Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:"

Transkript

1 Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od

2 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana 2 (celkem 39) Platnost od

3 OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 5 Profil firmy POLITIKA KVALITY Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci Snižovat vlastní nežádoucí náklady Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců Nadále rozvíjet systém řízení kvality Rozvíjet spolupráci s dodavateli Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti POJMY A ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Všeobecné požadavky Identifikace procesů... 9 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Procesy zajištěné z externích zdrojů Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentované postupy požadované normou Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Tvorba Politiky kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel okruh - Systém managementu kvality okruh - Odpovědnost managementu okruh - Management zdrojů okruh - Realizace produktu okruh - Měření analýza a zlepšování Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ Dokument č.: I Strana 3 (celkem 39) Platnost od

4 6.1. Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí REALIZACE PRODUKTU Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Řízení monitorovacích a měřicích zařízení MĚŘENÍ, ANALÝZA ZLEPŠOVÁNÍ Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktů Řízení neshodného produktu Analýza údajů Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Dokument č.: I Strana 4 (celkem 39) Platnost od

5 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Firma ACE-TECH s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne s předmětem podnikání: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojenýchs pronájmem - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Činnost technických poradců v oblasti strojírenství - kovoobráběčství Profil firmy Společníci Pavel Kostka a Ing. Jan Vrba vlastní firmu a zároveň jsou i jednateli se stejnými pravomocemi. Společnost obchodního jména ACE-TECH s.r.o. byla založena dne 18. března 2006 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Naším cílem je být spolehlivým partnerem v oblasti třískového obrábění. Disponujeme bohatými zkušenostmi, jsme přesní nejen termíny, ale i vyrobenými dílci, velmi flexibilní a vždy orientovaní na potřeby zákazníka. Společnost ACE-TECH s.r.o. Zlín se zabývá zakázkovou výrobou precizních a komplexně opracovaných rotačních součástí, tedy dílců s vysokou kvalitou, přesností a technologickou náročností (nerezové a zušlechtěné oceli, komplikované dílce vyžadující vysokou tuhost stroje a technologické možnosti v kombinaci soustružení, vrtání, závitování a plnohodnotného frézování). Máme CNC stroje Mori Seiki. Vyrábíme dílce pro automobilový, energetický, chemický a těžební průmysl, strojní součásti a všeobecně dílce pro strojírenství. Pro zajištění rychlé a 100% prověřené výroby máme kontrolní pracoviště vybavené mikrometry a dutinoměry Mitutoyo a Bowers, a také 3D měřící přístroj MITUTOYO CrystaPlus 576. Zabezpečení a udržení vysokého standardu kvality výroby je věnována trvalá péče. V oblasti řezných nástrojů spolupracujeme s předními světovými výrobci (Iscar, Walter, Sandvik, Guehring, Ceratizit, Seco, Fette, Kennametal ). Technická příprava výroby je realizována pomocí CAD/CAM systému GibbsCAM. Ze strojního vybavení máme k dispozici nejmodernější CNC soustružnická centra japonského výrobce Mori Seiki. Tento výrobce je špičkou a leaderem mezi obráběcími stroji. Jedná se o modely: NL-3000 Y/700 (poháněné nástroje, osa C a osa Y) NL-3000 MC/700 (poháněné nástroje, osa C) Dokument č.: I Strana 5 (celkem 39) Platnost od

6 NL-3000/700 (jen soustruh) NL-3000 Y/1250 (prodloužená točná délka, poháněné nástroje, osa C a osa Y) Dokument č.: I Strana 6 (celkem 39) Platnost od

7 2. POLITIKA KVALITY Vedení organizace prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality. Vedení firmy se zavazuje splnit následující strategické záměry : 1. Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou předvýrobních etap před řešením příčin vad ve výrobních procesech. důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb. ZÁSADOU JE, ŽE ZÁKAZNÍKEM JE KAŽDÝ, KOMU ODEVZDÁME VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. 2. Snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení kvality předvýrobních činností, snižovat náklady na nejakostní výrobky, zásoby, energetickou a materiálovou náročnost, s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity výroby pro zajištění prosperity. 3. Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání. 4. Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců. 5. Nadále rozvíjet systém řízení kvality pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností. 6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních materiálů a služeb na základě jejich výběru a hodnocení. Dokument č.: I Strana 7 (celkem 39) Platnost od

8 7. Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost je věcí každého zaměstnance. Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se: podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality 3. POJMY A ZKRATKY viz příloha Příručky kvality Dokument č.: I Strana 8 (celkem 39) Platnost od

9 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Úspěšné vedení a provozování organizace vyžaduje systematické a průhledné řízení. Úspěch vyplývá z uplatňování a udržování systému řízení, který je navržen pro neustálé zlepšování činností, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran. Pro zajištění efektivnosti navrženého a přijatého systému společnosti: určila a pojmenovala hlavní procesy a činnosti potřebné pro systém managementu kvality v celé organizaci v Příručce kvality určila pořadí těchto procesů a jejich vzájemné působení (viz ) určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování procesů bylo efektivní v průběhu procesů zajišťuje dostupnost zdrojů a informací, jako nezbytnou podporu pro fungování procesů a pro jejich monitorování monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů Všechny aplikované procesy jsou organizací řízeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Všeobecné požadavky Identifikace procesů Hlavní procesy jsou procesy, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka. Hlavní procesy jsou sestaveny z dílčích činností realizace, které na sebe navazují. Činnosti vytvářejí předpoklady, aby mohla vzniknout přidaná hodnota pro zákazníka Hlavní procesy: 1) TPV 2) výroba Dokument č.: I Strana 9 (celkem 39) Platnost od

10 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Hlavní proces Činnosti Zdroje Metody/kritéria Zjištění požadavků zákazníka Tvorba cenové kalkulace Výkresová dokumentace, externí dokumentace Výkresová dokumentace, odborný software Zajištění úplnosti požadavků zákazníka pro realizaci zakázky. Bezchybná cenová nabídka na každou zakázku zvlášť v návaznosti na aktuálních cenách na trhu. TPV Závazná objednávka Výkresová dokumentace, odborný software, externí dokumenty, další požadavky zákazníka Úplná a správná výkresová dokumentace v návaznosti na smluvní agendu a danou legislativu. Přezkoumání termínů v návaznosti na termíny ostatních zakázek. Výroba Tvorba pracovního postupu Nakupování Vstupní kontrola Postup prací dle výrobní dokumentace Identifikace produktu Měření a monitoring po operacích Řízení kooperací Výstupní kontrola, expedice Ekonomika Know-how firmy, externí dokumenty, odborný software Kriteria, výběr dodavatelů Dodací listy dodavatelů, Externí dokumenty, specifikace výrobců Infrastruktura, technologický postup, externí dokumenty Výrobní dokumentace Výkresová dokumentace, technologický postup, externí dokumenty Kritéria, schválení dodavatelé, smlouva (termíny) Kupní smlouva, dodací listy, výrobní dokumentace Odborný software. Správný pracovní postup. Minimalizace nákladů v návaznosti na kvalitu nakupovaného produktu. Dodací listy. Materiálové certifikáty. Kontrola jednotlivých operací včetně záznamů. Správná identifikace jednotlivých částí zakázky. Průběžná kontrola jednotlivých operací včetně záznamu. Zajištění výstupní a vstupní kontroly. Kontrola počtů kusů jednotlivých dílů a záznamy. Přezkoumání vhodnosti použití zdrojů. Dokument č.: I Strana 10 (celkem 39) Platnost od

11 Procesy zajištěné z externích zdrojů Realizaci následujících procesů zajišťuje organizace využitím externích zdrojů. Procesy zajišťované externě: Využívané externí zdroje : Revize, zkoušky Doprava Odborná přednáška, odborné přezkoušení Část oprav, seřízení zařízení Audit Služby Právní služby Revizní technik Dopravní firma Lektor Autorizované servisní organizace Poradenská firma Kooperující organizace Právník Vedení společnosti specifikuje ve smluvním ujednání znaky kvality externího produktu a způsob jeho dosažení. Pověření pracovníci, ověřují před použitím produktu shodu s definovanými požadavky. Tam, kde externě řízený proces nevstupuje do interního procesu, tj. např. při přepravě, jsou povinnosti zajišťující shodu produktu uděleny odpovědnému pracovníkovi. Dokument č.: I Strana 11 (celkem 39) Platnost od

12 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentace systému managementu kvality se skládá z politiky a cílů kvality, z Příručky kvality, postupů požadovaných normou a z postupů stanovených organizací pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů. Rozsah dokumentace je přímo úměrný velikosti společnosti, složitosti procesů a vzájemné vazbě procesů a nepřímo úměrný odborné způsobilosti pracovníků. Dokumentované postupy požadované normou V dokumentovaných postupech jsou podrobně rozvedeny procesy podporující funkci systému managementu kvality co do řízení dokumentů a záznamů, ověřování efektivnosti a účelnosti systému, řešení nedostatků, řízení nápravy a ošetření možných rizik. V organizaci jsou vypracovány a udržovány dokumentované postupy: Dokumentované postupy požadované normou za vydání a aktualizaci odpovídá Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výrovy Řízení neshody - Mistr výroby Nápravné opatření - Výrobní ředitel Preventivní opatření - Výrobní ředitel Interní Audit - Koordinátor výroby Dokument č.: I Strana 12 (celkem 39) Platnost od

13 Dokumentované postupy požadované organizací Cíle kvality - představitel managementu Politika kvality - jednatelé Spisový a skartační řád - Koordinátor výroby Pojmy a zkratky - představitel managementu Postup pro seřizování strojů - technolog/programátor Příručka kvality Příručka kvality je vrcholovým dokumentem systému managementu kvality v organizaci. Originál je k dispozici u dokumentační služby a jejím prostřednictvím pak na informačním serveru ostatním zaměstnancům společnosti. Struktura kapitol odpovídá základnímu rozdělení požadavků, uvedených v mezinárodní normě. Příručka kvality deklaruje procesy v organizaci, jejich pořadí a vzájemné vazby, popisuje systém naplnění požadavků managementu kvality, specifikuje postupy realizace, případně obsahuje odkazy na další vydané dokumentované postupy. U jednotlivých procesů jsou stanoveny příslušné povinnosti a odpovědnosti a to jak za provádění jednotlivých činností, tak i za zaznamenávání zjištěných skutečností. V případě, že se jedná o složitější postupy, které vyžadují podrobnější popisy, jsou zde uvedeny odkazy na další dokumenty. Zpracovatelem Příručky kvality je představitel managementu a odpovídá za její aktualizaci. Podklady pro změny a doplnění kapitol Příručky kvality předávají představiteli managementu pověření pracovníci. Postup tvorby, vydání, evidence, distribuce, revize, změnového řízení Příručky kvality je definováno v postupu Řízení dokumentů Řízení dokumentů Společnost řídí tyto dokumenty : řády společnosti příručku kvality dokumentované postupy plány kvality externí dokumenty provozní dokumenty došlou a odeslanou poštu Dokument č.: I Strana 13 (celkem 39) Platnost od

14 Řízením uvedených dokumentů je pověřena dokumentační služba. Rozhodnutím majitelů společnosti jsou stanoveny její povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Rozsah a postup řízení jednotlivých dokumentů je popsán v dokumentovaném postupu Řízení dokumentů. Za udržování a aktualizaci dokumentů odpovídá dokumentační služba. Uživatelé, kteří obdrží kopie dokumentů, neprodleně seznamují své podřízené s daným obsahem nových dokumentů nebo změn, který se podřízených týká. Řády jsou statutární normy, mající trvalejší charakter. Řády schvalují jednatelé společnosti. Povinný řád v organizaci je Spisový a skartační řád (řídí ukládání a skartaci dokumentů v organizaci, došlou a odeslanou poštu). Plány kvality popisují, jak se systém kvality aplikuje na specifický produkt, projekt nebo smlouvu, např., politika kvality, cíle kvality, plány interních auditů, plány výcviku, plány údržby apod. Externí dokumenty jsou dokumenty vydané z externích zdrojů. Užívají se jako podklady pro stanovení plánu a hodnocení realizace jednotlivých procesů. Jedná se o: nadřízené externí specifikace (obecně platné předpisy -zákony, vyhlášky, normy) specifikace zákazníka (objednávky, upřesňující požadavky týkající se více zakázek jednoho zákazníka ) dlouhodobé smlouvy rámcové smlouvy. publikace a návody výrobců (např. k používání a údržbě důležitého zakoupeného zařízení) Provozními dokumenty je vedle interních provozních předpisů i část externích dokumentů, resp. specifikace zákazníka a návody výrobců zařízení. Provozní dokumenty stanovují podrobné postupy pro činnosti administrativního, technického, technologického, kontrolního, zkušebního a pracovního charakteru a navazující na příručku kvality, dokumentované postupy a řády společnosti. Provozní dokumenty bez omezení platnosti: poskytují informace o tom, jak důsledně provádět činnosti a procesy, např. technologické postupy, pracovní postupy, kontrolní postupy, návody od výrobců. anebo jsou opakovaně vydávané: stanovují požadavky na produkty a procesy, např. poptávky, nabídky, objednávky, žádanky na nákup, smlouvy, harmonogramy, apod. (stále se opakující dokumenty v obdobné podobě realizované mezi stejnými funkcemi) Řízení záznamů Prokázání shody s požadavky a ověření účinného zajištění systému managementu kvality je dokládáno záznamy. Jsou vedeny veškeré záznamy požadované normou, pokud není využita výjimka z normy, případně další záznamy, jež vrcholové vedení společnosti považuje za důležité. V dokumentovaném postupu Řízení záznamů je popsán způsob jejich řízení a dalšího vypořádání, které zabezpečuje podrobnou analýzu uvedených údajů, zajištění zpětné sledovatelnosti a jejich využití pro zlepšování systému managementu kvality. Seznam řízených záznamů je obsažen v dokumentu Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 14 (celkem 39) Platnost od

15 Související dokumenty Spisový a skartační řád postup Řízení dokumentů postup Řízení záznamů Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 15 (celkem 39) Platnost od

16 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení firmy se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje, v politice kvality a cílech kvality. Dále se vrcholové vedení společnosti zavázalo plnit bezchybně požadavky zákazníka s ohledem na platnou legislativu a požadavky předpisů Zaměření na zákazníka Majitel, a ostatní pracovníci pracující se zákazníky, zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníků byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny k plné spokojenosti zákazníků. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran. Pro splnění potřeb a očekávání těchto zainteresovaných stran je věnována pozornost především : identifikaci zákazníka v seznamu objednávek stanovení klíčových znaků produktu u jednotlivých výrobků jsou stanoveny výrobním ředitelem kontinuální identifikaci a posuzování konkurence na trhu identifikaci vlastních slabých stránek a jejich odstraňování identifikaci příležitostí ke zlepšování, identifikaci budoucích konkurenčních výhod 5.3. Politika kvality Tvorba Politiky kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby politika kvality odpovídala účelu organizace, zahrnovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, byla sdělována a pochopena v rámci organizace, byla přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti Dokument č.: I Strana 16 (celkem 39) Platnost od

17 Vrcholové vedení organizace vypracovalo svou vizi pod názvem Politika kvality. Tato vize navazuje na celkovou podnikatelskou politiku, je shodná s předpokládanou budoucností firmy. V politice kvality jsou vzaty v úvahu: - očekávaná úroveň spokojenosti zákazníka - potřeby všech zainteresovaných stran - osobní angažovanost a aktivita při plnění požadavků a neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality - potřebné zdroje pro úspěšné fungování firmy - přispění dodavatelů a partnerů Politika kvality vychází především z požadavků a očekávání zákazníků, pracovníků firmy, vlastníků, dodavatelů a také veřejného sektoru. Politika kvality vytváří rámec pro stanovení a následné přezkoumávání cílů kvality, jež v ročních horizontech konkretizují kroky k jejímu naplňování. Politika kvality obsahuje jednoznačný závazek vrcholového vedení firmy k efektivnímu fungování systému managementu kvality, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování. V rámci přezkoumání managementu firmy je pravidelně posuzována aktuálnost a trvalá vhodnost Politiky kvality. S aktuální Politikou kvality jsou v organizaci seznamováni všichni zaměstnanci na nástěnce a výrobních poradách. Způsob seznámení přizpůsobuje představitel managementu kvality jednotlivým skupinám zaměstnanců tak, aby pracovníci a personál v Politice kvality pochopil své místo. Politika kvality je k dispozici na nástěnce a v originále u dokumentační služby Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby byly pro příslušné útvary a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na výrobek. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument a jsou podrobovány pravidelnému přezkoumání. Dokument č.: I Strana 17 (celkem 39) Platnost od

18 5.4.2 Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby a) se plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1 a rovněž cíle kvality, a b) se udržovala integrita systému managementu kvality, když jsou naplánovány a uplatňovány změny tohoto systému. Plánování systému managementu kvality zajišťují pověření pracovníci vrcholové vedení firmy. Zejména se jedná o zajištění zdrojů, potřebných pro dosahování cílů kvality. Základní vstupy plánování kvality jsou: - požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran - výkonnost procesů systému managementu kvality - ponaučení získaná z dřívějších zkušeností - příležitosti ke zlepšování - posuzování a zmírňování rizik. - vývoj integrity systému managementu kvality Výstupy z plánování, které pověření pracovníci pravidelně přezkoumávají a revidují návazně na změny v organizaci a požadavky zákazníků, identifikují především: - jednotlivé odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů - požadované znalosti a dovednosti - zdroje, potřebné k dosažení požadovaných výsledků - ukazatele dosahované výkonnosti - potřebu dokumentace a záznamů V organizaci jsou nastaveny a používají se tyto plány: - plán údržby - plán školení - plán auditů 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Určeni pověření pracovníci s pravomocí a odpovědností za řízení procesů a dosahování cílů procesů, definovaných v jednotlivých kapitolách této příručky kvality. Dokument č.: I Strana 18 (celkem 39) Platnost od

19 Matice odpovědnosti za systém kvality v procesech, souvisejících s jednotlivými oblastmi normy: Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel 4. okruh - Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky - PMJ 4.2 Požadavky na dokumentaci - PMJ Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výroby 5. okruh - Odpovědnost managementu 5.1 Závazek vedení organizace - jednatelé 5.2 Zaměření na zákazníka - jednatelé 5.3 Politika kvality - jednatelé 5.4 Plánování - jednatelé Cíle kvality - PMJ 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace - jednatelé Vnitřní komunikace - PMJ 5.6 Přezkoumání vedením organizace - PMJ 6. okruh - Management zdrojů 6.1 Zajištění zdrojů - jednatelé 6.2 Lidské zdroje - účetní Způsobilost, povědomí a výcvik - výrobní ředitel 6.3 Infrastruktura - koordinátor výroby 6.4 Pracovní prostředí - mistr výroby 7. okruh - Realizace produktu 7.1 Plánování realizace výrobku - výrobní ředitel 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi - výrobní ředitel Určování požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Přezkoumání požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Komunikace se zákazníkem - jednatelé 7.4 Nakupování - koordinátor výroby Proces nakupování - výrobní ředitel 7.5 Výroba a poskytování služeb - výrobní ředitel Řízení výroby a poskytování služeb - výrobní ředitel Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb - jednatelé Dokument č.: I Strana 19 (celkem 39) Platnost od

20 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost - mistr výroby Majetek zákazníka - mistr výroby Zachování shody výrobku - pracovník kontroly 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - koordinátor výroby 8. okruh - Měření analýza a zlepšování 8.2 Monitorování a měření - pracovník kontroly Spokojenost zákazníka - jednatelé Interní audit - PMJ Monitorování a měření procesů - jednatelé Monitorování a měření výrobků - výrobní ředitel 8.3 Řízení neshodného výrobku - výrobní ředitel 8.4 Analýza údajů - jednatelé 8.5 Zlepšování - PMJ Opatření k nápravě - PMJ Preventivní opatření - PMJ Dokumentem, ve kterém vrcholové vedení definuje jednotlivé útvary a funkce v organizaci a jejich vzájemné vztahy, je Organizační a funkční schéma, které zobrazuje grafickou formou tyto vzájemné vztahy. Pro veškeré řídící a kontrolní funkce v organizaci udržují pověření pracovníci aktuální Popisy pracovních funkcí, jež přesně definují potřebnou kvalifikaci funkce, povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Jeden výtisk Popisu pracovní funkce vlastní zaměstnanec, zastávající uvedenou funkci, druhý výtisk je založen v jeho osobním spisu Představitel managementu Vrcholové vedení jmenovalo jednatele pana Pavla Kostku představitelem managementu pro jakost pro zabezpečení efektivního a účinného provozování systému managementu kvality a stanovilo mu odpovědnosti a pravomoci k výkonu této funkce nezbytné. Představitel managementu pro jakost má pravomoci k řízení, monitorování, hodnocení a koordinování procesů systému managementu kvality. Odpovídá za zavedení a udržování procesů systému a odpovídá za aktuálnost Příručky kvality. Zpracovává, na základě dílčích podkladů, zprávy vrcholovému vedení pro pravidelné (minimálně však jednou ročně) přezkoumávání systému managementu kvality. Je pověřen komunikací se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami v záležitostech vztahujících se k systému kvality a zajišťuje podporu povědomí o jejich požadavcích v celé organizaci. Dokument č.: I Strana 20 (celkem 39) Platnost od

21 Interní komunikace Komunikativnost je součástí řídící práce. Pro zabezpečení jednoznačného sdělování informací, týkajících se systému managementu kvality, je v organizaci zajištěn systém porad a nástěnky. Porady vrcholového vedení se konají dle potřeb firmy, min. však 6x ročně, porada je zakončena písemným záznamem. Pro naléhavé případy svolává majitel firmy operativní porady. Účastníci porady vedení jsou odpovědní za přenášení informací těm funkcím a profesím, kterých se informace týká. Podle závažnosti informace svolávají schůzky nebo informaci předávají individuálně. Pro zachování přesnosti a včasnosti informace je v organizaci upřednostňován princip co nejmenšího počtu mezičlánků. Na nástěnce jsou umístěny konkrétní informace, týkající se plánů kvality. Mimo systém porad a nástěnky je v organizaci dbáno na otevřený kontakt mezi různými úrovněmi zaměstnanců s cílem otevřeně řešit veškeré problémy. Pracovníci mají k dispozici schránku do které mohou dát připomínky k vedení 5.6. Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vrcholové vedení firmy provádí v průběhu roku minimálně však 1x ročně přezkoumání managementu. Toto přezkoumání organizuje představitel managementu. Na základě souhrnné zprávy členové vedení posuzují celkovou úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují jeho účinnost Vstup pro přezkoumání Zprávu v podobě zápisu o vývoji, účinnosti a stavu úrovně systému managementu kvality předkládá představitel managementu. Tato zpráva obsahuje informace o: výsledcích auditů systému managementu kvality (interních auditů, auditů zákazníka i auditů provedených třetí stranou) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality cílech kvality výkonnosti procesů a o shodě produktů zpětné vazbě od zákazníka stavu opatření k nápravě a preventivních opatření Dokument č.: I Strana 21 (celkem 39) Platnost od

22 výběr a hodnocení dodavatelů stavu řešení položek z minulých přezkoumání doporučení pro zlepšování Výstup z přezkoumání Výstupy z přezkoumání managementu zahrnují rozhodnutí a opatření vztahující se: ke zlepšování efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů U jednotlivých zpráv členové vedení analyzují úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují účinnost procesu. Výstupem z přezkoumání managementu je zápis z přezkoumání managementu se záznamem hodnotícího stanoviska, vztahujícího se každé předložené zprávě. Zápis z přezkoumání managementu bývá, v opodstatněných případech, doplněn o: odhad vhodnosti struktury a zdrojů firmy prevenci ztrát a plány pro zmírnění rizik cíle pro zlepšování výkonnosti firmy U identifikovaných slabých stránek jsou přijímána opatření k nápravě popř. preventivní opatření. Při zadávání úkolů, vedoucích k odstranění příčin slabých stránek, se zvažují opatření vztahující se: ke zlepšení úrovně efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztah u k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Zápis z přezkoumání managementu je řízeným záznamem. Jeho závěry a rozhodnutí jsou využívány jako vstupy pro následná přezkoumání managementu. Dokument č.: I Strana 22 (celkem 39) Platnost od

23 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1. Poskytování zdrojů Organizace ACE-TECH s.r.o. určuje a zajišťuje zdroje potřebné pro uplatňování a udržování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti, a pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků. Pro uplatnění funkce procesů a možnosti zlepšování systému managementu kvality je důležité včasné zpřístupnění odpovídajících zdrojů. Vedení organizace identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti systému managementu kvality. Mezi tyto zdroje patří: pracovníci dodavatelé infrastruktura finanční zdroje externí dokumenty Při plánování a zajišťování zdrojů bere vedení organizace i v úvahu: účinnost a včasnost zajištění zdrojů výběr a hodnocení dodavatelů strukturu organizace řízení informací zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím výcviku a školení 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost výrobku, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Vedení organizace ACE-TECH s.r.o. jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému managementu kvality pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcviku, dovedností a zkušenosti. Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána popisy pracovních činností, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci a dosažené praxi. Dokument č.: I Strana 23 (celkem 39) Platnost od

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více