č.3 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka ROČNÍK XIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.3 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka ROČNÍK XIX."

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. DNES V LISTECH: Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka foto: Pavel Morávek ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.3

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům 1. Adresa bytu: Žamberk, ul. ČSA 457 číslo bytu: 1 Velikost bytu: 0+1 Nadzemní podlaží: 1 Podlahová plocha vč. dřevníku: 37,13 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1 300,- Kč Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí od do hod. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ) nebo v sekretariátu starosty. (podrobné informace: úřední deska města) Město Žamberk vyhlašuje podle vyhlášky města č. 4/2005 I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy v Žamberku a splňují i další podmínky vyhl. č. 4/2005 do Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním oddělení MÚ v Žamberku u pí Janečkové, (budova radnice). Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz vyhláška). Výběrová komise jmenovaná RM pro posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí ZM poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne ZM. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí ZM. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. Půjčky se poskytují na: Obnovu střechy starší 10 let Zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy Zřízení vodovodní přípojky Dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě Obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí Zateplení obvodového pláště domu Vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena Vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše ,- Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše ,- Kč na jeden nově postavený byt. Úroková sazba je 3-4%, lhůta splatnosti je 4-8 let. Úrokové sazby a lhůty splatnosti se řídí dle obecně závazné vyhlášky Města Žamberka č. 4/2005. Bližší informace podá: Olga Janečková tel Olga Janečková, finanční oddělení Vážení spoluobčané, v souvislosti s probíhajícím prodejem části bytového fondu města si Vám dovolujeme podat následující aktuální informace. Dne obdržel starosta města od zástupců občanů bydlících v domech, které jsou předmětem prodeje petici, požadující snížení kupní ceny na 20 % ceny obvyklé. Zároveň byla na Městský úřad doručena další stanoviska občanů upozorňující na stavebně technický stav prodávaných nemovitostí. Na základě těchto podání, kterými se zabývala Rada města na svém jednání dne a rovněž v intencích jednání Zastupitelstva města ze dne byla přijata následující rozhodnutí. V nejbližší možné době budou vypracovány individuální znalecké posudky o ceně obvyklé každé bytové jednotky tak, aby v součinnosti s nájemníky byla spravedlivě a přesně zjištěna, včetně podílu na společných částech budovy a zastavěného pozemku budovou, ve vlastnictví města. Přihlédnuto bude také k případným závadám podstatného charakteru a taktéž k investičním vnosům města a nájemníků. Stanovení ceny bude provedeno soudní znalkyní v oboru oceňování nemovitostí paní Ing. Alenou Němcovou z Plzně, která se co do výkonu své činnosti nikdy nerealizovala v Žamberku. Tím by měla být zaručena její maximální nezávislost a objektivita. Takto zjištěná cena bude dále upravena koeficientem prodejnosti a stanovena konečná nabídková cena. Společně se znalkyní navštíví nájemníky rovněž administrátor prodeje pan JUDr. Karel Mošna, který u každého bytu změří podlahovou plochu a zjistí další rozhodné skutečnosti za účelem zpracování tzv. prohlášení vlastníka budovy, nutného k pozdějšímu vkladu bytové jednotky do katastru nemovitostí. Rada města dále doporučila Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1, pravidel pro prodej bytů ze dne , obsahující rozšíření okruhu osob oprávněných uzavřít kupní smlouvu. Vedle stávajících nájemníků tak bude mít možnost koupit bytovou jednotku rovněž jejich příbuzný v řadě přímé, tedy rodiče, děti nebo vnuci a samozřejmě také manželé a další osoby žijící s nájemníky minimálně jeden rok ve společné domácnosti, počínaje dnem V této souvislosti Rada města zároveň doporučila Zastupitelstvu města zrušit druhé kolo prodeje bytů, tzn. navrhuje nenabízet prodej bytů třetím osobám, aby byla posílena sociální ochrana zejména starších nájemníků. Pokud se tedy někdo z nájemníků rozhodne nekoupit byt do svého vlastnictví, zůstane i nadále v nájemním vztahu k městskému bytu se všemi právy a povinnostmi. ODPADY KOLIK JSME VYTŘÍDILI V ROCE 2007? Za celý loňský rok občané Žamberka vyprodukovali celkem t komunálních odpadů. To znamená, že na každého obyvatele připadlo 372 kg odpadu za rok. Množství našich odpadů rok od roku stále mírně roste. Potěšující ovšem je, že stoupá rovněž množství tříděného odpadu. Pro srovnání uvádíme následující údaje: Celková produkce komunálních odpadů (t) 2 107, ,49 Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele (kg) Papír (t) Plasty (t) Sklo (t) Nápojové kartony (t) 0 0,5 Bioodpady (t) 0 36 Směsný komunální odpad (t) Nebezpečné odpady (t) 6,4 4,5 Je vidět, že odpad třídí více občanů. Každý obyvatel Žamberka v roce 2007 průměrně vytřídil ze svých 372 kg odpadu celkem 50 kg obalových odpadů Rada města Žamberka (29 kg papíru, 9 kg plastů a 12 skla) a 0,75 kg nebezpečných odpadů. Záleží jen na nás, jak ovlivníme složení a množství vyprodukovaného odpadu a zda budeme odpady třídit již doma a umožníme recyklaci velkého množství materiálu. Stálý růst nákladů na odpadové hospodářství (cena za uložení odpadů na skládce, náklady na pohonné hmoty i svoz) je bohužel i důvodem pro zvýšení ceny místního poplatku za odpady. Děkujeme všem, kteří důsledně třídí své odpady. Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková Parkovací karty 2008 Parkovací karty na kalendářní rok 2008 určené k parkování na Masarykově nám. v Žamberku JSOU V PRODEJI. Zakoupit je můžete na Městském úřadu v Žamberku (budova radnice) u pí Hany Matějíčkové, č.dveří 201. Karta je přenosná, cena 500,- Kč/ks.

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2008 v tis.kč v tis.kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy Poplatky Přijaté dotace Bezpečnost a veřejný pořádek - odchyt psů 84 Lesní hospodářství Obchod, služby, cestovní ruch Sdružení obcí Orlicko 206 Rozhledna Propagace, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Doprava Parkovací automaty Provoz zvláštní autobusové dopravy 80 Vodní hospodářství 529 Školství, vzdělávání, mezinárodní spolupráce Mateřská škola Sluníčko 848 Mateřská škola Čtyřlístek 913 Základní škola Základní škola Speciální základní škola 198 ŠJ - Gen. Knopa 842 ZUŠ 132 Partnerské vztahy 55 ŽIFA 56 Kultura, církve, sdělovací prostředky Fidiko Městská knihovna Městské muzeum Sociální fond (Fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí 548 Žamberské listy Kabelová televize 210 SPOZ, občánci (peněžní dary) 397 Tělovýchova a zájmová činnost Koupaliště Fotbalový stadion 444 DDM - ANIMO CEMA - (Azylový dům) Zájmová činnost, mládežnické projekty 917 Sport - příspěvky organizacím 100 Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím 121 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví 15 Nákup nemovistostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem., posudky 481 Studie, projekty, změna územního plánu Havarijní opravy 200 Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500 tis Kasárna 50 Investiční výstavba ( nad 500 tis.) Příprava pěší zóny 350 Oprava mostu-polsko Bezbariérové město 804 Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Výstavba rozjezdových bytů pro mladé rodiny Výstavba rozjezdových bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Oprava komunik.a nové parkoviště Pod Černým lesem Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Cyklostezka Žamberk-Letohrad 216 Rekonstrukce nádvoří u čp Infrastruktura kasárna - 2. etapa Sokol - příspěvek na opravu střechy 200 Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce rehabilitace Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha Oranžové hřiště u Žirafy Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Ochrana život.prostředí, odpadové hospod Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče a pomoc Dávky soc. péče a příspěvky na soc. péči Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení 100 Klub důchodců 31 Prevence kriminality, BESIP 270 Centrum sociální péče - penzion Bezpečnost, požární ochrana Civilní obrana 8 Krizové řízení 5 43 Povodně 105 Městská policie JPO II sboru dobrovolných hasičů Všeobecná veřejná správa Zastupitelé Informační středisko Správa MÚ Sociální fond BOZP a PO organizací města 105 Finanční operace Finanční operace Vrácení půjčky od CEMA Rezerva rozpočtu Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů- odvody za XII/ Použití prostředků FRB na půčky z FRB 744 Splátka úvěrů CELKEM Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování 1 468

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Usnesení RM č. 36/2008-RADA ze dne Usnesení č. 1220/08 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 996/07, 1023/07, 1076/07, 1093/07, 1111/07, /07, /07, 1125/07, 1158/07, 1151/07, 1124/07, 1131/07, /07, 1177/07, 1178/07, 1079/07, 1189/07, 1190/07, 1201/07, /07, 1215/07, 1218/07, 1219/07 a vyřazuje je ze sledování. Usnesení č. 1221/08 RM bere na vědomí: - oznámení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa na akci elektropřípojka pro ZS Vodafone v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení ke kácení 2 ks stromů v k.ú. Žamberk vedle domu č.p rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení ke kácení 2 ks stromů v k.ú. Žamberk v Klostermannově ulici a v Remízku. Usnesení č. 1222/08 RM bere na vědomí: - oznámení odboru REÚP MěÚ Žamberk o společném jednání o návrhu územního plánu obce Lukavice. Usnesení č. 1223/08 RM bere na vědomí: Oznámení Krajského úřadu Pardubice o zahájení zjišťovacího řízení záměru úprava farmy pro chov dojnic Kněžství. Usnesení č. 1224/08 RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů do rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka od Finančního úřadu ke dni Usnesení č. 1225/08 RM schvaluje odpisové plány pro rok 2008 příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Žamberkem. Usnesení č. 1226/08 RM bere na vědomí informaci o zprávě o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 ke dni Usnesení č. 1227/08 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 čísla 138/ /2007 uvedená v tabulce číslo 2. Usnesení č. 1228/08 RM schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Žamberka v roce 2007 uzavřené mezi městem Žamberkem a: 1. Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, Ústí nad Orlicí, zastoupeným Miroslavem Knapem. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberka bylo schváleno na zakoupení cen do soutěže Nejúspěšnější sportovec, trenér, cvičitel, rozhodčí a kolektiv okresu Ústí nad Orlicí ve výši Kč 3 000,- 2. Římskokatolickou farností děkanstvím Žamberk, Kostelní 65, PSČ Žamberk, IČO , zastoupenou P. Oldřichem Kučerou. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberka bylo schváleno na zabezpečení kaple Panny Marie Bolestné kostnice a projektů na opravy Římskokatolické farnosti Žamberk ve výši Kč ,- 3. Základní školou Letohrad, U Dvora 745, Letohrad, IČO , zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Hanou Kotlářovou. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberka bylo schváleno na mzdu pedagogického asistenta žákyně Kateřiny Machové, bytem Žamberk, ul. Školská 1329 na období září až prosinec 2007 ve výši Kč ,-. Usnesení č. 1229/08 RM ruší pracovní místo kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, 10. PT v organizační složce Městské muzeum Žamberk. Usnesení č. 1230/08 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m 2 (pod č.p.1294 ve vlastnictví žadatele), parc.č. 664/27 tr. tr. porost o výměře 218 m 2, parc.č. 664/104 tr. tr. porost o výměře 58 m 2, parc.č. 664/107 ost. plocha, jiná plocha o výměře 194 m 2, vše v obci a k.ú. Žamberk za cenu 250,- Kč/m 2. Žadatel: VEMAS a.s. Žamberk Usnesení č. 1231/08 RM ukládá vedoucímu REÚP z důvodu stanovených podmínek pro poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu pozemků ve sportovně-rekreačním areálu, a to pozemků p. č.1653/3 (ostatní plocha m2), 1655/1(ostatní plocha m2), 1655/2 (ostatní plocha 680 m2) a 1656/1 (ostatní plocha m2) a pozemků se stavbami parc.číslo 4703, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4105 a 4399 č. v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. 1232/08 RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele koupaliště v sportovně-rekreačním areálu Pod Černým lesem v Žamberku na období od min. do Kritériem hodnocení je předložení koncepce provozu a rozvoje koupaliště a kvalifikační předpoklady. S vítězem bude uzavřena mandátní smlouva na provoz koupaliště. Usnesení č. 1233/08 RM schvaluje splátkový kalendář dle návrhu paní V.P. při prodeji pozemků parc.č. 489/15, 3923/1 3923/2 g, vše v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. 1234/08 RM schvaluje na základě provedeného výběrového řízení zadaného dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem zhotovitelem akce Administrátor prodeje městských bytů v Žamberku firmu Karel Mošna, s.r.o., Plzeň 2 a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy. Usnesení č. 1235/08 RM schvaluje navýšení pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu o připojištění finančních škod. Usnesení č. 1236/08 RM schvaluje smlouvu číslo o dodávce vody a odvádění odpadních vod s Vodovody a kanalizacemi Žamberk, v.o.s. Usnesení č. 1237/08 RM schvaluje prodej dvou mobilních plynových kotlů z areálu bývalých kasáren v obci a k.ú. Žamberk J.P. za cenu ,- Kč. Usnesení č. 1238/08 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky pozemků nebo částí pozemků v k.ú. Helvíkovice parc.číslo 274/18 ostatní komunikace o výměře m 2, parc.číslo 269/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 460 m 2,stav.číslo zast.plocha o výměře 460 m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 439 m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 96 m 2, stav. číslo zast.plocha o výměře m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 345 m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 84 m 2, stav.číslo zast.plocha o výměře 97 m 2, v k.ú. Žamberk parc.číslo 3076/4 zast.plocha o výměře 13 m 2, parc.číslo 2744/4 ost.komunikace o výměře m 2, parc.číslo 1034/2 orná půda o výměře m 2, parc.číslo 1032/4 ost.komunikace o výměře m 2, parc.číslo 1031/2 ostatní plocha o výměře m 2, parc.číslo 749/4 ostatní plocha o výměře 158 m 2, parc. číslo 749/5 - zast.plocha o výměře 66 m 2, parc.číslo zast.plocha o výměře 450 m 2, parc.číslo 2340/2 ostatní plocha o výměře m 2, parc.číslo zast.plocha o výměře 29 m 2, parc.číslo 1064 ostatní plocha o výměře m 2, parc.číslo 2336/2 orná půda o výměře m 2, parc.číslo 2046 trvalý travní porost o výměře m 2, parc.číslo 2047 trvalý travní porost o výměře 578 m 2, parc.číslo 3831/3 ostatní plocha o výměře 9 m 2, ČOV II. na pozemcích parc.č. 2687/19-zast.plocha o výměře 13 m 2, parc.č.2687/18-ost.plocha o výměře 85 m 2, parc. č.2687/14 ost.plocha o výměře 35 m 2, parc.č.2687/12 ost.komunikace o výměře 86 m 2, parc.č.2687/11 ost. plocha o výměře m 2, parc.č.2687/20 zast.plocha o výměře 358 m 2, parc.č.2687/17 trvalý travní porost o výměře m 2, parc.č.2687/15 ost.komunikace o výměře 916 m 2 a parc.č.2687/16 trvalý travní porost o výměře 590 m 2. Usnesení č. 1239/08 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr směny pozemků parc.č lesní pozemek o výměře m 2 vlastník Město Žamberk za pozemky parc.č. 1759/1 tr. tr. porost o výměře m 2, parc. č. 1760/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 a parc.č. 1752/1 st. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 ve vlastnictví pana Davida Antonyho Parishe. Usnesení č. 1240/08 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr směny části pozemku parc.č. 1683/6 orná půda z celkové výměry 982 m 2 z majetku Města Žamberka za část pozemku parc.č orná půda z celkové výměry m 2 z majetku Suchomelových, vše v obci a k.ú. Žamberk. RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části pozemku parc.č. 1320/14 ost. plocha, zeleň z celkové výměry m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. 1241/08 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč, dle Pravidel OS 3302 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy. Usnesení č. 1242/08 RM schvaluje OS 3101 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím s účinností od Usnesení č. 1243/08 RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok Usnesení č. 1244/08 RM schvaluje organizační směrnici č. OS 3209 Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka s účinností od Usnesení č. 1245/08 RM schvaluje splátkový kalendář M.R. za podmínky řádného placení nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy a splacením dluhu měsíčními splátkami ve výši 2 500,00 Kč pod ztrátou výhody splátek. Usnesení č. 1246/08 RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 9. ledna Usnesení č. 1247/08 RM schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS s paní L.V. Usnesení č. 1248/08 RM schvaluje smlouvu o dílo s OHGS s.r.o.ústí nad Orlicí na monitoring skládky v Dlouhoňovicích na rok Usnesení č. 1249/08 RM schvaluje žádost Tělocvičné jednoty Sokola Kerhartice o bezplatné umístění 10 ks poutačů v rámci cykloturistického výletu s názvem Novohradská sedmdesátka od 5.6. do Usnesení č. 1250/08 RM uděluje peněžitý dar J. M. za vynikající reprezentaci města na mistrovství Evropy v nohejbale. Usnesení č. 1251/08 RM schvaluje povolení pořádání veřejné hudební produkce v diskotéce Tobogan club od od středy, pátky, soboty od 21 hod. do 02 hod. Usnesení č. 1252/08 RM revokuje své usnesení č. 1218/08 a schvaluje splátku úvěru J. Kulhánkovi do výše ,- Kč. Usnesení č. 1253/08 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s RELS elektro s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem. Usnesení č. 1254/08 RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 105/07 dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č , č , dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č a dodatky č. 3 a 4 ke smlouvě o úvěru č s Komerční bankou a.s. Mgr.Tomáš Kalous, starosta města

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 Program Leader dotace pro drobné podnikatele i spolky O dotacích z Evropské unie slyší každý občan i podnikatel téměř denně z televize, rádia, nebo novin. Ale jenom málokdo ví, že i on by se mohl o tyto prostředky pro své podnikání, nebo pro činnost svého spolku ucházet. Jedním z dotačních titulů, který toto umožňuje a do jehož přípravy se zapojilo také město Žamberk, je Program Leader. V rámci tohoto programu se v období let budou moci ucházet o podporu svých projektů obce, spolky a podnikatelé v zemědělství a lesnictví (obhospodařující alespoň 3 ha lesa). Úspěšné čerpání v uvedeném období však předpokládá aktivní zapojení se do přípravy programu již od samého začátku. Tuto přípravu organizačně zabezpečuje občanské sdružení Místní akční skupina Orlicko se sídlem v Žamberku. Více informací o programu najdete na webových stránkách Sdružení: mas.orlicko.cz, kde jsou k dispozici i kontakty na odpovědné osoby. ANKETA MĚSTA ŽAMBERKA Vzhledem k tomu, že rok 2007/2008 je ve znamení hledání co nejefektivnějšího průniku mezi potřebami města a jeho občanů na straně jedné a časově omezenými dotačními zdroji na straně druhé, je v současné době aktuální také otázka možnosti využití dotace z Programu Leader městem Žamberkem. Program Leader je programem určeným primárně pro realizaci projektů lokálního významu s širokým spektrem podpory. Z tohoto důvodu Rada města rozhodla, že o určení těchto prostředků budou moci rozhodnout občané města Žamberka hlasováním v rámci ankety. Ve spolupráci s projektovým manažerem Místní akční skupiny Orlicko byly vytipovány investiční záměry (potřeby), jejichž podporu program Leader umožňuje. Seznam těchto investičních záměrů je uveden na anketním lístku, který naleznete v těchto Listech na straně 13, dále na webu města, na podatelně MěÚ (pošta) a radnici (sekretariát). Každý z občanů města Žamberka má tak možnost označit jeden z investičních záměrů. Investiční záměr, který získá nejvíce hlasů, bude zpracován v souladu s podmínkami programu a při nejbližší možné výzvě podá město Žamberk žádost o podporu tohoto projektu. Za město Žamberk Ing. Ryan Strnad, 2.místostarosta, za sdružení obcí Orlicko RNDr. Antonín Fiala KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA o.s. POŘÁDÁ informační SEMINÁŘ na téma: Nejen o dotacích pro neziskové organizace. V pondělí 18. února 2008 od 15:00 hod. se ve velkém zasedacím sále zastupitelstva města Žamberka v Nádražní ul. 833 (budova MěÚ III. poschodí) uskuteční setkání neziskových organizací ze Žamberka a okolí, na kterém se bude diskutovat o spolupráci neziskových organizací, dotacích z fondů EU a rozvoji neziskového sektoru. Setkání pořádá ve spolupráci s městem Žamberkem Koalice nevládek Pardubicka, jejímž cílem je pomáhat v rozvoji neziskových organizací a podporovat jejich spolupráci a výměnu zkušeností. Koalice bude prezentovat služby, které mohou díky podpoře Pardubického kraje zdarma využívat neziskové organizace informační servis, ekonomické, účetní, daňové poradenství a konzultace k dotacím z fondů EU. Budou představeny možnosti čerpání investičních i neinvestičních dotací z fondů EU. Po skončení akce bude možné konzultovat projektové záměry jednotlivých organizací. Účast na akci je bezplatná. Nad akcí převzal záštitu starosta města Žamberka - Mgr. Tomáš Kalous. Ing. Jiří Krátký, ředitel kanceláře, Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Husova 168, Pardubice Městská policie INFORMUJE v 19:00 hod. byli strážníci přivoláni do Nádražní ulice u pošty, kde na ulici ležel podnapilý muž a sprostě nadával kolemjdoucím. 60 letého muže ze Žamberka předali strážníci rodině a vysloužil si blokovou pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku v 9:40 hod. prováděli strážníci dohled nad dodržováním stanovené rychlosti v obci Líšnice. Řidiči z Kostelce nad Orlicí zde strážníci naměřili u prodejny Konzumu 98 km/hod.! Za překročení rychlosti v obci o více než 40 km/hod. bude muset ve správním řízení zaplatit nejen pokutu, ale i na nějaký čas odevzdat řidičské oprávnění v 19:40 hod. byli strážníci přivoláni do prodejny Diskont Plus, kde byl při krádeži zboží přistižen 34 letý muž ze Žamberka. U jmenovaného pána se nejedná o první prohřešek a krádeží v prodejně si chtěl přilepšit o láhev alkoholu a sladkosti. Přestupek proti majetku dále řeší příslušný správní orgán v 7:50 hod. byla při krádeži zboží v prodejně potravin na Masarykově náměstí přistižena 18 letá žena z Jablonného nad Orlicí. Při nakupování si uschovala do batohu jogurty, sušenky, polévky, kávu a jiné zboží. V případě této ženy se nejednalo o první krádež v obchodě. Přestupek proti majetku postoupila MP příslušnému správnímu orgánu na MÚ v Žamberku. Za přestupek proti majetku jí hrozí pokuta až do výše ,-Kč. Za MP Kamil Luňáček RLP Žamberk VÝJEZDY ZA MĚSÍC LEDEN 2008 věk celkem somatická onemoc traumata jiné celkem 120 ošetřeno, ponecháno na místě: předána na oddělení: INT /JIP... 25/2 CHIR ARO... 1 LZS (letecká ZS ) 1... neurologie dětské... 1 ORL... 1 urologie... 4 psychiatrie Žamberk... 1 Na LSPP ošetřeno 135 pacientů Za RLP Žamberk Malinová Mirka STANOVISKO VEDENÍ ZZS PAK k úhradě regulačních poplatků na LSPP řidiče na rozvoz obědů na zkrácený úvazek. Nástup od Další informace na tel , Kacálková Marta, ředitelka ŠJ Regulační poplatky se vybírají od každého pacienta, který je vyšetřen, ošetřen na LSPP, tedy i od pacientů, kteří jsou následně odesláni na jiné - specializované ošetření či vyšetření. Taktéž budou regulační poplatky vybírány od pacientů, kteří přicházejí k aplikaci léků indikovaných jiným lékařem, a to po provedení vyšetření. VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Pardubického kraje

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky zveřejněné v rubrice Z redakční pošty nemusí vždy vyjadřovat názory členů Redakční rady ŽL. REPORTÉŘI ČT během krátké doby jste mohli, stejně jako já, sledovat na ČT 1 dokumentární pořad Reportéři ČT, jehož příběh se odehrával a odehrává v Žamberku. Jsem jedním z hlavních aktérů této kauzy, a proto jsem byl, hlavně po vysílání první části, velice rozzloben na redaktora veřejnoprávní televize ČT pana Macháčka s jeho prezentací příběhu. Proto jsem ho i s kameramanem, při jeho druhé návštěvě Žamberka a jeho opětovném pokusu se se mnou sejít, vyhodil z našeho hotelu. Důvod byl prostý, jeho prezentace kauzy byla vylhaná, neobjektivní a fakta, která zveřejnil, byla neověřená a záměrně překroucená. Na vysílání druhé části, dne , jsem se záměrně nedíval. Později jsem si pustil reportáž ze záznamu a ihned jsem se rozhodl napsat pár řádků o tomto příběhu do místních novin. Nikoho jiného v této zemi to stejně nezajímá. Reportéři ČT se mnou natočili při své první návštěvě asi hodinový rozhovor, při samotném vysílání ho sestřihli na pět vteřin zkreslené informace, vytržené z kontextu. Při druhém vysílání se mnou nehovořili vůbec, přitom sestříhali pořad tak, aby vytvořili silný příběh o hodném dlužníkovi a zlém věřiteli. Pan Otto Schäffer, jeho bratr Karel a sestra paní Slezáková, získali hotel Modrá hvězda v restituci. Provozování hotelu se ujal pan Otto Schäffer a jeho podnikání vedlo nejen ke zkáze celého hotelu Modrá hvězda, ale i celého podnikání.hotel neuváženě přestavěl, zabetonoval celé podlaží kdysi krásného pavlačového domu a v jeho půdních prostorách vytvořil příšernou vestavbu nikdy nedokončeného hotelu. Zadlužil se, dluhy nesplácel, neplatil ani stavební firmě.úvěr platil jiným úvěrem, až nevyhnutelně přišel konec. Začal tedy hotel pronajímat. Nájemci se střídali jak na běžícím pásu (byl tu v té době i veřejný dům), ale nikdo neplatil. Tak se nemovitost zavřela a celý rok 1996 byl objekt uzavřen. V zimě totálně zamrzla kotelna a rozpraskal celý rozvod topení a vody. Hledal se kupec a tehdy mě poprvé pan Otto Schäffer oslovil. Nedohodli jsme se na ceně. Nikdo další zájem neměl. Na sklonku léta 1997 měl pan Otto Schäffer autonehodu v době, kdy mu zařízení hotelu zabavil do exekuce soudní exekutor, a banka, které pan Otto dlužil, připravovala vyhlášení konkurzu. Navštívila mě tehdy na chalupě paní Schäfferová a plakala, ať hotel koupíme a pomůžeme jim z problémů. Tak se stalo. Od banky jsem koupil pohledávku za panem Schäfferem (za celou nominální hodnotu je nutno říct, že za tyto dluhy ručí dodnes sestra pana Otty Schäffera, paní Slezáková celým svým majetkem), tím přešla zástava tohoto hotelu v můj prospěch. Vyplatil jsem dluhy pana Otty Schäffera u soudního exekutora a tím oddlužil zařízení hotelu. V kanceláři pana Ing.Milana Thama se sepsala vzájemně dohodnutá Smlouva o smlouvě budoucí, která mně umožňovala užívat a rekonstruovat objekt do uzavření řádné kupní smlouvy. S textem této smlouvy obě strany bez výhrad souhlasily. Těsně předtím umřel jeden z majitelů objektu, pan Karel Schäffer a čekalo se na vyřízení dědictví. Tehdy nastal zlom v naší komunikaci. Dědictví po panu Karlovi se vyřizovalo do roku 2002, tedy šest let. Důvodem tak dlouhého dědického řízení byly podivné závěti, které vylučovaly z dědictví tři děti pana Karla Schäffera a určovaly jako dědice jeho podílu družku pana Karla Schäffera, která byla v té době nesvéprávná a její plnou moc měl pan Otto Schäffer. Kdo asi tenkrát tyto závěti zhotovil??, kdo je padělal??, kdo z toho měl mít prospěch??, kdo se snažil okrást děti pana Karla a vyloučit je z dědictví?? Protože do roku 2002 (šest let) nebylo ukončeno dědické řízení, nebylo možno hotel, ani jeho část prodat, nebylo známo, kdo se vlastně stane dědicem a spolumajitelem hotelu, nehledě k tomu, že všichni, v té době neznámí majitelé, měli vzájemně předkupní právo. Samozřejmě jsem nečekal šest let na vyřízení dědictví, abych mohl hotel koupit. Ze začátku, kdy jsem ještě věřil v solidnost prodávajících a jejich tvrzení, že dědické řízení bude rychle ukončeno, jsme opravili značnou část technologie hotelu Modrá hvězda. Vybudovali jsme novou plynovou kotelnu, nové rozvody topení, nové radiátory, novou kanalizaci s přípojkou na veřejnou síť, nové rozvody vody, novou kuchyň, koberce, kancelář atd. Spěchali jsme, potřebovali jsme provozovat restauraci. Pan Otto Schäffer se na nás chodil dívat a klepal mně na rameno, jak nám jde práce od ruky. Dokonce patřil mezi první hosty znovuotevřené restaurace. Uběhl téměř rok od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a prodávající stále nebyli schopni uzavřít se mnou kupní smlouvu. Blížil se termín promlčení naší Smlouvy o smlouvě budoucí, musel jsem tedy jednat. Poté, co jsem zjistil, že řízení o dědictví potrvá roky, dal jsem panu Ottu Scäfferovi lhůtu k tomu, aby vrátil finanční prostředky a provedl vyrovnání. Nebylo z čeho, tak jsme z hotelu odešli a začali se s panem Ottou Schäfferem soudit. Soud následně, v roce 2002, poslal na moji žádost, pana Otto Schäffera do konkurzního řízení. Do té doby jsem několikrát pana Otto Schäffera žádal o vzájemné vrácení prostředku, o mimosoudní vyrovnání, bohužel jeho představy o nulovém vyrovnání byly pro mě nepřijatelné. Smlouva o smlouvě budoucí, kterou si následně pan Otto Schäfer upravil na kopírce, aby odpovídala jeho pohádkám (originál nemá tvrdí, že mu ho vzala velká voda), může věřit tak maximálně redaktor ČT 1 pan Macháček. Tomu je vše úplně jedno, ten jen potřebuje zaplácnou vysílací čas nějakým silným příběhem a nezkoumá, co a jak. Naště stí v této zemi působí nezávislé soudy, i když neskutečně pomalu, ale jistě, po pečlivém prostudování veškerých materiálů, po desítkách stížností, které pan Otto Schäffer denně chrlí na úředníky, několika udání na Policii ČR, přes stížnosti k ombudsmanovi JUDr.Motejlovi až po Evropský parlament se dostáváme ke konci celé kauzy. Ten příběh je prostý, pan Otto Schäffer se sám svým dobrovolným rozhodnutím dostal do pozice dlužníka a dluhy nesplácel nikdy a nikomu. Sám by se měl chytit za nos a přemýšlet, proč se nepřišel dohodnout v době, kdy dohoda byla možná a kdy se jeho špatná situace dala řešit. V roce 2007 byl pan Otto Schäffer pravomocně odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody za trestný čin, kterého se dopustil během konkurzního řízení, opět se jednalo o snahu podvést věřitele. Až srandovně a komicky na nás působilo jeho prohlášení v pořadu Reportéři ČT, že by v životě nikoho neokradl, přitom byl zcela nedávno chycen při krádeži v prodejně vodoinstalace v Žamberku. Tento případ šetřila Městská policie, záznam krádeže je k dispozici u majitele prodejny třeba ČT 1, pokud budou o to stát. Zároveň bylo velice úsměvné televizní prohlášení pana Otty Schäffera o lítosti nad neuskutečněnou emigrací. Mnoho lidí mně potvrdilo, že život pana Otty Schäffera za socialismu byl skutečně záviděníhodný, byl to život velkého hochštaplera s mimořádným uměním se skutečné práci na hony vyhnout. Tyto zkušenosti si přinesl i do porevolučního podnikání, do klína mu spadly zdarma výrobní prostředky a jenom svou vinou a svou velkohubostí o ně přišel. Celá tato kauza trvá od září roku 1997 a věřím, že v letošním roce, po jedenácti letech, skončí. Možná se ještě panu Ottu Schafferovi podaří závěrečné metry zkomplikovat, má výjimečnou schopnost věci překrucovat a mlžit. A také má pár kamarádů, kteří jsou ochotni mu v tom pomoci, byť i křivým svědectvím. Nemám v úmyslu říkat tímto dopisem já nic já muzikant. Podnikání je drsné, každý krok je dobré konzultovat s odborníky a dobře vážit hlavně finanční půjčky. Stejně drsné byly úvěry z počátku devadesátých let, stejně jako nebankovní úvěry dnes. Na adresu veřejnoprávní televize ČT mohu jenom prohlásit, že se samozřejmě budu bránit jejich nařčení. Stanislav Kačena, hotel Panský dům VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA ŽAMBERKA Děkuji paní Lucii Charfreitagové za výčet osobností a památných dní v našem městě, které byly zveřejněny v ŽL č.2/08. Mrzí mě, že mezi významnými osobnostmi chybí jméno paní učitelky Miloslavy Habrové, která dlouhá léta učila na místní škole. Byla alfou a omegou kulturního dění ve městě a velkou měrou se zasloužila o muzeum, které se v roce 1975 sestěhovalo z různých depozitářů ve městě do budovy bývalého kateřinského špitálu, kde sídlí do dnešních dnů. Na její velké zásluhy by se nemělo zapomínat. 17.května 2008 uplyne 25 let od její smrti. Do osobností Žamberka nepochybně patří i jméno pana děkana Jana Šimka, který v Žamberku na místní faře působil 33 let. Zemřel Doporučuji tyto osobnosti zařadit do seznamu významných osobností města Žamberka, aby těm, kteří pro Žamberk vytvářeli určité mravní a morální hodnoty, byla alespoň tímto způsobem vzdána čest, která oběma nepochybně náleží. Marta Motlová VÁŽENÍ SPOLUTRPÍCÍ, včera se konala (29.1. pozn.red.) schůze na MV ohledně prodeje bytů, které jsou ve vlastnictví města. Smysl schůze jsem pochopila až tam. Město chce stavět byty, kulturní dům atd., ale nemá peníze. První otázka se naskýtá. Kde jsou vybrané peníze z bytů, město má bytů hodně, takže nájemné se nepočítá ve stovkách ani v tisících. Kde jsou dotace od státu atd.atd. Předseda v úvodní řeči se jen omlouval a omlouval, radní seděli jako zařezaní a dle jejich mimiky se docela dobře bavili. Vypadali přesně jako rádcové z pohádky Pyšná princezna. Při každé otázce na předsedu se usmívali, ale žádný se ho nezastal. Nevěděli jsme, co si vlastně máme myslet. Paní Halbrštátová svou omluvou p.kulichovi začala vlastně diskusi o tom, jak to vlastně na MV vypadá, že ani ona nic nevěděla, ač v zastupitelstvu je. P.Chvátil a p.bajt o MV ví své, a tak nakonec vše vysvětlila MUDr. Jirešová, do které se v ŽL neustále někdo strefoval. Já jsem s Jirešovými léta pracovala a bydlela, takže si myslím, že MUDr. Jirešovou znám dost dobře. Jedné z více jejích dobrých vlastností jsem si vždycky vážila, a to, že za každých okolností mluvila pravdu. Z její profese lékařky vím, že musí být nesmírně vnímavá pro bolest druhých, protože denně i tvrdou pravdu musí šetrně sdělit. Dokázala to i za této situace. Řekla, jak to vlastně vše bylo, a řekla to tak, že to nikoho nemohlo urazit. Když jsme před lety volili zastupitelstvo, tak jsme si mysleli, že ti mladí budou na radnici přínosem. Opak je pravdou. Nakonec jsem zjistila, že je všechny znám. Několik jsem jich opatrovala v jeslích, ostatní chodili s mými dětmi do školy. Takže se vůbec nezměnili. Jasné je, že za rok tam až na výjimky nebude z nich nikdo. Byty podle nich musí prodat do konce roku, příští rok, dle prognosy půjdou nemovitosti dolů a nemohou nechat kasu úplně prázdnou. Byty, které chtějí postavit, budou pohádkou pro normální lidi, opět nic pro ty, kteří žijí od výplaty k výplatě a od důchodu k důchodu, ale to je našim radním úplně jedno. Nakonec se na této schůzi neobhájil ani jeden. Mají svoje zájmy, mají svoje podniky a co nám je do lidí. Lidi nám budou sponzorovat naše stavby, naše zájmy, podle hesla nevidím,neslyším,nemluvím. Bylo to dobré seznámení s našimi představiteli.kdo je učil takhle se chovat? Rodiče, škola nebo kdo? Nevím. Jana Vačkářová (pozn.red. uvádíme doslovný přepis autorčina dopisu)

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 OTEVŘENÝ DOPIS: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, Praha 2 V Žamberku, dne 24.ledna 2008 Věc: Stížnost Vážená Rado, do 21.ledna 2008 jsem byl více či méně přesvědčen, že Česká televize je opravdu právní televizí a předpokládal jsem, že ve vysílaných publicistických pořadech se pracuje s fakty, ale to, co předvedl redaktor České televize pan Macháček, někdy v létě a na podzim 2007 a již zmíněného 21. ledna tohoto roku, mě přesvědčilo o pravém opaku vždy se jednalo o pořad Reportéři ČT a vždy o kauzu spojenou s prodejem hotelu Modrá Hvězda v Žamberku. Něco málo faktů z historie: Spoluvlastníci hotelu Modrá hvězda v Žamberku - Otto Schäffer, další současný spoluvlastník a další budoucí spoluvlastníci na základě probíhajícího dědického řízení se dohodli o prodeji zmíněného hotelu panu Stanislavu Kačenovi a rozhodli se sepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Vzhledem k tomu, že se dohodli o sepsání na neutrální půdě a vzhledem k tomu, že mne oba pánové Schäffer i Kačena dobře znají, dostavili se dne 1. září 1997 do mé kanceláře s žádostí o sepsání této smlouvy a já ji dle jejich požadavků a připomínek jako jejich písař sepsal a považoval celou věc za skončenou ovšem jak jsem se mýlil. Upozorňuji, že jsem neznal a ani dodneška neznám jiné než všeobecně známé informace o průběhu prodeje hotelu a kromě několika posudků pro soud (jsem soudní znalec pro oceňování nemovitostí ) jsem se před i po sepsání zmíněné smlouvy nijak v této věci neangažoval. Fakta někdy z léta 2007 Jednoho krásného poledne razantně vtrhl pan Schäffer, redaktor pan Macháček a kameraman do mé kanceláře a ihned mi strčili před oči nějakou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která titulní stranou odpovídala mnou psané smlouvě před deseti roky s dotazem, zda je to přesně ta smlouva, kterou jsem napsal, nebo má nějaké rozdíly, především v bodu VII. Odpověděl jsem, že přesně nevím (toto je jeden z mála záběrů z kanceláře uvedených v pořadu Reportéři ČT ), ale okamžitě jsem nabídl, že smlouvu najdu v počítači, a po delší době a za pomoci pana redaktora ji také našel a vytiskl. Ve smlouvě, kterou jsem psal a vytiskl, jsou v tomto bodu ustanovení (pamatuji se, že mě při psaní zaujaly zajímavé právnické obraty ), která se později ukázala, že jsou pro stranu prodávající velmi nevýhodná a při porovnání se smlouvou předloženou panem redaktorem, bylo zjištěno, že ta jeho žádná ustanovení v bodu č. VII neobsahuje (konkrétně XXXXXXXXXXX ). Důrazně jsem odmítl spekulaci pana redaktora a i pana Schäffera o možnosti pozdější úpravy textu a také v počítači nic nenasvědčovalo pozdější úpravě toto pravděpodobně bylo natočeno na kameru, ale ve zmíněném pořadu již nebylo uveřejněno. Pánové převzali vytištěnou smlouvu a odešli. Druhého dne mě znovu navštívil pan redaktor s kameramanem (již bez kamery) a při v podstatě přátelské diskusi a bez emocí byly porovnány obě smlouvy a bylo jednoznačně zjištěno, že mnou psaná smlouva má písmena z tiskárny na všech stranách stejná a u smlouvy, s kterou operuje pan Schäffer, jsou písmena na celé straně č.3 s bodem VII jiná než na ostatních stranách. Pan redaktor mi sdělil, že jeho představa o celé záležitosti s prodejem byla zásadně jiná, než skutečnosti které zjistil a již bezmezně nevěřil hypotézám pana Schäffera, které mu byly před natáčením sděleny. Fakta z pořadu Redaktoři někdy z podzimu 2007 Fakta se omezují pouze na mou osobu a nekomentují další výjevy z pořadu, protože neznám fakta a ani souvislosti. To, co předvedl pan redaktor Macháček, zcela odpovídalo jeho původní představě pan Schäffer je obětí širokého komplotu. Jak jsem se již zmínil, jako fakt z mé kanceláře byla uvedena část šotu s větou, že nevím (případně možná, že si nepamatuji), ale o vytištěné mé smlouvě a jejím porovnání se smlouvou pana Schäffera (prokázaná výměna strany č.3 s bodem VII) nebylo nic zmíněno, což považuji za skandální zamlčování rozhodujících skutečností. Po tomto pořadu mi poměrně dost lidí z města i kolegů znalců naznačilo, že jsem se v celé kauze nezachoval čestně a dokonce i to, kolik jsem od pana Kačeny dostal. Proto jsem chtěl na jednání pana redaktora Macháčka reagovat vysvětlením i případně žalobou, ale vzhledem k tomu, že většina občanů a kolegů nevěřila, že bych byl něčeho takového schopen, od jakékoliv reakce jsem upustil BOHUŽEL. Fakta z pořadu Redaktoři z 21.ledna 2008 Pan redaktor Macháček pokračoval v duchu prvního pořadu o dalším poškozování pana Schäffera a pořad pro nezasvěcené vyzněl tak, jak si pan redaktor usmyslel, tzn. pan Schäffer okraden, bez hotelu, bez rodinného domu, hromady padělaných podpisů (upozorňuji na to, že předmětný bod č. VII je na 3.straně smlouvy a podpisy na 4. straně 3. stranu lze vyměnit bez falšování podpisů), oběť rozsáhlého komplotu. Tento pořad nepřinesl žádné jiné nové zásadní důkazy (ovšem historické fotky města i hotelu byly perfektní, ale bez vypovídající schopnosti). Pan redaktor navštívil kdekoho, ale ne mě, protože již věděl, jaké stanovisko a doklady mu dám, a proto použil záběr z předchozího pořadu, kde říkám známou větu, že si nepamatuji, nebo že nevím. Opět již podruhé skandální a snad i žalovatelné zamlčení faktů. Protože jsem soudní znalec pro oceňování nemovitostí, pracuji také jako odhadce majetku pro úvěry a mám také malou realitní kancelář, záleží mi na dobrém jménu a při různých náznacích jsem po prvním pořadu pociťoval určitou nedůvěru a předpokládám, že po obdobném druhém pořadu to bude ještě horší a nechci spekulovat s odlivem klientů, případně s potížemi u bank. Proto jsem napsal tuto stížnost a žádám o přešetření celého případu (nebráním se případnému rozhovoru s panem Macháčkem ve věci dvou rozdílných smluv za přítomnosti svědků). Bez ohledu na výsledek předávám tento dopis na vědomí Radě Města Žamberka, panu starostovi a uveřejním ho v Žamberských listech, protože na mínění spoluobčanů mi opravdu záleží. Dále zvažuji i podání trestního oznámení. Děkuji předem za vyřízení stížnosti Ing. Milan Tham, Žamberk Tříkrálová sbírka 2008 Tříkrálová koleda 2008 skončila a jaký je výtěžek?stalo se tradicí, že začátkem ledna organizuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí v jednotlivých městech a obcích Orlickoústecka Tříkrálovou sbírku. Letos již poosmé přišli do vašich domovů tříkráloví koledníci, aby vám zazpívali, přinesli radost a koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují a kteří se, mnohdy ne vlastním zaviněním, dostali do svízelné situace a není v jejich silách ji řešit. Z Tříkrálové sbírky 2008 budou podpořeny tyto projekty Oblastní charity Ústí nad Orlicí: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (působí téměř po celém okrese) Centrum Pod Střechou v Letohradě Občanská poradna Ústí nad Orlicí (pro občany z celého okresu) Rodinné centrum Kopretina ve Sloupnici Pečovatelská služba v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích Část výtěžku bude použita na přímou pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi. Celkový přehled o dosavadních Tříkrálových sbírkách si můžete prohlédnout na a na www. hk.caritas.cz.v orlickoústeckém okrese letos 378 skupinek vybralo celkem , 50 Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli do této sbírky. Všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky, patří naše upřímné poděkování za čas, energii, píli a trpělivost věnovaným této akci. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY 16. února sobota v 17 hod. 17. února neděle v 17 hod. PAN VČELKA USA animovaná komedie Čerstvý absolvent včelí univerzity nehodlá nastoupit do továrny na výrobu medu jako všichni ostatní. Chtěl by se stát součástí týmu Pylových machrů, který má jako jediný možnost vyletět ven z úlu. Lidský svět předčí i jeho nejbujnější představy česky 86 min. přístupný 65,- Kč 20. února středa ve 20 hod. BEOWULF USA fantasy V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho velmi nebezpečnou matkou širokoúhlý titulky 114 min. od 12 let 70,- Kč 23. února sobota ve 20 hod. 24. února neděle ve 20 hod. RESIDENT EVIL: ZÁNIK Kanada, VB akční sci-fi horor Závěrečný díl trilogie zachycuje události v době, kdy se Země ocitla v postkatastrofické době. Skupinka lidí bojuje o přežití v nevadské poušti. širokoúhlý titulky od 15 let 70,- Kč 27. února středa v 17 hod. ZLATÝ KOMPAS USA fantasy Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho těla, má podobu zvířete a existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně silné pouto. V takovém světě žije dvanáctiletá dívka Lyra širokoúhlý titulky 113 min přístupný 65,- Kč Filmový klub 21.února čtvrtek v hod. POKÁNÍ SSSR Legendární film, který v 80. letech minulého století předznamenal zlom epochy v Sovětském svazu i v celém východním bloku. Filmový klub Uhelna 28. února čtvrtek v hod VESMÍRNÁ ODYSEA USA DIVADLO 24. února neděle v hod. Divadelní kroužek při Domu dětí a mládeže Animo Žamberk Pohádkový příběh o lásce. Autor Pavel Osuský režie Mgr. Miloslav Bělohlávek Vstupné. 35,- Kč Představení pro MŠ a ZŠ 20. února středa v 8.30 hod. Pohádkové tajemství Filmové pásmo kreslených pohádek. Vstupné: 20,- Kč. Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKEM, DDM ANIMO Žamberk, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v loňském roce v oblasti kultury, sportu a školních výsledků se uskuteční v pondělí od hod. v Divišově divadle v Žamberku V PROGRAMU VEČERA VYSTOUPÍ: Žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk Žáci Speciální základní školy Žamberk Karate DDM Animo Taneční skupina NEON Pozor! Vstupenky jsou zdarma a je možno si je zajistit od 1. února 2008 v předprodeji Divišova divadla. Před začátkem akce budou v pokladně DD k dispozici pouze zbylé vstupenky! L. Charfreitagová, referent pro kulturu, vzdělávání a sport Český zahrádkářský svaz v Žamberku Vás srdečně zve na jubilejní který se koná v restauraci Na Kopečku v Žamberku od hod. 16. února K tanci a poslechu hraje STUDIO MIX -Libchavy Pro účastníky plesu je připravena bohatá květinová výzdoba, předtančení, tombola. Předprodej vstupenek s místenkou je od 1.února v holičství u kostela sv.václava. Informace podá Josef Martinec, předseda ZO ČZS na tel TJ Sokol Česká Rybná Vás zve na 5. SPORTOVNÍ PLES Česká Rybná v pátek 29.února 2008 od hod.na sále OÚ Hudba: FANTASY MUSIC, taneční vystoupení, bohatá tombola Vstupné: 60,-Kč Hasi i a Spolek dobrovolných líža Kunvald Vás zvou na -COUNTRY BÁL sobota 1.b ezna 2008 od hodin v sokolovn Kunvald hraje WEJVRAT p edtan ení p lno ní p ekvapení ob erstvení tombola Stylové country oble ení vítáno sci-fi Na Zemi zuří dlouhodobá sucha. Tlupa lidoopů živících se pouze rostlinami bojuje o přežití titulky 60,- Kč Připravujeme na březen: Svatba na bitevním poli; Vetřelci vs.predátor; Občan Havel; Říše hraček; Na vlastní nebezpečí; Jan Saudek; Láska za časů cholery.

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 Ze společnosti VZPOMÍNÁME 23.února 2008 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Františka Minaříka ze Žamberka, divadelního ochotníka a obětavého jevištního mistra v Divišově divadle. Nikdy na Vás nezapomeneme. Za všechny bývalé spolupracovníky s úctou Vlasta Pavlousková Výběr z PRANOSTIK 19. únor Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 20. únor Masopust na slunci pomlázka u kamen. 21. únor Suchý půst úrodný rok. 22. únor Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. 23. únor Co si únor zazelená březen si hájí, co si duben zazelená květen mu to spálí. 24. únor Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. SVATÝ MATĚJ Den svatého Matěje je považován za konec zimy. V tento den se věštil úspěch žní, sňatků, předpovídalo se počasí i smrt. Sv. Matěj byl také patronem ovoce, a proto hospodář se všemi se v tento den modlil v sadu, aby byla dobrá úroda. Pro Pražany měl svatý Matěj zvláštní význam toho dne se konala první jarní pouť, jejíž tradice se dochovala dodnes. UNIKÁTNÍ SBÍRKY Z EXPOZIC A DEPOZITÁŘŮ ŽAMBERSKÉHO MUZEA Tentokrát zaměříme pozornost na vedutu s tematikou Žamberka, která má pro sbírkové fondy muzea nezastupitelný význam, patří vůbec k nejstarším rytinám, které detailně zachycují podobu žamberského zámku, podzámčí i části města na konci 18. století. Tato rytina vznikla nepochybně na zakázku pánů z Bubna, kteří ji objednali u Antonína Johanna Venuta a předpokládáme, že jako vzácný artefakt zůstala součástí zámeckých expozic také za hraběte Veriana Windischgrätze i jednotlivých majitelů z rodu Parishů. Ve sbírkách žamberského muzea je od , kdy ji muzeu daroval fotograf Jan Juliš ze Žamberka, který přicházel do rodiny Parishů nejen jako odborník a fotograf, ale také jako přítel. Co dosud víme o autorovi rytiny? Díky kreslíři, malíři, grafikovi a rytci Antonu Johannu Venutovi (1746? 1833) se zachovala podoba šlechtických sídel a měst z konce 18. a počátku 19. století. V datu narození i úmrtí se odborné lexikony různí. V roce 1768 vystudoval teologii v Olomouci, stal se ceremoniářem biskupa Karla Schörfenberga a posléze odešel do Jimramova, kde působil v letech jako kooperátor, odtud vedla jeho cesta do Hradce Králové na místo sídelního kanovníka při chrámu sv. Ducha. Vedle svého církevního poslání brzy proslul jako kreslíř jemně vypracovaných vedut šlechtických sídel i měst v Čechách. Aby mohl zachytit nejvýraznější stavební dominanty včetně urbanistických návazností k dalším stavbám a krajině, užíval Johann Venuto tzv. poloviční axiometrickou perspektivu, tzv. ptačí perspektivu. Mnohé z jeho kreseb pak ryli do mědi Jiří Döbler ( ), Václav Alois Berger ( ) a Antonín Pucherna (1776? 1852). Kromě svého kněžského poslání byl milovníkem výtvarného umění a sběratelem obrazů. Důslednost a přesnost kreseb uplatnil také jako kartograf. V roce 1783, ještě než opustil Moravu, nakreslil mapu Markrabství moravského a ve svém novém působišti v roce 1790 mapu diecéze Královéhradecké. Pánové z Bubna a Litic si ho často zvali na svá panství, v roce 1790 vytvořil pohled na zámek v Doudlebech, v roce 1792 hrad Litice a Potštejn. Z roku 1793 je pohled na Choltice, v letech vytvořil pohled na Cheb, Libštejn, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Svojšice. Pohled na žamberský zámek a město vytvořil již v roce 1788 a později v roce 1795 a Tato rytina je součástí sbírek stále expozice muzea, v odborných publikacích dokladuje tvář města, nepochybně přiláká během prohlídky muzea také Vaši pozornost. PhDr. Marie Otavová Prameny a literatura: Ottův slovník naučný. Praha : Argo, Paseka, 2002, díl XXVI. s. 558, Mžyková, M. Díla moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek. In: Zprávy památkové péče. ročník 66/2006/ číslo 4 s , TOMAN, P. Nový slovník československých výtvarných umělců II, L Ž. 4.vyd. Ostrava: Chagall 1993, s ISBN : Vzpomínkový koncert na Petra Ebena Dámský klub Reflexní masáž chodidla s praktickými ukázkami. Přednáší pí Vaňousová od 18 hodin v Rodinném centru Pohoda v Žamberku, vstupné 60,-Kč, doneste s sebou ručník. Za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková RC POHODA V pondělí 3.března od 17 hodin se koná v RC Pohoda kurz pletení košíků z pedigu Přibližná doba trvání jsou 3 hodiny. S sebou si vezměte štípací kleště, ostatní materiál je v ceně kurzu. Kursovné je 100,-Kč. Hlaste se telefonicky, počet míst je omezen. Upozorňujeme rodiče a děti, že v kurzu keramiky a výtvarných prací jsou volná dvě místa pro děti ve věku 6 až 9 let. Kroužek se koná každé pondělí od 16 do 18 hodin, předplatné 400,-Kč na pololetí. KLUB BEZ KLÍČE V týdnu od 18. února do 22. února OBRÁZKOVÉ MAGNETY od 25. února do 29. února PAPÍROVÉ MASKY Eva Chládková Z pověření manželky skladatele paní Šárky Ebenové a nejmladšího syna Davida, uměleckého vedoucího souboru Schola Gregoriana Pragensia, vyřizuji upřímné poděkování městu Žamberku, starostovi Mgr. Tomáši Kalousovi a všem posluchačům, kteří přišli v neděli 27. ledna 2008 do kostela sv. Václava v Žamberku vzpomenout skladatele a jeho nedožité 79. narozeniny. Tak nelidské počasí a tolik posluchačů! Obdivuji se všem. Tatínek by měl znovu radost, že si ho jeho rodné město tak důstojně připomnělo. Děkujeme Vám! Tolik David Eben. PhDr. Hana Chvátilová

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Když potkáte nevidomého Oslovení a pozdrav: Při setkání s nevidomým je první oslovení na vás, přesněji řečeno na tom, kdo lépe vidí. A to bez ohledu na věkové hledisko, pohlaví či postavení. Normálním tónem hlasu pozdravte a můžete zároveň svá slova doprovodit lehkým dotykem na předloktí, aby nevidomý věděl, že mluvíte k němu (doteku musí ale vždycky předcházet oslovení, protože v opačném případě se nevidomý člověk lekne). Znáte-li se osobně, je dobré oslovit zrakově postiženého jménem a pak říci své jméno. Vše může probíhat zcela přirozeně a nebojte se podat při pozdravu ruku - slepota není nakažlivá. Podobně probíhá i loučení. Svůj odchod dejte jednoznačně na srozuměnou. Jen tak pro nevidomého bude situace jasná a nebude si s vámi povídat ještě dlouho po vašem odchodu. Rozhovor: Při řeči stojíte k sobě vzájemně čelem, jak je obvyklé. I když vás nevidomý nevidí, zpravidla pozná, když se při řeči otáčíte jinam. Někdy dokonce z hlasu pozná i další doprovodné prvky jako úsměv, nervozitu, soustředěnost, nezájem apod. Lidé si obecně spíše hlídají mimiku tváře než svůj hlas. Pokud mluvíte s člověkem slabozrakým, je dobré, když přímé světlo dopadá na vaši tvář. Lépe vás tak vidí a není oslněn přímým světlem. V samotném rozhovoru se nemusíte úzkostlivě vyhýbat výrazům souvisejícím s viděním, jako: číst, podívat se, uvidíme se apod. Ta slova nijak nevadí. Nespoléhejte na gesta a při popisu se vyjadřujte co nejpřesněji. Obvyklé tam nebo támhleten nevidomým mnoho neříká. Někteří lidé při rozhovoru s nevidomým člověkem začnou automaticky mluvit víc nahlas, zřetelněji nebo v jednoduchých větách. Působí to komicky a nepřirozeně. Podobně nesprávný je i další mýtus, že ve společnosti nevidomého člověka je nutné bez ustání mluvit, aby o vás věděl. Předpokládejte prostě, že nevidomý je jako každý jiný, jenom všechno nevidí. Chůze s nevidomým: Nevidomý člověk, zejména ocitne-li se v neznámém prostředí, velice ocení pomoc vidícího průvodce. Nikdy nevlečte nevidomého za rukáv a nikdy ho netlačte před sebou. Za všech okolností platí zlaté pravidlo, že průvodce jde vždy o krok vpředu. Nejpřirozenější je takový způsob chůze, kdy nabídnete svou paži a nevidomý se jednou rukou chytí nad vaším loktem a kráčí přibližně jeden krok za vámi. Zpravidla na té straně, která nevidomému lépe vyhovuje nebo která je z hlediska chůze bezpečnější. Takový způsob chůze umožňuje včas reagovat na všechny záludnosti trasy (obrubníky, schody, dveře, větve stromů, výmoly, změny povrchu apod.). Na takové prvky byste, jako průvodci, ještě měli navíc upozornit slovně, např.: Pozor, schody dolů!. Mějte na paměti, že svou pomoc jen nabízíte a nevidomý člověk ji může nebo nemusí přijmout. Jsou místa, která nevidomý bezpečně zná a kde se s pomocí bílé hole orientuje zcela samostatně. Na druhé straně existuje nemálo situací (přechod rušné vozovky nebo orientace v neznámém prostředí, v obchodním centru), které lze bezpečně zvládnout jen s pomocí vidícího průvodce. Tam je vaše pomoc skutečně vítána. Při zúženém prostoru průvodce pohybem své paže za záda a případně též slovně naznačí nevidomému člověku, aby se zařadil za jeho záda (do zákrytu). V nejužších místech jdeme bokem krok - sun - krok. Procházení dveřmi lze zvládnout několika způsoby a vyžaduje již jistou sehranost dané dvojice. Vždy je výhodnější, aby nevidomý člověk byl na straně závěsů (pantů) dveří. Průvodce svou volnou rukou otvírá dveře, pak uchopí kliku tou rukou, za kterou se jej drží nevidomý, a ten již snadno sám najde kliku a dveře za sebou zavře. Dvojice tak projde dveřmi plynule a bez zbytečného otáčení a vracení se. Každá překážka se stává méně nebezpečnou, jestliže o ní nevidomý člověk předem ví, jestliže se jí přímo dotýká a má ji tak pod kontrolou. Ke schodům (obrubníkům a jiným terénním zlomům) přicházíme zásadně kolmo. Na začátek schodů nevidomého upozorněte slovně a rovněž oznamte, jestli vedou nahoru nebo dolů. Před prvním schodem zpomalte nebo úplně zastavte, abyste zdůraznili začátek schodiště. Počet schodů není třeba hlásit, schody vnímá nevidomý podle pohybu paže průvodce, který jde přede ním. Na poslední stupeň rovněž upozorněte a opět zpomalte. Je výhodnější, pokud nevidomý člověk jde na straně zábradlí, ačkoli jej nemusí použít, pokud nepotřebuje oporu. Sedání ke stolu začíná tím, že průvodce vyhledá volné místo a stručně sdělí, o jaký typ sedačky jde (židle, křeslo, lavice). Položí svou ruku na opěradlo. Nevidomý sjede svou rukou po jeho paži a snadno tak nalezne opěradlo. Sám prozkoumá rukou sedadlo, najde si hranu stolu a posadí se. Průvodce usedá poblíž a zůstává s nevidomým člověkem v kontaktu. Slovně pomáhá s orientací na stole. Tento způsob sedání na sedadlo lze využít i v dopravních prostředcích. Nástup do autobusu, auta: Při nastupování do autobusu řekneme nevidomému, jaké má autobus číslo a o jaký typ se jedná, tzn. starší typ = tři schody, novější typ = nízkopodlažní apod. Je jedno, kterými dveřmi nastupujeme, ale pro orientaci nevidomého je lepší nastupovat předními dveřmi, a to především kvůli tomu, že předními dveřmi nenastupuje tolik lidí. Do autobusu vstupujeme jako první, nevidomému přiložíme ruku na madlo, nastoupení už zvládne sám. Průvodce po schodech vystupuje nahoru jako první, porozhlédne se po autobusu a vybere vhodné místo pro sebe i nevidomého. Nevidomého usadíme obvyklým způsobem (položíme mu ruku na sedadlo). Pokud není v autobusu místo, položíme ruku nevidomého na madlo, kde se může držet. Jakožto průvodci si nehrajeme na hrdiny a nenecháváme nevidomého, aby se držel při jízdě jenom nás. Při nastupování do auta otevřeme dveře a nevidomému položíme ruku na horní okraj dveří. Nevidomý se sám zorientuje a posadí. Role průvodce: Při chůzi s nevidomým se stáváte jeho vidícím průvodcem, ale neznamená to, že za něho rozhodujete a jednáte. Může to svádět, zejména když se někdo další snaží komunikovat s nevidomým prostřednictvím průvodce: Mladá paní, může se pán sám podepsat? Takové jednání vždy rázně odmítněte nebo převeďte v žert: Zeptejte se manžela přímo, on nekouše. Vidící lidé jsou zvyklí začínat veškerou komunikaci očním kontaktem, a jestliže najednou takový kontakt chybí, cítí se trochu zmateni. To do jisté míry takové jednání vysvětluje, ale neomlouvá. Jsem nevidomý, ale svéprávný člověk! Průvodce může velmi přispět k orientaci nevidomého člověka tím, že mu popíše prostředí, kde se právě nacházejí (krajinu, ulici, místnost apod.). Podat stručný a zároveň výstižný popis vyžaduje jistou dávku cviku a možná i talentu. Nebojte se upozornit taktně nevidomého na drobné nehody, o kterých neví. Vidíte třeba, že váš společník má po jídle kravatu umazanou od omáčky. Tady není na místě mlčet, naopak, taktně mu to sdělte a pomozte s odstraněním skvrny. Nevidomému přece není jedno, jak vypadá. TyfloCentrum, kontakt: Pardubice, nábř. Závodu míru 1961, tel , Převzato Listy Lanškrounska č.2 Multižánrové hudební festivaly HAJCUK Představujeme Vám spolek podporující společenské a kulturní dění pod Orlickými horami Tyto hudební festivaly pořádá spolek přátel Hajcuk ve spolupráci s občanským sdružením Cagalera arte. Hajcuk má za sebou úspěšné pořádání jedenácti hudebních produkcí, na kterých se vystřídalo přes 40 kapel především z východních Čech, které navštívilo dohromady již přes mladých příznivců hudby. Všechny dosavadní minifestivaly proběhly bez sebemenších problémů s výtržnictvím (nepořádek po vesnici, rozbité značky) a s veškerou organizací vůbec (velmi dobrá promotion i výběr interpretů). Občanské sdružení Cagalera arte vzniklo letos v únoru na základě registrace Ministerstva vnitra v Praze pod č.j. VS/1-1/66666/07-1 za účelem podpory právě těchto a podobných kulturních akcí. V současné době toto sdružení kromě akcí ve Slatině nad Zdobnicí zaštiťuje i pořádání podobných rockových festiválků na Vochtánce v Potštejně. Cílem našich hudebních festivalů je: - podpora kulturního dění v rychnovském regionu - přehlídka rozmanitých hudebních produkcí a žánrů pro širokou kulturní veřejnost - umožnění zviditelnění se mladým hudebním skupinách z východních Čech Internetový odkaz na oficiální stránky těchto hudebních festivalů : Další aktuální pokračování s názvem Hajcukův nášup 12 je plánováno na sobotu 23.února od 20 hodin do prostor sálu, který je součástí Pohostinství U Kostela ve Slatině nad Zdobnicí. Na neoficiálních 3. narozeninách Hajcuku se opět představí šest zbrusu nových a v našem regionu doposud neoposlouchaných kapel: RISEN FOUR: nová hardrocková kapela z Letohradu, má za sebou několik málo veřejných vystoupení, typický příklad, kdy se zcela nová kapela díky pořadatelům může představit široké kulturní veřejnosti. GROTESKA : hudební styl ska v současné době hýbe celou Českou republikou, páni ze Dvora Králové hrají ska punk, také tato kapela vznikla teprve nedávno vloni, tedy v roce PRVNÍ POMOC : punkrocková partička z Lubné u Poličky, v únoru 2008 se mladíci vrací na místo činu po 2 letech. Tenkrát v dubnu uchvátili a mile překvapili. CRIONIC: cross over jak řemen přijede z Přelouče a Prahy, paradoxně se jedná o zkušené muzikanty, kteří se začali víc prosazovat vlastně až v posledních 2 letech. G POINT FUNKTION: po dlouhé době opět téměř domácí kapela z okresního Rychnova. Nejpohodovější kapela večera ve smyslu stylu, kterým se bude prezentovat. Jejich funky ve spojení s jazzem vytvoří uvolněnou atmosféru, která by měla pak příchozí provázet celý zbytek večera. BASTA FIDEL: pražský tahák v podobě známého souboru sázejícího na rytmy zmiňovaného ska, které má své kořeny v daleké Jamajce. Za všechny zdraví jeden ze spolku HAJCUK Ruben Kontakt: Petr Štěpán, tel ,

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 DDM Žamberk si Vás dovoluje pozvat na pohádkové divadelní představení členů dramatického kroužku OKURKA NEBO JAHODA pohádkový příběh o lásce princezny k mladému zahradníkovi Neděle 24. února hodin Divišovo divadlo v Žamberku Napsal: Pavel Osuský Režie: Mgr. Miloslav Bělohlávek Výtvarná spolupráce: Anna Richterová, Josef Bžoněk Vstupné: 35,- Kč Informativní přehled plánované letní činnosti DDM ANIMO: TERMÍN ČINNOST, MÍSTO HLAVNÍ VED Horolezecký tábor, Ostaš Pavel Veverka Soustředění TS Neon, Říčky v OH? červenec Relaxačně sportovní tábor, Slovensko - Tatry Vladimíra Valdová, DiS červenec Příměstský tábor s PC, Žamberk Zdeněk Nutz Mezinárodní setkání mládeže, Itálie - Fresagrandinaria Alena Němcová Soustředění JA Elixír, Říčky v OH Mgr. Alena Dorčincová Pobyt u moře I, Chorvatsko - Podgora Alena Němcová Pobyt u moře II, Chorvatsko - Podgora Alena Němcová Expedice Himalaya, Železný Brod Lucie Kluková Příměstský tábor s angličtinou, Žamberk Jana Vraštilová Podrobné informace o táborech v příštích ŽL. Za DDM ANIMO Lucie Kluková ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ SPCCH a ÚOS diabetiků v Žamberku zvou na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční vždy v sobotu od 8.30 do 9.45 hod. v termínu: Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv.jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku RESTAURACE JAMAICA v Žamberku pořádá ve dnech února 2008 ZVĚŘINOVÉ HODY Prodej jídel přes ulici. Srdečně zvou manželé Mrázkovi Zveme Vás k návštěvě Penzionu U Lípy v Kunvaldě, ve dnech až , kdy pořádáme ZVĚŘINOVÉ HODY Nabízíme 10 druhů jídel ze srnčího, kančího i jeleního masa. Srdečně zvou manželé Borkovi ČD PŘEDSTAVUJÍ NOVÝ WEB PRO HENDIKEPOVANÉ České dráhy spouští speciálně upravené internetové stránky pro hendikepované cestující na adrese www. cd.cz/bezprekazek.stránky jsou vytvořeny na základě konzultací s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a odpovídají i požadavkům nevidomých. Uživatelé na nich najdou také on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku. Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až po informace o tom, jak jsou vozy pro zdravotně postižené vybaveny a kolik za cestu hendikepovaní zaplatí, říká Petr Šťáhlavský, ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. Cestující ocení také informace s piktogramy o bezbariérovosti železničních stanic uvedené při vyhledávání spojení na adresách a ve specifikaci rozsahu služeb stanice. Piktogramy označují (zleva): bezbariérovost stanice, mobilní plošiny, vybavení pro zrakově postižené cestující. Internetové stránky maximálně zohledňují mezinárodní pravidla Blind Friendly Web. Prakticky to znamená, že si mohou zrakově postižení nechat celý text nahlas přečíst pomocí tzv. Screen Readeru, tedy mluvící hlavy. Aby nebyli cestující zaskočeni nečekanými přestupy kvůli stavebním pracím na tratích, je aktuální přehled výluk zveřejňován na Lidský přístup techniku nenahradí České dráhy zahájily školení zaměstnanců v železničních stanicích, kteří se učí vidět provoz očima zdravotně postižených cestujících. Cílem školení je naučit zaměstnance vidět překážky tam, kde je nejsou zvyklí hledat, a také považovat služby pro zdravotně postižené za zcela standardní, vysvětluje za České dráhy Jiří Nohovec, který školení povede. Nejde jen o nasazování souprav, které usnadní cestování vozíčkářům nebo jinak hendikepovaným lidem, ale o to, umět se dívat jejich očima a všímat si zdánlivých maličkostí, které jim mohou udělat cestu neprůchodnou. Cílem školení je motivovat zaměstnance, aby se snažili překonávat vlastní předsudky při jednání se zdravotně postiženými. Zaměstnanci se trénují v umění naslouchat, vyjádřit podporu, nestydět se a nebýt lhostejní k potřebám hendikepovaných, dodává Jiří Nohovec. Náš zákazník se nesmí v žádném případě cítit diskriminovaný nebo omezovaný. Společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravují České dráhy Desatero pro lepší komunikaci. Pokud cestuje vlakem nevidomý, musí mu průvodčí při podávání označeného lístku oznámit, že ho vrací. Při popisování cesty je zase vhodné vyvarovat se označení míst slovy tamhle nebo tady, anebo se namísto na zdravotně postiženého obracet na jeho doprovod. Pro osoby se zdravotním postižením je pak cestování s profesionálně vyškoleným personálem příjemnější a skutečně bezbariérové, upozorňuje předseda rady Václav Krása. Nové vlaky jsou standardně bez bariér České dráhy vypravují v tomto jízdním řádu přes osm tisíc vlaků, přibližně 10% z nich umožňuje bezproblémové cestování i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře. Vlaky, které dnes České dráhy nakupují, jsou standardně vybaveny prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující a do kterého vozíčkáři bez komplikací nastoupí. Do konce roku počet takto upravených souprav převýší číslo dvě stě dvacet. Pravidelně jezdí vozíčkáři v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem. Nejde ale jen o dálkové vlaky, které jsou často vybaveny speciálními plošinami pro nástup vozíčkářů. V Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jezdí patrové klimatizované jednotky CityElefant, které mají pro vozíčkáře speciální plošiny i sociální zařízení, doplňuje Petr Šťáhlavský. Zdravotně postižení cestují vlakem velmi levně Kromě toho, že České dráhy investují do obnovy vozového parku tak, aby vyhovoval co nejvíce postiženým, mohou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jezdit vlakem velmi výhodně, a to jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. V rámci republiky může využívat speciální jízdné pro ZTP a ZTP/P a také speciální In-kartu ¼ se slevou 25% z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí 600,- Kč na tři roky. Navíc průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. V mezinárodní dopravě získá cestující na území České republiky slevu 75%. Cenové srovnání jízdného pro hendikepované Trasa Zákaznické jízdné Jízdné ZTP, ZTP/P In-karta ¼ pro ZTP, ZTP/P Praha Ostrava-Svinov 323 Kč 108 Kč 81 Kč Praha Mas. n. - Kolín 62 Kč 20 Kč 15 Kč Opava Havířov 51 Kč 17 Kč 13 Kč Brno Náměšť nad Oslavou 45 Kč 14 Kč 11 Kč Klatovy Domažlice 42 Kč 13 Kč 10 Kč Plzeň Most 132 Kč 44 Kč 33 Kč Most Louny 28 Kč 9 Kč 7 Kč Pardubice Liberec 152 Kč 51 Kč 39 Kč Liberec Frýdlant v Čech. 29 Kč 9 Kč 7 Kč Pardubice Chrudim 15 Kč 5 Kč 4 Kč Hradec Králové Jičín 53 Kč 17 Kč 13 Kč Vizovice Zlín 18 Kč 4 Kč 5 Kč Tábor Milevsko 29 Kč 9 Kč 7 Kč Telč Slavonice 33 Kč 10 Kč 8 Kč Zábřeh n. Moravě - Šumperk 17 Kč 5 Kč 4 Kč Karlovy Vary - Potůčky 48 Kč 15 Kč 12 Kč Ondřej Kubala, tiskový mluvčí Českých drah, a. s.

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY SPORT BK ŽAMBERK NÁBOR! BASKETBALOVÝ KLUB PŘI GYMNÁZIU HLEDÁ CHLAPCE R.NAR PRO NOVĚ TVOŘÍCÍ SE MUŽSTVO ŽÁKŮ, KTERÉ BY V PŘÍŠTÍ SEZONĚ HRÁLO KRAJSKOU SOUTĚŽ. PŘIJĎ MEZI NÁS!!! TRÉNINKY: ST PÁ (vždy v tělocvičně gymnázia) KONTAKT: , FUTSAL FC RIO Žamberk pokračoval v kvalitních výkonech ve futsalové divizi D východních Čech a před závěrečnými dvěma zápasy s vysokomýtskými mužstvy žijeme stále v určité naději na třetí místo v soutěži, čímž bychom potvrdili udržení našeho vysokého standardu z předcházejících tří let. Škoda jen neproměňování i těch nejvyloženějších šancí v zápasech, které jsme hráli v Hradci Králové, především proti rezervě ligového Torfu Pardubice, kde jsme opravdu remízou ztratili. Na druhou stranu ale musím vyzdvihnout vůli mužstva, když i za nepříznivého stavu jsme se v koncovkách zápasů dokázali prosadit Předměřice n/l RIO AC Údolí hladu Hradec Králové 5 : 1 Branky: Huška Vladimír 2, Pavlík Radek, Pecka Martin, Pavelka Michal RIO FC Salamandr Hradec Králové B 3 : 3 Branky: Pavelka Michal 2, Huška Vladimír Sestava: Hruša Jiří Štěpánek Richard, Procházka Petr, Pavlík Radek, Pavelka Michal, Bartoš Jan, Pecka Martin, Huška Vladimír Hradec Králové RIO Flamengo Hradec Králové 1 : 1 Branky: Pavelka Michal RIO FC Torf-Este Pardubice B 3 : 3 Branky: Šedivý Luděk 2, Pecka Martin Sestava: Hruša Jiří Šedivý Luděk, Štěpánek Richard, Huška Vladimír, Pecka Martin, Pavelka Michal, Procházka Petr, Rolf Jan. Vlastimil Knop vedoucí mužstva Jízdní řád SKIBUSU Žamberk, České Petrovice, Petrovičky, Lichkov Žamberk, České Petrovice, Petrovičky, Lichkov Lichkov, Petrovičky, České Petrovice, Žamberk Aleš Kestler mezi deseti nejlepšími sportovci! V sobotu se uskutečnilo v Ostravě - Vítkovicích vyhlášení nejlepších sportovců Moravskoslezského kraje za rok Mezi oceněnými byl vedle výškaře Báby, dálkařky Ščerbové a dalších také Aleš Kestler ze Žamberka za úspěchy dosažené v cyklistice v roce hk - MARIÁŠ Kunvald výsledky mariášového klání se v Kunvaldě, v Penzionu U Lípy, konal již13.ročník turnaje v křížovém mariáši. V příjemném nekuřáckém prostředí zasedlo k sedmi stolům 28 hráčů. Aby bylo o co hrát, pořadatel, za pomocí sponzorů (Kunvaldské a.s., fy STAPS Žamberk, manželů Borkových, OÚ Kunvald a dalších), navršil cenový fond na 2 400,-Kč. Vítězem tohoto turnaje se přesvědčivě stal Jiří Langr ze Žamberka s 82,-Kč. Druhé místo získal výsledkem 56,-Kč Jiří Doležal z Vysokého Mýta. Třetím na stupních vítězů se ziskem 52,-Kč byl p.vích. Bramborovou medaili si odnesl za 50,-Kč František Junek. Na pátém místě se umístil domácí hráč Stanislav Štěpán ziskem 39,-Kč. Tobiška Jaroslav, vedoucí pořadatel

13 ŽAMBERSKÉ LISTY FRANTIŠEK RADLINGER ŠIPKY František Radlinger se umístil s družstvem Staroholická na 5. místě na Mistrovství Evropy v elektronických šipkách a s tím samým mužstvem se stal mistrem České republiky a vítězem PVP pro rok Kapitán Staroholické Tomáš Kopečný 13 mistrem České republiky a vítězem PVP pro rok 2007 DLOUHODOBÝ PRONÁJEM BYTU Nabízím pouze dlouhodobý pronájem bytu m 2 + sklep 16 m 2 + garáž 17 m 2 a zahrada cca 100 m 2, po dohodě až 200 m 2, v centru města. Byt je v prvním patře po celkové rekonstrukci: (plastová okna, elektrika, voda-odpady, omítky, topení, střecha, podlahy, dveře, vestavěná skříň, koupelna a WC). Nutno vidět. Upřednostňuji dlouhodobý pronájem. Možnost nastěhování od dle dohody. Kontakt: tel nejlépe ve večerních hodinách. Investiční záměr, který získá nejvíce hlasů, bude zpracován v souladu s podmínkami programu a při nejbližší možné výzvě podá město Žamberk žádost o podporu tohoto projektu. VYPLNĚNÉ ANKETNÍ LÍSTKY odevzdejte na podatelně MÚ I.poschodí, Nádražní 833 (pošta), dále na radnici (sekretariát), Masarykovo nám.166 nebo vhoďte do poštovních schránek na náklady města, nejpozději do 31. března 2008.

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI: MANAŽER EXPORTU NÁPLŇ PRÁCE: udržování stávajících a vyhledávání nových obchodních vztahů se zákazníky příprava obchodních nabídek a uzavírání smluv se zahraničními zákazníky dohled nad realizací zakázek získávání informací o zákaznících a trhu místo pracoviště: Žamberk POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: SŠ/VŠ vzdělání (elektrotechnika výhodou) výborná znalost anglického jazyka komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti, samostatnost a flexibilita uživatelská znalost práce na PC řidičské oprávnění sk. B NABÍZÍME: zázemí stabilní mezinárodní společnosti zaškolení na odborné úrovni související s touto pozicí možnost profesního a kariérního růstu KONTAKT: Ing. Josef Šindelář Tel: řádková inzerce PRODÁM pultový mrazící box, perfektní stav. Kontakt: PRODÁM družstevní byt 1+1 s kompletním vybavením v lokalitě Pod jatkama v Žamberku. Stáří bytu 5 let. Volný v září Cena dohodou. Tel NABÍZÍM VÝUKU AJ a FJ individuální formou. Důraz na samostatnou tvorbu vět. Kontakt: PRODÁM PODKROVNÍ BYT v Žamberku (108 m 2 ), volný od července Cena dohodou, rychlé jednání výhodou. Kontakt: PRODÁM RODINNÝ DŮM 5+1 v Žamberku v centru města ihned k bydlení. Kontakt: PRONAJMU PROSTOR v centru Žamberka. Vhodný pro obchod, 50m 2. (naproti lékárně Laura). Kontakt:

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 LIMITOVANÁ SÉRIE PŘEDVÁDĚCÍCH, VÝSTAVNÍCH, SKLADOVÝCH AUTOCENTRUM Matrix a.s. A REFERENTSKÝCH VOZŮ ŠKODA ZA ZAJÍMAVÉ CENY! Lipovka 95 KE VŠEM VOZŮM NABÍZÍME VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ OD ŠKOFINU Rychnov nad Kněžnou SE SADOU ZIMNÍCH KOL ZDARMA! Tel , NENECHTE SI UJÍT TUTO SKVĚLOU NABÍDKU, KTERÁ PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! TĚŠÍME SE NA VÁS. Přijmeme Pracovníky na pozice mechanika, klempíře a autolakýrníka. Dále přijímajícího technika a pracovnici s ŽL do kantýny Nabízíme perspektivní zaměstnání se zaměstnaneckými výhodami. Životopisy zasílejte na adresu POTŘEBUJETE PENÍZE? Poskytujeme rychlé půjčky do 48 hod. bez ručitele Tel , , VŠE NEJ PRO VAŠE RUCE A NOŽKY MANIKÚRA a PEDIKÚRA nehtová modeláž masáže rukou a nohou parafínové zábaly IVA HUBÁLKOVÁ, Fučíkova 844, Žamberk tel Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel Zprostředkujeme pojištění nemovitosti (koupě bytu,domu), také při žádostech o poskytnutí hypotečních i jiných úvěrů. Kontakt: , Otevřeno denně dle telefonických objednávek

16 2 3 Památka zesnulých Hubert 4Karel Miriam Liběna Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor Sáva Leopold Otmar Felix Cecíie Klement Emílie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej 16 ŽAMBERSKÉ LISTY Z Vašich fotografii FINANČNÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI: v CA CENTAURUS, nám.gen.knopa v Žamberku od do hod. 19. února 2008 Ing. Světlana Neknězová - hypoték tel přeúvěrování hypoték - soukromých úvěrů - stavebního spoření Ing. Petr Novotný tel realitní činnosti - podnikatelských úvěrů - životního pojištění - penzijního připojištění - ekonomických analýz BYDLÍTE V MĚSTSKÉM BYTU? Poradíme Vám s optimálním řešením jeho nákupu! Petra Vojtová, DiS. textilní výtvarnice a oděvní návrhářka STYLING, KONZULTACE, NÁVRH, REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ Pionýrů 1334, Žamberk mobil: Nově otevřená advokátní kancelář Mgr. Martina Suchodolová, advokát Žamberk, Sadová tel , Uzávěrka č do hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více