v pravém horním rohu blikající šipkou. ( Pro spouštění programu po resetu zařízení viz také popis instrukce END.) Po stisku klávesy se program se zastaví po dosažení instrukce END. (Požadavek na stop je indikován na displeji změnou indikace.) Bezprostřední zastavení programu lze provést po předchozím stisku klávesy. Program jde zastavit rovněž instrukcí BRK, což je první možností, jak ladit program. (Na místa, kde nás to zajímá se vloží tato instrukce, program se zastaví před vykonáním následující instrukce a na displeji je vidět obsah akumulátoru.) Další možností je vložení tzv. breakpointu přímo na instrukci. To se provede stiskem klávesy (dle základního popisu ) na instrukci, u které je zobrazen kurzor. ( Opakovaným stiskem této klávesy se breakpoint zase deaktivuje.) Aktivita breakpointu je indikována blikáním instrukce. Stisk po předchozím stisku klávesy deaktivuje všechny breakpointy. Na straně editace uživatelského programu ( Aktivuje se klávesou v základním režimu.) mají klávesy a funkce odlišné. Klávesa má, pokud program běží (mění se programový čítač v pravém dolním rohu obrazovky) význam zastavení programu. Další stisk klávesy má za následek vynulování programového čítače = reset programu.) Pokud program běží, lze dle programového čítače sledovat běh programu. Pro tento účel je zaveden zvláštní parametr TOUTP (adresa 52), ve kterém je možno nastavit zpoždění pro provedení jedné instrukce. 22 (66)

23 Např. hodnota 1.0 v tomto parametru způsobí, že se instrukce provádějí v intervalu 1s. Tak lze lépe sledovat, kudy program probíhá. Toto zpoždění se uplatní pouze na straně editace uživatelského programu. V režimu editace programu klávesa narozdíl od základního režimu spouští program tak, že se program spustí od instrukce, na které byl program zastaven. Dále je k dispozici klávesa, která způsobí, že se provede jen jedna instrukce a po ní se program zastaví. (Na displeji se vypíše obsah akumulátoru v dekadické a hexadecimální podobě a kurzor se nastaví na následující instrukci.) Takto lze program krokovat a sledovat jeho chování. Během ladění jsou potlačeny funkce kláves a. (Tyto jsou funkční pouze po resetu programu.) Dále je potlačena editace instrukcí, pokud program běží. (Zde stačí pro jejich aktivaci pouze program zastavit.) SYSTÉMOVÁ DATA Mezi systémová data patří mimo jiné časovače, které jsou realizovány ve 2 sadách po dvou čítačích, lišící se krokem časovače a tím i rozsahem. První sada krok 0.1 s, rozsah 25,5s, druhá krok 1s, rozsah 255s. ( adresy 60-63, viz. kap ). Dalším systémovým časovačem je volně běžící časovač (po dočasování začíná automaticky časovat znovu) s krokem 0,1s a rozsahem 6553,5s (adr. 900). Dalšími účelovými daty jsou data navažovacích programů, která jsou přehledně zobrazena na stránkách P10 a P11 editačního režimu. (dále viz kap ) Do poslední skupiny lze zařadit zbývající systémová data, mezi které patří například binární vstupy, binární výstupy, zámek klávesnice, status zařízení, statusy vah atd. (souhrnně viz kap ) Vstupy a výstupy jsou k dispozici ve dvou verzích, a to okamžitý obraz ( in, out, adresy 530, 531 ) a dále obraz, který je synchronizován běžícím uživatelským programem. Synchronizace probíhá tak, že vstupy ( s_in, adr. 532 ) se načítají při nulovém stavu programového čítače, výstupní obraz ( s_out, adr. 533 ) se na výstupy přepisuje při provádění instrukce END. Kromě toho na výstupy mají navíc vliv navažovací programy, které příslušné výstupy nulují bezprostředně po dosažení "komparace". 4.3 VSTUPY A VÝSTUPY Vyhodnocovací zařízení je vybaveno dvěma konektory sériových kanálů RS 232c a jedním konektorem binárních vstupů / výstupů SÉRIOVÁ ROZHRANÍ Zařízení VT 6210 má konektor CANNON 09 V (9 kolíků) s výstupem kanálu COM 1 a konektor CANNON 15 V (15 kolíků) s výstupem kanálu COM 2. Kanál COM2 může být nakonfigurován jako RS232 nebo RS422. Nastavení sériových kanálů se provádí na editační straně P3. Komunikační rychlost se nastavuje společně pro oba kanály. Provoz na těchto kanálech se dále řídí následujícími pravidly: 1. Každá z vah má implicitně přiřazen svůj kanál - váhy A kanál Com1, váhy B kanál Com2. 2. Provoz sériového kanálu je přednostně řízen obsahem substitučního řetězce pro ověřený tisk. Každá z vah má svůj vlastní řetězec o délce 40 byte a je uložen v paměti EEPROM mezi měronosnými parametry. 3. Pokud není řetězec pro ověřený tisk prázdný (nenulový první znak řetězce), je určen tisk na kanálu, který probíhá dle pravidel pro tisk přes substituční řetězce. Pokud je substituční řetězec prázdný, je provoz na kanálu určen parametrem Protk1 nebo Protk2. V případě, že je uvolněn servisní režim, má kanál Com1 vždy funkci dle parametru Protk1 bez ohledu na obsah substitučního řetězce pro ověřený tisk VÝZNAM PARAMETRŮ PROTK1 (ADRESA 670) A PROTK2 (ADRESA 770) PROTK1 0 připojení počítače - komunikace přes protokol EBUS (viz kap. 6 Přílohy) 1 tiskárna 2 výstup pro IKONV (66)

24 Poznámky: 3 výstup pro externí displej 4 výstup pro externí displej bez zpětné kontroly 5 vstup pro příjem signálu externího displeje ( terminál ) 6 protokol pro externí modul rozšíření vstupů/výstupů PROTK2 0 připojení počítače - komunikace přes protokol EBUS (viz kap. 6 Přílohy) 1 tiskárna - protokol Xon/Xoff 2 výstup pro IKONV 02 3 výstup pro externí displej 4 výstup pro externí displej bez zpětné kontroly 5 komunikace přes protokol OPEN (vstup - dálkové ovládání, výstup na PRN bez řídicích znaků - bez protokolu) - např. připojení čtečky čárového kódu 6 protokol pro externí modul rozšíření vstupů/výstupů Protokol 6 lze realizovat pouze na jednom z kanálů. Na kanálu Com2 lze v případě protokolu EBUS a přepnutí na normu Rs422 realizovat liniové zapojení více stanic k počítači. Tento způsob využívá rozšíření funkce protokolu, uvedené v záhlaví kapitoly 6. Příklad zapojení takovéto sítě je na následujícím obrázku: PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K vyhodnocovacímu zařízení lze přes konektor CANNON 09 V nebo CANNON 15 V, které jsou umístěné na zadní stěně zařízení, připojit tiskárnu se sériovým vstupem RS 232c. Vyhodnocovací zařízení komunikuje s tiskárnou v protokolu XON/XOFF s parametry přenosu uvedenými v technických údajích. V implicitním nastavení platí: pro tisk údajů z vah A je nutné připojit tiskárnu na výstup COM 1, pro tisk údajů z vah B se tiskárna připojuje na výstup COM 2. Tisk údajů Tisk na tiskárně se provádí vždy pomocí substitučních řetězců, kterých je k dispozici celkem 10. Tisk je možné v principu vyvolat třemi způsoby: 1. Tisk prostřednictvím substitučních řetězců na základě systémové funkce vyvolané uživatelským programem (viz kap ). 2. Tisk na požadavek ze sériového kanálu v protokolu OPEN (viz kap ) 3. Tisk editačních stránek viz dále. Pravidla pro tisk pomocí substitučních řetězců Tiskne se celý obsah substitučního řetězce s vyjímkou některých znaků, které mají zvláštní význam. Pokud je nutné vytisknout přímo tento znak, uvede se znak v řetězci dvakrát bezprostředně za sebou. Patří sem tyto znaky: 24 (66)

25 Poznámky: & tisk vnitřních dat - adresa je určena následujícími číselnými znaky (až 4) $ význam stejný jako u předchozího - adresa se určuje dle aktivních vah (zadání znaku má význam pouze pro tisk dat na adresách 600 až 900); když jsou aktivní váhy A, vytiskne se údaj na adrese zadané za tímto znakem; při aktivních vahách B se vytiskne údaj na adrese, která je o 100 větší než zadaná (např. při zadání $800 a aktivních vahách B se vytiskne údaj na adrese 900) # následující číselné znaky, které následují za tímto znakem, kódují řídicí kód tiskárny (nelze nijak zadat kód 255!) slouží k oddělení čísel. parametru - tento znak nelze nijak vytisknout - Při vzniklém požadavku na tisk z vah, které nemají přiřazen kanál pro tisk, se tiskne přes druhý kanál pokud je na něm tisk k dispozici - Zvláštním případem substitučního řetězce pro tisk je řetězec na adrese 412, který slouží pro konverzi kódů znaků nad kód 128, t.j. např. znaků s českou diakritikou (Implicitně obsahuje konverzi z vnitřního kódování bří. Kamenických do kódu Latin 2) Substituční řetězce pro neověřený tisk P0: Substituční řetězec pro konverzi kódování CZ znaků s diakritikou P1: Tisk 1 Netto_A: >netto A< kg P2: Tisk 2 Netto_A: >netto A< kg P3: Tisk 3 Netto_A: >netto A< kg P4: Tisk 4 Netto_A: >netto A< kg P5: Tisk 5 Netto_A: >netto A< kg P6: Tisk 6 Netto_B: >netto B< kg P7: Tisk 7 Netto_B: >netto B< kg P8: Tisk 8 Netto_B: >netto B< kg P9: Tisk 9 Netto_B: >netto B< kg P10: Tisk 10 Netto_B: >netto B< kg Upozornění: číslování jednotlivých tisků neodpovídá adrese příslušného substitučního řetězce. Pro Tisk 1 se tiskne přes řetězec na adrese 0 atd. Substituční řetězec pro ověřený tisk pro váhy A i B - řetězce nemají implicitní obsah (implicitně se ověřený tisk neprovádí editace viz kap ). Tisk editačních stránek displeje Tisk editačních stránek displeje je možný stiskem klávesy při zobrazení stránky Nastavení hesel v základním režimu displeje. Na stránku se přejde stiskem klávesou ze základního režimu. Při stisku klávesy se vytiskne na připojené tiskárně nejprve stránka Nastavení hesel a pak všechny stránky editačního režimu v pořadí P0, P1 atd. Funkce slouží k výpisu nastavení konfiguračních parametrů a jejich uschování pro případnou obnovu. U stránek, které není zapotřebí tisknout, se při editaci pomocí textových řetězců umístí znak mezera na čtvrté místo prvního řádku displeje (za implicitní zobrazení čísla stránky Pxx ). Nebudou se tedy tisknout stránky, které mají na prvním řádku nápis Pxx Volné. Tisk lze předčasně ukončit stiskem klávesy, přičemž se vždy dotiskne započatá stránka PŘIPOJENÍ D/A PŘEVODNÍKU D/A převodník je možno připojit na oba výstupy sériového kanálu RS 232c (typ IKONV 02, výkr. č ). Tento výstupní kanál vysílá nepřetržitý sled hodnot pro D/A převodník, který převádí číslicový signál na proudový výstup 4 až 20 ma. Výstupní signál se skládá ze dvojic bytů, ve kterých je zakódována 14ti bitová informace (cca 0 až 16000). Tato informace se přejímá z adresy vnitřní proměnné vyhodnocovacího zařízení, která je specifikována v parametru AdOut (adresa 680 a 780). Pro možnost úpravy výstupního signálu na jiný rozsah jsou zavedeny parametry Qout (adresy 682 a 782) a Kout (adresy 681 a 781). Viz také stránku P3 Komunikace. Výstupní signál se počítá dle vztahu : Out = ( <AdOut> - Qout ) * Kout / (66)

26 kde: Out výstupní signál 0 až dílků (při překročení rozsahu je vysílána krajní mez) <AdOut> hodnota, která přísluší dané adrese a kanálu Qout aditivní normalizační koeficient Kout multiplikativní normalizační koeficient (implicitně nastaven = zesílení 1) Převodník IKONV 02 musí být přepnut na komunikační rychlost 1200 Bd (sepnutý DIL přepínač) nebo musí být přepnuta komunikační rychlost vyhodnocovacího zařízení na 4800 Bd ( parametr Bdrt=2) PŘIPOJENÍ VZDÁLENÉHO DISPLEJE Na výstup sériového kanálu RS 232c (Com 1 nebo Com 2) je možno připojit vzdálený displej se sériovým vstupem. Komunikace probíhá dle technického popisu displeje. Zobrazení na tomto displeji je řízeno substitučním řetězcem pro vzdálený displej (adresy 1010, 1011). Implicitní obsah těchto řetězců: #16#1N=%6 kg^ Tento řetězec vysílá na sériový kanál údaj hmotnosti netto vah příslušných komunikačnímu kanálu na 6 míst + des.čárku uvozený znaky o kódu 16, 1, znaky 'N', '=', za údajem hmotnosti a mezerou pak jednotky (kg) a kontrolní součet zprávy. (viz význam substitučních znaků, kap ) Poznámka: V protokolu 3 se očekává zpětné potvrzení zprávy (min. 2 znaky, první musí být znak ACK), v protokolu 4 se zprávy se posílají s intervalem, který lze nastavit parametrem toutt (adr. 673, resp. 773) VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ JAKO TERMINÁL Při této konfiguraci může sloužit vyhodnocovací zařízení jako vzdálený displej. Pro tento účel musí být vhodně nakonfigurován příslušný substituční řetězec. Tento řetězec potom zobrazuje proměnné, do kterých se zapisují hodnoty, přijaté po sériovém kanálu ze stanice, které je požaduje zobrazit. Syntaxe přijímané zprávy je odvozena z ostatních pravidel pro substituční řetězce a je následující: Pro zápis numerické hodnoty ( položky v lomených závorkách představují znaky uvedené numerické hodnoty): <16> & <adresa> = <hodnota> <3> Pro zápis řetězce: <16> & <adresa> = "<řetězec>" <3> Tyto způsoby lze kombinovat do jedné zprávy. Hodnotu nebo řetězec může představovat buď přímo konkrétní hodnota (číslo nebo řetězec) nebo častěji spíše proměnná nebo parametr reprezentovaný svojí adresou. Např. substituční řetězec na vysílací straně o obsahu: #16&&850=&720&&1070="&840"#3 vysílá při hmotnosti netto = a zadaném uživatelském kódu (adr. 840) = : <16>&=120.5&1070=" "<3> (dvojznak && se vyšle jako &) Na příjmové straně je třeba mít pro tento případ například substituční řetězec pro zobrazení strany 9, která bude sloužit jako vzdálený displej s 1070#0 Tento řetězec zobrazí na programovatelné části displeje: 26 (66)

27 Externí displej Netto: 120,5 kg Kód: PROTOKOL OPEN Protokol může sloužit pro ovládání vah po sériovém kanále. V tomto protokolu jsou vstupní a výstupní kanál komunikačního portu Com2 "otevřeny", tj. přímo spolu nespolupracují. Po vstupním kanále je možno předávat do vah povely, po výstupním kanále může probíhat výstup dat, prostřednictvím substitučních řetězců. Jak vyplývá z uvedeného principu, není ani v jednom směru možnost řídit tok dat a tak ověřovat správnost příjmu. Vstupní kanál lze využít např. pro připojení snímače čárového kódu, výstup pro tisk na tiskárně nebo sběr dat na PC Vstupní kanál Vstupní povely odpovídají ve většině klávesám na klávesnici a jsou následující: znak ekvivalentní klávesa význam '1' až '9' (0x31 až 0x39) až 'a' až 'e' (0x61 až 0x65) až 'X' (0x58), 0x1b, 0x7f ',' (0x2d) 'E' (0x45), 0x0d 'T' (0x54) '<' (0x3c) '>' (0x3e) '^' (0x5e) 'v' (0x76) 'I' (0x49) 'C' (0x43) 'A' (0x41) 'N' (0x4e) 'P' (0x50) 'S' (0x53) zadání čísla, v základním režimu, je-li naprogramována klávese funkce, vyvolání příslušné funkce v základním režimu, je-li naprogramována klávese funkce, vyvolání příslušné funkce mazání editace, zrušení kurzoru, Shift ( 0x01b odpovídá klávese Esc na PC, 0x7f klávese Del na PC) desetinná čárka, mínus při zadávání čísel, v základním režimu přepínání fix táry potvrzení editace, funkce, ( 0x0d odpovídá klávese Enter na PC) klávesa Home kurzor doleva kurzor doprava kurzor nahoru kurzor dolu výzva k zadání předvolené táry, po shiftu přepínání Brutto / Netto výzva k zadání uživatelského kódu start uživatelského programu poloautomatické nulování, po shiftu vynulování stop uživatelského programu přepínání aktivních vah 27 (66)

28 'R' (0x52) a číslo 'Y' (0x59) 'Z' (0x5a) Poznámka: Znak do 2 vteřin následovaný číslicí aktivuje tiskový výstup dle příslušného substitučního řetěze (0 až 9 = tisk 1 až 10) Zamknutí klávesnice Odemknutí klávesnice Za povelem R musí následovat do uvedeného časového limitu číslice 0 až 9, která rozlišuje tisk, který bude povelem vyvolán. (Číslice 0 vyvolává tisk dle substitučního řetězce na adrese 420, číslice 9 tisk dle adresy 429.) Nepřijde-li číslice do uvedené doby, povel je celkově ignorován Výstupní kanál Na výstupní kanál lze připojit buď sériovou tiskárnu nebo PC, kde pomocí příslušného programu lze provádět sběr dat. Tiskový výstup probíhá prostřednictvím tiskových řetězců viz kapitola , odstavec: Pravidla pro tisk pomocí substitučních řetězců. Poznámky: - V případě, že je aktivován protokol OPEN nejsou aktivovány ostatní způsoby tisku, popsané ve výše uvedené kapitole. - Protokolem OPEN nelze aktivovat ověřený tisk PŘIPOJENÍ POČÍTAČE PROGRAMOVÁ PODPORA Pomocí počítače lze po nainstalování podpůrných programů měnit tvar substitučního řetězce v programu Editor tiskových řetězců. Dále je součástí programové podpory editor programů, který umožňuje psát programy na PC a poslat do aparatury sériovou linkou. Jinak slouží připojení počítače hlavně pro servisní techniky pro seřizovací a diagnostické účely, případně pro přenos hodnot hmotnosti v neověřeném režimu (komunikace v protokolu EBUS). Tyto informace jsou upřesněny v kapitole Servisní režim. Instalace podpůrných programů Spusťte Windows (verze 3.1 a vyšší), poté zasuňte do počítače disketu, dodanou výrobcem. V adresáři najděte instalační diskety soubor "Setup. exe a spusťte jej. Po inicializaci je nabídnuta možnost implicitního uložení souborů do adresáře C:\TAPP, nebo je možno do příslušného dialogového okna napsat jméno disku a pracovního adresáře dle vlastního výběru. Poté se zobrazí nabídka dostupných komunikačních výstupů vašeho počítače COMx. Po zvolení jedné z nabídek se začnou nahrávat programové soubory do příslušného adresáře. Po ukončení instalace se zobrazí hlášení o úspěšné instalaci a programy budou uloženy do nabídky Start. Skupina Vt6210 obsahuje 2 položky, "Informace o vydání" a Správce vah. V menu Správce vah jsou dále zahrnuty nabídky Seznam proměnných, Seznam povelů a Nástroje. Počítač je tak připraven na spolupráci s vahami BINÁRNÍ VSTUPY A VÝSTUPY Vyhodnocovací zařízení je vybaveno osmi binárními výstupy a osmi vstupy, které jsou vyvedeny na konektor CANNON 25 V. Binární vstupy slouží k ovládání funkcí vyhodnocovacího zařízení pomocí vnějších napěťových signálů. Binární výstupy jsou polovodičové spínače určené pro ovládání vnějších zařízení vah jako jsou např. uzávěry, klapky, podavače apod. Binárními vstupy a výstupy mohou být vyhodnocovány 28 (66)

29 uživatelským programem a tím mít přiřazeny různé funkce dle požadavků technologie. S jejich pomocí lze sestavit vícekomponentní váhy, pytlovací váhy a další jednoduché technologické linky Zásady připojení výstupních obvodů k vyhodnocovacímu zařízení Indukční zátěže na stejnosměrný proud se k elektronickým spínačům připojují zásadně s paralelně zapojenou diodou, která je polarizovaná v závěrném směru. I když je tato dioda spínána mechanickým kontaktem, musí být připojena ke každé indukční zátěži, která je napájená ze společného zdroje. Diody by měly být umístěny co nejblíže k cívce. Vodiče těchto obvodů musí být prostorově odděleny od silových vodičů a musí být uspořádány tak, aby jimi vytvořená smyčka měla co nejmenší plochu. Napájecí zdroj musí být chráněn proti přepětí, např. zenerovou diodou. Polarita zdroje může být libovolná, vždy je však třeba dbát na polaritu diod (závěrný směr). Příklad zapojení binárních vstupů a výstupů V případě potřeby lze binární vstupy a výstupy rozšířit externím modulem IO RS232 připojeným na jeden ze sériových kanálů RS232. (Viz kap a dokumentace k modulu.). Stavy binárních vstupů a výstupů se zobrazují na implicitní straně P9 editačního režimu displeje vpravo nahoře, stavy těchto rozšiřujících vstupů/výstupů pak vpravo dole (zde vždy platí pouze 4 nejnižší bity). Význam jednotlivých položek viz kap , adresy 53x. Na externí vstupy/výstupy se nevztahují maskové operace (navažování, funkce SetOut, atd.) kromě masky na stop programu. Při přechodu programu do stavu stop se na externích výstupech vypnou výstupy definované bity této masky (MskStE, adr 269). 4.4 PRÁCE SE ZÁLOHOVACÍ PAMĚTÍ Veškeré nastavení aparatury se ukládá v paměti zálohované lithiovým článkem, který zajišťuje, že se parametry a data uchovávají v paměti i po vypnutí zařízení. Přesto je možno toto nastavení uschovat navíc v pevné paměti (typ FLASH), což jednak zvyšuje bezpečnost uložení dat a dále umožňuje v odůvodněných případech, např. při zkoušení chování vah za různých nastavení, toto nastavení uschovat a poté zase obnovit původní konfiguraci zařízení. Dále tyto funkce umožňují uschovávat kromě pracovní verze uživatelského programu několik dalších programů v tzv. programových bankách viz kap Práce se zálohovací pamětí se zpřístupní při vstupu do příslušné stránky. (Na straně "Nastavení hesel" se zadá heslo pro editaci programu a klávesou se vstoupí na stranu "Práce se zálohovací pamětí".) 29 (66)

30 Práce se zálohovací pamětí Uživatelský program Zákaznické uložit do: nahrát z: nastavení 1 :banky A 5 :banky A 2 :banky B 6 :banky B <- :zálohovat 3 :banky C 7 :banky C -> :obnovit 4 :banky D 8 :banky D ZÁLOHOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAMOVÉ BANKY Uživatelský program existuje v jedné pracovní kopii, ze které lze program spouštět. Kromě této kopie lze uschovat další 4 programy (verze programu) v tzv. programových bankách. V těchto bankách je ale programu pouze uložen, tzn. že před jeho spuštěním je nutno tento program nahrát z banky do pracovní paměti. (Program, který je v tuto chvíli v pracovní paměti se tímto přemaže!!! ) Práce s programovými bankami je zřejmá s pohledu na levou část strany "Práce se zálohovací pamětí." Požadovaná akce se spouští číselnými klávesami až (uložení do banky) a až (nahrání z banky). Na tyto klávesy se na spodním řádku displeje vypíše návěští, zda se má opravdu požadovaná akce provést. Potvrzení akce se provede klávesou. Na posledním řádku displeje se vypisuje status provedené operace. Tento status lze vymazat stiskem kterékoliv klávesy nebo zmizí sám po cca 5s ZÁLOHOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ Jak je vidět na pravé polovině displeje, jsou zde dvě možnosti, zákaznické nastavení zálohovat nebo obnovit. Akce se vyvolá příslušnou klávesou. Na tento stisk se na spodním řádku displeje vypíše návěští, zda se má opravdu požadovaná akce provést. Potvrzení akce se provede klávesou. Na posledním řádku displeje se vypisuje status provedené operace. Tento status lze vymazat stiskem kterékoliv klávesy nebo zmizí sám po cca 5s. Upozornění: Toto zálohování, kromě všech uživatelských nastavení a substitučních řetězců současně provede zálohování uživatelského programu a všech 4 programových bank. Obnovení tedy analogicky provede přepsání všech 4 programových bank obsahem, který měly před provedením zálohování!!! 4.5 SERVISNÍ REŽIM Servisní režim slouží pověřeným pracovníkům pro opravy, zjišťování přesnosti, nastavování a seřizování vah, ověřování hodnot proměnných a jejich zapisování do paměti seřizovacích dat EEPROM. Seřízení a nastavení vah se provádí přes sériový kanál z počítače pomocí seřizovacího programu. Pomocí zvláštního režimu (viz kap ) je možné provést v určitých mezích seřízení nuly a rozsahu přímo z klávesnice vyhodnocovacího zařízení bez pomocí počítače. Spuštění servisního režimu a seřizování jednotlivých parametrů je umožněno pouze servisním technikům výrobce a jím pověřených organizací. Zásah do seřizovacích dat ze strany zákazníka má za následek ztrátu platnosti úředního ověření a porušení záručních podmínek. Vstup do servisního režimu je uvolněn zadáním hesla (implicitní nastavení = ) na stránce Nastavení hesla v položce servisní režim. 30 (66)

31 4.5.1 SEŘIZOVÁNÍ VAH Tento režim je určen pouze pro servisní techniky. Pomocí tohoto seřizovacího režimu lze upravit zesílení a polohu nuly A/D převodníku bez použití počítače. Tento speciální režim je výhodný pro dodatečné seřízení vyhodnocovacího zařízení tam, kde není k dispozici počítač. Pro použití tohoto režimu se již předpokládá, že jsou základní parametry vah a A/D převodníku nastaveny. (Strany P6, P7 a P9 editačního režimu.) Seřizovací režim se vyvolá po zadání hesla k uvolnění servisního režimu na stránce zadávání hesel. Nyní se stiskem klávesy spustí režim seřizování vah A, stiskem klávesy je spuštěn režim seřizování vah B. Na displeji se pak dle volby vah zobrazí (X je A nebo B): Seřízení vah X Brutto: >brutto< Ddil: >10x vnější dílky< Skut:> >dílky AD< Idil: >vnitřní dílky vah< POSTUP SEŘÍZENÍ Hmotnost L: >hmotnost na nule< - nula Hmotnost H: >hmotnost závaží< - rozsah řádek pro výpis stavových a chybových hlášení Nejprve se provede seřízení nuly. Hmotnost na nule se zadá do parametru "Hmotnost L". Stiskem klávesy se na displeji se zobrazí odpovídající údaj hmotnosti. Nyní se přistoupí k seřízení rozsahu. Po zadání hodnoty závaží do parametru "Hmotnost H" se váhy zatíží příslušným závažím a stiskne se klávesa (volit závaží o hmotnosti pokud možno poblíž horní meze váživosti). Na displeji se pak zobrazí hmotnost odpovídající zadanému závaží. V některých případech je třeba klávesy stisknout opakovaně. Pokud se ani po opakovaném postupu nepodaří váhy seřídit ( Nebo se na displeji vypíše nápis Signál mimo meze! ), je nutné provést komplexní seřízení pomocí počítače a seřizovacího programu, neboť je nutné měnit základní parametry A/D převodníku (při znalosti funkce převodníku A/D je možno požadované parametry převodníku zadat také ručně strana P8 - registry A/D převodníku). Režim se ukončí stiskem klávesy. Na displeji se poté zobrazí hlášení o požadovaném zápisu do paměti EEPROM. V případě potvrzení zápisu je nové seřízení ukončeno. Poznámka: Je-li nutné seřizovat obě váhy (A i B), lze to provést i při jednom zápisu do paměti EEPROM. Po vypsání Upozornění (viz kap ) se opakovaným stiskem klávesy nastaví základní režim displeje. Pak se přes stránku zadání hesel vstoupí do režimu seřízení druhých vah. Zápis do paměti se provede až po tomto seřízení (na pořadí vah nezáleží). UPOZORNĚNÍ : Uložením změněných parametrů do paměti EEPROM dojde ke změně čísla seřízení, a tím i ztrátě úředního ověření! ČÍSLO SEŘÍZENÍ Pokud dojde ke změně některého ze seřizovacích parametrů a uložení této změny do paměti EEPROM, má to za následek zvýšení tzv. čísla seřízení (číslo se zvýší o jednu). Toto číslo se zobrazuje na stránce Nastavení hesel. Číslo seřízení slouží k evidenci provedených změn nebo pro účely úředního ověřování vah. Pokud je nutné vynulovat číslo seřízení, předchází tomu tento postup: Po odstranění plomby a sejmutí ovládacího panelu se propojí propojka na desce PS na straně označené písmenem "S". Potom se vyhodnocovací zařízení zapne. Na displeji se vypíše návěst Err- 9A a po sejmutí propojky se na stisk klávesy provede inicializace paměti EEPROM (nahrání implicitních dat do 31 (66)

32 paměti) se současným vynulováním čísla seřízení). Vedlejším efektem této akce je dále opětné uvolnění možnosti aktivovat po zadání hesla download firmware (kap ). Další možností inicializovat paměť EEPROM je stisknout postupně klávesy,, v době úvodního zobrazení na displeji nebo povelem IMPLIC po sériovém kanálu. V obou případech ovšem bez možnosti vynulovat číslo seřízení. Číslo seřízení je u úředně ověřených vah evidováno na úřední značce - ověřovacím štítku na vyhodnocovacím zařízení. Číslo seřízení uvedené na úřední značce musí vždy souhlasit s číslem seřízení, které je možno zobrazit na displeji. V opačném případě ztrácí váhy úřední ověření! Při zápisu měronosného parametru se po uzavření stránky, na které byl parametr editován, vypíše po stisku klávesy na displeji : Upozornění!!! Došlo ke změně konfiguračních parametrů Stiskem ENTER dojde k zápisu do EEPROM a současně ke zvýšení čísla seřízení. Stiskem CLR dojde ke zrušení změn. Stiskem klávesy dojde k zápisu provedených změn do paměti EEPROM, a tím zvýšení čísla seřízení. Při stisku klávesy se provede nahrání hodnoty z paměti EEPROM a provedené změny nejsou akceptovány. Stejný efekt má vypnutí zařízení při tomto zobrazení. Při editaci parametrů na více stránkách je lépe provést konečný zápis až po nastavení posledního parametru. Toto se provede tím způsobem, že ze stránky, kde byl jeden parametr editován, se přejde přímo na další stránku ( číselnými klávesami nebo klávesami kurzorů ). Konečný zápis do paměti EEPROM se provede po editaci a výstupu z poslední stránky klávesou a stisku. Tím postupem se předejde několikerému zvýšení čísla seřízení DOWNLOAD PROGRAMU Zařízení je vybaveno možností, upgradovat programové vybavení (firmware) po sériovém kanálu. Přes sériový kanál Com1 se připojí PC a pomocí speciálního SW (program FileSend) lze do zařízení "poslat" novou verzi SW. K aktivaci downloadu je ovšem zařízení přivést do zvláštního režimu, kdy jsou všechny ostatní funkce zařízení potlačeny. Tento režim je možné navodit dvěma způsoby. První způsob spočívá v zadání hesla, které aktivuje program pro příjem downloadu. Toto heslo je nutno zadat při uvolněném servisním režimu a má hodnotu Po zadání hesla se na displeji vypíše upozornění, že je zařízení v režimu downloadu a po ukončení je třeba jej vypnout a zapnout. Po vypsání tohoto upozornění se může download aktivovat. Pro zařízení, které bude mít úřední ověření tato možnost není zákonnými předpisy povolena. Proto je zařízení vybaveno schopností tento způsob downloadu zablokovat. Zablokování se provede zadáním hesla v servisním režimu. Po zadání tohoto hesla tento způsob downloadu již není žádným způsobem dostupný. Jedinou možností, jak ho aktivovat je po porušení plomb a rozebrání zařízení, dle kapitoly v odstavci: Vynulování čísla seřízení. Druhý způsob jak aktivovat download spočívá v rozebrání zařízení a propojení propojky na plošném spoji, označené "D". Poté se zařízení zapne a je možno aktivovat download. Po ukončení downloadu se zařízení vypne, propojka se vyjme a zařízení opět smontuje. 32 (66)

33 4.6 OVLÁDÁNÍ - PŘÍKLADY V dalších kapitolách jsou popsány funkce vyhodnocovacího zařízení a obecně vysvětlena editace parametrů. V této kapitole je pak na příkladech názorně ukázáno nastavení přístupových hesel, editace hodnot v různých režimech displeje, založení nové stránky a použití různých funkcí zařízení VT ZADÁVÁNÍ A RUŠENÍ HESEL V základním režimu displeje, do kterého vyhodnocovací zařízení přejde po svém spuštění, je možno zadávat hesla pro možnost uvolnění editace některých skupin dat (viz kap ). 1. základní stav (zobrazení stránky 1 základního režimu) - aktivní jsou váhy B Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< >0< 0,0 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 0,0 Tara : 0,0 2. přepnutí na stránku Nastavení hesel V základním režimu stisknout klávesu. Na displeji se zobrazí stránka Nastavení hesel Nastaveníhesel Povolení editace dat: - programu: - Servisní režim : - Číslo seřízení : x = momentálně platné číslo seřízení x setup A setup B Flash menu 3. vlastní zadání hesla. Šipka u položky Povolení editace dat bliká. Číselnými klávesami se zadá heslo, které je implicitně nastaveno na hodnotu 311. Stejným způsobem se uvolňuje i editace programu a servisní režim (implicitní hodnota hesla je a ). Zadání hesla se potvrdí klávesou, a tím se znaménko mínus u příslušné položky v případě správného zadání změní na plus. Klávesou se přejde zpět k zobrazení stránky základního režimu. V editačním režimu se v pravém horním rohu displeje zobrazuje symbol klíče, který indikuje uvolnění editace (při uvolnění servisního režimu symbol klíče bliká). Poznámky: Je lhostejno, ve které položce se zadává heslo. Systém dle zadaného hesla sám určí, jaké heslo bylo zadáno. Přitom vyšší úroveň hesla rovněž automaticky povoluje nižší úrovně. V případě, že je povolena editace programu, je možné vstoupit klávesou zálohování paměti, viz kap 4.4. do menu pro 4. zrušení hesel ( ukončení možnosti editace ) stisk klávesy. Na displeji se objeví nápis: Hesla zrušena! Hesla lze také zrušit vypnutím přístroje. Po novém zapnutí je nutné znovu zadat hesla. Poznámka: Změna a nastavení vlastního hesla se provádí pomocí počítače po nainstalování podpůrných programů - viz kap (66)

34 4.6.2 NASTAVENÍ ČASU A DATA Ze základního režimu do editačního se přejde stiskem klávesy režimu se zobrazí stránka P1, jinak vždy naposledy zobrazená stránka. Základní zobrazení stránky P1 při prvním spuštění:. Při prvním přechodu do tohoto P1 Různé Soft. verze: >číslo SW< Čas : >reálný čas*)< Anal.výstup Datum : >reálné datum< Adr :>výst.< ToutEdit : >Tout. displeje< Kout:>xkoef< Qout:>+koef< Vzorek RAM : > < Data:>rel.< *) - při prvním spuštění se automaticky rozběhne časový údaj od nuly Stiskem příslušné kurzorové klávesy ( nebo ) se zobrazí na displeji kurzor, kterým se najede na položku čas. Nyní pomocí číselných kláves se zadá skutečný čas, např. 9 hodin 37 minut. Sled stisknutých kláves bude následující:, (desetinná čárka),,. Zadané hodnoty se potvrdí klávesou. Stejným způsobem se nastaví reálné datum NASTAVENÍ KÓDU ZBOŽÍ Kód zboží slouží k identifikaci typu zboží, kterého se týká vážení, nebo pro označení dalších údajů (např. výrobce, číslo obsluhy apod.). Hodnotu kódu lze zadat jako číslo o max. 14 místech na stránce, do které se ze základního režimu přepne stiskem klávesy. Kód může nabývat též záporné hodnoty, když se při editaci stiskne jako první klávesa. Hodnotu kódu zboží lze také vytisknout nebo načíst do počítače (jako řetězec). Do zobrazení pro nastavení kódu zboží se přejde z kterékoliv stránky základního režimu stiskem klávesy. Na displeji se při prvním vstupu zobrazí (vyhodnocovací zařízení nakonfigurováno na 1 váhy): Brutto I 0 0,0 kg Uživ. kód A: Nyní zvolenými číslicovými klávesami zadáme číselný kód zboží, např Po stisku kláves se na displeji objeví číselná hodnota kódu v inverzním zobrazení. Při špatném zadání se stiskem klávesy hodnota vynuluje a je možné ji zadat znovu. Při zadávání záporné hodnoty kódu se nejprve stiskne klávesa Po potvrzení klávesou displeje., mající význam zobrazení znaménka mínus a pak zvolené číslicové klávesy. dojde k akceptování zobrazené hodnoty a k návratu do základního režimu 34 (66)

35 4.6.4 VÁŽENÍ S VYUŽITÍM TÁROVÁNÍ V tomto příkladu jsou k vyhodnocovacímu zařízení připojeny dva nosiče břemene - zařízení je nakonfigurováno na dvoje váhy. Zobrazení stránky 1 základního režimu displeje při nezatížených vahách: Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< >0< 0,0 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 0,0 Tara : 0,0 Inverzním zobrazením je na displeji znázorněno, že v činnosti (na popředí) jsou váhy B. Nyní je možné zatížit váhy obalem, který je nutné vytárovat. Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< 14,8 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 14,8 Tara : 0,0 Hmotnost břemene (obalu) se nyní vytáruje stiskem klávesy displeji se pak zobrazí následující: (váhy musí být přitom uklidněny). Na Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< 0,0 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 0,0 Tara : 14,8 Váhy se zatíží požadovaným břemenem. Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< 61,8 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 61,8 Tara : 14,8 Po zjištění hmotnosti se břemeno sejme i s obalem z vah. Na displeji se zobrazí nulový údaj hmotnosti. (Pokud ne, je nutné vyhodnocovací zařízení vynulovat stiskem klávesy.) VÁŽENÍ S PŘEDVOLENOU TÁROU Funkci předvolené táry se využívá v případě, že je hodnota táry dopředu již známá. Toho lze nejlépe využívat u zboží, které je již zabalené v obalu. V tomto příkladu budou v činnosti váhy A. (Přepínání mezi jednotlivými vahami, tzn. mezi těmi, které mají být v dané chvíli aktivní (na popředí) se provádí klávesou.) 35 (66)

36 Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< >0< 0,0 kg A = 0,0 Tara : 0,0 B = 0,0 Tara : 0,0 Nyní se zadá známá hmotnost obalu, ve kterém se bude odvažovat čistá hmotnost požadovaného břemene. Po stisku klávesy se na displeji zobrazí: Váhy A Netto Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< >0< 0,0 kg Předvol. tára : 0,0 Číslicovými klávesami se zadá hodnota táry, např. 10 kg. Při zadávání se zadaná hodnota zobrazuje inverzně. Po zadání celé hodnoty a potvrzení klávesou se opět zobrazí stránka 1 základního režimu. Váhy A Netto [pt] Váhy B Netto I >< >0< 0,0 kg I >< >0< 0,0 kg A = -10,0 Tara : 10,0 B = 0,0 Tara : 0,0 Na nosič břemene vah se položí zboží v obalu o hmotnosti předvolené táry. Displej zobrazí následující: Váhy A Netto [pt] Váhy B Netto I >< 120,0 kg I >< >0< 0,0 kg A = 120,0 Tara : 10,0 B = 0,0 Tara : 0,0 Vážení nyní probíhá stejným způsobem jako v prvním příkladu. Po sejmutí břemene i s obalem z vah se hodnota předvolené táry automaticky vynuluje VYUŽITÍ FUNKCE T-FIX Funkci Tára fix se využívá v případě, kdy se váží břemena (zboží) ve stejném obalu. Po vstupu do funkce tak zůstává hodnota táry zachována i po sejmutí obalu z vah. Funkci Tára fix je možno spustit před vlastním vytárováním nebo po vytárování. Rozdíl spočívá v tom, že při běžném tárování se po sejmutí břemene z vah údaj hmotnosti na displeji vynuluje, kdežto při zvolené funkci Tára fix se po sejmutí obalu z vah údaj hmotnosti nevynuluje (zobrazí se záporná hodnota táry). V tomto příkladu se funkce Tára fix zvolí před zatížením vah. Zobrazení stránky 1 v základním režimu při nezatížených vahách (nyní jsou nakonfigurovány 1 váhy): 36 (66)

37 Netto I 0 61,7 kg A= 0,0 Tara: 0,0 B= 0,0 Tara: 0,0 Stiskem klávesy se zapne funkce Tára fix. Netto F I 0 0,0 kg A= 0,0 Tara: 0,0 B= 0,0 Tara: 0,0 Nosič břemene vah se zatíží obalem. Netto F I 10,0 kg A= 10,0 Tara: 0,0 B= 0,0 Tara: 0,0 Hmotnost obalu se vytáruje stiskem klávesy. Netto <T> F I 0,0 kg A= 0,0 Tara: 10,0 B= 0,0 Tara: 0,0 Po zvážení břemene a jeho sejmutí i s obalem z vah se na displeji zobrazí záporná hodnota netto. Nyní je možné vážit dále do stejného obalu (obal samozřejmě není nutné sundat z vah). Funkce Tára fix se zruší opět stiskem klávesy. Pokud po zrušení funkce zařízení zobrazuje zápornou hodnotu táry (váhy nejsou zatíženy), je nutné váhy vynulovat klávesou jeho sejmutí k aut. vynulování údaje hmotnosti.. Pokud jsou váhy zatíženy ještě obalem, dojde po EDITACE STRÁNEK POMOCÍ POČÍTAČE Pomocí počítače lze vytvářet vlastní (dosud nevyužité) a editovat stávající stránky displeje či substituční tiskové řetězce. Dále je možné editovat v prohlížeči dat hodnoty proměnných a parametrů. Pro tyto operace je nutné nejprve provést instalaci podpůrných programů dodávaných výrobcem (viz kap ). Editace stránek Stránky v obou režimech je možno editovat pomocí Editoru tiskových řetězců". Po aktivaci ikony Správce vah se na monitoru počítače objeví stejnojmenné dialogové okno. V menu Zobrazit se aktivuje 37 (66)

38 podmenu Nástroje a v něm položka Uživatelské nástroje. Ta obsahuje program Editor tiskových řetězců. Po aktivaci programu se zobrazí dialogové okno Editor řetězců - Bezejména. Nyní se napíše text, který bude obsahem budoucí stránky, za pomoci běžných a substitučních znaků - viz kap Příklad: Na stránce P12 editačního režimu displeje je požadován výpis hodnot některých proměnných. Nová stránka bude obsahovat název v inverzním označení a seznam hodnot dat na čtyřech řádcích se zadáním pozice jednotlivých hodnot pomocí substitučních znaků. Ze zápisu vyplývá, že název stránky je v 1. řádku (číslování od nuly text začíná v 10.sloupci je zobrazen inverzně (#50). Od třetího řádku jsou pak v normálním zobrazení (#0) na zadaných pozicích hodnoty času, data, hmotnosti Brutto, Netto a táry vah A (adresy těchto proměnných jsou určeny číslicemi za znakem & ). Text substitučního řetězce pak bude SEZNAM kg Doporučuje se tento text nejprve uložit do souboru na disk pod zvoleným jménem. Z nabídky Soubor se pak aktivuje příkaz Zapsat do vah. Objeví se okno Výběr řetězce pro zápis s nabídkou jednotlivých substitučních řetězců. (viz kap ) Text se má uložit např. na editační stránku P12 editačního režimu displeje. Jednotlivé stránky pro tento režim jsou v nabídce Substituce pro editační režim. Odklepnutím této nabídky se zobrazí seznam stránek, kde se aktivuje Stránka číslo 12. Po kliknutí na tlačítko OK je text nahrán do stránky P12. Na displeji budou pak na stránce P12 zobrazeny např. tyto údaje: SEZNAM HODNOT Cas: 12:46:57 Datum: Hmotnost BRUTTO: 170,0 kg Hmotnost NETTO: 153,0 kg Hmotnost TARA: 17,0 kg Poznámka: šířka číselných položek je dána jejich typem (viz kap ). Stejným způsobem se dají editovat tiskové řetězce pro tisk. 4.7 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ V případě chyby obsluhy nebo závady na vahách je tato skutečnost zobrazena na displeji nápisem "Err xx". Chybová hlášení se vypisují přes celý displej a jsou doprovázena stručným popisem příčiny, která je vyvolala. Chybová hlášení lze smazat stiskem klávesy nebo zmizí sama po době nastavené v parametru ToutE (pokud je nenulový). Závažné technické chyby (Err-9x) způsobí po chvíli následný reset vyhodnocovacího zařízení se snahou chybu odstranit. Pokud se chyba opakuje, je nutno se obrátit na výrobce či některou jeho servisní organizaci (viz kap.2.4). 38 (66)

39 Seznam chybových hlášení Uživatelské chyby Err-01 chyba počáteční táry - váhy byly při zapnutí zatíženy Err-02 chyba počáteční táry - hmotnost je menší než počáteční tára Err-04 při tisku nebyly váhy uklidněny Err-05 tiskárna nebyla připravena do doby stanovené parametrem ToutT Err-06 při tárování nebyly váhy uklidněny Err-09 chyba komunikace s počítačem jiná chyba ( vyvolaná počítačem ) Err-10 chyba komunikace s počítačem Err-11 chyba při zápisu do zálohovací paměti FLASH (překročena kapacita paměti) Err-12 ztráta dat paměti CMOS - návěst před obnovou obsahu zálohované paměti Err-19 chyba komunikace terminálu nepovolený zápis dat Err-20 chyba komunikace terminálu nepřišla data do stanovené doby Err-21 chyba komunikace se vzdáleným displejem chybějící nebo negativní potvrzení v ověřeném režimu Err-22 chyba komunikace protokolu OPEN ( nepovolený znak, syntaxe ) Závažné technické chyby Err-90 Err-91 Err-92 Err-93 Err-94 Err-95 Err-96 Err-97 Err-98 Err-99 Návěští chyba při kontrole dat - chyba v měronosných datech chyba při kontrole paměti EPROM chyba ve vzorku obsahu paměti RAM timeout A/D převodníku (časový výpadek) chyba paměti EEPROM - ztráta měronosných dat nebo nejde zapsat do paměti chyba WDG - časová kontrola činnosti hlavního programu programová chyba - pouze pro ladění programu chyba klávesnice - stisk klávesy při zapnutí vyhodnocovacího zařízení chyba při průběžné kontrole A/D převodníků převodník A/D mimo rozsah Err-9A návěst před smazáním paměti EEPROM na uživatelský zásah (vynulování čísla seřízení - viz kap ) Err-9B návěst trvale zapnutého servisního režimu ( propojkou na desce ) 39 (66)

40 5. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 5.1 PRINCIP ČINNOSTI Elektrický signál z metalických tenzometrických snímačů zatížení je přiveden do skříně elektroniky, kde je zesílen, převeden na číslo a zpracován ve vestavěném mikropočítači. Mikropočítač dále řídí veškeré další obvody, klávesnici, displej a ostatní periferní obvody. Nad základní činností programu může probíhat v uživatelské nadstavbě program, který může využívat výsledků činnosti pevné části programu (přes chráněné rozhraní i výsledků vážení) a tyto data dále zpracovávat. Současně přes prostředky styku s okolní technologií může tuto technologii dále ovlivňovat. 5.2 DEFINICE POJMŮ Vyhodnocovací zařízení - je elektronické zařízení, jehož vstupem je analogový signál z připojených snímačů zatížení a výstupem údaj hmotnosti v číslicové formě na displeji, který je součástí vyhodnocovacího zařízení. Snímač zatížení - je čidlo, které převádí deformační účinek způsobený tíhovým zatížením na elektrický signál. Snímač je napájený z vnějšího zdroje elektrické energie. Dílek vah - interval mezi dvěma po sobě následujícími hodnotami číslicové indikace na displeji Ověřovací dílek vah - hodnota vyjádřená v jednotkách hmotnosti používaná pro klasifikaci a ověřování vah Tára - hmotnost obalu (sáček, krabice, přepravní bedna, dopravní prostředek apod.) Netto - hmotnost břemene bez obalu, tzv. čistá hmotnost Brutto - hmotnost břemene včetně hmotnosti obalu tzv. hrubá hmotnost Aktivní váhy - jsou váhy tzv. na popředí (na displeji jsou zobrazeny inverzně - světlým písmem na tmavém poli). Aktivní váhy mají přiřazené funkce z klávesnice. Uživatelský program Vhodně uspořádaný sled instrukcí, pracující paralelně s normální činností vyhodnocovacího zařízení a plnící další funkce zejména s ohledem na řízení okolní technologie. 5.3 TECHNICKÉ ÚDAJE Počet vnitřních dílků max Počet ověřovacích dílků 100 až 3000 Poloha desetinné tečky libovolná Max. signál z nosiče břemene 2 mv/v Užitečný signál 0,5 až 2 mv/v Velikost nulového signálu viz poznámka Hodnota dílku 1, 2 nebo 5 krát násobky 10 Počet připojovacích míst pro snímače zatížení 2 Počet připojených snímačů zatížení (Rvst. 350 Ω) max. 8 Mezní frekvence filtru nastavitelná při základním seřízení vah Linearita lepší než 0,005 % Teplotní posuv nuly 5 ppm / C Teplotní posuv maxima rozsahu 5 ppm / C Napájecí napětí snímačů zatížení Minimální odpor snímačů zatížení 10 Vss 42 Ω 40 (66)

41 Maximální délka kabelu od nosiče břemene 100 m Počet vodičů 4 nebo 6 Propojení se snímači zatížení přes speciální konektory Cannon9Zl Napájecí napětí vyhodnocovacího zařízení 230 V +10% / -15% Příkon xx VA Kmitočet sítě 50 Hz ± 2% Délka síťového přívodu 3 m Hmotnost vyhodnocovacího zařízení Rozměry (d x š x v) [mm] cca x kg Typ displeje Velikost znaků Klávesnice LCD grafický, 240 x 64 bodů s podsvícením LED 8, 24, 64 bodů membránová s mechanickou odezvou, 29 kláves Sériový kanál 1 RS 232c, 1200 až 9600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit Konektor CANNON, 9 kolíků - COM1 Sériový kanál 2 RS 232c nebo RS422, 1200 až 9600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit Konektor CANNON, 9 kolíků společný s COM1 nebo CANNON, 15 kolíků (RS422) protokol dle nastavení (viz popis) Délka kabelu k sériovému kanálu max. 3 m Binární výstupy 8x Zatížitelnost výstupu 24 V / 100 ma Binární vstupy 8x Spotřeba vstupu 24 V / 5 ma Konektor binárních vstupů a výstupů CANNON, 25 kolíků Možné rozšíření externím modulem IO RS232 vstupy: 4x (24 V / 5 ma) výstupy: 4x (relé, přepínací kontakty, 230V/10 A) Rozsah pracovních teplot -10 C až +40 C Rozsah skladovacích teplot -10 C až +70 C Max. relativní vlhkost pro provoz a skladování (nekondenzující) až 90 % Krytí dle ČSN EN IP 54 Bezpečnostní třída I Primární článek zálohující paměť CMOS RAM životnost cca 10 let provoz 7 let 5.4 POPIS KONSTRUKCE Vyhodnocovací zařízení VT 6210 je tvořeno ocelovým krytem z nerezového plechu, který tvoří zadní a boční část přístroje. Čelní stěnu tvoří ovládací panel s klávesnicí a otvorem pro displej. Panel je upevněn na skříni dvěma šrouby. Vyhodnocovací zařízení je umístěno ve stojanu, kde je upevněno pomocí ovládacích růžic. Na spodní části krytu je panel s konektory a síťový vypínač. Uvnitř skříňky vyhodnocovacího zařízení jsou umístěny na několika deskách elektronické obvody. 41 (66)

42 5.5 INDIKAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY KLÁVESNICE Klávesnice má celkem 29 kláves. Některé klávesy mají dle režimu nebo ve spojení s klávesou ( shift, posun ) více významů. V režimu editace uživatelského programu lze na klávesnici přiložit masku, na které je další popis, související s významy pro editaci uživatelského programu, viz kap V této kapitole je rovněž popis funkcí kláves v tomto režimu. TABULKA FUNKCÍ KLÁVES Klávesa základní režim editační režim speciální režimy přepínání mezi základním a editačním režimem po předchozím stisku klávesy vstup do režimu nastavení kontrastu displeje přechod do režimu editace programu (je-li zadáno příslušné heslo) zrušení zadaných hesel vstup do strany zadání hesel -> spuštění testu displeje. posun o stránku zpět posun na následující stránku zobrazení kurzoru na displeji (pokud tam je alespoň jedna editovatelná položka) a jeho posun v substitučním řetězci o jednu položku zpět zobrazení kurzoru na displeji (pokud tam je alespoň jedna editovatelná položka) a jeho posun v substitučním řetězci o jednu položku vpřed v režimu nastavení kontrastu displeje -> ukončení režimu na straně zadání hesel -> vstup do rež. Setup vah A v rež. SETUP -> seřízení nuly na straně zadání hesel -> vstup do rež. Setup vah B v rež. SETUP -> seřízení rozsahu v rež. nastavení kontrastu displeje -> zesvětlit o 1 krok v rež. nastavení kontrastu displeje -> ztmavit o 1 krok start uživatelského programu (viz také kap , popis instrukce END) požadavek na stop uživatelského programu (Program se ukončí po dosažení instrukce END. Viz také kap , popis instrukce END.) až po předchozím stisku klávesy ve funkcích, kde zadávají číselné údaje -> zadávání číslic. po předchozím stisku klávesy - > skok na stránku příslušného čísla jinak význam pouze, pokud je jim programem přidělená nějaká funkce přeřazení významu kláves. (Tento stav je na displeji indikován blikajícím nápisem SHIFT. Funkci, a tím i tuto indikaci je možno zrušit opakovaným stiskem, stiskem klávesy nebo zmizí po nastavené době samo.) -> okamžité ukončení programu při zobrazení kurzoru -> editace dat při nezobrazeném kurzoru -> skok na stránku příslušného čísla. při editaci dat -> smazání údaje mimo editaci -> zrušení zobrazení kurzoru zadání tzv. uživatelského kódu aktivních (právě používaných) vah 42 (66)

43 zadání předvolené táry aktivních vah po předchozím stisku klávesy - > přepínání zobrazení hmotnosti BRUTTO / NETTO aktivních vah poloautomatické vytárování aktivních vah po předchozím stisku klávesy - > nulování aktivních vah potvrzení akce (např. při zadávání čísel apod.) při zobrazení kurzoru u položky, která je textovým řetězcem -> vstup do editace řetězce přepínání aktivních vah A/B přepínání režimu Tára - fix aktivních vah vytištění zobrazené stránky na připojené tiskárně. při editaci číselného údaje -> zadání desetinné tečky. (U údajů bez desetinné tečky a při stisku klávesy jako první při editaci zadává znaménko mínus.) na straně zadání hesel -> vytištění všech editačních stránek až vyvolání uživatelského zadání dle příslušných substitučních řetězců (adr 450-9) při nezobrazeném kurzoru -> skok na stránku číslo: Fa=P10 až Fe=P14 Režim nastavení kontrastu displeje Při změně provozních podmínek, zvláště vlivem teploty a slunečního záření, může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje. Vyhodnocovací zařízení je proto vybaveno speciálním režimem pro možnost nastavení optimálního kontrastu displeje. Popis režimu je zřejmý z tabulky funkcí kláves. Nastavení se uchová v paměti displeje i po vypnutí zařízení DISPLEJ: 43 (66)

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU 141414141414 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato technická příručka platí pro všechny vložené programy, které se nahrávají do vyhodnocovacího zařízení VT 4110 pro možnost provádění dalších operací zejména v oblasti

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem.

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem. návod k použití TeROM TeROM je elektronický systém značení vybraných statických a dynamických lan prostřednictvím naprogramovaného mikročipu. Celý systém se skládá ze samotného čipu a mobilního snímače

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C TXC0-4G.0225 TOB 15 TP 25-2/01 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630

APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 Příručka uživatele 1 / 16 APLIKACE PRO ČTEČKU UNITECH PT/HT-630 Příručka uživatele 2003-2015 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k aplikaci pro čtečku Unitech PT/HT-630

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO-4G.0487 TYP VT6310 1.. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2.1. POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ... 3 2.1.1.

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1 POKLADNÍ DISPLEJ LCD VLASTNOSTI Podsvícený displej LCD s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu K ovládání displeje je použit standardní seriový port RS-232 (9600bps) Snadné programování

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420-281 040 200 Fax: +420-281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz 2 POPIS KOMUNIKACE/PROTOKOLU

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE Úvod Digitální posuvné měřítko DIGI-MET je univerzální přesné měřidlo pro použití v náročných podmínkách výroby i kontrolní laboratoře. Před prvním použitím

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah: Popis zařízení... 3 AXR-300i po sejmutí vrchního krytu... 3 Dodávané příslušenstí... 3 Doporučené příslušenstí (nutno objednat samostatně)... 4 Popis programovacích režimů...

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Duální systém počítacích vah

Duální systém počítacích vah Průmyslové provedení Duální systém počítacích vah Typ : KPZ 2-08-2 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků Jednoduchá obsluha Příznivá cena Robustní provedení Nulování Vestavěný

Více