MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 013/01 FYZ 1 Opravy a inovace čtyřkolky 3 Výměna vzduchu v místnosti Oprava motocyklu svépomocí Pasivní dům 5 Řezání laserem 6 Optika v praxi 7 Úprava oceli PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ Nejen opravit, ale i vylepšit čtyřkolku, popsat problémy a rady při opravách některých více poruchových částí, uvést možnost nahradit tyto části novými, které povedou ke zlepšení jízdních vlastností čtyřkolky. Vypracovat projektovou dokumentaci pro vzduchotechniku dané místnosti pro konkrétní objekt na základě zadaných parametrů, včetně zhotovení výkresů. Aplikovat fyzikální poznatky při opravě motocyklu, popsat funkčnost jednotlivých dílů, problémy s jejich poruchami, ukázat možnost vylepšení jízdních vlastností motocyklu při pravidelné údržbě. Některé pracovní postupy fyzikálně oddůvodnit. Rozebrat výhody a nevýhody PD, uvést úspory u konkrétního domu, připravit stručnou projektovou dokumentaci (na úrovni žáka střední školy), zjistit konkrétní údaje a úspory PD a porovnat s klasickým domem. Fyzikální vysvětlení jevů, které se v PD uplatňují. Ze snadno dostupných prostředků sestavit funkční model laserové sekačky, vyzkoušet a ověřit její funkčnost při řezání konkrétních materiálů. Navrhnout možnost praktického využití. Fyzikální vysvětlení a popis praktických optických aplikací. Zaměřit se zejména na dalekohledy používané v myslivectví, vysvětlit fyzikálně jejich funkci. Popsat a shrnout úpravy oceli při výrobě závitníků. Projít postup zpracování oceli v podniku NAREX, fyzikálně popsat jednotlivé operace a jejich důsledky, zdůraznit vliv úprav na vlastnosti materiálu. 8 Zvuky kolem nás Změřit a vyhodnotit hlučnost dané konkrétní křižovatky v závislosti na denní hodině. Výsledky porovnat s povolenými limity hluku stanovenými zákonem. Uvést návrhy, jak hlučnost snižit. Vysvětlit fyzikální podstatu vzniku a šíření zvuku. Uvést negativní dopady hluku na člověka. TEF 1 Robot pro soutěž Bear Rescue Beginner Modulární stavba robota 3 Klimatizační systém Přístrojový transformátor proudu 5 Aplikace LED 6 Vznášedlo Navrhnout a postavit funkčního robota s řízením pomocí joysticku a zúčastnit se s ním soutěže BRB. Navrhnout, popsat a realizovat alespoň dva moduly, které je možné použít pro stavbu robotů pro studentské soutěže. Návrh bude obsahovat výkresovou dokumentaci a podrobný popis propojení modulu s okolím. Návrh klimatizačního systému pro učebny školy - křídlo Veveří. Vytvoření dvou nabídek na řešení klimatizace učeben, dle zadaných rozměrů místností. Návrh, včetně výpočtů a popis výroby přístrojového transformátoru proudu. Zdokumentovat konkrétní zakázku, včetně využití a zdůraznit činnosti, na kterých se žák bude podílet. Návrh osvětlení schodiště pomocí LED. Výroba modelu - učební pomůcky, kde bude naznačeno řešení osvětlení schodišť pomocí LED. Porovnání typů skyrtů vznášedel. Řešení posouvání těžiště vznášedla pro případný přesun břemene vznášedlem. Burda Miroslav, Mgr. Burda Miroslav, Mgr. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing.

2 CHE 1 Chemické zbraně Rozdělit chemické zbraně, popsat jednotlivé skupiny, zpracovat použití chemických zbraní v současné době, vyslovit vlastní názor s jejich zneužíváním. Podle internetových pokusů zhodnotit účinost střelného prachu. Joklová Ludmila, RNDr. Halogenderiváty Vytvořit přehled látek, které patří do halogenderivátů, popsat jejich přípravu, vlastnosti, výrobu a použití. Zvláštní kapitolu věnovat alespoň pěti významným skupinám halogenderovátů. Popsat výhody a nevýhody PVC. Vytvořit přehled výroků z PVC ve vlastní domácnosti a ve škole, zhodnotit jejich význam. Joklová Ludmila, RNDr. 3 Jedy Nanotechnologie 5 Ropa a její zpracování 6 Ocel 7 Chemické látky využívané při sportu 8 Návykové látky Popsat skupinu jedů produkovaných živými organismy, zaměřit se na nejnebezpečnější jedy v rámci České republiky. Jako samostatnou kapitolu zpracovat jedy vyskytující se běžně v domácnosti, provést průzkum na toto téma, prevence před otravou (zejména dětí). Krátce pojednat o uhlíku a jeho sloučeninách, vysvětlit jeho význam v nanotechnologii. Objasnit význam nanotechnologie v průmyslu, zejména pak ve strojírenské praxi, uvést využití nanotechnologie v průmyslu v ČR. Podrobně popsat výrobu a zpracování ropy, její jednotlivé frakce, využití, účinek na ŽP. Představit společnost z ČR ropu zpracující. Krátce pojednat o železe a jeho sloučeninách, popsat vysokou pec, zaměřit se na ocel, možnosti zpracování oceli. Navštívit vysokou pec Ostrava Rozdělit látky využívané ve sportu (doplňky stravy, anabolika, ), pojednat o jejich pozitivních i negativních dopadech na lidské zdraví, popsat jejich chemickou podstatu. Po poradě s výživovým poradcem provést srovnání jednotlivých výrobků běžně se na trhu vyskytujících. Rozdělit návykové látky na lehké a tvrdé drogy, pojednat o jejich chemické struktuře a vlivu na lidský organismus. Navštívit centrum prevence závislosti, zmapovat situaci v ČR. DEG 1 Mnohostěny, jejich řezy a sítě Rotační plochy a tělesa Popsat tvorbu hranatých těles (především konvexních hranolů a jehlanů), zobrazit tato tělesa v Mongeově promítání, sestrojit jejich řezy a sítě. Uvést použití v technické praxi. Popsat vytvoření rotačních ploch a těles, sestrojit jejich zobrazení, řezy a sítě. Popsat konstrukci průniků rotačních těles a uvést příklady použití v technické praxi. Faltusová Milana, RNDr. Faltusová Milana, RNDr. PŘEDMĚTOVÁ KOMISE KONSTRUKČNÍ 1 Přídavná převodovka automobilu SUV Návrh konstrukčního řešení a ovládání Spojka osobního automobilu Návrh konstrukčního řešení a ovládání 3 Spalovací motor pro Návrh vzduchem chlazeného dvouválcového čtyřdobého elektrocentrálu zážehového motoru Uložení kola přední Návrh konstrukčního řešení uložení předního poháněného nápravy kola s kotoučovou brzdou 5 Míchadlo Návrh míchadla na maltoviny 6 Klimatizace Návrh jednozónové klimatizace osobního automobilu 7 Okružní pila Návrh konstrukčního řešení kolébkové okružní pily 8 Model elektroskůtru včetně sestavy, zpracovat funkční prezentaci a výkres sestavení s popisem dílů 9 Kolejové vozidlo včetně sestavy, zpracovat prezentaci a výkres sestavení s popisem

3 10 Studentský pokoj 11 Dřevěný zahradní domek 1 Přívěsný vozík 13 Stolní fotbal 1 Sportovní nářadí 15 Alternativní zdroj energie 16 Koloběžka 17 Elektrická kytara 18 Zahradní mechanizace 19 Míchačka stavebních hmot 0 Hospodářská pila Vypracovat kompletní návrh pokoje s vybavením, 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci a stavební rozměrový nákres včetně sestavy, zpracovat prezentaci montáže a výkres sestavení s popisem včetně sestavení, zpracovat výkresovou dokumentaci popř.rozklad pro katalog ND Navrhnout a vypracovat 3D modely stolní hry, zpracovat kompletní výkresovou dokumentaci, návod k údržbě Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a obrazový plán k sestavení Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a obrazový plán k sestavení Navrhnout 3D modely všech komponentů, poskládat funkční sestavení a zpracovat výkresovou dokumentaci včetně návrhu povrchové úpravy. Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů, zpracovat výkresovou dokumentaci včetně návodu k obsluze Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a návod k sestavení, zpracovat prezentaci montáže a výkres sestavy včetně kusovníku, popř.výrobní výkresy včetně sestavení, zpracovat výkresovou dokumentaci popř.rozklad pro katalog ND 1 Design dětského kočárku Navrhnout design dětského kočárku více variantní řešení Zahradní technika Vytvořit model a vizualizaci zahradní techniky 3 Dětské hřiště Vymodelovat jednotlivé prvky pro dětské hřiště Stacionární kolo Návrh a výrobní dokumentace stacionárního (spinningového) kola 5 Vrtací zařízení forem Navrhnout vrtací zařízení forem pro automatickou formovací linku. 6 Skládací zařízení Navrhnout skládací zařízení forem pro automatickou formovací linku. 7 Vícerychlostní náboj Navrhnout konstrukci vícerychlostního náboje 8 Převodník kola Navrhnout převodovku kol náhrada za převodník. 9 Filtrační jednotka Vytvořit konstrukční návrh filtrační jednotky Kotásek Jaroslav, Ing. 30 Hadicový rozdělovač Vytvořit konstrukční návrh hadicového rozdělovače Kotásek Jaroslav, Ing. 31 Věž tanku Vytvořit návrh alternativy pohonu věže tanku Kotásek Jaroslav, Ing. 3 Brzdy traktoru Vytvořit konstrukční úpravu brzového systému traktoru Kotásek Jaroslav, Ing. 33 Přípravek na lepení magnetu Vytvořit konstrukční návrh přípravku Kotásek Jaroslav, Ing. 3 Rozvod OHV Vytvořit konstrukční návrh rozvodu OHV Kotásek Jaroslav, Ing. 35 Kolo se stálým převodem Vytvořit kostrukční úpravu jízdního kola Kotásek Jaroslav, Ing. 36 Parní stroj Vytvořit konstrukční návrh parního stroje Kotásek Jaroslav, Ing. 37 Výtah pro parníky Vytvořit konstrukční návrh výtahu Kotásek Jaroslav, Ing. 38 Hvězdicový motor Vytvořit designovou studii hvězdicového motoru Kotásek Jaroslav, Ing. 39 Počítačová skříň Vytvořit designovou studii počítačové skříně Kotásek Jaroslav, Ing. 0 Stavební výtah 1 Rozvod OHV Vrták do ledu 3 Paletový vozík Pracovní stůl k štípacímu poloautomatu 5 Kuličková puška L96 Vypracování kompletní výkresové dokumentace pro úpravu zbraně a pevnostní kontrola nových součástí 6 Kolo s konstantním převodem

4 7 Silniční koloběžka 8 Leštč karoserie 9 Příhradová konstrukce Návrh mostu, výpočet zatížení a dimenzování jednotlivých mostu částí 50 Vozidlo pro tělesně postižené Návrh koncepce vozidla z dostupných dílů. 51 Univerzální rychloupínací řetězy 5 Renovace mopedu Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného Stadion mopedu 53 Perličková koupel a výpočet 5 Výtah v budově školy Návrh a vypracování výkresové dokumentace pro stavební úpravy a výrobu strojní části, pevnostní kontrola exponovaných součástí 55 Pevnostní výpočet MKP Pevnostní kontrola členité strojní součásti 56 Renovace motocyklu Jawa Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného 50 motocyklu 57 Bugy Tatra 613 Sestavení teréní Bugy z dostupných dílů a ukázka vozidla 58 Ovládaný model lodi 59 Renovace motocyklu Jawa Hudební nástroj 61 Zdvižné čerpadlo Výkresová dokumentace, výroba a ukázka modelu lodi pro zadaný účel Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného motocyklu, výroba a předvedení nástroje Konstrukce s výpočty, výkresy a designový návrh tvaru zahradní pumpy. Plšek Petr, Ing. 6 Motorová, řetězová pila Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 63 PC skříň Konstrukční zpracování - plechový výrobek, včetně výkresové dokumentace Plšek Petr, Ing. 6 Křovinořez Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 65 Robotický vrtulník - Dron Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 66 Proudový motor Junkers Zpracování technické a grafické dokumentace k motoru Junkers Plšek Petr, Ing. 67 Poloautomatická zbraň Návrh úpravy konstrukce a modernizace designu 68 Kapesní nůž Návrh kapesního nože s ohledem na užitnost a ergonomii 69 Posilovací stroj Zvýšení využitelnosti stroje pro okrajové velikosti cvičenců 70 Míchačka Stavebnice umožňující širší využití el. Vrtačky 71 Hospodářská pila Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracování výkresové dokumentace 7 Rotoped Konstrukční řešení a designová studie rotopedu, pevnostní kontrola 73 Čelisťová brzda Konstrukční řešení čelisťové brzdy, kompletní výkresová dokumentace a pevnostní kontrola 7 Horské kolo Nadstandartní výbava, montáž ochranných doplňků, řešení uchycení 75 Uspořádání autodílny Návrh jednotlivých prvků umožňujících přehlednou orgynizaci v dílně 76 Koloběžka Návrh úpravy řízení s důrazem na větší tuhost uložení 77 Měření a srovnání brzdných drah automobilu Změřit a vyhodnotit závislost brzdné dráhy na brzdných podmínkách 78 Praktické měření vybraných hydrodynamických veličin Navrhnout zařízení a změřit vybrané hydrodynamické veličiny 79 Úprava bajonetu na vzduchojemy Upravit bajonet vzduchojemu 80 Design skifu Úprava uložení vesla, výkresová dokumentace úpravy 81 Design sněžné koloběžky Návrh sněžné koloběžky, výkresová dokumentace vybraných dílů 8 Konstrukce bočního skládání kontejneru Nárh řešení bočního skládání kontejnerů

5 Konstrukce kamen na pevná paliva Úprava manipulátoru se sloupy VO Design odpočinkového nábytku 86 Design veřejného cvičiště 87 Úprava mechanizmu rotačního zubního kartáčku Vytvoření výkresové dokumentace Vytvoření výkresové dokumentace úpravy manipulátoru se sloupy VO Návrh odpočinkového nábytku, vytvoření výkresové dokumentace Návrh veřejného cvičiště, vytvoření výkresové dokumentace vybraného komponentu Výkresová dokumentace rotačního zubního kartáčku 88 Design sluchátek Návrh a výkresová dokumentace sluchátek Vybrané výpočty strjních součástí pomocí MS Excel Úprava vzduchotechnického prvku 91 Posilovací věž 9 Elektrofonická kytara Vytvořit šablony pro výpočet vybraných strojních součástí Vytvoření upravené výkresové dokumentace vzduchotechnického prvku Konstrukční návrh posilovacího stroje včetně výkresové dokumentace Designová studie kytary a jejího příslušenství a to i konstrukčně vyřešit 93 Hospodářská pila Konstrukční řešení pily na dřevo včetně základních výpočtů 9 Hudební nástroj 95 Trezor 96 Drtička stavebního materiálu 97 Mechanická stavebnice 98 Kancelářské pracoviště 99 Plynový kotel 100 Osvětlovací tělesa 101 Přívěsný vozík 10 Kancelářské potřeby 103 Webové stránky Designová studie hudebního nástroje včetně základního příslušenství Návrh konstrukčního řešení volně stojícího trezoru včetně výkresové dokumentace Návrh konstrukčního řešení drtičky stavebního materiálu včetně výkresové dokumentace Konstrukční řešení stavebnice a designový návrh obalu včetně grafické podoby plánu na složení Designový návrh kancelářského pracoviště včetně konstrukčního řešení vybraných komponent Designový návrh plynového kotle včetně konstrukčního řešení vybraných komponent Návrh designu a hlavních konstrukčních uzlů vybraných interiérových svítidel. Návrh designu a řešení vybraných konstrukčních uzlů přívěsného vozíku osobního automobilu Návrh designu sady kancelářských potřeb s ohledem na ergonomii a technologii výroby Navrh designu a struktury webových stránek malé organizace nebo školy, aplikace redakčního systému Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TECHNOLOGICKO EKONOMICKÁ 1 Svařování Postup výroby svařence Výroba a opracování odlitku Postup výroby součásti elektrického stroje 3 Přesné lití Postup výroby zadaného odlitku Návrh nástroje na obrábění Postup výroby zadaného nástroje 5 Oprava motorového vozidla Postup opravy převodovky 6 Výroba stavebního prvku Postup výroby prvku stavebního zámečnictví 7 Návrh výroby kalibru Výpočet,volba materiálu a TZ, postup výroby Kubíček Miroslav, Ing. 8 Recyklace starých Naznačte postup při demontáži, logistika demontážních automobilů procesů Kubíček Miroslav, Ing. Postup výroby válce 9 vzduchem chlazeného Volba vhodné technologie a materiálu, sled operací Kubíček Miroslav, Ing. motoru 10 Výroba elementů valivých ložisek Materiály,sled operací,volba technologie Kubíček Miroslav, Ing. 11 Návrh střihadla Konstrukce střihadla pro zadanou součást,výpočty, výkresy,tz Kubíček Miroslav, Ing. 1 Marketing v podniku. Analýza marketingu v daném podniku. Novotná Irena, Ing.

6 13 Porovnání technologie výroby výkovku a odlitku Dle předloženého vzorku vytvořit výkresovou dokumentaci, navrhnout technologii výroby pro zápustkové kování a pro odlévání a porovnat tyto technologie. 1 Výroba svařovacího přípravku 15 Výroba svěráku 16 Výroba válce pro motor Simson Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby přípravku pro kusovou a seriovou výrobu. Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby. Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby včetně obrábění. 17 Výroba odlitku Navrhnout technologický postup výroby včetně opracování 18 Výroba části zubního implantátu Vytvořit výkresovou dokumentaci, navrhnout technologický postup výroby pro kusovou a seriovou výrobu 19 Výroba spodku skříně a víka převodovky Navrhnout technologický postup výroby 0 Výroba odlitku tělesa Navrhnout technologický postup výroby 1 Výroba ve firmy Gozmetal, Popsat veškerou výrobu u výrobků, převážně z nerezu, od s. r. o. poptávky až po expedici výrobků. Lasery a jejich výrobky Popsat všechny činnosti u výrobků, které vznikají touto speciální metodou od výkresu až po hotový výrobek. 3 Výtahy a jejich výroba Popsat způsoby výroby výtahů od poptávky až po montáž výrobků Pružiny a jejich výroba Popsat veškeré druhy vyráběných pružin a činnosti související s jejich výrobou. 5 Výroba ve firmě Contar, s. Popsat výrobní činnosti této firmy, ktërá se specializuje na r. o. výrobní linky pro výrobu pálených cihel. 6 Popsat všechnu používanou techniku při výrobě Manipulační technika ve prefabrikátů, hlavně vysokozdvižné vozíky a paletovací firmě AZ, s. r. o. zařízení. 7 Výrobky firmy Sunizer, s. r. o. 8 Měření a regulace 9 30 Kooperace obráběných výrobků ve firmě Kovo, s. r. o. Opravárenská činnost součástí v automobilu 31 Výroba krytu vypínače 3 Výroba obalu na myš 33 Výroba madla 3 Výroba krytky 35 Výroba klíče Analýza sortimentu ve firmě Sunizer, s.r.o. Analýza činnosti a provozu Tesca. Analýza struktury obchodní sítě ve firmě Dům barev. Analýza činnosti Relix, s.r.o., zabývající se pořádáním společenských akcí. Analýza činnosti obchodního zástupce firmy RWE. Srovnání technologie výroby... (typ konkretni součásti dle vlastního výběru). Popsat a porovnat jednotlivé výrobky, zaměřit se hlavně na světlovody a turbíny na odvětrávání místností. Popsat tuto činnost od výkresu až po finální výrobek se zaměřením na kotle a venkovní osvětlení. Popsat výrobu konkrétního výrobku se zaměřením na soustružení a obrábění. Popsat tuto činnost v autodílně se zaměřením na výfuky a motory v automobilech. Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovar model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Rozbor nákladů, výnosů a zisku. Rozbor sortimentu a vývoj tržeb v jednotlivých sortimentních skupinách ve vybrané prodejně Tesco. Analýza sortimentu, dodavatelů a odběratelů. Porovnání jednotlivých druhů akcí, zhodnocení počtu, tržby a zisk. Vyhodnotit a porovnat zájem zákazníků o nabízené produkty RWE. Původni konstrukčně-technologicko-ekonomická rozvaha. Srovnání výroby strojních součástek stejného účelu. Smolek Jan, Ing.

7 Technologie výroby... (součást dle vlastního výběru). Popis technologie výroby vybrané součásti. Vypracovaní tzv. návodky, to jest podrobného popisu výroby s vyobrazenimi po jednotlivých krocích (úkonech), pro reálnou strojní součást. Smolek Jan, Ing. 3 Výroba... (Výrobek dle vlastního výběru). Popis technologie výroby a skutečná výroba (+její fotodokumentace) vybrané součásti nebo sestavy součástí. Smolek Jan, Ing Síť maloobchodních prodejen potravin. Průzkum mediálního trhu v ČR v letech Analýza činnosti finančního poradce v oblasti osobních financí. Analýza činnosti pojišťovacího makléře. Činnost obchodní firmy zabývající se prodejem hydrauliky. Postup při výběrovém řízení ve firmě Brněnské komunikace, s.r.o. Svařování elektrickým obloukem Výroba pojezdového vozíku 5 Drsnost obrobených ploch Schopnost malých prodejen konkurovat supermarketům. Analýza reklamních výdajů klientů mediální agentury. Vytvoření návrhů portfolia produktů pro různé klienty. Porovnání nabídek od jednotlivých pojišťoven u konkrétních typů pojištění. Analýza sortimentu a vývoj odbytu. Stanovení kritérií při zadávání zakázek a jejich vyhodnocení. Zhotovení zvolené svařované konstrukce dle technologického postupu /a výkresu/ Navrhnout technologický postup výroby Porovnání dokončovacích metod obrábění s broušením. Provedení zkoušek a vyhodnocení drsnosti Šolcová Hana, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. 53 Výroba koloběžky Sestavení výrobku dle montážního postupu a výkresu sestavení; technol. postup výroby hlavních částí Vojáček Zdeněk, Ing. 5 Výroba přípravku Technologický postup výroby zvoleného přípravku Vojáček Zdeněk, Ing. 1 Fraktální geometrie 3 LORRIS TOOLBOX Sada nástrojů pro vývoj a řízení robotů Program na výpočet ložisek Autonomní roboti na solární pohon 5 Zájmová www prezentace 6 Digitální podpis 7 Generátory náhodných čísel 8 Tvorba videa na PC 9 Úprava fotografií a obrázků na PC Principy vytváření fraktálů. Oblasti využití fraktální geometrie. Vytvoření sady nástrojů pro vývoj a řízení robotů Vytvoření programu pro výpočet únosnosti ložisek a jeich výběr dle získaných výsledků Přehled a případná realizace základních schémat autonomních robotů na solární pohon. Realizace www stránek v XHTML 1.0 nebo HTML5 a CSS.1. Přehled technologií používaných pro digitální podepisování. Přdstavení typických aplikací digitálního podpisu, vypracování návodů pro použití v praxi. Principy fungování a parametry generátorů náhodných čísel. Vypracování ukázkových aplikací využívajících generátory náhodných čísel. Vytvořit přehled možností a konkrétního postupu při tvorbě videa na PC s praktickou ukázkou Vytvořit přehled možností a konkrétního postupu při úpravě fotografií a obrázků pomocí PC s praktickými ukázkami Chatrný Antonín, Ing. Chatrný Antonín, Ing. 10 ERP systémy Funkce, využití a nasazování ERP systémů v podnicích 11 Čárové kódy a databáze 1 Virtualizace pracovních stanic (VM Ware) Čtečky čárových kódů, aplikace čárových kódů např. ve školní knihovně Provoz několik operačních systémů pomoci virtualizace. 13 Bezdrátové počítačové sítě Navrhnout bezdrátovou síť pro rodinný domek. 1 OS Linux 15 Počítačová grafika rastrová PŘEDMĚTOVÁ KOMISE INFORMATIKY Alternativní operační systém k operačnímu systému MS Windows. Vytvořit učební materiál pro výuku rastrové grafiky v programu GIMP.

8 16 Webová prezentace Vytvořit jednoduchou webovou prezentaci pro účely sportovního klubu sportovního klubu Kotásek Jaroslav, Ing. 17 Zájmové webové stránky Vytvoření webové prezentace zájmové činnosti nebo osobních stránek 18 Využití MS Excel pro Zpracování automatizovaného výpočtu pro vybrané úlohy z konstrukční cvičení konstrukčního cvičení 19 Analýza starých rukopisů, jejich digitalizace a zpracování Tvorba fontů, rekonstrukce vhodným softwarem včetně následného vytvoření fontu ze historického písma zrekonstruovaných znaků. 0 Předvést pokročilé možnosti vybraného grafického editoru Pokročilá práce s zaměřené na retušování, opravu poškozených fotografií, grafickými editory kolorování ČB snímků atd.. 1 Firemní webové stránky Vytvoření webové prezentace vybrané firmy. Webová galerie Vytvořit vhodnou aplikaci (webové stránky) pro prezentaci a popis většího množství grafických materiálů. 3 Databáze sportovního klubu Vizualizace přestavby auta 5 Zpracování videa 6 Práce s grafikou 7 Tvorba materiálů pro výuku MS Accessu Analýza a vytvoření databáze klubu včetně vzájemných vztahů, dotazů, uživatelského prostředí a tiskových sestav Vytvořit v programu GIMP sled nákresů představujících přestavbu auta v několika variantách a jejich následné spojení do animace či videa Vytvoření krátkého filmu včetně popsání postupu tvorby, umístění na web a možnosti finančního zhodnocení Tvorba tutoriálů pro úpravu fotek a ukázky umělecké úpravy fotek ve více krocích Vytvoření studijního materiálu určeného pro výuku databází ve. ročníku oboru informatika PŘEDMĚTOVÁ KOMISE AUTOMATIZACE A ELEKTROTECHNIKY 1 3 Ovládání nápojového automatu prostřednictvím PLC Mitsubishi Alpha Ovládání aktivní reálné křižovatky prostřednictvím PLC Mitsubishi Alpha Ovládání signalizace závlahového systému Mitsubishi Alpha Ovládání reálné automyčky Mitsubishi Alpha ovládání reálného nápojového automatu a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálné aktivní křižovatky a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálného závlahového systému při výrobě zeleniny a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálné automyčky a program zobrazit v monitorovacím režimu 5 Ovládání reálné výrobní linky Mitsubishi Alpha ovládání modelu reálné výrobní linky včetně robotického pracoviště a program zobrazit v monitorovacím režimu Řízení modulu automatické pračky SIMATIC S7-00 Řízení modulu hydraulické posuvné jednotky SIMATIC S7-00 Řízení modulu mísící jednotky prostřednictvím PLC SIMATIC S7-00 Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program modulu automatické pračky v zadaném režimu Ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN naprogramovat řídící program modulu hydraulické posuvné jednotky podle zadání Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program pro modul mísící jednotky podle zadání 9 Řízení modulu křižovatky SIMATIC S7-00 Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program pro modul křižovatky podle zadání 10 Ovládání reálné komínové klapky Automatické ovládání a realizace reálné komínové klapky v rámci systému vytápění prostřednictvím systému Arduino

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů OBSAH Úvod............................................................................ 1 Historie.......................................................................... 1 Nové členské země EU a jejich

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004 Tato kniha je třetím

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Dopravní prostředky od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více