ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 Chemicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Pkračvat ve hře, Výukvá část, Uknčit Biscpii Nvá hra start výukvé adventury Chemicus Pkračvat ve hře pkračvat v přerušené hře na předchzím místě Výukvá část výukvá (encyklpedická) část prgramu - d přehledu kapitl a pdkapitl je mžné se vrátit kliknutím na název kapitly (vlev nahře) - navigace uvnitř kapitly (vprav nahře) zleva: zpět na předchzí kapitlu stránku zpět histrie seznam dsud navštívených stránek stránku vpřed vpřed na následující kapitlu - návrat d hlavníh menu (úvdní brazvky) zelené tlačítk dle uprstřed Látky a jejich vlastnsti C rzumíme pd pjmem chemie? Svět látek Chemie jak věda Člvěk a chemie Rzpznávání látek pdle jejich vlastnstí Rzpznávání látek našimi smysly Elektrická vdivst a magnetismus Železný drát Grafitvá tuha Dřev Teplta tání a teplta varu Teplta tání Teplta varu Teplta tání a varu u znečištěných látek Hustta Důležité skupiny látek Kvy Vlastnsti kvů Slitiny Sli Vlastnsti slí Směsi látek a jejich ddělvání Druhy slučenin Směsi a jejich skupenství Hmgenní směsi Způsby dělení slučenin Filtrace Odpaření rzpuštědla Destilace Frakční destilace, extrakce, chrmatgrafie Skupenství látek Stavvá skupenství 3 druhy skupenství Změna skupenství Přitažlivé síly Difůze Částečky se rzprstírají samvlně Látky a jejich změny Chemické reakce

2 Přeměna látek v kuchyni Přeměny látek při šklním pkusu Nejmenší stavební prvky látek Kuličkvý mdel Daltnův mdel atmu Histrie tabulky peridických prvků Řeč chemických značek Chemické značky Chemické značky v histrii Dnešní systém chemických značek Chemické vzrce Chemické názvslví Názvslví v češtině Výstražné symbly Nebezpečné látky Jedvaté látky Vzduch, ve kterém žijeme Slžky vzduchu Chemické značky v histrii Kyslík Dusík Reakce s kyslíkem Kvy reagují s kyslíkem Oxidace xidace Pmalá xidace Nekvy reagují s kyslíkem Znečišťvání živtníh prstředí spalinami Katalyzátr Knstrukce a princip katalyzátru Lambda-snda, bezlvnatý benzín Vzrce a chemické reakce Atmvá hmtnstní jedntka Atmvá hmtnstní jedntka Relativní mlekulvá hmtnst Pčet částic a látkvé mnžství Látkvé mnžství a jeh jedntka ml, Avgadrv čísl Avgadrva věta Mlární hmtnst Mlární hmtnst M Sestavení vzrců Stechimetrický vzrec Mlekulvý vzrec Tvření rvnic chemických reakcí Slvní frmulace rvnice a Pužití chemických značek a vzrců Vyčíslení rvnice Další příklady Výrba kvů Výskyt kvů Od xidu měďnatéh k mědi Termitvá metda Výrba survéh železa ve vyské peci Železné rudy, vyská pec Děje ve vyské peci Prdukty vyské pece Ze survéh železa se stává cel Metda spalvání kyslíkem Výrba v elektrické peci, speciální celi Vda je živt Význam vdy Vda chemický prvek? Vda jak chemická slučenina, analýza vdy Rvnice reakce, syntéza vdy Vdík nsitel energie buducnsti? Význam vdíku Význam vdíku, vdík a energie

3 Prblémy s vdíkem jak palivem Stavba atmu a chemické vazby Struktura atmu Elektrické vlastnsti látek Mdel jádr-bal 3 druhy elementárních částic Atmvá hmtnstní jedntka, nuklenvé čísl Slupkvý mdel Terie stavbě atmvéh (elektrnvéh) balu Obsazvání slupek Iztpy Látky mhu vyzařvat Rentgenvé záření Objev radiaktivity Peridická tabulka prvků Struktura peridické tabulky prvků Ppis tabulky Rzmístění prvků v tabulce Hlavní a vedlejší skupiny Skupiny prvků Alkalické kvy Kvy alkalických zemin Skupina uhlíku Prvky skupiny, diamant Grafit Buckminster fulleren Halgeny Prvky skupiny, diamant Vzácné plyny Intvá vazba Reaktivita Vznik intu Reakce sdíku s chlórem Stav vzácnéh plynu Oxidace a redukce Redxní reakce Redukční a xidační činidla Tvrba slných krystalů Rzpuštění krystalů sli Elektrická vdivst sli Vazba elektrnvéh páru Vazby mezi atmy Vazba mezi atmy Kvalentní vazba Vazba elektrnvéh páru Anmálie vdy Vdíkvé můstky, vdíkvá vazba Phlcvání mikrvln, vda jak rzpuštědl Ftchemie Elektrmagnetické vlny Elektrmagnetické záření, Planckva knstanta, ftn Časvé spektrum Obrázky světlcitlivých slí a stříbra Ftgrafický film Osvětlení, vyvlání, ustálení, pzitiv Elektrchemie Redxní reakce v elektrchemii Elektrnvé přechdy Oxidace a redukce Oxidačně-redukční reakce a činidla Od plčlánků ke galvanickým článkům Plčlánek Schéma plčlánku Anda a katda

4 Elektrchemické nábje Redxní reakce Činidla Elektrchemická řada napětí Pužití galvanických článků Baterie Akumulátr Dbíjení akumulátrů Schéma akumulátru Princip akumulátru Palivvý článek Palivvý článek Schéma vdíkv-kyslíkvéh palivvéh článku Elektrlýza Elektrlytické štěpení vdy Elektrlýza a elektrlyty C se děje při elektrlýze? Galvanvání Kyseliny, zásady a neutralizace Kyseliny, živtní prstředí a technika Význam kyselin Kyseliny a jejich využití Kyseliny v průmyslu, zátěž pr živtní prstředí Kyselinám na stpě Kyselina chlrvdíkvá Význam kyseliny chlrvdíkvé Chemické slžení kyseliny chlrvdíkvé Chlridy sli kyseliny chlrvdíkvé Kyselina siřičitá Vznik kyseliny chlrvdíkvé Umírání lesa kvůli kyselým dešťům Kyselina sírvá Výrba kyseliny sírvé Vlastnsti a využití kyseliny sírvé Vlastnsti kyseliny sírvé Nebezpečí úrazu, využití kyseliny sírvé Sli kyseliny sírvé Hydrgensírany a sírany Reakce kyseliny sírvé s xidy kvů Kyselina uhličitá Tvrba kyseliny uhličité Sli kyseliny uhličité Hydrgenuhličitany a uhličitany Jedlá sda, uhličitan vápenatý Přirzený klběh vápence Technický klběh vápence Pálení vápna Hašení vápna Tuhnutí malty Klběh vápence Tahák - kyselina dusičná Tahák pr kyselinu dusičnu Zásady v dmácnsti a v průmyslu Význam a vlastnsti hydrxidů Chemické slžení hydrxidů Důležité zásady Hydrxid sdný Hydrxid vápenatý Amniak Síla kyselin a zásad Hdnta ph ph, univerzální indikátr Hdnta ph vybraných látek Neutralizace

5 Reakce kyselin s hydrxidy Neutralizace Příklady neutralizací Odsíření kuře Zpldiny při spalvání Vznik sádry Organická chemie Organická chemie c je t? Chemie slučenin uhlíku Organická chemie Začátky rganické chemie Uhlvdíky Metan nejednduší uhlvdík Výskyt, vlastnsti, stavba Vazby v mlekule metanu Butan Hmlgická řada alkanů Hmlgická řada Přehled alkanů Izmery Izmer Pravidla pjmenvání izmerů Izpentan, n-pentan Vlastnsti a pužití alkanů Skupenství alkanů Rzpuštění alkanů Rpa a zemní plyn rganické látky ze země Jak vznikla rpa a zemní plyn Těžba a transprt fsilních survin Zpracvání rpy Frakční destilace Příměsi rpy Frakční destilace Zvláštní uhlvdíky Eten - alken Eten Alkeny Etin alkin Halgenderiváty uhlvdíků Benzen armatický uhlvdík Terpény Zemská atmsféra v hržení Ozónvý smg Ozónvá díra Ozónvá vrstva Freny Skleníkvý efekt Skleníkvý efekt Glbální teplení Etanl nebli alkhl Výrba alkhlu Etanl Příprava alkhlu Účinek alkhlu na naše těl Stavba mlekuly ethanlu Vlastnsti a využití ethanlu Etanl jak paliv Etanl jak rzpuštědl Amfifilní ethanl Skupina alkhlů Alkanly Alkanly Vlastnsti alkhlů Rzpznání metanlu a etanlu Izmery alkanlů

6 Vícenásbné alkhly Dily, trily..., glykl Glycerin Srbit Skupina karbxylvých kyselin Ocet a kyselina ctvá Karbxylvá skupina Prtlýza Organické kyseliny Organické kyseliny Přehled alkanvých kyselin Karbxylvé kyseliny v přírdě Z alkhlů a karbxylvých kyselin vznikají estery Přílha Výrba esteru Esterifikace Funkce kyseliny sírvé Ester jak vůně armatické látky Vsky a tuky jsu také estery Vsky a tuky Mastné kyseliny Binafta vegetariánské paliv Plyester materiál 20. stletí Makrmlekula, plyestery Vznik plyesterů Některé důležité matematické vzrce Hmtnstní a bjemvý zlmek Některé důležité údaje látkách Prvky Přehled prvků značka skupenství hustta teplta tání teplta varu Slučeniny Přehled slučenin značka skupenství hustta teplta varu Peridická sustava prvků Přehled prvků značka přadvé čísl atmvá hmtnst elektrnegativita Likvidace chemických dpadních látek Likvidace dpadu Index A-Z A-D E F-K K L-O O-S S-T U-V Z Uknčit Biscpii knec prgramu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Encyklpedie energie SIMOPT Energie a člvěk Mtr civilizace Cesty blesku Energie Energie Revluce Vda Vda Vdní kl Vdní turbíny Mře Vítr Vítr Plachty Křídla Pára Pára Parní strj Pára a phyb Elektřina Elektřina

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Rzum d kapsy Albatrs - úvdní brazvka - Dům, Rzum, Kvíz, Rekrdy, Inf, Knec Dům interaktivní prhlídka Faustva dmu s dkazy d encyklpedie, d dlníh patra: Spuštění rzumu d kapsy Skladiště zajímavstí Zeměpis,

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více