Výroba, sklad a kalkulace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba, sklad a kalkulace"

Transkript

1 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroba, sklad a kalkulace Závěrečná zpráva Maturitní projekt zabývající se tvorbou programu, který se bude využívat ve firmě Gravo.cz a bude sloužit ke kalkulaci ceny výrobku, správě výrobků a součástek a také k výpočtům gravírování.

2 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Obsah Zadání... 3 Hodnotící list... 4 Čestné prohlášení záka... 6 Anotace... 7 Česká verze... 7 English version... 7 Úvod... 8 Analýza řešeného projektu... 9 Seznámení s projektem... 9 Zamyšlení nad projektem... 9 Použitý software:... 9 Postup při zpracování projektu... 9 Výstupy projektu... 9 Vlastní řešení žákovského projektu Vytvoření databáze Tvorba GUI Kalkulace ceny Gravírování Propojení s databází a výpis dat v aplikaci; Historie ceny Ošetření vstupů, chyby a upozorňující zprávy Plakát Závěrečné zhodnocení Zadání Smíchovská střední průmyslová škola

3 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Zadání Žákovský projekt Název: Výroba, sklad a kalkulace Jméno: Ročník: 4 Třída: 4. C Školní 2009/2010 Garant Ing. Jaroslav Zápotocký rok: projektu: Obor: Informační technologie Konzultant Zadání: Vytvořte program pro evidenci výroby a kalkulaci ceny výrobku dle zadání. Účel projektu: Program pro reálnou kalkulaci cen výrobku a jeho tvorby. Bude sloužit pro reálné kalkulace v malé soukromé firmě zabývající se výrobou a prodejem cen pro vítěze soutěží. Výstup (výstupy) projektu: Programy pro kalkulaci a evidenci - databáze. Obsah: (rozepsané úkoly) 1. Proveďte analýzu problému a navrhněte postupy pro splnění zadání 2. Sestavte harmonogram prací a hodnotící list s bodovanými úkoly 3. Proveďte vlastní řešení projektu dle schváleného harmonogramu 4. Proveďte závěrečné zhodnocení projektu 5. Odevzdejte závěrečnou zprávu ve formě dokumentu v programu Word 6. Odevzdejte prezentaci projektu v programu PowerPoint 7. Proveďte veřejnou prezentaci svého projektu Žákovský projekt bude mít teoretickou a praktickou část. V teoretické části odevzdáte vytištěnou závěrečnou zprávu a případné další výstupy, plynoucí z vašeho projektu. Závěrečná zpráva, podklady pro prezentaci a případné další výstupy budou rovněž na připojeném nosiči CD. Součástí projektu je závěrečná veřejná prezentace projektu před třídou a dalšími návštěvníky prezentace. V praktické části budete svůj projekt obhajovat před maturitní komisí. Datum a podpis garanta: Smíchovská střední průmyslová škola Zadání 3

4 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Hodnotící list Název projektu: Výroba, sklad a kalkulace Úvod do PRO, pravidla PRO Jméno: Kaniok Tomáš Ter mín: šk.týden 2./3 7. Zadání projektu 3./3 8. Harmonogram prací 4./3 9. Státní svátek 5./ /4 1. Analýza řešeného 7./4 problému 2. 8./ / / 45. Průběžná kontrola 1 11./ nárh a vytvoření databáze / / / / 50. Průběžná kontrola 2 16./ základní administrativa 51. programu 17./ 52. Vánoční prázdniny 18./ 53.,1. 19./ 2. Průběžná kontrola 3 20./ pokročilé funce programu 3. Pololetní klasifikace 21./ / / / 7. Průběžná kontrola 4 25./ odladění chyb, výstupy / 9. tum: Da Tříd a: 4.C Maxim ální zisk bodů: bodů bodů bodů ebně bodů 5 bodů 5 bodů chvalit 15 Školní rok: Hod nocení (Poč.bodů): Pod pis garanta: 4 Hodnotící list Smíchovská střední průmyslová škola

5 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Jarní prázdniny 27./ 10. Zakončení projektu - kontrola zprávy / Odevzdání projektu 29./ 12. Odevzdání závěrečné Třičtvrtěletní klasifikace / 31./ Velikonoce 32./ 15. Prezentace projektu 33./ 16. Příprava obhajoby projektu Příprava obhajoby projektu / 35./ bodů bodů 5 bodů 10 5 bodů Celkem bodů za průběžnou práci Smíchovská střední průmyslová škola Hodnotící list 5

6 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Čestné prohlášení záka Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně, pod vedením garanta Ing. Jaroslava Zápotockého. V práci jsem použil informační zdroje uvedené v seznamu použité literatury a internetových stránek. V Praze dne Podpis studenta 6 Čestné prohlášení záka Smíchovská střední průmyslová škola

7 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Anotace Česká verze Vybral jsem si projekt s názvem Výroba, sklad a kalkulace. Projekt se bude zabývat tvorbou účetního programu. Budu vycházet z původního programu YPER z roku 1991 napsaný Ing. Jaroslavem Zápotockým, který bude i mým garantem. Projekt jsem si vybral, protože chci zdokonalit své znalosti v programování a zjistit co opravdu zvládnu naprogramovat. Dále také proto, že mi ze všech projektů přišel nejzajímavější a výsledkem bude v praxi skutečně použitelný program, který se bude používat a bude mít nějaké uplatnění. Důležitou součástí projektu bylo vytvoření databáze. Tu jsem naplnil náhodnými daty. A nyní je používám pro vyplňování formulářů v mé aplikaci. O ukládání a skladování dat se opět stará databáze. Toto byl můj první krok, dalším bylo vytvoření GUI (grafické uživatelské prostředí). Pak pouze vzniklé formuláře vyplnit daty a vytvořit funkce pro práci s nimi. Ve třetím kroku ošetřit všemožné chyby. Ještě zbývá přidat několik bonusových funkcí a můj projekt bude hotový. Na ukázku, jak bude program vypadat, přikládám nějaké obrázky. English version I chose project with name Manufacture, deposit and calculation. Project deals with creation of accounting program. I used original program YPER from 1991 written by Jaroslav Zápotocký, which is my supervisor too. I chose this one because I want to improve my knowledge in programming and to find out what I really can do in programming. It also because I think that this is the most interesting project and result would be really usable program, which will be used and will have some application. Important part of my project was database creating. I fill this database with some random data. And now I m using them for filling the form in my application. The database cares about saving and storing data again. This was my first step the next one was creating GUI (graphic user interface). Then I only filled incurred form with data and created function for work with them. The third step was treating of many sorts of errors. The last task is adding of some bonus function and my project has been done. To show you how this program looks I ve attached some picture. Smíchovská střední průmyslová škola Anotace 7

8 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Úvod Vybral jsem si projekt s názvem Výroba, sklad a kalkulace. Projekt se bude zabývat tvorbou účetního programu. Budu vycházet z původního programu YPER z roku 1991 napsaný Ing. Jaroslavem Zápotockým, který bude i mým garantem. Konzultanta mi bude dělat Ing. Olga Kaiferová. Projekt jsem si vybral, protože chci zdokonalit své znalosti v programování a zjistit co opravdu zvládnu naprogramovat. Dále také proto, že mi ze všech projektů přišel nejzajímavější a výsledkem bude v praxi skutečně použitelný program, který se bude používat a bude mít nějaké uplatnění. Obrázek 1 původní program YPER 8 Úvod Smíchovská střední průmyslová škola

9 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Analýza řešeného projektu Seznámení s projektem Program budu určen pro společnost Gravo.cz věnující se výrobě sportovních pohárů, medailí a trofejí. Společnost ho bude používat k výpočtu ceny výsledného produktu, k organizaci skladu a evidenci gravírování. Kvůli časové náročnosti udělám pouze některé kategorie původního programu, ostatní funkce budou připraveny k dodělání. Zpracovávat budu kategorie Evidence gravírování a její podkategorie: zakázky gravírování, materiály gravírování, zákazníci, zboží skladové položky. Dále pak budu dělat kalkulace ceny a rád bych stihl i evidenci zboží. Právě proto, že bude program nasazen v praxi, bude důležité dbát na rychlou práci s programem a hlavně jeho stabilitu a uživatelskou přívětivost. Inspiraci budu hledat v doteď používaném programu YPER na kterém celý svůj projekt postavím. Zamyšlení nad projektem Jako první je třeba se zamyslet, co zadavatel od projektu očekává? Musí to být lokální aplikace bez potřeby cokoliv doinstalovat, tudíž použití Javy (je nutná instalace JDK) nebo PHP (musí běžet na serveru) jako programovacího jazyka se nezdá jako dobrý nápad, proto celý projekt bude naprogramovaný v Visual Basicu. Data budou uložena v databázi od Microsoft Access. Použitý software: Microsoft Visual Studio 2008 Microsoft Access Microsoft Word Microsoft PowerPoint Pro databáze budu používat Microsoft Access a kód budu psát za pomoci Microsoft Visual Studia Dokumentace bude ve Wordu a závěrečná prezentace v PowerPointu. Postup při zpracování projektu Dalším krokem by mělo být prostudování původní struktury databáze a navržení nové, a pro dnešní způsoby programování lépe vyhovující verze. Po zakreslení struktury přijde na řadu praktické zpracování v MS Accessu a naplnění databáze zkušebními daty. Databáze je hotova, co dál? Nyní přichází použití Visual Studia 2008 v něm navrhnu grafické prostředí, které samozřejmě musí správně reagovat na už zažité klávesové zkratky. Poté jen napsat kód aplikace, který bude rozdělený do několika částí podle funkce. Proměnné hodnoty bude možné měnit pomocí konfiguračního souboru, který bude v kořenové složce programu a bude k němu přidán textový soubor s popisem změn, které se dají pomocí tohoto souboru upravit a samozřejmě i jak se jednotlivé hodnoty mění a jaký mají rozsah. Poté ještě zkontrolovat funkčnost programu a odladit jeho chování při různých podmínkách. Zajistit co nejrychlejší práci s programem a jeho stabilitu. Pokusit se objevit všechny možné faktory, kterými by mohl neznalý uživatel aplikace způsobit její pád a správně je ošetřit nebo odstranit. Výstupy projektu CD o Zdrojový kód Smíchovská střední průmyslová škola Analýza řešeného projektu 9

10 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] o o Prezentace Spustitelný soubor databáze Na CD dodám jak zdrojové kódy programu, tak i hotový spustitelný soubor. Dále pak konfigurační soubor a soubory databáze. Musím také vypracovat prezentaci v PowerPointu, kterou odevzdám a podle ní budu projekt obhajovat před maturitní komisí. 1 0 Analýza řešeného projektu Smíchovská střední průmyslová škola

11 Vlastní řešení žákovského projektu [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Vytvoření databáze Jako první jsem si prošel původní program YPER, abych si udělal přibližný obraz, jak bude databáze vypadat. Poté přišla na řadu tužka a papír a náčrt databáze na papír, ze kterého jsem to poté začal předělávat do databáze accessu. Vytvořil jsem tabulku soucast, která obsahuje několik položek: ID-identifikační číslo; nazev-název součástky; popis-stručný popis produktu; počet-počet součástek na skladu; skladova jednotka-jednotka produktu; alternativni jednotka-některé produkty můžou být jak v kusech, tak například v cm2;smazano-určuje zda-li není součástka smazána. Druhá tabulka je vyrobek, ta obsahuje parametry: ID; nazev; pocet; popis; - ty jsou stejné jako u tabulky soucast a dále parametry id_zakaznika pomoci kterého propojujeme tuto tabulku s tabulkou zakaznik a jako poslední stav, který uvádí v krátkém textovém popisku stav výrobku (dokončen apod.). Obě tyto tabulky propojíme tabulkou vyrobek_soucasti (pomocí id_vyrobku a id_soucasti), která navíc obsahuje počet daných součástek ve výrobku. Navíc přidáme tabulku cena, která nese parametry id;id_soucastky;cena; datum(u datumu není třeba uchovávat dva; budeme pouze uchovávat datum-od a jakmile vložíme nový, je jasné že předchozí pozbývá platnosti). Další větví mojí databáze je ta část, která se bude zabývat gravírováním. Tabulku material tvoří: ID; popis; material-druh materiálu (měď, cín apod.); barva (červená atd.); tloustka; sirka; vyska; nakupni_cena-za mm 2 ; prodejni cena-za mm 2. A druhá bude gravirovani ta obsahuje: ID; ID_zakaznika; poznamka-popis celého výrobku; realizace-zde je krátce popsáno, co už je hotovo; gravirovat-zda se má výrobek už gravírovat; objednano a expedovatdatumy objednávky a expedice. Propojovat je bude opět třetí databáze gravirovani_material, ta pomocí id_gravirovani a id_materialu propojuje obě tabulky a navíc ještě obsahuje parametry poznamka; sirka; vyska-jak má být gravírovaný objekt veliký; cena-cena stanovená podle náročnosti gravirování; pocet. Jako poslední sem vytvořil tabulku zakaznik ve které jsou už pouze nějaká údaje o zákazníkovy. Jako první kontaktní údaje (firma, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, PSC, mobil, telefon, fax , web) dále pak informace jako ICO, DIC firmy, cislo_uctu a banka, mena ve které bude zákazník platit a nakonec i zakladni_sleva-to je zákazníkova sleva. Pro zjednodušení a urychlení byli ještě přidány tabulky nastaveni, jednotka. První z nich uchovává různé nastavení programu jako DPH a koeficienty cen. Druhá z nich už pouze slouží k normalizaci jednotek. Znázornění databáze přikládám na další stránce. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 1

12 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Obrázek 2 schéma databáze 1 2 Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

13 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Tvorba GUI Do druhého termínu jsem měl za úkol vytvořit GUI (graphical user interface=grafické uživatelské prostředí), tedy vytvořit menu a vstupní i výstupní formuláře. Začal jsem s menu. Kalkulace ceny Menu je víceúrovňové a začíná horní lištou, ve které jsou umístěna tři rozbalovací políčka. Jsou to Kalkulace ceny, Gravírování a Info. Začnu tou nejjednodušší a to je Info. V té se nachází pouze další 3 políčka, která se už dále nerozvíjejí, jsou to Info o aplikaci, Info o společnosti, nastavení a Konec. GUI 1 Myslím, že všechny položky jsou jasné a proto přejdu rovnou ke Kalkulace ceny, ta není také složitá pouze spustí výpis všech produktů (uvidím, jak se osvědčí tato verze pouze s jedním rich boxem, případně by byla verze s více) a dále pak vypíše všemožné kalkulační ceny, které se počítají podle předem připravených hodnot uložených v databázi (dále jen DB) v tabulce nastavení. Nejlépe to nastíním obrázkem Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 3

14 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

15 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Součástka Další položka Součástka se zabývá součástkou a nabízí možnosti otevřít a Nový. Všechny formuláře součástky jsou téměř totožné, první se zabývá pouze procházením a editací již hotových součástek. Při kliknutí na nový nám přidá nový záznam do datového panelu. Na formuláři se ještě nachází tlačítko uložit, která buď aktualizuje data v DB, případně vytvoří nový záznam. Plus ještě tlačítko zrušit, které ruší veškeré provedené editace nebo resetuje celý formulář opět na prázdné hodnoty. Viz.další obrázek. GUI 3 Výrobek Třetí položkou je Výrobek, ta má stejné submenu jako Součáska a fungujou naproste stejně, jediným, čím se liší jsou jinými položkami a dvouřádkovým datovým listem nejvíc napoví obrázek. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 5

16 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI 4 Čtvrtá a poslední položka je Zavřít vše a ta pouze zavře všechna aktuální okna. Gravírování Zde se nacházejí pouze tři položky. Poslední a to znova Zavřít vše je jasná- zavírá všechny panely. Ale jsou tu i položky Materiál a Gravírování. Materiál Tady už není moc novinek a opakuje se situace z předchozích. Dále jsem ještě zaměnil smazáno za Nedostupný. Protože materiál bude pravděpodobně neustále vyráběný, jen například dojde nebo bude problém s dodávkou. 1 6 Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

17 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 GUI 5 Gravírování Opět to samé, tlačítko uložit, zrušit a spousta formulářů, která se chovají úplně stejně jako u předchozích, kromě zamčeného formuláře zákazníka. Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 7

18 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] GUI Vlastní řešení žákovského projektu Smíchovská střední průmyslová škola

19 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Propojení s databází a výpis dat v aplikaci; Historie ceny Mnou vytvořené uživatelské prostředí a databázi jsem musel propojit a všechny data korektně vypsat v předem připravených formulářích. Navíc jsem ještě přidal historii ceny součástky, která se dá vypsat pomocí select boxu s datem, nová cena se přidává pomocí tlačítka přidat cenu. Vše je opět vidět na přiložených obrázcích. Vyplněné 1 Smíchovská střední průmyslová škola Vlastní řešení žákovského projektu 1 9

20 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Vyplněné Smíchovská střední průmyslová škola

21 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Ošetření vstupů, chyby a upozorňující zprávy Jako první bych rád poukázal na rozšíření v podobě upozornění msgboxem. To se zobrazí při vkládání dat do databáze, upravování dat, nebo pokud se operace nepodaří, vypíše se příslušná chyba, viz přiložené obrázky. Msgbox 1 Smíchovská střední průmyslová škola 2 1

22 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Msgbox 2 Msgbox 3 Dále jsem přidal validaci všech formulářových polí a zároveň k nim doplnil správné jednotky. Kč k měně, mm k hodnotám délky apod. Nejlépe je to vidět na obrázku s materiálem a tak přikládám obrázek. Samozřejmě v případě zadání nevhodné hodnoty vyskočí opět msgbox s chybou, takže všude probíhá striktní validace. Navíc program správné hodnoty doplní sám, a tudíž uživatel není nijak zdržován. 2 2 Smíchovská střední průmyslová škola

23 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Hodnoty u polí ve formulářích 1 Smíchovská střední průmyslová škola 2 3

24 22. března 2010 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] Plakát 2 4 Plakát Smíchovská střední průmyslová škola

25 [VÝROBA, SKLAD A KALKULACE] 22. března 2010 Závěrečné zhodnocení Projekt byl velmi časově náročný, proto byl velký problém odevzdávat příslušné zprávy včas. V průběhu projektu se naskytlo několik problémů, ale všechny jsem naštěstí byl schopen vyřešit za pomoci učitelského sboru naší školy. Byla to pro mě obohacující zkušenost ve které jsem si zlepšil svoje znalosti především v návrhu databáze Accessu a programování aplikací ve Visual Basicu. S výsledkem mého projektu jsem spokojen a doufám, že bude dobře použitelný v praxi. Smíchovská střední průmyslová škola Závěrečné zhodnocení 2 5

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014 Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Šibenice ročníkový projekt Tadeáš Váša, 1E květen 2014 1 Úvod 1.1 Anotace Česky Mým cílem bylo vytvořit ročníkovou práci z

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9 Krok za krokem Založení internetového obchodu Kontakt:... obchod@websro.cz, www.websro.cz Verze:.... / 9 Krok - Založení eshopu Klik na ikonu Nová stránka () a dále Výpis produktů (). Vložte Nadpis ()

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi.

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Zadání: S využitím software Microsoft Access byla připravena aplikace pro fiktivní obchod s nářadím a nástroji

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT

POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT Počítáme s Jindrou Petákovou 8 POČÍTÁME S JINDROU PETÁKOVOU 8 MATURITNÍ PROJEKT autor: Pavel Francl, 4. L vedoucí práce: Mgr. Blanka Čechová oponent: Mgr. Jana Emingrová Smíchovská střední průmyslová škola

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Miroslav Hesoun Vedoucí práce: Ing. Ladislav Beránek, Csc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Cílem práce je popsat problematiku nevyžádané elektronické

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Model Motocyklu Projekt - 1 -

Model Motocyklu Projekt - 1 - Model Motocyklu Projekt - 1 - Zadání: Vytvořte detailní 3D model motocyklu z vestibulu školy Účel projektu: Zpřístupnit výrobky žáků SSPŠ z minulých let ostatním pomocí vizualizačních metod. Výstup (výstupy)

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Funkce hromadné korespondence se v aplikaci Word používá k vytvoření např. Formulářového dopisu zasílaného mnoha zákazníkům. Každý takový dopis obsahuje stejný druh informací, ale

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více