Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů"

Transkript

1 Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů Ing. Patrik Boura a kolektiv

2 Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů prosinec 2010 REAL ECO SYSTEM, spol. s r.o. Autoři: Ing. P.Boura, Jiří Pelichovský, Olga Ertlová Table of Contents Úvod... 4 Pěnové solidifikáty... 6 úvod... 6 pokusy... 8 výsledky a diskuze závěry Monolitický geopolymer experimentální část výsledky závěr Struskové a popílkové kompozity experimentální část příprava strusky syntéza geopolymerů

3 mechanická pevnost analýza výsledky a diskuze závěry Vyztužené geopolymery experimentální postup testování vzorku analýza vzorku výsledky a diskuze závěry Odkazy

4 Úvod Elaborát je zpracovaný v rámci prací na projektu FI-IM5/146, který se zabývá uplatněním popelů ze spalování biomasy. Cílem textu je prezentace nejvýznamnějších objevů na poli alkalicky aktivovaných alumosilikátů za posledních několik let. Tím bude možné zhodnotit výsledky VaV projektu v souvislostech se světovou úrovní poznání. Řešitel projektu se již řadu let zabývá poměrně novou technologií na výrobu solidifikátů, která není založena na hydrataci cementu nebo organických pryskyřicích. Jde o polymerizaci, která je charakteristická svým anorganickým chováním ve finální podobě. Již od počátku bylo záměrem vývojových prací najít takové principy, které by umožnily likvidaci převážně odpadních látek. V počátečních fázích byly hledány veškeré možné zdroje surovin mezi materiály, které ostatní vyhazovali na zemní skládky jako bezcennou až dokonce nevděčnou odpadní látku. Po téměř šesti letech se jasně ukazuje, že cesta byla správná a mnoho odpadních materiálů skýtá až netušený potenciál. Díky skutečnosti, že odpady často vznikají průmyslovou činností a jde de facto o hmoty tvářené energií, se vždy primárně hledal onen skrytý potenciál v uložené energii. Zvolená strategie se nakonec ukázala jako fungující a v mnohých odpadech z průmyslové činnosti byl nalezen aktivní potenciál. V případě projektu na solidifikáty šlo o schopnost materiálů vytvářet v jednoduchých podmínkách pevné výrobky s užitnými vlastnostmi. Konkrétně jde o popely ze spaloven a všeobecně o produkty spalování, které jsou svým složením velice podobné alumosilikátům a jsou schopny v alkalickém prostředí vytvářet pevné látky. To je ohromný posun oproti poznání, které bylo možné získat ze světových informačních zdrojů a na mezinárodních akcích. Není známo, že by někdo ve světě dokázal využívat odpadní popely s kolísavým obsahem látek a s použitím jiných činidel než je sodné nebo draselné sklo. Výše uvedené teze mohou potvrdit, že zvolený směr VaV není jen samoúčelné vymýšlení nové technologie, ale skutečně nový postup, který může přinést ohromné efekty. Zatímco mnoho současných technologií pomalu odhaluje svou stinnou stránku, solidifikáty z odpadních popelů zatím mají jen pozitiva. Konkrétní případy z oblasti geopolymerů je možné sledovat například v používání silikových prášků na pěnění základní hmoty. Přestože byl výzkumný úkol splněn, efekt výsledku nemůže mít valného uplatnění, a to díky ceně. Není možné, resp. účelné, pokračovat v projektu, jehož výsledek je sice skvělý, ale podmíněn využitím naprosto drahé suroviny, jakou silica fume zcela jistě je. Tým řešitele se například snaží najít mezi odpadními surovinami takovou, která by v základní hmotě způsobila napěnění. I zde byl zaznamenán úspěch. Projekt na využití geoplymerních principů s maximálním množstvím odpadových látek může znamenat jednu z vlaštovek VaV za poslední dobu. Poměrně odvážné tvrzení je dáno na těžítko vah společně s projekty na různé hi-tech technologie, které v sobě moří nepředstavitelné množství mrtvé energie, ačkoliv ony samotné jsou čisté jako lilie. Příkladem 4

5 budiž trend hybridních a elektrických aut. Již jen podpora automobilizmu znamená krok zpět ohledně ekologie. Důležitá jsou ale čísla. Elektromobil musí mít Ni-Cd baterii, a to dost velikou, ta se musí někde vyrobit a na to je třeba veliké množství energie. Nakonec je výpočet šokující. Celková bilance elektromobilu je v globálním pohledu mnohem horší než u konvenčního automobilu. Jde ovšem o přesun špinavé primární energie mimo státy vyspělého západního křídla civilizace. Využívání odpadů je skutečně jednou z mála cest jak dosáhnout v absolutních číslech menší spotřeby a dostat se do stavu šetrnosti. Projekt má potenciál být skutečně úsporný a přitom generovat kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. 5

6 Pěnové solidifikáty Pěnové betony, které mají užitné vlastnosti pro moderní průmysl a konstrukce, jsou zajímavé zejména pro stavebnictví. V článku jsou prezentovány první výsledky na výrobu pěnové hmoty z popílku na základě metody a kombinace s pěnou geopolymerních hmot a tvorbu pěny na základě H2O2. Některé z konkrétních vlastností, jako je hustota, tepelná odolnost a pevnost v tlaku byly ve srovnání s tradičními lehkými betony. Zvláště, když byly pěnové betony syntetizované ve formě popílku metodou geopolymerních solidifikátů by teplotní odolnost výrobku byla okolo C. úvod Ve stavebním průmyslu jsou lehké pěnové výrobky nebo betony na základě pojiva jako je Portlandský cement s jemným pískem a lehké agregáty, nadouvadla, včetně peroxidu vodíku, hliníkový prášek, polystyren, tradiční materiály. Jedním z problémů, které se vztahují k výrobnímu procesu je u portlandského cementu, který se částečně podílí na uvolňování CO2 do atmosféry. Kromě toho, některé z těchto produktů mají vlastnosti, jako je tepelný odpor, odolnosti vůči kyselému prostředí ale nejsou dobré. Pěnové betony syntetizované z popílku, křemičitanu sodného a roztoku H2O2 jako pěnidla může výrazně překonat tyto nevýhody. Existují dva způsoby výroby pěnových geopolymerních betonů: (1) je tepelná expanze (Na, K) - (sialate-multisiloxo), s poměrem Si: Al>> 6, a (2) rozšíření geopolymeru s nadouvadly. Tato technologie byla vyvinuta Cordi-Géopolymere s MK-750 založeném na K-poly (sialate-siloxo) *1, 2, 3+. Pěnidlo je plynný kyslík vyplývající z rozkladu peroxidů alkalických v médiu (H2O2, organické peroxidy, sodík perboritan) *1, 2, 3+. Tam je několik koncentrací H2O2: 10, 30, 50, 110 svazků. Na ukázkovém pěnovém výrobním procesu je ukázán proces s 30 objemovými koncentracemi H2O2. Pokud je to nutné, může být přenesena na 110 objemových mutací. Průmyslové pěny Trolit jsou vyráběny s různými geopolymerními surovinami, jako je křemičitý úlet a oxid hlinitý v prášku [1,2,3+. Tabulka 1 udává fyzikální vlastnosti geopolymerní pěny, v tomto konkrétním případě Trolit pěny, po Liefk (1999) *1, 2, 3+. 6

7 Tepelná vodivost je funkcí hustoty, což znamená, že dobré tepelně izolační hodnoty vyžadují nízkou hustotou materiálu. Obrázek 1 ukazuje variace pevnosti v tlaku, kde se hustota pěnové MK mění na K-poly (sialate-silixo) *1, 2, 3+. Síla se liší silně s hustotou a při nízké hustotě jsou pěny křehké. Obrázek 1: Pevnost v tlaku a hustoty MK-750 na K - poly (sialate-siloxo) Geopolymerní pěna představuje jedinečnou kombinaci nízké tepelné vodivosti spojené s výbornými mechanickými vlastnostmi a velmi vysokou teplotní stabilitou. Tyto ještě 7

8 markantnější vlastnosti jsou, zaměříme-li se na maximální teploty a ve srovnání s jinými izolačními materiály (obr. 2) [1, 2, 3]. Obrázek 2: Maximální teplota použití některých izolačních materiálů, adaptovaný od Liefke (1999). pokusy V této studii na pěnový betonu je pěnový geopolymerní beton, který byl syntetizován z některých hlavních materiálů, jako jsou popílek, jemný písek, s přídavkem křemičitanu sodného v roztoku, činidel, a menší části hydroxidu vápenatého. Nadouvadlo je H2O2 s 50 objemových procent. Hlavní chemické složky popílku jsou zobrazeny v tabulce 2, a velikosti částic < 45 um tvoří více než 91%. Zrnitosti jemného písku jsou uvedeny v tabulce 3. 8

9 Zásaditý roztok je kombinací křemičitanu sodného a roztok sodného hydroxidu tak, že je to MR (SiO2: Na2O) = 1,2. Zásaditý roztok je připraven jeden den před použitím. V zásadě by bubliny v geopolymerní betonové pastě byly tvořeny přidáním peroxidu vodíku. Rozklad H2O2 ve vysoké ph prostředí vytváří H2O a atomové kyslíky. Mohlo by to reagovat s organickými materiály v popílku k uvolnění CO2 plynu. To je důvod pro rozšíření geopolymerní pasta. Geopolymerní pasta má dvě části: pevné a tekuté materiální řešení. Pevná část je směs popílku, jemného písku s poměrem 50:50 hmotnosti, a menší část hydroxidu vápenatého s 2% hmotnostních, další část je směs alkalického roztoku, peroxid vodíku, a bez vody. Poměr hmotnosti mezi částmi pevné a tekuté složky jsou vždy konstantní a rovny 4,27. H2O2 řešení jsou smíšené do pasty s různými množstvími od nejnižší k nejvyšší, zatímco ostatní složky pasty jsou konstantní a to kromě stálých složek včetně vody. Poměr složek v geopolymerní betonové pastě je znázorněn v tabulce 4. Směs, po míchání po dobu 5 minut, se nalije do forem z oceli s rozměry 15 x 15 x 15 cm, začne expandovat. Proces rozšíření bude ukončen do 20 minut. Vzorky jsou ošetřeny při pokojové teplotě 4 do 8 hodin, pak pomocí struny ocelovými odřezy formovány do zvláštní části betonového bloku. Po osazení jsou všechny vzorky udržovány při pokojové teplotě po dobu tří dnů. Bylo zjištěno, že odložení vytvrzování na dobu vyšší způsobuje zvýšení pevnosti beton [1, 2, 3]. Na konci formování po třech dnech jsou vzorky umístěny uvnitř parní komory a vytvrzování probíhá při 60 C po dobu 24 hodin. 9

10 Aby se zabránilo kondenzaci na betonu, je betonový povrch pokryt folií z plastické hmoty. Po skončení odstřeďování jsou bloky vyjmuty z komory a nechá se odejít vzduch a vysušit při pokojové teplotě za dalších 24 hodin. Vzorky byly uloženy v laboratorních podmínkách okolního prostředí až do dne testování. Laboratorní teplotce pohybovaly mezi 27 C a 31 C během tohoto období. Po 28 dnech zrání vzorky byly testovány na základní vlastnosti, jako je pevnost v tlaku, objemová hmotnost, velikost pórů parametr, maximální teploty při použití, smrštění. výsledky a diskuze Vzájemné vztahy mezi procentuálním obsahu peroxidu vodíku a pevností v tlaku, objemové hmotnosti a pórů z těchto vzorků jsou uvedeny v tabulce 5. V některých případech se ukázalo, že poměr mezi pevnou a kapalnou částí pasty opravdu postihuje schopnost rozšíření a pevnost v geopolymerních pastách. Tabulka 5: vztah mezi množstvím H2O2 a fyzikální charakteristikou výsledné hmoty Legenda k jednotlivé fotografii značí číslo vzorku, % množství přidaného H2O2, hustotu, výslednou pevnost v tlaku a velikost pórů. B < 0.2 B <

11 B < 1.0 B < 1.2 B < 1.3 B < 1.5 B <

12 B < 2.3 B <2.5 B <3.0 B <

13 B96 0,55 0,668 3,89 <4,0 B95 0,61 0,619 3,76 <5,0 B94 0,65 0,618 3,65 <5,2 B89 0,67 0,561 3,42 <5,2 B90 0,71 0,549 3,38 <5,3 13

14 B91 0,74 0,542 3,35 <5,5 B92 0,77 0,518 3,00 <6,0 B93 0,81 bez úspěchu B86 0,89 bez úspěchu B85 0,00 1,8 30 Nano velikosti 14

15 Výsledky testů ukázaly, že množství peroxidu vodíku v geopolymerní pastě je přímo úměrné rozšířenému objemu a nepřímo úměrné hustotě a pevnosti pěnového betonového bloku. Užitečné limity H2O2 se změní z 0,09 hm% až 0,77% hmotnostních ve směsi do betonu past, a objem past se zvyšuje od 21% až po 71%. Pěnidlo má silné vlivy na pevnost v tlaku. To by mohla být snížena z 90% až 50%. Proto jsou ve vyztužených aplikacích nevýhodu. Vztahy mezi H2O2 složkou a objemovou hmotností a pevností pěnového betonu jsou zobrazeny v Obrázek 4 a Obrázek 5. Obrázek 4: Vztah mezi H2O2 množství a objemové hmotnosti pěnového betonu Obrázek 5: vztah mezi H2O2 částkou a pevnost v tlaku. 15

16 Další fyzikální vlastnosti pěnového betonu byly testovány a zobrazeny v tabulce 6. Tabulka 6 ukazuje, že tepelný odpor pěnového betonu je vyšší než u tradičního pěnového betonu. Nicméně, v této studii by hustota pěnového betonu nedosáhnou na úroveň okolo 400 kg/m3. závěry V článku jsou prezentovány první výsledky na to, aby pěnový beton z popílku na základě geopolymerní metody v kombinaci s nadouvadlem z peroxidu vodíku. Užitečné limity H2O2 na objem se používá od 0,77% hmot. do 0,09% hm. H2O2 obsah v geopolymerní pastě je přímo uměrná poměru a rozšíření objemu a nepřímo úměrný hustotě a pevnosti v tlaku pěnového bloků. Kapacita pěnového betonu se zvýšila z 21% na 71%. Pevnost v tlaku by mohla být snížena z 50 až 90 procent. Tepelný odpor pěnového betonu je vyšší než tradiční pěnového betonu. Teplota by mohla dosáhnout až 1000 C. 16

17 Monolitický geopolymer Syntéza geopolymerů na bázi alkalických polysialate byla dosažena pomocí alkalické aktivacenerostných surovin a křemičitého úletu. Monolitická litá anorganická pěna je založena na křemenném prachu, průmyslovém odpad, kde se přidá k roztoku obsahujícího dehydroxylovaný kaolinit a alkalický hydroxid z rozpuštěných peletek (silikátový draslíku). Pěna byla syntetizována z látek na místě připravených jako reakce dihydrogenu přes oxidaci volného křemíku (oxid křemičitý přítomný v prášku) a s vodou v alkalickém prostředí. Vzhledem k jeho potenciálu jako izolačního materiálu pro použití ve stavebnictví geomateriálů, byla tato pěna mohla být používána podobně jako dřevo-pěna kompozitní materiál při pokojové teplotě. Kompozitní mechanické vlastnosti byly studované ve vztahu k chemickými vlastnostmi. V současné době je zde politická i společenská poptávka po produktech, které vyžadují méně energie během výrobního procesu a jsou snadno recyklovatelné. Nové materiály musí vykazovat obdobné nebo lepší vlastnosti s ohledem na ty existující. Materiály sdružující minerální pojiva a místní suroviny včetně celulózy lze nalézt ve všech kulturách a časových periodách. Avšak fyzické a chemické vlastnosti musí být dneska lepší. K tomu slouží výměna informací mezi jednotlivými složkami. Tyto kompozity nejsou dobře známé. Dále nové cementové materiály známé jako geopolymery včetně většiny silikátů nebo hlinitokřemičitanů, mohou být použity jako náhrada za klasické hydraulicképojiva a z geopolymerních materiálů mohou být také použity schránky pro uzavření průmyslových odpadů. Bohužel, vzhledem ke krátkému času poznání, hydraulické a mechanické vlastnosti chování těchto materiálů stále obtížné. V předchozí práci jsme prokázali syntézu anorganických pěn s izolačními vlastnostmi. V této práci popíšeme přípravu různých kompozitních materiálů na bázi křížení této pěny a dřeva. Za prvé, studujeme biokompatibilitu z chemické báze dřeva a mezi minerální směsí s ph-závislou kompoziční analýzou, termické analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Následně jsme zkoumali mechanické vlastnosti kompozitu s uplatňováním testů na pozorování povrchového smyku. experimentální část Počáteční geomaterial byl připraven z roztoku obsahujícího dehydroxylovaný kaolinit a KOH pelety (85,7% čistota) rozpuštěné ve draselném roztoku silikátu (Si / K = 1,70 mol, hustota 17

18 1,20), jak je popsáno na obrázku 1a. Průmyslové odpady, jako je oxid křemičitý úlet (0,7% hm volného křemíku, 97,5% hmotnostních z oxidu křemičitého, 0,275% hm oxidu) byl přidán k předchozímu roztoku. Reakční směs se poté vloží do uzavřených polystyrenových forem v peci při teplotě 70 C po dobu 6 h na dokončení polykondenzace reakce. Obrázek 1: (a) Souhrnný protokol o in-situ anorganických pěnách se dřevem, (b) složené vzorky pro testování ve dvoulůžkovém smyku. 18

19 Materiál byl pak odstraněn z formy a vloží se do pece při teplotě 70 C po dobu 24 h na sušení. Během tohoto procesu, in-situ anorganické pěna na základě křemičitého úletu byla tvořena z in-situ plynných částic výroby dihydrogenfosforečnanu kvůli oxidaci volného křemíku (obsah v křemičitém úletu), vodou v alkalickém prostředí, což bylo potvrzeno pomocí TGA-MS experimentů. Trvanlivost materiálů přicházejících do styku s roztokem byla vyšetřována ponořením kusů v roztoku na různých počátečních hodnotách ph. PH tohoto roztoku byla sledována na s MeterLab PHM240 při 25 C. Chcete-li studovat dřevo, byly kousky jedle ponořeny do roztoku křemičitanu draselného, sodného, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a destilované vody odpovídající počáteční hodnoty ph ve výši 11,5, 12,6, 13,8 a 7,5. Poměr mezi hmotností dřeva a roztoku byl 0,17 (S = 8.3 g m dřeva a m roztoku = 49 g). Hodnoty ph roztoků byly pak měřeny v průběhu příštích 10 dní, jednou denně. Pěna byla ponořená v roztoku připraveného s kyselinou chlorovodíkovou, sodný hydroxid nebo destilovanou vodu s počátečními hodnotami ph 2, 6,5 a 10,5, resp. Hodnoty ph roztoku byla následně měřena po dobu 40 min, jednou za 2 min. Příprava kompozitů s požadovaným spojem pěny a dřeva. Reaktivní směs pěny je poměrně tekutá, takže bylo nutné aktivovat směs s cílem zvýšit viskozitu, čímž proběhlo tvarování materiálu. Směs se aktivuje umístěním v peci při teplotě 70 C po dobu 30 min. Jednou z účinných metod bylo, když směs byla uložena na dřevo uchováváné při pokojové teplotě. Za účelem testování mechanických vlastností rozhraní dřeva a pěny a jejich porovnání je lepidlo na rozhraní dřeva ve dvou vrstvách, vzorky byly syntetizovány podle vzorku, který je uveden na obr. 1b. Tři kusy dřeva (každý 200x100x30 mm) se připojuje pomocí dvou vrstev pěny (každá 100x100x5 mm) nebo průmyslovým lepidlem. Tloušťka jednotlivých vrstev byla stanovena s tolerancí. Po formování byly vzorky umístěny v sušárně při 70 C po dobu 6 h. Získaný produkt se skládal z 5,3% a 94,7% v objemu pěny a dřeva, resp. To znamená poměr objemu Vpěny / Vdřeva kolem 0,06. Morfologie konečných výrobků byla stanovena pomocí Cambridge Stereoscan S260 rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Před jejich analýzy na uhlíkových vrstvách byl uložen na vzorcích. Mapování bylo realizováno pomocí Kα paprsků kyslíku (0,523 kev), hliník (1.487 kev), křemíku (1.740 kev) a draslíku (3.313 kev). Diferenční termické analýzy (DTA) a termogravimetrické analýzy (TGA) byly provedeny na charakterizování tepelné vlastnosti pevných látek. TDA-TGA experimenty byly prováděny v posloupnosti prací. Vzorky mezi 25 a 1200 C s použitím Setaram SETSYS Evolution. Vzorky byly zahřáty na 10 C / min v suchém vzduchu. Vzorek použitý pro experiment DTA je přijata na rozhraní mezi dřevo a pěny. 19

20 Mechanické zkoušky ve dvoulůžkovém smyku byly provedeny dvě na Zwick / Roel testovácí zatížení Z300 stroj. vzorků, viz obr. 1b, byly testovány s maximální kompresí 50 kn. Měření přesídlení bylo dáno příčním posunem. Vzorek byl umístěn mezi dvěma tlakovými moduly a nižší modul byl vybaven závažím pro lepší přizpůsobení zátěže během testování. Zkoušky ve dvoulůžkovém smyku byly provedeny do doby prasknutí při konstantním posunutí a rychlost 0,5 mm / min. Z chování křivky byly vyhodnoceny záznamy pro každý materiál. Korekce křivek na začátku každé zkoušky byla provedena na kompenzaci mechanickému poškození. výsledky Chcete-li ověřit sdružení dvou sloučenin, testy trvanlivosti v různých roztocích byly provedeny (obr. 2). Pro pěny, byly vybrány tři řady hodnot ph. Za přítomnosti základního média, řešení rychle dosáhne rovnováhy při ph 11,8, odhalují se velmi slabá interakce s pěnou. Pokud je snížení ph, je dosaženo rovnováhy po 2 min, což naznačuje, že jsou uvolněny v médiu malá množství základních druhů, což vede ke konečné hodnotě ph asi 11,8. Tato hodnota je charakteristická pro alkalické roztoky uhličitanu, což naznačuje, že některé druhy jsou uhličitany uvolněné ve vodním prostředí. Navíc, tyto druhy uhličitanu byly pozorovány dříve na termických analýzách ve spojení s MS spektrometry 5. Přítomnost uhličitanů a jejich mutací je silně vyjádřené v kyselém prostředí, kde je rovnováha mezi druhy uhličitanu a H + z HCl pozorována. Základní druhy inklinují ovládnout celkové ph kultivačního média, jako rovnovážné ph 11,8 je sledován i v původně kyselých rozpouštědlechl. Hodnota dosáhne na vysokou hodnotu ph a je v souladu s údaje o geopolymeru, které odpovídá přirozenému ph této látky. Na různé hodnoty ph, elementární analýzy dle ponoření v roztoku nebyly provedeny. Prvky získané ze základní směsi pěny jsou hlavně křemík a draslík méně než 2%. Tyto experimenty ukazují, že tyto vzorky jsou stabilní v základním a neutrálním médiu vzhledem k tomu, že jsou čištěny v kyselém prostředí v důsledku uhličitanů souvisejících s draslíkem přítomným ve vzorcích. Zdá se, že draslík se jeví dobrým kandidátem na podporu přenosu iontů. V případě dřeva, volba základních roztoků, jako je draslík silikát (*Si+ = mol / L, *K+ = 1,9 10 mol / L), hydroxid sodný (*Na+ = 1,02 mol / L), hydroxidu draselného (*K+ = 1,175 mol / l) a výběr neutrálních řešení je realizováno v souladu s hodnotou ph směsi pěny, která je asi 14. Chování (obr. 2b) roztoku v kontaktu se dřevem byly velmi podobné a ukázala se jen malá změna. Tyto experimenty ukazují, že žádná škoda nevznikla, jako v případě pěny v kontaktu s roztokem předchůdce. 20

21 Obrázek 2: (a) Vývoj hodnoty ph roztoku na různých počátečních hodnotách ph v kontaktu s pěnou a (b) různé počáteční hodnoty ph v kontaktu se dřevem. Křivky tepelného toku ze dřeva odhalí tři oddělené oblasti (obr. 3 (a)). První oblast, v teplotě až do 150 C, odpovídá dehydratačnímu procesu. Druhý region vystavujících exotermních vrcholů označuje pyrolýzy celulózy a hemicelulózy, proces, který generuje emise CO2 a CO plynu. Exotermní chování pozorovatelné ve třetím regionu je vzhledem k ligninu a jeho rozkladu týkající se VOC generaci. Tepelné křivky anorganické pěny zobrazí dva endotermické vrcholy vyplývající ze ztráty dehydrované a strukturální vody. Tepelný tok křivka kompozitní se zdá být kombinací obou interagujících látek od maxim teplot rozkladu jsou posunuty k vyšším teplotám. 21

22 Tento efekt je v souladu s prací C. Di Blasi et al., který ukázal, že zásadité sloučeniny vysoce prospívají uhlíku, dehydratace a dekarboxylace reakce dřeva. Za těchto podmínek se zdá být složení více stabilní, prokazující existenci silného rozhraní podporujícího přenos iontů. Je obtížné kvantitativní pochopení různých tepelných toků. Ve skutečnosti, úbytek hmotnosti (ne daný) ze dřeva se pohybuje kolem 88%, přibližně 9% z pěny. Ztráta hmotnosti vzorku testovaných v DTA umožňují hodnocení jejího složení, pokud jde o dřevo a pěny. Při 800 C, dřevo / pěna kompozitní současnosti úbytek hmotnosti o 24% což znamená, složení 20% dřeva a 80% pěny. Kompozitní zobrazí pouze asi 20% tepelného toku dřeva. Obrázek 3: Tepelný tok v závislosti na teplotě (a) dřevo, (b) pěna (intenzita x10) a (c) dřevo / pěna kompozitů. Důkazy z testů životnosti ukazuje převod vyskytující se v rozhraní materiálu. S cílem zjistit možné chemické interakce mezi rozhraním dřeva a pěny, jsme provedli Xray mapování na rozhraní (obr. 4). 22

23 Obrázek 4: X-ray mapování kyslíku, hliník, křemík, draslík a realizován na rozhraní mezi dřevo a pěny. Navíc, chemický rozbor popela ze dřeva odhalily přítomnost K, Si, Na, O a C, jak se očekávalo. X-ray mapování a výsledky odhalily vysoký obsah anorganických prvků, jako jsou Al, Si, O a K v pěně, jak se očekávalo. V případě dřeva, Si, Al a O intenzity prvkem jsou slabé, protože tyto prvky jsou ve slabé částku nižší, než 2-3%. Nicméně, silný signál draslíku byl pozorován ze dřeva nelze vysvětlit přítomností draslíku ve dřevě, ale kombinace obou draslíku ve dřevě a draslíku vydání z pěny. Ve skutečnosti, šíření draslíku. Zdá se, že odpovídá silného rozhraní v kompozitu. Opravdu jsme již dříve uvedli, že draslík může migrovat snadno, jako uhličitan draselný vodíku hydratační účinky, které mohou být povýšen na rozhraní. 23

24 Obrázek 5. () Mechanické vlastnosti vzorků s (i) složené a (ii) vrstvy lepidla testovány v dvojité vrstvě. (B) SEM pozorování. Obr. 5a ukazuje zatížení a posunutí, resp. záznamy z klíčových testů. Dva druhy vzorků byly testovány: jeden s pěnovou vrstvou a další s průmyslovou vrstvou lepidla. Smykového napětí mělo poruchu zhruba 1,3 MPa pro dřevo / pěna kompozitní, a 2,4 MPa pro průmyslové lepidlo / dřevo kompozitu. Ačkoli pěna / dřevoplast vykazuje nižší smykové selhání při napětí, je to mechanická pevnost dostačující pro kompozitní-obsahující anorganické materiály. Kromě toho, anorganické pěna má zajímavé přidružené vlastnosti. SEM měření (obr. 5b) poskytují důkaz, že mechanická porucha v důsledku smykové napětí se vyskytuje v pěně samotné, a nikoli na rozhraní. Vyvstává tak křehké chování pěny a silná přilnavost pěny na podkladu dřeva. 24

25 závěr Prokázali jsme rozvoj izolačních kompozitních geomateriálů složených ze dřeva a in-situ anorganické pěny, která může být syntetizovány při nízké teplotě a s nízkou spotřebou energie. Interakce mezi pěnou a dřevem vede k tvorbě rozhraní s žádoucími mechanickými vlastnosti. Tyto vlastnosti v kombinaci s izolační vlastnosti pěny, které mohou být využity pro výrobu protipožárních dveře. Jiné studie již prokázaly možnost tvorby anorganických pěn s celou řadou jílů, zejména těch, které nevyžadují pálení. Bylo by dále velmi zajímavé prozkoumat vlastnosti nových kompozitů tvořených s touto pěnou. 25

26 Struskové a popílkové kompozity Účinek důvodu granulované vysokopecní strusky (GGBFS) metodu přípravy (mokré, suché, frézované) na mechanickou pevnost popílku (FA)-na základě geopolymerů byla stanovena jako funkce post-lék tepelné expozici teplotu. Struska metoda přípravy ovlivněna mechanická pevnost FA-GGBFS geopolymerů obsahující 20-40% GGBFS, mokré> suché> mleté. FA-založené geopolymerů obsahující 20-40% mokré nebo suché GGBFS nebo 20% mleté GGBFS vykazovali vyšší tlakové silných stránek než pojivo materiálů při teplotách 1000 C. Výsledky naznačují, že přidání GGBFS vedlo ke snížení v rozsahu tepelného namáhání popraskání FA-založené geopolymerů po tepelné expozici až 1000 C. Struska metoda přípravy pravděpodobně ovlivňuje rychlost uvolňování vápníku druhů z strusky a může mít vliv na vápenopískové-hlinitokřemičitan vápenatý gel poměr eopolymeru výrobku, množství strusky k dispozici funkce jako microaggregate, pórovitost vlastnosti gelu výrobku a materiálu mechanické pevnosti. Přestože metalurgických strusek nejsou tak dobře-charakterizovat jako metakaolin (MK) nebo popílku (FA), Nedávné studie ukázaly, že mohou být použity k výrobě geopolymerů. Mletá granulovaná vysokopecní struska (GGBFS), nebo struska, je vápník aluminosilicate1 zahrnující sklovité částečky pravidelných chemické homogenity ale nepravidelné morfologie. Struska obsahuje významný podíl sklivce materiál, který je velmi reaktivní vůči geopolymerization, obzvláště když použitý v kombinaci s další hlinitokřemičitanu výchozích materiálů. Například, byly připraveny z geopolymerů směsí kaolinit-nízké hladiny vápníku feronikl slag2, MK-slag3, a třída C FA-vysoké pece slag.4 abrasion5, fire6, a erosion4 odpor geopolymerů obsahující vysokopecní strusky byly stanoveny. Yunsheng et al. zkoumána syntéza a těžkých kovů chování imobilizace geopolymerů připravené z MK-strusky směsi v závislosti na obsahu strusky a vytvrzování method3. Yip et al. zkoumal soužití geopolymerních gelu a křemičitanu vápenatého hydrátu (CSH) v MK-GGBFS geopolymers.7 Tato práce představuje systematickou určení vlivu Kromě GGBFS na fyzickém a mechanické vlastnosti geopolymerů připravených z FA. Účinky struska obsahu, struska metoda přípravy (mokré, suché, mleté) a post-lék tepelné expozici na mechanickou pevnost a tepelná stabilita geopolymerů byly stanoveny. 26

27 experimentální část Materiály Hlinitokřemičitanu výchozí materiál byl třídy F popílku (FA) (Boral Materiál Technologies). FA obsažené 53,94% SiO2, Al2O3 28,25%, a 7,29% Fe2O3. GGBFS (Holcim Ltd) obsahoval 37,75% SiO2, Al2O3 8,73%, 0,37% Fe2O3, 36,42% CaO, 13,69% MgO, 0,43% a Mn2O3. Draslík silikátové Kasil 6 (PQ Corporation) byl použit jako křemičitan. Kasil 6 bsahuje 26,5% SiO2 a 12,65% K2O. Kvalita činidla hydroxidu draselného (Aldrich) byl používán příprava strusky Strusky byla začleněna do geopolymerních v jedné z tři stavy: mokré, suché, nebo mleté. Wet obsažené strusky přibližně 10-12% vody a byl používán jako od výrobce. Suché strusky byla připravena topení mokré strusky v 80 C troubě přes noc. Mletá struska byla řipravena broušení suché strusky v kulový mlýn na 2 dny. Tabulka 1 popisuje částici distribuce velikosti pro GGBFS. Pro účely této studie, se předpokládá, že distribuce velikosti částic pro mokré a suché strusky byly podobné. syntéza geopolymerů FA geopolymerů byly připraveny pomocí SiO2/Al2O3 = 4 a H2O/M2O = 2. K2O/SiO2 na silikátových použité řešení pro přípravu geopolymerních materiálů byla 1,72. V typickém Příprava byla draslíku silikátové a hydroxidu draselného ve směsi pro 24-hr období před použitím. 27

28 FA pak byla přidána intenzivního míchání pomocí rotační mixér po dobu 10 minut k formě geopolymeru pojiva. Strusky byla založena ruční míchání, s výjimkou v případě suché mleté strusky. Suché mleté strusky bylo zamíchal do geopolymerních pojiv pomocí otočného mixer po dobu 2-3 minut. Materiály byly převedeny do formy na plasty, na něž se vztahuje s plastovou top, dovoleno sedět při pokojové teplotě přes noc, a vytvrzuje při 90 C po dobu 5 dnů. Po vytvrzení materiály byly chlazeny a koná se pod okolním podmínkám před analýzou. Množství strusky začleněna v rozmezí 20 až 80 hm. % A měnit strusky metodu přípravy. Post-Cure tepelné expozice Po vytvrzení při 90 C, materiály byly umístěny v troubě při 300, 500, 800, nebo 1000 C po dobu 1 hodinu. Po post-lék tepelné expozici, byly materiály ovoleno se ochladit na vzduchu na pokojovou teplota před analýzou. mechanická pevnost analýza Pevnosti v vytvrzené geopolymerů byly stanoveny na ELE komprese tester ovládat pomocí 200 lbf / s rychlosti deformace v souladu s ASTM C109. Test vzorky byly 2 x 2 x 2 cm kostky. Všechny hodnoty uvedené v současné práce jsou v průměru Výsledky získané pro tři vzorky. výsledky a diskuze Obrázek 1 ukazuje fyzický vzhled popílku-založené geopolymerů připravených s využitím mokrý, suchý, nebo mleté GGBFS po vytvrzení při 90 C a post-lék tepelné expozici 500 C nebo 1000 C. Mokré strusky byl snadno začleněny v koncentraci 20-80% do popílku-pojiva. Dobrá kvalita materiály byly připraveny s použitím 20-60% suché strusky a 20-40% mleté strusky. Pojiva materiál vystavoval známky praskání po zahřátí na 1000 C, zatímco materiály obsahující GGBFS vystavoval ne znatelný popraskání povrchu materiálu po tepelném expozici za stejných podmínek. 28

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

X-SEED Urychlovací přísada pro tvrdnutí betonu

X-SEED Urychlovací přísada pro tvrdnutí betonu X-SEED Urychlovací přísada pro tvrdnutí betonu BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. F. V. Veselého 2760/7 Hala D2 193 00 Praha 9 Admixture Systems Europe BASF Construction Chemicals Europe SE Vulkanstrasse

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí Vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů Rybák L., Pešek J., Korsa B., Fajfr P. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná Kučera Z. - LAFARGE ŽÁROMONOLITY, s.r.o., Ostrava 1. Úvod Jedním z negativních

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ Pavel Stolař a Filip Vráblík a Pavel Novák b a) Ecosond s.r.o., K vodárně 531, 257 22 Čerčany, ČR b) VŠCHT Praha, Technická 5, 160

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK Rychlé vytvrzuje - manipulační pevnost 5 10 min. Zabraňuje mezikrystalické korozi v závitu Demontovatelný běžným nářadím Barva: modrá Možno použít

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více