Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:"

Transkript

1 Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od

2 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana 2 (celkem 39) Platnost od

3 OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 5 Profil firmy POLITIKA KVALITY Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci Snižovat vlastní nežádoucí náklady Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců Nadále rozvíjet systém řízení kvality Rozvíjet spolupráci s dodavateli Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti POJMY A ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Všeobecné požadavky Identifikace procesů... 9 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Procesy zajištěné z externích zdrojů Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentované postupy požadované normou Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Tvorba Politiky kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel okruh - Systém managementu kvality okruh - Odpovědnost managementu okruh - Management zdrojů okruh - Realizace produktu okruh - Měření analýza a zlepšování Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ Dokument č.: I Strana 3 (celkem 39) Platnost od

4 6.1. Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí REALIZACE PRODUKTU Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Řízení monitorovacích a měřicích zařízení MĚŘENÍ, ANALÝZA ZLEPŠOVÁNÍ Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktů Řízení neshodného produktu Analýza údajů Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Dokument č.: I Strana 4 (celkem 39) Platnost od

5 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Firma ACE-TECH s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne s předmětem podnikání: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojenýchs pronájmem - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Činnost technických poradců v oblasti strojírenství - kovoobráběčství Profil firmy Společníci Pavel Kostka a Ing. Jan Vrba vlastní firmu a zároveň jsou i jednateli se stejnými pravomocemi. Společnost obchodního jména ACE-TECH s.r.o. byla založena dne 18. března 2006 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Naším cílem je být spolehlivým partnerem v oblasti třískového obrábění. Disponujeme bohatými zkušenostmi, jsme přesní nejen termíny, ale i vyrobenými dílci, velmi flexibilní a vždy orientovaní na potřeby zákazníka. Společnost ACE-TECH s.r.o. Zlín se zabývá zakázkovou výrobou precizních a komplexně opracovaných rotačních součástí, tedy dílců s vysokou kvalitou, přesností a technologickou náročností (nerezové a zušlechtěné oceli, komplikované dílce vyžadující vysokou tuhost stroje a technologické možnosti v kombinaci soustružení, vrtání, závitování a plnohodnotného frézování). Máme CNC stroje Mori Seiki. Vyrábíme dílce pro automobilový, energetický, chemický a těžební průmysl, strojní součásti a všeobecně dílce pro strojírenství. Pro zajištění rychlé a 100% prověřené výroby máme kontrolní pracoviště vybavené mikrometry a dutinoměry Mitutoyo a Bowers, a také 3D měřící přístroj MITUTOYO CrystaPlus 576. Zabezpečení a udržení vysokého standardu kvality výroby je věnována trvalá péče. V oblasti řezných nástrojů spolupracujeme s předními světovými výrobci (Iscar, Walter, Sandvik, Guehring, Ceratizit, Seco, Fette, Kennametal ). Technická příprava výroby je realizována pomocí CAD/CAM systému GibbsCAM. Ze strojního vybavení máme k dispozici nejmodernější CNC soustružnická centra japonského výrobce Mori Seiki. Tento výrobce je špičkou a leaderem mezi obráběcími stroji. Jedná se o modely: NL-3000 Y/700 (poháněné nástroje, osa C a osa Y) NL-3000 MC/700 (poháněné nástroje, osa C) Dokument č.: I Strana 5 (celkem 39) Platnost od

6 NL-3000/700 (jen soustruh) NL-3000 Y/1250 (prodloužená točná délka, poháněné nástroje, osa C a osa Y) Dokument č.: I Strana 6 (celkem 39) Platnost od

7 2. POLITIKA KVALITY Vedení organizace prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality. Vedení firmy se zavazuje splnit následující strategické záměry : 1. Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou předvýrobních etap před řešením příčin vad ve výrobních procesech. důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb. ZÁSADOU JE, ŽE ZÁKAZNÍKEM JE KAŽDÝ, KOMU ODEVZDÁME VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. 2. Snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení kvality předvýrobních činností, snižovat náklady na nejakostní výrobky, zásoby, energetickou a materiálovou náročnost, s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity výroby pro zajištění prosperity. 3. Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání. 4. Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců. 5. Nadále rozvíjet systém řízení kvality pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností. 6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních materiálů a služeb na základě jejich výběru a hodnocení. Dokument č.: I Strana 7 (celkem 39) Platnost od

8 7. Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost je věcí každého zaměstnance. Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se: podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality 3. POJMY A ZKRATKY viz příloha Příručky kvality Dokument č.: I Strana 8 (celkem 39) Platnost od

9 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Úspěšné vedení a provozování organizace vyžaduje systematické a průhledné řízení. Úspěch vyplývá z uplatňování a udržování systému řízení, který je navržen pro neustálé zlepšování činností, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran. Pro zajištění efektivnosti navrženého a přijatého systému společnosti: určila a pojmenovala hlavní procesy a činnosti potřebné pro systém managementu kvality v celé organizaci v Příručce kvality určila pořadí těchto procesů a jejich vzájemné působení (viz ) určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování procesů bylo efektivní v průběhu procesů zajišťuje dostupnost zdrojů a informací, jako nezbytnou podporu pro fungování procesů a pro jejich monitorování monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů Všechny aplikované procesy jsou organizací řízeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Všeobecné požadavky Identifikace procesů Hlavní procesy jsou procesy, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka. Hlavní procesy jsou sestaveny z dílčích činností realizace, které na sebe navazují. Činnosti vytvářejí předpoklady, aby mohla vzniknout přidaná hodnota pro zákazníka Hlavní procesy: 1) TPV 2) výroba Dokument č.: I Strana 9 (celkem 39) Platnost od

10 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Hlavní proces Činnosti Zdroje Metody/kritéria Zjištění požadavků zákazníka Tvorba cenové kalkulace Výkresová dokumentace, externí dokumentace Výkresová dokumentace, odborný software Zajištění úplnosti požadavků zákazníka pro realizaci zakázky. Bezchybná cenová nabídka na každou zakázku zvlášť v návaznosti na aktuálních cenách na trhu. TPV Závazná objednávka Výkresová dokumentace, odborný software, externí dokumenty, další požadavky zákazníka Úplná a správná výkresová dokumentace v návaznosti na smluvní agendu a danou legislativu. Přezkoumání termínů v návaznosti na termíny ostatních zakázek. Výroba Tvorba pracovního postupu Nakupování Vstupní kontrola Postup prací dle výrobní dokumentace Identifikace produktu Měření a monitoring po operacích Řízení kooperací Výstupní kontrola, expedice Ekonomika Know-how firmy, externí dokumenty, odborný software Kriteria, výběr dodavatelů Dodací listy dodavatelů, Externí dokumenty, specifikace výrobců Infrastruktura, technologický postup, externí dokumenty Výrobní dokumentace Výkresová dokumentace, technologický postup, externí dokumenty Kritéria, schválení dodavatelé, smlouva (termíny) Kupní smlouva, dodací listy, výrobní dokumentace Odborný software. Správný pracovní postup. Minimalizace nákladů v návaznosti na kvalitu nakupovaného produktu. Dodací listy. Materiálové certifikáty. Kontrola jednotlivých operací včetně záznamů. Správná identifikace jednotlivých částí zakázky. Průběžná kontrola jednotlivých operací včetně záznamu. Zajištění výstupní a vstupní kontroly. Kontrola počtů kusů jednotlivých dílů a záznamy. Přezkoumání vhodnosti použití zdrojů. Dokument č.: I Strana 10 (celkem 39) Platnost od

11 Procesy zajištěné z externích zdrojů Realizaci následujících procesů zajišťuje organizace využitím externích zdrojů. Procesy zajišťované externě: Využívané externí zdroje : Revize, zkoušky Doprava Odborná přednáška, odborné přezkoušení Část oprav, seřízení zařízení Audit Služby Právní služby Revizní technik Dopravní firma Lektor Autorizované servisní organizace Poradenská firma Kooperující organizace Právník Vedení společnosti specifikuje ve smluvním ujednání znaky kvality externího produktu a způsob jeho dosažení. Pověření pracovníci, ověřují před použitím produktu shodu s definovanými požadavky. Tam, kde externě řízený proces nevstupuje do interního procesu, tj. např. při přepravě, jsou povinnosti zajišťující shodu produktu uděleny odpovědnému pracovníkovi. Dokument č.: I Strana 11 (celkem 39) Platnost od

12 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentace systému managementu kvality se skládá z politiky a cílů kvality, z Příručky kvality, postupů požadovaných normou a z postupů stanovených organizací pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů. Rozsah dokumentace je přímo úměrný velikosti společnosti, složitosti procesů a vzájemné vazbě procesů a nepřímo úměrný odborné způsobilosti pracovníků. Dokumentované postupy požadované normou V dokumentovaných postupech jsou podrobně rozvedeny procesy podporující funkci systému managementu kvality co do řízení dokumentů a záznamů, ověřování efektivnosti a účelnosti systému, řešení nedostatků, řízení nápravy a ošetření možných rizik. V organizaci jsou vypracovány a udržovány dokumentované postupy: Dokumentované postupy požadované normou za vydání a aktualizaci odpovídá Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výrovy Řízení neshody - Mistr výroby Nápravné opatření - Výrobní ředitel Preventivní opatření - Výrobní ředitel Interní Audit - Koordinátor výroby Dokument č.: I Strana 12 (celkem 39) Platnost od

13 Dokumentované postupy požadované organizací Cíle kvality - představitel managementu Politika kvality - jednatelé Spisový a skartační řád - Koordinátor výroby Pojmy a zkratky - představitel managementu Postup pro seřizování strojů - technolog/programátor Příručka kvality Příručka kvality je vrcholovým dokumentem systému managementu kvality v organizaci. Originál je k dispozici u dokumentační služby a jejím prostřednictvím pak na informačním serveru ostatním zaměstnancům společnosti. Struktura kapitol odpovídá základnímu rozdělení požadavků, uvedených v mezinárodní normě. Příručka kvality deklaruje procesy v organizaci, jejich pořadí a vzájemné vazby, popisuje systém naplnění požadavků managementu kvality, specifikuje postupy realizace, případně obsahuje odkazy na další vydané dokumentované postupy. U jednotlivých procesů jsou stanoveny příslušné povinnosti a odpovědnosti a to jak za provádění jednotlivých činností, tak i za zaznamenávání zjištěných skutečností. V případě, že se jedná o složitější postupy, které vyžadují podrobnější popisy, jsou zde uvedeny odkazy na další dokumenty. Zpracovatelem Příručky kvality je představitel managementu a odpovídá za její aktualizaci. Podklady pro změny a doplnění kapitol Příručky kvality předávají představiteli managementu pověření pracovníci. Postup tvorby, vydání, evidence, distribuce, revize, změnového řízení Příručky kvality je definováno v postupu Řízení dokumentů Řízení dokumentů Společnost řídí tyto dokumenty : řády společnosti příručku kvality dokumentované postupy plány kvality externí dokumenty provozní dokumenty došlou a odeslanou poštu Dokument č.: I Strana 13 (celkem 39) Platnost od

14 Řízením uvedených dokumentů je pověřena dokumentační služba. Rozhodnutím majitelů společnosti jsou stanoveny její povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Rozsah a postup řízení jednotlivých dokumentů je popsán v dokumentovaném postupu Řízení dokumentů. Za udržování a aktualizaci dokumentů odpovídá dokumentační služba. Uživatelé, kteří obdrží kopie dokumentů, neprodleně seznamují své podřízené s daným obsahem nových dokumentů nebo změn, který se podřízených týká. Řády jsou statutární normy, mající trvalejší charakter. Řády schvalují jednatelé společnosti. Povinný řád v organizaci je Spisový a skartační řád (řídí ukládání a skartaci dokumentů v organizaci, došlou a odeslanou poštu). Plány kvality popisují, jak se systém kvality aplikuje na specifický produkt, projekt nebo smlouvu, např., politika kvality, cíle kvality, plány interních auditů, plány výcviku, plány údržby apod. Externí dokumenty jsou dokumenty vydané z externích zdrojů. Užívají se jako podklady pro stanovení plánu a hodnocení realizace jednotlivých procesů. Jedná se o: nadřízené externí specifikace (obecně platné předpisy -zákony, vyhlášky, normy) specifikace zákazníka (objednávky, upřesňující požadavky týkající se více zakázek jednoho zákazníka ) dlouhodobé smlouvy rámcové smlouvy. publikace a návody výrobců (např. k používání a údržbě důležitého zakoupeného zařízení) Provozními dokumenty je vedle interních provozních předpisů i část externích dokumentů, resp. specifikace zákazníka a návody výrobců zařízení. Provozní dokumenty stanovují podrobné postupy pro činnosti administrativního, technického, technologického, kontrolního, zkušebního a pracovního charakteru a navazující na příručku kvality, dokumentované postupy a řády společnosti. Provozní dokumenty bez omezení platnosti: poskytují informace o tom, jak důsledně provádět činnosti a procesy, např. technologické postupy, pracovní postupy, kontrolní postupy, návody od výrobců. anebo jsou opakovaně vydávané: stanovují požadavky na produkty a procesy, např. poptávky, nabídky, objednávky, žádanky na nákup, smlouvy, harmonogramy, apod. (stále se opakující dokumenty v obdobné podobě realizované mezi stejnými funkcemi) Řízení záznamů Prokázání shody s požadavky a ověření účinného zajištění systému managementu kvality je dokládáno záznamy. Jsou vedeny veškeré záznamy požadované normou, pokud není využita výjimka z normy, případně další záznamy, jež vrcholové vedení společnosti považuje za důležité. V dokumentovaném postupu Řízení záznamů je popsán způsob jejich řízení a dalšího vypořádání, které zabezpečuje podrobnou analýzu uvedených údajů, zajištění zpětné sledovatelnosti a jejich využití pro zlepšování systému managementu kvality. Seznam řízených záznamů je obsažen v dokumentu Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 14 (celkem 39) Platnost od

15 Související dokumenty Spisový a skartační řád postup Řízení dokumentů postup Řízení záznamů Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 15 (celkem 39) Platnost od

16 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení firmy se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje, v politice kvality a cílech kvality. Dále se vrcholové vedení společnosti zavázalo plnit bezchybně požadavky zákazníka s ohledem na platnou legislativu a požadavky předpisů Zaměření na zákazníka Majitel, a ostatní pracovníci pracující se zákazníky, zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníků byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny k plné spokojenosti zákazníků. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran. Pro splnění potřeb a očekávání těchto zainteresovaných stran je věnována pozornost především : identifikaci zákazníka v seznamu objednávek stanovení klíčových znaků produktu u jednotlivých výrobků jsou stanoveny výrobním ředitelem kontinuální identifikaci a posuzování konkurence na trhu identifikaci vlastních slabých stránek a jejich odstraňování identifikaci příležitostí ke zlepšování, identifikaci budoucích konkurenčních výhod 5.3. Politika kvality Tvorba Politiky kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby politika kvality odpovídala účelu organizace, zahrnovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, byla sdělována a pochopena v rámci organizace, byla přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti Dokument č.: I Strana 16 (celkem 39) Platnost od

17 Vrcholové vedení organizace vypracovalo svou vizi pod názvem Politika kvality. Tato vize navazuje na celkovou podnikatelskou politiku, je shodná s předpokládanou budoucností firmy. V politice kvality jsou vzaty v úvahu: - očekávaná úroveň spokojenosti zákazníka - potřeby všech zainteresovaných stran - osobní angažovanost a aktivita při plnění požadavků a neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality - potřebné zdroje pro úspěšné fungování firmy - přispění dodavatelů a partnerů Politika kvality vychází především z požadavků a očekávání zákazníků, pracovníků firmy, vlastníků, dodavatelů a také veřejného sektoru. Politika kvality vytváří rámec pro stanovení a následné přezkoumávání cílů kvality, jež v ročních horizontech konkretizují kroky k jejímu naplňování. Politika kvality obsahuje jednoznačný závazek vrcholového vedení firmy k efektivnímu fungování systému managementu kvality, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování. V rámci přezkoumání managementu firmy je pravidelně posuzována aktuálnost a trvalá vhodnost Politiky kvality. S aktuální Politikou kvality jsou v organizaci seznamováni všichni zaměstnanci na nástěnce a výrobních poradách. Způsob seznámení přizpůsobuje představitel managementu kvality jednotlivým skupinám zaměstnanců tak, aby pracovníci a personál v Politice kvality pochopil své místo. Politika kvality je k dispozici na nástěnce a v originále u dokumentační služby Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby byly pro příslušné útvary a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na výrobek. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument a jsou podrobovány pravidelnému přezkoumání. Dokument č.: I Strana 17 (celkem 39) Platnost od

18 5.4.2 Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby a) se plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1 a rovněž cíle kvality, a b) se udržovala integrita systému managementu kvality, když jsou naplánovány a uplatňovány změny tohoto systému. Plánování systému managementu kvality zajišťují pověření pracovníci vrcholové vedení firmy. Zejména se jedná o zajištění zdrojů, potřebných pro dosahování cílů kvality. Základní vstupy plánování kvality jsou: - požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran - výkonnost procesů systému managementu kvality - ponaučení získaná z dřívějších zkušeností - příležitosti ke zlepšování - posuzování a zmírňování rizik. - vývoj integrity systému managementu kvality Výstupy z plánování, které pověření pracovníci pravidelně přezkoumávají a revidují návazně na změny v organizaci a požadavky zákazníků, identifikují především: - jednotlivé odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů - požadované znalosti a dovednosti - zdroje, potřebné k dosažení požadovaných výsledků - ukazatele dosahované výkonnosti - potřebu dokumentace a záznamů V organizaci jsou nastaveny a používají se tyto plány: - plán údržby - plán školení - plán auditů 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Určeni pověření pracovníci s pravomocí a odpovědností za řízení procesů a dosahování cílů procesů, definovaných v jednotlivých kapitolách této příručky kvality. Dokument č.: I Strana 18 (celkem 39) Platnost od

19 Matice odpovědnosti za systém kvality v procesech, souvisejících s jednotlivými oblastmi normy: Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel 4. okruh - Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky - PMJ 4.2 Požadavky na dokumentaci - PMJ Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výroby 5. okruh - Odpovědnost managementu 5.1 Závazek vedení organizace - jednatelé 5.2 Zaměření na zákazníka - jednatelé 5.3 Politika kvality - jednatelé 5.4 Plánování - jednatelé Cíle kvality - PMJ 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace - jednatelé Vnitřní komunikace - PMJ 5.6 Přezkoumání vedením organizace - PMJ 6. okruh - Management zdrojů 6.1 Zajištění zdrojů - jednatelé 6.2 Lidské zdroje - účetní Způsobilost, povědomí a výcvik - výrobní ředitel 6.3 Infrastruktura - koordinátor výroby 6.4 Pracovní prostředí - mistr výroby 7. okruh - Realizace produktu 7.1 Plánování realizace výrobku - výrobní ředitel 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi - výrobní ředitel Určování požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Přezkoumání požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Komunikace se zákazníkem - jednatelé 7.4 Nakupování - koordinátor výroby Proces nakupování - výrobní ředitel 7.5 Výroba a poskytování služeb - výrobní ředitel Řízení výroby a poskytování služeb - výrobní ředitel Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb - jednatelé Dokument č.: I Strana 19 (celkem 39) Platnost od

20 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost - mistr výroby Majetek zákazníka - mistr výroby Zachování shody výrobku - pracovník kontroly 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - koordinátor výroby 8. okruh - Měření analýza a zlepšování 8.2 Monitorování a měření - pracovník kontroly Spokojenost zákazníka - jednatelé Interní audit - PMJ Monitorování a měření procesů - jednatelé Monitorování a měření výrobků - výrobní ředitel 8.3 Řízení neshodného výrobku - výrobní ředitel 8.4 Analýza údajů - jednatelé 8.5 Zlepšování - PMJ Opatření k nápravě - PMJ Preventivní opatření - PMJ Dokumentem, ve kterém vrcholové vedení definuje jednotlivé útvary a funkce v organizaci a jejich vzájemné vztahy, je Organizační a funkční schéma, které zobrazuje grafickou formou tyto vzájemné vztahy. Pro veškeré řídící a kontrolní funkce v organizaci udržují pověření pracovníci aktuální Popisy pracovních funkcí, jež přesně definují potřebnou kvalifikaci funkce, povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Jeden výtisk Popisu pracovní funkce vlastní zaměstnanec, zastávající uvedenou funkci, druhý výtisk je založen v jeho osobním spisu Představitel managementu Vrcholové vedení jmenovalo jednatele pana Pavla Kostku představitelem managementu pro jakost pro zabezpečení efektivního a účinného provozování systému managementu kvality a stanovilo mu odpovědnosti a pravomoci k výkonu této funkce nezbytné. Představitel managementu pro jakost má pravomoci k řízení, monitorování, hodnocení a koordinování procesů systému managementu kvality. Odpovídá za zavedení a udržování procesů systému a odpovídá za aktuálnost Příručky kvality. Zpracovává, na základě dílčích podkladů, zprávy vrcholovému vedení pro pravidelné (minimálně však jednou ročně) přezkoumávání systému managementu kvality. Je pověřen komunikací se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami v záležitostech vztahujících se k systému kvality a zajišťuje podporu povědomí o jejich požadavcích v celé organizaci. Dokument č.: I Strana 20 (celkem 39) Platnost od

21 Interní komunikace Komunikativnost je součástí řídící práce. Pro zabezpečení jednoznačného sdělování informací, týkajících se systému managementu kvality, je v organizaci zajištěn systém porad a nástěnky. Porady vrcholového vedení se konají dle potřeb firmy, min. však 6x ročně, porada je zakončena písemným záznamem. Pro naléhavé případy svolává majitel firmy operativní porady. Účastníci porady vedení jsou odpovědní za přenášení informací těm funkcím a profesím, kterých se informace týká. Podle závažnosti informace svolávají schůzky nebo informaci předávají individuálně. Pro zachování přesnosti a včasnosti informace je v organizaci upřednostňován princip co nejmenšího počtu mezičlánků. Na nástěnce jsou umístěny konkrétní informace, týkající se plánů kvality. Mimo systém porad a nástěnky je v organizaci dbáno na otevřený kontakt mezi různými úrovněmi zaměstnanců s cílem otevřeně řešit veškeré problémy. Pracovníci mají k dispozici schránku do které mohou dát připomínky k vedení 5.6. Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vrcholové vedení firmy provádí v průběhu roku minimálně však 1x ročně přezkoumání managementu. Toto přezkoumání organizuje představitel managementu. Na základě souhrnné zprávy členové vedení posuzují celkovou úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují jeho účinnost Vstup pro přezkoumání Zprávu v podobě zápisu o vývoji, účinnosti a stavu úrovně systému managementu kvality předkládá představitel managementu. Tato zpráva obsahuje informace o: výsledcích auditů systému managementu kvality (interních auditů, auditů zákazníka i auditů provedených třetí stranou) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality cílech kvality výkonnosti procesů a o shodě produktů zpětné vazbě od zákazníka stavu opatření k nápravě a preventivních opatření Dokument č.: I Strana 21 (celkem 39) Platnost od

22 výběr a hodnocení dodavatelů stavu řešení položek z minulých přezkoumání doporučení pro zlepšování Výstup z přezkoumání Výstupy z přezkoumání managementu zahrnují rozhodnutí a opatření vztahující se: ke zlepšování efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů U jednotlivých zpráv členové vedení analyzují úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují účinnost procesu. Výstupem z přezkoumání managementu je zápis z přezkoumání managementu se záznamem hodnotícího stanoviska, vztahujícího se každé předložené zprávě. Zápis z přezkoumání managementu bývá, v opodstatněných případech, doplněn o: odhad vhodnosti struktury a zdrojů firmy prevenci ztrát a plány pro zmírnění rizik cíle pro zlepšování výkonnosti firmy U identifikovaných slabých stránek jsou přijímána opatření k nápravě popř. preventivní opatření. Při zadávání úkolů, vedoucích k odstranění příčin slabých stránek, se zvažují opatření vztahující se: ke zlepšení úrovně efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztah u k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Zápis z přezkoumání managementu je řízeným záznamem. Jeho závěry a rozhodnutí jsou využívány jako vstupy pro následná přezkoumání managementu. Dokument č.: I Strana 22 (celkem 39) Platnost od

23 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1. Poskytování zdrojů Organizace ACE-TECH s.r.o. určuje a zajišťuje zdroje potřebné pro uplatňování a udržování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti, a pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků. Pro uplatnění funkce procesů a možnosti zlepšování systému managementu kvality je důležité včasné zpřístupnění odpovídajících zdrojů. Vedení organizace identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti systému managementu kvality. Mezi tyto zdroje patří: pracovníci dodavatelé infrastruktura finanční zdroje externí dokumenty Při plánování a zajišťování zdrojů bere vedení organizace i v úvahu: účinnost a včasnost zajištění zdrojů výběr a hodnocení dodavatelů strukturu organizace řízení informací zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím výcviku a školení 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost výrobku, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Vedení organizace ACE-TECH s.r.o. jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému managementu kvality pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcviku, dovedností a zkušenosti. Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána popisy pracovních činností, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci a dosažené praxi. Dokument č.: I Strana 23 (celkem 39) Platnost od

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: 1. 5. 2015 Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 2

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více