Výroba, sklad a kalkulace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba, sklad a kalkulace"

Transkript

1 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroba, sklad a kalkulace Závěrečná zpráva Maturitní projekt zabývající se tvorbou programu, který se bude využívat ve firmě Gravo.cz a bude sloužit ke kalkulaci ceny výrobku, správě výrobků a součástek a také k výpočtům gravírování.

2 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Obsah Zadání... 3 Hodnotící list... 4 Čestné prohlášení záka... 6 Anotace... 7 Česká verze... 7 English version... 7 Úvod... 8 Analýza řešeného projektu... 9 Seznámení s projektem... 9 Zamyšlení nad projektem... 9 Použitý software:... 9 Postup při zpracování projektu... 9 Výstupy projektu... 9 Vlastní řešení žákovského projektu Vytvoření databáze Tvorba GUI Kalkulace ceny Gravírování Propojení s databází a výpis dat v aplikaci; Historie ceny Ošetření vstupů, chyby a upozorňující zprávy Plakát Závěrečné zhodnocení Zadání Smíchovská střední průmyslová škola

3 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Zadání Žákovský projekt Název: Výroba, sklad a kalkulace Jméno: Ročník: 4 Třída: 4. C Školní 2009/2010 Garant Ing. Jaroslav Zápotocký rok: projektu: Obor: Informační technologie Konzultant Zadání: Vytvořte program pro evidenci výroby a kalkulaci ceny výrobku dle zadání. Účel projektu: Program pro reálnou kalkulaci cen výrobku a jeho tvorby. Bude sloužit pro reálné kalkulace v malé soukromé firmě zabývající se výrobou a prodejem cen pro vítěze soutěží. Výstup (výstupy) projektu: Programy pro kalkulaci a evidenci - databáze. Obsah: (rozepsané úkoly) 1. Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání 2. Sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly 3. Proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu 4. Proveďte závěrečné zhodnocení projektu 5. Odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word 6. Odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint 7. Proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Žákovský projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí. Datum a podpis garanta: Smíchovská střední průmyslová škola Zadání 3

4 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Hodnotící list Název projektu: Výroba, sklad a kalkulace Úvod do PRO, pravidla PRO Jméno: Kaniok Tomáš Ter mín: šk.týden 2./3 7. Zadání projektu 3./3 8. Harmonogram prací 4./3 9. Státní svátek 5./ /4 1. Analýza řešeného 7./4 problému 2. 8./ / / 45. Průběžná kontrola 1 11./ nárh a vytvoření databáze / / / / 50. Průběžná kontrola 2 16./ základní administrativa 51. programu 17./ 52. Vánoční prázdniny 18./ 53.,1. 19./ 2. Průběžná kontrola 3 20./ pokročilé funce programu 3. Pololetní klasifikace 21./ / / / 7. Průběžná kontrola 4 25./ odladění chyb, výstupy / 9. tum: Da Tříd a: 4.C Maxim ální zisk bodů: bodů bodů bodů ebně bodů 5 bodů 5 bodů chvalit 15 Školní rok: Hod nocení (Poč.bodů): Pod pis garanta: 4 Hodnotící list Smíchovská střední průmyslová škola

5 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Jarní prázdniny 27./ 10. Zakončení projektu - kontrola zprávy / Odevzdání projektu 29./ 12. Odevzdání závěrečné Třičtvrtěletní klasifikace / 31./ Velikonoce 32./ 15. Prezentace projektu 33./ 16. Příprava obhajoby projektu Příprava obhajoby projektu / 35./ bodů bodů 5 bodů 10 5 bodů Celkem bodů za průběžnou práci Smíchovská střední průmyslová škola Hodnotící list 5

6 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Čestné prohlášení záka Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně, pod vedením garanta Ing. Jaroslava Zápotockého. V práci jsem použil informační zdroje uvedené v seznamu použité literatury a internetových stránek. V Praze dne Podpis studenta 6 Čestné prohlášení záka Smíchovská střední průmyslová škola

7 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Anotace Česká verze Vybral jsem si projekt s názvem Výroba, sklad a kalkulace. Projekt se bude zabývat tvorbou účetního programu. Budu vycházet z původního programu YPER z roku 1991 napsaný Ing. Jaroslavem Zápotockým, který bude i mým garantem. Projekt jsem si vybral, protože chci zdokonalit své znalosti v programování a zjistit co opravdu zvládnu naprogramovat. Dále také proto, že mi ze všech projektů přišel nejzajímavější a výsledkem bude v praxi skutečně použitelný program, který se bude používat a bude mít nějaké uplatnění. Důležitou součástí projektu bylo vytvoření databáze. Tu jsem naplnil náhodnými daty. A nyní je používám pro vyplňování formulářů v mé aplikaci. O ukládání a skladování dat se opět stará databáze. Toto byl můj první krok, dalším bylo vytvoření GUI (grafické uživatelské prostředí). Pak pouze vzniklé formuláře vyplnit daty a vytvořit funkce pro práci s nimi. Ve třetím kroku ošetřit všemožné chyby. Ještě zbývá přidat několik bonusových funkcí a můj projekt bude hotový. Na ukázku, jak bude program vypadat, přikládám nějaké obrázky. English version I chose project with name Manufacture, deposit and calculation. Project deals with creation of accounting program. I used original program YPER from 1991 written by Jaroslav Zápotocký, which is my supervisor too. I chose this one because I want to improve my knowledge in programming and to find out what I really can do in programming. It also because I think that this is the most interesting project and result would be really usable program, which will be used and will have some application. Important part of my project was database creating. I fill this database with some random data. And now I m using them for filling the form in my application. The database cares about saving and storing data again. This was my first step the next one was creating GUI (graphic user interface). Then I only filled incurred form with data and created function for work with them. The third step was treating of many sorts of errors. The last task is adding of some bonus function and my project has been done. To show you how this program looks I ve attached some picture. Smíchovská střední průmyslová škola Anotace 7

8 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Úvod Vybral jsem si projekt s názvem Výroba, sklad a kalkulace. Projekt se bude zabývat tvorbou účetního programu. Budu vycházet z původního programu YPER z roku 1991 napsaný Ing. Jaroslavem Zápotockým, který bude i mým garantem. Konzultanta mi bude dělat Ing. Olga Kaiferová. Projekt jsem si vybral, protože chci zdokonalit své znalosti v programování a zjistit co opravdu zvládnu naprogramovat. Dále také proto, že mi ze všech projektů přišel nejzajímavější a výsledkem bude v praxi skutečně použitelný program, který se bude používat a bude mít nějaké uplatnění. Obrázek 1 původní program YPER 8 Úvod Smíchovská střední průmyslová škola

9 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Analýza řešeného projektu Seznámení s projektem Program budu určen pro společnost Gravo.cz věnující se výrobě sportovních pohárů, medailí a trofejí. Společnost ho bude používat k výpočtu ceny výsledného produktu, k organizaci skladu a evidenci gravírování. Kvůli časové náročnosti udělám pouze některé kategorie původního programu, ostatní funkce budou připraveny k dodělání. Zpracovávat budu kategorie Evidence gravírování a její podkategorie: zakázky gravírování, materiály gravírování, zákazníci, zboží skladové položky. Dále pak budu dělat kalkulace ceny a rád bych stihl i evidenci zboží. Právě proto, že bude program nasazen v praxi, bude důležité dbát na rychlou práci s programem a hlavně jeho stabilitu a uživatelskou přívětivost. Inspiraci budu hledat v doteď používaném programu YPER na kterém celý svůj projekt postavím. Zamyšlení nad projektem Jako první je třeba se zamyslet, co zadavatel od projektu očekává? Musí to být lokální aplikace bez potřeby cokoliv doinstalovat, tudíž použití Javy (je nutná instalace JDK) nebo PHP (musí běžet na serveru) jako programovacího jazyka se nezdá jako dobrý nápad, proto celý projekt bude naprogramovaný v Visual Basicu. Data budou uložena v databázi od Microsoft Access. Použitý software: Microsoft Visual Studio 2008 Microsoft Access Microsoft Word Microsoft PowerPoint Pro databáze budu používat Microsoft Access a kód budu psát za pomoci Microsoft Visual Studia Dokumentace bude ve Wordu a závěrečná prezentace v PowerPointu. Postup při zpracování projektu Dalším krokem by mělo být prostudování původní struktury databáze a navržení nové, a pro dnešní způsoby programování lépe vyhovující verze. Po zakreslení struktury přijde na řadu praktické zpracování v MS Accessu a naplnění databáze zkušebními daty. Databáze je hotova, co dál? Nyní přichází použití Visual Studia 2008 v něm navrhnu grafické prostředí, které samozřejmě musí správně reagovat na už zažité klávesové zkratky. Poté jen napsat kód aplikace, který bude rozdělený do několika částí podle funkce. Proměnné hodnoty bude možné měnit pomocí konfiguračního souboru, který bude v kořenové složce programu a bude k němu přidán textový soubor s popisem změn, které se dají pomocí tohoto souboru upravit a samozřejmě i jak se jednotlivé hodnoty mění a jaký mají rozsah. Poté ještě zkontrolovat funkčnost programu a odladit jeho chování při různých podmínkách. Zajistit co nejrychlejší práci s programem a jeho stabilitu. Pokusit se objevit všechny možné faktory, kterými by mohl neznalý uživatel aplikace způsobit její pád a správně je ošetřit nebo odstranit. Výstupy projektu CD o Zdrojový kód Smíchovská střední průmyslová škola Analýza řešeného projektu 9

10 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] o o Prezentace Spustitelný soubor databáze Na CD dodám jak zdrojové kódy programu, tak i hotový spustitelný soubor. Dále pak konfigurační soubor a soubory databáze. Musím také vypracovat prezentaci v PowerPointu, kterou odevzdám a podle ní budu projekt obhajovat před maturitní komisí. 1 0 Analýza řešeného projektu Smíchovská střední průmyslová škola

11 Vlastní řešení žákovského projektu [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Vytvoření databáze Jako první jsem si prošel původní program YPER, abych si udělal přibližný obraz, jak bude databáze vypadat. Poté přišla na řadu tužka a papír a náčrt databáze na papír, ze kterého jsem to poté začal předělávat do databáze accessu. Vytvořil jsem tabulku soucast, která obsahuje několik položek: ID-identifikační číslo; nazev-název součástky; popis-stručný popis produktu; počet-počet součástek na skladu; skladova jednotka-jednotka produktu; alternativni jednotka-některé produkty můžou být jak v kusech, tak například v cm2;smazano-určuje zda-li není součástka smazána. Druhá tabulka je vyrobek, ta obsahuje parametry: ID; nazev; pocet; popis; - ty jsou stejné jako u tabulky soucast a dále parametry id_zakaznika pomoci kterého propojujeme tuto tabulku s tabulkou zakaznik a jako poslední stav, který uvádí v krátkém textovém popisku stav výrobku (dokončen apod.). Obě tyto tabulky propojíme tabulkou vyrobek_soucasti (pomocí id_vyrobku a id_soucasti), která navíc obsahuje počet daných součástek ve výrobku. Navíc přidáme tabulku cena, která nese parametry id;id_soucastky;cena; datum(u datumu není třeba uchovávat dva; budeme pouze uchovávat datum-od a jakmile vložíme nový, je jasné že předchozí pozbývá platnosti). Další větví mojí databáze je ta část, která se bude zabývat gravírováním. Tabulku material tvoří: ID; popis; material-druh materiálu (měď, cín apod.); barva (červená atd.); tloustka; sirka; vyska; nakupni_cena-za mm 2 ; prodejni cena-za mm 2. A druhá bude gravirovani ta obsahuje: ID; ID_zakaznika; poznamka-popis celého výrobku; realizace-zde je krátce popsáno, co už je hotovo; gravirovat-zda se má výrobek už gravírovat; objednano a expedovatdatumy objednávky a expedice. Propojovat je bude opět třetí databáze gravirovani_material, ta pomocí id_gravirovani a id_materialu propojuje obě tabulky a navíc ještě obsahuje parametry poznamka; sirka; vyska-jak má být gravírovaný objekt veliký; cena-cena stanovená podle náročnosti gravirování; pocet. Jako poslední sem vytvořil tabulku zakaznik ve které jsou už pouze nějaká údaje o zákazníkovy. Jako první kontaktní údaje (firma, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, PSC, mobil, telefon, fax , web) dále pak informace jako ICO, DIC firmy, cislo_uctu a banka, mena ve které bude zákazník platit a nakonec i zakladni_sleva-to je zákazníkova sleva. Pro zjednodušení a urychlení byli ještě přidány tabulky nastaveni, jednotka. První z nich uchovává různé nastavení programu jako DPH a koeficienty cen. Druhá z nich už pouze slouží k normalizaci jednotek. Znázornění databáze přikládám na další stránce. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 1

12 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Obrázek 2 schéma databáze 1 2 Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

13 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Tvorba GUI Do druhého termínu jsem měl za úkol vytvořit GUI (graphical user interface=grafické uživatelské prostředí), tedy vytvořit menu a vstupní i výstupní formuláře. Začal jsem s menu. Kalkulace ceny Menu je víceúrovňové a začíná horní lištou, ve které jsou umístěna tři rozbalovací políčka. Jsou to Kalkulace ceny, Gravírování a Info. Začnu tou nejjednodušší a to je Info. V té se nachází pouze další 3 políčka, která se už dále nerozvíjejí, jsou to Info o aplikaci, Info o společnosti, nastavení a Konec. GUI 1 Myslím, že všechny položky jsou jasné a proto přejdu rovnou ke Kalkulace ceny, ta není také složitá pouze spustí výpis všech produktů (uvidím, jak se osvědčí tato verze pouze s jedním rich boxem, případně by byla verze s více) a dále pak vypíše všemožné kalkulační ceny, které se počítají podle předem připravených hodnot uložených v databázi (dále jen DB) v tabulce nastavení. Nejlépe to nastíním obrázkem Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 3

14 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

15 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Součástka Další položka Součástka se zabývá součástkou a nabízí možnosti otevřít a Nový. Všechny formuláře součástky jsou téměř totožné, první se zabývá pouze procházením a editací již hotových součástek. Při kliknutí na nový nám přidá nový záznam do datového panelu. Na formuláři se ještě nachází tlačítko uložit, která buď aktualizuje data v DB, případně vytvoří nový záznam. Plus ještě tlačítko zrušit, které ruší veškeré provedené editace nebo resetuje celý formulář opět na prázdné hodnoty. Viz.další obrázek. GUI 3 Výrobek Třetí položkou je Výrobek, ta má stejné submenu jako Součáska a fungujou naproste stejně, jediným, čím se liší jsou jinými položkami a dvouřádkovým datovým listem nejvíc napoví obrázek. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 5

16 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI 4 Čtvrtá a poslední položka je Zavřít vše a ta pouze zavře všechna aktuální okna. Gravírování Zde se nacházejí pouze tři položky. Poslední a to znova Zavřít vše je jasná- zavírá všechny panely. Ale jsou tu i položky Materiál a Gravírování. Materiál Tady už není moc novinek a opakuje se situace z předchozích. Dále jsem ještě zaměnil smazáno za Nedostupný. Protože materiál bude pravděpodobně neustále vyráběný, jen například dojde nebo bude problém s dodávkou. 1 6 Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

17 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 GUI 5 Gravírování Opět to samé, tlačítko uložit, zrušit a spousta formulářů, která se chovají úplně stejně jako u předchozích, kromě zamčeného formuláře zákazníka. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 7

18 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

19 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Propojení s databází a výpis dat v aplikaci; Historie ceny Mnou vytvořené uživatelské prostředí a databázi jsem musel propojit a všechny data korektně vypsat v předem připravených formulářích. Navíc jsem ještě přidal historii ceny součástky, která se dá vypsat pomocí select boxu s datem, nová cena se přidává pomocí tlačítka přidat cenu. Vše je opět vidět na přiložených obrázcích. Vyplněné 1 Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 9

20 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Vyplněné Smíchovská střední průmyslová škola

21 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Ošetření vstupů, chyby a upozorňující zprávy Jako první bych rád poukázal na rozšíření v podobě upozornění msgboxem. To se zobrazí při vkládání dat do databáze, upravování dat, nebo pokud se operace nepodaří, vypíše se příslušná chyba, viz přiložené obrázky. Msgbox 1 Smíchovská střední průmyslová škola 2 1

22 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Msgbox 2 Msgbox 3 Dále jsem přidal validaci všech formulářových polí a zároveň k nim doplnil správné jednotky. Kč k měně, mm k hodnotám délky apod. Nejlépe je to vidět na obrázku s materiálem a tak přikládám obrázek. Samozřejmě v případě zadání nevhodné hodnoty vyskočí opět msgbox s chybou, takže všude probíhá striktní validace. Navíc program správné hodnoty doplní sám, a tudíž uživatel není nijak zdržován. 2 2 Smíchovská střední průmyslová škola

23 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Hodnoty u polí ve formulářích 1 Smíchovská střední průmyslová škola 2 3

24 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Plakát 2 4 Plakát Smíchovská střední průmyslová škola

25 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Závěrečné zhodnocení Projekt byl velmi časově náročný, proto byl velký problém odevzdávat příslušné zprávy včas. V průběhu projektu se naskytlo několik problémů, ale všechny jsem naštěstí byl schopen vyřešit za pomoci učitelského sboru naší školy. Byla to pro mě obohacující zkušenost ve které jsem si zlepšil svoje znalosti především v návrhu databáze Accessu a programování aplikací ve Visual Basicu. S výsledkem mého projektu jsem spokojen a doufám, že bude dobře použitelný v praxi. Smíchovská střední průmyslová škola Závěrečné zhodnocení 2 5

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE MICHAELA VAVROCHOVÁ, 4. B SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 VEDOUCÍ PRÁCE: ING. KAIFEROVÁ OLGA OPONENT PRÁCE: MGR.

Více

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D

Historické trolejbusy 2010/2011. Martin Hořelica, 4.D 2010/2011 Historické trolejbusy Smíchovská Střední Průmyslová Škola, Preslova 25 Praha 5 Garant: Ing. František Humhal Konzultant: Ing. Jaroslav Zápotocký 2 Název: Historické trolejbusy Školní rok: 2010/2011

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9 Krok za krokem Založení internetového obchodu Kontakt:... obchod@websro.cz, www.websro.cz Verze:.... / 9 Krok - Založení eshopu Klik na ikonu Nová stránka () a dále Výpis produktů (). Vložte Nadpis ()

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014 Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014 1 Úvod 1.1 Anotace Česky Mým cílem bylo vytvořit ročníkovou práci z

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Abstrakt Tato práce se zabývá novým grafickým uživatelským rozhraním, který se objevil s nástupem Microsoft

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Robot Zdeňka Langera

Robot Zdeňka Langera Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Zdeňka Langera Zdeněk Langer SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 Smíchovská střední průmyslová

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ

VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝVOJ FILMOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÁCLAV CAJTHAML ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA MATURITNÍ PROJEKT Garant: Bc. Jan Kolář Školní rok: 2009/2010 Třída: 4.A 1/20 ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název: Vývoj

Více

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi.

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Zadání: S využitím software Microsoft Access byla připravena aplikace pro fiktivní obchod s nářadím a nástroji

Více

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA PRAŽSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA Autor: Václav Hrbáček Třída: 4.C Garant: Ing. Jaroslav Zápotocký Školní rok: 2009 / 2010 Škola: Smíchovská střední průmyslová škola Pražská kolejova doprava - Projekt Stránka 1

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Od evzdání závěrečn é práce na PEF

Od evzdání závěrečn é práce na PEF Od evzdání závěrečn é práce na PEF 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS - http://is.czu.cz. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Piškvorky. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. Kristofer Filip, 1.E. Květen 2014. Stránka 1. předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět programování, vyučující Tomáš Obdržálek Piškvorky ročníkový projekt Kristofer Filip, 1.E Květen 2014 Stránka 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Evidence objednávek pečiva

Evidence objednávek pečiva Evidence objednávek pečiva cvičná databáze, MS Access 2007 Formuláře a sestavy Jana Krutišová, Michal Nykl Materiály pro cvičení KIV/ZIS Obsah Tvorba formulářů. Tvorba sestav. Vytvoření formuláře Hlavní

Více

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021)

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Obecný popis Jelikož musíme držet krok s vývojem webových technologií a s daty chceme pracovat efektivněji, použijeme jako prostředek pro

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Robot Davida Vítka David Vítek SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software měření napětí Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003

Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003 Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003 Verze: B 12.5.2011 D4_Instalace_MSOutlook2003Settings_A.doc Strana 1 z 12 OBSAH 1 Úvod a shrnutí...4

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Animace ve WPF Filip Gažák Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Hlavním tématem práce bude nový prvek pro tvorbu uživatelského prostředí ve WPF animace. V teoretické části se nejprve seznámíme

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce Odevzdání závěrečné práce 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta. 2. Nyní máte před sebou

Více

KONFIGURÁTOR Postav si svou stanici!

KONFIGURÁTOR Postav si svou stanici! KONFIGURÁTOR Postav si svou stanici! Obsah >> Úvod.. 1 >> Korpus stanice 3 >> Střecha. 5 >> Fasáda.. 6 >> Výpočet větrání. 7 >> Dveře. 8 >> Větrací prvky... 9 >> Průchodky. 10 >> Elektro výzbroj... 12

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Seminární práce z Informační technologie

Seminární práce z Informační technologie Seminární práce z Informační technologie Tvorba databáze v MS Access salón Krásy OBSAH Úvod... 1 Tabulky... 2 Relace+Formuláře... 3 Sestavy... 4 Dotazy... 5 Úvod Téma své seminární práce z Informační technologie

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace Outlook Express. Verze: C 23.10.2007 CDS D4_Instalace_OutlookExpressSettings.doc Strana 1 z 10 OBSAH 1 Úvod a shrnutí...4

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla... 10 Carsys s.r.o. Drahobejlova 36 190 00 Praha

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více