Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů"

Transkript

1 Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů Ing. Patrik Boura a kolektiv

2 Výroba funkčních vzorků z kompozitů na bázi geopolymerů prosinec 2010 REAL ECO SYSTEM, spol. s r.o. Autoři: Ing. P.Boura, Jiří Pelichovský, Olga Ertlová Table of Contents Úvod... 4 Pěnové solidifikáty... 6 úvod... 6 pokusy... 8 výsledky a diskuze závěry Monolitický geopolymer experimentální část výsledky závěr Struskové a popílkové kompozity experimentální část příprava strusky syntéza geopolymerů

3 mechanická pevnost analýza výsledky a diskuze závěry Vyztužené geopolymery experimentální postup testování vzorku analýza vzorku výsledky a diskuze závěry Odkazy

4 Úvod Elaborát je zpracovaný v rámci prací na projektu FI-IM5/146, který se zabývá uplatněním popelů ze spalování biomasy. Cílem textu je prezentace nejvýznamnějších objevů na poli alkalicky aktivovaných alumosilikátů za posledních několik let. Tím bude možné zhodnotit výsledky VaV projektu v souvislostech se světovou úrovní poznání. Řešitel projektu se již řadu let zabývá poměrně novou technologií na výrobu solidifikátů, která není založena na hydrataci cementu nebo organických pryskyřicích. Jde o polymerizaci, která je charakteristická svým anorganickým chováním ve finální podobě. Již od počátku bylo záměrem vývojových prací najít takové principy, které by umožnily likvidaci převážně odpadních látek. V počátečních fázích byly hledány veškeré možné zdroje surovin mezi materiály, které ostatní vyhazovali na zemní skládky jako bezcennou až dokonce nevděčnou odpadní látku. Po téměř šesti letech se jasně ukazuje, že cesta byla správná a mnoho odpadních materiálů skýtá až netušený potenciál. Díky skutečnosti, že odpady často vznikají průmyslovou činností a jde de facto o hmoty tvářené energií, se vždy primárně hledal onen skrytý potenciál v uložené energii. Zvolená strategie se nakonec ukázala jako fungující a v mnohých odpadech z průmyslové činnosti byl nalezen aktivní potenciál. V případě projektu na solidifikáty šlo o schopnost materiálů vytvářet v jednoduchých podmínkách pevné výrobky s užitnými vlastnostmi. Konkrétně jde o popely ze spaloven a všeobecně o produkty spalování, které jsou svým složením velice podobné alumosilikátům a jsou schopny v alkalickém prostředí vytvářet pevné látky. To je ohromný posun oproti poznání, které bylo možné získat ze světových informačních zdrojů a na mezinárodních akcích. Není známo, že by někdo ve světě dokázal využívat odpadní popely s kolísavým obsahem látek a s použitím jiných činidel než je sodné nebo draselné sklo. Výše uvedené teze mohou potvrdit, že zvolený směr VaV není jen samoúčelné vymýšlení nové technologie, ale skutečně nový postup, který může přinést ohromné efekty. Zatímco mnoho současných technologií pomalu odhaluje svou stinnou stránku, solidifikáty z odpadních popelů zatím mají jen pozitiva. Konkrétní případy z oblasti geopolymerů je možné sledovat například v používání silikových prášků na pěnění základní hmoty. Přestože byl výzkumný úkol splněn, efekt výsledku nemůže mít valného uplatnění, a to díky ceně. Není možné, resp. účelné, pokračovat v projektu, jehož výsledek je sice skvělý, ale podmíněn využitím naprosto drahé suroviny, jakou silica fume zcela jistě je. Tým řešitele se například snaží najít mezi odpadními surovinami takovou, která by v základní hmotě způsobila napěnění. I zde byl zaznamenán úspěch. Projekt na využití geoplymerních principů s maximálním množstvím odpadových látek může znamenat jednu z vlaštovek VaV za poslední dobu. Poměrně odvážné tvrzení je dáno na těžítko vah společně s projekty na různé hi-tech technologie, které v sobě moří nepředstavitelné množství mrtvé energie, ačkoliv ony samotné jsou čisté jako lilie. Příkladem 4

5 budiž trend hybridních a elektrických aut. Již jen podpora automobilizmu znamená krok zpět ohledně ekologie. Důležitá jsou ale čísla. Elektromobil musí mít Ni-Cd baterii, a to dost velikou, ta se musí někde vyrobit a na to je třeba veliké množství energie. Nakonec je výpočet šokující. Celková bilance elektromobilu je v globálním pohledu mnohem horší než u konvenčního automobilu. Jde ovšem o přesun špinavé primární energie mimo státy vyspělého západního křídla civilizace. Využívání odpadů je skutečně jednou z mála cest jak dosáhnout v absolutních číslech menší spotřeby a dostat se do stavu šetrnosti. Projekt má potenciál být skutečně úsporný a přitom generovat kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. 5

6 Pěnové solidifikáty Pěnové betony, které mají užitné vlastnosti pro moderní průmysl a konstrukce, jsou zajímavé zejména pro stavebnictví. V článku jsou prezentovány první výsledky na výrobu pěnové hmoty z popílku na základě metody a kombinace s pěnou geopolymerních hmot a tvorbu pěny na základě H2O2. Některé z konkrétních vlastností, jako je hustota, tepelná odolnost a pevnost v tlaku byly ve srovnání s tradičními lehkými betony. Zvláště, když byly pěnové betony syntetizované ve formě popílku metodou geopolymerních solidifikátů by teplotní odolnost výrobku byla okolo C. úvod Ve stavebním průmyslu jsou lehké pěnové výrobky nebo betony na základě pojiva jako je Portlandský cement s jemným pískem a lehké agregáty, nadouvadla, včetně peroxidu vodíku, hliníkový prášek, polystyren, tradiční materiály. Jedním z problémů, které se vztahují k výrobnímu procesu je u portlandského cementu, který se částečně podílí na uvolňování CO2 do atmosféry. Kromě toho, některé z těchto produktů mají vlastnosti, jako je tepelný odpor, odolnosti vůči kyselému prostředí ale nejsou dobré. Pěnové betony syntetizované z popílku, křemičitanu sodného a roztoku H2O2 jako pěnidla může výrazně překonat tyto nevýhody. Existují dva způsoby výroby pěnových geopolymerních betonů: (1) je tepelná expanze (Na, K) - (sialate-multisiloxo), s poměrem Si: Al>> 6, a (2) rozšíření geopolymeru s nadouvadly. Tato technologie byla vyvinuta Cordi-Géopolymere s MK-750 založeném na K-poly (sialate-siloxo) *1, 2, 3+. Pěnidlo je plynný kyslík vyplývající z rozkladu peroxidů alkalických v médiu (H2O2, organické peroxidy, sodík perboritan) *1, 2, 3+. Tam je několik koncentrací H2O2: 10, 30, 50, 110 svazků. Na ukázkovém pěnovém výrobním procesu je ukázán proces s 30 objemovými koncentracemi H2O2. Pokud je to nutné, může být přenesena na 110 objemových mutací. Průmyslové pěny Trolit jsou vyráběny s různými geopolymerními surovinami, jako je křemičitý úlet a oxid hlinitý v prášku [1,2,3+. Tabulka 1 udává fyzikální vlastnosti geopolymerní pěny, v tomto konkrétním případě Trolit pěny, po Liefk (1999) *1, 2, 3+. 6

7 Tepelná vodivost je funkcí hustoty, což znamená, že dobré tepelně izolační hodnoty vyžadují nízkou hustotou materiálu. Obrázek 1 ukazuje variace pevnosti v tlaku, kde se hustota pěnové MK mění na K-poly (sialate-silixo) *1, 2, 3+. Síla se liší silně s hustotou a při nízké hustotě jsou pěny křehké. Obrázek 1: Pevnost v tlaku a hustoty MK-750 na K - poly (sialate-siloxo) Geopolymerní pěna představuje jedinečnou kombinaci nízké tepelné vodivosti spojené s výbornými mechanickými vlastnostmi a velmi vysokou teplotní stabilitou. Tyto ještě 7

8 markantnější vlastnosti jsou, zaměříme-li se na maximální teploty a ve srovnání s jinými izolačními materiály (obr. 2) [1, 2, 3]. Obrázek 2: Maximální teplota použití některých izolačních materiálů, adaptovaný od Liefke (1999). pokusy V této studii na pěnový betonu je pěnový geopolymerní beton, který byl syntetizován z některých hlavních materiálů, jako jsou popílek, jemný písek, s přídavkem křemičitanu sodného v roztoku, činidel, a menší části hydroxidu vápenatého. Nadouvadlo je H2O2 s 50 objemových procent. Hlavní chemické složky popílku jsou zobrazeny v tabulce 2, a velikosti částic < 45 um tvoří více než 91%. Zrnitosti jemného písku jsou uvedeny v tabulce 3. 8

9 Zásaditý roztok je kombinací křemičitanu sodného a roztok sodného hydroxidu tak, že je to MR (SiO2: Na2O) = 1,2. Zásaditý roztok je připraven jeden den před použitím. V zásadě by bubliny v geopolymerní betonové pastě byly tvořeny přidáním peroxidu vodíku. Rozklad H2O2 ve vysoké ph prostředí vytváří H2O a atomové kyslíky. Mohlo by to reagovat s organickými materiály v popílku k uvolnění CO2 plynu. To je důvod pro rozšíření geopolymerní pasta. Geopolymerní pasta má dvě části: pevné a tekuté materiální řešení. Pevná část je směs popílku, jemného písku s poměrem 50:50 hmotnosti, a menší část hydroxidu vápenatého s 2% hmotnostních, další část je směs alkalického roztoku, peroxid vodíku, a bez vody. Poměr hmotnosti mezi částmi pevné a tekuté složky jsou vždy konstantní a rovny 4,27. H2O2 řešení jsou smíšené do pasty s různými množstvími od nejnižší k nejvyšší, zatímco ostatní složky pasty jsou konstantní a to kromě stálých složek včetně vody. Poměr složek v geopolymerní betonové pastě je znázorněn v tabulce 4. Směs, po míchání po dobu 5 minut, se nalije do forem z oceli s rozměry 15 x 15 x 15 cm, začne expandovat. Proces rozšíření bude ukončen do 20 minut. Vzorky jsou ošetřeny při pokojové teplotě 4 do 8 hodin, pak pomocí struny ocelovými odřezy formovány do zvláštní části betonového bloku. Po osazení jsou všechny vzorky udržovány při pokojové teplotě po dobu tří dnů. Bylo zjištěno, že odložení vytvrzování na dobu vyšší způsobuje zvýšení pevnosti beton [1, 2, 3]. Na konci formování po třech dnech jsou vzorky umístěny uvnitř parní komory a vytvrzování probíhá při 60 C po dobu 24 hodin. 9

10 Aby se zabránilo kondenzaci na betonu, je betonový povrch pokryt folií z plastické hmoty. Po skončení odstřeďování jsou bloky vyjmuty z komory a nechá se odejít vzduch a vysušit při pokojové teplotě za dalších 24 hodin. Vzorky byly uloženy v laboratorních podmínkách okolního prostředí až do dne testování. Laboratorní teplotce pohybovaly mezi 27 C a 31 C během tohoto období. Po 28 dnech zrání vzorky byly testovány na základní vlastnosti, jako je pevnost v tlaku, objemová hmotnost, velikost pórů parametr, maximální teploty při použití, smrštění. výsledky a diskuze Vzájemné vztahy mezi procentuálním obsahu peroxidu vodíku a pevností v tlaku, objemové hmotnosti a pórů z těchto vzorků jsou uvedeny v tabulce 5. V některých případech se ukázalo, že poměr mezi pevnou a kapalnou částí pasty opravdu postihuje schopnost rozšíření a pevnost v geopolymerních pastách. Tabulka 5: vztah mezi množstvím H2O2 a fyzikální charakteristikou výsledné hmoty Legenda k jednotlivé fotografii značí číslo vzorku, % množství přidaného H2O2, hustotu, výslednou pevnost v tlaku a velikost pórů. B < 0.2 B <

11 B < 1.0 B < 1.2 B < 1.3 B < 1.5 B <

12 B < 2.3 B <2.5 B <3.0 B <

13 B96 0,55 0,668 3,89 <4,0 B95 0,61 0,619 3,76 <5,0 B94 0,65 0,618 3,65 <5,2 B89 0,67 0,561 3,42 <5,2 B90 0,71 0,549 3,38 <5,3 13

14 B91 0,74 0,542 3,35 <5,5 B92 0,77 0,518 3,00 <6,0 B93 0,81 bez úspěchu B86 0,89 bez úspěchu B85 0,00 1,8 30 Nano velikosti 14

15 Výsledky testů ukázaly, že množství peroxidu vodíku v geopolymerní pastě je přímo úměrné rozšířenému objemu a nepřímo úměrné hustotě a pevnosti pěnového betonového bloku. Užitečné limity H2O2 se změní z 0,09 hm% až 0,77% hmotnostních ve směsi do betonu past, a objem past se zvyšuje od 21% až po 71%. Pěnidlo má silné vlivy na pevnost v tlaku. To by mohla být snížena z 90% až 50%. Proto jsou ve vyztužených aplikacích nevýhodu. Vztahy mezi H2O2 složkou a objemovou hmotností a pevností pěnového betonu jsou zobrazeny v Obrázek 4 a Obrázek 5. Obrázek 4: Vztah mezi H2O2 množství a objemové hmotnosti pěnového betonu Obrázek 5: vztah mezi H2O2 částkou a pevnost v tlaku. 15

16 Další fyzikální vlastnosti pěnového betonu byly testovány a zobrazeny v tabulce 6. Tabulka 6 ukazuje, že tepelný odpor pěnového betonu je vyšší než u tradičního pěnového betonu. Nicméně, v této studii by hustota pěnového betonu nedosáhnou na úroveň okolo 400 kg/m3. závěry V článku jsou prezentovány první výsledky na to, aby pěnový beton z popílku na základě geopolymerní metody v kombinaci s nadouvadlem z peroxidu vodíku. Užitečné limity H2O2 na objem se používá od 0,77% hmot. do 0,09% hm. H2O2 obsah v geopolymerní pastě je přímo uměrná poměru a rozšíření objemu a nepřímo úměrný hustotě a pevnosti v tlaku pěnového bloků. Kapacita pěnového betonu se zvýšila z 21% na 71%. Pevnost v tlaku by mohla být snížena z 50 až 90 procent. Tepelný odpor pěnového betonu je vyšší než tradiční pěnového betonu. Teplota by mohla dosáhnout až 1000 C. 16

17 Monolitický geopolymer Syntéza geopolymerů na bázi alkalických polysialate byla dosažena pomocí alkalické aktivacenerostných surovin a křemičitého úletu. Monolitická litá anorganická pěna je založena na křemenném prachu, průmyslovém odpad, kde se přidá k roztoku obsahujícího dehydroxylovaný kaolinit a alkalický hydroxid z rozpuštěných peletek (silikátový draslíku). Pěna byla syntetizována z látek na místě připravených jako reakce dihydrogenu přes oxidaci volného křemíku (oxid křemičitý přítomný v prášku) a s vodou v alkalickém prostředí. Vzhledem k jeho potenciálu jako izolačního materiálu pro použití ve stavebnictví geomateriálů, byla tato pěna mohla být používána podobně jako dřevo-pěna kompozitní materiál při pokojové teplotě. Kompozitní mechanické vlastnosti byly studované ve vztahu k chemickými vlastnostmi. V současné době je zde politická i společenská poptávka po produktech, které vyžadují méně energie během výrobního procesu a jsou snadno recyklovatelné. Nové materiály musí vykazovat obdobné nebo lepší vlastnosti s ohledem na ty existující. Materiály sdružující minerální pojiva a místní suroviny včetně celulózy lze nalézt ve všech kulturách a časových periodách. Avšak fyzické a chemické vlastnosti musí být dneska lepší. K tomu slouží výměna informací mezi jednotlivými složkami. Tyto kompozity nejsou dobře známé. Dále nové cementové materiály známé jako geopolymery včetně většiny silikátů nebo hlinitokřemičitanů, mohou být použity jako náhrada za klasické hydraulicképojiva a z geopolymerních materiálů mohou být také použity schránky pro uzavření průmyslových odpadů. Bohužel, vzhledem ke krátkému času poznání, hydraulické a mechanické vlastnosti chování těchto materiálů stále obtížné. V předchozí práci jsme prokázali syntézu anorganických pěn s izolačními vlastnostmi. V této práci popíšeme přípravu různých kompozitních materiálů na bázi křížení této pěny a dřeva. Za prvé, studujeme biokompatibilitu z chemické báze dřeva a mezi minerální směsí s ph-závislou kompoziční analýzou, termické analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Následně jsme zkoumali mechanické vlastnosti kompozitu s uplatňováním testů na pozorování povrchového smyku. experimentální část Počáteční geomaterial byl připraven z roztoku obsahujícího dehydroxylovaný kaolinit a KOH pelety (85,7% čistota) rozpuštěné ve draselném roztoku silikátu (Si / K = 1,70 mol, hustota 17

18 1,20), jak je popsáno na obrázku 1a. Průmyslové odpady, jako je oxid křemičitý úlet (0,7% hm volného křemíku, 97,5% hmotnostních z oxidu křemičitého, 0,275% hm oxidu) byl přidán k předchozímu roztoku. Reakční směs se poté vloží do uzavřených polystyrenových forem v peci při teplotě 70 C po dobu 6 h na dokončení polykondenzace reakce. Obrázek 1: (a) Souhrnný protokol o in-situ anorganických pěnách se dřevem, (b) složené vzorky pro testování ve dvoulůžkovém smyku. 18

19 Materiál byl pak odstraněn z formy a vloží se do pece při teplotě 70 C po dobu 24 h na sušení. Během tohoto procesu, in-situ anorganické pěna na základě křemičitého úletu byla tvořena z in-situ plynných částic výroby dihydrogenfosforečnanu kvůli oxidaci volného křemíku (obsah v křemičitém úletu), vodou v alkalickém prostředí, což bylo potvrzeno pomocí TGA-MS experimentů. Trvanlivost materiálů přicházejících do styku s roztokem byla vyšetřována ponořením kusů v roztoku na různých počátečních hodnotách ph. PH tohoto roztoku byla sledována na s MeterLab PHM240 při 25 C. Chcete-li studovat dřevo, byly kousky jedle ponořeny do roztoku křemičitanu draselného, sodného, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a destilované vody odpovídající počáteční hodnoty ph ve výši 11,5, 12,6, 13,8 a 7,5. Poměr mezi hmotností dřeva a roztoku byl 0,17 (S = 8.3 g m dřeva a m roztoku = 49 g). Hodnoty ph roztoků byly pak měřeny v průběhu příštích 10 dní, jednou denně. Pěna byla ponořená v roztoku připraveného s kyselinou chlorovodíkovou, sodný hydroxid nebo destilovanou vodu s počátečními hodnotami ph 2, 6,5 a 10,5, resp. Hodnoty ph roztoku byla následně měřena po dobu 40 min, jednou za 2 min. Příprava kompozitů s požadovaným spojem pěny a dřeva. Reaktivní směs pěny je poměrně tekutá, takže bylo nutné aktivovat směs s cílem zvýšit viskozitu, čímž proběhlo tvarování materiálu. Směs se aktivuje umístěním v peci při teplotě 70 C po dobu 30 min. Jednou z účinných metod bylo, když směs byla uložena na dřevo uchováváné při pokojové teplotě. Za účelem testování mechanických vlastností rozhraní dřeva a pěny a jejich porovnání je lepidlo na rozhraní dřeva ve dvou vrstvách, vzorky byly syntetizovány podle vzorku, který je uveden na obr. 1b. Tři kusy dřeva (každý 200x100x30 mm) se připojuje pomocí dvou vrstev pěny (každá 100x100x5 mm) nebo průmyslovým lepidlem. Tloušťka jednotlivých vrstev byla stanovena s tolerancí. Po formování byly vzorky umístěny v sušárně při 70 C po dobu 6 h. Získaný produkt se skládal z 5,3% a 94,7% v objemu pěny a dřeva, resp. To znamená poměr objemu Vpěny / Vdřeva kolem 0,06. Morfologie konečných výrobků byla stanovena pomocí Cambridge Stereoscan S260 rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Před jejich analýzy na uhlíkových vrstvách byl uložen na vzorcích. Mapování bylo realizováno pomocí Kα paprsků kyslíku (0,523 kev), hliník (1.487 kev), křemíku (1.740 kev) a draslíku (3.313 kev). Diferenční termické analýzy (DTA) a termogravimetrické analýzy (TGA) byly provedeny na charakterizování tepelné vlastnosti pevných látek. TDA-TGA experimenty byly prováděny v posloupnosti prací. Vzorky mezi 25 a 1200 C s použitím Setaram SETSYS Evolution. Vzorky byly zahřáty na 10 C / min v suchém vzduchu. Vzorek použitý pro experiment DTA je přijata na rozhraní mezi dřevo a pěny. 19

20 Mechanické zkoušky ve dvoulůžkovém smyku byly provedeny dvě na Zwick / Roel testovácí zatížení Z300 stroj. vzorků, viz obr. 1b, byly testovány s maximální kompresí 50 kn. Měření přesídlení bylo dáno příčním posunem. Vzorek byl umístěn mezi dvěma tlakovými moduly a nižší modul byl vybaven závažím pro lepší přizpůsobení zátěže během testování. Zkoušky ve dvoulůžkovém smyku byly provedeny do doby prasknutí při konstantním posunutí a rychlost 0,5 mm / min. Z chování křivky byly vyhodnoceny záznamy pro každý materiál. Korekce křivek na začátku každé zkoušky byla provedena na kompenzaci mechanickému poškození. výsledky Chcete-li ověřit sdružení dvou sloučenin, testy trvanlivosti v různých roztocích byly provedeny (obr. 2). Pro pěny, byly vybrány tři řady hodnot ph. Za přítomnosti základního média, řešení rychle dosáhne rovnováhy při ph 11,8, odhalují se velmi slabá interakce s pěnou. Pokud je snížení ph, je dosaženo rovnováhy po 2 min, což naznačuje, že jsou uvolněny v médiu malá množství základních druhů, což vede ke konečné hodnotě ph asi 11,8. Tato hodnota je charakteristická pro alkalické roztoky uhličitanu, což naznačuje, že některé druhy jsou uhličitany uvolněné ve vodním prostředí. Navíc, tyto druhy uhličitanu byly pozorovány dříve na termických analýzách ve spojení s MS spektrometry 5. Přítomnost uhličitanů a jejich mutací je silně vyjádřené v kyselém prostředí, kde je rovnováha mezi druhy uhličitanu a H + z HCl pozorována. Základní druhy inklinují ovládnout celkové ph kultivačního média, jako rovnovážné ph 11,8 je sledován i v původně kyselých rozpouštědlechl. Hodnota dosáhne na vysokou hodnotu ph a je v souladu s údaje o geopolymeru, které odpovídá přirozenému ph této látky. Na různé hodnoty ph, elementární analýzy dle ponoření v roztoku nebyly provedeny. Prvky získané ze základní směsi pěny jsou hlavně křemík a draslík méně než 2%. Tyto experimenty ukazují, že tyto vzorky jsou stabilní v základním a neutrálním médiu vzhledem k tomu, že jsou čištěny v kyselém prostředí v důsledku uhličitanů souvisejících s draslíkem přítomným ve vzorcích. Zdá se, že draslík se jeví dobrým kandidátem na podporu přenosu iontů. V případě dřeva, volba základních roztoků, jako je draslík silikát (*Si+ = mol / L, *K+ = 1,9 10 mol / L), hydroxid sodný (*Na+ = 1,02 mol / L), hydroxidu draselného (*K+ = 1,175 mol / l) a výběr neutrálních řešení je realizováno v souladu s hodnotou ph směsi pěny, která je asi 14. Chování (obr. 2b) roztoku v kontaktu se dřevem byly velmi podobné a ukázala se jen malá změna. Tyto experimenty ukazují, že žádná škoda nevznikla, jako v případě pěny v kontaktu s roztokem předchůdce. 20

21 Obrázek 2: (a) Vývoj hodnoty ph roztoku na různých počátečních hodnotách ph v kontaktu s pěnou a (b) různé počáteční hodnoty ph v kontaktu se dřevem. Křivky tepelného toku ze dřeva odhalí tři oddělené oblasti (obr. 3 (a)). První oblast, v teplotě až do 150 C, odpovídá dehydratačnímu procesu. Druhý region vystavujících exotermních vrcholů označuje pyrolýzy celulózy a hemicelulózy, proces, který generuje emise CO2 a CO plynu. Exotermní chování pozorovatelné ve třetím regionu je vzhledem k ligninu a jeho rozkladu týkající se VOC generaci. Tepelné křivky anorganické pěny zobrazí dva endotermické vrcholy vyplývající ze ztráty dehydrované a strukturální vody. Tepelný tok křivka kompozitní se zdá být kombinací obou interagujících látek od maxim teplot rozkladu jsou posunuty k vyšším teplotám. 21

22 Tento efekt je v souladu s prací C. Di Blasi et al., který ukázal, že zásadité sloučeniny vysoce prospívají uhlíku, dehydratace a dekarboxylace reakce dřeva. Za těchto podmínek se zdá být složení více stabilní, prokazující existenci silného rozhraní podporujícího přenos iontů. Je obtížné kvantitativní pochopení různých tepelných toků. Ve skutečnosti, úbytek hmotnosti (ne daný) ze dřeva se pohybuje kolem 88%, přibližně 9% z pěny. Ztráta hmotnosti vzorku testovaných v DTA umožňují hodnocení jejího složení, pokud jde o dřevo a pěny. Při 800 C, dřevo / pěna kompozitní současnosti úbytek hmotnosti o 24% což znamená, složení 20% dřeva a 80% pěny. Kompozitní zobrazí pouze asi 20% tepelného toku dřeva. Obrázek 3: Tepelný tok v závislosti na teplotě (a) dřevo, (b) pěna (intenzita x10) a (c) dřevo / pěna kompozitů. Důkazy z testů životnosti ukazuje převod vyskytující se v rozhraní materiálu. S cílem zjistit možné chemické interakce mezi rozhraním dřeva a pěny, jsme provedli Xray mapování na rozhraní (obr. 4). 22

23 Obrázek 4: X-ray mapování kyslíku, hliník, křemík, draslík a realizován na rozhraní mezi dřevo a pěny. Navíc, chemický rozbor popela ze dřeva odhalily přítomnost K, Si, Na, O a C, jak se očekávalo. X-ray mapování a výsledky odhalily vysoký obsah anorganických prvků, jako jsou Al, Si, O a K v pěně, jak se očekávalo. V případě dřeva, Si, Al a O intenzity prvkem jsou slabé, protože tyto prvky jsou ve slabé částku nižší, než 2-3%. Nicméně, silný signál draslíku byl pozorován ze dřeva nelze vysvětlit přítomností draslíku ve dřevě, ale kombinace obou draslíku ve dřevě a draslíku vydání z pěny. Ve skutečnosti, šíření draslíku. Zdá se, že odpovídá silného rozhraní v kompozitu. Opravdu jsme již dříve uvedli, že draslík může migrovat snadno, jako uhličitan draselný vodíku hydratační účinky, které mohou být povýšen na rozhraní. 23

24 Obrázek 5. () Mechanické vlastnosti vzorků s (i) složené a (ii) vrstvy lepidla testovány v dvojité vrstvě. (B) SEM pozorování. Obr. 5a ukazuje zatížení a posunutí, resp. záznamy z klíčových testů. Dva druhy vzorků byly testovány: jeden s pěnovou vrstvou a další s průmyslovou vrstvou lepidla. Smykového napětí mělo poruchu zhruba 1,3 MPa pro dřevo / pěna kompozitní, a 2,4 MPa pro průmyslové lepidlo / dřevo kompozitu. Ačkoli pěna / dřevoplast vykazuje nižší smykové selhání při napětí, je to mechanická pevnost dostačující pro kompozitní-obsahující anorganické materiály. Kromě toho, anorganické pěna má zajímavé přidružené vlastnosti. SEM měření (obr. 5b) poskytují důkaz, že mechanická porucha v důsledku smykové napětí se vyskytuje v pěně samotné, a nikoli na rozhraní. Vyvstává tak křehké chování pěny a silná přilnavost pěny na podkladu dřeva. 24

25 závěr Prokázali jsme rozvoj izolačních kompozitních geomateriálů složených ze dřeva a in-situ anorganické pěny, která může být syntetizovány při nízké teplotě a s nízkou spotřebou energie. Interakce mezi pěnou a dřevem vede k tvorbě rozhraní s žádoucími mechanickými vlastnosti. Tyto vlastnosti v kombinaci s izolační vlastnosti pěny, které mohou být využity pro výrobu protipožárních dveře. Jiné studie již prokázaly možnost tvorby anorganických pěn s celou řadou jílů, zejména těch, které nevyžadují pálení. Bylo by dále velmi zajímavé prozkoumat vlastnosti nových kompozitů tvořených s touto pěnou. 25

26 Struskové a popílkové kompozity Účinek důvodu granulované vysokopecní strusky (GGBFS) metodu přípravy (mokré, suché, frézované) na mechanickou pevnost popílku (FA)-na základě geopolymerů byla stanovena jako funkce post-lék tepelné expozici teplotu. Struska metoda přípravy ovlivněna mechanická pevnost FA-GGBFS geopolymerů obsahující 20-40% GGBFS, mokré> suché> mleté. FA-založené geopolymerů obsahující 20-40% mokré nebo suché GGBFS nebo 20% mleté GGBFS vykazovali vyšší tlakové silných stránek než pojivo materiálů při teplotách 1000 C. Výsledky naznačují, že přidání GGBFS vedlo ke snížení v rozsahu tepelného namáhání popraskání FA-založené geopolymerů po tepelné expozici až 1000 C. Struska metoda přípravy pravděpodobně ovlivňuje rychlost uvolňování vápníku druhů z strusky a může mít vliv na vápenopískové-hlinitokřemičitan vápenatý gel poměr eopolymeru výrobku, množství strusky k dispozici funkce jako microaggregate, pórovitost vlastnosti gelu výrobku a materiálu mechanické pevnosti. Přestože metalurgických strusek nejsou tak dobře-charakterizovat jako metakaolin (MK) nebo popílku (FA), Nedávné studie ukázaly, že mohou být použity k výrobě geopolymerů. Mletá granulovaná vysokopecní struska (GGBFS), nebo struska, je vápník aluminosilicate1 zahrnující sklovité částečky pravidelných chemické homogenity ale nepravidelné morfologie. Struska obsahuje významný podíl sklivce materiál, který je velmi reaktivní vůči geopolymerization, obzvláště když použitý v kombinaci s další hlinitokřemičitanu výchozích materiálů. Například, byly připraveny z geopolymerů směsí kaolinit-nízké hladiny vápníku feronikl slag2, MK-slag3, a třída C FA-vysoké pece slag.4 abrasion5, fire6, a erosion4 odpor geopolymerů obsahující vysokopecní strusky byly stanoveny. Yunsheng et al. zkoumána syntéza a těžkých kovů chování imobilizace geopolymerů připravené z MK-strusky směsi v závislosti na obsahu strusky a vytvrzování method3. Yip et al. zkoumal soužití geopolymerních gelu a křemičitanu vápenatého hydrátu (CSH) v MK-GGBFS geopolymers.7 Tato práce představuje systematickou určení vlivu Kromě GGBFS na fyzickém a mechanické vlastnosti geopolymerů připravených z FA. Účinky struska obsahu, struska metoda přípravy (mokré, suché, mleté) a post-lék tepelné expozici na mechanickou pevnost a tepelná stabilita geopolymerů byly stanoveny. 26

27 experimentální část Materiály Hlinitokřemičitanu výchozí materiál byl třídy F popílku (FA) (Boral Materiál Technologies). FA obsažené 53,94% SiO2, Al2O3 28,25%, a 7,29% Fe2O3. GGBFS (Holcim Ltd) obsahoval 37,75% SiO2, Al2O3 8,73%, 0,37% Fe2O3, 36,42% CaO, 13,69% MgO, 0,43% a Mn2O3. Draslík silikátové Kasil 6 (PQ Corporation) byl použit jako křemičitan. Kasil 6 bsahuje 26,5% SiO2 a 12,65% K2O. Kvalita činidla hydroxidu draselného (Aldrich) byl používán příprava strusky Strusky byla začleněna do geopolymerních v jedné z tři stavy: mokré, suché, nebo mleté. Wet obsažené strusky přibližně 10-12% vody a byl používán jako od výrobce. Suché strusky byla připravena topení mokré strusky v 80 C troubě přes noc. Mletá struska byla řipravena broušení suché strusky v kulový mlýn na 2 dny. Tabulka 1 popisuje částici distribuce velikosti pro GGBFS. Pro účely této studie, se předpokládá, že distribuce velikosti částic pro mokré a suché strusky byly podobné. syntéza geopolymerů FA geopolymerů byly připraveny pomocí SiO2/Al2O3 = 4 a H2O/M2O = 2. K2O/SiO2 na silikátových použité řešení pro přípravu geopolymerních materiálů byla 1,72. V typickém Příprava byla draslíku silikátové a hydroxidu draselného ve směsi pro 24-hr období před použitím. 27

28 FA pak byla přidána intenzivního míchání pomocí rotační mixér po dobu 10 minut k formě geopolymeru pojiva. Strusky byla založena ruční míchání, s výjimkou v případě suché mleté strusky. Suché mleté strusky bylo zamíchal do geopolymerních pojiv pomocí otočného mixer po dobu 2-3 minut. Materiály byly převedeny do formy na plasty, na něž se vztahuje s plastovou top, dovoleno sedět při pokojové teplotě přes noc, a vytvrzuje při 90 C po dobu 5 dnů. Po vytvrzení materiály byly chlazeny a koná se pod okolním podmínkám před analýzou. Množství strusky začleněna v rozmezí 20 až 80 hm. % A měnit strusky metodu přípravy. Post-Cure tepelné expozice Po vytvrzení při 90 C, materiály byly umístěny v troubě při 300, 500, 800, nebo 1000 C po dobu 1 hodinu. Po post-lék tepelné expozici, byly materiály ovoleno se ochladit na vzduchu na pokojovou teplota před analýzou. mechanická pevnost analýza Pevnosti v vytvrzené geopolymerů byly stanoveny na ELE komprese tester ovládat pomocí 200 lbf / s rychlosti deformace v souladu s ASTM C109. Test vzorky byly 2 x 2 x 2 cm kostky. Všechny hodnoty uvedené v současné práce jsou v průměru Výsledky získané pro tři vzorky. výsledky a diskuze Obrázek 1 ukazuje fyzický vzhled popílku-založené geopolymerů připravených s využitím mokrý, suchý, nebo mleté GGBFS po vytvrzení při 90 C a post-lék tepelné expozici 500 C nebo 1000 C. Mokré strusky byl snadno začleněny v koncentraci 20-80% do popílku-pojiva. Dobrá kvalita materiály byly připraveny s použitím 20-60% suché strusky a 20-40% mleté strusky. Pojiva materiál vystavoval známky praskání po zahřátí na 1000 C, zatímco materiály obsahující GGBFS vystavoval ne znatelný popraskání povrchu materiálu po tepelném expozici za stejných podmínek. 28

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR Pavla Rovnaníková 1), Žaneta Průdková 2) 1) Stavební fakulta VUT v Brně 2)

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Concrete based on Fly ash Geopolymer

Concrete based on Fly ash Geopolymer Concrete based on Fly ash Geopolymer Josef Doležal 1, František Škvára 3, Pavel Svoboda 2, Lubomír Kopecký 2, Simona Pawlasová 2, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Martin Beksa 2, Lenka Myšková 3, Rostislav

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT Martin Boháč Theodor Staněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Fotokatalýza Úvod způsob a dávka přídavku TiO 2 optimalizace pojiva inovace receptury samočisticí

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE VLIV ANORGANICKÝCH PŘÍMĚSÍ NA REDUKCI SMRŠTĚNÍ ALKALICKY

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Kompozitní materiály. přehled

Kompozitní materiály. přehled Kompozitní materiály přehled Porovnání vlastností Porovnání vlastností (2) dřevo nemá konkurenci jako lehká tuhá konstrukce Porovnání vlastností (3) dobře tlumí slitiny Mg Cu a vlákny zpevněné plasty Definice

Více

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů

Více

ACRIMPER. Impregnační krytina z akrylového kaučuku

ACRIMPER. Impregnační krytina z akrylového kaučuku ACRIMPER Impregnační krytina z akrylového kaučuku Popis a použití Impregnační tekutý, elastomerní produkt na bázi akrylového kaučuku. Acrimper je disperzní směs, která po polymerizaci vytvoří elastomer

Více

Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona.

Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona. Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona. Prepared by Kamil E. Kaloush, Ph.D., P.E. Associate Professor Krishna

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Studentská vědecká konference 2004

Studentská vědecká konference 2004 Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

žáruvzdorné desky Žáruvzdorná deska odolná vysoké teplotě do 1300 C Odolná proti teplotním šokům 100% přírodní ekologický materiál

žáruvzdorné desky Žáruvzdorná deska odolná vysoké teplotě do 1300 C Odolná proti teplotním šokům 100% přírodní ekologický materiál žáruvzdorné desky Žáruvzdorná deska odolná vysoké teplotě do 1300 C Odolná proti teplotním šokům 100% přírodní ekologický materiál žáruvzdorné desky Technická data Velikost Tloušťka Hustota 2440 x 1220

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Pavla Rovnaníková Fakulta stavební VUT v Brně Kalorimetrický seminář, 23. - 27. 5. 2011 Proč využívat příměsi v betonech Snížení emisí CO 2 1 t cementu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ

AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ ACTIVATION OF FLY-ASH IN POPBETON WITHOUT HEATING Abstract Ing. Rostislav Šulc 1 This paper describes the problem of a cold activation of fly-ash concrete called

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

VÝZTUŽE PŘÍPRAVKY ŽIVIČNÉ A ODDĚLUJÍCÍ OD BEDNĚNÍ

VÝZTUŽE PŘÍPRAVKY ŽIVIČNÉ A ODDĚLUJÍCÍ OD BEDNĚNÍ KATALOG VÝROBKŮ 147 MAT 22 Výztuž ze skelného vlákna Chopped Strand Výztuž ze štěpin apretovaných skelných vláken, které mohou být impregnovány většinou tekutými impregnačními prostředky tak, aby byly

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

1. přednáška. Petr Konvalinka

1. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty

Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Geologie Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty diplomová práce Bc. Radim Srnský Geologie (N1201) vedoucí práce: RNDr. Petr

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více