Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013"

Transkript

1 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v hodin. Schůzi zahájil a řídil předseda RS ČSTV Vsetín Robert Filgas. Ten také byl pověřen rolí zapisovatele. Účast členů VV: Omluven:. Filgas, Kučera, Pohůnková, Trčka, Pastorek, Holubová. Volek.. Program: 1. Zahájení. Filgas 2. Ověření účasti členů VV RS ČSTV Vsetín, schválení programu jednání, a určení zapisovatele. Filgas 3. Schválení zápisu z minulé schůze a kontrola úkolů dle úkolníčku. Filgas (Podkladový materiál pro jednání VV RS ČSTV Vsetín : Úkolníček) 4. Informace z jednání Krajské rady ČSTV Zlín (Podkladový materiál Program IV. údržba 2013) 5. Volba dvou místopředsedů VV RS ČSTV Vsetín Filgas (Podkladový materiál pro jednání VV RS ČSTV Vsetín č. 1) 6. Složení orgánů OS ČUS Vsetín na volební období Filgas 7. Projednání úkolů vyplývajících z jednání 23.VH RS ČSTV Vsetín. Filgas (Podkladové materiály pro jednání VV OS ČUS č. 2).8. Z Á P I S z jednání 23. valné hromady Regionálního sdružení ČSTV Vsetín Filgas konané dne 24. května 2013 v sále Městského. úřadu Vsetín. 9. Plán práce VV OS ČUS Vsetín na II. pololetí 2013 Filgas (Podkladový materiál pro jednání VV RS ČSTV Vsetín č. 3) 10. Rozbor hospodaření VV RS ČSTV Vsetín k Ing.Pohůnková 11. Uspořádání aparátu prvotní návrh pro diskusi. Filgas (Podkladový materiál pro jednání VV RS ČSTV Vsetín č. 4) 12. Různé: Návrhy a zprávy předsedy, místopředsedů a členů VV, ekonomky a předsedy RK. 13. Usnesení a závěr. ad 2). Program jednání byl jednomyslně schválen. ad 3. Úkolníček: Úkoly dlouhodobějšího charakteru, které trvají: úkol číslo Popis úkolu Termín Zodpovídá 7/12 Hokejového klubu Rožnov p/r vrácení předfinancování z pevného rezervního fondu ve výši ,- Kč uhrazeno ,- Kč Zbývá uhradit 5.000,-Kč 6/16 V případě neplnění smlouvy pí Moštěkovou postupovat plně v souladu s rozhodnutím VV RS ČSTV Vsetín. Dne byl doručen okresním soudem v Přerově PRODLOUŽENO do Termín:průběžně Ekonomické oddělení VV Zodpovídá: Robert Filgas

2 Platební rozkaz, kterým se ukládá žalované zaplatit žalobci ,- Kč a náhradu řízení ve výši 1.000,- Kč. Agendu převzala právnička a bude celou záležitost dále vyřizovat. ad 4. Informace z jednání Krajské rady ČSTV Zlín Program IV - "Údržba Rozdělení neinvestiční dotace pro SK/TJ v r schváleno VV ČUS Vsetín TJ Spartak Jablůnka 35,70 Vsetín TJ Sokol Jarcová 6,20 Vsetín TJ Jiskra Krhová 7,20 Vsetín Tělovýchovná jednota Sokol Lužná 12,80 Vsetín TJ Sokol Nový Hrozenkov 9,20 Vsetín TJ Valašské Meziříčí, o.s. 89,10 Vsetín Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín 32,80 Vsetín TJ Zašová 8,20 Vsetín Tělovýchovná jednota Police 5,00 206,2 FAČR - Dotace MŠMT Program IV Schváleno FAČR Zlínský KFS číslo okres název klubu částka Kč 302 Vsetín TJ Sokol Horní Bečva Vsetín TJ AJAX Valašská Senice Vsetín FC Dolní Bečva Vsetín FK Vsetín o.s Vsetín TJ Sokol Huslenky Vsetín Sokol Kateřinice Vsetín TJ Start Lipta Liptál Vsetín FC Velké Karlovice+Karolinka Vsetín FC Leskovec CELKEM: ,- v Kč ad 5. Volba dvou místopředsedů VV RS ČSTV Vsetín (VV OS ČUS Vsetín) Předseda RS ČSTV Vsetín předkládá tyto návrhy: Místopředseda pro oblast tělovýchovných jednot a sportovních klubů: KUČERA Dalibor Místopředsedu pro oblast sportovních svazů a sportovní činnosti: VOLEK Stanislav V tajném hlasování byli oba místopředsedové zvoleni. ad 6. Složení VV RS ČSTV Vsetín ( OS ČUS Vsetín) je následující: : Předseda: Filgas Robert Místopředseda pro oblast tělovýchovných jednot a sportovních klubů: Kučera Dalibor Místopředseda pro oblast sportovních svazů a sportovní činnosti: Volek Stanislav Člen VV pro ekonomiku a dotační tituly:

3 -2- Ing. Pohůnková Šárka Člen VV pro spolupráci s komunální sférou: Anton Pastorek Člen VV pro spolupráci s krajskými svazy: Holubová Alena Člen VV pro oblast legislativních věcí: Trčka Bohumír ad 7. Projednání úkolů vyplývajících z jednání 23.VH RS ČSTV Vsetín. VV vzal na vědomí podkladové materiály pro jednání VV OS ČUS č. 2. K tomuto materiálu se bude pravidelně vracet a jednotlivé úkoly dále řešit.mezi důležité úkoly patří také Účinně spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady kraje Zlín a navázat zlepšenou a účinnou spolupráci s Krajskou organizací ČUS Zlín a krajskými sportovními svazy. VV se zabýval návrhem a schválením kandidátů Zlínské KO ČUS pro zastoupení OS ČUS Vsetín pro funkční období Na kandidáta do KR Zlínské KO ČUS doporučil předsedu OS ČUS Vsetín Roberta Filgase Na kandidáta dozorčí rady Zlínské KO ČUS doporučil člena VV Antona Pastorka. Delegáty 12. Valné hromady ZKO ČUS, která se uskuteční v II. polovině letošního roku budou členové VV OS ČUS Vsetín. VV OS ČUS Vsetín bude úzce spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu. VV OS ČUS Vsetín hodlá udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech a obcích našeho regionu. ad.8. VV projednal Z Á P I S z jednání 23. valné hromady Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 24. května 2013 v sále Městského. úřadu Vsetín. Zápis z jednání obdrželi všichni členové VV písemně v předstihu. Zápis nebyl schválen. Jelikož zápis je nutno schválit, nebo jeho neschválení je třeba patřičně zdůvodnit, rozhodl předseda RS ČSTV Vsetín (OS ČUS Vsetín) pokusit se o opakované schválení zápisu z jednání 23. valné hromady Regionálního sdružení ČSTV Vsetín provedením hlasování VV RS ČSTV Vsetín per-rollam, kdy v případě nesouhlasu, či zdržení se hlasování bude písemně uveden důvod, či výhrady ke znění zápisu. ad 9. Plán práce VV OS ČUS Vsetín na II. pololetí 2013 VV vzal na vědomí podkladový materiál pro jednání VV RS ČSTV Vsetín č. 3. Tento podkladový materiál nebyl schválen. Členové VV se dohodli, že se plánem práce budou řídit jen okrajově. Termín a body k projednání budou určovány vždy na předešlé schůzi VV. Příští termín schůze VV byl schválen na úterý se začátkem v hodin ad 10. Rozbor hospodaření VV RS ČSTV Vsetín k VV obdržel materiál písemně. Okomentovala ho ekonomka a VV ho vzal na vědomí. ad 11. Uspořádání aparátu prvotní návrh pro diskusi. VV vzal na vědomí Podkladový materiál pro jednání VV OS ČUS č. 4. K tomuto materiálu se bude pravidelně vracet a jednotlivé úkoly dále řešit.

4 -3- Mezi prvotní úkoly patří : - Projednání www stránek OS ČUS Vsetín - Změna ové adresy OS ČUS Vsetín. - účasti na valných hromadách SK-TJ a okresních svazů dle delegace. - Výroba razítek OS ČUS Vsetín - Výroba informačních tabulí OS ČUS Vsetín - Oznámení změnu názvu (pošta, Mě.U a obecní úřady, ČUS Praha) Schválen bylo provedení hlasování VV OS ČUS Vsetín per-rollam: ad 12. Různé: Návrhy a zprávy předsedy, místopředsedů a členů VV, ekonomky a předsedy RK. Dalibor Kučera oznámil svou schůzku s místopředsedou ČUS Ing. Markem Hájkem v pondělí ve Zlíně. Další diskuse byla vedena průběžně ke všem bodům jednání. ad 13. Usnesení a závěr. VV RS ČSTV Vsetín schvaluje: 1. Volbu dvou místopředsedů VV RS ČSTV Vsetín a složení orgánů OS ČUS Vsetín na volební období Kandidáta do KR Zlínské KO ČUS pro zastoupení OS ČUS Vsetín pro funkční období Kandidáta dozorčí rady KR Zlínské KO ČUS pro zastoupení OS ČUS Vsetín pro funkční období Delegáty OS ČUS Vsetín na Valnou hromadu ZKO ČUS 5. Provedení hlasování VV RS ČSTV Vsetín (VV OS ČUS Vsetín) per-rollam: B. B E R E N A V Ě D O M Í: 1. Informace z krajské rady údržba na rok Informaci o plnění úkolů dle úkolníčku. 3. Úkoly vyplývající z jednání 23.VH RS ČSTV Vsetín. 4. Uspořádání aparátu prvotní návrh pro diskusi. C. U K L Á D Á: 1. Zajistit potřebnou informovanost o změně názvu do vnějšího i vnitřního prostředí a učinit nezbytné právní, administrativní a jiné úkony spojené se změnou názvu organizace. Po potvrzení opravených stanov MV ČR zahájit všeobecnou informovanost. 2. Zabezpečit hlavní úkoly pro nejbiižší období: - Projednání www stránek OS ČUS Vsetín - Změna ové adresy OS ČUS Vsetín. - Výroba razítek OS ČUS Vsetín - Výroba informačních tabulí OS ČUS Vsetín - Oznámení změnu názvu (pošta, Mě.U a obecní úřady, ČUS Praha) - Zajištění účasti na valných hromadách SK-TJ a okresních svazů dle delegace. Schůze byla ukončena v hodin. Zapsal: Filgas Robert

5

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje:

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje: Materiál pro jednání 5. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 0. května 0 RS ČSTV Jihlava podporuje: Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší tělovýchovné jednoty,

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy. České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost

Stanovy. České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost Stanovy České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost PREAMBULE Vycházejíce vstříc vědecko-technickým výzvám vytyčeným v Lisabonské strategii a přijímajíce iniciativu

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více