MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU - TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 013/01 FYZ 1 Opravy a inovace čtyřkolky 3 Výměna vzduchu v místnosti Oprava motocyklu svépomocí Pasivní dům 5 Řezání laserem 6 Optika v praxi 7 Úprava oceli PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ Nejen opravit, ale i vylepšit čtyřkolku, popsat problémy a rady při opravách některých více poruchových částí, uvést možnost nahradit tyto části novými, které povedou ke zlepšení jízdních vlastností čtyřkolky. Vypracovat projektovou dokumentaci pro vzduchotechniku dané místnosti pro konkrétní objekt na základě zadaných parametrů, včetně zhotovení výkresů. Aplikovat fyzikální poznatky při opravě motocyklu, popsat funkčnost jednotlivých dílů, problémy s jejich poruchami, ukázat možnost vylepšení jízdních vlastností motocyklu při pravidelné údržbě. Některé pracovní postupy fyzikálně oddůvodnit. Rozebrat výhody a nevýhody PD, uvést úspory u konkrétního domu, připravit stručnou projektovou dokumentaci (na úrovni žáka střední školy), zjistit konkrétní údaje a úspory PD a porovnat s klasickým domem. Fyzikální vysvětlení jevů, které se v PD uplatňují. Ze snadno dostupných prostředků sestavit funkční model laserové sekačky, vyzkoušet a ověřit její funkčnost při řezání konkrétních materiálů. Navrhnout možnost praktického využití. Fyzikální vysvětlení a popis praktických optických aplikací. Zaměřit se zejména na dalekohledy používané v myslivectví, vysvětlit fyzikálně jejich funkci. Popsat a shrnout úpravy oceli při výrobě závitníků. Projít postup zpracování oceli v podniku NAREX, fyzikálně popsat jednotlivé operace a jejich důsledky, zdůraznit vliv úprav na vlastnosti materiálu. 8 Zvuky kolem nás Změřit a vyhodnotit hlučnost dané konkrétní křižovatky v závislosti na denní hodině. Výsledky porovnat s povolenými limity hluku stanovenými zákonem. Uvést návrhy, jak hlučnost snižit. Vysvětlit fyzikální podstatu vzniku a šíření zvuku. Uvést negativní dopady hluku na člověka. TEF 1 Robot pro soutěž Bear Rescue Beginner Modulární stavba robota 3 Klimatizační systém Přístrojový transformátor proudu 5 Aplikace LED 6 Vznášedlo Navrhnout a postavit funkčního robota s řízením pomocí joysticku a zúčastnit se s ním soutěže BRB. Navrhnout, popsat a realizovat alespoň dva moduly, které je možné použít pro stavbu robotů pro studentské soutěže. Návrh bude obsahovat výkresovou dokumentaci a podrobný popis propojení modulu s okolím. Návrh klimatizačního systému pro učebny školy - křídlo Veveří. Vytvoření dvou nabídek na řešení klimatizace učeben, dle zadaných rozměrů místností. Návrh, včetně výpočtů a popis výroby přístrojového transformátoru proudu. Zdokumentovat konkrétní zakázku, včetně využití a zdůraznit činnosti, na kterých se žák bude podílet. Návrh osvětlení schodiště pomocí LED. Výroba modelu - učební pomůcky, kde bude naznačeno řešení osvětlení schodišť pomocí LED. Porovnání typů skyrtů vznášedel. Řešení posouvání těžiště vznášedla pro případný přesun břemene vznášedlem. Burda Miroslav, Mgr. Burda Miroslav, Mgr. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing. Odstrčilová Martina, Ing.

2 CHE 1 Chemické zbraně Rozdělit chemické zbraně, popsat jednotlivé skupiny, zpracovat použití chemických zbraní v současné době, vyslovit vlastní názor s jejich zneužíváním. Podle internetových pokusů zhodnotit účinost střelného prachu. Joklová Ludmila, RNDr. Halogenderiváty Vytvořit přehled látek, které patří do halogenderivátů, popsat jejich přípravu, vlastnosti, výrobu a použití. Zvláštní kapitolu věnovat alespoň pěti významným skupinám halogenderovátů. Popsat výhody a nevýhody PVC. Vytvořit přehled výroků z PVC ve vlastní domácnosti a ve škole, zhodnotit jejich význam. Joklová Ludmila, RNDr. 3 Jedy Nanotechnologie 5 Ropa a její zpracování 6 Ocel 7 Chemické látky využívané při sportu 8 Návykové látky Popsat skupinu jedů produkovaných živými organismy, zaměřit se na nejnebezpečnější jedy v rámci České republiky. Jako samostatnou kapitolu zpracovat jedy vyskytující se běžně v domácnosti, provést průzkum na toto téma, prevence před otravou (zejména dětí). Krátce pojednat o uhlíku a jeho sloučeninách, vysvětlit jeho význam v nanotechnologii. Objasnit význam nanotechnologie v průmyslu, zejména pak ve strojírenské praxi, uvést využití nanotechnologie v průmyslu v ČR. Podrobně popsat výrobu a zpracování ropy, její jednotlivé frakce, využití, účinek na ŽP. Představit společnost z ČR ropu zpracující. Krátce pojednat o železe a jeho sloučeninách, popsat vysokou pec, zaměřit se na ocel, možnosti zpracování oceli. Navštívit vysokou pec Ostrava Rozdělit látky využívané ve sportu (doplňky stravy, anabolika, ), pojednat o jejich pozitivních i negativních dopadech na lidské zdraví, popsat jejich chemickou podstatu. Po poradě s výživovým poradcem provést srovnání jednotlivých výrobků běžně se na trhu vyskytujících. Rozdělit návykové látky na lehké a tvrdé drogy, pojednat o jejich chemické struktuře a vlivu na lidský organismus. Navštívit centrum prevence závislosti, zmapovat situaci v ČR. DEG 1 Mnohostěny, jejich řezy a sítě Rotační plochy a tělesa Popsat tvorbu hranatých těles (především konvexních hranolů a jehlanů), zobrazit tato tělesa v Mongeově promítání, sestrojit jejich řezy a sítě. Uvést použití v technické praxi. Popsat vytvoření rotačních ploch a těles, sestrojit jejich zobrazení, řezy a sítě. Popsat konstrukci průniků rotačních těles a uvést příklady použití v technické praxi. Faltusová Milana, RNDr. Faltusová Milana, RNDr. PŘEDMĚTOVÁ KOMISE KONSTRUKČNÍ 1 Přídavná převodovka automobilu SUV Návrh konstrukčního řešení a ovládání Spojka osobního automobilu Návrh konstrukčního řešení a ovládání 3 Spalovací motor pro Návrh vzduchem chlazeného dvouválcového čtyřdobého elektrocentrálu zážehového motoru Uložení kola přední Návrh konstrukčního řešení uložení předního poháněného nápravy kola s kotoučovou brzdou 5 Míchadlo Návrh míchadla na maltoviny 6 Klimatizace Návrh jednozónové klimatizace osobního automobilu 7 Okružní pila Návrh konstrukčního řešení kolébkové okružní pily 8 Model elektroskůtru včetně sestavy, zpracovat funkční prezentaci a výkres sestavení s popisem dílů 9 Kolejové vozidlo včetně sestavy, zpracovat prezentaci a výkres sestavení s popisem

3 10 Studentský pokoj 11 Dřevěný zahradní domek 1 Přívěsný vozík 13 Stolní fotbal 1 Sportovní nářadí 15 Alternativní zdroj energie 16 Koloběžka 17 Elektrická kytara 18 Zahradní mechanizace 19 Míchačka stavebních hmot 0 Hospodářská pila Vypracovat kompletní návrh pokoje s vybavením, 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci a stavební rozměrový nákres včetně sestavy, zpracovat prezentaci montáže a výkres sestavení s popisem včetně sestavení, zpracovat výkresovou dokumentaci popř.rozklad pro katalog ND Navrhnout a vypracovat 3D modely stolní hry, zpracovat kompletní výkresovou dokumentaci, návod k údržbě Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a obrazový plán k sestavení Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a obrazový plán k sestavení Navrhnout 3D modely všech komponentů, poskládat funkční sestavení a zpracovat výkresovou dokumentaci včetně návrhu povrchové úpravy. Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů, zpracovat výkresovou dokumentaci včetně návodu k obsluze Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracovat vizualizaci, popř.varianty a návod k sestavení, zpracovat prezentaci montáže a výkres sestavy včetně kusovníku, popř.výrobní výkresy včetně sestavení, zpracovat výkresovou dokumentaci popř.rozklad pro katalog ND 1 Design dětského kočárku Navrhnout design dětského kočárku více variantní řešení Zahradní technika Vytvořit model a vizualizaci zahradní techniky 3 Dětské hřiště Vymodelovat jednotlivé prvky pro dětské hřiště Stacionární kolo Návrh a výrobní dokumentace stacionárního (spinningového) kola 5 Vrtací zařízení forem Navrhnout vrtací zařízení forem pro automatickou formovací linku. 6 Skládací zařízení Navrhnout skládací zařízení forem pro automatickou formovací linku. 7 Vícerychlostní náboj Navrhnout konstrukci vícerychlostního náboje 8 Převodník kola Navrhnout převodovku kol náhrada za převodník. 9 Filtrační jednotka Vytvořit konstrukční návrh filtrační jednotky Kotásek Jaroslav, Ing. 30 Hadicový rozdělovač Vytvořit konstrukční návrh hadicového rozdělovače Kotásek Jaroslav, Ing. 31 Věž tanku Vytvořit návrh alternativy pohonu věže tanku Kotásek Jaroslav, Ing. 3 Brzdy traktoru Vytvořit konstrukční úpravu brzového systému traktoru Kotásek Jaroslav, Ing. 33 Přípravek na lepení magnetu Vytvořit konstrukční návrh přípravku Kotásek Jaroslav, Ing. 3 Rozvod OHV Vytvořit konstrukční návrh rozvodu OHV Kotásek Jaroslav, Ing. 35 Kolo se stálým převodem Vytvořit kostrukční úpravu jízdního kola Kotásek Jaroslav, Ing. 36 Parní stroj Vytvořit konstrukční návrh parního stroje Kotásek Jaroslav, Ing. 37 Výtah pro parníky Vytvořit konstrukční návrh výtahu Kotásek Jaroslav, Ing. 38 Hvězdicový motor Vytvořit designovou studii hvězdicového motoru Kotásek Jaroslav, Ing. 39 Počítačová skříň Vytvořit designovou studii počítačové skříně Kotásek Jaroslav, Ing. 0 Stavební výtah 1 Rozvod OHV Vrták do ledu 3 Paletový vozík Pracovní stůl k štípacímu poloautomatu 5 Kuličková puška L96 Vypracování kompletní výkresové dokumentace pro úpravu zbraně a pevnostní kontrola nových součástí 6 Kolo s konstantním převodem

4 7 Silniční koloběžka 8 Leštč karoserie 9 Příhradová konstrukce Návrh mostu, výpočet zatížení a dimenzování jednotlivých mostu částí 50 Vozidlo pro tělesně postižené Návrh koncepce vozidla z dostupných dílů. 51 Univerzální rychloupínací řetězy 5 Renovace mopedu Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného Stadion mopedu 53 Perličková koupel a výpočet 5 Výtah v budově školy Návrh a vypracování výkresové dokumentace pro stavební úpravy a výrobu strojní části, pevnostní kontrola exponovaných součástí 55 Pevnostní výpočet MKP Pevnostní kontrola členité strojní součásti 56 Renovace motocyklu Jawa Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného 50 motocyklu 57 Bugy Tatra 613 Sestavení teréní Bugy z dostupných dílů a ukázka vozidla 58 Ovládaný model lodi 59 Renovace motocyklu Jawa Hudební nástroj 61 Zdvižné čerpadlo Výkresová dokumentace, výroba a ukázka modelu lodi pro zadaný účel Fyzická renovace, předvedení původního a renovovaného motocyklu, výroba a předvedení nástroje Konstrukce s výpočty, výkresy a designový návrh tvaru zahradní pumpy. Plšek Petr, Ing. 6 Motorová, řetězová pila Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 63 PC skříň Konstrukční zpracování - plechový výrobek, včetně výkresové dokumentace Plšek Petr, Ing. 6 Křovinořez Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 65 Robotický vrtulník - Dron Zpracování designového návrhu s grafickou dokumentací Plšek Petr, Ing. 66 Proudový motor Junkers Zpracování technické a grafické dokumentace k motoru Junkers Plšek Petr, Ing. 67 Poloautomatická zbraň Návrh úpravy konstrukce a modernizace designu 68 Kapesní nůž Návrh kapesního nože s ohledem na užitnost a ergonomii 69 Posilovací stroj Zvýšení využitelnosti stroje pro okrajové velikosti cvičenců 70 Míchačka Stavebnice umožňující širší využití el. Vrtačky 71 Hospodářská pila Navrhnout a vypracovat 3D modely všech komponentů a jejich umístění, zpracování výkresové dokumentace 7 Rotoped Konstrukční řešení a designová studie rotopedu, pevnostní kontrola 73 Čelisťová brzda Konstrukční řešení čelisťové brzdy, kompletní výkresová dokumentace a pevnostní kontrola 7 Horské kolo Nadstandartní výbava, montáž ochranných doplňků, řešení uchycení 75 Uspořádání autodílny Návrh jednotlivých prvků umožňujících přehlednou orgynizaci v dílně 76 Koloběžka Návrh úpravy řízení s důrazem na větší tuhost uložení 77 Měření a srovnání brzdných drah automobilu Změřit a vyhodnotit závislost brzdné dráhy na brzdných podmínkách 78 Praktické měření vybraných hydrodynamických veličin Navrhnout zařízení a změřit vybrané hydrodynamické veličiny 79 Úprava bajonetu na vzduchojemy Upravit bajonet vzduchojemu 80 Design skifu Úprava uložení vesla, výkresová dokumentace úpravy 81 Design sněžné koloběžky Návrh sněžné koloběžky, výkresová dokumentace vybraných dílů 8 Konstrukce bočního skládání kontejneru Nárh řešení bočního skládání kontejnerů

5 Konstrukce kamen na pevná paliva Úprava manipulátoru se sloupy VO Design odpočinkového nábytku 86 Design veřejného cvičiště 87 Úprava mechanizmu rotačního zubního kartáčku Vytvoření výkresové dokumentace Vytvoření výkresové dokumentace úpravy manipulátoru se sloupy VO Návrh odpočinkového nábytku, vytvoření výkresové dokumentace Návrh veřejného cvičiště, vytvoření výkresové dokumentace vybraného komponentu Výkresová dokumentace rotačního zubního kartáčku 88 Design sluchátek Návrh a výkresová dokumentace sluchátek Vybrané výpočty strjních součástí pomocí MS Excel Úprava vzduchotechnického prvku 91 Posilovací věž 9 Elektrofonická kytara Vytvořit šablony pro výpočet vybraných strojních součástí Vytvoření upravené výkresové dokumentace vzduchotechnického prvku Konstrukční návrh posilovacího stroje včetně výkresové dokumentace Designová studie kytary a jejího příslušenství a to i konstrukčně vyřešit 93 Hospodářská pila Konstrukční řešení pily na dřevo včetně základních výpočtů 9 Hudební nástroj 95 Trezor 96 Drtička stavebního materiálu 97 Mechanická stavebnice 98 Kancelářské pracoviště 99 Plynový kotel 100 Osvětlovací tělesa 101 Přívěsný vozík 10 Kancelářské potřeby 103 Webové stránky Designová studie hudebního nástroje včetně základního příslušenství Návrh konstrukčního řešení volně stojícího trezoru včetně výkresové dokumentace Návrh konstrukčního řešení drtičky stavebního materiálu včetně výkresové dokumentace Konstrukční řešení stavebnice a designový návrh obalu včetně grafické podoby plánu na složení Designový návrh kancelářského pracoviště včetně konstrukčního řešení vybraných komponent Designový návrh plynového kotle včetně konstrukčního řešení vybraných komponent Návrh designu a hlavních konstrukčních uzlů vybraných interiérových svítidel. Návrh designu a řešení vybraných konstrukčních uzlů přívěsného vozíku osobního automobilu Návrh designu sady kancelářských potřeb s ohledem na ergonomii a technologii výroby Navrh designu a struktury webových stránek malé organizace nebo školy, aplikace redakčního systému Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. Šebek Radek, Ing. PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TECHNOLOGICKO EKONOMICKÁ 1 Svařování Postup výroby svařence Výroba a opracování odlitku Postup výroby součásti elektrického stroje 3 Přesné lití Postup výroby zadaného odlitku Návrh nástroje na obrábění Postup výroby zadaného nástroje 5 Oprava motorového vozidla Postup opravy převodovky 6 Výroba stavebního prvku Postup výroby prvku stavebního zámečnictví 7 Návrh výroby kalibru Výpočet,volba materiálu a TZ, postup výroby Kubíček Miroslav, Ing. 8 Recyklace starých Naznačte postup při demontáži, logistika demontážních automobilů procesů Kubíček Miroslav, Ing. Postup výroby válce 9 vzduchem chlazeného Volba vhodné technologie a materiálu, sled operací Kubíček Miroslav, Ing. motoru 10 Výroba elementů valivých ložisek Materiály,sled operací,volba technologie Kubíček Miroslav, Ing. 11 Návrh střihadla Konstrukce střihadla pro zadanou součást,výpočty, výkresy,tz Kubíček Miroslav, Ing. 1 Marketing v podniku. Analýza marketingu v daném podniku. Novotná Irena, Ing.

6 13 Porovnání technologie výroby výkovku a odlitku Dle předloženého vzorku vytvořit výkresovou dokumentaci, navrhnout technologii výroby pro zápustkové kování a pro odlévání a porovnat tyto technologie. 1 Výroba svařovacího přípravku 15 Výroba svěráku 16 Výroba válce pro motor Simson Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby přípravku pro kusovou a seriovou výrobu. Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby. Vytvořit výkresovou dokumentaci a navrhnout technologický postup výroby včetně obrábění. 17 Výroba odlitku Navrhnout technologický postup výroby včetně opracování 18 Výroba části zubního implantátu Vytvořit výkresovou dokumentaci, navrhnout technologický postup výroby pro kusovou a seriovou výrobu 19 Výroba spodku skříně a víka převodovky Navrhnout technologický postup výroby 0 Výroba odlitku tělesa Navrhnout technologický postup výroby 1 Výroba ve firmy Gozmetal, Popsat veškerou výrobu u výrobků, převážně z nerezu, od s. r. o. poptávky až po expedici výrobků. Lasery a jejich výrobky Popsat všechny činnosti u výrobků, které vznikají touto speciální metodou od výkresu až po hotový výrobek. 3 Výtahy a jejich výroba Popsat způsoby výroby výtahů od poptávky až po montáž výrobků Pružiny a jejich výroba Popsat veškeré druhy vyráběných pružin a činnosti související s jejich výrobou. 5 Výroba ve firmě Contar, s. Popsat výrobní činnosti této firmy, ktërá se specializuje na r. o. výrobní linky pro výrobu pálených cihel. 6 Popsat všechnu používanou techniku při výrobě Manipulační technika ve prefabrikátů, hlavně vysokozdvižné vozíky a paletovací firmě AZ, s. r. o. zařízení. 7 Výrobky firmy Sunizer, s. r. o. 8 Měření a regulace 9 30 Kooperace obráběných výrobků ve firmě Kovo, s. r. o. Opravárenská činnost součástí v automobilu 31 Výroba krytu vypínače 3 Výroba obalu na myš 33 Výroba madla 3 Výroba krytky 35 Výroba klíče Analýza sortimentu ve firmě Sunizer, s.r.o. Analýza činnosti a provozu Tesca. Analýza struktury obchodní sítě ve firmě Dům barev. Analýza činnosti Relix, s.r.o., zabývající se pořádáním společenských akcí. Analýza činnosti obchodního zástupce firmy RWE. Srovnání technologie výroby... (typ konkretni součásti dle vlastního výběru). Popsat a porovnat jednotlivé výrobky, zaměřit se hlavně na světlovody a turbíny na odvětrávání místností. Popsat tuto činnost od výkresu až po finální výrobek se zaměřením na kotle a venkovní osvětlení. Popsat výrobu konkrétního výrobku se zaměřením na soustružení a obrábění. Popsat tuto činnost v autodílně se zaměřením na výfuky a motory v automobilech. Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovar model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Vypracovat model, navrhout dutinu formy nebo zápustky a Rozbor nákladů, výnosů a zisku. Rozbor sortimentu a vývoj tržeb v jednotlivých sortimentních skupinách ve vybrané prodejně Tesco. Analýza sortimentu, dodavatelů a odběratelů. Porovnání jednotlivých druhů akcí, zhodnocení počtu, tržby a zisk. Vyhodnotit a porovnat zájem zákazníků o nabízené produkty RWE. Původni konstrukčně-technologicko-ekonomická rozvaha. Srovnání výroby strojních součástek stejného účelu. Smolek Jan, Ing.

7 Technologie výroby... (součást dle vlastního výběru). Popis technologie výroby vybrané součásti. Vypracovaní tzv. návodky, to jest podrobného popisu výroby s vyobrazenimi po jednotlivých krocích (úkonech), pro reálnou strojní součást. Smolek Jan, Ing. 3 Výroba... (Výrobek dle vlastního výběru). Popis technologie výroby a skutečná výroba (+její fotodokumentace) vybrané součásti nebo sestavy součástí. Smolek Jan, Ing Síť maloobchodních prodejen potravin. Průzkum mediálního trhu v ČR v letech Analýza činnosti finančního poradce v oblasti osobních financí. Analýza činnosti pojišťovacího makléře. Činnost obchodní firmy zabývající se prodejem hydrauliky. Postup při výběrovém řízení ve firmě Brněnské komunikace, s.r.o. Svařování elektrickým obloukem Výroba pojezdového vozíku 5 Drsnost obrobených ploch Schopnost malých prodejen konkurovat supermarketům. Analýza reklamních výdajů klientů mediální agentury. Vytvoření návrhů portfolia produktů pro různé klienty. Porovnání nabídek od jednotlivých pojišťoven u konkrétních typů pojištění. Analýza sortimentu a vývoj odbytu. Stanovení kritérií při zadávání zakázek a jejich vyhodnocení. Zhotovení zvolené svařované konstrukce dle technologického postupu /a výkresu/ Navrhnout technologický postup výroby Porovnání dokončovacích metod obrábění s broušením. Provedení zkoušek a vyhodnocení drsnosti Šolcová Hana, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. Vojáček Zdeněk, Ing. 53 Výroba koloběžky Sestavení výrobku dle montážního postupu a výkresu sestavení; technol. postup výroby hlavních částí Vojáček Zdeněk, Ing. 5 Výroba přípravku Technologický postup výroby zvoleného přípravku Vojáček Zdeněk, Ing. 1 Fraktální geometrie 3 LORRIS TOOLBOX Sada nástrojů pro vývoj a řízení robotů Program na výpočet ložisek Autonomní roboti na solární pohon 5 Zájmová www prezentace 6 Digitální podpis 7 Generátory náhodných čísel 8 Tvorba videa na PC 9 Úprava fotografií a obrázků na PC Principy vytváření fraktálů. Oblasti využití fraktální geometrie. Vytvoření sady nástrojů pro vývoj a řízení robotů Vytvoření programu pro výpočet únosnosti ložisek a jeich výběr dle získaných výsledků Přehled a případná realizace základních schémat autonomních robotů na solární pohon. Realizace www stránek v XHTML 1.0 nebo HTML5 a CSS.1. Přehled technologií používaných pro digitální podepisování. Přdstavení typických aplikací digitálního podpisu, vypracování návodů pro použití v praxi. Principy fungování a parametry generátorů náhodných čísel. Vypracování ukázkových aplikací využívajících generátory náhodných čísel. Vytvořit přehled možností a konkrétního postupu při tvorbě videa na PC s praktickou ukázkou Vytvořit přehled možností a konkrétního postupu při úpravě fotografií a obrázků pomocí PC s praktickými ukázkami Chatrný Antonín, Ing. Chatrný Antonín, Ing. 10 ERP systémy Funkce, využití a nasazování ERP systémů v podnicích 11 Čárové kódy a databáze 1 Virtualizace pracovních stanic (VM Ware) Čtečky čárových kódů, aplikace čárových kódů např. ve školní knihovně Provoz několik operačních systémů pomoci virtualizace. 13 Bezdrátové počítačové sítě Navrhnout bezdrátovou síť pro rodinný domek. 1 OS Linux 15 Počítačová grafika rastrová PŘEDMĚTOVÁ KOMISE INFORMATIKY Alternativní operační systém k operačnímu systému MS Windows. Vytvořit učební materiál pro výuku rastrové grafiky v programu GIMP.

8 16 Webová prezentace Vytvořit jednoduchou webovou prezentaci pro účely sportovního klubu sportovního klubu Kotásek Jaroslav, Ing. 17 Zájmové webové stránky Vytvoření webové prezentace zájmové činnosti nebo osobních stránek 18 Využití MS Excel pro Zpracování automatizovaného výpočtu pro vybrané úlohy z konstrukční cvičení konstrukčního cvičení 19 Analýza starých rukopisů, jejich digitalizace a zpracování Tvorba fontů, rekonstrukce vhodným softwarem včetně následného vytvoření fontu ze historického písma zrekonstruovaných znaků. 0 Předvést pokročilé možnosti vybraného grafického editoru Pokročilá práce s zaměřené na retušování, opravu poškozených fotografií, grafickými editory kolorování ČB snímků atd.. 1 Firemní webové stránky Vytvoření webové prezentace vybrané firmy. Webová galerie Vytvořit vhodnou aplikaci (webové stránky) pro prezentaci a popis většího množství grafických materiálů. 3 Databáze sportovního klubu Vizualizace přestavby auta 5 Zpracování videa 6 Práce s grafikou 7 Tvorba materiálů pro výuku MS Accessu Analýza a vytvoření databáze klubu včetně vzájemných vztahů, dotazů, uživatelského prostředí a tiskových sestav Vytvořit v programu GIMP sled nákresů představujících přestavbu auta v několika variantách a jejich následné spojení do animace či videa Vytvoření krátkého filmu včetně popsání postupu tvorby, umístění na web a možnosti finančního zhodnocení Tvorba tutoriálů pro úpravu fotek a ukázky umělecké úpravy fotek ve více krocích Vytvoření studijního materiálu určeného pro výuku databází ve. ročníku oboru informatika PŘEDMĚTOVÁ KOMISE AUTOMATIZACE A ELEKTROTECHNIKY 1 3 Ovládání nápojového automatu prostřednictvím PLC Mitsubishi Alpha Ovládání aktivní reálné křižovatky prostřednictvím PLC Mitsubishi Alpha Ovládání signalizace závlahového systému Mitsubishi Alpha Ovládání reálné automyčky Mitsubishi Alpha ovládání reálného nápojového automatu a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálné aktivní křižovatky a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálného závlahového systému při výrobě zeleniny a program zobrazit v monitorovacím režimu ovládání reálné automyčky a program zobrazit v monitorovacím režimu 5 Ovládání reálné výrobní linky Mitsubishi Alpha ovládání modelu reálné výrobní linky včetně robotického pracoviště a program zobrazit v monitorovacím režimu Řízení modulu automatické pračky SIMATIC S7-00 Řízení modulu hydraulické posuvné jednotky SIMATIC S7-00 Řízení modulu mísící jednotky prostřednictvím PLC SIMATIC S7-00 Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program modulu automatické pračky v zadaném režimu Ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN naprogramovat řídící program modulu hydraulické posuvné jednotky podle zadání Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program pro modul mísící jednotky podle zadání 9 Řízení modulu křižovatky SIMATIC S7-00 Ve vývojovém prostředí STEP 7 - Micro/WIN naprogramovat řídící program pro modul křižovatky podle zadání 10 Ovládání reálné komínové klapky Automatické ovládání a realizace reálné komínové klapky v rámci systému vytápění prostřednictvím systému Arduino

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 2014/2015

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 2014/2015 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 204/205 Předmětová komise PŘÍRODOVĚDNÁ Deskriptivní geometrie Popsat konvexní mnohostěny(zvláště hranoly a jehlany)

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 2015/2016

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 2015/2016 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ maturitní práce s obhajobou - témata pro školní rok 0/06 Předmětová komise PŘÍRODOVĚDNÁ Deskriptivní geometrie Hranatá tělesa (hranoly, kvádry, krychle, jehlany)

Více

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC

Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017. Ing. J. Novák Strojírenská technologie, Praxe, Kontrola a měření, CNC Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat ročníkových prací třídy S 2 pro šk. r. 2016/2017 Ing. J. Novák Strojírenská technologie,

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2015/2016 Ing. J. Novák CNC, STT, KOM

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Vážený zákazníku, v naší publikaci bychom Vás rádi seznámili se základními informacemi o stavebnicovém systému zábradlí DIEDA a zodpověděli tak Vaše

Více

Rozšíření datové základny pro řízení výroby

Rozšíření datové základny pro řízení výroby Rozšíření datové základny pro řízení výroby Pro rozšíření datové základny v rámci předmětu řízení výroby jsme připravili součástku z oblasti strojírenské výroby. Konkrétně se jedná o kryt pily na beton.

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

www.hydraulicsystemsgroup.com

www.hydraulicsystemsgroup.com TM O NÁS Hydraulic Systems Group má dlouholeté zkušenosti s výrobou hydraulických komponentů jako jsou pumpy, válce, ventily, bloky, které jsou především určeny OEM výrobcům v chemickém průmyslu, ve stavebnictví,

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015 Ing. J. Novák CNC, STT, KOM

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště opravárenské Králíky Předměstí 427 K R Á L Í K Y Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Jen pro vnitřní potřebu školy ing.

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ NÁVRH POSTUP NÁVRHU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS (USER REQUIREMENT SPECIFICATION) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU ERGONOMIE, 3D MODEL FUNKČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS účel použití zařízení,

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřují ke zkvalitnění odborných klíčové aktivity

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Pneumatický pohon nákladního výtahu

Pneumatický pohon nákladního výtahu VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Pneumatický pohon nákladního výtahu Název práce: Autor práce: Bc. Jaroslav Kyselý Typ práce: diplomová Studijní

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Pneumatika. Potravinářství

Pneumatika. Potravinářství Pneumatika U pneumatických mechanismů je jako pracovní médium používán stlačený vzduch. V porovnání s hydraulickými mechanismy, kde je ve většině případů používán olej, mají pneumatické mechanismy řadu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Vybavení dílen odborného výcviku

Vybavení dílen odborného výcviku PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 SÍDLEM: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18 IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM:

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

K a t a l o g 2015. CNC stroje. Allcomp a.s.

K a t a l o g 2015. CNC stroje. Allcomp a.s. K a t a l o g 2015 CNC stroje Allcomp a.s. Společnost Allcomp a.s. je exklusivním prodejcem CNC strojů značky Stepmores v České republice. Nabízíme Vám velmi výkonné, počítačem řízené CNC stroje a lasery.

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

Pomáháme Vám. být úspěšnými...

Pomáháme Vám. být úspěšnými... Pomáháme Vám být úspěšnými... BUDOUCNOST ZALOŽENÁ NA TRADICI: Vývoj firmy Schachermayer od roku 1838 1838 zakládá Josef Schachermayer v rakouském Linci zámečnictví, které se stává základem společnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Nabídka příslušenství DOLMAR

Nabídka příslušenství DOLMAR Oleje Dolmar Lišty Dolmar Řetězy Dolmar Přípravky na řetězy a broušení Příslušenství rozbrušovacích pil Vyžínací nástroje a příslušenství Příslušenství k sekačkám a traktorům Příslušenství k traktorům

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

Prezentace. Divize Auto

Prezentace. Divize Auto Prezentace Divize Auto Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů 1954

Více

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou Řešení MATRIX TM je optimální kombinací: variabilního výdejního automatu nástrojů výkonného řídícího a analytického software Skříň DLS Skříň Mini Skříň Maxi Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více